Page 1

Α Θ Η Ν Α - Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η - Π Α Τ Ρ Α ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13


Κάντε like στη νέα σελίδα της university press

42

http://www.facebook.com/universitypress.gr

Κάντε like

στη νέα σελίδα της university press http://www.facebookzcom/universitypress.gr

university

άρθρα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13

Η ΕΡΤ και η επανάσταση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ των Social Media

05

Γίνε φοιτητής του κόσμου ΒΑΣΕΙΣ...ΑΒΑΣΙΜΕΣ! ΣΕΛ.5 Η ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΕΛ.8 ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ Οι γνωστοί άγνωστοι: ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΚΑΙΚουν ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣΕΛ.10 Κάρολος

07

ΣΕΛ.20

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

äéáíåìåôáé äùñåáí

FASHION

Η Πρώτη Μηνιαία Φοιτητική Εφημερίδα

09.2013

E D I U G 10 40.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ cineicma books mus

15-19 20-21

ΣΕΛ.22-23

www.universitypress.gr www.universitypress.gr

5 7

40.000 αντίτυπα 09 ΤΕΥΧΟΣ 58 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΠΡΩΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ IT Y C R E V I N U ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Back to UNI των πτυχίωνΣΕΛ.12 Η κρίση και η «a priori ανεργία» ΣΕΛ.13-19 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

το νέο portal της εφημερίδας Υδροηλεκτρικά SUMMER TIMES φράγματα ΤΟ ΝEΟ PORTAL Ιμαλάια: ανάπτυξη ή με ΤΗΣκαθημερινή ΕΦΗΜΕΡIΔΑΣ στα καταστροφή; BIKES: ΜΕενημέρωση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝH Ποδήλατο ΒIKES ΕΝΗΜEΡΩΣΗ και

06+07. 2013

επιχειρηματικότητα ΣΕΛ.24

ΔΩΡΑ και ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ Σελ. 25 - 31

coffee drink &food guide

ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΣΕΛ.25-31

σημεία διανομής (σε stands) ΑΘΗΝΑ

Πολυτεχνειούπολη • Kεντρικό κυλικείο στη πλατεία. • Kυλικείο των Τοπογράφων. • Kυλικείο κοντά στο ΣΕΜΦΕ. • Kυλικείο της πρυτανείας.

Πανεπιστημιούπολη

• Kυλικείο στην είσοδο του εστιατορίου στη Φιλοσοφική. • Bιβλιοπωλείο "Διαδρομές" στη Φιλοσοφική. • Kυλικείο του Γεωλογικού Τμήματος. • Kυλικείο της Θεολογικής Σχολής.

Ιατρική - Οδοντιατρική • Kυλικείο της Ιατρικής. • Kυλικείο της Οδοντιατρικής.

Νομική Αθήνας • Kυλικείο της σχολής.

Πάντειο Πανεπιστήμιο

• Kυλικείο της σχολής έξω από το αναγνωστήριο. • Φωτοτυπικό κέντρο απέναντι από την είσοδο της σχολής.

Oικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο κυλικείο της σχολής

• Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών • Εκπαιδευτικός Όμιλος NETWORK

university Η Πρώτη Φοιτητική Εφημερίδα ¸äñá:

Πανεπιστημίου 56, 106 78, Αθήνα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο • Κυλικείο της σχολής.

ΤΕΙ Αθήνας

• Κεντρικό κυλικείο της σχολής. • Καφετέρια έξω από την είσοδο της σχολής.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πανεπιστήμιο Πειραιώς

• Έξω από το κυλικείο του νέου κτιρίου. • Café-snak "IL POSTO" έξω από την είσοδο του παλαιού κτιρίου.

ΤΕΙ Πειραιά

• Kεντρικό κυλικείο της σχολής. • Kυλικείο της ΣΔΟ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

• Πανεπιστήμιο Μακεδονίας • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ÉäéïêôÞôçò-Åêäüôçò:

Yπεύθυνος Marketing & Διαφήμισης: Πέτρος Μακρής Yπεύθυνος ads@upress.gr

Marketing & Διαφήμισης:

Μακρής Υπέυθυνος Πάτρας: Πέτρος Βαγγέλης Μοσχόπουλος patra@upress.gr ads@upress.gr

DTP Services: Η Πρώτη Φοιτητική Εφημερίδα Ôçë.: 210 3223570, - Fax: 210 3223571 e-mail: info@upress.gr url: www.universitypress.gr

Έδρα:

Πανεπιστημίου 56 • 106 78 • Αθήνα Tηλ.: 210 3223570 • Fax: 210 3223571 e-mail: info@upress.gr url: www.universitypress.gr

Ιδιοκτήτης-Εκδότης: Kùνóôáíôßíïò Öùôåéíüðïõëïò Κωσταντίνος Φωτεινόπουλος foteinopoulos@upress.gr foteinopoulos@upress.gr

romanόs Υπέυθυνος Πάτρας: ôçë.: 210-82.52.555 Βαγγέλης Μοσχόπουλος patra@upress.gr

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Καραγιάννη Δήμητρα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ & ΛΕΣΧΕΣ

• Στην είσοδο της φοιτητικής λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

• Αναγνωστήριο της Νοσηλευτικής.

ΠatρΑ Πανεπιστήμιο Πατρών • Βιβλιοπωλείο "Παπασωτηρίου" • Κυλικείο Ιατρικής • Κυλικείο Μηχανικών • Φοιτητική εστία • Κυλικείο Επίκεντρο • Κυλικείο Η/Υ

ΤΕΙ Πατρών

• Κεντρικό κυλικείο της σχολής. • Καφετέρια «Πύλη». • Φωτοτυπικό κέντρο «EAGLE».

Συντακτική Ομάδα: Βάμβα, Στέλλα Γεωργίου, ÔæÝíç Äïýíç, Γεωργία Δρακάκη, Μαριλένα Ζηδιανάκη, Öáßç Èåéáêïý, Μετά την ανάγνωση ÓõíôáêôéêÞ ÏìÜäá: Θεοδώρα Μετά την ανάγνωση της της εφημερίδας μας σκεφτείτε Θεοδώρα Βάμβα, Γεωργίου, Τζένη Δούνη, Δρακάκη, Μαριλένα ΜαργαρίταΣτέλλα Ηλιοπούλου, Ελένη Καραγιάννη, Γιάννα Γεωργία Καραλή, Γιάννης Κουτρουμπής, Αλέξανδρος Κωνσταντάκης, εφημερίδας μας τ ο πσκεφτείτε εριβάλλον. Ζηδιανάκη, Κωνσταντίνα Φαίη Θειακού, Μαργαρίτα Ηλιοπούλου, Ελένη Καραγιάννη, ΓιάνναÅõÜããåëïò ÌðáôéóôÜôïò, το περιβάλλον. Κωτσιοπούλου, Óôõëéáíüò ÊïíôÝáò, Στέλλα Λεμονάκη, Νίκος Μενδρινός, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ Καράλη, Γιάννης Κουτρουμπής, Αλέξανδρος Κωνσταντάκης, Κωνσταντίνα Ìáñßá ÌðåñÞ, Μαρία Μπρίνια,Ελένη Παπατζίκου, Ζωή Παρασίδη, ÃéÜííçò ÐÞëéïõñáò, Άννα Ντιώνια, Ειρήνη Κωτσιοπούλου, Στυλιανός Κοντέας, Στέλλα Λεμονάκη, Νίκος Μενδρινός, ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáΠανταζή, Êßìùí ÓáúôÜêçò, ÂáñâÜñá Óêïðåëßôïõ, Σωτήρης Σκουλούδης, Êþóôáò ÓðõñéäÜêïò, Γιαννάτος Τζαννέτος, ñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ Þ êáôÜ Ευάγγελος Ορέστης Μπατιστάτος, Μαρία Μπερή, Μαρία Μπρίνια, Ελένη Παπατζίκου, Ζωή Τσιδήμας, ÄÞìçôñá Ôóüôóïõ, ËÞäá Öáñáêïýêç, Αναστασία Χρυσανθακοπούλου, Γιάννης Πέρος, Ειρήνη ðáñÜöñáóç Þ äéáóêåõÞ áðüäïóç ôïõ ðåñéåΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η Παρασίδη, Γιάννης Πηλιούρας, Άννα Ντιώνια, Ειρήνη Πανταζή, Κίμων Σαϊτάκης, ÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå Περπερίδου, Ιωάννα Λιούτσια, Γιάννης Καραμαγκάλης, Κατερίνα Νίκα, Κάτια Κολοκάθη, Ελένη Παναγάκου, αναπαραγωγή, ολική, περιληπτική ôñüðï,μερική ìç÷áíéêü, çëåήêôñï íéêü, öùôïôõðéêü, çΒαρβάρα Σκοπελίτου, Σωτήρης Σκουλούδης, Κώστας Σπυριδάκος, Γιαννάτος Ηλίας Γεροντόπουλος, Βασιλική Μελετάκη, Βασιλική Τριαντοπούλου, Σπύρος Γλυκής, Άντζελα Πασάη, Δημήτρης ÷ï ãñÜ Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñï çãïýìåíç ãñáή κατά παράφραση ηöçóçòδιασκευή απόδοση Τζαννέτος, Ορέστης Τσιδήμας, Δήμητρα Τσότσου, Λήδα Φαρακούκη, Αναστασία ðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé Αθανασόπουλος, Έλενα Στρόδα, Σταύρος Τασιόπουλος, Δανάη Αιματίδου του περιεχομένου της εφημερίδας με Χρυσανθακοπούλου, Γιάννης Πέρος, Ειρήνη Πεσπερίδου, Ιωάννα Λιούτσια, êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, ÅëëÜμηχανικό, äá. Γιάννης Καραναγκάλης, Κατερίνα Νίκα, Κάτια Κολοκάθη, Ελένη Παναγάκου, Ηλίας Óêéôóïãñáößá: ÓùôÞñçò ÂáñåëÜò || barelskitsa.blogspot.com φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς Γεροντόπουλος, Βασιλική Μελετάκη, Βασιλική Τριαντοπούλου, Σπύρος Γλύκης, Ôá åάδεια íõðüãñáöá Üñèñá êáé ïé óõΝόμος íåíôåýîåéò, προηγούμενη γραπτή του εκδότη. Μάριος Λιώμης, Λουκία Τζωρτζοπούλου åêöñÜæïõí ðñïóùðéêÝò áðüøåéò êáé ü÷é áΆντζελα Πασάη, Δημήτρης Αθανασόπουλος, Έλενα Στρόδα, Σταύρος Τασιόπουλος, 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ðáñáßôçôá ôéò èÝóåéò ôçò åöçìåñßäáò ìáò. Δανάη Αιματίδου ισχύουν στην Ελλάδα.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ

Σκιτσογραφία: Σωτήρης Βαρελάς barelskitsa.blogspot.com Μάριος Λιώμης, Λουκία Τζωρτζοπούλου

Τα εντυπόγραφα άρθρα και οι συνντευξεις, εκφράζουν προσωπικές απόψεις και όχι απαραίτητα τις θέσεις της εφημερίδας μας.


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13

H Eθνική, ιδέες µπροστά... Δηλώστε συµµετοχή τώρα στον 4o διαγωνισµό “i-bank Καινοτοµία & Τεχνολογία” που διοργανώνει η Εθνική Τράπεζα! Υπόβαλε την πρότασή σου και δες την ιδέα σου να φτάνει ψηλά! Θεµατικές ενότητες: • Ηλεκτρονική Επιχειρηµατικότητα • Περιβάλλον και Τεχνολογία • Πολιτισµός και Τεχνολογία

Αιτήσεις συµµετοχής µέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 15:00. Καλή Επιτυχία!

Oι νικητές του 3ου διαγωνισµού "i-bank Καινοτοµία & Τεχνολογία" είναι οι ακόλουθοι:

Ε’ βραβείο(1.500€): «Moodeet - Simply Social» Οµάδα των κ.κ. Δηµήτρη Μωραΐτη, Ιωσήφ Αλβέρτη και Μιχάλη Πετυχάκη

Α’ βραβείο (20.000€): «SourceLair - Δικτυακή Πλατφόρµα Ανάπτυξης Λογισµικού»

Ε’ βραβείο (1.500€):

Οµάδα των κ.κ. Παρασκευά Κασιδιάρη, Αντώνιου Καλιπέτη, Αθανάσιου Δαγκλή, Αντώνιου Μανούση και Μάριου Ευάγγελου Κόγια

«Alzfinder.com. Σύστηµα πληθοανάθεσης (Crowdsourcing) για την αναζήτηση εξαφανισθέντων Ατόµων και υποστήριξη ασθενών της νόσου Alzheimer»

Β’ βραβείο (10.000€): «Gommyr Power Networks - Ενσωµάτωση και διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε αυτόνοµα ενεργειακά δίκτυα» Οµάδα των κ.κ. Μυρτώς Παπαθάνου, Άρη Ευάγγελου Δηµέα, Γιώργου Παπαγιανόπουλου και Μιχάλη Πρίντζου

Οµάδα των κ.κ. Χρήστου Ξενακίδη και Δήµητρας Κοσµίδου

Ε’ βραβείο (1.500€): «DOCTORANYTIME.GR. Το σηµείο συνάντησης γιατρού και ασθενή, ο πιο γρήγορος και εύκολος τρόπος να κλείσει ραντεβού online» Οµάδα των κ.κ. Κωνσταντίνου Παπαλεξανδρή και Ελευθερίας Ζούρου

Γ’ βραβείο (6.000€): «Symbiosis Alzheimer's Support : Η Σουίτα των SymbioGames» Οµάδα των κ.κ. Δηµήτριου Μανδηλιώτη, Κωνσταντίνου Τούµπα, Λεόντιου Χατζηλεοντιάδη, Κυριακής Καζά και Αικατερίνης Κυπριώτη

Δ’ βραβείο (4.000€): «Ηλιακός ανελκυστήρας» κ.Ιωάννης Σαχσαµάνογλου

Ε’ βραβείο (1.500€): «Greece: History & Culture» κ. Αναστάσιος Βούλγαρης Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο

www.nbg.gr/ibank/innovation

Ε’ βραβείο (1.500€): «Ανάλυση Συνδυασµένου Κύκλου Κυψέλης Καυσίµου και Μικροστροβίλου µε χρήση Φυσικού Αερίου» Οµάδα των κ.κ. Παναγιώτη Χρήστου, Σωτήρη Καρέλλα και Κυριάκου Πανόπουλου

Ε’ βραβείο(1.500€): «Human Electric - Μεικτή Πλατφόρµα Hardware, smartphone και web software για φορέσιµες εφαρµογές που συνδυαζόµενες σχηµατίζουν συσταδικά δίκτυα» Οµάδα των κ.κ. Αλέξανδρου Χριστόπουλου-Πανούτσου, Αριστείδη Λαύκα και Βενέδικτου Αντύπα www.facebook.com/ibanknbg www.youtube.com/ibanknbg www.twitter.com/ibanknbg


Σε γενικές γραμμές οι Ελληνικές κυβερνήσεις έκαναν ελάχιστα στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων (με εξαίρεση ίσως την περίοδο ’90 – ’93).

4

Ιδιωτικοποιήσεις στη ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜΙΑ ΔΕΘ ΑΠ’ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ...

Κουδούνια στα σχολεία, καμπάνες στη ΔΕΘ. Ο Σαμαράς πήγε στη Θεσσαλονίκη και σε μια non multum non multa ομιλία μεταξύ κομματικών φίλων, χωρίς λευκοστρωμένα τραπέζια και κρυστάλλινα ποτήρια, προσαρμοσμένη στα δεδομένα της εποχής, είπε τις δικές του αλήθειες σε ένα ακροατήριο επιφυλακτικό απέναντί του, όπως έσπευσαν να σημειώσουν και οι «ομιλούντες» τη γλώσσα του σώματος. Αφού έκανε μια σύντομη αναφορά σε αριθμούς και ποσά, ο πρωθυπουργός κατέληξε στο γεγονός πως το πλεόνασμα θα φέρει ελάφρυνση του χρέους σημειώνοντας πως το 2014 θα είναι ένα έτος ανάκαμψης ενώ το υπόλοιπο του 2013 θα βράσουμε στο ζουμί μας λόγω των αυξημένων φορολογικών επιβαρύνσεων. Κατά τα λοιπά, η ομιλία του στην 78η ΔΕΘ ενείχε από την πρώτη μέχρι και την τελευταία της κουβέντα προεκλογικό χαρακτήρα. Γνωρίζει και ο ίδιος πως τα περιθώρια στενεύουν και πέρα από τα θετικά που απέδωσε η συγκυβέρνηση μέχρις στιγμής και τα πυρά προς τον Τσίπρα προσπάθησε να

ευλογήσει και τα γένια του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Ευάγγελου Βενιζέλου. Γιατί οι παροικούντες το Μαξίμου γνωρίζουν πολύ καλά πως αν το κόμμα της Ιπποκράτους στις επόμενες εθνικές εκλογές μπει στη Βουλή (sic) τότε -με το μαύρο σύννεφο της αυτοδυναμίας να πλανάται- θα χρειαστούν τη συνδρομή του ΠΑΣΟΚ. Και ενώ έξω από το χώρο της έκθεσης πλήθος κόσμου έπνεε τα μένεα κατά της κυβερνητικής πολιτικής και τα συνδικάτα έσερναν το χορό των συλλαλητηρίων, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, μπροστάρης των αγώνων, δήλωνε– και είχε μια δόση αλήθειας όλο αυτό– πως «δεν πιστεύει κανείς τον Σαμαρά. Ούτε οι δικοί του». Ενώ όλα αυτά εκτυλίσσονταν στην Θεσσαλονίκη, την ίδια ώρα άνοιγε -ακόμη περισσότερο- μια κουβέντα για την έννοια του φασισμού. Παρακολουθώ το πάνελ του

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΡΥΠΩΣΕΙΣ ; ΤΡΟΥΠΩΣΕ.... Η θεσμοθετημένη φτώχεια στο 1/3 της κοινωνίας αν μετρήσουμε και όσους ζουν λίγο πιο πάνω από το όριο αυτής, επ ουδενί δε σημαίνει κατάρρευση του παρόντος τρόπου λειτουργίας της οικονομίας και του κράτους. Υφίστανται άλλα περίπου 5-6 εκατ. Συμπολίτες που λίγο πολύ ανταπεξέρχονται στα πράγματα, δηλαδή στους φόρους και στο επίπεδο αξιοπρεπούς ζωής με κατανάλωση αγαθών και προϊόντων και ενίοτε και υπερκατανάλωσης αυτών. Για να λειτουργήσει στην πράξη η συνταγματική απαίτηση για αναλογικότητα και ισότητα του Κράτους προς τους πολίτες και στις σχέσεις των πολιτών μεταξύ στους θα πρέπει και οι πολίτες και οι ασκούντες κρατική διοίκηση και διακυβέρνηση να επιδιώκουν την αξιοκρατία, την πάταξη της διαφθοράς και την ισότητα όλων σε υποχρεώσεις και δικαιώματα. Αν και πολύ βασικά ζητήματα, για τη δική μας χώρα αποτελούν είτε θέματα ταμπού είτε δεν

Πότε; Πο

κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΙ. Παναγιωταρέα, Στη χώρα μας η έννοια της ιδιωτικοποίησης Καλογεροπούλου, Χατζής (πρώην διευθυντής ειδήσεων έχει προσλάβει αρνητική χροιά. Ταυτίζεται της ΕΡΤ επί Θόδωρου Ρουσόπουλου και άτυπος σύμβουλος με το «ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας» ή με το «ξεπούλημα των χρυσαφικών του Κώστα Καραμανλή επί πρωθυπουργίας του) και και των ασημικών του κράτους». Ιδιαίτερα Ευαγγελάτος. Μετά από ρεπορτάζ για τη Χρυσή παίζουν στη δεκαετία του ’90Αυγή οι ιδιωτικοποιήσεις ταυτίστηκαν με τη διακυβέρνηση Μητσοοι δηλώσεις της Ρεπούση (τυχαίο;). Ενίσταται o αναλυτής! τάκη και ήταν για το ΠΑΣΟΚ (αλλά και για την τότε κελαηδάει… ελληνική κοινή γνώμη) «Αυτό είναι μεγαλύτερος φασισμός» Δεαπευμε κταίες. Γι’ αυτό το λόγο και το εκσυγχρονιενδιαφέρουν οι πολιτικές καταβολές του συγκεκριμένου στικό ΠΑΣΟΚ του Σημίτη, όταν προσπάθησεγια να μέσου όμως το να εξισώνουμε την πρόταση Ρεπούση προχωρήσει σε ΤΟΥ και των λατινικών, περιορισμό των αρχαίων ελληνικών ιδιωτικοποιΓΙΩΡΓΟΥ ΣΑΡΑΓΑ ήσεις, ποτέτων δεν ακόμα και των θρησκευτικών, μεΣυντάκτη τηντουσυγκέντρωση Pragmatikotita.gr χρησιμοποίησε Χρυσαυγιτών στις Θερμοπύλες που σε τίποτα δε αυτό ζήλευε τον όρο. Επικοινωνιακά την ατμοσφαιρικότητα των συνάξεων της Κου-Κλουξ-Κλαν, μιλούσε για αποκρατικοποιήσεις και διατήρηση του management των επιχειρήσεων είναι τουλάχιστον υποκριτικό και στρεβλωτικό. από το δημόσιο. Έτσι από το 1990 έως Τι κι αν έσπευσαν οι συνπανελίστες τον οιεπαναφέρουν περίπουνα το 2007 ιδιωτικοποιήσεις γίμε το «σταγονόμετρο» και σε συγστην τάξη, το κακό είχε ήδη γίνει: νονταν του είχε δοθεί βήμα… κεκριμένους τομείς, όπου ο δημόσιος συνδικαλισμός δεν ήταν ισχυρός. Για παράδειγμα οι ΔΕΚΟ του έμεναν έξω από αυτές τις συζητήσεις και ας ήταν από τους πιο ζηΚώστα μιογόνους οργανισμούς του δημοσίου. ΚυΣπυριδάκου ρίως όμως πραγματοποιούνταν εν μέσω ισχυρών κοινωνικών-συνδικαλιστικών αντιδράσεων. kspiridakos@yahoo.com Έτσι για περίπου 20 χρόνια, λίγο οι κοινωνικές αντιδράσεις, λίγο το συνδικαλιστικό «σύστημα ΠΑΣΟΚ» ή το «γαλάζιο σύ-

στημα», επ αναδιάρθρ (ώστε να χ κερδοφόρ όχι η πώλ θούμε για λικά ιδιωτ πουλάει το ακολουθή

|| Σενά

Όταν έχεις ουργεί έλλ ρισσότερα αποφέρει) την κλείσ πρώτα έχε κερδοφόρ ϋπολογισμ συμφέρον λείμματα τ θανό δανε τους πολέμ το γιατί να θα την αγο μικρή αξία φωνα με τ πουλάμε π Στην Ελλά ήθελε να π μόσια Υπη προσφερό μικρό. Θα συγχρονισ Επιχείρηση με αυτό το δεν θα πρα

|| Σενά

Like Us: Pragmatikotita.gr Follow Us: @Pragmatikotita

υπάρχει μια αντικειμενική θεώρησή τους από την πλευρά των υπευθύνων, δηλαδή των εκάστοτε κυβερνώντων. Ακούμε συνεχώς για το μέλλον της εξωστρέφειας της παραγωγικής οικονομίας, για τα επιτυχή start up, για την ανάγκη ευελιξίας και καινοτομίας μπροστά στον διεθνή ανταγωνισμό, γενικά για την Ελλάδα που μπορεί και για το ελληνικό δαιμόνιο. Τι από αυτά είναι αλήθεια ; Ίσως ελάχιστα, μιας και από τη χώρα μας απουσιάζει ένας συγκροτημένοςελεγκτικόςμηχανισμός,παράγωγο της ιστορικής αντίδρασης των Ελλήνων προς την κρατική – αρκετές φορές ξενόφερτη – διοίκηση από το 1821 και έπειτα, όπου μια ήταν η τακτική που έμαθαν οι πολίτες,‘Μπορείς να τρυπώσεις ; Τρούπωσε!‘ Είναι τόσο χάλια τα πράγματα ; Η απάντηση είναι πως μάλλον ναι, αλλά χάριν του δημοσίου τομέα της οικονομίας και της υψηλής ιδιοκατοίκησης δεν διαφαίνεται η ανεπάρκεια του όλου πράγματος. Έτσι μαθαίνουμε από τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας σχετικά με τις συντάξεις ότι το Κράτος αγνοεί πόσοι μη δικαιούχοι λαμβάνουν συντάξεις αναπηρίας από διάφορες αιτίες, δηλαδή δεν ξέρει ακόμα και να έχει διαπιστωθεί παράβαση αν και πόσοι δεν λαμβάνουν πλέον τη σύνταξη, για επιστροφή χρημάτων ούτε λόγος. Αν πιστεύει κανείς ότι μπορεί να υπάρξει κάποια πρόοδος πέραν από το να τρώνε από τα έτοιμα των περασμένων ετών, όσοι έχουν, και πέραν από τις ελπίδες για διάφορες «επενδύσεις», τότε πολύ απλά ζει σε άλλο κόσμο. Οι νέοι άνθρωποι ας αντιληφθούν πως η

λύση (αν και δεν είναι κατακριτέα) δεν είναι μια γενικόλογη έξοδος στο εξωτερικό, αλλά η διεκδίκηση εντός της χώρας ενός άλλου μέλλοντος, δικαιοσύνης και αλληλεγγύης για όλους. Πρόοδος σημαίνει πάταξη της διαφθοράς και αυτό σημαίνει, ο γιος να ζητεί την απόλυση του αργόμισθου ή παράνομου πατέρα-δημόσιου υπαλλήλου, δικαιοσύνη σημαίνει να έχουν όλοι ίσες πιθανότητες σε περίπτωση παρανομίας για κατάσχεση ακινήτων και χρημάτων με πρώτους τους πολιτικούς, να έχουν όλοι δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση και η αναδιανομή κρατικών πόρων να μην είναι κομματικό παζάρι ψήφων και επιδομάτων, αλλά βασική πρακτική του κράτους προς όσους έχουν ανάγκη. Για κάθε έναν που τρουπώνει, κάποιος άλλος βιώνει την αδικία και ίσως και την αδυναμία επιβίωσης. Χωρίς πλήρη αλλαγή πλεύσης, όπως είχε πει και ο ΓΑΠ, αν και δεν το εφάρμοσε, ‘ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε’, γιατί ας το εμπεδώσουμε πως και στη Σκανδιναβία έχει καπιταλισμό, αλλά δεν έχει καμία σχέση η ζωή εκεί με την ζωή στην «περήφανη» χώρα μας.

του Σταύρου Τασιόπουλου ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης

Έστω ότι είναι κερδ διατηρείς λαμβάνεις Όμως κάπ αναπτύξεις στός επιχε λήσεις στο όπου θα έ Με αυτό το


ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13

ΒΑΣΕΙΣ... ΑΒΑΣΙΜΕΣ!

Οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις χαρακτηρίστηκαν από πολλούς, «κρεατομηχανή» καθώς τα θέματα κατά γενική ομολογία ήταν δυσκολότερα των προηγούμενων ετών. Στην κατακραυγή για τα θέματα των εξετάσεων, βρήκαν πρόσφορο έδαφος, τόσο οι μαθητές που είχαν προοπτική για καλύτερες βαθμολογίες, όσο και οι μαθητές που είτε με ευκολότερα θέματα - είτε με δυσκολότερα- δεν είχαν ιδιαίτερα πολλές προοπτικές λόγω ικανοτήτων, ώστε να διαμαρτυρηθούν ως ένα βαθμό δικαιολογημένα αλλά και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, υπέρ του δέοντος. «Μας χαντάκωσαν, δε μας άφησαν περιθώρια να γράψουμε καλύτερα, για όλα φταίει το σάπιο σύστημα.» Σαφώς και φταίει το σύστημα, και όντως τα θέματα ήταν δυσκολότερα. Δεν ήταν όμως τραγικά, σε σχέση τουλάχιστον με τα περσινά θέματα. Σε κάποια μαθήματα ήταν αυξημένος ο βαθμός δυσκολίας, όχι όμως σε τέτοιο βαθμό ώστε να δικαιολογείται πτώση 1.000-2.000 μορίων στην πλειονότητα των σχολών. Τελικώς, οι προβλέψεις περί ελεύθερης πτώσης βάσεων επιβεβαιώθηκε, με τις πρωτοκλασάτες σχολές όπως η Νομική και η Ιατρική να σημειώνουν, ανά περιοχή, πτώση 200-300

μορίων, ενώ οι αμέσως κατώτερες υπέστησαν μείωση ανάλογη των προηγούμενων, αν στον προαναφερθέντα αριθμό προστεθεί ένα μηδενικό. Όπως είναι κατανοητό, οι φετινές βάσεις δεν είναι απλώς η «συγγνώμη» του συστήματος εξετάσεων απέναντι στους μαθητές που ταλαιπωρήθηκαν κι απογοητεύτηκαν, αλλά και μια γενναία προσπάθεια υποβάθμισης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ολόκληρης της χώρας. Όχι, δεν πρόκειται για μια θεωρία συνομωσίας αλά Hitchcock αλλά για μία υποψία που έχει γίνει βεβαιότητα, ήδη από τις απολύσεις και τις μειώσεις μισθών των καθηγητών τόσο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και από την εφαρμογή των διαφόρων εκπαιδευτικών σχεδίων που προβλέπουν συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολών και σχολείων. Η κυβερνητική πολιτική οδηγεί τη δημόσια εκπαίδευση αργά αλλά σταθερά στην παρακμή, και τις αποφάσεις της, εκτελούν τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Παιδείας. Έκφραση αυτής της προσπάθειας, είναι και η καταβαράθρωση των σχολών συγκριτικά με τις περσινές βάσεις τους, γεγονός που έχει δημιουργήσει και κάποια αίσθηση αδικίας στους περσινούς εισακτέους. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πα.Μακ., που ενώ η βάση του ήταν στις 16.012, ο τελευταίος φετινός εισαχθείς, πέρασε με 14.207. Φυσικά υπήρξαν και μικρότερες μειώσεις, όπως αυτή του τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. που ενώ το 2012 η βάση του ήταν στις 18.102, φέτος «έπεσε» στις 16.848. Ως παραδείγματα της έρευνας επιλέχθηκαν αυτά τα δύο τμήματα, αφενός για να τονιστούν τα μεγέθη της πτώσης των βάσεων σε τμήματα που αποτελούν «βατούς» αλλά όχι εύκολους στόχους, αλλά και γιατί σε συνδυασμό με την πτώση των βάσεων, η πορεία των δύο τμημάτων στο χρονικό πλαίσιο ενός έτους υποστηρίζει την υπόθεση περί στοχευμένης υποβάθμισης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Από τη μία πλευρά το τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης

54

Επιχειρήσεων έχει τη «φήμη» ενός εκ των καλυτέρων συγκριτικά με τα αντίστοιχα του σε πανελλήνιο επίπεδο. Φέτος, μέσα στο πλαίσιο του σχεδίου «Αθηνά» αποφασίστηκε η μετακίνηση και προσάρτηση του τμήματος Μάρκετινγκ (που είχε μικρότερη βάση) στην Ο.Δ.Ε. , γεγονός που σε συνδυασμό με την πτώση της βάσης της σχολής δημιούργησε άσχημο κλίμα τόσο αναφορικά με το επίπεδο των εισακτέων όσο και με την απόφαση «αναβάθμισης» του τμήματος Μάρκετινγκ (ενώ οι φοιτητές της Ο.Δ.Ε. έγραψαν παραπάνω για να μπουν στη σχολή). Από την άλλη πλευρά, μόνη δημόσια σχολή δημοσιογραφίας στην Ελλάδα, το τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., ανέβηκε στην παγκόσμια κατάταξη, αγγίζοντας τις θέσεις 100-150 παγκοσμίως. Από ανεξάρτητο τμήμα όμως, με ανακοίνωση σε Φ.Ε.Κ. του Ιουνίου, εντάχθηκε στη Ν.Ο.Π.Ε., από την οποία αποχώρησε η Νομική, ιδρύοντας δική της σχολή. Το τμήμα Δημοσιογραφίας δεν βρίσκεται καν στον τίτλο (!) ενώ διπλασιάστηκαν οι εισακτέοι από 70 σε 132. Παρά την αύξηση της ζήτησης όμως η βάση μειώθηκε κατά 1.254 μόρια. Εικόνες από δύο σχολές μέτριας έως καλής κατάταξης στο μηχανογραφικό δελτίο αποτελούν ψηφίδες στο πορτρέτο της αποσύνθεσης που παρουσιάζουν τα ελληνικά πανεπιστήμια εν έτει 2013. Το αμφίβολο είναι εάν με την είσοδο περισσότερων φοιτητών στις σχολές θα δημιουργηθεί μεγαλύτερο κίνητρο γόνιμου ανταγωνισμού και αύξησης του ακαδημαϊκού επιπέδου, ή εάν θα βγει αληθινή η λαϊκή ρήση «μπάτε σκύλοι, αλέστε» που μνημονεύουν οι παλαιότεροι. Η συνέχεια επί των προσεχών μηνών. της Ξένιας Χαμίτη Φοιτήτρια του τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ.


4 6

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε δύο μη νομοθετικού χαρακτήρα νομοθετικά ψηφίσματα, εκ των οποίων το ένα αφορούσε την επιτροπή πολιτισμού και το άλλο την επιτροπή απασχόλησης. Τα ψηφίσματα αυτά αφορούσαν την λήψη μέτρων που θα ενισχύσουν, μεταξύ άλλων, την κινητικότητα των νέων και την εισαγωγή ενός ευρωπαϊκού ποιοτικού πλαισίου για τις περιόδους πρακτικής άσκησης. Οι ευρωβουλευτές κατά την συζήτηση των ψηφισμάτων τόνισαν την ανάγκη να υπάρξει καλύτερη προσαρμογή των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ενώ κάλεσαν τα κράτη μέλη ν’ αναπτύξουν συστήματα που αναγνωρίζουν τις ικανότητες που αποκτούνται μέσω της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, του εθελοντικού έργου, της μαθητείας και του κοινωνικού έργου. Ως προς το πρώτο ψήφισμα της επιτροπής πολιτισμού στο οποίο εισηγητής ήταν ο ευρωβουλευτής Γιώργος Παπανικολάου συζητήθηκε και αποφασίστηκε να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο ρυθμίσεων προκειμένου να προσφέρονται καλύτερες ευκαιρίες διασυνοριακής πρακτικής άσκησης στους νέους. Η ΕΕ πρέπει να στηρίξει τις πρωτοβουλίες που αυξάνουν τις ποιοτικές συμβάσεις για περιόδους πρακτικής άσκησης

Ο ΓΥΠΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΡΗΝΙΣΤΗΣ. Λίγο πριν τις αρχές του καλοκαιριού είδαμε τη Λιβύη, την Αίγυπτο και την Τουρκία να καίγονται. Ύστερα από μερικούς μήνες το μόνο που έχει αλλάξει είναι πως στα κανάλια βλέπουμε μόνο τα γεγονότα για τη Συρία. Βέβαια οι συγκρούσεις δεν έχουν σταματήσει στις άλλες χώρες αλλά εκεί δεν εμπλέκονται οι ΗΠΑ, οπότε δεν έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον… Η εμπλοκή των ΗΠΑ στο θέμα της Συρίας δεν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη σε κανέναν, αφού όλοι θυμούνται ότι οι τελευταίες Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις εγκατέλειψαν το Ιράκ μόλις δύο

και προωθούν την κινητικότητα των νέων. Στο δεύτερο ψήφισμα της επιτροπής απασχόλησης στο οποίο εισηγήτρια ήταν η Joanna Katarzyna Skrydlewska συζητήθηκε και αποφασίστηκε να απευθυνθεί κάλεσμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να διαμορφώσει ένα ευρωπαϊκό ποιοτικό πλαίσιο στο οποίο να περιλαμβάνονται κριτήρια όσον αφορά την κατάλληλη αμοιβή, τις συνθήκες εργασίας και την υγεία και ασφάλεια. Σε δήλωση του ο εισηγητής του ψηφίσματος της επιτροπής πολιτισμού Γιώργος Παπανικολάου ανέφερε: “Οφείλουμε ν’ αναστρέψουμε τη σημερινή πραγματικότητα που τα υπερβολικά ποσοστά ανεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη υποχρεώνουν τη νεολαία να μεταναστεύει συντελώντας στην απώλεια του παραγωγικότερου ιστού μιας χώρας. Οι βασικές αρχές για την επόμενη περίοδο, οι τίτλοι της στρατηγικής αυτής συνοψίζονται στις εξής λέξεις: εκπαίδευση, απασχόληση, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, χρηματοδότηση, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και συμμετοχή’’ Επίσης σε δήλωση της η εισηγήτρια του ψηφίσματος στην επιτροπή απασχόλησης Joanna Katarzyna Skrydlewska αναφέρει ότι: “Πέρα από τις εγγυήσεις για τη νεολαία, η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων θα

χρόνια πριν, τον Δεκέμβριο του 2011. Οι στρατιωτικές επεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε άλλες χώρες με τη δικαιολογία της πάταξης της τρομοκρατίας και της κατοχής χημικών όπλων είναι πλέον γνωστές. Βέβαια η τακτική αυτή έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται τα τρομοκρατικά χτυπήματα εντός και εκτός των ΗΠΑ όπως δείχνουν τα αποτελέσματα, που εξάγονται από τους ίδιους, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Έτσι και αλλιώς αυτός δεν ήταν ποτέ ο λόγος που γίνονταν οι επεμβάσεις. Η τραγική ειρωνεία λοιπόν δεν βρίσκεται ούτε στην απάθεια που δείξαμε για ακόμα μία φορά, ούτε στην στάση των ΗΠΑ.Η τραγική ειρωνεία βρίσκεται στο πρόσωπο του σημερινού Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Barack Hussein Obama. Κάτι σαν τη μάσκα

πρέπει να βασίζεται σε μια συνολική στρατηγική που θα περιλαμβάνει μέτρα όπως η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας των νέων”, δήλωσε η εισηγήτρια του ψηφίσματος της επιτροπής Απασχόλησης, (ΕΛΚ, Πολωνία). Εν κατακλείδι στο άρθρο αυτό παρουσιάστηκε το περιεχόμενο δύο ψηφισμάτων των δύο επιτροπών πολιτισμού και απασχόλησης του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου, τα οποία στόχο έχουν την μείωση της ανεργίας των νέων, η οποία έχει φτάσει σε πολύ υψηλά ποσοστά τόσο στην χώρα μας όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι επίσης θετική η προσπάθεια της επιτροπής απασχόλησης να απευθύνει κάλεσμα στην Επιτροπή προκειμένου να προτείνει ένα νέο πλαίσιο το οποίο θα βοηθά την πρακτική άσκηση των νέων σε διάφορους φορείς.

του Guy Fawkes που φοράνε οι «anonymous» και που φτιάχνεται από μικρά παιδιά που δουλεύουν για πολυεθνικές πάνω σε πλωτά καράβια στην Κίνα. Πιο συγκεκριμένα στις 9 Οκτωβρίου 2009 η Νορβηγική επιτροπή των Βραβείων Νόμπελ Ειρήνης αποφάσισε να απονείμει στον Μπαράκ Ομπάμα το Νόμπελ Ειρήνης για το 2009.Έτσι μέσα σε δύο μόλις χρόνια ο Ομπάμα είχε καταφέρει να γίνει ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος στο Λευκό Οίκο, κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης και πρόσωπο της χρονιάς σύμφωνα με το περιοδικό ΤΙΜΕ. Και ενώ μέχρι εδώ βλέπουμε πως όλα είναι καλά, ο Μπαράκ κηρύττει το τέλος του πολέμου στο Ιράκ το 2010, επανεκλέγεται πρόεδρος το 2012 και ανακηρύσσεται πρόσωπο της χρονιάς για δεύτερη φορά από το περιοδικό ΤΙΜΕ, ξαφνικά είναι υπέρ της στρατιωτικής επέμβασης στη Συρία. Ο ίδιος άνθρωπος που έχει τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης είναι υπέρ της στρατιωτικής επέμβασης στη Συρία. Βέβαια η επιτροπή του είχε δώσει το Νόμπελ για το όραμά του και τη δουλειά του, για ένα κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα, γι’ αυτό και αυτή τη φορά δεν θα χρησιμοποιήσει τη δικαιολογία για πάταξη της τρομοκρατίας, αλλά τη δικαιολογία για κατοχή χημικών όπλων. Τι πιο φυσιολογικό από το να κάνουμε πόλεμο

του Γιάννη Κουτρουμπή ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης

με όλους όσους έχουν χημικά; Κάποια στιγμή δεν θα μείνει κανένας. Βέβαια το να βομβαρδίζεις όσους «έχουν» χημικά όπλα, να σκοτώνεις χιλιάδες άμαχους και να ξοδεύεις δισεκατομμύρια ενώ ο λαός σου πινάει δεν σε κάνει και ειρηνιστή, αλλά από τι φαίνεται η επιτροπή του Νόμπελ Ειρήνης και ο Ομπάμα έχουν αντίθετη άποψη. Ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα, το γεγονός ότι είναι υπέρ μιας στρατιωτικής επέμβασης ενώ οι πληγές από το Ιράκ είναι ακόμα ανοιχτές μας δείχνει πως ο Λευκός οίκος δεν πήρε το όνομα του λόγω του άσπρου χρώματος στην εξωτερική του όψη. Όσες φορές και να αλλάξει η συσκευασία το περιεχόμενο θα είναι πάντα το ίδιο. Όπως είχε πει και ο Γέρος του Μοριά «Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, αγά μου!» .Ο πόλεμος στο Ιράκ τελείωσε για να αρχίσει ένας άλλος, το Γκουαντάναμο είναι και θα παραμείνει για πολύ ακόμα ανοιχτό και ο γύπας καρτερεί ακόμα το θάνατο του παιδιού…

του Γιάννη Πέρου Φοιτητής στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΑ


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13


48

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13

ΠΟΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ.

Επιλεγμένες θέσεις εργασίας

της Ναταλίας Κακούρου Η ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΚΟΥΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ, ΕΠΙΚΕΦΑΛHΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (GUIDANCE) ΣΤΗ ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. YΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ. email: natkakourou@neoanalysis.eu web: http://www.neoanalysis.eu/ el/guidance/home https://www.facebook. com/pages/NeoanalysisGuidance/197994906877550

Για τους περισσότερους από σας το επόμενο βήμα, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σας, είναι να ψάξετε δουλειά. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης σας θα χρειαστεί να συμπληρώσετε το βιογραφικό σας για πρώτη φορά. Πιθανοί προβληματισμοί που μπορεί να έχετε κατά τη σύνταξη του πρώτου βιογραφικού σας είναι πώς να το συμπληρώσετε, ποια είναι η κατάλληλη φόρμα να επιλέξετε γι’αυτό και πώς θα «καλύψετε» το γεγονός ότι έχετε μηδαμινή έως μικρή εργασιακή εμπειρία στα μάτια ενός πιθανού εργοδότη που θα το διαβάσει για να τον πείσετε να σας καλέσει για συνέντευξη. Τα σημεία που παρατίθενται παρακάτω θα σας βοηθήσουν να ξεπεράστε τις δυσκολίες στη συμπλήρωση του πρώτου σας βιογραφικού σημειώματος.

Πριν αρχίσετε να το συντάσσετε:

Πριν αρχίσετε να συμπληρώνετε το βιογραφικό σας, δείτε δείγματα βιογραφικών από τον περίγυρο σας και αναζητήστε φόρμες βιογραφικών στο διαδίκτυο στις οποίες μπορείτε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Μην περιοριστείτε στα πρώτα δείγματα που θα βρείτε, είναι προτιμότερο να έχετε δει αρκετά πριν αρχίσετε να το συντάσσετε. Αυτό θα σας παρέχει μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς να το συμπληρώσετε και τι θα πρέπει να συμπεριλάβετε.

Κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του βιογραφικού σας: Αφού μελετήσετε τα δείγματα που συγκεντρώσατε και πριν αρχίσετε να καταγράφετε αναλυτικά το βιογραφικό σας συντάξτε τη βασική του δομή. Η δομή θα σας βοηθήσει να παρουσιάσετε πιο ολοκληρωμένα τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με εσάς και την πορεία σας χωρίς να ξεχάσετε ή να παραλείψετε τίποτα. Ακολουθεί ένας ενδεικτικός τρόπος με τον οποίον θα μπορούσε να δομηθεί ένα βιογραφικό: Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, τόπος και ημερομηνία γέννησης, στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες. Προσωπικά χαρακτηριστικά: Σε μία προσωπική πρόταση καταγράψτε κάποια βασικά

στοιχεία που σας χαρακτηρίζουν και θα σας κάνουν να ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό. Εκπαίδευση: Ξεκινήστε με το πιο πρόσφατο πτυχίο και συνεχίστε καταλήγοντας στο πιο παλιό χρονολογικά. Εργασιακή εμπειρία: Αυτό το κομμάτι ίσως έχει και τη μεγαλύτερη δυσκολία επειδή δεν έχετε ακόμα ικανοποιητική προϋπηρεσία. Καταγράψτε κάθε θέση στην οποία έχετε τυχόν εργαστεί, ακόμα και για μικρό χρονικό διάστημα, είτε με αμοιβή είτε εθελοντικά και τα καθήκοντα που είχατε στην κάθε μία, έστω και αν δεν τις θεωρείτε πολύ σχετικές. Επίσης, μην παραλείψετε να αναφέρετε την πρακτική άσκηση σε περίπτωση που κάνατε. Επιμόρφωση: Απαριθμήστε τα συνέδρια και σεμινάρια που έχετε παρακολουθήσει χωρίς να παραλείψετε το γνωστικό τους αντικείμενο και τους φορείς διοργάνωσης. Ξεκινήστε από το πιο πρόσφατο και καταλήξτε στο πιο παλιό χρονολογικά. Άλλες γνώσεις: Σε αυτήν την ενότητα συμπεριλαμβάνονται τόσο η γνώση υπολογιστών, ξένων γλωσσών όσο και οι δραστηριότητες με τις οποίες ασχολείστε τον ελεύθερο χρόνο σας (χόμπυ). Δεξιότητες: Αναφερθείτε σε δεξιότητες που έχετε αποκτήσει μέχρι τώρα είτε μέσω των σπουδών σας είτε μέσω της εργασιακής σας εμπειρίας εφόσον υπάρχει ή της συμμετοχής σας σε άλλες δραστηριότητες.

Γενικές οδηγίες: Να θυμάστε ότι ένας μελλοντικός εργοδότης θα επηρεαστεί όχι μόνο από το περιεχόμενο του βιογραφικού σας αλλά και από την εικόνα του. Συνεπώς, αφού το ολοκληρώσετε και πριν το στείλετε, αφιερώστε κάποιο χρόνο στο να το

Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια...

www.skywalker.gr

μορφοποιήσετε κατάλληλα ώστε να είναι ενδιαφέρον. Κατηγοριοποιήστε τις πληροφορίες, αποφύγετε τις μακροσκελείς προτάσεις και προσέξτε τα συντακτικά και ορθογραφικά λάθη. Ένα μακροσκελές βιογραφικό χωρίς οργάνωση κουράζει, οδηγεί σε απώλεια ενδιαφέροντος και δε βοηθάει το μελλοντικό εργοδότη να εστιάσει σε σημαντικές πληροφορίες. Από την άλλη, η ύπαρξη ορθογραφικών και συντακτικών λαθών μειώνει αισθητά τις πιθανότητες σας να προτιμηθείτε για μία συνέντευξη. Για να είστε, λοιπόν, σίγουροι για την καλύτερη εικόνα του βιογραφικού σας ζητήστε τη βοήθεια ενός δικού σας ατόμου με περισσότερη εμπειρία από σας ή κάποιου ειδικού στο συγκεκριμένο θέμα, πριν το στείλετε. Σε καμία περίπτωση, μην παρασυρθείτε να βάλετε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό σας προκειμένου να το εμπλουτίσετε. Οι εργοδότες μπορούν να διασταυρώσουν τα στοιχεία που παραθέτετε ή να σας θέσουν πιο διευκρινιστικές ερωτήσεις για στοιχεία που καταγράφετε στο βιογραφικό σας. Γι’ αυτό και θα βρεθείτε σε πολύ δύσκολη θέση όταν αποκαλυφθεί ότι συμπεριλάβατε αναληθείς πληροφορίες ή δε μπορέσετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που θα σας κάνουν. Ακόμα και στην περίπτωση που η εργασιακή σας εμπειρία είναι μηδαμινή, είναι προτιμότερο να πείτε την αλήθεια και να εστιάσετε σε άλλα σημεία που θα ενισχύσουν τις πιθανότητες να σας προτιμήσουν για μία συνέντευξη, όπως οι ακαδημαϊκές ή άλλες δραστηριότητες σας ή οι λόγοι που θέλετε να εργαστείτε στη συγκεκριμένη εταιρεία. Τέλος, μη δώσετε στοιχεία ατόμων στα οποία θα απευθυνθεί ο εργοδότης για να πάρει συστάσεις για σας αν δεν τους έχετε ζητήσει την άδεια γιατί μπορεί να εκτεθείτε. Μπορείτε να αναφέρετε ότι συστάσεις θα δοθούν, εφόσον ζητηθούν.


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13

Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: “Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών” “Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του Τουρισμού έως 29 ετών” Είσαι άνεργος με επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας; Ενδιαφέρεσαι για μελλοντικά προγράμματα Voucher εισόδου στην αγορά εργασίας;

Έχεις επιχείρηση που ενδιαφέρεται να δώσει σε νέους την ευκαιρία να μπουν δυναμικά στην επαγγελματική τους πορεία, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, διαδικασίες ή ενημερότητες;

Κάνε τώρα την εγγραφή σου και συνδέσου με χιλιάδες ενδιαφερόμενους για άμεση ή μελλοντική συμμετοχή σε προγράμματα Voucher. Μείνε ενημερωμένος και ενεργός σε έναν νέο χώρο με δυναμική και ευκαιρίες.

Site: www.point0.gr E-mail: info@point0.gr Τηλ: 210 9730280 Fax: 210 9709464


10 4

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ: ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ (WORLD DAY OF GRATITUDE)

Συνήθως, οι ρυθμοί της καθημερινότητάς μας κινούνται τόσο γρήγορα που σχεδόν δεν το καταλαβαίνουμε. Έχοντας στο μυαλό μας διάφορα προβλήματα, είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας και δεν ασχολούμαστε και τόσο με το τι γίνεται γύρω μας. Είμαστε, άλλωστε, άγνωστοι μεταξύ αγνώστων στον δρόμο, στο λεωφορείο, στη περιοχή μας. Πόσες φορές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, από τη μία, σας έχει φερθει κάποιος με αγένεια ή, από την άλλη, για μια ευγενική κίνησή σας προς κάποιον (έστω απλώς να μετακινηθείτε), να γυρίσει και να σας πει «ευχαριστώ»; Αυτή τη μία λέξη που δίνει στο άλλο άτομο και στις πράξεις του τόση αξία και ικανοποίηση;

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13 Ο γνωστός θεατρικός σκηνοθέτης Κάρολος Κουν είναι το πρόσωπο που απασχολεί τη στήλη των γνωστών αγνώστων αυτό το μήνα. Γεννημένος στις 13 Σεπτεμβρίου 1908 ο Κάρολος Κουν θεωρείται σήμερα ίσως ο μεγαλύτερος Έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου. Ποια ήταν η ζωή του; Τι τον έκανε τόσο ξεχωριστό; Γεννημένος στην Προύσα, φοίτησε στη Ροβέρτειο σχολή της Κωνσταντινούπολης κι έπειτα σπούδασε Αισθητική στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης. Το 1929 προσελήφθη ως καθηγητής αγγλικών στο Κολλέγιο Αθηνών. Με μαθητές του, από το Κολλέγιο, παρουσίασε έργα του Αριστοφάνη και του Σαίξπηρ. Τη διετία 1934- 1936 ίδρυσε και λειτούργησε τη Λαϊκή Σκηνή και συνεργάστηκε με διάφορους γνωστούς θιάσους της εποχής. Το 1942 ίδρυσε το Θέατρο Τέχνης, όπου και ανέβασε έργα των Ίψεν, Τζ. Μπέρναρντ Σω, Πιραντέλλο, ενώ μετά την απελευθέρωση από την γερμανική κατοχή, ανέβασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Λόρκα, Ουίλλιαμς, Μίλερ κ.ά. Επίσης το ίδιο έτος (1942) ίδρυσε και την δραματική σχολή του Θεάτρου Τέχνης, στην οποία μαθήτευσαν μερικοί από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες και ηθοποιούς της μεταπολεμικής γενιάς. Οικονομικές δυσχέρειες ανάγκασαν το Θέατρο Τέχνης να διαλυθεί το 1949 και να ανοίξει πάλι το 1954. Την περίοδο, κατά την οποία ήταν κλειστό, ο Κουν συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο, σκηνοθετώντας Τσέχωφ (Ο θείος Βάνιας, Οι τρεις αδερφές), Πιραντέλλο (Ερρίκος Δ΄), κ.λπ. Το 1954, όταν συγκροτήθηκε και πάλι το Θέατρο Τέχνης, ο Κουν παρουσίασε, μαζί με τους μαθητές της δραματικής του σχολής, και καινούρια ρεύματα του μεταπολεμικού θεάτρου που αναπτύσσονταν εκτός Ελλάδας, όπως Μπρεχτ, Ιονέσκο, Μπέκετ, Πίντερ, Ντάριο Φο, αλλά και έργα πολλών νέων Ελλήνων προικισμένων συγγραφέων - Σεβαστίκογλου, Καμπανέλλη, Κεχαΐδη, Σκούρτη, Αναγνωστάκη και Ευθυμιάδη, επιστρέφοντας παράλληλα

σε έργα των αρχαίων τραγικών και του Αριστοφάνη. Το 1957 παρουσίασε τον Πλούτο και το 1959 τους Όρνιθες του Αριστοφάνη, που θεωρήθηκε παράσταση-σκάνδαλο λόγω της πρωτοποριακής της μορφής. Την περίοδο αυτή ανέβασε παραστάσεις σε Παρίσι, Λονδίνο, Ζυρίχη, Μόναχο, Μόσχα, Βιέννη και αλλού. Το 1984 το ελληνικό κράτος παραχώρησε έναν χώρο στην Πλάκα, για την ανέγερση του θεάτρου “Κάρολος Κουν”. Τιμήθηκε με το παράσημο του Φοίνικα, με το Αργυρό Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών και με το βραβείο “Θεάτρου των Εθνών”. Με τη διαθήκη του, που δημοσιεύτηκε λίγες μέρες μετά το θάνατό του τον Φεβρουάριο του 1987, κληροδότησε τον τίτλο Θέατρο Τέχνης στους Γ.Λαζάνη, Μ. Κουγιουμτζή και Γ. Αρμένη με την προτροπή να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στο Θέατρο Τέχνης Κ. Κουν. Ο Κάρολος Κουν έγραψε τις μελέτες “Η αρχαία τραγωδίακωμωδία” και “Ο σκηνοθέτης και το αρχαίο δράμα”. Υπήρξε γεγονός πως ως σκηνοθέτη τον Κουν απασχολούσε το σύγχρονο νεοελληνικό έργο, η νεοελληνική θεατρική παράσταση, το αρχαίο δράμα και το κλασσικό θέατρο σε σύγχρονη απόδοση. Η στήλη θα κλείσει, όπως το συνηθίζει, με λόγια του ίδιου του Κάρολου Κουν.

