Page 1

24.10.2012

Designmanual


Designmanual

Indhold

Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Logo UCN’s kommunikationsniveauer. . . . . . . . . 4 Logooversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 UCN overordnet niveau. . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Logo med engelsk beskrivelse . . . . . . . . . . 7 Payoff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 UCN afdelings-niveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 UCN uddannelses-niveau. . . . . . . . . . . . . . 10 Act2learn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 CFU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Kompetencecentre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Videncentre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Farver Farver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Mønster grafik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Farveharmonier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Brochurer Brochurer - til tryk UCN overordnet niveau. . . . . . . . . . . . . . . . 28 UCN afdelings-niveau. . . . . . . . . . . . . . . . . 29 UCN uddannelses-niveau. . . . . . . . . . . . . . 30 Mål og typografi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-36 Brochurer - til print UCN overordnet niveau. . . . . . . . . . . . . . . . 37 UCN afdelings-niveau. . . . . . . . . . . . . . . . . 38 UCN uddannelses-niveau. . . . . . . . . . . . . . 39 Mål og typografi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-41 Powerpoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Rapportomslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Stillingsannoncer 2 og 3 spaltede i farve. . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2 og 3 spaltede i sort. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Skilte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Typografi Tryksager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Officeprogrammer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Web. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Visitkort UCN overordnet niveau. . . . . . . . . . . . . . . . 21 UCN afdelings-niveau. . . . . . . . . . . . . . . . . 22 UCN uddannelses-niveau. . . . . . . . . . . . . . 23 Brevpapir UCN overordnet niveau. . . . . . . . . . . . . . . . 24 UCN afdelings-niveau. . . . . . . . . . . . . . . . . 25 UCN uddannelses-niveau. . . . . . . . . . . . . . 26 Kuverter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Merchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Roll ups og bannere Grafikorienterede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Fotoorienterede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Bannere til flagstænger. . . . . . . . . . . . . . . 50 Biler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Dos and don’ts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Idébank Idéer til brochureforsider. . . . . . . . . . . . . . 53 Idéer til brochureopstillling - til tryk. . 55-57 Idéer til brochureopstillling - til print. . . . 58

2


Designmanual

Primo 2011 gennemførte UCN en undersøgelse, der viser at de fleste nordjyder ikke kender uddannelsesinstitutionen som University College Nordjylland men som UCN. Det har UCN taget konsekvensen af. Det nye logo består kun af forbogstaverne i det formelle navn. Bogstaver­ne er opbygget med rundede skæve former, der samtidig er geometrisk stramme. Med skævheden illu­strerer logoet den menneske­ lige forskellighed, mens den geometriske skarphed signalerer institution. Det oprindelige logos menneskefigur er indarbejdet i det nye – dels for at skabe forbindelse til UCN’s historie, dels for at give bogstaverne ekstra sjæl og liv. Logoet er på denne måde med til at underbygge de fire elementer i UCN’s værdigrundlag: indsigt og indlevelse, uddannelser med værdi, viden der virker og udsyn. Det nye hovedlogo for UCN er en del af et større gennem­arbejdet designkoncept for institutionens visuelle identitet. Designet er fleksibelt og giver plads til at rumme UCN’s mangfoldighed, lige som det er åbent for om- og tilbygninger i takt med UCN’s og samfundets udvikling. Grundformen er unik og stærk og sikrer genkendelighed på tværs af UCN, så ændringer ikke går ud over de fundamentale værdier og signaler. Det ses fx i de sublogoer, der er udarbejdet for hver enkelt uddannelse på UCN. Uddannelserne får deres eget udtryk, men der er samtidig ingen tvivl om, at de er en del af UCN.

Indledning

Hvis du ønsker at bruge et eller flere af de grafiske elementer, der er vist i designmanualen, skal du kontakte UCN KOMmunikation. Én gang årligt - 1. april, vil det være muligt at få implementeret et nyt logo eller rettelser til et eksisterende i databaserne til Wordskabeloner og visitkort.

Gode råd før du går igang Brug af design manual Manualen vil løbende blive opdateret og udvidet, hvorfor det ikke anbefales at printe manualen, men istedet bruge den som et on-line værktøj når der skal indhentes - eller anvendes viden. Herunder brug af de aktive links Gengivelse af farver Vær meget opmærksom på at farver varierer alt efter hvilket materiale de anvendes på, samt hvilket ­materiale de er lavet af (fx. er det tråd, folie eller lign.). Tag kontakt til UCN KOMmunikation ved tvivls- eller afklarende spørgsmål.

3


Designmanual

Kommunikationsniveauer logos til UCN’s forskellige kommunikationsniveauer

For at tilgodese UCN’s mange afdelingers, uddannelsesfamilers og uddannelsers behov for at skille sig ud og have sin egen identitet, har de med deres egne logoer og logofarver nu fået mulighed for dette. Nedenfor ses eksempler på udformningen af de forskellige logoer på de tre niveauer. UCN logoet kan kombineres med en forklarende tekst på max 2 linjer.

UCN OVERORDNET NIVEAU:

UCN AFDELINGS-NIVEAU:

UCN UDDANNELSES-NIVEAU:

Se logo på side 6

Se logos på side 9

Se logos på side 10

IT-AFDELINGEN

Som udgangs­punkt er de forskellige afdelinger, uddannelsesfamilier og uddannelser på forhånd tildelt en farve, men har man et ønske om at ændre denne, kan det lade sig gøre i samråd med UCN KOMmunikation. Man skal blot sikre sig, at farven sender de tilsigtede signaler. Se farver side 14.

4


Designmanual

Logooversigt

5

OVERblik over alle ucn’s nye logoer

UCN OVERORDNET NIVEAU: Se mere side 6

UCN AFDELINGS-NIVEAU: Se mere side 9

IT-AFDELINGEN

SERVICE

SERVICE

IT

INTERNATIONAL

BIBLIOTEKET

PERSONALE

KOMMUNIKATION

REKTORAT

PERSONALE

KOMMUNIKATION

INTERNATIONAL

BIBLIOTEKET

STUDIEADMINISTRATION

IT-AFDELINGEN

ØKONOMI

LEDELSESSEKRETARIAT

TEKNOLOGI

REKTORAT

STUDIEADMINISTRATION

STUDERENDE

ØKONOMI

STUDERENDE

SUNDHED

BUSINESS

LEDELSESSEKRETARIAT STUDENT

STUDENT

UCN UDDANNELSES-NIVEAU: Se mere side 10

BUSINESS

ERGOTERAPEUT

FYSIOTERAPEUT

JORDEMODER

RADIOGRAF

SYGEPLEJERSKE

SUNDHED

SERVICEØKONOM

ERGOTERAPEUT

HOSPITALITY MANAGEMENT

FYSIOTERAPEUT

NATUR- OG KULTURFORMIDLING

HOSPITALITY & SPORT

SPORT MANAGEMENT

JORDEMODER

RADIOGRAF

MARKEDSFØRINGSØKONOM

SYGEPLEJERSKE

INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING

SERVICEØKONOM

EKSPORTBACHELOR

HOSPITALITY MANAGEMENT

UCN EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE: Se mere side 11

EKSPORT & MARKEDSFØRING

FINANSBACHELOR

SPORT MANAGEMENT

Disse logoer er pt ikke i anvendelse.

TEKNOLOGI

PÆDAGOG

LÆRER

FINANSØKONOM

MARKEDSFØRINGSØKONOM

EKSPORT SALES AND MARKETING

Denne version, når bredde er over 5 cm. ADMINISTRATIONSBACHELOR

INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING

EKSPORTBACHELOR

INSTALLATØR VVS

FINANSBACHELOR

INSTALLATØR EL

FINANSØKONOM

Denne version, når bredde er under 5 cm.

AUTOMATIONSTEKNOLOG

ADMINISTRATIONSBACHELOR

ENERGITEKNOLOG

INSTALLATØR VVS

PRODUKTIONSTEKNOLOG

LABORANT

INSTALLATØR EL

AUTOMATIONSTEKNOLOG

UCN CFU:

ENERGITEKNOLOG

PRODUKTUDVIKLING OG TEKNISK INTEGRATION

LABORANT

DATAMATIKER

PRODUKTIONSTEKNOLOG

SOFTWAREUDVIKLING

PRODUKTUDVIKLING OG TEKNISK INTEGRATION

WEBUDVIKLING

DATAMATIKER

IT-TEKNOLOG

SOFTWAREUDVIKLING

BYGGERI

DESIGN

IT

INDUSTRI

ENERGI & MILJØ

FINANS & ADMINISTRATION

GRAFISK DESIGNTEKNOLOG

WEBUDVIKLING

IT-TEKNOLOG

MULTIMEDIEDESIGNER

GRAFISK DESIGNTEKNOLOG

E-KONCEPTUDVIKLING

MULTIMEDIEDESIGNER

BYGNINGSKONSTRUKTØR

E-KONCEPTUDVIKLING

BYGNINGSKONSTRUKTØR

NATUR- OG KULTURFORMIDLING

LÆRER

PÆDAGOG

UCN KOMPETENCECENTRE:

Se mere side 12

Se mere side 13

NK NEUROPÆDAGOGISK

CENTER FOR BYGGERI OG BUSINESS

KOMPETENCECENTER

CENTER FOR BYGGERI OG BUSINES


Designmanual

Logo UCN OVERORDNET NIVEAU

Til logoet er der valgt en varm grå. Grå er neutral, men også kølig, og derfor er den tonet varm, for at sende signaler om imødekommenhed. Farven er valgt, så den bedst muligt kan spille sammen med hele UCN’s farvepalet (se side 14). UCN logo kan downloades på U:/UCN/logo/UCN hovedlogo UCN logoet kan downloades i png eller eps format er der behov for andre filtyper kontakt UCN KOMmunikation

FARVE

PANTONE: 404 CMYK: 20-25-29-61 RGB: 119-111-101

NEGATIV

Når UCN kommunikerer på overordnet niveau foretrækkes det, at man bruger den varme grå farve. Logoet kan dog bruges i alle farver fra farvepaletten under hensyntagen til konteksten. Hvor farve ikke er muligt, kan sort anvendes ­eller man kan anvende den negative version, hvor baggrunden er mørk.

UCN’s logofarve:

PANTONE: 7504

SORT

PANTONE: 220

PANTONE: 191

PANTONE: 5425

6


Designmanual

Logo med engelsk beskrivelse UCN OVERORDNET NIVEAU

Når UCN’s logo anvendes på engesksproget materiale, tilføjes det en engelsk beskrivelse. Den skrives med skriften Din Medium. Skriftstørrelsen kan variere afhængig af størrelse og type medie den vises på. UCN logo med engelsk beskrivelse kan downloades på U:/UCN_logo/UCN hovedlogo engelsk

University College of Northern Denmark

Eksempel på anvendelse af engelsk beskrivelse

University College of Northern Denmark

Navn M. Efternavn Titel

Phone +45 00 00 00 00 nme@ucn.dk Skype: navn.m.efternavn EAN: 0000 000 000 000

Sofiendalsvej 60 P.O. Box 71 DK-9100 Aalborg Phone +45 72 69 80 00 tb@ucn.dk VAT/CVR-no.: 30 84 31 26 ucnorth.dk

­ edenfor er vist nogle forslag til opstilling N af logo og engelsk beskrivelse. University College of Northern Denmark

University College of Northern Denmark

University College of Northern Denmark

University College of Northern Denmark

7


Designmanual

Payoff UCN OVERORDNET NIVEAU

Uddannelse i virkeligheden

UCN’s payoff skrives med skriften Din Medium. ­Skriftstørrelsen kan variere afhængig af størrelse og type medie den vises på. Nedenfor vises idéer til opstilling af logo og payoff. UCN logo kan downloades på U:/UCN/logo/UCN hovedlogo

Real Life Education

UCN SØGER

Nye kollegaer Undervisere til efter- og videreuddannelsesaktiviteter for lærere og pædagoger Vi søger undervisere med en kandidateller masteruddannelse i specialpædagogik, psykologi eller lign. til at undervise på den pædagogiske diplomuddannelse i specialpædagogik samt andre efter- og videreuddannelsesaktiviteter for lærere og pædagoger Yderligere information Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Jesper Carlsen på tlf. 72 69 04 22. Ansøgningsfrist Ansøgningen skal være Efter- og videreuddannelsen i hænde senest mandag den 31. maj 2010.

Administrativ medarbejder til LP-modellens sekretariat En administrativ stilling på 32 timer/uge er ledig pr. 1. august 2010 Til stillingen knytter sig opgaver i forbindelse med lp modellens webportal, support service i forbindelse med portalen samt diverse sekretariatsfunktioner

Servicemedarbejder En fuldtidsstilling som servicemedarbejder er ledig til besættelse pr. 1. juni 2010 eller snarest derefter med ansættelsessted på en af UCNs adresser i Aalborg.

Yderligere information Yderligere informationer fås ved afdelingsleder Jesper Carlsen tlf. 72 69 04 22 eller projektleder Pia Guttorm tlf. 72 69 04 35.

Yderligere information Vedrørende stillingen som servicemedarbejder kan fås ved henvendelse til bygningschef Peder Normann Pedersen på tlf. 72 69 01 50, serviceleder Lars Riis tlf. 72 69 02 20 eller serviceleder Søren Topholm tlf. 25 26 63 68.

Ansøgningsfrist Ansøgningen skal være Efter- og videreuddannelsen i hænde senest fredag den 28. maj 2010. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 23.

Ansøgningsfrist Ansøgningen sendes til University College Nordjylland, Skolevangen 45, 9800 Hjørring. Ansøgningen skal være modtaget senest fredag den 4. juni 2010, kl. 12.00.

Læs de fulde stillingsopslag på www.ucn.dk

Eksempel på anvendelse af logo med payoff

Uddannelse i virkeligheden

Uddannelse i virkeligheden

Uddannelse i virkeligheden

Uddannelse i virkeligheden Real Life Education

Real Life Education

Real Life Education

Real Life Education

8


CMYK: RGB:

20-25-29-61 119-111-101

RGB:

PANTONE: 7489 CMYK: 56-2-75-5 RGB: 115-175-85

PANTONE: 144 CMYK: 0-58-100-0 RGB: 233-131-0

PANTONE: CMYK: RGB: PANTONE: CMYK:

7504 17-36-47-38 145-120-90 376 50-0-100-0

PANTONE: CMYK: RGB: PANTONE: CMYK:

220 5-100-22-24 163-0-80 7409 0-35-99-0

RGB:

122-184-0

RGB:

238-175-0

Designmanual

UCN’s afdelinger anvender logo i en valgt farve.

PANTONE: 5835 CMYK: 18-11-70-34 i RGB: udgangspunktet 160-155-89 UCN’s PANTONE: 390 PANTONE: 404 CMYK: 31-0-100-3 CMYK: 20-25-29-61 RGB: 182-191-0 RGB: 119-111-101

Afdelingerne er på forhånd tildelt en farve, men har PANTONE: 7489 man et begrundet ­ønske om CMYK: at ændre56-2-75-5 denne, kan det RGB: KOMmunikation. 115-175-85 lade sig gøre i ­samråd med UCN Man skal blot sikre sig, at farven sender de tilsigtede PANTONE: 7504 signaler. CMYK: 17-36-47-38 Afdelinges navn skrives i versaler.

RGB: 145-120-90 PANTONE: 376 50-0-100-0og sortCMYK: i Din Medium, RGB:

122-184-0

altid i

PANTONE: 5835 CMYK: 18-11-70-34 Tekst under logoet er i udgangspunktet venstrestillet. RGB: 160-155-89 PANTONE: 390 skal være venstrestillet CMYK: RGB:

31-0-100-3 182-191-0

UCN logo til afdelinger kan downloades på PANTONE: 7489 U:/UCN_logo CMYK: 56-2-75-5 hhv. Fællesadminstration ogRGB: -funktioner 115-175-85

PANTONE: CMYK: RGB: PANTONE:

166 0-72-100-0 255-99-25 606

CMYK: RGB:

0-6-100-14 212-186-0

PANTONE: PANTONE: CMYK: CMYK: RGB: RGB:

144 404 0-58-100-0 20-25-29-61 233-131-0 119-111-101

PANTONE: 220 CMYK: 5-100-22-24 RGB: 163-0-80 PANTONE: 7409 CMYK: 0-35-99-0 RGB: PANTONE: CMYK: RGB: PANTONE:

238-175-0 7504 17-36-47-38 145-120-90 166

CMYK: 0-72-100-0 RGB: 255-99-25 PANTONE: 606 CMYK: 0-6-100-14 RGB: 212-186-0 PANTONE: 5835 CMYK: 18-11-70-34 RGB: PANTONE: 160-155-89 144 CMYK: 0-58-100-0 RGB: 233-131-0

PANTONE: 7489

Eksempel på anvendelse af logo til UCN afdelinger

PANTONE: 376 CMYK: 50-0-100-0

CMYK: 56-2-75-5 RGB: PANTONE: 115-175-85 7409 CMYK: 0-35-99-0

RGB:

RGB:

238-175-0

PANTONE: CMYK: RGB: PANTONE: PANTONE: CMYK: CMYK: RGB: RGB:

376 50-0-100-0 122-184-0 606 404 0-6-100-14 20-25-29-61 212-186-0 119-111-101

122-184-0

PANTONE: 390 CMYK: RGB:

Navn M. Efternavn Titel

Telefon +45 00 00 00 00 nme@ucn.dk Skype: navn.m.efternavn EAN: 0000 000 000 000

31-0-100-3 182-191-0

Sofiendalsvej 60 Postbox 71 9100 Aalborg Telefon +45 72 69 80 00 tb@ucn.dk CVR-nr.: 30 84 31 26 ucnorth.dk

145-120-90

RGB:

PANTONE: CMYK: PANTONE: 254 PANTONE: 322 RGB: CMYK: 52-96-0-0 CMYK: 100-9-38-34 RGB: 149-45-152 RGB: 0-116-122 PANTONE: 5835 PANTONE: PANTONE: 7504 PANTONE: 220 18-11-70-34 CMYK: 17-36-47-38CMYK: CMYK: 5-100-22-24CMYK: RGB: 160-155-89 RGB: RGB: RGB: PANTONE: 163-0-80 5425 PANTONE: 145-120-90 191 CMYK: 45-16-9-26 CMYK: 0-80-35-0 PANTONE: 404 20-25-29-61 RGB: 125-154-170 RGB: 236-67-113CMYK: PANTONE: PANTONE: 260 PANTONE: 3135 RGB: 119-111-101 CMYK: 67-100-6-28 CMYK: 100-0-20-0 CMYK: RGB: 98-37-103 PANTONE: 7489 RGB: 0-148-179 RGB: PANTONE: PANTONE: 5835 PANTONE: 166 CMYK: 18-11-70-34CMYK: RGB: RGB: PANTONE: 160-155-89 688

56-2-75-5 CMYK: 0-72-100-0 CMYK: 115-175-85 RGB: RGB: PANTONE: 255-99-25 7472 CMYK: 17-68-3-13 CMYK: 57-0-32-7 RGB: 176-106-146 RGB: 91-187-183PANTONE: PANTONE: 7504 PANTONE: PANTONE: 7459 PANTONE: 7456 17-36-47-38 CMYK: CMYK: 72-9-8-13 CMYK: CMYK: 70-56-0-0 CMYK: RGB: 145-120-90 RGB: RGB: 48-149-180RGB: RGB: 103-115-182 PANTONE: 376 PANTONE: PANTONE: 7489 PANTONE: 144 CMYK: 56-2-75-5 CMYK: RGB: RGB: PANTONE: 115-175-85 254

