Page 1

W W W.UNIVERSITEITSKRANT.NL

Richting Helpman  Kwajongensstreken  Mannendiscriminatie  Mond houden en kijken 

27

O N AFH AN K E LI J K W E E K BL AD VO O R D E R I J K S U N I V E R S IT E IT G R O N IN G E N n 2 4 M A AR T 2011 n JA ARG AN G 4 0 DEZE WEEK

Kleurrijk koppel

8>

‘Niet nadenken, durven!’ Studenten worden steeds vaker apart benaderd via speciale journaals en flitsende programma’s. Maar is dat echt nodig? Als Jakhals bij De Wereld Draait Door – en net deze week overgestapt naar Vroege Vogels – bewees oud-RUG-studente Janine Abbring het tegendeel.

11 > Heidi wint Rosa Heidi Disler, beleidsmedewerker en docent Engels is gespecialiseerd in postkoloniale Engelstalige literatuur. Maar deze week kan ze zich overgeven aan de novelle van Rosa Timmer Vrije Ruimte, want die krijgt ze als winnaar van de UK-boekverloting. Gefeliciteerd!

Pesten

Foto Reyer Boxem; bewerking René Lapoutre

Samen werkten ze ruim zestig jaar aan deze universiteit. En samen stoppen ze ermee, Hans en Justa Renner. Wat hen bindt? De liefde voor hun werk, studenten, het leven, Nederland, Tsjechië, voor elkaar. “Het klinkt misschien oubollig, je zou denken dat het saai wordt, maar het gaat maar door.”

Een bachelor van het hbo heeft straks dezelfde titel als eentje van de universiteit. Bestuurders vinden het prima, maar studenten zijn bang voor diplomainflatie. Waar zou jij je kaarten op zetten? Pagina 4 & 5 >

11 >

I N T E R N AT I O N A L PAG E S

Huge chances in the Gulf

The University of Groningen is investing heavily in the Arab world. But is it wise to do business with regimes that are not exactly perfect examples of democracy? Madeleine Gardeur, International Affairs advisor to the University, sees few risks and many opportunities.

16 >

Zijlstra: ‘Hbo is niet minder’

‘Integratie moet vanzelf komen’

Staatssecretaris Zijlstra houdt vol dat hij af wil van het “gekunstelde onderscheid” tussen bachelor- en mastertitels voor hbo’ers en academici. Anders raken studenten in het buitenland onnodig in de problemen.

Het is belangrijk dat de RUG de beste internationale studenten naar Groningen haalt. Van minder belang is dat die studenten ook daadwerkelijk integreren, vindt rector magnificus Elmer Sterken van de RUG.

Het huidige Nederlandse verschil in graden is “theoretisch” en “achterhaald”, zei Zijlstra maandag in de Tweede Kamer. Hij is niet bang dat het gelijktrekken van de titels tot een devaluatie van het universitaire diploma leidt: “Heel veel andere landen hebben het over universities die minder niveau hebben dan onze hogescholen.” Afgestudeerden van universiteiten mogen bachelor of master ‘of arts’,

dan wel ‘of science’ achter hun naam zetten, maar hbo’ers niet. Die voeren tot nog toe een specifieke toevoeging in hun titel, bijvoorbeeld ‘bachelor of theatre in education’. Maar in het buitenland wordt zo’n graad niet erkend. Volgens Zijlstra is een hbo-diploma niet minder dan een universitair diploma, maar “anders”. Niet de titel, maar de naam van de instelling moet het verschil maken: een hogeschool is geen ‘university’ maar een ‘university of applied sciences’. Er is lang gesproken over het al dan niet gelijktrekken van de bachelor- en mastergraad. De commissie-Veerman pleitte vorig jaar voor de opheffing van het onderscheid. Van de hbo’ers gaat achttien

procent voor studie naar het buitenland. En meer dan zestig procent van de buitenlandse studenten in Nederland volgt een opleiding aan een hogeschool. Daarom is het belangrijk dat hun titels internationaal worden erkend. In het debat betoonde alleen de PVV zich een faliekant tegenstander van het plan. PVV-woordvoerder Beertema diende een motie in om het recht op het verlenen van een mastertitel alleen aan universiteiten te bieden. D66-kamerlid Van der Ham vroeg Zijlstra om bij invoering te controleren of hogescholen zich daadwerkelijk ‘university of applied sciences’ noemen. [ MARIJKE DE VRIES, HOP ]

“Integratie moet vanzelf komen”, benadrukt Sterken. “Je kunt het niet afdwingen.” Sterken heeft daarmee een andere visie dan zijn voorganger Frans Zwarts. Deze benadrukte juist het belang van contact tussen Groningse studenten en hun collega’s uit het buitenland. Ook pleitte hij voor het samenvoegen van de introductie van beide groepen studenten. Zie ook pag. 15 >


2 DEZE WEEK

UK 27 - 24 MAART 2011

Mutua Fides> 18-03-2011 23.00 uur > Talentenjacht

‘Lisa! You rock!’, klinkt het In de mensa van Vindicat hing vrijdagavond een uitgelaten sfeer bij ‘Talent van eigen bodem’. Als de bonte avond op een schoolkamp toonden goede en minder goede artiesten hun kunsten aan het eigen publiek.

Met zijn rug tegen de muur en zijn gitaar in de hand probeert Marc Vollenbrock wat te ontspannen. Hij moet zo het podium op in de mensa van de sociëteit van Vindicat. Die zaal is inmiddels volgestroomd met mensen. Door gebrek aan stoelen heeft een rij meisjes een zitplaats op de bar gevonden. Vollenbrock hangt er aan de zijkant van de ruimte wat stilletjes bij, duidelijk niet helemaal op zijn gemak. “Ik ben erbij gelapt”, zegt hij. De organisatie had via via te horen gekregen dat hij muziek maakte. “Op een avond dat ik al aardig wat op had hebben ze gevraagd of ik vandaag mee wilde doen. Tuurlijk, zei ik toen.” Daar heeft hij nu wel enige spijt van: “Ik moet het spits afbijten, terwijl ik nog nooit heb gespeeld voor publiek. Nou ja, het komt vast goed,” zegt hij met een voorzichtige grijns.

Maar nu staan dus alleen Vindicaters op het podium, met een mix van goede en serieuze acts en lollige optredens. Vollenbrock hoort bij de laatste groep, blijkt als hij begint aan zijn versie van Fuck her gently van Tenacious D. Er wordt gegniffeld om de seksistische tekst met het lieflijke deuntje. Met een stevige uithaal beëin-

Er moeten meer colleges op een dag worden gegeven, ze moeten op dezelfde tijd beginnen en eindigen en faculteiten moeten niet bang zijn colleges op andere locaties te geven. Dat adviseert de stuurgroep onderwijsruimtebeleid van de RUG in een rapport dat deze week verscheen. Verschillende faculteiten willen bijbouwen om het probleem van overvolle collegezalen op te vangen. Maar het college van bestuur ziet meer in het efficiënter inzetten van bestaande ruimtes. De stuurgroep komt met 29 aanbevelingen, waaronder centrale roostering, het vaststellen van een maximaal aantal studenten dat de hoorcolleges mag bezoeken en het verhuren van ruimtes in collegevrije periodes. De stuurgroep stelt ook voor dat er per dag meer tentamens worden gepland in de tentamenhal. “Maar de entree van de Aletta Jacobshal maakt een snelle doorloop onmogelijk”, aldus het rapport. [ PETER KEIZER ]

Door TJERK NOTTEN

Vanavond wordt Talent van eigen bodem gehouden, waarbij leden van de vereniging laten zien wat ze in huis hebben. Het is een onderdeel van Sub3d, een culturele driedaagse waarbij verschillende subverenigingen van Vindicat optredens organiseren op het gebied van theater, cabaret en muziek.

Zalen moeten voller

Gaten vullen bij tandartsen De Faculteit Medische Wetenschappen denkt aan een zijinstroom bij tandheelkunde. Zo kunnen meer studenten de opleiding volgen, zodat de studie de RUG meer oplevert. Foto Jeroen van Kooten digt hij het nummer en staat op. Enthousiast juicht de zaal hem toe. De opluchting is van zijn gezicht te lezen. “En nu Lisa, de dochter van Harry de Kluskeizer!”, slingert het presenterende duo de zaal in. Het blijkt de dochter van Vindicats klusjesman Harry Poelma die het podium bestijgt. Plotseling staat pa ook op en neemt trots ook wat applaus in ontvangst. Lisa zingt bekende liedjes als Hey, Soul Sister van Train, die dan ook en masse worden meegezon-

gen. De zangeres zelf is tijdens de refreinen wat minder goed te horen, maar dat vindt niemand erg. “Lisa, you Rock!”, brult iemand uit de donkere zaal. De goede stem van het meisje lijkt wel een bepaalde trots te geven aan sommige aanwezigen. Een jongen – wit overhemd, zwart giletje – heeft oogcontact met een kennis aan de andere kant van de ruimte. Als een sportman die als eerst de finish passeert, balt hij zijn vuisten en steekt zijn handen in de lucht. Iedereen is blij erbij te

horen, lijkt het. Twee andere ‘talenten’ van eigen bodem, Pim en Fred, nemen even later de microfoon. Het is een matige kopie van de Volendamse Nick en Simon. Met veel overtuiging maar volledig naast de maat zingen ze het liedje Lippen op de mijne. Toch blijven ze goed in hun rol als echte artiest. Na afloop beloven ze volgend jaar terug te komen, dankbaar voor het onthaal dat ze hebben gekregen. Het publiek gaat er in elk geval mee akkoord. “Yieheah”, klinkt het goedkeurend.

Propedeusevak is te makkelijk

Richting Helpman | 40 JA A R U K | Al veertig jaar lang is de UK een kweekvijver van journalistiek talent. Wat is er geworden van degenen die ooit bij de krant begonnen? Ze vertellen ’t zelf. In een kweekvijver moet je niet te lang blijven liggen, dan ga je ruiken. Jonge, gezonde vissen zwemmen uit, de rivier af, naar de zee. Kijken wat daar te doen is. We gingen samenwonen in de Oranjewijk, aan de Graaf Adolfstraat. Daarna verhuisden we naar de Petrus Campersingel, aan de rand van de Oosterparkwijk. Nu wonen we in de Oosterpoort. We doen een rondje om de Martinitoren, als de wijzers van een grote, trage klok. We hebben twee kinderen gekregen, die gaan met ons mee.

Onze auto’s worden steeds groter, maar we zijn nog niet helemaal tevreden. Als freelancer met Groningen als thuisbasis leer je de wereld goed kennen. Je leest de krant, je zit veel op het internet. Af en toe moet je de deur uit, op reportage, of voor een interview. Met de auto naar het westen, of even fijn met de trein, zoals Daniel Lohues zingt. Station Amersfoort, de A6. Bant, Luttelgeest. Emmeloord, Lelystad. Terug. Knooppunt Joure, dan bej’ zowat weer thuus (Lohues). Op het bord van tankstation Mienscheer heeft iemand de laatste ‘r’ in een ‘t’ veranderd. De gedachte dat iemand daarheen gaat, om dat te doen. Nu zit ik in hotel Van der Valk Schiphol A4, waar ik 48 uur verblijf voor een krantenreportage. Een maand geleden is er hier

De extra instroom moet ervoor zorgen dat de capaciteit van de opleiding optimaal wordt benut. Via een schakeljaar zouden studenten van andere bachelors de mogelijkheid krijgen in te stromen in de master. Die ruimte is er omdat het rendement van de bachelor niet honderd procent is. “Nu gebeurt het incidenteel dat een student doorstroomt vanaf hbo mondzorgkunde, maar hiermee worden niet alle plekken opgevuld. Bijkomend voordeel is een optimalisering van de inkomsten. Er zijn echter nog geen concrete plannen”, aldus Jan Borleffs, prodecaan onderwijs en opleiding van het UMCG. [ EDO GREVERS ]

in de lobby iemand doodgeschoten, de daders staan op videobeelden. Eerder was er een afrekening op de parkeerplaats. Ook schijnt hier in het hotel veel prostitutie voor te komen. Van al deze dingen krijg ik tot nu toe weinig mee. Er gebeurt niet veel. Ik kan er moeilijk zelf één doodschieten. Aan de andere kant van de wereld ligt Japan in puin, maar ik kan melden dat hier alles rustig is, in hotel Van der Valk Schiphol A4. Morgen ga ik weer naar huis. We willen verhuizen naar Helpman, waar de kinderen naar school gaan. Als we daar aankomen, staat de kleine wijzer op zes uur. Halverwege. Naar Paddepoel gaan we voorlopig maar niet.

Bert Nijmeijer is freelance journalist Freelanceredacteur 1996-1998

Het bestuur van wijsbegeerte wil het propedeusevak inleiding in de filosofie afschaffen. Het bestuur is twijfelt aan de toegevoegde waarde en het niveau van het inleidingsvak. “In het licht van het bindend studieadvies is dit vak te vrijblijvend. Daarnaast is het moeilijk om te bepalen welke afdeling de onderwijslast moet dragen, omdat er zoveel docenten voor het vak zijn”, legt vicedecaan Martin van Hees uit. Studentlid van de faculteitsraad Foppe de Haan pleit voor behoud: “Ik snap dat het een soort van weggevertje is. Maar er zijn mogelijkheden om het niveau aan te scherpen, door bijvoorbeeld af te sluiten met een tentamen. Het vak heeft wel een overzichtswerking en dat is representatief voor de studie.” [ RICHARD KOOTSTRA ]


NIEUWS 3

UK 27 - 24 MAART 2011

nieuws@ukrant.nl

Lerarenopleiding vreest krimp De personeelscommissie van het Universitair Onderwijscentrum Groningen (UOCG) is bang dat de lerarenopleiding niet genoeg geld meekrijgt, wanneer deze wordt ondergebracht bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. “We vrezen inkrimping.” Vorig jaar besloot het college van bestuur tot reorganisatie van het

UOCG vanwege bestuurlijke perikelen en een slechte onderzoeksvisitatie van de lerarenopleiding. Vandaag bespreekt de u-raad het concept-reorganisatieplan. Daarin staat onder meer dat de lerarenopleiding een aparte afdeling binnen GMW wordt. Maar de medewerkers van de lerarenopleiding zijn kritisch. “In het plan staat dat de verschillende eenheden die elders worden ondergebracht voldoende financiën moeten meekrijgen. Wij zijn er niet

van overtuigd dat de lerarenopleiding voldoende krijgt om tekorten te vermijden, vanwege de negatieve financiële resultaten van de afgelopen jaren”, schrijft de personeelscommissie aan de u-raad. GMW deelt die vrees. “We maken ons zorgen. In hoeverre zitten we hier straks met mensen die eigenlijk te weinig geld hebben?”, vroeg José Heesink in de faculteitsraad. “Ik heb daar steeds op gehamerd”, reageerde decaan Henk Kiers. “We moeten toezien dat die groep hier-

heen komt op een zo levensvatbaar mogelijk manier. Als ze komen met een tekort, moeten we bezuinigen op die groep en dat zou niet in hun belang zijn en ook vervelend voor de faculteit.” Volgens afdelingshoofd Wim van de Grift van de lerarenopleiding is de discussie prematuur. “Het gaat om een concept. Er zijn zorgen, maar het UOCG is financieel een solide organisatie. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt.” peterkeizer@ukrant.nl

Waarop gaan we korten?

Volgens het Centraal Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties (CUOS) blijkt uit controles dat bij bepaalde studie- en studentenverenigingen de ledenaantallen “fors lager zijn dan hun eigen administratie zou doen vermoeden.” In diverse ledenlijsten stonden leden ingeschreven die geen student meer zijn, of dubbel waren vermeld. “Ze zijn afgestudeerd, gestopt of volgen ergens anders een master”, zegt CUOS-voorzitter Gerda de Jong. Om welke verenigingen het gaat wil ze niet zeggen.