“Η αφετηρία και η βάση του θεάτρου,

όπως και κάθε μορφής τέχνης, είναι η ποίηση και η μαγεία. Αν λείψουν αυτά, δεν υπάρχει θέατρο .” της Ιωάννας Λιούτσια Φοιτήτρια Φιλοσοφικής Α.Π.Θ.

Γι’αυτή τη λέξη λοιπόν, υπάρχει ειδική μέρα: 21 Σεπτεμβρίου. Αν και δεν είναι ιδιατέρως γνωστή και είναι περισσότερο διαδεδομένη στις ΗΠΑ, η Παγκόσμια Μέρα Ευγνωμοσύνης (world day of gratitude) ξεκίνησε να υπάρχει από το 1965 από ένα δείπνο Ευχαριστιών (Thanksgiving) σ’ ένα διεθνές κέντρο στη Χαβάη από έναν γκουρού διαλογισμού, τον Sri Chinmoy. Έκτοτε, όσοι παρευρέθηκαν σε αυτό το δείπνο αποφάσισαν να θεσμοθετήσουν αυτή τη μέρα στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και στις χώρες τους με στόχο εκείνη τη μέρα να προβαίνουν σε γενναιόδωρες πράξεις, αλλά και να αναστοχάζονται τις πράξεις τους μέσα στη χρονιά. Ας αφήσουμε όμως την ιστορία της ημέρας αυτής, αφού πλέον ακούγεται επιφανειακό και κυρίως για λόγους εντυπωσιασμού όταν αναφερόμαστε σε «πράξεις φιλανθρωπίας» από διάσημα πολιτικά πρόσωπα. Ας θέσουμε την ημέρα αυτή σε πιο καθημερινό και προσωπικό επίπεδο: το νόημα της ημέρας αυτής δεν είναι πρακτικά κάτι άλλο από το να λέμε «ευχαριστώ». Μια λέξη, απλή, αλλά με τόση αξία- αξία, βέβαια, δεν έχει όταν την λέμε μηχανικά, απλώς για να μην φανούμε αγενείς. Αξία έχει, όταν την λέμε και μας κάνει να χαμογελάμε, όταν την λέμε για να δείξουμε στον άλλον ότι νοιαζόμαστε γι’αυτόν και ότι πραγματικά τον ευχαριστούμε. Πόσο συχνά χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη και για ποιούς λόγους; Πόσο συχνά ευχαριστούμε τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν όπως μπορούν; Συνηθίζοντας σε καταστάσεις, θεωρούμε πολλά πράγματα δεδομένα και ξεχνάμε να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικά είναι και τι προσπάθεια μπορεί να κρύβεται από πίσω. Και αυτό αφορά ακόμη και το πιο απλό και καθημερινό, όπως ένα πιάτο φαγητό, το σπίτι μας, ότι έχουμε ένα κρεβάτι να κοιμηθούμε, την οικογένεια, τους φίλους ή τον/την σύντροφο που έχουμε δίπλα μας. Αυτή η μέρα, λοιπόν, θεσμοθετήθηκε γι’αυτό το λόγο: για να πούμε «ευχαριστώ». Και δεν αφορά μόνο τους κοντινούς μας ανθρώπους, αλλά και τους αγνώστους. Το να πούμε «ευχαριστώ» (και να το εννούμε) σε έναν υπάλληλο, σε κάποιον στο δρόμο που μας βοήθησε, έστω και για κάτι πολύ μικρό, μπορεί να τους χαρίσει ένα χαμόγελο, προσδίδει σημασία στη πράξη τους, όσο μικρή κι αν είναι. Και έτσι, τόσο απλά, μπαίνει μια μικρή θετική πινελιά στη καθημερινότητα αυτού του ατόμου. Προφανώς, η θεσμοθέτηση παγκόσμιων ημερών, γιορτών και άλλων συναφών δεν αλλάζει κάτι. Παρ’όλα αυτά, δεν βλάπτει αν αναλογιστούμε εκείνες τις μέρες τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς για να βελτιώσουμε κάποια κατάσταση. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε στις 21 του μηνός να πούμε περισσότερες φορές «ευχαριστώ» και να αναλογιστούμε τι είναι αυτό για το οποίο είμαστε ευγνώμονες.

Εσείς για ποιό πράγμα είστε ευγνώμονες σήμερα;

της Βασιλικής Μελετάκη Φοιτήτρια Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο


11 4

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13

Μια φθινοπωρινή νύχτα είναι αρκετή για να ζήσει κανείς όλες τις εποχές. Ένα αφιέρωμα στις εποχές και τις μουσικές τους εναλλαγές.

ΚΑΜΕΡΑΤΑ Οι εποχές 5 Οκτωβρίου 2013

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΗΤΑ ARTÉFACTS ENSEMBLE

Η Καμεράτα, στην πρώτη συναυλία της τη νέα καλλιτεχνική περίοδο στη Στέγη, παρουσιάζει ένα μαραθώνιο μουσικό αφιέρωμα στις εποχές του χρόνου: Αντόνιο Βιβάλντι, Φίλιπ Γκλας, Άστορ Πιατσόλλα και Λεονίντ Ντεσυάτνικοφ, Μαξ Ρίχτερ, Τζων Κέητζ, Ραλφ Βων Ουίλλιαμς, Π.Ι. Τσαϊκόφσκυ. Για μία μόνο βραδιά κορυφαίοι συνθέτες, έργα και μουσικοί, το Σάββατο 5 Οκτωβρίου, στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης.

Συγκατοίκηση

28 & 29 Σεπτεμβρίου 2013 Ο Κωνσταντίνος Βήτα… αλλιώς. Όταν τα ηχοχρώματα των φυσικών οργάνων ερωτεύονται την ευγενέστερη pop-dance-funk ποιητική. Η σύγχρονη μουσική και η pop-electronica συγκατοικούν στη Στέγη. Η γοητευτηκή επανασύνθεση μιας εικοσάχρονης μουσικής διαδρομής από ένα χαρισματικό σύνολο. Το ARTéfacts Ensemble αντικαθιστά τους υπολογιστές του Κωνσταντίνου Βήτα με τον φυσικό ήχο των ακουστικών οργάνων, απελευθερώνοντας τις ηλεκτρονικές μουσικές που αγαπήσαμε. Ο Κωνσταντίνος Βήτα, το ARTéfacts Ensemble, 20 μουσικοί, η Θεοδώρα Μπάκα και ένας MC συναντώνται επί σκηνής σε ένα οπτικοακουστικό θέαμα, το Σάββατο 28 & την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013. Κεντρική Σκηνή Ώρα έναρξης: 20:30 Εισιτήρια: 15 - 18 - 28 € | Μειωμ. 10 - 12 15 € | Άνεργοι: 5 €

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ CHRISTIAN BOLTANSKI Βλέμματα Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Γάλλος εικαστικός καλλιτέχνης Κριστιάν Μπολτάνσκι δημιουργεί αποκλειστικά για τη Στέγη ένα νέο συμμετοχικό έργο, με επίκεντρο το βλέμμα με το οποίο αντικρίζει τη σημερινή συγκυρία ο σύγχρονος Έλληνας. Στοέργοαυτό,οΜπολτάνσκιπαρουσιάζει ένα συγκινησιακά φορτισμένο περιβάλλον βασισμένο σε μεγεθυμένα βλέμματα πολιτών της χώρας μας, προερχόμενα από πραγματικές φωτογραφίες ταυτότητας, ενώ παράλληλα καλεί τον επισκέπτη να συμμετάσχει ενεργά, καταγράφοντας σε

Τραγούδι & Σύνθεση: Κ. Βήτα Ενορχήστρωση & Διεύθυνση: Κορνήλιος Σελαμσής Τραγούδι: Θεοδώρα Μπάκα Βίντεο & Σκηνοθετική επιμέλεια: Λουίζος Ασλανίδης Κρουστά: Θοδωρής Βαζάκας: Κόρνο: Μάνος Βεντούρας Τρομπέτα: Δημήτρης Γκόγκας Βιόλα: Μάριος Δαπέργολας Ηλεκτρική κιθάρα: Αλέξανδρος Δρυμωνίτης Βιολοντσέλο: Σοφία Ευκλείδου Τρομπόνι: Ανδρέας-Ρολάνδος Θεοδώρου Βιολί: Λαέρτης Κοκολάνης Πιάνο: Ai Motohashi-Σιδέρη Ντραμς: Βαγγέλης Μπαλιούσης Φαγκότο: Δημήτρης Ντακοβάνος Σαξόφωνο: Guido De Flaviis Βιολί: Μόρφω Παπαδημητρίου Κρουστά: Κώστας Σερεμέτης Φλάουτο: Βαγγέλης Σταθουλόπουλος Κλαρινέτο: Σπύρος Τζέκος Κρουστά: Μαρίνος Τρανουδάκης Κοντραμπάσο: Νίκος Τσουκαλάς

πραγματικό χρόνο το χτύπο της καρδιάς του σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί ζωντανό τόσο το βιολογικό όσο και το ψυχικό αποτύπωμά του στο διηνεκές. Εξατομικεύοντας την ανωνυμία, ανοίγει ένα διάλογο ανάμεσα στο πρόσωπο και στο απρόσωπο και μας οδηγεί να περάσουμε από το στάδιο του «κοιτάζω» στην ανώτερη βαθμίδα του «βλέπω», δηλαδή στην απόκτηση συνείδησης και αυτοσυνειδησίας. Επιμέλεια έκθεσης: Μαριλένα Β. Καρρά Οργάνωση παραγωγής: Eva Albarran & Co. Παράλληλες δράσεις: 8 Οκτωβρίου: Masterclass με τον Christian Boltanski 11 Νοεμβρίου: Συζήτηση με τον Christian Boltanski

IN MUTE FESTIVAL 12-13 Οκτωβρίου 2013 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ Αυτό το διήμερο φεστιβάλ αποσκοπεί να αναδείξει τη δυναμική σχέση μεταξύ της σύγχρονης μουσικής έκφρασης και του βωβού κινηματογράφου. Ηλεκτρονικοί ήχοι στα όρια του θορύβου, σιωπηλές μελωδίες ακουστικών οργάνων, αλλά και συχνότητες που κινούνται στο μεταίχμιο του ακουστικού φάσματος θα καταλαμβάνουν τον κενό από ομιλίες, αλλά γεμάτο από ένταση χώρο των βωβών ταινιών. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει μια σειρά παραστάσεων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν είτε προβολές με συνοδεία μουσικής, είτε συναυλίες με συνοδεία εικόνας.

Σάββατο 12 Οκτωβρίου Μιχάλης Μοσχούτης - The Wind (1928) Thomas Köner - Nanook of the North (1922)

Κυριακή 13 Οκτωβρίου Silent Move - The Fall of the House of Usher (1928) Lawrence English - Strike (1925) *Την Κυριακή, πριν από τις προβολές, θα γίνει συζήτηση με θέμα το βωβό κινηματογράφο και τη σύγχρονη μουσική. Στην συζήτηση, που θα είναι ανοιχτή στο κοινό, θα λάβουν μέρος οι μουσικοί του φεστιβάλ και Έλληνες σκηνοθέτες.


12 4

ΠΟΛΙΤΙΚΗ BACK TO UNI

THE HEADS INSIDE SLOWLY SLOWLY (ΤΑ ΚΕΦAΛΙΑ ΜEΣΑ ΣΙΓA ΣΙΓA)

6 Αυγούστου 2013. 4 μμ. Είσαι στην παραλία, σε μια ξαπλώστρα, και λιάζεσαι. Ακόμα προσπαθείς να χωνέψεις από χθες το μεσημέρι-βράδυ και έχεις και το hangover από το βράδυ-ξημέρωμα που βγήκες. Και εκεί λοιπόν που αράζεις και σκέφτεσαι τι ωραία είναι η ζωή και πόσο χαλαρωτικό είναι το κύμα που σκάει στην ακρογιαλιά σου έρχεται φλασιά από το πουθενά: Σε τρεις βδομάδες έχεις εξεταστική. Πρώτο βήμα: Πανικός. Πανικός γιατί αφενός βιβλία έχεις να πιάσεις στα χέρια σου σχεδόν μήνες οπότε δεν θυμάσαι τίποτα και αφετέρου γιατί έχεις λιγότερο από ένα μήνα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13 να τα ξαναδιαβάσεις. Επιπλέον πανικός γιατί δεν θυμάσαι πόσα είχες πει στους δικούς σου ότι χρωστάς. Δηλαδή αν έχεις πει ότι χρωστάς 4 και διαβάζεις για 8, ε, δεν μπορεί, κάπως θα παραξενευτούν οι άνθρωποι ότι το καμάρι τους κλείνεται στο δωμάτιο του και διαβάζει αντί να βγαίνει για καφέ 3 φορές τη μέρα. Δεύτερο βήμα: Ηρεμία. Μετά το σοκ της συνειδητοποίησης ηρεμείς και σκέφτεσαι ότι έχεις άπλετο χρόνο γιατί εντάξει 3 βδομάδες είναι θα τα προλάβεις. Εδώ έβγαλες 200 σελίδες σε μια νύχτα για να πας να δώσεις την επομένη σε αυτό θα κολλήσεις; Άλλωστε κάποια από αυτά τα χεις ξαναδιαβάσει (λέμε τώρα) όποτε θα σου φανεί πιο εύκολο να τα περάσεις (τι αυταπάτες τρέφουμε όμως και μεις οι άνθρωποι). Τρίτο βήμα:Αποφασιστικότητα. Σκέφτεσαι: «Σε λίγες μέρες γυρίζω από διακοπές. Με το που πατήσω σπίτι ξεκινάω κατευθείαν διάβασμα. Ούτε ξενυχτάω, ούτε θα καίγομαι στο internet, ούτε …» Είσαι ένας συνειδητοποιημένος φοιτητής που στοχεύεις να περάσεις τα μαθήματα που χρωστάς για να βγάλεις τη σχολή εγκαίρως. Και με αυτές τις αποφάσεις χαλαρώνεις, απλώνεσαι στην

Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ

Οι πανεπιστημιουπόλεις ξεκίνησαν να γεμίζουν με άτομα γεμάτα χαμόγελα να ετοιμάζονται για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Ετοιμασίες για την νέα ζωή, την νέα πόρτα που ανοίχτηκε μπροστά τους. Όνειρα για ένα καλύτερο αύριο από άτομα που ελπίζουν και διεκδικούν το όνειρο τους σε μια καμένη Πατρίδα. Έντυπα έτοιμα, Σπίτι έτοιμο, η Ελληνίδα μάνα τα έχει όλα στην εντέλεια. Αλλά η αγωνία της για την σχολή θα φτάσει σε σημείο που θα σου θυμίζει ότι κοντεύει η εξεταστική πριν ακόμα μπεις στο πρώτο σου μάθημα, πριν πας στην πρώτη σου γενική συνέλευση, το πρώτο σου φοιτητικό πάρτι, το πρώτο σου φοιτητικό μεθύσι εκεί είναι όλα διαφορετικά. Είσαι πλέον Φοιτητής. Οι φοιτητές που θα ακολουθήσουν το όνειρο τους για φοιτητική ζωή μακριά από τα σπίτια τους ας βεβαιωθούν ότι πριν φύγει η μητέρα και πριν λείψουν οι προμήθειες από την κατάψυξη έχουν προμηθευτεί αρκετά διαφημιστικά από τα delivery του νέου τους σπιτιού. Και Ναι! Έφτασε η πρώτη μέρα στην σχολή, ξεκινώντας από την γραμματεία θα έχεις την

ξαπλώστρα και ατενίζεις τα αγόρια στη δίπλα ξαπλώστρα. Σεπτέμβρης 2013. 8 μμ. Έχεις δώσει ήδη 4 από τα 8 μαθήματα που χρωστάς (τελικά όντως τόσα ήταν) και σκέφτεσαι τι θα κάνεις με τα υπόλοιπα, καθώς ήδη τα έχεις φτύσει. Τώρα σε πιάνει το υπαρξιακό σου και αρχίζεις και μετανιώνεις. Για τα μαθήματα που άφησες χωρίς λόγο μέσα στο χειμώνα. Για τις άπειρες φορές που κατάφερες ,μετά από τιτάνιες προσπάθειες, και σηκώθηκες πρωί να πας να παρακολουθήσεις καμιά διάλεξη και τελικά είτε πήγες και έφυγες στο μισάωρο γιατί βαρέθηκες, είτε πήγες σχολή αλλά κάθισες για καφέ και tichu με τα παιδιά, είτε απλά άλλαξες πλευρό. Ήρθε η ώρα να σοβαρευτείς. Πρέπει να σοβαρευτείς. Γιατί όσο αφήνεις το χρόνο να περνά ανεκμετάλλευτος, τόσο σε αφήνει και αυτός όπως οι γυναίκες τα Ζara την πρώτη μέρα των εκπτώσεων: άδειο, με μόνα απομεινάρια τα κομμάτια που δεν ήταν αρκούντως ελκυστικά για να πωληθούν, όσο φθηνά και να τα πούλησες. Ξέρω είναι δύσκολο. Αλλά η στασιμότητα δεν ωφέλησε ποτέ κανένα. Πάρε κάποιες αποφάσεις. Θέσε τη σχολή

σε ένα πιο διαχειρίσιμο δρόμο( σταμάτα να χρωστάς τα μαλλιά της κεφαλής σου και πέρνα με καλό βαθμό κανά εύκολο μάθημα). Άδραξε ευκαιρίες για εργασία, για επιπλέον κατάρτιση στο αντικείμενο που σπουδάζεις. Διάβασε λίγο και εκτός της βιβλιογραφίας. Απέκτησε κάποιο χόμπι. Βοήθησε λίγο στο σπίτι (αν μένεις με τους δικούς σου) ή ασχολήσου λίγο με το δικό σου. Δε λέω να μετατραπείς ξαφνικά σε ένα geek που δεν σηκώνει κεφάλι και δεν ασχολείται με τίποτα άλλο πέρα από τα μαθήματα. Και μην σε πιάνουν τα «εγώ το χω πάρει χαμπάρι και πορεύομαι με την αχρηστία μου» και τα « η οικονομική κρίση μας έχει καταβάλλει όλους και δεν έχω λεφτά» κλπ. Πάτα πόδι σε όσους-α θέλουν να σε ρίξουν και προχώρα δυναμικά πραγματοποιώντας τις δικές σου επιθυμίες. Τα φιλιά μου! της Νατάσας Παπαθανασίου Φοιτήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

πρώτη σου επαφή με το τι έπεται στην συνέχεια. Μόλις φτάσεις στην γραμματεία θα σε υποδεχτούν καινούργιοι φίλοι διαφόρων χρωμάτων μπλε, πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί και τιρκουάζ. Θα σου προσφέρουν ότι ζητάει κάθε φοιτητής μια καλή ξενάγηση στα καφέ της περιοχής. Μπουζούκια, μπαράκια, ροκάδικα για το γούστο του κάθε λογής φοιτητή, θα έχεις επιλογές από τους νέους φίλους. Η νέα ζωή έχει και υποχρεώσεις εκτός από διασκέδαση. Έχει τα καλύτερα πάρτι αλλά και το μεγαλύτερο κόλλημα μπροστά από τα βιβλία αλλά όλα γίνονται με ένα σκοπό. Παρά τις περικοπές και την δυσλειτουργία των Πανεπιστημίων οι φοιτητές μπορούν να ελπίζουν σε ένα υψηλά αναγνωρισμένο πτυχίο καθώς τα Ελληνικά πανεπιστήμια λαμβάνουν υψηλές θέσεις στο παγκόσμιο χάρτη των πανεπιστημίων. Το πτυχίο που θα έρθει στα χέρια σας θα είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή στην σκληρή δουλειά που θα χρειαστεί το πανεπιστήμιο.. Καλή αρχή στους νεοεισαχθέντες φοιτητές με μια εποικοδομητική χρόνια ..

του Πάμπου Χαραλάμπους Φοιτητής στο Καποδιστριακό Πανεπ. Αθηνών


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13


14 4

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

6 ΕΛΛΗΝΙΚA ΙΔΡYΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝH ΠIΝΑΚΑ ΚΑΤAΤΑΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜIΩΝ 2013 ΤΗΣ QS Tο αριστοτέλειο πανεπιστήμιο είναι στην κορυφή της κατάταξης για την Eλλάδα Ο Διεθνής Πίνακας Κατάταξης Πανεπιστημίων της QS, που δημοσιεύτηκε σήμερα στο Topuniversities.com , κατατάσσει 6 Ελληνικά Πανεπιστήμια ανάμεσα στα 800 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Το ίδρυμα της χώρας που βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης φέτος για δεύτερη συνεχή χρονιά είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (θέση 471-480), που παρουσιάζει αύξηση από τη θέση 451-500 όπου βρισκόταν το 2012. Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης είναι το δεύτερο καλύτερο ίδρυμα της χώρας στη θέση 491-500, και ακολουθεί το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (και τα δύο στη θέση 501-550). Το Πανεπιστήμιο Πατρών βρίσκεται στη θέση 601-650 ενώ το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι στη θέση της κλίμακας + 701. Ο Μπεν Σόουτερ, επικεφαλής ερευνών στην QS λέει: «Με τις μεγάλες περικοπές στη χρηματοδότηση της ανώτατης εκπαίδευσης είναι αναπόφευκτο να έχουν μειωθεί σημαντικά οι τιμές της αναλογίας φοιτητών – διδασκόντων και διεθνή πανεπιστήμια έχουν σημειώσει σημαντική πτώση, εφόσον το προσωπικό των πανεπιστημίων έχει επίσης μειωθεί ευρύτερα».  Η Ελένη Μπώλου, μάρκετινγκ μάνατζερ στην QS, συνεχίζει λέγοντας «Όμως, παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας, η σταθερή επίδοση της Ελλάδας στο φετινό πίνακα κατάταξης είναι θετικό νέο για το έθνος. Η επίδοση των πανεπιστημίων είναι πολύ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13

δυναμική. Κατάφεραν να διατηρήσουν την ίδια καλή θέση που είχαν και πέρσι. Η Ελληνική οικονομία δεν είναι τέλεια, η επένδυση στην επιστήμη είναι ελάχιστη και σίγουρα δεν μπορεί να συναγωνιστεί τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Όμως το γεγονός ότι τα πανεπιστήμια παραμένουν δυνατά δείχνει ότι δουλεύουν πραγματικά σκληρά για να εκπληρώσουν την αποστολή τους». Τα διεθνή πανεπιστήμια, όπως το UCL, το Imperial College, το King’s College London και πολλά άλλα αναγνωρίζουν τη δύναμη της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Δεκάδες εξ αυτών θα έρθουν στην Ελλάδα τον Οκτώβριο με την QS World Grad School Tour για να βρουν αποφοίτους υψηλού επιπέδου που θα παρακολουθήσουν τα προγράμματά τους για μεταπτυχιακά. Τα φετινά αποτελέσματα παρουσιάζουν τον πιο αναλυτικό Πίνακα Κατάταξης Πανεπιστημίων που δημιουργήθηκε ποτέ, εφόσον πάνω από 100 πανεπιστήμια έχουν προστεθεί, καθιστώντας τον πίνακα μια δυνατή λίστα 800 πανεπιστημίων όπου εκπροσωπούνται 76 χώρες. Η κατάταξη έλαβε υπ’όψιν τις απαντήσεις 62.094 ακαδημαϊκών και 27.957 εργοδοτών, καθιστώντας και τις δύο αυτές έρευνες τις μεγαλύτερες του είδους τους στον κόσμο. Παγκοσμίως, το ΜΙΤ βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα για δεύτερη συνεχή χρονιά, και ακολουθεί το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και του Κέιμπριτζ. Οι χώρες με την καλύτερη επίδοση από άποψη αριθμού πανεπιστημίων ήταν οι ΗΠΑ (144), το Ηνωμένο Βασίλειο (69), η Γερμανία (42), η Γαλλία (40), και η Ιαπωνία (38).  *Τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου έρχονται στην Ελλάδα το φθινόπωρο με την QS World Grad School, την καλύτερη έκθεση για μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Οι επισκέπτες της εκθέσεις  θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν υπευθύνους εγγραφών κορυφαίων διεθνών πανεπιστημίων, όπως το  UCL, το Imperial College, το King’s College και πολλά άλλα στην Αθήνα τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 και στη Θεσσαλονίκη στις 22 Οκτωβρίου 2013. Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφή στην εκδήλωση, πατήστε εδώ. Διεθνής Πίνακας Κατάταξης της QS Ο Διεθνής Πίνακας Κατάταξης της QS αποτελεί έναν ετήσιο πίνακα των κορυφαίων 800 πανεπιστημίων του κόσμου και είναι αναμφισβήτητα ο πιο γνωστός και αναγνωρισμένος πίνακας κατάταξης του είδους του. Ο πίνακας συντάχθηκε από τη Μονάδα Πληροφοριών της QS σε συνεργασία με ένα διεθνές συμβούλιο ηγετικών ακαδημαϊκών και τον συμβουλεύονται μελλοντικοί και τωρινοί φοιτητές, επαγγελματίες των πανεπιστημίων και κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Σκοπός του πίνακα κατάταξης είναι να αναγνωρίσει τα πανεπιστήμια ως πολύπλευρους οργανισμούς και να παρέχει μια διεθνή σύγκριση της επιτυχίας τους με βάση την αποστολή τους να παραμείνουν ή να γίνουν αρίστης ποιότητας. Ο πίνακας κατάταξης βασίζεται σε τέσσερις στύλους-κλειδιά: την έρευνα, τη διδασκαλία, την προσληψιμότητα και τη διεθνοποίηση.

Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αναγνωρίζοντας τις ανάγκες που έχουν προκύψει στην αγορά εργασίας και στις επιχειρήσεις, προχώρησαν στο σχεδιασμό και την παροχή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σκοπό τη βελτίωση και την ανάπτυξη των γνώσεων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, στους τομείς Λογιστικής, Ελεγκτικής, Νομοθεσίας, Χρηματοοικονομικών, Τραπεζικής, Διοίκησης και Επενδύσεων. Η παρουσία και των δύο φορέων στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης είναι μακροχρόνια και με εγχώρια και διεθνή αναγνώριση. Προγράμματα Μονοετή και Διετή: Τα προγράμματα διακρίνονται ανάλογα με τη διάρκειά τους σε μονοετή και διετή και η επιτυχής παρακολούθησή τους οδηγεί στην απόκτηση «Professional Certificate» και «Advanced Professional Certificate» αντίστοιχα, στο εκπαιδευτικό αντικείμενο που επιλέγουν οι ενδιαφερόμενοι. Δεκτοί γίνονται απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και Λυκείου. Για τους απόφοιτους Λυκείου θα υπάρξει δωρεάν παρακολούθηση του προπαρασκευαστικού μαθήματος στη Λογιστική διάρκειας 30 ωρών. Τα προγράμματα επιδοτούνται επίσης από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45%) Το περιεχόμενο των προγραμμάτων σχεδιάστηκε βάση των προδιαγραφών των πιο σημαντικών διεθνών επαγγελματικών προγραμμάτων ACCA, CFA, CIMA, CIA και CISA. Μικτή Διδασκαλία:

Η διδασκαλία διεξάγεται σε μικτή μορφή (εξ αποστάσεως και δια ζώσης). Με αυτό τον τρόπο συνδυάζεται ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας με τις σύγχρονες τεχνικές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα δια ζώσης μαθήματα πραγματοποιούνται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και Νομικούς με ιδιαίτερες σπουδές και μακρόχρονη πρακτική εμπειρία και εξειδίκευση σε ελέγχους, οργανώσεις κλπ. Αντίστοιχα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον όπου παρέχεται πλήρης και καθημερινή υποστήριξη από άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτές (μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ, ειδικούς εμπειρογνώμονες με ιδιαίτερη συγγραφική καταξίωση κλπ). Όσα μαθήματα διεξαχθούν δια ζώσης θα γίνουν καθημερινές, απογευματινές ώρες και τα πρωϊνά του Σαββάτου, στις αίθουσες του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ., στην Αθήνα (Καποδιστρίου 28, Ομόνοια). Μαθήματα θα πραγματοποιηθούν και σε πόλεις της περιφέρειας όπως π.χ. Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, εφόσον δημιουργηθούν τμήματα. Το εκπαιδευτικό υλικό των δια ζώσης μαθημάτων προσφέρεται με βιβλία και σημειώσεις που δίδονται στους εκπαιδευόμενους. Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων των μαθημάτων οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις. Διαδικασία Αίτησης Συμμετοχής: Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι την 1/11/2013 ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel. Η παρακολούθηση των μαθημάτων ξεκινάει στις 4/11/2013. Επικοινωνία : Site: http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel Τηλ: 210-36.89.465, 210-36.89.402 Email: iesoel@elke.uoa.gr


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13

Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του KEK του ΕΚΠΑ συνδιοργανώνουν και λειτουργούν από κοινού επιμορφωτικά προγράμματα μονοετούς (Professional Certificate) και διετούς φοίτησης (Advanced Professional Certificate) με έμφαση στη Λογιστική και Ελεγκτική, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Τα Προγράμματα απευθύνονται σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και Λυκείου με ή χωρίς εργασιακή εμπειρία που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε Λογιστικά Γραφεία, Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Επενδυτικούς Οργανισμούς, Συμβουλευτικές Επιχειρήσεις κ.α.