163-0-80

RGB:

Logo

PANTONE: 220 CMYK: 5-100-22-24

PANTONE: 390 PANTONE: PANTONE: 144 31-0-100-3 CMYK: CMYK: 0-58-100-0 CMYK: RGB: 182-191-0 RGB: RGB: PANTONE: 233-131-0 260 PANTONE: CMYK: 67-100-6-28 CMYK: RGB: 98-37-103 RGB:

PANTONE: 7409 CMYK: 0-35-99-0 RGB: PANTONE: 238-175-0 7456 CMYK: 70-56-0-0 RGB:

103-115-182

PANTONE: 5425 CMYK: 45-16-9

220 5835 5-100-22-24 18-11-70-34

PANTONE: PANTONE: CMYK: CMYK: 163-0-80 RGB: RGB: 160-155-89 PANTONE: 7409 PANTONE: 254 0-35-99-0 CMYK: 52-96-0-0 CMYK: 238-175-0 RGB: 149-45-152 RGB:

PANTONE: 191 PANTONE: 166 CMYK: 0-80-35-0 CMYK: 0-72-100-0 RGB: 236-67-113 RGB: 255-99-25 260 PANTONE: PANTONE: 322 67-100-6-28 CMYK: 100-9-38-34CMYK: 98-37-103 RGB: 0-116-122 RGB:

PANTONE: 166 7489 PANTONE: CMYK: 0-72-100-0 56-2-75-5 CMYK: RGB: 255-99-25 115-175-85 RGB: 606 PANTONE: PANTONE: 260 0-6-100-14 CMYK: 67-100-6-28CMYK: 212-186-0 RGB: 98-37-103 RGB:

688 PANTONE: PANTONE: 144 17-68-3-13 CMYK: CMYK: 0-58-100-0 176-106-146 RGB: RGB: 233-131-0 PANTONE: 7456 PANTONE: 3135 70-56-0-0 CMYK: 100-0-20-0 CMYK: 103-115-182 RGB: 0-148-179 RGB:

7472 254 57-0-32-7 52-96-0-0 91-187-183 149-45-152 7459

254 7409 52-96-0-0 0-35-99-0 149-45-152 238-175-0 PANTONE: 7459 CMYK: 72-9-8-13

322 260 100-9-38-34 67-100-6-28 0-116-122 98-37-103

PANTONE: 3135 CMYK: 100-0-2 RGB: 0-148-1

RGB: 48-149-180 404 20-25-29-61 119-111-101 260 PANTONE: 7456 3135 PANTONE: 606 67-100-6-28 CMYK: 100-0-20-0 CMYK: 70-56-0-0 0-6-100-14 98-37-103 RGB: 0-148-179 RGB: 103-115-182 212-186-0

PANTONE: 7459 CMYK: 72-9-8RGB: 48-149-

PANTONE: 5425 PANTONE: CMYK: 45-16-9-26 CMYK: RGB: 125-154-170RGB: 7456 70-56-0-0 103-115-182 PANTONE:

PANTONE: PANTONE: 606 PANTONE: 254 PANTONE: 322 CMYK: 0-6-100-14 52-96-0-0 CMYK: CMYK: 100-9-38-34CMYK: RGB: RGB: 212-186-0 149-45-152 RGB: 0-116-122 RGB: 3135

RGB:

125-154

100-9-38-34 0-116-122 5425 688 45-16-9-26 17-68-3-13

125-154-170 176-106-146 3135 100-0-20-0

PANTONE: 7472 CMYK: 57-0-32 RGB: 91-187-

0-148-179

PANTONE: 322 CMYK: 100-9-3 RGB: 0-116-1

72-9-8-13 48-149-180

IT-AFDELINGEN PANTONE: PANTONE: CMYK: CMYK: RGB: RGB:

7504 7456 17-36-47-38 70-56-0-0 145-120-90 103-115-182

PANTONE: PANTONE: CMYK: CMYK: RGB: RGB:

220 7459 5-100-22-24 72-9-8-13 163-0-80 48-149-180

5835 18-11-70-34 160-155-89 404

PANTONE: 166 CMYK: 0-72-100-0 RGB: 255-99-25

PANTONE: 688 CMYK: 17-68 RGB: 176-1

PANTONE: 191 CMYK: RGB:

0-80236-6

100-0-20-0 0-148-179

PANTONE: 260 CMYK: 67-100-6-28 RGB: PANTONE: 98-37-103 7459 CMYK: RGB:

191 0-80-35-0 236-67-113 322

163-0-80 254 PANTONE: 7472 52-96-0-0 CMYK: 57-0-32-7 CMYK: 149-45-152 RGB: 91-187-183 RGB:

CMYK: RGB: PANTONE: 7409 PANTONE: 7472 390 PANTONE: CMYK: 0-35-99-0 CMYK: 57-0-32-7 CMYK: 31-0-100-3 RGB: 238-175-0 RGB: 91-187-183 RGB: 182-191-0

CMYK: RGB:

PANTONE: CMYK: RGB: PANTONE:

145-120-90 RGB: PANTONE: 144 PANTONE: 688 0-58-100-0 CMYK: 17-68-3-13 CMYK: RGB: 233-131-0 RGB: 176-106-146

CMYK: CMYK: 70-56-0-0 RGB: RGB: 103-115-182 PANTONE: 376 PANTONE: PANTONE: 166 50-0-100-0 CMYK: CMYK: 0-72-100-0 CMYK: RGB: 122-184-0 RGB: RGB: PANTONE: 255-99-25 254 PANTONE: 52-96-0-0 149-45-152

9

UCN AFDELINGS-NIVEAU

7504 17-36-47-38

144 PANTONE: 376 0-58-100-0 CMYK: 50-0-100-0 233-131-0 RGB: 122-184-0 PANTONE: CMYK: RGB:

CMYK: RGB:

125-154-170

PANTONE: 688 166 PANTONE: 7472 PANTONE: 5425 PANTONE: 191 17-68-3-13 0-72-100-0 57-0-32-7 CMYK: 45-16-9-26 CMYK: CMYK: 0-80-35-0 CMYK: 176-106-146 255-99-25 RGB: 91-187-183 RGB: 125-154-170 RGB: 236-67-113 RGB:

50-0-100-0 CMYK: 0-58-100-0 CMYK: 122-184-0 RGB: RGB: PANTONE: 233-131-0 322 CMYK: 52-96-0-0 CMYK: 100-9-38-34 RGB: 149-45-152PANTONE: 5835 RGB: 0-116-122 PANTONE: PANTONE: CMYK: 18-11-70-34 CMYK: CMYK: RGB: 160-155-89 RGB: PANTONE: 7409 5425 PANTONE: 376 191 RGB: PANTONE: 390 PANTONE: PANTONE: PANTONE: CMYK: 45-16-9-26 CMYK: CMYK: 0-80-35-0 CMYK: 31-0-100-3 CMYK: 0-35-99-0 CMYK: 50-0-100-0 RGB: 125-154-170 RGB: 236-67-113RGB: 182-191-0 RGB: RGB: RGB: PANTONE: 122-184-0 260 PANTONE: 238-175-0 3135 CMYK: 67-100-6-28 CMYK: 100-0-20-0 RGB: 98-37-103 PANTONE: 7489 RGB: 0-148-179 PANTONE: PANTONE: 220 PANTONE: 191 PANTONE: 56-2-75-5 CMYK: CMYK: 5-100-22-24CMYK: CMYK: 0-80-35-0 CMYK: RGB: 115-175-85 RGB: RGB: 163-0-80 RGB: 236-67-113 PANTONE: 390 688 PANTONE: 606 7472 RGB: PANTONE: PANTONE: CMYK: 17-68-3-13 CMYK: 57-0-32-7 CMYK: 31-0-100-3 CMYK: 0-6-100-14 RGB: 176-106-146 RGB: 91-187-183 RGB: RGB: PANTONE: 212-186-0 7459 PANTONE: 182-191-0 7456 72-9-8-13 48-149-180PANTONE: 688 PANTONE: CMYK: 17-68-3-13 CMYK: RGB: 176-106-146 322 RGB: 100-9-38-34 0-116-122

RGB:

236-67-113

404 20-25-29-61 119-111-101

72-9-8-13 48-149-180

PANTONE: PANTONE: 3135 CMYK: 100-0-20-0CMYK: RGB: 0-148-179 RGB: PANTONE: CMYK: RGB:

20-25-29-61 119-111-101

PANTONE: 390 CMYK: 31-0-100-3 RGB: 182-191-0

PANTONE: 606 CMYK: 0-6-100-14 RGB: 212-186-0

PANTONE: 7456 CMYK: 70-56-0-0 RGB: 103-115-182

PANTONE: 7489 PANTONE: 7459 56-2-75-5 CMYK: 72-9-8-13 CMYK: 115-175-85 RGB: 48-149-180RGB:

PANTONE: 144 CMYK: 0-58-100-0 RGB: 233-131-0

PANTONE: 254 CMYK: 52-96 RGB: 149-4

PANTONE: 7504 CMYK: 17-36-47-38 RGB: 145-120-90

PANTONE: 220 CMYK: 5-100-22-24 RGB: 163-0-80

PANTONE: 191 CMYK: 0-80-35-0 RGB: 236-67-113

PANTONE: PANTONE: 5425 CMYK: CMYK: 45-16-9-26 RGB: RGB: 125-154-170 PANTONE:

7504 17-36-47-38 145-120-90

PANTONE: 220 CMYK: 5-100-22-24 RGB: 163-0-80

PANTONE: 191 CMYK: 0-80-35 RGB: 236-67-

376 50-0-100-0 122-184-0

PANTONE: 7409 CMYK: 0-35-99-0 RGB: 238-175-0

PANTONE: 260 CMYK: 67-10 RGB: 98-37

5835

PANTONE: 166

18-11-70-34 160-155-89

CMYK: RGB:

390

PANTONE: 606

CMYK: RGB: PANTONE: 5835 CMYK: 18-11-70-34 RGB: 160-155-89

PANTONE: 166 CMYK: 0-72-100-0 RGB: 255-99-25

PANTONE: 688 CMYK: 17-68-3-13 RGB: 176-106-146

PANTONE: PANTONE: 7472 CMYK: CMYK: 57-0-32-7 RGB: RGB: 91-187-183 PANTONE:

0-72-100-0 255-99-25

PANTONE: 688 CMYK: 17-68-3 RGB: 176-106

PANTONE: 7456


Designmanual

Logo UCN UDDANNELSES-NIVEAU

Alle uddannelser under UCN har fået deres eget logo. Hvis flere uddannelser kommunikerer som en samlet enhed, har de mulighed for at præsentere sig med et overordnet logo.

HØJFORMAT LOGO med stort uddannelsesfamilienavn:

TVÆRFORMAT LOGO med stort uddannelsesfamilienavn:

(Bredde ikke under 2 cm)

Logoerne til UCN uddannelser findes i flere udgaver, som er vist i eksemplerne til højre. Der er ikke opstillet en masse regler for hvornår man bruger den ene eller anden udgave. Det er frit for uddannelserne at vælge et uddannelseslogo med skærmen som grafisk element, eller de vælger et farvet UCN med uddannelsens navn i sort nedenunder. For UCN LOGO med uddannelsesnavn gælder dog: UCN LOGO med uddannelsesnavn i sort findes med tekst i én størrelse. Teksten er altid i sort og skrevet med versaler. Der må max være 2 linjer under logoet. Hvis der er behov for særlig tekst under logoet, kontakt UCN KOMMUNIKATION.

TVÆRFORMAT LOGO med småt uddannelsesfamilienavn:

UCN LOGO med uddannelsesfamilienavn:

Det eneste man skal være opmærksom på, er, at tekststørrelsen skal være læsbar. Dvs, at hvis man skal sætte logoet ned i størrelser under 2 cm, skal man vælge logoet med uddannelsesnavnet i den store tekstversion, samt undlade at bruge version med skygge. Og skal man kommunikere på lang distance med tværformatlogo, bør man vælge versionen med stort uddannelsesnavn.

Logoerne til UCN uddannelser kan downloades på U:/UCN/logo

ERGOTERAPEUT

FYSIOTERAPEUT

JORDEMODER

RADIOGRAF

SYGEPLEJERSKE

NATUR- OG KULTURFORMIDLING

LÆRER

PÆDAGOG

10


Designmanual

act2learn logo

Som afdelinger og uddannelser under UCN har act2learn også fået deres eget logo. Det findes i tre udgaver, som eksemplet vist til højre.

FARVE

SORT

ManPANTONE: skal være404 meget bevidst om effekten hvis 3. linje CMYK: 20-25-29-61 i logo (beskrivelsen) højrestilles; i tilfælde kan det RGB: 119-111-101 rent grafisk skabe balance. Act2learns logo kan downloades på U:/ PANTONE: 404 UCNCMYK: logoet kan downloades i png eller eps format er 20-25-29-61 119-111-101 der RGB: behov for andre filtyper kontakt UCN KOMmuniPANTONE: 7504 PANTONE: 220 kation. CMYK: RGB:

17-36-47-38 145-120-90

CMYK: RGB:

5-100-22-24 163-0-80

PANTONE: 191 CMYK: 0-80-35-0 RGB: 236-67-113

PANTONE: 5425 CMYK: 45-16-9-26 RGB: 125-154-170

: 220 5-100-22-24 163-0-80

PANTONE: PANTONE: CMYK: CMYK: PANTONE: RGB: RGB: CMYK: RGB:

7504 191 17-36-47-38 0-80-35-0 5835 145-120-90 236-67-113 18-11-70-34 160-155-89

PANTONE: PANTONE: PANTONE: CMYK: CMYK: CMYK: PANTONE: RGB: RGB: RGB: CMYK: RGB:

220 5425 404 5-100-22-24 45-16-9-26 20-25-29-61 166 163-0-80 125-154-170 119-111-101 0-72-100-0 255-99-25

PANTONE: CMYK: PANTONE: RGB: CMYK: RGB:

191 0-80-35-0 688 236-67-113 17-68-3-13 176-106-146

PANTONE: CMYK: PANTONE: RGB: CMYK: RGB:

5425 45-16-9-26 7472 125-154-170 57-0-32-7 91-187-183

: 166 0-72-100-0 255-99-25

PANTONE: PANTONE: CMYK: CMYK: PANTONE: RGB: RGB: CMYK: RGB:

5835 688 18-11-70-34 17-68-3-13 7489 160-155-89 176-106-146 56-2-75-5 115-175-85

PANTONE: PANTONE: CMYK: CMYK: PANTONE: PANTONE: RGB: RGB: CMYK: CMYK: RGB: RGB:

166 7472 0-72-100-0 57-0-32-7 7504 144 255-99-25 91-187-183 17-36-47-38 0-58-100-0 145-120-90 233-131-0

PANTONE: CMYK: PANTONE: PANTONE: RGB: CMYK: CMYK: RGB: RGB:

688 17-68-3-13 220 254 176-106-146 5-100-22-24 52-96-0-0 163-0-80 149-45-152

PANTONE: CMYK: PANTONE: PANTONE: RGB: CMYK: CMYK: RGB: RGB:

7472 57-0-32-7 191 322 91-187-183 0-80-35-0 100-9-38-34 236-67-113 0-116-122

PANTONE: 5425 CMYK: 45-16-9-26 RGB: 125-154-170

PANTONE: 7472 CMYK: 57-0-32-7 RGB: 91-187-183

act2learns logofarver:

: 144 0-58-100-0 233-131-0

PANTONE: PANTONE: CMYK: CMYK: PANTONE: PANTONE: RGB: RGB: CMYK: CMYK: RGB: RGB:

7489 254 56-2-75-5 52-96-0-0 404 376 115-175-85 149-45-152 20-25-29-61 50-0-100-0 119-111-101 122-184-0

PANTONE: PANTONE: CMYK: CMYK: PANTONE: PANTONE: RGB: RGB: CMYK: CMYK: RGB: RGB:

144 322 0-58-100-0 100-9-38-34 5835 7409 233-131-0 0-116-122 18-11-70-34 0-35-99-0 160-155-89 238-175-0

PANTONE: CMYK: PANTONE: PANTONE: RGB: CMYK: CMYK: RGB: RGB:

254 52-96-0-0 166 260 149-45-152 0-72-100-0 67-100-6-28 255-99-25 98-37-103

PANTONE: CMYK: PANTONE: PANTONE: RGB: CMYK: CMYK: RGB: RGB:

322 100-9-38-34 688 3135 0-116-122 17-68-3-13 100-0-20-0 176-106-146 0-148-179

: 7409 0-35-99-0 238-175-0

PANTONE: PANTONE: CMYK: CMYK: PANTONE: RGB: RGB: CMYK: PANTONE: RGB: CMYK: RGB:

376 260 50-0-100-0 67-100-6-28 390 122-184-0 98-37-103 31-0-100-3 7504 182-191-0 17-36-47-38 145-120-90

PANTONE: PANTONE: CMYK: CMYK: PANTONE: PANTONE: RGB: RGB: CMYK: CMYK: PANTONE: RGB: RGB: CMYK: RGB:

7409 3135 0-35-99-0 100-0-20-0 7489 606 238-175-0 0-148-179 56-2-75-5 0-6-100-14 220 115-175-85 212-186-0 5-100-22-24 163-0-80

PANTONE: CMYK: PANTONE: PANTONE: RGB: CMYK: CMYK: PANTONE: RGB: RGB: CMYK: RGB:

260 67-100-6-28 144 7456 98-37-103 0-58-100-0 70-56-0-0 191 233-131-0 103-115-182 0-80-35-0 236-67-113

PANTONE: CMYK: PANTONE: PANTONE: RGB: CMYK: CMYK: PANTONE: RGB: RGB: CMYK: RGB:

3135 100-0-20-0 254 7459 0-148-179 52-96-0-0 72-9-8-13 5425 149-45-152 48-149-180 45-16-9-26 125-154-170

: 606

PANTONE: 7456 390 PANTONE:

PANTONE: 7459 606 PANTONE:

PANTONE: 7456

PANTONE: 7459

PANTONE: 322 CMYK: 100-9-38-34 RGB: 0-116-122

NEGATIV

11


E: 404 20-25-29-61 119-111-101

E: 7504 17-36-47-38 145-120-90

E: 5835 18-11-70-34 160-155-89

E: 7489 56-2-75-5 115-175-85

E: 376 50-0-100-0 122-184-0

E: 390 31-0-100-3 182-191-0

Designmanual

CFU logo

Som afdelinger og uddannelser under UCN har CFU også fået deres eget logo. Det findes med beskrivelse i to udgaver, som ­eksemplet vist nedenfor. CFU logo kan downloades på U:/UCN/logo/CFU PANTONE: 220

PANTONE: 191

PANTONE: 5425 CMYK: 45-16-9-26 RGB: 125-154-170

PANTONE: 166 CMYK: 0-72-100-0 RGB: 255-99-25

PANTONE: 688 CMYK: 17-68-3-13 RGB: 176-106-146

PANTONE: 7472 CMYK: 57-0-32-7 RGB: 91-187-183

PANTONE: 254 CMYK: 52-96-0-0 RGB: 149-45-152

PANTONE: 322 CMYK: 100-9-38-34 RGB: 0-116-122

UCNCMYK: logoet kan downloades i png eller eps format er 5-100-22-24 CMYK: 0-80-35-0 163-0-80 RGB: KOMmuni236-67-113 der RGB: behov for andre filtyper kontakt UCN kation

CFUs logofarve: PANTONE: 144 CMYK: 0-58-100-0 RGB: 233-131-0 Denne version, når bredde er over 5 cm.

