Page 1

W W W.UNIVERSITEITSKRANT.NL

Becs kent echt iedereen  Geen autismepilletje  Toptweet  Feuilleton: De comeback 

25

O N AFH AN K E LI J K W E E K BL AD VO O R D E R I J K S U NI V E R S ITE IT G R O NIN G E N n 10 M A AR T 2011 n JA ARG AN G 4 0

LAATSTE KANS

Wie wint de UK Award?

DEZE WEEK

Casper blust en zweet ”Het vuur is zo heet dat je je eigen zweet niet meer voelt.” Biologiestudent Casper van der Kooi is vrijwilliger bij de bandweer in Haren. Voor de spanning, uiteraard. “Maar ook omdat ik mensen wil helpen.” Blussen in tentamentijd.

8/9>

Foto René Lapoutre

Er zijn nog verenigingen die hun nieuwe almanak niet bij de UK hebben ingeleverd. Doe het nu en maak kans op de eer, de wisselbeker en een fust bier. Je kunt je almanak tot en met woensdag 16 maart langsbrengen bij de UK, Oude Kijk in ’t Jatstraat 28. Of stuur ’m op naar Postbus 80, 9700 AB Groningen.

Bier

Wij drinken heus wel eens wat anders dan

I N T E R N AT I O N A L PAG E S

Delivering results & babies After six months on the job, the PhD puppies are delivering their first results – and a few babies, in the case of MD/PhD student Bart Groen. Combining clinical work and research isn’t easy: “You have to be really motivated to do this. But I can manage.”

15 >

Groningse studenten zijn brave jongens en meisjes als het gaat om alcoholgebruik, zeggen RUG-onderzoekers Tom Postmes en Marlon Nieuwenhuis. Dat geldt niet voor leden van grote studentenverenigingen: zij drinken fors meer. Uit het onderzoek onder 529 studenten, uitgevoerd in opdracht van politie, gemeente en RUG, blijkt dat mannelijke eerstejaars gemiddeld zestien glazen alcohol drinken in een normale collegeweek, vrouwen zes. “Het stereotiepe beeld van de drinkende en feestende Groningse student klopt niet. In werkelijkheid blijken studenten veel minder te

drinken en keuren zij overmatig alcoholgebruik sterk af”, zeggen de onderzoekers. Toch heeft de helft van de studenten wel eens aan binge drinken gedaan. Bij leden van studentenvereniging drinkt 74 procent wel eens vijf of meer glazen in korte tijd op een uitgaansavond. Aan het onderzoek deden o.a. leden van Albertus, Vindicat, Dizkartes en Unitas mee. Onder hen worden soms “problematische hoeveelheden” gedronken. Mannelijke leden hebben een hoge weekconsumptie: 27 glazen gemiddeld, tegenover zestien voor mannelijke niet-leden. Vrouwelijke leden drinken gemiddeld twaalf glazen, niet-leden zes. “Dit drankgebruik is niet on-

schuldig: er is een relatie tussen drinken en slechtere studieresultaten, agressie en criminaliteit onder mannen en onveilige seks onder vrouwen.” Postmes en Nieuwenhuis willen niet focussen op de verenigingen. “Het drankgebruik van de overgrote meerderheid blijft binnen de perken, maar een percentueel kleine minderheid van excessieve drinkers en onrustzaaiers bepaalt het beeld.” peterkeizer@ukrant.nl Lees meer op pagina 7,8 en 10 >

Bekijk het hele document op docs.ukrant.nl >

‘My university’ straks voor iedereen UKTV Dit was de week van de Open UK in de Harmonie kantine. Beleef het mee op UKTV. www.ukrant.nl

Medewerkers en studenten krijgen hun eigen startpagina op de RUG-website. Het college van bestuur heeft het plan voor ontwikkeling van ‘My University’ goedgekeurd. De persoonlijke startpagina moet voor meer overzichtelijkheid zor-

gen en direct de mogelijkheid bieden om telefoonnummers en adresgegevens aan te passen. “Het is een soort selfservicepagina waarop je ook meteen het nieuws ziet van de voor jou belangrijke intranetpagina’s, maar waar je ook zelf bookmarks en nieuws van interessante websites kunt volgen. Vergelijkbaar

met iGoogle”, vertelt webcoördinator Wybe van Dijk. De startpagina is onderdeel van de nieuwe RUG-website, die volgens Van Dijk vooral duidelijker moet worden. De site gaat terug van 105 portals naar één. “Door de startpagina hoef je straks niet meer te sprokkelen naar nieuws. Informa-

tie staat nu verstopt tussen allerlei pagina’s. Straks staat alles op één plek.” Volgens de webcoördinator zal de startpagina waarschijnlijk in de loop van volgend jaar verschijnen. peterkeizer@ukrant.nl

Lees meer op pagina’s 4/5>


2 DEZE WEEK

UK 25 - 10 MAART 2011

Stadhuis> 07-03-2011 20.00 uur > Rebecca Krüders

Becs kent echt iedereen Rebecca Krüders, raadslid Student en Stad zit nu langer dan een jaar op haar plek. Het aftellen is begonnen, want na twee jaar wordt haar plaats overgenomen door een ander raadslid. Een avondje Becks.

23:30 Het huis van Roelof Later die avond gaat ze naar het huis van fractiegenoot Roelof om

De politie kreeg vier tips over de overval op letterenbestuurder Egon Dietrich, nadat tvprogramma Opsporing Verzocht dinsdag een reconstructie van het misdrijf liet zien. Eén van de tipgevers denkt de overvaller te hebben herkend. Dietrich werd 7 december in zijn huis in Zuidwolde overvallen door twee gemaskerde mannen. Ze hielden hem onder schot, terwijl hij alle sieraden moest inleveren. De overvallers namen hem daarop mee naar een pinautomaat aan de Nieuwe Ebbingestraat waar ze zijn rekeningen plunderden. Daarna sloten ze hem op in een provisiekast. Opsporing Verzocht toonde dinsdag beelden van een van de daders, bij een pinautomaat in het NoordHollandse Zwaag. Hij tilde zijn bivakmuts op toen hij het nummer van de gestolen pas invoerde. Dietrich: “Ik ben tachtig procent zeker dat hij een van de gasten is die twee weken eerder in onze Bed & Breakfast verbleef.” [ PETER KEIZER ] Lees de reconstructie van de overval op http://tinyurl.com/opsporing

Door VERA VERZIJL

20:00 Stadhuis De fractiekamer van Student en Stad in het stadhuis zit vol. Fractieleden Roelof van de Belt en Jos van Rooij zijn er, maar ook drie mannelijke leden van de steunfractie. De ceremoniële hamer die ook gebruikt kan worden voor zwaar spijkerwerk ligt naast de koekjes en de dubbeldrank op tafel. De fractievergadering kan van start. “Rondje persoonlijk, hoe gaat het ermee jongens?”, vraagt Rebecca. Jos reageert: “Ja, een beetje ziekjes geweest van het weekend, dus vandaag een rustig dagje.” “Zeker nog van het uitgaan op vrijdag”, grapt Rebecca. Na een rondje van gemoedelijke en oprechte interesse is het tijd voor de notulen en wordt de agenda doorgenomen. Voor de volgende week wordt die volgeboekt met afspraken en werkbezoeken. “Ik heb over twee weken tentamens en ik heb geen idee wanneer ik ga studeren. Waarschijnlijk ‘s nachts en tussen de bedrijven door”, concludeert Rebecca. “Volgende punt. Het laatste weekend van november is het Dies, de verjaardag van de partij. Ik heb het Pedelgenootschap laten weten dat ik graag van hun diensten gebruik maak. Student en Stad wordt dit jaar achttien en wij zijn de enige fractie die hun verjaardag viert met een borrel in plaats van een gebakje tijdens de raadsvergadering. We zijn een volwaardige politieke partij, maar wel met dit soort trekjes”, legt Rebecca uit.

Vier tips overval Dietrich

Nieuwe koers voor talen Foto Jeroen van Kooten zich om te kleden voor het Galant gala van studentenvereniging SIB. Black tie meets: Bollywood. “Deze jurk staat nog stijf van het bier van het ACLO gala van twee weken terug”, merkt Rebecca op. De mannen hijsen zich moeizaam in hun driedelig pak met bretels en vlinderstrik. “Als je nu moet schijten dan duurt het wel even voor je kan”, zegt Roelof. Rebecca maakt de outfit geheel volgens thema af en tekent een bindi, een stip, op de voorhoofden met gele schmink.

“Rood is doorgaans de kleur, maar geel is onze huisstijl.”

24:00 Huize Maas In de zaal klinkt de band Proces Kabaal. Hoge hakken tikken door het ritme, het publiek wordt opgezweept door twee buikdanseressen op het podium. “Kom, we gaan wat naar voren”, zegt Gert-Jan. “Dit soort avonden is heel leuk, lekker bijkletsen”, glimlacht Rebecca. “Becs staat niet langer dan twee minuten bij je. Ze kent iedereen”, vertelt Roelof wanneer Rebecca naar een an-

dere hoek snelt. Als raadslid is feesten geen probleem voor de fractievoorzitter. “Ik sta met een been in de raadszaal en met het andere in het studentenleven. Op dit soort avonden hoor ik van de mensen die hier zijn wat er echt speelt. Ik leef niet in een ivoren toren en maak zo de drempel naar de politiek lager”, vertelt ze als ze even later toch weer opduikt. De band zet Proud Mary in, maar alleen de woorden Good job in the city zingt Rebecca uit volle borst mee.

Ankerplaats | 40 JA A R U K | Al veertig jaar lang is de UK een kweekvijver van journalistiek talent. Wat is er geworden van degenen die ooit bij de krant begonnen? Ze vertellen ‘t zelf. Het was nog geen half jaar nadat ik de journalistiek had verlaten en een lobbykantoor was begonnen, dat ik mij pijnlijk realiseerde veel meer dan tevoren te weten vanuit de loopgraven van politiek en bedrijfsleven. En ik was – meende ik – echt een goed geinformeerd journalist geweest, in de zestien jaren bij NRC Handelsblad, waar ik was geland na RUG en UK. In de studie filosofie en door de bijvakken polemologie en mediasociologie was ik toch eersterangs theoretisch ingebed in menselijke onvolkomenheden. Als redacteur en correspondent bij NRC had ik toch jarenlang met geopolitieke brandhaarden

en diplomatiek bluswater van doen gehad. Helemaal mis. In mijn nieuwe rol lieten politieke en economische spelers aanzienlijk meer los, van de negatieve kanten, van de échte verhoudingen. Dat had ik wel eerder willen ervaren. Ook nu, na zeventien jaren als internationaal lobbyist, loop ik gemiddeld wel met vijf NRC-openingen in mijn hoofd rond waar ik niks mee kan. Dit alles kwam levendig in mijn hoofd tevoorschijn door het verzoek van de UK voor deze column, vooral door het motto: de UK als kweekvijver van talent. Wanneer ik dat thema laat doorwerken, moet ik zeggen dat de universiteit zélf meer een kweekvijver was. En de mensen die haar vormden. Mijn hoofdvakdocent, prof. Reinout Bakker, die als homo universalis volledig detoneerde in de ruwe jaren zeventig, waarin alles gelijk gemaakt moest worden. Door hem heb ik de bodemschatten ontdekt van het oud-Griekse po-

litieke denken, die ik nog dagelijks in mijn werk gebruik. De wetenschapsfilosoof Lolle Nauta, briljant didacticus, die je dwong altijd zélf te denken. De Descarteskenner Piet van der Hoeven, van wie ik leerde Kant te doorgronden, zodanig dat diens analyse van het menselijk denkapparaat nog steeds een hulpmiddel is. De logicus Madeleine Sergant, die ons de formules inplantte waarmee je inconsistenties in redeneringen blootlegt, onontbeerlijk in een politiek milieu. De UK was in de vijf jaren dat ik er zat een ankerplaats die mijn leven spannend maakte en goed op het cv functioneerde toen ik bij NRC solliciteerde. En de journalistiek? Ach, er is heel veel leven ná de journalistiek.

Rob Meines is oprichter en managing partner van Meines & Partners Student-redacteur van 1974-1975.

De taal- en cultuuropleidingen bij letteren dreigen het slachtoffer te worden van de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Hervorming moet ze aantrekkelijker en goedkoper maken. Het aantal eerstejaars is sinds de invoering van de bama-structuur sterk gedaald. De faculteit bespreekt nu scenario’s voor nieuwe opleidingen vanaf 2012. Zo moeten de taalopleidingen intensief gaan samenwerken, wordt gedacht aan omvorming tot regiostudies waarbij de opleidingen ook aandacht besteden aan geschiedenis, politiek, recht en economie, en moeten de bachelorprogramma’s beter aansluiten op verschillende masterprogramma’s. Ook wil de faculteit studenten verplichten een semester aan een universiteit in het buitenland door te brengen. “Dat geldt zowel voor het bachelor- als het masterniveau. In de master wordt dit mogelijk door verlenging van de opleidingen tot 90 ECTS.” [ PETER KEIZER ]

Inge Hutter wordt decaan Hoogleraar demografie Inge Hutter wordt per 1 mei de nieuwe decaan van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Zij is de opvolger van professor Piet Pellenbarg, die volgend jaar met pensioen gaat. Hutter werd 1 januari vice-decaan, met in haar portefeuille onder meer wetenschappelijk onderzoek. Bij haar benoeming was al besloten dat zij in mei decaan zou worden. Hutter zegt dat zij meer nadruk wil leggen op de verweving van onderwijs en onderzoek, internationalisering en professionalisering van de staf. [ ERNST ARBOUW ]


NIEUWS 3

UK 25 - 10 MAART 2011

nieuws@ukrant.nl

Letteren gaf te veel beurzen De Faculteit der Letteren wil snijden in de financiële ondersteuning voor studenten van buiten de EU. Dat is nodig omdat de faculteit dit jaar voor 50.000 euro te veel aan Erasmusbeurzen heeft verstrekt. Studenten van buiten de Europese Unie krijgen, afhankelijk van hun nationaliteit,een bijdrage van maximaal EUR 438 voor hun visum en verblijfsvergunning. Volgens vice-decaan Kees de Bot van de letterenfaculteit is de RUG de

enige Nederlandse universiteit die een dergelijke financiële ondersteuning geeft. Het faculteitsbestuur overweegt nu de bijdrage terug te schroeven om het tekort bij de Erasmusbeurzen op te vangen. Het tekort bij de Erasmusbeurzen is ontstaan doordat de faculteit jaarlijks in maart kijkt hoeveel studenten naar het buitenland willen. Dat bleken er in 2010 ongeveer net zoveel te zijn als andere jaren. Pas in november stelt internationaliseringsorganisatie Nuffic vast hoeveel geld de universiteit daadwer-

kelijk krijgt voor het verstrekken van beurzen. De Nufficbijdrage viel dit jaar aanmerkelijk lager uit dan andere jaren, zegt De Bot. “En passant is dit wel eens aan ons gemeld, maar daar hebben we niet genoeg op gereageerd.” De faculteit wilde niet korten op al toegezegde beurzen. Ook zal het in de toekomst mogelijk moeten blijven voor studenten om een periode in het buitenland door te brengen. “We zeggen altijd dat iedereen die wil ook weg moet kunnen. Daar

komt bij dat er studies zijn waar een buitenlandverblijf verplicht is. Dan moeten we garanderen dat het kan.” Het faculteitsbestuur vergadert later deze maand over de kwestie. Jaarlijks verstrekt de faculteit voor zo’n 250.000 euro aan Erasmusbeurzen. De beurzen zijn bedoeld voor letterenstudenten die tijdelijk in het buitenland willen studeren. Ook de rechtenfaculteit verstrekte te veel beurzen, Daar is het tekort echter vele malen kleiner: slechts 3200 euro. tjerknotten@ukrant.nl

Camera tegen dieven in de UB Er komt een camera boven de ingang van de UB. Bezoekers zien zichzelf straks bij binnenkomst op een monitor. Het besluit valt nadat in drie weken drie iPhones in de UB werden gestolen door een bende. De dieven leiden studenten af met een neppetitie en stelen dan de telefoons. De bende heeft z’n werkterrein uitgebreid naar het uitgaanscentrum. “Maar we verwachten ze terug”, zegt directeur Marjolein Nieboer.

