__MAIN_TEXT__

Page 1

klaff: 110 mm

bakside: 152 mm

formering 2 mm

rygg: 11 mm

les også:

høyde: 190 mm

Døden, skal vi danse? (2010)

Nokpunktet (pocket 2010)

Journalen (2013)

Terrorhandlinger og flyktningkrisen har skapt en tilspisset offentlig debatt. I en tid der vi bør stå sammen, gjør vi det motsatte. Vi lar frykten for det fremmede overskygge nyansene. Rasismen får gro i et politisk klima som splitter befolkningen i «oss» og «de andre». Per Fugelli vil samle den norske flokken: Våre nye landsmenn må godta de norske grunnverdiene. Samtidig må vi la være å mistenkeliggjøre «de fremmede». Boken er dedikert det store flertallet som vil hverandre vel, uansett gud og hud.

per fugelli

formering 2 mm

klaff: 110 mm

foto: siv rutgerson 2013

Rød resept 0-visjonen (pocket 2005) (pocket 2005)

per fugelli vaksinen mot frykt, terror og rasisme

«Hvorfor ikke bare la folk få fred nå, fra mitt mas? Hvorfor ikke bare en very, very dry martini under et sitrontre i Toscana? Fordi her er fare nå. Jeg har skrevet Vaksinen mot den epidemi av fremmedfrykt og kynisme som truer Norge.» Slik begrunner Fugelli sin nye bok.

forside: 152 mm

per fugelli (f. 1943) er professor emeritus

Mot frykt, terror og rasisme

ved Universitetet i Oslo. Han er en av våre mest aktive samfunnsdebattanter og har skrevet en rekke kjente bøker som Døden, skal vi danse? (2010), Nokpunktet. Essays om helse og verdighet (pocket 2010) og Sitater av Per Fugelli (2015). I 2013 ble Per Fugelli tildelt Fritt Ords Pris.

o m s l a g av s t i a n h o l e

En lesebok. Tekster i utvalg 1969–2014 (2014)

Sitater av Per Fugelli (2015)

isbn 978-82-15-02729-6


VAKSINEN

1

Vaksinen.indd 1

27.06.2016 10.04


2

Vaksinen.indd 2

27.06.2016 10.04


Per Fugelli

VAKSINEN mot frykt, terror og rasisme

universitetsforlaget

3

Vaksinen.indd 3

27.06.2016 10.04


© Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02729-6 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings­ansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel. Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo www.universitetsforlaget.no

Fem av versene i diktet «Du må ikke sove» av Arnulf Øverland (fra diktsamlingen Den Røde Front, 1937) på side 103–104 er gjengitt med tillatelse fra Tiden Forlag. Kolbein Falkeids dikt «Hvor hadde vi det fra?» (fra Samlede dikt, 2003) på side 164–165 er gjengitt med tillatelse fra Cappelen Damm og forfatteren selv.

omslag: Stian Hole sats: Rusaanes Bokproduksjon AS trykk: 07 Media – 07.no innbinding: Bokbinderiet Johnsen AS boken er satt med: Adobe Garamond Pro 11,5/14 papir: 115 g Arctic Matt 1,0

4

Vaksinen.indd 4

27.06.2016 10.04


Til flertallet som vil hverandre vel, uansett gud og hud

5

Vaksinen.indd 5

27.06.2016 10.04


6

Vaksinen.indd 6

27.06.2016 10.04


Innhold

Elektrokonvertering? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Å vaksinere med tvil og freidig mot . . . . . . . . . . . . . . . 11 Epikrisen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Fra mareritt til drøm? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Diagnosen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Vaksinefeil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Nye vaksineforsøk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Epidemien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Terror mot sjelen og kloden – et psykopolitisk perspektiv. . 47 Fremskrittspartiet – samfunnets løsemiddel. . . . . . . . . . . . 81 Hvilket tog til framtiden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Fremmedfryktpartiet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Under en hardere himmel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Å puste til hatets og ondskapens glør. . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Rosens navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Radikalisering – en bekymringsmelding . . . . . . . . . . . . . . 113 17. mai på Grønland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Jesus og Muhammed – ånd i ånd gjennom Norge? . . . . . . 121 Beroligende midler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Redaktører i Brand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Farlige ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 En global velferdsstat?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Livet og landet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 7