Προγράμματα � ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στη Λογιστική και τις Επενδύσεις � Λογιστική, Τραπεζική και ∆ιεθνή Χρηματοοικονομικά

∆ΩΡΕΑΝ παρακολούθηση

προπαρασκευαστικού μαθήματος στη Λογιστική (30 ώρες)

� Νομοθεσία και Λογιστική � ∆ιαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος

� Στρατηγική των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομική Λογιστική � ∆ιεθνή Χρηματοοικονομικά και Ελεγκτική Τραπεζών � ∆ιοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομικά

Tα προγράμματα επιδοτούνται από τον ΟΑΕ∆ (ΛΑΕΚ 0,45%)

� Λογιστική και Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας Οργανισμών Η διδασκαλία των Προγραμμάτων συνδυάζει δια ζώσης μαθήματα από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και Νομικούς του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. και εξ αποστάσεως εκπαίδευση από το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του ΚΕΚ του ΕΚΠΑ. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων είναι σύμφωνο με τα αντίστοιχα ∆ιεθνή Επαγγελματικά Προγράμματα ACCA, CFA, CIMA, CIA, CISA.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά το σύνολο των Προγραμμάτων στην ιστοσελίδα

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 01-11-2013

Έναρξη Παρακολούθησης: 04-11-2013

Τηλέφωνα: 210 368.9465, 210 368.9402

E-mail: iesoel@elke.uoa.gr


16 4

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13

στην κοινωνία. Η AIESEC έχει ως σκοπό την Ειρήνη και η Μεγιστοποίηση των Ανθρώπινων δυνατοτήτων μέσα από την ενδυνάμωση των νέων ανθρώπων. Αυτό το επιτυγχάνει μέσω των προγραμμάτων της: ACT, πρόγραμμα συμμετοχής σε ομάδα. Explore, διεθνές πρόγραμμα κοινωνικής ανάπτυξης και Global Τalent, διεθνές πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του  δεύτερου Moving Forward και γιατί αξίζει να το παρακολουθήσετε ξανά, είναι οι συμμετέχοντες καθώς εκτός από Έλληνες φοιτητές και απόφοιτους θα είναι μαζί μας 250 μέλη της AIESEC από 30 χώρες της Ευρώπης και Αμερικής. Σε ένα χώρο λοιπόν με διαφορετικές κουλτούρες, πολιτισμούς, γνώσεις, μόρφωση, δεξιότητες, απόψεις και ιδέες οι συμμετέχοντες θα εμπνευστούν μέσα από ομιλίες ανθρώπων με εμπειρία και πετυχημένη πορεία στο χώρο τους καθώς και μέσα από διαδραστικά workshops και Business Games. Στόχος λοιπόν, υπό τη θεματική του Embrace Change, είναι οι επιχειρήσεις έχοντας κοινό τους παρανομαστή την αλλαγή και τη καινοτομία να δώσουν τη δική τους οπτική για το πώς είδαν τη νέα πραγματικότητα ως ανάπτυξη και ταυτόχρονα να δώσουν ερεθίσματα, συμβουλές και πρακτική γνώση για το πώς οι νέοι μπορούν να ηγηθούν της αλλαγής και να επαναπροσδιορίσουν στόχους, μελλοντικά πλάνα και αναγκαίες δεξιότητες. Agenda της ημέρας Με  την  εμπειρία και  την  τεχνογνωσία  που  έχει αναπτύξει  ως ο μεγαλύτερος παγκόσμιος  φοιτητικός οργανισμός πάνω στην ενδυνάμωση και την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων των  νέων, η AIESEC Ελλάδος διοργανώνει για δεύτερη φορά στην Ελλάδα το Moving Forward στο πλαίσιο ενός διεθνούς συνεδρίου. Η θεματική της ημερίδας είναι «Embrace Change» καθώς σε ένα κόσμο οικονομικής κρίσης και μιας ραγδαίας επιχειρηματικής πραγματικότητας, οι νέοι είναι πρωταγωνιστές της αλλαγής γι’ αυτό και θα πρέπει να είναι φορείς της.  Η AIESEC είναι ο μεγαλύτερος, διεθνής, μη κυβερνητικός, φοιτητικός οργανισμός στον κόσμο, με παρουσία σε 124 χώρες και 2400 Πανεπιστήμια, ενώ αριθμεί πάνω από 86.000 μέλη. Όραμά της είναι να αναπτύξει τα μέλη της μέσω των εμπειριών που τους προσφέρει να τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολιτισμική και εργασιακή γνώση και κατανόηση, δημιουργώντας ένα διεθνές δίκτυο από φορείς αλλαγής που αποσκοπούν να φέρουν ένα θετικό αντίκτυπο

Ημερομηνία: 25 Οκτωβρίου 2013, στο The HUB Εvents (Αλκμήνης 5, Πετράλωνα). Εύκολα προσβάσιμο μέσω της οδού Πειραιώς και από όλα τα μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Εγγραφή συμμετοχής: https://www.eventora.com/en/Events/movingforward-embrace-change-2 Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα  για την εκδήλωση μπορείς να μας  βρείτε: https://www.facebook.com/MovingForwardbyAIESECGreece


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΚΙΤΙΛΟΠ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13

ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ. Έχοντας πραγματοποιήσει τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία (MSc in Clinical Criminology) θα ήθελα να αναφερθώ στην δομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Τα αυστηρά πρότυπα ποιότητας που όλα τα αγγλικά πανεπιστήμια πρέπει να πληρούν, τα καθιστά σημαντικό πόλο έλξης υποψήφιων σπουδαστών από όλο τον κόσμο. Η συνεχής απόδειξη εκ μέρους των πανεπιστημίων πως τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται στα τμήματά τους, ελέγχονται από τους διάφορους θεσμικούς φορείς του κράτους, δεν αφήνει περιθώριο διαφωνιών όσον αφορά στο επίπεδο καί στην ποιότητα των σπουδών της Μ.Βρετανίας. Ένα πλεονέκτημα είναι, επίσης, η άριστη υλικοτεχνική υποδομή τους (εργαστήρια, βιβλιοθήκες, υψηλή τεχνολογία, κτήρια, κτλ.). Τα βρετανικά πανεπιστήμια φημίζονται για την έρευνά τους. Η εξέλιξη της έρευνας είναι σχεδόν δεδομένο για τους υποψήφιους διδακτορικών σπουδών στην Αγγλία καί για αυτό το κράτος συνήθως χρηματοδοτεί εκείνους τους σπουδαστές, κάτι πολύ σημαντικό στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε. Το να φοιτήσει κάποιος σε ένα αγγλικό πανεπιστήμιο είναι μια πολύτιμη εμπειρία. Η ζωή καί οι σπουδές στην Αγγλία μου

έδωσαν μια πιο εμπεριστατωμένη γνώση της κουλτούρας, των εθίμων καί της φυσικά της γλώσσας (απαραίτητο αν θέλεις να εργαστείς μετά τις σπουδές σου στη χώρα). Τα πανεπιστήμια στην Αγγλία προσπαθούν εκτός των άλλων να διοχετεύσουν αποτελσματικό, δημιουργικό καί ανεξάρτητο εργατικό δυναμικό στην αγορά εργασίας που θα είναι ικανό να στελεχώσει καί να εξελίξει το κράτος, ώστε να υπάρξει ανάπτυξη. Προσωπικά με το πέρας των μεταπτυχιακών μου σπουδών βρέθηκα να εργάζομαι ως Εγκληματολόγος στο Constabulary of Leicestershire (Αστυνομία περιοχής Λέστερ). Συνεπώς, θα συνιστούσα ανεπιφύλακτα στους υποψήφιους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την είσοδό τους σε κάποιο βρετανικό πανεπιστήμιο. Είναι πεποίθησή μου πια πως ένα βρετανικό πτυχίο έχει βαρύτητα στην αγορά εργασίας καί σίγουρα θα αποσβέσει τα χρήματα πού διέθεσε κάποιος ώστε να σπουδάσει στην Αγγλία της Δρ. Αλεξάνδρας Προδρομίδου Επικεφαλής Ερευνήτρια Ινστιτούτου Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων

17 4

Σχετικά με το σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  στην Αγγλία έχω αποκομίσει εμπειρίες και σαν φοιτήτρια (BA, MA, PhD) αλλά και σαν εργαζόμενη ως βοηθός καθηγητή κατά την διάρκεια του διδακτορικού μου. Προσωπικά θα συνιστούσα ανεπιφύλακτα σε οποιονδήποτε αποφάσιζε να ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό να το έκανε στην Αγγλία για τρεις λόγους: ο πρώτος είναι ότι το επίπεδο σπουδών είναι υψηλό και κυρίως αναγνωρισμένο διεθνώς. Αυτό θα σας φανεί χρήσιμο στην αγορά εργασίας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά, και στο εξωτερικό. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό σύνδεση μεταξύ πανεπιστημίων και αγοράς εργασίας. Με την κατάλληλη επιλογή πανεπιστημίου/σχολής θα μπορέσετε να κάνετε μία σωστή επένδυση για το μέλλον σας. Υπάρχει δυνατότητα καθοδήγησης μεταπτυχιακών φοιτητών από τα γραφεία διασύνδεσης και ευρέσεως εργασίας των πανεπιστημίων, όπως και η δυνατότητα σταδιοδρομίας τους μέσω εταιρικών προγραμμάτων για αποφοίτους πανεπιστημίων (graduate programs/placements). Ο τρίτος λόγος, ο οποίος βασίζεται στην δική μου προσωπική εμπειρία από την Αγγλία, είναι ότι σαν χώρα έχει πολύχρονη πείρα στους ξένους φοιτητές. Αυτό δημιουργεί ένα πολυπολιτισμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον το οποίο προσφέρεται το λιγότερο για μία ενδιαφέρουσα εμπειρία ζωής.         του Αλέξανδρου Γκάρλα Επικεφαλής Ερευνητής Ινστιτούτου Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων Υποψήφιος Διδάκτωρ Κεντρικού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου (CEU)

Ξεκίνησε τώρα τη διαδρομή σου στην ανώτατη εκπαίδευση με το IELTS Αν θέλεις να σπουδάσεις ή να δουλέψεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και τα Αγγλικά είναι η γλώσσα επικοινωνίας, το IELTS θα γίνει η βάση της προετοιμασίας σου. Αποτελεί τον ιδανικό τρόπο να αποδείξεις τις δεξιότητές σου στην Αγγλική γλώσσα και σε βοηθάει να ανοίξεις πόρτες σε διεθνείς ευκαιρίες. Περισσότεροι από 8.000 εκπαιδευτικοί οργανισμοί, κρατικοί φορείς (συμπεριλαμβανομένου του ΑΣΕΠ) και εταιρείες σε όλο τον κόσμο εμπιστεύονται τα αποτελέσματα του IELTS ως απόδειξη ικανότητας επικοινωνίας στην Αγγλική γλώσσα.

Προετοιμάσου τώρα για το IELTS. Κάνε ένα test-drive και ανακάλυψε τις δυνατότητές σου στο www.roadtoielts.com/testdrive Ενίσχυσε την προετοιμασία σου! Το British Council σου προσφέρει 10 ώρες δωρεάν πρόσβαση στο online υλικό προετοιμασίας “The Road to IELTS”, ώστε να εξοικειωθείς με την εξέταση, να αξιολογήσεις την απόδοσή σου και να επωφεληθείς από τις συμβουλές που δίνονται. Με την εγγραφή σου θα έχεις πρόσβαση σε 20 επιπλέον ώρες δωρεάν εκπαίδευσης.

Το test που ανοίγει τις πόρτες σε όλο τον κόσμο

Για περισσότερες πληροφορίες, ημερομηνίες εξετάσεων, διαθεσιμότητα θέσεων και εγγραφές ηλεκτρονικά:

www.britishcouncil.gr www.britishcouncil.org/takeielts

801 500 3692 or 210 369 2333 customerservices@britishcouncil.gr

25 X 16,2 C Sep 2013 f.indd 1

9/11/13 12:04 PM


18 4

university

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ ‘13

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι γνωστοί - άγνωστοι:

Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ || 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13

Μιχάλης Κακογιάννης

ΤHΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΛΙΟΥΤΣΙΑ Φοιτήτρια Φιλοσοφικής Α.Π.Θ.

Το GMAT: Ας χαθούν μερικές μάχες για να κερδηθεί ο πόλεμος

Η στήλη με τους γνωστούς- άγνωστους σήμερα είναι αφιε- γένεια» και ο «Αλέξης Ζορμπάς» είναι μερικές μόνο από τις ρωμένη σ' έναν από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες, τον ταινίες του που διαγωνίστηκαν στα εγκυρότερα φεστιβάλ Κακογιάννη. σας θυμίζει το όνομα; Ίσως ναΟπωσδήποτε παγκοσμίως και απέσπασαν βραβείανακαι τιμητικές ΤοΜιχάλη GMAT δεν είναι ούτε Δεν μαθηματικό ούτεκάτι γλωσσολογικό τεστ. απαιτείται γνώση πολλά ότι πρόκειται αφήσει κάποιες ευκαιρίες ανεκμετάλλευτες. θυμηθείτεκαι ποιος μόλιςγλώσσας σας αναφέρω τιςκαλή ταινίεςβαθμολογία, “Στέλλα”, αλλά διακρίσεις. Στις πραγματικά ταινίες του συνεργάστηκε με μεγάλους μαθηματικών της είναι αγγλικής για μια αυτό που Για να γίνει αυτό μεΈλεπιτυχία στον κόσμο των επιχειρήσεων, θα πρέπει το διοικητικό “Ζορμπάς”, κορίτσι με τα μαύρα” και πόσες άλλεςσκέψης. ακόμα. Τέτοιες ληνες ηθοποιούς, αλλά εξετάζει το GMAT“Το είναι δεξιότητες συνειρμών διοικητικής δεξιότητες όλοι μαςκαι τιςμε γνωστούς στέλεχοςκαι νακαταξιωμένους γνωρίζει τους στόχους της εταιρείας και να έχει μια καλή ιδέα για τις ξένους ηθοποιούς. εφαρμόζουμε καθημερινά. Για παράδειγμα, φθάνει ένας εργαζόμενος στη δουλειά του το πρωί επιπτώσεις που διάφορες εργασίες ή δραστηριότητες θα έχουν για την εταιρεία. Πρέπει Ο Μιχάλης Κακογιάνμιας ημέρας και σκέφτεται όλα τα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει εκείνη την ημέρα. Δεν επίσης να έχει εξασκηθεί πρακτικά στη λήψη τέτοιων αποφάσεων και στη παρατήρηση των νης γεννήθηκε στη Λε- Πέρα από τις κινηματογραφικές του ταινίες, ο Μιχάλης Κακομπορεί να διευθετήσει όλες τις εκκρεμότητεςμεσό και θα πρέπει να κρίνει εργασίες περιμένουν αποτελεσμάτων. Δενπαραυπάρχει ποτέ μόνο ένας σωστός τρόπος, έτσι ώστε όσο περισσότερο της Κύπρου στις ποιές γιάννης έχει θα επίσης σκηνοθετήσει πολλές θεατρικές μέχρι την επόμενη ημέρα ή εβδομάδα. Αν11 οι Ιουνίου επιλογές περιορίζονται μεταξύ δύο εργασιών, Α ή εκθέτει τον εαυτό του στηντηαρένα της λειτουργίας των πραγμάτων, τόσο καλύτερα θα είναι του 1921 και στάσεις και παραστάσεις όπερας στην Ελλάδα, τις Η.Π.Α., Β, και η Α θα επιφέρει περίπου 6% περισσότερα έσοδα για την εταιρεία αλλά θα καταναλώσει σε θέση να παίρνει καλές σπούδασε Νομική, Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχει, επίσης, γράψειαποφάσεις στο μέλλον. 55% περισσότερο χρόνο, ποια εργασία είναι προτιμότερη? τα μηνύματα τουκαι μεταφράσεις Για να κερδηθεί ο πόλεμοςΓια αςτην χαθούν μερικές προσφορά καιμάχες το έργο του, ο Μιχάλης Κακογιάννης Δραματικές ΤέχνεςΜετά, και ελεγχοντας και έχουν εκδοθεί σενάρια κινηματογραφιτιμηθεί με πολλές διακρίσεις στην τηνΤο Κύπρο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, βλέπει σκηνοθεσία μια λίστα 100στομηΛοναναγνωσμένων μηνυμάτων. Ποιαενώ έχει· γράψει Μην παίζετε σύμφωνα τους κανόνες που διδαχθήκατε στοΕλλάδα, σχολείο. GMATκαιείναι κών και θεατρικών έργων, και στίχους γνω- μεέχει το εξωτερικό. Έχει τιμηθεί δίνο. Σχεδόν ολόκληρο του? στών ελληνικών τραγουδιών. είναι τοΜάθετε θα διαβάσει πρώτα? Τα παλαιότερα? Αυτά από τον εργοδότη Τα χαρακτηριζόμενα ως ένα Αξιοσημείωτο διαφορετικό παιχνίδι. τους κανόνες του. με τον Ταξιάρχη του Χρυσού Φοί(Ελλάδα), τον Ταξιάρχη των Γραμμάτων και Τεχνών το διάστημα βρι- από ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους που επείγοντα? (μερικά ούτε καν θα ανοίξει, κρίνοντάς τα μηπου σημαντικά το όνομα του αποστολέα, · Ογύρισε στόχοςστη σαςμαρτυρική δεν είναι νανικα απαντήσετε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις – αυτοί(Γαλείναι οι λία),GMAT. τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος που του Μακαρίου του Γ’ σκόταν στο Λονδίνο, εισβολή '74".και Τοόχι του το θέμα, ή το ότι είναι μηνύματα spam που πέρασαν από το φίλτρο). Κύπρο σχετικά με τη βίαιη τουρκική κανόνες που "Αττίλα σχολείου Θα σας δοθούν ερωτήσεις θα είναι πάρα πολύ (Κύπρος) και το Special Grand Prixεπιλογή of the Americas εργάστηκε ελλη- θαντοκιμαντέρ '74" βραβεύθηκε στη Φλωρεντία ως τοβέβαια κα- θα Καμία από αυτές τις αποφάσεις δεν είναι εύκοληστην και πολλές χρειαστούν"Αττίλα περισσότερες δύσκολες και σχεδόν τις απαντήσετε λάθος. Η μόνη που έχετε(Μόνείναι αν τρεαλ). Έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών για την προνική υπηρεσία του BBC, λύτερο Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους για το έτος 1974. πληροφορίες από ότι στο παραπάνω σενάριο. Αυτή η πολύπλοκη διαδικασία λήψης αποφάσεων θα σας πάρει πάρα πολύ χρόνοσφορά για νατου τιςστο απαντήσετε λάθος και έτσι να μειονεκτήσετε σε έθνος, από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για το στην αρχή ως μεταείναι ακριβώς τι πρέπει να κάνει καλά ένα άξιο διοικητικό στέλεχος και είναι ακριβώς τι απαιτούν επόμενες ερωτήσεις. φραστής και εκφωνη- Έργο του Μιχάλη Κακογιάννη είναι και ο νυχτερινός φωτι- συνολικό έργο του, για έργο ζωής από το American Hellenic το GMAT και οι σχολές διοίκησης επιχειρήσεων. GMAT λοιπόν είναι τεστ μαθηματικών · Κατάτονμέσο όρο όλοι οι Institute διαγωνιζόμενοι απαντούν ερωτήσεων στην Ουάσιγκτον καιπερίπου στο Κάιρο.60% Έχειτων ανακηρυχθεί τής, καιΤοαργότερα, σε δεν σμός των μνημείων της Ακρόπολης, οποίο εκείνος ή γλώσσας. Τα μαθηματικά και τα αγγλικά είναι εκεί μόνο σαν εργαλεία που εξετάζουν την σωστά και περίπου 40% λάθος. Αυτό αλλάζει στα υψηλότατα και χαμηλότατα και ηλικία μόλις 22 χρό- πρώτος οραματίσθηκε και για την επίτευξη του οποίου Επίτιμος Δημότης στη Λεμεσό, στο Montpellier (Γαλλία)επίπεδα ικανότητα λήψης αποφάσεων. αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των και διαγωνιζομένων θαΔιδάκτωρ είναι στοΤεεύρος στο Ντάλας (Τέξας, Η.Π.Α.) έχει αναγορευθεί νων, ανέλαβε τη διεύ- ίδρυσε το σύλλογο «Οι Φίλοι τηςβαθμολόγησης, Αθήνας», αναλαμβάνοντας College (Σικάγο, Διδάαπαραίτητων Το τοχνών Πώς αυτή η γνώση θα βοηθήσει στο θυνση τεστ? της «Κυπριακής τη χρηματοδότηση όλων των60/40. Μπορείμελετών. να επιτύχετε σκορστο 700Columbia και να απαντήσατε μόνοΗ.Π.Α.), το 60%Επίτιμος των ερωτήσεων κτωρ στο Πανεπιστήμιο στο λάθος. Πανεπιστήμιο Κύπρου 1947,για ξεκίνησε την καριέρα τουείναι στο Θέατρο της 2004, το κοινωφελές ίδρυμα την επωνυμία ΤοΏρας». πρώτοΤοβήμα ένα διαγωνιζόμενο να κατανοήσει ότισυνέστησε οι εξεταστές δεν σωστά. Ναμε ξέρετε λοιπόν ότι θα απαντήσετε μερικέςΑθηνών, ερωτήσεις Μη χάσετε χρόνο καθώς και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγγλίας ηθοποιός, γρήγορα όμως τον κέρδισε σκηνο- «Ίδρυμα Μιχάλης μεερωτήσεις σκοπό τη μελέτη, απαιτούν αποωςαυτόν να απαντήσει σωστά όλες τιςη ερωτήσεις του τεστ, όπως Κακογιάννης» και ένα στις που θαυποαπαντήσετε λάθος καιΑριστοτέλειο προχωρήστε, μένοντας πάντα στην τρέχουσα θεσία στέλεχος και το 1953δεν ήρθε Ελλάδα.της Τολίστας 1954, με την100 κινηστήριξη και διάδοση των τεχνών του θεάτρου και του κινηδιοικητικό θαστην επιληφθεί των μη αναγνωσμένων μηνυμάτων ερώτηση ανεπηρέαστοι από το πώς απαντήσατε στις προηγούμενες ερωτήσεις. ματογραφική ταινία «Κυριακάτικο ξύπνημα», ο Μιχάλης ματογράφου, καθώς και την καταγραφή και διαφύλαξη των Περισσότερα λόγια είναι περιττά. Ό,τι και να πω εγώ, μόνο στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο σε μία ημέρα. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Ένας Κακογιάννης έκανε την αρχή της διεθνούς σκηνοθετικής του δημιουργημάτων των τεχνών αυτών, ενώ το φθινόπωρο οι ταινίες του μπορούν να μιλήσουν γι' αυτόν. Η προσωπική έμπειρος λήπτης αποφάσεων έχει τεχνογνωσία: έχει εξασκηθεί στο πώς λαμβάνονται αλλά όποιαΣιάτρας κι καριέρας. Η «Στέλλα», το «Κορίτσι με τα μαύρα», το «Τελευ- του 2009 ξεκίνησε η λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου μου πρόταση είναι το “Κορίτσι με τα μαύρα”, Διαμαντής διάφορα είδη αποφάσεων και «Ηλέκτρα», στο πώς τελειοποιούνται διαδικασίες λήψης αποφάσεων. αν επιλέξετε δεν θ' απογοητευτείτε. Ακαδημαϊκός Διευθυντής ταίο ψέμα», η τριλογία του: «Τρωάδες» καιοι«Ιφιτου Ιδρύματος. Πέθανε στις 25 Ιουλίου 2011.

Καθώς περνάει ο χρόνος, δεν διστάζει να λάβει μια απόφαση και να προχωρήσει, ξέροντας

στον Εκπαιδευτικό Όμιλο Network

O Εκπαιδευτικός Όμιλος Network προσφέρει την Υπηρεσία Full Service Υπηρεσία Αιτήσεων για Μεταπτυχιακά σε Ευρώπη, Βρετανία και ΗΠΑ Η υπηρεσία Full Service κλείνει φέτος 20 χρόνια απόλυτης εξειδίκευσης στην εξασφάλιση θέσεων στα καλύτερα Μεταπτυχιακά Προγράμματα όλης της Ευρώπης και Αμερικής. Η Υπηρεσία Full Service σας γλιτώνει σημαντικό χρόνο, άγχος και σας προσφέρει τις κορυφαίες επιλογές σε όλα τα Αγγλόφωνα Μεταπτυχιακά των Ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ, με σκοπό να επιτύχετε την είσοδο σας στις κορυφαίες επιλογές που θα καθορίσουν την επαγγελματική σας πορεία στο άμεσο μέλλον.

TOEFL GMAT IELTS GRE

METAΠΤΥΧΙΑΚΑ

Η Υπηρεσία Full Service αποτελεί μια από τις κορυφαίες επιλογές σαν επένδυση για το μέλλον σας γιατί με βαθιά γνώση του αντικειμένου και υψηλό επαγγελματισμό σας φέρνει τα κορυφαία Πανεπιστήμια με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ξεκινήστε την υπηρεσία με ένα τηλεφώνημα για Αθήνα στο τηλ. 210 748 81 31 και στη Θεσσαλονίκη στο τηλ. 2310 240 394 και αποκτήστε τώρα το πλεονέκτημα του κρίσιμου χρόνου για τις αιτήσεις Μεταπτυχιακών το συντομότερο δυνατόν.