Flink wat geld voor apparatuur Zes Groningse onderzoekers krijgen samen zo’n 2,4 miljoen euro voor nieuwe apparatuur van onderzoeksfinancier NWO. In totaal gaf NWO twaalf miljoen aan 32 verschillende onderzoekers uit de pot voor ‘middelgrote onderzoeksvoorzieningen’. De subsidies gaan naar de bètafaculteit (3), het UMCG (2) en de stichting voor ruimteonderzoek SRON (1). Verder krijgt de nieuw op te richten leerstoelgroep chemische biologie 340.000 euro voor nieuwe apparatuur.

Grasp splitst zich Promovendinetwerk Grasp heeft van het college van bestuur toestemming gekregen te splitsen. De nieuwe organisaties, Gopher en Grin, moeten voor betere belangenvertegenwoordiging zorgen. Gopher (Groningen Organization for PhD Education and Recreation) gaat promovendi uit binnen- en buitenland begeleiden. De representatieve tak Grin (Groningen Graduate Interest Network) zorgt dat bursalen en aio’s worden vertegenwoordigd in de u-raad.

Scripties winnen prijs bij CIDI

Applaus in de UB

Studenten en medewerkers hangen over balustrades, lopen op hun tenen, zitten op de trappen van de UB. Ze luisteren naar Schumann, vertolkt door pianist Afke Wijma en alviolist Elsbeth de Jong, samen het duo Triversa. En dan is er ineens klaterend applaus. Lekker, muziek in de lunchpauze. Het gaat vaker gebeuren, in april en mei. Een initiatief van cultuurcentrum De Oosterpoort dat met de NEXT-serie korte metten wil maken met het stoffige imago van de doorsnee klassieke concerten. Foto Elmer Spaargaren

Toptalent moet een denktank vormen Een groep van 150 studenten en Stadjers is door de gemeente Groningen, de RUG, het UMCG en de Hanzehogeschool uitgekozen als Groningen Talent Group. Onder hen onder ander studente Nederlands en columniste Rosa Timmer en de voorzitter van Student en Stad Rebecca Krüders.

Vorige week donderdag werden de eerste plannen bekend. Voorzitter en RUG-onderzoeker bij het UMCG Vincent van Deursen: “We zijn een denktank. We helpen bedrijven met het oplossen van problemen. Een deel van de talenten die speciaal in een onderwerp geïnteresseerd is, healthy aging bijvoorbeeld, zal daar dan een oplossing voor gaan zoeken.”

Voor studenten is dit de kans om in contact te komen met de basis van grote bedrijven, zegt Van Deursen. “De talenten kunnen zich zo laten zien. Allerlei scoutingbedrijven zijn op zoek naar talenten. Het is waardevol voor je cv en de meetings zijn goed voor je netwerk. En voor gratis eten en drinken natuurlijk.” Voor de geselecteerden zelf bleek

het nog niet helemaal duidelijk. “Voor ons mag het nog wel duidelijker worden wat wij er als talenten aan hebben”, zegt Krüders. Voorlopig ziet ze vooral de netwerkfunctie. “We maken kennis met verschillende bedrijven en instellingen en denken met ze mee. Ik hoop dat wat wij studenten ervoor terug krijgen nog meer vorm gaat krijgen.” annekok@ukrant.nl

Docent Wander Jager: ‘De rek is er eruit’ Universitair hoofddocent Wander Jager is de stuwende kracht achter de protestbrief van de voltallige faculteitsraad van economie en bedrijfskunde tegen de bezuinigingen. Zijn overtuiging: “De rek is eruit.” Toen hij laatst tijdens de faculteitsraadvergadering opriep om te protesteren en de bezuinigingen – bij economie en bedrijfskunde 3,2 miljoen euro – niet te pikken, werd hij wat meewarig aangekeken. “Ach Wander, wat helpt dat nou”, zeiden

de anderen. Maar hij kreeg ze mee. Hij ziet het niet alleen bij zichzelf, maar ook bij collega’s: ze hebben minder tijd. Voor afstudeerbegeleiding bijvoorbeeld. Op papier zien de rekenmodellen waarin de werkzaamheden van docenten staan opgesomd er niet gek uit, maar ze sporen al lang niet meer met de dagelijkse praktijk. Gevolg: minder werkplezier. Ook bij die alsmaar groeiende groep studenten. Want zij studeren in grotere groepen, krijgen minder feedback en er is steeds minder communicatie, is

z’n ervaring. En dan het onderzoek. Zelf staat hij genoteerd voor zestig procent onderzoekstijd, maar hij haalt de 25 nog niet. Zo wordt de kwaliteit minder. “Je moet wel publiceren. Het gevolg is dat je minder riskant onderzoek doet. Daarmee komt innovatief onderzoek – daar moeten we het als kennisinstituut toch van hebben – onder druk.” Zijn oproep: “Laten we ons bezinnen op de kwaliteit die we als universiteit willen en kunnen bieden. Ik ben het met collegevoorzitter

Poppema eens dat we fundamentele keuzes moeten maken, want met de kaasschaaf lukt het niet meer.” Zelf heeft hij ook geen pasklare antwoorden, hoewel hij herziening van het onderwijsfinancieringsmodel en verhoging van het collegegeld goede mogelijkheden vindt. Opmerkelijk voor iemand die ooit de universiteit bezette tegen hoger collegegeld. Maar eerst moet er gediscussieerd worden over oplossingen voor de lange termijn. Vandaar dus die brief. hannekeboonstra@ukrant.nl

Twee RUG-studenten delen de jaarlijkse scriptieprijs van het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI). Kiki Santing beschreef voor Arabische taal en cultuur de overeenkomst tussen de verboden extremistische Israelische partij Kach en de gematigde organisatie Gush Emunim. Sigal Liberman verdiepte zich voor de studie internationale betrekkingen in de gevolgen van immigratie naar Israel vanuit Soedan en Eritrea. De twee delen de prijs van 2500 euro.

Winnaar dictee maakt 67 fouten Masterstudent theologie Reinard Flier heeft vorige week het dictee van de Navigators gewonnen. Hij had 67 fouten. Gemiddeld hadden de deelnemers 150 fouten. Het was de zesde keer dat Flier van de partij was: “Zes keer is scheepsrecht.” Er deden zo’n tachtig mensen mee aan dit zesde Navigatorsdictee, voorgelezen door Jacques d’Ancona. Dat zijn er evenveel als vorig jaar.

Meer nieuws: ukrant.nl of m.ukrant.nl (mobiel)


4 OPMERKELIJK

UK 25 - 10 MAART 2011

Beer jat Flanorvaandel Ruim tien dagen is het nu zoek, het vaandel van Literair Dispuut Flanor. De dader ligt nog op het kerkhof, maar z’n naam is bekend: Beer Nooitgenoeg. Door hanneke boonstra De beer ziet er een tikje sinister uit. Zwarte, glimmende hoed op, zwarte nepsnor op een witte snuit. En een blauwgrijze koningsmantel die bij nader inzien een gejat vaandel blijkt te zijn. Het meest opvallend zijn z’n voorpoten. Zwartgeblakerd lijken ze. Is deze beer recent gemarteld? Zat hij met z’n poten aan een boek en werd ie daarvoor gestraft? Of heeft ie dat vaandel zelf achterovergedrukt? Als er van marteling sprake is, dan is dat niet gebeurd door Rozemarijn Vermeulen. Zij is dit jaar voorzitter van Literair Dispuut Flanor, zoals ze zelf aangeeft de enige literaire studen-

tenvereniging van Nederland. Zij kreeg deze week een mail toegestuurd door “Beer (S.) Nooitgenoeg” <beernooitgenoeg@gmail. com>. Met daarbij deze foto, als bewijs dat het vaandel van Flanor gestolen is. Het gebeurde tijdens het 25-jarig lustrum, dat gevierd werd in het pand van Dyonisos in

de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat. Een reguliere studentengrap natuurlijk, maar ze vraagt zich af waarom. Want Flanor is niet zo’n club van brassen, grappen en grollen. “Dat is not done bij ons, wij zijn een onafhankelijke studentenvereniniging, waarbij het gaat om literatuur, leesgroepen en dat soort dingen.” Een dader van buiten? “Tja, dat zou kunnen, geen idee, wij waren om half 5 ’s morgens ook niet zo helder meer.” Of zit de mol, vermomd als beer, dan toch gewoon in eigen gelederen? “Tjee, ja. De lustrumcommissie is natuurlijk wel verdacht. Maar waarom zou je, dat vaandel is van ons allen, dan is het toch een sigaar uit eigen doos. Wat heb je daar nu aan?” Ze denkt dat de sleutel zit in die (S) van Beer Nooitgenoeg, maar ja, wat is die sleutel? Vandaar haar oproep: “Beer, laat je zien. Met vaandel.” Of stuur een mail naar bestuur@ flanor.nl.

De mannetjes van de printers Zodra er ergens aan de RUG een printerlade leeg dreigt te raken, of toner een gevaarlijk laag niveau bereikt, krijgt een van de vijf ‘fleetoperators’ van printerbedrijf Ricoh een melding op zijn blackberry en spoedt zich naar de plaats des onheils. Handig? Door christien boomsma “Bij sociologie hebben we niet eens toegang tot papier”, klaagde Jan Cornelis Dijkstra onlangs bij de faculteitsraad van gedragsen maatschappijwetenschappen. “Er is een printer en je kunt er papier induwen. Maar er is geen papier.” “Heel erg lastig”, beaamt Anke de Boer van orthopedagogiek. “Dan wil je vlak voor college even wat kopietjes draaien… is de printer leeg. Ik heb laatst een dag moeten wachten.” Ook Liesbet Heyse van sociologie kent het. “Een enkele keer kan het wel twee uur duren. Heel lastig. Maar aan het mannetje ligt het niet hoor. Die fietst echt heel

hard!” Het mannetje. Dat is een van de fleetoperators van Ricoh, het bedrijf waaraan de RUG de printers, het onderhoud daarvan én het papier sinds januari uitbesteedde. Vijf zijn er. Twee voor Zernike, twee voor de binnenstad en eentje voor de sociale faculteit en het UMCG. Best een drukke baan. “Soms is het een gekkenhuis”, vertelt operator binnenstad Ronald Jongstra. Want er wordt wat afgeprint aan de RUG. Het meeste in de UB.

De printer op de eerste verdieping is dé grootverbruiker. Bijna vierhonderdduizend kopietjes heeft die al gedraaid. In tentamentijd moet hij zeker drie keer op een dag bijgevuld worden. “In een tentamenweekend gingen er dertien dozen van 2500 kopietjes doorheen!” zegt Dick Land. Er zijn dagen waarop ze de hele dag in touw zijn. Maar klachten? Nee, die hebben ze niet gehoord. “Mensen moesten er wel aan wennen”, weet Dick. “Maar nu ze eraan gewend zijn, vinden ze het fijn. Ze hebben vaak nog niet eens door dat de toner op dreigt te raken, en dan vervangen wij de cartridge alweer.” Hij is toch een beetje bezorgd. Waren er echt klachten? En zucht gerustgesteld als hij hoort dat de klachten in elk geval niet hún werk betreffen, maar meer het principe van ‘geen papier’. En Carmen Wetzel van de servicedesk weet nog een oplossing voor medewerkers die toch tegen lege papierlades aanlopen. Gewoon elders printen. Dat kan namelijk ook.

?!

?? ! ! ‘Ik ben niet bang voor controle’ Vraag & antwoord

Als het aan de gemeente ligt, raken in de komende vier jaar zeker 3300 studenten hun kamer kwijt. Illegaal wonen wordt hard aangepakt. Studenten geneeskunde en orthopedagogiek Eva en Hanne moeten het nog zes maanden uitzingen. Door richard kootstra

Hoe voelt het nu om illegaal te zijn? Eva: “Dat voelt goed. We wonen hier lekker ruim.” Hanne: “Ja... ik voel me wel een beetje illegaal, maar ik weet dat het tijdelijk is. Dat is beter voor mijn gemoedsrust.

Wonen jullie al lang hier? Hanne: “Eva’s vriend is een jaar

op stage en heeft zijn appartement aan mij onderverhuurd. En nu woont Eva hier ook.“ Eva: “Ik had eerst gewoon een legale kamer. Maar ik had last van lekkage en het stonk daar, om het nog maar niet te hebben over het gezeur met mijn huisbaas. In november heb ik mijn kamer opgezegd en na een paar maanden in Costa Rica woon ik nu in het appartement van mijn vriend, samen met Hanne.”

Wat een ingewikkelde constructie zeg... Eva: “Om het nog ingewikkelder te maken: ik sta ingeschreven in de woning van mijn broer in Amsterdam en Hanne woont ‘officieel’ bij haar ouders in Brabant. Valt dat ook niet een beetje onder

stufi-fraude? Eva: “Ik heb in principe gewoon recht op uitwonende stufi. Het is een beetje een grijs gebied, maar ik ben niet zo ontzettend bang voor een controle. Als ze bij mijn broer aanbellen, kan hij altijd zeggen dat ik even bij mijn vriend in Groningen ben. Dan liegt hij ook niet eens!” Hanne: “Ik heb sowieso geen recht meer op stufi, dus ik ben nergens bang voor.”

Ook niet bang dat de gemeente er uiteindelijk achter komt? Eva: “Ik denk het niet. We hebben het in ieder geval ontzettend ingewikkeld voor ze gemaakt!” Hanne: “Het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit, ik moet toch al op zoek naar een andere kamer.”

De RUG|_

Geen wonder,

|  ac h t e r g r o n d   |  Verdwalen op de website van de RUG is geen uitzondering. Een testpanel doorzocht de website. Dat bleek soms aardig frustrerend. Door elzemiek zinkstok Klachten over de RUG-website zijn er genoeg. Onvindbare informatie, verdwaalde bezoekers, niet werkende links… Maar is het echt zo erg? Een testpanel van twee studenten, twee medewerkers en twee mensen die voor het eerst op de website kwamen, onderzocht dit. Resultaat: enige frustratie, maar ook positieve geluiden. Studenten David van Berkel en Frederike Tirre gebruiken meestal de zoekfunctie. “In het menu zijn geen goede categorieën waar je in kan zoeken”, vindt Frederike. Over de zoekfunctie zijn beide studenten wel tevreden. Phd-student Wout Overkamp is het niet met hen eens. “Veel pagina’s komen meerdere keren voor in je zoekresultaat”, zegt Wout. Het probleem van de dubbele pagina’s signaleerde webcoördinator Wybe van Dijk ook al. “Dezelfde informatie staat nu op verschillende plekken, maar het verschil in kwaliteit is soms aanzienlijk”, merkt hij op. Daarnaast worden de zoekresultaten door al die dubbele pagina’s ook minder relevant, wat juist heel belangrijk is. Want je website moet natuurlijk eerst gevonden worden. En als bezoekers eenmaal op de site zijn is het zaak ze vast te houden en te zorgen dat ze vinden waar ze naar op zoek zijn. Maar de site lijkt weinig overzichtelijk. Freek van der Helm bezocht de site voor het eerst. “Ik word overal een beetje scheel van de tekst”, reageert hij. “Ik denk dat mensen vooral informatie zoeken dus dat moet zo makkelijk mogelijk worden gemaakt.”