Vaksinen.indd 7

27.06.2016 10.04


En finger og en knyttneve til FrP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Deilig er jorden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 ÂŤVerdisjekkÂť av muslimer?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 En passe dose risiko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Et hysterisk anfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Very, very dry martini?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

8

Vaksinen.indd 8

27.06.2016 10.04


Elektrokonvertering? Stryke vers i hellige bøker, stenge gudshus, knuse mennesker du er uenig med, eliminere folkegrupper fra vestlige land – hjernen prøver så godt den kan å forstå disse forferdelige tankene. Men hjertet, som er klokere, sier Stopp! – og går i galopp. Jeg får et akutt anfall av atrieflimmer og flykter fra uhyggens tekstlesing til Akuttmottaket, Lovisenberg sykehus i Oslo. Pulsen er 166, uregelmessig. Legene forsøker å «normalisere» meg med tabletter, betablokkere. Det nytter ikke. Uroen er for sterk. Jeg må elektrokonverteres. Da rettes et elektrisk støt mot hjertet for å bringe sjelefred og rolig puls tilbake. Men er nå dette den rette behandling mot rasisme? Er det ikke et tankesett som bør elektrokonverteres i stedet for mitt hjerte? Det er hva jeg håper på med denne boken. Hege Storhaug vil ikke brenne Koranen, ikke ennå. Men hun vil stryke vers hun ikke liker fra muslimenes hellige bok. Og hun vil stenge utvalgte moskeer (Aftenposten 18.02.16). Hege Storhaug i seg selv er ingen fare. Det uhyggelige er at hennes gale sang får et kor. Deler av den norske folkesjelen har flyttet inn i hennes vrangforestillinger. Islam, den 11. landeplage, har nå et opplag på 50 000. «Jesus, styr du mine tanker», sang vi på søndagsskolen. Nå lar mediene Hege Storhaug og hennes følgere styre våre tanker om islam, flyktninger og innvandring. Fremskrittspartiet, som har statsrådene med ansvar for innvandring og integrering, takker Hege Storhaug for et viktig bidrag til å forme deres politikk på området fram mot Stortingsvalget i 2017 (Fremskrittspartiets bærekraftutvalg, 18.03.13). Peder Jensen, Fjordman, ABBs åndelig fører, gir nå ut en bok med en selvoppfyllende tittel: Vitne til vanvidd. Han mener at «Fiende nr. 1» er å finne i egne rekker. Først og fremst må de som 9

Vaksinen.indd 9

27.06.2016 10.04


støtter multikultur i media og akademia, «bli knust». I tillegg skriver Fjordman at «islam og de som praktiserer religionen må bli totalt og permanent fjernet fra alle vestlige nasjoner». Igjen, Fjordman som 1-tall er ikke farlig, men han er i ferd med å få en flokk. Under overskriften «Fjordmanns vei inn i varmen», skriver redaktør Per Anders Madsen i Aftenposten 12.01.16: «Fjordmann fremstår i dag som mindre ekstrem. Ikke fordi han har endret meninger, men fordi vi er blitt mer vant til antimuslimske holdninger.» Det politiske hysteri i Norge nå gir meg en illevarslende følelse av epidemi. Mens jeg venter på elektrokonvertering, kommer en San-mann fra Kalahari på besøk i minnet. San-folket, tidligere kalt buskmennene, har levd som jegere og sankere i Kalahariørkenen i Botswana i 30 000 år. De har ikke elektronmikroskop, men pil og bue. De kjenner ikke virus, men føler noe truende i luften. «Det har kommet en ny sykdom til flokken vår. Det er noen som skyter på oss med små piler. Vi kan ikke se dem, men de treffer oss og gjør oss svake og gale.» Slik forklarte en ung San-mann aidsepidemien som var på vei. I Norge nå er pilene av ord. Epidemien heter fremmedfrykt i sin milde form, rasisme i sin stygge form. San-mannen i Kalahari mente de farlige pilene var usynlige. Våre kan vi se, hvis vi ikke er blinde av frykt og selvgodhet. Å vise og stoppe de giftige pilene er målet med denne boken.

