Page 1

O N A F H A N K E L I J K W E E K B L A D V O O R D E R I J K S U N I V E R S I T E I T G R O N I N G E N n 8 D E C E M B E R 2 0 11 n J A A R G A N G 4 1 , N U M M E R 15

Pagina 2 & 3 >

Foto Pepijn van den Broeke

W W W.UNIVE R SIT E ITSK R AN T.NL VERHALENWEDSTRIJD

HET MOET ANDERS

WAS HET ZELFMOORD?

Schrijf en win € 500

Minder bibliotheken

Doorgezaagde man

Al een plot bedacht voor de verhalenwedstrijd van de UK? Schrijf een verhaal van maximaal 1800 woorden over het thema De Andere Kant en win € 500. Als je tips nodig hebt, ga dan snel naar onze Facebookpagina, want daar staan ze. Pagina 8>

Van acht bibliotheken nu naar twee straks. De bibliotheek van de RUG moet opnieuw zwaar bezuinigen. Er blijft één bieb over in de binnenstad en één op Zernike. Maar directeur Marjolein Nieboer ziet ook kansen. Meer studieplekken bijvoorbeeld. Pagina 5&10/11>

27 was hij toen hij stierf, jong en gezond van lijf en leden. Was het zelfmoord, een ongeluk? Al tientallen jaren drijft hij, in stukken gehakt, in alcohol en formaldehyde. En heel soms mag hij uit het museumdepot. Pagina 9>

WIN KAARTEN EN BOEK KLAAS VAN BERKEL Universiteitshistoricus Klaas van Berkel schreef De stem van de wetenschap, over de geschiedenis van de Akademie van Wetenschappen. De UK geeft dit prachtige boek weg. Je kunt ook vrijkaarten winnen voor optredens van Tim Knol en La Pegatina. Meld je voor di. 13 dec. 17.00 u aan via onze site of Facebook. Pagina 8/ 9 & 11 >


2 OPMERKELIJK COLUMN

Michiel

GELDVERSLINDER

Spelletje Job Cohen in de Tweede Kamer is als een horrorfilm met Jim Carrey: verkeerde man, verkeerde plek, verkeerde tijd. Hij is wel lief, hoor. Maar hij lijkt meer een grootvader dan de onbetwiste oppositieleider. Zoals hij verkondigt lekker zichzelf te blijven en het spel van Wilders niet meespeelt. Daar kiest hij bewust voor, zegt hij. Waarschijnlijk is het een lange-termijn plan, want nu is de gedroomde premier van links de schlemiel van het binnenhof. Speelde hij het spel van Wilders maar mee. Ik zie het al voor me. Cohen achter het spreekgestoelte en Wilders die naar de interruptiemicrofoon sprint. Aldaar begint Geert zijn verhaal af te steken over shariasocialisten, bedrijfspoedels en criminele Marokkanen. Net als hij op gang komt, wordt hij lachend onderbroken. “Mijn excuses, mevrouw de voorzitter”, grijnst Cohen, terwijl hij een traantje wegpinkt. “Maar het gecombineerde strafblad van de ‘fractie’ van de heer Wilders zou zelfs een jeugdbende uit Kanaleneiland doen blozen. U denkt toch niet dat ik u en uw schorem ook maar één seconde” – Cohen begint nu te schaterlachen – “serieus kan nemen?!” Wilders zwijgt en grijpt naar zijn telefoon om een hatelijke tweet de wereld in te slingeren. Cohen vervolgt. “Meneer Wilders, ik sta recht voor uw neus! Als u wat te zeggen hebt, dáár is de microfoon.” Wilders verroert geen vin en Cohen knikt tevreden. “Mooi. Als meneer de populistische pietlut zo vriendelijk zou willen zijn om zijn verbale diarree voor zich te houden want de stank die u met zich meebrengt is ondragelijk.” Wilders draait zich om, commandeert zijn volgelingen de Tweede Kamer uit. “Ach, verrassend”, glimlacht Cohen. “U schreeuwt wat om vervolgens weg te rennen. Als een mokkende peuter. Als een gecastreerde pitbull die wel blaft maar de ballen mist om terug te bijten. Ik zie uw tweet vol zelfmedelijden tegemoet, Wilders!” Cohen pakt een zakdoekje en zwaait vrolijk richting de vertrekkende PVV’ers. “En laat er geen misverstand over bestaan: u bent een lafaard en ik lust u rauw.” Wilders slaat de deur achter zich dicht. Gejoel en applaus van de resterende Kamerleden. Zelfs Rutte lacht besmuikt. Man, wat mooi zou dat zijn. Zal wel niet gebeuren. Jammer. Michiel Klaassen is student journalistiek.

Nieuwe media

@Yuppie! Christmas decoration at student plaza in Zernike @univgroningen @SW7_ 2: Geterroriseerd

Dit zwarte |_

RUG zit met het verlaten

Studentenhotel Een studentenhotel voor minimaal 600 studenten, met restaurant, receptie, fitness en wasfaciliteiten.

TWITTER @janvanhetpand: Even de krant lezen: Blijkt dat in 10 minuten de kaarten verkocht zijn voor Richard Dawkins’ lezing... Vangen we nu achter het net met??

UK 15 - 8 DECEMBER 2011

door die irritante fucking duiven, sterk geneigd af te stappen van wasknijpers gooien en over te gaan op zwaardere munitie @NiekGrunn: @voorlichter die bussluis bij het Zernike werkt goed... Rijdt gewoon iemand over met zijn Volvo. En rijkelui rijden gewoon over fietspad.

Zo ziet Freia de toekomst van het Biologisch Centrum. Elke kamer krijgt een eigen keuken en badkamer en kost rond de driehonderd euro per maand. En om de afstand tussen Haren, de stad en Zernike makkelijk te overbruggen willen ze elektrische scootertjes verhuren. Een geweldig plan, volgens Freia-directeur Albert-Jan Post-

| I N V E S T E R E N | Ruim vijftig voetbalvelden

grond heeft de universiteit in het ‘Wassenaar van het Noorden’, Haren. Ooit het het kloppend hart van het biologisch onderzoek aan de RUG. Nu een zwart gat dat tonnen per jaar opslokt. Wat moeten we doen met het Biologisch Centrum? YOUTUBE

No cars at all

“Okay, I finally figured it out, after being here in Groningen for about two hours, that this is the first place I have ever been to in my life, that has no cars at all. There’s no cars here at all. The first place I have been to in my life where’s there’s no cars at all...” En dat

nog eens tig-duizend keer. Deze Amerikaan uit Seatle kwam naar Groningen omdat hij had gehoord dat het een goede fietsstad was, maar een autoluwe binnenstad, dat had hij nog nooit gezien. “There’s really... no... cars... at all!” tinyurl.com/nocarsatall

Door PETER KEIZER en ANNE CARLIJN KOK

“Het is een bleeder”, gaf rector magnificus Elmer Sterken deze maand in de universiteitsraad toe. Het verlaten Biologisch Centrum in Haren slokt jaarlijks tonnen aan euro’s op. En die kosten kan de universiteit niet gebruiken, want uitgaven rijzen de pan uit: miljoenen aan bezuinigingen op onderwijs en onderzoek, vier miljoen voor herstel van de Lin-

ma. En een plan dat Freia vele miljoenen gaat kosten. Maar dat is geen probleem, zegt Postma. “Die investering kunnen we in tien jaar tijd met dit plan op deze schaal, terug verdienen.” Maar dan moeten er de komende tien jaar wel steeds minstens zeshonderd studenten in het hotel gaan ‘wonen’. Internationale studenten, maar als er ruimte over is mogen er ook Nederlandse studenten in. “We denken vanuit het hotel en we willen vol zitten. Dat betekent ook dat we kunnen fluctueren in prijs in periodes die we niet vol zitten.” In een hotel heb je geen huur-

naeusborg, anderhalf miljoen voor de Hanze Sociëteit, miljoenen voor de verbouw of nieuwbouw van Nijenborgh 4 en dan nog eens de nieuwe Energy Academy. “Het Biologisch Centrum is niet waar we ons geld aan willen uitgeven”, bevestigt Sterken. “Het vorige college heeft slecht nagedacht over de bestemming Haren. Het is waarschijnlijk verlaten met het idee dat de grondwaarde alleen maar zou stijgen, terwijl duidelijk was dat het de andere kant opging.” De RUG wil haar bezittingen in Haren snel verkopen aan een projectontwikkelaar. En het liefst tegen een goede prijs. Maar door de huidige markt en planvorming van de provincie is dat niet mogelijk. “Gemeente en provincie hebben projecten die nog niet zijn verkocht. Die zitten niet te wachten op meer con-

bescherming. Als het Biologisch Centrum verkocht wordt, zit de universiteit dus niet met huurders die er uit moeten. En voor een hotel is ook geen bestemmingsplanwijziging nodig. Die zal Postma dan ook niet aanvragen. Postma is ervan overtuigd dat zijn plan de beste optie is voor de universiteit. “Ik ken de universiteit en zij kennen mij. Koos Duppen heeft mij destijds gevraagd om te bekijken of ik kansen zag. Ik denk dat hij ook zo’n hotel voor ogen heeft gehad. Het is een kanskaart en kosteloos voor de universiteit maar iedereen houdt zich nog een beetje op de vlakte.”

currentie”, verklaart collegevoorzitter Sibrand Poppema. Het duurt waarschijnlijk nog tien jaar voor de 26,5 hectare in de verkoop kan. In de tussentijd slurpt het BC energie.

‘Het vorige college heeft slecht nagedacht over de bestemming Haren’ De stookkosten zouden 7 ton per jaar zijn. Maar de universiteit wil dat niet bevestigen. “Bedrijfsinformatie”, zegt een woordvoerder. Feit is dat de verwarming niet voor delen van het pand kan worden uitgeschakeld. Het staat voor het hele


OPMERKELIJK 3

UK 15 - 8 DECEMBER 2011

gat kost tonnen Biologisch Centrum in de maag

Buurtbewoners Welk plan de universiteit ook kiest, de omwonenden van het Biologisch Centrum krijgen nieuwe buren. En ze maken zich grote zorgen dat dit zeshonderd studenten gaan worden. Ze schreven al brieven naar de gemeenteraad en begonnen een handtekeningenactie tegen het studentenhotel. Maar het stoort ze vooral dat ze niet goed worden geïnformeerd en daardoor steeds moeten gissen naar de plannen. “Wij zijn geen gesprekspartner”, zegt Rob Groen, die spreekt namens de omwonenden. “Terwijl we wél buren zijn van de universiteit. Tot nu toe is uit niets gebleken dat de universiteit of gemeente Haren oog hebben voor de consequenties voor ons en Haren.” Zeshonderd studenten op één plek, in een rustig dorp, ruim een half uur fietsen van de stad. De kans is groot dat dit veel overlast oplevert, volgens Groen. “In de directe omgeving van het Biologisch Centrum wonen 150 mensen. De verhouding ligt straks compleet scheef.”

Het plan van Carex ziet er volgens Groen beter uit. “Dat past hier en is bedoeld voor mensen die in hetzelfde ritme zitten als wij. Maar dat zal de universiteit geen geld opleveren en is daarom waarschijnlijk niet aantrekkelijk. En wij weten niet of de gemeente hier ook nog bepaalde belangen bij heeft.” Maar de kans dat het studentenhotel er gaat komen is groot, volgens Groen ook vanwege het huidige bestemmingsplan. “Dat zegt nu dat er geen permanente bewoning mag zijn. Maar het staat wel een café, zwembad, bejaardensoos of hotel toe. Volgens Freia voldoet een studentenhotel aan die definitie.” Groen stelt dat er in Haren problemen spelen die om een snelle oplossing vragen. De twee grote scholen bijvoorbeeld die uit hun voegen zijn gegroeid. Het Biologisch Centrum zou een oplossing kunnen zijn. Maar dat levert de universiteit waarschijnlijk niet genoeg op. Groen: “Wij hebben gehoord dat de gemeente Haren destijds zes miljoen heeft geboden , maar de universiteit wilde het dubbele. De RUG lijkt dus de powerplayer en ons rest voorlopig niets dan de ontwikkelingen af te wachten.”

Foto Jeroen van Kooten complex aan of uit. “De stookkosten zijn nu zeventig procent van wat het was toen het nog door studenten en medewerkers werd gebruikt”, liet Poppema in maart weten. Er is gezocht naar oplossingen, maar volgens Carex – dat er nu een tiental anti-krakers onderbrengt – zijn de kosten “bizar hoog”. En daar komen nog ozb en onderhoudskosten bovenop. Kortom, er moet iets gebeuren. De universiteit vroeg de gemeente Haren al het bestemmingsplan te wijzigen van ‘bijzondere doeleinden’ naar ‘wonen’. Daardoor wordt de grond meer waard. Haren heeft drie toekomstscenario’s voor het Biologisch Centrum. Bij de eerste krijgt het instituut een nieuw leven als onderkomen voor royale lofts, met tennisbaan, moestuin, sauna en squashhal. Plan twee

Wonen en werken voor dertigplussers Carex ontwikkelde op verzoek van de RUG een plan om van het BC een culturele en professionele broedplaats te maken, met een mix van wonen en werken. Een deel van het gebouw moet bewoonbaar worden voor zo’n 125 mensen. In het andere deel komt werkruimte voor jonge, creatieve ondernemers die bezig zijn met natuur, cultuur en ontwerpen. en drie betekenen sloop en bouw van wooncomplexen of villa’s. Op het Hortusterrein komen dan appartementencomplexen en de bo-

Een pand voor dertigers dus. “Voor mensen die niet genoeg geld hebben om een duur pand te huren”, zegt Carex-directeur Lenze Hofstee. “Maar die wel bezig zijn met dingen máken.” In het centrum zullen ook open dagen, voorstelling en workshops georganiseerd worden. Volgens Hofstee is het logisch dat ook de Hortus bij het plan betrokken wordt. “Natuur en cultuur zijn belangrijk in dit plan.” En dat is volgens Hofstee ook de tanische tuin wordt openbaar park. Poppema zegt dat tenminste één partij geïnteresseerd is, maar het zal nog even duren voordat het zover is.

grote kracht. “Het past daardoor goed in de omgeving en in Haren.” Ook het plan van Carex is voor de universiteit kostenneutraal maar voor Carex zelf een grote investering. Maar zij denken die in enkele jaren, terug te kunnen verdienen. Hofstee: “We willen eerst flink besparen op de stookkosten. Die zijn nu bizar hoog. De rest zal afkomstig zijn van de 250 mensen die er de komende jaren hopelijk mogen wonen en werken.” In de tussentijd wordt er gezocht naar een partij die het terrein wil huren tot er een koper is. “Het is belangrijk om dit budgetneutraal

te doen of zelfs met winst, maar laten we daar maar niet over dromen”, zegt Poppema. De universiteit is in gesprek met twee partijen (zie kaders). Anti-kraakbedrijf Carex wil er een cultuurcentrum onderbrengen. Maar de RUG lijkt voorkeur te hebben voor het plan van Freia – ontstaan uit de vroegere faculteit bedrijfskunde – dat een studentenhotel wil maken voor zo’n zeshonderd internationale studenten. De universiteitsraad reageert gemengd. Personeel vraagt zich af of de RUG goede huisvesting kan garanderen en of de afstand de integratie van de internationale studenten niet in de weg staat. Sterken: “Dat internationale studenten dan moeilijk kunnen integreren, dat zie ik ook. Het is kiezen tussen twee kwaden, geld verliezen of moeilijke integratie.”