Jan Lunters (GSb): “Wat mij betreft moet er beter worden omgegaan met de lokalen die we hebben. Er valt nog veel te besparen op dat punt. Er zou een overzichtelijker roostersysteem moeten komen, waar alle faculteiten aan werken. De universiteit is zo groot en we gaan er zo inefficiënt mee om, dat daar nog veel te halen valt.”

Miljoenen voor koolhydraten Het Carbohydrate Competence Center, een samenwerkingsverband van universiteiten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, krijgt 9,3 miljoen euro van de overheid om haar werk voort te zetten. Het CCC, dat door RUG-onderzoekers gecoördineerd wordt, kreeg vijf jaar geleden 8 miljoen, waarmee een impuls werd gegeven aan onderzoek naar gebruik van koolhydraten voor ‘gezonde voeding’ en de ‘bio-based economy’.

Gerben ter Veen (SOG): “Ik denk dat de universiteit meer moet inzetten op commercialisering van de gebouwen. Het Housing Office bijvoorbeeld. Als dat niet uit kan, dan moet je ervoor kiezen om dat uit te besteden. Je moet qua bezuinigingen denk ik vooral kijken naar de diensten die je levert.”

Student mag zich niet misdragen

Jasper Ottens (Calimero): “Eerst moeten we bepalen welke activiteiten van dusdanig belang zijn voor het onderwijs, dat daar niet op kan worden bezuinigd. Waar kun je dan wel op bezuinigen? Dat zijn dus met name de activiteiten die niet rechtsreeks verband houden met onderwijs. En je zou ook de regeldruk aan de universiteit kunnen verminderen.”

Het college van bestuur van de RUG voert het ‘protocol judicium abeundi’ in. De regeling geeft de universiteit de kans studenten die zich misdragen uit de opleiding te zetten. De regel wordt opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling. Het werd ontworpen als middel om medische studenten die zich herhaaldelijk onprofessioneel gedragen uit de opleiding te zetten.

Groen wint

In de beladen studentenderby heeft dames 1 van Veracles zaterdag de stand gelijk getrokken met concurrent Donitas. Het duel bij de Aclo eindigde in 3-1. De vorige wedstrijd in november had Donitas met dezelfde cijfers gewonnen. De wedstrijd viel samen met de publieksdag van Veracles, waardoor extra veel aanhangers op de tribunes zaten. Het is het eerste jaar dat beide teams elkaar treffen in de B League, de eerste divisie van het volleybal. Foto Elmer Spaargaren

Maas in de langstudeermaatregel Studenten kunnen de langstudeerboete ontlopen, als ze zich strategisch in- en uitschrijven. Dat is mogelijk, omdat het ministerie van Onderwijs maar één keer in het jaar vaststelt wie er studeert en wie niet. Volgens het wetsvoorstel zal het ministerie op 30 september turven wie

Het dak van het Onderwijsgebouw van geneeskunde gaat eraf. De ‘gouden’ platen, de isolatie en het houtwerk waar dit op rust worden momenteel vervangen. Door lekkage is het aangetast en raakten de platen los. Zandzakken moesten de platen afgelopen winter op hun plaats houden. In eerste instantie betaalt de aannemer de kosten, zo’n 9 ton. Maar er loopt een arbitragezaak tussen de RUG en de aannemer, over de te late oplevering. De reparatie van het dak zal in die zaak worden meegenomen.

Gerommel met ledenaantallen

Over iets meer dan een maand worden de universitaire verkiezingen gehouden. De partijen voor de universiteitsraad hadden tot woensdagmiddag de tijd om hun kandidatenlijst in te leveren. De UK sprak met de nieuwe lijsttrekkers en vroeg: Waarop gaan we bezuinigen?

Douwe Fokkinga (personeelsfractie): “Hoeveel we moeten bezuinigen is nog niet zeker, maar als het inderdaad om 30 miljoen euro gaat, dan moeten er scherpe keuzes gemaakt worden. Met welke wetenschapsgebieden en welke facilitaire diensten ga je door? Met simpelweg het licht uit doen of een kopje koffie minder drinken red je het niet.”

Onderwijsgebouw krijgt nieuw dak

er studeert en wie niet. Het gebruik van zo’n ‘peildatum’ is nadelig voor snelle afhakers: wie in september aan een opleiding begint en in oktober stopt, is een heel uitloopjaar kwijt. Maar wie zich pas in oktober inschrijft, of in de maanden erna, kan zich aan het oog van de langstudeermaatregel onttrekken. Twee onder-

wijsjuristen bevestigen de constatering van het Hoger Onderwijs Persbureau, onder wie een hoogleraar onderwijsrecht. Met name voor masterstudenten zal het eenvoudig zijn. Die kunnen meestal ook in februari instromen. Als ze zich dan in september weer uitschrijven, ontlopen ze de peildatum. In februari stromen ze weer

in, terwijl ze in de tussentijd hun scriptie schrijven. Het ministerie zou dit nog met een ‘maatregel van bestuur’ kunnen veranderen en ervoor kunnen kiezen vaker te peilen. Het is dan wel lastig uitleggen waarom studenten een heel uitloopjaar kwijt zijn, als ze op één van de twee data niet staan ingeschreven. [ BAS BELLEMAN, HOP ]

Serviceknop voor personeel GMW De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen krijgt per 1 mei een serviceknop voor medewerkers. Voor studenten is er al langere tijd een knop op de website waarmee studenten gemakkelijk klachten en suggesties kunnen melden bij de faculteit. De reacties die via de knop binnenkomen, belanden bij het faculteitsbestuur. “We willen gewoon weten wat er leeft”, reageert decaan Henk Kiers.

Meer nieuws: ukrant.nl of m.ukrant.nl (mobiel)


4 OPMERKELIJK

UK 27 - 24 MAART 2011

Kwajongensstreken Drie weken geleden viel hij bij de UK op de mat. Een witte envelop met een flyer. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker, maar deze… Door VERA VERZIJL en CHRISTIEN BOOMSMA

“Filosofen pas op! Faculteit geeft collega’s aan bij de politie”, stond er in grote letters op. En daarna een reeks namen. Nou vallen er wel vaker enveloppen in de bus, maar deze bleek ook elders verspreid. Hij was ook uitgedeeld na een lezing van Erik Rietveld op de Faculteit van Wijsbegeerte en in diverse postvakjes gestopt. “Geen aandacht aan besteden”, reageert portefeuillehouder middelen Jorine Janssen van de faculteit. “Dat doen wij ook niet.” Maar zo’n vreemde flyer roept vragen op en na enig aandringen geeft ze toch uitleg. Zíj denkt dat ze wel weet waar hij vandaan komt. Er was – jaren geleden – een alumnus actief op de faculteit. Ze was alleen… tjsa… hoe

zeg je dat… in conflict gekomen met mensen. En mocht niet meer op de faculteit komen. Maar die aangifte bij de politie? Weer enige aarzeling. Uiteindelijk wordt duidelijk dat zij – die alumnus – ook actief was bij de Groninger Stichting voor Wijsbegeerte. En dat er sprake was van geld dat van de stichting was gepind en terugbetaald moest worden. Er was een deurwaarder aan te pas gekomen, het geld was te-

rugbetaald. En ze dachten dat het over was. “Geen idee waarom het nu weer bovenkomt.” Maar onduidelijk blijft wie de flyers heeft uitgedeeld. Of uitdéélt. Want vorige week was er weer eentje. Deze keer met foto’s van een bord dat aan het hek voor de faculteit hangt met de tekst: “Hier werken politieverklikkers.” Dat bord hing er trouwens alleen voor de foto. De portier heeft het niet gezien. En blijkbaar heeft alleen de UK de tweede flyer gekregen. De postvakjes bleven leeg. Was het de partner van de alumnus? Een aantal filosofen zegt hem te hebben gezien. Maar hij ontkent: “Dat hebben die kwajongens gedaan.” Degenen dus die in de flyer van valsheid in geschrifte worden beschuldigd. Hmmm. En zijn vriendin dan? Ze ís zijn vriendin niet, zegt hij. En ze ligt in het ziekenhuis. “Ze is er kapot van.” Toch benieuwd wanneer de kwajongens van filosofie zichzelf weer gaan beschuldigen…

Studenten mikken niet best Er is werk in uitvoering in het Onderwijsgebouw van geneeskunde. De urinoirs van de toiletgroep Heren bij de grote collegezaal krijgen nieuwe tegels. De oude waren mooi. Maar of ze praktisch waren? Door RENÉ FRANSEN Architecten denken niet altijd praktisch. Daar weten ze in menig nieuw gebouw van de RUG over mee te praten. Ramen in werkkamers die net onder het plafond zitten, bijvoorbeeld. Of een enorm stuk stalen constructie midden in een doorgang. Leuk, speels, moet de architect gedacht hebben. Maar die hoeft dan ook niet in dat gebouw te werken. Of het schoon te maken. Daar ging het mis bij de heren wc’s in de buurt van de grote collegezaal van het nieuwe onderwijsgebouw van geneeskunde. U weet wel, dat gebouw waarvan het dak de hele winter met zandzakken op z’n plaats werd gehouden. De archi-

tect had een leuk tegeltje uitgekozen voor de wc’s. Zag er prachtig uit. Alleen, het tegeltje was poreus. En wat krijg je, wanneer vijfhonderd studenten tijdens de pauze naar toilet gaan? Juist, een man of tweehonderd die niet kunnen mikken en de tegels achter de urinoirs staan te bespetteren. En die spetters dringen in de poreu-

ze tegeltjes. En de schoonmakers kunnen daar niet tegen poetsen. De studenten krijgen daarom nu hoogglans tegeltjes, spatwaterdicht en gemakkelijk te reinigen. De dames kunnen – net als de heren elders in het gebouw – toe met de keuze van de architect. Die blijkbaar zelf nooit naast de pot piest. Niet letterlijk, in ieder geval.

?!

?? ! ! ‘Friezen, wees minder defensief’ Vraag & antwoord

“Friesland is ten dode opgeschreven.” Pittige uitspraak van een hoogleraar Friese taal- en letterkunde, in het Nederlands Dagblad. Goffe Jensma zucht: “Dat heb ik helemaal niet gezegd.” Door HANNEKE BOONSTRA Alweer verkeerd begrepen? “Heel slecht samengevat. Dat wil nogal eens gebeuren met journalisten.”

Wat zegt u dan wel? “In De Vrije Fries heb ik een commentaar geschreven over hoe Friezen tegen hun eigen cultuur aankijken. Mijn punt is dat ze die cultuur vooral in het verleden beleven.” Hoe bedoelt u?

“Kijk naar de taal. De taalnorm ligt in het verleden. Je grootouders spraken beter Fries dan je ouders en je ouders beter dan jezelf. Wat heeft het voor zin om te denken aan het Fries van je grootouders? Ik praat in het Nederlands toch ook niet als koningin Wilhelmina?”

“Door te provoceren, aan te jagen, commentaar te geven. Ik kan me dat wellicht beter permitteren dan mensen uit het Friese culturele veld. Ik ben onafhankelijker vanuit mijn positie als hoogleraar in de Friese taal- en leterkunde. Dat klinkt misschien arrogant, maar het is wel zo.”

Dat is helder. Maar hoe maakt u dat duidelijk aan al die Friezen, die zoals u zegt, toch een beetje in dat trauma van het verleden blijven hangen? “Door de Friezen voor te houden dat ze minder defensief moeten zijn. Zet de cultuur niet in een vitrine in een museum, haal het eruit, denk erover, praat er met elkaar over. Politiseer het. ”

Maar zo’n halve pagina in het Nederlands Dagblad, met uit z’n verband gerukte citaten, schiet ook niet op. “Tja, veel journalisten zijn niet gewend aan intellectuele cultuur, dat is de makke.”

Dat is een mooie gedachte, maar hoe brengt u die boodschap over?

U heeft dus een missie, drukt dat zwaar?. “Nee hoor. Voor wetenschappers is Friesland fantastisch, het is een heel leuk vak en bovendien pal naast de deur.”

Wat is die |_

Universitaire stude

| AC H T EG R O N D | Staatssecretaris Halbe Zijlstra is de onduidelijkheid zat. Hboafgestudeerden krijgen straks dezelfde titel als die van het wo. Hbo’ers zijn blij. Universitaire studenten vrezen dat hun diploma minder waard wordt. Terecht? Door ANNE CARLIJN KOK Universiteiten verzetten zich al jaren tegen de gelijkstelling in titulatuur van hbo’ers en wo’ers. Volgens Zijlstra omdat universiteiten vrezen dat het hogere karakter van wetenschappelijk onderwijs geweld wordt aangedaan. “We moeten af van de situatie dat het hbo als tweederangs wordt gezien”, zegt Zijlstra. “We moeten nette titels voor het hbo leveren, die internationaal erkend worden. Het is raar dat we in Nederland verschillende titels voor bachelors hebben. ” Het probleem van hbo’ers is dat je met een Nederlands hbo-diploma moeilijk in het buitenland terecht kunt. Hbo-instellingen mogen nu nog hun eigen titels bedenken, met een enorme verscheidenheid als gevolg. Al die verschillende titels worden in het buitenland niet erkend, wat voor problemen kan zorgen. CvB-voorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool kent genoeg voorbeelden. “Twee fysiotherapeuten die hier aan de Hanze hebben gestudeerd zijn naar Zwitserland vertrokken en hebben daar hun eigen bedrijf opgericht”, vertelt hij. “Zwitserland ging meedoen met de Europese regelgeving, wat betekent dat je nu als fysiotherapeut in Zwitserland de titel ‘bachelor of science’ nodig hebt. Anders mag je daar je beroep niet uitoefenen. De studenten hadden de titel bachelor of health science en konden dus weer naar huis. Terwijl de Nederlandse fysio’s in de wereld state of the art zijn.” Pijlman is dan ook blij. “Studenten hebben hier lang op gewacht en ik heb het al vaak aangekaart. We moeten mensen niet het leven zuur maken, omdat hun titel in het buitenland niet herkenbaar is. Er staat geen hek om dit land, we zitten in Europa. Zolang de instelling herkenbaar is, en dus ook het verschil tussen beide diploma’s, vind ik het terecht. Iedereen blij toch?” Blij hoeven wo’ers niet te zijn,

Wat zeggen de recruiters ervan? Universitaire studenten vrezen dat hun diploma minder waard is, als hbo’ers dezelfde titel gebruiken. Hebben bedrijven het verschil tussen hbo’ers en wo’ers nog wel in de gaten? Volgens recruiter Rob Sanders van AkzoNobel is dat geen pro-

maar volgens bestuursvoorzitter Sibrand Poppema van de RUG hoeven studenten zich ook geen zorgen te maken. “Ik vind het niet zo erg.

bleem. “Ik heb een goed beeld van het hoger onderwijs in Nederland. Soms kom ik namen als Saxion University tegen. Ik weet dat dat een hogeschool is en dus een aangedikte naam. Dat doorzie ik dus wel.” Hij kan zich echter goed voorstellen dat wo’ers niet blij zijn. “Er is een groot verschil tussen het hbo en het wo. Maar titels zijn niet het allerbelangrijkste”, weet Sanders. “Bij een sollicitatie


OPMERKELIJK 5

UK 27 - 24 MAART 2011

bul straks nog waard?

ent wil niet dat hbo en wo-titels hetzelfde worden

Jelmer Samplonius (26), zevendejaars energy and environmental science: “Het gelijktrekken van bachelortitels van hbo en wo is de grootste onzin. Er zijn allerlei mogelijkheden om het verschil te duiden. En dat is ook beter voor de transparantie naar werkgevers.” Joyce Weistra (21), eerstejaars geneeskunde: “Belachelijk. Het is niet hetzelfde. We hebben het over verschillende niveaus dus dan ook een andere titel. Prima als ze een titel krijgen die in het buitenland herkenbaar is, maar niet hetzelfde als wij.” Luuk Stelder (23), zesdejaars student economische geografie: “Persoonlijk ben ik het er niet mee eens. Ik snap dat in het buitenland het hbo zoals wij dat kennen onbekend is. Maar in Nederland is er wel degelijk verschil, met name aan de onderzoekskant. Dat onderscheid moet zichtbaar zijn.” Wernand Schillern (22) tweedejaars IB/IO: “Het verschil moet in de titel staan. Voor het werk dat je hier verzet moet je beloond worden met een goede, onderscheidende titel. Als de opleiding hetzelfde is, dan mag ook de titel hetzelfde zijn. Zolang dat nog niet het geval is, dan ook niet. Het is anders niet rechtvaardig.” Jorrit Bosma, (25), derdejaars bedrijfskunde: “Als wo’er ben ik er geen voorstander van. Wo is een andere vorm van onderwijs. Voor hbo’ers is het praktisch, maar een andere oplossing dan dezelfde titels zou mijn voorkeur hebben. Het onderscheid zou juist door een titel zichtbaar moeten zijn. Door het gelijk trekken van de titels schep je ook in het buitenland verwachtingen die er niet zijn.” Rianne de Roos (21), derdejaars communicatie en informatiewetenschappen: “Het kan niet hetzelfde genoemd worden omdat het inhoudelijk niet hetzelfde is. Het hbo is niet met het wo te vergelijken.” Sven Koster (22), derdejaars communicatie en informatiewetenschappen: “Ik denk dat het niet goed is. Al die hbo-instellingen gebruiken nu al de term ‘University’. Dat is verwarrend. Er bestaat namelijk wel degelijk een verschil in niveau. Ik ken een Duits meisje dat een hbo-opleiding volgt maar doodleuk verkondigt dat ze aan de uni studeert. Dat is wel vervelend voor wo’ers, zeker als er straks gesolliciteerd moet worden. Het verschil tussen beide moet dus wel duidelijk zijn.”

