Page 1

Guida 2012 - 2013

Bachelor

............................................................................................................................................................................................................................................

uet.edu.al/bachelor

1


Të tjerët për UET Gazeta Panorama, tetor 2011

Gazeta New York Times, shkurt 2012

“Një vendim i Këshillit të Ministrave, që tashmë është botuar në fletoren zyrtare dhe ka hyrë në fuqi e shndërron UET-in nga Shkollë e Lartë Universitare Jopublike në Universitet, duke e bërë një ndër dy universitetet e vetme jopublike në vend me këtë status. UET feston kështu përvjetorin e pestë me një stimul të madh që i shtohet një vlerësimi të lartë marrë nga kompania gjermane CHE e cila pas procesit të rankimit e shpalli Universitetin Europian të Tiranës si më të rankuarin”.

Universiteti Europian i Tiranës, një tjetër universitet privat në anën tjetër të qytetit. Të gjitha lëndët zhvilloheshin në shqip, por diskutimi i gjallë në auditorë dhe kafene, libraria e pasur dhe shumë e frekuentuar tegonin për një insitucion ku kurioziteti ishte po aq i rëndësishëm sa edhe kredencialet / besueshmëria.

............................................................................................................................................................................................................................................

2

Universiteti Europian i Tiranës Programet bachelor

Instituti EUNACAL

(Instituti i Studimit të Politikave Publike dhe Kërkimi)

“Në sondazhin e zhvilluar gjatë muajit janar 2012 Universiteti Europian i Tiranës ka rezultuar të jetë universiteti privat më i preferuar nga të rinjtë.”


Përshëndetja e Rektorit Të dashur miq, I nisur si një aksion i mirëfilltë publik në vitin 2006 prej katër të rinjve me shpirt dhe ide liberale, UET-i sot mund të konsiderohet një institucion i konsoliduar arsimor me një filozofi të qartë analitike në mësimdhënie dhe impakt të jashtëzakonshëm social, sidomos në realitetin mediatik e politik të shoqërisë shqiptare. Në të 3 Fakultetet e tij: Ekonomik, Juridik, Shkenca Sociale dhe Edukim, ushtrojnë aktivitetin e tyre mësimdhënës e shkencor rreth 100 profesorë e asistentë, një staf akademik që kombinon shkëlqyeshëm urtinë dhe eksperiencën e gjatë të profesorëve në fushën e mësimdhënies e të kërkimit shkencor me freskinë inovative të dijes që sjellin të rinjtë e sapodiplomuar në universitete prestigjoze europiane dhe amerikane. Në kontekstin e një realiteti gjithnjë e më dinamik shqiptar, UET, si një “universitas” i mirëfilltë, e konsideron mision dhe sfidë të tijën të patjetërsueshme që, nëpërmjet programeve studimore të larmishme në shkencat sociale, ekonomike e juridike, t’u japë përgjigje të diferencuara pyetjeve gjithnjë e më komplekse të këtij realiteti. Këtë ofertë të larmishme studimore në nivelet bachelor, master dhe doktoraturë e shfrytëzojnë aktualisht mbi 3

mijë studentë, të cilët e konsiderojnë studimin në UET si një investim në të ardhmen dhe një start në karrierën profesionale. Teksa futemi në 5-vjeçarin e dytë të ekzistencës, kemi të drejtë të ndalemi pak, të kthejmë kokën prapa dhe të ndjehemi krenarë për ato 5 vite histori suksesi, gjatë të cilave vetëm dy auditorë dhe disa salla seminaresh, u kthyen në një kampus të mirëfilltë me disa auditore dhe dhjetëra salla seminaresh, 5 vite, gjatë të cilave mijëra studentë kaluan nëpër auditoret tona dhe që, sot, në të katër anët e vendit dhe jashtë tij, dijen e marrë nga komuniteti ynë mësimdhënës, përpiqen t’ia vënë në shërbim progresit të shoqërisë. Në këtë kuptim UET është kudo!    Sinqerisht, Prof. Asoc. Dr. Tonin Gjuraj

............................................................................................................................................................................................................................................

uet.edu.al/bachelor

3


Licencimi dhe akreditimi

Klasifikimi i Universiteteve

ADN e UET

Universiteti Europian i Tiranës e zhvillon aktivitetin akademik në përputhje me Ligjin e Arsimit të Lartë në Shqipëri, duke qenë i Licencuar dhe i Akredituar për të gjitha programet që ofron.

Universiteti Europian i Tiranës është klasifikuar i pari nga 34 universitetet publike dhe private në Shqipëri që u përfshinë në këtë sistem vlerësimi. Procesi i klasifikimit, i bërë publik në korrik të vitit 2011, u organizua nga kompania gjermane CHE. Klasifikimi u bë duke marrë në shqyrtim drejtimet e studimit që UET ofron në të tre fakultetet. Kompania CHE tregoi, në fund të klasifikimit, se UET ofron programet më të mira në Shqipëri në drejtimet: Drejtësi, Ekonomik dhe Shkenca Politike.

Universiteti Europian i Tiranës njihet për frymën kërkuese që përcjell tek studentët dhe kjo e bën të tërheqë studentë me kërkesa dhe pritshmëri të larta tek vetja. UET-i mbështet studentët në zhvillimin akademik, por edhe në organizimet jashtë fushës akademike. Studentët e UET shohin mundësi përmirësimi në çdo fushë të aktivitetit të tyre, kanë krijuar organizata e klube që përfaqësojnë interesat e tyre. Këtu organizohen aktivitete, konkurse, panaire, udhëtime, festa, e shumë të tjera, duke i shtuar studimeve plot aktivitete sociale.

Mirësevini në UET Jemi universiteti privat më i mirë, sipas renditjes dhe vlerësimit të kryer nga kompania gjermane CHE. Këtë studim e mbështet edhe ecuria e studentëve tanë në tregun e punës, përthithja e tyre nga kompanitë private, institucionet publike apo organizata jo fitimprurëse. Të qenurit i respektuar nga akademikët, nga punëdhënësit dhe ofrimi i kushteve optimale për studim, e ka bërë Universitetin Europian të Tiranës zgjedhjen e parë të studentëve ambiciozë.

............................................................................................................................................................................................................................................

4

Universiteti Europian i Tiranës Programet bachelor


Na takoni në UET Eja dhe tako profesorët tanë, vizito ambientet e studimit e ato sociale dhe informohu më shumë për programin Bachelor që do të ndjekësh. Ditët e Informimit në UET, të ashtuquajturat “Open Days”, janë një mundësi e mirë për t’u prezantuar me studentët aktualë të UET-it, për të kuptuar nëpërmjet tyre se ç’do të thotë të studiosh e të jesh student i UET. Vizita është një mundësi e mirë për të njohur dhe biseduar rreth së ardhmes. Ne ju mirëpresim gjatë gjithë kohës. 20.09.2006 Licensimi i UET, fillimisht Fakulteti Juridik dhe Fakulteti i Shkencave Sociale

Sead Cena Student nga qyteti i Shkodrës Nisur nga reklamat e universiteteve private, tre vite më parë vendosa të vizitoja disa prej tyre. I pashë nga afër realitetet që më ofroheshin. Më mori disa ditë, por në fund isha i qartë dhe i sigurt në zgjedhjen time. Zgjodha UET-in! Nëse jeni të pasigurt për të ardhmen, të pavendosur se ku do i vazhdoni studimet e larta, atëherë ju mjaftojnë disa ditë t’i vizitoni. Kur të hyni në ambientet e një universiteti, takoni pedagogët dhe bisedoni personalisht, shihni ambientet e leksioneve e të seminareve, bibliotekën, sallat e internetit, mënyrën e vlerësimit, tekstet, literaturën shtesë, botimet shkencore të universitetit, revistën universitare sipas fakulteteve, jetën studentore, aktivitetet kulturore, shkencore, praktikat, bursat për studentët, etj. Pse nuk jam penduar që kam zgjedhur të studioj në UET?! Sepse UET-i padyshim i ka gjitha.

Licensimi i programeve të ciklit të dytë.