PANTONE: 7409 CMYK: 0-35-99-0 RGB: ved bredde 238-175-0 Anvendes over 5 cm

PANTONE: 606 CMYK: 0-6-100-14 RGB: 212-186-0

Denne version, når bredde er under 5 cm.

PANTONE: 260 CMYK: 67-100-6-28 Denne version, når bredde er over 5 cm. RGB: 98-37-103

PANTONE: 7456 CMYK: 70-56-0-0 RGB:

103-115-182

Denne version, når bredde er over 5 cm.

Denne version, når bredde er under 5 cm.

PANTONE: 3135 CMYK: 100-0-20-0 Denne Denne version,version, når bredde når bredde er over er 5 cm. under 5Denne cm. version, Dennenår version, nårerbredde under 5Denne cm. Denne bredde over 5er cm. version,version, når bredde når bredde er over er 5 cm. under 5 cm. RGB: 0-148-179 Anvendes ved bredde under 5 cm

PANTONE: 7459 CMYK: 72-9-8-13 RGB: 48-149-180

Denne version, når bredde er under 5 cm.

12


Designmanual

Kompetencecentre

En række kompetencecentre har logoer som ind­ arbejdes udfra nedenstående. Nye logoer udvikles i samarbejde med UCN KOMmunikation, hvortil der rettes henvendelse for samarbejde om udvikling af logo. UCN’s kompetencecentre har deres eget logo og logofarver, som vi integrerer i en UCN ramme der har UCN’s logofarve. Da UCN logoet bliver meget småt, er manden med boldene fjernet. Rammen kan variere i højden, så den passer bedst muligt til kompetencecentrets logoform. For at få et kompetencelogo integreret i UCN ramme, kontakt venligst UCN KOMmunikation.

Eksempler på logo til kompetencecentrene

NK NEUROPÆDAGOGISK

KOMPETENCECENTER

CENTER FOR BYGGERI OG BUSINESS

13


Designmanual

Videncentre

Din Medium Skrift: 7 pkt Spatiering: +100

UCN’s videncentre har logoer som ind­arbejdes udfra nedenstående. Nye logoer udvikles i samarbejde med UCN KOMmunikation, hvortil der rettes henvendelse for samarbejde om udvikling af logo. UCN’s videncentre har deres eget logo og logofarver, som vi integrerer i en UCN ramme. UCN logoet kan ændres alt efter hvilken . Rammen kan variere i højden, så den passer bedst muligt til kompetencecentrets logoform. For at få et videncenterlogo integreret i UCN ramme, kontakt venligst UCN KOMmunikation.

Eksempel på logo til videncenter

CENTER FO R

SPORT MANAGEMENT

CENTER FO R

EVALUERING I PRAKSIS

Skærmen gøres højere ved at strækkes (hold bundlinen!)

[C EPRA ]

Det grå gives en farve

Din Bold Skrift: 13,28 pkt Skydning: 11,62 pkt

Din Medium Skrift: 10 pkt Skydning: 12 pkt Spatiering: +50

14


Designmanual

Farver

Hvilke farver til hvad?

15

PANTONE-farver: Til trykteknik, hvor der anvendes 1 farve. F. eks. serigrafitryk eller brodering på tekstil.

UCN har et meget fleksibelt farve system bestående af 21 farver. Disse farver kan endvidere anvendes i hele toneskalaen, så man kan opnå at sende det signal, E: 404 PANTONE: 404 PANTONE: 404 som en given kommunikation er tiltænkt at skulle sende. Som en hjælp har vi 20-25-29-61 CMYK: 20-25-29-61 CMYK: 20-25-29-61 tilknyttet nogle grundsignaler 119-111-101 RGB: 119-111-101 RGB: 119-111-101 til farverne. Ved særlige kampagner/aktiviteter vil det være muligt at fravige farvepaletten i samarbejde/råd med UCN KOMmunikation.

CMYK-farver: Til trykteknik, hvor der anven­ des de fire trykfarver cyan, magenta, gul og sort, som gengiver farven i et blandingsforhold af disse fire farver ved hjælp af rastertoner. RGB-farver: Til visning på skærm, hvor der anvendes farveblanding af lysforholdet rød, grøn og blå.

PANTONE: PANTONE: CMYK: CMYK: RGB: RGB:

404 404 20-25-29-61 20-25-29-61 119-111-101 119-111-101

Grundsignaler: Varm neutralitet, jordforbindelse, fast, solid, tryghed.

Grundsignaler: Grundsignaler: Værdighed, ophøjet Stærk 5425 PANTONE: 5425 E: 7504 220 7504PANTONE: PANTONE: 7504PANTONE: 220 PANTONE: PANTONE: 191aktivitet, PANTONE: 5425 PANTONE: PANTONE: 191 220 PANTONE: 191 PANTONE: ogCMYK: moden stærk varme, CMYK: CMYK: 45-16-9-26 17-36-47-38 CMYK: CMYK: 17-36-47-38 CMYK: kraft 5-100-22-24 CMYK: 0-80-35-0 CMYK: 45-16-9-26 0-80-35-0 CMYK: 45-16-9-26 CMYK: 5-100-22-24 17-36-47-38 CMYK: 0-80-35-0 5-100-22-24 kærlighed. ekspressiv, RGB:RGB: 125-154-170 RGB: 125-154-170 145-120-90 RGB:RGB: 163-0-80 RGB: 145-120-90 RGB: 163-0-80 RGB: 236-67-113 236-67-113 RGB:vitalitet 125-154-170 145-120-90 163-0-80 RGB:RGB: 236-67-113 og fart.

Grundsignaler: dæmpet, stilfærdig, rolig og tilbage­ holdende.

PANTONE: PANTONE: CMYK: CMYK: RGB: RGB:

7504 7504 17-36-47-38 17-36-47-38 145-120-90 145-120-90

PANTONE: 220 Grundsignaler: Jordforbindelse, PANTONE:fast, 220 CMYK: 5-100-22-24 solid ogRGB: tryg. CMYK: 5-100-22-24 163-0-80 RGB: 163-0-80

Grundsignaler: Grundsignaler: Munter, ivrigPANTONE: og Højenergisk, livlig, 7472 688 166 PANTONE: 688 PANTONE: PANTONE: 688 PANTONE: 166 5835PANTONE: PANTONE: 5835PANTONE: 166 PANTONE: 7472 PANTONE: 7472 PANTONE: E: 5835 sprælsk og sjov. CMYK: CMYK: 17-68-3-13 CMYK: 57-0-32-7 17-68-3-13 CMYK: CMYK: 18-11-70-34 CMYK: ­spontan. 0-72-100-0 CMYK: 57-0-32-7CMYK: CMYK: 57-0-32-7 CMYK: 0-72-100-0 18-11-70-34 CMYK: 17-68-3-13 0-72-100-0 18-11-70-34 RGB:RGB: 176-106-146 RGB: 176-106-146 176-106-146 RGB:RGB: 255-99-25 RGB: 160-155-89 RGB: 255-99-25 RGB: 91-187-183 RGB:RGB: 91-187-183 RGB: 91-187-183 160-155-89 255-99-25 160-155-89

Grundsignaler: dæmpet frisk, afstressende, ­afslapning, svalende og stilfærdig.

PANTONE: PANTONE: CMYK: CMYK: RGB: RGB:

5835 5835 18-11-70-34 18-11-70-34 160-155-89 160-155-89

PANTONE: Grundsignaler: Beskeden og PANTONE: CMYK: ­behersket. CMYK: RGB: RGB:

166 166 0-72-100-0 0-72-100-0 255-99-25 255-99-25

Grundsignaler: Grundsignaler: Kraftfuld, Høj 254 energi, spirituel322 254 144 PANTONE: 254 PANTONE: PANTONE: E: 7489 PANTONE: 7489PANTONE: PANTONE: 144 PANTONE: PANTONE: PANTONE: 144 7489PANTONE: 322 PANTONE: 322 energi, og værdighed. CMYK: CMYK: 52-96-0-0 CMYK: 100-9-38-34 52-96-0-0 56-2-75-5 CMYK: 56-2-75-5 CMYK: 0-58-100-0 56-2-75-5 CMYK: sprudlende 0-58-100-0 CMYK: 52-96-0-0 0-58-100-0 CMYK: 100-9-38-34 CMYK: CMYK: CMYK: 100-9-38-34 stærke varme og 149-45-152 RGB:RGB: RGB: 149-45-152 149-45-152 115-175-85 RGB: 115-175-85 115-175-85 RGB: 233-131-0 233-131-0 RGB: 0-116-122RGB: RGB:RGB: 233-131-0 RGB:RGB: 0-116-122 0-116-122 synlighed

Grundsignaler: Dyb, stille, stor ro og dyb fred.

PANTONE: PANTONE: CMYK: CMYK: RGB: RGB:

7489 7489 56-2-75-5 56-2-75-5 115-175-85 115-175-85

PANTONE: Grundsignaler: Ro, balance og PANTONE: CMYK: harmoni. CMYK: RGB: RGB:

144 144 0-58-100-0 0-58-100-0 233-131-0 233-131-0

Grundsignaler: Grundsignaler: Livlig, varme, Dybde, PANTONE: 260 7409PANTONE: 260 PANTONE: PANTONE: 260modenhed, 7409 376 PANTONE: PANTONE: 376 PANTONE: 7409 PANTONE: 3135 E: 376 PANTONE: PANTONE: 3135 PANTONE: 3135 spontan og 67-100-6-28 moden overveCMYK: CMYK: 67-100-6-28 CMYK: 100-0-20-0 67-100-6-28 CMYK: CMYK: 50-0-100-0 CMYK: glæde, 0-35-99-0 CMYK: 100-0-20-0 50-0-100-0 CMYK: 0-35-99-0 50-0-100-0 CMYK: 0-35-99-0 CMYK: CMYK: 100-0-20-0 imødekommende. jelse, dybsindig og 0-148-179RGB: RGB:RGB: 98-37-103 RGB: 98-37-103 98-37-103 RGB:RGB: 238-175-0 RGB: 122-184-0 RGB: 238-175-0 RGB: 122-184-0 122-184-0 238-175-0 RGB:RGB: 0-148-179 0-148-179 filosofisk.

Grundsignaler: Rolig, stabil, dybde, klarhed, seriøs og troværdig

PANTONE: PANTONE: CMYK: CMYK: RGB: RGB:

376 376 50-0-100-0 50-0-100-0 122-184-0 122-184-0

PANTONE: 7409 Grundsignaler: Ro, afdæmpet, af- 0-35-99-0 PANTONE: 7409 CMYK: slappetRGB: og vitalitet. 238-175-0 CMYK: 0-35-99-0 RGB: 238-175-0

Grundsignaler: Grundsignaler: Meget Dybsindig, rolig, PANTONE: 7456 606 PANTONE: 7456PANTONE: PANTONE: 7456PANTONE: PANTONE: PANTONE: PANTONE: 390 PANTONE: 606livlig, 7459 606 390 PANTONE: 7459 PANTONE: 7459 fordybelse, 31-0-100-3 CMYK: CMYK: 70-56-0-0 CMYK: 72-9-8-13 70-56-0-0 CMYK: 0-6-100-14 31-0-100-3 CMYK: 70-56-0-0 0-6-100-14 CMYK: 31-0-100-3 CMYK: sprudlende 0-6-100-14 CMYK: 72-9-8-13CMYK: CMYK: CMYK: 72-9-8-13 livsglæde, varm ­eftertanke, 182-191-0 RGB: RGB: 103-115-182 103-115-182 182-191-0 RGB: 103-115-182 212-186-0 RGB: 182-191-0 RGB: 212-186-0 RGB:intuition48-149-180 RGB:RGB: 212-186-0 RGB:RGB: 48-149-180 RGB: 48-149-180 liv­givende energi. og nytænkning.

Grundsignaler: Kølig, klar, frisk, let og forsigtighed.

PANTONE: PANTONE: CMYK: CMYK: RGB: RGB:

390 390 31-0-100-3 31-0-100-3 182-191-0 182-191-0

PANTONE: Grundsignaler: Frisk, syrlig og PANTONE: CMYK: ­ungdommelig CMYK: RGB: RGB:

E: 390

606 606 0-6-100-14 0-6-100-14 212-186-0 212-186-0


Designmanual

Mønstergrafik STØTTENDE GRAFIK

Ud fra de tre bogstaver i UCN’s logo, kan der laves et mønster, som kan anvendes til støttende grafik. Mønstret kan ændres, udbygges og laves i helt andre farvekombinationer. Mønstret skal altid drejes i en vinkel af 90˚. (Se forslag til farveharmonier side 16 og idébanken side 51-56).

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

UCN Skolen

UCN Skolen

Her ses eksempler på ­anvendte farver til forskellige målgrupper. Man må selv vurdere om man vil anvende sprælsk eller afdæmpet grafik alt efter hvilken målgruppe man ønsker kommunikationen rettet til.

Farver er en smagsvurdering som beror på den enkeltes smag, men her er der valgt nogle farver, som ikke harmonerer ret godt, fordi den gule og den lysegrønne ligger for tæt i farvespektret og ikke klæder hinanden i denne kombination.

Her er valgt en harmonisk farvesammensætning. Der er en god vægt mellem kolde og varme samt lyse og mørke farver.

Det er svært at sætte nogle helt klare regler for farvekombinationer, da dette mønster ligger på grænsen, men det er lige præcist det, der gør det frækt. Og det vil kunne anvendes af f.eks. designuddannelserne, da de lige præcis gerne må kommunikere lettere grænseoverskridende og anderledes.

16


Designmanual

Farveharmonier

Her er en hjælp til at vælge nogle faver, som passer sammen. Ved hver farve, kan du se 2 forskellige farveharmonier. Du beøver ikke nødvendigvis at bruge alle fire farver i en harmoni - du kan f.eks. nøjes med 1 eller 2, hvis du vil kommunikere mere afdæmpet. (Se evt. Idébanken side 51-56). Du må også gerne selv finde farver der harmonerer og sender præcis det udtryk, du vil have frem. Hvis du er i tvivl, så spørg. (Se også mønstergrafik side 15).

7504 606 7472 5835

PANTONE: 7504 CMYK: 17-36-47-38 RGB: 145-120-90

5835 390 191 7504

PANTONE: 5835 CMYK: 18-11-70-34 RGB: 160-155-89

7489 376 7472 322

PANTONE: 7489 CMYK: 56-2-75-5 RGB: 115-175-85

376 5835 7472 254

PANTONE: 376 CMYK: 50-0-100-0 RGB: 122-184-0

390 376 7472 322

PANTONE: 390 CMYK: 31-0-100-3 RGB: 182-191-0

7504

220

376

390

7472

7472

5835

7504

5835

166

390

376

7489

688

7504

7504

7489

144

7472

191

7504

390

322

254

376

7409

390

5425

7472

7472

322

260

390

606

7472

5425

688

144

166

7504

PANTONE: 220 CMYK: 5-100-22-24 RGB: 163-0-80

PANTONE: 166 CMYK: 0-72-100-0 RGB: 255-99-25

PANTONE: 144 CMYK: 0-58-100-0 RGB: 233-131-0

PANTONE: 7409 CMYK: 0-35-99-0 RGB: 238-175-0

PANTONE: 606 CMYK: 0-6-100-14 RGB: 212-186-0

404

404 166 7472 376

220

191

390

606

191

7472

5835

7504

166

688

191

606

7472

5835

390

7504

144

254

254

5835

7472

7472

390

166

7409

260

166

7472

5425

254

7504

166

606

7456

7472

7472

322

390

7504

260

PANTONE: 191 CMYK: 0-80-35-0 RGB: 236-67-113

PANTONE: 688 CMYK: 17-68-3-13 RGB: 176-106-146

PANTONE: 254 CMYK: 52-96-0-0 RGB: 149-45-152

PANTONE: 260 CMYK: 67-100-6-28 RGB: 98-37-103

PANTONE: 7456 CMYK: 70-56-0-0 RGB: 103-115-182

191

5425

376

606

390

144

7504

7504

688

7472

390

5425

5835

390

254

322

254

322

166

376

390

7456

7472

7504

260

3135

606

376

7472

7472

7504

7504

7456

7459

5835

390

7504

7472

220

7504

PANTONE: 404 CMYK: 20-25-29-61 RGB: 119-111-101

254 7472 166

5425

PANTONE: 5425 CMYK: 45-16-9-26 RGB: 125-154-170

390 322 7472

7472

PANTONE: 7472 CMYK: 57-0-32-7 RGB: 91-187-183

5425 606 7504

322

PANTONE: 322 CMYK: 100-9-38-34 RGB: 0-116-122

7472 390 5835

3135

PANTONE: 3135 CMYK: 100-0-20-0 RGB: 0-148-179

390 5835 7504

7459

PANTONE: 7459 CMYK: 72-9-8-13 RGB: 48-149-180

390 7472 322

17


Designmanual

Typografi TRYKSAGER

Som udgangpunkt giver vi her nogle anbefalinger til fontbrug ved tekst­opsætning, men der kan forekomme situationer, hvor man må afvige fra disse retninglinier, så tag dem som vejledende: P O S I T I V T E K S T:

Overskrift: Brødtekst:

Din Medium (evt. Regular) Din Regular (evt. Light)

Icae terum in viristra, consim con iam tua porit rei in te, nonsus? P. Bonsunt ebatum tam omaxime noti, cordiem denicupio, nons spio es cienitus, clesti, consu se aucterfeciae fur. Feri se hiliiss uloccidenim imaximente oculis publi, C.

DIN LIGHT

Icae terum in viristra, consim con iam tua porit rei in te, nonsus? P. Bonsunt ebatum tam omaxime noti, cordiem denicupio, nons spio es cienitus, clesti, consu se aucterfeciae fur. Feri se hiliiss uloccidenim imaximente oculis publi, C.

DIN REGUL AR

Icae terum in viristra, consim con iam tua porit rei in te, nonsus? P. Bonsunt ebatum tam omaxime noti, cordiem denicupio, nons spio es cienitus, clesti, consu se aucterfeciae fur. Feri se hiliiss uloccidenim imaximente oculis publi, C.

DIN MEDIUM

Icae terum in viristra, consim con iam tua porit rei in te, nonsus? P. Bonsunt ebatum tam omaxime noti, cordiem denicupio, nons spio es cienitus, clesti, consu se aucterfeciae fur. Feri se hiliiss uloccidenim imaximente oculis publi, C.

DIN BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

Ved meget små tekststørrelser (6 pkt. eller under) benyttes samme retningsliner som for negativ tekst.

