Page 1

Centrum voor Wetenschap en Cultuur Het podium van de Universiteit Utrecht

Ver bind & ja a rb eel d C WC 2013


1

2

CWC jaarbeeld 2013 // universiteit utrecht

2

3

5

1. De Nacht van Descartes, Arnon Grunberg in gesprek met econoom Deirdre McCloskey en de zaal // 2. De bar van Parnassos was omgetoverd tot een sexy nachtclub voor de cursuspresentatie van Musical Burlesque // 3. Cursisten van Improvisatie zetten ter plekke een scène neer // 4. De Nacht van Descartes // 5. Peace of cake

4


7

6

6. Festival deBeschaving Cirque de la Science // 7. In de make-up. Voorbereidingen voor theaterproductie Lang & Gelukkig bij Parnassos // 8. Inauguratie van de Denker des Vaderlands // 9. Collegevoorzitter Marjan Oudeman met minister Jeroen Dijsselbloem voorafgaand aan zijn lezing over de Euro // 10. Theaterproductie TRASH

8

9

10

CWC jaarbeeld 2013 // universiteit utrecht

3


De studententijd is bij uitstek een periode om je talenten te ontdekken en te is hiervoor de aanontplooien. gewezen plek. Studenten kunnen bij Parnassos uiteenlopende cursussen volgen, elkaar ontmoeten en zichzelf uitdagen. Parnassos maakt eigen theaterproducties en organiseert live-optredens en andere culturele evenementen. Ook zijn de studentenkoren en -orkesten in het cultuurcentrum gevestigd. Kortom: Parnassos Cultuurcentrum is voor de Universiteit Utrecht wat een Student Union is voor Amerikaanse en Engelse Universiteiten. In 2013 is Parnassos een waardevolle verbinding aangegaan met de faculteit Geesteswetenschappen. Het Departement Media en Cultuur heeft alle activiteiten omtrent actief cultuuronderwijs en producties bij Parnassos Cultuurcentrum ondergebracht.

Parnassos Cultuurcentrum

CWC jaarbeeld 2013 // universiteit utrecht // inleiding

4 Studenten, wetenschappers en mensen van buiten de un iversiteit me t een interesse voor wetenschap, debat en cultuur, delen iets. De wens om zich te ontplooien. Een nieuwsgierige blik. De behoefte dingen in hun verband te zien. De Universiteit Utrecht biedt daar ruimte voor. Bij het Centrum voor Wetenschap en Cultuur van de Universiteit Utrecht (CWC) ontmoeten wetenschap en cultuur elkaar. Hier is ruimte om kennis te delen en inspir atie op te doen. Het a anbod is divers: muziek, ma atschappelijk debat, dans, beeldende kunst, dialoog tussen universiteit en samenleving, tentoonstellingen, lezingen rondom ac tueel onderzoek, lesa anbod voor scholen, c abaret, games... Het a anbod overstijgt wetenschappelijke disciplines, de universiteit en va ak zelfs de stad Utrecht. De uiteenlopende ac tiviteiten worden verzorgd door: Parnassos Cultuurcentrum, Studium Gener ale en het Universiteitsmuseum Utrecht.

Traditiegetrouw heeft elke universiteit in Nederland een Studium Generale, het podium voor lezing en debat. Hier kunnen studenten, docenten en geĂŻnteresseerden van buiten de universiteit kennismaken met verschillende disciplines en met prominente wetenschappers en denkers in debat gaan over wetenschap en de maatschappelijke waarde van kennis. In 2013 ontwikkelde Studium Generale van de Universiteit Utrecht zich verder tot een intermediair tussen universiteit en samenleving, onder andere door samen met de NTR en Wetenschap24 maandelijks een live-uitzending van het levendige Science CafĂŠ Utrecht te organiseren, waar wetenschappers vertellen over hun onderzoek.

Universiteitsmuseum Utrecht

is de schatbewaarder Het van het Utrechts academisch erfgoed*. Hier maakt het publiek kennis met wetenschap en de universiteit. Het museum daagt bezoekers uit zelf onderzoeker te worden en op ontdekkingstocht te gaan. Het laat het publiek zien hoe Utrechts onderzoek bijdraagt aan de samenleving en aan ontwikkelingen waarmee we in de toekomst te maken krijgen. In 2013 stond het museum met de tentoonstelling Peace of Cake? Vrede: geen kant-en-klaar recept in het teken van oorlog en vrede. Een tentoonstelling passend in het jaar waarin het 300-jarig bestaan van de Vrede van Utrecht werd herdacht. De universiteit is een belangrijke partner bij tal van culturele activiteiten in de stad. Dankzij een groot netwerk binnen en buiten de universiteit, speelt het CWC een belangrijke inhoudelijke en organiserende rol in evenementen als de Culturele Zondagen en festival deBeschaving. In 2013 is er veel aandacht besteed aan de viering van het 300-jarig bestaan van de Vrede van Utrecht. * met uitzondering van de bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht


Cursist Parnassos

De komende jaren zet het Centrum voor Wetenschap en Cultuur in op drie programmalijnen:

We delen Ontplooiing 2. Wetenschap en het betrekken van publiek – We voeden Nieuwsgierigheid 3. De universiteit in de Stad van Kennis en Cultuur – We zien Samenhang 1. Een actieve academische gemeenschap met aandacht voor talenten –

De activiteiten van het Centrum voor Wetenschap en Cultuur maken dat wetenschap en cultuur een breed publiek bereiken: van studenten en medewerkers tot geïnteresseerden in Utrecht en daarbuiten. Met dit aanbod wordt bijgedragen aan drie taken van de universiteit: de ontdekking en ontwikkeling van (andere) talenten, de onderlinge verbinding tussen studenten, wetenschappers, alumni en medewerkers en het valoriseren van kennis door het te delen met het publiek.