Τι είναι το FULL SERVICE

Full Service: Ανάληψη ΟΛΩΝ των διαδικασιών επικοινωνίας, συμπλήρωση αιτήσεων και εξασφάλιση θέσης σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1. Έρευνα & Επιλογή Προγραμμάτων - Πανεπιστημίων 2. Αλληλογραφία από την αρχή ως την εγγραφή σας 3. Συμπλήρωση Αιτήσεων σε γραπτές φόρμες ή Αίτηση On-line 4. Μεταφράσεις Απαραίτητων Εγγράφων - Πτυχίων 5. Σύνταξη Βιογραφικού CV 6. Σύνταξη Συστατικών Επιστολών 7. Σύνταξη Ειδικών Εκθέσεων (Essays, Personal Statement) 8. Συγκέντρωση & αρχειοθέτηση των απαραίτητων εγγράφων συνοδείας 9. Αποστολή των Τελικών Αιτήσεων & Επιταγών (Application Fees) 10. Εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη ΘΕΣΗ (αποδοχή) των υποψηφίων στα Πανεπιστήμια της ΕΠΙΛΟΓΗΣ τους και έγκαιρη ενημέρωση μέσω των διασυνδέσεων του NETWORK. ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙEΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ FULL SERVICE:

ΕΡΕΥΝΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 1. Έρευνα για το επιθυμητό Μεταπτυχιακό.

2. Συμβουλευτική σε ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού και Καριέρας και Σύνδεση του Πτυχίου με την Αγορά εργασίας. 3. Συμβουλευτική στην ποιότητα των Ιδρυμάτων και το κόστος ζωής και διδάκτρων. 4. Πληροφορίες για τις απαιτήσεις των Ιδρυμάτων, ως προς βαθμό πτυχίου, τις απαιτήσεις Αγγλικών, των ειδικών τεστ και τις λίστες κατάταξης. 5. Συμβουλευτική σε Κρίσιμες Αποφάσεις για την τελική επιλογή Ιδρύματος και Ειδικότητας

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1. Μεταφράσεις Απολυτηρίου - Πτυχίου - Αναλυτικής Βαθμολογίας Βραβείων - Συστατικών. 2. Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος - CV. 3. Οργάνωση φακέλλου με προσωπικά και λοιπά στοιχεία. 4. Δημιουργία ειδικού αρχείου και παρακολούθηση του φακέλου

μέχρι και την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο. 5. Δημιουργία και παρακολούθηση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 6. Ταχυδρομική αποστολή φακέλλων - αποστολή fax - email. 7. Τηλεφωνικές επικοινωνίες με Ιδρύματα για επίλυση προβλημάτων. 8. Προετοιμασία αιτήσεων στέγασης και των απαραίτητων επιταγών για τις διάφορες πληρωμές. 9. Προετοιμασία εγγράφων αποδοχών ή απόριψης Θέσεων για Μεταπτυχιακά. 10. Φωτοτύπηση και αρχειοθέτηση όλων των απαραίτητων εγγράφων. 11. Υποδειγματική / Επαγγελματική Συμπλήρωση όλων των Αιτήσεων. 12. Σύνταξη της απαραίτητης Έκθεσης Επιδιώξεων (Personal Statement). 13. Καθοδήγηση σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο των Απαιτούμενων Συστατικών Επιστολών. 14. Σύνταξη όλων των Απαιτούμενων κειμένων Συνοδείας όπως Τραπεζικά έγγραφα κ.λπ.

NETWORK EDUCATIONAL SERVICES 1. Βασ. Σοφίας 84, Αθήνα 115 28, Τηλ. 210 7488131, Φαξ. 210 748 8131, E-mail: athens@network.gr 2. Παύλου Μελά 18 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 240 394, Φαξ. 2310 240 394, E-mail: salonica@network.gr

http://www.network.gr


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΚΙΤΙΛΟΠ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13

Στην καρδιά της Αθήνας υπάρχει μια εστία γνώσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας, ένα κύτταρο δημιουργίας: Το Goethe-Institut Athen σφραγίζει πάνω από 60 χρόνια τώρα με τον πιο δημιουργικό τρόπο την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία μεταξύ των δύο λαών, της Ελλάδας και της Γερμανίας. Το Goethe-Institut Athen ιδρύθηκε το 1952 και είναι το παλαιότερο Ινστιτούτο στο σύνολο του δικτύου των Ινστιτούτων Goethe. Η Γερμανία έχει πάνω από 80 εκατομμύρια κατοίκους και είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. Η Γερμανική είναι μητρική γλώσσα για 120 και πλέον εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη. Όποιος γνωρίζει Γερμανικά, δεν έχει μόνο πρόσβαση στην κουλτούρα και στον πολιτισμό της Γερμανίας, αλλά βελτιώνει σημαντικά τις επαγγελματικές του προοπτικές τόσο στην Ελλάδα και τη Γερμανία όσο και στις γερμανόφωνες χώρες σε πολλούς τομείς, όπως π.χ. του τουρισμού, της πληροφορικής, της έρευνας και της

επιστήμης. Τα Γερμανικά άλλωστε είναι η δεύτερη πιο σημαντική γλώσσα στο χώρο της επιστήμης ενώ λόγω της προσφοράς της στην έρευνα και στην ανάπτυξη η Γερμανία βρίσκεται στην 3η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Το να μαθαίνεις Γερμανικά στο Goethe-Institut Athen σημαίνει να μαθαίνεις Γερμανικά σε γερμανικό περιβάλλον, να έχεις καθηγητές με άριστη κατάρτιση που επικεντρώνονται στο μαθητή και τις ανάγκες του, να κάνεις μάθημα σε σύγχρονα εξοπλισμένους χώρους με διαδραστικούς πίνακες, να έχεις άμεση πρόσβαση σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε μια μεγάλη βιβλιοθήκη και τη δυνατότητα να απολαμβάνεις γερμανικές σπεσιαλιτέ στο καφέ του Ινστιτούτου. Το Goethe-Institut Athen χορηγεί επίσης υποτροφίες για φοίτηση σε Ινστιτούτα Goethe στη Γερμανία. Οι σπουδαστές εξάλλου όλων των τμημάτων έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από τον υπολογιστή τους στο εικονικό τους τμήμα, όπου βρίσκουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με το τμήμα τους, πρόσθετες ασκήσεις κλπ. Το Goethe-Institut Athen προσφέρει τμήματα σε όλα τα επίπεδα και για όλες τις ηλικίες, ακόμα και για παιδιά από 4η Δημοτικού. Εκτός από τα κανονικά, τα εντατικά και τα τμήματα προετοιμασίας TestDaF, θα λειτουργήσουν

19 4

από τον Οκτώβριο ειδικά τμήματα με επίκεντρο το επάγγελμα, τμήματα που απευθύνονται σε όσους ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τη γερμανική γλώσσα κατά κύριο λόγο για επαγγελματικούς σκοπούς. Μαζί με έμπειρους καθηγητές οι σπουδαστές θα εξασκηθούν στην επαγγελματική αλληλογραφία και την προφορική επικοινωνία. Θα μάθουν πώς να παρουσιάζουν προϊόντα και υπηρεσίες σε γερμανόφωνους εταίρους και τι πρέπει να προσέξουν, από γλωσσικής πλευράς, στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων. Η νομική, η ιατρική, ο τουρισμός, η επικοινωνία σε επαγγελματικό επίπεδο αλλά και η λογοτεχνία βρίσκονται στο επίκεντρο των ειδικών τμημάτων του Ινστιτούτου. Το Goethe-Institut Athen δε θα μπορούσε να μείνει αδιάφορο στην κρίση των τελευταίων χρόνων. Έτσι λοιπόν τα δίδακτρα καθώς και τα εξέταστρα του Ινστιτούτου παραμένουν σταθερά και το 2013. Εγγραφές: 16-25/09, 13:00 – 19:00 Πληροφορίες στη Γραμματεία του Γλωσσικού Τμήματος: Οκτώβριος - Ιούνιος: Δευτέρα και Πέμπτη: 16:00 – 19:00 Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή: 10:00 – 13.00 Ιούλιος - Σεπτέμβριος: Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 - 13:00 Ομήρου 14-16 Τηλ.:210 3661038 E-Mail: deutsch@athen.goethe.org www.goethe.de/athen/therinatmimata,


20 4

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΨΕΙΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13

Δύο μεγάλες χώρες της Ασίας , η Κίνα και η Ινδία, διεκδικούν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής τους. Στη «μάχη της αρπαγής» του νερού εμπλέκεται και το Νεπάλ, το Μπουτάν και το Πακιστάν. Οι εν λόγω χώρες, σχεδιάζουν να κατασκευάσουν εκατοντάδες υδροηλεκτρικά φράγματα στα ποτάμια που βρίσκονται στους πρόποδες των Ιμαλάιων, στοχεύοντας την εύρεση νέων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας και τη μέγιστη εξοικονόμηση αυτής, αψηφώντας τις διαταραχές και τις καταστροφικές συνέπειες που θα προκληθούν στη γήινη βιόσφαιρα και στο φυσικό περιβάλλον από τη πραγματοποίηση ενός τέτοιου έργου.   Από τα Ιμαλάια, την υψηλότερη οροσειρά του πλανήτη, πηγάζουν οι τρεις μεγαλύτεροι ποταμοί της Γης, ο Ινδός, ο Γάγγης-Βραχμαπούτρας και ο Γιανγκτσέ, χάρη στους οποίους ζουν περίπου 750 εκατομμύρια άνθρωποι. Σε αυτό το ποτάμιο σύστημα, που μέχρι στιγμής είναι σχεδόν ανέγγιχτο από φράγματα στις πηγές του, η Κίνα προγραμματίζει την κατασκευή 100 υδροηλεκτρικών φραγμάτων και ακόμη 60 κατά μήκος του

ποταμού Μεκόνγκ που πηγάζει από το Θιβέτ. Η Ινδία, η οποία ποτέ άλλοτε δεν έχει κατασκευάσει υδροηλεκτρικά φράγματα τέτοιου μεγέθους , όπως η προαναφερθείσα χώρα ,προγραμματίζει την ανέγερση 292 φραγμάτων. Παρόμοιες βλέψεις, αν και λιγότερο φιλόδοξες, έχουν το Νεπάλ, το Μπουτάν και το Πακιστάν . Με  τη κατασκευή των περίπου 400 συνολικά υδροηλεκτρικών φραγμάτων ,σε 28 από τις 32 μεγάλες κοιλάδες ποταμών, τα Ινδικά Ιμαλάια θα έχουν μία από τις υψηλότερες μέσες πυκνότητες φραγμάτων στον κόσμο, με ένα φράγμα σε κάθε 32 χιλιόμετρα κοίτης ποταμού. Πολλά από τα υδροηλεκτρικά φράγματα θα είναι από τα υψηλότερα στον κόσμο και θα παράγουν συνολικό ηλεκτρισμό 160.000 MW , δηλαδή τρεις φορές παραπάνω από τη κατανάλωση σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς τα μεγαλύτερα από αυτά θα δίνουν 4.000 MW, δηλαδή όσο και το φράγμα Χούβερ στο ποταμό Κολοράντο στις ΗΠΑ.     Δεν αποκλείεται, η Κίνα να αναδυθεί ως ο τελικός ελεγκτής του νερού. Θα είναι δυνατό να ελέγχει τους υδάτινους πόρους για το 40% του παγκόσμιου

πληθυσμού, ιδίως εκεί όπου ζουν εθνικές μειονότητες. Περιπλέον, η μεγάλη χώρα της Ασίας θα μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια αυτόνομα και οικονομικά από τη φύση. Η Ινδία αν και βρίσκεται σε πιο αδύναμη θέση, διότι το νερό της ρέει από τη Κίνα, θα καταφέρει να διπλασιάσει τη τρέχουσα παραγωγή ενέργειας, από τα υδροηλεκτρικά φράγματα, πράγμα που θα συμβάλει κατά 6% στις προβλεπόμενες εθνικές ενεργειακές της ανάγκες.  Υποστηρίζεται, ωστόσο, ότι δεν έχουν γίνει οι απαιτούμενες μελέτες από γεωπόνους, περιβαλλοντολόγους και μηχανικούς για τις ανθρώπινες και οικολογικές επιπτώσεις που τα πελώρια φράγματα μπορεί να φέρουν . «Δε διαθέτουμε ακόμη στοιχεία και εκτιμήσεις ειδικών για την ανθεκτικότητα τέτοιων μεγάλων κατασκευών και δε μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα τι είδους συνέπειες, περιβαλλοντικές και κοινωνικές, θα έχει η ύπαρξη τόσο πολλών φραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή» τονίζει ο Χιμανσού Θακάρ , της Ινδικής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Νοτιοασιατικό Δίκτυο για φράγματα , ποτάμια και ανθρώπους».   Σε  οικολογικό  επίπεδο,  πιστεύεται , από τους ειδικούς, ότι με τη κατασκευή τέτοιων φραγμάτων είναι πολύ πιθανό να αυξηθούν οι πλημμύρες, να επηρεαστεί η λειτουργία των ποταμών και ο τόπος να γίνει πιο επιρρεπής σε πιθανούς σεισμούς. Επακόλουθη είναι η  μείωση της βιοποικιλότητας, η εξαφάνιση δηλαδή αρκετών χερσαίων και υδάτινων ειδών στη περιοχή γύρω από τα φράγματα. Σε κοινωνικό επίπεδο, υποστηρίζεται ότι χιλιάδες κόσμος που κατοικεί γύρω από τα σχεδιαζόμενα φράγματα θα

ΕIΜΑΙ ΑΓΧΩΔΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ...

ρυθμό αυτόν τον συναντάμε ακόμα στα χωριά της επικράτειάς μας. Τι είναι το στρες όμως; Σύμφωνα με τη ψυχολογία του Hilgard, το στρες αναφέρεται στην εμπειρία γεγονότων που είναι αντιληπτά ως απειλή της φυσικής και ψυχικής ευημερίας. Τα γεγονότα αυτά αποκαλούνται, συνήθως, στρεσογόνα και οι αντιδράσεις των ανθρώπων σε αυτά αποκρίσεις στο στρες. Γεγονότα που προκαλούν στρες συνήθως εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες: •Τραυματικά γεγονότα • Ανεξέλεγκτα γεγονότα • Γεγονότα που φτάνουν στα όρια των δυνατοτήτων μας και απειλούν την έννοια του εαυτού • Εσωτερικές συγκρούσεις Μερικά παραδείγματα γεγονότων που προκαλούν στρες είναι και τα εξής: Αλλαγές που επηρεάζουν μεγάλο αριθμό ανθρώπων • Πόλεμος • Πυρηνικά δυστυχήματα • Σεισμοί και γενικότερα φυσικές καταστροφές Αλλαγές που επηρεάζουν την προσωπική ζωή ενός ατόμου: • Μετακόμιση σε άλλη περιοχή • Αλλαγή δουλειάς / ανεργία • Γάμος • Απώλεια κοντινών προσώπων • Ασθένεια Για τους φοιτητές, στρες μπορεί να αντιμετωπίζουν όταν έχουν περίοδο εξεταστικής, όταν οι σχέσεις με το συγκάτοικο δεν πάνε καλά, όταν πρέπει να δηλώσουν

μαθήματα/ κατευθύνσεις και πολλά ακόμα που διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το στρες έχει πολλές μορφές και δεν εμφανίζεται πάντα στις ίδιες περιστάσεις και δεν παρουσιάζει την ίδια ένταση. Μερικά από τα πιο συχνά συμπτώματα που έχουν καταγράφει είναι τα εξής: Ψυχολογικές αντιδράσεις: • Άγχος •Θυμός και επιθετικότητα • Απάθεια και κατάθλιψη •Γνωστική δυσλειτουργία Σωματικές αντιδράσεις: • Αυξημένος ρυθμός μεταβολισμού • Αυξημένοι καρδιακοί παλμοί • Διαστολή της κόρης του ματιού • Υψηλότερη αρτηριακή πίεση • Αυξημένος ρυθμός αναπνοής • Ένταση των μυών • Έκκριση ενδορφινών όπως η ACTH •Απελευθέρωση επιπλέον σακχάρου από το ήπαρ Μερικά πράγματα και καταστάσεις δεν είναι εφικτό να αλλάξουν. Αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Το στρες είναι απλά μια κατάσταση που μας φοβίζει και κάνει να νιώθουμε ανασφαλείς. Αν όμως αποφασίσουμε να φανούμε δυνατοί και αντικρύσουμε κατάματα τους φόβους μας, το στρες μέρα με τη μέρα θα χάνει την επίδρασή του πάνω μας. Το εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΙΜΑΛΑΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ;

Στρες. Το στρες σκοτώνει. Δεν είναι άγνωστη πληροφορία. Μπορεί να το ξέρουμε αλλά όμως δεν είμαστε ακόμα σε θέση να το αντιμετωπίσουμε ή δεν έχουμε βρει τον τρόπο που μας ταιριάζει. Αρχικά θα συζητήσουμε τι είναι άγχος και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους για να το ελαττώσουμε και να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Καλώς ή κακώς ο σύγχρονος αστικός τρόπος ζωής μας έχει βγάλει από το ρυθμό που υπήρχε άλλοτε. Τον

αναγκαστεί να «ξεσπιτωθεί», χωρίς να υπάρχει κάποιος άλλος τόπος στέγασης, δεδομένης της έλλειψης εθνικών νομών επανεγκατάστασης. «Εδώ και πολλά χρόνια δείχνουμε να αγνοούμε τις φωνές τόσων Κινέζων οι οποίοι ξεριζώθηκαν βίαια από τα σπίτια τους προκειμένου η Κίνα να κατασκευάσει μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα , όπως το φράγμα των Τριών Φαραγγιών» επισημαίνει ο Τάσι Τσέρινγκ, κινέζος υδρολόγος στο Καναδικό πανεπιστήμιο British Columbia. «Η Ινδία βρίσκεται σε πιο αδύναμη θέση επειδή το νερό της έρχεται από τη Κίνα, όμως και το Μπαγκλαντές φοβάται για τα υδροηλεκτρικά σχέδια της Ινδίας , επειδή το 80% των 50 εκατομμυρίων αγροτών της χώρας εξαρτάται από το νερό που φτάνει στο Μπαγκλαντές διαμέσου της Ινδίας. Ακόμη και μια μείωση της ροής του ύδατος κατά 10% θα μπορούσε να αποξηράνει μεγάλες εκτάσεις γης σ’ αυτή τη χώρα» σημειώνει ο Μπράχμα Τσελάνειϊ, Ινδός γεωπολιτικός αναλυτής .   Ανά τακτά χρονικά διαστήματα ακούγονται ποικίλα περιβαλλοντικά προβλήματα με κύριο υπεύθυνο την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η φύση συνεχώς κινδυνεύει από τον άνθρωπο, αυτό είναι και το πρωτογενές αίτιο της περιβαλλοντικής κρίσης. Ο άνθρωπος έχει απομακρυνθεί από τη φύση, τη θεωρεί ένα χρηστικό συμφεροντολογικό πόρο και προσπαθεί να «αρμέξει» ό,τι περισσότερο μπορεί από αυτή, ξεχνώντας ότι χωρίς εκείνη δε θα καταφέρει να επιβιώσει.

Φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δίνει τις ακόλουθες τρεις συμβουλές για την αντιμετώπιση του στρες: 1. Χαλαρώστε από την ένταση Για να επιτευχθεί η χαλάρωση χρειάζεται να εφαρμόσουμε δύο πράγματα: τη σωστή αναπνοή (διαφραγματική) και τη χαλάρωση των μυών του σώματος. 2. Αντιμετωπίστε κατευθείαν το στρεσογόνο ερέθισμα Για να υλοποιηθεί αυτή η τεχνική χρειάζεται να ακολουθηθούν 6 βήματα: καθορισμός του προβλήματος, απαρίθμηση πιθανών λύσεων, αξιολόγηση των «υπέρ» και των «κατά» κάθε πιθανής λύσης, σχεδιασμός, δράση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων. 3. Ελέγξτε τις δυσάρεστες σκέψεις Και σε αυτή τη συμβουλή υπάρχουν 3 επιμέρους στάδια: ακριβής εντοπισμός της πηγής του άγχους, έλεγχος και επαναξιολόγηση των σκέψεων σας, εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών για την επίλυση του προβλήματος. Αν αφήσουμε το στρες να επηρεάζει και να καθορίζει τη ζωή μας τότε είμαστε καταδικασμένοι να υποφέρουμε.

της Έλενας Στρόδα Φοιτήτρια στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

της Δανάης Αιματίδου Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο ΠΑ.ΠΕΙ.


TECH NEWS & GAMING

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13

TECH NEWS

21

GAMING comeback της gaming HP Slate7 Δυνατό βιομηχανίας! Με οθόνη 7 ιντσών και βάρος 368 γραμμάρια, το HP Slate7 διαθέτει μεταλλικό πλαίσιο και μαύρο χρώμα με γκρι ή κόκκινο φόντο και αποτελεί το πρώτο tablet της εταιρείας με ενσωματωμένο Beats Audio, για καλύτερο ήχο και την πιο δυνατή μουσική εμπειρία που μπορεί να απολαύσει κανείς σε tablet. ΤοHPSlate7προσφέρειτηνεμπειρία Google με υπηρεσίες όπως Google Now, Google Search, Gmail, YouTube, Google Drive και Google+ Hangouts για video chat ανάμεσα σε πολλούς χρήστες, καθώς και πρόσβαση σε εφαρμογές και ψηφιακό περιεχόμενο μέσω του Google Play.(1)

«Προκειμένου να ανταποκριθεί στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών και των επιχειρήσεων για tablets, η HP πρόκειται να προσφέρει ένα εύρος στοιχείων μορφοποίησης, συνδυάζοντας διάφορα λειτουργικά συστήματα», δήλωσε ο Alberto Torres, senior vice president, Mobility Global Business Unit, HP. «Το νέο HP Slate7 με Android αποτελεί μια ελκυστική πρόταση για tablets που απευθύνονται σε καταναλωτές, ενώ το business-ready HP ElitePad με Windows® 8 είναι ιδανικό για επιχειρήσεις. Και τα δύο μοντέλα παρέχουν το επίπεδο υπηρεσιών που περιμένει κάποιος από την HP». Το tablet της HP εντάσσεται στο νέο τμήμα της εταιρείας, το Mobility Global Business Unit, που συστήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 με την ένταξη του Torres στην ομάδα της εταιρείας. Ο Torres προέρχεται από τη Nokia, όπου ασκούσε καθήκοντα vice president και επέβλεπε την ανάπτυξη των προϊόντων και της πλατφόρμας MeeGo. Πρόσβαση και διασκέδαση Με επεξεργαστή ARM Dual Core Cortex-A9 1.6 GHz, το HP Slate7 ανταποκρίνεται ταχύτατα. Το ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο επιτρέπει στον χρήση να έχει πρόσβαση στο mail του, στο internet και σε βασικές εφαρμογές, ενώ η οθόνη με High-aperture-ratio Field Fringe Switching (HFFS) προσφέρει ευρεία γωνία όρασης που επιτρέπει εύκολη επισκόπηση σε αρχεία, παιχνίδια, φωτογραφίες και video – ακόμα και σε συνθήκες εξωτερικού φωτισμού. Το HP Slate7 διαθέτει επίσης κάμερα 3-megapixel στο πίσω μέρος και VGA στο μπροστινό για video, φωτογραφίες και chatting. Με την εφαρμογή HP ePrint(2), οι χρήστες μπορούν να εκτυπώσουν εύκολα είτε βρίσκονται σπίτι, είτε εν κινήσει, ενώ μια αποκλειστική μητρική δυνατότητα εκτύπωσης καθιστά δυνατή την απευθείας εκτύπωση σχεδόν από οποιαδήποτε εφαρμογή. Μια micro USB θύρα επιτρέπει επίσης στον χρήση να μεταφέρει εύκολα αρχεία, ενώ μια σουίτα εφαρμογών HP μετατρέπει τα παιχνίδια σε παραγωγικά εργαλεία. Διαθεσιμότητα Το HP Slate7 θα είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες χώρες σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική από τον Μάιο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το HP Slate7 είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.hp.com/slate.

Ενδιαφέροντες πειρασμοί εν μέσω εξεταστικής Το καλοκαίρι όπως και οι «επίσημες» διακοπές τελείωσαν και η καθημερινότητα μάς καλεί σαν άλλη Σειρήνα, στη δίνη της ρουτίνας, είτε αυτή εμπεριέχει δουλειά, είτε σπουδές, είτε και τα δύο μαζί. Ο κόσμος των βιντεοπαιχνιδιών όμως δεν σταματά να εξελίσσεται και καθώς είμαστε σε απόσταση αναπνοής χρονικά από την κυκλοφορία κονσολών νέας γενιάς, καινούριες κυκλοφορίες ανακοινώνονται! Όπως ανακοίνωσε η Microsoft, το Xbox One θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη στις 22 Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι θα διατεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά μία εβδομάδα πριν το Playstation 4, και δυστυχώς η Ελλάδα δεν θα βρίσκεται στο πρώτο ''κύμα'' κυκλοφορίας -πιθανότατα αναμένεται να έρθει στη χώρα μας στις αρχές του 2014. Η Microsoft επίσης, επιβεβαίωσε τις φήμες για την κυκλοφορία του Halo 4 Game Of The Year Edition με πρόσφατη δήλωση στο βρετανικό IGN. H GOTY Edition του Halo 4 θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο και θα περιέχει όλα τα DLCs του τίτλου, τα οποία έχουν κυκλοφορήσει μέχρι και σήμερα. Επίσης η εταιρεία ανακοίνωσε το Warface, ένα Free-to-Play shooter τίτλο, ο οποίος θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2014 στο Xbox 360 και θα φέρει τη σφραγίδα της Crytek (βλέπε σειρά Crysis). Για τους περίεργους, αυτή τη στιγμή υπάρχει beta έκδοση του εν λόγω τίτλου για την έκδοση σε PC. Οι Deep Silver και 4A Games απ’ την άλλη, ανακοίνωσαν πως το fps Metro: Last Light θα διατεθεί μέσα στο τρέχον έτος σε Linux και Mac. Στα Mac έχει φτάσει από τις 10 Σεπτεμβρίου μέσω των Steam και App Store, ενώ σε Linux αναμένεται αργότερα. Το Season Pass κυκλοφορεί στο Steam μαζί με την Mac έκδοση κι όλα τα DLC που θα υπάρξουν σε Windows και κονσόλες θα κυκλοφορήσουν και σε Mac & Linux. Ένα άλλο δυνατό ζεύγος εταιρειών, οι Sega και Sports Interactive ανακοίνωσαν επίσημα το Football Manager 2014. Το FM2014 θα είναι το πιο ενημερωμένο και τεχνικά εξελιγμένο μέλος της σειράς. Θα διατεθεί για πρώτη φορά σε Linux, εκτός των PC και MAC, έχοντας πάνω από 1.000 βελτιώσεις και αναβαθμίσεις, εκ των οποίων είναι η προσθήκη της ελληνικής γλώσσας και το Cloud Save, κάτι που σημαίνει πως θα μπορούν οι παίκτες πλέον να «φορτώσουν» την καριέρα τους εύκολα από οποιονδήποτε υπολογιστή. Οι βελτιώσεις στο Football Manager 2014 εκτός των άλλων περιλαμβάνουν μία βελτιωμένη 3D Match Engine, ακόμη πιο ρεαλιστικές μεταγραφές και συμβόλαια, πιο εξελιγμένη αλληλεπίδραση με τη διοίκηση της ομάδας, τους παίκτες και τους προπονητές άλλων ομάδων, ανανεωμένο σύστημα νέων, βελτιωμένο User Interface και πλουσιότερο Classic Mode. Ο συγκεκριμένος τίτλος αναμένεται να κυκλοφορήσει στο τέλος του 2013. H έκδοση του τίτλου Sonic Lost World για Wii U θα είναι διαθέσιμη σε Limited Edition που θα έχει επιπλέον περιεχόμενο. Το Sonic Lost World: Deadly Six Edition θα περιλαμβάνει έναν κωδικό για να κατεβάσετε το Nightmare DLC pack, το οποίο περιέχει ένα επιπλέον επίπεδο με τους εχθρούς Nightmaren, εμπνευσμένους από τo κλασσικό NiGHTS into Dreams του Sega Saturn. Επίσης η Deadly Six Edition θα είναι διαθέσιμη για προ-παραγγελία και αναμένεται να κυκλοφορήσει την ίδια ημέρα για το 3DS και το Wii U, στις 18 Οκτωβρίου.

