Page 1

Ingvild Alfheim og Cecilie D. Fodstad

Forfatterne ønsker å inspirere alle som jobber med litteraturformidling og språktilegnelse i barnehagen. De presenterer språkleker knyttet til bilde­bøker, som spenner fra den utvidete pekeboka for de aller minste til kjente klassikere. Språklekene kan du også bruke på dine egne bildebokfavoritter. Hvert kapittel gir konkrete og utprøvde lekeoppskrifter, som viser hvordan lek kan knyttes opp til leseopplevelser. Deretter følger en litterær tolkning, samt en kort redegjørelse for hva som gjør metodene gunstige for barns begrepsforståelse, deres kognitive ferdigheter og deres evner til å fortelle og fantasere. Boka er forskningsbasert og ivaretar ulike sider ved norskfaget i barnehagen.

Ingvild Alfheim jobber som norsklektor ved barnehagelærerutdanningen på Høgskolen i Hedmark. Hun er utdannet litteraturviter og har i mange år jobbet som barne- og ungdomsredaktør i Gyldendal Norsk Forlag. Cecilie D. Fodstad arbeider som norsklektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning/DMMH i Trondheim.

SKAL VI LEKE EN BOK?

Boka er skrevet for studenter og lærere i barnehagelærerutdanningen og ansatte i barnehagen.

Ingvild Alfheim og Cecilie D. Fodstad

Lyst, lek, leseglede og læring er denne bokas firkløver. Her er forslag til kreative måter du kan arbeide med bildebøker, eventyr, rim og regler i barnehagen.

SKAL VI LEKE EN BOK? Språktilegnelse gjennom bildebøker

Profile for Universitetsforlaget

Skal vi leke en bok  

Lyst, lek, leseglede og læring er denne bokas magiske firkløver. Boka er spekket med kreative ideer, og språkleker knyttet til en knippe bøk...

Skal vi leke en bok  

Lyst, lek, leseglede og læring er denne bokas magiske firkløver. Boka er spekket med kreative ideer, og språkleker knyttet til en knippe bøk...