Foto Reyer Boxem Titels voor hbo’ers worden op deze manier internationaal vergelijkbaar. In het buitenland heten scholen die vergelijkbaar zijn met het

kijken wij verder. Bovendien, die titels lijken een beetje te verdwijnen. Wij hebben ook geen titels meer op onze visitekaartjes.” Manager Recruitment and Trainees Radboud van Hal van Achmea ziet wel een risico in de gelijkstelling. “Ik denk dat binnen tien, twintig jaar het onderscheid tussen hbo en universiteit verdwijnt. Ik snap dat wo’ers daar niet blij mee zijn.”

hbo ook universities of applied science. Dat verschil is duidelijk, het type diploma kun je aflezen aan de instelling waar de student gestudeerd

Titelinflatie noemt Van Hal dat. Maar dat kan ook goed zijn. “Daardoor wordt er meer gekeken naar het instituut waar je vandaan komt. Universiteiten moeten zich dan gaan onderscheiden.” Als recruiter kijkt hij nu al naar de instelling waar de sollicitant vandaan komt. “Bepaalde studies staan bij de ene universiteit heel goed aangeschreven en bij de andere slecht. Ervaren recruiters weten dat, die kijken daar nu

heeft.” Poppema vindt het echter wel belangrijk dat hogescholen de juiste naam gebruiken. “Hanze university

al naar. Technische bedrijfskunde van de Universiteit Twente is wel een favorietje van me, to be honest. Rechten staat bekend als een studie die je doet als je echt niet weet wat je wilt. Als je zoiets hebt gestudeerd en geen extra activiteiten hebt ondernomen – de weg van de minste weerstand gekozen zeg maar – dát telt voor mij zwaar mee. Negatief, ja. Dat weegt meer dan het hebben van een bepaalde titel.”

mag dus niet, dat moet Hanze university of applied science zijn”, zegt hij. “In Nederland mogen ze ook niet de buitenlandse term gebruiken. Het blijft hier gewoon Hanzehogeschool om verwarring te voorkomen. Verder vind ik het niet geweldig de moeite om me druk over te maken. En dat wil ik ook tegen de wo-studenten zeggen.” Maar universitaire studenten maken zich wél druk. “Ik vind het echt klote”, zegt international business and management student Simon van Gijssel (20). “Wat is mijn diploma straks nog waard in vergelijking met die van hbo’ers? Het verschil tussen hbo en universiteit zal zo steeds meer verdwijnen.” En dat klopt niet, volgens Simon. Hij begon op het hbo, stopte alweer snel en vertrok naar de universiteit. “Het hbo was te makkelijk. Je leert feitjes uit je hoofd en die pas je vervolgens toe in de praktijk. Wat ik nu doe, gaat veel dieper, het kost me veel meer tijd en moeite. Dat een hbo-student straks dezelfde titel krijgt als ik, vind ik echt niet kunnen.” Ook geschiedenisstudenten Christiaan Heyting (24) en Jerem van Duyl (22) zijn bezorgd. “Vier jaar hbo staat in mijn ogen echt niet

gelijk aan een bachelor aan de universiteit”, zegt Christiaan. “Ik heb zelf ook een poosje op het hbo gezeten maar daar ben ik mee gestopt. Het niveau was echt schrikbarend laag.” Jerem valt hem bij. “Hbo’ers worden voor iets anders opgeleid dan wo’ers. Veel praktischer. Dat verschil is er gewoon en dat zou je eigenlijk in de titel moeten weergeven. Ik vrees dat we op deze manier naar iets toe gaan waarbij er helemaal geen onderscheid meer bestaat tussen hbo en wo.” Christiaan kijkt hem aan. “Ja, precies. Het is eigenlijk schandalig om iedereen dezelfde titels te geven.”

Nestorstelling Op het UK-tabblad op Nestor stond de stelling: ‘Staatssecretaris Halbe Zijlstra wil dat hbo’ers en wo’ers straks dezelfde bachelor- en mastertitel krijgen. Goed idee, want er is nauwelijks meer verschil tussen hbo’ers en academici.’ Eens: 6 procent Oneens: 94 procent


6 STUDENTENLEVEN

UK 27 - 24 MAART 2011

Foto Jeroen van Kooten Advertentie

Openstaande vacatures

Nieuwe vacatures

Promovendus Intergroup emoties, communicatie en publiek

Didactisch medewerkers/Docenten

1,0 fte | Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Promovendus Criminologie

PhD position research programme Experimental Psychopathology

1,0 fte | Faculteit Rechtsgeleerdheid

0,6-1,0 fte | Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

Nadere informatie over deze vacatures vindt u op: www.rug.nl

1,0 fte | Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen De RUG biedt speciaal aan meeverhuizende werkende partners van nieuwe medewerkers goede loopbaanfaciliteiten. De RUG streeft naar een evenwichtig opgebouwd personeelsbestand. Op een aantal terreinen zijn vrouwen nog ondervertegenwoordigd. Daarom worden zij vooral uitgenodigd te solliciteren.

werken aan de grenzen van het weten


OPINIE 7

UK 27 - 24 MAART 2011

Pedel te huur | R E P O R TAG E | Op een beetje verenigings-

dereen even het bestuur spreken. Dat proberen wij te regelen.” borrel moet iedereen met het bestuur Met zijn luide stem en liefde voor tradities was Blok de ideale kandikunnen kletsen. En om ervoor te zorgen daat. Daarom werd hij vijf jaar gedat dat goed gaat, zijn er de pedellen leden gevraagd. Hij laat foto’s zien van Ibn Batutta. Voor al uw constitutievan hemzelf met tulband en een borrels. glinsterend rood gewaad. “Dit was mijn outfit. Ik moest Ibn Battuta, Door TEODOR LAZAROV de Marokkaanse ontdekkingsreizi“Dames en heren! Het is mij een eer ger, voorstellen.” Nu dragen de leen een waar genoegen u aan te mo- den van het genootschap een origen kondigen, een afvaardiging van ginele djellaba en fez uit Marokko. de paparazzi’s onder de studenten, “De outfit wordt alleen gebruikt op de roddelpers van de Universiteits- de eigen constitutieborrels”, vertelt krant. De UK!” Van der Ven. Elders is rokkostuum Emiel Blok, gehuld in rokkostuum, de dresscode. zwarte lange pruik en een opblaasVoor de rest moet het genootschap gitaar om zijn nek brult de longen de tradities en statuten van de fauit zijn lijf. In zijn ene hand houdt culteitsvereniging waarborgen. “Je hij een houten staf, met zijn andere kunt ons zien als een soort dispuut, hand gebaart hij dat de groep die bij een verticaal verband binnen Ibn het nieuwe KEI-bestuur staat snel Battuta”, legt Blok uit. Van Spijker ruimte moet maken. “Nog tien, ne- knikt: “Ja, eens per jaar kiezen we gen, acht, zeven... Hop hop, doorlo- een actief lid uit de vereniging om pen!” zich bij ons aan te sluiten.” Achterin Blok is pedel voor deze avond, bij- de ruimte pronkt op een prominengestaan door twee medepedellen, te plek het vaandel van de vereniPieter Meijer en Peter van der Ven. ging. Rood en wit met het silhouet Ze leiden de borrel in goede banen. van ontdekkingsreiziger Ibn BattOoit was de pedel de assistent van uta op zijn kameel. Ook dit is de de rector magnificus, een waar- verantwoordelijkheid van het peborg voor het naleven van de sta- delgenootschap. “Het is handgetuten van de universiteit. Handig. maakt. En het is onze taak om het Ook verenigingsbezo goed mogelijk te sturen kunnen wel bewaren.” iemand gebruiken genootschap ‘De outfit wordt isHet die borrels in goeeen begrip. Blok de banen leidt. Vijf is daar blij mee. alleen gebruikt jaar geleden werd Maar het is niet alop de eigen bij de faculteitsvertijd makkelijk. Meeniging ruimtelijijer: “Er wordt vaak ke wetenschappen, constitutieborrels’ gebrast, als gasten Ibn Battuta, een pede pedelstaf, het delgenootschap opgericht, dat zo’n gastenboek, een bestuurslid of de succes was dat de pedellen ook aan pedel zelf proberen te stelen.” Brasde slag gingen bij andere verenigin- sen betekent officieel dat je aan het gen. Vorige maand vierden de heren bestuur laat zien dat er niet goed hun eerste lustrum. gelet wordt op de spullen. “TegenHet is Pedel Koffie-uur in de ver- woordig gaat het vaak alleen om het enigingskamer van Ibn Battuta. duwen en trekken. Dingen moeten Koekjes, koffie en droge worst staan niet kapot. Je moet alleen even laten klaar . “We zijn het afgelopen jaar zien dat je iets met vrij weinig moeivoor meer dan 25 constitutieborrels te kunt meenemen”, aldus Blok. gevraagd”, zegt Erik van Spijker. Nu het eerste lustrum aangebroHet genootschap ontstond toen ken is, pakt het genootschap uit. Ibn Battuta zelf een pedel nodig had. “We gaan een weekend skiën, we Dan hoefde een bestuur niets te re- hebben een koffie-uur en een liedegelen tijdens constitutieborrels en rentafel met veel bier”, vertelt Blok. kon ‘t met iedereen spreken. Blok: “Ik hoop dat als ik hier over twin“Vroeger was het zo dat hoe langer tig jaar weer kom dezelfde tradije met het nieuwe bestuur bleef lul- ties in stand worden gehouden. Het len des te langer de borrel duurde is mooi om te zien dat je iets moois en het bier gratis bleef. Tegenwoor- hebt opgericht en er deel van uit dig zijn het vaste tijden en moet ie- maakt.”

Sudoku

Toptweet @UK_Groningen Als reactie op de plaatsing van het bord met de tekst: ‘Frans Zwarts rookplaats. Hier rookte de rector 2002-2011 met veel plezier’ op de rookplek bij het Bestuursgebouw.

De oplossing van de sudoku staat op http://www.universiteitskrant.nl

@Hilc0: Te gek! “ RT @UK_Groningen Hij hangt er echt! ”

Mannendiscriminatie Het emancipatiebeleid van de RUG discrimineert, aldus het Discriminatie Meldpunt na actie van de GSb. Lijst Calimero verbaast het niets, zegt Madelien Meulenkamp. De afgelopen jaren is emancipatie een hot topic geweest aan onze universiteit, en daarmee ook in de universiteitsraad. De streefcijfers sloegen ons om de oren en werden verwerkt in de managementafspraken. Daarin stond letterlijk genoteerd dat ‘Het niet nakomen van de doelstelling leidt tot consequenties, tenzij één en ander adequaat uitgelegd kan worden’. Bij het lezen van deze tekst vreesde Lijst Calimero dat dit pure discriminatie op basis van geslacht in de hand zou kunnen werken. Het zou niet om de streefcijfers gaan, sprak de collegevoorzitter, oktober 2010. Toch was pagina na pagina

gevuld met tabellen en percentages, zoals het streven van 33,3% vrouw in het CvB voor 2014. In de behandelde stukken werd meerdere malen gesproken over ‘seksebewust’ promotiebeleid, ondanks dat er toch echt door de commissie “Sekseneutrale Selectie- en Beoordelingscriteria Wetenschappelijk Personeel” onderzocht is hoe de doorstroom van vrouwen in wetenschappelijke functies bevorderd kan worden. Zij spreken vervolgens wel weer over een “voorkeursbeleid”. Onze vraag was toen al of de RUG een sekseneutraal of een voorkeursbeleid wilde voeren. Ons inziens spreek je in het eerste geval over gelijke kansen en in het tweede geval over discriminatie. Welke van de twee het uiteindelijk blijkt te zijn is ons nu helder geworden. Natuurlijk is het goed en gezond voor een organisatie als vrouwen en mannen gelijke kansen krijgen en

beiden goed zijn vertegenwoordigd, maar het forcerende beleid van de RUG discrimineert, zo is gebleken, en dat kan toch niet de bedoeling zijn. Madelien Meulenkamp Lijst Calimero

Glazen plafond Wat een telfout op de voorpagna van UK 26. De RUG telt 3 vrouwelijke decanen, u vergeet prof. mr. dr. Jenneke Bosch-Boesjes, dean van het Honours College... Weliswaar is dit geen faculteit, maar toch een instituut dat in hoog aanzien staat en niet over het hoofd mag worden gezien. Als u vrouwelijke toppers over het hoofd ziet, komen de vrouwen natuurlijk nooit door dat glazen plafond heen. Dorina Antoons Secretaresse

Reacties KORTE REACTIES VAN MAXIMAAL 200 WOORDEN GRAAG VOOR MAANDAG 12.00 UUR MAILEN NAAR UK@RUG.NL.