Doolhof Makkelijk is het vaak juist niet. Het kostte het testpanel gemiddeld twee minuten en twintig seconden en bijna dertien klikken om het antwoord op een vraag te vinden. Soms lukte het zelfs helemaal niet. Medewerker Tom Eckhardt reageert: “Elke vakgroep doet het een beetje op zijn eigen manier, de één heeft een kalender op de hoofdpagina, de ander een nieuwsoverzicht. Laat ze dat eens stroomlijnen.” Webcoördinator Wybe van Dijk herkent dit. “Het probleem is dat de bezoeker niet goed waarneemt dat hij verandert van omgeving,” legt hij uit. Het is wel te zien, linksboven naast het logo staat dan een nieuwe tekst – Faculteit Rechtsgeleerdheid bijvoorbeeld. Maar de bezoeker ziet dit vaak niet. Van Dijk ontvangt regelmatig

Surftips n Je kan zien waar je bent aan het logo linksboven. Als er naast het logo de naam van een faculteit of opleiding staat dan zit je in een andere portal en is het hoofdmenu ook anders. n De zoekfunctie is vaak makkelijklachten van verdwaalde bezoekers. Soms één per week, soms een aantal tegelijk. Vaak zijn het bezoekers die iets niet kunnen vinden. “Dan weet ik dat het er wel is, maar zij kunnen het niet vinden”, vertelt


O P M E R K E L I J K 5

UK 25 - 10 MAART 2011

website is een doolhof want 400.000 pagina’s is echt héél véél

Kleiner, compacter en ook nog helderder Kleiner, compacter en helderder moet de RUG website worden. Het enorme aantal pagina’s, de onoverzichtelijkheid, de dubbele informatie en de gebroken links – ze worden allemaal aangepakt. Het plan van aanpak is ingediend en goedgekeurd. Webcoördinator Wybe van Dijk wil één hoofdmenu, waardoor de bezoeker zijn weg terug altijd kan vinden. Hij wil onderwijs en onderzoek meer verbinden. Én hij wil een persoonlijke startpagina voor iedere medewerker en student. “Een soort My University, vergelijkbaar met iGoogle.”

Illustratie Paul de Vreede ker dan handmatig op zoek gaan. Of gebruik Google met achter je zoekopdracht site:www.rug.nl. n Zoek je een expert? Kijk in de lijst met vakgebieden in de zoekfunctie bij ‘zoeken op vakgebied’. n En het belangrijkste: raak niet gefrustreerd, het staat altijd wel ergens! hij. “Dat zijn wel signalen dat je het anders moet organiseren. We nemen dat heel serieus.” Van Dijk kent meer problemen. Zo zijn er behoorlijk wat links die het niet doen. “Je loopt de kans dat de

bezoeker denkt: de website werkt al niet goed, dan zal het onderwijs ook wel niet goed zijn.” Dat de website niet altijd perfect werkt is eigenlijk wel logisch. Want, zo schat Van Dijk, de RUG site bestaat uit zo’n drie- tot vierhonderdduizend pagina’s. Dat is inderdaad veel – heel veel. Het testpanel heeft hier begrip voor. “Ik kan natuurlijk wel begrijpen dat het moeilijk is om een website waar zoveel informatie op staat overzichtelijk te houden”, zegt medewerker Wout. Van Dijk zegt het zelf ook al: “Het is nu een beetje een doolhof geworden in sommige opzichten.”

Vragen klikken zoektijd: 1. Volgende vergadering van de Universiteitsraad? 14 02:20 2. Welk fonds kun je aanvragen bij studievertraging? 9 01:25 3. Nummer secretariaat van sociale psychologie? 17 03:11 4. Informatie over de virtual reality kubus? 5 01:24 5. Proefschriften opvragen? 18 03:27 13 klikken, Gemiddeld: 2 minuten en 21 seconden.

Zo moet voor studenten en medewerkers de informatie toegankelijker worden door een RUGbreed intranet. Het ambitieuze My University maakt daar deel van uit. Hiermee hoopt Van Dijk te voorkomen dat men op diverse plaatsen moet zoeken naar relevante informatie. “Het is een superidee,” glimlacht hij. De website wordt hierdoor kleiner en – als het goed is – overzichtelijker.

Maar aan al die plannen hangt wel een prijskaartje. “Het college van bestuur heeft in 2003 gezegd dat de website het belangrijkste communicatiekanaal van de universiteit is. Als je dat vindt dan moet je daar ook voldoende middelen voor beschikbaar stellen.” De website moet vooral duidelijk Die zijn inmiddels gereserworden. Daarom gaat hij van 105 veerd, maar dat dit ten koste kan portals terug naar één. De alge- gaan van andere communicatiemene vormgeving kanalen, zoals broverandert niet draschures, het extratisch, maar het moet katern in de UK en sneller duidelijk zijn geprint nieuws in de ‘Iedereen bij welk onderdeel je postvakjes, sluit Van heeft straks Dijk niet uit. Ook zit, door aangepaste vormgeving binorganisatie rond een soort My de nen de onderdelen het webwerk wordt en overal hetzelfde bekeken. Zelfs het University, hoofdmenu. woord ‘reorganisanet als Dat vraagt wel metie’ valt voorzichdewerking van de tig. “Maar of dat eriGoogle’ faculteiten en opleiuit zal volgen durf ik dingen die nu hun niet te zeggen.” Wel eigen portal beheren. Maar Van is zeker dat het tijd kost. MinDijk weet dat het gaat lukken. stens een jaar, denkt hij. En veel “Vroeger wilde elke faculteit het menskracht. zelf doen, nu heerst er steeds Vier applicatieontwikkelaars meer het idee dat we het met zijn houden zich bezig met de bouw allen moeten doen.” van de website. Die wordt dan Hoe dat komt? Hij denkt dat ook grotendeels zelf ontwikde nieuwe huisstijl er zeker iets keld. Het content management mee te maken heeft. “Als je nu systeem is zelf ontwikkeld, de op een congres komt en de pos- meeste onderdelen bestonden al. ters zijn heel erg herkenbaar van “Door de eigen bouw hebben we de RUG dan denk je toch: ja dat ook een aantal hele leuke, unieis mijn organisatie.” Dat gevoel ke features.” van saamhorigheid kan versterkt Een voorbeeld is dat de website worden door het verbinden van de taal van de browser herkent. onderwijs en onderzoek op de Zo krijgen Chinezen een Chiwebsite. nese, Russen een Russische en Spaanssprekenden een Spaanse Nu is er nog een scheiding tussen introductietekst over de univerde twee, terwijl het een speer- siteit te zien. Er is ook een spepunt is van de universiteit. “Als ciale versie van de website voor het onderlinge verband op de functiebeperkte bezoekers. website zichtbaarder is dan denk Van Dijk heeft er zin in, maar ik dat het ook echt gaat leven. Dat zegt ook dat er nog veel gepuzstudenten zeggen: ik kan toch ’s zeld moet worden. Met behulp nachts ook wel de fruitvliegjes van een webontwerper en een ineten geven in plaats van bij Al- formatiearchitect moet dat wel bert Heijn werken?” Een mooi lukken. “We zijn echt niet slecht, ideaal, maar daarvoor moet nog maar we willen gewoon nóg bewel veel veranderd worden. ter.”


6 WETENSCHAP Kenniscafé

Geen autismepilletje |  v o o r a f   | Niet iedere autist is als Dustin Hoffman in Rain Man. Maar alle patiënten hebben problemen met sociale en verbale interactie. En ze kunnen niet tegen verandering. Autisme is volgende week het onderwerp van het KennisCafé. Door ernst arbouw Nee, autisten kunnen niet allemaal prachtig pianospelen of mooi schilderen. En nee: niet iedere autist is als Dustin Hoffman in de Rain Man. Autisme, zegt Ernst Horwitz. Als psychiater in het UMCG begeleidt Horwitz volwassen patienten met autisme – autisme spectrum stoornissen, noemt hij het zelf. Donderdag 17 februari is hij één van de sprekers bij het Kenniscafé over autisme. Autisme is niet één ziektebeeld, legt Horwitz uit. “Je hebt klassiek autisme, maar ook andere, vaak iets mildere verschijningsvormen zoals pdd-nos en het syndroom van Asperger.” Het gemeenschappelijk kenmerk is dat patiënten problemen hebben met sociale interactie, verbale en non-verbale communicatie en een gebied dat zich laat samenvatten als planning en organisatie. “Patiënten kunnen vaak slecht tegen verandering. Ze zijn erg rigide.” De andere sprekers bij het Kenniscafé zijn kinder- en jeugd-

-auw!

psychiater Erik Mulder van zorginstelling Accare en Jojanneke Bastiaansen van het Groningse Neuro Imaging Center. Bastiaansen doet promotieonderzoek naar wat zij noemt “de neurobiologie van empathie”. Zij maakte MRI-scans van volwassen patiënten om te kijken naar afwijkingen in het functioneren van zogeheten spiegelneuronen. Bastiaansen legt uit dat de spiegelneuronen van jonge autisten niet goed werken, maar dat ze beter gaan werken als patiënten ouder worden. “Het zou kunnen dat er een ontwikkelingseffect is.” Volgens Horwitz kunnen patiënten tot op enige hoogte leren omgaan met hun klachten. “Maar echt behandelen kan niet. Er is voor mensen met een autisme spectrum stoornis niet een pilletje zoals ADHD-patiënten Ritalin krijgen.” Nog even over Rain Man: het beeld van autisten in de populaire cultuur is niet altijd verkeerd. Horwitz noemt het Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht van Mark Haddon, over een jongen met pddnos. Zou hij mensen dat boek aanraden? “Ja hoor, het geeft een heel goed beeld van de binnenwereld van een patiënt.”

Kenniscafé Autisme Donderdag 17 maart, 17u ForumImages, Hereplein 73

Empathie

Door René Fransen A study has gained new insight into the mind of domestic hens. Zo’n openingszin in een persbericht maakt je dag toch meteen al goed. Onderzoek naar de mind van de hen. Wat gaat er allemaal om in zo’n koppie? Diepe gedachten over wormpjes, bijvoorbeeld? Dat zou best kunnen, die waren vorige week nog prominent aanwezig in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Duitse onderzoekers beschreven de evolutie van ringwormen. De reden voor dit onderzoek: “(…) the deep-level evolutionary relationships of Annelida are still poorly understood, and a robust reconstruction of annelid evolutionary history is needed.” Hopelijk komt het Duitse ministerie van onderwijs er niet achter, want dit is natuurlijk niet te vermarkten. Maar zelfs Charles Darwin besteedde een deel van zijn productieve leven aan de studie van de regenworm (en schreef er de klassieker The Formation of Vegetable Mould Through the Action of Worms over). Terug naar de hen. Behalve diepe gedachten over de evolutie van haar eten besteedt zij ook aandacht aan haar kuikens. En dat is waar Jo Edgar en collega’s van de universiteit van Bristol onderzoek naar deden. Hoe reageert de hen wanneer er iets gebeurt met haar kuikens? Wat gaat er door haar heen? De onderzoeksopzet was kuikenvriendelijk. De diertjes werden blootgesteld aan een puff of air, waar de moederkloek bij was. En die schrok daar zichtbaar van. De hartslag ging omhoog, de temperatuur van het oog omlaag. Verder waren er veranderingen in gedrag: de hen werd waakzaam, pikte minder en klokte vaker naar haar kuikens. De conclusie van de onderzoekers (gepubliceerd in Proceedings of the Royal Society B) gaat een beetje ver, naar mijn gevoel: dat kippen een primitieve basisvorm van empathie laten zien: het vermogen om de emotionele staat van een ander waar te nemen en te delen. Het kuiken schrikt, de moeder schrikt mee. Ondanks alle mooie zinnen in het persbericht ben ik niet geheel overtuigd. Een gedeelde schrikreactie staat mijlenver af van empathie. De onderzoekers relativeren het zelf ook aan het eind van hun stuk. En al is het geen echte empathie, dat kippen van elkaar schrikken is belangrijk voor kippenhouders. Ook zonder empathisch vermogen verdient de kip een prettig leven.

In deze rubriek presenteert de UK opvallend, schokkend of lachwekkend nieuws uit de wereld van de wetenschap.

UK 25 - 10 MAART 2011

Studenten zijn |_

Iedereen moet dat opschrijven.

|  ac h t e r g r o n d   |  De gemiddelde student is best wel braaf. De zuiplappen zitten bij de verenigingen, blijkt uit onderzoek onder eerstejaars. Maar RUG en onderzoekers passen wel grafieken aan om te voorkomen dat de media de nadruk leggen op excessen. Waarom? Door anne carlijn kok

‘De Groningse student’ maakt gelukkig Je verbonden voelen met ‘de Groningse student’ zorgt dat je meer gaat drinken. Maar er zijn ook positieve gevolgen. Je wordt er namelijk gelukkiger van. “Dat vond ik wel een grappige uitkomst”, zegt Postmes. “Studenten die zich identificeren met ‘de Groningse student’ zijn minder eenzaam, hebben meer zelfvertrouwen en zijn meer tevreden met het leven dat ze leiden. Ze zitten dus gewoon beter in hun vel.” In het rapport wordt gezegd dat dat gevoel samen hangt met de mate van alcohol drinken. “En de sociale contacten die daar bij horen”, vult Postmes aan.

Ze knijpen ’m behoorlijk, de onderzoekers van sociale psychologie en de communicatieafdeling van de RUG. Bang zijn ze, dat de pers zich vooral stort op de uitkomst dat studenten die lid zijn van een vereniging veel meer drinken dan gemiddeld. Het klopt wel, maar de meest opvallende uitkomst is, zeggen ze, dat Groningse studenten eigenlijk “hele brave jongens en meisjes zijn”. Dáár zou de focus op moeten liggen in de berichtgeving. “Het drankgebruik van de gemiddelde student blijft meer binnen de perken dan we vooraf dachten”, zegt sociaal psycholoog Tom Postmes. “Studenten van het rapport. Door journalisten drinken wel meer dan jongeren in te suggereren dat het persbericht het algemeen, maar dat is niet pro- en de samenvatting wel genoeg inblematisch veel.” formatie geven om een goed beeld De gemiddelde mannelijke stu- te krijgen. “Bovendien, het is nogdent drinkt in een gewone college- al een dik rapport”, zegt RUG-voorweek ongeveer zestien glazen alco- lichter Jos Speekman. hol. Voor vrouwen ligt En dan is er nog de dat op zes glazen per manier waarop de geweek. In een gewone gevens in het eindrapweek is er sprake van port worden weerge‘Studenten één à twee uitgaansgeven. Uit uitgelekte avonden. mailwisseling tussen die zich Opvallend, volgens de onderzoekers en Postmes. “Het beeld van identificeren de afdeling communide overmatig zuipencatie blijkt dat in een met het de Groningse student aantal grafieken verblijkt niet te kloppen wijzingen naar studieclichébeeld met de werkelijkheid.” en studentenvereniDat imago komt nog gingen zijn verwijderd gaan meer het meeste overeen met om meer nadruk op drinken’ het gedrag van studengemiddelden te krijten die lid zijn van een gen. studentenvereniging. En daar zijn Waarom? Is de RUG bang voor ze bij de RUG huiverig voor: dat ie- haar imago? Tom Postmes maakt dereen met dat feit aan de haal gaat duidelijk van niet. Het is niet goed en de brave meerderheid van de stu- als het beeld van ‘de’ student wordt denten genegeerd wordt. bepaald door een kleine groep excessieve drinkers, benadrukt hij. De voorlichters van de RUG pro- “Juist die perceptie, dat alle stuberen dat dan ook uit alle macht denten veel drinken, zorgt voor de te voorkomen. Door zo lang mo- toename in het drankgebruik van gelijk te wachten met het vrijgeven eerstejaars aan het begin van hun

Iedereen hallucineert |  r ec e n s i e   |  De grens tussen normaal en psychiatrisch gestoord is niet zo helder. Ook kerngezonde mensen horen wel stemmen wanneer er niemand is. Zelfs een hoogleraar neuropsychiatrie. Door rené Fransen

André Aleman, hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie aan het UMCG, moest een lezing houden in Madrid. Hij boekte een vlucht die om half twaalf ’s morgens aankwam, ruim op tijd voor de lezing van vier uur ’s middags. De dag voor de lezing checkte hij de website van het instituut dat hij zou bezoeken. Daar stond tot zijn verbazing de lezing om half één geprogrammeerd. De e-mails met het instituut onthulden dat er helemaal geen tijd was genoemd. “Bij gebrek aan tijdstip had ik er kennelijk zelf een bedacht…” schrijft Aleman in het

studiejaar.” De heersende gedachte is dat Groningse studenten veel feesten, zuipen en af en toe studeren, vertelt Postmes. “Maar mijn onderzoek laat zien dat studenten denken dat ‘de Groningse student’ zeventien biertjes in een week drinkt. Maar

voorwoord van zijn boek Hersenspinsels. Het is typerend voor de werking van onze hersenen, zo blijkt uit de rest van zijn boek. Wat we zien en wat we horen wordt voor een niet onbelangrijk deel ingekleurd door ons brein. Zo gaven onderzoekers een groep studenten opdracht goed te luisteren naar dertig seconden van een versie van White Christmas om er daarna vragen over te beantwoorden. De helft van de deelnemers had het liedje duidelijk gehoord, terwijl er níets was afgespeeld. Toen het experiment


W E T E N S C H A P 7

UK 25 - 10 MAART 2011

echt hartstikke braaf Zelfs als je de grafiek ervoor moet aanpassen.

