Page 1

w w w.universiteitskrant.nl

Babylijkje 2  Loungebanken in kantine 4 Schieten met stoom 7  Totaal verslingerd 8

14

o n a f h a n k e l i j k w e e k b l a d v o o r d e r i j k s u n i v e r s i t e i t g r o n i n g e n n 2 DE C E M BER 2 0 1 0 n JAARGANG 4 0

Win Karen’s boek Deze week verscheen het boek ‘Grenzeloos Vertrouwen’ van Karen van Oudenhoven - van der Zee, hoogleraar aan de RUG. Ze interviewde zeven prominente Nederlanders over de huidige samenleving. Win een gesigneerd exemplaar door je voor woensdag 12.00 u op te geven via universiteitskrant.nl

I n t e r n at i o n a l pag e

Tears from refugees

It’s volunteer work that matters. University of Groningen student Arjan Samplonius helps refugees with their application for asylum. “On average I see someone burst into tears about three times a week.”

15 >

Ook op UKTV

www.universiteitskrant.nl

Foto Jeroen van Kooten

De UK bestaat 40 jaar. Dat gaan we vieren. Donderdag 16 december vanaf 20.30 uur organiseren we een UK 40 nacht. Met veel muziek, optredens van Rosa, huisdichter Joost Oomen, de rappers Sacha Landkroon, Steven en Dicky Gilbers, cabaretier Bart Melief en een pubquiz. En we doen live een paar wetenschappelijke experimenten. De avond wordt gepresenteerd door Janine ( Jakhals) Abbring. Plaats: Huis de Beurs aan de Vismarkt. Wil je ook komen? Haal dan (gratis) kaarten op bij de UK. Wees snel, de kaarten zijn zo op.

In de kou gezet... Sneeuwbuien, ijzige kou, gejoel en gefluit bij de demonstratie op de Grote Markt. Spandoeken: ‘rijke ouders gezocht’. En studenten zoals Eva: “Als dit doorgaat valt mijn droom als rechter in duigen. ” Pagina 3 >

...en boete gaat wèl door Studentenprotest of niet, de Tweede Kamer houdt vast aan het plan om studenten die hun studie niet op tijd afmaken extra collegegeld van 3000 euro te laten betalen. De regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV steunen dat voornemen. CDA en PVV noemen de maatregel pijnlijk, maar noodzakelijk. Het debat concentreerde zich maandag op de vraag of er ook uitzonderingsregels moeten worden gemaakt. De VVD wil de gevolgen weten voor mensen met een exacte en technische opleiding, die vaak langer over hun studie doen. Volgens de VVD mag de langstudeerdersregeling er niet toe leiden dat studiekiezers de zware bètaop-

leidingen mijden. Ook werd in de Tweede Kamer gesproken over uitzonderingen voor gehandicapte studenten en bestuurlijk actieve studenten. Staatssecretaris Halbe Zijlstra bekijkt nog voor wie er uitzonderingen kunnen gelden. Afgelopen maandag demonstreerden tussen de 1500 en 2000 studenten op de Grote Markt in Groningen tegen de bezuinigingsplannen van het huidige kabinet Rutte. Rector magnificus Frans Zwarts riep de actievoerders vanaf het bordes van het stadhuis op de langstudeerdersregeling aan te vechten. “Deze maatregel staat haaks op de wet studiefinanciering”, zei hij tegen de joelende menigte. [ Peter Keizer, HOP: Hein Cuppen, Marijke de Vries ]

De feiten Wie te lang over zijn opleiding doet, gaat met ingang van volgend studiejaar drieduizend euro extra collegegeld betalen: bijna 4700 euro in totaal. Studenten mogen in totaal één jaar vertraging oplopen tijdens hun bachelor- en masteropleiding. De regeling geldt ook voor huidige studenten. n Trage studenten verliezen vanaf 2012 hun OV-jaarkaart. n Eind januari wil Zijlstra zijn wetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen.

Meer nieuws: tinyurl.com/langstudeerders

Life Sciences wordt duurder De bouw van Life Sciences kost geen 100 maar 115 miljoen euro. Dat maakte Ruurd de Jong van de afdeling Vastgoed en Investeringsprojecten (VGI) van de RUG deze week bekend. Eerder bleken andere bouwprojecten van de RUG ook duurder uit te vallen. De Bernoulliborg kostte 2 miljoen extra en de recente verbouwing bij de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 1,2 miljoen. Maar, stelt De Jong: “Voor een project van deze omvang en complexiteit is 15 procent heel redelijk”. Onder de medewerkers van Life Sciences heerst nogal wat onrust over de verhuizing. [tjerk notten & diane romashuk ] Zie ook pagina 4 & 5 >


2 DEZE WEEK

UK 14 - 2 DECEMBER 2010

Akkerstraat 95 > 25/11/ 21.30 uur > repetitie

Brahms gemixt met salsa Gespannen gezichten, een strenge dirigent en eindeloos herhalen bepalen de repetities van studentenorkest Mira. Maar ‘s nachts in het café gaan de muzikanten pas echt los. Door teodor lazarov “Jongens, als ik uitleg dan spelen jullie er niet doorheen. Is dat duidelijk!” Peter Stam, dirigent van het Groninger studentenorkest Mira, spreekt de jonge muzikanten streng toe. Het is half tien ‘s avonds en de studenten hebben al meer dan anderhalf uur spelen achter de rug. “Violen, hou die titi tata titi tata wel strak aan. Vanaf de tweede maat, nog een keer.” De Hongaarse Dans nummer 5 van Brahms wordt speels ingezet. Een van de cellisten schrijft tijdens het spelen snel iets op haar partituur. Serieuze gezichten kijken geconcentreerd op en neer van de noten voor hen naar de dirigent. In de zaal van de dansschool aan de Akkerstraat 95 repeteert Mira voor het concert in De Oosterpoort op 13 december. Afdwalen is er niet bij. Dirigent Stam weet precies wat hij wil. “Dit stukje is intiem. Ik wil dat jullie lange noten aanhouden, geen ruimte overlaten voor stiltes. Tataarata, tarataataa…” Met zijn arm maakt hij langzame, golvende bewegingen. De orkestleden luisteren gespannen. “Kom op, weer vanaf het begin.” Zijn woorden doen wonderen. De oneffenheden zijn strakgetrokken en het is alsof het stuk in één keer gaat leven. De vermoeide ogen van Stam schieten vonken van plezier en de magie slaat over op de studenten. “Goed gedaan jongens! Ik zie jullie volgende week.” Het is half elf, de instrumenten gaan de koffers in. De paukenist sleept zijn zware instrument de trap op. “Tijd voor de Walrus! Peter ga je mee?” De dirigent lacht. “Nee, ik wil wel heel graag, maar ik moet morgen weer

Tijd voor harde knip Bachelorstudenten vragen volgens het RUG-bestuur te laat hun diploma aan, waardoor de universiteit bekostiging misloopt. Dus moet er een harde knip komen. Volgens het college van bestuur zijn er veel studenten die mastervakken volgen, terwijl ze hun bachelorscriptie nog moeten afronden. De universiteit krijgt daardoor geen geld van de overheid, omdat de student te lang over z’n studie doet. Studeert de student vervolgens eerder af voor de master dan de bekostigingspeildatum van 1 oktober, dan loopt de universiteit ook de masterbekostiging mis. “Het heeft niets met de laksheid van studenten te maken, het systeem maakt het mogelijk”, reageert Duppen. Hoeveel geld de universiteit misloopt is nog niet bekend. “In tijden van bezuiniging kunnen we ons echter niet veroorloven om studies voor de helft van de prijs te doen.” Het RUG- bestuur wil ook een nieuw systeem invoeren, waarbij studenten hun diploma niet meer ophalen, maar het thuis krijgen opgestuurd. [ peter keizer ]

RUG voor het eerst in de min De RUG heeft voor volgend jaar een begrotingstekort van 9,8 miljoen euro. Voor het eerst staat de universiteit in de min.

Foto Jeroen van Kooten om negen uur paraat staan.” Bestuurslid Johanna heeft er zin in. “Zijn de pauken al opgeborgen? Laten we gaan!” Twee uur ’s nachts valt de eerste sneeuw. Een bizar groepje rent de Peperstraat in. Na een rustige start in stamkroeg De Walrus, waar tosti’s en bier langzaam maar zeker uitmondden in wilde dans, is het uiteindelijk tijd voor de stad. Mira heeft er zin in. Voorzitter Johannes gaat gehuld in een pinguïn pak. “Ik kom net

van de Kermesse!” Violiste Mavalda gaat vrolijk achter hem aan. Secretaris Johanna wijst naar het einde van de straat. “Het Kasteel, daar moeten we heen.” Binnen de kortste keren staat iedereen te swingen met een biertje in de hand. Van de serieuze gezichten die eerder op de avond gefocust naar de dirigent luisterden, is geen spoor meer te bekennen. Wanneer de zoveelste salsahit doorkomt blijkt orkestchef Josephine ook tijdens de dans de lei-

ding te nemen. “Ik zei toch dat ik dit niet kan,” roept ze. Er ligt al een dik pak sneeuw als ze uitgeput hun warme huis gaan opzoeken. “Johanna, morgen even samen oefenen, hè?” “Ja, maar laten we nu nog geen tijdstip afspreken. We bellen wel.” Door de sneeuwvlokken fietst iedereen weg de vroege ochtend in. De gefocuste blikken zijn weer te herkennen, maar het is nu een kwestie van evenwicht houden. Bier en Brahms gaan duidelijk samen.