4 NIEUWS

UK 15 - 8 DECEMBER 2011

Meevaller van 2,7 miljoen voor RUG Door nieuwe afspraken tussen de universiteiten over de verdeling van de rijksbijdragen, hoeft de RUG jaarlijks 2,7 miljoen euro minder te bezuinigen. Het universiteitsbestuur stopt de meevaller in het nog op te richten University College. Door een nieuw bekostigingsmodel dreigde de RUG vanaf volgend jaar structureel 4,2 miljoen euro mis te lopen. Het universiteitsbestuur wilde de korting van het Ministerie van Onderwijs aanvechten, maar dat is niet meer nodig. De universiteiten maakten zelf afspraken over een nieuwe verdeling van de Haagse geldpot van ruim 3 miljard euro: de universiteit wordt nog ‘slechts’ 1,5 miljoen euro gekort. In totaal krijgt de RUG nu volgend jaar 323 miljoen euro uit Den Haag. De meevaller betekent niet dat de faculteiten minder kunnen bezuinigen. “Het college gaat het geld inzetten voor profilering”, reageert een woordvoerder. Het gaat met name naar de nieuwe bachelor Poli-

Foto Jeroen van Kooten

   Grote

Markt > 02/12/2011 > Afscheid Oostwand

Op het balkon De sloop van de Oostwand aan de Grote Markt luidt het einde van een tijdperk in. Nieuwbakken nachtburgemeester Chris Garrit organiseerde daarom een ‘Ode aan de Oostwand’, om afscheid te nemen van onder meer Friesland Bank, het VVV-kantoor, en natuurlijk Vindicat. Door welmoed van dijken De tien ondefinieerbare letters MVTVA FIDES zijn minstens zo kenmerkend voor de Oostwand als het beeld dat de Friesland Bank al die decennia verrijkte. Achter de theatrale dubbeldeuren gaat sinds 1954 de studentensociëteit schuil waar alleen leden en introducees welkom zijn. Maar vanavond maakt Vindicat een uitzondering. Om tien uur als er afscheid is genomen van de oostwand, is de nazit in hun pand. En iedereen mag komen. Maar eerst dat afscheid. Er wordt aandacht geschonken aan de andere panden, waar de meeste mensen al jarenlang achteloos langsfietsen. Stadshistoricus Beno Hofman neemt het toegestroomde publiek mee door zeven decennia op deze plek, hierin bijgestaan door film en live muziek. Ook wordt het beeld van de Friesland Bank symbolisch de lucht in getakeld, als voorzichtig begin van de sloop. Het hangt er tijdens het spektakel wat treurig bij, alvorens het naar de grond afdaalt. Maar dan is het eindelijk tien uur en is de hoofdact voorbij. Maar de meeste mensen maken geen aanstalten om naar huis te gaan. Vrijwel iedereen wil deze kans aangrijpen om het interieur van Vindicat eens te bekijken. Maar het is koud en de dranghekken blijven

stijf dicht. Onder de wachtenden heeft iedereen wel een idee wat er ongeveer wacht achter de gesloten deuren. “Het is wel een beetje matje, jasje, dasje”, denkt een jong meisje met krullend haar. Een vriend van haar knikt. “Ik ben wel eens binnengeweest als introducee. Je moest je officieel voorstellen aan de senaat.” Eindelijk gaat dan de deur open en komt een student in pak naar buiten. Hij wordt met gejoel ontvangen, alsof het publiek staat te wachten op de Rolling Stones. De student overlegt even met de beveiliging en dan is het moment daar: de hekken mogen eindelijk weg. Iedereen dromt naar binnen. “Gatver het stinkt hier!”, roept een oudere vrouw op de trap naar boven. Het ruikt inderdaad een beetje muf, een duistere combinatie van braaksel en schoonmaakmiddel. Het trappenhuis is aftands en lijkt redelijk vervallen. De hoofdzaal waar de nazit plaatsheeft ziet er beter uit. Op een klein podium treedt een band op, bij de bar is wat geharrewar omdat er betaald moet worden met muntjes, die er nog niet zijn. Maar ondertussen wordt het snel gezelliger. Strak in het pak geeft ook de senaat acte de presence en Beno Hofman wijst op ornamenten die zijn meegenomen uit het oude pand aan de Noordwand. Maar de meeste mensen zijn vooral geïnteresseerd in het befaamde balkon, normaliter niet bestemd voor non-leden en feuten. Massaal stroomt het publiek naar buiten om de Grote Markt van deze kant te bekijken. Twee meisjes hangen uitgebreid over de reling, maar de meesten komen snel tot ontdekking dat het balkon eigenlijk niet zo spannend is. Ze gaan weer naar binnen, waar het in elk geval warm is.

tics, Philosophy en Economics (PPE), waarmee in september 2013 het University College begint. De RUG hoopt nog meer geld terug te krijgen uit Den Haag. Donderdag dient voor de Raad van State een zaak tussen staatssecretaris Halbe Zijlstra en de universiteiten van Groningen, Nijmegen, Eindhoven, Tilburg, Utrecht en Amsterdam. Het conflict draait om een korting die het ministerie oplegde aan de universiteiten om 1,3 miljoen aan het University College van Maastricht te betalen. De universiteiten vinden het onterecht dat zij voor de kosten moeten opdraaien. Die stelde de universiteiten in het gelijk, maar Zijlstra ging in beroep. peterkeizer@ukrant.nl

€ MILJOEN V/D WEEK:

‘Grant Grand Slam’ voor zeldzame ziekte Ze doet onderzoek naar een ziekte die slechts één op de miljoen kinderen treft en werkt met fruitvliegen, een (nog) niet zo populair modelorganisme. Toch haalde Ody Sibon dit jaar ruim 2,5 miljoen euro onderzoeksgeld binnen. Het begon met een Vici, een persoonlijke onderzoeksbeurs van onderzoekfinancierder NWO van 1,5 miljoen. Gisteren kwam de bevestiging dat ze samen met andere celbiologen tweeënhalve ton kreeg van het Prinses Beatrix Fonds. Daartussen zaten een apparatuursubsidie van NWO, deelname aan een Europees klinisch onderzoek en veertig

duizend dollar van een Amerikaanse patiëntenorganisatie. “Dat is dus van fundamenteel tot klinisch”, zegt Sibon, die dit jaar hoogleraar celbiologie werd. Met behulp van fruitvliegen onderzoekt zij onder meer een soort Parkinsonachtige, dodelijke ziekte bij jonge kinderen, die ontstaat doordat het co-enzym A ontbreekt. Sibon heeft fruitvliegen die net als de kinderen ernstige spierverkramping krijgen. “Daar kan je fundamenteel onderzoek mee doen en potentiële geneesmiddelen op testen.” Vorig jaar vond ze een middel dat leek te werken, maar de weg naar toepassing bij mensen is nog lang. “Zo’n ‘grant grand slam’ is wel heel mooi.” renefransen@ukrant.nl

Dizkartes wint band battle Dizkartesband Monkey Fingers won dinsdag de band battle Fraternity Feud. De Dizkartianen namen het op tegen verenigingsbands van Vindicat, Albertus, Cleopatra en Unitas. “We dachten dat ze een populair studentenbandje zochten. Dit hadden we niet verwacht”, reageert bandlid Ivan Sindhunata. In een afgeladen Huize Maas kregen de bands vier nummers lang de kans om zich te bewijzen tegenover een jury, bestaande uit hoogleraar popmuziek Kristin McGee, nachtburgemeester

Chris Garrit, dj Harde Baas en oudrector magnificus Frans Zwarts. “We speelden rock-’n-roll, fifties en blues. Covers met een eigen twist en dat sloeg aan. Maar ik denk dat ook meespeelde dat we muziek speelden uit de tijd dat ze zelf student waren.” Fraternity Feud werd door vijf studenten kunsten, cultuur en media (KCM) georganiseerd als opdracht voor een muziekvak. Samen met de nachtburgemeester regelden ze bovendien dat Monkey Fingers op het Gideon Festival en A Rocket Ride To Grunn City mogen optreden. peterkeizer@ukrant.nl

L

Helpdesk verdwijnt uit de UB Studenten met computerproblemen kunnen voortaan niet meer terecht bij de helpdesk in de UB. De CITservicedesk verdwijnt uit de bibliotheek. Studenten kunnen straks naar de centrale balie in het Harmoniegebouw. Het Centrum voor Informatie

Technologie (CIT) moet 1 miljoen euro bezuinigen en wil het aantal servicedesks terugbrengen. “Het bezet houden van een balie is duur”, zegt algemeen directeur Cees Sterks van het CIT. “In de UB kwamen weinig vragen en de vragen die wel kwamen waren niet locatie afhankelijk.” Voor de binnenstad is er nu één centrale servicedesk. Ook

is er nog een servicedesk in het GMW-gebouw en in de Bernoulliborg op Zernike. Het CIT stelt ook een vacaturestop in. Op dit moment volgen vier servicedesks-medewerkers een traineeship om over een paar jaar enkele vrijgekomen functies binnen het CIT in te nemen. gen. annekok@ukrant.nl

Monkey Fingers

Foto stappengroningen.nl


NIEUWS 5

UK 15 - 8 DECEMBER 2011

Bibliotheken moeten samen De bibliotheek van de RUG moet opnieuw zwaar bezuinigen. Directeur Marjolein Nieboer ziet geen andere oplossing dan het aantal vestigingen terug te brengen. Eén op Zernike en één in de binnenstad. Dit jaar moet de biliotheek 330.00 euro inleveren, volgend jaar 460.000 en het jaar daarna zelfs zes ton. Clustering kan veel geld besparen denkt Nieboer. De vrijgekomen ruimte kunnen de faculteiten benutten om studieplekken te creeren. “Daar is draagvlak voor. Veel

faculteiten hebben grote behoefte aan ruimte.” Hoe de bibliotheken worden samengevoegd, wordt onderzocht. De bibliotheken van economie en bedrijfskunde, en ruimtelijke wetenschappen zitten al samen in het WSN-gebouw. Die van de bètafaculteit in de Bernoulliborg kan worden toegevoegd. Ook de bibliotheken in de binnenstad kunnen samen. De plannen leiden tot onrust onder de medewerkers. Bij de bibliotheek van Gedrags- en Maatschappijwetenschappen zijn ze “geschokt”, zegt afdelingshoofd Rienk Withaar. “Niemand zit te wachten op ophef-

fing. Dat geldt voor bibliotheekpersoneel en facultaire medewerkers.” Hoe het faculteitsbestuur ertegenover staat is nog niet duidelijk, maar volgens Withaar is de bibliotheek van groot belang voor het wij-gevoel bij de faculteit. Bij de splinternieuwe bibliotheek in de Bernoulliborg – waar het faculteitsbestuur al aangaf achter de plannen te staan – zijn medewerkers ongerust. “Dit komt behoorlijk raar binnen”, zegt een medewerker van de bètabieb die niet met naam in de krant wil. “Het faculteitsbestuur wil ons kwijt.” De medewerkers vrezen voor een nieuwe reor-

ganisatie, na de vorige van twee jaar geleden. “Ik denk dat dat onvermijdelijk is.” Letteren is positiever. “Het zat er dik in”, zegt Mimi Vermeer van de letterenbieb. “In Amerika worden al bibliotheken gebouwd zonder boeken. Als we maar goed blijven collectioneren en ontsluiten.” Maarten Goldberg van de rechtenbieb houdt nog een slag om de arm. “Rechten wil deze locatie niet kwijt”, denkt hij. “Het is een beetje doemdenken om nu al te zeggen dat we hier weggaan.” christienboomsma@ukrant.nl Zie ook pag. 10/11 >

Zernikeslachtoffer mag naar huis De Kazachstaanse student die begin september ernstig gewond raakte bij een busongeluk op Zernike, mag weer naar huis. Zijn revalidatie in Beatrixoord verloopt goed. Lopen, praten, alles lukt weer. Binnenkort gaat hij terug naar zijn ouders in Kazachstan. In september pakt hij zijn studie in Groningen weer op. Zijn ongeluk leidde tot felle discussie over de verkeersveiligheid op Zernike. Bussluizen moeten het complex vast iets veiliger te maken.

Student@lert stopt Studentagenten Nico Huismans en Matthijs Beukema stoppen met Student@lert, de e-mailservice waarmee studenten werden geïnformeerd over inbraken, diefstallen en beveiligingsacties. “Mail is uit”, zeggen de studentagenten in de laatste Student@lert. “Studenten zijn altijd en overal verbonden met internet. Ze pingen of whatsappen en zijn misschien op Twitter en Facebook. Om ons online met studenten te verbinden, moeten we hen opzoeken.”

Van Hees decaan wijsbegeerte Martin van Hees, hoogleraar ethiek en politieke theorie, is benoemd tot decaan van de faculteit Wijsbegeerte. Met ingang van 1 januari 2012 volgt hij Michel ter Hark op, die naar Amsterdam vertrekt als decaan van de faculteit Letteren van de Vrije Universiteit. Van Hees studeerde wijsbegeerte en politicologie in Rotterdam, promoveerde in Nijmegen en is sinds 1988 verbonden aan de faculteit. Hij was al vicedecaan van de faculteit en portefeuillehouder onderzoek.