Foto Reyer Boxem het echte gedrag is veel gematigder dan die waargenomen norm. In werkelijkheid drinkt de gemiddelde student - mannen en vrouwen maar tien biertjes.” Dat is inclusief die excessief drinkende verenigingsstudent. Het gemiddelde niet-verenigingslid drinkt

werd overgedaan met deelnemers met neiging tot hallucineren bleken die de muziek nog vaker te horen. Het verschil tussen normaal en psychisch gestoord is dus niet zo helder, het is eerder gradueel. Dat bleek ook uit een ander experiment. Drie gezonde mensen meldden zich bij een psychiater met klachten die wezen op schizofrenie. Ze kregen die diagnose en werden opgesloten in een kliniek. Daar gedroegen ze zich normaal, maar het duurde weken voor ze allemaal weer waren ontslagen. Opvallend detail: de patiënten hadden wel door dat ze niet

er acht. Maar doordat het clichébeeld in stand gehouden wordt, in de pers bijvoorbeeld, ontstaat een vicieuze cirkel. “Studenten die zich sterk identificeren en verbinden met dat beeld van ‘de Groningse student’ gaan meer drinken”, legt Postmes

gestoord waren. Aleman dient een groot aantal van dit soort smakelijke anekdotes op. Maar hij duikt stevig in het wetenschappelijk onderzoek. Dat is de kracht van dit boek, al gaat het soms enigszins ten koste van de leesbaarheid. Toch blijft het toegankelijk, ook als Aleman de rol van de parahipocampale gyrus en de anterior cingulate bij het ontstaan van hallucinaties bespreekt - die hersengebiedjes die oplichten bij functionele MRI-scans van de hersenen van hallucinerende patiënten – het onderzoek dat Aleman zelf doet in het Neuroima-

uit. “De groepsnorm wordt dan een persoonlijke norm. En dat verklaart de toename in drankgebruik bij eerstejaars.” Ook denken studenten vaak dat excessief drinken, dronkenschap of zelfs geheugenverlies stoer gevonden wordt. Ook al niks van waar.

Veruit de meeste studenten keuren dat soort gedrag sterk af. Postmes presenteerde zijn onderzoek bij verschillende studentenverenigingen. Ook daar vertelde hij dat juist bij studentenverenigingen extreem wordt gedronken. Maar de studentenverenigingen geloven dat

ging Centrum van het UMCG, waarvan hij directeur is. Juist omdat Aleman de diepte in gaat, wordt je als lezer wijzer van dit boek. De hersenen maken bijvoorbeeld onderscheid tussen stemmen die van buiten komen, en stemmen die het brein zelf oproept. Blijkbaar is dat onderscheid bij hallucinaties even verdwenen. En hersengebieden die betrokken zijn bij hallucinaties kunnen met behulp van magnetische stimulatie worden gemanipuleerd. Het is een veelbelovende, maar nog experimentele behande-

niet. Postmes: “Hun eerste reactie was het bedenken van redenen waarom het onderzoek niet klopt. Het is lastiger om het stereotype aan te passen dan het onderzoek te ontkennen. Je kunt er feiten tegenaan gooien wat je wilt, maar ze zijn feitenresistent. Dat noemen ze ook wel pluralistic ignorance, een soort dommigheid van de meerderheid. We overschatten graag wat we doen en dat is moeilijk aan te passen.” “Terwijl, nogmaals, die gemiddelde student helemaal niet zo gek veel drinkt”, benadrukt Postmes. “Ja, ze drinken iets meer dan leeftijdsgenoten. En ja, er is bij aanvang van de studie een toename te zien in het drankgebruik. Maar dat is dus allemaal veel minder dan gedacht.” Die braafheid blijkt ook uit de cijfers over agressie, criminaliteit, onveilige seks en het gebruik van harddrugs. “Allemaal opvallend laag. Als onderzoekers zou je er bijna teleurgesteld van worden.” Behalve bij de grote verenigingen dus, waar wel “fors meer alcohol wordt geconsumeerd”. 21 glazen drinken verenigingsleden per week. Daarmee balanceren ze op de grens tussen normaal en overmatig alcoholgebruik. Ook de stijging van alcoholgebruik tijdens de studietijd is bij studentenverenigingen significant hoger dan bij niet-leden. En dat drankgebruik, is volgens het rapport, niet onschuldig. Het leidt tot slechtere studieresultaten, agressie en criminaliteit (onder mannen) en onveilige seks (onder vrouwen). Postmes benadrukt hoe belangrijk het is dat het beeld van het verenigingslid wordt losgekoppeld van dat van ‘de’ student. “Van de 530 studenten die meededen aan het onderzoek, was maar 22 procent lid van een vereniging, waarvan iets meer dan de helft van een grote vereniging”, zegt Postmes. En hij is erg benieuwd of straks vooral de resultaten over die groep naar buiten komen. “Dat zou wel aantonen wat ik zeg over beeldvorming. Er wordt dan weer een stereotype beeld geschapen. Ik ben benieuwd of ze die uitkomst nieuwswaardig genoeg vinden.”

annecarlijnkok@ukrant.nl

ling. Aleman koppelt zo anekdotes aan actueel onderzoek in een goed leesbaar boek over een fascinerend onderwerp: ons brein.

André Aleman: Hersenspinsels. Waarom we dingen zien, horen en denken die er niet zijn. Uitg. Atlas, 224 blz. €19,95 De UK geeft een gesigneerd exemplaar van dit boek weg. Je kunt het winnen door je gegevens in te sturen via het formulier dat je vindt op ukrant.nl. Doe dit voor woensdag 12:00! renefransen@ukrant.nl


REGIONALE ADVERTEERDERSLADDER

8 STUDENTENLEVEN

TIJD VOOR EEN

BREAK? Begin de studiedag goed met échte koffie op de hoek! Ook makkelijk mee te nemen door de handige beker met drinkdeksel. Simon Lévelt Oude Kijk in ‘t Jatstraat 2 9712 EG Groningen

Uw computer TRAAG? Laat hem VERSNELLEN door een HERinstallatie van de software!!!! Dat kan al vanaf € 17,50 Kijk voor de mogelijkheden op herinstall.nl of bel 050-5893687

Blussen in tent |  r e p o r tag e   |  Casper van der Kooi (21) is naast zijn studie biologie ook brandweerman. Omdat het spannend is. “Maar ik doe het vooral om iets voor mijn medemens te kunnen doen.” Door elzemiek zinkstok

19:30 uur Adverteren in de regionale adverteerdersladder? Bel 023 - 571 47 45 en vraag naar Ernst Henneke voor gratis advies over de advertentiemogelijkheden. E-mail: e.henneke@bureauvanvliet.com

www.bureauvanvliet.com

Het oude gemeentehuis in Haren staat in lichterlaaie. Een rode gloed omringt het gebouw en de stormachtige avond maakt het een griezelig geheel. Brandweerlieden lopen af en aan, slachtoffers worden naar buiten gebracht en brandslangen naar binnen. Binnen hangt overal rook, vage schimmen doemen plotseling op en af en toe doordringt een harde schreeuw de stilte in het lege, grijze gebouw. Het is woensdagavond – de oefening van het vrijwillig brandweerkorps Haren is in volle gang. De rode gloed is geen echt vuur, maar wordt veroorzaakt door lichtslangen die aan de gevel van het gebouw zijn gehangen. Vanaf een bestelbusje, waar de ‘brand’ begon, heeft het vuur zich uitgebreid naar de gevel. Er staan twee mannen in blushouding met een slang op het vuur gericht. Water gebruiken ze niet, dan komt er kortsluiting in de

lichtkabels. En dus staan ze daar gewoon. Met hun slangen. Twee anderen lopen het gebouw in, terwijl er Darth Vader-achtige geluiden achter hun masker vandaan komen. Hand in hand schuifelen ze naar voren, met een slang achter zich aan. Een paar keer blijft hij vastzitten en moeten ze hard trekken. Dat schijnt normaal te zijn, maar het werkt wel op de lachspieren. De mannen hebben de brandhaard gevonden. Gehurkt openen ze de deur en schreeuwen naar binnen. Even later slepen ze er een slachtoffer uit: een grote groene pop.

‘Het vuur is zo heet dat je je eigen zweet niet meer voelt’ In de oude raadzaal liggen ook slachtoffers – maar er is een probleem. De brandweermannen staan voor een moeilijke keuze: links of rechts om de tafel heen. “Het is een gok en soms kies je verkeerd”, vertelt Casper van der Kooi, derdejaars biologiestudent en brandweerman bij de brandweer in Haren. Ze kiezen links. Rechts ligt een slachtof-

fer. “Kuche, kuche”, klinkt uit de rechterhoek van de zaal. “Ik was het niet!”, roept de leidinggevende. “Soms moet je ze een handje helpen,” lacht Casper. Zijn verhaal wordt overstemd door het indringende geluid van het brandalarm. Dat is aangezet om het moeilijker te maken.

21:00 uur Na anderhalf uur zijn alle slachtoffers gered – ze liggen opgestapeld op de stoep. De lichtslangen gaan één voor één uit. Het vuur is onder controle en de oefening geslaagd. Niemand is dood. Tijd voor bier. Terug in de kazerne pakt Casper het grote boek. Daarin staan foto’s van bijna alle uitrukken van afgelopen jaar. Auto’s in puin, brandende huizen, een ijsvlakte met een brandweertruck erop. “Kijk dat ben ik”, zegt Casper. “Het ziet er niet spectaculair uit, maar toen hebben we wel een leven gered. Er was iemand door het ijs gezakt.” Een paar bladzijdes verder staat een modderig schaap op de foto. “Die was echt bijna dood. Hier zijn we haar aan het schoonmaken. Dat was een mooi moment.” Hij heeft net zijn eerste diploma


UK 25 - 10 MAART 2011

O N D E R W I J S 9

De uitdaging... Biologie

Alleen voor de hele klas Studeren is grenzen verleggen en uitdagingen aangaan. Muizen ontleden, presenteren in pak of debatteren in een vreemde taal. De UK brengt studenten en hun uitdagingen in beeld. Deze week: biologiestudente Marin van Regteren moet een hoorcollege geven. Met één avond om voor te bereiden. Door elzemiek zinkstok Of ze er klaar voor is? “Oh, ja hoor.” Biologiestudente Marin (20) is niet zo bang aangelegd. Gelukkig maar, want ze had maar één avondje om haar college voor het tweedejaars vak Biologische Oceanografie voor te bereiden. “Ik schrok wel toen ik hoorde dat ik de volgende dag een uur college moest geven”, vertelt ze. Samen met medestudent Pim Sprong had ze eerst een afspraak met docent Hein de Baar. “Die heeft in 20 à 25 minuten verteld wat wij moesten gaan

zeggen.” De presentatie was gelukkig al klaar. Ze hebben hem thuis nog even doorgenomen, wat informatie erbij gezocht en een keer geoefend. Toen was het bedtijd. Met een aanwijsstok en zelfverzekerde blik staat Marin de volgende ochtend voor de volle zaal studenten. Ze heeft zich goed in de stof verdiept. En als ze het antwoord niet weet, maakt ze er een grapje van. Als iemand vraagt wat het cijfer 24 op de slide betekent, reageert

Marin ad rem: “Dat is het onderwerp van het tweede college.” Docent De Baar schiet in de lach. Het onderwerp is hydrothermale bronnen in de diepzee. Hydrowat? “Schoorstenen op de bodem van de oceaan waar heet water uitkomt”, legt Marin uit. Godzilla chimneys worden ze ook genoemd, leren we van Marin. En hoe onherbergzaam de diepzee ook lijkt, niet is minder waar. Er komen foto’s langs van twee meter lange wormen, witte krabbetjes, garnalen. Zelfs vissen. Het lijkt haar niks te doen, maar achteraf zegt ze dat ze toch een beetje zenuwachtig was. “Maar toen ik eenmaal bezig was, ging dat wel weg.” Na afloop betreedt docent De Baar toch nog even het podium om wat dingen te vertellen die Marin en Pim hadden overgeslagen. Of niet? “De aanvullingen die hij gaf, hoorden wij ook voor het eerst”, reageert Marin. Maar ze is tevreden. “Al met al viel het erg mee.”

Student bedenkt veiliger Zernike |  i n t e r v i e w   |  De kruising tussen de Zernikelaan en Blauwborgje is gevaarlijk, vindt docent planologie Terry van Dijk. Hij vraagt eerstejaars om oplossingen bij het vak regionale strategieën. Door vera verzijl

Foto Jeroen van Kooten

tamentijd gehaald en nog weinig ervaring met grote branden. Maar in het oefencentrum zijn ze goed na te bootsen. “Het is zo heet dat je je eigen zweet niet meer voelt”, vertelt Casper. Bang is hij niet. “Je weet wat je doet. Je moet niet bang zijn voor het vuur, maar het respecteren.” Maar het gaat niet altijd zoals men zou willen. De brand in de Ebbingestraat staat ook in het boek. Zelf was Casper er niet bij, maar hij heeft de verhalen vaak gehoord. “Het schijnt erg heftig te zijn geweest. Ze hebben er zes kunnen redden, maar daar hoor je bijna nooit iets over.” En er zijn meer donkere kanten aan het brandweerbestaan. Vorig jaar overleed een brandweerman in Veendam. Het jaar daarvoor drie tegelijk, in Eelde. “Dan worden er tranen gelaten. Ik ben me er wel altijd van bewust dat dat ook bij ons kan gebeuren. Daarom is het ook zo belangrijk dat er zoveel gelachen wordt.” Hij is zelf een nuchtere Fries en kan dingen aardig goed loslaten. Dat moet ook wel, want hij studeert ook gewoon en houdt er een aardig actief studentenleven op na. Zijn pieper hangt wel altijd aan zijn broek. Op de raarste momenten gaat het ding af. Tijdens de afwas of als hij slaapt. “Als je je bed

uit moet voor een loze melding baal je wel eens, maar later lach je weer als je met je collega’s door het weiland rent omdat een koe er met de touwen vandoor gaat.” En ja, tijdens de seks werd hij ook een keer opgepiept. “Het meisje was niet echt blij met me…” En tijdens college? “Er lag een keer een koe in de sloot. Op dat moment koos ik wel voor mijn studie.” Of hij zijn hele leven brandweerman blijft weet Casper nog niet. Maar een passie is het zeker. “Soms is een naar ongeval wel even slikken, maar je bent blij dat je een steentje kunt bijdragen door het slachtoffer te helpen,” vertelt hij. “Mensen denken vaak dat je het alleen voor de spanning doet. Natuurlijk hoort dat er ook bij, maar het is echt niet alles.”

23:00 uur De goede sfeer is ook mooi meegenomen. In de kroeg in Haren, waar de avond eindigt, zitten de mannen niet alleen als collega’s een biertje te drinken, maar ook als kameraden. Casper vertelt met een brede glimlach: “Ik heb er dertig vrienden bij.” elzemiekzinkstok@ukrant.nl

Wat is de situatie? “Het is onoverzichtelijk. Bussen rijden in volle vaart over de kruising. Voor de buschauffeur is het overzichtelijk, maar voor fietsers en auto’s niet. Auto’s en bussen komen aansjezen. De auto’s kruisen de busbaan en de voorrangsregels voor de fietsers zijn onduidelijk.”

ren ontwerpen, laat ze dan maar eens een problematische situatie analyseren en oplossen.”

Wat zijn de meest voorkomende oplossingen? “Tunnels zijn favoriet, maar studenten beseffen niet hoe lang een in- en uitrit moet zijn en hoe akelig zo’n betonnen bak eruitziet.” Uw favoriete oplossing? “De elegantste is van een student die een rotonde bedacht. En waarbij de bussen dwars door de rotonde worden geleid, zoals op het Emmaplein. Die gelijkenis is meteen

een sterk argument. Zo stelt hij dat de Groningse weggebruikers al gewend zijn aan deze oplossing, omdat de verkeerssituatie op meerdere plekken in de stad voorkomt.”