Game on!

του Δημήτρη Αθανασόπουλου φοιτητής της Γεωπονικής Σχολής


22 4

BIKES

CYCLOPOLIS Urban Move Creators Η CYCLOPOLIS ΕΠΕ (www.cyclopolis.gr) ιδρύθηκε το 2011, με μοναδικό σκοπό τη σχεδίαση, κατασκευή και λειτουργία συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων. Η CYCLOPOLIS είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία με αποκλειστικό αντικείμενο το bike sharing που κάνει έρευνα, μελετά και κατασκευάζει εξ ολοκλήρου τα Συστήματά της στην Ελλάδα. Απ'το 2012 εγκαταστάθηκαν από την Cyclopolis σε 9 Δήμους της ελληνικής επικράτειας αυτοματοποιημένα Συστήματα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων με χρηματοδότηση του προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου. Συνολικά, εγκαταστάθηκαν περ. 40 Σταθμοί και διατέθηκαν 500 ποδήλατα. Οι δικαιούχοι Δήμοι ήταν οι ακόλουθοι: Σικυωνίων, Μαραθώνα, Αιγιαλείας, Ακτίου – Βόνιτσας, Αμαρουσίου, Αρχαίας Ολυμπίας, Μοσχάτου – Ταύρου, Ναυπλιέων και Νέας Σμύρνης. Στόχοι των Συστημάτων Οι στόχοι των Συστημάτων, όπως είχαν τεθεί από τους ίδιους τους Δήμους, ήταν η μείωση της χρήσης ρυπογόνων μέσων ΙΧ και η αύξηση της χρήσης των δημόσιων μέσων μαζικής συγκοινωνίας. Σκοποί των Συστημάτων ήταν η αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, η μείωση του κυκλοφοριακού στα κέντρα των πόλεων, η τόνωση της εμπορικής τους κίνησης, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και η βελτίωση της δημόσιας υγείας. Ωστόσο, επειδή η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων είναι δύσκολο να μετρηθεί αντικειμενικά, εδώ παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν στην αποδοχή των Συστημάτων από την κοινότητα, όπως αυτή εκφράζεται από το πλήθος των συνδρομητών και τις διαδρομές που έχουν γίνει από τα δημόσια ποδήλατα, εντός του διαστήματος Απρίλιος – Αύγουστος 2013, όταν τα συστήματα ξεκίνησαν ένα-ένα να μπαίνουν σε κανονική λειτουργία και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο κοινό. Στοιχεία λειτουργίας συστημάτων Ο λόγος συνδρομητών ανά ποδήλατο υπολογίζεται σε περ. 7 (1.600/250). Στον παρονομαστή δεν μπαίνει ο πλήρης στόλος ποδηλάτων (400), αλλά μία εκτίμηση της τάξης των 250 ενεργών διαθέσιμων ποδηλάτων, αφού οι Δήμοι έχουν κρατήσει αρκετά στην αποθήκη ως εφεδρικά για να μπορούν να διατηρούν διαρκώς έναν ικανό στόλο στον δρόμο. Αυτή είναι μία εξαιρετική επίδοση, αφού το πλήθος συνδρομών ανά κοινόχρηστο ποδήλατο είναι εφάμιλλο ευρωπαικών πόλεων Υπολογίζοντας μία μέση διανυόμενη απόσταση ανά διαδρομή ποδηλάτου της τάξης των 2 χλμ., ένα ποσοστό υποκατάστασης διαδρομών με αυτοκίνητο της τάξης του 30% (αν και στοιχεία από ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στο Αίγιο στα πλαίσια της Ημερίδας δείχνουν ένα αρκετά υψηλότερο ποσοστό), μία μέση κατανάλωση καυσίμου σε αστικό περιβάλλον της τάξης του 0,1 λτ/χλμ. και μία μέση εκπομπή ρύπων CO2 της τάξης των 174 γρ. ανά χλμ., καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι έχουν ήδη εξοικονομηθεί: περισσότερος από μισός τόνος καυσίμου περισσότερος από 1 τόνος εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ Το καλοκαίρι σιγά σιγά μας αποχαιρετά. Οι ρυθμοί στην πόλη ανεβαίνουν και το ποδήλατο ξαναπαίρνει την θέση του στην καθημερινότητα μας. Ο μήνας Σεπτέμβριος υποδέχεται τους φίλους του ποδηλάτου με μια σειρά εκδηλώσεων. Από τις αρχές του μήνα ξεκίνησαν όλες οι ομαδικές ποδηλατοβόλτες που καθημερινά πλέον γεμίζουν από άκρη σε άκρη την Αθήνα. Το Freeday, Halbike, Petalives, Louben, Περιστεροπεταλιές, South Ride, North Bike μερικές από αυτές. Οι βόλτες αυτές είναι ανοιχτές σε όλους και προσφέρουν οργανωμένη ασφαλή κίνηση. Στις 15 Σεπτεμβρίου η Αθήνα συμμετέχει στην μεγάλη παγκόσμια ποδηλατική δράση που οργανώνει η Greenpeace για την προστασία της Αρκτικής και του πλανήτη από τις πετρελαϊκές εταιρίες. Στις 20 Σεπτεμβρίου ανοίγει τις πύλες του το 4ο Athens Bike Festival. To μεγάλο ραντεβού των φίλων του ποδηλάτου με ότι καινούργιο έχει να παρουσιάσει η παγκόσμια ποδηλατική βιομηχανία για μιά ακόμη χρονιά θα είναι για 3 μέρες (20-22/9) στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ στο ΓΚΑΖΙ. Στις 22 του μήνα, μέρα χωρίς αυτοκίνητο, γίνεται η μεγάλη ποδηλατική δοκιμασία 200 χιλιομέτρων BREVET ΑΤΤΙΚΗΣ με εκκίνηση και τερματισμό στο ΓΚΑΖΙ. 500+ ποδηλάτες θα διανύσουν 200 ποδηλατικά χιλιόμετρα σε μία διαδρομή από το Γκάζι πρός παραλία, Σούνιο, Λαύριο, Κερατέα, Κορωπί, Σπάτα, Ν. Μάκρη, Σχοινιά, Αγ. Παρασκευή, Γκάζι. Όλα αυτά σε συνδιασμό με την συνεχή αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου στις καθημερινές μετακινήσεις δείχνουν την εδραίωση της ποδηλατικής κουλτούρας στην Αθήνα. Καλή ποδηλατική σεζόν λοιπόν!!!


ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ ‘13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13

university

ΚΑΙ

Όσο πιο φθηνά και γρήγορα μετακινούνται δέματα και άνθρωποι ,τόσο πιο φθηνά και γρήγορα δουλεύει ολόκληρη η πόλη. Το βασικό πλεονέκτημα του ποδηλάτου είναι το κοινωνικό όφελος που προσφέρει καθώς η αυξανόμενη χρήση του θα έχει σαν αποτέλεσμα καθαρότερο αέρα για όλους, λιγότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση για όλους και περισσότερους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων για όλους, όχι μόνο για τους ποδηλάτες. Η κατηγορία δεμάτων που μπορεί το ποδήλατο cargo να εξυπηρετήσει καλύτερα είναι οι on-line αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα. Όλα σχεδόν τα προϊόντα που πουλιούνται από e-shopsέχουνχρόνο παράδοσης 1-2 εργάσιμες μέρες οπότε η ταχύτητα του ποδηλάτου δεν είναι μειονέκτημα. Επίσης αν ξεχωρίσουμε τα δέματα που χωράνε στο κουτί όπως ρούχα, υποδήματα, βιβλία, καλλυντικά κ.α. τότε ένα τεράστιο κομμάτι της αγοράς μπορεί να μετακινηθεί καλύτερα και οικολογικά με ποδήλατο. Είμαστε σε περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης οπότε οι θετικές αλλαγές που έχουν προτεραιότητα είναι οι δωρεάν, αυτές που δεν απαιτούν ούτε ένα ευρώ από όσους θέλουν να τις υποστηρίξουν και οι διανομές δεμάτων με ποδήλατο είναι μια από αυτές. Είτε πάει ένα δέμα την επόμενη εργάσιμη με ποδήλατο είτε με μηχανάκι-αυτοκίνητο, με την ίδια χρέωση, ο πελάτης δεν χάνει πουθενά μόνο κερδίζει καθώς η Αθήνα θα γίνεται όλο και πιο πράσινη. Η CARGORIDE ξεκίνησε πριν από ένα μήνα τις διανομές και έχει στο σύνολο 3 ποδήλατα cargo. Περισσότερες πληροφορίες στο www.cargoride.gr

23 4

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΛΥΚΗΣ BicycleFansInAthens

Διακοπές, ήλιος, θάλασσα, βουνό...

Ό ΤΗΤΑ

BIKES

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Σπύρος Γλυκής BicycleFansInAthens

Συντήρηση, συντήρηση, συντήρηση

Πολλόι απο εμάς συνδιάσαμε τις διακοπές μας με το ποδήλατο. Άλλοι το αφήσαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να το χρησιμοποιούμε. Με την επιστροφή μας στην πόλη απαραίτητη είναι η συντήρηση του φίλου μας. Κάποιες χρήσιμες συμβουλές θα σας βοηθήσουν να συνεχίσετε να ποδηλατείτε χωρίς προβλήματα. Ελεγχός ελαστικών Ελέγχουμε την πίεση των ελαστικών. Οι κατασκευαστές αναφέρουν την σωστή πίεση πάνω στα λάστιχα. Ελέγχουμε τα λάστιχα για φθορές και αν χρειαστεί τα αλλάζουμε. Ένα λάστιχο σε καλή κατάσταση σωστά φουσκωμένο προσφέρει σωστή κύληση και ασφαλή οδήγηση.

BIKES || 21

Φρένα Πάρα πολύ σημαντική για την ασφάλεια μας είναι η καλή κατάσταση των φρένων στο ποδήλατο μας.Ελέγχουμε τα συρματόσχοινα, τακάκια, υγρά (στα υδραυλικά φρένα) και αντικαθιστούμε ότι χρειάζεται και ρυθμίζουμε το σύστημα φρένου. Αλυσίδα Καθαρίζουμε καλά και λιπαίνουμε την αλυσίδα κίνησης του ποδηλάτου μας. Υπάρχουν στην αγορά πολλά ειδικά καθαριστικά και λιπαντικά που θα μας κάνουν την ζωή εύκολη. Μια σωστά λαδωμένη αλυσίδα χαρίζει πολλά χιλιόμετρα και προκαλεί Όλοκαθαρή και περισσότεροι γεμίζουν τουςμας δρόμους με τα ποδήλατά τουςδεν και μόνοι φθορές στα γρανάζια. αλλά και συμμετέχοντας στις πολλές πλέον ομαδικές ποδηλατοβόλτες Ταχύτητες γίνονται σε κάθε περιοχή της Αθήνας. το σύστημα των ταχυτήτων μας να λειτουργεί σωστά. Ανάλογα με το σύστημα ΘαΚοιτάμε προσπαθήσουμε λοιπόν να δώσουμε κάποιες συμβουλές σε όλους και ειπου έχουμε υπάρχει ένα πλήθος ρυθμίσεων που μπορούμε να κάνουμε για να αλλάζουν δικά στους νέους ποδηλάτες για την ασφαλή και ομαλή κίνηση στους δρόμους. οι ταχύτητες μας όταν θέλουμε εμείς και όχι όταν θέλουν εκείνες. Ρόδες  Πάντα προσέχουμε να έχουμε σετ εργαλείων, τρόμπα και σαμΕλέγχουμε τιςποδήλατο ρόδες μας. είναι όλες οι ακτίνες να είναι στην θέση καλοσυντηρημένο με Κοιτάμε πρέλα.να Καλό θα ίσιες, είναι να έχουμε Ανσεχρείαζεται κάνουμε ακτινολόγηση. Οι ρόδες σε καλή κατάσταση προσφέρουν τατους. φρένα καλή κατάσταση κάποιες γνώσεις για μικροεπισωστή κύληση καιτου σωστό και όλα τα μηχανικά μέρηφρενάρισμα σκευές όμως και χωρίς αυτές αν Σκελετός ποδηλάτου καλορυθμισμένα. έχουμε τα απαραίτητα όλο και  Φοράμε πάντα ρούχα κάποιος βρεθεί να μας Ελέγχουμε τακτικάανάτον σκελετό τουθα ποδηλάτου μαςβοηγια τυχόν ρωγμές. Είναι πολύ λογα με τον καιρό. Τα ειδικά επικίνδυνο να κυκλοφορούμε μεθήσει. σπασμένο σκελετό.  Έχουμε πάντα μαζί μας νερό ρούχα για ποδηλασία Σέλλα – Τιμόνι είναι τα πιο κατάλληλα. και λίγη τροφή (Παστέλι, Πολύ βασικά για ξεκούραστες βόλτες είναι η θέσηen-του τιμονιού και το ύψος της  Πάντα φοράμε προστατευτικό ergy bar, ξηρούς καρπούς, σοσέλλας. Ελέγχουμε το ύψος της σέλλας και την θέση του τιμονιού. Σφίγγουμε σωστά τις κολάτα) κράνος. βίδες.  Έχουμε πάντα φώτα μπρός  Τηρούμε πάντα τους κανόνες Τέλος έναν έλεγχο σε όλο κυκλοφορίας. το ποδήλατο μας για τυχόν λασκαρισμένες βίδες. και πίσω γιακανουμε να μας διακρίνουν οδικής Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι αλλά καλό θα είναι να απευθυνθούμε σε  από μακριά. Ποτέ δεν μας υπερεκτιμάμε τις δυκαλόπάντα συνεργείο ποδηλάτων. ένα νάμεις μας. Έχουμε μαζί μας ένα

Πάμε βόλτα...


24 4

FASHION

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13

Προτάσεις από το NYFW Πριν από λίγες μέρες τα φώτα του πρώτου Fashion Show της Νέας Υόρκης άναψαν και τα βλέμματα όλων των Guru της μόδας στράφηκαν εκεί. Τα νέα έρχονται με ταχύτητα το ένα πίσω το άλλο και οι φωτογραφίες ταξιδεύουν από την Αμερική ως την Ευρώπη και από την Ευρώπη ως την Ασία. Όχι και άδικα, αφού τα τελευταία χρόνια η εβδομάδα μόδας της Νέας Υόρκης πρόκειται για ένα θεσμό που στηρίζεται από τη βιομηχανία της μόδας και ό,τι περιβάλει αυτή . Οι νέες τάσεις για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2013- 2014 δεν πρόκειται να σε αφήνουν αδιάφορο. Οι προτάσεις είναι πολλές και διαφορετικές, ενώ μπορεί να πει κανείς με σιγουριά ότι στόχο έχουν να καλύψουν τις αντιθέσεις και εσύ να βρεις το στυλ που σου ταιριάζει. Ξεχωρίσαμε αρκετούς οίκους που πραγματικά μας μάγεψαν με τις κλασσικές δημιουργίες τους, ενώ ξαφνιαστήκαμε από άλλους που επέλεξαν για ακόμα μία φορά την εκκεντρικότητα ως σήμα κατατεθέν τους. Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα κολακευτικό, ειδικά όταν έχεις την προσωπικότητα να το υποστηρίξεις. Επιπλέον, τα χρώματα βασίστηκαν σε χειμερινούς τόνους, όμως οι σχεδιαστές δεν παρέλειψαν να δώσουν διάσπαρτες χρωματιστές πινελιές στις δημιουργίες τους ώστε να σπάσουν τη μονοτονία του χειμώνα. Ας δούμε αναλυτικά λοιπόν τα trademarks των οίκων για την φετινή σεζόν.

4.TOM FORD- Africa 1.VALENTINO- Γιακάδες Ο οίκος Valentino συνεχίζει την τάση που υπάρχει ήδη από πέρυσι και αυτή δεν είναι άλλο από τους γιακάδες. Μπορείς να τους συνδυάσεις με το αγαπημένο σου φόρεμα (που οι φίλοι σου έχουν βαρεθεί να το βλέπουν να φοράς) ή με μία μπλούζα με κλειστή λαιμόκοψη, για μία πιο πρωινή εμφάνιση. Όποιον τρόπο και να διαλέξεις θα έχεις ένα ρομαντικό αποτέλεσμα.

Ο οίκος Tom Ford τονίζει ότι το άσπρο και το μαύρο πρωταγωνιστούν πάντα. Τί ποιο έξυπνο λοιπόν από το να τα συνδυάσει σε όμορφα μοτίβα που έχουν επιρροές από Αφρική; Ένα φόρεμα με ασπρόμαυρο print δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα. Διάλεξέ το σε μία βραδινή έξοδο με ελαφρύ μακιγιάζ και φυσικά smoky eyes. Φανταστικό.

5.LANVIN- Κολιέ 3.GIVENCHY- Bambi 2.BURBERRY- Καρδιές Ο οίκος Burberry μας θέλει ερωτευμένους όλη τη διάρκεια του χρόνου. Επίσης θέλει να το δείχνουμε φορώντας ρούχα με heart print. Το νέο σχέδιο, αυτό, έχει γίνει το αγαπημένο πολλών σταρ του Hollywood,οι οποίοι το προτιμούν σε κάθε έξοδό τους. Προτίμησέ το κι εσύ με ένα πουκάμισο σε αυτό το print σε μαύρο ή μπορντό τόνο.

Ο οίκος Givenchy μας χάρισε ένα χιουμοριστικό και παιχνιδιάρικο αποτέλεσμα αφού η συλλογή του φιλοξενεί το γνωστό μας ελαφάκι Bambi. Ίσως ήθελε να μας θυμίσει το παιδί που κρύβουμε όλοι μέσα μας και ότι αυτό πρέπει να το δείχνουμε και στα ρούχα μας. Ένα φούτερ, λοιπόν, με το Bambi ή με τον αγαπημένο μας σούπερ ήρωα θα ήταν μια cute εμφάνιση.

Ο οίκος Lanvin χαρακτηρίζεται από τα εντυπωσιακά κοσμήματα που λανσάρει. Φροντίζει να είναι μεγαλοπρεπή και να κλέβουν την παράσταση οτιδήποτε και αν φοράς. Τα γνωστά statement κολιέ τα αγαπήσαμε πέρυσι ενώ το καλοκαίρι τα θαυμάσαμε σε απίστευτους χρωματικούς συνδυασμούς. Μην τα παραλείψετε από τη λίστα αγορών σας. επιμέλεια Βασιλική Τριαντοπούλου

φοιτητρια στο Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13


26 4

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13

BOOKS ΜΗΝ ΠΑΣ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ Του Hugh Laurie, εκδόσεισ OPERA

Σεπτέµβρησ. Πεσµένα φύλλα, άρωµα βροχήσ, µελαγχολία... και σταµατάω εδώ, γιατί αν συνεχίσω λίγο ακόµα θ’ αρχίσει να ‘χει το κείµενο αέρα από «βροχερούσ έρωτεσ», και «σπίτια µε σκιέσ», κι άλλεσ τέτοιεσ σαχλαµάρεσ. Κι ωστόσο δεν τον έβαλα τυχαία στην κουβέντα το Σεπτέµβρη. Σεπτέµβρησ σηµαίνει «τέλοσ καλοκαιριού». Ενόσ καλοκαιριού που (όπωσ και τόσα άλλα πριν απ’ αυτό) έβαλε στην άκρη βαριά λογοτεχνία και βαθιά νοήµατα, αφού µεταξύ µασ ούτε ο Ντοστογιέφσκι ταιριάζει στισ παραλίεσ, ούτε κι εκείνεσ αρµόζουν στο «Έγκληµα και Τιµωρία». Γι’ αυτό κι εγώ, αποχαιρετώντασ το καλοκαιρινό κυµατάκι, θ’ αφήσω τισ επιλογέσ µου να παίξουν µεσ στα πλαίσια του παλιού εκείνου άτυπου κανόνα που ορίζει: άρλεκιν για τισ γυναίκεσ και αστυνοµικά για τουσ άντρεσ. Αφού λοιπόν δηλώσω εξ’αρχήσ µέγασ λάτρησ τησ αστυνοµικήσ λογοτεχνίασ, θα ζητήσω µια τεράστια συγνώµη απ’ τισ (και τουσ) λάτρεισ των ερωτικών µελοδραµάτων, και θα διαλαλήσω ένα βιβλίο, που πατώντασ πάνω στον τίτλο του “αστυνοµικού θρίλερ”, ειρωνεύεται τουσ πάντεσ και τα πάντα απ’ την πρώτη ωσ την τελευταία σελίδα, ενώ παράλληλα προειδοποιεί µισοαστεία αλλά πάρα πολύ σοβαρά τον απονήρευτο αναγνώστη του: «Μην πασ ποτέ στην Καζαµπλάνκα!» Η καλή ανατροφή µπορεί πολλέσ φορέσ να έχει πολύ άσχηµα αποτελέσµατα. Κι ο Τόµασ Λαγκ, πρώην στρατιώτησ, και νυν ολίγον σωµατοφύλακασ και κάτι από ντετέκτιβ, πέρα από λάτρησ του ουίσκι και τησ µοτοσικλέτασ, αποδεικνύεται και άνθρωποσ... καλοαναθρεµµένοσ. Κάπωσ έτσι λοιπόν, σε µια έξαρση φιλανθρωπίασ και ηθικών αναστολών, όχι απλώσ αρνείται να δολοφονήσει τον κύριο Γουλφ (έναντι εκατό χιλιάδων δολαρίων που του προσφέρονται), αλλά απεναντίασ σπεύδει να προειδοποιήσει το εκατοµµυριούχο θύµα πωσ η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. Κι αυτή ακριβώσ η (κατά τα άλλα) αξιέπαινη πράξη του, έχει ωσ αποτέλεσµα να τον συναντάµε στην πρώτη σελίδα του βιβλίου, ν’ αναρωτιέται «ποιοσ είναι ο καλύτεροσ τρόποσ να σπάσεισ ένα χέρι;», την ώρα που κάποιοσ απειλεί να του σπάσει το δικό του. Και πιστέψτε µε, από ‘κείνο το σηµείο κι έπειτα, τίποτα δεν πρόκειται να πάει καλύτερα. Νουάρ ατµόσφαιρα, συνεχείσ ανατροπέσ, αυτοσαρκασµόσ και ειρωνεία, σ’ ένα βιβλίο αν µη τι άλλο χορταστικό. Ο (γνωστόσ και µη εξαιρετέοσ) Hugh Laurie, χρόνια πριν ενσαρκώσει τον εγωιστή και ειρωνικό Dr House (το ρόλο που του πρόσφερε παγκόσµια αναγνωρισιµότητα), έγραψε µια περιπέτεια µε πρωταγωνιστή κάποιον, που θα µπορούσε επάξια να κοντράρει τον εξυπνάκια γιατρό. Έναν πρωταγωνιστή που όσο κι αν ζορίζουν οι καταστάσεισ πάντα έχει µια ατάκα εύκαιρη για να εκνευρίσει λίγο ή πολύ όσουσ βρίσκονται απέναντι του. Και οι καταστάσεισ θα ζορίσουν πολύ. Πάρα πολύ. Όµωσ ο Λαγκ είναι έτοιµοσ να τισ αντιµετωπίσει, ακόµα κι αν χρειαστεί να µπει στα χωράφια στρατιωτικών επιτελείων, να πιεί ποτά µε πωλητέσ όπλων, να αδιαφορήσει (έστω και δύσκολα) για γοητευτικά γυναικεία δάκρυα, και να το παίξει τώρα στα πίσω πίσω τροµοκράτησ. Ο Laurie µ’ αυτό το βιβλίο, αποδεικνύει πωσ ολοφάνερα εκτόσ από καλόσ ηθοποιόσ, είναι και πολύ... ωραίοσ τύποσ! Και το βιβλίο του, κρατώντασ σαφή απόσταση απ’ οτιδήποτε «λογοτεχνικό», αποτελεί ένα κοµψοτέχνηµα γι’ αυτόν ακριβώσ το λόγο. Γιατί είναι άνετο κι έχει στυλάκι. Κι ακόµα, γιατί δεν παίρνει τίποτα πολύ στα σοβαρά. Κι ωστόσο αυτό είναι από µόνο του, πάρα πολύ σοβαρό.

Επιµέλεια: Ηλίασ Γεροντόπουλοσ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ λοιπόν… Ο μήνας που θα συνδέσει τη μαγεία του καλοκαιριού με την άφιξη του φθινοπώρου. Το καλοκαίρι συναντήσαμε ανθρώπους πολυδιαβασμένους, με πολύ καλά δομημένο λόγο. Ο υπέροχος Έλληνας είναι λάτρης της ζωής, του ήλιου, της θάλασσάς του, της οικογένειας, του συνανθρώπου και του καλού βιβλίου εντέλει. Ένας ικανός δημιουργός, ένας ασύλληπτος ταξιδευτής, ένας Οδυσσέας. Η University Press για όλους εσάς τους υπέροχους Έλληνες λοιπόν αυτό το μήνα προτείνει:

“Bruce”

Tου Peter Ames Carlin (εκδ. Ροδακιό) Ο εκδοτικός οίκος συνεχίζει τη μουσική σειρά «Λατέρνατιβ» που μας έδωσε πριν ένα χρόνο την εξαιρετική αυτοβιογραφία του Κιθ Ρίτσαρντς. Τώρα ήρθε η σειρά του Μπρους Σπρίνγκστιν και της βιογραφίας του «Bruce», που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες στις ΗΠΑ γραμμένη από τον Peter Ames Carlin (βιογράφο και των Brian Wilson και Paul McCartney). Το βιβλίο διατρέχει όλη την –καθόλου εύκολη- ζωή του μουσικού από το Νιου Τζέρσει που έφτασε να γίνει status symbol της αμερικανικής πολιτιστικής και πολιτικής πραγματικότητας, ενσαρκώνοντας την τιμιότητα, την αυθεντικότητα, τη λαϊκότητα, τη ροκ ιδεολογία και την αγωνία του μέσου Αμερικάνου. Το βιβλίο κυκλοφόρησε στις 22/7, ταυτόχρονα με την προβολή στο Μουσείο Μπενάκη του ντοκιμαντέρ: “Bruce Springsteen and I”. Ακολουθεί απόσπασμα από το βιβλίο: «Όπως ακριβώς συνδύασε το γκόσπελ, το ροκ εν ρολ, το rhythm and blues, τη φολκ, την τζαζ και τη λαϊκή εορταστική μουσική σ’έναν ήχο που αντηχούσε την κραυγή του έθνους, με τον ίδιο τρόπο η ιδιαίτερη μαγεία του Μπρους προερχόταν απ’ την ικανότητά του ν’ αποκρυπτογραφεί τις σχέσεις που κρατούν τον κόσμο ενωμένο, ακόμα κι όταν βρίσκεται στα πρόθυρα της διάλυσης». Το επόμενο βιβλίο της σειράς θα είναι η ιστορία των Joy Division γραμμένη από τον Peter Hook.

