Page 26

UiB Utdanning | bioceed

Biologistudenter deltar i globalt eksperiment Nytt biologiprosjekt skal forstå hvordan naturens mangfold blir påvirket av et klima preget av mer ekstremvær i fremtiden.

H

va er kjennetegnet for denne typen plante, spør postdoktor Amy Eycott rettet til biologistudentene Kristina McGrory og Hanne Wilhelms, som ligger på magen blant strå og gress i lyngheiene. De to studentene er ivrig opptatt med identifisering og telling av ulike vekstene, som en del av utdanningen de får på bioCEED, Vestlandets første Senter for fremragende utdanning (SFU). bioCEED ledes fra Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen (UiB). Det er på Lyngheisenteret på Lygra at de to bachelorstudentene i biologi

Professor Vigdis Vandvik på Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen (UiB) er leder for bioCEED. FOTO: KIM E. ANDREASSEN

26

Uib-Magasinet.

har feltarbeid hele den første uken av semesteret. Studentene har valgt ulike prosjekter å jobbe med, og gruppen som skal beskrive vegetasjonen i lyngheiene, gjør også forberedelser til et prosjekt ved navn International Drought Experiment (IDE).

Forskningsprosjekt med betydning Målet med IDE er å finne ut hvordan og hvorfor økosystemer på landjorden, som også kalles terrestriske økosystemer, kan variere i sin følsomhet for ekstrem tørke. For å få til dette, skal små, oppmålte felt over hele verden utsettes for ekstrem tørke over en fireårsperiode. Studentene på Lygra har valgt seg ut hver sine områder, der de har målt opp og markert den bestemte størrelsen på feltene. – Det er veldig interessant og gøy å få delta i noe som faktisk skal bli brukt i forskning fremover, mener student Hanne Wilhelms. Hun syns det er motiverende med et avbrekk fra bøkene og lesingen, og å få muligheten til å oppleve biologien på nært hold.

fa k ta bioCEED, SFU og IDE • Senter for fremragende utdanning (SFU) er en nasjonal prestisjeordning for høyere utdanning på bachelor- og masternivå. • SFU-statusen blir tildelt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). • Hver SFU får 15 millioner kroner fordelt på fem år og med mulighet for fem års forlengelse. • bioCEED er et samarbeid mellom UiBs Institutt for biologi, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), UiBs Institutt for pedagogikk og Havforskningsinstituttet. • Det internasjonale tørkeeksperimentet IDE er et koordinert, multilokalisert eksperiment som har som mål å øke kunnskapen om effekter av tørke på verdens økosystemer.

Profile for Universitetet i Bergen

UiB-Magasinet 2016  

Magasin om forskning og utdanning fra Universitetet i Bergen

UiB-Magasinet 2016  

Magasin om forskning og utdanning fra Universitetet i Bergen

Advertisement