Honours College On a corner of the last page of the UK 19, 20 January 2011, readers could find a short article about the Honours College entitled “Veel uitval bij honours college”; its content rather surprised us. Is this article sentencing – judge, jury, and executioner – some kind of failure of the Honours College? The conclusions were based on the fact that some Bachelor students – about one quarter of the initial number for the Faculty of Mathematics and Natural Sciences (FMNS) – had stopped along the way. However, the article did not consider the reasons why. To be more precise, it reported the wrong reasons, or misinterpreted them. Continuing, the article reported on one single, and negative, comment of one single student of the faculty of Arts, and did not hear both sides. The Honours College is a new extracurricular ensemble of activities, stimulating intra-faculty and

Willemen

inter-faculty collaboration among students and of students with researchers, teachers and professionals outside the academy. Within our faculty, the program privileges the students’ own initiative, with an eye for the new interdisciplinary aspects of science. It is based on various forms of learning, alternative to usual courses: projects, tutorials, workshops. Hence, learn and develop. This is all new, and all of us, students and staff, we work together trying to make it better. It is natural, in any program of this nature, that some people – even a considerable fraction of the initial group – will stop along the way: it involves a long term choice to invest much time and energy in additional activities within the university. Remember that in regular Bachelor programs at our university around 20 percent of the initial first-year students do not continue with the second year of their study. At the science faculty, we helped each one of the students to

make the decision that suited them best, ‘de juiste student op de juiste plaats’. The reasons for students not to continue the Honours College were never that they were not satisfied of the activities they were offered by the faculty. It is important to realize that students should first do well in their regular study, and then participate in the Honours College. Adding to that, more students than originally planned were admitted from our faculty; this was a sort of calibration experiment right from the start of the Honours College. It served to better understand the distribution of interests and capacities of our students. prof. dr. Elisabetta Pallante, chair Honours College FMNS dr. Han van der Strate, coordinator Honours College FMNS drs. Bart van de Laar, Head of Center for Curriculum Development / project manager FMNS Wouter Hulstijn promovendus/docent Staatsrecht & Internationaal Recht


8 UNIVERSITEIT

UK 27 - 24 MAART 2011

Met weemoed |_

Het afscheid van een kleurrijk koppel

| i n t e r v i e w | Voor dit verhaal werden Hans en Justa Renner apart geinterviewd. Grappig effect: op dezelfde vragen geven ze vaak dezelfde antwoorden. Wat hen bindt? De liefde voor elkaar, hun werk, studenten, hun omgeving, het leven, Nederland, Tsjechië. Door Hanneke boonstra Tsjechië is de katalysator. Hans Renner ontvluchtte Tsjechoslowakije in 1968, toen de communistische Sovjet Unie de Praagse lente hardhandig afstrafte. Eenmaal in Nederland kon hij niet meer terug. In Utrecht ontmoette hij de Nederlandse Justa, student Spaans en al bezig met de voorbereidingen van haar huwelijk. Justa: “Toen ik Hans ontmoette, was het alsof ik door de bliksem werd getroffen.” Weg verloofde. Ze ging in zee met een man die zijn eigen land niet inkon en als vijand van zijn vaderland werd beschouwd. En die ze later, toen hij dat wel kon, zag veranderen. Hans: “Ik heb de heimwee onderdrukt, bewust, want heimwee is verschrikkelijk. Ik kon niet naar Tsjechische muziek luisteren. Ik was bezig met assimileren, integreren, heel bewust. Mijn zelfreddingsmechanisme kwam in werking.” In haar eentje reisde Justa naar Tsjechoslowakije, om zich voor te stellen aan haar toekomstige schoonouders. Na de geboorte van hun kinderen was het niet anders. Justa liet de ouders van Hans kennismaken met hun kleindochter en -zoon. “Het was pijnlijk voor ze. Je brengt een boodschap van de zoon die ze jaren niet hebben gezien. Ze werden in de gaten gehouden. Als ik weer weg was, wilde de geheime politie weten wat ze met me besproken hadden. Een krankzinnig systeem, al die mensen die elkaar controleerden. Ik haatte het land net zo erg als ik er later van ben gaan houden.” Hans: “En toch is dit alles een verrijking geworden, afgezien van de prijs die ik moest betalen voor de vrijheid. Ik heb twee culturen die ik begrijp. Mijn generatie daar is beschadigd, ik ben de dans ontsprongen. Ik ben een zondagskind geworden omdat ik hier gekomen ben.” In Groningen werd hij docent bij geschiedenis. Justa ging tolken, vertalen, deed redactiewerk. In ’82 kwam ze ook bij de universiteit, parttime bij het congresbureau. De ander helft tolkte ze in Veenhuizen, waar Colombiaanse drugshandelaren gedetineerd waren. Drie jaar later kwam ze fulltime naar de RUG en bleef tot het eind van deze maand. Ajakkie, is dat niet verschrikkelijk benauwend? Samen partners, samen ouders en dan ook nog samen bij dezelfde instelling? Hans: “Benauwend? Integendeel, je voelt elkaar beter aan, er is begrip.”

Hans Renner geboren in Praag in 1946, is sinds 1999 bijzonder hoogleraar Midden- en oost-europese geschiedenis aan de rUG. Hij houdt zich bezig met de transformatieprocessen van de communistische maatschappijen naar democratische samenlevingen. Hij publiceerde zo’n vijftien boeken en bundels in het nederlands, Duits, engels en slowaaks. op radio, tv en in de gedrukte media is hij commentator over oost-europa.

Justa Rennervan Niekerk was purser intercontinentale vluchten bij de kLM en werkte als tolk/vertaler. na drie jaar bij het congresbureau van de rUG werd ze hoofd afdeling onderwijs van de afdeling tandheelkunde. samen met haar man zat ze een jaar in Michigan, waar ze management en pr studeerde. In ’91 werd ze beheerder bij de Faculteit Letteren. Justa: “Ik heb er altijd voordeel van gehad. Toen ik beheerder en opleidingscoördinator was, kon Hans me zeggen of datgene waar ik mee bezig was – het vaststellen van onderwijsprogramma’s, bepaling van collegeuren, roostering, voorbereiding van visitaties – effect had. Of dat het belachelijk was, wat wij bedacht hadden. Ik kon hem vertellen wat er allemaal op je af komt, als ondersteunend personeelslid.“

Hans: ‘Justa is mijn redding geweest’ Hans: “Justa is mijn redding geweest. Alles wat ik schrijf, zelfs mailtjes, worden door haar gecensureerd. Elk boek, elk artikel heeft ze gelezen, altijd.” Justa: “Ik vind dat vanzelfsprekend, het moet kloppen. We zaten vaak tot diep in de nacht te werken, maar dat was ook leuk hoor. Als het af was, flesje wijn opentrekken en napraten.” Hans: “Justa inspireert me. We hebben discussies tijdens het eten, we zitten dan uren te praten, ze denkt mee, met alles.” Justa: “Het klinkt misschien oubollig, je zou denken dat het saai wordt, maar het gaat maar door.” Eén moment dacht ze dat ze hem kwijt zou raken. “Dat was toen we voor het eerst, samen, naar Tsjechië konden. Ik had het gevoel dat ik een

heel andere man had gekregen. Hij sprak een andere taal, gedroeg zich anders. Ineens, boem, verandert je wereldbeeld.” Hans: “Het was de grootste verandering in mijn leven, toen ik na 22 jaar naar huis mocht. Het was een nieuwe start.” Voelt hij zich nu een Nederlandse Tsjech of een Tsjechische Nederlander? “Ik voel me toch wel Nederlander. Maar ik heb er ook zo mijn best voor gedaan om een Nederlandse identiteit te krijgen.” Justa snapt dat Hans het zo voelt, zegt ze later. “Maar ik weet niet of het zo is.” Op de vraag of ze straks, met pensioen, naar Praag zullen verhuizen, zeg hij zonder aarzelen: “Ik wil mijn Nederlandse, Groningse roots niet missen. Bij Justa is het omgekeerd. Als het aan haar ligt, ligt het zwaartepunt straks in Praag.”

Justa: ‘Ik haatte Tsjechoslowakije zoals ik er nu van hou’ Neemt hij met weemoed afscheid? Hij proeft het woord op zijn tong: “Gepaste weemoed. Je laat veel achter, studenten, collega’s, het stokje wordt overgedragen. Drie van mijn studenten, inmiddels naaste collega’s geworden, hebben een handboek gemaakt als afscheidsgeschenk.” Ontroerd: “Als je eigen studenten een handboek maken, dan moet je weg! Dan moet je een sigaar op het balkon gaan roken. Studenten zijn heel anders dan vroeger. Wie zegt dat ze dom zijn, moet worden weggestuurd. Deze generatie is behendig in het verzamelen van informatie, ze voelen niet die dwang alles in het hoofd op te slaan. Mijn boodschap: reis veel, grijp alle kansen om aan de universiteit te blijven, doe een tweede studie, protesteer als ze je dat onmogelijk maken. Het is geen legbatterij! Nu ga ik me kwaad maken. Jongeren moeten rijpen, niet al op hun 22e van de universiteit af. Blijf!” En tegen zijn collega’s: “Geef aandacht aan jongeren die zich willen inzetten voor onderwijs, want ook daarin moet je carrière kunnen maken. Docenten moeten ook hoogleraar worden, net als onderzoekers.” Justa: “Mijn boodschap? De RUG moet z’n maatschappelijke functie beter uitvoeren. Stort je op de regio, draag het uit, kom op radio en tv, ga discussies aan. Daar wordt wat op neergekeken, de universiteit is nog steeds een ivoren toren. En investeer in studenten. Ga eens met ze borrelen, praat met ze! Doe hetzelfde met ondersteunend personeel. Ze worden onvoldoende betrokken bij de gang van zaken. En geef ze eens een schouderklopje.”


ONDERWIJS 9

UK 27 - 24 MAART 2011

De uitdaging... Coschappen

Mond houden en kijken Studeren is grenzen verleggen en uitdagingen aangaan. Muizen ontleden, presenteren in pak of debatteren in een vreemde taal. De UK brengt studenten en hun uitdagingen in beeld. Deze week: vierdejaars geneeskundestudent Lex Beets doet zijn eerste coschappen. Door vera verzijl Lex werkt op de nierafdeling van het UMCG in Groningen. Op de vierde verdieping. normaal gaat hij met de trap, maar deze keer kiest hij voor de lift. “Ik ben gisteren van de trap afgegleden door mijn nieuwe te gladde schoenen. Mijn enkel is helemaal opgezwollen.” Hij kocht zijn nieuwe schoenen patta’s noemt hij ze – speciaal voor zijn coschappen. Hij vraagt onzeker naar de witte zool. “Ik had misschien liever een bruine zool gehad. Ik ben een juco, een junior coassistent, ik moet er wel netjes uitzien.” na het ophalen van zijn dokters-

jas en heel wat handen schudden – “Ook dubbel, want er zijn zoveel mensen dat ik vergeet bij welk gezicht ik al een naam heb gehoord” – is het tijd voor zijn eerste patiënt. “Het is vooral mijn mond houden en kijken.” De patiënt heeft bloed in haar ontlasting en de dokter moet tijdens het lichamelijke onderzoek een rectaal touché doen. “een vinger in de anus, maar zij had ook nog aambeien dus dat was erg pijnlijk. Ik had medelijden met haar, ze

moest huilen.” Gelukkig is er tijdens de onderwijslunch ruimte voor ontspanning. er wordt naast het nuttigen van de broodjes een kennisquiz gestart waar 24 juco’s tegen elkaar strijden voor het Oxford handbook of clinical medicine. Vraag: enalapril is een ? “ace-remmer”, antwoordt Lex. Met dit goede antwoord is hij samen met zeven andere juco’s door naar de volgende ronde. Helaas verliest hij de strijd op het laatste moment. “Had ik wel verwacht, anderen zijn slimmer”, lacht hij. “Wel had ik graag gewonnen, het is een handig boek.” na de nederlaag volgt een informatief praatje, waarbij duidelijk wordt dat zelf initiatief tonen erg belangrijk is. Zelf vragen aan een arts of je mee mag lopen of mee mag naar het spreekuur zijn pluspunten. “Toen ik met een arts meeliep, werd het wel zwaar. We gingen met de trap omhoog en door mijn enkel ging dat langzamer en pijnlijker dan normaal.”

Harde knip vraagt andere aanpak | ac h t e r g r o n d | Een undergraduate school en een graduate school zullen het onderwijs aan de bètafaculteit van bachelor tot promovendus vorm gaan geven. “De master is inmiddels een echt instapmoment.” Door René FRansen nee, het heeft niets te maken met de bezuinigingen en nee, het curriculum verandert niet. “Dit wordt niet van buiten opgedrongen”, verzekert Peter van Haastert, verantwoordelijk voor onderwijs in het bestuur van de bètafaculteit. Vorige week presenteerde hij een plan voor een nieuwe opzet van de onderwijsorganisatie in zijn faculteit. nu zijn er drie opleidingsinstituten, voor levenswetenschappen, natuurwetenschappen & technologie en Informatica & cog-

nitie. Die regelen elk een aantal bachelor- en masteropleidingen. “We zien dat er steeds meer mensen van andere universiteiten in de master instromen”, legt Van Haastert uit. “Dat is inmiddels een echt instapmoment.” Dat komt door de harde knip. studenten die nog een stuk van hun bachelor aan de RUG moeten afronden zijn minder geneigd elders hun master te doen. Door de knip moeten ze hun bachelor klaar hebben voor ze een master beginnen. Dat vraagt om een andere inkleding van de opleiding. “Het verschil tussen bachelors en masters wordt steeds duidelijker. Tijdens de bacheloropleiding moet je een redelijk homogene groep zo efficiënt mogelijk door het programma leiden. Maar in de masterfase is het onderwijs bijna individueel.” Dat vraagt een aanpak die over-

eenkomt met het promotietraject, dat ook in de graduate school zit. De faculteitsraad heeft om meer uitgewerkte plannen gevraagd. “Die zijn nu nog vaag, daarom gaan we er voorlopig alleen schoorvoetend in mee”, zegt voorzitter Jan Visser. De samenvoeging van promotietraject en masterstudie in de graduate school lijkt een reactie op het kabinetsvoornemen promovendi de status van student te geven. Haastert ontkent dit. “Dat is niet de reden voor, noch het doel van dit plan.” Het is ook niet de bedoeling om de promotie te laten ‘indalen’ in de masterfase, zodat studenten na een tweejarige master al in drie jaar kunnen promoveren. Wanneer de plannen worden ingevoerd, kan Van Haastert nog niet zeggen. “We moeten eerst draagvlak krijgen. Ik wil ook geen enkele tijdsdruk op het proces leggen.”

Anatomie? Te veel moeite! | ac h t e r g r o n d | De toetsing van anatomie in de bachelor geneeskunde is minimaal. Dit concludeert de studentenfractie van de O&O-raad van het UMCG. Curriculum coördinator Henning vindt niet dat er iets moet veranderen.

Foto Reyer Boxem

Door eDo grevers “Je weet de naam van die arterie niet? Hadden jullie nou maar anatomieonderwijs gehad, hè?” een pijnlijke terechtwijzing van een arts in de serie De Echte Coassistent, waarin zes Groningse coassistenten worden gevolgd tijdens hun coschappen in Deventer. De arts legt de vinger op een zere plek, want niet iedereen is tevreden met de hoeveelheid anatomie in de bachelor geneeskunde in Groningen. De studentenfractie van de O&O-raad van het UMCG wil een verbetering van de kennis erover bij studenten. “anatomie komt terug in meerdere blokken, maar de toetsing is minimaal. Dit is niet be-

paald een stimulans om de stof te beheersen en volledige inzet te tonen op de snijzaal. Daarbij is een stijging van de hoeveelheid practica en de begeleiding wenselijk”,

zegt Veroniek van Praag, voorzitter van de studentenfractie. Mark Bastiaansen, tweedejaars geneeskunde, zegt nooit anatomie te leren. “er gaat echt heel veel tijd in zitten om het goed in je hoofd te krijgen. Het is dan niet logisch om er veel studietijd in te steken als er maar één of twee vragen over worden gesteld.” Hij vindt het jammer dat je de bachelor af kunt ronden met beperkte anatomiekennis. “als ik straks coschappen loop kan dit een probleem vormen. Zeker bij chirurgie.” Rob Henning, curriculum coördinator van geneeskunde vindt niet dat er iets moet veranderen. “We vragen het misschien niet expliciet, maar voor de beantwoording van veel vragen is wel degelijk anatomische kennis vereist. Het is een misverstand dat je als coassistent al functioneert als arts. Tijdens de coschappen zullen studenten soms misschien wat relevante anatomie moeten bijspijkeren.”