5 CWC jaarbeeld 2013 // universiteit utrecht // inleiding

‘Wat hebben jullie ontzettend veel leuke dingen!’


Ont plooiing

1 CWC jaarbeeld 2013 // universiteit utrecht // ontplooiing

6

Bij een universiteit met toponderzoek en toponderwijs past een hechte en actieve academische gemeenschap met aandacht voor talent, in de breedste zin van het woord. UU C o m m u n i t y

Ter versterking van de UU Community vond op 28 maart de eerste Expeditie UU plaats, een dag speciaal voor medewerkers van de universiteit en hun familieleden en vrienden om te laten zien wat de universiteit te bieden heeft. In samenwerking met alle faculteiten werd

een programma opgebouwd dat net zo gevarieerd was als de Universiteit Utrecht zelf. Ruim 450 bezoekers lieten zich in het Universiteitsmuseum verrassen door het bruisende programma vol wetenschap, muziek, ontmoetingen en experimenten. De faculteit Geneeskunde liet bezoekers hedendaags ‘piskijken’. De kat in plakjes van Diergeneeskunde was op zijn zachtst gezegd fascinerend en ook de enorme koeienmaag trok veel belangstelling. Studium Generale zorgde voor de verbinding tussen collectie en hedendaags onderzoek. Bezoekers konden zelf meedoen aan een experiment of met een hoogleraar dwalen door de Oude Hortus. Een heus strijkorkest verraste bezoekers en de zangeressen van Girls Girls Girls, getalenteerde cursisten van Parnassos, spatten van het podium af. W e t e n sc h a p s e d u c at i e

Kaasme isje

Presentatie van de cursus Kleinkunst

De Universiteit Utrecht deelt resultaten van onderzoek met publiek. Wetenschapseducatie en -communicatie staan dan ook voorop in het Universiteitsmuseum Utrecht. Dit is terug te vinden in alles wat er in het museum te doen en te zien is. Zowel in de programma’s voor het onderwijs als in de tentoonstellingen in het museum wordt steeds gezocht naar nieuwe vormen om leerlingen en bezoekers in aanraking te laten komen met wetenschap. Met het wetenschapsknooppunt is dit jaar de Summerschool Junior, waarvan de pilot vorig jaar draaide, voortgezet en uitgebreid met andere faculteiten. Tijdens de zomervakantie konden leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 kennismaken met wetenschap. Samen met studenten en wetenschappers deden de kinderen proeven op de plek waar, in Utrecht,


wetenschap in het dagelijkse leven plaatsvindt: het Utrecht Science Park in De Uithof. Het programma werd twee weken lang aangeboden waardoor 220 kinderen vier dagen lang onderzoek konden doen. Bij de aftrap was het Jeugdjournaal aanwezig. Een andere vorm van wetenschapseducatie en -communicatie zijn de museumgame Beestenbende en de dialoogtafel in het Bleulandkabinet, die in 2013 naar aanleiding van ervaringen van bezoekers zijn verbeterd. Beide toepassingen hebben als doel bezoekers beter te laten kijken en zelf te laten zoeken naar antwoorden, en passen in het streven naar waardevolle interactieve toepassingen. In Beestenbende gaat het daarbij over de kenmerken van dieren. In de dialoogtafel van het Bleulandkabinet worden bezoekers aan het denken gezet over de ontwikkelingen in de medische wetenschap. In vervolg op deze projecten ontwikkelde het museum de pilot ‘Eeuw van het medicijn’, een game voor op school en in het museum. Dat de belangstelling voor wetenschap groeit, merkt het museum aan het aantal bezoekers: dat nam in 2013 met ruim 6% toe. Vooral in de schoolvakanties wisten gezinnen met kinderen het museum goed te vinden.

Ac t i e f c u lt u u r o n d e r w i j s

De universiteit biedt meer dan kennis & onderzoek. Het is ook een broedplaats voor creatief talent. De thuisbasis van de creatieve en culturele ontwikkeling van studenten is Parnassos Cultuurcentrum. Dit jaar opende Parnassos voor de eerste keer ook in de zomer haar deuren. Het enthousiasme van het selectieve gezelschap dat de speciaal ontwikkelde zomercursussen volgde, was zo groot dat er aan het programma een vervolg wordt gegeven in 2014. In totaal schreven in 2013 meer dan 3.200 studenten zich in voor een van de 300 cursussen, van creatief schrijven tot dramalessen. Parnassos is daarnaast een waardevolle verbinding aangegaan met het Departement Media en Cultuur. Alle activiteiten omtrent actief cultuuronderwijs en producties zijn nu

bij het cultuurcentrum ondergebracht. Parnassos is tevens de thuishaven van succesvolle studentenmuziekgezelschappen en een theatersportgroep. Zij repeteren in de zalen en maken gebruik van de expertise en communicatiekanalen van het cultuurcentrum. Alle gezelschappen hadden in 2013 regelmatig optredens in de stad en daarbuiten. Dekoor, een voorbeeld van een muziekgezelschap dat bewijst zich te kunnen meten met de top van de (inter)nationale amateurgezelschappen, trad samen met Wende Snijders op tijdens de Nationale Dodenherdenking in de Utrechtse Domkerk. Het prominente publiek bestond onder meer uit leden van de Tweede Kamer en minister-president Rutte. Rheingold op de Rijn