27.02.2008

28.09.2011

2010

Diplomimet e para në programet Bachelor

Diplomimet e para në programet Master

22.07.2009

Akreditimi i parë i UET si institucion, dhe i programeve Bachelor

Licensimi i programeve të ciklit të tretë, Master i Nivelit të Dytë

Hapja e Fakultetit Ekonomik

2009

24.07.2009

21.01.2009

14.02.2011 Akreditimi i programeve të ciklit të dytë dhe të tretë (MASTER)

Nga Shkollë e Lartë Universitare Jopublike në “Universitet”

07.10.2011 Licensimi i doktoratës në “Shkenca Ekonomike, Sociale dhe Juridike”

............................................................................................................................................................................................................................................

uet.edu.al/bachelor

5


Të ftuarit në UET

Biblioteka

Zyra e kujdesit ndaj studentit

Është në traditën e Universiteti Europian të Tiranës të ftojë personalitete të shquara dhe profesionistë për leksione të hapura apo për seanca pyetje përgjigjesh duke i përcjellë studentëve eksperiencat e tyre. Dijeve të marra gjatë studimit në fusha të ndryshme i shtohet edhe njohja me përvojat praktike e të ftuarve në UET duke e konkretizuar dijen. Vizitorët më të fundit në UET kanë qenë: Doris Pack, Eurodeputete; Michel Roccard, ish-kryeministër francez; Blendi Fevziu; Kseniya Lvovski drejtoreshë e Bankës Botërore për Shqipërinë; Behgjet Pacolli; Dritëro Agolli; Ismail Kadare; Albin Kurti; Cecilia Malmstrom, Euro-Deputete; Howard Dean, guvernator në SHBA; Baton Haxhiu; Ben Blushi; etj

Studentët e UET kanë mundësi të shfrytëzojnë mjediset dhe burimet e Bibliotekës me sipërfaqe prej rreth 600 m2, me 250 vende leximi dhe me mbi 20.000 libra. Biblioteka jonë është projektuar në mënyrë të tillë që çdo student të gjejë literaturën e nevojshme gjatë studimit, në secilin prej kurseve. Stafi i Bibliotekës ndihmon dhe këshillon studentët në lidhje me literaturën dhe i sugjeron burime të tjera informacioni. Një burim shumë i rëndësishëm informacioni që i ofrohet studentëve tanë janë bibliotekat online si J-Store, Sage Journals dhe Questia që ofrojnë një numër të pafund librash dhe revistash shkencore për të plotësuar të gjitha kërkesat dhe ambiciet e studentëve.

Kjo zyrë luan rolin kryesor në kujdesin ndaj studentëve dhe ofron zgjidhjet më optimale për ta. Ajo ndihmon jo thjesht dhe vetëm për zgjidhjen e problemeve akademike, por edhe i mbështet studentët në krijimin e përvojave profesionale dhe personale. Zyra ka në fokus edhe aktivitetet studentore, kulturore, sportive dhe çlodhëse, të cilat ideohen nga klubet studentore që funksionojnë brenda UET.

Të studiosh në UET UET të ofron mundësinë për të studiuar me pedagogët më të mirë shqiptarë si edhe shumë profesorë të ftuar nga universitetet më të mira të Evropës e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me të cilët UET ka marrëveshje partneriteti. Bashkohu me studentët tanë dhe bëhu pjesë e jetës akademike aktive, eksperiencave ndërkombëtare dhe kontakteve me tregun e punës gjatë viteve të studimit. Bashkohu me ne për të pasur akses në të gjitha mundësitë dhe lehtësitë gjatë studimit që UET të ofron.

............................................................................................................................................................................................................................................

6

Universiteti Europian i Tiranës Programet bachelor


Informimi i studentëve Në filozofinë e funksionimit tonë, UET i kushton rëndësi të veçantë informacionit. Që në momentin e parë, do të informohesh në lidhje me programet e studimit dhe programet e lëndëve që realizohen, si nga stafi akademik ashtu edhe nga administrata. Në fillim të çdo semestri studentët tanë informohen për mënyrën sesi është konceptuar dhe organizuar lënda nga pedagogu përkatës, i cili u vë në dispozicion një kopje të programit të lëndës. Vënia në përdorim të sistemit UMS (University Management System) mundëson që studentët të informohen në çdo kohë në lidhje me programet e studimit si edhe të kenë mundësi të zgjedhin vetë oraret më të përshtatshme.

Tutoriati dhe këshillimi akademik Këshillimi akademik së bashku me sistemin e Tutoriatit, (ndjekja nga afër e një grupi studentësh gjatë studimeve prej një pedagogu) janë ngritur nga ne me qëllim që studenti të ketë në çdo çast mundësinë të këshillohet me pedagogët, specialistët dhe koordinatorët tanë rreth problemeve të veta akademike. Pedagogu që përgjigjet për grupin e studentëve që në hapat e parë në UET, ju ndjek në të gjitha elementet që lidhen me Universitetin, për vështirësitë si studentë ose për vijimin e studimeve në programet Master.

Teknologjia

Partneritete

Mjedisi ynë teknologjik i vjen në ndihmë studentëve për të kërkuar e për të këmbyer informacion me komunitetin lokal të universitetit apo më gjerë. Kompjuteri, interneti, mbulimi me sinjal wireless në të gjitha mjediset, si dhe përdorimi i gjerë i teknologjive të reja në mësimdhënie, janë vënë në përdorim të studentëve. UET ka hedhur një hap shumë të rëndësishëm në aplikimin e një sistemi të brendshëm të manaxhimit të të dhënave, UMS (University Management System), duke i ofruar studentëve të gjithë informacionin që i nevojitet me vetëm një klik.

Ne jemi një universitet që krijon ura bashkëpunimi me institucione të tjera universitare për ti krijuar më shumë mundësi studentëve tanë. Universiteti Europian i Tiranës ka marrëveshje të gjerë bashkëpunimi me Aston University, Birmingam, në Angli. Shkëmben programe, pedagogë, studentë dhe në të ardhmen do të bëjë formim dhe udhëheqje të përbashkëta doktoraturash me profesorë të këtij universiteti. UET ka partneritete mbi baza projektesh univeristare si; Tempus, iPA, FP7 me një sërë universitetesh prestigjioze; Budapest Business School; Roehampton University në Angli; Wageningen University; Scottish Agricultural College, Skoci; Centro Cultura innovativa d’ImpresaUniversity of Salento, Itali. Munich University of Applied Sciences, në Gjermani; Staffordshire University, Angli;

............................................................................................................................................................................................................................................

uet.edu.al/bachelor

7


Mjedisi në UET

Gazeta stUdEnTët

Klubi “FAN”

Klubi “Economicus”

Ne ofrojmë barazpeshim ideal midis një qyteti të madh si Tirana dhe qetësisë nga zhurmat urbane. Tek ne gjendet jeta e qytetit plot mundësi e në të njëjtën kohë një hapësirë e qetë studimi për të kultivuar dijet. Pozicionimi brenda qytetit është lehtësi për studentët, qoftë për transportin e përditshëm, ashtu edhe për afrinë me institucionet apo bizneset kryesore ku kryejnë praktikën profesionale. Me një sipërfaqe rreth 15 mijë m² kampusi është një miniqytet. Për të lehtësuar qëndrimin e studentëve në universitet, ne sigurojmë një sërë shërbimesh ndihmëse si; bar, restorant, fastfood, lulishte, etj.

Një mozaik informacionesh mbi jetën studentore, lajme nga vendi dhe rajoni, portrete personazhesh të pazakonshëm, analizë veprash, shkrime publicistike, etj. Gazeta “stUdEnTët”, është projekt i ri që realizohet nga studentët e të gjitha programeve, në bashkëpunim me pedagogët dhe stafin e UET-it për të promovuar fjalën e lirë dhe kreativitetin.

Klubi “FAN” (Finance & Accounting Network) u krijua nga studentët e programit Financë – Bankë me qëllimin kryesor t’i njohë studentët me procedurat praktike që do të hasin në të ardhmen në vendet e punës dhe me mundësitë e karakteristikat që tregu i punës u ofron. Ata organizojnë herë pas herë seminare, trajnime dhe takime me firmat ndërkombëtare të auditimit, për të kuptuar më shumë si zhvillohet karriera profesionale në këto firma, pas diplomimit.

I krijuar nga studentët e Fakultetit Ekonomik aktiviteti i klubit lidhet kryesisht me vizita në bizneset shqiptare, për t’i parë si raste studimore, për të kuptuar më shumë si krijohet, si funksionon dhe si rritet një biznes. Klubi organizon debate, dhe diskutime mbi bizneset, ku janë të ftuar pedagogë, studentë dhe përfaqësues të biznesit.

Studentët në vendimmarrje Studentët kanë zërin e tyre në organizimin e jetës së universitetit. Këshilli Studentor, i zgjedhur në mënyrë demokratike nga vetë studentët çdo dy vjet, është organi që përfaqëson interesat e studentëve. Pjesëmarrja e studentëve në qeverisjen e UET është realizuar nëpërmjet përfshirjes së përfaqësuesve të tyre në strukturat drejtuese.

Klubi “Biznes Grup” Qëllimet kryesore të këtij klubi janë vënia në praktikë e njohurive të fituara gjatë studimeve në Fakultetin Ekonomik, pjesëmarrja në seminare e trajnime nga profesorë e biznesmenë të suksesshëm në treg. Synimi i klubit nuk është thjesht fitimi, por njohja dhe afrimi me operatorët kryesorë të tregut të punës. Pas çdo aktiviteti fitimprurës, krijohet një fond i veçantë, i cili përdoret për qëllime bamirësie.