10

UK

UK 27 - 24 MAART 2011

H ok

Alain Dood Idioot is het. Heel idioot. Gisteren stond ik in de supermarkt zeker tien minuten voor het schap met cake. Te piekeren over mijn uitvaart en het eten daarbij. En dat is de schuld van Jeanette Diepenbroek, de totaal onbekende en ongetwijfeld zwaar depressieve schrijfster van de Uitvaartvoedsel Top 10. Die las ik. Toevallig. Cake komt vreemd genoeg niet voor in Jeanettes lijst. Mijn opa, mijn oma en vele kennissen: allemaal gingen ze heen met een plakje korrelige cake als afscheidscadeau aan de nabestaanden. Goedkoop, droog en zelfs met veel koffie niet weg te krijgen. Op mijn crematie – ja, ik wil niet onder de zoden, want ik ben een schijter met krioelende insecten – liever geen cake. Maar wat schotel ik mijn familie dan voor? Een boeddhistische groentecurry (nummer 10) misschien? Nee, zo’n feestmaal op mijn afscheid voelt niet goed. Bovendien: Ik boeddhistisch? Nooit. Bladerdeegpasteitjes à la financière (4)? Ook niet, want ik vind pasteitjes vies. Lemper (7) kan ook, maar wat is dat in godsnaam? Of gestoofd geitenvlees (8)? Dat kan het kunstgebit van mijn andere oma niet aan. De Top 10? Ongeschikt voor mijn afscheid. Misschien dan toch maar cake. Dankzij Jeanette vind ik die zo slecht niet meer.

Alain Dekker is tweedejaars biomedische wetenschappen. alaindekker@ukrant.nl

| S E R I E | Wat zegt jouw kamer over jou? De UK snuffelt iedere week rond in het huis van een student, op zoek naar bijzondere verhalen achter de gevonden voorwerpen.

1

Door ANNE CARLIJN KOK

1

Hokbewoner:

2

Poster

3

Michiel Bakhuizen, 22 jaar, derdejaars Nederlands, woont met een huisgenoot in de Oosterpoort. Michiel is een prater. “Ik zou best de politiek in willen. Als dat ooit lukt dan lijkt het me heerlijk fractievoorzitter in de oppositie te zijn. Lekker praten, welbespraakt en correct, en met goede argumenten de aanval in. Ik hou van dat politieke spel. Ja, dat is heel erg nice.”

“Kijk, het is leuk dat er vrouwen op deze poster staan. Nóg leuker is dat op hun ruggen de verschillende albums van Pink Floyd staan. Ik heb lang gezocht naar deze poster en hem uiteindelijk gevonden bij zo’n posterstandje. Hij symboliseert mijn liefde voor die muziek. Mijn vader heeft twee originelen, maar die krijg ik niet. Ook niet bij de erfenis, ik ben al zo’n 36 keer onterfd. Maar als ik straks mijn bul heb, komt dat wel weer goed.”

3

Fiets

“Ik hou van fietsen. Vorig jaar ben ik met drie vrienden lid geworden van een fietsclub. Snelheid

4 Foto’s Elmer Spaargaren maken, lekker buiten bezig zijn met vrienden, fantastisch. Ik werd steeds beter. Op sommige stukken reden we steady meer dan veertig kilometer per uur. Op dit moment heb ik er echter weinig tijd voor, ik concentreer me op mijn studie. Halbe Zijlstra is coming for you. Ik kijk trouwens ook graag naar die fietsende mannen op tv, het seizoen begint weer. Lekker languit op de

Lange nachten, diepe glazen... (25) Terugtweet: Jasper wordt een beetje verliefd op Sam. Zij neemt de relatie niet zo serieus. Daniël is weer begonnen met studeren. “Ik snap niet dat ze zo reageert. Jij wel?” Jasper en Daniël zitten op de trappen voor café Thuisthuis te genieten van de eerste warme lentedag. Daniël speelt wat met zijn telefoon, terwijl Jasper zijn hart lucht over Sam. “Alles aan haar is zo mooi en teder. Waarom komt ze dan zo hard uit de hoek als ik mijn gevoelens uit?” Daniël zucht en stopt zijn mobiel

2

in zijn broek. “Weet je Jas, sommige vrouwen verdienen het gewoon niet om bemind te worden.” “En sommige verdienen het daarom des te meer.” “Je snapt me niet. Hoe kan ik dit zeggen zonder bot over te komen...” Daniël wrijft met zijn hand over zijn knie. “Ik kan het maar beter zeggen zoals het is. Ze is een slet!” Jasper kijkt geschrokken naar zijn vriend. Zijn ogen stralen onbegrip uit. “Een slet? Je weet niet waar je het over hebt man! Ze is gewoon excentriek!” “Ja, tuurlijk! De definitie van excentriek is inderdaad dat je sowie-

bank. Soms val ik dan in slaap, maar de intentie om alles te zien is er wel, hoor.”

4

Lingo

“Samen met een vriend deed ik mee aan Lingo. Tijdens de opname stonden vijftien vrienden op de banken te joelen en schreeuwen. Als ik die uitzending terug-

Ook in Hok? Stuur een mailtje naar hok@ukrant.nl

Foto Stef Veldhuis

Slet

so iedereen vrijuit naar je tieten laat kijken, flirt met alles wat een hartslag heeft en als het even kan ook nog erbij in bed duikt. Lekker, gassie!” “Daan, je bent echt een goede vriend van me, maar als je nog een keer zoiets over mijn geliefde zegt dan sla ik je!” Jasper is opgestaan en wijst met een driftig vingertje naar Daniël die zijn lachen nauwelijks in kan houden. “Je gaat me toch niet vertellen dat je dit niet wist, toch? Dat ze een slet is?” “Echt, jonge! Nog een keer en ik doe het!”

kijk, zie ik dat ik maar één keer lach. Ik was zo gericht op het winnen van dat geld. Die tegenstanders stelden minder voor dan verwacht, maar probeerden ons wel bang te maken. Met een echt Lingo-boek enzo. We hebben ze ingemaakt en 2000 euro gewonnen. Episch.”

“Jasper, sorry dat ik je moet beschermen tegen jezelf al loop ik de kans om op mijn bek geklapt te worden. Maar die Samantha van je doet het met iedereen! Ze heeft zelfs mij proberen te regelen. Het is een SLET!” Een verdoofd gevoel bij zijn mond en een tinteling in zijn neus doen Daniël vermoeden dat Jasper hem echt heeft geslagen. Met de rug van zijn hand veegt hij zijn mond af en kijkt naar de rode streep bloed op zijn hand. “Je gaat dit niet menen!” Vanuit zijn zittende positie trapt hij de boven hem staande Jasper in het

kruis. Deze buigt voorover en valt naast hem neer. “Klootzak! You didn’t!” “Yes I did, fuckface! En als ik jou was zou ik het hier bij laten, want vechten voor een vrouw is een ding, maar je hart verliezen aan een hoer is iets compleet anders.” “Ze is geen hoer”, piept Jasper nog steeds ineen gekropen. Daniël lacht: “Aber doch, mein Freund!” Wordt vervolgd >

Reageren? langenachten@gmail.com


U N I V E R S I T E I T 11

UK 27 - 24 MAART 2011

Niet nadenken, durven! |_

Ex-Jakhals Janine brengt het nieuws brutaal

| I N T E R V I E W | Studenten worden steeds vaker apart benaderd via speciale journaals en flitsende programma’s. Maar is dat echt nodig? Als Jakhals bij De Wereld Draait Door bewees oud-RUG-studente Janine Abbring het tegendeel. Door ALAIN DEKKER Een witte stationwagen stopt en Janine Abbring (35) – vandaag zonder zwart pak en rode stropdas – drukt de deur open. Ze glimlacht en kijkt trots naar hond Loïs op de achterbank. Even later staan we voor haar idyllische boerderijtje op het Groninger platteland, waar ze woont en werkt wanneer ze niet in Amsterdam is. Janine, een geboren en getogen Groningse, is freelancer in hart en nieren. Ze is Jakhals – volgens haar de Champions League in televisieland – maar doet ook graag andere dingen. Ze ontkurkt een fles wijn terwijl we aan de met kranten bezaaide keukentafel praten over haar werk.

‘DWDD is een prettige sandwichformule’ Prof. dr. Marcel Broersma is hoogleraar journalistieke cultuur en media aan de RUG, tevens lid van de Raad van Journalistiek en mediahistoricus. Hij reageert: “DWDD is een prettige sandwichformule, waarbij je lekker onderuit kunt zitten en toch nog nieuws meekrijgt. Ik denk dat de brutale toon van de Jakhalzen meer aanslaat bij een jong dan een oud publiek, want het is meer vermaak. Toch wordt het niet almaar brutaler. Studenten kunnen goed onderscheid maken tussen hard nieuws en amusement, omdat ze veel mediawijzer zijn in vergelijking met tien jaar geleden. Ze vinden de Jakhalzen aardig om te zien, maar kijken ernaar met ironie en nemen het niet al te serieus.”

Zijn alle onderwerpen geschikt voor de Jakhalzen? “Je hebt dagverse Jakhalzen en plank-items. Plankonderwerpen zijn bijzonder, maar niet actueel, zoals grote internationale sterren. Je kunt ze langere tijd uitzenden zonder dat mensen denken wat is dat voor oude meuk. Ik lig er nog net niet wakker van, want dat is supermoeilijk. Bij een dagverse Jakhals is er bij voorkeur sprake van een conflict. Politieke kwesties hebben dat bijvoorbeeld: links versus rechts.”

een percentage studenten bezig met nieuws, maar de rest wil die tijd gewoon een beetje leuk doorkomen.”

Moet het onderwerp passen bij de uitzending? “Het studiodeel van DWDD is natuurlijk de body van het programma. In een ideale situatie is het programma een mix van actualiteit, verdieping en vermaak. Dat betekent dat je als Jakhals een lastige positie hebt. Soms heb je een briljant sportidee, maar is er al sport aan tafel. Dan gaat dat niet. En het is niet zo dat er zich honderdduizenden onderwerpen op een dag aanbieden. Het is vaak bikkelen!” Je bent brutaal. Onbeschoft? “Mensen die ik aanpak hebben dat verdiend. Ik kan met mijn hand op mijn hart zeggen dat ik nooit onbeschoft ben geweest. Meestal is de reactie scherp en brutaal, maar mijn eerste vraag is redelijk open. En je moet durven. Als je lang gaat nadenken, kun je beter thuisblijven. Het moment brengt iets en dat moet je pakken. Je moet snel kunnen schakelen, verbanden leggen of een grappige rode draad zien. Ik probeer het nieuws een kwartslag te draaien. Het klinkt arrogant, maar dat is niet zo makkelijk als het lijkt. PowNews gaat nog een stapje verder. Wij flikkeren driekwart van ons materiaal weg, maar ik heb wel eens het idee dat zij alles uitzenden wat ze gedraaid hebben. Het mag hard, maar met dat hele brutale zijn mensen nu wel klaar. We zijn een beleefd volkje toch?”

Is infotainment dé manier om nieuws aan de student te brengen? “Jonge mensen bepalen zelf waar ze nieuws vandaan halen. Er is geen peil op te trekken. Dan roepen ze dat ze verdieping willen, maar als puntje bij paaltje komt, willen ze fastfoodtelevisie. Het gros van de mensen is niet zo heel slim, wil geentertaind worden en niet teveel nadenken. Bij de Jakhalzen gieten we er een lekker snel sausje overheen en dat werkt ook bij studenten.”

Foto Reyer Boxem Boeit het jou als programmamaker of studenten geïnteresseerd zijn? “Nee, ik doe maar wat. Ik maak dingen die ik zelf leuk vind en als het succesvol is ben ik blij. DWDD heeft vast een doelgroep gedefinieerd, maar dat weet ik niet precies. De Jakhalzen zijn natuurlijk buitenbeentjes. Ik kies onderwerpen niet op doelgroep, maar of het past bij het programma en een leuk filmpje oplevert. Het credo bij DWDD is nooit: moeten we een beetje naar links of naar rechts of denken we wel aan onze studentendoelgroep? Het gaat echt om het gesprek bij de koffieautomaat. Dat moeten we brengen.”

soms is het allemaal kut.”

‘Het hoe en waarom kom je via Twitter niet te weten’ Doe je dat succesvol? “Ik kijk vaak op Twitter, dat vind ik confronterend. Als vrouw is het nadeel dat tien procent van de reacties over m’n uiterlijk gaan, al ben ik langzaam aan het leren dat los te laten. Verder merk ik aan de lach van het publiek of een filmpje valt of niet. Soms zijn we spot-on en

Denk je dat studenten apart benaderd willen worden? “Studenten zijn een ongrijpbare groep: zó gemêleerd. Er is niet één prototype student aan te wijzen. Studenten zijn gewoon eigenwijs rotvolk. In je studententijd ben je niet zo met nieuws bezig. Dat komt als je gaat werken en meer betrokken raakt bij de maatschappij. Studenten zijn best een elitair clubje dat zichzelf gaver vindt dan de rest. Die laten zich niets voorschrijven en tot een specifieke doelgroep maken. Toen ikzelf student was had ik dat ook. Natuurlijk is er wel

Hebben sociale media de toekomst? “Traditionele media onderschatten de invloed ervan. Aan de andere kant: kranten blijven belangrijk voor de diepgang, want het hoe en waarom zul je via Twitter niet te weten komen. Het is nu nog onbetrouwbaar, maar misschien ben ik in de ogen van studenten wel een oude tang.” Van de brutale Jakhalzen stap je over naar het best brave Vroege vogels. Ga je het nieuwsjagen als Jakhals missen? “Ik ga het zeker missen. Ik mis altijd het een als ik het ander ga doen, net zoals ik schrijven miste toen ik tv ging maken. [Janine was verslaggever bij het Dagblad van het Noorden voordat ze televisie ging maken, ad] Maar er komt iets nieuws voor in de plaats en daar heb ik zin in!”


Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers

Algemeen Studium Generale Superlenzen en onzichtbaarheidsmantels In het onderzoek naar licht, de optica en fotonica, is er steeds meer aandacht voor zogenaamde ‘metamaterialen’: kunstmatige materialen met structurele eigenschappen die niet in de natuur voorkomen. Deze eigenschappen spreken tot de verbeelding. Superlenzen en onzichtbaarheid liggen in het verschiet. Wordt de onzichtbaarheidsmantel van Harry Potter binnenkort werkelijkheid? Albert Polman is groepsleider bij het Center for Nanophotonics van het FOM Instituut AMOLF in Amsterdam en hoogleraar nanofotonica aan de Universiteit Utrecht. Datum lezing: dinsdag 29 maart. Plaats: Academiegebouw. Aanvang: 20.00 uur. Toegang € 2,50 / voor studenten gratis. Kaarten en informatie Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Bureau Studium Generale Groningen, Oude Boteringestraat 13, tel. (050) 363 54 63; Universiteitswinkel, Oude Kijk in ’t Jatstraat 39; Boekhandel selexyz scholtens, Guldenstraat 20 studium@rug.nl www.rug.nl/studium

DwarsDiep

Het gaat al tientallen jaren met de meeste politieke partijen helemaal niet goed. Het ledental loopt terug en kiezers stemmen steeds meer op personen in plaats van op partijen. Nieuwe politici als Wilders en Verdonk richten liever een beweging op dan een nieuwe politieke partij. Kunnen we ons een parlementaire democratie voorstellen zonder partijen? Met Ruud Koole (hoogleraar Politieke Wetenschappen), Dick Pels (directeur van het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks), Ruth Peetoom (kandidaat-partijvoorzitter CDA), Maud van der Wiel (politiek adviseur) en Derek Bulthuis (voorzitter CDJA Groningen) onder leiding van Hans Harbers. Vrijdag 25 maart, 20.00 uur. ForumImages. Hereplein 73. Entree €2,50. www.groningerforum.nl

Centrum voor Informatie Technologie Computercursussen Webplatform voor redacteuren, 28 t/m 29 maart Office Secretariaten, 31 maart t/m 14 april Open Leercentrum, 31 maart Excel basis, 4 t/m 7 april SPSS, 4 t/m 7 april Open Leercentrum, 5 april Open Leercentrum, 7 april Access basic (UK), 11 t/m 15 april Excel gevorderd, 11 t/m 20 april Powerpoint module: Complexe presentaties, 12 april Open Leercentrum, 14 april Publishing (UK), 18 t/m 20 april Word Modules (UK), 21 april Word: keuzemodule, 21 april Open Leercentrum, 21 april Powerpoint (UK), 26 t/m 28 april Open Leercentrum, 28 april Excel basic (UK), 9 t/m 12 mei SPSS, 9 t/m 12 mei Access gevorderd (+modules), 9 t/m 13 mei Access module: Interfaces ontwerpen, 9 t/m 10 mei Open Leercentrum, 10 mei Access module: Geavanceerde queries. RUG-medewerkers en -studenten kunnen zich inschrijven via de website van het CIT of telefonisch bij CIT secretariaat (363 9200). De cursussen worden gegeven in dagdelen; ‘s ochtends van

> Verzorgd door de UK; eindredactie, tel. 3636699 > Mededelingen kunnen ingediend worden via www.universiteitskrant.nl > Aanleveren is mogelijk tot uiterlijk maandag 10 uur voor de UK van dezelfde week > De volgende UK verschijnt op 31 maart 2011

9:15 tot 12:30 uur of ‘s middags van 13:15 tot 16:30 uur en vinden plaats in de Zernikeborg. Kijk voor meer informatie op de website, bel 363 9200 of e-mail naar onderstaand adres. http://www.rug.nl/cit/onderwijs/cursusaanbod/ secretariaat-cit@rug.nl Open leercentrum Elke donderdagmiddag is er gelegenheid om een cursus te doen in het open leercentrum. Het open leercentrum biedt een begeleide zelfstudie waarbij de cursist zelf de inhoud van de cursus bepaalt en in eigen tempo een aantal vooraf gekozen leermodules afwerkt en zich bij vragen kan richten tot een docent. De cursustijden zijn van 13:15 tot 16:30. De volgende cursussen zijn op dit moment via het open leercentrum te volgen: MS-Word, MS-Excel en MS-Access introductie, MS-Frontpage, MS-Windows basiscursus, Visio, Thunderbird, Beheer van een eigen PC onder Windows XP, SPSS module Data Entry, Oracle Calendar (RUGplanner), Outlook, Outlook Express Studenten: € 25,, medewerkers: € 60,- per dagdeel Office voor secretariaatsmedewerkers In deze cursus worden een aantal functies in MS-Office voor veel voorkomende secretariaatswerkzaam-heden behandeld. Aan bod komen o.a. het werken met adressen (in Word, Excel en Access), het maken van een mailing en etiketten, de uitwisseling van bestanden tussen de verschillende pakketten. Verder is er ook aandacht voor het maken van standaarddocumenten en -presentaties en het oplossen van veel voorkomende opmaakproblemen. Ook voor eigen vragen is er voldoende ruimte. Kosten studenten: € 35 en medewerkers € 140 Excel Tijdens deze cursus leert u de basisvaardigheden van het werken met een spreadsheet. Het invoeren en opmaken van gegevens, het rekenen met gegevens en het presenteren van gegevens in grafiekvorm is een kleine greep uit de onderwerpen die aan bod komen. Ook leert u werken met verschillende werkbladen, rekenen met ingebouwde functies en het werken met gegevenstabellen. Mocht u concrete vragen hebben, er is voldoende tijd om hulp te krijgen van de docent. Studenten € 42,- Medewerkers € 182,-.

Bibliotheek Inloopinstructie Universiteitsbibliotheek Elke eerste donderdag en derde woensdag van de maand is er een inloopinstructie in de Universiteitsbibliotheek. Hier kun je terecht met al je al dan niet nijpende bibliotheekvragen. Donderdag 7 april is de volgende mogelijkheid: om 11.00 uur kun je binnenlopen

inde Collegezaal, 4e verdieping. http://www.rug.nl/bibliotheek/ instructies/locatie/ub/

Studeren in het buitenland Stage in het buitenland Wil je in een ander Europees land stage lopen? Mogelijk kom je in aanmerking voor een Erasmus beurs voor ‘Placements’. Deze beurs kun je aanvullend op een beurs voor studieuitwisseling aanvragen. Vraag ernaar bij je studentenbalie.

Universitair Onderwijscentrum Groningen Cursussen voor docenten Tot 2 weken vóór de start van de cursus kunt u zich aanmelden voor: Toetsen met gesloten vragen 31 maart (09:30-13:00), Beoordelen met werkstukken en scripties 14 april (13:30-17:00), Supervising these-students 15 april 2011 (9.00 am-1.30 pm),Teaching international students April 19 (9:30 a.m.-4:30 p.m.), Heldere hoorcolleges ontwerpen 18 mei (09:30-12:30) en 19 mei (09:30-16:30) Aanmeldingen en aanbod op de website. De brochure ‘Onderwijskundige Professionalisering 2010-2011’ kunt u via onderstaand email adres aanvragen. a.huizinga-walsma@rug.nl www.rug.nl/uocg

Diversen Centrum voor Universiteitsen Wetenschapsgeschiedenis Op dinsdag 29 maart a.s. vindt de volgende bijeenkomst plaats van het Centrum voor Universiteitsen Wetenschapsgeschiedenis. Sprekers zijn: prof Goffe Jensma (Fries) over ‘De firma Metius. Wetenschap als familiebedrijf ’, en Dr. Gerda Huisman (UB) over ‘Uit het reisverslag van de gebroeders Von Uffenbach in Groningen, 1701-1711’. Tijd: 17.30. Plaats: Universiteisbibliotheek, Collegezaal op de vierde verdieping. k.van.berkel@rug.nl Congres: Sports - a scientific approach Sport is een alombekende term voor lichamelijke activiteit waarbij men ontspannend bezig is of om er beter uit te zien. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de mensen die weer aan het trainen zijn om mee te doen aan de Bata. Maar wat komt er nou bij kijken om te kunnen sporten? Hoe komt het bijvoorbeeld dat we kunnen springen en waardoor komt het dat onze sprongkracht beperkt is? Iets anders is bijvoorbeeld de invloed van sport op de stamcellen in de bloedbaan, hoe kan sporten bijdragen in cardiovasculair herstel? Voor meer informatie over de lezingen en kaartverkoop: www.glvidun.nl/congres Datum: 6 april / aanvang 11.30 / Hal Keuningzaal, ADL 1 /prijs: €3,- (€5,- niet leden) congres@glv-idun.nl www.glv-idun.nl/congres

Faculteiten Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap A LG E M E E N

Publieksmiddag Religie en conflict Zaterdag 2 april De Faculteit God-

geleerdheid en Godsdienstwetenschap organiseert een publieksmiddag over Religie en conflict. De aanleiding hiervoor is het op te richten Centrum voor Religie & Conflict, dat zich richt op de rol van religie bij het ontstaan, de ontwikkeling en het oplossen van conflicten. Deze middag is bedoeld voor een breed publiek. Aan het middagprogramma zullen naast Groninger stafleden als gastsprekers meewerken Paul Cliteur (hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden) naar aanleiding van zijn boek ‘Het monotheistisch dilemma’ en Ruard Ganzevoort (hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam). De toegang is gratis Aanmelding: faculteit.ggw@rug. nl vóór 26 maart 2011 Tijd: 13.30 – 16.45 uur Locatie: Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, Groningen Meer informatie: www.rug.nl/ggw/nieuws

Rechtsgeleerdheid A LG E M E E N

De JFV is op zoek naar nieuwe actieve leden! Wil jij je naast je studie op het organisatorische vlak ontwikkelen én heel veel leuke studiegenoten leren kennen? Dan is één van de 12 commissies van de JFV misschien wel wat voor jou! Wil je een overzicht en meer informatie alle commissies of wil je solliciteren? Ga dan snel naar www.jfvgroningen.nl Lever het sollicitatieformulier uiterlijk 8 april 2011 in! kandidaatsbestuur@jfvgroningen.nl www.jfvgroningen.nl Kom dinsdag 5 april naar het Voorjaarsfeest van de JFV! Dinsdag 5 april zal de JFV het populaire Voorjaarsfeest organiseren. Dit festijn zal dit jaar in Café Het Feest plaatsvinden. Vanaf 23.00 uur ben je welkom en tot 24.00 kun je genieten van het piekuur! Het thema is: ‘Battle of the Sports, can you beat the competition..?!’. Dus trek je meest sportieve outfit aan en dans op 5 april iedereen er uit! Entree JFV-leden: gratis Entree niet JFV-leden: €2,jfv@jfvgroningen.nl www.jfvgroningen.nl

Medische wetenschappen A LG E M E E N

Benefietfeest Rock ‘n Roll Turn me NE(ON) Lieve medestudenten! De COP presenteert het knallende Benefietfeest: Rock’n Roll - Turn me NE(ON)!! Kom maandag 28 maart vanaf 22.30 uur als rockchick of neondude naar de Kokomo Beachclub! Kosten voor dit rockende feest: € 2,- in de voorverkoop € 3,- aan de deur Voor niet-leden € 1,- extra Natuurlijk gaat alle opbrengst naar ons goede doel! We proberen zoveel mogelijk rolstoelen bijelkaar te sparen voor gehandicapte kinderen in Indonesië. De data van de kaartverkoop zijn als volgt: - Dinsdag 22 maart van 10.30 uur tot 11.30 uur bij 0061 - Dinsdag 22 maart van 12.30 uur tot 13.30 uur bij de blauwe zaal (college 3ejaars is om 12.45 uur afgelopen, dus ga op tijd!) - woensdag 23 maart van 10.30 uur tot 11.30 uur bij 0061. cop@panacea.nl www.panacea.nl

Letteren S TA G E B U R E A U L E T T E R E N

Loopbaandag Letteren

24 t/m 31 maart 2011

1

Promoties en oraties 24 maart Promotie: dhr. E.M. Witjens, rechtsgeleerdheid. Titel: Strafrechtelijke causaliteit. De redelijke toerekening vergeleken met het privaatrecht. Promotor(s): prof.mr. G. Knigge, prof.mr. M.H. Wissink. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 25 maart Promotie: dhr. S.R. Fleurke, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Stochastic models for particle deposition, car parking and frequency assignment. Promotor(s): prof.dr. C. Külske, prof.dr. H.G. Dehling, prof.dr. A.C.D van Enter. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 14.45 uur. 25 maart Promotie: dhr. J.F. Teichert, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Catalytic asymmetric synthesis of heterocycles. Promotor(s): prof.dr. B.L. Feringa. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 28 maart Promotie: dhr. P. Pirih, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Vision and structural colouration of butterflies. Promotor(s): prof.dr. D.G. Stavenga. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 29 maart Oratie: dhr. prof.dr. B.A. Nijstad, economie en bedrijfskunde. Titel: Moeilijke beslissingen. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.15 uur. 30 maart Promotie: mw. J.J.A. Buijsrogge, medische wetenschappen. Titel: Unusual variants of subepidermal autoimmune bullous diseases. Promotor(s): prof.dr. M.F. Jonkman. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 14.45 uur. 30 maart Promotie: mw. N.C.W. Bogt, medische wetenschappen. Titel: Preventing weight gain in general practice. Lifestyle counselling by nurse practitioners compared with usual care by general practitioners. Promotor(s): prof.dr. K. van der Meer. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 31 maart Promotie: dhr. W. van Diggelen, economie en bedrijfskunde. Titel: face-to-face communication: collaborative tools to support small-group discussions in the classroom. Promotor(s): prof.dr. H.G. Sol. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 14.45 uur. 31 maart Promotie: mw. J.E. Klok, letteren. Titel: Det norske litteraere feminopolis 1880-1980. Skam, Undset, Sandel og Haslunds byromaner-mot en ny modernistiek genre. Promotor(s): prof.dr. A.M. Swanson. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 1 april Promotie: mw. M. Palomo Reixach, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Structure/function relationships of glycogen branching enzymes. Promotor(s): prof.dr. L. Dijkhuizen, prof.dr. M.J.E.C. van der Maarel. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 14.45 uur. 1 april Promotie: mw. M. Evering van der Zeyden, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Monitoring extracellular glutamate in the rat brain by microdialysis and microsensors: pharmacological applications. Promotor(s): prof.dr.ir. B.H.C. Westerink. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur.

Evenementen 24 maart Muziek: Hifive & Tous les Oiseaux presenteert popsongs. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10, Groningen. Tijd: 20.00 uur. Entree: €9, 25 en 26 maart Dans: Usva Dansproductie presenteert Verstop me. Plaats: Geheime Locatie. Verzamelpunt: Minerva, Reitemakersreige, Groningen. Tijd: 20.00 uur. . Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders €6,- / overigen €8, -. 25 maart Forum DwardsDiep: Debat. Titel: Toekomst van politieke partijen. Sprekers: Ruud Koole, Dick Pels, Ruth Peetoom e.a. O.l.v. Hans Harbers. Plaats: ForumImages, Hereplein 73, Groningen. Tijd: 20.00 uur. Voorwaarde voor een bachelorstage is deelname aan de “Loopbaandag Letteren” bij het Talent & Career Center. De eerstvolgende “Loopbaandag Letteren” is woensdag 13 april. Aan de orde komen vragen als: Wat kan ik? Wat wil ik? En hoe bereik ik dat in mijn stage? Inschrijven kan vóór 6 april bij het Stagebureau Letteren, k. 1315.212. Meer informatie op de website en op Nestor.

stages.let@rug.nl www.rug.nl/let/stagebureau Stage: NVO-NCW MKB Nederland, Brussel Opleiding: diverse bachelors en masters. Periode: 1 september 2011 t/m 1 februari 2012. Opdracht: Ondersteuning van het gezamenlijke kantoor van NVO-NCW en MKB Nederland in Brussel. Meer info: Stagebureau Letteren, tel. 050-


Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers

3635844. Zie Nestor, onder “Placement vacancies”. Vraag altijd eerst goedkeuring aan je docent. stages.let@rug.nl www.rug.nl/let/stagebureau Stage: Culturele Raad Denekamp Opleiding: diverse bachelors. Periode: in overleg. Opdracht: opstarten van project voor een permanente expositie. Meer info: stagebureau Letteren, tel. 0503635844. Zie Nestor, BA-stages, onder “placement vacancies”. Vraag altijd eerst goedkeuring aan je docent. stages.let@rug.nl www.rug.nl/let/stagebureau

Studenten Studenten Service Centrum Vergroot je Academische (studie)vaardigheden bij het SSC Het Studenten Service Centrum (SSC) biedt alle RuG-studenten de mogelijkheid om - naast hun studie - extra cursussen of workshops te volgen. Zo vergroot je je academische- en studievaardigheden; daar kun je tijdens én na je studie profijt van hebben! Een greep uit ons ruime cursusaanbod: Effec-

ting geven op scholen, informatiemarkten en beurzen, en het assisteren bij en mede organiseren van evenementen als College Carrousel en Voorlichtingsdag. De werkzaamheden zijn onregelmatig en vaak ’s avonds en beslaan gemiddeld een halve dag per week, in piekperiodes (het najaar) twee of drie dagen per week. Bel voor meer informatie of een profielschets met Eelco Salverda (050 363 90 09) of Cato van der Vlugt (050 363 58 92). Studenten die twee jaar beschikbaar zijn, genieten de voorkeur. Als je interesse hebt, kun je brief en cv sturen naar Eelco Salverda, afd. Communicatie, RUG, Postbus 72, 9700

