Page 1

O N A F H A N K E L I J K W E E K B L A D V O O R D E R I J K S U N I V E R S I T E I T G R O N I N G E N n 14 J UNI 2012 n J A A R G A N G 41, NUM M E R 36

Foto Reyer Boxem

BEZUINIGEN

Op weg naar de UB pagina 2 & 3 >

W W W.UNIVE R SIT E ITSK R AN T.NL BRIEF AMBASSADE

UK DIGITA AL

GROTE LIEFDE: BIER

Polen boos op UK

‘Doodzonde’

Toegevoegde meuk

De Poolse ambassade wil dat de UK afstand doet van uitspraken van Groningse studenten in de krant. Ze hadden het over ‘Poolse moekes in de hoerenwijk’. Zelf zijn ze geschrokken: “Het was gewoon een sarcastische opmerking.” Pagina 5 >

‘Doodzonde, onomkeerbaar, draconische maatregel, eeuwig zonde, oh wat erg, de krant gaat mee met haar tijd.’ Reacties op de digitale toekomst van de UK. Of deze: “Dat enorm suffe krantje moet blijven bestaan.” Pagina 8/9 >

Dario van der Sloot gaf zijn studie op voor zijn grote liefde: bier. Geen tragisch verhaal over alcoholisme, maar over z’n eerste stappen als biersommelier. Kwestie van mout, hop, gist en toegevoegde meuk. Pagina 10>

UK GEEFT KORTING VOOR TT IN ASSEN Niet als pitspoes naar de TT in Assen? Maak dan gebruik van de korting die de UK studenten biedt voor de grote motorcross, 30 juni. Je betaalt met z’n tweeën geen 80 maar 50 euro! En we verloten deze week kaartjes voor Kurt Vile. Geef je op via onze site of facebookpagina, voor dinsdag a.s. 16.00 u. Pagina 6&8>


2 OPMERKELIJK COLUMN

UK 36 - 14 JUNI 2012

Laura

BEZUINIGEN

Iemand Ik kan er nog steeds niet bij. Ík, uit de trein gezet. Voor de ogen van een volle trein en twee aansnellende spoorstewards door een ziedende conducteur de trein uitgebeukt. Niet erg lady-like, kan ik u vertellen. Misschien was het naïef van me om te denken dat alle conducteurs redelijke mensen zijn die fluitend naar hun werk gaan, en daar vervolgens vrolijk verder fluiten. Misschien had ik mezelf ook wat te veel negatieve ovkarmapunten bezorgd. Een jaar lang reisde ik gratis doordat ik –en elke conducteur die ik trof- ervan overtuigd was dat mijn studentenreisproduct op de een of andere manier kapot was. Toen ik het ging uitzoeken bleek ik het zelf te hebben stopgezet. Oja, was ook zo. Jammer genoeg ben ik onwijs slecht in liegen, dus de tijd van gratis treinreizen is nu voorbij. Gelukkig had ik een meereiskaart bemachtigd, waarmee je gratis met ‘ iemand’ mee kon reizen. Ik stapte in mijn eentje in, maar genoeg ‘iemanden’ in de trein om mee samen te kunnen reizen. Dacht ik. De conducteur dacht daar anders over, bleek al snel. Ik vroeg hem me uit te leggen hoe lang en hoe goed je die ‘iemand’ moet kennen voordat je mee mag reizen. Een jaar? Moet je diegene naakt hebben gezien? Hebben aangeraakt? Samen hebben gehuild? Dat wist hij niet, maar wat zeker was, is dat je níet diegene pas net hebt ontmoet. Discussie was zinloos. Ik moest eruit. Het was de meest onbevredigende redetwist die ik ooit heb gehad. Op elk van mijn steengoede argumenten reageerde hij steevast met een tetterend “Ik wil het niet hebben!”. Op dat moment baalde ik wel even dat ik in de stiltecoupé was gaan zitten. Na tien minuten verbaal eenrichtingsverkeer werd ik in Amersfoort eruit geknikkerd, een treinkaartje en een illusie armer. Mijn prangende vraag blijft echter onbeantwoord.

Allemaal naar de UB |_

Niet leuk, maar het moet gewoon

Laura Louwes studeert English language and culture.

| BI BLI O T H E E K | Als het aan de directie van de universiteitsbibliotheken ligt, gaan

binnen vier jaar alle faculteitsbibliotheken in de binnenstad samen in één UB. Maar rechten en gedrags- en maatschappijwetenschappen stribbelen tegen.

Nieuwe media

Door ANNE CARLIJN KOK & MICHIEL KLAASSEN

TWITTER @Scarbir: Terug van een hockeywedstrijd met net zoveel goals als het hele EK tot dusver. Tegen Vindicat, die de pot standaard verstoren met streakers. @Scarbir: Enfin: #Vindicatleipo stormt het veld in, pakt de meisjeskeeper van de te-

YOUTUBE

genstander en houdt haar op de kop. Wat een lutsers. @WarnerH: @Scarbir U bent geen Vindicat-lid naar ik aanneem? @royz83 Haha! Wedstrijdje hockey bij de Studs (vindicat) en daar vinden ze het normaal om te komen streaken.

Koken met Puck

Medewerker Jean-Marc Delpierre in de bibliotheek van archeologie

Puck Darlington is zanger (elke week wel een optreden in een Groningse discotheek, maar die noemt hij liever niet ) en dj uit Beijum én maakt filmpjes, zo maar. Uit verveling, maar natuurlijk ook omdat hij het leuk vindt. Die kunnen gaan over Linux, petflessen, of hij voegt een aflevering toe aan zijn serie Koken met Puck. Deze week dook Puck de keuken in met voormalig rechtenstudente (“én miss In-

dia”)Milly. Milly moest nog heel wat leren blijkt uit het filmpje, maar dat maakt Puck vaker mee. “De meeste vrouwen die ik ken, kunnen niet koken. Nog geen rijst.” Puck wel. Maar hij kookt volledig verantwoord, niet te calorierijk. “Dus je wordt er niet dik van”, verzekert hij. “Altijd onder de tweeduizend caloriën.” Kortom: leer rijst met kouseband en kip koken van Puck. En Milly. tinyurl.com/kokenmetpuck

Niemand staat te juichen, maar iedereen weet dat het onvermijdelijk is. Het samenvoegen van de binnenstadsbibliotheken levert een personeelsbezuiniging op van 281.000 euro. En als ook gedrags- en maatschappijwetenschappen (GMW) en rechten over de streep worden getrokken levert het 550.000 euro op. Er liggen twee scenario’s klaar: ‘Humaniora’ en ‘Binnenstad’. In het scenario Humaniora behouden rechten en GMW hun onafhankelijke positie. Scenario Binnenstad houdt in dat ook de collecties en teams van deze faculteiten naar de UB gaan. Bij Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen (GGW) is nog niets besloten, maar letteren is om. Ine Megens, voorzitter van de bibliotheekcommissie van letteren, adviseerde het faculteitsbestuur in te stemmen met de samenvoe-

ging. “Onze voorkeur gaat uit naar het scenario Binnenstad, maar dat is om praktische redenen nog niet haalbaar. Daarom zien we Humaniora als opstapje.”

‘Ze konden zich onze zorgen goed voorstellen’ Maar rechten en GMW lijken zich nog te verzetten. Of, zoals directeur Marjolein Nieboer van de RUG-bibliotheken, zegt: “Ze hebben tijd nodig. Ik moet hard werken om daar draagvlak te creëren. Maar omdat de samenwerking met letteren zo goed was, wil ik die faculteit tegemoet komen. En zij willen graag dat ook GMW en rechten naar

Foto Reyer Boxem de UB verhuizen, vanwege cultuurstudies en clusterstudies als IB/IO. Maar het moet natuurlijk wel zorgvuldig gebeuren.” Nieboer beseft terdege dat de besluitvorming in handen van de faculteiten ligt, al is de vraag volgens haar niet of, maar wanneer GGW, GMW en rechten overstag gaan. Die conclusie heeft ook Douwe Draaisma, voorzitter van de bibliotheekcommissie GMW, inmiddels getrokken. “Ik denk dat de verhuizing binnen twee tot drie jaar een feit zal zijn. We hebben geen keuze”, zegt Draaisma. “En bovendien, alles wordt door de directie van de UB en het faculteitsbestuur beslist.” Draaisma heeft wel zijn bezorgdheid geuit naar dat faculteitsbestuur. “Ze konden zich onze zorgen goed voorstellen en hebben ons geadviseerd voorwaarden op te stellen”, zegt Draaisma. Enkele daar-


O P M E R K E L I J K 3

UK 36 - 14 JUNI 2012

Personeel Ook al zit de besparing van 281.000 euro of zelfs 550.000 euro voornamelijk in personeelskosten, de medewerkers zelf maken zich weinig zorgen over hun baan. Dat is allemaal keurig geregeld via natuurlijk verloop. Maar hun werkzaamheden worden wél anders en dat doet soms best pijn. “We gaan onze balie natuurlijk heel erg missen”, zegt informatiespecialist Michiel Thomas van de letterenbibliotheek. “En dan met name het directe contact met de studenten en docenten van vakgroepen. Dat is natuurlijk heel erg jammer. En we moeten ervoor zorgen dat het contact met de faculteit en die vakgroepen straks niet verloren gaat. Maar echt een klap is dit niet meer voor ons - we waren er al zo’n jaar of vijf op voorbereid.” Ingrid Bennigsen, baliemedewerkster van de rechtenbibliotheek, noemt de clustering ‘onvermijdelijk’. Maar leuk vindt ze het niet. “De rechtenbieb is kleinschalig en dat heeft veel voordelen. Je kent mensen, ziet direct of ze student of medewerker zijn. Maar straks krijgen we te maken met veel meer mensen en zijn we alleen maar bezig met de zaken in goede banen te leiden.” Liever is ze inhoudelijk bezig: ze geniet van het contact met de bezoekers. Ook Frouke Veenstra, collectievormingsspecialist en teamleider bij godsdienstwetenschappen zal ‘haar’ bibliotheek missen. “Natuurlijk vind ik het jammer dat deze bibliotheek straks niet meer bestaat.” Want een faculteitsbibliotheek heeft voordelen, vindt Veenstra. “Doordat de bieb in de faculteit is gevestigd, zitten we dichtbij de gebruiker. Als een student een instructie niet begrepen heeft, kan je altijd nog zeggen dat ‘ie zo even langs kan komen. Onze laagdrempeligheid maakt dat eenvoudig.” Toch sluit ze niet uit dat ook de nieuwe situatie voordelen kan hebben. “De digitalisering is sowieso positief, daar maak ik zelf ook gebruik van.” Maar de zorgen blijven. “Wat voor werkplek krijg ik straks? Verhuizen we in 2014 of 2016?” Want hoewel ze de informatievoorziening over de aanstaande verhuizing ‘voldoende’ noemt, blijft gelden: “Hoe dichterbij zoiets komt, hoe dringender de vraag.”

Zo is het nu Voor studenten en medewerkers had het niet gehoeven, die samenvoeging. Iedereen is wel te spreken over de bibliotheken, blijkt uit een Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) dat de bibliotheek hield onder studenten en medewerkers. 92 procent van de ondervraagden vindt dat studiesucces en de bieb hand in hand gaan; 85 procent is tevreden over de deskundigheid van de bibliotheekmedewerkers. En al die kleine afzonderlijke faculteitsbibliotheken? Studenten en medewerkers van bijna alle faculteiten verkiezen hun eigen bieb boven de UB. Alleen bij rechten en letteren zijn de UB-liefhebbers iets in de meerderheid. Bij wijsbegeerte zijn ze noodgedwongen aangewezen op de UB, omdat hun eigen collectie daar al sinds 2011 is gehuisvest. De bibliotheekruimte daar is omgevormd tot een modern learning centre. Toch zijn er verbeterpunten, stelt bibliotheekdirecteur Marjolein Nieboer. Vooral op het gebied van digitalisering is nog veel werk te doen. De bekendheid van online informatiediensten is bijvoorbeeld erg laag. Ook weten er nog te weinig mensen van de instructies informatievaardigheden en klagen bezoekers over het gebrek aan computers en geluidsoverlast. Daar wordt werk van gemaakt, belooft Nieboer. En als dat niet gebeurt? “Nou, ik zal niet met mijn portefeuille zwaaien”, lacht ze, “maar over twee jaar wordt er weer een enquête gehouden – dan mag de tevredenheid zeker niet lager uitvallen dan nu.” En dat is, gezien de mooie beoordeling van de huidige situatie, al een klus op zich.

van zijn inmiddels toegezegd door Marjolein Nieboer, zoals de garantie dat de faculteiten zelf zeggenschap houden over de facilitering van cursussen.

Het faculteitsbestuur heeft nog geen definitief besluit genomen, maar Draaisma ziet het somber in. “Het is niet realistisch om te denken dat een verhuizing tegengehouden

kan worden.” Maar moeilijk vindt hij het wel. “Het is een sociale plek waar je collega’s en medestudenten tegenkomt. We hebben een goede bibliotheek, met een mooie organisatie. Dat is straks allemaal weg.” Zo voelt Ko de Ridder, voorzitter van de bibliotheekcommissie van de juridische faculteit, dat ook. “Het hart van de faculteit verdwijnt”, zegt hij. “Ik ben bang dat daardoor het contact tussen de bibliotheekfunctionarissen, stafleden en studenten ook verdwijnt.” Maar ook De Ridder ziet in dat er ‘iets’ moest gebeuren. “Er is steeds meer digitaal, tijdschriftartikelen uit 1885 tover je binnen twee seconden op je scherm. Zoals het tot voor kort ging binnen de universitaire bibliotheek was de efficiëntie ook matig”, zegt hij. “Maar we stellen wel een aantal voorwaarden als we naar de UB gaan. De juridische vakbibli-

otheek moet herkenbaar, toegankelijk en benaderbaar blijven. Met een eigen locatie. De collectievorming moet niet alleen formeel, maar ook feitelijk verantwoordelijkheid van de faculteit blijven. Medewerkers van onze bibliotheek weten wat er qua onderzoek en onderwijs speelt binnen rechten. En het zou fijn zijn als er een balie komt, zodat studenten persoonlijk hun boeken kunnen

halen en inleveren.” De Ridder wil ook graag een kerncollectie van de boeken binnen het faculteitsgebouw houden. “Maar dat is vast een utopie”, zegt hij. Net als een zelfstandige rechtenbieb. “En als het faculteitsbestuur toch niet akkoord gaat, dan zal het universiteitsbestuur die beslissing wel voor ze nemen.”