Foto Jeroen van Kooten

Rinze in de war, Lotte tevreden

Overdonderd door nieuwe gitaar Toen psychologiestudente Lotte Sweers hoorde dat de gitaar van studiegenoot Rinze Klomp van de band Candy Flip was gestolen, vond ze dat “echt niet kunnen”. Ze zamelde geld in en dinsdagavond kreeg Rinze een nieuwe ‘Les Paul’. Totaal overdonderd stond Rinze op

het podium. De nietsvermoedende student was meegelokt naar een borrel van studievereniging VIP van psychologie. Maar om klokslag twaalf uur riep Lotte Sweers hem op het podium en toverde een gloednieuwe gitaar tevoorschijn. Wat was er aan de hand? Tijdens de vórige VIP-borrel op 1 november trad Candy Flip op in het Pakhuis. Na afloop lieten de bandle-

den hun instrumenten onbeheerd achter. Maar aan het einde van de avond bleek Rinzes gitaar verdwenen, waarschijnlijk via een zijingang naar buiten gesmokkeld. “En iedereen die Rinze een beetje kent, weet dat zijn gitaar heel belangrijk voor hem is.” Lotte besloot geld voor een nieuwe gitaar in te zamelen binnen de studievereniging. Ze opende een Fa-

cebookpagina en binnen drie dagen was het geld binnen. 54 VIP-leden droegen bij aan de nieuwe Les Paul van ruim 300 euro. “Het is een prachtige gitaar, helemaal omdat hij van jullie allemaal samen is”, stamelde Rinze, zichtbaar in de war. “Dan denk je gewoon wat te gaan drinken en ga je weg met een gitaar, echt gaaf!” judithdegraaf@ukrant.nl

Stapel trekt Sciencepublicatie in Korte USVA-cursus populair De frauderende sociaal psycholoog Diederik Stapel trekt zijn publicatie over de effecten van rommel op discriminatie in het wetenschappelijke tijdschrift Science in. Dit meldt Nature News. Het artikel verscheen eerder dit jaar. Tijdens een staking van schoonmaakpersoneel op het Centraal Station in Utrecht zou hij experimenten hebben gedaan. Daaruit zou blijken dat mensen in een rommelige omgeving eerder in stereotypen gaan denken. De publicatie, die hij samen met zijn Groningse college Siegwart Linden-

berg publiceerde, trok destijds veel aandacht. Lindenberg is niet betrokken bij de fraude, eerder verklaarde hij al dat alle gegevens van Stapel kwamen. In een reactie die hij naar Nature stuurde, zegt Lindenberg niet te weten of alle gegevens uit het onderzoek zijn verzonnen of slechts een deel. “Dat zou ik graag willen weten, maar hij is niet bereikbaar en er is geen andere manier om er achter te komen.” 1 november had de redactie een ‘editorial expression of concern’ doen uitgaan, een teken dat de redactie het artikel niet meer vertrouwde. renefransen@ukrant.nl

Studenten hebben minder belangstelling voor lange cursussen, merkte de USVA vorig jaar. Dit jaar kiest de cultuurorganisatie voornamelijk voor tienweekse varianten. “Sommige lange en daardoor duurdere cursussen kwamen minder snel vol. Tegenwoordig bieden we voornamelijk kortere cursussen. Dat past beter bij de leefstijl van de hedendaagse student met een tekort aan tijd en geld”, zegt bestuurslid Annemiek Wegkamp. Ze weet niet zeker wat de oorzaak is van de teruglopende belangstelling. Maar het bindend studieadvies en de langstudeerboete spelen zeker mee. Met de korte cursussen gaat het ove-

rigens wel erg goed. Vooral de sectie body&mind is populair met lessen poweryoga en pilates. Hier melden zich vooral vrouwen aan. Bij de afdeling electronic music production en de DJ cursus zijn mannen juist in de meerderheid. Wegkamp maakt zich weinig zorgen over de terugloop van het aantal cursisten. “Een cursus volg je maar op één avond in de week. Dit heeft weinig invloed op je tijd.” judithdegraaf@ukrant.nl

Psychologie niet meer in deeltijd De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen trekt volgend jaar de stekker uit de deeltijdvariant van de bachelor pyschologie. Het aantal inschrijvingen nam al geruime tijd af. Dit jaar schreven zich zeven studenten in. Vanaf september 2012 wordt de opleiding afgebouwd. De 71 zittende studenten krijgen tot 31 augustus 2019 de tijd hun studie af te ronden. Dan wordt definitief een streep gezet.

Studentenkoor zoekt 28.000 euro Het Nederlands Studenten Kamerkoor heeft dringend 28 duizend euro nodig doordat een grote sponsor zich terug heeft getrokken. In het voorjaar geplande concerten gaan mogelijk niet door. De studenten zijn online een actie gestart. Via redhetnsk. nl vragen ze om donaties. Ook bedrijven en rotaryclubs zijn aangeschreven. Van de benodigde 28 duizend euro is inmiddels bijna drieduizend euro binnen. [ HOP ]

Meer nieuws: ukrant.nl of m.ukrant.nl (mobiel)


6 OPinie W e t e n s c h a p 

UK 15 - 8 DECEMBER 2011

De rechter is boos |  r e c h t s pr a a k   | Hij shockeerde zijn mederechters een jaar geleden door een boekje

open te doen over de manier waarop sommigen zich buiten de rechtszaal gedragen. Ze leken net gewone mensen. Maar het doel van Rinus Otte was juist om aandacht te vragen voor de moeilijke positie van rechters.

Door René Fransen Ooit was het gerecht waar RUG- verscheen. “Het is mij door een aanhoogleraar Rinus Otte een aantal tal collega’s niet in dank afgenomen jaren geleden de scepter zwaaide te dat ik dit soort dingen opschreef”, klein. Niet alle rechters hadden een vertelt Otte. Maar het ging hem er eigen kamer. Dus was de regel inge- niet om de rechterlijke macht te kijk voerd dat ze thuis mochten werken te zetten. “Ik had deze anekdotes en dat dossiers bij hen nodig om te laten zien thuis werden bezorgd. waar het mis gaat bij de Het bestuur moest beorganisatie van de recht‘Het is mij zuinigen en omdat er inbanken en gerechtshomiddels genoeg kamers door collega’s ven: de rechter staat niet waren, werd de bezorlanger centraal.” niet in dank Otte werkte vanaf eind ging geschrapt. Veel rechters stonden negentig enkele jaafgenomen’ jaren op hun achterste beren als hoogleraar vernen. En toen een rechter keersrecht aan de RUG, struikelde bij het uit de trein stap- naast een baan als rechter. Tussen pen klonk: “Dat kwam doordat hij 1999 en 2008 was hij leidinggezijn dossiers moest meeslepen.” vende bij verschillende gerechtshoOtte verwonderde zich over het ven. Daarna keerde hij terug naar gedrag van deze volwassen, hoog de combinatie rechter/RUG-hoogleopgeleide professionals. raar, maar nu met de leeropdracht Het is een van de vele anekdotes ‘Organisatie van de rechtspraak’. Inin het boek De nieuwe kleren van de middels is hij weer leidinggevende. rechter, dat ruim een jaar geleden “Wat ik als bestuurder heb meege-

Foto Daniela Otte

Rinus Otte: “Zelfs Rembrandt moest leveren, dus een rechter ook” maakt was een leerzame, louterende ervaring”, zegt Otte nu. Sleutel daarbij is zijn vermogen tot zelfreflectie. Vooral in het laatste deel van het boek schrijft hij openhartig over de fouten die hij als bestuurder maakte. Dat hij bijvoorbeeld niet inzag hoe belangrijk het thuisbezorgen van de dossiers voor het welbevinden van de rechters was. Ze dit ontnemen was achteraf de beperkte bezuiniging niet waard.

Want de rol van de rechter is veranderd, uitgekleed zelfs. “Eind jaren negentig is besloten om meer taken weg te halen bij rechters en te centraliseren. Dat gaat nog steeds door”, legt Otte uit. Het organiseren van het strafproces werd in stukjes geknipt en verdeeld over verschillende mensen. Het oproepen van de verdachte, het reserveren van de zaal, het roosteren van de werklast, het kwam in

verschillende handen. “Op die manier kweek je tokodrift”, vindt Otte. De rechter heeft te weinig controle over wat er gebeurt. Bovendien: wanneer een zitting wordt verdaagd – bijvoorbeeld om nieuwe getuigen te kunnen oproepen – wordt het circus opnieuw opgestart. “En krijg dan maar eens dezelfde officier van justitie, griffier en andere betrokkenen bij elkaar. Dat rechters zoveel klagen komt mede doordat ze de

advertentie

Nieuwe vacatures

Openstaande vacature

Medewerker Ontwikkeling digitaal toetsen en beoordelen

Tenure Track Assistant Professor Drug Design

1,0 fte | Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie

1,0 fte | Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Tenure Track Assistant Professor Operations Management

Nadere informatie over deze vacatures vindt u op: www.rug.nl

1,0 fte | Faculty of Economics and Business

Controller 0,8 fte | Facilitair Bedrijf

PhD position Aquatic Biotechnology and Bioproduct Engineering 1,0 fte | Faculty of Mathematics and Natural Sciences

De RUG biedt speciaal aan meeverhuizende werkende partners van nieuwe medewerkers goede loopbaanfaciliteiten. De RUG streeft naar een evenwichtig opgebouwd personeelsbestand. Op een aantal terreinen zijn vrouwen nog ondervertegenwoordigd. Daarom worden zij vooral uitgenodigd te solliciteren.

werken aan de grenzen van het weten


WETENSCHAP 7

UK 15 - 8 DECEMBER 2011

zeggenschap is ontnomen om hun eigen werk te organiseren.” Zelf heeft hij een andere werkwijze ontwikkeld. “Spreek met de rechter een productieniveau af en geef hem vervolgens veel ruimte én bevoegdheden om die productie te halen. Laat de rechter weer centraal staan. Maar laat de rechter ook verantwoording afleggen. Zelfs Rembrandt moest op tijd leveren, dus dat kan je ook met een rechter afspreken.” In Arnhem, waar hij als rechter werkt, is een groeiend aantal rechters op die manier aan het werk. “Het ziekteverzuim is nul. En het aantal zaken dat langer duurt dan gepland is veel lager dan gemiddeld.” Het werkmodel-Otte is inmiddels geëvalueerd, het rapport verschijnt binnenkort onder de titel Organiseren en verantwoorden door de strafrechter. “Mijn werkwijze wordt als best practice aangemerkt”, zegt Otte. “Maar ik zou niet graag zien dat dit landelijk wordt ingevoerd. Het werkte in Arnhem omdat het vanuit de rechters zelf kwam, dus bottomup, niet top-down.” Wel is Otte het afgelopen jaar veel de boer op geweest zijn visie voor de organisatie van de rechtspraak toe te lichten. “Naar aanleiding van mijn boek heb ik in meerdere gerechten mogen spreken. Het boek schetst het probleem, in mijn oratie van vorig jaar heb ik lijnen voor een nieuwe organisatievorm uitgezet. En het evaluatierapport is daar een afronding van.” Wat verwacht hij van al die inspanningen? Het antwoord is een ontwapenend “niet heel veel”. “De centralisatie van de rechtspraak gaat nog wel even door. En ik ben maar een klein radertje in het grote geheel. Op korte termijn zal het allemaal niet zoveel effect hebben. Maar op een termijn van jaren, misschien.”

WETENSCHAP

UIT DE SCHADUW

De doorgezaagde man

| S E R I E | In de kelders en depots van

veerd in alcohol en formaldehyde. Gruwelijk? Ach… Le Grand is niet zo heel snel onder de indruk. Bovendien: tegenwoordig gaat het niet zo veel anders, weet hij. Invriezen en dan een goede lintzaag erbij. “Maar ze maken tegenwoordig wel plakken van een veel kleiner niveau. Hele smalle coupes”, zegt hij. En de conserveringsvloeistof is verbeterd.

de universiteit liggen eindeloos veel schatten opgeborgen. Skeletten, schedels, instrumenten en machines met een verhaal, maar zonder nieuwe bestemming. Zoals de doorgezaagde man. Door CHRISTIEN BOOMSMA 27 jaar was hij toen hij stierf. Jong dus en bovendien “gezond van lijf en leden”. Maar hoe hij heette, of hoe hij aan zijn eind is gekomen, weet niemand. “Hoewel je er wel over nadenkt natuurlijk”, zegt conservator van de anatomische collectie John Le Grand van de RUG. “Was het zelfmoord? Een ongeluk?” Toch heeft deze onbekende sinds zijn dood in 1920 een zekere mate van roem verworven, doordat hij zijn lichaam ter beschikking stelde van de wetenschap. In het depot van de RUG kennen ze hem daardoor als ‘de doorgezaagde man’: een serie unieke anatomische prepaten die ooit door studenten geneeskunde gebruikt werden om de topografie van het menselijk lichaam mee te leren kennen. Maar de laatste jaren staat hij weggestopt in een van de lange kasten in het depot van de universiteit. In het donker. Zeven grote rechthoekige glazen, 95 centimeter hoog, dertig lang en vijftien diep. In elk ervan zit een groot plak mens, van

Foto Reyer Boxem keel tot aan bovenbenen. In de ene zie je de longen extra goed zitten. De volgende biedt een prachtig kijkje op de ruggengraat. De derde geeft vooral uitzicht op de zenuwen. “En het mooie is, we hebben zelfs nog de originele topografische kaarten”, zegt Le Grand. Tekeningen dus die precies aangeven waar de geneeskundestudenten welke delen van het lichaam kunnen vinden. Het moet een flinke klus ge-

COLUMN

Kort

RUG-natuurkundige Mutatie verwijdert Noheda geëerd slagroom uit bloed Beatriz Noheda, adjuncthoogleraar natuurkunde aan de RUG, is verkozen tot Fellow van de American Physical Society (APS). Dat is een eer die slechts 0,5 procent van de leden van de leden toevalt. Een commissie van de APS kiest nieuwe Fellows uit voordrachten van haar leden. Het is dan ook een erkenning van medenatuurkundigen voor onderzoekers die een buitengewone bijdrage aan de natuurkunde hebben geleverd. “Dus niet iedereen die goed is wordt fellow”, relativeert Noheda. “Want maar een kleine groep kan nomineren en die moeten je dan net kennen.” Zij is gekozen vanwege haar fundamentele onderzoek naar piëzo-elektrische materialen, die stroom produceren wanneer ze worden vervormd. De bekendste toepassing is de klassieke gasaansteker, die vonkt wanneer je op een knopje drukt. Noheda ontdekte waarom een bepaald materiaal sterk piëzo-elektrisch vermogen had. Vervolgens heeft zij een manier ontwikkeld om dit soort materialen zeer gecontroleerd te maken door atoomlagen op elkaar te ‘stapelen’. Die laatste techniek ontwikkelde zij aan de RUG. De verkiezing tot Fellow levert alleen de eer op: “Het is een erkenning door je vakgenoten. En dat is natuurlijk leuk.”