Klubi “Juristët e rinj” Fokusi i këtij klubi janë hulumtimet, analizat, komentimi në ligje, rregullore, legjislacionin e propozuar, situatat konfrontuese ligjore, e çështje të tjera juridike. Ky klub organizon gjyqe të improvizuar për të praktikuar studentët. Po ashtu ka si qëllim promovimin dhe organizimin e ligjëratave, grupeve të punës, seminareve, dhe konferencave në nivel kombëtar dhe lokal.

Jeta e Studentëve në UET

Klubi “Vizioni i Ri” Është klubi i që ndërmerr aktivitete të ndryshme me qëllim përmirësimin e jetës sociale, kulturore, arsimore dhe akademike të studentëve. Në këtë klub janë të përfshirë studentë nga të tre fakultetet e UET. Ky klub është një mundësi e mirë për t’u takuar me njerëz të rinj, të ndash ide dhe të eksplorosh potencialin tënd. Klubi i Librit Është klubi që bashkon rreth vetes të gjithë ata studentë, të cilët kanë dëshirë të jenë pjesë e diskutimeve mbi librat. Klubi zgjedh libra të tematikave të ndryshme në mënyrë që të përfshihen studentët e të tre fakulteteve të UET-it dhe i komentojnë edhe në prani të vetë autorëve.

Brenda kryeqytetit, kampusi i UET funksionon si një qytet më vete për studentët. Këtu studentët jo vetëm studiojnë por edhe organizojnë një pjesë të mirë të ditës së tyre midis aktiviteteve të ndryshme sociale.

............................................................................................................................................................................................................................................

8

Universiteti Europian i Tiranës Programet bachelor


UET më ka ofruar shumë mundësi aktivizimi që nuk i gjeta dot në universitetin ku studioja më parë. Ajo që vlerësoj veçanërisht, është mbështetja që më japin për zhvillimin e sportit tim të preferuar, basketbollit. Unë jam lojtar i ekipit kombëtar të basketbollit, por ndjek edhe studimet për Financë në Universitetin Europian të Tiranës. Që në fillim u ndjeva mirë dhe m’u krijua besimi që ky ishte universiteti ku mund të ndiqja ambicien për t’u bërë një financier i zoti pas mbarimit të studimeve dhe njëkohësisht pasionin tim për basketbollin. Nikolin Arra Student i UET dhe lojtar i ekipit Kombëtar të Basketbollit ............................................................................................................................................................................................................................................

uet.edu.al/bachelor

9


Zyra e Karrierës dhe e Praktikave Kjo zyrë ju vjen në ndihmë për ta nisur karrierën në mënyrën më të mirë dhe ju jep mundësinë e një punësimi të shpejtë. Ne, në UET organizojmë trajnime, aktivitete për punësimin e studentëve, i ndihmojmë gjatë aplikimeve për punë, krijojmë lidhje me punëmarrësit, bëjmë kërkime për vende të lira pune dhe ofrojmë konsulta individuale. Jemi i vetmi universitet në Shqipëri që organizon një panair pune të përvitshëm, ku marrin pjesë 60 bizneset më të suksesshme në vend. Gjatë këtij panairi studentët kanë një mundësi më shumë për t’u përballur me tregun e punës dhe për të njohur kërkesat e punëdhënësve. Shumë studentë të UET-it kanë fituar vende pune pranë bizneseve pjesëmarrëse në panair.

Kush i ka punësuar studentët e diplomuar në UET Kompanitë më të mëdha, ndërkombëtare dhe vendase, punësojnë çdo vit të diplomuarit në UET. Studentët tanë janë bërë pjesë e administratës publike, duke u punësuar në institucione të pushtetit qendror dhe atij lokal. Kjo është një listë e shkurtër e atyre që u besojnë studentëve tanë;

Kompani private

Media

Vodafone, AMC, Eagle Mobile, Albtelecom, Plus, CEZ, KESH, INSIG, Raiffeisen Bank, Intesa San Paolo Bank, Tirana Bank, British American Tabacco, Sigal, etj.

Top Channel, Gazeta Panorama, MAPO, KLAN, Vizion Plus, TVSH, Gazeta Standard, Gazeta Shqip, Gazeta Shqiptare, media online, etj

Administratë Publike Këshilli i Ministrave, Ministria e Integrimit, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Drejtësisë, etj Bashkia Tiranë, Elbasan, Korçë, Shkodër, INSTAT, Drejtoria e Përgjitshme e Doganave, etj.

Karriera

Përfaqësi diplomatike Ambasada Italiane, Korpusi i Paqes/U.S Embassy, Ambasada Greke, Ambasada Spanjolle. Institucione të pavarura Këshilli i Lartë i Drejtësisë, Kontrolli i lartë i shtetit, Avokati i Popullit, etj.

Megjithëse thuhet se një diplomë nuk është garanci për një vend të mirë pune, ajo ndihmon shumë gjatë rrugës. Studentët dhe të diplomuarit në UET janë ndër më të kërkuarit në tregun e punës. Kjo vërehet edhe gjatë panaireve të punës, ku punëdhënësit u japin përparësi aplikimeve të studentëve nga UET. Punëmarrësit kërkojnë gjithnjë e më shumë të diplomuar me aftësi teknike dhe njohuri të plota në fusha si: biznesi dhe ekonomia, fusha ligjore, sociologjia, psikologjia , marrëdhëniet ndërkombëtare, komunikimi, etj. Një nga pikat tona të forta është mundësia e gjerë e praktikimit, e cila jep përparësi në tregun e punës.

............................................................................................................................................................................................................................................

10

Universiteti Europian i Tiranës Programet bachelor


Praktika Profesionale

Në një treg pune gjithnjë e më konkurrues, të kesh në CV një praktikë profesionale është përparësi e madhe. Kemi krijuar marrëdhënie shumë të mira me institucionet publike dhe bizneset kryesore në vend për t’u siguruar studentëve hapësirat e duhura për zhvillimin e Praktikave Profesionale dhe krijimin e kontakteve të para me tregun e punës. Është shumë e rëndësishme që studentët të përmirësojnë aftësitë në mjedisin e punës dhe t’u ofrojmë një mundësi të mirë për të kontakte dhe njohuri në lidhje me tregun e punës, për t’ua lehtësuar përpjekjet për punësim pas marrjes së diplomës. Disa programe të Praktikës Profesionale i paguajnë studentët, ndërsa disa zhvillohen në baza vullnetare. Në të dyja rastet ka shumë arsye të mira për të ndjekur një Praktikë: • Përfiton një eksperiencë të mirë pune • Praktikon aftësitë e tua • Provon mundësi të ndryshme për karrierën e mëvonshme • Rrit besimin tek vetja • Rrit vlerën e CV-së tënde • Ndërton rrjet njohjesh

Unë jam diplomuar në UET dhe tashmë punoj pranë kompanisë “Easypay”, e cila konsiston në electronic-payments në departamentin e marketingut. Studimet më kanë rritur së shumti akademikisht, falë stafit shumë të përgatitur të pedagogëve. Klima që UET më ka ofruar gjatë studimeve, nuk ishte vetëm e përshtatshme për anën akademike, por edhe për sa i përket afrimit me tregun e punës. Punësimin pranë kësaj kompanie e arrita menjëherë pas diplomimit, dhe kjo falë infrastrukturës që UET ka ngritur për t’i afruar studentët sa më pranë tregut të punës. Ndër të tjera, marrëdhëniet student–pedagog janë në nivele të admirueshme. Falë sugjerimeve dhe rekomandimeve nga ana e UET u bë e mundur që unë të isha pjesë e shumë trajnimeve praktike në institucionet shtetërore dhe në kompanitë private. Edi Vlusha I diplomuar në UET, 2011

............................................................................................................................................................................................................................................

uet.edu.al/bachelor

11


I nisa studimet e mia në një kolegj të quajtur “Alpha Meridian” College në Greenwich për “IMIS” (Integrated management information system) për një vit. Për arsye familjare m’u desh të rikthehesha në Shqipëri. UET ishte zgjedhja e parë dhe e vetme pas kthimit tim nga Britania e Madhe. Ishte i vetmi universitet që plotësonte nevojat dhe kërkesat e mia dhe kishte standarde të njëjta me vendin nga vija. Nga 6 lëndë që kisha, me transferimin e krediteve që UET-i mundëson, m’u njohën 5 lëndë, gjë që më ndihmoi të kaloja direkt në vit të dytë. Kjo nuk do të thotë që e mbylla vitin e parë me 5 lëndë, por pedagogët e UET-it më ndihmuan si të zgjidhja lëndët e tjera për të marrë njohuritë që më nevojiteshin dhe të mos më mbingarkohej programi i vitit të dytë. Sot jam në përfundim të studimeve Bachelor për Menaxhim Biznes. Alba Nano Transferuar në UET nga “Alpha Meridian College” në Greenwich, Angli

............................................................................................................................................................................................................................................