Cultureel hoogtepunt van dit jaar was het lustrumconcert van het 190 jaar oude USCon-

‘Het was een mooi avontuur met een geweldig resultaat! ’

Joost van Berkel, bezoeker Rheingold

CWC jaarbeeld 2013 // universiteit utrecht // ontplooiing

7


de oude hortus

Genieten van de rust

CWC jaarbeeld 2013 // universiteit utrecht // ontplooiing

8

‘Locaties waar goede ideeën vanzelf komen… Hortus Universiteitsmuseum Utrecht.’

najaar ontving Rheingold op de Rijn de eerste Schaunard Award van Place de l’Opera, het grootste online Operamagazine van Nederland, voor haar onderscheidende bijdrage aan de operawereld.

op Twitter

Ov e r s t u d i e g r e n z e n h e e n k i j k e n

cert. Een maand lang speelden tachtig studenten en veertien professionele operazangers de opera ‘Das Rheingold’ van Wagner. Plaats van handeling was een 135 meter lang industrieel binnenvaartschip dat is omgebouwd tot volwaardig theater. Wagners legendarische muziek werd dus letterlijk op de Rijn uitgevoerd. Het project is zeer gewaardeerd door cultuurliefhebbers en professionals. De voorstelling werd door 7.600 mensen bezocht, er verschenen artikelen in onder andere het NRC en de Volkskrant en het voltallige orkest speelde live bij Pauw & Witteman. In het

Om studenten over de grenzen van hun eigen studie heen te leren kijken en zo kennis te laten maken met de reikwijdte en beperkingen van hun eigen vakgebied, werd hen de mogelijkheid geboden lezingenseries in hun curriculum op te nemen: Wetenschapsfilosofie (Op ’t randje), Duurzaamheid als wereldbeeld (Lokaal mondiaal) en Geschiedenis als spiegel voor de hedendaagse opvoeding (Over de bloemetjes en de bijtjes). Uit het grote aantal inschrijvingen, en de reacties tijdens en erna, blijkt het enthousiasme van de studenten voor deze aanpak. Honderden columns en essays werden door hen opgeleverd met als basis de interdisciplinaire lezingen van Studium Gene-


onze activiteiten in de media – een selectie www

• Blog op Maartenonline.nl over de tweede lezing van historicus Maarten van Rossem in de serie 500 jaar geschiedenis. • Steven Pinker schreef na afloop van zijn lezing op 4 mei een reflectie op zijn blog.

• Op DUB verscheen een verslag van het Science Café op 30 september. • Kennislink schreef een recensie over het wetenschapsprogramma op festival deBeschaving. • Festival deBeschaving: ‘Even het mooiste plekje op aarde’. De Utrechtse Internet Courant. • De werkplek van tuinman Henk Nokkert, op DUB. • DUB over het cabaretpodium van Parnassos.

T i j d sc h r i f t

• Conservator Reina de Raat over 19de eeuwse wortelschroeven en kurkentrekkers bij de tandarts in het tijdschrift Dentz. • En in Dentz een artikel van Reina de Raat over Duurzaam tandenpoetsen.

F i l m pj e

Krant

rale. Daarbij organiseerde Studium Generale in samenwerking met de faculteitsvereniging Utrechtse Filosofiestudenten twee Filosofische Cafés. Met de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen organiseerde Studium Generale het Vredesdagensymposium in nieuwe vorm - met tafeldiscussies en presentaties van postconflict experts.

• De Leeuwarder Courant en het AD schreven over de bijeenkomst met minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem in het Academiegebouw. Op Sargasso.nl verscheen een uitgebreid artikel. • Het CZ-college op de website van Stadsblad Utrecht 28-08-13. • Als voorbereiding op deBeschaving werd prof. Liesbeth Sterck geïnterviewd door NRC en NRC Next over haar lezing op het festival over seksende apen. • AD/UN schreef over het blad van de reuzenwaterlelie in De Oude Hortus Victoria amazonica in de Oudegracht. • AD/UN schreef over de voorstelling ‘Peace of cake?’ in het Universiteitsmuseum: bezoekers over de tentoonstelling ‘Peace of cake?’ • ‘Rijnaak toneel voor Wagner-opera’ in de Volkskrant. • ‘Varend “Rheingold” op de Rijn’ in NRC Handelsblad.

• Ine van Dam danst bij Parnassos. • Het voltallige orkest van Rheingold op de Rijn speelde live bij Pauw & Witteman. • Een audiofragment over Rheingold op de Rijn op de website van de NOS.

Radio

• Waarom is dansen gezond? FunX Radio interviewde medisch fysioloog dr. Tim Takken tijdens Culturele Zondag Utrecht Danst. Takken gaf het Culturele Zondagen College. • Ter voorbereiding op de lezing ‘Je bent wat je eet’ in de reeks ‘Framing Food’ werd dr. Hans Dagevos geïnterviewd door Radio M. • Paul Lambers vertelt bij RTV Utrecht over depotrondleidingen bij U aan Tafel (op 39:12). • Een uitzending van het Science Cafe Utrecht.

Televisie

• De wereld draait door – Adriaan van Dis over Niasmaskers van het Universiteitsmuseum. • Op 22 juli kwam het Jeugdjournaal langs en interviewde o.a. de ‘baas van de universiteit’ Bert van der Zwaan. • In de Week van de Vrede van RTV Utrecht zond Radio M een item over ‘Peace of cake? uit.