"Η Κόκκινη Βασίλισσα" Για ποιο λόγο οι άνδρες ζητούν τις γυναίκες σε γάμο, και ποια λογική υπόκειται των εξωφρενικών αντιλήψεών μας για την ομορφιά; Γιατί οι μοιχαλίδες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να συλλάβουνε παιδί με τον εραστή παρά με το σύζυγό τους; Υπάρχουνε νοητικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα; Πώς εξηγείται ο μεγάλος μας εγκέφαλος και μήπως αυτός δεν είναι τελικά παρά ένα όργανο ερωτοτροπίας; Είναι το σεξ ο καθοριστικός παράγοντας για την ανθρώπινη επιβίωση; Γιατί υπάρχουν δύο φύλα; Σε τι οφελεί η σεξουαλική αναπαραγωγή; Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ερμαφρόδιτοι; Μήπως το ανδρικό φύλο είναι περιττό; Γιατί τα ωάρια είναι μεγάλα και ακίνητα ενώ τα σπερματοζωάρια μικρά και κινούμενα; Χρησιμοποιόντας το μύθο της Κόκκινης Βασίλισσας (η οποία αναγκάζεται να τρέχει διαρκώς προκειμένου να παραμένει στην ίδια θέση), ο συγγραφέας μας δίνει απαντήσεις για εκατοντάδες αινίγματα της ανθρώπινης φύσης και του ανθρώπινου πολιτισμού. Γιατί η σεξουαλική αναπαραγωγή αποτελεί την καλύτερη στρατηγική του ανθρώπου

για την αντιμετώπιση των αενάως μεταλασσόμενων παρασίτων του; Πώς συμβιβάζεται η κοινή ανθρώπινη φύση μας με την μοναδικότητα του ατόμου; Γιατί σε πολλά είδη ζώων τα αρσενικά είναι όμορφα και στολισμένα και τα θηλυκά άσχημα και αστόλιστα ενώ στον άνθρωπο φαίνεται να ισχύει το αντίθετο; Έξοχα γραμμένη, η Κόκκινη Βασίλισσα προσφέρει έναν συναρπαστικό νέο τρόπο ερμηνείας των ανθρώπινων ιδιαιτεροτήτων και της εξέλιξής τους.

της Ελένης Παναγάκου Απόφοιτος Φιλολογίας


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13

27 4

SECRET MOVIES ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ έως 28.09.2013

Η UNIVERSITY PRESS σε συνεργασία με τα VILLAGE CIMENAS του Φαλήρου, προβάλλουν μία φορά το μήνα, μία Blockbuster ταινία, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα GOLD CLASS.

ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ SECRET MOVIE ΕΙΔΑΜΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ELYSIUM

Οι πρώτοι 18 που θα στείλουν ένα e-mail με τη λέξη SECRET MOVIE, το ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας τους, στο info@upress.gr θα κερδίσουν μία πρόσκληση 2 ατόμων για το επόμενο SECRET MOVIE.


28 4

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13

DISCONNECTED Eίναι νέοι, ταλαντούχοι, γεμάτοι ενέργεια κι αγάπη γι αυτό που κάνουν. Ο Στέφανος, ο Χάρης, ο Μάκης, ο Nίκος και ο Μάρκος συνιστούν μια πολλά υποσχόμενη alternative rock μπάντα, τους Disconnected. Tι λέτε;Πάμε να τους γνωρίσουμε; Πότε και πώς δημιουργήθηκε η μπάντα; Σ: H μπάντα δημιουργήθηκε το 2010. Εγώ με τον Νίκο ήμασταν μαζί στο σχολείο, είχαμε διάφορες μπάντες πιο πριν. Με το Χάρη, τον αδερφό μου, ασχολούμασταν με τη μουσική πολύ καιρό. Κάποια μέρα είπα να φτιάξουμε ένα σχήμα απλώς για να κάνουμε ένα live. Ήμασταν εγώ, ο Χάρης, ο Νίκος και άλλο ένα παιδί τότε στο μπάσο και φτιάξαμε μια ακουστική μπάντα με το όνομα Disconnected. Κλεισαμε πολύ γρήγορα ένα live στο Γκάζι, στο Rainbow και αργότερα μισή σεζόν στο Society. Μπήκε στη μπάντα κι ο Μάκης που παίζει κρουστά. Το 2012 προσετέθη κι ο Άρης που έπαιζε μπάσο μέχρι τον Ιούλιο. Τότε κάναμε το σχήμα λίγο πιο ηλεκτρικό, πιο ροκ. Ξεκινήσαμε να γράφουμε τα δικά μας τραγούδια. Εμφανιζόμασταν αρκετό καιρό στο Santa Botella στην Πανόρμου όπου πήγαμε πολύ καλά. Πέρυσι το καλοκαίρι μας βρήκε ο κύριος Ηλίας Παπαφλωράτος και ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας με τη Stadium events απ'την οποία είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Μας βοήθησε να προωθήσουμε τα νέα μας τραγούδια και να κλείσουμε κάποια φεστιβάλ για το καλοκαιρινό mini tour που κάναμε τότε. Σταθμός για μας ήταν το Steve Festιval. Εμφανιστήκαμε στην εκπομπή του Γιάννη Λεουνάκη στο Rock fm όπου παρουσιάσαμε τα τραγούδια μας παίρνοντας πολύ θετικά μηνύματα από το κόσμο.Στη συνέχεια παίξαμε για 1,5 μήνα στο Booze Cooperativa. Το ''Disconnected'' δεν είναι λίγο οξύμωρο για όνομα συγκροτήματος; Ένα group δεν θα έπρεπε να είναι απόλυτα δεμένο; Πώς λοιπόν προέκυψε αυτή η ονομασία; Σ: Το όνομα προέκυψε στην αρχή, όταν ήμασταν απλώς τέσσερα άτομα που θέλαμε να φτιάξουμε ένα σχήμα για να παίξουμε ένα live. Έπρεπε λοιπόν στο πρώτο live που ήταν σε λίγες μέρες και το είχαμε ήδη κλείσει, να δώσουμε ένα όνομα στον άνθρωπο που είχε το μαγαζί. Εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν ότι ο καθένας μας ήταν σε πολύ διαφορετική φάση. Πρότεινε ο Χάρης το “Disconnected” και το βάλαμε. Tελικά έμεινε και δεν μπήκαμε ποτέ στη διαδικασία να το αλλάξουμε. Χ: Κολλάει κιόλας γιατί είμαστε αρκετά διαφορετικοί στα ακούσματά μας. Σ: Στο studio όμως βρίσκουμε πάντα μία κοινή γραμμή και κάπως τα συνδέουμε όλα αυτά κι επικοινωνούμε. Μ: Και γινόμαστε connected!(γέλια) Έχετε ήδη συμμετάσχει σε δύο festivals, το Art Apart και το Steve. Ενοπίζετε κάποια διαφορά ανάμεσα σε ένα live σε κάποιο

μαγαζί και σε ένα live που γίνεται στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ; M: Noμίζω πως είναι πολύ πιο άνετο να παίζεις σε φεστιβάλ παρά σε μαγαζιά γιατί το μαγαζί σε περιορίζει στο να είσαι λίγο πιο μαζεμένος, να μην τα σπας, να μην παίζεις πολύ δυνατά. Ενώ στο stage άμα έχεις καλό ήχο έχεις το ελεύθερο να τα σπάσεις, να'σαι άνετος. Υπάρχει χώρος να κινηθείς. Χ: Είναι κυρίως λειτουργικές οι διαφορές. Μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί στον εξοπλισμό, στο πόσο δυνατά θα παίξεις για να μην ενοχλείς διπλανά μαγαζιά ή γείτονες ή μπορεί να μην το σηκώνει ο χώρος στην τελική. Bέβαια, το να παίζεις σ'ένα μαγαζί έχει και τα θετικά του. Είναι ωραίο πράγμα να έχεις κάποιον απ'το κοινό πολύ κοντά σου. Ουσιαστικά, δηλαδή, το stage και το κοινό να είναι στο ίδιο επίπεδο. Είναι πολύ μεγάλη η ανατροφοδότηση που παίρνεις από το κοινό, δηλαδή δίνεις κάτι και το βλέπεις να σου έρχεται απευθείας.

στυλ ότι δεν το αλλάζω, δηλαδή έτσι είμαι, αυτά έχω κάνει, μ'αυτά πορεύομαι.

Πρόσφατα συμμετείχατε στο διαγωνισμό του RedBull, “RedBull Bedroom.gr” προκειμένου να εξασφαλίσετε την συμμετοχή σας στο Εjekt Festival 2013. Τι αποκομίσατε από αυτή την εμπειρία;Θα ξαναλαμβάνατε μέρος σε κάποιον παραμφερή διαγωνισμό; Μ:Δεντοέχουμεσκεφτείηαλήθειαείναιαλλάάμαπιστεύαμε ότι ο διαγωνισμός έχει να μας δώσει πράγματα, πιστεύω πως ναι. Και αυτό που αποκομίσαμε είναι ότι μας γνώρισε κόσμος που δεν μας ήξερε και μας αγάπησε ή του αρέσαμε. Σ: Έχουμε θετική γεύση, κερδίσαμε αρκετά. Μας βοήθησε και στα τραγούδια μας και στα views και σε προτάσεις γι άλλα live.

Σε ό,τι αφορά στα live σας από πού μπορούμε να ενημερωνόμαστε; Σ: H σελίδα μας είναι στο facebook , Disconnected (band). X: Ό,τι κάνουμε, το ανεβάζουμε εκεί, στο twitter μας και γενικά στα μέσα κοινωνικης δικτύωσης.

Μιλήστε μου για το πιο πρόσφατο κομμάτι σας, το “Utopia in a box”. Tι πραγματεύεται; Σ: Είναι ένα τραγούδι που αναφέρεται στην αναζήτηση του εαυτού σου. Όταν λέμε “Utopia in a box”, εννοούμε τη δική σου πραγματικότητα. Ένα τραγούδι το οποίο ο καθένας το παίρνει όπως θέλει για τον εαυτό του. Ουσιαστικά λέει ότι ο καθένας έχει φτιάξει μια δικιά του πραγματικότητα, μια δική του ουτοπία μέσα στο δωμάτιό του ή οπουδήποτε θέλει, την οποία ζει και γουστάρει που τη ζει και ό,τι κι αν συμβαίνει γύρω του, αυτός συνεχίζει να έχει κάποια συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό του. Είναι μία φάση αναζήτησης : το τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, τι έχεις πετύχει, σε ποια πράγματα έχεις αποτύχει, αν θα άλλαζες κάτι. Είναι ένας απολογισμός και μία αποδοχή όλου αυτού. Του

Πόσο κοντά είστε στο να μας παρουσιάσετε μία ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά;Ετοιμάζετε νέο υλικό; Σ: Aυτή τη στιγμή έχουμε έξι κομμάτια δικά μας τα οποία παίζουμε στον κόσμο εδώ και μερικούς μήνες. Aυτό το καλοκαίρι που δεν κάναμε κάποια live και μπήκε κι ένα καινούργιο μέλος, ο Μάρκος, στο μπάσο, αφιερώσαμε πιο πολύ χρόνο για τα δικά μας τραγούδια. Έχουμε δυο-τρεις ιδέες τις οποίες δουλεύουμε πολύ καλά. Το αν θα φτιάξουμε κάποιο album, θα εξαρτηθεί από πολλά πράγματα κι όχι μόνο απ'το αν θα έχουμε τον αριθμό των κομματιών έτοιμο. Αυτό που θα σου πω είναι ότι πιστεύουμε ότι από Οκτώβρη θα έχουμε αυξήσει τον αριθμό των κομματιών γιατί έχουμε την ανάγκη σαν μπάντα να εκφράσουμε κι άλλα πράγματα.

Θα ήθελα να στείλετε ένα μήνυμα στους αναγνώστες της University Press. X: Eπειδή το κοινό σας είναι κυρίως φοιτητές, καλά κουράγια και για τις σπουδές αλλά κυρίως για το μετά. Γιατί θέλει κουράγιο,υπομονή κι επιμονή για να πετύχεις αυτό που θέλεις να κάνεις, ό,τι και να είναι αυτό. Θέλει μεράκι κι ελπίζουμε όλοι για το καλύτερο. Σ: Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στη μουσική. Ο κόσμος ν'ακούει πολλά είδη μουσικής, να παρακολουθεί live και να ενημερώνεται ώστε να έχει μια πιο σφαιρική άποψη. Να δίνει ευκαιρίες στις νέες μπάντες. Χ: Και γενικά στους καλλιτέχνες όλων των χώρων. *Οι Disconneceted θα εμφανιστούν με τους Locomondo στις 27 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του A21 FREEDOM FEST. επιμέλεια Ελίζα Μπαξεβάνη


UNIVERCITY

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ ‘13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13

29 4

coffee&drinkguide bars

ΚΑΦΕ ΕΝΑΣΤΡΟΝ Σόλωνος 101, Εξάρχεια Τηλ.: 2103828161 Ένας ζεστός χώρος στην Αθήνα για βιβλιόφιλους και καφελάτρεις

FLORAL-BOOKS + COFFEE Θεμιστοκλέους 80, Εξάρχεια Τηλ.: 210 3800070

βόρεια

MARABOU Πανόρμου 113, Αμπελόκηποι Τηλ.: 210 6910797

BLACK DUCK Multiplarte Χρήστου Λαδά 9 Α, Σύνταγμα Τηλ. 2103234760

CAFE ΠΛΕΕΙ PLAY Αγ. Ιωάννου 23, Αγ. Παρασκευή Τηλ.: 210 6083988 Aγαπημένο στέκι με δροσερή, κρυμμένη αυλή, με διακόσμηση παιχνιδιάρικη..... και ταξιδιάρικη.. (όπως πλέει play), ταβλάκι, επιτραπέζια όλη μέρα, καλές τιμές (6 ευρώ το ποτό, 7,5 τα cocktails), καθαρά ποτά, ποιοτικά ροφήματα, ψαγμένες μουσικές με διαφορετικούς DJs κάθε βράδυ! Δεν λείπουνε partakia και happenings, δες facebook: plei play.

ΜΠΡΙΚΙ Δορυλαίου 6, Πλ. Μαβίλη Τηλ.: 210 6452380

BOOZE Κολοκοτρώνη 57, Σύνταγμα Τηλ.: 2103240944

Dodo’s Bar Ελβετίας 21, Αγ. Παρασκευή Τηλ: 210 6000988

CASHMERE Άνθιμου Γαζή 9, Πλ. Καρύτση Τηλ.: 2103248690

B-Bluz Ιφικράτους 4, Xαλάνδρι - Τηλ: 210 6811997

HIGGS Ευπολίδος 4 Πλ. Κοτζιά, Τηλ.: 2103247679

Details Ηρακλείου 6Α, Χαλάνδρι - Τηλ: 210 6840707

κέντρο CALIENTE Αλέξη Παυλή 37Α, Αμπελόκηποι Τηλ.: 6972 826677 DUNKEL Πανόρμου 117, Αμπελόκηποι Τηλ.: 213 0409418 KASBAH Πανόρμου & Αλ. Παυλή 35Β, Αμπελόκηποι Τηλ. 210 6927447

ΠΟΤΟΠΩΛΕΙΟΝ Πανόρμου 113, Αμπελόκηποι Τηλ.: 210 6911672 SANTA BOTELLA Πανόρμου 115Α, Αμπελόκηποι Τηλ.: 210 6981032 SOHO BAR Bουτάδων 54, Γκάζι Τηλ. 210 3422663 Το Soho είναι η νέα πρόταση στο Γκάζι που έρχεται να καλύψει το κενό των Bar Restaurant στην περιοχή, τόσο με την κουζίνα του όσο και με τις χορευτικές mainstream βραδιές με guest Djs που υπόσχονται να σας παρασύρουν σε ένα μουσικό ταξίδι με τα καλύτερα hits και το live stage!…

A FOR ATHENS ROOF BAR Μιαούλη 2-4, Μοναστηράκι Τηλ.: 2103244244 OMIΚΡΟΝ BAR Λέκκα 12, Σύνταγμα Τηλ.: 2103222559 Ενα νέο στέκι με σκεπαστή αυλή κοκτέϊλς, ιδανικές τιμές και μουσικά events διαφορετικών dj. BABA AU RUM Κλειτίου 6 Τηλ.: 2117109140

KEY BAR Πραξιτέλους 37, Πλ. Καρύση Τηλ.: 2103230380 NUEVA TROVA Βλαχάβα 9, Μοναστηράκι Τηλ.: 6980091150 PAIRIDAEZA Παρνασσού 3, Πλ. Καρύτση Τηλ.: 2103210233 ΠΡΙΖΑ Χρήστου Λαδά 1, Πλ. Καρύτση Τηλ.: 210 3244101

ALIARMAN Σωφρονίου 2, Γκάζι Τηλ.: 210 3426322

ROOSTER Πλατ. Αγίας Ειρήνης 4 Τηλ.: 210 3224410

ALMODOBAR Κωνσταντινουπόλεως 60, Γκάζι Τηλ.: 6946 457442

ΤΗΕ SEVEN JOKERS Βουλής 7, Σύνταγμα Τηλ.: 210 3219225

ΓΚΑΖΑΚΙ Τριπτολέμου 31, Γκάζι Τηλ.: 210 3460901

STORY Κολοκοτρώνη & Θησέως 15-17, Σύνταγμα Τηλ.: 211 7109312

CODE Τριπτολέμου 35, Γκάζι Τηλ.: 210 3458110 Del Sol café Βουτάδων 44, Γκάζι Τηλ.: 210 3418169 HIVE Τριπτολέμου 34 & Βουτάδων, Γκάζι Τηλ.: 210 3477444

TAILOR MADE Πλατ. Αγ. Ειρήνης Τηλ.: 213 0049645 THROUBI Πλατ. Αγ. Ειρήνης Τηλ.: 210 3230928 TOY CAFE Καρύτση 10 Τηλ.: 210 3311555

HOXTON Βουτάδων 42, Γκάζι Τηλ.: 210 3413395

BAILA Χάρητος 43, Κολωνάκι Τηλ.: 210 7233019

GAZARTE Βουτάδων 32-34, Γκάζι Τηλ.: 210 3460347

BARDOT Σκουφά 50, Κολωνάκι Τηλ.: 6945 338766

INTREPID FOX Τριπτολέμου 30, Γκάζι Τηλ.: 210 3466055

CITY Χάρητος 43, Κολωνάκι Τηλ.: 210 7228910

CARTONE Περσεφόνης 41, Γκάζι Τηλ.: 210 3450202

BIG APPLE Σκουφά 69, Κολωνάκι Τηλ.: 210 3643820

MISH MASH Βουτάδων 50, Γκάζι Τηλ.: 210 3417606

PASSEPARTOUT Σκουφά 47-49, Κολωνάκι Τηλ.: 210 3645546

SOCIALISTA Τριπτολέμου 33, Γκάζι Τηλ.: 210 3474733

ΣΚΟΥΦΑΚΙ Σκουφά 47-49, Κολωνάκι Τηλ.: 210 3645888

45ο ΜΟΙΡΕΣ Ιάκχου 18 & Βουτάδων, Γκάζι Τηλ.: 210 3472729

TOKYO Σίνα 21, Κολωνάκι Τηλ.: 213 0035558

TAPAS BAR Τριπτολέμου 44, Γκάζι Τηλ.: 210 3471844 TRAMP Βουτάδων 36, Γκάζι Τηλ.: 210 3416345 ΤΩΡΑ Κ44 Κων/λεως 44, Γκάζι Τηλ.: 210 3423560

BAT CITY Λεωφ. Αλεξάνδρας 11 Τηλ.: 210 6401666 CIRCUS Ναυαρίνου 11, Εξάρχεια Τηλ.: 210 3615255 ΔΙΠΛΟ CAFE Θεμιστοκλέους 70, Εξάρχεια Τηλ.: 210 3301177

Life - Life cafe plus Ιφικράτους 1-3, Χαλάνδρι Τηλ: 210 6896292

φρέσκα βιολογικά φρούτα ή βιολογικές μαρμελάδες.

UPCOMING EVENTS

WE DRINK EAT LIVE Κύπρου 74, Γλυφάδα τηλ.: 210 8982020

Friday, 20 Sep 2013

EGOMIO ACHE cafe bar restaurant Κύπρου 57, Γλυφάδα τηλ.: 210 8942949

δυτικά ENZZO DE CUBA Αγ. Παρασκευής 70, Μπουρνάζι Τηλ.: 210 5782610

• Opening party: Luciano @ Blend club (Αθήνα)

Tuesday, 24 Sep 2013

Tuesday, 08 Oct 2013

SALON ORIENTAL Αγ. Παρασκευής 68, Μπουρνάζι Τηλ.: 6936 655609

• Pleasure Trip: DimPap + dj Stevie @ Mikro (Αθήνα)

clubs

Tuesday, 01 Oct 2013

νότια

DELUCA Aγγ. Μεταξά 11, Πασαλιμάνι Τηλ. 210 4118420 BIRRA BIRRA Ακτή Θεμιστοκλέους 150, Πειραιάς Τηλ: 210 4515075 LA ROCKA Β. Παύλου 23, Καστέλα Τηλ: 210 4177660 OKIO Μαρίνα Ζέας 210 4284006 TROVA Αθηνάς & Βλαχάβα Τηλ.: 9694 9988071 TO ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ Ακτή Θεμιστοκλέους 6, Πειραιάς Τηλ.: 210 4525242 PASSPORT Καραϊσκου 119 Πλατεία Κοραή, Πειραιάς Τηλ.: 210 4296401 THE BAR A. Παπανδρέου 15, Γλυφάδα Τηλ. 210 8985180 BOURBON Δασκαρόλη 67, Γλυφάδα Τηλ: 210 9647600 ΜOSAIKO Λαοδίκης 30, Γλυφάδα Τηλ: 210 8983208 Tο κέντρο μεταφέρεται νότια! Σπιτικά σνακ, πολλά κοκτέιλ από

• Under the Stars: Senses & Soulkeez @ Gazaki (Αθήνα)

Tuesday, 15 Oct 2013 • Under the Stars: Spiros Pappas @ Gazaki (Αθήνα)

• Under the Stars: ClubKid + Miss Lollipop @ Gazaki (Αθήνα)

κέντρο

ANIMAL Κορνεάδου 25-29 (εμπ.κέντρο Λαιμού), Κολωνάκι Τηλ. 2107216409 Πέμπτη – Σάββατο AYTOKΙΝΗΣΗ Λεωφ. Συγγρού 55, Νεός Κόσμος Τηλ.: 210 9225220

ΒARAONDA Τσόχα 43, Αμπελόκηποι, Τηλ. 2106444308 Τετάρτη-Σάββατο

ΒΟΟMBOX Ακαδημίας & Ζωοδόχου Πηγής (Κιάφας 13, πεζόδρομος), Αθήνα, 210 3829179

CABAL Iερά οδός 41, Γκάζι Τηλ. 6974350247

ΒOUTIQUE Φιλελλήνων 15, Τηλ. 210 3231315

LOLLIPOP Λεωφ. Συγγρού 4, Αθήνα Τηλ. 210 9228546

SIXX Αμερικής 6, Σύνταγμα Τηλ. 2103608304& 6979470638

ΜΑMACAS Περσεφόνη 41, Γκάζι , Τηλ. 210 3470280

W NIGHT CLUB Πειραιώς 130, Γκάζι Τηλ. 210 3411410

june

Think Positive Γκίνη 12, Χαλάνδρι - Τηλ: 210 6839876 ROCK GALLERY 25ης Μαρτίου 13, Ν. Σμύρνη Τηλ.: 210 9352537 Ανοιχτά από τις 11 το πρωί σαν café με τραπεζάκια επί της Πλατείας Ν. Σμύρνης και ειδικά διαμορφωμένο χώρο για darts. Χαμηλές τιμές σε μπύρες βαρέλι από 3,5 ευρώ και ποτά 6,5 ευρώ. Κάθε Τετάρτη coctail night με όλα τα coctails 6 ευρώ και κάθε Παρασκευή lives με rock συγκροτήματα.

Saturday, 05 Oct 2013

•Simos Ares + Mr. M + Softcore @ Astron bar (Αθήνα) • Under the Stars: Sunshine Pedro + Jimmy K + Miss Lollipop @ Gazaki (Αθήνα)

upCOMINGEVENTS

cafe‘

> Friday, 21 June 2013

> Friday, 27 June 2013

- Martin Roth + Adrianos Papadeas + Brouss + Chris Nikas + Alex V. @ Mamacas (Αθήνα) - Gus & Bonso + Liou @ Terraza (Αθήνα) - No Rabbitz @ Space (Πάτρα)

> Friday, 28 June 2013 - Thodoris Triantafillou + Junior Mi @ Aίθριο (Ωρωπός) - Agent Greg @ Mamacas (Αθήνα) - Viton + 12 Tones @ Terraza (Αθήνα)

> Saturday, 22 June 2013

Dolce

- dj Angelo + Da Mike @ Mamacas (Αθήνα) - Agent Greg @ Scarpa (Μύκονος)

> Friday, 29Γρηγ.Αυξεντίου June 2013 58-60

> Sunday, 23 June 2013 -

- Betoko + Cleopatra + Wagner + Panos Gerontakis @ Bolivar (Αθήνα)

G-Pal + Christian Cambas @ Macambo (Αρτέμιδα) Agent Greg @ Cavo Paradiso (Μύκονος) Afternoon party: Agent Greg @ Kalua (Μύκονος) Γλετζair: Nikolas Gale + Kostas Georgoudis + Chris Kas @ Mansion (Αθήνα)

- Djeff Afrozila + dj Ιλίσια, Angelo + Αθήνα Da Mike Άνω @ Mamacas (Αθήνα) Τηλ,: 210 7487683 - Senses & Soulkeez + Sakis R @ Terraza (Αθήνα)

> Friday, 30 June 2013 - Viton + Manolaco @ Macambo (Αρτέμιδα)

> Tuesday, 25 June 2013 - Under the Stars: dj Stamy + Little D @ Gazaki (Αθήνα) - Pleasure Trip: DimPap + dj Stevie @ Mikro (Αθήνα)

july

> Tuesday, 02 July 2013 - Under the Stars: ClubKid + Miss Lollipop @ Gazaki (Αθήνα)

> Thursday, 04 July 2013 - Agent Greg @ Bolivar (Αθήνα)

> Friday, 05 July 2013 - Cj Jeff + Junior Mi @ Aίθριο (Ωρωπός) - Agent Greg @ Katavothres (Κεφαλονιά)

> Thursday, 11 July 2013 - Digitaria + Rena @ Bolivar (Αθήνα) - Blend pres. Steve Lawler @ Mamacas (Αθήνα)

> Friday, 12 July 2013 - Dino MFU @ Aίθριο (Ωρωπός) - Agent Greg @ Kalua (Μύκονος)

> Tuesday, 16 July 2013 - Under the Stars: Ms Lefki + Jojo Legas + Koine Raccord @ Gazaki (Αθήνα)

> Saturday, 20 July 2013 - Sven Vath + Guy Gerber @ Cavo Paradiso (Μύκονος)

> Tuesday, 23 July 2013 - Under the Stars: Spiros Pappas + DiLiGHT + Mijail Delarte @ Gazaki (Αθήνα)

29


30

30 4

musicnews MUSIC NEWS

n Κυκλοφόρησε νέο τραγούδι από την Lana del Rey. Ονομάζεται

“Young and Beautibul” και είναι το πρώτο single από το soundtrack της ταινίας “Ο Υπέροχος Γκάτσμπι”. Πρόκειται για μια alternative rock μπαλάντα οποία συνέθεσε η ίδια σε συνεργασία Στις 25 Αυγούστου στοτην Barclays Center (Brooklyn) έλαβαν χώρα με τον Rick Nowels.συμπλήρωσαν Tην ίδια ώρα 30 ενθουσιασμό τα ΜTV Video Music Awards που φέτος χρόνια ζωής. σκορπίσει στους Έλληνες είδηση Μεγάλοι νικητές ήτανέχει οι Μacklemore & Ryan Lewisfanκαιτηςο ηBruno Mars η διάσημη Πρόσωπο τραγουδίστρια-συνθέτρια εμφα-ήταν με 3 και 2 βραβείαότιαντίστοιχα. της βραδιάς, θα όμως, νιστεί στο Rockwaveο Festival στις 8 Ιουλίου. αδιαμφισβήτητα ο Justin Timberlake, οποίος απέσπασε 4 βραβεία

(μεταξύ των οποίων και το τιμητικό “Michael Jackson Video Vanguard

nAward). Δε σταματούν οι πραγματοποίησε τιμητικές διακρίσεις τον σπουδαίο Bob Dylan. η Mάλιστα μίαγια εκπληκτική live performance,

Στις 15 Μαΐου έγινε ο πρώτος rock star στην ιστορία πουεπιτυχίες καταφέρνει οποία περιελάμβανε ένα medley με τις μεγαλύτερες τουνατόσο γίνεικαριέρας επίτιμο μέλος τηςκαι Αμερικάνικης από την περίοδο της solo του όσο από αυτή μεΑκαδημίας τους 'Ν Sync καιεπανενώθηκε Τεχνών, ενώ επί στιςσκηνής αρχές Ιουνίου μεΓραμμάτων τους οποίους για πρώτη ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά την ανώφορά την τελευταία δεκαετία γιατουναγιαερμηνεύσουν τιμητικό Aπό βραβείο δίνεται στη το 3 τατο τραγούδια. τις που υπόλοιπες liveΓαλλία, εμφανίσεις Παράσημο της Γαλλικής Λεγεώνας της Τιμής. ξεχώρισαν αυτές των Lady Gaga, Bruno Mars και Κaty

Perry που παρουσίασαν τα νέα τους single “Applause”, n Στις 18 Μαΐου στο“Gorilla” Μάλμε της έλαβε χώρα ο 58ος διαγωνι-έχει καιΣουηδίας “Roar” αντίστοιχα.Tέλος, διχογνωμία σμός της Eurovision. Στην 1η θέση κατετάγη η Δανία με την προκαλέσει η προκλητική performance20χρονη της Miley Εmmelie de Forest και το τραγούδι της “Only Cyrus. Teardrops”. Ο Αγάθωνας Ιακωβίδης και οι Koza οικογένεια του ΜarvinμίαGaye μήνυσε MostraΗέχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετική τον Robin Thickeτην καθώς, όπως υποστηρίζει, εμφάνιση κατέλαβαν 6η θέση.