Wat kreeg deze student? “De student heeft een negen gekregen voor de opdracht.” Worden de oplossingen nog verwezenlijkt in de praktijk? “Ik wil graag met de goede ideeën van de studenten naar de gemeente. Maar door tijdgebrek, komt het er niet van. We rennen ons al rot om goed onderwijs te geven.”

Hoe luidt de opdracht? “Eerstejaars moeten de kruising analyseren en een oplossing bedenken voor een verbeterde verkeerssituatie. Tijdens het eerste deel van de opdracht ga ik met de studenten twee uur lang aan de kant van de weg de kruising bekijken. In die twee uur tijd gebeuren er meestal kleinere of iets grotere ongelukken. Zoals een fietser die tegen de zijkant schuurt van een auto die over de busbaan rijdt.” Waar komt de opdracht vandaan? “Ik dacht, als je studenten wil le-

Virtueel stagelopen over de grens |  ac h t e r g r o n d   |  Stagelopen in het buitenland, zonder er daadwerkelijk te zijn. Het klinkt vreemd, maar aan verschillende universiteiten in Europa kun je ‘virtueel stagelopen’. De RUG biedt de ‘blended’ versie aan. Door anne carlijn kok Dit betekent dat de student wel echt naar het buitenland vertrekt, maar dat de stage digitaal in Nederland wordt opgestart en afgerond. Advies en hulp bij het vinden van plekken of het contractueel vastleggen van stages gaat bijvoorbeeld via skype. Bij de ‘fully virtual’ gaat alles via internet.

Stagecoördinator Esther Haag van letteren stuurt het project binnen de RUG aan. “We doen nu nog ervaring op met alle mogelijkheden, skype, video-conferencing, chat. Wij, de studenten, maar ook de aanbieders moeten wennen.” Toch merkt Haag nu al dat het werkt. Vooral bij de afronding van stages. Eerder werd de stage beoordeeld op het stageverslag en een telefoontje met de begeleider in het buitenland. Nu kunnen de stagebegeleider in Bolivia, de student in Zwolle en de docent in Groningen via video-conferencing met elkaar de stage evalueren. “Het voegt een extra dimensie toe. Het eindoordeel is beter gefundeerd. De stu-

denten vinden dat heel prettig.” Ook is het contact met studenten tijdens de stage beter. “Vroeger belde ik met een student die bijvoorbeeld in Zuid-Afrika op stage was”, vertelt Haag. “Dan zie je de klok tikken, bellen naar Zuid-Afrika is duur. Nu gebruik ik skype. Je ziet de student, de gezichtsuitdrukking, het contact is persoonlijker en inhoudelijk beter.” Ze wil deze ‘blended’ versie blijven aanbieden. In Nestor zijn alle tools beschikbaar voor student en docent, met instructies. Haag: “Het is zo simpel en het effect is zo groot. In onderzoeksprojecten wordt al jaren virtueel gecommuniceerd, waarom niet bij stages?”


10 O P I N I E Commentaar Drank Ze weten het bij de communicatieafdeling van de RUG maar al te goed. Lezers smullen van berichten over studenten in combinatie met drank en drugs. Geen wonder dus dat de pr-afdeling bovenop het onderzoek van Postmes en Nieuwenhuis zat. Het is al maanden klaar, maar werd lang stil gehouden om de presentatie zo gesmeerd mogelijk te laten verlopen. Alles werd uit de kast getrokken. Tuurlijk, studenten drinken “veel meer” dan leeftijdsgenoten. “Maar ze drinken niet excessief.” En hoewel de gemiddelde mannelijke student volgens de definitie van het Trimbos-instituut een zwaar drinker is en de mannelijke leden van de studentenverenigingen gemiddeld 27 biertjes per week naar binnen tikken, is de gemiddelde Groningse student “eigenlijk heel braaf.” Intern is er lang gediscussieerd over hoe de focus weg kan worden gehouden bij de problematische drinkers van de verenigingen. Het woord verenigingslid is bewust vervangen door de term ‘lullo’ en verwijzingen naar studieen studentenverenigingen zijn in sommige grafieken geschrapt. Waarom? Er zijn twee redenen: Postmes wil niet dat zijn eigen onderzoek bijdraagt aan het imago van de zuipende student. En de RUG wil koste wat het kost af van het feestimago dat de universiteit heeft. De pers werd daarom gestimuleerd om vooral alleen het persbericht te lezen en tijdens de presentatie woensdag werden vragen over de studentenverenigingen al snel afgedaan met de opmerking dat het “om een kleine groep gaat” en de discussie direct naar de brave gemiddelde student teruggebracht. Het onderzoek is zeker gedegen en trekt de juiste conclusies. Maar de presentatie is bewust gemanipuleerd om ervoor te zorgen dat alleen het gewenste beeld naar buiten zou worden gebracht. En dat is een houding, die niet past bij een onafhankelijke universiteit.

peterkeizer@ukrant.nl

Toptweet @UK_Groningen Als reactie op het interview met Halbe Zijlstra:

@Maupertus: Wow, je merkt dat die man eigenlijk het beleid niet kan verdedigen en dus elke kritische vraag afdoet met een dooddoener. brrr

Sudoku

De oplossing van de sudoku staat op http://www.universiteitskrant.nl

UK 25 - 10 MAART 2011

Marktgericht? Dan all the way! Bij Letteren dreigen 100 vakken te vervallen. Kwestie van marktgericht denken? Eerder een doodlopende weg, vindt Konstantijn Mireau. De toekomst voor de letterenwetenschapper is nauwelijks rooskleurig. 100 vakken staan te vervallen, bestaande functies dreigen te verdwijnen en jonge onderzoekers moeten straks meer onderzoek doen voor minder geld (zie UK 24). Dit zijn de voorspelde gevolgen van bezuinigingsmaatregelen en zogenaamd marktgericht denken. Rake klappen dreigen daarbij te vallen bij de letterenstudies. Hoe, vraagt de bestuurder met snoeischaar, zetten wij kennis van Spaanse/Finoegrische/Chinese geschiedenis om in klinkende munt? Hoe verzilvert men kennis van Zuid-Amerikaanse avant-garde poezie? Wat is de maatschappelijke waarde van dieptekennis in de verhaalanalyse? Wel, als promovendus in de historische Spaanse letteren met een voorgeschiedenis in de toegepaste bedrijfskunde wil ik hier een lans breken voor echt marktgericht denken. Enkel naar financieel rendement kijken druist namelijk in tegen alle beginselen van succesvolle bedrijfsvoering.

Elke succesvolle CEO zal het beMarktgericht denken houdt dus amen: een goed bedrijf draait op in- niet in dat de universiteit moet doen komsten. Die zijn echter niet enkel wat de commerciële sector doet. De afhankelijk van het meest verkochte universiteit moet juist doen wat de product. Juist in de markt is de on- commerciële sector niet kan: het tastbare waardering van het bedrijf vergaren en ontwikkelen van nieuof het merk van levensbelang. De we informatie en inzichten vanuit goodwill, de waardering en merk- een perspectief dat de versnipperde binding van klanten en zakenpart- behoeftes van de wedijverende speners, staat op de bedrijfsbalans als lers in de commerciële sector overwaarde vermeld. Deze waardering stijgt. bestaat onder andere Naast kennis van de uit de merkgeschiedegeschiedenis van een nis en de mythes rond zijn kennisbe‘De muur is bedrijf een merk, en is een houd, strategie en visie belangrijke factor in gevallen. En essentieel voor succesde verkoopprestaties. volle bedrijfsvoering. wie rijdt er Men denke aan Harley Kennisbehoud gebeurt Davidson motorfietdoor middel van tegenwoordig mede sen, Heinz ketchup en nicheproducten; straCalvé pindakaas. tegie en visie worden nog in een Het is te betwijfeconcreet gemaakt door Lada?’ len of de RUG haar middel van experimengoodwill behoudt als ten en prototypes. Binzij haar voornaamste nen succesvolle bedrijplicht verwaarloost: het behouden ven worden dergelijke activiteiten, en doorontwikkelen van kennis die doorgaans niet financieel rendedie niet door de commerciële sector ren, gewaardeerd om hun bijdrage wordt ontwikkeld, maar wel van aan de toekomst en de uitstraling maatschappelijk waarde is. Neem van het bedrijf. bijvoorbeeld kennis van de cultuurUitermate kostbare prototypes in geschiedenis van onze Spaanse/ de auto-industrie hebben ons airFinse/Chinese zakenpartners: deze bags, hybride motoren en kortere helpt ons hun posities te begrijpen, remwegen opgeleverd. Op vergegesprekken aan te gaan, en geheel lijkbare wijze zijn semiotische en naar Hollandse traditie, zaken te narratologische theorieën voortdoen. Kassa! gekomen uit de weinig rendabele

studierichtingen Slavische talen en Romanistiek, en worden deze theorieën nu toegepast in de ‘grote’ studie geschiedenis, de cash cow van de Letterenfaculteit. Innovatie en productontwikkeling zijn van cruciaal belang. Binnen de universiteit voorzien veelal de kleinere studies in deze activiteiten. Enkel omdat deze activiteiten moeilijk te waarderen zijn, zijn deze nog niet waardeloos. Het wegbezuinigen van de laboratoria van geesteswetenschappelijke theorievorming getuigt van matig strategisch inzicht. Een bedrijf dat enkel focust op nu winstgevende producten heeft maar één toekomst: verlies van consumentenvertrouwen, stilstand op gebied van innovatie en daarmee verlies van marktaandeel. Alleen in planeconomieën kunnen bedrijven en dus ook universiteiten ongestraft decennialang hetzelfde standaardproduct afleveren. Maar de muur is gevallen en wie rijdt er nu nog in een Lada? In de markteconomie geldt de genadeloze afstraffing van slechte bedrijfsvoering ook voor de universiteit. Daarom roep ik de RUG op marktgericht te denken… maar dan wel all the way! Konstantin Mierau Bachelor of Business Administration, Master of Arts

Reacties KORTE REACTIES VAN MAXIMAAL 200 WOORDEN GRAAG VOOR MAANDAG 12.00 UUR MAILEN NAAR UK@RUG.NL.

Elmer Sterken De opvattingen van onze nieuwe rector of hoofdmeester van de school zoals hij zichzelf kennelijk ziet, vragen om een feitelijke correctie. Sterken vindt studeren een investering. Als dit in financiële zin bedoeld is, dan heeft hij ongelijk.

Willemen

Studeren is speculeren. De OESO heeft berekend dat het gemiddeld, individueel rendement van een Nederlander van zijn studie 82.000 euro op een heel leven is. De overheid verdient aan deze student, o.a. door hogere inkomstenbelasting, 81.000 euro. Kortom, een netto rendement van 1000 euro. Voor universitaire beroepsoplei-

dingen als geneeskunde, rechten en psychologie ligt dit misschien anders, maar niet voor dé student aan de klassieke, brede universiteit die de RUG altijd wilde zijn. Bovendien blijkt dat in Amerika, het beloofde land voor onze onderwijsbestuurders, 36 (!) procent van de studenten tijdens vier jaar studeren geen significante vooruitgang

boeken. Lees het boek Academically Adrift: Limited Learning on College Campuses van Richard Arum en Josipa Roksa. Dus ik zou de econoom die deze retoriek bezigt willen zeggen: kijk eerst eens naar feiten. Wouter Hulstijn promovendus/docent Staatsrecht & Internationaal Recht


@ U K 11

UK 25 - 10 MAART 2011

H ok |  s e r i e   |  Wat zegt jouw kamer over

Alain Apenkeutels

2

jou? De UK snuffelt iedere week rond in het huis van een student, op zoek naar bijzondere verhalen achter de gevonden voorwerpen.

1

Door Anne Carlijn kok

1

Hokbewoner:

Ferdinand Sluiter, eerstejaars student American studies, woont met dertien huisgenoten aan de Westerhaven. Hij is al 21, maar wél een echte eerstejaars. “Ik heb acht jaar over het vwo gedaan. Ik ben één keer blijven zitten en één keer gezakt. Het is een genenkwestie, ik kan er niks aan doen. Mijn broertje doet ook acht jaar over het vwo en zelfs mijn vader is twee keer blijven zitten. Maar met mijn studie gaat het nu heel goed hoor, ik heb alle punten.”

2

Grand Prix

“Dit zijn toegangskaartjes voor Grand Prix races in de Ardennen. Ik ga er altijd met mijn vader en broertje heen en dan maken we er een heel weekend van. Echt een mannenuitje. Ik ben door mijn vader enthousiast geworden. Dat hele circus heeft zo’n aantrekkingskracht. Het schitterende geluid van die auto’s door de bergen, hoe dat galmt. Echt genieten.”

3

3

Asbak

“Vrienden van me hebben deze asbak, en nog een zak vol

4 Foto’s Elmer Spaargaren troep, gekocht voor mijn verjaardag bij de kringloopwinkel. Een deel van die troep is al in scherven in de prullenbak beland. Maar ik vind deze asbak best leuk. Hij is praktisch want hij staat op een standaard. Zo kan hij altijd in het midden staan. En hij is afsluitbaar. Je gooit je as of je peuk erin, drukt even, en het verdwijnt in het bakje. Hij zit nu vol, dus dat lukt

niet meer goed, maar anders is dat echt heel handig.”

4

“Het had nogal wat voeten in de aarde om dit kaartje te bemachtigen. Ze gingen op vrijdagochtend in de verkoop, maar ik was die donderdag op stap geweest. Ik werd pas om half twee wakker en

Lange nachten, diepe glazen... (23) Terugtweet: Daniël stopte met studeren toen zijn vader de geldkraan dicht dreigde te draaien. Samen met Sam en Ralf, die zijn schulden moet wegwerken, werkt hij in café Thuisthuis. “Hey Daantje! Wat kijk jij blij?” Sam staat achter de bar en draait een lok om haar vinger. Ralf komt met een krat speciaal bier uit de kelder en lacht kort naar zijn vriend. “Alles goed, ouwe?” “Goed? Goed?! Ik ga weer studeren! Genoeg gewerkt. Tijd voor serieuze zaken!!” Met zijn armen in de lucht maakt Daniël een vreug-

desprongetje en landt aan de bar. “Sammy”, roept hij blij. “Geef deze jongen eens een biertje. En weet je wat? Nee er zelf ook één!” Met een knipoog pakt Sam twee glaasjes en buigt zich over de bar. “Deze meid heeft wel een beter idee”, fluistert ze, terwijl ze Daniël ruim zicht in haar decolleté geeft. De grijns van Daniels gezicht verdwijnt. “Ja, dus… Doe mij toch dat biertje maar.” Hij grijpt zijn telefoon en loopt richting een hoek van het café. “Fleur? Als je dit hoort bel me dan.” Hij stopt de telefoon weer in zijn zak en loopt terug naar de bar.

Lowlands kaart

hoorde op het nieuws dat Lowlands binnen twee uur was uitverkocht. Ik dacht: Waaaat?! Gelukkig had een vriend van me er al vijf ingekocht en ik heb er een van hem overgenomen. Godzijdank had hij een vooruitziende blik. Het is de vierde keer dat ik ga, ik wil het niet missen.”

Ook in Hok? Stuur een mailtje naar hok@ukrant.nl

De comeback

“Wie belde je?”Ralfs stem klinkt vrolijk. Hij schenkt een cola in en schuift een glas bier richting Daniël. “Fleur. Ik wilde haar het goede nieuws vertellen, maar ze neemt niet op. Vast te druk.” “Wie is toch die mysterieuze Fleur? Ik hoor je er altijd over.” Sams ogen zijn spleetjes geworden. Met haar benen over elkaar tegen de bar kijkt ze als een valse kat naar haar prooi. “Zijn vriendinnetje”, lacht Ralf op een plagerige toon. “Ja, zoiets”, mompelt Daniël met een blos.