I N T E R N AT I O N A L E B E T R E K K I N G E N EN REGIOSTUDIES

Clio Board and Chairpersons Are you interested in doing extracurricular activities and do you want to make Clio better? In June a new IRSP Board and a new Conference committee will start its operations. Next to this, Clio is looking for a new board for the academic year of 2011-2012. Are you interested to broaden your horizons? Then apply for one of the vacant positions! Applications should arrive by 1 April at me@ clio.nl. For more information go to Clio.nl, send an e-mail to info@ clio.nl or call the Board at 050 363 52 95. info@clio.nl Clio.nl ClioMind workshop ‘Triumph’ Do you want to work on your personal development and this way acquire the necessary skills for your studies as well as the rest of your career? The ClioMind ‘Triumph’ workshop focuses on personal barriers on the road to success. The programme will be very varied, with subjects such as communication techniques and confidence. Sign up by sending an e-mail to cliomind@clio.nl. The workshop will be held on 28 March, 19-22 hrs in El Txoko. cliomind@clio.nl Clio.nl

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen P S YC H O LO G I E

Change of literature for the course ‘Diversity in organizations’ (BA3-AOP2) For the course ‘Diversity in organizations’ (BA3-AOP2) of lecturer Suzanne Scheibe the following two books are going to be used instead of the literature mentioned on the original course outline: The psychology and management of workplace diversity. Wiley Blackwell.M. S. Stockdale & F.J. Crosby (2004) 978-1-4051-0096-0 €36.00 and The aging workforce: Realities, myths, and implications for organizations. American Psychological Association. J.W. Hedge, W.C. Borman, S.E. Lammlein (2006) 978-1-59147319-0 € 30.00’. The following books are NO longer in use: Diversity at work. Cambridge: Cambridge University Press. A.P. Brief (2008) 9780521677639 €32.99, Aging and work in the 21st century. Mahwah, NJ: Erlbaum. K.S. Shultz, G.A. Adams (2007) 9780805857276 € 36.95. If you purchased these books based on the information provided for the current academic year, please contact the Secretary of the Education Department of Psychology (Sonja Heimink-Groot). The price of purchase will be refunded on presentation of your receipt. s.e.a.heimink-groot@rug.nl

Verstop me | Usva Dansproductie Het USVA danscollectief presenteert ‘Verstop me’, een moderne theaterdansvoorstelling. The USVA dance collective presents ‘Verstop me’ (‘Hide me’), a moderndance performance. When: 24, 25, 26 March. Gather at 20:00 Performance: 20:30 - 21:30 Tickets: You can buy tickets at the desk at the USVA (Munnekeholm 10). Ticket prices are 8 euro (6 euro for students) Where: At 20:15 - Gather at the beginning of the Helperzoom, by the railway crossing (See the street view: http://goo.gl/maps/2B7s) where you will be received by one of our hosts/hostesses. As a group, you will bike to the secret location (+/- 7 minutes). If you’re going by car, contact one of the dancers for information about the location. It may be cold at the dance location, so take your jacket with you. www.usva.nl Usva Filmquiz Denk jij alles van film te weten??? Kom dat maar bewijzen! In verschillende rondes zal aandacht besteed worden aan film in al zijn facetten. Beeld- en geluidsfragmenten worden afgewisseld met pittige trivia. De vijfde editie van de FilmQuiz zal een themaronde hebben. Het thema is Fondue. De vragen in de laatste ronde gaan over films waarin iets met ‘fondue’ een cruciale rol speelt. (‘fondue’ als thema, zul je denken? ja: fondue) Dinsdag 29 maart 20.30 uur Locatie : INTheater Entree: €2,studenten en stadjerspashouders/ €3,- niet-studenten www.usvafilmquiz.nl

> Studium Generale Lezing in de serie ‘Licht’. Zie ook: Agenda > Evenementen tief Studeren, Timemanagement, Academische Schrijfvaardigheid, Studieondersteuningsgroepen en Zelfmanagement voor Uitstellers. Kijk op onze website voor ons complete aanbod. Deelname aan een cursus kost 20 euro. Studenten Service Centrum, Uurwerkersgang 10 Groningen. Tel. 050 363 8066. www.rug.nl/ssc Effectief Studeren voor Dyslectici De cursus ‘Effectief Studeren voor Dyslectici’ is speciaal voor dyslectische studenten die willen leren meer grip op hun studie te krijgen. Naast studeren gaan we in op onderwerpen als: wat zijn je sterke kanten, hoe ga je om met onbegrip van docenten en hoe krijg je meer structuur in je studeergedrag? De eerstvolgende cursus start op donderdag 31 maart om 9.00 uur. De cursus omvat 5 bijeenkomsten van elk 3 uur. Kijk op onze website voor meer informatie of kom langs bij het SSC, Uurwerkersgang 10 Groningen. Tel. 050 363 8066. Deelname aan een cursus kost 20 euro. www.rug.nl/ssc

Vacatures student-assistenten Gezocht: student-voorlichters Voor diverse voorlichtingsactiviteiten is de afdeling Communicatie op zoek naar student-voorlichters. De voorlichters krijgen een aanstelling als student-assistent, voor 0,5 dag per week, minimaal een jaar, vanaf september. Het takenpakket omvat: voorlich-

AB, Groningen, of via onderstaand mailadres. Sollicitaties moeten 31 maart binnen zijn. e.salverda@rug.nl

ACLO De grootste studentensportorganisatie van Europa besturen?! Hoe lijkt het jou om een jaar fulltime bestuur te doen van de grootste studentensportorganisatie van Europa? Heb je ambitie, passie voor sport en ben je enthousiast? Solliciteer dan voor een bestuursfunctie bij de ACLO! Kijk op onze site of kom op dinsdag 19 april of donderdag 28 april om 17.00 uur naar de informatiebijeenkomst in vergaderzaal 1 van het Sportcentrum. Tot dan! ic@aclosport.nl www.aclosport.nl

USVA Lopend vuur Lopend Vuur (omdat muziek geen hobby is) gaat op zoek naar Indie-labels en acts die een tomeloze inzet van muzikaliteit en creativiteit koppelen aan een nuchtere houding. Welke acts in Nederland slagen er in om die twee ogenschijnlijke tegenstrijdigheden te verbinden? En welke Indie-labels snappen dat het voeren van een label iets anders is danhet bedrijven van filatelie? Regelmatig zullen Lopend Vuur-acts en labels zich presenteren in de Usva. Donderdag 28 april 21.00 uur Locatie: Usva Café. Entree: Gratis www.lopendvuur.nl www.usva.nl

Sinas Global Dancefloor Music | ism Stichting Jazz in Groningen Global Dancefloor Music Afgelopen jaar stond Sinas op Noorderslag in de Radio 6 zaak. Ze typeren hun muziek als Global Dancefloor Music, kortom erg dansbare muziek. Het concert op Noorderslag werd door 3voor12 getypeerd als zompig, vet, groovy en verassend. vrijdag 1 april 20.30 uur Locatie : INTheater Entree: €6 studenten en €12 www.usva.nl

GSp GSp - Studentenplatform voor Levensbeschouwing Een plaats voor bezinning, religie, debat en gezelligheid. GSp, Kraneweg 33, tel. 3129926 info@gspweb.nl www.gspweb.nl Vanavond Filmhuis: Tirza De vader van Tirza heeft een paar dagen na haar vertrek richting Namibië nog niets van haar gehoord. Hij spoort zijn dochter op in Afrika, waar hij ontdekt wat Tirza is overkomen; een huiveringwekkend lot. Gijs Scholten van Aschat schittert in deze geslaagde verfilming van het gelauwerde boek van Arnon Grunberg. Do 24 maart – 20.00 uur – Kraneweg 33 – toegang gratis. Iona Pelgrimage-weekend Voor eind mei staat een pelgrimageweekend naar Schoorl gepland: a Journey of the Spirit, geïnspireerd door de Iona-gemeenschap en Keltische spiritualiteit. Voor iedereen die hierover meer wil weten is er een speciale informatie-avond. Ma 28 maart – 20.00 uur - Kraneweg. Persoonlijk gesprek Wie dat wil kan voor een persoonlijk gesprek een afspraak maken met een van de studentenpastores: Lense Lijzen 5260630, Tiemo Meijlink 5792805 of Matty Metzlar 0595-528775.

24 t/m 31 maart 2011

2

29 maart Studium Generale: Lezing in de serie Licht. Titel: Superlenzen en onzichtbaarheidsmantels- licht op nanoschaal. Spreker: Albert Polman. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 20.00 uur. 29 maart Film: Usva Filmquiz. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10, Groningen. Tijd: 20.30 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders €2,- / overigen €3, -. 31 maart Faculteit Letteren: Spraakmakende boeken. Titel: Sprakeloos- Tom Lanoye. Spreker: Tom Sintobin. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 20.00 uur. 31 maart Forum DwarsDiep: Debat. Titel: Duurzaamheidsgesprek- Solar power. What’s in it for me? Sprekers: Jaap Hoogakker, Frans Stokman en Marjan Minnesma. O.l.v. Marcel Koenis. Plaats: ForumImages, Hereplein 73, Groningen. Tijd: 20.00 uur. 1 april Jazz: Stichting Jazz in Groningen presenteert Global Dancefloor Music- Sinas. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10, Groningen. Tijd: 20.30 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders €6,- / overigen €12,-. 3 april Dans: Usva presenteert Danscursus o.l.v. Aglaya Koika- Russisch Oriëntalisme. Plaats: Groninger Museum, Museumplein 1, Groningen. Tijd: 11.00 uur.

Tentoonstellingen T/m 29 april 2011 Tentoonstelling “ Bliep Bliep”. Computer, geluid en games. Plaats: Universiteitsmuseum, Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, Groningen. Tijd: dinsdag t/m zondag, 13.00- 17.00 uur. T/m 8 mei 2011 Tentoonstelling “ Moving Machines”, de kunst en techniek van Paul van Twist. Plaats: Universiteitsmuseum, Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, Groningen. Tijd: dinsdag t/m zondag, 13.00- 17.00 uur. T/m 1 september 2011 Tentoonstelling: gaRTen#02, kunst in en rondom de oude Hortus. Plaats: Faculteit GMW, Grote Kruisstraat 2/1, Groningen. Tijd: 15.00 tot 18.00 uur. T/m 14 januari 2012 Tentoonstelling “ Artificial”, geïntegreerde kunst in de vaste collectie. Plaats: Universiteitsmuseum, Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, Groningen. Tijd: dinsdag t/m zondag, 13.00- 17.00 uur. NADERE INFORMATIE Afdeling Communicatie tel. 363 5445/5446 communicatie@rug.nl Studentendiensten Martinikerk 27/3 11.30 uur T. Meijlink 27/3 17.00 uur J. Hamstra 03/4 11.30 uur G. Brusewitz 03/4 17.00 uur T. Meijlink

ESN Join our Dutch day excursion! Who is up for a trip to two of the most interesting and ´Dutchy´ villages of the Netherlands?! On March 26th the excursion committee of ESN Groningen gives you an one time opportunity to see Volendam and Zaanse Schans, two villages located in the western part of Holland which are well known for its old fishing boats and the traditional clothing still worn by some residents. This is a great opportunity to show your friends and family back home the real Dutch life, including a picture of you in traditional clothing. For more information on this trip, check the event on the ESN Groningen website. info@esn-groningen.nl www.esn-groningen.nl How do the Dutch deal with the war against water? What is a dike? What are sleeping dikes? Why does the Zuyder Sea no longer exist? Why did the Dutch build cities on the bottom of the sea? How can 60% of the population live below sea level? What will be the consequences of global warming for the Netherlands? Willing to find out? Join the Dutch Manscape excursion on the 2nd of april! Paul van Steen

(teacher at the faculty of Spatial Sciences) will be happy to answer these questions for you, while taking you on a tour to water ‘hotspots’ in Holland. For more information check the event on our website. info@esn-groningen.nl www.esn-groningen.nl

Diversen OVERIGE

Het Groninger Studenten Toneel en het NNT organiseren: Acteerworkshop In het kader van reprise van “Medea” kun je bij het Noord Nederlands Toneel een professionele workshop volgen voor een studentenprijs! wanneer: Donderdag 7 april 2011 waar: Theater de Machinefabriek tijd: 19.00 u prijs: 20,- Aanmelden kan tot 1 april op www.groningerstudententoneel.nl De workshop is inclusief toegangskaartje voor de voorstelling “Medea”. vicevoorzitter@groningerstudententoneel.nl www.groningerstudententoneel.nl Academisch Schrijfcentrum Het Academisch Schrijfcentrum Groningen is er voor alle studenten die bij hun schrijfopdracht een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Weet je niet hoe je moet beginnen of ben je de draad kwijt? Wil je je tekst aanscherpen? Of zie je door de taalfouten de tekst niet meer? Meld je op www.rug.nl/ schrijfcentrum aan voor een individueel gesprek met een schrijfcoach. Kijk ook eens op www.rug. nl/noordster voor schrijftips.


UKAATJES OPGAVE:

Kantoor Oude Kijk in’t Jatstr. 28 Open Ma t/m don 9-17 u. Woe 9-16 u Per post Postbus 80, 9700 AB Groningen KOSTEN: € 5,- per 20 woorden

KORTING VOOR STUDENTEN

(050) 363 66 99 k.dons@rug.nl

Lessen van 60 minuten in VW Golf en Mercedes A

INLICHTINGEN:

Hoog slagingspercentage 1e keer Pakketten met examengarantie Ook spoedcursussen

3143336 www.spits92.nl

Info/aanmelden

Aangeboden

■ Verhuizen? Binnen Groningen of Europa, Wij brengen u weer thuis. www. jandejong.nl 050-3139149. ■ Cursus beleggen in de uk-spits 110128.indd 1 ■ Te Huur. Royaal 2 kamer praktijk. appartement met balkon te Vier lessen voor € 50,-. Veendam (Groningen) 65 Inclusief portefeuille met een m2. Mooi uitzicht! Per trein aandeel of optie € 70,-. Info: bereikbaar! € 975,- /mnd. www.cursusbeleggen. Max. huurtoeslag € 330,janbijster.nl. 06-12132478. ■ Uw huis staat te koop? Diverse Hoe laat U deze opvallen? Re-styling van Huis en Heem helpt daarbij. ■ Muurvast in je scriptie? Kijk op: www.huisenheem.nl Studeer af met hulp van De

of

Scriptieversneller.31-01-2011 10:25:00 Persoonlijk, prettig, efficiënt. descriptieversneller.nl. Met succesgarantie! ■ Beleef cultuur, bouw mee! Uniek vrijwilligerswerk in het buitenland, internationale groepen, 2-4 weken, lage kosten. Meer info? www. ibo-nederland.org

Webspace nodig? Gratis Windows Server 2008 web hosting en .nl domeinnaam Ga naar: http://www.gratiswindowshosting.nl

Op de longafdeling van het UMCG zoeken wij voor onderzoek:

Gezonde personen van 18 tot 40 jaar die roken Onderzoeken:

o.a. longfunctie, CT-scan en kijkonderzoek (bronchoscopie). Vergoeding:

Reis- en onkosten worden vergoed. Informatie:

drs. E.D. Telenga, arts. Tel: 050-3619192 Email: e.d.telenga@long.umcg.nlProfiel programmaleider

Een programmaleider beschikt over uitstekende analytische en conceptuele vaardigheden. Je hebt ruime ervaring met (het leiding geven aan) toegepast economisch onderzoek, bent in staat om een heldere visie te ontwikkelen voor het eigen werkterrein en weet deze visie om te zetten in succesvolle strategische acties richting bedrijfstak, overheid en academische wereld. Je bent open, samenwerkingsgericht, flexibel, verantwoordelijk en ambitieus. Een klant- en netwerkgerichte instelling en goede communicatieve vaardigheden zijn belangrijke vereisten.