12

Universiteti Europian i Tiranës Programet bachelor


Të ardhmen mund ta planifikosh duke u nisur nga lista e programeve Bachelor që mundësojnë 3 Fakultetet e UET: Fakulteti Juridik - Juridik Fakulteti i Ekonomisë dhe Teknologjisë së Informacionit - Menaxhim Biznesi - Financë dhe Bankë - Marketing - Informatikë ekonomike (Menaxhim Biznesi) - Informatikë ekonomike (Financë Bankë) Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit Shkenca Politike - Marrëdhënie Ndërkombëtare - Psikologji - Sociologji – Antropologji Sociale - Komunikim – Marrëdhënie Publike - Komunikim – Dizajn - Komunikim – Gazetari - Mësuesi –Cikël i ulët

Procedura e pranimit Për t’u bërë një student i Universitetit Europian të Tiranës duhet që përveç dëshirës të kalosh edhe në “sitën” e një komisioni. Përzgjedhja e kandidatëve bëhet nga një komision përkatës i caktuar nga Dekanati i çdo fakulteti, duke u bazuar në një formular pranimi dhe mbështetur në dokumentacionin e paraqitur, si dhe diplomën e maturës shtetërore. Dokumentet për regjistrim: - Diploma e Maturës Shtetërore - Fotokopje e kartës së identitetit - Certifikatë familjare - 4 fotografi për dokumentet

Vazhdoni të studioni akoma më tej në UET Synimi i përkushtimit tonë është që studentët të gjejnë mundësitë më të mira për të zhvilluar karrieren e tyre të ardhshme. Pas mbarimit të studimeve Bachelor mund të zgjidhni të specializoheni akoma më tej duke ndjekur një prej shumë kurseve të Master Profesional apo Master Shkencor si edhe studimet doktorale. Për më shumë informacion rreth programeve Master dhe Doktoraturë vizitoni faqen tonë në internet www.uet.edu.al

Çfarë të studiosh UET është një zgjedhje shumë e mirë për zgjerimin e dijeve në fushën ku kërkon edhe të pozicionosh karrierën tënde të ardhshme. Ne duam t’ju ndihmojmë në përgatitjen e së ardhmes suaj, duke vënë në dispozicion të gjithë infrastrukturën dhe burimet e UET-it. U përgjigjemi etjes së studentëve për ndërtimin e një karriere të suksesshme.

............................................................................................................................................................................................................................................

uet.edu.al/bachelor

13


Bursat e Ekselencës

Bursat e Talentit

Ne nxisim dhe ndihmojmë me bursa studentët e shkëlqyer. Në përputhje me rezultatet e vitit paraardhës, çdo vit jepen bursa për studentët e shkëlqyer. Bursat e Ekselencës përveçse vlerësojnë arritjet e studentëve, nxisin edhe konkurrencën në dobi të rritjes së nivelit të përgatitjes së studentëve.

Jemi në krah të studentëve që tregojnë se kanë prirje dhe arrijnë të spikasin në fusha të ndryshme si: arti, politika, sporti dhe shkenca. Për të stimuluar punën dhe përkushtimin e tyre, UET akordon Bursat e Talentit që u vijnë në ndihmë të rinjve të talentuar.

Bursat Sociale Jemi të ndërgjëgjshëm për vështirësitë që grupe të caktuara hasin në realizimin e studimeve universitare. Kontributin tonë karshi shoqërisë mundohemi ta japim duke akorduar Bursa Sociale për shtresat në nevojë, ndonjëherë edhe në bashkëpunim me aktorë të tjerë shoqërorë dhe institucionalë.

Bursa lidershipi shqiptar në rajon Të gjithë të rinjve shqiptarë që dëshmojnë se janë elementë aktivë të shoqërisë dhe që duan të rrisin cilësinë e përfshirjes së tyre u vijmë në ndihmë duke u ofruar bursa studimi.

Bursa lidershipi Ne besojmë se ndryshimet e shoqërisë do të vijnë nga të rinjtë aktivë që angazhohen dhe dinë të angazhojnë të tjerë. Të rinjtë që kanë treguar se kanë aftësi lideri dhe që duan të përfshihen akoma më shumë në zhvillimin e shoqërisë UET-i i mbështet duke u ofruar Bursën e Lidershipit.

Duke promovuar fuqishëm filozofinë e një institucioni të hapur, Universiteti Europian i Tiranës ka vënë në dispozicion çdo vit në dispozicion një numër të caktuar bursash për studentët. Në 6 vitet e para, 2006 – 2012, nga rreth 5600 studentë që janë regjistruar në UET, mbi 250 studentë kanë qenë me bursë të plotë dhe më shumë se dyfishi tyre me bursë të pjesshme.

Bursat dhe mbështetja financiare

UET është një universitet i hapur për të gjithë dhe mbështet të gjithë ata që edhe pse nuk kanë mundësinë ekonomike, tregojnë se kanë mundësinë të kthehen në vlera për shoqërinë shqiptare. Këtë vit akademik, UET në bashkëpunim me Fondacionin për Liri Ekonomike, ka vendosur që të rrisë numrin e bursave, duke ofruar më shumë mundësi për më shumë studentë. Ne i ftojmë të gjithë personat që mendojnë se duhet të mbështeten me bursë, sipas kategorive përkatëse, të na vizitojnë në UET. Ne do t’ju ofrojmë informacionin e duhur dhe do ju ndihmojmë të plotësoni aplikimin.

............................................................................................................................................................................................................................................

14

Universiteti Europian i Tiranës Programet bachelor


Unë jam pjesë e atyre fëmijëve që e kanë humbur një prind në krye të detyrës si punonjës i forcave të policisë. Bursa Sociale që më ka dhënë UET, ka bërë të mundur që unë të ndjek studimet në këtë universitet. Këtu në UET kam gjetur më të mirën, staf pedagogjik cilësor dhe shumë i përgatitur. Sot ndihem shumë mirë që më është dhënë mundësia të jem pjesë e UET. Mendoj se në të ardhmen do të jem i fituar intelektualisht dhe profesionalisht. Ermir Hoxha Student me bursë

............................................................................................................................................................................................................................................

uet.edu.al/bachelor

15


Fakulteti Juridik Sot, çdo ent e institucion shtetëror, sektor juridik, e deri te bizneset e mesme private është i lidhur ngushtë me një avokat apo jurist. Fakulteti Juridik në UET ka parime strikte e të panegociueshme për sa i takon cilësisë që mbështetet në filozofinë e tij. Fryma dhe metodat e universiteteve perëndimore bashkëveprojnë me përvojën e terrenit shqiptar. Trupa akademike është e përzgjedhur me figura të njohura me eksperiencë të gjatë nga fusha e Drejtësisë, anëtarë apo ish anëtarë të Gjykatës së Lartë, Gjykatës Kushtetuese. Mësimdhënia cilësore, është dokumentuar dhe verifikuar nga Kompania Gjermane CHE, e kontraktuar për të kryer procesin pilot të rankimit të universiteteve në vend. Një vend të veçantë në Fakultetin Juridik zë edhe revista shkencore “Jus&Justicia”, e hapur për artikuj shkencorë juridikë për këdo, edhe për studentë. Studentët e Fakultetit Juridik trajnohen herë pas here për të vënë në praktikë të gjitha dijet e marra, me anë të aktiviteteve që organizohen në UET. Fakulteti Juridik në UET mbetet ndër zgjedhjet më të mira për të rinjtë.

Studimet universitare  janë një moment publik, sepse të gjithë studentët ndodhen së bashku në një universitet. Jeta e secilit e kapërcen të tyren, si pjesë e një bote me të gjerë publike që përcakton skenën për të gjitha momentet private. Pikërisht kjo është sfida e parë e jetës intelektuale të çdo të riu. Ky është një fakultet i ligjit, që studion ligjin. Çdo njeri ka ëndrrat e veta mbi ligjin. Imagjinoni se çfarë mund të nënkuptojë sundimi i ligjit për çdo njeri në këtë planet, kur misioni i tij përmbushet. Ju duhet t’i bëni tuajat ambiciet e ligjit. Në botën që gjallon mbi këtë vend të lashtë

dhe të ndërlikuar, që quhet Shqipëri, ju do të zbuloni se këto ambicie janë të vështira për t’u arritur. Mos u tërhiqni nga kjo sfidë! Përballuni me të! Fitoni! S’keni rrugë tjetër. Kur t’i hidhni kapelat me shprehjen: “Po, unë ja dola” do të shihni se ia ka vlejtur. Ia kanë vlejtur i gjithë ankthi i fillimit, e gjithë sfida, lodhja, netët pa gjumë, ndeshja me shkencën dhe profesionin; të gjitha kënaqësitë ngjarjet dhe fenomenet që ndeshen rrugës. Ruajeni një vend në zemrën tuaj për idealizmin e Fakultetit të Drejtësisë në UET. Dr.Çlirim GJATA Dekan i Fakultetit Juridik

Pegagogët e Fakultetit Juridik Prof. Dr. Ksenofon Krisafi Prof. Dr. Ferit Duka Prof. Dr. Romeo Gurakuqi Darjel Sina, PhD Erjona Canaj, PhD

Dr. Arnisa Gorezi Dr. Arjan Vasjari Dr. Çlirim Gjata Dr. Juelda Lamçe Dr. Migena Leskoviku

Besnik Maho, Magjister Ervin Mete, Doktorant Andi Dura, Doktorant Kleopatra Maliqi, LLM

............................................................................................................................................................................................................................................