CAO: één keer

Babylijkje |  40 ja a r u k   |  Al veertig jaar lang is de UK een kweekvijver van journalistiek talent. Wat is er geworden van de medewerkers die ooit bij de krant begonnen? Ze vertellen ‘t zelf. “Er is een studente die haar baby heeft vermoord. Ergens in een flat in Vinkhuizen. Ga eens kijken of je de flat kan traceren en met wat buren of met huisgenoten kan spreken.” Het is de enige opdracht die ik geweigerd heb als studentredacteur. Een collega-studentredacteur schreef in deze column dat je als journalist je nieuwsgierigheid onbeperkt achterna kan gaan. Als advocaat kom ik nog meer te weten dan een journalist. Processen-ver-

Oorzaak is het nieuwe bekostigingsstelsel voor universiteiten. “Het ministerie heeft berekend dat dat samen moet gaan met een korting voor de RUG en dat kost ons 3,2 miljoen euro”, aldus middelenman Koos Duppen. Het stopzetten van de oplopende bekostiging van de alfa-gamma sector kost de RUG 3,3 miljoen. Volgens Duppen kan het voorziene tekort voor 2011 worden opgevangen. Als de bezuingingsplannen van het kabinet doorgaan, wordt het echt zwaar weer. “We verwachten voor 2012 een tekort van tussen de 16 en 25 miljoen euro. Het afstoten van activiteiten en gedwongen ontslagen sluiten we dan niet uit.” [ peter keizer ]

500 euro baal die lezen als een spannend boek – of eigenlijk vaker, als één grote dorre ellende: niet bij machte om anders te reageren. Een mes getrokken of diepe eenzaamheid en ‘warmte’ gezocht bij een nichtje van negen, die jaren later aangifte doet. En dan zit je ‘ineens’ vast. Anderen beslissen alles voor je, met wie je wel of niet contact mag hebben, wel of niet luchten. Ik praat het gedrag niet goed. Ik oordeel niet; dat is het werk van de rechter. Ik kom voor deze mensen op. Voor het recht om niet aan je eigen veroordeling mee te werken, het recht om te zwijgen, om niet zomaar van je vrijheid berooft te worden. Onschuldig zijn, totdat de rechter veroordeelt. En eerder niet. In de gesprekken met mijn cliënten hoor ik zoveel meer, meer dan dat ik ooit als journalist

gehoord zou hebben. Het zijn gesprekken tussen twee mensen, niet voor de openbaarheid bestemd. In de rechtszaal schilder ik het verhaal van mijn cliënt. Zijn waarheid, naast het verhaal van het Openbaar Ministerie. Onschuldig. Soms machteloos. Soms ook gewoon stom. Niet nagedacht, kort lontje. Ik wil dat mijn cliënten zichtbaar zijn in de grote molen van het strafproces en hun stem ook gehoord wordt door de maatschappij die vaak oordeelt voordat de rechter dat heeft gedaan. Een stem tegen het gehijg. Japke Boelstra Advocaat Studentredacteur 2001-2004

Universiteiten en vakbonden onderhandelen weer over een nieuwe cao. Het bod van de universiteiten: geen loonsverhoging, maar één keer 500 euro. Eerder gemaakte afspraken over werkgelegenheid en loopbaanbeleid blijven overeind. “Bij het oorspronkelijke bod, met een salarisverhoging van een half procent, stonden we al niet te juichen. Dus nu al helemaal niet. Maar de universiteiten zeggen ‘take it or leave it’ ”, reageert Abvakabo-vakbondsbestuurder Marthy Schuurman. De vakbondsleden moeten voor 6 december laten weten of ze akkoord gaan. Voor de nieuwe onderhandelingen, volgend jaar, eisen de FNVbonden twee procent loonsverhoging. [ peter keizer ]


N I E U W S 3

UK 14 - 2 DECEMBER 2010

Woede over boete studievertraging “Waar zijn we mee bezig?” De stem van rector Frans Zwarts komt net zo hard aan als de priemende wind en sneeuwval. Luid gejuich stijgt op. Ondanks het gure winterweer was het maandag druk op de Grote Markt. Zo’n 1500 tot 2000 studenten demonstreerden tegen de nieuwe kabinetsplannen. Meer dan een jaar vertraging? Een boete van 3000 euro voor de universiteit én een collegegeldverhoging van 3000 euro

voor de student, geen uitzonderingen. Dus sloegen de studentenfracties van RUG en Hanzehogeschool de handen ineen en organiseerden het ‘Gronings Ontzet’. Naast Zwarts kwam ook Elmer Sterken, de aanstaande rector magnificus, zijn steun betuigen. Hij vindt de overheidsplannen schandalig. “Dit gaat ons waarschijnlijk 15 miljoen euro kosten, daarnaast moeten we nog eens zo’n bedrag gaan bezuinigen. Dat is samen ongeveer 20 tot 30 miljoen, gelijk aan de totale begroting van de rechtenfaculteit. Het belangrijkste is dat de

kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat.” Er wordt gejoeld en gefloten. Schreeuwende studenten met spandoeken als ‘gezocht: rijke ouders’ en het ironische ‘laat ons niet in de kou staan’, springen op en neer om warm te blijven. Niet alle demonstranten zijn gekomen uit eigenbelang. Maarten, student geschiedenis, loopt nominaal. Voor hem zullen de nieuwe plannen dus niet zoveel uitmaken. “Ik ben toch gekomen, omdat deze plannen ronduit schandalig zijn.” Voor de vijfendertigjarige rech-

tenstudente Eva Kattz hebben de plannen wel ingrijpende gevolgen. Zes jaar geleden, toen ze net met haar studie begon, brak ze haar rug tijdens een auto-ongeluk. Ze moest opnieuw leren lopen. Ook werd ze opgezadeld met de verzorging van haar man, die er nog erger aan toe was. “Volgend jaar kan ik ook niet meer bijlenen en moet ik alles uit eigen zak betalen. Een verhoging van 3000 euro zou mij de das om doen en mijn droom om rechter te worden valt dan in duigen.” [ richard kootstra en edo grevers ]

Geen numerus fixus voor rechten De Nederlandse universiteiten hebben gezamenlijk besloten voorlopig geen capaciteitsfixus in te stellen voor rechten. Met de studentenstop wilden ze de overheid duidelijk maken dat ze niet blij zijn met de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Toch zien ze nu af van van een numerus fixus, omdat niet duidelijk is wat de gevolgen zijn. Bovendien willen verschillende rechtenfaculteiten niet krimpen, maar groeien. In 2012 wordt de kwestie opnieuw bekeken. Zie tinyurl.com/fixusrechten.

Sancties Albertus? Rector magnificus Frans Zwarts en bestuurslid Marjan van Os van de Hanzehogeschool praten deze week met Albertus Magnus. Ze willen weten hoe de studentenvereniging is opgetreden bij de Sinterklaaszaak. Daarna beslissen ze of ze Albertus sancties opleggen. In april stak een 21-jarig lid van Albertus een Sinterklaaspak van een dispuutgenoot in brand tijdens een ontgroening van dispuut Caivs. Hij werd door de rechtbank veroordeeld tot vijftig uur werkstraf.

Alarm? Bel 050 - 3638050 De RUG past de waarschuwingsborden aan waarop wordt verwezen naar het interne alarmnummer 8050. Dat gebeurt op verzoek van studentenpartij SOG. Volgens SOG beseffen veel studenten niet dat ze eerst 050 363 moeten intoetsen als ze het nummer mobiel bellen. Dus worden ze nu een handje geholpen.

Drie inbraken in één week tijd

IJs met ballen

Schaatsliefhebbers kunnen vanaf donderdag 14:00 uur terecht op de tennisbanen van de ACLO. Op dit moment wordt water op de banen gespoten om zo laagje voor laagje een ijsvloer op te bouwen. Toegang tot de ACLO ijsbaan is gratis, leden van studentenschaatsvereniging Tjas zorgen voor een kraampje met koek en zopie. Volgens Jorrit Bosma van ACLO is de natuurijsbaan een initiatief van medewerkers van het Sportcentrum. Foto Reyer Boxem

Miljoenen voor controle natuurconstanten Het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) van de RUG gaat kijken of een aantal natuurconstanten wel écht constant zijn. Zo niet, dan is iets fundamenteels mis met ons begrip van de natuurkunde. Voor het onderzoek kreeg het KVI,

samen met collega’s van de Vrije Universiteit, afgelopen week 2,9 miljoen euro subsidie. “We gaan heel precieze metingen doen aan enkele atomen of moleculen”, legt tenure track onderzoeker Steven Hoekstra van het KVI uit. Daar is de afgelopen jaren gewerkt aan een techniek om atomen en moleculen

bijna helemaal stil te zetten. “Dan kan je ze nauwkeurig onderzoeken, bijvoorbeeld door ze te exciteren met laserlicht.” Bij dat exciteren nemen atomen een klein beetje energie op, die ze later weer afstaan. Dat gaat in afgemeten porties, waarvan de grootte door natuurkundige constanten (zoals de massaverhou-

ding van het proton en het electron) worden bepaald. Hoekstra: “Er zijn aanwijzingen dat deze constanten jaarlijks een klein beetje veranderen, maar dan hebben we het wel over vijftien cijfers achter de komma. Zo nauwkeurig kunnen we inmiddels meten.” [ René Fransen ]

Groningse pokerface goed voor dikke 2 ton Door vierde te worden op de European Poker Tour in Barcelona, werd RUG-student Shander de Vries afgelopen vrijdag 222.000 euro rijker. De hoofdprijs was 825.000. Jij bent binnen… “Ja, nou ja, er gaat nog wel belasting vanaf. Het is verreweg het grootste bedrag dat ik tot nu toe met poker heb gewonnen. Maar als je er ook grote dingen van wilt kopen, een huis bijvoorbeeld, dan valt het allemaal wel mee.”