Het Economisch Instituut voor de Bouw zoekt (m/v):

Programmaleider Arbeid, Bedrijven en Innovatie (economen, econometristen of bedrijfseconomen)

(Senior-)onderzoekers (economen, econometristen of bedrijfseconomen)

Profiel (senior-)onderzoeker

Een (senior-)onderzoeker beschikt over relevante werkervaring, je hebt sterke analytische kwaliteiten en bent prima in staat om met kwantitatieve methoden en technieken om te gaan. Je bent in staat om leiding te geven aan een projectteam. Je vindt het een uitdaging om te werken op het snijvlak van wetenschap en praktijk. Je bent geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken en wilt resultaatgericht onderzoek doen. Daarnaast ben je een teamspeler die gedijt in een open, informele en inhoudelijke sfeer. Je hebt ambitie en beschikt over een klanten netwerkgerichte instelling en goede communicatieve vaardigheden.

Profiel Young Professional

Een Young Professional is afstuderend, net afgestudeerd, AIO of beschikt al over enige relevante werkervaring. Je hebt sterke analytische kwaliteiten en bent prima in staat om met kwantitatieve methoden en technieken om te gaan. Als Young Professional leer je binnen twee jaar het gehele instituut kennen en werk je mee aan concrete onderzoeksprojecten binnen de verschillende programma’s. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met je voorkeuren en wensen.

Young Professionals (economen, econometristen, bedrijfseconomen, wis- of natuurkundigen)

Economisch Instituut voor de Bouw Het EIB is een toonaangevend onafhankelijk onderzoeksbureau voor toegepaste bouweconomische analyse dat zowel in opdracht als op eigen initiatief voor marktpartijen en overheid onderzoek verricht naar de bouw en de gebouwde omgeving. Inhoudelijke speerpunten voor de komende jaren zijn woningmarktanalyse op rijks- en regionaal niveau, structuuronderzoek vastgoed (kantoren, zorg), budgetten en markten voor infrastructuur, overheidsregulering en gebouwde omgeving, innovatie en marktordening, structuurvraagstukken rond arbeid en scholing, benchmarking van bouwondernemingen en een lange termijnstudie naar de investeringsagenda voor Nederland.

Wat bieden wij? Het EIB kent een projectmatige structuur, waarbij doorgaans samen aan projecten wordt gewerkt in kleine teams. De projecten waar je aan werkt variëren van korte praktische onderzoeken tot diepgaande en meerjarige onderzoeken en worden in onderling overleg bepaald. Voor iedere medewerker wordt een uitdagend programma samengesteld en zoveel mogelijk rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren en ontwikkelingsmogelijkheden. Onderzoekers kunnen bij de verschillende projecten ook uiteenlopende rollen en verantwoordelijkheden hebben.

Het EIB werkt met persoonlijke ontwikkelingsplannen voor alle medewerkers. Permanente kennis- en vaardigheidsontwikkeling vindt plaats via training, ‘learning on the job’ en in samenwerking met universiteiten. Bij het EIB kom je terecht in een uitdagende onderzoeksfunctie met doorgroeikansen. Het EIB biedt een inhoudelijke, open en informele werkomgeving. We kennen variabele werktijden en mogelijkheden om extra verlofdagen te sparen. Daarnaast bieden wij een prima salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Het bruto jaarsalaris voor een Programmaleider bedraagt maximaal € 90.202, voor een (Senior-)onderzoeker maximaal € 73.923, met een doorgroeimogelijkheid tot maximaal € 81.849. Het salaris voor een Young Professional bedraagt minimaal € 35.537. Alle bedragen zijn inclusief dertiende maand en vakantietoeslag.

Solliciteren Sollicitaties kunnen worden gericht aan de directeur van het EIB, drs. T.H. van Hoek, postbus 58248, 1040 HE Amsterdam. Of mail je sollicitatie naar eib@eib.nl. Graag ontvangen we je sollicitatie voor 8 april. Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Elly Tang via etang@eib.nl of op (020) 583 1940.

- Meer informatie over het EIB vind je op www.eib.nl -


I N T E R N A T I O N A L P A G E 15

UK 27 - 24 MARCH 2011

Where are they hiding? |_

The Dutch can’t find international students Rector: ‘It has to happen on its own’ | b ac kg r o u n d | The University should invest in the integration of both worlds, so that both Dutch and international students can benefit. Right? Wrong! By teodor lazarov

Illustration Paul de Vreede

their Dutch colleagues hardly mix. Should we do something about this? Or do we just wait and see? “You know they’re here but you just never seem to meet them.” By Teodor Lazarov “on three. one, two, three!” a group of male students slam shots of tequila. Judging by the looks on their faces it does not taste nice at all, but that doesn’t stop them from slamming a second one. “This is great you know!” Stefan Huizens, third-year student of International relations, is amazed. “I never thought international students in Groningen partied this hard!” on a regular Saturday night in Groningen, Stefan and two of his friends accidentally found themselves at an international student party in the Steentilstraat. “amazing!” This week was International Week, organized by a number of student organizations. It was not only meant to introduce Groningen to new international students, but also to introduce the international crowd to Groningen students. The rUG is all about internationalization these days, and that means integrating both worlds. Tears appear in diederik vogel’s dark brown eyes because of the intense sunshine. “I’ve never talked to any foreign students. I know they’re here, but I never meet them at the places I go to.” The third-

year economics student apologizes and jokes while drying his eyes: “It makes me sad, as you can see.”

More assertive Just like diederik, a large proportion of dutch students have never spoken to an international student. What can the University do about this, and should it even try? “Well, there is of course the thing about learning from each other’s cultures”, Ceciel de Groot, member of the board of the Student association for International relations (SIB), explains. “But most importantly we should realize that our world is getting smaller by the day. You can’t just stick your head in the

sand and hope that internationalization will cease to exist.” But lack of integration is not uncommon in erasmus cities. “It’s always tricky”, says de Groot. Inter national students are busy integrating all the time. They meet people from many different cultures in the erasmus world, so for them it’s a common practice. “The issue is that the dutch should be a little more assertive and do things that involve international students.” “That’s absolutely right!” Tim zwaagstra, programme manager at the International relations office reacts. a student from asia probably never meets dutch students. “We are trying to be an international university”, he states. “That

dennis timmerman, 23, fifth-year dutch student: “I’ve actually never spoken to an international student. You know they’re here but you just never seem to meet them. Maybe we’re just living in parallel universes.” Janneke zijnstra, 20, second-year law student: “I’ve got the feeling that we don’t have any international students at all here in Groningen. except for the asian clan in the University library of course.” Ivette van de Berg, 23, fifth-year Medicine student: “I don’t know. I have the feeling that I see them everywhere. But when I approach someone I think is an international student, almost every time they turn out to be dutch. Where are they hiding, those international students?”

| r e p o r t | International students and

Klaas Jan Greving, 22, fourth-year arts, Culture and Media student: “I couldn’t care less about international students. all they’re here for is to drink, fuck and party. don’t get me wrong, I would do the same if I were them!”

doesn’t only mean inviting a lot of foreign students to study in Groningen.” zwaagstra, like de Groot, believes that it is essential for the rUG to stimulate integration so dutch students who choose to follow an international Bachelor’s or Master’s degree really do learn something about internationalization. Not only because they have chosen an english-taught programme, but because they want to learn about the world.

Boring But why don’t the efforts of international student organizations and the University pay off? “You know, I wouldn’t mind hanging out with international students. The problem is that they’re so timid”, says angela Buursma, fourth-year Law student. She talks about two Chinese girls with whom she had to work on a case. “very sweet, very smart, but at the same time so very boring. I just couldn’t break the ice, you know.” That is exactly the problem, according to zwaagstra: “Communication and habits are different. When a dutch student goes home for dinner at let’s say six or seven o’clock, Italian students are just warming up for drinks.” asians are much more subtle in their communication than the dutch. “So maybe we should give them the freedom to speak and listen more carefully instead of scaring them off with our direct way of expressing our opinion.”

“I don’t believe in forced integration”, says rector Magnificus elmer Sterken. “of course you should have some regulations about integration, but there are two sides to internationalization.” The most important thing is to attract the best students from abroad to study in Groningen so the University can profit from them, Sterken says. and when these students are here they should mingle with the dutch. “I hear a lot about solutions like more mixed classes. But I don’t think it’s that important. You really cannot enforce integration. It has to happen in its own way.” Sterken reminds integration fanatics that only 10 percent of the rUG students are international so it is not strange that many dutch students never see or speak to a foreign student. “our goal is to expand the international student percentage from ten to twenty-five percent. When that happens I think we’ll see a lot more integration because there will be many more people to integrate with.” even though Sterken is a patron of this natural integration, he sees the need for a bit of policy. “even if you can’t enforce it you can open the door for those who do want to participate. By supporting international student organizations you make it easier for those students who do choose to participate.”

It is past one o’clock and the party in the international student house in the Steentilstraat is coming to an end. “If I had known that international students were this much fun I would have mingled with them a long time ago.” Stefan Huizens sets the empty bottle of tequila on a table in the kitchen. He almost falls over a crate of beer. “Let’s go downtown and continue this fiesta!” He leans on two of his brand-new friends, Pablo and Frank. “Yeah, let’s do it! Where are we going? Pak­ huis?”, Stefan shakes his head. “No way man! That place is like for fossils! Let’s go to the Enzo where the young people of Groningen party!”


INTERNATIONAL

contac t: 050 -3636130, erns tarbouw@ukrant.nl

Inside: Where are they hiding? IN D E PE N D E N T W E E K LY FO R TH E U N I V E R S IT Y O F G R O N I N G E N n 2 4 M AR C H 2011 n Y E AR 4 0

27

Who

the

bleep

Beating Harvard in the Gulf

is...?

Meagan Geesink

| R E P O R T | “There are huge chances, especially in the Gulf region”, says Madeleine Gardeur. As the International Affairs Advisor to the Board of the University, and chair of the Holland-Arab Education Consortium, she works on strengthening ties with universities in the Gulf states. By ERNST ARBOUW

Photo Reyer Boxem

Madeleine Gardeur The University of Groningen and the Arab world – do you see chances or do you see risks? “Chances. Huge chances. The Gulf states realized long ago that their oil supplies are finite and they’re preparing their economies for the post-oil period. They’ve started investing in education and research. I expect that the countries in the Gulf region and a handful of other Arab countries will develop in much the same way as for example China has developed in the last fifteen years. The University of Groningen has been involved in China since 1990 – a long-term relationship that has worked out really well. Now is the time to invest in long-term relationships with Arab countries.”

Libya… “Other than the risk there is in any international project, I don’t see any problem. We work with other universities, not with governments or regimes.”

The prestigious London School of Economics recently ran into trouble over its contacts with the regime in

But at the same time, the RUG has warm contacts with Saudi Arabia and a handful of other questionable

You’re not afraid that following a revolt somewhere, the RUG will be associated with the ‘ancién regime’? “I suppose it could always happen, but as I say, we work with universities, and they are usually pretty independent.” A few weeks ago, you said in a newspaper interview that the University should be careful when admitting students from countries with a dictatorial regime. “Of course we should.”

governments. “Saudi Arabia, Oman and China: they’re not perfect examples of democratic countries, you’re right about that. At the same time, don’t forget that people abroad sometimes wonder about recent political developments in the Netherlands.” Do you get a lot of questions about that from your Arab colleagues? “No, they’re too polite for that…” One thing remains unclear: why is the University of Groningen so interested in the Arab countries? “The University is working very hard in developing energy research so, by definition, any country with an economy based on energy which is starting to invest heavily in academic research is interesting to us. Groningen sits on top of the largest natural gas field in the world, the University is trying to put ener-

gy on the map, what could be more logical than to cooperate? Admittedly, the developments are not that interesting for all our faculties but the science faculty and the medical faculty could really benefit from them. The King Faisal University in Saudi Arabia, for example, wants to adopt the curriculum of our medical faculty. That’s not only interesting, it’s also a big honour. They’ve looked all over the world for a matching partner, and they’ve chosen Groningen.”

Is it really a good match or is Groningen just a whole lot cheaper than Harvard Medical School? “I don’t believe that money is a problem at the King Faisal University. They can afford Harvard just as well. In fact, Harvard is also involved in Saudi Arabia, but the Saudis weren’t altogether satisfied, so they’ve chosen Groningen.”

‘Test English proficiency of staff ’

Japan off limits for RUG students

UK cuts foreign student numbers

Students prepare new protests

LiLA, the student faction at the Faculty of Arts, is working on a proposal regarding testing the English language competence of lecturers. “Not all staff possess the proficiency level and skill to give lectures in English,” says LiLA chair Joliene van Grieken. Language proficiency is not a faculty-wide problem, says International Relations and International Organization coordinator Arjan van der Assem. The proposal will be discussed at the next Faculty Council meeting.

Following the devastating earthquake and the nuclear crisis in Fukushima, the Board of the University has issued guidelines for staff and students travelling to Japan. The Board has decided that the guidelines issued by the Dutch Ministry of Foreign Affairs are indicative for travel by staff members. For students, study visits, field trips and placements to and in Japan must be cancelled. Travel restrictions issued by the Ministry of Foreign Affairs include the whole Tokyo area.

The UK government has announced plans to cut the number of international student visas by up to 100,000 per year, the Daily Telegraph reports. The proposal follows concern over international students settling in the UK after graduating. MPs and universities have voiced concerns that the government’s plans may cripple universities. Some universities in the London area rely on overseas students for more than 50 percent of their budget.

An alliance of student and youth organizations has announced new protests against the Dutch government’s proposal to cut the higher education budget and student grants. The plans threaten access to and the quality of higher education, the students say. The new protest follows a large student demonstration in January this year, when 20,000 students went to The Hague to protest against the plans. A date for the new protest has yet to be set.

The birth of Meagan Geesink, last Monday morning at exactly eight minutes to ten, made the Dutch eight o’clock news. And all the national newspapers and quite a few international newspapers too. Babies are born every day, so you’re excused for thinking that little Meagan’s arrival isn’t really news. The point is that her mum, Tineke Geesink, is 63 years old. Ms Geesink, a single mum from Harlingen, roughly 80 kilometres west of Groningen, conceived after IVF treatment by the controversial Italian doctor Severino Antinori. The maximum age for IVF treatment in the Netherlands is 45 years. “I’ve had a desire to have children for a very long time. At some point I realized it’s now or never, I must try everything I can to see whether it’s still possible, and that’s what I did”, she told reporters. Critics argue that Geesink is far too old to raise a small child. By the time Meagan is twelve, her mother will be 75. “I don’t know how long I’ll live, but I hope my daughter and I will be able to enjoy each other’s company for a long time”, the new mother told journalists. [ ERNST ARBOUW ]

Maths One plus one isn’t always two. Strange but true. This is just one of the mathematical concepts necessary to understand natural phenomena like twinkling starlight, sparkling seas or even rainbows, says Sir Michael Berry of the University of Bristol. Berry will be giving the annual Johann Bernoulli Lecture on Monday 28 March – a “non-technical, strongly visual lecture” intended for non-mathematicians. Admission is free. Information: tinyurl. com/5tvyqa6

uk 27 -24 maart 2011 | jaargang 40  

Onafhankelijk weekblad voor de Rijksuniversiteit Groningen; Independend weekly for the Groningen University (Netherlands)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you