16

Universiteti Europian i Tiranës Programet bachelor


a që nuk Në UET gjeta gjithçk iversitetin e kisha pasur në un a studimet publik, ku përfundov igande dhe e para; bibliotekë gj qiptarë e komode me tituj sh imdhënie, të huaj, cilësi në mës ra. M’u mjedise të shkëlqye dioj në dha mundësia të stu pian pa u një universitet evro . Gjatë larguar nga vendi im diuar këtyre viteve kam stu r edhe po jo vetëm teorikisht, lid që het praktikisht çdo gjë Falë me programin tim. aktikuar profesorëve i kam pr e parë, njohuritë që në vitin Gjatë vitit i. me tryeza diskutim gjyq të ë të dytë, realizuam nj bëtar. m improvizuar ndërko grupin am Në vitin e tretë kriju i jem e “Juristët e rinj” seps në ë jm në gjendje të puno tema të grup për të trajtuar t, sot jam T-i ndryshme. Falë UE rsiteteve ive Koordinatore e Un si dhe r no në Parlamentin Ri ve të rinj të ris pjesë e grupit të ju të UET-it. Jonlinda Hada t Studente e Juridiku

Programi

Juridik i Përgjithshëm Ky program ofron njohuri lidhur me të drejtën e biznesit, të drejtat e pronësive, format e reja ekonomike dhe kontraktuale; të drejtën publike, të drejtën kushtetuese, dhe marrëdhëniet e tyre me sistemin politik, si edhe të drejtën e Bashkimit Evropian, të drejtën ndërkombëtare dhe institucionet ndërkombëtare.

Ku mund të punosh pas studimeve • Jurist në institucione të ndryshme të administratës shtetërore • Jurist në ndërmarrje publike apo private • Ndihmës dhe asistent në zyrat juridike • Angazhim publik dhe politik • Angazhim në shoqërinë civile, monitorimi i legjislacionit dhe i lirive ekonomike, etj.

............................................................................................................................................................................................................................................

uet.edu.al/bachelor

17


Fakulteti Ekonomik dhe Teknologjive të Informacionit Fakulteti Ekonomik në UET ofron programe studimi në të tre ciklet: Bachelor, Master dhe Doktoraturë. Studimet që zhvillohen në programet e Ekonomisë, Biznesit, Menaxhimit, Teknologjisë së Informacionit janë shumë të preferuar për një masë të gjerë studentësh. Ekonomia globale në zhvillim i kërkon dhe tregu i punës i thërret. Fakulteti Ekonomik në UET, afron studentët për t’u bërë pjesë e iniciativës me idenë se do të jenë ata që do të drejtojnë ekonominë, që do të menaxhojnë, marketojnë produktet në tregje të hapura, që do të gjejnë burime prodhimi në tregjet financiare, që do të ndërlidhin më mirë dhe më shëndetshëm tregjet për të evituar krizat. Studentët që diplomohen në ekonomi qëndrojnë gjatë në tregun e punës, punësohen shpejt, sepse profilet që kanë programe ekonomike janë profile që kërkohen fort nga ky treg pune. Mbështetur në filozofinë e UETit, Fakultetit Ekonomik dhe Teknologjive të Informacionit, kombinon njohuritë teorike ekonomike me përvojat më të spikatura praktike, duke i përgatitur studentët me cilësi për kërkesat dhe tendencat e tregut të punës në Shqipëri, rajon e më gjerë. Mësimdhënia përqendrohet në njohuritë më të mira bashkëkohore, në eksperiencën e universiteteve më të mira ndërkombëtare, në tekste mësimore moderne e të asimilueshme, në metoda mësimdhënieje cilësore që e bëjnë studentin pjesë aktive të procesit mësimor

dhe i krijojnë mundësitë për specializim. Përtej dijeve teorike, studentët janë pjesë aktive e debateve, leksioneve të hapura, konferencave, praktikave e projekteve kërkimore shkencore nën drejtimin e ekspertëve të fushës, shqiptarë e të huaj. Fakulteti Ekonomik dhe Teknologjive të Informacionit në UET është në pararojë të risive të fushave që mbulojnë diplomat e tij dhe i hapur për bashkëpunime e horizonte të reja. Prof. Dr. Luljeta MINXHOZI Dekane e fakultetit Ekonomik dhe Teknologjive të Informacionit

Pegagogët e Fakultetit Ekonomik dhe Teknologjive të Informacionit Prof. Dr. Luljeta Minxhozi Prof. Dr. Adrian Civici Prof. Dr. Petraq Papajorgji Prof. Asoc. Engjell Pere Prof. Asoc. Hysen Binjaku Prof. Asoc. Tamara Luarasi Prof. Asoc. Magdalena Bregasi Arjan Kadareja, PhD Arianit Shkurti, PhD Mimoza Durrësi, PhD Nevila Xhindi, PhD

Dr. Anilda Bozdo Dr. Arben Bakllamaja Dr. Edlira Gjuraj Dr. Elvin Meka Dr. Ermira Qosja Dr. Indrit Baholli Dr. Kreshnik Bello Arbi Agalliu, Doktorant Ermela Kripa, Doktorant Holtjana Bello, Doktorante Herion Ndreka, Doktorant

Avis Andoni, Doktorante Teuta Xhindi, Doktorante Patris Poshnjari, Doktorant Edmond Bello, MA Mimoza Kaçi, MA Artan Gjergji, MA Genti Beqiri, MA Enea Zafiri, MBA Evis Gjebrea, MA Manol Simo, MND Besart Kadia MSC

............................................................................................................................................................................................................................................

18

Universiteti Europian i Tiranës Programet bachelor


të Jam në përfundim në UET dhe r elo studimeve Bach është dashur gjatë tre viteve më pyetjes: sh pe t’i përgjigjem sh një oj di pse zgjodha të stu kë dhe an -B cë program si Finan ! T? UE pse pikërisht në oj Studimet i konsider z në jetë. rio investimin më se jodha UETzg të Pikërisht për kë ukimin ed në in, sepse cilësia ntit, de stu dhe formimin e ëm tsh ga i stafi akademik, lit cik ë at gj për të motivuar ues për riz vo fa isi studimor, mjed gut të punës, orientimin drejt tre gjitha u dhanë përgjigje të Krahas . ia m pikëpyetjeve të e mirë e ca ien vlerave, eksper omuarve pl di të të brezit të parë ik në UET në Fakultetin Ekonom që ky ishte më bindi më tepër Tani që r. hu universiteti i du zhuar me ga an e , jam pjesë e tij me, e ndiej aktivitetet e larmish këtë ditë pas dite. Marinela Seitaj ti i Beratit Studente nga qyte

Programi

Financë-Bankë Ky program është i projektuar për ata që duan të studiojnë marrëdhëniet ekonomike që krijohen në fushën e financave dhe organizimin e bankave. Programi përgatit ekonomistë të specializuar në problemet financiare, banka, shoqëri sigurimesh, financë, kontabilitet, etj.

Ku mund të punosh pas studimeve • Specialist në të gjitha strukturat e sistemit bankar dhe financiar • Specialist/analist të tregjeve financiare dhe bursave • Specialist i shoqërive të sigurimit, fondeve të pensioneve, fondeve të investimeve, leasing • Specialistë finance dhe kontabiliteti në biznese të ndryshme • Punonjës të degëve të tatim-taksave, të sistemit doganor etj. • Ekspertë të auditimit dhe të kontrollit • Specialistë të sistemit të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore

............................................................................................................................................................................................................................................

uet.edu.al/bachelor

19


Programi

Manaxhim Biznesi Ky program përgatit ekonomistë të specializuar në problemet e drejtimit dhe menaxhimit të bizneseve të kategorive të ndryshme. Në fund të programit do të njihni shumë më mirë sistemet e menaxhimit të Biznesit duke krijuar edhe një ide të plotë mbi hallkat e ndryshme që vënë në lëvizje një biznes.