N E G A T I V T E K S T:

Overskrift: Brødtekst:

Din Regular (evt. Medium) Din Medium (evt. Bold)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

Skrifteksempel: A5 brochure til tryk Overskrift: Font: Din Regular Størrelse: 27 pt Linieafstand: 27 pt

Occus dollaborro totas Sitius similitiatis quam aut fugia coruptium explige nditaque nobis dolo maioreperum. Fibus, volecab orruptatibus experia desequia dolendam qui comnim quis magnihit in nit volorepudis dolupta dolutatur, comnisimetum voloremped quatquae num modia volupta simust, simincia vellabor aligenis re dolupta tusdam et, volupta temodit erori beriscipsus.

Impos eos as magnatias atiis aliati sam et mint quossintur rem que pos provid quam quidita quosto doloribust modi nis estium ni si beruntini idus vendi destentem lia volorem que voluptatur, sitius similitiatis quam aut fugia coruptium explige nditaque nobis dolo maioreperum laut liquodignat mo earuptat moloria quossim. 2

Ro doerecum quas dolore sincitatate ent. Voloria pliamusto et officta sequ loriore, ommm ipidunt rem volo dellististo blaboerecum quas dolore sincitatate ent. Voloria pliamusto et erecum quas dolore sincitatate ent voloria pliamusto et officta rem que voluptatur, sitius similitiatis quam aut fugiasequofficta sequr moluptate sinis volupis rat.

Erferio everumquis sam detur reruntiati in id quiiur Quiassit latur, earum quaeperore qui voluptasped quiate nimus il ilique non ea volecta tempore pedi blatur ad quia sinumenda is restis d, cone nistior ratum nosapere, te nobis dolorem sim corecab oreheni ut qui doloria dit expla quas si od et doloressent. Borende cor aliant eli, a doluptas ipitis repro dollaut receped moluptatur cuptatur magnatur, officip iendebis ullaciae lab ipit omnis volupta veliquam, es ipsuntenim faccabo.

Rubrik: Font: Din Regular Størrelse: 16 pt Linieafstand: 19 pt Underoverskrift: Font: Din Bold Størrelse: 10 pt Linieafstand: 12 pt Brødtekst: Font: Din Regular Størrelse: 8 pt Linieafstand: 12 pt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

18


Designmanual

Typografi OFFICEPROGRAMMER

Hvor det ikke er muligt at anvende skriften DIN, ­anvendes Calibri. Det kan for eksempel være i Microsoft Office programmer. Som udgangpunkt giver vi her nogle anbefalinger til fontbrug ved tekst­opsætning, men der kan forekomme situationer, hvor man må afvige fra disse retninglinier, så tag dem som vejledende:

P O S I T I V / N E G A T I V T E K S T:

Overskrift: Calibri Regular Afsnitsoverskrift: Calibri Bold Brødtekst: Calibri Regular

Icae terum in viristra, consim con iam

CALIBRI REGUL AR

tua porit rei in te, nonsus? P. Bonsunt

uloccidenim imaximente oculis publi, C.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

Icae terum in viristra, consim con iam

CALIBRI BOLD

tua porit rei in te, nonsus? P. Bonsunt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

ebatum tam omaxime noti, cordiem denicupio, nons spio es cienitus, clesti, consu se aucterfeciae fur. Feri se hiliiss

ebatum tam omaxime noti, cordiem denicupio, nons spio es cienitus, clesti, consu se aucterfeciae fur. Feri se hiliiss uloccidenim imaximente oculis puli, C.

Skrifteksempel: A5 brochure til print Overskrift: Font: Calibri Regular Størrelse: 27 pt Linieafstand: 27 pt

Occus dollaborro totas Sitius similitiatis quam aut fugia coruptium explige nditaque nobis dolo maioreperum. Fibus, volecab orruptatibus experia desequia dolendam qui comnim quis magnihit in nit volorepudis dolupta dolutatur, comnisimetum voloremped quatquae num modia volupta simust, simincia vellabor aligenis re dolupta tusdam et, volupta temodit erori beriscipsus.

Impos eos as magnatias atiis aliati sam et mint quossintur rem que pos provid quam quidita quosto doloribust modi nis estium ni si beruntini idus vendi destentem lia volorem que voluptatur, sitius similitiatis quam aut fugia coruptium explige nditaque nobis dolo maioreperum laut liquodignat mo earuptat moloria quossim. 2

Ro doerecum quas dolore sincitatate ent. Voloria pliamusto et officta sequ loriore, ommm ipidunt rem volo dellististo blaboerecum quas dolore sincitatate ent. Voloria pliamusto et erecum quas dolore sincitatate ent voloria pliamusto et officta rem que voluptatur, sitius similitiatis quam aut fugiasequofficta sequr moluptate sinis volupis rat.

Erferio everumquis sam detur reruntiati in id quiiur Quiassit latur, earum quaeperore qui voluptasped quiate nimus il ilique non ea volecta tempore pedi blatur ad quia sinumenda is restis d, cone nistior ratum nosapere, te nobis dolorem sim corecab oreheni ut qui doloria dit expla quas si od et doloressent. Borende cor aliant eli, a doluptas ipitis repro dollaut receped moluptatur cuptatur magnatur, officip iendebis ullaciae lab ipit omnis volupta veliquam, es ipsuntenim faccabo.

Rubrik: Font: Calibri Regular Størrelse: 16 pt Linieafstand: 19 pt Underoverskrift: Font: Calibri Bold Størrelse: 10 pt Linieafstand: 12 pt Brødtekst: Font: Calibri Regular Størrelse: 8 pt Linieafstand: 12 pt

Eksempel: Powerpoint

Eksempel: A5 brochure til print

Eksempel: A4 rapportforside til print

Forfatter: Navn M. Efternavn Dato: 00.00.2011

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

UCN Skolen

Rapportens overskrift

Titel skrives her Yderligere beskrivelse skrives her 00.00.0000

Undertekst til nærmere beskrivelse af rapportens indhold. Skal midterstilles i dette felt.

FINANS & ADMINISTRATION

19


Designmanual

Typografi WEB

Til web anvendes fonten Arial. Som udgangpunkt giver vi her nogle anbefalinger til fontbrug ved tekst­opsætning, men der kan forekomme situationer, hvor man må afvige fra disse retninglinier, så tag dem som vejledende:

Icae terum in viristra, consim con iam

ARIAL REGUL AR

tua porit rei in te, nonsus? P. Bonsunt

uloccidenim imaximente oculis publi, C.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

Icae terum in viristra, consim con

ARIAL BOLD

iam tua porit rei in te, nonsus? P.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

ebatum tam omaxime noti, cordiem denicupio, nons spio es cienitus, clesti, consu se aucterfeciae fur. Feri se hiliiss

P O S I T I V / N E G A T I V T E K S T:

Overskrift: Arial Regular (evt. Bold) Afsnitsoverskrift: Arial Bold Brødtekst: Arial Regular

Bonsunt ebatum tam omaxim, nons spio es cienitus, clesti, consu se aucterfeciae fur. Feri se hiliiss uloccidenim imaximente oculis puli, C.

20


Designmanual

Visitkort UCN OVERORDNET NIVEAU

Visitkort til UCN på overordnet niveau kan have dansk tryk på den ene side og engelsk tekst på den anden side. Vælger man kun dansk er bagsiden blank. Visitkort bestilles på UCNtern; på forsiden forefindes banner for bestilling. De enkelte uddannelser og afdelingers logo kan vælges i visitkort løsningen.

Engelsk version

Dansk version

University College of Northern Denmark

Navn M. Efternavn Titel

Telefon 00 00 00 00 nme@ucn.dk Skype: navn.m.efternavn EAN: 0000 000 000 000

Sofiendalsvej 60 Postbox 71 9100 Aalborg Telefon 72 69 80 00 tb@ucn.dk CVR-nr.: 30 84 31 26 ucn.dk

Navn M. Efternavn Titel

Phone +45 00 00 00 00 nme@ucn.dk Skype: navn.m.efternavn EAN: 0000 000 000 000

Sofiendalsvej 60 P.O. Box 71 DK-9100 Aalborg Phone +45 72 69 80 00 tb@ucn.dk VAT/CVR-no.: 30 84 31 26 ucnorth.dk

21


Designmanual

Visitkort UCN AFDELINGS-NIVEAU

Visitkort til UCN på afdelings-niveau kan have dansk tryk på den ene side og engelsk tekst på den anden side. Vælger man kun dansk er bagsiden blank. Visitkort bestilles på UCNtern; på forsiden findes banner for bestilling. De enkelte uddannelser og afdelingers logo kan vælges i visitkort løsningen.

Afdelingslogo indsættes her Engelsk version

Dansk version

University College of Northern Denmark

Navn M. Efternavn Titel

Telefon +45 00 00 00 00 nme@ucn.dk Skype: navn.m.efternavn EAN: 0000 000 000 000

Sofiendalsvej 60 Postbox 71 9100 Aalborg Telefon +45 72 69 80 00 tb@ucn.dk CVR-nr.: 30 84 31 26 ucnorth.dk

Navn M. Efternavn Titel

Phone +45 00 00 00 00 nme@ucn.dk Skype: navn.m.efternavn EAN: 0000 000 000 000

Sofiendalsvej 60 P.O. Box 71 DK-9100 Aalborg Phone +45 72 69 80 00 tb@ucn.dk VAT/CVR-no.: 30 84 31 26 ucnorth.dk

22


Designmanual

Visitkort UCN UDDANNELSES-NIVEAU

Visitkort til UCN på uddannelses-niveau kan have dansk tryk på den ene side og engelsk tekst på den anden side. Vælger man kun dansk er bagsiden blank. Visitkort bestilles på UCNtern; på forsiden findes banner for bestilling. De enkelte uddannelser og afdelingers logo kan vælges i visitkort løsningen.

Uddannelseslogo indsættes her Engelsk version

Dansk version

University College of Northern Denmark

Navn M. Efternavn Titel

Telefon +45 00 00 00 00 nme@ucn.dk Skype: navn.m.efternavn EAN: 0000 000 000 000

Sofiendalsvej 60 Postbox 71 9100 Aalborg Telefon +45 72 69 80 00 tb@ucn.dk CVR-nr.: 30 84 31 26 ucnorth.dk

Navn M. Efternavn Titel

Phone +45 00 00 00 00 nme@ucn.dk Skype: navn.m.efternavn EAN: 0000 000 000 000

Sofiendalsvej 60 P.O. Box 71 DK-9100 Aalborg Phone +45 72 69 80 00 tb@ucn.dk VAT/CVR-no.: 30 84 31 26 ucnorth.dk

23


Designmanual

Brevpapir UCN OVERORDNET NIVEAU

Brevpapir til UCN på overordnet niveau findes udelukkende i en elek­tronisk version. Skabelon for fremstilling af breve aktiveres i Word, brevet printes direkte på alminde­ligt kopipapir, der findes således ikke fortrykt UCN brevpapir. Skabelonerne installeres således at de er aktive i Word. De enkelte uddannelser og afdelingers logo kan vælges i skabelonløsningen.

Navn M. Navnesen Att.: Navn M. Navnesen Vejnavn 00 0000 Bynavn

Sofiendalsvej 60 P.O. Box 71 DK-9100 Aalborg Phone +45 72 69 80 00 tb@ucn.dk CVR nr: 30 84 31 26

Vedr. Lore magniam quam zzrit Lore magniam quam zzrit acinis augait velesti nisit, quat nostin enismodio elese magniscilla acil ilis amcor sim inim quis nulla feui blandiamcon hent aliquat lamet, quis augue min velit, quat ut atisim iliquis exeros nim ex enisl ut verci tatem euipsum inissecte dolor in utpatue raesectem quam, qui eniamet ip exeriurem nullam in heniam dit iuscidunt nulput vulluptat. Faccum do dui er sectet pratissim nit nulla consecte te conullaorero odionsed dolorer susto digna conse tatie erci te commy nonsed tin henibh et lobor sequis duisit incipsuscin heniam nonsecte venim volor ing et nullaortin volore dolut nonsed eros nullaore commy nibh eu feugiatis at, sit, quat, sequissecte faci exeriure velis.Put duismolorem vel ing elit nos dolorpero dolor secte dolor sustio odolendre ming ea con eumsandre consequisi tatum non ut acip eummy nim zzriurem in hendipsusto commod tie el incipit ipismod do dunt iure dit pratet, core core magnim in ese eu facilit nulla consectet inci blaorercin eratio odolor si. Put duismolorem vel ing elit nos dolorpero dolor secte dolor sustio odolendre ming ea con eumsandre consequisi tatum non ut acip eummy nim zzriurem in hendipsusto commod tie el incipit ipismod do dunt iure dit pratet, core core magnim in ese eu facilit nulla consectet inci blaorercin eratio odolor si. Put duismolorem vel ing elit nos dolorpero dolor secte dolor sustio odolendre ming ea con eumsandre consequisi tatum non ut acip eummy. Lore magniam quam zzrit acinis augait velesti nisit, quat nostin enismodio elese magniscilla acil ilis amcor in ese eu facilit nulla consectet inci blaorercin eratio odolor si.

Venlig hilsen Navn M. Navnesen

Lore magniam quam zzrit acinis augait velesti nisit, quat nostin enismodio elese magniscilla acil ilis amcor sim inim quis nulla feui blandiamcon hent aliquat lamet, quis augue min velit, quat ut atisim iliquis exeros nim ex enisl ut verci tatem euipsum inissecte dolor in utpatue raesectem quam, qui eniamet ip exeriurem nullam in heniam dit iuscidunt nulput vulluptat.

Faccum do dui er sectet pratissim nit nulla consecte te conullaorero odionsed dolorer susto digna conse tatie erci te commy nonsed tin henibh et lobor sequis duisit incipsuscin heniam nonsecte venim volor ing et nullaortin volore dolut nonsed eros nullaore commy nibh eu feugiatis at, sit, quat, sequissecte faci exeriure velis.Put duismolorem vel ing elit nos dolorpero dolor secte dolor sustio odolendre ming ea Dato: 00.00.2011 con eumsandre consequisi tatum non ut acip eummy nim zzriurem in hendipsusto Ref.: Navn M. Efternavn commod tie el incipit ipismod do dunt iure dit pratet, core core magnim in ese eu Mail: nme@ucn.dk facilit nulla consectet inci blaorercin eratio odolor si. Put duismolorem vel ing elit nos dolorpero dolor secte dolor sustio odolendre ming ea con eumsandre consequisi tatum non ut acip eummy nim zzriurem in hendipsusto commod tie el incipit ipismod do dunt iure dit pratet, core core magnim in ese eu facilit nulla consectet inci blaorercin eratio odolor si. Put duismolorem vel ing elit nos dolorpero dolor secte dolor sustio odolendre ming ea con eumsandre consequisi tatum non ut acip eummy. Lore magniam quam zzrit acinis augait velesti nisit, quat nostin enismodio elese magniscilla acil ilis amcor in ese eu facilit nulla consectet inci blaorercin eratio odolor si. Apis alibea dolor sum dolest voluptae poratque sitem que volut ut lanistia dolorepudis dolumquis velibus et audaecte volor repellum eicitia doluptiatet accatinto quuntusam am dus alibus. Puditi autem incit reriatectem dolum volectotat voloreh endaesequia culpari tem iminvel laborum harum accullu ptatquis pa sequis et, conectum quam dis adit unt quunt. Abo. Et milit volestrum qui dolupta conem quia doluptas acima volori dolorem hilique dolenda erchiliquis soluptatem incto vel mintia quatempos re rendae pa ad que pa eatior re voluptus ut omnis di volut faccusa derit, ullandem quibusdamus eaqui dolore est quuntibusam quam, sequas molores id molupti inctius, optatur rent, aliatia nessumque cus, omnis quasperatur simi, omnimos suntiatet officatus rempos estrum aditat esequi doluptas maximporis doluptatur, is eos arum illam esciusa dolore commoluptas idignam, ex et is eosam voluptatqui dolorep tatemposae pro inihicitat. Cid quas et qui que incto ea quis el iur? Ipsum dolum fugiasp elendunt lacerum ipiende mpelibus maionseque et pra cusam, quae. Otat. Ro blaut la con pe possincta im dendi rerum dente pore delendios et ut excepud ignatur as voluptia ni dolestrum que esci doloreculpa dunto to dolent.

24


Designmanual

Brevpapir UCN AFDELINGS-NIVEAU

Brevpapir til UCN på afdelings-niveau findes udelukkende i en elek­tronisk version. Skabelon for fremstilling af breve aktiveres i Word, brevet printes direkte på alminde­ligt kopipapir, der findes således ikke fortrykt UCN brevpapir. Skabelonerne installeres således at de er aktive i Word. De enkelte uddannelser og afdelingers logo kan vælges i skabelonløsningen.

Navn M. Navnesen Att.: Navn M. Navnesen Vejnavn 00 0000 Bynavn

Sofiendalsvej 60 P.O. Box 71 DK-9100 Aalborg Phone +45 72 69 80 00 tb@ucn.dk CVR nr: 30 84 31 26

Vedr. Lore magniam quam zzrit Lore magniam quam zzrit acinis augait velesti nisit, quat nostin enismodio elese magniscilla acil ilis amcor sim inim quis nulla feui blandiamcon hent aliquat lamet, quis augue min velit, quat ut atisim iliquis exeros nim ex enisl ut verci tatem euipsum inissecte dolor in utpatue raesectem quam, qui eniamet ip exeriurem nullam in heniam dit iuscidunt nulput vulluptat. Faccum do dui er sectet pratissim nit nulla consecte te conullaorero odionsed dolorer susto digna conse tatie erci te commy nonsed tin henibh et lobor sequis duisit incipsuscin heniam nonsecte venim volor ing et nullaortin volore dolut nonsed eros nullaore commy nibh eu feugiatis at, sit, quat, sequissecte faci exeriure velis.Put duismolorem vel ing elit nos dolorpero dolor secte dolor sustio odolendre ming ea con eumsandre consequisi tatum non ut acip eummy nim zzriurem in hendipsusto commod tie el incipit ipismod do dunt iure dit pratet, core core magnim in ese eu facilit nulla consectet inci blaorercin eratio odolor si. Put duismolorem vel ing elit nos dolorpero dolor secte dolor sustio odolendre ming ea con eumsandre consequisi tatum non ut acip eummy nim zzriurem in hendipsusto commod tie el incipit ipismod do dunt iure dit pratet, core core magnim in ese eu facilit nulla consectet inci blaorercin eratio odolor si. Put duismolorem vel ing elit nos dolorpero dolor secte dolor sustio odolendre ming ea con eumsandre consequisi tatum non ut acip eummy. Lore magniam quam zzrit acinis augait velesti nisit, quat nostin enismodio elese magniscilla acil ilis amcor in ese eu facilit nulla consectet inci blaorercin eratio odolor si.

Venlig hilsen Navn M. Navnesen

Lore magniam quam zzrit acinis augait velesti nisit, quat nostin enismodio elese magniscilla acil ilis amcor sim inim quis nulla feui blandiamcon hent aliquat lamet, quis augue min velit, quat ut atisim iliquis exeros nim ex enisl ut verci tatem euipsum inissecte dolor in utpatue raesectem quam, qui eniamet ip exeriurem nullam in heniam dit iuscidunt nulput vulluptat.