10

Vaksinen.indd 10

27.06.2016 10.04


Å vaksinere med tvil og freidig mot I mange år har jeg forsøkt å vaksinere meg selv og Norge mot denne epidemien. Muslimhetsen bygget seg opp for alvor etter 9. september 2001. I denne boken har jeg valgt ut tekster fra de siste 15 årene. De er samlet i siste del av boken, under overskriften EPIDEMIEN. Artiklene viser hvordan vi trinn for trinn har hisset oss opp til farlige høyder. Hendelsene, våre reaksjoner på dem og mine advarsler dokumenterer fremmedfryktens nyere historie i landet vårt. Grunner til å danne antistoffer mot de fremmede har vært: – flyene som styrte inn i Tvillingtårnene, antakelig til ropene Allahu akbar! (2001) – Madrid-terroren (2004) – London-terroren (2005) – Anders Behring Breivik som bombet og skjøt 77 mennesker til døde for å få muslimene ut av landet (2011) – Paris-terroren (2015) – København-terroren (2015) – Brussel-terroren (2016) – flyktningstrømmen (2014–2016) Jeg har forsøkt å gjøre mitt gjennom foredrag, debatter, avisinnlegg m.m. de siste 15 årene for å stoppe forføringen av den norske folkesjelen inn en politisk epidemi preget av fremmedfrykt og islamofobi. Til ingen nytte? er et spørsmål som melder seg med nådeløs logikk, siden vi åpenbart går fra vondt til verre. Med stjerna Erna bak rattet styrer Norge mot mer menneskekulde, mer frykt, mer rasisme – mens Anders Behring Breivik smiler sitt Mona Lisa-smil. Til ingen 11

Vaksinen.indd 11

27.06.2016 10.04


nytte? Eller mer ubehagelig: Kan min og likesinnedes kamp mot Fremskrittspartiet og muslimhetsen ha virket motsatt? Denne plagsomme, men nødvendige nysgjerrigheten tar jeg med meg inn i første del av denne boken, kalt EPIKRISEN. «Epikrisen» er en rapport om en sykdoms forløp og behandling. En god epikrise skal også inneholde selvkritikk og forslag til bedre forebygging i framtiden.

12

Vaksinen.indd 12

27.06.2016 10.04


Epikrisen

Fra mareritt til drøm?

Jeg hadde et mareritt for 15 år siden, i muslimfryktens oppbygging, like etter 9. september 2001: Det er en ond drøm. Den har hendt før. Den må ikke få skje på ny. Jeg bor i Urtegata på Tøyen, i den delen av Oslo som også kalles Lille Pakistan, befolket av innvandrere i hovedsak fra muslimske land. Fra stuevinduet har jeg utsikt til en enorm, gammel lagerbygning som flittige og fattige muslimer av menigheten Jamaat-e Ahl-e Sunnit har omskapt til Oslos største moské. Hver fredag samles 400, av og til 2000, mennesker til bønn i dette enkle gudshuset. Min onde drøm kommer som blitzbilder: Det er fredag. Inne i moskeen messer imamen fra Koranen. De troende bøyer seg mot Mekka. Det ånder fred, godhet og ydmykhet. Plutselig ruller panservogner gjennom gatene. I løpet av sekunder blir Jamaat-e Ahl-e Sunnit-moskeen omringet av soldater med gevær i skytestilling. En kolonne med lastebiler kjører opp foran moskeen. Lasteplanene har høye gjerder, slike som brukes ved dyretransport. Soldatene marsjerer inn i gudshuset. Flokker med muslimer føres ut og kjøres bort. Det hele foregår stille, som i stumfilm og langsom kino. I 2016 gjør jeg fortsatt morgengymnastikk foran vinduet som vender mot Jamaat-e Ahl-e Sunnit-moskeen. Gjennom disse 15 årene har synet av soldater og lastebiler som omringer moskeen, blitt lettere å mane fram. Marerittet kommer nærmere virkeligheten selv om avstanden fortsatt er stor. Det uhyggelige er at dette marerittet har kommet til å likne på en drøm for mange i Norge 2016.