weest zijn om de preparaten te maken. Met sardonisch genoegen citeert Le Grand de hoogleraar anatomie Jan Willem van Wijhe die het lichaam meer dan negentig jaar geleden liet prepareren: “Om den romp op deze wijze te kunnen doorzagen, is het nodig hem eerst steenhard te doen bevriezen in een mengsel van ijs en keukenzout; hij klinkt dan als een klok, wanneer men er met een hamer op slaat.” Daarna is het lichaam geconser-

De maand december is een aanslag voor de spijsvertering: de hoeveelheid vetten die het lichaam binnenkomt is enorm. Maar twee Nederlandse families hebben het bijzondere vermogen om vetten (in de vorm van triglyceriden) heel snel uit het bloed te halen en af te breken. Een internationaal team onder leiding van RUG-onderzoeker Jan Albert Kuivenhoven heeft de genetische mutatie gevonden die hier bij de twee families voor zorgt. Het lichaam kent systemen om vetten uit het bloed te halen. De mutatie die is gevonden, zorgt

er voor dat een van die systemen minder sterk geremd wordt. Dat gebeurt via een aantal tussenstappen. Daarmee levert het onderzoek een beter inzicht op in de factoren die regelen hoe effectief de vetstofwisseling in het bloed verloopt. Bij de mensen die deze mutatie hebben, verdwijnt vet – bijvoorbeeld na het eten van slagroom – veel sneller uit het bloed. Ook hebben ze een hogere concentratie HDL-cholesterol, het ‘goede’ cholesterol dat beschermt tegen hart- en vaatziekten. Maar of zij ook werkelijk minder kans hebben op hart- en vaatziekten is nog niet uitgezocht, waarschuwt Kuivenhoven.

Het eindresultaat is in elk geval zwáár, weet Le Grand. Hij heeft de glazen stolpen een paar keer moeten verplaatsen voor een tentoonstelling in het Universiteitsmuseum. En twee jaar geleden moest de vloeistof vervangen worden door iets dat wat langer meegaat. Een smerig karweitje, want bovenop dreef een dun laagje vet. De oude vloeistof moest heel voorzichtig in een tankje worden geheveld en afgevoerd. “En alles moest natuurlijk zo horizontaal mogelijk blijven”, zegt Le Grand. “Als de vloeistof eruit is, is het weefsel natuurlijk zwaarder en erg kwetsbaar.” Maar nu kan zijn topstuk weer een hele tijd mee. De alcohol is vervangen door mooie, heldere Kaiserling, een vloeistof op basis van glycerine. De ‘doorgezaagde man’ heeft een aantal maanden doorgebracht in het Universiteitsmuseum en is daarna weer veilig teruggekeerd naar het museumdepot. Naar het donker.

-auw

Gapen Het is weer die tijd van het jaar. Buiten is het donker en koud. En wanneer je dan een warme collegezaal binnenkomt en de docent hangt een verhaal op dat je eigenlijk maar matig kan interesseren, slaat de slaap genadeloos toe. Dat begint met een flinke gaap. Zo’n gaap is besmettelijk, wat je in de collegezaal niet zo snel opmerkt (tenzij de docent gaapt), maar tijdens een familiefeestje des te meer. Of tijdens een lang uitgesponnen dispuutsavond. Echter. Wist u wel dat gapen op familiefeestjes besmettelijker is dan tijdens een dispuutsavond? Vermoedelijk niet, want het stond gisteren pas op de website van het wetenschappelijke tijdschrift PLoS ONE. Een artikel dat vermoedelijk een klassieker wordt en hoge ogen scoort bij de uitreiking van de Ig-Nobelprijzen van volgend jaar. Ivan Norscia en Elisabetta Palagi (universiteiten van Pisa en Rome) hebben een jaar lang veldonderzoek gedaan naar gaapgedrag. Tijdens de observaties (6 minuten tot 2 uur) registreerden zij de aard van de gaap (alleen visueel, of met geluidseffecten), de kenmerken van de gaper (man, vrouw, etniciteit) plus natuurlijk de reactie en de karakteristieken van de mensen die werden blootgesteld aan de gaap (zijnde binnen een straal van drie meter). Na zorgvuldige analyse concluderen de onderzoekers dat mensen vaker meegapen naarmate de gaper dichter bij hen staat – in sociale zin dan. En sneller: een gaap van een familielid werkt meestal binnen een minuut. Bij een gaap van een onbekende kan het zomaar drie minuten duren voordat er een reactie is. Een mooi detail vind ik de observatie dat de hoek waaronder de gaap zichtbaar is, niets uitmaakt. Een gaap op negentig of zelfs 270 graden werkt even goed als een full frontal, recht tussen de ogen priemende uitrekkingszucht. Sterker nog: zien of horen of zien én horen, het maakt niks uit. Volgens de onderzoekers is gapen een manier van sociale dieren om het gedrag en de fysiologie te synchroniseren. Een voorloper dus van ‘zullen we maar eens naar bed gaan, schat?’ Overigens, zelfs lezen over gapen schijnt een gaap te kunnen opwekken. Als u inmiddels hebt gegaapt, voelt u zich vast nauw verbonden aan de UK. Fijn! In deze rubriek presenteert de UK opvallend, schokkend of lachwekkend nieuws uit de wereld van de wetenschap.


8 OPINIE

UK 15 - 8 DECEMBER 2011

UK verhalenwedstrijd Voor studenten èn medewerkers Thema: De Andere Kant Prijs € 500

Kijkt

JORIS

Deadline: 23 januari Maximum 1800 woorden

Kijk op www.universiteitskrant.nl

Colofon Redactie-adres: Oude Kijk in ’t Jatstraat 28, Postbus 80, 9700 AB Groningen. Telefoon: 050-3636700; e-mail: uk@rug.nl www.universiteitskrant.nl Twitter: @UK_Groningen Facebook: www.facebook.com/universiteitskrant www.facebook.com/UKweekly Kernredactie: Hanneke Boonstra (hoofdredacteur) 3636697 Christien Boomsma (eindredacteur) 3637802 Merel Weijer (redactiesecretaris) 3636700 Peter Keizer (nieuwscoördinatie) 3636696 René Fransen (wetenschap) 3636695 René Lapoutre (opmaak) 3636693 Ernst Arbouw (International Pages) 3636130 Overige redactieleden: Axel Bogaerds, Alain Dekker, Welmoed van

WILLEMEN

Dijken, Judith de Graaf, Edo Grevers, Michiel Klaassen, Anne Kok, Richard Kootstra, Teodor Lazarov Columnisten: Gerrit Breeuwsma, Alain Dekker, Michiel Klaassen Medewerkers: Jet Langerak (huisdichter), Hans Miedema, Anastasios Sarampalis, Wim Vuijk, Marcel Wichgers. Foto’s: Reyer Boxem, Jeroen van Kooten, Elmer Spaargaren, Stef Veldhuis Illustraties: Bert Cornelius, Paul de Vreede, Eric van der Wal, Kees Willemen Advertenties: Bureau Van Vliet BV, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort, tel. 023-5714745, Telefax 023-5717680. E-mail zandvoort@bureauvanvliet. com RUG advertenties, mededelingen, Ukaatjes: Karolien Dons(3636699) Abonnementen: €45,= per jaar Adreswijzigingen: Personeel: Doorgeven aan de betref-

fende afdeling Personeel & organisatie Abonnees: Schriftelijk aan de administratie van de UK. Bezorging: Paul de Vreede (wo. en do. 3636699)

Sudoku

De oplossing van deze sudoku staat op universiteitskrant.nl

■ Frans van Rijn (49) werkt al sinds de oprichting bij het OUTheater, het vroegere universiteitstheater. Hij leidt studenten op tot theatertechnicus. Jonkies, zonder ervaring, die hij de fijne kneepjes van het vak leert. Dankzij zijn inzet en enthousiasme hebben veel studenten er hun beroep van gemaakt. In 22 jaar heeft hij als theatertechnicus gewerkt aan zo’n 2500 voorstellingen. Wat is er leuker dan een plek waar je kunt experimenteren? En waar je met groepen kunt werken, met hun eigen dynamiek? “Je gaat door van alles heen. Als je dan met elkaar iets hebt neergezet, geeft dat een enorme kick.”

De foto werd gemaakt door student mariene biologie Joris van Alphen die dit jaar voor de UK met zijn camera door de universiteit dwaalt.

WETENSCHAP

Klaas van Berke

| G E S C H I E D E N I S | Studenten weten

nauwelijks iets over de geschiedenis van hun vakgebied. Hoogleraar geschiedenis Klaas van Berkel wil daar iets aan doen. En dus bouwt hij - tussen het schrijven van boeken door - aan het Centrum voor Universiteits- en Wetenschapsgeschiedenis. Door HANNEKE BOONSTRA In het verleden, toen de algemeen vormende vakken (AVV) nog bestonden, gaf Klaas van Berkel ook college over wetenschapsgeschiedenis. Het was zo’n beetje z’n hobby, dachten anderen. Hij zelf niet en dat werd een beetje zijn probleem. Dus probeert hij het nu opnieuw, maar anders. “Zodat ze niet denken, daar heb je die Van Berkel weer.” Zijn motivatie: “Het is heel zin-

vol en verrijkend om je te bezinnen op de aard van de wetenschap. Dat moet onderdeel uitmaken van een wetenschappelijke opleiding.” Samen met astronomen, medici, filosofen, juristen en historici werkt hij aan dat centrum dat universiteitsen wetenschapsgeschiedenis beter voor het voetlicht moet brengen. Maar low key, want hardlopers kunnen doodlopers zijn. Het goede voorbeeld komt uit Utrecht, waar het Descartes Center staat, (financieel) gesteund door het college van bestuur. Per faculteit is daar een hoogleraar in deeltijd bezig met de geschiedenis van het vakgebied. Zover zal het in Groningen niet komen. Maar Van Berkel beoogt wel een breed verband, waar je van alle faculteiten wat meeneemt. Hij zit tussen twee grote projecten. De Stem van de Wetenschap, waarin hij de geschiedenis van de Konink-


W E T E N S C H A P 9

UK 15 - 8 DECEMBER 2011

el: ‘Schrijven is ademen’ lijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen sinds 1808 beschrijft, ligt achter hem. Twee dikke pillen, goed voor zes jaar werk. Voor hem gloort een publicatie over de geschiedenis van de RUG. Te verschijnen in 2014, wanneer de universiteit 400 jaar bestaat. Hij is bij 1665, keurig op schema. “Ik vroeg aan rector Elmer Sterken ‘waarmee kan ik jullie blij maken?’ Ik heb alles gearchiveerd en ben aan het schrijven. Maar als het zo doorgaat worden het zó veel pagina’s. Ik heb nu een tweedelige editie voorgesteld, met daarnaast een dunnere, Engelse editie, om weg te geven.” Hoe is dat, om standaardwerken te schrijven, die bij de meeste mensen in de boekenkast verdwijnen, zonder dat ze echt gelezen worden? Frustrerend? “Welnee, dat is helemaal niet erg. Historici werken op

een andere tijdschaal. Je krijgt bij het verschijnen niet meteen hordes mensen langs, maar de publiciteit heeft al impact. In deel twee van De Stem van de Wetenschap komt de verkiezing van de president van de KNAW aan de orde. Ik lever daar het commentaar bij dat het nog steeds een schimmige bedoening is. En nu? Misschien reken ik mezelf rijk, maar het lijkt wel of ze de boodschap hebben begrepen. Robbert Dijkgraaf gaat weg. Het bestuur van de KNAW zegt: Jongens, doe maar voorstellen. Dat is ongekend, een novum. Tot nu toe was zo’n benoeming voorgekookt, de vergadering werd gebruikt als stempelaar. Ik zeg niet dat ze geschrokken zijn, maar het is wel aangekomen.” “Waar de Akademie zich zorgen om moet maken is het draagvlak, of ze de stem is van de Nederlandse wetenschap. Daar hapert het. In de

Jonge Akademie zitten mensen die zeggen ‘dit zijn wij’. Zij zijn voor vijf jaar gekozen. Dat zou ook moeten gelden voor de ‘oude’ Akademie.” De Stem van de Wetenschap, Academische Illusies, het zijn mooie titels. Hoe gaat 400 jaar RUG heten? “Dat ga ik niet verklappen, het is wat controversieel. Als ik het zeg, krijg ik nu al kritiek. Niemand weet het. Zelfs mijn vrouw niet.” Hij schrijft veel. Wat betekent dat voor hem? “Ademen. Ik kom pas echt tot rust als ik schrijf. Het is geen geworstel, ik heb nooit het idee dat ik het niet meer snap. Het gaat vanzelf, ik kan het niet tegenhouden.” De UK geeft een gesigneerd exemplaar van De Stem van de Wetenschap (deel 2) weg. Meld je voor aanstaande dinsdag 17.00 u via de website of op Facebook/UKweekly

advertentie

TIJD VOOR EEN

BREAK? Begin de studiedag goed met échte koffie op de hoek! Ook makkelijk mee te nemen door de handige beker met drinkdeksel. Simon Lévelt Oude Kijk in ‘t Jatstraat 2 9712 EG Groningen


10 O P I N I E COLUMN

Alain

UK 15 - 8 DECEMBER 2011

BEZUINIGINGEN

Braaksel In een vlaag van verstandsverbijstering noemden m’n moeder en ik haar Baloe. Ik weet niet waarom. Hoe we ooit de overeenkomst zagen tussen de grijze, domme knuffelbeer Baloe uit Jungle Book en ons zwarte katje met haar snoezig witte befje (die helemaal niet geknuffeld wil worden) blijft een mysterie. Vijftien jaar lang bracht Baloe snorrend van genot bloedende ratten, verminkte spitsmuisjes en indringend krijsende konijnen mee naar binnen. Het liefst speelde ze het sadistische spelletje ‘pootje tik’ met haar (nog levende) gevangenen: even loslaten, de prooi tien centimeter laten wegvluchten om vervolgens haar geroutineerde klauwen weer genadeloos in het vlees slaan. Na de finale restte een hoop bloed. Een uur later volgde steevast de toegift: braaksel met de onverteerbare restanten. Toen ze grijze haren kreeg was het jagen afgelopen. Eindelijk dacht ik verlost te zijn van het met ingehouden adem opdweilen van stinkende kots, maar ook als oud dametje van vijftien blijft ze ons trakteren. Zaterdag werd de keukenvloer drie keer ondergekotst. De Wiskas Senior-gelei met hele stukjes sardine viel blijkbaar niet goed in combinatie met opgelikte haren en knapperige vis+rijst menubrokjes. Alsof ze voedselvergiftiging had. Ik herinner met hoe strontziek ik was in Rome na het eten van een pizza met bedorven ei dat op mijn maagbedje van Italiaanse chianti een maagzuurexplosie teweegbracht. Ei op de pizza? Nóóit meer! Baloe daarentegen eet gewoon weer gelei. En kotst. Dom beest! Ze doet haar naam eer aan.