Faccum do dui er sectet pratissim nit nulla consecte te conullaorero odionsed dolorer susto digna conse tatie erci te commy nonsed tin henibh et lobor sequis duisit incipsuscin heniam nonsecte venim volor ing et nullaortin volore dolut nonsed eros nullaore commy nibh eu feugiatis at, sit, quat, sequissecte faci exeriure velis.Put duismolorem vel ing elit nos dolorpero dolor secte dolor sustio odolendre ming ea Dato: 00.00.2011 con eumsandre consequisi tatum non ut acip eummy nim zzriurem in hendipsusto Ref.: Navn M. Efternavn commod tie el incipit ipismod do dunt iure dit pratet, core core magnim in ese eu Mail: nme@ucn.dk facilit nulla consectet inci blaorercin eratio odolor si. Put duismolorem vel ing elit nos dolorpero dolor secte dolor sustio odolendre ming ea con eumsandre consequisi tatum non ut acip eummy nim zzriurem in hendipsusto commod tie el incipit ipismod do dunt iure dit pratet, core core magnim in ese eu facilit nulla consectet inci blaorercin eratio odolor si. Put duismolorem vel ing elit nos dolorpero dolor secte dolor sustio odolendre ming ea con eumsandre consequisi tatum non ut acip eummy. Lore magniam quam zzrit acinis augait velesti nisit, quat nostin enismodio elese magniscilla acil ilis amcor in ese eu facilit nulla consectet inci blaorercin eratio odolor si. Apis alibea dolor sum dolest voluptae poratque sitem que volut ut lanistia dolorepudis dolumquis velibus et audaecte volor repellum eicitia doluptiatet accatinto quuntusam am dus alibus. Puditi autem incit reriatectem dolum volectotat voloreh endaesequia culpari tem iminvel laborum harum accullu ptatquis pa sequis et, conectum quam dis adit unt quunt. Abo. Et milit volestrum qui dolupta conem quia doluptas acima volori dolorem hilique dolenda erchiliquis soluptatem incto vel mintia quatempos re rendae pa ad que pa eatior re voluptus ut omnis di volut faccusa derit, ullandem quibusdamus eaqui dolore est quuntibusam quam, sequas molores id molupti inctius, optatur rent, aliatia nessumque cus, omnis quasperatur simi, omnimos suntiatet officatus rempos estrum aditat esequi doluptas maximporis doluptatur, is eos arum illam esciusa dolore commoluptas idignam, ex et is eosam voluptatqui dolorep tatemposae pro inihicitat. Cid quas et qui que incto ea quis el iur? Ipsum dolum fugiasp elendunt lacerum ipiende mpelibus maionseque et pra cusam, quae. Otat. Ro blaut la con pe possincta im dendi rerum dente pore delendios et ut excepud ignatur as voluptia ni dolestrum que esci doloreculpa dunto to dolent.

25


Designmanual

Brevpapir UCN UDDANNELSES-NIVEAU

Brevpapir til UCN på uddannelses-niveau findes udelukkende i en elek­tronisk version. Skabelon for fremstilling af breve aktiveres i Word, brevet printes direkte på alminde­ligt kopipapir, der findes således ikke fortrykt UCN brevpapir. Skabelonerne installeres således at de er aktive i Word. De enkelte uddannelser og afdelingers logo kan vælges i skabelonløsningen.

Navn M. Navnesen Att.: Navn M. Navnesen Vejnavn 00 0000 Bynavn

Sofiendalsvej 60 P.O. Box 71 DK-9100 Aalborg Phone +45 72 69 80 00 tb@ucn.dk CVR nr: 30 84 31 26

Vedr. Lore magniam quam zzrit Lore magniam quam zzrit acinis augait velesti nisit, quat nostin enismodio elese magniscilla acil ilis amcor sim inim quis nulla feui blandiamcon hent aliquat lamet, quis augue min velit, quat ut atisim iliquis exeros nim ex enisl ut verci tatem euipsum inissecte dolor in utpatue raesectem quam, qui eniamet ip exeriurem nullam in heniam dit iuscidunt nulput vulluptat. Faccum do dui er sectet pratissim nit nulla consecte te conullaorero odionsed dolorer susto digna conse tatie erci te commy nonsed tin henibh et lobor sequis duisit incipsuscin heniam nonsecte venim volor ing et nullaortin volore dolut nonsed eros nullaore commy nibh eu feugiatis at, sit, quat, sequissecte faci exeriure velis.Put duismolorem vel ing elit nos dolorpero dolor secte dolor sustio odolendre ming ea con eumsandre consequisi tatum non ut acip eummy nim zzriurem in hendipsusto commod tie el incipit ipismod do dunt iure dit pratet, core core magnim in ese eu facilit nulla consectet inci blaorercin eratio odolor si. Put duismolorem vel ing elit nos dolorpero dolor secte dolor sustio odolendre ming ea con eumsandre consequisi tatum non ut acip eummy nim zzriurem in hendipsusto commod tie el incipit ipismod do dunt iure dit pratet, core core magnim in ese eu facilit nulla consectet inci blaorercin eratio odolor si. Put duismolorem vel ing elit nos dolorpero dolor secte dolor sustio odolendre ming ea con eumsandre consequisi tatum non ut acip eummy. Lore magniam quam zzrit acinis augait velesti nisit, quat nostin enismodio elese magniscilla acil ilis amcor in ese eu facilit nulla consectet inci blaorercin eratio odolor si.

Venlig hilsen Navn M. Navnesen

Lore magniam quam zzrit acinis augait velesti nisit, quat nostin enismodio elese magniscilla acil ilis amcor sim inim quis nulla feui blandiamcon hent aliquat lamet, quis augue min velit, quat ut atisim iliquis exeros nim ex enisl ut verci tatem euipsum inissecte dolor in utpatue raesectem quam, qui eniamet ip exeriurem nullam in heniam dit iuscidunt nulput vulluptat.

Faccum do dui er sectet pratissim nit nulla consecte te conullaorero odionsed dolorer susto digna conse tatie erci te commy nonsed tin henibh et lobor sequis duisit incipsuscin heniam nonsecte venim volor ing et nullaortin volore dolut nonsed eros nullaore commy nibh eu feugiatis at, sit, quat, sequissecte faci exeriure velis.Put duismolorem vel ing elit nos dolorpero dolor secte dolor sustio odolendre ming ea Dato: 00.00.2011 con eumsandre consequisi tatum non ut acip eummy nim zzriurem in hendipsusto Ref.: Navn M. Efternavn commod tie el incipit ipismod do dunt iure dit pratet, core core magnim in ese eu Mail: nme@ucn.dk facilit nulla consectet inci blaorercin eratio odolor si. Put duismolorem vel ing elit nos dolorpero dolor secte dolor sustio odolendre ming ea con eumsandre consequisi tatum non ut acip eummy nim zzriurem in hendipsusto commod tie el incipit ipismod do dunt iure dit pratet, core core magnim in ese eu facilit nulla consectet inci blaorercin eratio odolor si. Put duismolorem vel ing elit nos dolorpero dolor secte dolor sustio odolendre ming ea con eumsandre consequisi tatum non ut acip eummy. Lore magniam quam zzrit acinis augait velesti nisit, quat nostin enismodio elese magniscilla acil ilis amcor in ese eu facilit nulla consectet inci blaorercin eratio odolor si. Apis alibea dolor sum dolest voluptae poratque sitem que volut ut lanistia dolorepudis dolumquis velibus et audaecte volor repellum eicitia doluptiatet accatinto quuntusam am dus alibus. Puditi autem incit reriatectem dolum volectotat voloreh endaesequia culpari tem iminvel laborum harum accullu ptatquis pa sequis et, conectum quam dis adit unt quunt. Abo. Et milit volestrum qui dolupta conem quia doluptas acima volori dolorem hilique dolenda erchiliquis soluptatem incto vel mintia quatempos re rendae pa ad que pa eatior re voluptus ut omnis di volut faccusa derit, ullandem quibusdamus eaqui dolore est quuntibusam quam, sequas molores id molupti inctius, optatur rent, aliatia nessumque cus, omnis quasperatur simi, omnimos suntiatet officatus rempos estrum aditat esequi doluptas maximporis doluptatur, is eos arum illam esciusa dolore commoluptas idignam, ex et is eosam voluptatqui dolorep tatemposae pro inihicitat. Cid quas et qui que incto ea quis el iur? Ipsum dolum fugiasp elendunt lacerum ipiende mpelibus maionseque et pra cusam, quae. Otat. Ro blaut la con pe possincta im dendi rerum dente pore delendios et ut excepud ignatur as voluptia ni dolestrum que esci doloreculpa dunto to dolent.

26


Designmanual

Kuverter UCN

UCN har én type kuvert, som anvendes af alle. ­Kuverter er udarbejdet efter Post Danmarks gældende regler.

27


Designmanual

Brochurer - til tryk UCN OVERORDNET niveau

A4 format UCN’s brochurer opstilles som eksemplerne vist her. Farverne kan frit varieres i bjælke og grafik - se farver side 14. Billederne kan frit placeres, så det grafisk giver bedst udtryk.

M65 format

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

A5 format

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

UCN Skolen

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

UCN Skolen

UCN Skolen

28


Designmanual

Brochurer - til tryk UCN AFDELINGS-NIVEAU

A4 format UCN’s brochurer til afdelinger opstilles som eksempler­ne vist her. Farverne kan frit varieres i bjælke og grafik - se farver side 14. Billederne kan frit placeres, så det grafisk giver bedst udtryk.

M65 format

Abor am qui ipsa poristis utic faccaborum tempori 2011

A5 format

Abor am qui ipsa poristis utic faccaborum tempori 2011

Nequia poreper

Nequia poreper fuga

Abor am qui ipsa poristis utic faccaborum tempori 2011

Nequia poreper fuga

29


Designmanual

Brochurer - til tryk UCN UDDANNELSES-NIVEAU

A4 format UCN’s brochurer til uddannelser opstilles som eksempler­ne vist her. Farverne kan frit varieres i bjælke og grafik - se farver side 14. Billederne kan frit placeres, så det grafisk giver bedst udtryk.

M65 format

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

A5 format

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

UCN Skolen

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

UCN Skolen

FINANS & ADMINISTRATION

UCN Skolen

FINANS & ADMINISTRATION

FINANS & ADMINISTRATION

30


Designmanual

Mål og typografi - til tryk OMSLAG TIL M65 BROCHURE

Eksempel på opsætning af omslag til en M65 ­brochure. Da tekstmængde mv. kan variere meget, skal dette eksempel kun tages som et forslag og ikke som fastlagte regler.

Font: Din Regular Størrelse: 10 pt Linieafstand: 14 pt

Nogle elementer er foruddefineret og faste, fx. er højde af topbjælke fast (procentvis), ligeledes er placering af logo fast.

8 mm

8 mm

Y = 8 mm

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

Font: Din Regular Størrelse: 26 pt Linieafstand: 28 pt ucn@ucn.dk www.ucnorth.dk

UCN Skolen Y = 77,5 mm

22 mm

Følger evt. tekstmargin

35 mm

31


Designmanual

Mål og typografi - til tryk INDERSIDER TIL M65 BROCHURE

Eksempel på opsætning af indersider til en M65 b ­ rochure. Da tekstmængde mv. kan variere meget, skal dette eksempel kun tages som et forslag og ikke som fastlagte regler. 12 mm

Font: Din Regular Størrelse: 27 pt Linieafstand: 27 pt

8 mm

Occus dollaborro Sitius similitiatis quam aut fugia coruptium explige nditaque nobis dolo maioreperum. Fibus, volecab orruptatibus experia desequia dolendam qui comnim quis magnihit in nit volorepudis dolupta dolutatur, comnisimetum voloremped quatquae num modia volupta simust, simincia vellabor aligenis re dolupta tusdam et, volupta temodit erori beriscipsus.

Font: Din Bold Størrelse: 10 pt Linieafstand: 12 pt

Impos eos as magnatias atiis aliati sam et mint quossintur rem que pos provid quam quidita quosto doloribust modi nis estium ni si beruntini idus vendi destentem lia volorem que voluptatur, sitius similitiatis quam aut fugia coruptium explige nditaque nobis dolo maioreperum laut liquodignat mo earuptat moloria

8 mm

12 mm

Y = 13 mm

Impos eos as magnatias atiis aliati sam et mint quossintur rem que Voloria pliamusto et erecum quas dolore sincitatate ent voloria pliamusto et officta rem que voluptatur, sitius similitiatis quam aut fugiasequofficta sequr moluptate sinis volupis rat. Pos provid quam quidita quosto doloribust modi nis. Nistium ni si beruntini idus vendi destentem lia volorem. Que voluptatur, sitius similitiatis quam. Aut fugia coruptium explige nditaque nobis dolo. Maioreperum laut liquodignat mo earuptat moloria quossim. Ro doerecum quas dolore sincitatate ent. Voloria pliamusto et officta sequ loriore, ommm ipidunt.

Font: Din Regular Størrelse: 16 pt Linieafstand: 19 pt

Sitius similitiatis quam aut fugia coruptium explige nditaque nobis dolo maioreperum. Ro doerecum quas dolore sincitatate ent. Voloria pliamusto et officta sequ loriore, ommm ipidunt rem volo dellististo blaboerecum quas dolore sincitatate ent. Voloria pliamusto et erecum quas dolore sincitatate ent voloria pliamusto et officta rem que voluptatur, sitius similitiatis quam aut fugiasequofficta sequr moluptate sinis volupis rat. Fibus, volecab orruptatibus experia desequia dolendam qui comnim quis magnihit in nit volorepudis dolupta dolutatur, comnisimetum voloremped quatquae num modia volupta simust, simincia vellabor aligenis re dolupta tusdam et, volupta temodit erori beriscipsus.

Font: Din Regular Størrelse: 8 pt Linieafstand: 12 pt

Erferio everumquis sam detur reruntiati in id quiiur Quiassit latur, earum quaeperore qui voluptasped quiate nimus il ilique non ea volecta tempore pedi blatur ad quia sinumenda is restis d, cone nistior ratum nosapere, te nobis dolorem sim corecab oreheni ut qui doloria dit expla quas si od et doloressent. Borende cor aliant eli, a doluptas ipitis repro dollaut receped moluptatur cuptatur magnatur, officip iendebis ullaciae lab ipit omnis volupta veliquam, es ipsuntenim faccabo. 2

3

13 mm

32


Designmanual

Mål og typografi - til tryk OMSLAG TIL A5 BROCHURE

Eksempel på opsætning af omslag til en A5 ­brochure. Da tekstmængde mv. kan variere meget, skal dette eksempel kun tages som et forslag og ikke som fastlagte regler.

Font: Din Regular Størrelse: 10 pt Linieafstand: 14 pt 10 mm

11,5 mm

Y = 8 mm

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

Font: Din Regular Størrelse: 26 pt Linieafstand: 28 pt

UCN Skolen Y = 77,5 mm

8 mm Følger evt. tekstmargin

35 mm

33


Designmanual

Mål og typografi - til tryk INDERSIDER TIL A5 BROCHURE

Eksempel på opsætning af ­indersider til en A5 ­brochure. Da tekstmængde mv. kan ­variere meget, skal dette eksempel kun tages som et forslag og ikke som fastlagte regler.

Font: Din Regular Størrelse: 27 pt Linieafstand: 27 pt 13 mm

12 mm 12 mm

13 mm

Y = 77,5 mm Font: Din Regular Størrelse: 16 pt Linieafstand: 19 pt Font: Din Regular Størrelse: 8 pt Linieafstand: 12 pt

Occus dollaborro totas

Ro doloriore eos

Sitius similitiatis quam aut fugia coruptium explige nditaque nobis dolo maioreperum.

Laut liquodignat mo earuptat moloria quossim ius eos doloriore ommod et quis.

Fibus, volecab orruptatibus experia desequia dolendam qui comnim quis magnihit in nit volorepudis dolupta dolutatur, comnisimetum voloremped quatquae num modia volupta simust, simincia vellabor aligenis re dolupta tusdam et, volupta temodit erori beriscipsus.

Font: Din Bold Størrelse: 10 pt Linieafstand: 12 pt

Impos eos as magnatias atiis aliati sam et mint quossintur rem que pos provid quam quidita quosto doloribust modi nis estium ni si beruntini idus vendi destentem lia volorem que voluptatur, sitius similitiatis quam aut fugia coruptium explige nditaque nobis dolo maioreperum laut liquodignat mo earuptat moloria quossim.

Ro doerecum quas dolore sincitatate ent. Voloria pliamusto et officta sequ loriore, ommm ipidunt rem volo dellististo blaboerecum quas dolore sincitatate ent. Voloria pliamusto et erecum quas dolore sincitatate ent voloria pliamusto et officta rem que voluptatur, sitius similitiatis quam aut fugiasequofficta sequr moluptate sinis volupis rat.

Erferio everumquis sam detur reruntiati in id quiiur Quiassit latur, earum quaeperore qui voluptasped quiate nimus il ilique non ea volecta tempore pedi blatur ad quia sinumenda is restis d, cone nistior ratum nosapere, te nobis dolorem sim corecab oreheni ut qui doloria dit expla quas si od et doloressent. Borende cor aliant eli, a doluptas ipitis repro dollaut receped moluptatur cuptatur magnatur, officip iendebis ullaciae lab ipit omnis volupta veliquam, es ipsuntenim faccabo.

2

Y = 88 mm

Fibus, volecab orruptatibus experia desequia dolendam qui comnim quis magnihit in nit volorepudis dovolupta simust, simincia vellabor aligenis re dolupta tusdam et, volupta temodit erori beriscipsus.

Impos eos as magnatias atiis aliati sam et mint quossintur rem que pos provid quam quidita quosto doloribust modi nis estium ni si beruntini idus vendi destentem lia volorem que voluptatur, sitius similitiatis quam aut fugia coruptium explige nditaque nobis dolo maioreperum laut liquodignat mo earuptat moloria quossim ius eos illabo. Ro doloriore, ommod earum ipidunt 3

7 mm

13 mm

34


Designmanual

Mål og typografi - til tryk

35

OMSLAG TIL A4 BROCHURE

12 mm Eksempel på opsætning af omslag til en A4 ­brochure. Da tekstmængde mv. kan variere meget, skal dette eksempel kun tages som et forslag og ikke som fastlagte regler.

Font: Din Regular Størrelse: 14 pt Linieafstand: 20 pt

Font: Din Regular Størrelse: 40 pt Linieafstand: 42 pt

13 mm

12 mm

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

UCN Skolen Y = 115 mm

11 mm Følger evt. tekstmargin

38 mm


Designmanual

Mål og typografi - til tryk

36

INDERSIDER TIL A4 BROCHURE

15 mm

15 mm

15 mm

15 mm

Eksempel på opsætning af ­indersider til en A4 ­brochure. Da tekstmængde mv. kan ­variere meget, skal dette eksempel kun tages som et forslag og ikke som fastlagte regler.

Y=115 mm

Font: Din Regular Størrelse: 31 pt Linieafstand: 31 pt

Occus dollaborro totas

Ro doloriore

Font: Din Regular Størrelse: 21 pt Linieafstand: 24 pt

ptatur, sitius similitiatis quam aut fugia coruptium explige nditaque nobis dolo maioreperum.