9 CWC jaarbeeld 2013 // universiteit utrecht // ontplooiing

Blog


CWC jaarbeeld 2013 // universiteit utrecht // universiteitsmuseum utrecht 2013

10


Het Universiteitsmuseum maakt van elke bezoeker, jong en oud, een onderzoeker en laat zien hoe wetenschap werkt. Onderzoekend en ontdekkend leren komt in alle tentoonstellingen en activiteiten terug.

museumbezoek

19.922

54.561

museumkaarthouders kwamen langs

bezoekers

Oktober Augustus Mei

Top 3

drukke maanden

online

112. 205 bezoekers

1

79.73 0

1.6 8 2

unieke bezoeken

facebookvrienden

S u m m e r sc h o o l j u n i o r

24 0

oorkondes uitgereikt aan jonge wetenschappers van de Summerschool Junior

en verder...

5.635

collectiestukken online

20 0

leerlingen kregen een wetenschapper in de klas

15.0 0 0

vredesduiven door bezoekers voorzien van vredeswensen

11 CWC jaarbeeld 2013 // universiteit utrecht // universiteitsmuseum utrecht 2013

u n i versi te i t smuseum u t rec ht 2013


2 CWC jaarbeeld 2013 // universiteit utrecht // nieuwsgierigheid

12

Nieuws gierigheid

Het valoriseren van kennis door het te delen met publiek wordt

geven zodat vrijwel alle colleges door zo’n zestig kinderen konden worden bijgewoond.

steeds belangrijker. Die mogelijkheid biedt het CWC ruimschoots. V i d e o b l o g & K e t t i n g r e ac t i e Introduc tie Science C afé Utrecht

Ar non Gr unb e r g

Tijdens de Nacht van Descartes over “Ondeugd en economie”

De universiteit besteedt veel aandacht aan het zichtbaar maken van de maatschappelijke impact van onderzoek en betrekt een breed publiek bij het wetenschappelijke debat. Zo heeft Studium Generale dit jaar het Science Café Utrecht geïntroduceerd. In dit Café schuiven elke maand wetenschappers aan om een voorproefje te geven van het programma van Studium Generale. Vanuit hun vak beschouwen ze actuele, spraakmakende en wetenschappelijke onderwerpen. Het Science Café Utrecht is een samenwerking met de NTR die met Hoe? Zo! Radio tijdens de avond een live uitzending verzorgt. Een bijzondere editie werd ingevuld in het kader van U-Meet, een initiatief van alle Nederlandse universiteiten om publiek te betrekken bij wetenschap. MuseumJeugdUniversiteit

Ontdekken en onderzoeken staan centraal bij alle activiteiten van het museum. Contact met de wetenschap en de wetenschappers zelf is hierbij leidend. Daarom waren er ook in 2013 weer twee collegereeksen van de MuseumJeugdUniversiteit. Wetenschappers dragen hun passie over en leggen uit hoe wetenschap werkt, terwijl ze kinderen in staat stellen mee te denken over actueel onderzoek. De collegereeks voor kinderen tussen de acht en twaalf jaar wordt steeds populairder. De wetenschappers waren bereid hun college twee keer te

In 2013 verschenen in samenwerking met de NTR ook verschillende videoblogs waarin prominente sprekers als Benjamin Barber kort en krachtig hun visie geven. De blogs zijn ook via Wetenschap24, het themakanaal van de publieke omroep, onder de aandacht gebracht. Niet alleen debat met het publiek of binnen de eigen discipline is essentieel voor bloeiende wetenschap, ook tussen de verschillende vakgebieden komen onderzoekers verder door dialoog. Daarom verscheen er weer een kettingreactie waarin wetenschappers van verschillende vakgebieden met elkaar in gesprek gaan. Dit jaar was het onderwerp: bezit. Iedereen wil veel hebben, maar is dat wel nodig en is dat een houdbare wens in een wereld die moet verduurzamen? De blogs zijn gebundeld in een e-book. Bijzondere rolmodellen

Om de achtergronden van de actualiteit te duiden, geeft Studium Generale graag het podium aan rolmodellen op het gebied van wetenschap, filosofie en maatschappij. Ook in 2013 haalde Studium Generale hiervoor prominenten uit het buitenland, zoals de Britse professor Roger Scruton en arts en schrijver Theodore Dalrymple. In de serie ‘Uitgesproken idealen’ kon het publiek grote denkers aan de tand voelen. In het kader van 300 jaar Vrede van Utrecht herwaardeerden de sprekers in deze serie idealen van onze beschaving. Studenten onderzochten samen met de bekende inspiratoren hoe we met


Kies geen studie. Kies Studium Generale.’ Jacques Giesbertz, bezoeker

U i t d e r i j k e c o l l e c t i e va n het Universiteitsmuseum

Blaschkamodel van een kwal, Porpita mediterranea. Ca. 1882

een optimistische blik naar de toekomst kunnen kijken. Ook bijzonder was de 4 mei-herdenkingslezing van de wereldberoemde Harvard-psycholoog Steven Pinker over ons betere ik. Pinker staat nummer 3 op de lijst ‘Invloedrijke denkers 2013’. Een record van 131.500 mensen keken de lezingen van Studium Generale online mee of terug. De ontwikkeling van de mobiele site, waardoor de lezingen nog gemakkelijker terug te zien zijn op smartphone of tablet, werkte hier aan mee. Een voorbeeld is het gesprek van Arnon Grunberg met vrijemarkteconome Deirdre McCloskey over deugd, ondeugd, mens en markt. Verder publiceerde Studium Generale tweemaal het Studium Generale Magazine. Door gerelateerde opnames aan elkaar te linken, blogs te schrijven en te koppelen, en verdieping te bieden in de vorm van thema-specifieke dossiers, toont Studium Generale op een overzichtelijke manier hoe wetenschap en maatschappij met elkaar zijn verweven. T e n t o o n s t e l l i n g P e ac e o f C a k e ?