En Zernike dan?! Ook op Zernike gaat het aantal bibliotheeklocaties omlaag. In januari van dit jaar is al besloten om de huidige - reeds jaren geleden - geclusterde bibliotheken van de faculteiten Economie en Bedrijfskunde (FEB) en Ruimtelijke Wetenschapen (FRW) in het Duisenberggebouw om te vormen tot een ‘Bibliotheek Zernike’. Eind 2012 zijn ook de collecties van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) daar te vinden.


4 NIEUWS

UK 36 - 14 JUNI 2012

Promovendi uit Iran zitten ‘klem’ Iraanse PhD-studenten zitten klem in Nederland nu de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) alle aanvragen voor visa en verblijfsvergunningen heeft bevroren.

Studenten geneeskunde onderzoeken knuffelberen in het UMCG

   UMCG

Foto Jeroen van Kooten

> 12/06/2012 > Teddy Bear Hospital

Echt schattig Een stukje van het UMCG is even veranderd in het Teddy Bear Hospital. Vier dagen lang staan studenten geneeskunde en farmacie paraat om de knuffelberen van kleuters te behandelen. Door axel bogaerds Zo’n twintig geneeskundestudenten zitten in hun witte jassen achter tafeltjes. Twee aan twee, alsof er elk moment een college kan beginnen. Ze kijken strak naar voren, naar de kinderen die ze straks moeten begeleiden. “Deze groep is wel rustiger dan de vorige”, mompelt een studente tegen de jongen naast haar. De kleuterklas zit inderdaad stil te luisteren naar het verhaaltje dat wordt voorgelezen. Ze lijken een beetje onder de indruk van het gebouw en al die witte jassen. Of de juffen houden hen gewoon strak onder de duim, dat kan natuurlijk ook. Maar zodra het sein wordt gegeven, storten de kleuters zich met knuffels en al op de studenten. Die nemen de kinderen vakkundig onder hun hoede. De kleuters moeten invullen hoe de knuffel heet en wat er mis mee is, zodat ze een adequate vervolgbehandeling krijgen. “Schattig hè!”, roept een vrouw van het UMCG tegen niemand in het bijzonder. Snel schiet ze even een foto, voordat ze verder loopt Teddy Bear Hospital is een landelijk en jaarlijks terugkerend project om kleuters op een leuke manier kennis te laten maken met het ziekenhuis. En de kinderen lijken zich in ieder

geval prima te vermaken. Het is ook net kleien, met dat gipsverband. Emma (22) zit vandaag in de gipsploeg. Knuffels gipsen is makkelijker dan mensen, zegt ze. “Hier maakt het niet echt uit wat je precies doet. Als het er maar goed uit ziet. En je moet goed opletten dat die knuffels niet vies worden. Net moest er een meisje huilen, omdat er een spettertje gips op het jasje van haar beer zat. ” Dit jaar zijn er naast geneeskundestudenten ook studenten farmacie aanwezig. Dat is voor het eerst. “Een primeur”, volgens farmaciestudente Marjolein van de organisatie. Ze kijkt naar de kleuters bij de apotheek. “Ik ben wel trots hoor. Ik leef hier al het hele jaar naar toe.” Geneeskundestudent Rene (19) vind het wel prima dat ook farmacie er dit jaar bij is. “Dan voelen die farmaciestudentjes zich ook weer eens belangrijk”, lacht hij. Farmacie heeft in ieder geval flink uitgepakt, met een heuse apotheek waar de kleuters hun eigen medicijnendoosjes kunnen versieren. “Zo krijgen de kinderen ook een indruk van de apotheek en wat daar allemaal gebeurt”, vertelt Pascale (19) die achter de toonbank staat. Ondertussen legt ze de spuiten, gevuld met limonade, alvast klaar voor de volgende klas. “En de kinderen zijn natuurlijk leuk.” Dat lijkt voor alle studenten toch wel het belangrijkste argument om mee te doen. De studenten zijn hier allemaal vrijwillig, zonder dat er punten of een beoordeling tegenover staat “Het is leuk om met kleine kinderen te werken”, vertelt Rene. Emma knikt instemmend. “Ze zijn echt schattig”, verzucht ze.

De bijna dertig Iraanse PhD-studenten zijn een Facebookpagina begonnen en willen binnenkort een petitie aanbieden aan de IND. “We willen alles doen om dit onder de aandacht te brengen”, zegt Salomeh Ahmadi-Abhari, werkzaam bij polymeerchemie. De EU breidde 23 maart de sancties tegen Iran uit. “Als we beslissingen nemen die daar tegenin gaan hebben we een probleem”, reageert IND-woordvoerder Sander van der Eijk. “Daarom hebben we ongeveer 120 aanvragen bevroren. We willen kijken hoe we de richtlijnen moeten interpreteren. Maar we weten niet hoe lang dat gaat duren.” Het is onduidelijk of Iraniërs die in de zomer naar Groningen zouden komen, hier op tijd kunnen zijn. Maar ook verlengingsaanvra-

gen worden niet behandeld. “Als je verblijfsvergunning binnenkort verloopt, ben je hier legaal, maar je hebt geen paspoort. Je kunt de grens niet over, terwijl niet alle cursussen in Nederland zijn”, zegt AhmadiAbhari. De International Service Desk (ISD) heeft de promovendi met een mail geïnformeerd. “Dit is een storm in een glas water. Dat handjevol studenten heeft niets te vrezen. Het is alleen lastig dat we niet weten wanneer de aanvragen behandeld worden”, zegt ISD-medewerker Marco van der Vinne. Wel vraagt de ISD hoogleraren er rekening mee te houden dat Iraniërs waarschijnlijk niet op 1 september kunnen beginnen met een nieuwe baan. “Het ligt aan de professor of faculteit zelf of ze een andere kandidaat kiezen”, zegt Van der Vinne. De Iraanse promovendi voelen zich gediscrimineerd. AhmadiAbhari: “We zijn het slachtoffer van een politiek spel. We hebben niets met de Iraanse overheid te maken.” peterkeizer@ukrant.nl

Snel meer digitale toetsen aan de RUG De RUG zet als eerste Nederlandse universiteit in Nederland breed in op digitaal toetsen. Dit jaar zijn succesvol proeven gedaan. Voor volgend jaar zijn al bijna honderd ‘echte’ toetsen aangevraagd. De Aletta Jacobshal is er speciaal voor ingericht. Daar staan nu 288 computers die geschikt zijn om tentamens mee af te nemen. Het is belangrijk dat het systeem grote aantallen studenten tegelijk aankan. Sake Jager van de projectgroep digitale toetsen Idem Dito is tevreden. “Er waren wel wat kleinigheden, zoals een muis die was uitgevallen en

een scherm, maar die student kon verder op een andere computer.” Er zijn goede redenen om meer digitaal te toetsen, benadrukt Jager. Uit onderzoek blijkt dat het studiegedrag van studenten te sturen is door vaker toetsen. Door dit op de computer te doen, kan voor docenten de werkdruk omlaag , de toetsen zijn beter leesbaar én verschillende docenten kunnen tegelijk bij de bestanden om ze na te kijken. De adviesgroep heeft de RUG gevraagd in te zetten op digitale toetsen via Nestor en het toetspakket Question Mark Perception, dat geneeskunde wil gebruiken. christienboomsma@ukrant.nl

RKZ Bios gaat digitaal RKZ Bios, de bioscoop in het Oude RKZ aan de Emmastraat, gaat digitaal. Deze zomer neemt het filmhuis afscheid van het meer dan 110 jaar oude 35mm-filmformaat. De vrijwilligers van RKZ Bios doen het met gemengde gevoelens. “We worden eigenlijk gedwongen. Ga je niet digitaal, dan kun je geen nieuwe films meer draaien. Tegelijk is het voor ons een mooie aanleiding om de zaal grondig te verbouwen”, vertelt Roland Breteler.

Bezoekers krijgen meer beenruimte, de zaal krijgt theaterrood tapijt en er komen tweezitsbanken achterin voor stelletjes. De muurschildering van Jezus, die in 1925 in de oude kapel werd geplaatst, komt door de verbouwing ook weer te tevoorschijn. “Het blijft een knusse en warme zaal”, verzekert Breteler. De verbouwing kost 70.000 euro en wordt door fondsen en subsidies gefinancierd. Half september draait de eerste digitale film. De 35mmprojector blijft staan voor klassiekers. peterkeizer@ukrant.nl

L

Studenten willen meer fietsstallingen De eerste foutgeparkeerde fietsen zijn deze week door de gemeente van het universiteitsterrein gehaald. Studenten konden ze na betaling van 25 euro ophalen aan de Travertijnstraat. Maar studenten zijn het niet eens met het wegsleepbeleid, blijkt uit een poll van de UK. Van de 92 stemmers is de overgrote meerderheid tegen aanpak van foute fietsen. De RUG zou

eerst meer fietsstallingen moeten plaatsen, vindt 74 procent. “Eerst zorgen dat de daarvoor bestemde plekken veilig zijn!”, twittert een studente bovendien. “Al veel schade gehad aan mijn fiets door overvolle rekken.” Een ander noemt het “van de zotte”. De universiteit is het zat dat de Broerstraat voor de UB en de Uurwerkersgang bij het Harmoniecomplex worden geblokkeerd door fietsen. Meer stallingen veranderen daar niets aan, denkt

RUG-woordvoerder Jos Speekman. “Studenten kunnen hun fiets in de fietsenkelder van de Openbare Bibliotheek zetten. Die staat half leeg. Het is er droog, en vlakbij de UB.” Overigens is 17 procent van de stemmers het wél eens met de maatregel, omdat zij ook vinden dat de fietsen de vluchtwegen versperren. peterkeizer@ukrant.nl www.facebook.com/UKweekly

Foto RKZBios


NIEUWS 5

UK 36 - 14 JUNI 2012

Letteren moet dieper snijden Letteren krijgt een flinke financiële tegenvaller voor de kiezen. De faculteit moet “een klein miljoen” meer bezuinigen, dan de eerder aangekondigde 2,5 miljoen euro per jaar. Reorganisatie ligt op de loer. Begin maart werd bekend dat de faculteit diep moet snijden om de tekorten op te vangen. Opleidingen worden geschrapt en tijdelijke contracten niet verlengd. Maar dat

blijkt onvoldoende. “Er zijn een aantal tegenvallers, waaronder hogere sociale lasten, hogere huisvestingslasten, geringere inkomsten uit onderwijsdienstverlening. Er is voldoende modulereductie, maar zonder bijbehorende uitstroom van personeel”, constateert decaan Gerry Wakker. Het faculteitsbestuur heeft de tegenvallers twee weken geleden met het universiteitsbestuur besproken. In dat gesprek werd de begroting direct afgekeurd.

Volgens geruchten praat het letterenbestuur al met oudere medewerkers over vertrekregelingen en moet er worden gereorganiseerd. “Het zijn oriënterende gesprekken. We praten met alle medewerkers, zodat ze op de hoogte zijn van de veranderingen en we weten hoe de medewerkers erin staan. Of er sprake zal zijn van een reorganisatie wordt dit najaar bepaald”, vertelt Wakker. De faculteitsraad werd een dag na het gesprek op de hoogte gesteld. “Er moet een nieuwe begroting ko-

men, maar die ligt er niet zomaar. We willen weten wat dit betekent en hoe we worden geïnformeerd”, zegt Susan Aasman van de personeelsfractie in de faculteitsraad. De faculteitsraad heeft de laatste vergadering van het studiejaar gehad. “Maar we willen kijken of we nog een keer bij elkaar kunnen komen. Wij horen in de wandelgangen dat er gesproken wordt over een reorganisatie. Mensen worden onrustig, vooral de mensen van slecht lopende studies.” peterkeizer@ukrant.nl

Galaxies worden kampioen Lacrosse Het vrouwenteam van Lacrosse Groningen werd dit weekend landskampioen in de hoofdklasse. De Galaxies wonnen de halve finale tegen Utrecht met 16-8 en verpletterden vervolgens het Amsterdamse team met 15-3. De Galaxies verloren dit seizoen geen enkele wedstrijd. Drie dames zijn geselecteerd voor het nationale team. Dat komt in actie op het EK Lacrosse dat van 20 juni tot 1 juli plaatsvindt in Amsterdam.

Zwemdiploma’s voor internationals Rector magnificus Elmer Sterken reikt volgende week woensdag het honderdste zwemdiploma uit aan een buitenlandse student. Ieder jaar halen tientallen buitenlandse studenten hun zwemdiploma A of B bij het sportcentrum van de ACLO. “Ze komen van de hele wereld: Oekraïne, Argentinië, China, Japan. Je geeft ze iets mee waar ze hun hele leven iets aan hebben”, stelt coordinator Johan Poppinga.

ERIBA in race architectuurprijs Het ERIBA-gebouw van de RUG is genomineerd voor de Grote Groninger Gebouwenenquête 2012 van Platform Gras. Op dagvandearchitectuurgroningen.nl kunnen bezoekers stemmen welk pand dat het afgelopen jaar in Groningen is gebouwd het mooiste is. Het complex aan de Antonius Deusinglaan is een ontwerp van architectenbureau Rudy Uytenhaak.

Gyas en Aegir scoren in A’dam

Please?

Studentenvereniging Albertus en studentenpartij SOG organiseerden woensdag een Donor Dag. Met dj’s op het dakterras verleidden ze studenten donor te worden. “Maar 15 procent van de studenten is donor. Te weinig”, zegt Esther Kho van Albertus. Foto Jeroen van Kooten

Alle winnaars van de Cardozo Awards 2011

Collegegeldvrij besturen mag De Tweede Kamer heeft een wet goedgekeurd die mogelijk maakt dat fulltime studentbestuurders geen collegegeld betalen. Hogescholen en universiteiten hoeven zich er niets van aan te trekken. Fulltime studentbestuurders mogen zich uitschrijven tijdens een

bestuursjaar. Ze hoeven dan geen collegegeld te betalen en krijgen minder snel een langstudeerboete. Doordat ze via een contract verbonden blijven aan hun instelling, kunnen ze wel aanspraak maken op een beurs uit het profileringsfonds. De vraag is of studentbestuurders beter af zijn met de regeling. Ze hebben geen recht op een ov-studentenkaart en kunnen niet lenen bij

de Dienst Uitvoering Onderwijs. Daarbij komt dat er geen bindende afspraken zijn gemaakt over de hoogte van de bestuursbeurzen. Bovendien hoéven hogescholen en universiteiten het ‘collegegeldvrij besturen’ niet in te voeren. Demissionair staatssecretaris Zijlstra vindt dat studenten voor een bestuursfunctie gebruik moeten maken van hun uitloopjaar. Boven-

Poolse ambassade boos op UK De Poolse ambassade in Den Haag wil dat de UK afstand neemt van de “stigmatiserende uitspraken” die studenten deden in het artikel ‘Al vrienden met de schoonmaker?’ (UK 34). Dat staat in een brief die een woordvoerder van de ambassade naar de krant heeft gestuurd. “We willen benadrukken dat we het publiceren van standpunten afkeuren die naar onze mening het onrechtvaardige en stereotype beeld van Polen in Nederland versterken”, schrijft

de woordvoerder. In het artikel beschreef Wim Vuijk een gesprek tijdens het avondeten met de bewoners van huize Zaadzicht. De studenten hebben het over de “Poolse moekes” in de hoerenwijk en dat de dochter van de schoonmaker vast niet in Polen studeert, maar “in Nederland in dit soort straten zit”. Het artikel leverde boze reacties op van Poolse PhD-studenten. “We hebben in de UK van vorige week al uitgelegd dat de mening van die studenten niet de mening is van de UK.