Hoe ben je zo goed geworden? “Vier jaar geleden ben ik met vrienden begonnen te pokeren. Om beter te worden ben ik vaker op internet gaan spelen. En het is een leuke bijverdienste. Als je het goed doet kun je ervan leven.” Geen gelukskwestie? “De geluksfactor is denk ik 30 procent. Verder draait het om ervaring, talent, strategie en inzicht. Dat betaalt zich vooral uit op de lange termijn. Pure gokspelletjes vind ik niks aan. Juist het compe-

titieve van poker en dat je jezelf kunt blijven ontwikkelen, spreken me aan.”

Tevreden met de vierde plek? “Vooraf teken je daarvoor. Alleen als je eenmaal zo ver bent wil je eigenlijk ook winnen. Volgend jaar weet niemand meer wie er vierde was. Maar je zit toch bij de besten van de wereld. Bij één toernooi is de geluksfactor bovendien wel groot, ik kreeg geen goede kaarten. Daarmee heb ik er wel het maximale uitgehaald dat erin zat.”

Wat ga je met het geld doen? “Backpacken in Australië en Indonesië. Ik wil ook graag een eigen bedrijf, misschien stop ik een deel daarin. Maar eerst ga ik mijn studie Economie en Bedrijfskunde oppakken. Omdat ik nu twintig uur per week pokerde, stond die even op non-actief.” En, heb je al een vriendin om het aan uit te geven? “Haha, ja. Al maakt het haar niet uit of ik wel of geen geld heb.” [ Diane Romashuk ]

Er is vorige week drie keer ingebroken in studentenhuizen in de binnenstad. Bij een van de inbraken lag de student tijdens de inbraak te slapen. Elders werd de bewoner wakker toen er iemand aan het raam van zijn kamer zat. “Hij gooide het raam hard dicht, waardoor de handen van de dader vast kwamen te zitten. De dader riep hierop iets in het Spaans”, aldus het politieverslag. Een kaart van alle inbraken staat op maps.ukrant.nl

Jonge Socialisten gaan in het rood De Jonge Socialisten (JS), de jongerenafdeling van de PvdA, zijn binnen vijf jaar failliet als er geen stappen ondernomen worden. Ze hebben een begrotingstekort van 28.090 euro voor 2011. Dat blijkt uit stukken die de jongeren in een café hadden achtergelaten. De jongerenpartij is deels afhankelijk van subsidie. Die is minder geworden omdat de PvdA minder zetels heeft. Volgens Marnix Brinkman, penningmeester van het landelijke bestuur, heeft de JS ook te optimistisch begroot.

Meer nieuws: ukrant.nl of m.ukrant.nl (mobiel)


4 OPMERKELIJK

UK 14 - 2 DECEMBER 2010

Stilte! De U-raad vergadert Het carillon moet zwijgen als de Universiteitsraad bijeen is. De beiaardier is vriendelijk verzocht om voortaan thuis te blijven op donderdag. Door anne Carlijn kok Beiaardier Auke de Boer mag op donderdagochtend het carillon van het Academiegebouw niet meer bespelen. Want dan vergadert de Universiteitsraad. De leden moeten hun koppies daar natuurlijk wél bij kunnen houden. En da’s knap lastig als er Sinterklaasliedjes uit de toren galmen. Of ‘Hup Holland Hup’ als het Nederlands elftal die avond moet spelen. Het gevaar van concentratieverlies ligt dan op de loer: zachtjes meetappen met de voeten op ‘Sinterklaas kapoentje’ of even in je geheugen graven naar de naam van dat bekende liedje dat je hoort.

Het carillon moet daarom op donderdagochtend zwijgen zodat de U-raad in alle rust en stilte kan vergaderen zónder enige afleiding. Net als vroeger. Het is namelijk niet altijd zo geweest dat de melodietjes van De Boer de vergadering letterlijk binnen vielen. De U-raad komt sinds kort op een vroeger tijdstip bijeen met als gevolg dat het speeluurtje van de beiaardier tegelijk met de vergadering valt. Zijn klokkenspel een afleiding? Auke de Boer kan zich dat heel goed voorstellen. “Het kan gebeuren dat ze te veel opgaan in mijn muziek. Als ik midden in hun vergadering begin te spelen, krijgen ze dat volledig over zich heen. Dat trekt de aandacht dan wel.” Zijn speeluurtje is daarom verplaatst naar de dinsdagmorgen. “En dat is eigenlijk wel jammer”, verzucht De Boer. “Vroeger speelde ik voorafgaand aan de vergade-

ring. Mijn laatste slag viel samen met de eerste slag van de voorzitter. Dat vond ik heel mooi. Die traditie gaat nu wel verloren.” Hij heeft om die reden nog even met de gedachte gespeeld om op donderdagochtend vroeger te beginnen, zodat zijn carillon-spel tóch nog op de vergadering aansluit. “Van acht tot negen. Maar ik denk dat veel studenten daar niet op zitten te wachten. Dat moest ik dus maar niet doen.” Niet dat hij bang is voor klachten, die heeft hij naar eigen zeggen nog nooit gehad. Wél heeft hij soms licht geërgerde mensen voor z’n neus staan. Met het WK voetbal bijvoorbeeld. “Toen was het WK al afgelopen en had ik nog steeds ‘Hup Holland Hup’ opstaan”, grinnikt de beiaardier. “Toen werd er gezegd: het WK is nu wel voorbij! Maar die ergernis had meer met de afloop van het WK te maken dan met mijn spel, denk ik.”

Loungebanken in de kantine Voor een écht lekker kopje koffie ga je niet naar de kantine. Toch? Vanaf januari wel. Dan komt er namelijk een heus koffiecafé in het Harmoniegebouw: de C-bar. “Koffiedrinken moet weer een beleving worden, een emotie”, vindt Michel Menting van het Facilitair Bedrijf . Door Elzemiek Zinkstok Het zijn bofkonten, de koffieliefhebbers in het Harmoniegebouw. Binnenkort opent daar op de eerste verdieping van de kantine de ‘C-bar’ haar deuren. Voor €1,20 kun je er koffie halen van ter plekke gemalen bonen. Gevolgd door een middagdutje op één van de zachte loungebanken, maakt dit studeren in de kantine wel erg aangenaam. Studeren? In de kantine?! Jazeker. Je mag er zélfs onder lunchtijd doorwerken. Met overal stekkerdozen voor je laptop. “Gasten willen er zitten en we hebben de ruimte, dus dan is het aan ons om te zorgen dat ze er kunnen zitten. We willen het omdraaien”, vertelt Michel Menting, hoofd Res-

tauratieve Voorzieningen van het Facilitair Bedrijf. Op slot gaat de ruimte ook niet: “We willen ze openhouden, dat maakt het vriendelijker voor de gast.” Maar wat kost dit allemaal? Of wordt er op koffie niet bezuinigd? “Het betreft hier een investering die uit de exploitatie terugverdiend moet worden”, vertelt Menting. Het lijkt een goed doordachte horecaformule. Geen wonder, want Menting komt zelf uit de horecawereld. Hij vertelt dat ze bij Restauratieve Voorzieningen al langere tijd bezig zijn met het veranderen van het beleid. “Meer verse producten, in het zicht be-

reid. De vraag is niet wat wij lekker vinden, maar de 30.000 gasten die hier komen.” En die willen niet alleen koffie, maar ook lekker eten. Daar is over nagedacht, want bij de C-bar liggen vers bereide lekkernijen. “Muffins, croissants, dat soort dingen”, zegt Menting. “En we hebben zelf verschillende leuke panini’s bedacht.” Uiterlijk is ook belangrijk: “We willen geen streepje sla op witte bordjes.” Begin januari is de opening. Dan zal blijken of de woorden van Menting uitkomen. Wordt koffiedrinken in de kantine écht weer een beleving? Een emotie zelfs?