Het moet anders |_

Waarom zes ton bezuinigen

Alain Dekker is derdejaars biomedische wetenschappen alaindekker@ukrant.nl

DOEN! Tim Knol

V E R A , 14 D E C .

De 21 jarige liedjesschrijver Tim Knol heeft net zijn nieuwe album Days uit en werd afgelopen jaar op Pinkpop met open armen ontvangen. “Tijdloze liedjes die je raken, die ergens over gaan en die onder je huid gaan zitten… dat is wat ik probeer te maken.” Het debuutalbum met de megahit Sam kreeg vorig jaar zelfs een Vrijkaarten Edison Live. Tim Knol gaat als een Deze week kun je speer! Aanvang 21.00, €15,00 + kaartjes winnen voor maandkaart (1,50) Tim Knol in Vera en La Pegatina in De O O S T E R P O O R T, 14 D E C . Oosterpoort. Meld Hou je van bands je op onze site of via als Manu Chao of Facebook voor di. 13 Ojos de Brucho december om 17.00 dan is La uur! Pegatina zeker iets voor jou. Met hun mix van rumba, ska, reggae, punk en flamenco hebben ze maar een doel: het publiek zo snel en zo lang mogelijk aan het dansen krijgen. De zonnige nummers dansen als een sneltrein het publiek in. Stilstaan is onmogelijk. Aanvang 20.30, €16,00

La Pegatina

Mira

O O S T E R P O O R T, 12 D E C .

Het Groninger Studentenorkest Mira sluit het jaar af met een concert in de grote zaal van De Oosterpoort. Het symfonie orkest bestaat uit ongeveer veertig enthousiaste studenten met als vaste dirigent Peter Stam. Dit jaar speelt Mira samen met de getalenteerde pianiste Olga Kozlova het eerste pianoconcert van Franz Liszt. Aanvang 20.15, € 11,00/10,00

Dancing on the edge

G R A N D T H E AT R E, 9, 10 E N 11 D E C .

Dancing on the edge is een tweejaarlijks landelijk festival met theater en dans uit het Midden-Oosten. In Groningen kun je voorstellingen zien uit Marokko, Jordanië en Israel/Palestina. De stukken zijn bijna allemaal zonder geld en in moeilijke omstandigheden gemaakt en ze verhouden zich heel direct tot de bestaande, maatschappelijke situatie. Aanvang 20.30, €12,50 ■ Winnaars Crystal Fighters: Robin Eggens en Liza ten Velde. ■ Winnaar Eenzaamheid van de Priemgetallen: Sanne Verhagen

Open study space, Reyerson University Toronto

| BI LBI O T H E E K | De UB moet bezuinigen.

Zes ton, structureel. En dat betekent dat het aantal vestigingen fors terug moet. Maar hoofdbibliothecaris Marjolein Nieboer ziet vooral kansen.En dat meent ze nog ook. Door CHRISTIEN BOOMSMA De thee komt van een waterkoker. Zakje ernaast. Een stuk goedkoper dan wanneer je een pot laat aanrukken via het Facilitair Bedrijf. De bibliotheek moet bezuinigen, zoveel is duidelijk. Vanaf 2013 zelfs zes ton per jaar. Maar Marjolein Nieboer laat het hoofd niet hangen. Want er zijn nog altijd grote plannen. Een maand of twee geleden werd bekend dat de bibliotheek zou worden aangepast aan de moderne tijd. Er wordt minder uitgeleend en er is minder behoefte aan papieren boeken. Maar aan de andere kant is er méér behoefte aan studieplekken en plaatsen waar studenten samen aan projecten kunnen werken. En de bieb is klaar daarop in te springen. Door een make-over voor de UB met een hypermodern ‘learning grid’ waar studenten middels beamers en smartboards sa-

men aan presentaties kunnen zegt ze nadrukkelijk. “Voor de leawerken en loungeruimtes om te re- rning grid in de UB is al geld belaxen en studieproblemen te be- schikbaar. En verdere sanering spreken. Daarnaast moeten er stil- geeft ons de kans op verschillenteplekken komen voor studenten de terreinen flink door te pakken. die zich voorbereiden op een ten- Want dat is nodig.” tamen. Niet meer dat half-half zoDat wil niet zeggen dat ze het niet als nu, waarbij studenten elkaar moeilijk vindt als de gloednieuwe in de weg zitten. Kortom: een gro- bibliotheekvoorziening in de Berte sprong voorwaarts. In de kos- noulliborg verdwijnt. En ze snapt ten is deels voorzien. dat bij de Faculteit Uit het ICT StrategieGedrags- en Maatfonds is 150.000 toeschappijwetenschapgezegd om het te rea- ‘Sanering geeft pen lang niet iederliseren. een blij zal zijn. Een Maar nu is er dat be- ons de kans op bibliotheek, dat is het richt over extra beverschillende hart van een faculzuinigingen. Dit jaar teit. Maar, zegt ze, het terreinen moet de bibliotheek draait om de kénnnis. 330.000 euro inledie zit al lang niet flink door te En veren, volgend jaar meer hoofdzakelijk in 460.000 en vanaf de boeken, maar veel pakken’ 2013 zelfs zes ton per meer in de pc’s. En jaar. En dat kan alleen mocht een faculteit door het aantal locaties terug te wel hechten aan de fysieke aanbrengen van acht naar twee. De UB wezigheid van boeken, nou, dan dus en één op het Zernikecomplex: kan dat. “Maar dan is het aan mij waarschijnlijk die in het WSN-ge- ze voor te houden wat het ze oplebouw die dan samengaat met de vert in meters en geld om dat niet bètabieb uit de Bernoulliborg. te doen.” Rampzalig? Het einde van alHet past in de tijdgeest, vindt le ambitieuze plannen? Dat kun ze. De universiteit groeit en heeft je denken, maar directeur Marjo- ruimte nodig voor al die nieulein Nieboer is verrassend optimis- we onderzoekers en studenten. tisch. “Het biedt tegelijk kansen”, Ruimte die nu in beslag genomen


W E T E N S C H A P 11

UK 15 - 8 DECEMBER 2011

met de UB voordelig is

Van links naar rechts en van voor naar achter: Links voor: Astrid, Michelle, Manon (KEI-leidster). Midden voor: Dominique (KEI-leidster), Vera P., Kevin. Rechts voor: Gwen, Tjerk & Chris. Foto Jeroen van Kooten

KEI-groepje 193

‘Engels is niet mijn ding’ | E E R S T E JA A R S | In UK 7 las je hoe de eer-

stejaars uit KEI-groepje 193 hun eerste stappen zetten in het studentenleven. Hoe is het nu met ze? ? Door EDO GREVERS wordt door uitleenbalies en kasten vol boeken, kun je ook gebruiken voor studieplekken. “En dat combineer je dan met diensten die je binnen de faculteit in de lucht houdt.” Een informatiespecialist bedoelt ze dan, ofwel een “embedded librarian”. Iemand die verankerd is in de faculteit en alles weet van het onderwijs en onderzoek dat daar gaande is en zorgt dat de nodige boeken en licenties geregeld worden. “Dat is de kern van wat we doen, en niet het uitlenen van boeken en maken van kopietjes.” De bezuinigingen maken die moderniseringsslag misschien juist mogelijk. Is inkrimpen van de collectie erg als je op verschillende vestigingen exemplaren hebt van een boek dat nog nooit is uitgeleend? “Je kunt je afvragen of je die moet bewaren.” En talloze handboeken die ooit fysiek nodig waren, zijn nu elektronisch. Nieboer kijkt met argusogen naar andere bibliotheken. Naar Delft, waar het college van bestuur zelfs zitzakken aanschafte zodat studenten een powernap kunnen doen. Ze maakte ook een studiereis naar Canada, waar ze kennismaakte met een hypermoderne bibliotheek die nog gebouwd moet

worden. En de eyeopener: “Je kunt wel proberen state of the art te worden, maar je bent zo weer achterhaald. Dus het draait om flexibiliteit.” Wieltjes onder de tafel dus. En de zonering van de bieb – stilteplekken versus praatplekken – veranderen als dat nodig is. Bijvoorbeeld alles stiltegebied maken in tentamentijd en na de piek weer meer contactplekken aanbieden. Ook de uitleenbalie is eigenlijk uit de tijd. Vergelijkbare bibliotheken hebben selfservice. Bij herontwerp kun je denken aan een uitleenloket op de begane grond, waar nu de binderij zit. “Dan haal je dus een boek uit de muur.” Het vergt een investering – en die wil ze zien te krijgen. Want die verdien je op termijn geheid terug. En als al die nieuwe plannen nu onvoldoende opleveren? Als ze de bezuinigingen níet haalt. Nieboer fronst. “Tja… Dan ligt een nieuwe reorganisatie op de loer”, moet ze toegeven. En daar is ze niet blij mee. Natuurlijk niet. Ondertussen moet de bibliotheek dan doen waar ze goed in is, denkt Nieboer. “Het creëren van een omgeving die stimuleert tot geconcentreerd werken. Met de voorzieningen die daarbij horen.”

Gestopt Amarins, bedrijfskunde “Vanaf het begin twijfelde ik of bedrijfskunde wel de juiste studie was. Ik heb het een paar weken aangekeken, maar na gesprekken met studieadviseur en ouders besloot ik te stoppen. Ik koos destijds voor de master human resource management. Ik had me er op verkeken dat ik me eerst drie jaar door al die economische vakken heen moest worstelen, ik miste het sociale aspect. De keuze heb ik waarschijnlijk te snel gemaakt, ik had best een meeloopdag kunnen bezoeken. Ik werk nu bij Mac Donalds, wat best goed bevalt. Misschien ga ik dit jaar nog een reis maken, maar voorlopig bekijk ik alles per dag. In september begin ik met personeelswetenschappen in Tilburg. Ik hoop dat dat beter bij me past!”

Heimwee is over Kevin, geneeskunde “Ik had de eerste twee maanden geen kamer en crashte bij studie- en clubgenoten. Albertus was de enige plek waar ik me thuis voelde. Nu kan ik mijn leven op de rails krijgen. Ik ga voetballen, fitnessen en waarschijnlijk bij een dispuut. Toen ik nog geen kamer had, re-

Hoe is het ook alweer met...  Vera V., bedrijfskunde: “Alles gehaald! Gelukkig waren er goede samenvattingen, want Engels is niet mijn ding. Minder tevreden ben ik met mijn huisgenoot. Hij kijkt elke nacht films tot 6 uur, terwijl ik er om 7 uur uit moet. Wat een hel!”  Gwen, studente SPH: “Ik ben blij met de interessante studiegenoten. Zo anders dan de plattelandse ideeën van mensen op mijn oude school.”  Vera P., geneeskunde: “Ik ben blij met de keus voor Albertus. Maar ik ben op spinnen gegaan, om het bier eraf te fietsen!”  Annemiek, bedrijfskunde: “ Ik probeer van 9 tot 5 met mijn studie bezig te zijn.” ageerde ik negatieve gevoelens af op mijn studie. Nu merk ik dat de motivatie begint te komen. Mijn heimwee is over en ik ben blij dat ik vanuit Maastricht hierheen ben verhuisd. Als ik thuis was gebleven was dat een stuk simpeler en minder hectisch geweest, maar dan had ik veel gemist. Petitieweekend, het inauguratieweekend van de jaarclubs, was legendarisch. We sliepen met z’n allen bij elkaar, maar niet iedereen kon het goede huis vinden. Sommigen hadden ergens anders aange-

 Michelle, pedagogiek. “Studie bevalt goed. En de last-minute leertactiek werkt nog steeds!”  Astrid, taalwetenschap. “Ik kon niet mee met het introductiekamp en bij het eerste college merkte ik dat daar de groepjes waren gevormd. Maar inmiddels doe ik veel met studiegenoten.”  Susan, rechten: “Ik twijfel over de studie, de stof is wel erg droog. En het is lastig te studeren met zoveel vrijheid en verleidingen. Ik heb het uitgaan wat geminderd, hele dagen brak zijn is niks voor mij.”  Lin, sociaal juridische dienstverlening: “In m’n tweede studiejaar ben ik dan toch op kamers en lid geworden van Gyas. Totaal geen spijt!” beld en zijn bij onbekende mensen blijven pitten! Er heeft iemand op het balkon overnacht en zelf ben ik onder de douche in slaap gevallen!”

Twijfel Tjerk, vastgoed en makelaardij “Ik twijfel of ik wel door wil met de opleiding. De studie is wat ik verwachtte, maar ik weet niet of het beroep van makelaar bij me past. Mijn eerste tentamens heb ik maar laten zitten. Ik begon te laat, dus ik kijk met de herkansing wel.”


Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers

Algemeen Studium Generale Groningen Atlantis Atlantis is het hoog beschaafde eiland dat volgens Plato door een wereldwijde catastrofe in zee ten onder ging. Plato vertelt bloemrijk over een eiland, “groter dan Noord-Afrika en Klein-Azië bij elkaar”, waarvan de bevolking in overvloed en weelde leefde. Waar het lag is niet helemaal duidelijk, met als gevolg dat Atlantis zelfs tot in Groningen is gezocht. Waarom bestudeerden historici en geografen deze mythe en lieten kunstenaars zich er door inspireren? Bert Boekschoten neemt ons mee op reis door de wetenschapsgeschiedenis met uitstapjes naar de kunsten, van de hunebedden bij Rolde tot de Canarische eilanden en van Kreta tot Helgoland. Bert Boekschoten, emeritus hoogleraar paleontologie aan de RUG, is als gastmedewerker verbonden aan Mariene Geobiologie, aan de VU Amsterdam – hij reist en onderzoekt nog steeds, oa. als deelnemer aan het Beagle-project van de VPRO. Datum: maandag 12 december. Plaats: Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33. Aanvang: 16.30 uur. Toegang gratis. Top 2000: Uitverkocht! Toch graag aanwezig zijn? Voor de Top2000-avond zijn op dit moment geen kaarten meer verkrijgbaar. Maar kom op 13 december gewoon naar Huize Maas en probeer het aan de deur: er worden altijd kaarten niet afgehaald. En vanaf 22.00 uur, dus na afloop van de mini-colleges door Leo Blokhuis, Huub Wijfjes, Douwe Draaisma en Elmer Sterken, kan iedereen sowieso gratis naar binnen. Presentatie: Frank den Hollander. Muziek: live band The Outtakes met special guests Pé & Rinus en deejay Jeroen van der Mark. Datum: dinsdag 13 december. Plaats: Huize Maas, Vismarkt 52. Aanvang: 20.00 uur. Voor meer informatie: www.rug.nl/studium. Kaarten en informatie Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Bureau Studium Generale Groningen, Oude Boteringestraat 13, tel. (050) 363 54 63; Universiteitswinkel, Oude Kijk in ’t Jatstraat 39; Boekhandel selexyz scholtens, Guldenstraat 20 studium@rug.nl www.rug.nl/studium

DwarsDiep Dwarse film + debat: Donor Unknown JoEllen Marsh gaat in de documentaire Donor Unknown (Jerry Rothwell, UK, 2010) op zoek naar haar donorvader en mogelijke halfbroertjes en -zusjes. Deze hartverwarmende en hilarische roaddocu is een portret van een grote, ongebruikelijke familie en gunt een blik in het intrigerende leven van Donor 150. Na afloop van de film gaat Marian Verkerk, hoogleraar Zorgethiek van het UMCG, in gesprek met Ed Houben, zaaddonor van meer dan zeventig donorkinderen, en hoogleraar Adoptie René Hoksbergen over zaaddonorschap en de gevolgen ervan voor kinderen die eruit geboren worden. Do 15 december, 20.00 uur, ForumImages, Hereplein 73. Entree € 5. Reserveren: 050 312 04 33. www.forumdwarsdiep.nl

> Verzorgd door de UK; eindredactie, tel. 3636699 > Mededelingen kunnen ingediend worden via www.universiteitskrant.nl > Aanleveren is mogelijk tot uiterlijk maandag 10 uur voor de UK van dezelfde week > De volgende UK verschijnt op 15 december 2011

donderdagmiddag een begeleide zelfstudie waarbij de cursist zelf de inhoud van de cursus bepaalt en in eigen tempo een aantal vooraf gekozen leermodules afwerkt en zich bij vragen kan richten tot een docent. De cursustijden zijn van 13:15 tot 16:30. De volgende cursussen zijn op dit moment via het open leercentrum te volgen: MS-Word, MS-Excel en MS-Access introductie, MS-Windows basiscursus, Visio, SPSS module Data Entry, Oracle Calendar (RUGplanner), Outlook Express. Studenten: € 25,- , medewerkers:

> Studium Generale. Top 2000. Zie ook Agenda > Evenementen Energie in de toekomst. Kolen, gas, wind of zon? De wereldbevolking groeit, we gebruiken steeds meer energie per persoon, de hoeveelheid beschikbare fossiele energie (aardgas, aardolie) lijkt niet onbeperkt en aan steenkool en kernenergie kleven grote (milieu-)nadelen. Wat te doen? Een panel van deskundigen loopt verschillende scenario’s langs en gaat onderling en met de zaal in debat over haalbaarheid, milieu, rechtvaardigheid etc. Met Gertjan Lankhorst (Gasterra), Wijnand Duyvendak (klimaatactivist) en Ewald Breunesse (energietransitiemanager Shell) onder leiding van Avelien Haan. Vrijdag 9 december, 20.00 uur. ForumImages, Herplein 73. Entree: € 2,50. Reserveren: 050 312 04 33. www.forumdwarsdiep.nl

€ 60,-.

Bibliotheek RefWorks workshops RefWorks is a web-based application for managing references. RefWorks allows you to import literature refererences , organize, share , cite and generate bibliographies. To get acquainted with this application the Library of the University, UB and faculty libraries organize workshops for students and staff on a regular basis. These workshops are free, but you have to register your interest by sending an email or fill in a form. All information about RefWorks you can find on the RefWorks webpage on our site. refworks@rug.nl http://www.rug.nl/bibliotheek/ instructies/refworks/index

Centrum voor Informatie Tech- Educational Support & Innovation nologie Computercursussen SPSS – 12 t/m 15 december Inschrijving RUG-medewerkers en -studenten kunnen zich inschrijven via de website van het CIT of telefonisch bij CIT secretariaat (363 9200). De cursussen worden gegeven in dagdelen; ‘s ochtends van 9:15 tot 12:30 uur of ‘s middags van 13:15 tot 16:30 uur en vinden plaats in de Zernikeborg. Kijk voor meer informatie op de website, bel 363 9200 of e-mail naar onderstaand adres. http://www.rug. nl/cit/onderwijs/cursusaanbod/ secretariaat-cit@rug.nl Open leercentrum Het open leercentrum biedt elke

Cursussen voor docenten Tot 2 weken vóór de start van de cursus kunt u zich aanmelden voor: Training voor AIO’s en student-assistenten 9 januari (09.3012,30) 10 & 12 januari (09.30-16.30) 9 februari (09.30-12.30) (intervisie), Activeren van grote groepen (Engels) 13 februari (09:30-16:30), Teaching and learning in the intercultural classroom March 27 (9:30 a.m.4:30 p.m.), Geven van werkcolleges 7 februari (09:30-12:30) en 9 februari (09:30-17:00), Opstellen en analyseren van open vragen 8 december (09:30-13:00) of in onderling overleg, Small group teaching February 21 (9:30 a.m.12.30 p.m.) and February 23 (9.30 a.m.5 p.m.), Doelgerichte keu-

ze van werkvormen en middelen 17 januari (09:30-13:00) en 10 mei (09:30-13:00), en van thesisstudenten 26 januari (09:30-13:00) 25 april (09:30-13:00), Het maken van open boek toetsen 17 januari (09:30-13:00). U kunt zich via de website aanmelden voor de cursussen, daar vindt u ook ons cursusaanbod. De brochure ‘Onderwijskundige Professionalisering 2011-2012 kunt u via onderstaand email adres aanvragen a.huizinga-walsma@rug.nl www.rug.nl/cit/esi

Honours College Information meeting Between December 1 and March 1 the University of Groningen Honours College will again be selecting first year students for the Honours College. The period in which the selection takes place will differ per faculty. The honours programme will start in the second semester of this academic year. The College offers talented and motivated students an environment in which they can get the most out of themselves. For two and a half years you will participate in the Bachelor Honours Programme alongside your regular Bachelor’s studies. You will not only be following subjects but also joining in several activities which you yourself might have to organize together with other Honours students from other faculties. Interested? Come to one of our information meetings: Thursday December 1st, from 17.00 – 18.00 pm (English), Wednesday December 7th, from 16.00 – 16.55 pm (Dutch) , Friday December 16th, from 15.00 – 16.00 pm (English) The Honours College is located in the tower (second floor, room 216) of the Academy Building, Broerstraat 5. Your own faculty will also be setting up information meetings about the Honours Programme, mostly about the indepth programme. Up till now these are the (approx.) dates that we know of: Faculty of Mathematics and Natural Sciences – week 51, 2011 (location not yet known), Faculty of Economics & Business, Economics stream, Tuesday 6th December 2012, 16.15-17.00 pm (room 5419.0003) and a meeting for the Business stream, Wednesday, 14th December 2012, from 18.00 – 19.00 pm (room 5419.0008), Faculty of Spatial Sciences, Wednesday, 7th December 2012, location 5416.0057, Faculty of Arts, Tuesday 10th January 2012, 14.0015.00 pm (next to the Academy Building, Building/room A900), Faculty of Law, Monday, 30th January 2012 (Honours College, room 216), Faculty of Philosophy, Monday 20th February 2012 (location not yet known), Faculty of Behavioural and Social Sciences, week 7, 2012 (location not yet known). honours@rug.nl www.rug.nl/honours

Faculteiten Rechtsgeleerdheid EBF/JFV Kerstgala Op donderdag 22 december vindt het EBF/JFV Kerstgala plaats met het thema: ‘The Roaring Twenties; Drink in fashion, enjoy with passion’. Kaartjes kosten slechts 30 euro en zijn vanaf 5 december dagelijks verkrijgbaar van 14.00 tot 16.00 uur in de kantine van het Harmoniegebouw en van 13.00 tot 15.00 uur op Zernike. voorzitter@jfvgroningen.nl

8 t/m 15 december 2011

1

Promoties en oraties 8 december Promotie: mw. B. Plank, letteren. Domain adaptation for parsing. Promotor(s): prof.dr. G.J.M. van Noord, prof.dr.ir. J. Nerbonne. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 12.45 uur. 8 december Promotie: dhr. C. Cöltekin, letteren. Catching words in a stream of speech. Computational simulations of segmenting transcribed child-directed speech. Promotor(s): prof.dr.ir. J. Nerbonne. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 14.30 uur. 8 december Promotie: dhr. J.T. Sanders, rechtsgeleerdheid. Le droit de rêver. Samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting-btw. Promotor(s): prof.dr. B.G. van Zadelhoff. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 16.15. 9 december Promotie: mw. E. Starkenburg, wiskunde en natuurwetenschappen. Galactic archaeology in and around the Milky Way. Promotor(s): prof.dr. E. Tolstoy, prof.dr. A. Helmi. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 11.00. 9 december Promotie: dhr. M.H. Everts, wiskunde en natuurwetenschappen. Visualization of dense line data. Promotor(s): prof.dr. J.B.T.M. Roerdink. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 12.45 uur. 9 december Promotie: mw. J. Boersma-Jentink, wiskunde en natuurwetenschappen. Risk assessment of antiepileptic drug use in pregnancy. Promotor(s): prof.dr. L.T.W. de Jong- van den Berg, prof.dr. H. Dolk. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 14.30 uur. 9 december Promotie: dhr. M. Ghizzoni, wiskunde en natuurwetenschappen. Synthesis and bioactivity of novel histone acetylation inhibitors. Potential new drugs for treatment of cancer and inflammation. Promotor(s): prof.dr. H.J. Haisma. Academiegebouw. Tijd: 16.15. 12 december Promotie: mw. K.S. Goerlich, medische wetenschappen. Feelings with no name. In search of a neural basis for alexithymia. Promotor(s): prof.dr. A. Aleman. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 11.00. 12 december Promotie: dhr. S. Kruijff, medische wetenschappen. Nodal metastases and biomarkers in melanoma. Promotor(s): prof.dr. H.J. Hoekstra. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 12.45 uur. 12 december Promotie: mw. J. Romanos, medische wetenschappen. Genetics of celiac disease and its diagnostic value. Promotor(s): prof.dr. C. Wijmenga. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 14.30 uur. 12 december Promotie: dhr. T.P.K. Martinson, wiskunde en natuurwetenschappen. The distribution of mass with spiral galaxies. Unique solutions from gas and stellar kinematics. Promotor(s): prof. dr. M.A.W. Verheijen. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 13 december Oratie: dhr. mr.dr. W. Burgerhart, rechtsgeleerdheid. Als je begrijpt wat ik bedoel. Leeropdracht: Fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk, vanwege de Stichting ter bevordering van de Notariële Wetenschap. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 14 december Promotie: mw. M.B. Trynka, medische wetenschappen. Unlocking the genetics of coeliac disease. Promotor(s): prof.dr. C. Wijmenga. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 12.45 uur. 14 december Promotie: mw. M.C.J. Slagman, medische wetenschappen. Effects of interventions in the RAAS and sodium status on classical and non-classical outcome parameters in chronic kidney disease. Promotor(s): prof.dr. G.J. Navis. Academiegebouw. Tijd: 14.30. 14 december Promotie: mw. R. Vermeij, medische wetenschappen. Immunotherapy of ovarian cancer. Promotor(s): prof.dr. H.W. Nijman, prof.dr. C.A.H.H. Daemen. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 16.15. 15 december Promotie: dhr. J.A.A. de Beer, ruimtelijke wetenschappen. Transparency in population forecasting. Methods for fitting and projecting fertility, mortality and migration. Promotor(s): prof.dr. F.J. Willekens. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 12.45 uur. 15 december Promotie: mw. J. Pieters, economie en bedrijfskunde. Essays on socio-economic development in India. Promotor(s): prof.dr. M.P. Timmer. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 14.30 uur. 15 december Promotie: mw. D.A. Hessler, letteren. Audiovisual processing in aphasic and non-brain-damaged listeners. The whole is more than the sum of its parts. Promotor(s): prof.dr. Y.R.M. Bastiaanse. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 16 december Promotie: dhr. W. Patberg, wiskunde en natuurwetenschappen. Solute transport in Sphagnum dominates bogs. The ecophysiological effects of mixing by convective flow. Promotor(s): prof. dr. J.T.M. Elzenga, prof.dr. A.P. Grootjans. Academiegebouw. Tijd: 11.00.


Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers www.kerstgala.nl

14/12 Huiskapelviering Zoek jij een moment van stilte tussen de hectiek van de dag en het avondeten, dan ben je van harte welkom op woensdag 14 december op het GSp-pand. Tijdens de Adventsweken willen we elke woensdag een Huiskapelviering houden van 17.45 – 18.15 uur. (7,14 en 21 december). Lijkt het je leuk om een keer mee te helpen met de voorbereiding van de viering, neem dan contact op met Jacobine Gelderloos: jacobinegelderloos@gmail.com

Medische wetenschappen

Wiskunde en Natuurwetenschappen RefWorks workshop RefWorks is een webapplicatie waarmee u op een eenvoudige manier uw literatuurverwijzingen kunt opslaan, beheren en gebruiken. Een workshop RefWorks bestaat in principe uit een demonstratie en daarna kunt u onder begeleiding verder oefenen. Aan een workshop zijn geen kosten verbonden. De eerstvolgende workshop vindt plaats op dinsdag 10 januari 13.00-14.00 uur in het instructielokaal van de Bibliotheek W&N. U kunt zich opgeven via het Webfomulier op de site. t.c.folkers@rug.nl http://www.rug.nl/bibliotheek/ locaties/bibFWN/instructies

Letteren S TA G E B U R E A U L E T T E R E N

Masterstage: Nederlandse ambassade in Tirana Opleiding: diverse. Periode: februari t/m april 2012. Opdracht: Het betreft een meewerkstage bij de Politieke afdeling van de ambassade. Meer info: Stagebureau Letteren, tel. 050-3635844. Zie Nestor, MA-stages, onder “placement vacancies”. Vraag altijd eerst goedkeuring aan je docent. stages.let@rug.nl www.rug.nl/let/stagebureau GESCHIEDENIS

VerledenNU: Prof. Dr. W.Krul over Voetbalroem Aankomende woensdag geeft Wessel Krul een interessante lezing over voetbalroem. Aansluitend zal een interview worden vertoond met FC Groningen trainer Hans Nijland over hoe hij en zijn spelers met roem omgaan. Woensdag 13u-15u Oude Boteringestraat 34 Toegang: Gratis www.verledennu.nl

> Studium Generale Lezing in de serie Everything you always wanted to know about... Atlantis Zie ook Agenda > Evenementen Works allows you to import, organize, share and cite literature references from databases. The next workshop for students and staff will take place on Friday December 16, 9.15-11.00 A.M., Room M164 (Muntinggebouw, Fac. of BSS) Please register by sending an email. refworks@rug.nl http://www.rug.nl/bibliotheek/ instructies/refWorks/workshops

Studenten University Student Desk (USD)

USD gesloten De USD, University Student Desk, is er voor al je vragen over aanmelding en toelating, in-en uitschrijving, collegegeld, klacht/ bezwaar en beroep en studievertraging. Wij zijn besloten op donderdag 8 december vanaf 15.00 uur. Ook tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn wij gesloten. Voor de contactgegevens verwijzen wij jullie naar de onderstaande gegevens. www.rug/nl/hoezithet www.rug.nl/usd

ACLO Kerst Indoor Sport Spektakel Het Kerst Indoor Sport Spektakel (KISS) is weer in aantocht! Dit jaar zal het evenement plaats vinden op woensdag 21 December 2011. Een goede voorbereiding voor de kerst dus! Dit jaar is het thema Full Moon KISS Party, en dan zullen verschillende sporten op een speciale manier worden aangeboden. Het programma ziet er als volgt uit: 17.00 - 18.00: Super Big Circuit 18.00 - 19.00: BOM-Special 19.30-23.00: Start van toernooien en workshops interncoordinator@aclosport.nl http://www.aclosport.nl/nl/kiss

Gedrags- en Maatschappijwe- GSp tenschappen RefWorks workshop RefWorks is a web-based application for managing references. Ref-

2

11497138.

Docent van het Jaarverkiezing Op donderdag 15 december organiseert de JFV in samenwerking met de Faculteit Rechtsgeleerdheid de Docent van het Jaarverkiezing. Benieuwd wie de docent van het jaar dit jaar wordt? Kom dan op donderdag 15 december om 15.00 uur naar de Expositieruimte in het Harmoniegebouw en breng je stem uit! voorzitter@jfvgroningen.nl www.jfvgroningen.nl

RefWorks workshop Refworks is een webapplicatie waarmee u op een eenvoudige manier uw literatuurverwijzingen kunt opslaan, beheren en gebruiken. Ook thuis beschikbaar voor UMCG-medewerkers met uw Proxy-account van de CMB of met uw P-nummer.Om kennis te laten maken met RefWorks organiseert de CMB regelmatig workshops. De eerstvolgende is op donderdag 15 december van 10.11.30 uur bij de CMB.U kunt zich inschrijven via het webformulier. m.penning@umcg.nl http://www.rug.nl/bibliotheek/ instructies/refWorks/workshops

8 t/m 15 december 2011

GSp - Studentenplatform voor Levensbeschouwing Een plaats voor bezinning, religie, debat en gezelligheid. GSp, Kra-

neweg 33, tel. 3129926 info@gspweb.nl www.gspweb.nl 11/12 Gregoriaanse vesper in de Martinikerk Op 11 december a.s. is er weer een Gregoriaanse vesper in de Martinikerk. Vocale medewerking wordt verleend door de Gregoriaanse Schola o.l.v. Frans Keverkamp. Aanvang 17.00 uur. Voor meer info: www.schoonheidmeteenziel.nl Zondag 11 december 17.00 uur - Martinikerk 12/12 Forum Islam en Democratie In samenwerking met Gerardus van der Leeuw, de faculteitsvereniging van Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen, organiseert het GSp een forum. Dit forum zal in teken staan van Islam en Democratie: verschillende visies op de gevolgen van de Egyptische revolutie. Naast Willemijn Wilgenhof die toentertijd in Egypte was zullen ook Viviene Matthies-Boon en Pieter Nanninga aanwezig zijn. De avond wordt geleid door Erik Verdonk. Het belooft een interactieve avond te worden waar je niet alleen luistert naar de deskundigen, maar ook de kans krijgt om mee te discussiëren. Het forum wordt gehouden op maandag 12 december om 20.00 in het faculteitsgebouw van Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen (Oude Boteringestraat 38). 12/12 Ouderejaarsgroep Maandag 12 december is er weer een ouderejaarsgroep. Deze groep komt ongeveer één keer per maand samen. Het is een groep die gezelligheid en diepzinnigheid wil combineren op het gebied van maatschappelijke, filosofische, religieuze, wetenschappelijke of spirituele onderwerpen. Spreekt deze combi je aan, kom dan een keer naar de ouderejaarsgroep! Ook wordt er aansluiting gezocht bij het bestaande programma van het GSp, denk bijvoorbeeld aan lezingen en films Van te voren eten we samen om 18.30 uur. De avond zelf begint om 20.00 uur. Voor zowel het eten als de avond kun je je opgeven bij Susan Groeneveld: suusaan6@hotmail.com of 06

16 december Promotie: mw. K. Bunte, wiskunde en natuurwetenschappen. Adaptive dissimilarity measures, dimension reduction and visualization. Promotor(s): prof.dr. M. Biehl, prof.dr. N. Petkov. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 12.45 uur. 16 december Promotie: dhr. B.L. Heijne, wiskunde en natuurwetenschappen. Elliptic Delsarte surfaces. Promotor(s): prof.dr. J. Top. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 14.30 uur.

Evenementen

14/12 Taizé-jongerengebed Elke tweede woensdag van de maand is er een oecumenisch jongerengebed met liederen van Taizé in de Pelstergasthuiskerk, Pelsterstraat 39. Het eerstvolgende gebed is 14 december. De kerk is open vanaf 19.30 uur en het gebed begint om 20.00 uur. Woensdag 14 december - 19.30/20.00 uur - Pelstergasthuiskerk

8 december Muziekevenement LichtTonen. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10, Groningen. Tijd: 21.00 uur. Toegang: € 6,00.

Persoonlijk gesprek Wie dat wil kan voor een persoonlijk gesprek een afspraak maken met een van de studentenpastores: Lense Lijzen 5260630, Geert Brüsewitz 8500387, Tiemo Meijlink 5792805 of Matty Metzlar 0595-528775.

12 december Groningen Studentenplatform (GSp): Forum: Islam en Democratie. Willemijn Wilgenhof, Viviene Matthies-Boon, Pieter Nanninga o.l.v. Erik Verdonk. Plaats: Oude Boteringestraat 38. Tijd: 20.00 uur.

Studentendiensten Martinikerk 11/12 11.30 uur T. Meijlink 18/12 11.30 uur A. van den Broek

13 december Studium Generale: Top 2000. Leo Blokhuis, Douwe Draaisma, Elmer Sterken, Huub Wijfjes. Verder: live-band The Outtakes en dejee Jeroen van der Mark. Presentatie: Frank den Hollander. Plaats: Huize Maas, Vismarkt 52. Tijd: 20.00 uur.

Diversen

13 december C.U.T.! Film. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10. Tijd: 20.30 uur. Toegang: studenten en stadjerspashouders € 5,00 / € 6,00.

AEGEE-GRONINGEN

AEGEE-Groningen Dé Europese studentenvereniging van Groningen. Ontdek samen met andere Groninger studenten Europa op een heel andere manier! Door middel van o.a. exchanges, excursies en spannende liftwedstrijden. Lid worden kan het hele jaar door! Deze maand staat in het teken van ons YOUrope Needs YOU!-project. Denk samen met andere Europeanen van 9 t/m 13 december mee over de toekomst van Europa! Geïnteresseerd? Kijk op de site of mail naar onderstaand adres. Of kom bijvoorbeeld eens langs op onze wekelijkse borrel; elke woensdag, 22.30u in de Ome Ko! board@aegee-groningen.nl www.aegee-groningen.nl U N I PA R T N E R S

Gezocht bestuursleden Wij zijn per direct op zoek naar gemotiveerde ouderejaarsstudenten met feeling voor ondernemerschap en consultancy! Wil jij: Een jaar lang bestuurservaring opdoen? Interessante workshops en trainingen volgen? Waardevolle contacten leggen met het bedrijfsleven? Je eigen onderneming runnen? Wij zijn op zoek naar nieuwe parttime (15-20 uur) bestuursleden die per maart ons team komen versterken! UniPartners biedt je de uitgelezen kans om bestuurservaring op te doen, waardevolle contacten te leggen met ondernemers en bedrijfsleven en om leerzame trainingen te volgen bij grote gevestigde bedrijven. Daarnaast kan je een bestuursjaar bij UniPartners uitstekend combineren met je studie. De topconsultans van morgen zitten bij UniPartners… Laat jij deze kans aan je voorbij gaan? Stuur je sollicitatiebrief + cv vóór 9 januari 2012 naar david.curfs@unipartners.nl Voor meer informatie kom eens langs aan het Gedempte Zuiderdiep 54a (graag op afspraak) of bel of mail ons.

9 december ForumDwarsDiep: Debat: Energie in de toekomst. Sprekers: o.a. Gertjan Lankhorst, Wijnand Duyvendak, Ewald Breunesse, o.l.v. Avelien Haan. Plaats: ForumImages. Tijd: 20.00. 12 december Studium Generale Lezing: In de serie Everything you always wanted to know about …. Atlantis. Spreker Bert Boekschoten, emeritus hoogleraar paleontologie RUG. Plaats: Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33. Tijd: 16.30 uur.

12 t/m 17 december Theaterstuk Pharmaciae – Midzomernachtsdroom. Plaats: OUTheater, Munnekeholm 10. Tijd: 20.15 uur. Toegang: studenten en stadjerspashouders € 6,50 / overigen € 8,50.

14 december Real Democracy Film. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10. Tijd: 20.30 uur. Toegang: gratis. 15 december ForumDwarsDiep: Film. Titel “Donor Unknown”. Na afloop gaat Marian Verkerk, hoogleraar Zorgethiek UMCG, in gesprek met ervaringsdeskundigen en hoogleraar adoptie René van Hoksbergen. Plaats: ForumImages, Hereplein 73. Tijd: 20.00 uur. 15 december Muziek Lopend Vuur. Plaats: Usva café, Munnekeholm 10. Tijd: 21.00 uur. Toegang: gratis.

Tentoonstellingen T/m 9 december 2011 Tentoonstelling: Vrouwen in de chemie. Universiteitsbibliotheek. Tijd: ma t/m vrij 8.30-22.00, za en zo, 10.00-17.00. T/m 11 december 2011 Noorderlicht Fotogalerie : Oculus – Ken Schles. Plaats: Akerkhof 12. Tijd: woe t/m zo,12.00-18.00. T/m 11 december 2011 Noorderlicht Fotogalerie: Knoalster – Eva Gjaltema. Plaats: Akerkhof 12. Tijd: woe t/m zo,12.00-18.00. T/m 14 januari 2012 Tentoonstelling: “Artificial”, geïntegreerde kunst in de vaste collectie: Jeroen Kusters. Plaats: Universiteitsmuseum. Tijd: di t/m zo, 13.00- 17.00. T/m 23 januari 2012 Tentoonstelling: Beyond the stars, reis naar de oneindige ruimte. Plaats: Universiteitsmuseum. Tijd: di t/m zo, 13.00- 17.00. NADERE INFORMATIE Afdeling Communicatie tel. 363 5445/5446 communicatie@rug.nl groningen@unipartners.nl www.unipartners.nl/groningen OVERIGE

Lezing Dr. Rovers 13 december Dinsdag 13 december a.s. organiseert de LEC van Meander (kunstgeschiedenis) om 19.30 uur in zaal 1314.0014 een lezing over ‘Helene Kröller-Müller en de doorbraak van moderne kunst in Nederland’ door Dr. E.M. Rovers. Zij heeft een biografie over deze bijzondere vrouw geschreven en heeft daarvoor de Jan van Gelderprijs gewonnen. Tevens is zij docent kunstgeschiedenis aan de RUG. De toegang is vrij. meanderlec@gmail.com

UKAATJES Cursussen ■ Trainingen Praktijk Hoek Melkweg start binnenkort: assertiviteitstrainingen (Nederlandsen Engelstalig), een stagetraining en faalangsttraining. Tel: 050-5352532; www.praktijkhoekmelkweg.nl ■ Mantradansen met “EGA danst ook” in Hortus Huijs Groningen. Zaterdag 17 dec. 14.00 -17.00 uur. Zie ook www. steunpunthoogsensitiviteit.nl (Elizah)


2 INTERNATIONAL ■ What the

bleep

is...?