En dat Wim Vuijk niets anders heeft gedaan dan het gesprek op te schrijven, zoals hij dat altijd doet. De opmerkingen verwijderen, zou hetzelfde zijn als censureren. Dat zal ik de ambassade terugschrijven”, reageert hoofdredacteur Hanneke Boonstra. De bewoners van huize Zaadzicht zijn geschrokken. “Ik maakte gewoon een sarcastische opmerking. Maar dat lees je van papier niet af. Het is zo absoluut niet bedoeld”, reageert bewoner Lykele. peterkeizer@ukrant.nl

dien is besturen vaak geen fulltime activiteit, aldus Zijlstra. Nederlandse studentenverenigingen zijn blij. “Met collegegeldvrij besturen blijft het voor de student mogelijk zich een jaar in dienst van de vereniging of universiteit te stellen”, zegt Jan Boers, voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). [ MARIJKE DE VRIES, HOP ]

Lintje voor Han Borg Beleidsmedewerker Han Borg krijgt vandaag een Koninklijke Onderscheiding. Hij wordt Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Borg kwam eind jaren tachtig naar de RUG om lustrumactiviteiten voor de universiteit te organiseren. In 2007 werd hij beleidsadviseur en projectmanager internationalisering, en in 2011 netwerkmanager. Borg geeft ook rondleidingen door het Academiegebouw voor academische groepen. De onderscheiding werd tijdens de Lintjesregen toegekend, maar Borg verbleef toen in het buitenland.

Studentenroeiverenigingen Aegir en Gyas scoorden afgelopen weekend goed tijdens de Koninklijke Holland Beker op de Bosbaan in Amsterdam. Zaterdag won Aegir de twee-zonder-stuurman. Zondag kwam een verenigingscombinatie voor de lichte mannen achtmet-stuurman als eerste over de finish. In het zware mannenveld van acht-met-stuurman won de Holland Acht waar Rogier Blink (Gyas) deel van uitmaakt. De roeiwedstrijd is een van de laatste krachtmetingen voor de Spelen in Londen.

Deeltijders krijgen boete terug De Eerste Kamer stemt in met het vangnet voor deeltijdstudenten die onevenredig getroffen worden door de langstudeermaatregel. Die kunnen hun boete van de universiteit terugkrijgen. In het oorspronkelijke plan van staatssecretaris Zijlstra moesten deeltijders net zo snel studeren als voltijdstudenten. Voor een deel van hen is dat onmogelijk, vindt de senaat. De regering heeft nu toegezegd dat deeltijdstudenten aanspraak kunnen maken op het profileringsfonds van hun instelling. [ HOP ]

Meer nieuws: download de UKapp in de Appstore of kijk op ukrant.nl


Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van

Aangeslagen zijn wij door het plotselinge verlies van een oud-lid van onze vereniging,

Frenk Bonsen een veelbelovende en enthousiaste student die zich in de eindfase bevond van zijn studie Nederlands recht. Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn familie en dierbaren. Namens de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen J.B. Wezeman, C.H.M. Bartelds,

Zo jong, zo onverwacht

Frenk Bonsen * 2 september 1984

† 5 juni 2012

We wensen alle vrienden, familie en naasten heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. In gedachten zijn wij bij jullie.

Having trouble writing in English? NFW Coaching biedt ondersteuning bij het schrijven van Engelstalige teksten, zoals wetenschappelijke artikelen en aanvragen voor onderzoeksfinanciering. NFW Coaching offers English editing services for scientific papers and grant proposals. € 60,- per hour, excl. BTW/VAT

A.S.V. Dizkartes

decaan secretaris

Nicolien Wieringa, PhD T: 050 3136578 E: info@nfwcoaching.nl www.nfwcoaching.nl

SSP2012

Nodigt u uit voor een publieke lezing*

Lieve Frenk, Voor jou is het nu altijd superhelden - rustdag

Frenk Bonsen * 2-9-1984

UKAATJES

“Escher and the Droste effect” Bart de Smit Mathematisch Instituut, Universiteit Leiden

† 5-6-2012

We hebben van je vriendschap genoten! Onze gedachten gaan uit naar iedereen die jou, net als wij, heel erg gaat missen. In het bijzonder je ouders, broer en zus. Xhevhir ‘04, jaarclub ASV Dizkartes

Diverse

schildersbedrijf glas-service

Dinsdag 19 juni 2012, 20.30 uur Senaatszaal Academiegebouw *Gratis toegang

poelman

b.v.

telefoon 050-5710150 fax 050-5770943 www.poelmanbv.nl

www.ssp2012.nl

■ Beleef cultuur. Uniek vrijwilligerswerk in het buitenland. (oa. Italië, Marokko, Nepal en Thailand) Internationale groepen, 2-4 weken, lage kosten. Kijk op www.ibo-nederland.org ■ Vrijmetselarij voor mannen en vrouwen. Omdat er meer is tussen hemel en aarde.www.inverbonden-

heideen.nl ■ Writing Coach Do you need help writing in ENGLISH? Editing and proofreading by native speaker (Ph.D. Biology). Contact: e.chang@escribe.nl ■ Nette ervaren amateurfotograaf vraagt vrouwelijke modellen. Goede beloning info 0613210284 ■ Met z’n 3-en op zoek naar een studentenwoning? Te koop forse appartementen aan de Metaallaan, met 3 grote kamers en een ruime woonkeuken. Geschikt voor 3 kamerbewoners zonder vergunning. Vraagprijzen vanaf € 109.500,00. Info: Bakker Blok Letens Makelaars 0503130441 of 06-54247041 denieuwemetaalflat.nl ■ Stage lopen in Utrecht? Ivm reis gemeubileerde kamer te huur, Utrecht-centrum, 300 euro per maand, okt-dec. Info: 06-4755 4611 ■ Te huur: twee-kamerappartement te Veendam (Gn). Totaal 65m2. Rechtstreekse Bus- en treinverbinding naar Groningen CS + Zernike (30 min). Schitterend uitzicht.Netto huur € 440,- per maand. Nadere inlichtingen: 0612132478

Cursussen ■ Assertiviteitstrainingen. Praktijk Hoek Melkweg start in maart: Assertiviteitstrainingen voor studenten, tevens stage- en faalangsttrainingen. Tel: 050-5352532; www.praktijkhoekmelkweg.nl

Dinox is een onderzoekscentrum met bijna 20 jaar ervaring in geneesmiddelenonderzoek op het gebied van vrouwelijke hormonen zoals anticonceptie, vruchtbaarheidsbehandelingen, premenstrueel syndroom, acne en seksuologie.

Wij zoeken vrouwen die mee willen werken aan een geneesmiddelenonderzoek (studienummer 201) In dit onderzoek wordt de werking onderzocht van een vaginaal in te brengen hormoonpreparaat dat al voor een andere toepassing op de markt is, in vergelijking met andere preparaten die ook al op de markt zijn. Tevens wordt nagegaan hoe de opname van de toegediende hormonen in het bloed verloopt. U zou aan het onderzoek kunnen deelnemen als u: • een vrouw bent tussen 18 en 45 jaar en als u gezond bent, • bereid bent aanvullende anticonceptie (zoals condooms) te gebruiken tijdens het onderzoek, • voldoet aan de overige voorwaarden voor deelname (deze worden telefonisch doorgenomen).

Bezoeken Elke deelneemster heeft drie (mogelijk twee) behandelperioden waarin gedurende 24 dagen medicatie gebruikt wordt. Tussen deze behandelperioden gebruikt u een anticonceptiepil. In elke behandelperiode komt u maximaal 10 keer voor een bezoek (echoscopie en/of bloedafname) naar

ons onderzoekscentrum. Tijdens een van deze bezoeken wordt tevens wat baarmoederslijmvlies afgenomen. In elke periode verblijft u in principe twee keer gedurende een nacht, een keer gevolgd door een dag, in het onderzoekscentrum van PRA, waarbij regelmatig bloed wordt afgenomen. In totaal duurt het onderzoek ongeveer 5-6 (eventueel 3-4) maanden en zullen er maximaal 33 bezoeken en 6 overnachtingen in het onderzoekscentrum plaatsvinden.

Vergoeding Elke vrijwilligster ontvangt een vergoeding voor volledige deelname aan dit geneesmiddelenonderzoek van minimaal € 2.215,- en maximaal € 3.120,- (afhankelijk van het aantal deelgenomen perioden) plus een reiskostenvergoeding (€ 0,19 per km, met een minimum van € 4,00). Voor meer informatie kunt u bellen met: 050 361 09 99 (tijdens kantooruren). Of kijk op www.dinox.nl Dinox bevindt zich op het UMCG terrein: Hanzeplein 1, ingang 53, 9713 GZ Groningen.

TT AANBIEDING Studenten en medewerkers van de RUG kunnen via de UK gebruik maken van een speciale TT aanbieding! Je kunt bij ons twee kaartjes kopen voor €50,00 i.p.v. €80,00. *) *) Alle

ummer. en geldig bi j ver melding van een P- of S-n

A d re s :

Oude

Kij

t Ja t s k in ’

traat

28


W E T E N S C H A P 7

UK 36 - 14 JUNI 2012

W etenschap 

Leer maar weer je veters strikken |  o n d e r z o e k   | Elk jaar verliezen vijftig

mensen een arm of een hand. Met een kunsthand bevestigd kun je weer een boterham smeren, of veters strikken. Hoe je zo’n ding leert besturen weet hoogleraar revalidatiegeneeskunde Corry van der Sluis.

Door Marian Tjaden “Wij zijn zo gewend om alles met twee handen te doen dat het heel moeilijk is om je voor te stellen dat je alleen een stomp hebt”, aldus hoogleraar revalidatiegeneeskunde Corry van der Sluis. “Alsof je met skihandschoenen aan probeert om je huissleutel uit je jaszak te vissen. Dat lukt dus niet.” Van der Sluis onderzoekt hoe mensen die een deel van hun arm missen het beste kunnen oefenen in het gebruiken van een armprothese. Afgelopen dinsdag hield ze haar oratie. Er komen twee groepen patiënten in de kliniek, vertelt Van der Sluis. Volwassenen die een arm of een hand kwijt zijn – meestal na een bedrijfsongeval – en kinderen die worden geboren met een zogeheten korte arm. “Landelijk ongeveer honderd patiënten per jaar. Dat is niet veel, maar het zijn wel kinderen en jonge mensen die nog een heel leven voor zich hebben. Het is dus de moeite waard om hen te helpen.” Volwassenen die een arm kwijt raken, willen alles nog steeds met twee handen doen, die hebben echt baat bij een goede prothese. Kinderen die met een korte arm geboren worden, gebruiken hun prothese veel minder. “Ze hebben zich al aangepast en kunnen vaak alles wat wij ook kunnen. Sommigen kunnen zelfs typen met hun stomp. Kinderen willen een prothese omdat ze niet willen afwijken van hun klasgenoten.” Van der Sluis gebruikt in haar ex-

perimenten een eenvoudige pro- zowel patiënten als ‘gewone’ proefthese: een onderarm met een hand personen met de kunstarm kunnen eraan, die alleen open en dicht kan. oefenen. Bij die laatste groep wordt Aan de bovenkant zit een manchet de prothese aan de onderarm bevesmet twee elektroden tigd. “We vonden grodie de signalen van de te verschillen in motostrekspier en de buigrische vaardigheid. De ‘Alsof je je spier van de onderproefpersonen moesten arm doorgeven naar de sleutels pakt de kunsthand langzaam kunsthand. openen, door de armmet een ski- spieren gecontroleerd “Als je een deel van je arm verliest, blijft er beetje aan te spanhandschoen’ een meestal wel een stuknen. Sommigen konden je spier over dat je nog dat helemaal niet. Als kunt aanspannen. Die signalen ge- we dat van tevoren kunnen voorbruiken we.” spellen, kunnen we voor die patiënVan der Sluis heeft samen met Ra- ten de trainingsprogramma’s aanoul Bongers van het Centrum voor passen, of een simpeler prothese Bewegingswetenschappen een aanbieden.” proefopstelling gemaakt, waarin Een andere oefening is het fixeren

W E T E N S C H A P    Kort

Nóg een RUG-Vidi Hinke Haisma, Rosalind Franklin Fellow bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, krijgt een Vidi-subsidie van 800.000 euro voor haar internationale onderzoek naar de groei en gewichtstoename bij kinderen. Haisma gaat niet alleen het voedingspatroon van kinderen onderzoeken, maar ook socioculturele en biologische factoren die invloed hebben op het gewicht. Ze vergelijkt de situatie in Tanzania, Brazilië, India en Nederland. Een van de doelen is het valideren van de Body Mass Index (BMI) als indicator voor overgewicht bij kinderen. Al zeven andere onderzoekers van de RUG kregen onlangs een Vidi-subsidie toegewezen.

Hulpverlenen kan ziek maken Iemand die een medemens helpt tijdens een moeilijke periode, voelt zich daar zelf vaak beter door. Maar soms gaat het juist ten koste van het eigen welbevinden. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Lihua

Foto UMCG

Oefenen met de besturing van een kunstarm. van voorwerpen met de kunstarm, bijvoorbeeld een vel papier, zodat je daar vervolgens met de gezonde hand iets mee kunt doen. Dat is vergelijkbaar met dagelijkse handelingen zoals brood snijden of een bierflesje openen. “Als ik een papiertje vast heb, voel ik hoe hard ik moet knijpen om het vast te houden, maar dat voel je niet met een prothese. Je kunt je vingers ook niet heel precies plaatsen. Je hebt veel minder controle. Vooral als je niet kunt zien wat je doet, is het heel moeilijk. Maar er zijn mensen die een keukenschort achter hun rug kunnen dichtknopen met een kunsthand.” Patiënten kunnen ook met hun gezonde arm oefenen met de prothe-

se. Dat is handig voor de eerste fase na de amputatie. Als iemand een arm verliest, moet de stomp eerst een paar maanden genezen. Door in die periode alvast met je gezonde arm te oefenen ontstaat een nieuw motorisch programma in de hersenen, wat je ook kunt gebruiken voor je andere arm. Van der Sluis: “We hebben dat eerst aangetoond door de vaardigheid te vergelijken tussen getrainde en ongetrainde proefpersonen. Wat er precies in de hersenen gebeurt, weten we nog niet. Dat hopen we binnenkort te gaan onderzoeken met hersenscans. Want dat trainen gebeurt dus allemaal in de hersenen, niet in de spieren. Het is allemaal hersengymnastiek.”