“Ha, het is dus helemaal niets!” Sam gooit haar weelderige haardos naar achteren en schenkt zichzelf een biertje in. “Laat me je wat over vrouwen vertellen, jong knaapje. Ze winden je om hun vingertje totdat ze eindelijk de hunk gevonden hebben die ze altijd al wilden. En dan…” Ze maakt een gebaar alsof ze iets van een tafel wegveegt. “Laten ze je vallen. Dus vergeet dat Fleur meisje en pak wat je pakken kan.” “Niet iedereen is een slet”, antwoordt Daniël kil en geniet diep van binnen, wanneer hij ziet dat zijn pijlen precies de juiste plek ra-

Midden in Congo, tussen de bananenbladeren en de apenkeutels, schijn je zonder problemen mobiel te bellen. Maar aan de Nederlands-Duitse grens is dat onmogelijk. Afgelopen weekend was ik met collega’s in ’t Woold, een bijna verlaten coulissenlandschap in de Achterhoek, waar zelfs geen Duits netwerk beschikbaar is. Waar is T-Mobile als je ze eens nodig hebt?! Duitsland wil dit stuk land blijkbaar niet hebben (dat was zeventig jaar geleden wel anders) en ook Nederlandse providers laat het koud. Collega’s zochten verhit naar bereik. Neurotisch wachtten ze op berichtjes van zuslief of andere mensen zonder wie ze geen twee nachtjes kunnen. Vreemd hoe (onnodig) bereikbaar mensen willen zijn. Misschien moet Youp van ’t Hek ook met vakantie naar ’t Woold. Dan ergert hij zich kapot aan de onbereikbaarheid, schrijft hij een column in NRC en kankert op Twitter dat “het zo niet langer kan, godverdomme”. Direct daarna plaatst T-Mobile een zendmast in ’t Woold, want dat bedrijf heeft z’n lesje geleerd van Youpi na een beroerde service aan Van ’t Hek junior. Ik hoop dus op Youp, zodat mijn collega’s volgend jaar met een gerust hart naar ’t Woold kunnen. En anders maar naar Congo.

Alain Dekker is tweedejaars biomedische wetenschappen. alaindekker@ukrant.nl

Foto Stef Veldhuis

ken. De bel boven de deur klinkt hard wanneer twee politieagenten het café binnen stappen. “Meneer Bloembergen, zou u alstublieft mee willen komen?” Ralf knikt kort en pakt zijn spullen. “Ralf, wat is dit? Waar brengen ze je naar toe?” Ralf geeft Daniël een korte lach voordat hij naar buiten wordt geleid. Wordt vervolgd >

Reageren? langenachten@gmail.com


Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers

Algemeen Studium Generale WikiLeaks en internationale veiligheid In 1986 lekte Mordechai Vanunu informatie over de nucleaire wapens van Israël aan de Britse pers. Hij bracht daarmee de hele wereld op de hoogte van het Israëlische veiligheidsbeleid. Wel had hij daarmee de wet overtreden en bracht hij vele jaren door in de gevangenis. Dit voorbeeld toont een aantal belangrijke principes van het democratische veiligheidsbeleid, die met elkaar in botsing kunnen komen: transparantie, naleving van de wet en bescherming van de bevolking en de staat. Spreker Sami Faltas is directeur van het Centre for European Security Studies in Groningen. Datum: dinsdag 15 maart. Plaats: Academiegebouw. Aanvang: 20.00 uur. Kaarten € 2,50 / studenten gratis. Voertaal Engels.

> Verzorgd door de UK; eindredactie, tel. 3636699 > Mededelingen kunnen ingediend worden via www.universiteitskrant.nl > Aanleveren is mogelijk tot uiterlijk maandag 10 uur voor de UK van dezelfde week > De volgende UK verschijnt op 17 maart 2011

SPSS – 4 t/m 7 april Open Leercentrum – 5 april Open Leercentrum – 7 april Access basic (UK) – 11 t/m 15 april Excel gevorderd – 11 t/m 20 april Powerpoint module: Complexe presentaties – 12 april Open Leercentrum – 14 april Publishing (UK) – 18 t/m 20 april Word Modules (UK) – 21 april Word: keuzemodule – 21 april Open Leercentrum – 21 april Po-

DwarsDiep

sen uit verschillende culturen kan altijd lastig zijn. In onze groepscursussen leert u in een groep van maximaal 20 studenten succesvol om te gaan met culturele diversiteit. Ook is het mogelijk een cursus interculturele competentie op maat aan te bieden, toegespitst op uw individuele behoeften. Meer informatie op de website. talencentrum@rug.nl www.rug.nl/talencentrum/taaltrainingen

Excel Tijdens deze cursus leert u de basisvaardigheden van het werken met een spreadsheet. Het invoeren en opmaken van gegevens, het rekenen met gegevens en het presenteren van gegevens in grafiekvorm is een kleine greep uit de onderwerpen die aan bod komen. Ook leert u werken met verschillende werkbladen, rekenen met ingebouwde functies en het werken met gegevenstabellen. Studenten € 42,- Medewerkers € 182,-.

Diversen

Promoties en oraties

Het nieuwe Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, met dr. Wiet Janssen Dinsdag 15 maart a.s. organiseert stichting Develop Your World een lezing waarbij we samen met dr.ir. Wiet Janssen het nieuwe ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van kabinet Rutte onder de loep nemen. De avond zal plaatsvinden vanaf 19.00 in de Senaatzaal van het Academiegebouw. Toegang is gratis. pr@developyourworld.nl www.developyourworld.nl

10 maart Promotie: dhr. I. Hartono, economie en bedrijfskunde. Titel: State-business relations in post-1998 Indonesia: the role of Kadin. Promotor(s): prof.dr. C.L.M. Hermes, prof.dr. B.S. Hadiwinata. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur.

Tweede- en derdejaarsstudenten let op! Ouderdag 2011 Dit jaar is de ouderdag op vrijdag 27 mei a.s. Hiervoor worden uitgenodigd de ouders van tweedejaarsstudenten van de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Economie en Bedrijfskunde, en van de opleidingen geneeskunde, tandheelkunde, psychologie en sociologie, en de ouders van tweede- en derdejaarsstudenten van de faculteiten Letteren en Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, en de opleiding technische bedrijfskunde. Uitzonderingen: Farmacie en farmaceutische wetenschappen nodigen de ouders van derde- en vierdejaarsstudenten uit. De faculteit Ruimtelijke Wetenschappen nodigt de ouders van eerste- en tweedejaarsstudenten uit. Heb je hiertegen bezwaar, of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie (tel. 050-363 90 11). g.h.zoer@rug.nl

11 maart Promotie: dhr. F.J. Kerber, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Compositional analysis and control of dynamical systems. Promotor(s): prof.dr. A.J. van der Schaft. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur.

Dwarse Boeken: ‘Geert Wilders. Tovenaarsleerling’ Meindert Fennema schreef over Geert Wilders een politieke biografie die volgens sommigen leest als een thriller. Anderen vinden dat Fennema, zeker voor een hoogleraar, wel erg weinig afstand bewaart tot zijn studieobject. Wat vinden erkende biografie-experts van zijn boek? ForumDwarsdiep nodigde Elsbeth Etty en Hans Renders uit voor een pittig gesprek met de auteur. Donderdag 17 maart, 20-22 uur, Bibliotheek Groningen, Oude Boteringestraat 18. Toegang gratis. www.forumdwarsdiep.nl

CIT Computercursussen Slimmer werken met Word – 15 maart Open Leercentrum – 17 maart SPSS (UK) – 21 t/m 24 maart Publiceren (incl. keuzemodule) – 21 t/m 24 maart Word: keuzemodule – 24 maart Open Leercentrum – 24 maart Webplatform voor redacteuren – 28 t/m 29 maart Office Secretariaten – 31 maart t/m 14 april Open Leercentrum – 31 maart Excel basis – 4 t/m 7 april

www.groningerforum.nl

> DwarsDiep. Dwarse boeken: ‘Geert Wilders, tovenaarsleerling’. Zie ook: Agenda > Evenementen werpoint (UK). RUG-medewerkers en -studenten kunnen zich inschrijven via de website of telefonisch bij CIT secretariaat (363 9200). http://www.rug.nl/cit/onderwijs/cursusaanbod/ secretariaat-cit@rug.nl Open leercentrum Het open leercentrum biedt iedere donderdagmiddag een begeleide zelfstudie waarbij de cursist zelf de inhoud van de cursus bepaalt en in eigen tempo een aantal vooraf gekozen leermodules afwerkt en zich bij vragen kan richten tot een docent. De volgende cursussen zijn op dit moment via het open leercentrum te volgen: MS-Word, MS-Excel en MSAccess introductie, MS-Frontpage, MS-Windows basiscursus, Visio, Thunderbird, Beheer van een eigen PC onder Windows XP, SPSS module Data Entry, Oracle Calendar (RUGplanner), Outlook, Outlook Express Studenten: € 25,medewerkers: € 60,- per dagdeel Office voor secretariaatsmedewerkers In deze cursus worden een aantal functies in MS-Office voor veel voorkomende secretariaatswerkzaam-heden behandeld. Aan bod

1

komen o.a. het werken met adressen (in Word, Excel en Access), het maken van een mailing en etiketten, de uitwisseling van bestanden tussen de verschillende pakketten. Verder is er ook aandacht voor het maken van standaarddocumenten en -presentaties en het oplossen van veel voorkomende opmaakproblemen. Ook voor eigen vragen is er voldoende ruimte. Kosten studenten: € 35 en medewerkers € 140

Kenniscafé Autisme Ongeveer één op de 110 kinderen lijdt aan autisme of een verwante ontwikkelingsstoornis zoals PDDNOS of Asperger. Maar ook bij volwassenen worden deze stoornissen soms nog ontdekt. Maar wat weten we nu echt over de oorzaken van autismestoornissen? Bart van de Laar spreekt met Erik Mulder, onderzoeker en trainer bij het Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Groningen (Accare), psychiater Ernst Horwitz, die onderzoek doet naar autismespectrumstoornissen bij volwassenen, en cognitiepsycholoog Jojanneke Bastiaansen, die de relatie tussen spiegelneuronen en autisme onderzoekt. Datum: donderdag 17 maart 2011. Plaats: ForumImages, Hereplein 73. Aanvang: 17.00 uur. Toegang gratis. Kaarten en informatie Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Bureau Studium Generale Groningen, Oude Boteringestraat 13, tel. (050) 363 54 63; Universiteitswinkel, Oude Kijk in ’t Jatstraat 39; Boekhandel selexyz scholtens, Guldenstraat 20 studium@rug.nl www.rug.nl/studium

10 t/m 17 maart 2011

Universitair Onderwijscentrum Groningen Cursussen voor docenten Tot 2 weken vóór de start van de cursus kunt u zich aanmelden voor: Toetsen met gesloten vragen 31 maart (09:30-13:00), Begeleiden van these-studenten 14 april 09:00-13:00) Beoordelen met werkstukken en scripties 14 april (13:30-17:00)Teaching international students April 19 (9:30 a.m.4:30 p.m.) Heldere hoorcolleges ontwerpen 18 mei (09:30-12:30) en 19 mei (09:30-16:30). De brochure ‘Onderwijskundige Professionalisering 2010-2011’ kunt u via onderstaand email adres aanvragen. A.Huizinga-Walsma@rug.nl www.uocg.nl

Talencentrum Cursus interculturele competentie Taal is de sleutel tot succesvolle communicatie. Maar ook interculturele competentie is van groot belang. Of u nu in Nederland in een internationaal team werkt of van plan bent naar het buitenland te gaan, communiceren met men-

1731e lezing Koninklijk Natuurkundig Genootschap Op dinsdag 15 maart 2011 (Forumimages, Groningen, aanvang 20.00 uur) Prof. dr. Arthur Petersen (Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag/Bilthoven): “Onzekerheden rond klimaatverandering: Evaluatie van de IPPC rapporten”. kng@astro.rug.nl www.kng-groningen.nl Lezing Ankersmit Op donderdag 10 maart aanstaande verzorgt Emeritus Hoogleraar Intellectuele en Theoretische Geschiedenis Frank Ankersmit een GHD Ubbo Emmius lezing getiteld ’Het failliet van de democratie? De Toekomst van de Nederlandse politiek’. Van een historisch, theoretisch perspectief zal Ankersmit zijn visie geven op ontwikkelingen als: de opkomst van populisme, de kloof tussen burger en staat, de verschuiving van de politieke macht naar de flanken van het politieke bestel, het behouden of afschaffen van de eerste kamer, het verschuiven van de macht naar (het minder democratische) Europa en de mogelijkheid of onmogelijkheid tot het maken van grote/belangrijke beslissingen door ‘Den Haag’. De lezing vindt plaats op donderdag 10 maart in de Senaatszaal in het Academiegebouw. Deuren 19.45 uur en de lezing begint om 20.00 uur. Toegang gratis. ubbo@rug.nl www.ubbo-emmius.nl

11 maart Promotie: dhr. M.H. Wilbrink, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Microbial sterol side chain degradation in Actinobacteria. Promotor(s): prof.dr. L. Dijkhuizen. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 13.15 uur. 11 maart Promotie: dhr. H. de Waard, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: A novel bottom-up process to prepare drug nanocrystals. The art of the soluble. Promotor(s): prof.dr. H.W. Frijlink. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 14.45 uur.

15 maart Oratie: prof.dr. A.R. Absalom, medische wetenschappen. Titel: In somno securitas. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 16 maart Promotie: dhr. C. van de Kamp, medische wetenschappen. Titel: Getting a grip on grasping. Promotor(s): prof.dr. E. Otten. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 18 maart Promotie: dhr. R. Otten, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Protein structure and dynamics by NMR: synergy between biochemistry and pulse sequence design. Promotor(s): prof.dr. B. Poolman. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 11.00 uur. 18 maart Promotie: dhr. O.H. Vedder, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: All’s fair in love and war. Reproductive strategies, intra-specific competition and sexual selection in blue tits. Promotor(s): prof.dr.ir. J. Komdeur. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 13.15 uur. 18 maart Promotie: mw. A.H.J. Bouwhuis, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Great tits growing old. Patterns and processes of ageing in a wild bird population. Promotor(s): prof.dr. S. Verhulst, prof.dr. B.C. Sheldon, prof.dr. M.E. Visser. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 14.45 uur. 18 maart Promotie: mw. N. Wehres, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Optical spectroscopy of interstellar and circumstellar molecules. A combined laboratory and observational study. Promotor(s): prof.dr. A.G.G.M. Tielens, prof. H.V.J. Linnartz. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur.

Evenementen 11 en 12 maart Film: Flicks presenteert Filmfestival. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10, Groningen. Tijd:19.00 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders €5 (€8 passe –partout) 14 maart GSp (Studentenplatform voor Levensbeschouwing): Lezing. Titel: Het conflict tussen Israel en de Palestijnengetuigenis van een buitenstaander. Spreker: Hanna Tak. Plaats: Kraneweg 33, Groningen. Tijd: 20.00 uur. 15 maart Studium Generale: Lezing in de serie International Security. Titel: Dangerous transparancy: Wikileaks and International secrurity. Spreker: Sami Faltas. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 20.00 uur. 15 maart Beeldend: Expositie Opening. Annelies Stern. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10, Groningen. Tijd: 21.00 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders €3,- / overigen €6,-. 16 maart Theater: FMF presenteert Open Podium. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10, Groningen. Tijd: 19.00 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders €2,- / overigen €3,-.