Ku mund të punosh pas studimeve • Ekonomist i specializuar në problemet e drejtimit dhe manaxhimit të bizneseve • Ekonomist i bizneseve në sfera të ndryshme aktiviteti • Specialistë marketingu dhe komunikimi për të gjitha llojet e bizneseve • Drejtues të përgjithshëm apo sektorialë të bizneseve private e publike

Kur vendosa profilin e studimeve të mia të larta erdha në kryeqytetin e sh qiptarëve për të parë se cilin nga universitetet do të zgjidhja. I vizito va disa, por nuk u binda se i plotësonin kërkesat e mia, deris a vizitova UET-in. Dallonte ng a të gjithë të tjerët. Kishte stafin akademik më të përgatitur, ku shtet brenda universitetit ishin më të mirat, një sta f i tërë të qëndronte shumë af ër për të të ndihmuar në çdo llo j problemi që mund të kishe, ish in shumë rigorozë e shumë ar sye të tjera. Të gjitha këto u vërte tuan edhe pas sondazhit të or ganizuar nga Ministria e Arsim it dhe Shkencave të Repu blikës së Shqipërisë, ku UE T-in, gjegjësisht e radhiti si universitetin më të mirë në Shqipëri. Anton Lulgjuraj Student nga qyteti i Ulqinit

............................................................................................................................................................................................................................................

20

Universiteti Europian i Tiranës Programet bachelor


het të Ka plot arsye pse du mua r zgjedhësh UET! Pë ra. dr ishte besimi tek ën e të ht kis Besova që UET-i i më të r pë gjitha mundësitë , në nd fu mbështetur deri në UETa. dh jo profesionin që zg r pë sh hë in mund ta zgjed ntëve de stu es marrëdhënien m ënie dh rë ar m , dhe pedagogëve em jeh nd që më ka bërë të njëherë e e dobishme dhe as nënvlerësuar. të studiosh Mund të zgjedhësh bientet me am në UET edhe për e. an standarde evropi studiuar të r pë Sot, ëndrra ime çdo oj jet e është realitet që dashur m ka a ditë. Gjej gjithçk tet; rsi ive un të marr nga një ur atë eh pr sh të mundësinë për en qj he hë ud që mendoj dhe shme. es ks su së drejt të ardhmes ësishme të Është shumë e rënd hur. Jam e du e bësh zgjedhjen te e duhura! ish , bindur se e imja ri Kestrina Ramalla ti i Kukësit te Studente nga qy

Programi

Marketing

Ku mund të punosh pas studimeve

Ky program formon ekspertët dhe specialistët e së ardhmes së hartimit të strategjive të marketingut të një biznesi, organizate apo institucioni. Pedagogët përcjellin njohuritë themelore teorike, praktikat ndërkombëtare dhe eksperiencën shqiptare në fushën e marketingut, funksionimit dhe menaxhimit të strukturave të specializuara në fushën e marketingut, promocionit dhe reklamave, analizës dhe funksionimit të tregjeve specifike, psikologjinë e marketingut dhe negociatat në marketing, etj.

• Specialist dhe drejtues të zyrave të marketingut, shitjeve dhe marrëdhënieve me klientët • Ekspert e drejtues të agjencive publicitare apo edhe turistike • Ekspert dhe drejtues të bizneseve të specializuara në aktivitete import-eksporti • Ekspert dhe drejtues në sektorin financiar, bankat dhe sigurimet në sferën e marketingut financiar dhe shërbimeve për klientët • Ekspert dhe drejtues i marketingut ne media

............................................................................................................................................................................................................................................

uet.edu.al/bachelor

21


ndjehesha Në fund të maturës zgjedhur plot pasiguri për të vazhdoja programin ku do të roi mjedis studimet. UET më of e të duhurin të përshtatshëm dh suar dhe për t’u ndjerë e vlerë e mia në të thelloja njohuritë . Zbulova se fushës e ekonomisë tëm kushte UET të ofronte jo ve r të studiuar, të përshtatshme pë rmacioni, por edhe gjerësi info tur, të me literaturë të spika bë M shtetja, huaj dhe vendase. hëm dhe orientimi i vazhdues gëve, më ka këshillimi i pedago m e bindur ndihmuar shumë. Ja arr në m se diploma që do të m të ia në fund të studimeve Informatikë UET në programin ë shërbejë Ekonomike do të m për e si bazë e çmueshm e dhe studimet e mëtejshm j. karrierën që aspiro Arianita Toçi min Studente në progra ike Informatikë Ekonom

............................................................................................................................................................................................................................................

22

Universiteti Europian i Tiranës Programet bachelor


Programi

Informatikë Ekonomike (Menaxhim Biznesi)

Sot gjithnjë e më shumë po aplikohen arritjet e informatikës, të teknologjisë së informacionit dhe të sistemeve të informacionit, aplikime këto që kanë gjetur një shtrirje tepër të gjerë, sidomos në fushën e Menaxhimit të Biznesit. Programi që ofrojmë është një ndërthurje e lëndëve teorike dhe aktiviteteve praktike ku ju mund të shikoni aplikimin konkret të asaj që do të studioni në të tria vitet.

Ku mund të punosh pas studimeve • • • • • • • • •

Specialist ekonomie dhe informatike në biznese të vogla, të mesme dhe të mëdha Specialist ekonomie dhe informatike në institucione e organizata Specialist për tregun e komunikimeve elektronike, telekomunikacion dhe media elektronike Ekspert në fushën e teorive të rritjes ekonomike dhe të zhvillimit Specialist të modeleve dhe teorive ekonomike Specialist të kontabilitetit nacional Ekspert për Bankat Qendrore dhe Tregtare Specialist në fushën e ekonomisë dhe tregtisë ndërkombëtare Drejtues apo menaxherë të instituteve apo qendrave kërkimore-shkencore në fushën e ekonomisë dhe financave • Ekonomistë të bizneseve në sfera të ndryshme aktiviteti • Drejtues të përgjithshëm apo sektorialë të bizneseve private e publike të llojeve të ndryshme, biznese kombëtare e ndërkombëtare

Programi

Informatikë Ekonomike (Financë & Banka)

Konceptet në lidhje me kompjuterët, rrjetet dhe sistemet e informacionit shihen të lidhura ngushtë me objektivat dhe nevojat që kanë sistemi financiar dhe ai bankar për këto sisteme, gjithmonë në funksion të rritjes dhe përmirësimit të performancës si dhe cilësisë së shërbimit. Në fund të studimeve fitohen aftësi të orientuara dhe të specializuara në fushën e teknologjisë së informacionit dhe të aplikimeve praktike të saj në sistemin financiar dhe atij bankar.

Ku mund të punosh pas studimeve • • • • • • • • • • •

Ku mund të punosh pas studimeve Specialistë ekonomie dhe informatike në biznese të vogla, të mesme dhe të mëdha Specialistë ekonomie dhe informatike në institucione publike dhe organizata Specialistë ekonomie dhe informatike për tregun financiar, në sistemin bankar, shoqëritë e sigurimeve, si dhe institucionet financiare, përfshirë tatim-taksat, doganat dhe buxhetet Specialist në të gjitha strukturat e sistemit bankar dhe financiar Ekspert i shoqërive të sigurimit, fondeve të pensioneve, fondeve të investimeve, leasing-ut Ekspert kontabël të niveleve të ndryshme Financier dhe kontabilist të bizneseve të ndryshme Punonjës të degëve të tatim-taksave, të sistemit doganor etj Ekspertë të auditimit dhe të kontrollit Specialistë të sistemit të sigurimeve shoqërore e shëndetësore ............................................................................................................................................................................................................................................

uet.edu.al/bachelor

23


Fakulteti i Shkencave Sociale dhe të Edukimit Është një nga fakultetet që jep mundësi zgjedhjeje për të rinjtë në programet cilësore që ofron në Sociologji, Antropologji, Marrëdhënie Publike-Komunikim, Psikologji, Shkenca Edukimi, Shkenca Politike, Marrëdhënie Ndërkombëtare, e deri tek Komunikim-Dizajn. Ofron programe studimi në të tre ciklet: Bachelor, Master dhe Doktoraturë. Ky fakultet e mbështet mësimdhënien dhe kërkimin shkencor mbi programe bashkëkohore, të mbështetur me literaturë prestigjioze të vendit e të huaj, me artikuj shumë të vlefshëm shkencorë në revistën shkencore “Polis”, që vijnë në shqip me botime cilësore nga UET-Press. Një i diplomuar në Shkenca Sociale në UET ka mundësi të bëhet aktor i suksesshëm në tregun e punës dhe mundësitë e punësimit shtrihen nga arsimi i mesëm e i lartë, tek administrata publike, media, institucionet kërkimore, sektori i shëndetësisë, institucionet financiare dhe sektorë të tjerë të shërbimit publik. Fakulteti i Shkencave Sociale dhe të Edukimit në UET përbën në vetvete zemrën e këtij universiteti. Në të, janë investuar dhe provuar së pari vizioni dhe pikëpamjet e themeluesve të Universitetit Europian të Tiranës. Fakulteti ynë ofron programe studimi, të cilat së bashku me profilet shoqëruese përkatëse të rrëmbejnë në aventurën e të studiuarit të mendjes, studimit të mjedisit social, ndërtimit të punës për ndryshime sociale, komunikimit dhe marrëdhënieve me publikun, apo zhvillimit të politikave aktuale shqiptare, rajonale dhe ndërkombëtare. Mundësitë që ofrohen janë të shumta dhe të shumëllojshme, që nga Shkencat Politike, Marrëdhëniet Ndërkombëtare, Sociologjia, Antropologjia, Psikologjia, Shkencat e