Vraag & antwoord

Energy-babe in de algen Er was één meisje dat alle energiebedrijven graag wilden hebben op de Energy Delta Convention. Deze energy-babe is studente Arnette Vogelaar. Door Diane romashuk

Jij bent nogal gewild? “Ik had me opgegeven voor de Energy Battle. Daarin strijden teams van bedrijven tegen elkaar door het pitchen van casestudies. Nog voor de voorrondes waren er al vier bedrijven die mij graag in hun team wilden hebben.” Hoezo val jij dan zo op? “Ik volg de master Energie- en Milieuwetenschappen en daarvoor heb ik mijn bachelor Natuurkunde gehaald. Dus ik heb

ook de bèta-kant in huis. Bovendien werd de conventie in Groningen gehouden. Mensen uit de buurt zijn dan sneller in trek.”

Uiteindelijk mocht jij dus kiezen in welk team je kwam? “Klopt. Het is INCAS³ geworden, een onderzoeksinstituut dat gespecialiseerd is in sensoren en sensorsystemen. Dit was het enige bedrijf dat een case had die om techniek draaide. De andere hadden een meer politiek- en beleidsgerichte probleemstelling. Het eerste sloot het beste aan bij mijn opleiding en interesses.” Welk probleem heb jij voor ze opgelost? “Het ging er om alternatieven te vinden voor traditionele energiebronnen. Mijn team heeft het gehad over de verbouw van algen.

? !!!

??

Daaruit kun je biodiesel of waterstof halen, afhankelijk van de methode die je gebruikt. Op kleine schaal wordt het al gedaan. Maar er valt nog veel te verbeteren.”

En heb je je reputatie hoog weten te houden? “Ik hoorde van een professor die in de jury zat dat het nog een hele discussie is geweest, maar uiteindelijk zijn we tweede geworden. Een ander team ging er dus met de documentaire op National Geographic vandoor. Ons restte de eer en een mooie ervaring. Of het me al een baan heeft opgeleverd? Ik moet hierna nog een jaar van mijn master. Maar ik ben voor één van mijn vakken wel bezig met een artikel over het onderwerp. Komt mijn voorkennis mooi van pas.”

Struikelen |_

“Gevecht om vertro

|  ac h t e r g r o n d   |  Eindelijk wordt het gloednieuwe gebouw voor Life Sciences op het Zernikecomplex in gebruik genomen. Jammer alleen dat het klachten regent over het prestigieuze project. Gaat hier buitensporig veel mis? Door tjerk Notten  en diane romashuk Tijdens een bezoek van de UK aan het Biologisch Centrum in Haren, wekt het woord ‘verhuizing’ een eensgezind en veelzeggend lachje op bij de nog aanwezige medewerkers. Ze staan op het punt om eindelijk te verhuizen naar het nieuwe Life Sciencesgebouw. Maar hoewel zij in het paradepaardje van de RUG mogen gaan werken, staat niet iedereen te springen. Het afgelopen jaar ontving de UK geregeld klachten over het nieuwe gebouw en het verloop van de verhuizing. Kleine, eenvoudig te verhelpen ongemakken, zoals ontbrekende stopcontacten op de werkplekken kwamen voorbij. Maar er waren ook buitensporige onvolkomenheden zoals de ontoereikende stroomvoorziening. Met kans op ontdooide vriezers en verloren onderzoeksresultaten. Veel klagers zijn bang om hun verhaal aan de UK te vertellen. Niemand staat te springen om zich als klokkenluider op te werpen. En telefonisch is het niet anders: “Het is al erg genoeg”, zegt gedragsbioloog Gerard Overkamp. “Dat hoeft niet in de krant.”

Kreukelzone Albert Kamping, verhuiscoördinator voor de onderzoeksgroep Evolutionaire Genetica bevindt zich momenteel volop in ‘de kreukelzone’. Hij durft wel iets te vertellen over wat er volgens hem misgaat in deze hectische periode rond de ver- De hal van het nieuwe gebouw. Een tijdelijk huizing. Kamping: “We zouden op 8 de- fen. Een klein beetje damp daarvan cember verhuizen, dat is nu voor de is voor onze insecten al dodelijk.” zoveelste keer uitgesteld. Eigenlijk Veel geïnterviewden klagen over zouden we anderhalf jaar geleden de flexabiliteit van de indeling van al gaan.” Zijn groep kan het nieuwe gebouw. niet over omdat essentiKamping herkent dat ële voorzieningen in het Medewerkers ook. Ver voor de vergebouw nog ontbreken. huizing zijn de vier“We werken met fruitdurven hun kante meters opgenovliegjes en wespen, gemen en toegewezen aan voelige proefdiertjes die klachten niet verschillende groepen. heel specifieke condihet gebouw kent naar buiten Maar ties nodig hebben om in r uimteopslok kende leven te blijven. Op dit te brengen schuine delen waar geen moment zijn de temperekening mee gehouden ratuur, de luchtvochtigwas. “Een blooper”, alheid en het licht nog niet in orde in dus Kamping. “Achteraf bleken we het nieuwe gebouw.” meer ruimte nodig te hebben dan Een overstroming in de speciale wat er overbleef.” Een vertragenklimaatkamers tijdens een stortbui, de herverdeling – met bijbehorende afgelopen zomer, is hier mede de- gevolgen voor de inrichting – was bet aan. “Voordat we erin kunnen, dus nodig. Daarna ging het verder moet het vocht eruit zijn. Door de mis: volgens Kamping worden nog overstroming hebben ze ook moe- steeds aanpassingen uitgevoerd die ten kitten. In kit zitten giftige stof- achterhaald zijn door de feiten. In


O P M E R K E L I J K 5

UK 14 - 2 DECEMBER 2010

n over losse eindjes

ouwen” bij nieuw gebouw Life Sciences

wel onder controle heeft.” Verantwoordelijk voor de bouw namens de universiteit is Ruurd de Jong van de afdeling Vastgoed en Investeringsprojecten (VGI). Hij is erg optimistisch. “Het gebouw is 35 duizend vierkante meter, dat is drie keer de V&D. Het is logisch dat bij zo’n omvangrijk project dingen fout gaan.” De Jong verklaart dat door stevige regenbuien op 12 juli dit jaar klimaatkamers zijn ondergelopen. Dat kwam door een rioleringsprobleem. Inmiddels is dat verholpen, zegt hij. Daarnaast bevestigt hij dat er problemen waren met de stroomvoorziening voor de specifieke apparatuur die door sommige groepen worden gebruikt. Ook die zijn volgens hem de afgelopen dagen allemaal opgelost. Veel van de klachten over het gebouw zijn volgens De Jong simpelweg niet waar of het gevolg van miscommunicatie. “Week voor week komt er meer af. Iedereen die de komende tijd hier naartoe verhuist, kan zijn apparatuur installeren.”

Goed huwelijk

Foto Reyer Boxem

scherm moet de kou buitenhouden. En wat doet die paal daar vlak voor de balie? de communicatie worden kennelijk ook fouten gemaakt. “Bij elke verhuizing gaan er dingen mis, maar ik constateer ook dat hier dingen gebeuren die me erg onlogisch lijken.” “Jullie komen precies op het verkeerde moment. Of het goede, maar voor de RUG waarschijnlijk het eerste”, stelt een andere verhuiscoördinator. Ze wil alleen anoniem haar verhaal doen, onder druk van een collega die haar waarschuwde. “De RUG maakt mijn werk tenslotte wel mogelijk.” Toch wil ze open zijn over haar verontwaardiging. Zo zijn de experimentele labs voor haar onderzoeksgroep op het zuiden gebouwd, de zonkant. “Een stommiteit want als je met gevoelig onderzoeksmateriaal werkt wil je geen hoge temperatuur. Het koelingssysteem in het gebouw zal nu harder moeten werken. Dat kost meer geld en energie, ter-

wijl ‘energiezuinig’ juist één van de speerpunten van het gebouw moest worden.” De aanvullende zonwering die ze nu moeten aanschaffen, komt voor rekening van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN). De verhuiscoördinator heeft meer klachten. “Ik begrijp niet wat de architect voor ogen had. Sommige constructiepalen gaan dwars door de werk- of loopruimte.” Bovendien irriteert haar het schijnbare gebrek aan gezond verstand van de bouwers: “Voor bepaalde apparatuur die in het midden van een ruimte moet staan hadden we om een pull down elektriciteitsvoorziening in het plafond gevraagd. Wat we kregen was een stopcontact op 2.80 meter hoogte. Iedereen kan toch verzinnen dat je daar niet bij kunt?” Dan sluit ze het interview af. “We zouden niet moeten verhuizen voor

we zeker weten dat alles in orde is. Lang kunnen we het alleen niet uitstellen. Algemene voorzieningen zoals de spoelkeuken gaan al wel over. Die hebben wij ook nodig.” Een kleine week later zijn de werkzaamheden in het nieuwe gebouw aan de andere kant van Groningen nog in volle gang. Het humeur is hier zichtbaar zonniger. Tientallen werklui lopen rond en dozen staan in gangen opgestapeld. Sommige werknemers van de universiteit zijn al aan de slag op hun nieuwe plek. Zoals de receptionistes. Maar hun balie zit weggestopt achter een tijdelijk plastic scherm, tegen de tocht. “Het is net als op de camping, zo in de tent”, grapt één van hen. Het plastic zal later verdwijnen. Dat geldt niet voor de grote pilaar die direct voor de balie staat. De kritiek vanuit Haren lijkt zo

een gemakkelijk vervolg te krijgen in het gebouw zelf. Maar: “de onvolkomenheden waar wat aan gedaan kan worden en die op tijd aangegeven zijn, zullen tijdig verholpen zijn”, stelt Jan Poutsma, middelenman in het bestuur van FWN, die zijn secretaresse instrueerde ons met al onze vragen naar hem door te verwijzen. Hij is verantwoordelijk voor het oplossen van problemen die niet met de bouw te maken hebben, zoals de inrichting met meubelen en gordijnen.