13

Vaksinen.indd 13

27.06.2016 10.04


Diagnosen

I dagene og ukene etter at al-Qaida-flyene styrte inn i Tvilling­tårnene på Manhattan, eskalerte muslimhatet i Vesten. Høsten 2001 skrev jeg derfor essayet Terror mot sjelen og kloden, som innleder beskrivelsen av ­EPIDEMIEN i siste del av denne boken. Teksten advarer mot en utvikling hvor «Vi» blir stående mot «Dem» i en mer og mer opphisset stemning, hvor krenkelse og frykt driver verket mot krig eller et nytt holocaust. Advarselen lød: Når to ulike kulturer møtes, f.eks. den rike, hvite, kristne møter den fattige, fargede, muslims­ ke – vil de begge ha sine rigide, nedarvede, nesten automatiserte reaksjonsmønstre. Da er der fare for forsterking av fiendebilder. I en selvgenererende prosess hisser folkesjelene hverandre opp i en kjedereaksjon med eksplosjon i folkesjelen og eksplosjon i geværer, kanoner og bomber som endepunkt. De to folkesjelene blir fanget i et psykopatologisk feedback-system: – hvor krenkelse forsterker krenkelse – hvor frykt øker frykt – hvor terror fører til mer terror – hvor øye for øye gjør verden blind Denne advarselen stammer fra 2001. Hva har skjedd med den i løpet av disse 15 årene? Har den gått i oppfyllelse? Ropte jeg ulv? Det har skjedd noe. I 70 år har vi forsøkt å forstå hvordan holocaust kunne skje. Nå er vi blinde for at vi kan være på vei inn i et liknende psykopolitisk vanvidd, denne gang rettet mot muslimer i Europa og USA. Det skjer noe i verden. I årene før den andre verdenskrig stengte de fleste europeiske land grensene for jøder. I 2016 foreslår presidentkandidat Donald Trump å 14

Vaksinen.indd 14

27.06.2016 10.04


nekte muslimer adgang til USA. 1. september 1941 bestemte Hitler at alle jøder over seks år skulle bære en gul Davidstjerne, også kalt Jøde­ stjernen, godt synlig på brystet. I 2016 krever Trump at hver eneste muslim som befinner seg i USA skal føres inn i eget register og bære identifikasjon som viser at hun eller han er muslim. Fem timer etter terrorangrepet i Brussel 23. mars 2016, krever presidentkandidat Ted Cruz at det skal utplasseres permanente politistyrker i alle muslimske nabolag i USA. I 2009 var det folkeavstemning i Sveits. 57,5 svarte ja til å forby bygging av minareter. I delstaten Sachsen i Tyskland brenner asylmottak hver uke. Folk varsles på sosiale medier. Familier med barn strømmer til for å fryde seg over brannen og klappe og le. I januar 2016 vedtar Folketinget i Danmark «smykkeloven» med 81 mot 27 stemmer. På grensen skal flyktninger fratas verdier som overstiger 10 000 kroner, unntatt gifteringen. Nasjonalistiske partier med rasistiske anlegg marsjerer inn i parlamentene og trolig presidentpalassene i Europa. Stigmatiseringen av muslimene som gruppe blir alminneliggjort. Stadig flyttes grensene for hva vi tåler av uanstendig språk og skammelig moral overfor «de fremmede». Ja, er det ikke «de fremmede» selv som har skylden for fremmedfrykten som de påfører oss? Det skjer noe her hjemme også. Islam, den 11. landeplage, lå under mange tusen juletrær i 2015. Hege Storhaug er i ferd med å bli en norsk Jeanne d’Arc. Den ekte jomfruen av Orléans hørte stemmer fra helgener som bød henne å frelse Frankrike fra det onde. Hun ble dømt som heks og brent på bålet 19 år gammel. 500 år senere ble hun kanonisert og erklært helgen av Paven. Hege Storhaug ble i mange år «brent på bålet», av gode grunner, fordi hun bit for bit sammen med Anders Behring Breivik og Fjordman og et stort følge i Fremskrittspartiet bygget opp et fiendebilde av islam, den religionen 1,2 milliarder bra folk i verden henter fred, kjærlighet og trygghet fra. Nå blir «heksen» Hege Storhaug sett på som Norges klarsynte redningskvinne, av fler og fler. Odins soldater marsjerer i 15