Edukimi, e deri tek KomunikimDizajni. Përvoja e gjatë në mësimdhënie e stafit akademik, kërkimi i shquar shkencor i anëtarëve të tij, arsimimi i pjesës më të madhe të tyre në universitetet më të spikatura perëndimore, metodat e avancuara të mësimdhënies, shoqëruar me klimën socializuese dhe atmosferën trendi për studentët tanë, garantojnë profesionalizëm të lartë, studime normale e pa stres dhe kalimin e një dite plot surpriza akademike, njohëse, aftësuese dhe sociale. Diploma e fituar në Shkencat Sociale dhe Edukimit në UET, është dinjitoze dhe mundëson vijimin e edukimit të mëtejshëm dhe punësimit edhe përtej kufijve të Shqipërisë." Dr. Tomi TRESKA Dekan i Fakultetit të Shkencave Sociale dhe të Edukimit

Pedagogët e Fakultetit të Shkencave Sociale dhe Edukimit Prof. Asoc. Dr. Tonin Gjuraj Prof. Asoc. Dr. Aleksandër Dhima Prof. Asoc. Dr. Çapajev Gjokutaj Prof. Asoc. Dr. Enika Abazi Prof. Asoc. Valjer Peshkëpia Prof. Dr. Bujar Kapexhiu Prof. Dr. Përparim Fuga Dr. Tomi Treska Henri Çili, PhD Gilman Bakalli, PhD

Artur Jaupaj, PhD Klejd Këlliçi, PhD Fatos Tarifa, PhD Odeta Barbullushi, PhD Belina Budini, Doktorant Holta Heba, MA Roland Lami, Doktorant Enri Hide, Doktorant Ina Zhupa, Doktorante Klodiana Turhani, Doktorante

Marsel Cara, Doktorant Rudina Shkullaku, Doktorante Alfred Nini MA Jonida Këllezi, MA Klementin Mile, MA Klejd Kapexhiu, MA Eltion Hoxha, Doktorant Anjeza Xhaferraj, Doktorante Ermira Danaj, Doktorante Blerjana Bino, Doktorante

............................................................................................................................................................................................................................................

24

Universiteti Europian i Tiranës Programet bachelor


n, sepse Kam zgjedhur UET-i j se do besoj tek vetja. Beso a më të formohem akom im cilësor. shumë me një eduk a në UET Menjëherë sapo erdh agonizmi ndjeva një sens prot rfshirjen që më ndihmoi në pë time në aktivitete. ncat Politike Kam zgjedhur Shke itha fushat sepse përfshin të gj tregun e jetës. Hapësira në ionet, jo e punës dhe profes t të qenit domosdoshmërish umta dhe të politikan, janë të sh ca në UET larmishme. Eksperien ë m e bukur. bëhet gjithmonë e në radhët Jam i lumtur që jam e çfarëdo e këtij universiteti dh dhmja, ar që të më rezervojë e e m padyshim do të them ësimi ot pl krenari se ku mori fill në e dh im drejt së ardhmes meje të kushtet e një të ardh garantuar. Morin Radoniqi min Student në progra Shkenca Politike

Programi

Shkenca Politike Programi përgatit specialistë të nivelit universitar në shkencat politike. Në këtë program studiohet rreth zhvillimit të politikës botërore dhe shqiptare me profesorët dhe një pjesë të politikanëve më në zë duke e bërë kursin të orientuar drejt shembujve konkretë.

Ku mund të punosh pas studimeve • • • • • • •

Nëpunës në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Punës e Çështjeve Sociale Specialist në Bashki e Komuna Kërkues shkencor pranë institucioneve/instituteve kërkimore Kërkues shkencor pranë instituteve, institucioneve apo organizatave. Nëpunës pranë Ministrisë së Integrimit Gazetar që mbulon fushën e politikës Nëpunës në të gjitha institucionet publike pranë zyrës së marrëdhënieve me jashtë • Konsulent i pavarur për analizën e riskut në fusha të ndryshme

............................................................................................................................................................................................................................................

uet.edu.al/bachelor

25


Programi

Marrëdhënie Ndërkombëtare Në programin tonë të Marrëdhënieve Ndërkombëtare ofrojmë njohuritë e duhura për të qenë specialist i nivelit universitar në shkencat politike dhe sektorin e diplomacisë, të njihni shkencat politike në tërësi dhe marrëdhëniet ndërkombëtare.

Ku mund të punosh pas studimeve • Nëpunës i Ministrisë së Jashtme • Pjesë e trupit diplomatik • Kërkues shkencor pranë institucioneve, instituteve apo organizatave të ndryshme • Nëpunës pranë organizatave ndërkombëtare • Nëpunës pranë Ministrisë së Integrimit, si specialist • Gazetar që mbulon fushën e politikave ndërkombëtare • Nëpunës në Ministrinë e Mbrojtjes, si specialist/konsulent për çështje të sigurisë • Nëpunës në të gjitha institucionet publike pranë zyrës së marrëdhënieve me jashtë • Konsulent i pavarur për analizën e riskut në fusha të ndryshme

rit e mi, të Ndryshe nga prindë , unë dhe m izë un lindur në kom e mi kemi bashkëmoshatarët I kemi lindur në demokraci. na në to et vit et jetuar të njëz ku? Me r pë it nz tranzicion. Tra e? ç’qëllim? Me ç’mjet dhëniet rë ar M Unë zgjodha e ps se , re Ndërkombëta e n rë ty na ekzaminojnë al, ob gl it m ndërkomuniki litikën, po e, al ob ekonominë gl gjitha kulturën dhe mbi të jisë për eg at str e diplomacinë dhe për të të shmangur luftën ram ishte sjellë paqe. Ky prog rruga për në një farë mënyre dritë mbi të hedhur më tepër kam. pyetjet thelbësore që muaj sa di a ng Pasi u ktheva Jugut, studimi në Korenë e ë m që d ar i vetmi stand Tani që . T-i UE te ish përafrohej mund të bëj jam në UET ndiej se a menduar. më tepër nga ç’kish Brenton Kotorri i Elbasanit Student nga qyteti

............................................................................................................................................................................................................................................

26

Universiteti Europian i Tiranës Programet bachelor


si E zgjodha UET-in pa htë kisha dëgjuar që ës itoz një universitet dinj gët dhe serioz. Pedago me një janë të kualifikuar ike të eksperiencë akadem në rtë pasur. Ka cilësi të la i m ra mësimdhënie, prog te en t mësimor dhe ambi teve u përgjigjen standar jedhur evropiane. Kam zg gji, sepse programin Psikolo një ka qenë gjithmonë rhequr të program që më ka se j dhe intriguar, beso më shumë kushdo nga ne, sa i, aq më gj studion në psikolo ë veten oj shumë arrin të kupt dhe n dhe gjithashtu sjellje . ve problemet e të tjerë Odeta Cacaj ti i Vlorës Studente nga qyte

Programi

Psikologji

Ku mund të punosh pas studimeve

Nëse kërkon të studiosh për psikologji, në UET ofrohet një program i hartuar në mënyrë shumë të kujdesshme për të hedhur bazat e një karriere në këtë fushë të shkencave sociale. Programi synon përgatitjen e psikologëve duke filluar që nga teoritë bazë mbi rritjen dhe zhvillimin njerëzor, mbi sjelljen sociale dhe personalitetin, të menduarit e të nxënit dhe deri tek vlerësimi dhe trajtimi i psikopatologjisë dhe problematikave të ndryshme psiko-sociale.

• Administratë Shtetërore si në Ministrinë e Çështjeve dhe Punëve Sociale apo atë të Shëndetësisë • Nëpunës në Bashki dhe Komuna • Gjykata dhe institucione të riedukimit të të miturve personave të dënuar • Çerdhe, kopshte dhe shkolla publike • Institucione publike të birësimit të fëmijëve me apo pa prind • Qendra të shëndetit publik • Shkolla dhe arsim parashkollor privat • Organizata jofitimprurëse me projekte psiko-sociale • Zyrat e personelit • Media e shkruar dhe vizive

............................................................................................................................................................................................................................................

uet.edu.al/bachelor

27


............................................................................................................................................................................................................................................