Wensenlijst “We zijn druk bezig met het afwerken van een wensenlijst van de medewerkers.” Wel geeft Poutsma toe dat op het prestigieuze project een smetje is gekomen. “De bouw is telkens uitgelopen. Daarom heb ik me wel eens afgevraagd of de universiteit dit soort grote bouwprojecten

Geen wolkje aan de lucht dus? “In oktober was ik ook even huiverig. Ik wist toen niet zeker of alles op tijd goed zou komen”, zegt Peter van Haastert. Dat gevoel is inmiddels verdwenen bij de celbioloog en lid van het faculteitsbestuur die op verzoek van De Jong ook bij het interview aanwezig was. Van Haastert was al in een vroeg stadium betrokken bij de planning van het project. Hij plaatst de vele klachten van medewerkers in het kader van een “gevecht om vertrouwen”. “Deels waren er fouten die reden gaven tot onrust. Hierdoor is wantrouwen ontstaan. Maar zelfs in een goed huwelijk behoort een verhuizing tot één van de grote stress­ factoren.” Dat vertrouwen inderdaad een heikel punt is, blijkt wel als we nog een reactie krijgen van Arnold Driessen. De hoogleraar moleculaire biologie moet rond 3 december verhuizen. Hij ging in eerste instantie af op de toezegging dat alles tegen die tijd in orde zou zijn. Maar inmiddels is zijn stemming omgeslagen. “Nu is duidelijk dat er, ondanks alle mooie woorden, voorlopig nog geen alarmsysteem zal zijn voor onze vriezers. Het zou al een jaar geleden besteld moeten zijn, maar dat is pas drie maanden geleden gebeurd en nu is het er nog niet. Hierdoor lopen de onderzoeksgroepen een groot risico.” Wanneer er onverhoopt problemen ontstaan met het elektriciteitsnetwerk gaan waardevolle biologische materialen verloren. Voor Driessen is dat “een onacceptabele situatie”. Een dag later meldt Driessen dat de zaak toch - op het nippertje - nog is opgelost. Vrijdag komt er tijdelijk een ander alarmsysteem.


REGIONALE ADVERTEERDERSLADDER

6

UK 2 - 2 SEPTEMBER 2010

Wiskunde onder de motorkap |  v o o r a f   |  Je merkt het niet direct – gelukkig, volgens sommigen – maar wiskunde is overal. Van telebankieren tot bouwplaten of beeldende kunst, wiskunde heeft er iets mee te maken. De alledaagse wiskunde is volgende week onderwerp van het Kenniscafé. Door René Fransen

DECEMBER 01 05 08 11 16 17 18 24 29 CONCERTS • MOVIES • DANCENIGHTS

WWW.VERA-GRONINGEN.NL OOSTERSTRAAT 44

MOSS & AWKWARD I INDIEPOP HOLY FUCK (CAN) ELECTRONIC LUCKY FONZ III FOLK/ SINGER SONGWRITER HANGGAI (MON) MONGOOLSE FOLK FOENKK DRUM ‘N BREAK ORCHESTRA BROWN FEATHER SPARROW KERSTSHOW LOWER DENS (USA) NEW WAVE GOD DETHRONED METAL BREAK FAST XXX DRUM ’N BASS ...VOLLEDIGE PROGRAMMA OP DE WEBSITE

ELKE ZATERDAG SWINGAVOND

VERWACHT • EUROSONIC

• DE STAAT • TRIGGERFINGER • LA PEGATINA • DAZZLED KID EN VEEL MEERRR...

••••••••••••••••

ELKE ZATERDAG GRATIS CONCERT DOWNSTAGE ••••••••••••••••

• ALTERNATIVE DANCENIGHT •

ELKE DINSDAG VERA ZIENEMA

Uw computer TRAAG? Laat hem VERSNELLEN door een HERinstallatie van de software!!!! Dat kan al vanaf € 17,50 Kijk voor de mogelijkheden op herinstall.nl of bel 050-5893687

Even geld overmaken via telebankieren: wiskundige versleuteling zorgt ervoor dat dit veilig kan. Met wiskunde is ook een schilderij of een compositie te analyseren. “Daar wordt het niet per se mooier van, maar je kunt bijvoorbeeld op basis van zo’n analyse van kleurgebruik zien of er overeenkomst in stijl is tussen twee schilderijen”, vertelt adjunct-hoogleraar meetkunde en getaltheorie aan de RUG Jaap Top. Zo’n overeenkomst kan een aanwijzing zijn dat twee werken van dezelfde kunstenaar zijn. Wiskunde is overal, vindt Top. “Het is een taal om fenomenen en vormen te beschrijven, maar ook een kunst. Simon Stevin (wiskundige, 1548-1620, rf) sprak niet voor niets van wiskonst.” Het fascinerende is voor hem dat wiskunde op eenvoudige manier complexe zaken kan beschrijven. “Het lijkt chaos, maar uiteindelijk komt alles op zijn pootjes terecht.” Met wiskunde kan je kunst ana-

Correctie In het artikel ‘Samen strategie bedenken’ in de UK van vorige week staat een fout. Het ging hier om rechtenstudent Stefan de Boer en niet Sjoerd de Boer. Sorry Stefan.

Ingezonden mededeling

Willemen

Adverteren in de regionale adverteerdersladder? Bel 023 - 571 47 45 en vraag naar Ernst Henneke voor gratis advies over de advertentiemogelijkheden. E-mail: e.henneke@bureauvanvliet.com

www.bureauvanvliet.com

Bezoekers bekijken objecten die in het FabLab zijn gemaakt, tijdens de opening van cultureel woon-werkcentrum Het Paleis. Foto FabLab lyseren maar de relatie is soms nog intiemer. “Neem werk van Esscher, daar kan de wiskunde heel veel over zeggen.” En toen in 2008 het vierjaarlijkse European congress of mathematics in Amsterdam werd gehouden, was er een satellietsymposium over wiskunde en kunst in Leeuwarden georganiseerd. Toch zijn er wiskundigen die hun vak en de kunsten combineren. Roel Roelofs studeerde toegepaste wiskunde en specialiseerde zich later in beeldhouwen aan de kunstacademie van Enschede. Hij is, net als Jaap Top, volgende week te gast in het Kenniscafé van Studium Generale dat dit keer in het teken staat van ‘Alledaagse wiskunde’. De derde gast is Roland Nikolic, medewerker van het Groningse FabLab, dat in april de deuren opende aan het Boterdiep. “Het FabLab is een werkplaats met apparatuur die iedereen kan gebruiken. De enige voorwaarde is, dat je je ontwerpen deelt met de FabLab community”, legt Nikolic uit. FabLabs (de afkorting staat voor Fabrication/Fabulous Laboratory) hebben een standaard uitrusting met 3D-printers, scanners en lasersnijmachines, ondersteund door computers met ontwerpsoftware, waarmee zo ongeveer alles te maken is. Iedereen met een creatief idee kan er terecht om het uit te voeren. In Nederland zijn nu zes FabLabs open, wereldwijd is er een veelvoud actief. Ze staan via internet met el-

kaar in contact. Wiskunde speelt een rol bij het FabLab, maar vooral ‘onder de motorkap’. Zoals bij papercraft, simpel gezegd een manier om van driedimensionale objecten een kartonnen bouwplaat te maken. Nikolic: “Zo’n object wordt omgezet in geometrische basisvormen, zoals de kubus, kegel of bol. Die kan je dan openklappen tot een platte vorm die je uit papier kunt snijden met een lasersnijder. Zo ontstaat een bouwplaat.” Het is een eenvoudige en goedkope manier om een driedimensionale versie van een computerontwerp te krijgen. Anders gezegd: om wiskundige ideeën om te zetten in alledaagse voorwerpen.

Het Kenniscafé vindt plaats op donderdag 8 december, van 17:00 tot 18:30 in de kelder van het Newscafé. Toegang is gratis. Kenniscafé is een activiteit van Studium Generale, in samenwerking met ScienceLinx en de Universiteitskrant. Voor meer informatie: www.kennisdebat.nl, www.fablabgroningen.nl


W E T E N S C H A P 7

UK 14 - 2 DECEMBER 2010

Cogito ergo BOEM

In samenwerking met Science LinX (Wiskunde & Natuurwetenschappen)

Kor t

Illustratie Ernst Arbouw

Nuttige varkensrug De wervelkolom van een varken lijkt sterk op die van een mens. De draaiingen die een varkensrug kan maken en de anatomie van de wervelkolom komen goed overeen met die van een mens. De varkensrug is daarom prima te gebruiken als model om bijvoorbeeld rug-implantaten voor mensen te testen. Dat blijkt uit onderzoek van arts Iris Busscher, dat ze deed bij de afdeling Orthopedie van het UMCG. Busscher promoveerde woensdag op de resultaten.