Laut liquodignat mo earuptat moloria quossim ius eos illabo. Ro doloriore, ommod et quis.

Fibus, volecab orruptatibus experia desequia dolendam qui comnim quis magnihit in nit volorepudis dolupta dolutatur, comnisimetum seritatium que sequi anti ipis pratatquunt voloremped quatquae num modia volupta simust, simincia vellabor aligenis re dolupta tusdam et, volupta temodit erori beriscipsus.

Font: Din Regular Størrelse: 12 pt Linieafstand: 14 pt

Font: Din Bold Størrelse: 10 pt Linieafstand: 14 pt

Impos eos as magnatias atiis aliati sam et mint quossintur rem que pos provid quam quidita quosto doloribust modi nis estium ni si beruntini idus vendi destentem lia volorem que voluptatur, sitius similitiatis quam aut fugia coruptium explige nditaque nobis dolo maioreperum laut liquodignat mo earuptat moloria quossim Ro doerecum quas dolore sincitatate ent. Voloria pliamusto et officta sequ loriore, ommm ipidunt rem volo dellististo blaboerecum quas dolore sincitatate ent.

Voloria pliamusto et erecum quas dolore sincitatate ent voloria pliamusto et officta rem que voluptatur, sitius similitiatis quam aut fugiasequofficta sequr moluptate sinis volupis rat.

Borende cor aliant eli, a doluptas ipitis repro dollaut receped moluptatur Cuptatur magnatur, officip iendebis ullaciae lab ipit omnis volupta veliquam, es ipsuntenim faccabo. Ore, ium solorate ipsundam eum di odi. Consequiam, alitatiusam vit r nsequaes videl. Imoluptis resculparum cum ea venecep erecum. Quas dolore sincitatate ent. Voloria pliamusto et officta sequi ipis et quam. Bite oditibustis autemodit rerovidignat et modia. Dolorume autem is aspisinus sequi aut.

Erferio everumquis sam detur reruntiati in id quiiur Quiassit latur, earum quaeperore qui voluptasped quiate nimus il ilique non ea volecta tempore pedi blatur ad quia sinumenda is restis d, cone nistior ratum nosapere, te nobis dolorem sim corecab oreheni ut qui doloria dit expla quas si od et doloressent.

2

Y=128 mm

Fibus, volecab orruptatibus experia desequia dolendam qui comnim quis magnihit in nit volorepudis dovolupta simust, simincia vellabor aligenis re dolupta tusdam et, volupta temodit erori beriscipsus.

Impos eos as magnatias atiis aliati sam et mint quossintur rem que pos provid quam quidita quosto doloribust modi nis estium ni si beruntini idus vendi destentem lia volorem que voluptatur, sitius similitiatis quam aut fugia coruptium explige nditaque nobis dolo maioreperum laut liquodignat mo earuptat moloria quossim ius eos illabo. Ro doloriore, ommod earum ipidunt rem volo dellististo blabor moluptate sinis volupis rat. Cuptatur magnatur, officip iendebis ullaciae lab ipit omnis volupta veliquam, es ipsuntenim faccabo. Ore, ium solorate ipsundam eum di odi consequiam. 3

7 mm

19 mm


Designmanual

Brochurer - til print UCN OVERORDNET niveau

A4 format UCN’s brochurer opstilles som eksemplerne vist her. Farverne kan frit varieres i bjælke og grafik - se farver side 14.Billederne kan frit placeres, så det grafisk giver bedst udtryk.

M65 format

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

A5 format

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

UCN Skolen

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

UCN Skolen

UCN Skolen

37


Designmanual

Brochurer - til print

38

UCN AFDELINGS-NIVEAU

A4 format UCN’s brochurer til afdelinger opstilles som eksempler­ne vist her. Farverne kan frit varieres i bjælke og grafik - se farver side 14. Billederne kan frit placeres, så det grafisk giver bedst udtryk.

M65 format

Abor am qui ipsa poristis utic faccaborum tempori 2011

A5 format

Abor am qui ipsa poristis utic faccaborum tempori 2011

Nequia poreper fuga

Abor am qui ipsa poristis utic faccaborum tempori 2011

Nequia fuga

Nequia poreper fuga

N


Designmanual

Brochurer - til print UCN UDDANNELSES-NIVEAU

A4 format UCN’s brochurer til uddannelser opstilles som eksempler­ne vist her. Farverne kan frit varieres i bjælke og grafik - se farver side 14. Billederne kan frit placeres, så det grafisk giver bedst udtryk.

M65 format

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

A5 format

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

UCN Skolen

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

UCN Skolen

FINANS & ADMINISTRATION

UCN Skolen

FINANS & ADMINISTRATION

FINANS & ADMINISTRATION

39


Designmanual

Mål og typografi - til print OMSLAG TIL A5 BROCHURE

Eksempel på opsætning af omslag til en A5 ­brochure. Da tekstmængde mv. kan variere meget, skal dette eksempel kun tages som et forslag og ikke som fastlagte regler. Se eksempel for opsætning af A4 ­brochure; hvis behov for M65 kontakt UCN KOMmunikation.

Font: Calibri Regular Størrelse: 10 pt Linieafstand: 14 pt 8 mm

16 mm

8 mm 8 mm

8 mm

Y = 8 mm Y = 16 mm

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

Font: Calibri Regular Størrelse: 28 pt Linieafstand: 28 pt

UCN Skolen

Y = 76 mm Y = 84 mm

8 mm Følger evt. tekstmargin

27 mm

40


Designmanual

Mål og typografi - til print INDERSIDER TIL A5 BROCHURE

Eksempel på opsætning af ­indersider til en A5 ­brochure. Da tekstmængde mv. kan ­variere meget, skal dette eksempel kun tages som et forslag og ikke som fastlagte regler.

Font: Calibri Regular Størrelse: 27 pt Linieafstand: 27 pt 13 mm

13 mm 12 mm 12 mm

8 mm

8 mm

Se eksempel for opsætning af A4 ­brochure; hvis behov for M65 kontakt UCN KOMmunikation.

Y = 8 mm

Font: Calibri Regular Størrelse: 16 pt Linieafstand: 19 pt Font: Calibri Regular Størrelse: 8 pt Linieafstand: 12 pt

Occus dollaborro totas

Ro doloriore eos

Sitius similitiatis quam aut fugia coruptium explige nditaque nobis dolo maioreperum.

Laut liquodignat mo earuptat moloria quossim ius eos doloriore ommod et quis.

Fibus, volecab orruptatibus experia desequia dolendam qui comnim quis magnihit in nit volorepudis dolupta dolutatur, comnisimetum voloremped quatquae num modia volupta simust, simincia vellabor aligenis re dolupta tusdam et, volupta temodit erori beriscipsus.

Font: Calibri Bold Størrelse: 10 pt Linieafstand: 12 pt

Impos eos as magnatias atiis aliati sam et mint quossintur rem que pos provid quam quidita quosto doloribust modi nis estium ni si beruntini idus vendi destentem lia volorem que voluptatur, sitius similitiatis quam aut fugia coruptium explige nditaque nobis dolo maioreperum laut liquodignat mo earuptat moloria quossim.

Ro doerecum quas dolore sincitatate ent. Voloria pliamusto et officta sequ loriore, ommm ipidunt rem volo dellististo blaboerecum quas dolore sincitatate ent. Voloria pliamusto et erecum quas dolore sincitatate ent voloria pliamusto et officta rem que voluptatur, sitius similitiatis quam aut fugiasequofficta sequr moluptate sinis volupis rat.

Erferio everumquis sam detur reruntiati in id quiiur Quiassit latur, earum quaeperore qui voluptasped quiate nimus il ilique non ea volecta tempore pedi blatur ad quia sinumenda is restis d, cone nistior ratum nosapere, te nobis dolorem sim corecab oreheni ut qui doloria dit expla quas si od et doloressent. Borende cor aliant eli, a doluptas ipitis repro dollaut receped moluptatur cuptatur magnatur, officip iendebis ullaciae lab ipit omnis volupta veliquam, es ipsuntenim faccabo.

2

Y = 84 mm Y = 90 mm

Fibus, volecab orruptatibus experia desequia dolendam qui comnim quis magnihit in nit volorepudis dovolupta simust, simincia vellabor aligenis re dolupta tusdam et, volupta temodit erori beriscipsus.

Impos eos as magnatias atiis aliati sam et mint quossintur rem que pos provid quam quidita quosto doloribust modi nis estium ni si beruntini idus vendi destentem lia volorem que voluptatur, sitius similitiatis quam aut fugia coruptium explige nditaque nobis dolo maioreperum laut liquodignat mo earuptat moloria quossim ius eos illabo. Ro doloriore, ommod earum ipidunt 3

7 mm

8 mm 13 mm

41


Designmanual

PowerPoint UCN OVERORDNET NIVEAU, AFDELINGER OG UDDANNELSER

Der er lavet en standard powerpoint til UCN. Denne kan tilpasses afdelinger, uddannelsesfamilier og uddannelser ved udskiftning af logo. Powerpoint skabeloner kan hentes på UCNtern, eller på U:/ Skabeloner/PowerPoint. Hent skabelonerne, åben, og gem dem som skabeloner på egen pc. Herefter er de tilgængelige ved at vælge “Ny”.

Titel skrives her Overskrift skrives her

Yderligere beskrivelse skrives her 00.00.0000

Titel skrives her | Yderligere beskrivelse skrives her | 00.00.0000

Logo for UCN, afdeling, uddannelsesfamilie eller uddannelse indsættes her

16

Logo for UCN, afdeling, uddannelsesfamilie eller uddannelse indsættes her. Hvis behov for hjælp for indsættelse af logo tages kontakt til UCN KOMmunikation.

42


Designmanual

A4 rapportomslag UCN OVERORDNET NIVEAU, AFDELINGER OG UDDANNELSER

Der er lavet en standard rapportforside til UCN. Denne tilpasses UCN overordnet niveau, UCN afdelings-niveau eller UCN uddannelses-niveau ved udskiftelse af logo.

Forfatter: Navn M. Efternavn Dato: 00.00.2011

Forfatter: Navn M. Efternavn Dato: 00.00.2011

Skabelon for fremstilling af rapportomslag aktiveres i Word, omslaget printes direkte på almindeligt kopipapir. Rapportomslaget vil vil blive installeret, således disse er tilgængelige direkte i Word.

Rapportens overskrift

Rapportens overskrift

Undertekst til nærmere beskrivelse af rapportens indhold. Skal midterstilles i dette felt.

Undertekst til nærmere beskrivelse af rapportens indhold. Skal midterstilles i dette felt.

FINANS & ADMINISTRATION

Logo for UCN, afdeling, uddannelsesfamilie eller uddannelse indsættes her

43


Designmanual

Stillingsannoncer I FARVE

Her ses nogle eksempler på opstilling af stillingsannoncer i farve.

Eksempler på 2 sp. annoncer

Stillingsannoncer udarbejdes af UCN KOMmunikation, ret henvendelse hertil.

UCN SØGER

UCN SØGER

UCN SØGER

Kantineforpagter

Kantineforpagter

Kantineforpagter

University College Nordjylland (UCN) Læreruddannelsen Aalborg søger en kompetent og dynamisk forpagter, som har lyst til at være en del af et uddannelsesmiljø.

University College Nordjylland (UCN) Læreruddannelsen Aalborg søger en kompetent og dynamisk forpagter, som har lyst til at være en del af et uddannelsesmiljø.

University College Nordjylland (UCN) Læreruddannelsen Aalborg søger en kompetent og dynamisk forpagter, som har lyst til at være en del af et uddannelsesmiljø.

Stillingsbeskrivelse og udkast til forpagtingskontrakt samt oplysninger om University College Nordjylland findes på

Stillingsbeskrivelse og udkast til forpagtingskontrakt samt oplysninger om University College Nordjylland findes på

Stillingsbeskrivelse og udkast til forpagtingskontrakt samt oplysninger om University College Nordjylland findes på

www.ucn.dk/job

www.ucn.dk/job

www.ucn.dk/job

Ansøgningsfrist den 23. maj 2011 kl. 12.00.

Ansøgningsfrist den 23. maj 2011 kl. 12.00.

Ansøgningsfrist den 23. maj 2011 kl. 12.00.

Mylius Erichsens Vej 131 Postboks 64 · 9100 Aalborg Tlf. 72 69 30 00 me@ucn.dk

Mylius Erichsens Vej 131 Postboks 64 · 9100 Aalborg Tlf. 72 69 30 00 me@ucn.dk

Mylius Erichsens Vej 131 Postboks 64 · 9100 Aalborg Tlf. 72 69 30 00 me@ucn.dk

Eksempler på 3 sp. anoncer UCN SØGER

UCN SØGER

UCN SØGER

Nye kollegaer

Nye kollegaer

Nye kollegaer

Undervisere til efter- og videreuddannelsesaktiviteter for lærere og pædagoger Vi søger undervisere med en kandidateller masteruddannelse i specialpædagogik, psykologi eller lign. til at undervise på den pædagogiske diplomuddannelse i specialpædagogik samt andre efter- og videreuddannelsesaktiviteter for lærere og pædagoger Yderligere information Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Jesper Carlsen på tlf. 72 69 04 22. Ansøgningsfrist Ansøgningen skal være Efter- og videreuddannelsen i hænde senest mandag den 31. maj 2010.

Læs de fulde stillingsopslag på www.ucn.dk

Administrativ medarbejder til LP-modellens sekretariat En administrativ stilling på 32 timer/uge er ledig pr. 1. august 2010 Til stillingen knytter sig opgaver i forbindelse med lp modellens webportal, support service i forbindelse med portalen samt diverse sekretariatsfunktioner

Servicemedarbejder En fuldtidsstilling som servicemedarbejder er ledig til besættelse pr. 1. juni 2010 eller snarest derefter med ansættelsessted på en af UCNs adresser i Aalborg.

Yderligere information Yderligere informationer fås ved afdelingsleder Jesper Carlsen tlf. 72 69 04 22 eller projektleder Pia Guttorm tlf. 72 69 04 35.

Yderligere information Vedrørende stillingen som servicemedarbejder kan fås ved henvendelse til bygningschef Peder Normann Pedersen på tlf. 72 69 01 50, serviceleder Lars Riis tlf. 72 69 02 20 eller serviceleder Søren Topholm tlf. 25 26 63 68.

Ansøgningsfrist Ansøgningen skal være Efter- og videreuddannelsen i hænde senest fredag den 28. maj 2010. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 23.

Ansøgningsfrist Ansøgningen sendes til University College Nordjylland, Skolevangen 45, 9800 Hjørring. Ansøgningen skal være modtaget senest fredag den 4. juni 2010, kl. 12.00.

Undervisere til efter- og videreuddannelsesaktiviteter for lærere og pædagoger Vi søger undervisere med en kandidateller masteruddannelse i specialpædagogik, psykologi eller lign. til at undervise på den pædagogiske diplomuddannelse i specialpædagogik samt andre efter- og videreuddannelsesaktiviteter for lærere og pædagoger Yderligere information Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Jesper Carlsen på tlf. 72 69 04 22. Ansøgningsfrist Ansøgningen skal være Efter- og videreuddannelsen i hænde senest mandag den 31. maj 2010.

Læs de fulde stillingsopslag på www.ucn.dk

Administrativ medarbejder til LP-modellens sekretariat En administrativ stilling på 32 timer/uge er ledig pr. 1. august 2010 Til stillingen knytter sig opgaver i forbindelse med lp modellens webportal, support service i forbindelse med portalen samt diverse sekretariatsfunktioner

Servicemedarbejder En fuldtidsstilling som servicemedarbejder er ledig til besættelse pr. 1. juni 2010 eller snarest derefter med ansættelsessted på en af UCNs adresser i Aalborg.

Yderligere information Yderligere informationer fås ved afdelingsleder Jesper Carlsen tlf. 72 69 04 22 eller projektleder Pia Guttorm tlf. 72 69 04 35.

Yderligere information Vedrørende stillingen som servicemedarbejder kan fås ved henvendelse til bygningschef Peder Normann Pedersen på tlf. 72 69 01 50, serviceleder Lars Riis tlf. 72 69 02 20 eller serviceleder Søren Topholm tlf. 25 26 63 68.

Ansøgningsfrist Ansøgningen skal være Efter- og videreuddannelsen i hænde senest fredag den 28. maj 2010. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 23.

Ansøgningsfrist Ansøgningen sendes til University College Nordjylland, Skolevangen 45, 9800 Hjørring. Ansøgningen skal være modtaget senest fredag den 4. juni 2010, kl. 12.00.

Undervisere til efter- og videreuddannelsesaktiviteter for lærere og pædagoger Vi søger undervisere med en kandidateller masteruddannelse i specialpædagogik, psykologi eller lign. til at undervise på den pædagogiske diplomuddannelse i specialpædagogik samt andre efter- og videreuddannelsesaktiviteter for lærere og pædagoger Yderligere information Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Jesper Carlsen på tlf. 72 69 04 22. Ansøgningsfrist Ansøgningen skal være Efter- og videreuddannelsen i hænde senest mandag den 31. maj 2010.

Læs de fulde stillingsopslag på www.ucn.dk

Administrativ medarbejder til LP-modellens sekretariat En administrativ stilling på 32 timer/uge er ledig pr. 1. august 2010 Til stillingen knytter sig opgaver i forbindelse med lp modellens webportal, support service i forbindelse med portalen samt diverse sekretariatsfunktioner

Servicemedarbejder En fuldtidsstilling som servicemedarbejder er ledig til besættelse pr. 1. juni 2010 eller snarest derefter med ansættelsessted på en af UCNs adresser i Aalborg.

Yderligere information Yderligere informationer fås ved afdelingsleder Jesper Carlsen tlf. 72 69 04 22 eller projektleder Pia Guttorm tlf. 72 69 04 35.

Yderligere information Vedrørende stillingen som servicemedarbejder kan fås ved henvendelse til bygningschef Peder Normann Pedersen på tlf. 72 69 01 50, serviceleder Lars Riis tlf. 72 69 02 20 eller serviceleder Søren Topholm tlf. 25 26 63 68.

Ansøgningsfrist Ansøgningen skal være Efter- og videreuddannelsen i hænde senest fredag den 28. maj 2010. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 23.

Ansøgningsfrist Ansøgningen sendes til University College Nordjylland, Skolevangen 45, 9800 Hjørring. Ansøgningen skal være modtaget senest fredag den 4. juni 2010, kl. 12.00.

44


Designmanual

Stillingsannoncer I SORT

Her ses nogle eksempler på opstilling af stillingsannoncer i sort.

Eksempler på 2 sp. annoncer

Stillingsannoncer udarbejdes af UCN KOMmunikation, ret henvendelse hertil.

UCN SØGER

UCN SØGER

Kantineforpagter

Kantineforpagter

University College Nordjylland (UCN) Læreruddannelsen Aalborg søger en kompetent og dynamisk forpagter, som har lyst til at være en del af et uddannelsesmiljø.

University College Nordjylland (UCN) Læreruddannelsen Aalborg søger en kompetent og dynamisk forpagter, som har lyst til at være en del af et uddannelsesmiljø.

