uk 37 - 23 juni 2011 | jaargang 40

Page 3

NIEUWS 3

UK 37 - 23 JUNI 2011

nieuws@ukrant.nl

Tandheelkunde oogst ‘tegengaS’ “Het rommelt bij tandheelkunde”, zeggen Sjoerd van Heijst en Jorrit Beuger, beide vijfdejaars student. Ze zijn een actie gestart: ‘tegengaS’, een anagram van Stegenga, een hoogleraar die drie weken geleden door de Raad van Bestuur van het UMCG op buitengewoon verlof werd gestuurd. Het wegsturen van Boudewijn Stegenga is volgens de studenten de

druppel die de emmer deed overlopen. “Er spelen meerdere problemen. Door een structureel tekort van 1 miljoen euro plus bezuinigingen van een half miljoen is het heel lastig om de bezetting bij tandheelkunde op gewenst niveau te krijgen. Verder is er onduidelijkheid over de invulling van de driejarige master, die afgelopen september van start ging. Stegenga is iemand die zich zorgen maakte om deze problemen en iemand met visie. Met zijn vertrek valt er een groot

gat. Om een signaal af te geven zijn we met onze actie begonnen. Het doel is Stegenga tot docent van het jaar te laten verkiezen op de wetenschapsdag, een jaarlijks evenement waar alle studenten en docenten bij aanwezig zijn.” Waarom de docent met verlof werd gestuurd is niet duidelijk. Stegenga zelf is niet bereikbaar voor commentaar en de faculteit wil geen uitleg geven. “Er is iets gebeurd waarna we hebben gekozen voor een timeout”, reageert Ton Kee, directeur fa-

culteit en sector onderwijs & onderzoek. Kort voor de deadline van de krant blijkt de lucht te zijn geklaard. “Er is overleg geweest, hij mag weer aan de slag”, zegt Kee. De studenten zijn blij met de terugkeer van Stegenga, maar geven de strijd niet op. “Dit neemt niet onze bezorgdheid weg over de overige problemen die spelen in het onderwijs. We blijven de actie tot het bittere eind volhouden om hiervoor aandacht te vragen.” edogrevers@ukrant.nl

Archeologie graaft wrak Lelystad op Archeologiestudenten van de RUG zijn deze week begonnen met de opgraving van een historisch scheepswrak in Lelystad. Het wrak vormt mogelijk de missende schakel in de kennis over scheepsbouw tussen de middeleeuwen en de moderne tijd, meldt Nieuw Land Erfgoed. Het in 1975 gevonden wrak is nog bijzonder compleet. Bij een uitgebreide verkenning enkele jaren geleden is een zwaard gevonden dat uit de zestiende eeuw afkomstig blijkt te zijn. De archeologen hopen nu te ontdekken waarom het zwaard aan boord was. Bekijk de opgraving via: ifmaffieldschool.blogspot.com.

Berovers blijven in het cachot De 24-jarige man die verdacht wordt van de overval op letterenbestuurder Egon Dietrich ontkent. “Ik zit al honderd dagen onschuldig vast”, zei hij vorige week in de rechtbank. Begin december werd de faculteitsbestuurder in zijn huis in Zuidwolde overvallen door twee gemaskerde mannen. De 24-jarige Stefan H. en de 23-jarige Rik O. zijn hoofdverdachten in de zaak. H. verzocht de rechtbank om vrijlating. De rechters wezen dat verzoek echter af, onder meer omdat een sigarettenpeuk met DNA van de verdachte bij de woning van Dietrich is gevonden. De rechtszaak wordt 18 augustus inhoudelijk behandeld.

Eindelijk bios in de open lucht

Glas-in-loodramen verstopt

De enorme glas-in-loodramen in de hal van het Academiegebouw zijn de komende maanden verstopt achter stellages en doeken. De ramen van kunstenaar Johan Dijkstra hebben last van roest en moeten daarom worden gerenoveerd. De herstelwerkzaamheden duren tot eind augustus. Tot die tijd zijn de oraties en promoties niet in de aula, maar in de Doopsgezinde Kerk in de Oude Boteringestraat. Foto Elmer Spaargaren