το τραγούδι του “Blurrred Lines” αποτελεί

αντιγραφή τηςστο μεγάλης επιτυχίας του Arena πρίγκιπα n Στις 19 Μαΐου MGM Grand Garden

soul, “Gotπραγματοποιήθηκαν to give it up”. Aπό ό,τι τουτης Las Vegas τα φαίνεται φετινά η υπόθεσηMusic θα ακολουθήσει τη δικαστική Βillboard Awards. Mεγάλη νικήτριαοδό καθώς τόσο ο Τhickeτης όσοβραδιάς και οι συνδημιουργοί του τραγουδιού, Pharell ήταν η Taylor Swift, η οποία κέρδισε Williams και Clifford Harris, αρνούνται την κατηγορία. Αξίζει να σημειωθεί σε 7 κατηγορίες, ενώ με 4 βραβεία έφυγαν ο ότι το εν λόγω κομμάτιGotye παρέμεινε στην κορυφή του Billboard HOT 100 για και η Rihanna. 11 συνεχόμενες εβδομάδες ενώ αποτελεί το δεύτερο πιο επιτυχημένο single του 2013 σε Ευρώπη και Aμερική. n Νέο single από την Μελίνα Ασλανίδου. Ονο-

μάζεται “Καλοκαίρι αγκαλιά μου” και περιλαμβάΤο έκτο studio album του John Mayer είναι νεται στο δίσκο της “Για ένα στίχο”. Πρόκειται για γεγονός. Ονομάζεται “Paradise Valley” και περιέχει ένα ερωτικό ρυθμικό τραγούδι γεμάτο καλοκαιρι11 ολοκαίνουργια τραγούδια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον νές εικόνες.

παρουσιάζουν το “Who you love”(ντουέτο με τη σύντροφό του, Katy Perry), η συνεργασία του με τον n Η Θωμαή Απέργη κυκλοφόρησε ένα νέο τραFrank Ocean στο “Wild fire” και το “Paper Doll” (κομμάτιγούδι, το “Summer Nights”. H μουσική και οι στίαπάντηση στο “Dear John” της Taylor Swift). χοι ανήκουν στον Γιώργο Γκέκα ενώ η παραγωγή Κυκλοφόρησε νέο τραγούδι του Αvicii, στον Soumka. Άκρως το καλοκαιρινό σε προσκαλεί makeστον me”.salsa Mετάρυθμό την υπερεπιτυχημένη του να“You χορέψεις του.

συνεργασία με τον Aloe Blacc στο “Wake me ο Σουηδός παραγωγός, μας παρουσιάζει nup”, Το νέο single του Ησαΐα Ματιάμπα λέγεται το δεύτερο singleΕίναι μέσαένα απόδυναμικό το επερχόμενο “Πώς να είμαι”. κομμάτι,album τη του,''TRUE''. Πρόκειται για ένα οδυνατό track μουσική του οποίου υπογράφει ίδιος. house Στη μουτουενώνει οποίουτις ταδυνάμεις φωνητικάτουέχει Al Fakir. σική με αναλάβει τον Χρήστοο Γκίκα. Μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν στο επίσημο Στις 24 Σεπτεμβρίου οι Kings of Leon site του Ησαΐα, www.matiaba.gr.

κυκλοφορούν το νέο τους album που τιτλοφορείται “Μechanical Bull”. Tα καινούργια n Στις 3 Ιουνίου κυκλοφόρησε ο νέος δίσκος της Έλενας Παπαρίζου με τους τραγούδια, μεταξύ των οποίων και το ήδη τίτλο “Τι ώρα θα βγούμε;”. Το album περιλαμβάνει 14 τραγούδια από τα γνωστό “Supersoaker”, ηχογραφήθηκαν στο οποία επιτυχία έχουν ήδη γνωρίσει τα “Πόσο μ' αρέσει” και “Ένα λεπτό”. studio της μπάντας στο Nashville. Παραγωγός Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο Δημήτρης Κοντότους γι ακόμη μια φορά ο Αngelo Petraglia. πουλος, ο Νίκος Αντύπας και ο Νίκος Μωραΐτης κυκλοφορεί νέο αυτής δίσκοτηςμεδουτίτλο είναιΓλυκερία μερικοί από τους συντελεστές “Αποκλειστικά Σουγιούλ”. Το albumστη Σουηαποτελεί λειάς. Παράλληλα έχει κυκλοφορήσει ουσιαστικά ζωντανήτο ηχογράφηση δία ένα νέοτητραγούδι, “Save me (Thisτων is anδύο συναυλιών πουinternational έδωσε η album μεγάληπουκαλλιτέχνης S.O.S)”. Αποτελεί τον προπομπό του θα βγει θέατρο Αξίζει Badminton προς τιμήν στη διεθνή αγορά το στο φθινόπωρο. να σημειωθεί ότι γι του αυτόσπουδαίου το cd η συνθέτη του μεσοπολέμου, Μιχάλη Σουγιούλ. δημοφιλής τραγουδίστρια συνεργάζεται με τους παραγωγούς του album “Heal” της Loreen, της περσινής νικήτριας Εurovision. Νέοτηςsingle-συνεργασία από τον

Δήμο Αναστασιάδη και τους Stavento. To

n Επέστρεψε δισκογραφικά ο Αντώνης Ρέμος. Το νέο“Bουτιά του album κομμάτι τιτλοφορείται στοτιτκενό”

λοφορείται “Η καρδιά με πηγαίνεικαι εμένα” και περιέχει τραγούδια. αποτελεί σύνθεση11του ΜΕΘ. Τη μουσική υπογράφουν ο Στέφανος Κορκολής, ο Γιώργος Σαμπάνης, ο Μάνος Πυροβολάκης και οείναι Γιάννης Στίγκας ενώτης ο “Watching over you” το αποτέλεσμα τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης, η Ρεβέκκα σύμπραξης δύο σημαντικών εκπροσώπων της dance Ρούσση, και η Νίκη Παπασκηνής στηη Όλγα χώραΒλαχοπούλου μας, των Dimension-X και του θεοχάρη. Με το τραγούδι “Σάββατα” έχει αγα-μαζί Claydee. Ο τελευταίος συμμετέχει στανα φωνητικά ήδη πάρα πολύ και τα “Η αγάπη έρχεται στο μεπηθεί την Γιούλη Ασημακοπούλου. τέλος” και “Μπορεί να βγω” να ακούγονται συνεχώς στο ραδιόφωνο, η επιτυχία του συγκεκριμένου δίσκου πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Eπιμέλεια: Ελίζα Μπαξεβάνη Φοιτήτρια Φιλολογίας

Eπιμέλεια: Ελίζα Μπαξεβάνη φοιτήτρια φιλολογίας

UNIVERCITY

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ ‘13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13

bea μουch σικές bars σκηνές CARIOCAS BEACH BAR Σχοίνος - Τηλ: 6942719370 Δημοφιλές beach bar πάνω στην παραλία του Σχοίνου στο Αλεποχώρι, που εδώ και 14 χρόνια φημίζεται για τα δυνατά πάρτι που διοργανώνει, με διάσημους guest djs όχι μόνο της χώρας, αλλά και του εξωτερικού.

DIVERS CLUB CAFE Τέρμα Λεωφόρου Αεροπορίας Τηλ: 22940 97477 Με ναυαγοσώστη, αποδυτήρια, ξαπλώστρες (€4 μαζί με την ομπρέλα), cafe που προσφέρει από φρουτοσαλάτες μέχρι cocktails και άνετο πάρκιγκ (€3 για όλη την ημέρα) το Divers Club Cafe αποτελεί, εδώ και 8 χρόνια, το place to be για όσους επιθυμούν ένα εξευγενισμένο περιβάλλον και μια πλήρως εξοπλισμένη παραλία, όπου θα απολαύσουν το μπάνιο τους. Για εσάς που είστε fans της ρακέτας υπάρχει ειδικός χώρος, ενώ για όσους αρέσκονται στις υποθαλάσσιες εξερευνήσεις λειτουργεί και σχολή καταδύσεων. PIRATES DE CUBA Λεωφ. Ποσειδώνος 144, Σχοινιάς Τηλ: 2294 055964 Ατελείωτος χορός, mojitos και guest DJs κάθε Σαββάτο και Κυριακή συμπληρώνουν την ξεχωριστή πρόταση διασκέδασης αυτού του καλοκαιριού. SAILING ACADEMY Λεωφόρος Ποσειδώνος 202 Τηλ: 22940 56505, 55423 Στη Λεωφ. Ποσειδώνος, στο Sailing Academy λειτουργεί ακαδημία ιστιοπλοΐας (για όλες τις ηλικίες και για ΑμΕΑ). Γίνονται μαθήματα windsurf, υπάρχουν παιδότοπος και πολλοί ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, και λειτουργεί beach bar όπου μπορείς να βρεις δροσιστικά ροφήματα, snacks, παγωτά, ελαφρύ φαγητό και σουβλάκια. ΚΑΡΆΒΙ Παραλία Σχινιά Τηλ: 22940 55950 Βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία, η πλαζ του beach bar-water sports Καράβι αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή του Μαραθώνα. Φημισμένο για τη σχολή θαλασσίων σπορ που λειτουργεί στο χώρο τα τελευταία 19 χρόνια, διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία αγώνες beach volley, τόσο σε πανελλήνιο όσο και σε τοπικό επίπεδο. Αν πάλι δεν είσαι αθλητικός τύπος, θα έχεις την ευκαιρίας να απολαύσεις τον καφέ ή το πολύχρωμο cocktail σου στον ιδιαίτερης αισθητικής χώρο του, που απλώνεται σε μια έκταση 30 στρεμμάτων. Τιμή ξαπλώστρας: €4

GAGARIN205 Λιοσίων 203-205 Τηλ. 21085476001 Live stage όπου πολύ συχνά φιλοξενούνται μουσικά events με κορυφαία ονόματα του χώρου. GAZARTE Βουτάδων 3234, Γκάζι Τηλ. 210 3460347 GHOST HOUSE UP STAIRS Λεπενιώτου 26, Ψυρρή Τηλ. 210 3236431 Το GHOST HOUSE LIVE στον πρώτο όροφο έχει γίνει γνωστό στους φίλους της μουσικής για τις συναυλίες αλλά και τις θεατρικές παραστάσεις που φιλοξενεί τα τελευταία χρόνια. Το “πατάρι” του έχουν πατήσει εκατοντάδες καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων πολλοί

από τους σημαντικότερους των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα. HALF NOTE JAZZ CLUB Τριβωνιανού 17 - Τηλ: 210 9213310

πίστες CLUB 22 Λ. Βουλιαγμένης 22 Τηλ. 210 9244390-1 FRANGELICO Λ.Ποσειδώνος 35 Τηλ. 210 9843630 ROMEO SUMMER Ελληνικού 1, Ελληνικό Τηλ. 210 8945345. Ο Νίκος Μακρόπουλος, ο Κωνσταντίνος Γαλανός και η Ελεάνα Παπαϊωάννου ντύνουν λαϊκά την καλοκαιρινή σεζόν του αγαπημένου night spot. ΘΕΑ Λεωφ. Ποσειδώνος 3, Καλαμάκι Ο Γιάννης Πλούταρχος και η Πέγκυ Ζήνα σε μία από τις δυνατότερες συνεργασίες του καλοκαιριού.

Ροζαλία

Κήπος σαν σε νησί στα Εξάρχεια Με ιστορία 30 ετών, την οποία έχει συν-γράψει με φοιτητές, καλλιτέχνες και ανθρώπους της γειτονίας, η «Ροζαλία» είναι ξεχωριστό κεφάλαιο ανάμεσα στις ταβέρνες του κέντρου.

Ε

ίτε τη γνωρίζεις ως μαγειρείο, είτε ως ταβέρνα είτε ως μεζεδοπωλείο, η «Ροζαλία», που από το 1978 λειτουργεί στην περιοχή των Εξαρχείων, είναι μία από τις καλύτερες επιλογές για φαγητό στο κέντρο της Αθήνας. Ο υπέροχος καταπράσινος κήπος της – μια όαση δροσιάς στην καρδιά της πρωτεύουσας- και ο άνετος χώρος που περιτριγυρίζεται από μουριές, πλατάνια, και ελιές μπροστά στον πεζόδρομο της Βαλτετσίου, είναι ιδανικός για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το μεσημέρι για τα ξεχωριστά μαγειρευτά (20 διαφορετικές επιλογές καθημερινά) και τα πιάτα με τα ολόφρεσκα ψάρια και κρεατικά στα κάρβουνα, αλλά και το απόγευμα για ούζο, κρασί, μπίρα και ρακή με υπέροχες δημιουργίες της σχάρας και σπιτικούς μεζέδες που φτιάχνονται επιτόπου με μεράκι. Πρώτα, όμως, πρέπει να κάνεις τις επιλογές σου από το δίσκο με τα ορεκτικά, όπως τους χούμους, η πολίτικη, η φάβα, τα παντζάρια, τα μαυρομάτικα και η μεξικάνικη. Κατόπιν σειρά έχουν οι σπεσιαλιτέ, καθεμιά με τη δική της γοητεία, όπως ψαρονέφρι πιπεράτο και άλλες νοστιμιές στα κάρβουνα που πρέπει να δοκιμάσεις. Έτσι, οι καλοκαιρινές ημέρες που ακολουθούν φαίνεται πως θα σε βρουν στο αγαπημένο στέκι της γεύσης στα Εξάρχεια, με πεντανόστιμα πιάτα, δροσερό περιβάλλον και παρε�στικη ατμόσφαιρα!

TIP Στη «Ροζαλία» θα έρθετε από νωρίς το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, μιας και είναι από τα λίγα στέκια όπου η δροσιά βγάζει ανθρώπινη ζεστασιά… «Ροζαλία» Βαλτετσίου 59, Εξάρχεια, Τηλ.: 210 3302933

food κέντρο ΑΔΙΑΧΩΡΗΤΟ Δ. Πλακεντίας 120, Αμπελόκηποι Τηλ.: 210 6990920 ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ Έβρου 40 Τηλ.: 210 7777742 ΕΠΙ ΤΩ... ΛΑΪΚΩΤΕΡΟΝ Αγ. Λαύρας 13, Άνω Πατήσια Τηλ.: 210 2111887 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ Πλ. Παπαδιαμάντη 4, Άνω Πατήσια Τηλ.: 210 2232376 ΡΟΖΑΛΙΑ Βαλτετσίου 58, Εξάρχεια Τηλ.: 210 3302933. Η καλύτερη είσοδος για την πλατεία Εξαρχείων είναι ο πεζόδρομος της Βαλτετσίου. Ρωτάτε γιατί; Μα ασφα-

λώς γιατί περνάς μπροστά από την καταπράσινη αυλή της Ροζαλίας. Μεγάλος έρωτας !! 38 χρόνια κρατά. Πλανεύτρα η Ροζαλία πιστέψτε με, με τα ψητά της, και τα μαγειρευτά της, έχει ταΐσει φοιτητές και καλλιτέχνες. Σε βάζει στο κήπο της, άρχοντας να δεις, με τις γυάλινες οροφές της, ζέστη και χουχούλιασμα το χειμώνα, δροσιά και άπλα το καλοκαίρι, και να! οι ποικιλίες, και να! τα μεζεδάκια, βάλε και κρασί, καθ’ ότι εξαίρετο, πες μου... είναι να μην σφάζονται στην ποδιά της; ΚΑΒΟΥΡΑΣ Θεμιστοκλέους 64, Εξάρχεια Τηλ.:


UNIVERCITY

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ ‘13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13

guide 210 3810202 Μια από τις πιο ιδιαίτερες και εναλλακτικές πιάτσες των Αθηνών, τα Εξάρχεια, φιλοξενεί από το 1982 ένα ιστορικό πλέον ρεμπετάδικο. Ο "Κάβουρας" εδώ και χρόνια, κατανοώντας την ανάγκη μας για ποιοτική διασκέδαση, μας την προσφέρει και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο. Το κοινό είναι εναλλακτικό, κυρίως νεαρόκοσμος, χωρίς ωστόσο να απουσιάζουν όσοι νοσταλγούν τα φοιτητικά τους χρόνια. Κέφι, χορός, διασκέδαση... ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ Ρόμβης 21, Σύνταγμα Τηλ.: 210 3233459 ΠΕΤΡΙΝΟ Θεμ/κλέους & Ακαδημίας Τηλ.: 210 3822625 ΡΟΔΙΑ Αριστίππου 44, Λυκαβηττός Τηλ.: 210 7229883 5η ΕΠΟΧΗ Ηρακλειδών 52, Θησείο Τηλ: 210 3474961

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ακάμαντος 1, Θησείο Τηλ.: 2103413795 ΑΜΠΙΜΠΑΓΙΟ Ηρακλειδών 3, Θησείο Τηλ: 210 3426794 ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Γρηγορίου Αυξεντίου 58-60 Ιλίσια, Τηλ.: 2107775050 Ένα μέρος που σίγουρα θα σου κάνει εντύπωση η ιδιαίτερη διακόσμηση αλλά και το καλό φαγητό. Κάθε βράδυ ζωντανή ελληνική μουσική παρέα με καλό τσίπουρο και κρασί. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το πρωί.

Ο ΑΠΑΝΩ ΜΑΧΑΛΑΣ Παραδοσιακό Καφενείο Πλάτωνος 1 & Δαβάκη, Καλλιθέα Τηλ.: 210 9595006. Από τις 12 το μεσημέρι με καφεδάκια, ταβλάκι & ναργιλέ. Και το βραδάκι για κρασάκι και μεζεδάκια με την παρέα σε οικονομικές τιμές. Αποκορύφωμα οι live βραδιές όπου το κέφι φουντώνει. Ο απάνω μαχαλάς γίνεται το μέρος που πρέπει να πας!! ΠΑΛΗΑ ΑΘΗΝΑ Εμπεδοκλέους 75, Παγκράτι Τηλ.: 210 7518869

ΣΚΑΛΕΣ Νηλέως 1, Θησείο Τηλ: 210 3465647

Γραφική μονοκατοικία του ’30 με αυλή, φοιτητικό στέκι, με χαμηλές τιμές, «πονηρά» μεζεδάκια, πλούσιες ποικιλίες, ρακή, κρασάκι σε ατμόσφαιρα παλιάς αθηναϊκής γειτονιάς. Μην χάσετε το live κάθε ΠΕΜΠΤΗ: Ζωντανά κλαρίνο, Λαούτο, (www.palia-athina.gr)

ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ Ηρακλειδών 2, Θησείο Τηλ.: 2103455550

ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ Πολυδάμαντος 19, Παγκράτι Τηλ.: 210 7525777. Παραδοσια-

ΔΙΧΤΥ Αμφικτύωνος 18, Θησείο Τηλ: 210 3452060 KUZINA Αδριανού 9, Θησείο Τηλ.: 2103240133

κή αθηναϊκή μονοκατοικία με ελληνική κουζίνα, πολλά μεζεδάκια, καλό κρασί. ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ: Έντεχνα Ρεμπέτικα, ΤΕΤΑΡΤΗ: Κρητικά, ΠΕΜΠΤΗ: Ρεμπέτικα, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ: Ρεμπέτικα και Λαϊκά, ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙ & ΒΡΑΔΥ: Ρεμπέτικα - Λαϊκά - Έντεχνα. (www.oraiaellas.gr) ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΑΡΑΜΑ Εθν. Αντιστάσεως 220, Καισαριανή Τηλ.: 210 7231717 Ο ΜΕΞΙΚΑΝΟΣ Ευδήλου 15, Ζωγράφοου Τηλ.: 210 7716900. Κάθε Δευτερά και Τρίτη 15% έκπτωση στους φοιτητές, κάθε Τετάρτη 9-12 μ.μ. Latin Dance Party. Ειδική προσφορά κάθε Πέμπτη στις 2 Μαργαρίτες σας κερνάμε την τρίτη Μαργααρίτα. ΚΑΦΕ ΜΕΖΕ Δεκελείας 114, Νέα Φιλαδέλφεια τηλ.: 210 2510367 Ο ΛΕΜΟΝΟΚΗΠΟΣ Αγ. Τριάδος 11, Νέα Φιλαδέλφεια τηλ.: 210 2588611

νότια ΑΛΚΥΟΝΕΣ Ζησιμοπούλου 5, Π. Φάληρο Τηλ.: 2109428489 ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ευξ. Πόντου 183, Π. Φάληρο Τηλ.: 2109824620

31 4

Η ΑΥΛΗ Αχαιών 24, Π. Φάληρο Τηλ.: 2109370238

ΤΟ ΡΑΚΟΚΑΖΑΝΟ Ηρακλείου 1, Χαλάνδρι τηλ.: 210 6895501

ΚΑΛΝΤΕΡΑ Λεωφ. Ποσειδώνος 54, Π. Φάληρο Τηλ.: 2109829647

ΥΔΡΟΥΣΣΑ Εδεσματοπωλείον Αγίας Παρασκευής 56, Χαλάνδρι τηλ.: 210 6812520. Σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της ευρύτερης περιοχής των βορείων προαστίων, λίγα μέτρα από την κεντρική πλατεία του Χαλανδρίου, σε μια πανέμορφη μονοκατοικία με κήπο, στεγάζεται το μεζεδοπωλείο «Υδρούσσα», προσφέροντας στους θαμώνες, που πολλοί από αυτούς είναι πια μόνιμοι, αξέχαστες γαστριμαργικές βραδιές!

Ο ΜΠΑΜΠΗΣ Λεωφ. Αμφιθέας 73, Π. Φάληρο Τηλ.: 2109431064 ΡΑΚΑΔΙΚΟΝ Ζησιμοπούλου 79, Π. Φάληρο Τηλ.: 2109419686 ΑΜΜΟΣ Ακτή Κουμουνδούρου 44, Πειραιάς Τηλ.: 2104224633 ΓΕΙΑ ΜΑΣ Ακτή Θεμιστοκλέους 66, Πειραιάς Τηλ.: 2104511260 ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΚΙΑ Ακτή Μουτσοπούλου 21, Πειραιάς Τηλ.: 2104100609 ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ Αγ. Κωνσταντίνου 5, Πειραιάς Τηλ.: 2104220222 ΠΛΟΕΣ Παπαναστασίου 60, Καστέλλα, Πειραιάς Τηλ.: 2104225674 ΣΤΡΕΙΔΙ ΜΥΔΙ Αριστοτέλους 70, Δραπετσώνα Τηλ.: 2104614355 ΤΟ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ Ακτή Θεμιστοκλέους 324, Πειραιάς Τηλ.: 2104511231

βόρεια ΤΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ Πεύκων 10, Κτήμα Βορρέ, Μαρούσι, Τηλ. 2108029309

ΜΕΖΕΔΟΚΟΥΤΙ Αριστοτέλους 52, Χαλάνδρι, Τηλ. 2106857626 ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Εμμ. Μπενάκη 22, Κηφισία Τηλ. 2108074416 ΝΗΣΩΝ ΓΗ Λεωφ. Μεσογείων 356, Αγ. Παρασκευή τηλ.: 2106511354 ΤΑ ΡΩΜΑΝΑΚΙΑ Λεωφ. Μεσογείων 366 & Κοραή 1Αγ. Παρασκευή τηλ.: 210 6532278 ΠΕΡΙ ΟΥΣΙΑΣ Θησέως 25 & Δ. Πλακεντίας, Πλ. Κέννεντυ, Χαλάνδρι Τηλ.: 2106830220

31

ο Για προβολή στ

TY UNIVERCI

id-3e gu 70 ή στο 210 2235

καλέστε

upress.gr @ fo in : il a -m e στείλτε

δυτικά ΣΤΟΥ ΜΠΑΜΠΗ Το πιο Νόστιμο Τσιπουράδικο της Δυτικής Αττικής Σκουφά 95 & Μπότσαρη Μάρκου 145, Πετρούπολη ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ - Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΤΑΒΕΡΝΑ Όλα στα Κάρβουνα Αγίων Πάντων 6, Καλλιθέα Ο ΠΛΑΚΙΑΣ Ελληνικές Γεύσεις - Ποιότητα - Σταθερές & Προσιτές Τιμές Ζαλοκώστα 34, Περιστέρι Πλατεία Μπουρναζίου Ο ΒΟΛΟΣ Αυθεντικό Τσιπουράδικο Στην Καρδιά του Μπουρναζίου Κωνσταντινουπόλεως 72, Περιστέρι - Μπουρνάζι ΑΣΠΡΟ ΠΑΤΟ Μεζεδοπωλείο Βεάκη18, Περιστέρι

ΚΑΙ ΜΕΤΑ Μεζεδοπωλείο Ναυσικάς 36, Ίλιον Ο ΘΕΣΣΑΛΟΣ Ουζερί Αγίου Κήρυκου 29, Περιστέρι ΓΕΥΣΕΙΣ ΖΩΗΣ Μεζεδοπωλείο - Ουζερί Πετρουπόλεως 20, Ίλιον ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΕΣ Post Modern Cafe Bar - Ρακάδικο Μουστακλή Σπύρου 23, Εντός Πάρκου Αντώνης Τρίτσης, Ίλιον Ο ΝΙΚΟΣ Ουζερί Αγίου Νικολάου 79, Ίλιον ΜΕΖΕ - ΜΕΖΕ Μεζεδοπωλείο Γρηγορίου Κυδωνίων 10, Αιγάλεω Η ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ Μεζεδοπωλείο Τσιπουράδικο Πίνδου 69, Άνω Λιόσια

Ένα μέρος που σίγουρα θα σου κάνει εντύπωση η ιδιαίτερη διακόσμηση αλλά και το καλό φαγητό. Κάθε βράδυ ζωντανή ελληνική μουσική παρέα με καλό τσίπουρο και κρασί. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το πρωί. Γρηγορίου Αυξεντίου 58-60, Ιλίσια, Τηλ.: 210 7775050


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘13

University Press- September 2013  

The issue of September 2013 of University Press.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you