Page 30

UiB Utdanning | kreftforskerutdanning

Søker kreftsvar i proteinene Hvordan sprer kreftsykdom seg? Kreftforsker Even Birkeland undersøker tusenvis av proteiner for å finne dette ut, for slik å kunne utvikle bedre behandling. 

D

e siste 20 årene har den genetiske kreftforskningen fått enorm oppmerksomhet, uten at det store gjennombruddet har kommet. – Genetisk forskning er veldig viktig, fordi det er åpenbart at kreft i utgangspunktet er en sykdom i genene våre. I forskningen vår ser vi likevel mer og mer at vi er avhengige av å forstå produktet av genene våre, nemlig proteinene, for å forstå helheten, sier postdoktor Even Birkeland

30

Uib-Magasinet.

ved Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO). Forskningsfeltet hans kalles proteomikk; studier av alle proteiner i en organisme eller system, som for eksempel organ og vev.

Over én million proteiner For å forklare hvorfor proteinene er så viktige, bruker Birkeland to bilder av fotballspiller Alan Shearer, som henholdsvis 17-åring og 43-åring, som eksempel.

– Det som er interessant med forskjellen mellom de to bildene, er at genene hans er like, men han har blitt eldre. Dette kan vi se mye tydeligere på et proteinnivå. Vi har mellom 20 000 og 25 000 gener, men når vi kommer på proteinnivået, er det snakk om over én million, sier han. Kreftforskeren forklarer at grunnen til denne økningen er at proteinene blir modifiserte etter at de er dannet, blant annet ved at biter av

Profile for Universitetet i Bergen

UiB-Magasinet 2016  

Magasin om forskning og utdanning fra Universitetet i Bergen

UiB-Magasinet 2016  

Magasin om forskning og utdanning fra Universitetet i Bergen

Advertisement