Weg met tandplak

Schieten met stoom |  s e r i e   |  Voor onderhoudende experimenten heb je niet per se een groot laboratorium nodig. Zo kun je thuis lekker loodgieteren aan je eigen stoomkanon. Door ernst Arbouw Een groepje hoge militairen, een paar ingenieurs en niemand minder dan Winston Churchill zelve kwamen begin 1940 bij elkaar voor een test met een nieuw soort luchtafweergeschut: de Holman Projector. Het principe van de Holman Projector is letterlijk eeuwenoud: gebruik stoom om je projectiel mee weg te schieten. Bedacht door Archimedes en daarna aan de vergetelheid ontworsteld door achtereenvolgens Cicero, Petrarca en Leonardo da Vinci. En Churchill dus. De Holman Projector was bedoeld om scherpe handgranaten naar laag overkomende vliegtuigen te schieten, alleen had niemand eraan gedacht om handgranaten mee te nemen voor de test. De ingenieurs dachten dat de militairen voor een kistje granaten zouden zorgen en omgekeerd dachten de militairen – nou ja, vul zelf maar in.

Gamma

Terwijl de premier steeds humeuriger werd, kreeg een van de ingenieurs een ingeving: bierflessen. Voor de picknick na afloop was een voorraadje bier beschikbaar. De eerste fles ontplofte in de loop, maar de vijf daaropvolgende troffen allemaal doel, waar ze volgens ooggetuigen “in een wolk van schuim en glassplinters” uit elkaar spatten. Verkocht. De firma Holman leverde een paar duizend stuks, vooral voor marineschepen waar de apparaten werden aangesloten op de stoomketel in de machinekamer. Een probleem: bij een aanval van de Luftwaffe moest een matroos achtereenvolgens een handgranaatzonder-pin van bovenaf in de loop gooien, richten, met een voetpadaal het kanon afvuren en dekking zoeken. De omslachtige manier van schieten en het geringe bereik – maximaal tweehonderd meter – maakten het kanon net zo gevaarlijk voor de verzender als voor de ontvanger. Zeelieden gebruikten de Holman Projector daarom liever niet, hoewel volgens diverse bronnen het kanon recreatief werd gebruikt om aardappelen van het ene schip naar

het andere te schieten. Je eigen stoomkanon bouw je met onderdelen uit het verwarming- en waterleidinggangpad van de bouwmarkt. Twee waarschuwingen: een slecht gebouwd kanon is levensgevaarlijk en een onoordeelkundig gebruikt kanon is ook levensgevaarlijk. Het kanon bevat stoom onder hoge druk, waaraan je je zeer ernstig kan verbranden. Daarnaast kan bij te hoge druk het stoomcompartiment ontploffen, waarbij de koperen scherven in het rond vliegen. Met die waarschuwing op zak kun je gaan shoppen. Koop waterleidingbuis van 12, 15 en 22 millimeter doorsnee, twee knelkoppelingen (12-15 mm en 15 - 22 mm), een 22 millimeter afsluitkap, een kogelkraan met een extra schroefdraad voor een aftappunt en een manometer. Als je toch in de bouwmarkt bent, haal dan direct een pijpensnijder – een apparaatje waarmee je koperen waterleidingbuis eenvoudig in mootjes hakt. Verder heb je een rolletje teflontape en een waterpomptang nodig. Het stoomkanon zelf is een veredelde legpuzzel. Van achter naar

voor heb je een afsluitkap nodig, een kort stuk 22 mm buis, de kogelkraan, nog een stuk 22 mm buis, een knelkoppeling, een stuk 15 mm buis, nog een knelkoppeling en tot slot een decimeter 12 mm buis. Draai de afsluitkap met een waterpomptang op het uiteinde van de buis, doe hetzelfde met de stukken buis en de knelkoppelingen en draai de twee helften van het kanon aan de kogelkraan. Wikkel teflontape om de schroefdraad van de manometer, draai die in het aftappunt van de kraan en je bent klaar om te schieten. Klem de BOEM-projector in een bankschroef of een statief, open de kraan, spuit via de loop twee milliliter water in het stoomcompartiment, sluit de kraan en verwarm het compartiment met een gasbrander. Als projectiel gebruikte de BOEMredactie een piepschuim raketje, maar je kunt ook een rubberen stop, een prop krantenpapier of een marshmellow gebruiken.

Zie voor de filmpjes uit deze rubriek en een disclaimer: www.universiteitskrant.nl/boem Reacties of tips naar boem@rug.nl

Condooms

Door gerrit breeuwsma “Het bericht dat de Roomse Kerk zich lankmoediger gaat opstellen inzake condoomgebruik is bij ons thuis instemmend ontvangen. ‘Paus Penisdictus’, zei onze oudste gevat. ‘Van wie heb je die grap’, vroeg ik. ‘Nou gewoon’ (hij is nog maar tien en toch is alles al gewoon), ‘van mezelf’. Ik kon het amper geloven, maar misschien is hij erfelijk belast. Ik wilde hem vertellen waarom het in meerdere opzichten een goede woordgrap was, maar zag mijn vrouw met een blik van ‘nou is het wel mooi geweest’. Een man weet wanneer hij moet zwijgen. Over condooms hoef ik zoonlief niets uit te leggen. Dat was in mijn jonge jaren wel anders. Iedereen had het toen trouwens over kapotjes. Ik had dat verkeerd verstaan als kapokjes. Vreemde naam, dacht ik. Kapok wordt als

vulling voor matrassen en kussens gebruikt (dat wist ik wel) en ik dacht dat dat misschien de link was. Toen na een paar voorzichtige snuffelstages mijn praktijkervaring op het terrein van de vleselijke omgang begon toe te nemen, heb ik naam en functie van het condoom preciezer leren kennen. De aanschaf ervan is echter altijd een precaire aangelegenheid gebleven. Ik fietste ervoor naar veraf gelegen drogisterijen en kocht dan hele partijen shampoo en tandpasta, om daarmee de aankoop van condooms te maskeren. Later bleek mijn vrouw gelukkig minder beschroomd en daar heb ik veel plezier van gehad. Behalve één keer dan. Toen schoot haar midden in de Herestraat ineens te binnen: de condooms zijn op! Ze stapte kordaat zo’n Kruidvat binnen en vroeg om de grootste doos. ‘Doe er maar drie’, zei ze, praktisch

als altijd. Ik stond ondertussen, zo onopvallend mogelijk het etiket van een kleurspoeling te lezen. ‘Betaal jij even’, vroeg mijn vrouw iets te luid en het was gedaan met mijn anonimiteit. Terwijl ik besmuikt betaalde, keek ik in het verbaasde gezicht van het kassameisje dat ik maar al te goed herkende als een van mijn studentes. Die verdomde bijbaantjes ook. We zijn nog niet halverwege de tweede doos, maar mocht ik ze ooit weer nodig hebben, dan verkleed ik me als bisschop, ga naar een drogisterij, smijt mijn staf op de toonbank en koop pontificaal de hele winkelvoorraad op. Als het kassameisje dan verbaasd opkijkt, roep ik luidkeels: ‘het is voor het hele Vaticaan hoor!’

Gerrit Breeuwsma is docent psychologie en schrijft elke twee weken een column.

Een effectieve bestrijding van tandplak is ineens stukken dichterbij gekomen. Groningse biologen hebben namelijk de structuur opgehelderd van het enzym glucansucrase dat bacterieën aan tanden doet plakken. Het enzym maakt van complexe suikers kleverige glucoseketens. Eerdere pogingen een remmer van glucansucrase te maken mislukten, omdat die stof ook het zetmeelafbrekende enzym amylase blokkeert. Met de nieuwe kennis over de structuur van glucansucrase moet het mogelijk zijn alleen dit enzym te blokkeren. Zo’n stof kan tandpasta effectiever maken, of zelfs worden toegevoegd aan snoep. De ontdekking verscheen deze week op de site van het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Beter griepvaccin Een griepvaccin dat in lagere dosis goed werkt, beter houdbaar is en zonder naald kan worden toegediend. Dat is de uitkomst van het onderzoek van Vinay Saluja bij de afdeling Pharmaceutical Technology and Biopharmacy van de RUG. Zij ontwikkelde een poedervaccin dat geïnhaleerd kan worden. Ze diende virusdeeltjes toe samen met een speciale ‘versterker’, gebaseerd op het omhulsel van een bacterie.

Airmiles werken Klanten die Airmiles sparen – of FreeBees of andere spaarpunten – gaan inderdaad meer kopen bij de aangesloten winkels. Maar dat doen ze vooral in de vijf weken voor en vijf weken nadat ze punten hebben verzilverd. Voor alleen extra bonuspunten gaan klanten niet vaker naar de winkel. Loyaliteitsprogramma’s als Airmiles zouden dus het inwisselen van punten voor goederen moeten stimuleren. Dat concludeert Matilda Dorotic in het proefschrift waarop zij vandaag promoveert aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG.