28

Universiteti Europian i TiranĂŤs Programet bachelor


Programi Profesioni më i ri pë r të cilin ka nevojë tregu i pu nës sot është ai i Marrëdhën ieve Publike. Profesion, i cili lidhet drejtpërsëdrejti me shumë fusha të tjera. Nëse dikur nuk ishte aq i njohur, sot ësht ë kthyer në domosdoshmëri pë r kompani e organizata të ndry shme. UET është i vetmi universi tet që e solli këtë program në kohën e duhur duke më dhën ë kështu mundësinë të eksp erimentoja në një fushë të re, e cila ka nevojë për ekspertë dhe nj erëz të aftë. Tre vitet e studimit në UET kanë qenë investim më i mirë që kam bërë për të ardh men; kam marrë përgatitjen e duhur nga stafi pedagogjik dh e mendoj se jam gati të vë në praktikë të gjitha njohuritë te orike. Në të ardhmen e af ërt e shoh veten më së miri si drejtuese e marrëdhënieve me publikun, në zyrën e komunikim it apo edhe në Departamentin e Burimeve njerëzore në kompa ni të ndryshme. Anita Hasanaj Studente në programin Marrëdh ënie Publike-Komunikim

Sociologji dhe Antropologji Sociale Programi Sociologji dhe Antropologji në UET ofron një program që fokusohet në disiplina dhe fusha të tilla si: historia e mendimit sociologjik klasik dhe bashkëkohor; antropologjia sociale; shkollat antropologjike klasike dhe bashkëkohore; sociologjia urbane dhe rurale; familja, farefisnia dhe gjinia; feja, ideologjia dhe shoqëria; etnografia, etj.

Ku mund të punosh pas studimeve • • • • • •

Specialist i problematikave dhe teorive edukative Sociolog në Institute kërkimi Specialist në organizata jofitimprurëse Gazetar i çështjeve sociale Analist i çështjeve sociale Specialist pranë grupeve të interesit / cikël i ulët parashkollor

Programi

Komunikim Marrëdhënie Publike Marrëdhëniet e duhura me publikun dhe njohja e teknikave të komunikimit është tashmë një domosdoshmëri për krijimin e lidhjeve të qëndrueshme me audiencat e targetuara. UET ofron programin më të mirë për të fituar aftësitë teorike dhe praktikat e nevojshme për t’u transformuar në një ekspert i fushës së medias, komunikimit dhe ndërtimit të strategjive të komunikimit.

Ku mund të punosh pas studimeve • • • • •

Ekspert i marrëdhënieve publike në administratën shtetërore Eksperti i marrëdhënieve publike në kompani PR Zëdhënës në institucione apo organizata Drejtues i marrëdhënieve publike në partitë politike Drejtues i marrëdhënieve publike në organizatat ndërkombëtare

............................................................................................................................................................................................................................................

uet.edu.al/bachelor

29


Programi

Komunikim Dizajn Të rinjve që duan të ndërtojnë një karrierë të sigurt dhe të suksesshme në fushën e komunikimit kreativ u ofrojmë të gjitha mundësitë për ta realizuar. Në fund të kursit do të fitohen njohuri teknike të fushës së dizajnit grafik, ndërthurur me njohuritë teorike të fushës së komunikimit, në mënyrë që të keni si aftësi krijuese ashtu edhe konceptuese, duke u veshur me aftësi profesionale të përshtatshme për kërkesën e tregut të punës në këtë fushë.

Ku mund të punosh pas studimeve • • • • • • •

Ekspert i komunikimit, dizajnit, marketingut Dizajner në studio grafike Dizajner në studio fotografike Dizajner në studio montazhi Dizajner në institucione të ndryshme të medias Specialist i dizajnit në institucione prodhuese Krijues i lirë

ë qytet Rrugëtimi im, nga nj es, drejt m që e ndan lumi në të Tiranës an pi Universitetit Euro irë e m rë ishte sfidë, aventu ë! nt ça menduar dhe e ve shtuar re ku Prej kohësh më ka aj nd i im sistemi, përkusht ii m ni pu dijes dhe bashkë ët. nt de stu pedagogëve me itetet tiv ak e, or Kurrikulat mësim zhdueshme dhe publikimet e va jetën e pasurojnë përditë rsitetit. ive akademike të un është ëm ish Shumë i rëndës jtohen tra at ër gj fakti se në UET e in er kt ra jo vetëm për ka jisht si tyre teknik, por deta kritike dhe sje fenomene me qa analitike. mishëron UET-i, si institucion e tin te rsi vlerat dhe dive natyrshëm! Fjolla Spanca ovica Studente nga Mitr

Programi

Komunikim Gazetari Ky Program bën një ndërthurje të disiplinave të gazetarisë me ato të fushës së komunikimit. Pas diplomimit do të keni njohuri analitike të larta në shkencat e komunikimit dhe aftësi për të kryer funksione të ndryshme në tregun e punës si specialistë të medias dhe të komunikimit.

Ku mund të punosh pas studimeve • • • • • •

Gazetar në median e shkruar dhe elektronike Redaktor, kryeredaktor në institucionet e medias Pjesëtar në ekipet televizive Këshilltar në organet administruese të mediave Skenarist emisionesh dhe dokumentarësh televizive Ekspert i komunikimit në agjenci ose institucione të ndryshme publike ose private

............................................................................................................................................................................................................................................

30

Universiteti Europian i Tiranës Programet bachelor


............................................................................................................................................................................................................................................

uet.edu.al/bachelor

31


Programi

Mësuesi –Cikël i ulët Programi më i ri i studimit në UET përgatit mësues për 6 klasat e para të shkollës 9-vjeçare. Ky program është një nga prioritet e Fakultetit të Shkencave Sociale dhe Edukimit, e veçanërisht për Departamentin e Edukimit. Programi është një investim afatgjatë për studentët që e zgjedhin. Tre vjet studime në nivelin Bachelor, një vit përkujdesje në praktikë dhe një vit në masterizim profesional, i jep mundësinë mësuesit të ardhshëm të demostrojë njohuritë, shprehitë dhe aftësitë e tij personale në tregun e punës. Kurset e ndjekura në këtë program ofrojnë një bazë të gjerë teorike dhe praktike, mbi të cilën mësuesi mund të specializohet lehtësisht edhe në drejtime të tjera si në sociologji, psikologji apo menaxhim dhe administrim i shkollës, etj. ............................................................................................................................................................................................................................................

32

Universiteti Europian i Tiranës Programet bachelor

Ku mund të punosh pas studimeve • Institucione arsimore • Institucione administrative të pushtetit qendror apo lokal • Qendra të specializuara/grupe ekspertësh në fushën e edukimit • Veprimtari private në fushën e edukimit • Institucione arsimore jopublike, qendra edukimi, etj.


SHKOLLA VERORE / SUMMER SCHOOL Aktivizmi, komuniteti dhe unë • • • • •

5-9 korrik 2012

Je në gjimnaz? Do të mësosh se si të përfshihesh në aktivitete sociale? Bëhu pjesë e shkollës verore që organizon UET! Programi i shkollës verore të UET do të zgjasë tri ditë. Shkolla Verore e UET është pa pagesë.

Apliko në: shkolla.verore@uet.edu.al ............................................................................................................................................................................................................................................

uet.edu.al/bachelor

33


Realizo projektin tënd Realizimi i një projekti është përherë një sfidë e vështirë pasi nuk mjafton vetëm ideja, por edhe mjetet për ta realizuar. Ke ideuar i vetëm një projekt, me një grup miqsh apo me një organizatë brenda gjimnazit? Dërgojeni projektin tuaj tek Universiteti Europian i Tiranës dhe ne do t’ju ndihmojmë ta realizoni duke ofruar mbështetje financiare si edhe teknike. Na kontaktoni për të kërkuar formularin e aplikimit dhe ne do t’ju ndihmojmë që projekti juaj të marrë jetë. Kërko formatin e aplikimit në: projects.office@uet.edu.al

............................................................................................................................................................................................................................................

34

Universiteti Europian i Tiranës Programet bachelor


Mos shfleto, lexo!

............................................................................................................................................................................................................................................

uet.edu.al/bachelor

35


Na gjeni edhe në: 36

Universiteti Europian i Tiranës Programet bachelor

Adresa: Bulevardi Gjergj Fishta, Nd. 70, H.1, Tiranë, www.uet.edu.al, info@uet.edu.al, Cel: 068 20 16 616

JURIDIK - EKONOMIK - SHKENCA SOCIALE & EDUKIMI, IT

NE JEMI KUDO! ............................................................................................................................................................................................................................................

Guida Bachelor 2012 - 2013  

Programet Bachelor 2012 -2013 3 Fakultete - Fakulteti Juiridik - Fakulteti i Ekonomise dhe teknologjise se Informacionit - Fakulteti i Shken...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you