Page 15

-.

Skrifter i tiden

Sexistensialisme – en vei til frihet? TEKST: NILS PETTER HEDEMANN / FOTO: ROALD SUNDBY

«Sexistensialismen» – en moderne frihetsbevegelse som sverger til fri mote, fri sex, fri legning og fri kjønnsidentitet – er i ferd med å gjøre sitt inntog i Norge. Er dette en vei til frihet og selvrealisering, eller bare god, gammeldags puritanisme snudd på hodet? Jone Salomonsen har vurdert fenomenet i det nye nummeret av Tidsskrift for samfunnsforskning. Sexistensialismen vokste fram i USA i kjølvannet av 1960- og 70-tallets motkultur. De siste årene har ulike varianter dukket opp i norsk offentlighet, det være seg som film, annonse, livsstilsmagasin, meningsytring eller reportasje fra hovedstadens motemønstring, klubbarena og subkulturelle natteliv, eller som messetilbud à la «Sexhibitionmessen» på Rockefeller og «Mann 2000» på Sjølyst. Sexistensialismens særtrekk er estetisk og etisk opphøyelse av pornografiske uttrykk, samt eksperimentering med seksuell identitet og praksis, slik man ellers prøver ut klesmoter og andre nye trender. Skam i denne sammenhengen er trusselen om mislykket selvrealisering og henfallenhet til et ordinært A4-liv, mens ære tilkommer den som skamløst signaliserer dristighet og åpenhet i motens og erotikkens verden. STILIG SEX FRA INNSIDEN

Teologen Jone Salomonsen nærmer seg i artikkelen denne kulturelle koden gjennom grundige empiriske studier. Hun gjør rede for opphavet i den amerikanske stilig sex-bevegelsen, som funderer sin etikk på estetikkens frihetlige evangelium. Her møter vi stylesurferne, som surfer fra valg til valg og betegner seg som panseksuelle med en helt fri og flytende identitet. Videre tar hun for seg Oslos nye legninger, slik de fremtrer på sexmesser og gjennom utelivsrapporter i aviser og i bokform. Under

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING • TfS publiserer bidrag fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samtidshistorie, m.m. • TfS har 41 års historie som et ledende faglig diskusjonsforum for samfunnsvitenskapene. • TfS utgis ved Institutt for samfunnsforskning med støtte fra Norges forskningsråd • TfS kommer fire ganger i året. • Geir Høgsnes er ansvarlig redaktør.

fortalte om medaljens bakside, skadeskutte mennesker uten evne til dybde og intimitet. DUALISME VERSUS KJÆRLIGHET

I tillegg til å velge look – så som klesstil, frisyre, sminke, tatoveringer og piercinger – velger stadig flere seksuelt image som en siste, avgjørende finesse i det å virkeliggjøre seg selv estetisk som unikt og stilig kunstverk.

et studieopphold i USA fikk forfatteren selv være vitne til hvordan den amerikanske varianten kan arte seg, da hun besøkte et sexpalass i San Francisco. Møtet med terapibevegelsen for «recovery from sex-style-surfing»

I sitt essay om sexistensialismen kommer Salomonsen fram til at bevegelsen skjuler et påfallende dualistisk verdensbilde og ditto menneskesyn. For i denne verden troner pornografen og asketen på hver sin foraktede motpol. Spørsmålet blir om sexistensialismen er noe annet enn omvendt puritanisme, og om skamløsheten egentlig er noe annet enn krampaktig 1900-talls modernisme med røtter i klassisk libertinasje og promiskuitet. Som en motvekt trekker Salomonsen fram K.E. Løgstrups begreper om kjærlighet og bluferdighet. Hun avslutter artikkelen med følgende spørsmål: «Men ville det ikke, tross alt, være en utfordring å bryte med 1900-tallets skamløse hedonisme, og utvikle et nytt erotisk språk og nye erotiske samhandlings- og samlivsformer som er noe annet og mer enn småborgerlighetens og bedehusfolkets påståtte angst for sex snudd på hodet?»

FRA BERGEN TIL TROMSØ Redaksjonen for Norsk statsvitenskapelig tidsskrift har flyttet fra Bergen til Tromsø fra årets første utgave. Ivar Bleiklie og Audun Offerdal, som har sittet med redaktøransvaret siden starten av 1998, har fått avløsning. De nye redaktørene er Hans-Kristian Hernes og Turid Moldenæs. Begge er tilknyttet Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Klartekst / 1.01

15

Klartekst nr. 1/2001  

Klartekst er Universitetsforlagets eget aktualitetsmagasin med aktuelle artikler om våre bøker, tidsskrifter og forfattere.

Klartekst nr. 1/2001  

Klartekst er Universitetsforlagets eget aktualitetsmagasin med aktuelle artikler om våre bøker, tidsskrifter og forfattere.