waar het Universiteitsmuseum deel van uitmaakt. Dit collectief van tien Utrechtse musea bereidde het feestjaar gezamenlijk voor. In Peace of Cake? stond wetenschap achter vrede en vredesprocessen centraal. Aan de hand van het onderzoek van drie wetenschappers van de Universiteit Utrecht werd de bezoeker meegenomen in de dilemma’s die spelen bij het sluiten van vrede. Samen met onderzoekers van het interfacultaire Focus en Massa project Conflicts and Human Rights van de Universiteit Utrecht, zoomde de tentoonstelling in op drie (voormalige) oorlogsgebieden: Oeganda, Zuid-Afrika en Joegoslavië. In korte documentaires gaven de wetenschappers inzicht in hun onderzoek naar vrede.

2013 was ook het jaar van de Vrede van Utrecht. De Universiteit Utrecht participeerde in zo’n vijftien conferenties, culturele activiteiten en tentoonstellingen waarmee werd herdacht dat 300 jaar geleden in Utrecht het vredesverdrag werd gesloten dat een einde maakte aan de Spaanse Successieoorlog. In dit kader was in het Universiteitsmuseum de tentoonstelling Peace of Cake? Vrede: geen kanten-klaar recept te zien. Het museum werkte voor deze tentoonstelling weer nauw samen met de Stichting Utrechts Museumkwartier,

De wetenschappers bezochten daarnaast scholen om college en uitleg te geven over hun onderzoek en vakgebied. De klassen bezochten bovendien het museum om aan de slag te gaan met de dilemma’s waar onderzoekers rondom vrede en vredesprocessen ook mee te maken krijgen. Samen met een kunstenaar hebben ze oplossingen bedacht en uitgewerkt in creatieve objecten die zijn opgenomen in de tentoonstelling. Ook het reguliere publiek werd in de tentoonstelling

geconfronteerd met dilemma’s die spelen in een vredesproces. Een keuzespel liet bezoekers ervaren dat er voor vrede inderdaad geen kant-en-klaar recept is. L a n c e r i n g va n d e c o l l e c t i e w e b s i t e

Een verrijking voor de Universiteit Utrecht is de lancering van de collectiewebsite. De site, mede mogelijk gemaakt door alumni van de universiteit, is als een schatkamer met objecten uit eeuwen academisch erfgoed. De eerste 5.600 objecten zijn nu online te raadplegen. Met de lancering van de collectiewebsite is voor het eerst een groot deel van het academisch erfgoed van de universiteit zichtbaar gemaakt voor het publiek. Context wordt op een verrassende manier geboden door korte animaties die iets vertellen over een hoogleraar of over het onderwerp dat centraal staat. De objecten zijn voorzien van beschrijvingen en foto’s van hoge kwaliteit. Details die met het blote oog niet te zien zijn, kunnen haarscherp worden bekeken. Tegelijkertijd met de collectiewebsite is de reguliere museuminformatie in een nieuw jasje gestoken. De nieuwe uitstraling van de site leverde veel positieve reacties op.

CWC jaarbeeld 2013 // universiteit utrecht // nieuwsgierigheid

13


CWC jaarbeeld 2013 // universiteit utrecht // parnassos cultuurcentruM 2013

14


De Universiteit Utrecht daagt studenten uit om naast hun studie (onvermoede) talenten te ontwikkelen. Parnassos Cultuurcentrum biedt hiertoe volop faciliteiten en cursussen, theater-, muziek- en dansproducties, cabaret en meer.

pa r n a ssos cult uu rc en t rum 2013 deelnemers

3.247

....bezochten meer dan

30.000

deelnemers cursussen en workshops...

380

keer Parnassos

deelnemers muziekgezelschappen

130.386

2.085

bezoekers

bezoekers kwamen er over de vloer

bezoekers live-activiteiten

c u r s u ss e n e n r e p e t i t i e s

312

cursussen

1.762

bezoekers cursuspresentaties

13.344

keer gereperteerd door Parnassospashouders

en verder

85

potten verf gebruikt in het atelier

CWC jaarbeeld 2013 // universiteit utrecht // parnassos cultuurcentruM 2013

15


Samen hang

3 CWC jaarbeeld 2013 // universiteit utrecht // samenhang

16

De Universiteit Utrecht maakt deel uit van een Stad van Kennis & Cultuur. Samen met in- en externe partners dragen Parnassos Cultuurcentrum, Universiteitsmuseum en Studium Generale bij aan de rol van de universiteit als maatschappelijker speler.

Oost We st

Discussieavonden over culturele stereotypen

Culturele Zondagen College. Aansprekende wetenschappers vertellen over hun onderzoek in lijn met het thema van de betreffende dag. Van prof. dr. Johan Bolhuis, hoogleraar Gedragsbiologie, die de evolutie van spraak bestudeert, tot prof. dr. Louk Vanderschuren die onderzoekt wat er gebeurt in onze hersenen wanneer we genieten.