C o l u m n   Gamma Jin aan de medische faculteit. Lin onderzocht mensen die het zorgen voor anderen beschouwen als een cruciaal onderdeel van hun identiteit. Zulke mensen hebben een grotere kans op depressies. Hun zelfwaardering is afhankelijk van de mening van anderen, ze zijn geneigd problemen van anderen als hun eigen te ervaren. Hoewel dit vaak als typisch vrouwelijk wordt beschouwd, komt het even vaak voor bij mannen als bij vrouwen.

EU-geld voor Eriba Een groep van acht Europese verouderingsinstituten – waaronder het Groningse ERIBA − en vier bedrijven heeft een Marie Curie grant van 3,9 miljoen euro gekregen. Daarmee kunnen de betrokken instituten vijftien jonge onderzoekers aanstellen die vanuit verschillende achtergronden werken aan de vraag hoe DNA-schade als gevolg van veroudering voorkomen kan worden. Ook gaat ERIBA een trainingsprogramma voor de jonge onderzoekers opzetten om de internationale samenwerking te bevorderen.

Auschwitz Zo’n tien jaar geleden gingen de groep acht leerlingen van twee basisscholen in Nieuw-Weerdinge met de bus naar kamp Buchenwald. Het was een initiatief van een huisarts, die op deze manier zijn zilveren jubileum wilde vieren. De reacties op het plan waren gemengd en als ontwikkelingspsycholoog werd ik gevraagd er in een radioprogramma mijn licht over te laten schijnen. Het is een misverstand om te denken dat je bij een ontwikkelingspsycholoog terecht kunt met vragen over wat goed en slecht is voor kinderen en eigenlijk had ik ook geen idee. Maar na enig nadenken, was ik om meerdere redenen niet zo enthousiast over het project. Mijn argumenten zullen echter geen indruk hebben gemaakt, want ze zijn gewoon gegaan. Ik moest onmiddellijk aan het project denken toen ik de foto’s zag van het Nederlands elftal op bezoek in Auschwitz. In hun reistenue, met die krap zittende jasjes, de shirts soms nonchalant uit hun broek en de handen in de zakken gestoken, hadden ze iets weg van een schoolklas. Met gefronst voorhoofd hadden ze hun ernstigste gezicht opgezet en onwillekeurige stelde je je voor dat de trainer (toch een soort hoofdmeester) vlak voor het verlaten van de bus aan zijn jongens had gezegd dat ze zich dienden te gedragen. Denk erom: respect!

Het was indrukwekkend geweest en “er zijn geen woorden voor”, twitterden ze eensgezind het grootste cliché dat er over Auschwitz bestaat. Het bezoek was vrijwillig, maar niemand had geweigerd mee te gaan, vertelde het journaal. Maar ja, hoeveel lef moet je hebben om zoiets te durven weigeren? In een poging tot analyse in Studio Sportzomer, merkte een trainer, die jaren in Polen werkzaam was geweest, op dat de nabijheid van het kamp voor de Polen “een geaccepteerd onderdeel” van het leven was. “Ze maken het niet groter dan het is”, voegde hij er aan toe en ik vond dat zo’n verwarrende opmerking, dat ik net als tien jaar geleden, ook over dit bezoek ineens niet zo enthousiast was. Voetbal is oorlog, zeggen ze wel eens. Als ze (of ‘we’?) straks van Duitsland hebben verloren (wat op dit moment misschien al een feit is), valt te hopen dat de kranten niet met Nooit weer Auschwitz openen. Maar goed, verliezen: je moet het niet groter maken dan het is. Gerrit Breeuwsma is docent psychologie


8 OPINIE COLUMN

UK 36 - 14 JUNI 2012

Michiel

D I G I TA L E U K

Lelijk Als ik aankom op Groningen Centraal loop ik langs een lege trein. Althans, bijna leeg. Een lelijke vrouw van mijn leeftijd slaat op de deur. Die gaat niet meer open. Zeker in slaap gevallen. Zielig, zo alleen. Met zo’n hoofd zal dat wel zo blijven, vrees ik. “Da’s óók niet aardig, Klaassen”, spreek ik mezelf bestraffend toe terwijl ik het verlaten station afstruin op zoek naar hulp. Zelf ben ik het grootste deel van mijn studententijd ook alleen geweest, twee relaties en incidentele scharrels daargelaten. En dat terwijl ik het een stuk beter heb getroffen dan de vrouw die met uilenbril en overgewicht nog altijd alleen in de sprinter uit Hoogezand zit. Bij de trein richting Roodeschool vind ik een ploeg schoonmakers die me met bestraffende blikken duidelijk maken dat ze eigenlijk niet gestoord willen worden tijdens hun rookpauze. Schamper horen ze mijn verhaal aan. “Is ze ’n beetje lekker?”, zegt de oudste. Ik aarzel. “Uhm, een zesje?” lieg ik. Werktuigelijk gooit de man met de grootste snor zijn shaggie op de grond. “Mannen”, zegt hij en trapt zijn peuk uit, “eropaf!” Hij springt in het schoonmaakwagentje en rijdt voor zijn collega’s uit. Drie minuten later is de vrouw ontzet. Onder luid gejoel van de zes schoonmakers maakt ze zich snel uit de voeten, terwijl ze nog even ongemakkelijk naar me zwaait als bedankje. Vrij of niet, lelijk blijft ze, zoals ze hobbelend wegrent. Beetje zielig eigenlijk, bedenk ik me terwijl ik naar huis loop. Maar goed, als zes NS-medewerkers je de liefde verklaren is er misschien nog wel hoop, zelfs voor haar. En misschien dus ook nog wel voor mij. Een zwetende, aartslelijke man onderbreekt mijn gedachten. “Heb jij mijn vrouw gezien?!” Michiel Klaassen is student journalistiek

DOEN! Kurt Vile & The Violators

VERA, 9 JUNI

Kurt maakte zijn eerste liedjes op de banjo die hij van zijn vader kreeg. Later brandde hij zelf zijn eerste cd’s. Nu wordt hij zelfs vergeleken met grootheden als Leonard Cohen en Nick Drake. Hij wordt geroemd om zijn intieme liedjes, breekbare stem en getergde uithalen en de melancholieke sfeer die hij Vrijkaarten oproept. Kom je laven aan zijn Deze keer kun je kaartwonderschone liedjes. Aanvang jes winnen voor Kurt 22.00, €12,Vile & The Violators in Vera op 29 juni. S TA D S S C H O U W B U R G, 2124 J U N I Meedoen? Meld je op Honderd jaar na ukrant.nl/verloting of het zinken van het laat een bericht achter schip brengt op Facebook voor dinsGOOV muziekthe- dag 19 juni 16.00. ater de musical Titanic. Met in deze uitvoering een speciale bijrol voor de Groninger scheepskok Hendrik Bolhuis. GOOV richtte in april al een ijsmonument voor hem op in het Scheepvaart museum. De hoofdrol is voor het schip in een decor dat uit projecties bestaat. 20.15, €21,50

Titanic

Contrabands

S H A D R A K , 14 J U N I

Meer dansbare live muziek in de stad. Dat is het uitgangspunt van een nieuw evenement georganiseerd door drie studenten. Livemuziek die niet stopt na één uur maar de hele nacht doorgaat. De line-up van de eerste editie bevat een mix van hiphop, ska en cross-over met o.a. Dj Irie en Danskie en gaat dus de hele nacht door! Aanvang 23.00, €3,-

David Cronenberg

V E R A Z I E N E M A , 20 J U N I

Vera Zienema organiseert met RKZ bios een retrospectief van filmmaker David Cronenberg. Donderdag 7 juni komt diens nieuwste film Cosmopolis uit. Met deze inktzwarte psychologische thriller lijkt hij terug te grijpen naar zijn roots. In Vera zie je twee oude films: The Brood en Scanners, eigenzinnige sciencefiction en body horror, waar Cronenberg in uitblinkt. Aanvang 20.30 & 22.00, €4,50 ■ Winnaar My Morning Jacket: Tim van der Beek ■ Winnaar BRAGI: Hielke Freerk Boersma

‘Doodzonde e ‘UK digitaal? Ik vrees het ergste’ Het is wel even schrikken: de UK gaat digitaal. Budgettaire overwegingen kunnen zo’n beslissing onvermijdelijk maken. Maar het valt te hopen dat er goed over is, of nog wordt nagedacht. Een universitaire krant is een bindmiddel. De RUG geeft veel geld uit aan externe public relations, maar is ook bekommerd om het ‘wij’-gevoel. Elk bedrijf, elke (onderwijs)instelling is dat. Al is wetenschap nog zo vaak een individuele bezigheid, zonder een onder het personeel breed gedeeld gevoel samen voor dezelfde goede zaak te staan kan een universiteit niet bloeien. Hoe wordt de papieren UK gelezen? Ik ga nu even af op mijn eigen ervaringen en vermoed dat ze enigszins representatief zijn. Studenten en personeel houden voor een groot deel de donderdag bewust of onbewust in de gaten. Ligt de nieuwe UK er al? En als hij er al ligt, haal je hem uit de bak en ga je er minstens ‘goed doorheen’. Van voor naar achter: nieuws, opinies, achtergronden van het wetenschapsbedrijf, het reilen en zeilen van onze eigen universiteit, wat er bestuurlijk speelt. Noch de student, noch de medewerker wil dat geheel aan zich voorbij laten gaan. Niet altijd, maar wel vaak is een stuk in de UK onderwerp van discussie aan de koffietafel. Ook discussies zijn een bindmiddel. Je zet er de gemeenschappelijke opinieklok mee gelijk. Hoe zal de digitale UK gelezen worden? Niet. De UK zal worden gecheckt zoals je je mail checkt. Even de pure, onmiddellijk nuttige informatie eruit pikken. Een opiniestuk opzoeken en vanaf het scherm lezen? Er even goed voor gaan zitten? Ik vrees het ergste. De digitale UK wordt informatie zoals we al in overvloed hebben, een rijstkorrel in de liefdeloos bereide informatierisotto die we tot onze wanhoop elke week moeten doorslikken. De UK doornemen wordt van nuttig plezier tot corvee. Willen we dat? De papieren UK opheffen is zo gedaan. Hem weer oprichten zal nooit gebeuren. Doeko Bosscher hoogleraar eigentijdse geschiedenis.

‘UK als sterk merk: I like’ Universiteitskranten zijn net echte kranten. Ook zij worstelen met dalende inkomsten en moeten daarom noodgedwongen nadenken over een digitale toekomst. Dat het college van bestuur de kosten te hoog vindt worden en daarom de stekker van de papieren editie eruit trekt is natuurlijk doodzonde, daar zal iedereen het over eens zijn. Even een UK meepikken voordat je de collegezaal in duikt, we kunnen er vanaf het nieuwe studiejaar al nostalgisch aan terug gaan den-

De papieren UK heeft z’n langste tijd gehad. Reageren of meediscussiëren? Dat kan op ukrant.nl/opinie

ken. Tegelijkertijd gaat de krant mee met haar tijd en weten de eigen lezers als geen ander dat nieuws online te vinden is. Het online-only model is al in meerdere landen een feit. Ook in Nederland zoeken de traditionele papieren kranten naarstig naar zowel een journalistiek alsook een winstgevend online model. Toegegeven, dat is niet makkelijk. Online willen we vooral snel, kort en gratis nieuws. Tussen je colleges door even naar Nu.nl voor de laatste updates. Naar Geenstijl voor een minuutje vermaak.

De Volkskrant is enkele jaren geleden al gestopt met online dossiers vol lange achtergrondverhalen. Die worden nu alleen nog maar toevertrouwd aan het papier, terwijl de site het vooral moet hebben van ANPberichten die het liefst ook nog ‘lekker klikken’. Is dat dan ook de treurige toekomst voor een inhoudelijk blad als de UK? Voor de pessimisten onder ons is dat wellicht het doemscenario. Maar niet voor niets worden studenten journalistiek aan de RUG tegenwoordig onderwezen in ondernemerschap.


WETENSCHAP 9

UK 36 - 14 JUNI 2012

en onomkeerbaar’ wordt het blad extra goed weggepakt. UK zal haar woensdagmiddag moment moet gaan missen en in plaats daarvan moeten de geïnteresseerden dagelijks naar de site. Maar gaat dat ook gebeuren? Alleen als de site gevonden wordt en als deze onderscheidend is. Er zijn zoveel andere sites voor studenten, onderwijs etc. dat de content zeer bijzonder moet zijn, wil een bezoeker meer dan een keer terug komen. Tevens zal www.universiteitskrant. nl – is deze url trouwens nog handig in de nieuwe situatie? − veel energie moeten steken in – hoe vervelend het ook klinkt − de marketing van de site. Studenten zijn helaas niet per definitie betrokken bij hun instelling en als je wilt dat ze je regelmatig bezoeken, moet je meer dan je stinkende best doen. De redactie van UK houdt moed en dat is een goede zaak. Het is jammer dat het college van bestuur deze prima werkhouding niet waardeert en iets meer subsidie verstrekt. Als dat zo geweest zou zijn, dan was deze draconische – onomkeerbare − maatregel niet nodig was geweest. Jim Jansen hoofdredacteur Folia Magazine

te – Ja, wie sagt man das? – werken. Maar als je blijft betalen voor iedere letter ga je wel failliet. Dit stukje mag overigens gratis geplaatst worden, dat geeft vast lucht. Gooi gewoon alle betaalde krachten eruit en werf ook twintig enthousiaste studenten. Je gaat het blad toch niet opheffen om een paar ambtenarenbanen te redden? En neem een hoofdredacteur die nog weet wat er lééft onder student. Volgens mij ben je ouder dan m’n moeder Hanneke Boonstra! Ik vertel jullie dit uit SK-eigenbelang. De SK is erbij gebaat een suffe tegenhanger te hebben. Anders worden we net zo lui als jullie nu, en in die zin zijn jullie de bufferzone tussen ons en opheffing. “Het UK-geluid (?) zal blijven bestaan.” Nee, als je digitaal gaat blijft ‘dat’ niet bestaan, je bent in de war. Dus haal het hoofd uit je schoot en red die suffe krant van jullie! Leve de UK! Groetjes, Randy Martens oud-hoofdredacteur SK

TWEETS @sbonger: @Metalicious Alleen digitaal, zoals de UK nu ook, lijkt me toch echt een enorme aderlating. Dan liever minder frequent op papier. @LukoBucket: Lees ik nou dat jullie stoppen met de papieren versie? #eeuwigzonde. @judith1188 Papier is overrated. Ik lees elke week - heel trouw - de UK. Digitaal, zoals het hoort. @DorinaAntoons: Ooh, wat erg vind ik dit, @UK_Groningen RTV Noord: Wekelijkse papieren Universiteitskrant stopt na 41 jaar bit.ly/KLx9Jh @lksdvrs: Gelukkig blijven ze wel doorgaan met kritische berichtgeving op het web. @PauldeRook: kun je ook ‘vriend van de UK’ worden, om hem op papier te houden? @DavidBremmer: En weer n universiteitskrant in gevaar, zonde. Ze zijn nodig voor controle univ bestuur én vijver talent. #rug #uk ans-online.nl RT @timficheroux: Ook de papieren @UK_Groningen lijkt het slachtoffer te worden van rendementsfetisjisme. Grove schande....