8 C U LT U UR c ultuur tips n MuziekOnder zijn muzikale alias Lucky Fonz III is Otto Wichers één van Nederlands populairste singer-songwriters. Zijn stuntelige maar ontwapende liedjes doen denken aan de Amerikaanse folkzanger Bright Eyes. Eén groot verschil: Fonz zingt sinds kort in het Nederlands. Dat doet hem goed. Vera, 8 december, aanvang 21.00.

UK 14 - 2 DECEMBER 2010

Totaal verslingerd

n Muziek Dat leuke reggae niet alleen aan Jamaicanen is voorbehouden bewijzen The Upsessions. Gek genoeg zijn de mannen uit Haarlem en Amsterdam in het buitenland met hun aanstekelijke mix van reggae, ska en rocksteady bekender dan in Nederland. Perfecte remedie tegen een opkomende winterdepressie. Simplon, 4 december, aanvang 20.30. n Klassiek Bij klassieke kerstmuziek denk je al snel aan traditionele Christmas Carols. Dat het ook anders kan, bewijzen de leden van het Hemony Ensemble. Zij voeren motetten uit van Jan Pieterszoon Sweelinck, de grootste Nederlandse componist uit de Gouden Eeuw. Zanger Max van Egmond leest passages voor uit de ‘Jan Moerentorf Bijbel’. Lutherse Kerk, vr. 3-12, 20.15. n FILM Liefhebbers van de kou moeten zeker naar Frozen Images, een filmfestival in ForumImages in het kader van de Poolnacht. Oude en nieuwe speelfilms, kinderfilms en documentaires over alles wat je met de ijskou associeert, of juist niet… 16 t/m 19 december, www.forumimages.

Foto Elmer Spaargaren

Jaring Dürst Britt en Alexander Mayhew

|  i n t e r v i e w   |  Moet je rijk zijn om kunst te verzamelen? Onzin, vinden Jaring Dürst Britt en Alexander Mayhew. “Ik zag iets en dacht, godskolere dit raakt me zo diep.” Door marcel wichgers En kikker van gesmolten lipstick. En een foetus van aan elkaar genaaide plastic lapjes. Twee kunstwerken uit de verzamelingen van de jonge kunstverzamelaars Jaring Dürst Britt (1981) en Alexander Mayhew (1973). Zo’n beetje alle kunst die ze normaal thuis hebben, is te zien in galerie Sign. Dürst Britt werkte in de kunstensector en is nu ‘in between jobs’. Mayhew is onder meer tekstschrijver en presentatietrainer. Kunst verzamelen is hun liefhebberij.

“Kunstverzamelaar zijn is geen beroep”, zegt Dürst Britt, terwijl hij en zijn partner de expositie in Sign inrichten. Dürst Britt leek van huis uit niet voorbestemd voor de kunst maar voor het leger. Hij komt uit een geslacht van militairen. “Ik zou de zesde generatie zijn die defensie zou ingaan.” Zijn fascinatie voor kunst ontstond in zijn jeugd door een bezoek aan een expositie in het Gemeentemuseum in Den Haag over Franse impressionistische schilderkunst. “Ik was daar helemaal flabbergasted door het werk van Henri Rousseau. Later gingen we met school naar een expositie over Mondriaan. Terwijl de hele klas zuchtte en steunde van verveling, vond ik het heel interessant.” Mayhew komt wel uit een artis-

tiek nest. Vader was violist, moeder deed de kunstacademie. Zijn verzamelwoede begon met een bezoek aan een expositie met tekeningen van Marcel van Eeden. “Zijn werk bleek te koop in een Haagse galerie. Ik heb er eentje gekocht en daarna was het hek van de dam.” Ook Dürst Britt begon zo met verzamelen van kunst: “Ik zag iets en dacht, godskolere, dit raakt me zo diep. Ik weet de prijs nog: 1150 euro.” Hij rekende uit dat het hem maar 30 maanden 30 euro zou kosten via de kunstkoopregeling. “Ongeveer evenveel als wat een roker er maandelijks doorheen rookt.” Vanaf dat moment werd voor hem de lat lager om kunst te kopen. “Je leert dat je kunt handjeklappen met een galeriehouder.” Ze zijn nooit doelbewust kunstverzamelaars geworden. “We gaan

regelmatig naar beurzen en galeries omdat we dat leuk vinden. Niet met de gedachte dat we iets moeten kopen. Maar soms lopen we toevallig ergens tegenaan waarvan we denken: Jaaaa, dat moeten we hebben!” Kan kunst verzamelen je financieel te gronde richten, doordat je alsmaar meer wilt kopen? Dürst Britt: “Soms zie je in publicaties foto’s van kunstverzamelaars thuis. Die blijken dan alle kaarten gezet te hebben op het aanschaffen van kunst, waardoor je ziet dat hun interieur spuuglelijk is geworden. En dat ze ook wel eens wat aantrekkelijker kleertjes mogen aanschaffen.” Mayhew: “Overigens hebben wij op de foto onze rotzooikleren aan.”

Young Collectors #3. Galerie Sign, Winschoterkade 10. T/m 9 januari. www.sign2.nl

Klassiek suf? Niet met NEXT n theater De roman De man zonder eigenschappen van Robert Musil is één van de hoogtepunten uit te wereldliteratuur. De Belgische regisseur Guy Cassiers heeft het bewerkt tot een toneelstuk. Centraal staat Ulrich, ‘de man zonder eigenschappen’, die het uiteenvallen van het ooit zo machtige Oostenrijk-Hongarije ironisch observeert. Stadsschouwburg, do. 2-12, 19.30.

|  v o o r a f   |  Klassiek is niet suf! Met die kreet probeert cultuurcentrum De Oosterpoort jongeren te trekken en de klassieke muziek van het stoffige imago te ontdoen. Of dat lukt, is dinsdag te zien met Lunapark. Door hanneke boonstra De Oosterpoort heeft de NEXT-serie net even anders opgezet: lekker loungen in het café met vier concerten van een uur. Ze nodigen jonge musici uit te experimenteren met verschillende invloeden. En na afloop kunnen de jongeren naborre-

len met een dj. Lunapark is zo’n jong Nederlands muziekgezelschap dat het midden houdt tussen een modern klassiek ensemble en een experimentele band. Zelf omschrijven ze hun stijl als ‘digitale folkmuziek’: “swingend, obsessief, glashelder, pulserend, procesmatig, onverwachtse bochten, uitzicht op de blauwe lucht.” Ze maken gebruik van elektrische gitaar, slagwerk, strijkers, saxofoon en klarinet, en traden vorig jaar al eens op in het programma Vrije geluiden van de VPRO. NEXT is opgezet voor iedereen

tussen de 18 en 29 jaar om de ‘waslijst aan ongeschreven regels’ en het ‘stoffige imago’ van de klassieke muziek te veranderen. De serie wordt gesteund door het Fonds Podium Kunsten. Tijdens het NEXT-concert laat Lunapark horen hoe de visionaire elektronische muziek van dj en producer Aphex Twin vertaald kan worden naar klassiekere instrumenten. Ook komt de Amerikaanse componist Philip Glass aan bod en laat Lunapark haar eigen interpretatie los op nummers van The Third Reich-‘n-Roll, een album uit 1976

van avant-garde rockband The Residents. Na afloop gaat dj StriCt aan de slag en is het tijd om met de muzikanten te borrelen en te praten. Cultuurcentrum De Oosterpoort komt studenten, die zo rond de feestdagen wel helemaal blut móeten zijn, tegemoet en geeft 10 euro korting: je betaalt 7,50 euro in plaats van 17,50 voor een kaartje. Wel even checken of je op 7 december niet ouder dan 29 jaar bent, wil je hiervoor in aanmerking komen.

NEXT: Lunapark en dj StriCt – Glass, Aphex Twin, Reich-‘n-Roll, 7 dec. 21:00u, de-oosterpoort.nl


@ U K 9

UK 14 - 2 DECEMBER 2010

H ok

Alain

1

Straattaal

|  s e r i e   |  Wat zegt jouw kamer over jou? De UK snuffelt iedere week rond in het huis van een student, op zoek naar bijzondere verhalen achter de gevonden voorwerpen.

3

Door diane romashuk

1

Hokbewoonster:

2

Reflexhamer

Joyce Weistra, 20 jaar, student Geneeskunde, woont sinds twee jaar met twee vrienden in een flat in de Wijert die ze van haar broer kon overnemen. Ze begon haar studententijd met de studie Nederlands omdat ze was uitgeloot voor Geneeskunde. Dit jaar mocht ze alsnog aan haar droomstudie beginnen. “Ik wilde altijd al alles van het menselijk lichaam weten. Op de basisschool liep ik tijdens verkleedpartijen in een chirurgenpakje.”

“Deze reflexhamer kreeg ik van mijn ouders. Ze waren een weekendje in Maastricht en logeerden daar in een hotel naast de medische faculteit. Dit was mijn souvenirtje. Het is mijn eerste stuk medisch gereedschap. Maar ik kan hem natuurlijk nog helemaal niet gebruiken. Hiermee sla ik dus vooral de visite.”