Stillingsbeskrivelse og udkast til forpagtingskontrakt samt oplysninger om University College Nordjylland findes på

Stillingsbeskrivelse og udkast til forpagtingskontrakt samt oplysninger om University College Nordjylland findes på

www.ucn.dk/job

www.ucn.dk/job

Ansøgningsfrist den 23. maj 2011 kl. 12.00.

Ansøgningsfrist den 23. maj 2011 kl. 12.00.

Mylius Erichsens Vej 131 Postboks 64 · 9100 Aalborg Tlf. 72 69 30 00 me@ucn.dk

Mylius Erichsens Vej 131 Postboks 64 · 9100 Aalborg Tlf. 72 69 30 00 me@ucn.dk

Eksempler på 3 sp. anoncer UCN SØGER

UCN SØGER

Nye kollegaer

Nye kollegaer

Undervisere til efter- og videreuddannelsesaktiviteter for lærere og pædagoger Vi søger undervisere med en kandidateller masteruddannelse i specialpædagogik, psykologi eller lign. til at undervise på den pædagogiske diplomuddannelse i specialpædagogik samt andre efter- og videreuddannelsesaktiviteter for lærere og pædagoger Yderligere information Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Jesper Carlsen på tlf. 72 69 04 22. Ansøgningsfrist Ansøgningen skal være Efter- og videreuddannelsen i hænde senest mandag den 31. maj 2010.

Læs de fulde stillingsopslag på www.ucn.dk

Administrativ medarbejder til LP-modellens sekretariat En administrativ stilling på 32 timer/uge er ledig pr. 1. august 2010 Til stillingen knytter sig opgaver i forbindelse med lp modellens webportal, support service i forbindelse med portalen samt diverse sekretariatsfunktioner

Servicemedarbejder En fuldtidsstilling som servicemedarbejder er ledig til besættelse pr. 1. juni 2010 eller snarest derefter med ansættelsessted på en af UCNs adresser i Aalborg.

Yderligere information Yderligere informationer fås ved afdelingsleder Jesper Carlsen tlf. 72 69 04 22 eller projektleder Pia Guttorm tlf. 72 69 04 35.

Yderligere information Vedrørende stillingen som servicemedarbejder kan fås ved henvendelse til bygningschef Peder Normann Pedersen på tlf. 72 69 01 50, serviceleder Lars Riis tlf. 72 69 02 20 eller serviceleder Søren Topholm tlf. 25 26 63 68.

Ansøgningsfrist Ansøgningen skal være Efter- og videreuddannelsen i hænde senest fredag den 28. maj 2010. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 23.

Ansøgningsfrist Ansøgningen sendes til University College Nordjylland, Skolevangen 45, 9800 Hjørring. Ansøgningen skal være modtaget senest fredag den 4. juni 2010, kl. 12.00.

Undervisere til efter- og videreuddannelsesaktiviteter for lærere og pædagoger Vi søger undervisere med en kandidateller masteruddannelse i specialpædagogik, psykologi eller lign. til at undervise på den pædagogiske diplomuddannelse i specialpædagogik samt andre efter- og videreuddannelsesaktiviteter for lærere og pædagoger Yderligere information Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Jesper Carlsen på tlf. 72 69 04 22. Ansøgningsfrist Ansøgningen skal være Efter- og videreuddannelsen i hænde senest mandag den 31. maj 2010.

Læs de fulde stillingsopslag på www.ucn.dk

Administrativ medarbejder til LP-modellens sekretariat En administrativ stilling på 32 timer/uge er ledig pr. 1. august 2010 Til stillingen knytter sig opgaver i forbindelse med lp modellens webportal, support service i forbindelse med portalen samt diverse sekretariatsfunktioner

Servicemedarbejder En fuldtidsstilling som servicemedarbejder er ledig til besættelse pr. 1. juni 2010 eller snarest derefter med ansættelsessted på en af UCNs adresser i Aalborg.

Yderligere information Yderligere informationer fås ved afdelingsleder Jesper Carlsen tlf. 72 69 04 22 eller projektleder Pia Guttorm tlf. 72 69 04 35.

Yderligere information Vedrørende stillingen som servicemedarbejder kan fås ved henvendelse til bygningschef Peder Normann Pedersen på tlf. 72 69 01 50, serviceleder Lars Riis tlf. 72 69 02 20 eller serviceleder Søren Topholm tlf. 25 26 63 68.

Ansøgningsfrist Ansøgningen skal være Efter- og videreuddannelsen i hænde senest fredag den 28. maj 2010. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 23.

Ansøgningsfrist Ansøgningen sendes til University College Nordjylland, Skolevangen 45, 9800 Hjørring. Ansøgningen skal være modtaget senest fredag den 4. juni 2010, kl. 12.00.

45


Designmanual

Skilte RETNINGSLINIER TIL SKILTEOPSÆTNING

Grundprincippet er, at skiltet har UCN logo og payoff i UCN’s varme grå farve. Teksten skrives med sort for bedst synlighed og differenciering fra logo. Skrift­ størrelsen vil variere efter skiltets størrelse og fra hvilken afstand det skal læses. Det viste eksempel er retnings­linier, der tilpasses det konkrete eksi­ sterende skilt.

Uddannelse i virkeligheden

S krift:

Din Bold

Hovedindgang Reception Vareindlevering

S krift:

Din Medium

S krift:

Din Medium

Skolevangen 45

46


Designmanual

Merchandise

Via UCN Intern er der tilgang til merchandiseportal for UCN, hvor alle indkøb skal foretages. Portalen er altid opdateret med aktuelt udvalg, ligesom der kan laves forespørgsler på konkrete artikler. UCN merchandise portal: Password: dinmail@ucn.dk Kode: UCN TEKNOLOGI & BUSINESS

Vær opmærksom på at stof, folie, trådfarver etc. ikke er lig de farver, der kan ses på skærmen eller printes. Kontakt UCN KOMmunikation for hjælp til valg af farvekoder.

Eksempler på noget merchandise der allerede er fremstilllet.

HOSPITALITY MANAGEMENT

47


Designmanual

Roll-ups GRAFIKORIENTEREDE

Idéer til af roll-ups, hvor der ikke er konkret billedmateriale. Vi viser med fotos repræsentanter for UCN. Sunde, glade, intelligente og entusiastiske ansigter, som kigger direkte på beskueren, og virker inviterende og imødekommende. UCN’s grafik kan også anvendes efter de i designmanualen skitserede regler.

FYSIOTERAPEUT JORDEMODER ERGOTERAPEUT RADIOGRAF

Uddannelse i virkeligheden

Uddannelse i virkeligheden

Rum sa ped quae si culparrumae sit, si doluptam sectur alias dit etur apelloreius, sum vellupt.

Rum sa ped quae si culparrumae sit, si doluptam sectur alias dit etur apelloreius, sum vellupt.

Alias dit etur apelloreius, sum vellupt.

Uddannelse i virkeligheden

SUNDHED

Uddannelse i virkeligheden

Uddannelse i virkeligheden

DESIGN

DESIGN

SUNDHED

FYSIOTERAPEUT JORDEMODER ERGOTERAPEUT RADIOGRAF

48


Designmanual

Roll-ups FOTOORIENTEREDE

Idéer til af roll-ups, hvor der er konkret billed­materiale. Vi viser med fotos repræsentanter for UCN. Sunde, glade, intelligente og entusiastiske unge, som kigger direkte på beskueren, og virker ­inviterende og imødekommende. Nedenstående roll-ups er fremstillet, hvis man ønsker at låne disse rettes henvendelse til UCN K ­ OMmunikation

49


Designmanual

UCN er ude i mange sammenhænge, hvor vi gerne vil være synlige for omverden. Ud over roll-ups kan man også få lavet mannere i mange afskygninger Nedenfor ses et udvalg af de bannere vi har fået lavet og som kan lånes af UCN KOMmunikation

Bannere til flagstænger

50


Designmanual

Biler FARVEANVENDELSE PÅ BILER

Her ses UCN’s 21 grundfarver oversat til AVERY folie­farver som anvendes til dekoration på biler. UCN KOMmunikation samarbejder med special leverandør for dekoration af biler. Ret henvendelse for forespørgsel. Rådføring dig om bildekoration ved hen­vendelse til UCN KOMmunikation.

404

AVERY: 885

PANTONE: 7504

AVERY: 884

PANTONE: 5835

AVERY: 827

PANTONE: 7489

AVERY: 879

PANTONE:

376

AVERY: 813

PANTONE:

390

AVERY: 814

PANTONE:

606

AVERY: 839

PANTONE: 7409

AVERY: 860

PANTONE:

144

AVERY: 866

PANTONE:

166

AVERY: 848

PANTONE:

220

AVERY: 815

PANTONE:

191

AVERY: 873

PANTONE:

688

AVERY: 871

PANTONE:

254

AVERY: 870

PANTONE:

260

AVERY: 868

PANTONE: 7456

AVERY: 874

PANTONE: 7459

AVERY: 877

PANTONE: 3135

AVERY: 831

PANTONE:

322

AVERY: 854

PANTONE: 7472

AVERY: 842

PANTONE: 5425

AVERY: 825

PANTONE:

51


Designmanual

Her er et par eksempler på, hvordan logo, grafik og farver anvendes på en hhv. konstruktiv og ukonstruktiv måde.

Dos and don’ts

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/Foråret 2012

UCN Skolen

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

UCN Skolen

Centrer aldrig teksterne i bjælken

Brug ikke andre skrifter end foreskrevet

Drej ikke grafikelementerne

Brug ikke mørk baggrund, som går i ét med mønster

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

UCN Skolen

52


Designmanual

IdĂŠbanken

IdĂŠer til andet

53


Designmanual

Idéer til brochurer

UCN’s brochurer opstilles som eksemplerne vist her. Farverne kan frit varieres i bjælke og grafik og med og uden foto.

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

Man er ikke låst fast til nogle bestemte farver, men kan frit anvende alle farverne i farvepaletten til bjælke og grafik.

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

UCN Skolen

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

UCN Skolen

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

UCN Skolen

UCN Skolen

Se side 27-40 for mål og typografi på brochurer. Se også side 53-56 for idéer til opstilling af indersider.

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

UCN Skolen

UCN Skolen

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

UCN Skolen

UCN Skolen

54


Designmanual

Idéer til brochureopstilling - til tryk SPRÆLSK GRAFIK

Grafik i 4 valgte UCN farver

Vekslen mellem de 4 valgte farver

Sprælsk grafik Her ses et eksempel på udpluk fra en brochure, der er lavet ved at anvende grafikken i fire forskellige farver, hvilket giver den et meget iøjnefaldende udtryk. Der kan gives liv til grafikken ved at indsætte fotos, men grafikken kan også bære brochuren alene.

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

UCN Skolen

ucn@ucn.dk

KONTAKT www.ucnorth.dk

UCN Skolen Indholdsfortegnelse

Har du lyst til at få nye kompetencer og ny viden? Så har du nu chancen på UCN Skolen

SIDE

3

Formål

SIDE

3

Målgruppe

SIDE

3

Udvælgelsesudvalg

SIDE

3

UCN Skolen er tænkt som et initiativ, hvor nogle af de kompetencer og den viden, der findes i organisationen, bliver sat i spil og bliver formidlet til andre med henblik på at styrke den enkelte medarbejders og organisationens samlede kompetenceudvikling.

Kursusdatoer

SIDE

4

Formål

Kursusprogram

SIDE

4

Tilmelding

SIDE

4

Tilmeldingsfrist

SIDE

4

Kursusprogram for onsdag den 12. oktober 2011

SIDE

5

Kursusprogram for tirsdag den 8. november 2011

SIDE

6

Kursusprogram for onsdag den 21. marts 2012

SIDE

8

Kursusprogram for torsdag den 19. april 2012

SIDE 10

Har du lyst til at få nye kompetencer og ny viden?

Formålet med skolen er for deltagernes vedkommende at få ny og brugbar viden uden at det koster andet end arbejdstid – samlet set for UCN at styrke de ansattes kompetencer ved at bringe medarbejdernes i forvejen stærke kompetencer i spil. UCN Skolen tilrettelægges med fokus på at videregive konkret og brugbar viden/metoder/færdigheder, der let kan ”implementeres”. Målsætningen er at få fyldt på deltagernes faglige, metodiske og didaktiske værktøjskasser, samt at sprede relevant viden i organisationen, bl.a. i relation til faglige udviklingsprojekter mv.

Et delmål er derudover, at kollegaer fra forskellige afdelinger i UCN mødes og interne relationer i organisationen derved etableres og styrkes.

Målgruppe UCN Skolen er et tilbud til alle fastansatte ved UCN – såvel undervisere, konsulenter, tap’er som ledere mv.

Udvælgelsesudvalg Et udvælgelsesudvalg bestående af Jan Holler Foget, Bente Hartvig, Jens Boelsmand, Jesper Vinther, Michael Christiansen og Tina Torp Staffe har gennemgået de indkomne forslag og har prioriteret forslag med bred appel til mange medarbejdere i UCN. Læs mere om de udvalgte kurser i dette kursuskatalog eller på UCNtern. Vi håber, at du finder kurserne interessante og relevante. Udvælgelsesudvalget

2

3

KURSUSDATOER EFTERÅRET 2011:

Onsdag den 12. oktober 2011 (kurserne foregår på Mylius Erichsens Vej 131) Tirsdag den 8. november 2011 (kurserne foregår på Sofiendalsvej 60) FORÅRET 2012:

Onsdag den 21. marts 2012 (kurserne foregår på Skolevangen 45) Torsdag den 19. april 2012 (kurserne foregår på Selma Lagerløfs Vej 2)

KURSUSPROGRAM KL. 12.30 Velkomst og rundvisning på

adressen KL. 13.00 Undervisning KL. 14.30 Eftermiddagskaffe

Kursusprogram for onsdag den 12. oktober 2011 Mylius Erichsens Vej 131

KL. 15.00 Undervisning

Fra projektidé til ansøgning og finansiering

KL. 16.00 Slut

UNDERVISER:

Morten Ryesgaard Larsen, Udvikling og Innovation

BESKRIVELSE:

Hvordan man kommer fra en god projektidé og får skrevet en god ansøgning og hvordan man skaber finansiering. Der vil være mulighed for diskussion undervejs.

TILMELDING Du tilmelder dig ved at sende en mail til ledelsessekretariatet@ucn.dk med følgende oplysninger:

Kommunikationstræning UNDERVISER:

Annegrethe Nielsen, Jordemoderuddannelsen

Dit navn

BESKRIVELSE:

Undervisningsseance, hvor deltagerne kan opleve, hvilke muligheder der er for at træne professionel målrettet kommunikation med brugere, borgere, klienter, patienter, studerende eller kunder med anvendelse af video, situationsspil og gruppediskussioner.

Din afdeling Hvilke kurser du ønsker at deltage i. Bemærk: Der kan på enkelte kurser være begrænsede pladser, og pladserne vil blive tildelt efter ”først til mølle”, princippet.

TILMELDINGSFRIST Tilmeldingsfristen er mandag den 19. september 2011. 4

Morten Lykke, Læreruddannelsen

BESKRIVELSE:

Dragebygning er både sjovt og lærerigt, og det er en stor glæde, når dragerne stiger til vejrs. Vi vil forsøge at nå både at bygge og flyve med dragerne. Tag dit barn eller barnebarn med til en hyggelig eftermiddag i sløjdlokalet på Mylius Erichsens Vej.

Kom på forsiden af ucn.dk og UCNtern

Selma Lagerløfs Vej 2

UNDERVISER:

Anne Bollerslev og Lise Elgård Rasmussen, UCNKOM

Nye fællessange

BESKRIVELSE:

Bring den gode historie om dit arbejde frem i lyset til kolleger på UCNtern og til resten af verden på ucn.dk.

UNDERVISER:

Christian Vardinghus og Jesper Vinther, Læreruddannelsen

BESKRIVELSE:

Kan du lide at synge sammen med andre, og har du lyst til at lære nogle nye danske sange – så mød op til en glad og musikalsk eftermiddag. Vi vil også prøve at synge flerstemmigt. Husk stemmen!

Vi vil snakke om den gode historie, nyhedsrelevans og hvordan vi prioriterer på UCN’s elektroniske medier. Vi kommer også ind på, hvordan du kan bruge illustrationer, fotos og grafik til at understøtte din gode historie. Og så viser vi selvfølgelig også inspirerende eksempler fra den virkelige verden.

Positiv psykologi – få glæde og mening i arbejdslivet

Dragebygning – tag dit barn eller barnebarn med UNDERVISER:

Kursusprogram for torsdag den 19. april 2012

UNDERVISER:

act2learn

BESKRIVELSE:

Seancen vil beskæftige sig med, hvordan positiv tænkning kan medvirke til udvikling af arbejde og karriere. Gennem seancen bliver der sat fokus på, hvordan man selv kan skabe mere glæde, engagement og tilfredshed i arbejdslivet. Udgangspunktet for seancen bygger på tankerne bag positiv psykologi, der beskæftiger sig med mentalt velvære og menneskelige styrker og med det, der gør livet mere produktivt og kreativt. Personlige potentialer og mental trivsel medvirker til at give os styrke til at fungere med glæde og velvære selv i en travl hverdag.

Bemærk begrænset antal pladser: Maks. 20 par. 5

10

11

55


Designmanual

Idéer til brochureopstilling - til tryk AFDÆMPET GRAFIK

Vekslen mellem 100% og 60% farve

Vekslen mellem 100% og 60% farve

Afdæmpet grafik Her ses et eksempel på udpluk fra en brochure, som er lavet i få farver, hvilket gør den mere afdæmpet og seriøs. Der kan gives liv til grafikken ved at indsætte fotos, men grafikken kan også bære brochuren alene.

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

UCN Skolen

ucn@ucn.dk www.ucnorth.dk

KONTAKT

UCN Skolen Indholdsfortegnelse

Har du lyst til at få nye kompetencer og ny viden? Så har du nu chancen på UCN Skolen

SIDE

3

Formål

SIDE

3

Målgruppe

SIDE

3

Udvælgelsesudvalg

SIDE

3

UCN Skolen er tænkt som et initiativ, hvor nogle af de kompetencer og den viden, der findes i organisationen, bliver sat i spil og bliver formidlet til andre med henblik på at styrke den enkelte medarbejders og organisationens samlede kompetenceudvikling.

Kursusdatoer

SIDE

4

Formål

Kursusprogram

SIDE

4

Tilmelding

SIDE

4

Tilmeldingsfrist

SIDE

4

Kursusprogram for onsdag den 12. oktober 2011

SIDE

5

Kursusprogram for tirsdag den 8. november 2011

SIDE

6

Kursusprogram for onsdag den 21. marts 2012

SIDE

8

Kursusprogram for torsdag den 19. april 2012

SIDE 10

Har du lyst til at få nye kompetencer og ny viden?

Formålet med skolen er for deltagernes vedkommende at få ny og brugbar viden uden at det koster andet end arbejdstid – samlet set for UCN at styrke de ansattes kompetencer ved at bringe medarbejdernes i forvejen stærke kompetencer i spil. UCN Skolen tilrettelægges med fokus på at videregive konkret og brugbar viden/metoder/færdigheder, der let kan ”implementeres”. Målsætningen er at få fyldt på deltagernes faglige, metodiske og didaktiske værktøjskasser, samt at sprede relevant viden i organisationen, bl.a. i relation til faglige udviklingsprojekter mv.