Faculteiten Rechtsgeleerdheid JFV CarrièreTour! Op donderdag 17 en vrijdag 18 maart organiseert de commissie JFV CarrièreBoard de CarrièreTour. Dit is een tweedaagse tour naar Amsterdam en Den Haag,

waarbij we vier middelgrote advocatenkantoren zullen bezoeken. Een leuke manier om ook eens andere kantoren te leren kennen dan alleen de grote kantoren aan de Zuidas. Op 17 maart beginnen we in Amsterdam, waar we Höcker Advocaten en Spigthoff zullen bezoeken, 18 maart BarentsKrans advocaten en notarissen en Ekelmans Meijer advocaten in Den Haag. Deze tour is volledig ver-


Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers

zorgd met een lunch en borrel op beide dagen en een diner en overnachting op donderdag. En dat alles voor slechts €15,-. Dus heb jij 120 punten of meer en wil je graag in contact komen met deze kantoren? Als er meer aanmeldingen dan plekken zijn, berichten we je uiterlijk 14 maart of je geselecteerd bent om mee te gaan. carriereboard@jfvgroningen.nl jfvgroningen.nl /jfvcarriereboard.nl Klappers bestellen Vanaf 12 t/m 20 maart 2011 is het mogelijk om via Progress klappers te bestellen voor het semester 2B www.rug.nl/rechten/voorzieningen/repro/klapperinfo

ken te zitten en proef je graag wat van de praktijk? Binnen de vereniging zijn vele mogelijkheden om naast je studie actief te zijn. bestuur@simonvanderaa.nl www.simonvanderaa.nl Groningse voorronde Nationale Pleitwedstrijd 2011 Op vrijdag 8 april 2011 zal voor de tweede keer de Nationale Pleitwedstrijd plaatsvinden. De Nationale Pleitwedstrijd wordt georganiseerd door de strafrechtverenigingen van Groningen, Utrecht en Nijmegen. Elke vereniging organiseert haar eigen voorronde. De Groningse voorronde zal plaatsvinden op donderdag

Woensdag 16 maart komen een tweetal Rijkstrainees vertellen over het traineeship. Het bijwonen van deze bijeenkomst is gratis, maar meld je wel even aan via de website www.talentcareercenter.nl stages.letrug.nl www.rug.nl/let/stagebureau Stage: D66, Den Haag Opleiding: diverse. Periode: in overleg. Opdracht: ondersteuning van de Tweede Kamerfractie van D66. Meer info: Stagebureau Letteren, tel. 050-3635844. Zie Nestor, Ba-stages/Ma-stages onder “placement vacancies”. Vraag altijd eerst toestemming aan je docent! stages.let@rug.nl

Stageplaatsen P.I. Veenhuizen De Penitentiaire Inrichting Veenhuizen biedt stageplaatsen van minimaal 3 maanden (en minimaal 3 dagen per week) voor een student(e) met bijzondere belangstelling voor sanctierecht, meer in het bijzonder het beklagrecht voor gedetineerden. De student(e) wordt gevraagd om - ten behoeve van de directie - beklagzaken te behandelen en onder begeleiding ook te bepleiten bij de beklagcommissie van de Raad van Toezicht en eventueel de beroepscommissie van de RSJ. Vereisten: 21 jaar of ouder en een stabiele persoonlijkheid. PI Veenhuizen biedt een stagevergoeding. Belangstellenden kunnen zich d.m.v. een sollicitatiebrief en CV melden bij Joukje Gol (j.gol@dji.minjus.nl) of Peter Schelkers (p.schelkers@dji.minjus. nl). NB: bij acceptatie dient u zich te melden bij de stagecoördinator van de sectie strafrecht, mr. E. Gritter (e.gritter@rug.nl). Onderzoeksstage rechten: gevaarzetting & nalaten De sectie strafrecht van de vakgroep strafrecht & criminologie biedt op korte termijn (start: uiterlijk in april 2011) ruimte voor een onderzoeksstage (7 EC’s). De stage betreft het onder begeleiding verrichten van jurisprudentieonderzoek naar het civielrechtelijke leerstuk ‘gevaarzetting’. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de stagebegeleider, mevr. mr. K. Maas (k.maas@rug. nl, 050-3635470). Over de werktijden en de precieze invulling van de stage zal nader overleg volgen. Het met succes gehaald hebben van het vak Burgerlijk recht 3 strekt tot aanbeveling. Belangstellenden met affiniteit voor het civiele recht kunnen zich per e-mail d.m.v. een (korte) motivatie en onder bijvoeging van een cijferlijst melden bij mevr. Maas. NB: bij acceptatie dient u zich te melden bij mr. E. Gritter (e.gritter@rug.nl). Propedeuse keuzevak Studenten BA Rechtsgeleerdheid, BA Recht & ICT en BA Internationaal & Europees Recht kunnen hun propedeuse afronden door het volgen van één van de drie propedeuse keuzevakken in semester 2b. Ben je geinteresseerd in onderwerpen als: downloaden en auteursrecht, privacy op internet of grensoverschrijdende computercriminaliteit, en zie jij ook het groeiende juridische belang van het internet? Het eerste college is op 7 april van 11-13 uur in zaal H14.026. m.h.paapst@rug.nl www.rechtenict.nl Simon van der Aa zoekt bestuur en commissies Simon van der Aa is weer op zoek naar een nieuw bestuur en naar nieuwe commissies voor het collegejaar 2010-2011. Ben jij het zat om alleen maar met je neus in de boe-

ACLO Solliciteer nu! De ACLO is op zoek naar een nieuwe PR & Activiteitencommissie (PRAccie). Vijf enthousiastelingen gaan alle ACLO evenementen organiseren en ludieke PR-stunts verzinnen. Ga jij er voor zorgen dat er volgend jaar 18.000 sporters of meer bij de ACLO komen sporten? Je bent gemiddeld 8 uur in de week bezig met de PRAccie. Hier tegenover staan o.a. een fantastisch jaar, CV-building, bestuursbeurs en een gratis sportbewijs. Meer informatie? Kijk op www.aclosport.nl of mail naar interncoordinator@aclosport.nl. Interesse? Stuur voor 18 maart je motivatie + CV naar interncoordinator@aclosport.nl interncoordinator@aclosport.nl www.aclosport.nl

GSp GSp - Studentenplatform voor Levensbeschouwing Een plaats voor bezinning, religie, debat en gezelligheid. GSp, Kraneweg 33, tel. 3129926 info@gspweb.nl www.gspweb.nl

17 maart 2011 en zal eveneens bestaan uit een workshop door een officier van justitie. Ben jij degene die Groningen gaat vertegenwoordigen in de Rechtbank van Utrecht tijdens de Nationale Pleitwedstrijd 2011? Schrijf je dan nu in via de website en doe mee aan de Groningse voorronde! bestuur@simonvanderaa.nl www.simonvanderaa.nl

Letteren Lecture by Prof. Igawa (Osaka University) Visiting professor Kenji Igawa from the University of Osaka (Japan), currently hosted by the Euroculture department, will present a public lecture on Wednesday March 16 from 11-13 hrs. The title of his lecture: Another Uprising Against the Spanish Emprie in the Age of Egmont. Lokatie: Academiegebouw room A12. Language: English. Please feel welcome to attend! m.van.der.weij@rug.nl S TA G E B U R E A U L E T T E R E N

Voorlichting Rijkstraineeprogramma Woensdag 16 maart 2011, 14.0016.00 uur - Senaatskamer (Academiegebouw) Ben je bijna of pas afgestudeerd (WO-master) én geïnteresseerd in werken bij de rijksoverheid ? Dan biedt het Rijkstraineeprogramma jou de kans op een carrière met inhoud. Het Rijkstraineeprogramma 2011 staat open voor mensen die na 1 september 2009 en vóór 1 september 2011 zijn afgestudeerd (WO-master).

www.rug.nl/let/stagebureau Stage: VNG International, Zuid Afrika Opleiding: diverse masters. Periode: april t/m augustus. Opdracht: samenwerking met de lokale vereniging voor lokale overheden. Meer info: Stagebureau Letteren., tel. 050-3635844. Zie Nestor, Mastages, onder “placement vacancies”. Vraag altijd eerst goedkeuring aan je docent. stages.let@rug.nl www.rug.nl/let/stagebureau

Studenten Studenten Service Centrum Talent & Career Center: Het Rijkstraineeship, iets voor jou? Ben je bijna of pas afgestudeerd (WO-master) én geïnteresseerd in werken bij de rijksoverheid ? Kom dan naar deze voorlichtingsbijeenkomst. Als trainee doe je namelijk veel ervaring op met het ontwikkelen van beleid en het uitvoeren van (deel)projecten op verschillende plaatsen binnen het Rijk. Het Rijkstraineeprogramma 2011 staat open voor mensen die na 1 september 2009 en vóór 1 september 2011 zijn afgestudeerd (WO-master). Woensdag 16 maart van 14 tot 16 uur - Senaatskamer (Academiegebouw) De voorlichting wordt verzorgd door rijkstrainee Finn van Leeuwen en Jorn Douwstra (allebei RUG-alumni). Aanmelden via

2

onze website (gratis toegang). info@talentcareercenter.nl www.talentcareercenter.nl

Cursusinschrijving periode 3b De cursusinschrijving voor periode 3b is geopend. je hebt t/m 11 maart de tijd om je in te schrijven voor cursussen via www.aclosport. nl. De cursussen zullen starten in de week van 21 maart. www.aclosport.nl

> Studium Generale KennisCafé: Autisme. Zie ook: Agenda > Evenementen

10 t/m 17 maart 2011

Conflict Israël en de Palestijnen - Getuigenis van een buitenstaander Door de complexiteit van het conflict en de overdaad aan gekleurde informatie is het moeilijk om inzicht te krijgen in de situatie. Hanna Tak, sociaal geografe, deed onderzoek en werkte als vrijwilligster in deze regio. Vanuit deze kennis en ervaring zal zij ingaan op situatie in dit gebied. Maandag 14 maart - 20.00 uur - Kraneweg 33 Conflict Israël en de Palestijnen - Getuigenis van een buitenstaander Door de complexiteit van het conflict en de overdaad aan gekleurde informatie is het moeilijk om inzicht te krijgen in de situatie. Hanna Tak, sociaal geografe, deed onderzoek en werkte als vrijwilligster in deze regio. Vanuit deze kennis en ervaring zal zij ingaan op situatie in dit gebied. Maandag 14 maart - 20.00 uur - Kraneweg 33 Persoonlijk gesprek Wie dat wil kan voor een persoonlijk gesprek een afspraak maken met een van de studentenpastores: Lense Lijzen 5260630, Tiemo Meijlink 5792805 of Matty Metzlar 0595-528775. Studentendiensten Martinikerk 13/3 11.30 uur K. van der Plas 13/3 17.00 uur J. Gelderloos 20/3 11.30 uur I. Frenay 20/3 17.00 uur T. Meijlink

KEI KEI-week zoekt Event Managers! Stichting KEI is op zoek naar een team van 7 studenten, Event Managers! Wil jij de leiding over de grootste introductieweek van Nederland? Wil jij de leiding over ongeveer 100 KEI-crewers? De organisatie van de KEI-week van dichtbij meemaken en wil jij samen met het

17 maart ForumDwarsDiep Dwarse boeken. Titel: ‘ Geert Wilders, tovenaarsleerling’- Meindert Fennema. Sprekers: Hans Renders, Elsbeth Etty. O.l.v. Hans Harbers. Plaats: ForumImages, Hereplein 73, Groningen. Tijd: 20.00 uur. 17 maart Studium Generale: Kenniscafé Groningen. Thema: Autisme. Sprekers: Erik Mulder, Ernst Horwitz en Jojanneke Bastiaansen. O.l.v. Bart van der Laar. Plaats: ForumImages, Hereplein 73, Groningen. Tijd: 17.00 uur.

Tentoonstellingen T/m 29 april 2011 Tentoonstelling “ Bliep Bliep”. Computer, geluid en games. Plaats: Universiteitsmuseum, Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, Groningen. Tijd: dinsdag t/m zondag, 13.00- 17.00 uur. T/m 8 mei 2011 Tentoonstelling “ Moving Machines”, de kunst en techniek van Paul van Twist. Plaats: Universiteitsmuseum, Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, Groningen. Tijd: dinsdag t/m zondag, 13.00- 17.00 uur. T/m 1 september 2011 Tentoonstelling: gaRTen#02, kunst in en rondom de oude Hortus. Plaats: Faculteit GMW, Grote Kruisstraat 2/1, Groningen. Tijd: 15.00 tot 18.00 uur. T/m 14 januari 2012 Tentoonstelling “ Artificial”, geïntegreerde kunst in de vaste collectie. Plaats: Universiteitsmuseum, Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, Groningen. Tijd: dinsdag t/m zondag, 13.00- 17.00 uur. NADERE INFORMATIE Afdeling Communicatie tel. 363 5445/5446 communicatie@rug.nl Dagelijks Bestuur een fantastische zomer beleven waarin je veel zult leren? Word Event Manager! Kijk voor meer informatie op www.keiweek.nl en vraag vrijblijvend een informatiepakket aan. Stuur je CV + motivatie voor 4 april naar sollicitatie@keiweek.nl . Solliciteer naar deze fantastische ervaring!

ESN International Week Groningen 21 – 22 -23 -24 March ‘Eliminate Your Borders, It’s a Small World after All!’ Do you want to be part of a Great Fun Week? Getting to know student’s lives of fellow students? That’s possible during the International Week! The week will kick off on Monday the 21st of March with a great Interactive Workshop & an Openings Party! The next daywe will start our cultural night by watching the movie ‘Away we Go’ @ the Vera and finish with a Live Music Band Night where the Albertus Jazz band will play great music @ het Pakhuis. Wednesday we’ll start with drinks at Albertus and afterwards International students have the opportunity to join a Yearclub or Committee of the fraternities Albertus, Dizkartes or the student associations SIB or AEGEE. Sign-up & join and compete with an international team for great prices! After the Pubquiz the last party of the week will take you to a world of Legends & Fairytales. info@esn-groningen.nl www.international-week.nl Take your mentor Ice skating! Want to measure how Dutch your mentor really is? Take him/her with you on the slippery ice of Kardinge for some serious Ice skating. We promise, there’s nothing better for bonding than strapping on some skates and taking a few laps on the ice! For more information on this event, check the ESN website! info@esn-groningen.nl www.esn-groningen.nl Flicks International Student Short-Film Festival Usva and ESN are happy to inform

you: The 11th and 12th of March 2011, the second annual Flicks International Student Film Festival will take place in Groningen, the Netherlands. This festival, organized by students, promises to be a highlight for film buffs and filmmakers in Groningen. Any theme will come by, so be surprised! For more information check the Flicks website. info@esn-groningen.nl www.flicksfestival.com

Diversen Risk Conference 2011 The annual conference of student association Risk will be held in Martiniplaza in Groningen on March 10th. During the Risk Conference 2011, the theme of Mergers & Acquisitions (M&A) will be enlightened. The day will be led by chairman Annette Nijs. Lectures will be given by well experienced and international speakers like: Ernst Jan Kruis (Solveigh), James Nolan (Philips), Wim Holterman (PwC), Ondra Otradovec (ArcelorMittal) and Evert van Walsum (AFM). The day will end with an interactive discussion panel, where Killian McCarthy and some of the above speakers will discuss developments in M&A. congres@verenigingrisk.nl www.riskconference.nl Academisch Schrijfcentrum Het Academisch Schrijfcentrum Groningen is er voor alle studenten die bij hun schrijfopdracht een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Weet je niet hoe je moet beginnen of ben je de draad kwijt? Of zie je door de taalfouten de tekst niet meer? Meld je op www.rug.nl/ schrijfcentrum aan voor een individueel gesprek met een schrijfcoach. Kijk ook eens op www.rug. nl/noordster voor schrijftips. Bèta Bedrijvendagen Ben jij een bèta-student aan de RuG? Kom dan naar de Bèta Bedrijvendagen op 22 en 23 maart. Kijk op onze site! bestuur@beta-bedrijvendagen.nl www.beta-bedrijvendagen.nl


UKAATJES OPGAVE:

Kantoor Oude Kijk in’t Jatstr. 28 Open Ma t/m don 9-17 u. Woe 9-16 u Per post Postbus 80, 9700 AB Groningen KOSTEN: € 5,- per 20 woorden

INLICHTINGEN:

(050) 363 66 99 k.dons@rug.nl

Aangeboden ■ Raterink Administratie en Belastingzaken Eexterweg 37, 9461 BB Gieten. Hulp nodig bij uw belastingaangifte? Ik wil je hierbij graag helpen tegen een redelijk tarief. Speciaal voor jongeren en studenten met een weekend of vakantiebaantje. Als je belasting betaalde is terugvragen mogelijk tot 2006. Neem gerust contact op via tel. 0592-264715 of e-mail jb.raterink@planet.nl

Kandidaatstelling universitaire verkiezingen 2011 voor medewerkers en studenten

■ Verhuizen? Binnen Groningen of Europa, Wij brengen u weer thuis. www.jandejong.nl 050-3139149

Gevlucht uit

Verkiezingen! - uw recht! - uw belang!