O n c o n v e n t i o n e e l k e n n i s f e s t i va l

B i j z o n d e r e c u lt u r e l e p r o d u c t i e s

Ook op de derde editie van festival deBeschaving, dit jaar op 4 juli, kwamen kennis en cultuur samen. De universiteit is samen met het UMC Utrecht en de Hogeschool Utrecht partner van dit onconventionele festival. Op de eerste zaterdag van juli stonden verschillende muziek- en sprekerspodia, stands waar je proefjes kon doen en debat- en theatertenten opgesteld in de Botanische Tuinen van het Utrecht Science Park. Op en rond het kennispodium Cirque de la Science, waarvoor Studium Generale de programmering verzorgde, kwamen kennis, spektakel en humor samen. Utrechtse wetenschappers toonden het brede scala aan onderzoek en wetenschap dat plaatsvindt aan de universiteit: van leven op Mars en goochelen met geld, tot aan robots met visie en het temmen van tumoren. Samen met de NTR werd een live-uitzending van radioprogramma Pavlov verzorgd.

Ook bracht Studium Generale dit jaar weer verschillende Utrechtse onderzoekers samen op het gebied van de vier speerpunten van de universiteit: Duurzaamheid, Instituties, Jeugd & Identiteit en Life Sciences. Ze ontmoetten elkaar bij uiteenlopende programma’s waarbij regionale en nationale stakeholders werden uitgenodigd mee te discussiÍren met wetenschappers en schrijvers zoals schrijver Kader Abdolah en Arabist en spreker Petra Stienen. De colleges die zij gaven over de manier waarop Oost en West elkaar zien, vormden een van de hoogtepunten. Ze onderzochten hoe stereotypen de manier beïnvloeden waarop culturen naar elkaar kijken.

C o l l e g e s v o o r d e s ta d

De samenwerking met Culturele Zondagen is een ander voorbeeld van de manier waarop kennis en cultuur samenkomen en wetenschap toegankelijk wordt gemaakt voor een breed publiek. Tijdens elke Culturele Zondag kunnen bezoekers hun kennis bijspijkeren tijdens het

Op 1 juni was de universiteit gastheer voor een bijzondere Culturele Zondag met het thema Vocaal Kabaal. Zo was er in het Academiegebouw een workshop Stemgebruik en zelfexpressie, er waren singersongwriters in de Luistertuin en er waren zangproducties te horen. Op andere zondagen waren er theaterproducties en optredens van verschillende studentenmuziekgezelschappen te zien. Met livemuziek, toneel en cabaret groeit de plek die Parnassos Cultuurcentrum inneemt


‘De voorstelling was niet minder dan bril-jant! Een megakomische mash-up van verschillende sprookjes’ Bezoeker Lang & Gelukkig

T h e at e r p r o d u c t i e L ang & Gelukkig

Rabobank en de Europese Commissie, stond de bijdrage van wetenschap voor de samenleving centraal. Bij deze debatten over de creatieve, leefbare en gezonde stad kwamen beleidsmakers, inwoners en wetenschappers samen. Ook tijdens de bijbehorende stakeholdermeetings, georganiseerd met businessincubator Utrecht Inc., werden nieuwe samenwerkingen en coalities aangegaan waaronder de mensenrechtencoalitie. In het kader van deze debatten maakte Studium Generale infographics (de creatieve stad, Utrecht als mensenrechtenstad en de gezonde stad) die richting geven aan volgende debatten. Utrechtse kennis

binnen de stad en daarbuiten. Zo stonden dit jaar onder meer Dorine Wiersma en Johan Goossens op het Cabaretpodium, beiden met een hilarisch programma en een uitverkochte zaal. Een waardevolle aanvulling op het cabaretprogramma was de goedbezochte finalistentour van het Groninger Studenten Cabaretfestival. Het Cultuurcentrum zette de samenwerking met vereniging U Jazz voort, met optredens variërend van beginnende bands tot (inter)nationaal bekende jazzmuzikanten, waaronder Wim Bronnenberg en Paul van der Feen.

avondje girlpower met swingende meidennummers die iedereen kent. Ook de theaterproductie Lang & Gelukkig kreeg veel applaus van het publiek. Deze humoristische feel good voorstelling bracht een eigentijdse mix van populaire sprookjes. En dan Theaterproductie: TRASH. ‘This is not an outrageous story about a mysterious couple driving throught the dusty desert and got stuck in a shitty dusthole somewhere along the highway to hell. No. This is nothing like that. This is TRASH.’ Een voorstelling waarvan de sfeer tot op het bot voelbaar was.

Ta l e n t o n t w i k k e l i n g

De universiteit als

Er stonden drie bijzondere producties op de planken, uitgevoerd door getalenteerde cursisten. Wegens succes zijn er twee in reprise genomen tijdens Culturele Zondagen. De zangproductie Girls, Girls, Girls stond voor een

m a at sc h a p p e l i j k e s p e l e r

In drie door Studium Generale georganiseerde Stadsdebatten over burgerschap in samenwerking met provincie en stad Utrecht en mogelijk gemaakt door samenwerkingspartner

Universiteit Utrecht, gemeente en provincie Utrecht tekenden samen een partnerschap rond het Europese project “Places of Scientific Culture”. In het kader van dit project organiseerde Studium Generale onder andere acht publieksavonden over duurzaamheid op lokaal en mondiaal niveau, over de stad en de regio als laboratorium voor uitdagingen op wereldschaal.

17 CWC jaarbeeld 2013 // universiteit utrecht // samenhang

Valt Roodkapje voor de charmes van de wolf?