Advertentie

Papier prachtig

Laat de makers van deze mooie krant creatief en ondernemend zijn en de UK profileren als een sterk merk met aantrekkelijke en tegelijkertijd relevante verhalen die passen in een online omgeving én op mobiele platformen. Geen student meer zonder smartphone, een eigen (gratis) applicatie is dus wel het minste dat we van een papierloze universiteitskrant mogen verwachten. Binnen mum van tijd zijn ook de iPads niet meer uit de collegebanken weg te denken, op dat platform zal de krant eveneens aanwezig moeten zijn als stevig merk en waakhond van de RUG. En voor je het weet, swipet iedereen door de digitale UK alsof ze nooit anders hebben gedaan. Klaske Tameling promovendus crossmediale journalistiek.

‘UK was juist het voorbeeld’ “Binnen vijf jaar is de helft van hogeschool- en universiteitsbladen verdwenen.” Woorden van deze strekking bezigde ik in mijn eerste praatje als voorzitter van de kring hoofdredacteuren hoger onderwijsbladen, waar ik vier jaar geleden werd verkozen tot voorzitter

en sinds deze maand het stokje heb overgedragen. De kring is een semi-informeel overlegorgaan van de hoofdredacteuren van de UK (Groningen), Erasmus Magazine (Rotterdam) en andere titels. Nederland kent iets meer dan twintig hogeschool- en universiteitsbladen en het gaat niet goed. Advertentie-inkomsten dalen, redacties worden gecontroleerd en gecorrigeerd door communicatieafdelingen en de verschijningsfrequentie gaat achteruit. Deze week kwam het nieuws dat UK na iets meer dan veertig jaar alleen nog digitaal gaat verschijnen. Als hoofdredacteur van Folia – met een magazine, site, tv- en radiostation en vele samenwerkingen binnen de stad – , het platform voor hoger opgeleid Amsterdam, vind ik dit extra zuur, want juist ‘Groningen’ was voor mij een voorbeeld hoe het wel kon. Een goed gemaakte krant, een kritisch stichtingsbestuur en een reële blik op de toekomst; de UK is het eerste universiteitsblad met een app en de site wordt goed bezocht. Dat de papieren versie van UK verdwijnt is een zware aderlating. Een krant die elke week verschijnt is zichtbaar en vele bewoners van een universiteit hebben wat ik noem het ‘woensdagmiddagmoment’. Op woensdagmiddag verschijnt Folia Magazine en juist op die dag

Laatst las ik over een geweldige uitvinding: een flinterdun scherm dat geen stroom verbruikt en niet hinderlijk reflecteert. Je kunt er aantekeningen op maken en mag het zelfs vouwen. Het is lichter dan de lichtste tablet. Je kunt het laten vallen, of tegen de muur smijten als je dingen leest die je niet bevallen: het gaat niet stuk. Hoeveel zal dat wel niet kosten, vraagt u zich af? Dat valt alleszins mee. De uitvinding heet ‘papier’ en het is ook nog recyclebaar. Henk van Putten ICT- en onderwijscoördinator godgeleerdheid en godsdienstwetenschap

‘Suf krantje’ Lieve UK vrienden, Omdat ik dat enorm suffe krantje van jullie al jaren nauwelijks lees kreeg ik het nieuws waarschijnlijk als laatste mee: de UK gaat digitaal. Hoewel het eigenlijk al mijn vooroordelen bevestigt over jullie ambtenarenmentaliteit, valt die slappe houding me zwaar tegen: De UK moet verdomme blijven! Rechtsboven op de SK: “Digitale SK lijkt vermijdelijk.” De SK krijgt al 30 jaar 1/166ste (3000 euro p/j) van de subsidie van de UK. Een paar jaar geleden ging de SK - traditiegetrouw - bijna failliet, maar we hebben er voor geknokt. Laat jullie subsidie volgend jaar nog vijftig keer zoveel zijn... Ik had dat uit kunnen zoeken, maar dat is niet des SK’s. “De inkomsten lopen terug”, dat is ook geen wonder. Jullie advertentieprijzen zijn idioot hoog terwijl het leest als, nou ja, een gebruiksaanwijzing. Wij verdubbelen al drie jaar op een rij de inkomsten, door

Religie in de Moderne Wereld Universitaire Minor (30 ECTS) Antropologische en historische perspectieven op de wisselwerking tussen religie en cultuur > focus op religieuze praktijken > de betekenis, invloed en positie van de wereldgodsdiensten in westerse en niet-westerse samenlevingen > de invloed van nieuwe religieuze bewegingen in de westerse wereld Verplichte modules >Antropologie van religie >Geschiedenis van de godsdienstwetenschap > Religieus pluralisme in Europa Keuzemodules > Antropologie van moslimsamenlevingen > Hindoeïsme en boeddhisme > Christendom > Jodendom > Islam > New Age religie in historisch perspectief www.rug.nl/ggw/onderwijs/minor


10 O P i n i e

UK 36 - 14 JUNI 2012

w a r m w a t e r v r e e s 

Blije liefde. En lesbisch. |  s c h r i j fs t e r   | Ze begon aan het boek

mee. Het is geen moeilijk verhaal en dat wilde ze ook niet. “Ik wilde over liefde schrijven, een herkenbaar toen ze zeventien was. Nu is Kirsten verhaal voor meisjes van vijftien, Kamphuis 21 en is Warmwatervrees zestien. En ja, dat meisje is toevallig eindelijk verschenen. Over de lesbische lesbisch. Maar het is geen coming liefde van een meisje van 17. out of zo, het ís er. Gewoon positief.” Toch is ook Kirsten lesbisch. En Door christien boomsma toen ze het verhaal begon, was ze zeventien, net als haar hoofdperZe heeft ongelooflijke mazzel ge- soon Esra. En dat roept de vraag op had, dat vindt ze zelf ook. Studente hoeveel van Kirsten zelf verwerkt geschiedenis Kirsten Kamphuis was zit in Esra. nog maar zestien toen ze door uitge“Niet zo heel veel eigenlijk”, zegt verij Clavis werd opgeKirsten. “Esra is doelmerkt. “Ik had een magericht en koppig. Ze is nuscript ingeleverd over heftig en stort zich in een meisje dat allemaal dingen. Ik was in die ‘Door te avonturen beleefde in tijd best verlegen. Er zijn schrijven Oost-Europa. Ze wilden wel elementen: de mume aanmoedigen door te zieksmaak van Esra. En verwerk ik gaan en tips geven.” natuurlijk, de middelDat manuscript, het wat ik zie’ bare school… Die wederde al dat ze voltooireld kende ik natuurlijk de, werd niet uitgegeven. goed.” Maar het betekende een enorme stiEsra tekent ook en Kirsten kan tomulans. Zodra ze thuiskwam be- taal niet tekenen. Maar toch… wat gon ze daarom aan een nieuw ver- Esra voélt als ze tekent, lijkt wel op haal. En dát is nu uitgegroeid tot hoe schrijven is voor de studente. een echt boek. Warmwatervrees, een “Een manier om te verwerken wat young adult over een zeventienjarig, je ziet, iets om je terug te trekken.” lesbisch meisje dat na een relatie Schrijven is haar uitlaatklep. Iets met een docente op een middelbare wat ze altijd – ook als kind – al deed. school, opnieuw verliefd wordt. Elke dag. Toch is ze op dit moment “Eerst wilde ik gewoon een thril- niet bezig met een nieuw boek. Na ler schrijven”, vertelt Kirsten. “Over bijna vijf jaar schrijven en herschrijde obsessie van één meisje voor een ven en nog eens herschrijven, is ze ander. Dat ontwikkelde zich tot dit: eigenlijk alleen maar bezig met haar een mooi liefdesverhaal.” dagboeken en journalistiek. “Mijn Maar wel een liefdesverhaal over leven is gewoon heel erg veranderd. een lesbisch meisje. Controversi- Vroeger, kwam ik thuis, deed ik eel, zoals haar uitgever het noemt? mijn huiswerk en kon de hele avond Kirsten schudt haar hoofd. Dat valt schrijven. Maar nu? Studie, studen-

bier! 

Foto Christien Boomsma

Kirsten Kamphuis leest voor uit haar debuutroman tenleven… Er zijn heel veel leuke dingen voor in de plaats gekomen. En het lukt me niet te schrijven als ik bijvoorbeeld om één uur college heb. Ik moet de hele dag hebben.” En dus doet ze het met de journa-

listieke verhalen die ze maakt voor diverse websites. Want daar komen werk en haar liefde voor letteren bijelkaar. “Dat zijn ook verhalen, weliswaar niet verhalen die je zelf bedenkt, maar het gaat er wel om ze zo

mooi mogelijk te vertellen.” Fictie komt wel weer. Later. De UK verloot een exemplaar van Warmwatervrees! Kijk op www.ukrant.nl/verloting

Hop, mout, gist en nog ‘toegevoegde meuk’

|  s pe c i a a lbi e r   | Dario van der Sloot gaf

zelfs zijn studie kunstgeschiedenis op voor zijn grote liefde: bier! Door richard kootstra

Het begon allemaal met een onschuldig speciaalbiertje en mondde uit in een ware passie. Dit is geen tragisch verhaal over alcoholisme, maar over de eerste stappen in een carrière als biersommelier. Dario van der Sloot stopte met kunstgeschiedenis, begon een bierbrouwerij bij Maassluis met een vriendin en spaart voor de 4500 euro die de opleiding tot professioneel biersommelier in Rotterdam (nu nog alleen in Amsterdam) moet kosten. Om alvast zijn brede kennis te tonen, geeft hij een proeverij. “Ik heb een paar hele leuke biertjes bij Van Erp gevonden!”, zegt Dario opgewekt, terwijl hij de koelkast opentrekt. “Ik ben nu ook zelf aan het brouwen, maar daar moeten we nog een maandje op wachten.” In de koelkast prijkt een kleurrijk assortiment van flesjes uit alle windrichtingen en diverse kaassoorten als gezellige hap erbij. De bieren zijn gesorteerd op ingrediënt. “Dat is niet de normale gang van zaken bij een proeverij, maar je wordt er wel lekker lam van! De bedoeling is dat je uiteindelijk begrijpt hoe de verschillende ingrediënten de smaak maken”, legt hij uit. De volgorde is mout, hop, gist, “toe-

Dario van der Sloot: “Wil je er een decadent kaasje bij?” gevoegde meuk” en de manier van opslaan. “Maar eerst het voornaamste ingrediënt: water!” Ander water betekent ander bier, weet Dario inmiddels. “Dat heeft met de hardheid en de mineralen te maken.” Hij schenkt een glas Spa, Bar le Duc en een glas Evian in, en verdomd, ze verschillen behoorlijk van smaak. “Ik geloof dat één van de twee eigenaren van Bar le Duc ook bierbrouwer is , maar pin me er niet

op vast.” Hij snijdt ondertussen stokbrood, om tussen het proeven door de smaak te neutraliseren. Dan spoelt hij de glazen uitvoerig: poleren noemt hij het. “Het is belangrijk dat je er echt de tijd voor neemt, want anders krijg je nooit alle vetvlekken weg.” Ondertussen vertelt hij uitvoerig over de verschillende moutsoorten en hoe mout de smaak beïnvloedt.

Foto Pepijn van den Broeke Het eerste biertje van de avond: de Floreffe Blond, een Belgisch abdijbier. “Je moet hier wel mee oppassen trouwens. Als je dit lekker op een terrasje ijskoud bestelt, tank je dit in no time weg!” Bij de Floreffe bieren is mout de smaakmaker, dus ook bij de Dubbel en de Triple is de nogal zoetzure smaak volop aanwezig. “Wil je er een decadent kaasje bij?” vraagt Dario. Op de vraag wat voor soort kaas het is, antwoordt

hij kort: “Locatiegebonden Franse meuk, erg lekker!” Hij houdt een lang, technisch verhaal over het brouwproces en schenkt een Watou’s witbiertje in, ook weer Belgisch, met tarwemout. Ondertussen haalt hij de volgende biertjes al uit de koelkast en zet Griekse folkmuziek op, “voor de feestelijke sfeer.” De Schotse Brewdog Galaxy volgt. Dario heft het glas. Op een maagbloeding dan maar jongens!” Het is zwaar, bitter bier, waar hop de boventoon voert. Het volgende Brewdog biertje, de HBC, heeft meer hop, maar is toch milder. Dan gist, wildgist om precies te zijn. “Negen van de tien Nederlanders trekken dit echt niet, maar in België is het retepopulair!” Het is Geuze, gegist in een open vat, zodat de natuur al het werk doet. Afhankelijk van de locatie, kan het bier dus heel anders smaken, in dit geval heel zuur, bijna champagneachtig. De biertjes volgen elkaar in flink tempo op, het verhaal wordt nog steeds vol overgave verteld, maar is nu een stuk moeilijker bij te houden. Flying Dog Imperial coffee stout, Amerikaans bier, in de categorie “toegevoegde meuk”. “Zo zwart, daar kan Barry White nog een puntje aan zuigen!” Het bier is ook minstens zo zwaar als de corpulente zanger. Bij het bier gestookt in Islay whiskyvaten, vervagen zowel de herinneringen als de leesbaarheid van de notities.


Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers

Algemeen Studium Generale Groningen Werkcolleges Hans Aarsman Schrijver en fotograaf Hans Aarsman werkt als een fotodetective. Als gastschrijver van de RUG verzorgt hij voor 16 studenten (8 letterenstudenten en 8 van andere faculteiten) werkcolleges over observeren, ontdekken, schrijven en presenteren. “De bijzondere relatie tussen observatie en beschrijving is een ervaring die je het best aan den lijve kunt ondervinden. Daarom zal in dit werkcollege behalve veel geobserveerd, ook veel geschreven en gepresenteerd worden.” De colleges zijn op dinsdagen van 11.00-13.00 uur, van 25 september t/m 27 november (m.u.v. 23 en 30 oktober). RUG-studenten kunnen zich voor 23 augustus aanmelden (met korte motivatie en vermelding van hun studie) bij het secretariaat van de vakgroep Nederlands, Harmoniecomplex, a.m.koning@rug.nl, tel. 363 5858. Bij overintekening wordt geloot. Voor de werkcolleges staan 5 ECTS (vrije ruimte) studium@rug.nl studium.hosting.rug.nl

> Verzorgd door de UK; eindredactie, tel. 3636699 > Mededelingen kunnen ingediend worden via www.universiteitskrant.nl > Aanleveren is mogelijk tot uiterlijk maandag 10 uur voor de UK van dezelfde week > De volgende UK verschijnt op 21 juni 2012

Centrum voor Informatie Technologie Computercursussen Powerpoint 2010 – 18 t/m 20 juni SPSS – 18 t/m 21 juni Prospero voor webredacteuren – 25 juni Open Leercentrum – 26 juni Inschrijving RUG-medewerkers en -studenten kunnen zich inschrijven via de website van het CIT of telefonisch bij CIT secretariaat (363 9200). De cursussen worden gegeven in dagdelen; ‘s ochtends van 9:15 tot 12:30 uur of ‘s middags van 13:15 tot 16:30 uur en vinden plaats in de Zernikeborg. Kijk

Advertentie

Bijbel, Kunst en Cultuur Universitaire Minor (30 ECTS) Cultuurhistorische perspectieven op de wisselwerking tussen Bijbel, kunst en cultuur > De interpretatie van de Bijbelboeken in hun eigen literaire, historische en culturele context > De verwerking van bijbelse teksten en thema’s in literatuur, muziek en beeldende kunst Modules > De Bijbel in zijn culturele context > De impact van de Bijbel in latere culturele contexten > Boeken die de Bijbel niet gehaald hebben > De cultuur van het Oude Egypte > De Bijbel en muziek > De Bijbel in de beeldende kunst

www.rug.nl/ggw/onderwijs/minor

voor meer informatie op de website, bel 363 9200 of e-mail naar onderstaand adres. http://www.rug. nl/cit/onderwijs/cursusaanbod/ secretariaat-cit@rug.nl Open leercentrum Elke donderdagmiddag is er gelegenheid om een cursus te doen in het open leercentrum. Het open leercentrum biedt een begeleide zelfstudie waarbij de cursist zelf de inhoud van de cursus bepaalt en in eigen tempo een aantal vooraf gekozen leermodules afwerkt en zich bij vragen kan richten tot een docent. De cursustijden zijn van 13:15 tot 16:30. De volgende cursussen zijn op dit moment via het open leercentrum te volgen: MS-Word basiscursus MS-Word, MS-Excel en MS-Access introductie MS-Frontpage MSWindows basiscursus Visio Thunderbird Beheer van een eigen PC onder Windows XP SPSS module Data Entry Oracle Calendar (RUGplanner) Outlook Outlook Express Studenten: € 25,- , medewerkers: € 60,- per dagdeel

u diverse werkzaamheden. Graag nodigen wij u uit voor een oriënterend gesprek op woensdagmiddag 4 juli 2012 of op donderdagmiddag 5 juli 2012. U kunt zich daarvoor intekenen op het secretariaat (2e verdieping Harmonie, kamer 1312/2.01). Graag daarbij aangeven welke functie u ambieert. Gelieve daarbij een beknopt CV (één A4) en een ongeschoonde cijferlijst in te leveren. Meer informatie over de onderzoeksstage/studentassistentschap kunt u telefonisch verkrijgen bij mw.mr. A.H. SantingWubs (050-363 72 59) of mr. J.H.M. ter Haar (050-363 85 29). Mocht u een onderzoeksstage hebben gelopen bij een andere vakgroep binnen de faculteit, dan is dit bericht niet voor u bestemd.

SPSS Voor een degelijke bewerking van uw onderzoeksgegevens is SPSS een onmisbaar instrument. Hoe u uw data moet invoeren, bewerken, een statistische berekening (zoals de Chi2-toets, Student ttoets) kunt uitvoeren of moet presenteren in een ander programma leert u in vier ochtenden. Het is wel noodzakelijk dat u kennis over statistiek heeft. Studenten € 45,en medewerkers € 185,-

Onderwijsstage Strafrecht 3 De sectie Strafrecht zoekt studenten voor een onderwijsstage. Bij het vak Strafrecht 3 kan een bonuspunt worden behaald door middel van het maken van casusopdrachten. De sectie Strafrecht zoekt studenten die meehelpen bij het maken van de casusopdrachten en het nakijken en beoordelen van de casusoplossingen. Ter voorbereiding woon je de docentenbesprekingen bij. Een en ander gebeurt in het kader van een (interne) onderwijsstage (7 ec’s). Strafrecht 3 wordt gegeven in het eerste semester. De stage loopt dus in de maanden september t/m december van het komend collegejaar. Voorwaarden: - Strafrechtelijke bachelorvakken hebben gehaald (Strafrecht 1, 2 en 3) - goede studieresultaten voor de strafrechtelijke vakken. Heb je belangstelling, stuur dan z.s.m. een brief met CV, naar: Mr. H.D. Wolswijk Vakgroep Strafrecht & Criminologie Postbus 716 9700 AS Groningen Of stuur een e-mail, met CV, naar: h.d.wolswijk@rug.nl Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hein Wolswijk (0503638343, h.d.wolswijk@rug.nl) h.d.wolswijk@rug.nl

Talencentrum

Letteren

Dutch for Non-Native Speakers The Language Centre will be offering intensive summer courses in Dutch for non-native speakers. Level 1, 2 and 3 courses will be starting in August. For further information and registration, please visit www.rug.nl/languagecentre languagecentre@rug.nl www.rug.nl/languagecentre

Last deadline- Erasmus Mundus Master Programme Euroculture Are you interested in European matters (culture, politics and identity)? Do you want to study at 2 different European universities ? Will you get your BA before September 2012? If so, apply for the Erasmus Mundus Master Euroculture before 1 July 2012! euroculture@rug.nl www.euroculturemaster.eu

Prospero voor webredacteuren: bestandsbeheer Voor webredacteuren die informatie plaatsen en beheren op het webplatform. U leert in een halve dag hoe u (menu)folders maakt en publiceert, hoe u informatie verwijdert of verplaatst, hoe u bestanden kunt uploaden. Studenten €20, medewerkers €55.

Nederlands voor Anderstaligen Het Talencentrum verzorgt deze zomer intensieve zomercursussen Nederlands voor anderstaligen. Cursussen niveau 1, 2 en 3 zullen in augustus van start gaan. Voor verdere informatie en inschrijving zie www.rug.nl/talencentrum talencentrum@rug.nl www.rug.nl/talencentrum

Faculteiten Rechtsgeleerdheid Enthousiaste studenten gezocht! De vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht is op zoek een student-assistent en naar meerdere studenten die willen deelnemen aan een onderzoeksstage. De stage houdt in het verrichten van onderzoek onder begeleiding van een docent. U neemt zo een kijkje in de keuken van de vakgroep. De stage wordt gehonoreerd met 7 ec en loopt gedurende het eerste semester van het collegejaar 2012-2013. Voor het student-assistentschap wordt u (maximaal) 5 maanden voor 4 uur per week aangesteld in dienst van de vakgroep en verricht

Economie en Bedrijfskunde Empower your Employability Note in your calendar: 24 – 26 September the EyE’s careers week. It’s all about you and your future. This is the chance to meet alumni, learn all about: social media, career planning, networking, pitches, decision making, etc. careeroffice.feb@rug.nl www.rug.nl/feb/eye

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Informatielunch nieuw VIP bestuur Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Wil jij aan het roer staan van de grootste studievereniging van Groningen, een pré op je CV creëren, hordes nieuwe mensen leren kennen en in een hecht en gezellig team een topjaar neerzetten? In september zullen er sollicitaties voor het nieuwe VIPbestuur plaatsvinden! Op www. vipsite.nl kun je een informatie-

14 t/m 21 juni 2012

1

Promoties en oraties 15 juni Promotie: dhr. M.G. Johnson, wiskunde en natuurwetenschappen. Translational PKPD modeling in schizophrenia. Predicting human receptor occupancy. Promotor(s): prof.dr. G.M.M. Groothuis, prof.dr. M. Danhof. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 11.00 uur. 15 juni Promotie: dhr. V. Pilla Reddy, wiskunde en natuurwetenschappen. Translational PKPD modelling in schizophrenia. Linking receptor occupancy of antipsychotics to efficacy and safety. Promotor(s): prof.dr. G.M.M. Groothuis, prof.dr. M. Danhof. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 12.45 uur. 15 juni Promotie: dhr. J.L.J. Tolboom, wiskunde en natuurwetenschappen. The potential of a classroom network to support teacher feedback. A study in statistics education. Promotor(s): prof.dr. H. Broer, prof.dr. W.A.J.M. Kuiper. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 14.30 uur. 15 juni Promotie: dhr. H.A. Baarsma, wiskunde en natuurwetenschappen. Glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) and B-catenin: potential novel therapeutic targets for COPD. Promotor(s): prof.dr. H. Meurs, prof.dr. H.A.M. Kerstjens. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 18 juni Promotie: dhr. K.H. Konopka, medische wetenschappen. Quantitative sensory testing (QST) - does assessing sense make sense? Promotor(s): prof.dr. M.M.R.F. Struys, prof.dr. G.J. Groen. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 11.00 uur. 18 juni Promotie: mw. M.E. Merlo, wiskunde en natuurwetenschappen. Exploring the metabolism of Streptomyces coelicolor using mass spectrometry-based metabolomics. Promotor(s): prof.dr. E. Takano, prof.dr. R. Breitling, prof.dr. L. Dijkhuizen. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 12.45 uur. 18 juni Promotie: dhr. M. Chalid, wiskunde en natuurwetenschappen. Levulinic acid as a renewable source for novel polymers. Promotor(s): prof.dr. A.A. Broekhuis, prof.dr.ir. H.J. Heeres. Tijd: 14.30. 18 juni Promotie: mw. R.J. Verbeek, medische wetenschappen. Perinatal motor function loss in human spina bifida aperta. Promotor(s): prof.dr. O.F. Brouwer. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 19 juni Oratie: dhr. prof.dr. F.A.E. Kruyt, medische wetenschappen. Hulp bij tumorcel(f)doding onder wisselende omstandigheden. Leeropdracht: Experimentele Oncologie. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.00 uur. 19 juni Oratie: dhr. prof.dr. S. de Jong, medische wetenschappen. Doelgericht en persoonlijk: elke tumor z’n eigen achilleshiel. Leeropdracht: Preklinische en Translationele Oncologie. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.00 uur. 20 juni Promotie: dhr. M.K. Szymanski, medische wetenschappen. Proefschrift: Cardiorenal interaction: experimental and clinical studies. Promotor(s): prof.dr. H.L. Hillege, prof.dr. W.H. van Gilst. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 12.45 uur. 20 juni Promotie: mw. N.F. Kurniati, medische wetenschappen. Untie-ing the role of the angiopoientin/tie2 system in the microvascular response to endotoxemia Promotor(s): prof.dr. G. Molema, prof.dr. P. Heeringa, prof.dr. M.M.R.F. Struys. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 14.30 uur. 20 juni Promotie: mw. N. Paans, medische wetenschappen. Patients with hip osteoarthritis. Body weight and life style before and after arthroplasty. Promotor(s): prof.dr. S.K. Bulstra, prof.dr. K. van der Meer. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 21 juni Promotie: mw. K.A. Glashouwer, gedrags- en maatschappijwetenschappen. Dysfunctional automatic associations in anxiety and depression. Promotor(s): prof.dr. P.J. de Jong, prof.dr. B.W.J.H. Penninx. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 14.30 uur. 21 juni Promotie: mw. M.N. Gosen, letteren. Tracing learning in interaction. An analysis of shared reading of picture books at kindergarten. Promotor(s): prof.dr. C.M. de Glopper. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15.

Evenementen 14 en 15 juni CMRS-congres: Burgerspiegels, burgerschap en burgereducatie van Oudheid tot het Ancien Régime. Plaats: Broerstraat 9, zaal A901. Tijd: 9.00 uur. Info: civicmirrors@gmail.com 14 juni Usva Opening expositie fotoacademie. Plaats: Usva-café, Munnekeholm 10. Tijd: 20.30 uur. Toegang: gratis. Meer info: klik2012.nl 15 juni ForumDwarsdiep Gesprek. Op welke nieuwe leest schoeien we ontwikkelingssamenwerking? Plaats: ForumImages. Tijd: 20.00. 15 juni Usva Ulteam – Theatersport. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10. Tijd: 20.30 uur. Toegang: studenten en stadjerspashouders € 6,50 / overigen € 8,50.


Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers pakket downloaden en op 29 juni om 12:00 organiseert het huidige bestuur een vrijblijvende informatielunch in N.133 (Grote Rozenstraat 38). Geef je op via vip. gmw@rug.nl

Wiskunde en Natuurwetenschappen Escher en het Droste effect In het kader van het “Symposium on Symmetries in Subatomic Physics” dat in Groningen gehouden wordt van 18 - 22 juni, zal een vrij toegankelijke publiekslezing gegeven worden betreffende het werk van M.C. Escher door Bart de Smit van het Mathematisch Instituut van de Leidse Universiteit: “Escher and the Droste effect”. Escher’s werk wordt vaak gebruikt door wetenschappers om de consequenties van verschillende symmetrieën in een natuurkundige theorie aanschouwelijk te maken. In deze lezing gaat het over de prent “De Prentententoonstelling” daarin kijkt een man in een galerij naar een prent dat de galerij zelf bevat. De lezing laat zien wat in het witte gat gebeurt waar Escher zijn handtekening op de prent heeft gezet. Het verhaal wordt in het Engels gehouden. Tijd en locatie: dinsdag 19 juni van 20:3021:30; de Senaatszaal van het Academiegebouw; zaal open om 20:15.

res: Lense Lijzen 5260630, Geert Brüsewitz 8500387, Tiemo Meijlink 5792805 of Matty Metzlar 0595-528775.