Rawagede On 9 December 1947 Dutch troops raided the Indonesian village of Rawagede in search of rebel fighters. They rounded up 431 men – roughly the entire male population – and executed them on the spot. The massacre was part of the attempt to re-establish Dutch rule in Indonesia, formerly the Dutch East Indies colony. After the Second World War, when Indonesia was occupied by Japan, a strong independence movement was formed. During what were euphemistically called ‘police actions’, in 1947 and 1949, Dutch troops tried to defeat the freedom fighters. Many war crimes were committed by the Dutch and the Rawagede massacre was one of the worst. It was condemned by the United Nations, but since the Dutch never officially recognized it as a war crime, they have never officially apologized for it. Some regret was expressed back in 1949 and in 1966 it was decided to invest EUR 400,000 of development aid in Rawagede as compensation. In 2008 ten widowed survivors of the massacre took the Dutch government to court. The state advocate pleaded the statute of limitations, but last September the court ruled that the Dutch government was still liable for damages. This week it was announced that on Friday 9 December the Dutch Ambassador to Indonesia will issue a formal apology at the Rawagede Memorial. Also, the seven widows and two descendants will receive ‘symbolic’ compensation of EUR 20,000. [ RENÉ FRANSEN ]

NEWS

Germans get their money back Germans head Maastricht University’s programme for top students. The programme rewards the best three percent of students with a scholarship that matches their tuition fee. Out of 460 scholarships, Germans received 203 and Dutch students 188. Five students have won the scholarship four times in a row, which means they got their money back on both their three-year Bachelor’s degree and their one-year Master’s. The scholarship programme was meant to attract talented students to Maastricht, but it has now been axed because of cuts to the university’s funding.

UK 15 - 8 DECEMBER 2011

SHANE & JOLENE

Like an old married | I N T E R N AT I O N A L | International students

are going out of their way to make friends, but not Shane and Jolene from Canada. They’ve been a couple for over three years now. “Every time there was a party downstairs and people were getting to know each other – we watched a movie instead.”

By KAROLINA WALIGORA They never meant it to be like this. Shane Day, a film student from Canada, actually wanted to go to Iceland or Ireland. His girlfriend, Jolene Dosch, who studies Spatial Sciences, would then have gone to another European country. They would have visited each other and got to know different cultures. But then Jolene received an offer to come to the Netherlands and Shane decided to follow. They ended up not only in the same city, but also in the same room. “Perhaps it’ll be very bad for our relationship”, says Jolene with a smile. “Or maybe very good”, interrupts Shane seriously. But whichever way it goes, right now they are ‘the couple from Canada’. It’s not the first time they’ve lived abroad together. Jolene met Shane when she was working as an English teacher in Indonesia and she needed some help. “Shane applied for the job. We were in Indonesia for a year and then went back to Canada.” At first they were just good friends. “But after a while we couldn’t deny that we were a couple”, Jolene recalls. They have been living together for three years now, though they don’t really keep count. “We just remember that we officially became a couple at the end of the holiday. So, to celebrate our ‘anniversary’, each year we visit an awesome place. Last year we visited Peru. It was a good test because we knew before we met that we only wanted a serious relationship if we could travel with that person. This year we went to Iceland and we also went camping in Groningen.” Being together makes them a lit-

DAWKINS

Jolene and Shane tle bit lazy, they admit. Shane and Jolene have skipped the part where they have to meet as many friends as fast as they can. “Every time there was a party downstairs and people were getting to know each other – we watched a movie instead”, Shane smiles. The other residents of the international student house where they live also feel that Shane and Jolene have

their own space. That can be a disadvantage. “Sometimes I feel like people don’t want to invite me to a party because I have a boyfriend!” says Jolene. “But it’s just another aspect of living together as a couple in an international student house. Your housemates will probably never consider you as an individual. You’ll always be ‘the couple’.” But she doesn’t really feel it’s a problem. “It only makes me uncom-

fortable when people think we can’t be alone, like we aren’t Jolene and Shane, but JoleneandShane”, says Jolene. “We toyed with the idea of trying a more ‘open’ relationship, but the truth is that we just like each other too damn much.” Still, they do want to socialize and they try to, like organizing the famous vegan chili cook-off in Melkweg House. There were five differ-

Gone in just fifteen minutes

| T I C K E T R U S H | Ticket queues for rock

concerts or the latest Harry Potter book are not unusual, but on Monday morning a 30-metre long queue formed for tickets to a lecture by Richard Dawkins that were on sale from 9 a.m. sharp.

By RENE FRANSEN Walking from the Grote Markt into the Oude Boteringestraat, you can’t miss that there’s something going on. A queue blocks the pavement down the right, ending at the offices of Studium Generale. There, people file in and out, those leaving clasping their tickets in triumph. It is approximately 9.10 on Mon-

day morning. Ticket sales for a lecture by Oxford biologist Richard Dawkins are just underway. And nearly over as well. All 400 tickets have gone in little over 15 minutes. Dawkins, invited to Groningen as guest of honour for the official opening of the Linnaeusborg, the new university building for life sciences, is a popular author of books on evolution like The Selfish Gene and for his attack on religion in The God Delusion. Inside, two employees are selling tickets (a maximum of four per person), while a third is working her way through internet requests. A ticket button on the Studium website went online at 9 a.m. too and orders are coming in thick and fast.

For every one or two customers served at the desk, one web customer receives a confirmation. But then the tickets run out. The web office closes with over 300 requests unopened in the mailbox. The last three are handed to sixthyear pharmacy student Pieter Oomen. “I’m interested in what people believe, that’s why I want to hear Dawkins”, he says. “He’s a much appreciated and gifted speaker, so I couldn’t let this chance pass.” But he only got three tickets when he had counted on four. “For two friends and my girlfriend. They’ll have to fight it out among themselves I think”, he muses. Meanwhile, the website is attracting so much traffic that the staff

can’t access the administrator page to disable the ticket button. They succeed at around 9.30, when 387 emails have come in – 20 get tickets. The girl who came in after Oomen is added to the waiting list. The next few dozen also put their names on, while a second list contains names of the first few dozen website requests. “There are always people who simply don’t show up”, explains Guus Termeer, head of Studium Generale, to disappointed customers. “On the night we’ll fill empty seats with people from the waiting list.” The rush broke all records, Termeer thinks. “Although there were similar scenes when former Soviet leader Mikhail Gorbachev lectured at the University eight years ago.”


I N T E R N A T I O N A L 3

UK 15 - 8 DECEMBER 2011

couple Also, Jolene became something of an in-house hairdresser for her student house. “My mother is a hairdresser and taught me some of her tricks. Now, whenever anybody wants a fancy haircut or just feels like his hair is too long, they come to my room.” It’s perfect for both sides, Jolene feels. “They have a new haircut and I have some extra money, two bottles of wine or a vegan lasagne and the possibility of hanging out with people from our house.” But socializing does require extra effort. That’s why they don’t recommend couple exchanges for everyone. “For us, studying abroad is just another way of travelling”, says Shane. “Yeah, it’s an excuse to visit other countries”, Jolene adds.

‘For us, studying abroad is just another way of travelling’

Photo Elmer Spaargaren ent cooks or groups of cooks, each from a different country. They all prepared the same dish – vegan chili. Then five independent judges, also of different nationalities, decided the winner. It was a big success. “We wanted to share our love of cooking cultures with other people. And there was the World National Vegan Day. This way we showed that vegan cooking rocks!”

Even to them being a couple in a room of just 12 square metres in an international student house is sometimes suffocating. “Back in Canada we had separate offices in our apartment, so every time we wanted to study or work, we were not distracted by each other’s presence. Here, we just have one room and share the working and sleeping space. That can sometimes be quite difficult. So when you are a young couple, have just finished high school and are about to study abroad for a while, that is a perfect time to break up and see other people”, says Shane. If you do study abroad together, don’t share a house or a room. “International student life will be more rewarding – you’ll meet more people and go out more. But you can still see each other every day”, Shane says. Jolene agrees on that. “Because otherwise everyone will consider you an old married couple!”

Write a story & win € 500 The University Paper (UK) and the Representatiefonds of the University have organized a story competition for employees and students of the RUG. The winner will receive €500 and have his or her story published in the UK. The 10 best stories will also be published by Passage Publishers. The theme is ‘The Other Side’. Use the Christmas holidays to write your story in a maximum of 1800 words. Send in your entry before 23 January. There are two categories: English and Dutch. A jury will decide the winner. See facebook.com/ UKweekly for tips from a pro.

M u s h rooms 

Homegrown treat

After a series of gruesome tales in the media, psychedel­ic mushrooms were moved up a notch on the list of controlled substances, making them illegal in the Netherlands. But grow kits are readily avail­ able at your local smartshop, so why not give it a try? By Richard Kootstra

*

Week one: buying and growing “I’m out..., but um, I think I’m getting another shipment next week..., so yeah...” The slow, distracted old man behind the counter focuses his attention on the tv again, making me wonder if his previous shipment ever made it to the shelves of the store and if I will be in time for the next one. Fortunately, the competition is just across the street, a smartshop called De Hollandia. The man there seems friendly enough, pointing next to the counter. A groovy collection of psilocybin mushrooms, from all corners of the earth, sorted by body height, amount of laughter, visuals and introspection. It’s like shopping for cereal. Found my brand: Psilocybe cubensis, Mexican, your average run-of-the-mill shroom, as the man points out. The nifty purple box contains a plastic bag, two paperclips and the little box itself. Just add water and put the box in a dark place. Easy enough for someone with no background in biology and whose only luscious green plants are made of plastic. After 12 hours just dispose of the excess water, place the box in the plastic bag and seal it with the paperclips. The only thing left to do then is play the waiting game.

*

Week two: waiting, reading up and more waiting There might be all sorts of fantastic biological processes happening inside the box, but you wouldn’t be able to tell from looking at it. A hopeful glance every morning and evening leads only to disappoint-

ment. After another five days of cursing about EUR 30 not particularly well spent, a mouldy layer begins to form on the surface. For better or for worse, it’s a sign that something is happening. Time to read up. Most things are common sense, like not operating heavy machinery or driving whilst incredibly high, or combining them with other drugs. And then there’s the term ‘set and setting’. You need to be healthy, sound of mind and be in comfort­ able surroundings with friends. With no physical or psychological ailments and an abundance of friends, I should be fine.

*

Week three: consumption and mind expansion In only a few days mushrooms are popping up and spreading like wildfire. Cracks showing on the heads say it’s time for consumption – 15g per person and 100g to share out. According to the manual, if you leave a few unpicked, you can harvest about five batches. I never expected a gourmet experience, but they taste like slimy forest soil. Fifteen grams is suddenly a lot to keep down. Chocolate chip cookies or yoghurt with big chunks of fruit disguise the foul, sour taste. What keeps you eating is the sense of pride at having grown them yourself and the promise of an intense experience, starting in about 45 minutes. I’ve created a monster. These are Cherno­ byl Frankenstein mushrooms from hell. The veins on the back of my hand are glowing and the ceiling is rippling to the beat of the music. There is no sense of time or self. I feel lost, helpless and elated at the same time. Six hours of madness and fits of uncontrollable laughter, like some strange and terrible intergalactic rollercoaster ride. The only thing left is surrender. And now, coming down, I feel a sense of calmness. There is no way of describing it without turning it into a cliché. Perhaps it was Lennon who said it best: “Turn off your mind, relax and float downstream. It is not dying.”


I N D E PE N D E N T W E E K LY FO R T H E U N I V E R S IT Y O F G R O N I N G E N n 15 D E C E M BE R 2011 n Y E AR 41 n #15

I N T E R

N A T I O N A L

TO P 2000

Beatles or Bruce? | M U S I C | The pop music Top 2000 was first organized as an event for the

new millennium by radio network Radio 2. Now every year people vote for their all-time favourite. On Tuesday 13 December unofficial professors in pop culture will test and sharpen up your knowledge in Huize Maas. Three guests reveal their favourites.

*

Was last year’s number one a scam?

By MICHIEL KLAASSEN

*

Hotel California by The Eagles is one of only two records to knock Queen’s Bohemian Rhapsody off the top position. However, the legendary song is not without its critics: dozens of theories have circulated on the internet about how the chords were ‘borrowed’ from We Used to Know, recorded by Jethro Tull. Indeed, just before recording Hotel California, The Eagles did tour with the English rock band. But Jethro Tull’s singer, Ian Anderson, does not consider Hotel California to be a rip-off: “They probably heard us play the song. But it’s difficult to find a chord sequence that hasn’t been used. I do sometimes allude, in a joking way, to accepting it as a kind of tribute.”

Strawberry Fields Forever

Koos Grevelink, guitarist for The Outtakes “My favourite song is Strawberry Fields Forever by The Beatles. That record comprises all the beautiful aspects of pop music. It actually combines two songs John Lennon wrote, one slow-paced and one more up-tempo. I was nine when my brother’s friend came home and played Strawberry Fields. Of course I’d heard The Beatles before, but it was then that I realized what pop music was all about. I’m now 53 and it still touches me. It proves that real pop music, just like Bach and Mozart, is timeless.”

*

If It Be Your Will

Douwe Draaisma, professor of the history of psychology “I first stated that my favourite was George Harrison’s Here Comes the Sun. But when I gave it a second thought, I changed it to Antony Hegarty’s If It Be Your Will. The original version by Leonard Cohen is beautiful, but this song proves that cover versions of Cohen’s work are often better. A good example is Hallelujah. Leonard Cohen is good, but the way Jeff Buckley performs it is simply supreme. Antony’s voice takes some time to get used to, but the way he sings it, high and shaky, just makes the hairs on the back of my neck stand up.”

*

Tickets for the Top2000 evening of Studium Generale in Huize Maas are sold out. But after 22.00 p.m. everyone can join the party for free. http://studium.hosting.rug.nl/nl/Programma/Top2000.html

Born to Run

Huub Wijfjes, media historian “Music is so much more than just the melody, it stands for a way of life. Born to Run (Bruce Springsteen) is an example of how music can inspire a complete generation. It came out when I was a student and I think it embodies a commitment to freedom. Every generation wants to break away from oldfashioned traditions, to clean up the mess their parents left behind. Of course, that feeling wears off over the years; I’ve learnt that in practice it’s more complicated. But, as well as jazz, I still like to listen to music with a message.”

inside: International couple

Rawagede

Gone in 15 minutes

Win € 500 !!!

It’s one way to avoid being lonely abroad: go as a couple. Not that Jolene and Shane planned it...

In 1947, Dutch troops killed 431 men in the Indonesian village Rawagede. The apology is late.

British biologist Richard Dawkins is coming to Groningen. Tickets were sold out in minutes.

Fire up your computer and start writing for our story competition. See inside for details.

Join us on Facebook   www.facebook.com/ UKweekly

uk 4 - 15 september 2011 | jaargang 41  

Onafhankelijk weekblad voor de Rijksuniversiteit Groningen; Independent weekly for the Groningen University (Netherlands)

Advertisement