Vaksinen.indd 15

27.06.2016 10.04


gatene med svarte hettegensere og dyrehoder på ryggen. De skal verne den hvite rase og beskytte oss mot de farlige fremmede. 37 % av Fremskrittspartiets velgere svarer at «tryggheten øker når Odins soldater går rundt i gatene» (VG 27.02.16). Fremskrittspartiets justispolitiske talsmann på Stortinget, Jan Arild Ellingsen, sier: «Odins soldater fortjener honnør.» Honnør betyr ære. «Ellingsens uttalelser representerer ikke Regjeringen», twittrer, eller skal vi si kvitrer, Erna Solberg. Så faller vi til ro over at den sindige statsministeren tar mildt avstand fra å gi ære til noe som minner om begynnende Stormtropper. Årsmøtene i Oslo FrP og Rogaland FrP vedtar enstemmig at flyktninger som kommer til Norge øyeblikkelig skal fengsles i lukkede mottak. Sist vi sperret mennesker inne uten lov og dom i dette landet, var under Terbovens og Quislings naziregime. Regjeringen skryter av at Norge leder det olympiske race mot bunnen i å frastøte mennesker som søker beskyttelse fra krig og nød. Det skumle er at denne dehumaniseringen, av de fremmede og oss selv, skjer under dekke av godhet. Jeg lånte nettopp Adolf Hitlers Min Kamp på Deichmanske bibliotek. På tittelsiden sto følgende hilsen: Til tante Ragnhild, Julen 1942 Jeg håper du finner like mye godhet og håp i denne boken som jeg har oppdaget. Klem og kjærlighet fra Else Adolf Hitler ville vel. Han ville verne det ariske arvestoffet mot fremmede gener. Han ville beskytte den germanske kulturen mot fremmede guder. Jødene ble Fienden som måtte tilintetgjøres, for at Det gode skulle seire. I den framvoksende norske paranoia, er muslimene den evige fare. De som kjemper mot det innbilte kalifatet, er Norges redningsmenn. Anders Behring Breivik ser på seg selv som Norges ridder. Han bombet og skjøt «av kjærlighet til mitt folk» (Manifestet). 16

Vaksinen.indd 16

27.06.2016 10.04


Anders Behring Breivik, Hege Storhaug, Fjordman, Odins soldater og Fremskrittspartiets muslimhatere er ikke farlige som ensomme ryttere på vei mot apokalypsen. Det skumle er at mange galopperer med når vi blir redde. Da kan vi bli en horde. Fremmedfrykten har vokst seg så sterk i dette landet at vi har valgt Fremskrittspartiet inn i regjering. Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti godkjenner at Fremskrittspartiets folk får styre innvandrings- og integreringspolitikken. Det betyr at det politiske flertall i Norge nå legitimerer den rasisme Fremskrittspartiet har forvaltet skjult og åpent, helt fra grunnleggeren Anders Lange i 1963 uttalte: «Alle som går inn for sort flertallsstyre i Sør-Afrika er forrædere mot den hvite rase.» Det faktum at Stortingets flertall, på vegne av folkeflertallet, velger Fremskrittspartiet til å føre vår innvandrings- og integreringspolitikk, beviser følgende: Fare nummer 1 er vårt eget, ikke erkjente anlegg for rasisme. Norge, vi har et problem. Det er ikke islam. Det er oss, folkesjelen vår.