Gammel Nijenborgh 4 blijft bestaan Het natuur- en scheikundegebouw gaat niet tegen de vlakte. Het college van bestuur kiest ervoor het huidige verouderde Nijenborgh 4 versneld te moderniseren, in plaats van twee nieuwe panden te bouwen Volgens eerdere plannen zou het natuur- en scheikundegebouw op de Zernikecampus worden vervangen door twee nieuwe bouwdelen in 2014 en 2017. Vorige week besloot het college echter die plannen van

tafel te vegen. Nieuwe berekeningen laten zien dat onderhoud van het huidige pand en sanering van het in het gebouw aanwezige asbest “exorbitant duur” is. “Bij iedere verbouwing, renovatie of – op den duur – sloop moeten opnieuw kosten gemaakt worden om het restant asbest te verwijderen. We hebben daarom besloten de geplande aanpak te staken”, aldus het college. Nijenborgh 4 gaat de komende jaren compleet op de schop. Het ge-

bouw wordt tot op het betonskelet gestript en opgeknapt. Hoe lang de verbouwing gaat duren is nog onduidelijk. Komend najaar komen faculteit en college met een plan van aanpak. Volgens Jan Poutsma, portefeuillehouder middelen bij de bètafaculteit, zal er ook sprake zijn van nieuwbouw. “Er zal een pand bij moeten komen om de modernisering te realiseren. Alleen dan kunnen we een vleugel ontruimen, de medewerkers tijdelijk in het nieuwe deel onderbrengen, en

renoveren.” September vorig jaar werd asbest aangetroffen in de verschillende delen van het gebouw. Sindsdien wordt het asbest, dat vooral in de wanden zit, met een coating of extra muurtje afgeschermd of soms compleet verwijderd. Tot het complete pand is gemoderniseerd worden volgens het college “de nodige asbestbeheersmaatregelen getroffen” om de werkomgeving veilig te houden. peterkeizer@ukrant.nl

Recyclen tentamenvragen aan banden Studenten psychologie, sociologie en pedagogiek maken massaal gebruik van oude tentamens omdat de vragen vaak letterlijk terug komen in nieuwe tentamens. “Het grootste probleem is dat studenten vragen leren in plaats van de stof”, zegt fractievoorzitter van

SVGMW Julia Schlegelmilch. De studentenfracties PSB en SVGMW hebben de zaak aangekaart bij de faculteit. Ze waarschuwen dat er veel tentamens na afloop van een tentamen worden meegejat. Vice-decaan van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Wied Ruijssenaars neemt maatregelen om te voorkomen dat

tentamenvragen steeds hergebruikt worden. “Het oude en het nieuwe tentamen worden voorgelegd aan een collega. Die gaat ze vergelijken. Als er veel dezelfde vragen terugkeren, worden deze aangepast. Op die manier ontstaat er een steeds grotere poule van vragen.” Bij psychologie gaan ze waarschijnlijk ook tijdelijk werken met een ‘envelop-

systeem’. Iedere student krijgt bij tentamens een envelop met een antwoordvel en het tentamen. Na het tentamen moet alles weer ingeleverd worden. Een ontbrekend tentamen is dan zo opgespoord. Ook de oefenvragen op Nestor mogen niet meer op de tentamens terugkeren. [ ANNE CARLIJN KOK ]

Groningen krijgt voor het eerst een openluchtbioscoop. Vera Zienema plaatst 2, 3 en 4 september een groot scherm en klapstoeltjes in het Ebbingekwartier, naast het Boterdiep. Vera belooft ieder avond een verrassende film te draaien tijdens ‘Zienemaan & Sterren’. De voorstellingen beginnen rond 21 uur en de toegang is gratis. Als alle stoelen bezet zijn, mogen bezoekers ook zelf zetels of kleedjes meenemen. Vera zorgt voor een goedgevulde bar en diverse eetstandjes. Het programma wordt in augustus bekendgemaakt. € MILJOEN V/D WEEK:

Bèta’s: drie keer anderhalf miljoen Drie onderzoekers van de bètafaculteit hebben een ‘starting grant’ van anderhalf miljoen euro gekregen van de European Research Council. Het zijn Caspar van der Wal, Sijbren Otto en Gerard Roelfes. Alle drie zijn verbonden aan de toponderzoekschool ZIAM (Zernike Institute for Advanced Materials) van de RUG. Otto en Roelfes maken bovendien deel uit van het Stratingh Institute for Chemistry. ERC Starting Grants zijn persoonsgebonden subsidies, bedoeld om wetenschappelijk toptalent te stimuleren.

Meer nieuws: ukrant.nl of m.ukrant.nl (mobiel)