Rheingold op de Rijn

Wagner’s opera op een unieke locatie: een rijnaak OP de Rijn

CWC jaarbeeld 2013 // universiteit utrecht

18


CWC jaarbeeld 2013 // universiteit utrecht

19


CWC jaarbeeld 2013 // universiteit utrecht // studium generale 2013

20


Studium Generale is er voor wat Google je niet vertelt en wat je zappend niet ziet. Studenten, docenten en geïnteresseerden van buiten de universiteit kunnen hier lezingen volgen en deelnemen aan debatten. Studium Generale wil op deze manier kritische reflectie stimuleren.

st ud i um g en er ale 2013 zaal

16.918

42%

zaalbezoekers

110

van de bezoekers was student

activiteiten

website

1

1. 377

156 .028

2.0 4 4

facebook likes

unieke bezoekers

twittervolgers

terugzien

57.893

+

teruggekeken lezingen

73.701

kijkers via youtube

=

131.584

totaal aantal keer bekeken video’s

n a a r a a n l e i d i n g va n d e l e z i n g e n

22 blogbundels en boeken

4 cd’s 4 0 pagina’s in TROUW

CWC jaarbeeld 2013 // universiteit utrecht // studium generale 2013

21


Verder kijken

4 CWC jaarbeeld 2013 // universiteit utrecht // verder kijken

22

Ook in 2014 zullen de onderdelen van het CWC een sterke bijdrage leveren aan het profiel van de Universiteit Utrecht. i n t e r ac t i e e n pa r t i c i pat i e

Ontdekken en onderzoeken staan ook in 2014 centraal. In het Universiteitsmuseum komt de wisseltentoonstelling Tot op het Bot, waar een enorme hoeveelheid objecten uit de collectie te zien is. Ook de stand van zaken in de actuele wetenschap krijgt in deze tentoonstelling een plek. Publiek kan zichzelf bij interactieve onderdelen verplaatsen in de rol van de student of de wetenschapper. kennisl ab

In het Universiteitsmuseum

Een nieuw project is de Dialoogzone waar om de drie à vier maanden een ander onderzoek aan bod komt in steeds weer een andere vorm om op die manier de bijdrage van Utrechts onderzoek aan de maatschappij zichtbaar te maken. De participatie van en interactie met het publiek zijn ook hier belangrijke aspecten. B i j d r ag e n a a n W i k i m e d i a

Om de collectiestukken en de bijbehorende verhalen van de Universiteit Utrecht verder

‘Ik zou het museum langer open doen, want ik was nog lang niet uitgekeken.’ Lars,‘museuminspecteur’

zichtbaar te maken, werkt het Universiteitsmuseum met partijen als Unicum, Europeana en de Stichting Academische Collecties. Samen zetten zij de digitalisering van de collectie voort zodat een groter publiek wordt bereikt. Hiermee wordt ook aangesloten bij het principe van deelbaarheid en openheid van instanties. De collectiewebsite levert nieuwe samenwerkingen op, zoals met Wikimedia. Het Universiteitsmuseum is een van de partners in het project De grote Wikipedia Expeditie en zal een grote contentdonatie doen aan Wikimedia. In samenwerking met onder andere de Stichting Academisch Erfgoed is een Wikipedian in Residence aangesteld. Deze gastredacteur schrijft voor diverse erfgoedinstellingen samen met Wikipedians artikelen over expeditiecollecties van de deelnemende instellingen. Eigen Collegetour

Opnamen van Studium Generale lezingen zijn in 2014 nog makkelijker terug te zien en te delen via de Lezing Gemist App die nu volop in ontwikkeling is. Ook in ontwikkeling is de eigen Collegetour van de Universiteit Utrecht, waarin grote denkers binnen de universiteit aan de tand worden gevoeld door studenten. Verder komt Studium Generale in 2014 met het Movie & Science programma. Wetenschappers gaan met het publiek in debat over films, van cultmovies tot blockbusters, die raken, verbazen en inspireren. Films voeden je fantasie en zijn een manier om op een veilige manier nieuw territorium te verkennen. Hoe verhouden de filmbeelden zich tot de technologische vooruitgang, filosofische ideeën of sociale verschijnselen? In oktober presenteert het dagblad Trouw in samenwerking met


s a m e n w e r k i n g s pa r t n e r s

En het is weer feest! Al twintig jaar heeft de Universiteit Utrecht een cultuurcentrum. Parnassos viert dat twintigjarig bestaan in 2014. De voorbereidingen van een spectaculaire theatervoorstelling door het hele pand zijn al gestart. De lustrumviering met de titel Twist. Niets is wat het lijkt… staat gepland voor december. Kortom: ook in 2014 biedt de Universiteit Utrecht volop voeding voor de geest en Verbind& we mensen, disciplines en instituten.