17

Vaksinen.indd 17

27.06.2016 10.04


Vaksinefeil Tekstene som følger i siste del av denne boken, Epidemien, har vært mitt forsøk på å vaksinere mot frykt, terror og rasisme. Det er åpenbart at vaksinen ikke har virket. Jeg har dessverre ikke anlegg for selvkritikk. Men inspirert av en lek i barndommen, har jeg gitt meg streng ordre om å finne tre feil: Mange toleransekonger har omringet innvandrerne sine uskikker med taushetsplikt. Tankegangen har vært: Vi vil ikke bidra med biter til det ondsinnede puslespill: Islam er primitiv og farlig. Her er mange nok som kaster skam og mindreverd på muslimene. Derfor har jeg konsentrert meg om å krige mot rasisme og frede innvandrerne. Framover bør vi gå inn i en mer åpen og ærlig verdikamp. Kritikken av barnebruder, tvangsekteskap, vold mot unger, mangel på likestilling bør ikke overlates til de rasende med anlegg for fråde. Kritikken bør gjelde den saken, det synspunktet, den skikken, den imamen – ikke hele tiden hele islam, religion for 1,2 milliarder mennesker på jorden. Kritikken blir fort avvist både av muslimer og oss andre når den kommer fra mennesker som lider av vrangforestillinger om kalifatet og ser på muslimer som en gen- og gudmanipulert annen sort skapninger. Kritikken får mer gjennomslag hvis den kommer fra oss som har en positiv grunnholdning til innvandrerne, og som ønsker å samle den norske flokken. Her skal bare være én tvang: Norges lover. Ellers skal det være fritt fram for å mene og leve som man vil. Men det betyr ikke at tankesett, verdier og levemåter skal være fritatt for skarp og klar debatt. For å holde Norge samlet til ett rike framover, må vi «oppdra» hverandre. Det betyr ikke at vi skal rope til våre nye samfunnsborgere: Bli som oss nå! Men vi skal være nysgjerrige på hverandres historier, moralske arvestoff, menneskesyn, kulturelle formue, samfunnshåp og guder. Når vi er 18

Vaksinen.indd 18

27.06.2016 10.04


på oppdagelsesferd hos «den andre» og gjør funn som vi ikke forstår eller misliker, bør vi søke klarhet, eventuelt forandring, gjennom debatt, gjerne skarp strid, med ord. Dette idealet gjelder begge veier. Innvandrerne bør være klarere og modigere i sin kritikk av norske verdier og skikker. Kom fritt fram med meninger om abortloven, om «bortsetting» av gamle foreldre i sykehjem, om gudløsheten i det moderne Norge, om hvordan norsk hvit motstand oppleves på en onsdag, om dansen rundt gullkalven i verdens rikeste land, om erfaringer med å leve i kjelleren i Det norske hus. Mer åpenhet, mer demokrati, mer mangfold, ropte vi etter 22. juli 2011. Ja takk, la oss vandre med freidig mot og sang og spill inn i hverandres tanker og håp og hverdager og ytre glede og gru og råd om god bedring – i en stemning av å ville hverandre vel og utvikle flokken vår. Jeg har overfor Fremskrittspartiet begått den samme moralske forbrytelse som jeg beskylder partiet for å begå mot muslimene: å skape et gruppebilde, ja fiendebilde av hele flokken – som om var de kloner av hverandre. Der er folk i Fremskrittspartiet som har islam på hjernen, som en besettelse. Der er folk i FrP, også i ledende posisjoner, som gjennom mange år har bevist at de er rasister. Jeg dokumenterer det i siste del av boken, Epidemien. FrP har frontet fremmedfrykten i Norge, ikke bare den forståelige og akseptable, men også den som går over i muslimhets og rasisme. Derfor har det vært naturlig å slåss mot dette partiet. I kampens hete kan Fremskrittspartiet som sådan, med alle dets medlemmer og tilhengere, bli angrepsmålet. Jeg beklager denne feilen. Feilen hadde vært lettere å unngå hvis de anstendige i Fremskrittspartiet rettet kritikk mot egne folk når de sa at å oppdra innvandrere er som å oppdra hunder, eller ga honnør til Odins soldater. Jeg skal skjerpe meg framover og bruke en mer presis adresse når Fremskrittspartifolk fortjener juling, og ikke fordømme partiet som helhet. Jeg håper på stort følge fra de mange ikke-rasistene i Fremskrittspartiet. 19

