Page 13

HETT BUDSKAP: Forskning på ordbruken i klimadebatten gir interessante resultater og viser at folk flest har mer nyanserte synspunkter om klimaspørsmål enn tidligere antatt. FOTO: OLEXANDER BARNES/DEMOTIX/NTB SCANPIX

« Klimaskeptikere er mer ambivalente enn hva som er blitt vist i tidligere spørreundersøkelser. »

smelting. Yngre respondenter vektla derimot fremtid og personlige eller samfunnsmessige forhold.

Kvantitet og kvalitet I sitt arbeid har forskerne kombinert kvantitativ samfunnsvitenskapelig metode med den mer kvalitative tilnærmingen man gjerne finner i humanistiske fag.

– Det særlig spennende med dette samarbeidet er hvordan vi har kombinert det kvantitative og det kvalitative og slik kommet frem til ny og forskningsbasert kunnskap, sier Fløttum, som leder prosjektet LINGCLIM og ser på hvordan språk og retorikk påvirker klimadebatten. Spørreundersøkelsen foregikk på nett, noe som gjorde det økonomisk og praktisk mulig å spørre et bredest mulig utvalg av Norges befolkning. Når det gjelder selve språkbruken og språkvalgene er hun derimot ikke sikker på om skiftet er like bastant som linjeskiftet i den overordnete debatten. Men språkforskeren ser en lovende tendens i at ordskiftet blir mer demokratisk, ved at stadig flere

og mer mangfoldige røster kommer til uttrykk. – Noen ord som ikke har vært brukt før og som blir mer brukt, som «omstilling» og «grønn» og «det grønne skiftet», er klart mer til stede nå enn for fem år siden. Det som er interessant språklig er jo at et ord som «omstilling» og et uttrykk som «det grønne skiftet» reiser en debatt: Hva betyr det egentlig? Det er sånne begrep som kan romme det meste og som vi språkforskere kan forske videre på for å finne ut hvordan de tillegges ulikt innhold alt etter hvem som snakker om det, sier professor Kjersti Fløttum.

Uib-Magasinet.

13

Profile for Universitetet i Bergen

UiB-Magasinet 2016  

Magasin om forskning og utdanning fra Universitetet i Bergen

UiB-Magasinet 2016  

Magasin om forskning og utdanning fra Universitetet i Bergen

Advertisement