IN g m a r H e i j t z e

De Utrechtse dichter op festival deBeschaving

Culturele SAmenwerkingsverbanden • Broek & Buuren theater & evenementen • City2Cities • Culture Connections Company • Cultuurpromotie Utrecht / Culturele Zondagen • Dominee- en dokterszoon • Festival deBeschaving • Festival Oude Muziek • Food Jazz and DJ’s • Galerie Sanaa • Landelijke Overleg Culturele Organisaties (LOCO) • Hortusfestival • Open Monumentendag • Open Tuinendag • Openluchthotel • Pollination • Smartlappenfestival • Het Literatuurhuis • Stichting Cultuurpromotie Utrecht • Stichting Vrede van Utrecht • War Child • Theatergroep Fallstaf • Theatergroep Zest • Utrechts Centrum voor de Kunsten • Vereniging U Jazz • Utrechts Uitburo

• Utrechts Centrum voor de Kunsten • Utrechts Comité 4 meiherdenking • Vereniging Science Centra • Wetenschapsweekend • Xperiment

Kenn ispartners • BioMedical Materialsprogramma As good as new • Botanische Tuinen Utrecht • Centrum voor Onderwijs en Leren Universiteit Utrecht • Descartes Centre for the History and Philisophy of the Sciences and the Humanities • Departement Wijsbegeerte en Religiewetenschappen • Hogeschool Utrecht • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) • Faculteit Bètawetenschappen M e d i a pa r t n e r s • Faculteit Diergeneeskunde • Academische Boekengids • Faculteit Geesteswetenschappen • DUB • Faculteit Geneeskunde • Hoe?Zo! Radio NTR • Faculteit Geowetenschappen • Home Academy • Faculteit Recht, Economie, • Kennislink Bestuur en Organisatie • Lecturenet & CIM • Faculteit Sociale Wetenschappen • NPO / VPRO • Gemeente Utrecht • NTR • GG&GD Utrecht • RTV Utrecht / Radio M • Graduate School of Life Sciences • Sargasso • Kenniscentrum Instituties van de • Trouw Open Samenleving • Uitgeverij Lemniscaat Samenwerkingspartners • Media- en Cultuurweten• W24 E d u c at i e schappen, Universiteit Utrecht • Platform Bètatechniek • NMT Museale • Eduniek, CED-Groep • Oikos • EduScience SAmenwerkings• Provincie Utrecht • Freudenthal Instituut voor verbanden • Reinwardt Academie Didactiek van Wiskunde en • Ecsite: European network of • Rijksinstituut voor Natuurwetenschappen science centres and museums Volksgezondheid en Milieu • Hogeschool Utrecht, Centrum • Fischer Stichting • SETUP Centrum voor creatieve Theo Thijssen • Medische Conservatoren innovatie en nieuwe media, • Junior College Utrecht Nederland Utrecht • Nederlandse Museumvereniging • JINC • Somo • Marnix Academie • Numanstichting • Studentenvereniging voor • Schoolbesturen regio Utrecht: • Sonnenborgh – museum & Internationale Betrekkingen (SIB) KSU, PCOU en SPO Utrecht sterrenwacht • TEDxUtrechtUniversity • MuseumJeugdUniversiteit • Stichting Academisch Erfgoed • UAF Stichting voor Vluchteling • Natuur- en Milieueducatie • Stichting Nederlandse studenten Gemeente Utrecht Natuurhistorische Collecties • Universitair Medisch Centrum • SETUP Centrum voor creatieve • Stichting Utrechtse Musea Utrecht innovatie en nieuwe media, • Stichting Vrienden • Utrecht Sustainability Institute Utrecht Tandheelkundig Erfgoed • Universiteit Twente • Vereniging voor Science Centra • Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB) • Universiteit voor Humanistiek • Universiteitsbibliotheek Utrecht • Studystore

23 CWC jaarbeeld 2013 // universiteit utrecht // verder kijken

Studium Generale in Utrecht de zesde editie van de ranglijst van duurzame Nederlanders: de Duurzame 100. Deze presentatie is de afsluiting van de jaarlijks terugkerende SUREweek, het evenement voor duurzame innovatie in de regio Utrecht.

Fondsen & Sponsoren • Europese Commissie • Gemeente Utrecht • Jaarfonds Utrechts Universiteitsfonds • K.F. Hein Fonds • Mondriaan Fonds • Provincie Utrecht • Rabobank Utrecht • Sodexo • Stichting Elise Mathilde Fonds • Stichting DOEN • Stichting Vrienden Oude Hortus en Universiteitsmuseum • Taskforce Innovatie Regio Utrecht • Utrechts Universiteitsfonds • Van Baaren Stichting • VSBfonds • Vfonds


CWC jaarbeeld 2013 // universiteit utrecht

24

1

2

1. Met je hoofd op sterk water in het Universiteitsmuseum // 2. Cursuspresentatie Buikdansen bij Parnassos // 3. De Oude Hortus // 4. prof. dr. Maarten van Rossem over 500 jaar geschiedenis // 5. Chez de sans vous

3

4

5


CWC jaarbeeld 2013 // universiteit utrecht

25

6

6. Rheingold // 7. Gitaarles bij Parnassos // 8. Debat tijdens de Universitaire Vredesdagen “Na het conflict�

7

8


Colofon Uitgave Š CWC 2014 // Redactie Met andere woorden‌ Maaike Kuyvenhoven // Vormgeving Ben Peters, De Hondsdagen // Fotografie Irene Doorenbos: cover // Kim van Doorn: pag 2-3 foto 2, 3, 7, 10 pag 6, pag 14, pag 17, pag 24-25 foto 2, 7 // HetFotoAtelier, Peter Rothengatter: pag 13// Jan-Willem Groen: pag 2-3 foto 1, 4, 9, pag 12, pag 16, pag 20, pag 23, pag 24-25 foto 4, 8 // Marieke Verhoeven: pag 2-3 foto 6// Ivar Pel: pag 2-3 foto 5, pag 8, pag 10, pag 22, pag 24-25 foto 1, 3 // Wim Trompert: pag 18, pag 24-25 foto 6 // Paul Scheulderman: pag 2-3 foto 8

CWC Jaarbeeld 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you