Vaksinen.indd 19

27.06.2016 10.04


En tredje feil jeg har gjort i denne 15-årskrigen mot fremmedfrykt, er å ta i bruk krigens språk. Retorikken min har ikke vært med på å gjøre det stille ved fronten. Jeg har brukt ord som sprengladninger, fulle av sterke følelser, harde fordømmelser og mørke spådommer. «Men så må du lære av dine feil», kan leseren av Epikrisen innvende. «Du likner ikke på Milde Jesus du som sagde i dette lærdomskapittelet heller!» Og det er sant. Jeg prøver, men det vanskelig å gå fra det sterke språket fordi det handler om sterke følelser. Når farene får hjertet til å skjelve, låner du ikke ordene fra en underbyråsjef i Tolldirektoratet. Jeg ser ikke bort fra at jeg ved min retorikk har vært med på å hisse opp den polariserte stemning jeg advarer mot. I Dagbladet 17.03.16 skriver John Færseth om fenomenet «cultural jamming», strategier høyreekstreme bruker for å få blest om budskapet sitt. Rasistene planter en rabiat uttalelse – som bier vil medier og debattanter sverme rundt den og spre budskapet. For at spiraler av ord og meninger og kanskje til slutt handlinger, skal drives mot farlige høyder, må det være to parter. Av og til lurer jeg på om det kan være klokt å holde munn og legge ned penn. I Fremskrittspartiet har man lenge spøkt med: Hver gang Per Fugelli åpner kjeften, går FrP opp på neste meningsmåling. Det får våge seg. Rasismen forbryter seg mot det som gjør livet verd å leve: kjærlighet, handlingsrom i eget liv, trygghet i flokk. Fremmedfrykt og muslimhets ødelegger Det gode samfunnets grunnstoffer: samhold, frihet og rettferdighet. Når slike verdier er i fare, kan ikke jeg la være å bruke ord som flammekastere. Men jeg lover: Når det bruser hett i mitt blod, skal jeg prøve å avkjøle språket.

20

Vaksinen.indd 20

27.06.2016 10.04


klaff: 110 mm

bakside: 152 mm

formering 2 mm

rygg: 11 mm

les også:

høyde: 190 mm

Døden, skal vi danse? (2010)

Nokpunktet (pocket 2010)

Journalen (2013)

Terrorhandlinger og flyktningkrisen har skapt en tilspisset offentlig debatt. I en tid der vi bør stå sammen, gjør vi det motsatte. Vi lar frykten for det fremmede overskygge nyansene. Rasismen får gro i et politisk klima som splitter befolkningen i «oss» og «de andre». Per Fugelli vil samle den norske flokken: Våre nye landsmenn må godta de norske grunnverdiene. Samtidig må vi la være å mistenkeliggjøre «de fremmede». Boken er dedikert det store flertallet som vil hverandre vel, uansett gud og hud.

per fugelli

formering 2 mm

klaff: 110 mm

foto: siv rutgerson 2013

Rød resept 0-visjonen (pocket 2005) (pocket 2005)

per fugelli vaksinen mot frykt, terror og rasisme

«Hvorfor ikke bare la folk få fred nå, fra mitt mas? Hvorfor ikke bare en very, very dry martini under et sitrontre i Toscana? Fordi her er fare nå. Jeg har skrevet Vaksinen mot den epidemi av fremmedfrykt og kynisme som truer Norge.» Slik begrunner Fugelli sin nye bok.

forside: 152 mm

per fugelli (f. 1943) er professor emeritus

Mot frykt, terror og rasisme

ved Universitetet i Oslo. Han er en av våre mest aktive samfunnsdebattanter og har skrevet en rekke kjente bøker som Døden, skal vi danse? (2010), Nokpunktet. Essays om helse og verdighet (pocket 2010) og Sitater av Per Fugelli (2015). I 2013 ble Per Fugelli tildelt Fritt Ords Pris.

o m s l a g av s t i a n h o l e

En lesebok. Tekster i utvalg 1969–2014 (2014)

Sitater av Per Fugelli (2015)

isbn 978-82-15-02729-6

Profile for Universitetsforlaget

Vaksinen mot frykt, terror og rasisme  

Slik begrunner Fugelli sin nye bok: «Her er fare nå. Derfor har jeg skrevet vaksinen mot den epidemi av fremmedfrykt og kynisme som truer No...

Vaksinen mot frykt, terror og rasisme  

Slik begrunner Fugelli sin nye bok: «Her er fare nå. Derfor har jeg skrevet vaksinen mot den epidemi av fremmedfrykt og kynisme som truer No...