Et delmål er derudover, at kollegaer fra forskellige afdelinger i UCN mødes og interne relationer i organisationen derved etableres og styrkes.

Målgruppe UCN Skolen er et tilbud til alle fastansatte ved UCN – såvel undervisere, konsulenter, tap’er som ledere mv.

Udvælgelsesudvalg Et udvælgelsesudvalg bestående af Jan Holler Foget, Bente Hartvig, Jens Boelsmand, Jesper Vinther, Michael Christiansen og Tina Torp Staffe har gennemgået de indkomne forslag og har prioriteret forslag med bred appel til mange medarbejdere i UCN. Læs mere om de udvalgte kurser i dette kursuskatalog eller på UCNtern. Vi håber, at du finder kurserne interessante og relevante. Udvælgelsesudvalget

2

3

KURSUSDATOER EFTERÅRET 2011:

Onsdag den 12. oktober 2011 (kurserne foregår på Mylius Erichsens Vej 131) Tirsdag den 8. november 2011 (kurserne foregår på Sofiendalsvej 60) FORÅRET 2012:

Onsdag den 21. marts 2012 (kurserne foregår på Skolevangen 45) Torsdag den 19. april 2012 (kurserne foregår på Selma Lagerløfs Vej 2)

KURSUSPROGRAM KL. 12.30 Velkomst og rundvisning på

adressen KL. 13.00 Undervisning KL. 14.30 Eftermiddagskaffe

Kursusprogram for onsdag den 12. oktober 2011 Mylius Erichsens Vej 131

KL. 15.00 Undervisning

Fra projektidé til ansøgning og finansiering

KL. 16.00 Slut

UNDERVISER:

Morten Ryesgaard Larsen, Udvikling og Innovation

BESKRIVELSE:

Hvordan man kommer fra en god projektidé og får skrevet en god ansøgning og hvordan man skaber finansiering. Der vil være mulighed for diskussion undervejs.

TILMELDING Du tilmelder dig ved at sende en mail til ledelsessekretariatet@ucn.dk med følgende oplysninger:

Kommunikationstræning UNDERVISER:

Annegrethe Nielsen, Jordemoderuddannelsen

Dit navn

BESKRIVELSE:

Undervisningsseance, hvor deltagerne kan opleve, hvilke muligheder der er for at træne professionel målrettet kommunikation med brugere, borgere, klienter, patienter, studerende eller kunder med anvendelse af video, situationsspil og gruppediskussioner.

Din afdeling Hvilke kurser du ønsker at deltage i. Bemærk: Der kan på enkelte kurser være begrænsede pladser, og pladserne vil blive tildelt efter ”først til mølle”, princippet.

TILMELDINGSFRIST Tilmeldingsfristen er mandag den 19. september 2011. 4

Morten Lykke, Læreruddannelsen

BESKRIVELSE:

Dragebygning er både sjovt og lærerigt, og det er en stor glæde, når dragerne stiger til vejrs. Vi vil forsøge at nå både at bygge og flyve med dragerne. Tag dit barn eller barnebarn med til en hyggelig eftermiddag i sløjdlokalet på Mylius Erichsens Vej.

Kom på forsiden af ucn.dk og UCNtern

Selma Lagerløfs Vej 2

UNDERVISER:

Anne Bollerslev og Lise Elgård Rasmussen, UCNKOM

Nye fællessange

BESKRIVELSE:

Bring den gode historie om dit arbejde frem i lyset til kolleger på UCNtern og til resten af verden på ucn.dk.

UNDERVISER:

Christian Vardinghus og Jesper Vinther, Læreruddannelsen

BESKRIVELSE:

Kan du lide at synge sammen med andre, og har du lyst til at lære nogle nye danske sange – så mød op til en glad og musikalsk eftermiddag. Vi vil også prøve at synge flerstemmigt. Husk stemmen!

Vi vil snakke om den gode historie, nyhedsrelevans og hvordan vi prioriterer på UCN’s elektroniske medier. Vi kommer også ind på, hvordan du kan bruge illustrationer, fotos og grafik til at understøtte din gode historie. Og så viser vi selvfølgelig også inspirerende eksempler fra den virkelige verden.

Positiv psykologi – få glæde og mening i arbejdslivet

Dragebygning – tag dit barn eller barnebarn med UNDERVISER:

Kursusprogram for torsdag den 19. april 2012

UNDERVISER:

act2learn

BESKRIVELSE:

Seancen vil beskæftige sig med, hvordan positiv tænkning kan medvirke til udvikling af arbejde og karriere. Gennem seancen bliver der sat fokus på, hvordan man selv kan skabe mere glæde, engagement og tilfredshed i arbejdslivet. Udgangspunktet for seancen bygger på tankerne bag positiv psykologi, der beskæftiger sig med mentalt velvære og menneskelige styrker og med det, der gør livet mere produktivt og kreativt. Personlige potentialer og mental trivsel medvirker til at give os styrke til at fungere med glæde og velvære selv i en travl hverdag.

Bemærk begrænset antal pladser: Maks. 20 par. 5

10

11

56


Designmanual

Idéer til brochureopstilling - til tryk foto

1 pt hvid streg med 60% transparens på formene

1 pt hvid streg på formene

Stort foto Her ses et eksempel på udpluk fra en brochure, hvor brochuren indeholder mange fotos. De hvide grafikstreger på forsiden går igen på brochurens indersider, og kombineres med dækkende og transparent grafik.

Transparens: 60%

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

UCN Skolen

ucn@ucn.dk KONTAKT

www.ucnorth.dk

UCN Skolen Indholdsfortegnelse

Har du lyst til at få nye kompetencer og ny viden? Så har du nu chancen på UCN Skolen

SIDE

3

Formål

SIDE

3

Målgruppe

SIDE

3

Udvælgelsesudvalg

SIDE

3

UCN Skolen er tænkt som et initiativ, hvor nogle af de kompetencer og den viden, der findes i organisationen, bliver sat i spil og bliver formidlet til andre med henblik på at styrke den enkelte medarbejders og organisationens samlede kompetenceudvikling.

Kursusdatoer

SIDE

4

Formål

Kursusprogram

SIDE

4

Tilmelding

SIDE

4

Tilmeldingsfrist

SIDE

4

Kursusprogram for onsdag den 12. oktober 2011

SIDE

5

Kursusprogram for tirsdag den 8. november 2011

SIDE

6

Kursusprogram for onsdag den 21. marts 2012

SIDE

8

Kursusprogram for torsdag den 19. april 2012

SIDE 10

Har du lyst til at få nye kompetencer og ny viden?

Formålet med skolen er for deltagernes vedkommende at få ny og brugbar viden uden at det koster andet end arbejdstid – samlet set for UCN at styrke de ansattes kompetencer ved at bringe medarbejdernes i forvejen stærke kompetencer i spil. UCN Skolen tilrettelægges med fokus på at videregive konkret og brugbar viden/metoder/færdigheder, der let kan ”implementeres”. Målsætningen er at få fyldt på deltagernes faglige, metodiske og didaktiske værktøjskasser, samt at sprede relevant viden i organisationen, bl.a. i relation til faglige udviklingsprojekter mv.

Et delmål er derudover, at kollegaer fra forskellige afdelinger i UCN mødes og interne relationer i organisationen derved etableres og styrkes.

Målgruppe UCN Skolen er et tilbud til alle fastansatte ved UCN – såvel undervisere, konsulenter, tap’er som ledere mv.

Udvælgelsesudvalg Et udvælgelsesudvalg bestående af Jan Holler Foget, Bente Hartvig, Jens Boelsmand, Jesper Vinther, Michael Christiansen og Tina Torp Staffe har gennemgået de indkomne forslag og har prioriteret forslag med bred appel til mange medarbejdere i UCN. Læs mere om de udvalgte kurser i dette kursuskatalog eller på UCNtern. Vi håber, at du finder kurserne interessante og relevante. Udvælgelsesudvalget

2

3

KURSUSDATOER EFTERÅRET 2011:

Onsdag den 12. oktober 2011 (kurserne foregår på Mylius Erichsens Vej 131) Tirsdag den 8. november 2011 (kurserne foregår på Sofiendalsvej 60) FORÅRET 2012:

Onsdag den 21. marts 2012 (kurserne foregår på Skolevangen 45) Torsdag den 19. april 2012 (kurserne foregår på Selma Lagerløfs Vej 2)

KURSUSPROGRAM KL. 12.30 Velkomst og rundvisning på

adressen KL. 13.00 Undervisning KL. 14.30 Eftermiddagskaffe

Kursusprogram for onsdag den 12. oktober 2011 Mylius Erichsens Vej 131

KL. 15.00 Undervisning

Fra projektidé til ansøgning og finansiering

KL. 16.00 Slut

UNDERVISER:

Morten Ryesgaard Larsen, Udvikling og Innovation

BESKRIVELSE:

Hvordan man kommer fra en god projektidé og får skrevet en god ansøgning og hvordan man skaber finansiering. Der vil være mulighed for diskussion undervejs.

TILMELDING Du tilmelder dig ved at sende en mail til ledelsessekretariatet@ucn.dk med følgende oplysninger:

Kommunikationstræning UNDERVISER:

Annegrethe Nielsen, Jordemoderuddannelsen

Dit navn

BESKRIVELSE:

Undervisningsseance, hvor deltagerne kan opleve, hvilke muligheder der er for at træne professionel målrettet kommunikation med brugere, borgere, klienter, patienter, studerende eller kunder med anvendelse af video, situationsspil og gruppediskussioner.

Din afdeling Hvilke kurser du ønsker at deltage i. Bemærk: Der kan på enkelte kurser være begrænsede pladser, og pladserne vil blive tildelt efter ”først til mølle”, princippet.

TILMELDINGSFRIST Tilmeldingsfristen er mandag den 19. september 2011. 4

Morten Lykke, Læreruddannelsen

BESKRIVELSE:

Dragebygning er både sjovt og lærerigt, og det er en stor glæde, når dragerne stiger til vejrs. Vi vil forsøge at nå både at bygge og flyve med dragerne. Tag dit barn eller barnebarn med til en hyggelig eftermiddag i sløjdlokalet på Mylius Erichsens Vej.

Kom på forsiden af ucn.dk og UCNtern

Selma Lagerløfs Vej 2

UNDERVISER:

Anne Bollerslev og Lise Elgård Rasmussen, UCNKOM

Nye fællessange

BESKRIVELSE:

Bring den gode historie om dit arbejde frem i lyset til kolleger på UCNtern og til resten af verden på ucn.dk.

UNDERVISER:

Christian Vardinghus og Jesper Vinther, Læreruddannelsen

BESKRIVELSE:

Kan du lide at synge sammen med andre, og har du lyst til at lære nogle nye danske sange – så mød op til en glad og musikalsk eftermiddag. Vi vil også prøve at synge flerstemmigt. Husk stemmen!

Vi vil snakke om den gode historie, nyhedsrelevans og hvordan vi prioriterer på UCN’s elektroniske medier. Vi kommer også ind på, hvordan du kan bruge illustrationer, fotos og grafik til at understøtte din gode historie. Og så viser vi selvfølgelig også inspirerende eksempler fra den virkelige verden.

Positiv psykologi – få glæde og mening i arbejdslivet

Dragebygning – tag dit barn eller barnebarn med UNDERVISER:

Kursusprogram for torsdag den 19. april 2012

UNDERVISER:

act2learn

BESKRIVELSE:

Seancen vil beskæftige sig med, hvordan positiv tænkning kan medvirke til udvikling af arbejde og karriere. Gennem seancen bliver der sat fokus på, hvordan man selv kan skabe mere glæde, engagement og tilfredshed i arbejdslivet. Udgangspunktet for seancen bygger på tankerne bag positiv psykologi, der beskæftiger sig med mentalt velvære og menneskelige styrker og med det, der gør livet mere produktivt og kreativt. Personlige potentialer og mental trivsel medvirker til at give os styrke til at fungere med glæde og velvære selv i en travl hverdag.

Bemærk begrænset antal pladser: Maks. 20 par. 5

10

11

57


Designmanual

Idéer til brochureopstilling - til print SPRÆLSK GRAFIK

Grafik i 4 valgte UCN farver

Vekslen mellem de 4 valgte farver

Sprælsk grafik Her ses et eksempel på udpluk fra en brochure, der er lavet ved at anvende grafikken i fire forskellige farver, hvilket giver den et meget iøjnefaldende udtryk. Der kan gives liv til grafikken ved at indsætte fotos, men grafikken kan også bære brochuren alene.

Kursuskatalog UCN Skolen Efteråret 2011/ Foråret 2012

UCN Skolen

ucn@ucn.dk

KONTAKT www.ucnorth.dk

UCN Skolen Har du lyst til at få nye kompetencer og ny viden?

Indholdsfortegnelse Har du lyst til at få nye kompetencer og ny viden?

Så har du nu chancen på UCN Skolen

SIDE

3

Formål

SIDE

3

Målgruppe

SIDE

3

Udvælgelsesudvalg

SIDE

3

UCN Skolen er tænkt som et initiativ, hvor nogle af de kompetencer og den viden, der findes i organisationen, bliver sat i spil og bliver formidlet til andre med henblik på at styrke den enkelte medarbejders og organisationens samlede kompetenceudvikling.

Kursusdatoer

SIDE

4

Formål

Kursusprogram

SIDE

4

Tilmelding

SIDE

4

Tilmeldingsfrist

SIDE

4

Formålet med skolen er for deltagernes vedkommende at få ny og brugbar viden uden at det koster andet end arbejdstid – samlet set for UCN at styrke de ansattes kompetencer ved at bringe medarbejdernes i forvejen stærke kompetencer i spil. UCN Skolen tilrettelægges med fokus på at videregive konkret og brugbar viden/metoder/færdigheder, der let kan ”implementeres”.

Kursusprogram for onsdag den 12. oktober 2011

SIDE

5

Kursusprogram for tirsdag den 8. november 2011

SIDE

6

Kursusprogram for onsdag den 21. marts 2012

SIDE

8

Kursusprogram for torsdag den 19. april 2012

SIDE 10

Målsætningen er at få fyldt på deltagernes faglige, metodiske og didaktiske værktøjskasser, samt at sprede relevant viden i organisationen, bl.a. i relation til faglige udviklingsprojekter mv.

Et delmål er derudover, at kollegaer fra forskellige afdelinger i UCN mødes og interne relationer i organisationen derved etableres og styrkes.

Målgruppe UCN Skolen er et tilbud til alle fastansatte ved UCN – såvel undervisere, konsulenter, tap’er som ledere mv.

Udvælgelsesudvalg Et udvælgelsesudvalg bestående af Jan Holler Foget, Bente Hartvig, Jens Boelsmand, Jesper Vinther, Michael Christiansen og Tina Torp Staffe har gennemgået de indkomne forslag og har prioriteret forslag med bred appel til mange medarbejdere i UCN. Læs mere om de udvalgte kurser i dette kursuskatalog eller på UCNtern. Vi håber, at du finder kurserne interessante og relevante. Udvælgelsesudvalget

2

3

KURSUSDATOER EFTERÅRET 2011:

(kurserne foregår på Mylius Erichsens Vej 131) Tirsdag den 8. november 2011 (kurserne foregår på Sofiendalsvej 60) FORÅRET 2012:

Onsdag den 21. marts 2012 (kurserne foregår på Skolevangen 45) Torsdag den 19. april 2012 (kurserne foregår på Selma Lagerløfs Vej 2)

KURSUSPROGRAM KL. 12.30

Velkomst og rundvisning på adressen

KL. 13.00

Undervisning

KL. 14.30

Eftermiddagskaffe

KL. 15.00

Undervisning

KL. 16.00

Slut

TILMELDING Du tilmelder dig ved at sende en mail til ledelsessekretariatet@ucn.dk med følgende oplysninger: Dit navn Din afdeling

Kursusprogram for torsdag den 19. april 2012

Kursusprogram for onsdag den 12. oktober 2011 Mylius Erichsens Vej 131

Selma Lagerløfs Vej 2

Nye fællessange

Fra projektidé til ansøgning og finansiering UNDERVISER:

Morten Ryesgaard Larsen, Udvikling og Innovation

BESKRIVELSE:

Hvordan man kommer fra en god projektidé og får skrevet en god ansøgning og hvordan man skaber finansiering. Der vil være mulighed for diskussion undervejs.

UNDERVISER:

Annegrethe Nielsen, Jordemoderuddannelsen

BESKRIVELSE:

Undervisningsseance, hvor deltagerne kan opleve, hvilke muligheder der er for at træne professionel målrettet kommunikation med brugere, borgere, klienter, patienter, studerende eller kunder med anvendelse af video, situationsspil og gruppediskussioner.

Bemærk: Der kan på enkelte kurser være begrænsede pladser, og pladserne vil blive tildelt efter ”først til mølle”, princippet.

Tilmeldingsfristen er mandag den 19. september 2011.

UNDERVISER:

Morten Lykke, Læreruddannelsen

BESKRIVELSE:

Dragebygning er både sjovt og lærerigt, og det er en stor glæde, når dragerne stiger til vejrs. Vi vil forsøge at nå både at bygge og flyve med dragerne. Tag dit barn eller barnebarn med til en hyggelig eftermiddag i sløjdlokalet på Mylius Erichsens Vej. Bemærk begrænset antal pladser: Maks. 20 par.

Kan du lide at synge sammen med andre, og har du lyst til at lære nogle nye danske sange – så mød op til en glad og musikalsk eftermiddag. Vi vil også prøve

Anne Bollerslev og Lise Elgård Rasmussen, UCNKOM

BESKRIVELSE:

Bring den gode historie om dit arbejde frem i lyset til kolleger på UCNtern og til resten af verden på ucn.dk. Vi vil snakke om den gode historie, nyhedsrelevans og hvordan vi prioriterer på UCN’s elektroniske medier. Vi kommer også ind på, hvordan du kan bruge illustrationer, fotos og grafik til at understøtte din gode historie. Og så viser vi selvfølgelig også inspirerende eksempler fra den virkelige verden.

Positiv psykologi – få glæde og mening i arbejdslivet UNDERVISER:

act2learn

BESKRIVELSE:

Seancen vil beskæftige sig med, hvordan positiv tænkning kan medvirke til udvikling af arbejde og karriere. Gennem seancen bliver der sat fokus på, hvordan man selv kan skabe mere glæde, engagement og tilfredshed i arbejdslivet. Udgangspunktet for seancen bygger på tankerne bag positiv psykologi, der beskæftiger sig med mentalt velvære og menneskelige styrker og med det, der gør livet mere produktivt og kreativt. Personlige potentialer og mental trivsel medvirker til at give os styrke til at fungere med glæde og velvære selv i en travl hverdag.

Dragebygning – tag dit barn eller barnebarn med TILMELDINGSFRIST

Christian Vardinghus og Jesper Vinther, Læreruddannelsen

BESKRIVELSE:

UNDERVISER:

at synge flerstemmigt. Husk stemmen!

Kommunikationstræning

Hvilke kurser du ønsker at deltage i.

UNDERVISER:

Kom på forsiden af ucn.dk og UCNtern

5

10

11

58

UCN Designmanual  

Design- og logomanual for University College Nordjylland