Studenten GSp

Studentdienst Martinikerk 17/06 11.30 uur T. Meijlink 24/06 11.30 uur K. van der Plas

GSp - Studentenplatform voor Levensbeschouwing Een plaats voor bezinning, religie, debat en gezelligheid. GSp, Kraneweg 33, tel. 3129926 info@gspweb.nl www.gspweb.nl

Kei

21/06 EindBBQ met open podium Smikkel mee onder het genot van creatieve uitspattingen uit alle hoeken van Groningen en laat ook zien wat jij in huis hebt; zingen, playbacken, moppen tappen, musiceren of bijvoorbeeld dansen. Laat voor 15.00 uur even weten wat voor act je gaat doen zodat we er een gevarieerd programma van kunnen maken. Meld je aan via info@gspweb.nl. Kosten: €5. 17/06 Evensong Nieuwe Kerk Op zondag 17 juni is er een Evensong in de Nieuwe Kerk, een in de Engelse taal gezongen avondgebed waarbij je je waant in een Engelse Kathedraal. Aanvang 17.00 uur. Voor meer info: www. schoonheidmeteenziel.nl Persoonlijk gesprek Wie dat wil kan voor een persoonlijk gesprek een afspraak maken met een van de studentenpasto-

Informatieavond KEI-bestuur Maandag 25 juni zal er een informatie avond plaatsvinden voor geinteresserden in het KEI-bestuur 2013.Op deze avond zal een korte presentatie zijn en is er de gelegenheid om vragen te stellen aan het KEI-bestuur 2012.Kom langs om 17.00 uur aan de Sint Walburgstraat 22. wervingenpromotie@keiweek.nlwww.ikkijkvooruit.nl Word Event-crew tijdens de KEI-week! Help mee tijdens de KEI-week van 13 t/m 17 augustus en beleef een fantastische week! Je kunt je iedere dag inschrijven op de Sint Walburgstraat 22 tussen 14.00 en 16.00. voor meer informatie kun je kijken op www.keiweek.nl of stuur een mail naar info@keiweek.nl info@keiweek.nl www.ikkijkvooruit.nl

Diversen U N I PA R T N E R S

Bèta studenten gezocht! UniPartners Groningen is sinds kort een samenwerking aangegaan met TNO. Zij hebben ons gevraagd een pool op te stellen met bèta studenten die zij op projectbasis kunnen inzetten. TNO voorziet het projectmanagement en zorgt voor de communicatie tussen opdrachtgever en projectuitvoerder. Wij zijn op zoek naar studenten met de volgende studieachtergronden: · Informatica · Electrotechniek · Scheikunde · Wiskunde · Kunstmatige Intelligentie · Natuurkunde Dus ken of ben jij deze student en ben jij op zoek naar een relevante bijbaan? Stuur dan een mail met daarin een korte motivatie en CV naar groningen@unipartners.nl. groningen@unipartners.nl www.unipartners.nl/groningen GSB

Nieuw bestuur gezocht De Groninger Studentenbond is op zoek naar een nieuw bestuur voor het collegejaar 2012-2013. We zoeken studenten aan de RUG of Hanzehogeschool die een mening hebben en zich een jaar lang bezig willen houden met de belangen van alle studenten in Groningen. Ben je actief, betrokken en geïnteresseerd in studentenbelangen? Kijk dan op de website voor meer informatie over het GSb-bestuur. zoekco@groningerstudentenbond.nl www.groningerstudentenbond.nl

14 t/m 21 juni 2012

18 juni Presentatie boek “Health and Human Rights in Europe”. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.00 uur. Info: b.c.a.toebes@rug.nl 18 juni Usva i.s.m. ESN Groningen: Dutch Movie night. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10. Tijd: 20.30 uur. Toegang: studenten en stadjerspashouders € 3,00 / overigen € 4,00. 21 juni Usva Stageband. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10. Tijd: 21.00 uur. Toegang: studenten en stadjerspashouders € 7,00 / overigen € 10,00.

Tentoonstellingen T/m 27 juni 2012 Tentoonstelling: Verbeeldingskracht. Over trauma, kunst en zoeken naar zin. Plaats: Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap. Tijd: ma t/m vrij 9.00-16.00 uur. T/m 8 juli 2012 Noorderlicht Fotogalerie: Offside – Football in exile, expositie over voetbal, strijd en identiteit. Plaats: Akerkhof 12. Tijd: woensdag t/m zondag 12.00-18.00 uur. T/m 31 augustus 2012 Tentoonstelling: gaRTen#04, kunst in en rondom de oude Hortus. Plaats: Faculteit GMW, Grote Kruisstraat 2/1. Tijd: maandag t/m donderdag 9.00-20.00 uur, vrijdag 9.00-17.00 uur. T/m 4 november 2012 Tentoonstelling: Ancient culture, modern art. Aboriginal kunst uit Australië. Plaats: Universiteitsmuseum, Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a. Tijd: dinsdag t/m zondag 13.00-17.00 uur. NADERE INFORMATIE Afdeling Communicatie tel. 363 5445/5446 communicatie@rug.nl

Advertentie

Openstaande vacatures

Nieuwe vacatures

Staffunctionaris Oudheid Koninklijk Nederlands Instituut te Rome

Logistiek Medewerker Gevaarlijke Stoffen

1,0 fte | Koninklijk Nederlands Instituut te Rome

Inkoper

1,0 fte | Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

0,8 fte | Facilitair Bedrijf

PhD position Implicit resistance to threats to group identity Promovendus Talentontwikkeling en 1,0 fte | Faculty of Behavioural and Social Sciences excellentie in het voortgezet onderwijs PhD position Audience effects and affects in the intergroup context 1,0 fte | Faculty of Behavioural and Social Sciences

PhD position Molecular Cell Biology

1,0 fte | Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Promovendus Effectiviteit van leraren in het voortgezet onderwijs 1,0 fte | Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

1,0 fte | Faculty of Mathematics and Natural Sciences Nadere informatie over deze vacatures vindt u op: www.rug.nl

Tenure Track Assistant/Associate Professor Operations Management/Research 1,0 fte | Faculty of Economics and Business

De RUG biedt speciaal aan meeverhuizende werkende partners van nieuwe medewerkers goede loopbaanfaciliteiten. De RUG streeft naar een evenwichtig opgebouwd personeelsbestand. Op een aantal terreinen zijn vrouwen nog ondervertegenwoordigd. Daarom worden zij vooral uitgenodigd te solliciteren.

werken aan de grenzen van het weten

2


Informatie voor studenten en medewerkers Pagina onder verantwoordelijkheid van de afdeling Communicatie RUG T (050) 363 54 45, communicatie@rug.nl

www.rug.nl/extra 14 juni 2012

# 93

Vind ons leuk op

Volg ons op

Tekst, opmaak en illustratie: Edzard krol

Vrijdag 15 juni 2012

Forum Dwarsdiep: Op welke nieuwe leest schoeien we ontwikkelingssamenwerking? › www.groningerforum.nl/agenda

Donderdag 7 juni 2012

Opening van de tentoonstelling ‘Verbeeldingskracht. Over trauma, kunst en zoeken naar zin.’ › www.rug.nl/ggw/nieuws

Student Research Conference Studenten kunnen zich weer aanmelden voor deelname aan de Student Research Conference (SRC). De SRC is een jaarlijkse conferentie waarop Nederlandse en Vlaamse bachelorstudenten (hbo en wo) de kans krijgen om hun onderzoek aan een breed publiek te presenteren en ervaring op te doen met academische conferenties. Dit jaar vindt de SRC plaats op 21 november 2012 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Papers kunnen tot 1 juli 2012 ingestuurd worden. › www.vsnu.nl/src.

Nieuwe leerstoel ingesteld De Stichting Van der Wyck-de Kempenaer heeft een nieuwe leerstoel ingesteld, die van bijzonder hoogleraar Historische buitenplaatsen en landgoederen. Vanaf 1 september zal prof.dr. Yme Kuiper de eerste zijn die de functie vervult. De leerstoel aan de Faculteit der Letteren is zeer interdisciplinair: zowel de geschiedenis van de bewoners van de buitenplaatsen, als de architectuur en interieurs van de huizen en het landschap van de bijbehorende tuinen, parken en landgoederen krijgen aandacht. › www.rug.nl/corporate/nieuws.

Sharon Smit wordt directeur ISW Met ingang van 1 september 2012 wordt Sharon Smit de nieuwe directeur van het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid (ISW). Zij volgt de ad-interimdirecteuren Jacques Wallage en Sabine Otten op. Smit studeerde Internationale Betrekkingen aan de RUG en volgde later de postdoctorale opleiding Professional Public Management. Ze komt van de Hanzehogeschool Groningen waar zij strategic liaison officer was. Als directeur van het ISW zal Smit zich inzetten als makelaar voor projectverwerving en bouwt ze mee aan de positionering van het RUG-brede speerpunt ‘Sustainable Society’. › www.instituutisw.nl.

Meer ruimte voor talent Van onderzoekers aan de RUG wordt steeds meer verlangd. Om aan alle eisen te kunnen voldoen, moeten ze toegang hebben tot alle mogelijke ondersteuning. Hoogleraar Ritsert Jansen is aangesteld als Dean of Talent Development. Hij werkt aan het optimaliseren van die ondersteuning. De RUG krijgt daartoe een Talent Academy voor de wetenschappelijke staf. Wetenschap heeft tegenwoordig veel weg van topsport. En door de wetenschap daarmee te vergelijken, begrijp je meteen waaraan de wetenschap behoefte heeft. Scouting van het echte onderzoekstalent dat aan de RUG in opleiding is of dat naar de RUG wil komen. Mentoring en training van deze talenten in alles wat komt kijken bij het excelleren in de wetenschap. En daarbovenop ondersteuning op hoog niveau, door stafleden van bijvoorbeeld de Transfer en Liaison Groep (TLG) of Human Resources (HR). Optimale begeleiding en omstandigheden die topprestaties mogelijk maken, geen topsporter kan zonder. In zijn in 2011 verschenen boek Developing a Talent of Science beschrijft bio-informaticus Jansen hoe de huidige wetenschapper in een competitieve wereld het beste kan presteren. Het College van Bestuur van de RUG zag zijn ideeën wel zitten en stelde hem aan als Dean of Talent Development, een soort technisch directeur voor het eredivisie-team van de universiteit. ‘Het wetenschapsbedrijf draait in toenemende mate om het binnenhalen van beursgeld,’ zegt Jansen. ‘Denk aan de prestigieuze persoonlijke beurzen als Veni, Vidi en Vici en ERC. Dergelijke grote beurzen stellen wetenschappers in staat hun passie te volgen, een topteam samen te stellen en toppublicaties te schrijven. En die publicaties heeft de

Prof.dr. Ritsert Jansen. Foto: Jeroen van Kooten universiteit weer nodig om te stijgen op de ranglijsten. Dat is een beetje het kampioenschap waaraan we meedoen.’ Om echt aantrekkelijk te zijn voor topwetenschappers zijn ooit al het Tenure Tracksysteem en het Rosalind Franklin programma in het leven geroepen. Recenter is gestart met intensievere persoonlijke begeleiding bij het aanvragen van persoonlijke beurzen en worden ook schrijf- en presentatietrainingen gegeven. ‘Onderzoekers profiteren middels collegiale intervisie van elkaars ervaring en kritische blik en komen zo tot veel betere beursaanvragen.’ Voor vrouwelijke onderzoekers op tenure track is er al tweemaal een succesvol mentorprogramma gedraaid. Deze en alle andere lopende en nieuwe activiteiten worden nu zichtbaar samengebracht in de Talent Academy. Zo profiteren de onderzoekers en faculteiten sneller van

elkaars ‘best practices’. En wordt transparant voor de wetenschapper wat er aangeboden wordt, wanneer, en door wie. De nieuwe website van de RUG zal daarin een belangrijke rol moeten vervullen. ‘Vooral bij aanvragen voor de Veni, Vidi en Vici en ERC-grants heeft de intensievere ondersteuning vanuit TLG en HR al veel effect gehad,’ zegt Jansen. De hoogleraar zal binnenkort voor de diverse deelactiviteiten een uitgewerkt plan van aanpak presenteren. Hij verwacht hiermee flink bij te dragen aan de samenwerking in de hele ‘talent-keten’ van Scholierenacademie, Honours College, graduate school, tot Talent Academy. Van de meest prille leerling tot hoogste hoogleraar wil de RUG zo ieder talent beter bijstaan. ‘Dan wordt de RUG een nog aantrekkelijker plek voor studenten en staf met een passie voor onderzoek. En gaan we over de volle breedte beslist beter presteren.’

Column

Student in het College van Bestuur! Iedere maandag vergadert het College van Bestuur (CvB) van de RUG een hele ochtend. In deze vergadering wordt iedere week een volle agenda besproken met onderwerpen die uiteenlopen van benoemingen van nieuwe hoogleraren en de hoogte van het BSA, tot en met de prijs van koffie in de kantines. Voor veel van de besluiten wordt aan de studenten van de Universiteitsraad om input gevraagd en bij een aantal besluiten moet de Universiteitsraad achteraf instemming verlenen. Hierdoor wordt er op de RUG over het algemeen goed geluisterd naar de mening van de student. Maar het kan nog beter! Het is de wens van de studentenfracties in de Universiteitsraad dat er daadwerkelijk een student aanwezig is bij de vergadering op de maandagochtend. Deze student kan zich dan mengen in de interne discussie van het College en daar het studentenperspectief inbrengen. In de huidige situatie valt deze rol toe aan het student-praesidiumlid van de Universiteitsraad. Deze zit, als vicevoorzitter van de Universiteitsraad, echter altijd in een spagaat vanwege zijn positie tussen de U-raad en het CvB en kan zich daardoor naar beide kanten toe niet maximaal profileren. We hopen dat het CvB deze wens van de studenten deelt. Als dit zo is, dan kan er een student toetreden tot het CvB, een zogenoemde Student Assessor. De Assessor zou over al het beleid van de RUG meepraten met een focus op onderwijs, studentzaken en internationalisering. Dit zou uniek zijn in de Nederlandse universitaire wereld en de RUG zou daarmee haar voortrekkersrol op het gebied van studentenparticipatie bevestigen. Mocht het zover komen, misschien word jij dan wel de eerste Student Assessor van de Rijksuniversiteit Groningen… Arjen Hoekstra, Student-Praesidiumlid van de Universiteitsraad

Unifocus: Online videomagazine

De Rijksuniversiteit Groningen heeft een nieuw online videomagazine: Unifocus. Elke uitgave bestaat uit drie of vier korte video’s met nieuwswaardigheden en achtergronden op het gebied van onderzoek, onderwijs, studentenleven en samenwerking met het bedrijfsleven. Unifocus is te zien op www.unifocus.nl, in een dynamische webomgeving, geschikt voor op pc’s, smartphones en tablets. Op het nieuwe online platform kan de aflevering als geheel worden bekeken. Maar het is ook mogelijk om direct een specifiek item te openen. Bij de video’s vindt de kijker aanvullende en verdiepende informatie, en een overzicht van de laatste reacties op Twitter. Bovendien kunnen geïnteresseerde kijkers zich via een RSS-feed laten attenderen op nieuwe afleveringen. Unifocus verschijnt circa dertig keer per jaar.


2 INTERNATIONAL ■ What the

bleep

is...?