Sierra Leone

U kunt zich kandidaat stellen voor een zetel in de universiteitsraad (beide geledingen), in de faculteitsraad (beide geledingen), in de dienstraden t.b.v. de Bibliliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen, het Bureau van de Universiteit, het KVI, het Facilitair Bedrijf (FB) en het CIT. Bij het Universitair Onderwijs Centrum Groningen (UOCG) vinden als gevolg van een reorgansiatie geen verkiezingen plaats voor de dienstraad.

Diverse Gevangen in

■ Muurvast in je KORTING scriptie? VOOR STUDENTEN angst Studeer af met hulp van De Hoog slagingspercentage 1e keer Scriptieversneller. Persoonlijk, prettig, efficiënt. Pakketten met examengarantie descriptieversneller.nl. Ook spoedcursussen Wanneer geeft Met succesgarantie! thuis? in VW Golf enweer Mercedes A ■ Beleef cultuur, Lessen bouwvan 60 minuten Nederland Vluchtelingen hebben recht op bescherming mee! Uniek vrijwilligerswerk en een humane behandeling. Info/aanmelden of Maar de werkelijkheid in Nederland is anders. wereldwijd, 2-4 weken, lage Kijk op www.vluchtelingenwerk.nl. kosten. Infodagen: 12 maart Nijmegen en 18 maart Utrecht. www.ibo-nederland.org

■ Opgeruimd het voorjaar in! Opruimen / ordenen, opzetten huisadministratie, nabestaandenmap maken, opruimadviesgesprek. Bel/mail voor vrijblijvend orienterend gesprek. Femke Katerberg – professional organizer 0505491343 of 06-24382568 www.opruimkunst.nl of info@opruimkunst.nl

De kandidaatstelling voor genoemde raden dient te geschieden op dinsdag 22 maart 2011 tussen 09.00 en 17.00 uur en op woensdag 23 maart 2011 tot 13.00 uur bij mw. drs. B.H. Pier, ambtelijk secretaris, kamer 292, Oude Boteringestraat 44, tel: 363.8535. De zetelverdeling voor de onderscheiden medezeggenschapsorganen luidt als volgt:

3143336 www.spits92.nl

personeel

studenten

Universiteitsraad:

12

12

Faculteitsraden: Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 5 Rechtsgeleerdheid UMCG Wiskunde en Natuurwetenschappen Letteren Economie en Bedrijfskunde Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Wijsbegeerte

5 9 0 9 9 9 9 5

5 9 7 9 9 9 9 5

5

5

KORTING VOOR STUDENTEN Hoog slagingspercentage 1e keer Pakketten met examengarantie Ook spoedcursussen Lessen van 60 minuten in VW Golf en Mercedes A

3143336 www.spits92.nl

Info/aanmelden

of

Ruimtelijke Wetenschappen

Dienstraden: Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen Bureau van de Universiteit KVI Facilitair Bedrijf CIT

aantal zetels 7 7 5 7 7

De verkiezingen 2011 voor de personeels- en studentengeledingen van de universiteitsraad, de faculteitsraden en dienstraden van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zullen langs elektronische weg geschieden van 9 t/m 20 mei 2011. Alle kiesgerechtigden zullen vroegtijdig en op adequate wijze worden geïnformeerd over de elektronische verkiezingen en de manier waarop gestemd kan worden.

Het kiesrecht is een belangrijke verworvenheid! Maak gebruik van dit recht!!!

uk-spits 110128.indd 1

31-01-2011 10:25:00

PhD position Sustainable consumption and quality of life

Nieuwe vacature

Secretaresse 3

1,0 fte | Faculty of Behavioural and Social Sciences

0,6 fte | Faculteit der Letteren

Bijzonder Hoogleraar Internationale Betrekkingen

Openstaande vacatures

0,2 fte | Faculteit Rechtsgeleerdheid

Universitair Docent Straf(proces)recht 1,0 fte | Faculteit Rechtsgeleerdheid

Biotechnicus/Zoölogisch Analist 1,0 fte | Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

PhD position Computational Semantics 1,0 fte | Faculty of Arts

PhD position Cognitive Modeling group 1,0 fte | Faculty of Mathematics and Natural Sciences

PhD positions General Linguistics/Phonetics 3,0 fte | Faculty of Arts

Promovendus Law and Governance 1,0 fte | Faculteit Rechtsgeleerdheid

PhD positions Graduate School of Humanities: Culture Studies

Lecturer Information Science 0,7 fte | Faculty of Arts

4,5 fte | Faculty of Arts

PhD positions Graduate School of Humanities: Language and Cognition

PhD position Law and Governance 1,0 fte | Faculty of Law

2,7 fte | Faculty of Arts

Nadere informatie over deze vacatures vindt u op: www.rug.nl

PhD position Graduate School of Humanities: Archaeology

De RUG biedt speciaal aan meeverhuizende werkende partners van nieuwe medewerkers goede loopbaanfaciliteiten.

0,9 fte | Faculty of Arts

De RUG streeft naar een evenwichtig opgebouwd personeelsbestand. Op een aantal terreinen zijn vrouwen nog ondervertegenwoordigd. Daarom worden zij vooral uitgenodigd te solliciteren.

werken aan de grenzen van het weten


E N G L I S H P A G E 15

UK 25 - 10 MAART 2011

Wouter Marchand PhD project on the history of the effect of student grants on social mobility Wouter Marchand just had a nail-biting experience. On 3 March, he presented what he had done so far to a group of some 50 civil servants at the Department of Education in The Hague. “The Department is one of the sponsors of this project. And these people know a lot about student grants, so I was a bit apprehensive.” Marchand had ten minutes, just like two colleagues from the universities of Leiden and Utrecht, who are also working on the project celebrating 200 years of student grants. Marchand presented how he would study the effect of student grants on social mobility. “I will look at the background of the recipients of government grants and will do so throughout the study period, to see if there are any changes­ in who gets these grants.” He has already noted that universities sometimes used to award government grants to students they really wanted, rather than those who needed it the most. “That caused the government to introduce stricter regulations in 1836.” Up to 1919, all government grants were listed annually in a report to Parliament. That’s an important source of information for Marchand. But he also scans newspapers, digitized by the Koninklijke Bibliotheek (the Dutch National Library). Marchand thoroughly enjoys going to work in the morning and browsing 19th-century newspapers in the online archive. “The difficult thing is to stay focused on student grants when there’s so much interesting stuff to read on a page.”

Shaghayegh Abdolahzadeh PhD project in chemistry, on manganese­ catalysed oxidation

PhD puppies part III: enjoying science

Photo Reyer Boxem

|  s e r i e s   |  It’s the final step in their education, and the first step in their academic career. Four PhD students share their experiences in their first year. After six months they are really enjoying themselves. By rene fransen

She has just presented a poster with her first results at an international conference in Noordwijkerhout. “It was good to see people were interested in my work”, says Shaghayegh Abdolahzadeh. She presented a method to monitor a chemical reaction in water. “My results show that it is possible to study the reaction at low concentrations, using Raman spectroscopy. It’s a fantastic instrument, I really like working with it”, says Abdolahzadeh. Having completed the first half year of her project, she now feels she knows where she wants to go. “I have a clearer idea of my project, where it fits in with other research in the group.” She has also familiarized herself with the equipment she’s using. The first results mean that she’s really in business now. “I will discuss the next step with my supervisor.” Abdolahzadeh divides her time between reading science papers, preparing talks and doing experi­

ments in the lab. These experiments often take a few days. “It gives me a lot of energy when I get good and useful results. My supervisor’s attitude towards me makes me more enthusiastic about my work as well.”

Bart Groen MD/PhD project on complications in pregnant patients with Diabetes Mellitus Bart Groen got off to a flying start with his PhD project. As an MD/PhD student, he had already spent quite some time on his project before his official start in September. But now he’s paying the price – although not without pleasure. Starting on 3 January, Groen began his final 20-week clerkship for his

self there.” But it’s all worth it. He is thoroughly enjoying the clinical work and the research too. “It’s not an easy combination”, he stresses. “You have to be really motivated to do this. But I can manage.”

Fernando Nieto Morales medical training: gynaecology at a hospital in Heerenveen. “I really­ like it here”, he says by phone. “I’ve done four weeks of obstetrics and now I’m seeing my own patients and looking in on surgical procedures.” Beforehand, he was a little apprehensive. “I was a bit rattled by the thought that in 20 weeks I would be a licensed doctor. But now, I feel the transformation process from student to doctor is really taking place.” He has done some deliveries, with increasing responsibility. “The first baby I delivered myself was – well – a very satisfying occasion.” Meanwhile his research is going strong and he is still selecting pregnant women with diabetes for the two human studies he started in the autumn. And although two students are doing the practical work, Groen still has to appear at the university medical centre in Groningen (UMCG) regularly. “That can be hard. Working all day in Heerenveen, getting home to Groningen and then on to the UMCG. Sometimes I have to drag my-

PhD project on organizational governance, social sciences The Christmas holidays were spent in his native Mexico. But it was also a business trip for Fernando Nieto Morales, as he tried to persuade former colleagues at the Center for Economic Studies and Teaching (CIDE) in Mexico City to work with him on his project. He wants Mexican data to supplement the information he already has from Dutch public organizations. “They were interested, but I couldn’t get them on board yet. It might take a few more months of negotiations.” Meanwhile, he is revising a paper he has submitted to a journal. “One of the reviewers noted a possible flaw in the statistical analysis. So I had to do this again.” Unfortunately, he couldn’t find the dataset he had used. “It got lost, or I de-

leted it by accident.” So he had to rebuild the dataset from his original database, which was a lot of extra work. “The good thing is that the paper was not rejected and I got some useful comments.” The extra work hasn’t stopped him from starting an extra project. “It’s the way I work, I like to switch between projects. If I work on just one project, I develop tunnel vision.” The extra project is on the perception of democracy in Mexi­ co. “I stumbled upon a database from the Mexican government, with survey data spanning 10 years on issues like satisfaction with democracy and the economic situation.” He wants to see whether democracy per se has a positive value for citizens, or if it is only instrumental in gaining, for example, economic prosperity. And this is not the only ‘project on the side’ for Nieto Morales. “I’m involved in setting up the representation of PhD students towards the faculty and the Graduate School. And I’m part of the ‘Groningen Talent Group’ in the city of Groningen.” Will nothing slow him down? “Actually, I may have to get knee surgery. An old injury I’ve got is getting more painful. A side effect of the cold Dutch weather, it seems.”

This is the third part in a series. The first was published on 21 October, the second on 9 December 2010.


INTERNATIONAL

25

contac t: 050 -3636130, erns tarbouw@ukrant.nl

Inside: PhD Puppies part III I N D E P E N D E N t W E E K L Y F O R T H E u ni v er s i t y O F g ronin g en n 1 0 M A R C H 2 0 1 1 n Y E A R 4 0

Latino’s♥ Groningen |  r e p o r t   |  ALASG is a new student association for Latin American students. The founders want to build bridges between Dutch and Latino culture and fight prejudice. “Mexicans aren’t lazy. And Holland is no Sodom and Gomorrah.”

the

bleep

is...?

Yvonne Niermans Dutch navy helicopter pilot Yvonne Niermans and her two crew members made the news this week in a way that you’d rather not make the news. They were captured and their helicopter was seized by pro-Gaddafi troops following a failed evacuation attempt. The crew had landed on a beach near the Gaddafi stronghold Sirte to evacuate a Dutch and a Swedish civilian. After their arrest, the crew were paraded on Libyan state television. A voice-over accused the three Dutch military of espionage. Though the Dutch Ministry of Defence initially asked the media not to reveal the names of the captured soldiers, one of the crew members was quickly identified as the 30-year-old Niermans. Just last year, the very same Ministry of Defence had sent her on a media tour because of her involvement in successful operations against pirates off the coast of Somalia. Meanwhile, the Navy, the Ministry of Defence and the Prime Minister are keeping their lips sealed about the situation because they fear that an official comment will only benefit Gaddafi and his cronies. It was leaked that a government delegation led by the Secretary-General of the Ministry of Foreign Affairs had travelled to Malta to open negotiations with Libya, but the authorities refused to confirm even that. [ Ernst Arbouw ]

By richard kootstra The year was 2007 and Maria Grassi from Argentina was backpacking in Europe. She fell in love with the place and from that summer on it was clear: she wanted to study in Europe. A year later she was awarded a scholarship by Erasmus Mundus, a foundation that allows students from all over the world to study in the European Union – and vice versa. Her destination: Groningen. Suddenly she freaked. “I felt I was going to Sodom and Gomorrah! I thought, my God, how am I going to be able to study with all those drugs and parties going on around me? Will I be able to study at all?” But once in Groningen, she discovered that it wasn’t so bad. People are quite open, she found. “And respectful about the choices of others. And you actually have a bureaucracy that works!” Still, it would have been nice if there had been someone, maybe back in Argentina, who could have told her that her fears were unnecessary. There wasn’t at the time, but there is now. Thanks to the ALASG, the Association of Latin American Students in Groningen. Grassi founded the association ­only five months ago together with 35-year-old economics PhD student Jesús Rosales Carreón from Mexico and his colleague Veronica Caride from Argentina. Their goal: to build bridges between Latino and Dutch culture and create a network to encourage exchange between the two. Carreón: “These last two or three years, there’s been more and more contact between the RUG and Latin American universities.” That creates a steady influx of Latino students in Groningen. Students from Latin America can contact ALASG through its website or Facebook. That will help them to find their way in Groningen. Grassi and her fellow board members will help students fill out administrative forms, show them how to pay bills and translate when necessary. “Help with just about everything where language is an issue.”

Who

Photo Reyer Boxem

The ALASG founders They’ve even managed to arrange free Dutch language classes taught by Teresa Alcacio, a secretary working at the Faculty of Arts. In the future, students who have returned can help students who plan to come to Groningen, or Dutch students who want to study overseas. Whenever an ALASG

member returns home, the idea is to stay in contact. Advice to Dutch students going to Latin America is useful, because it’s not only Latino students who are prejudiced towards the Dutch. The Dutch often have a stereotyped image of – for example – Mexico too.

“There’s that image of a ­Mexican sleeping in the shade with a sombrero on his head, and a donkey standing next to him. We’re not at all lazy!” Carreón states. “In fact, the University of Mexico is ranked in the top 200 universities.”

www.alas-groningen.org

Sweden introduces tuition fees

Overseas students keep UK uni’s afloat

Non-EU student support cut

Board approves Grasp split

Swedish universities are set to introduce tuition fees for all nonEU students, starting in September. According to Times Higher Education, the average fee will be around SKR 125,000 (EUR 14,100). Tuition will remain free for EU students. The introduction of university tuition fees is part of a wider programme to cut public spending. In the last four years, when education was free to all students, the proportion of students from Asia increased from 24 to 40 percent.

Higher education in the UK is becoming more and more dependent on tuition fees paid by overseas students, British media report. International students’ tuition fees now represent 10 percent of the universities’ income, amounting to GBP 2.2 billion (EUR 2.5 billion). The figures were revealed early this week in a study by the Higher Education Funding Council for England. The report comes at a time when the British government plans to restrict student visas.

The Faculty of Arts is contemplating cutting financial support for non-EU students after overshooting its budget for Erasmus grants by EUR 50,000. The faculty currently awards up to EUR 438 towards visas and residence permits for non-EU students. The Faculty of Arts awards EUR 250,000 in Erasmus grants every year. The money is from internationalization organization Nuffic, which however only provided EUR 200,000 in funding this year to the Faculty of Arts.

The Board of the University has approved the division of the Groningen Association for PhD students (Grasp). Grasp wants to split itself into two separate organizations, Gopher and Grin. In the current plan, Gopher (Groningen Organization for PhD Education and Recreation) will provide facilities and support for PhD students while Grin (Groningen Graduate Interest Network) will attempt to get a PhD candidate elected to the next University Council.

Bliep! Bleep! Geeks beware! The University Museum has not one but two exhibitions with more than a little bit of nerd appeal. At Bliep! Bliep! (Bleep! Bleep!) it’s possible to play retro computer games and make your own computer music. The other exhibition, Moving Machines, shows six of the – well, eh – moving machines by artist Paul van Twist. For more information, go to the museum’s website: www.rug.nl/museum

uk 25 - 10 maart 2011 | jaargang 40  

Onafhankelijk weekblad voor de Rijksuniversiteit Groningen; Independend weekly for the Groningen University (Netherlands)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you