UK digitaal It’s always nice for a newspaper to create a bit of media hype, but it’s not so nice if the story behind it all is your own demise. Last week came the announcement that the University Newspaper is to go digital in one year’s time. The paper has been forced to take this step by the University Board because of the difficult financial situation. The fall in income from advertisements – which has affected all printed media – combined with the government cuts to the University budget as a whole mean that a weekly printed newspaper is too expensive, despite extensive costcutting by the UK over the past year. The paper should therefore invest in its digital presence, according to University bursar Jan de Jeu. So, bye bye to a free press at the University? Not so, according to UK editor-in-chief Hanneke Boonstra. She has vowed to maintain the independence of the paper in its digital form, as well as its role as a platform for debate. The UK has been expanding its online activities over the past year. Apart from a new website, the UK launched its very own app (the first for a university newspaper in the Netherlands) four months ago, while the paper is also active on both Facebook and Twitter. In the same period the rise in popularity of tablet computers has made it much easier to read longer articles on the internet. This makes the move next year to a fully digital UK feasible. [ RENÉ FRANSEN ]

NEWS

International Pages go digital The University Newspaper UK will have an international section online from this week. Tweets with the hashtag #UKweekly, will appear on the site automatically. The UK editors regularly receive e-mails from international students who have been searching for English articles on the paper’s website. Now they’re there! All articles that appear in the print version of the UK will be placed on the website on Thursdays. Students who want to share something can do so by e-mailing or using Twitter. Tweets with the hashtag #UKweekly feed directly onto the website www. ukrant.nl/international-page

UK 36 - 14 JUNE 2012

Shaghayegh Abdolahzadeh PhD project in chemistry, on manganese catalysed oxidation. After nearly two years in the Netherlands, Shaghayegh Abdolahzadeh is visibly more at ease. Her work is going fine, she’s found the right balance and is busy writing her first article. “I’d started it already, but then it turned out we needed more data.” She’s learned what it takes to do her own research. “I used to be afraid of making mistakes, but my supervisor really helped me see that you learn from your errors.” At first, she worked on developing a measurement technique. Now she is beginning to use this to investigate how certain catalytic reactions work. “At the moment I’m spending most of my time writing the first article. I want to finish this before I go to a big conference in India in August.” After the conference she’ll fly to Iran for her first visit since she started work in Groningen. “But I Skype with my family almost every day!” Her project is on schedule. “The progress meetings we’ve had with the funding agency, STW, have been positive.” She’s been to a few PhD defences and is not overly daunted by the prospect of defending her own work. “If I know thoroughly what I am doing now and learn what I have been working on, the final defence won’t be a problem, though I will be nervous for sure.” After gaining her PhD, she might look for a job in industry or perhaps she’d “like to keep learning. What has recently caught my attention is molecular cooking, a combination of chemistry and kitchen work. So who knows?”

Wouter Marchand PhD project in history on the effect of student grants on social mobility, 1815-2015. Wouter Marchand started his project as an ‘accidental’ scientist, but has now really hit his stride. “I’ve become more confident than I was when I first started. Apparently I’m good at what I’m doing!” He would even like to continue in academic research. “But it might be difficult to find a position.” Marchand has learned how to plan a research project and how to distil useful information from a mountain of data. The intensive programme of the Posthumus Institute, the national research school he’s attached to, has helped him a lot. “As part of the programme I’ve more or less finished the first chapter of my thesis, although I imagine I’ll rewrite it again in the future.” In the office block on the Rode Weeshuisstraat an informal group of PhD students meets on Monday mornings. “We share experiences. It’s good to be able to learn from senior colleagues.” In the coming months Marchand will be collecting and analyzing data, and writing the subsequent

PhD puppies Part VII: bowing out chapters of his thesis. It will describe the chronological history of student grants. “That means they’re less suitable as journal articles. Hopefully, I can also write a few thematic papers. It would be great to see my work in a real journal!” The defence doesn’t worry him: “The pomp and circumstance of the ceremony makes it a bit scary, but in the end it’s just another critical discussion of your work.” His advice? “It sounds very paternal, but do plan ahead and stick to your deadlines.”

Fernando Nieto Morales PhD project on organizational governance, social sciences Fernando Nieto Morales has moved from a basement room with an extremely low ceiling to a spacious, two-storey hall in the Bouwman building, but

For nearly two years the UK has followed four PhD students during their first steps on the scientific ladder. Now, the series comes to an end with a look back, a look forward and some useful advice for novices. By RENÉ FRANSEN

there’s no real metaphor in this. The Mexican never felt cramped, although he has spread his wings wider than he expected. He’s just back from two months of data-gathering in Mexico. “Tomorrow I start a second survey. It will cover almost the entire Mexican government, 69 departments and organizations.” Nieto Morales is excited and proud that he has pulled this off. It took some negotiating. “In social sciences it is important to have some social intelligence.” The Mexican data is a bonus, as his research was to focus mainly on an existing dataset. This dataset had already result-

ed in one paper being accepted for publication and there’s more in the pipeline. “But this year will be mainly devoted to collecting data, with my third year mostly teaching and writing.” He has gained a better perspective on what he’s good at. “I feel I’m developing my own style as a scientist and I’ve learned I can do a lot of work under pressure.” Nieto Morales isn’t nervous about his PhD defence. “But not finishing in time, that does trouble me sometimes.” After his PhD he might leave academic research. “My subject is very practical, so it would be nice to work for an organization like the World Bank or the EU.”


INTERNATIONAL 3

UK 36 - 14 JUNE 2012

THE EPICUREAN

Roasting chicken Time flies when you’re having fun. It’s been almost a year since the first Epicurean was published and it only seems like yesterday we were talking about roasting chickens and the quality of our food. For me, two things make a good roast chicken: the flesh should be moist and the skin crisp. Roasting a whole chicken accomplishes most of this, but unless you lift it on a rack, the skin on the half that touches the pan can become pale and soggy. There’s a very clever way to fi x this which results in crisper skin, juicier meat, and faster cooking. It is called ‘butterflying’ or ‘spatchcocking’ and is fairly easy to do if you have a sharp chef’s knife or a pair of kitchen scissors.

Photo Reyer Boxem His advice to novices? “Have a lot of patience. Don’t get pressured into doing things you don’t want to do. After all, it’s your PhD!”

Bart Groen MD/PhD project on complications in pregnant women with Diabetes Mellitus. The end of Bart Groen’s project is fast approaching. “On 1 March the manuscript of my thesis should be finished and I’ll go back to clinical work.” With one paper submitted, one being written and another one in the pipeline there’s a lot to do, but he’s confident it can be done. “The experiments are nearly completed, so from now on it’s mainly analyzing data and writing. It’ll be a long sprint to the finish now.” Groen has discovered he’s not the archetypal scientist. Clinical work is his main love, but science has

taught him valuable lessons. “How to persevere, for example. And I have developed a much more critical attitude. That will be of great help in my career.” He plans to spend at least one year in clinical practice. With this experience and his PhD, he can then apply for a trainee position in gynaecology, his ultimate aim. But he won’t be lost to science: “I do hope my research project will be continued. In that case, I will want to be involved, albeit more in the background, and probably in my own free time.” For novice PhD students, he has three bits of advice: “You need to persevere. A PhD is hard work and you may despair, but keep going and it’ll turn out all right. Second, you need a project that really interests you, that will keep you motivated. Finally, look for a supervisor who is really involved and prepared to help you out if you get stuck!”

This is the final part in a series. Previous instalments were published on 21 October and 9 December 2010, and on 10 March, 30 June and 6 October 2011 and 2 febr. 2012.

First, turn your oven up to 230C˚ and cut three lemons in half across their equators. Place the halves close to each other, cut-side down, on a roasting tray or pan. Now, let’s turn our attention to the chicken. For four people, you want a chicken that weighs about 2 kg. If you are using a knife, place the chicken on a cutting board with the spine facing down, hold it firmly with one hand and, with a couple of strong movements, cut on either side of the spine through the bones and meat. There are only a few small bones and a sharp knife makes quick work of them. If you prefer scissors, lay the chicken with the spine facing up and cut through each side of the spine. Either way, at this point you should have a spineless bird. Lay it on the cutting board with the skin facing up, place the heel of your palm on the top of the breast and press down

firmly to open it up flat. Place the chicken on the lemon halves, skin side up. Drizzle some olive oil over it, season it with salt and pepper, add some water to the bottom of the pan (about 1cm deep) and place it in the oven. Leave it cook for about an hour, or until the juices run clear. One of the most unfortunate consequences of industrial agriculture is the decimation of crop varieties. In the name of consistent, presentable, and, most importantly, profitable production, the diversity and variety of our food has been reduced to unpalatable levels. Tomatoes are a perfect example. There are hundreds of so-called ‘heirloom’ (or wild in Dutch) tomato cultivars, many with wonderfully evocative names, such as Garden Peach, Green Zebra, Cherokee Purple and, my favourite, the Brandywine, each with a unique personality and characteristic look. They can also be difficult to produce, however, look ‘uneven’ and have lower profit margins than the average, hybridised tomato that we are usually disappointed by. So, do something about it and go to the market this Saturday and buy yourselves 1kg of wild tomatoes. Marvel at their beauty and flavour, appreciate their individual characters, slice them up and serve them with some sea salt and good quality olive oil, to accompany your chicken. Support character, not profit margins, and your taste buds will thank you. This food-related column is by Anastasios Sarampalis, lecturer at the Psychology department

CROWDFUNDING

Anne can finish her film now | D O C U M E N TA R Y | Crowdfunding

enabled Master’s journalism student Anne Dilven to visit Iraq last year to film Shaho Jabbari’s return home after 13 years away. Last week she won the Dutch Association of Journalists’ (NVJ) crowdfunding award, which means she can now finish her project. By WELMOED VAN DIJKEN Shaho Jabbari was only 13 when he fled his home country, Iraq, and the regime of Saddam Hussein, and came to the Netherlands all by himself. Dilven, who met Shaho when she was studying in Amsterdam, used crowd-

funding for the funds she needed to follow him back to Iraq. Winning the EUR 3,000 Groundbreaking Award for European Film Talent got her project off the ground. “That recognition was a boost and enabled me to win the trust of other investors”, Dilven explains. Her funding rose to EUR 8,314, providing Dilven and her team with the opportunity to travel to Iraq. “We went to Kirkuk, where Shaho’s parents now live and where there’s still a lot of violence. For safety purposes, we had to sleep somewhere else every day. I wore a headscarf outside, so that no one would notice that I was a Western woman, and

there was an AK 47 gun where we slept. Anything could happen. During our first day in Kirkuk there was a bomb explosion.” Now Dilven is back and her raw material has to be turned into a documentary. The crowdfunding award of EUR 4,500 from the NVJ should be enough to make that happen. “Hopefully before August, so that I can send my final work to the IDFA, the Amsterdam International Documentary Festival.” Dilven wants to continue making documentaries after she graduates, hopefully with more financial backing. “I hope the final product provides me with a golden ticket to new openings.”


INDEPENDENT WEEKLY FOR THE UNIVERSIT Y OF GRONINGEN n 14 JUNE 2012 n YEAR 41 n #36

I N T E R N A T I O N A L

SCIENCE AND PICTURES

Extreme photographer

Photo Kamil Tamiola

| C LI M BI N G | He climbed Mont Blanc 15 times.

That might sound like an accomplishment in itself, but he’s also responsible for the world’s most detailed photograph of the famous mountain. Postdoctoral researcher in biophysics and an avid climber, Kamil Tamiola has the choice between a career in science and the life of an extreme photographer. By RICHARD KOOTSTRA Creating a highly detailed picture of about 5x3m is a lot more work than just setting up a fancy camera, aiming it at the mountain and clicking the button. “It took a whole lot of research to find the best possible location and calculate the right angle”, Kamil Tamiola explains. “Then it takes a couple of days of waiting in freezing conditions, with the air just dry enough, and after that about five hours of calculating on the supercomputer I use for my re-

search to generate the high-quality photo.” he explains. “Like how easy it is to start The science behind the photo is one of your own business as a professional phothe most interesting things for Tamiola, tographer.” who nearly finished his postdoctoral reStarting a business may be easy, but search, focusing on Alzheimer’s disease. making ends meet is difficult. Not so for “I consider myself some sort of Tamiola, who started his lightgeek, who is really interested in ning-fast rise about a year ago the technological aspect. I want and has already featured in Na‘I want to know how stuff works, fidtional Geographic and a truckdle around, reading the manload of other magazines. He is to know ual from cover to cover”, he represented by Aurora, a very says. “My friends sometimes prestigious American agenhow stuff think it’s a compulsive, obsescy, and is talking to Discovery works, fiddle Channel about the possibility of sive thing.” Polish native Tamiola came a documentary about his outraaround’ to the Netherlands about eight geously detailed photograph. years ago, from Cambridge, got But what about his scientific his Master’s degree, and after his PhD becareer? “I don’t want to give up science became a postdoctoral researcher. But for cause it has taught me so much”, Tamiosomeone who loves mountains so much, la says. “Like how to pitch an idea, which the Netherlands doesn’t seem that obviI treat almost like a research proposal, or ous a choice. “I know the countryside is how to formulate ideas, or the analytical flat and it’s always raining, but there are a way of thinking, wanting to know every lot of pluses that nobody ever mentions”, aspect of any problem. I really think this

very business-like approach is unique to the Netherlands and I´m grateful for everything I have learned here.” But a mere analytical approach or a knack for photography won’t result in the best photo. “In some ways it does”, he explains. “If you do a little research, you might discover that a picture of smiling models in the snow is not very good for a company that sells climbing gear and clothing. The target audience consists of climbers, who ultimately want to see that what they’re buying is durable and works in extreme conditions.” “But on the other hand, you really need to have experience of climbing”, Tamiola continues. “Unless you climb with them, endure their hardships, their fears, you won’t get the best possible photo. Sure, you can use the lift, snap some pictures when the sun is shining and leave, but that isn´t enough.” Tamiola sees himself more as a storyteller. “A picture is worth a thousand words, but I want to tell the entire story.”

inside: PhD Puppies

UK digitaal

Roasting chicken

Anne and her film

The UK has followed PhD students during the first steps on the scientific ladder.

What the bleep is the University Paper doing? Going digital. So bye bye to free press? Not so!

The Epicurean is roasting chicken. The flesh should be moist and the skin crisp.

Crowdfunding enabled Master’s journalism student Anne Dilven to visit Iraq.

Join us on Facebook   www.facebook.com/ UKweekly

uk36 - 14 juni 2012 | jaargang 41  

Onafhankelijk weekblad voor de Rijksuniversiteit Groningen; Independent weekly for the Groningen University (Netherlands)

uk36 - 14 juni 2012 | jaargang 41  

Onafhankelijk weekblad voor de Rijksuniversiteit Groningen; Independent weekly for the Groningen University (Netherlands)

Advertisement