3

Roei-tenue

“Nederlands vond ik een leuke studie maar ik zag er geen carrière in. Daarom heb ik veel tijd

2

4 Foto’s Diane Romashuk

in het roeien bij Gyas gestopt. Ik zat bij de eerstejaars acht, één van de wedstrijdteams. Dan behoor je toch tot het vlaggenschip van de vereniging. De wedstrijdroeiers zijn ook de enigen die zo’n pakje krijgen. Ik ben er eigenlijk wel heel trots op. We hebben alleen nooit iets gewonnen. Wat dat betreft zat alles tegen: onervaren trainers, overtrainde roeiers en blessures. Mijn schild-

klier bleek niet goed te werken, dus ook ik moest uit het team. Nu roei ik nog één keer per week. Ik vind het wel lekker zo, het is nu meer ontspannen.”

4

Lange nachten, diepe glazen... (13) Terugtweet: Ralf werd betrapt door Annet met geld uit de kassa in zijn handen. Daniël kreeg ruzie met Fleur toen hij hoorde dat ze naar Amsterdam gaat verhuizen voor een stage. “Ik haat kou!” “Gassie, waarom heb je geen jas meegenomen dan?” Daniël haalt zijn schouders op. “Ik heb geen fucking kroegjas meer. Die is laatst dus gewoon gejat!” “Dan neem je toch een andere…” “Hey, Ralf! Ben jij dat?” Daniël kijkt naar de schim die in het

steegje tegenover Brugstraat 8 half met zijn rug naar de straat toe staat. De figuur reageert in eerste instantie niet. “Ralf, hey!” Daniël wenkt zijn clubgenoot. “Dat is een vriend van me. De voorzitter van Panacea.” Samen lopen ze richting de steeg. Plotseling draait Ralf zich om, terwijl hij snel een hand over zijn mond en neus heen haalt. Zijn blik is leeg en zijn gezicht is bleek in het lantaarnlicht. Bij het herkennen van Daniël gehuld in de capuchon van zijn grijze vest verschijnt er een geforceerde glimlach op Ralfs mond.

Pen

“Ik heb drie jaar in een fietsenwinkel gewerkt. Met deze pen schreef ik altijd als ik een fiets had

verkocht. Voor de klanten had ik een andere in mijn zak. Er worden veel pennen gejat en mijn gelukspen wilde ik natuurlijk niet kwijtraken. Eén keer ben ik hem onderweg naar de middelbare school verloren. De volgende dag vond ik hem gelukkig terug op het fietspad. Nu gebruik ik hem voor tentamens. Ik heb ze niet allemaal gehaald, maar voor het gemak vergeet je dat dan maar weer”

“Dus check: Ik zit in me waggie. Vijftig cent pompt uit me speaker. Je weet toch ... gewoon chill! Dus ik boek die bak vet hard toch, komt die scotoe met z’n neppe pattas. Zegt die kopper tegen me dat ik hier niet zo hard mag boeken. En dat ik hem doekoe moet pasen. Ik zeg: Hey! Te moeilijk, ik ben je bitch niet!” Dit is het script van de Douwe Egberts reclame Da’s andere koffie waarin twee bejaarden onder het genot van een kopje koffie met elkaar praten. In straattaal. Gister kwam ik deze reclame weer tegen op internet en nog altijd heb ik geen benul wat scotoe, patta’s en doekoe betekenen. Straattaal is niet meer weg te denken, maar ik erger me er kapot aan. Waarom willen jongeren praten als een gestoorde rapper, een Marokkaan met taalachterstand of een gestoorde crimineel? Sinds Joran van der Sloot uitkraamde: “Ik heb geen conjo gezegd Patrick, geen cooonjooo..!” steeg het gebruik van conjo explosief, niet alleen door hangjongeren maar ook door studenten. Blijkbaar is het fucking lau om abacadabra te brabbelen als fawaka, dampoe en skaffa. Helaas. Desondanks is bijna 75% van de Nederlanders het met me eens en zouden ze straattaal willen verbieden op school, aldus de Nederlandse Taalunie (19 november). Zeg nou zelf: da’s pas echt andere koffie!

Alain Dekker is tweedejaars biomedische wetenschappen

Foto Reyer Boxem

Winter

“De Winter! Wat doe jij hier?” “Steef en ik zijn uitgenodigd voor een aantal disputen. We gaan nu even tanken met wat gasten op de kroeg.” Hij wijst naar de overkant van de straat. “Tuurlijk! De Magnus!” Weer die geforceerde grijns. “Ga anders mee. Je kent waarschijnlijk de helft daar. Er lopen heel wat geneeskundejongens rond.” Ralf knikt en loopt mee. Eenmaal binnen aan de bar bestelt Daniël zes bier. “Waar is die Steven nou weer heen?” “Die liep daarheen,” zegt Ralf. Hij

snottert luid, haalt zijn neus op en trekt een verbitterd gezicht. “Die kou ook. Ik begin verkouden te raken.” “Wat is dat tussen Jasper en Annet trouwens,” vraagt Daniël. “Heb je gehoord dat het uit is?” “Beter ook. Wat een labiele doos is dat. Ik ging haar laatst helpen met geld tellen, trekt ze een mes en durft te beweren dat ik geld jat.” Weer snuift Ralf hard. “Ik ga even naar de plee.” Daniël knikt, drinkt zijn glas leeg en kijkt verlangend naar de blondine verderop aan de bar. Ze doet hem aan Fleur denken. Zoals ze in het be-

gin was. Weer gesnotter. “Dat was snel, Ralf”. “Die doos trekt dus een mes, hè. En nu loopt ze rond te bazuinen dat ik een dief ben. Ik heb Jasper altijd gezegd dat ze niet spoorde.” “Haha, je bent wel echt gekrenkt, man. Je loopt er van te schuimbekken.” Ralf haalt geschrokken een hand langs zijn mondhoeken. “Ik moet gaan. Heb morgen veel te doen. Bedankt voor de pils.”

Wordt vervolgd >

Reageren? langenachten@gmail.com


Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers

Algemeen Studium Generale Groningen Terrorism and Freedom De Israëlisch-Amerikaanse hoogleraar recht Amos Guiora plaatst kritische kanttekeningen bij de onaantastbare grenzen van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst in Westerse staten in het geval van de dreiging van religieus extremisme. Willen we binnenlandse en buitenlandse gemeenschappen gelijk behandelen dan is het van het grootste belang dat regeringen bij dreigend religieus extremisme duidelijk grenzen stellen aan de vrijheid van meningsuiting en godsdienst. Hij zal zijn standpunt onderbouwen met behulp van zijn onderzoek naar de verschillende veiligheidssituaties en het veiligheidsbeleid in vijf landen: de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Turkije, Israël en Nederland. Amos Guiora is hoogleraar rechten aan de Universiteit van Utah. Daarvoor was hij 19 jaar lang verbonden aan de Israëlische strijdkrachten. Coreferent Marcel Brus is hoogleraar internationaal publiekrecht bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid RUG. Georganiseerd ism. afdeling Sociologie RUG. Datum: maandag 6 december. Plaats: Academiegebouw. Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis. Voertaal Engels. The Quest for Purity – from Religion to Spirituality Wat begon als ‘New Age’ in de jaren ‘60 heeft inmiddels veel van haar vroegere utopische karakter verloren en is doorgedrongen in de westerse culturele ‘mainstream’. De nadruk ligt op een spirituele zuiverheid die alleen kan worden gevonden buiten de gevestigde religieuze instellingen en tradities. De verschuiving naar New Age spiritualiteit is een voorbeeld van een algemener proces van religieuze zuivering, dat - ondanks alle verschillen - ook ten grondslag ligt aan het evangelisch christendom en het islamitische fundamentalistische salafisme. Kan deze zoektocht naar puurheid religie hervormen zodat het kan blijven bestaan in de toekomstige samenlevingen? Of stevenen we af op een seculiere toekomst, zoals sociaal-wetenschappelijke theorieën vaak voorspellen? Dick Houtman is hoogleraar culturele sociologie bij de Faculteit Sociale Wetenschappen, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Datum: dinsdag 7 december. Plaats: Academiegebouw. Aanvang: 20.00 uur. Kaarten: € 2,50 / studenten gratis. Voertaal Engels. Sebastien Valkenberg – Geld maakt wél gelukkig Hoe vaak hoor je niet zeggen dat geld niet gelukkig maakt? Eerder dan een uitspraak is hier sprake van een slogan, die nauwelijks nog beargumenteerd hoeft te worden. Als iemand dan toch op zoek gaat naar argumenten, blijken die te wijzen in de richting van de omgekeerde stelling. Er is wel degelijk een relatie tussen geld en geluk. Sebastien Valkenberg (1978) is filosoof. Hij schrijft regelmatig voor oa. Trouw en Filosofie Magazine. In 2006 debuteerde hij met ‘Het laboratorium in je hoofd’, dat lovend werd ontvangen en werd genomineerd voor zowel de Socrates Wisselbeker 2007 als de Eurekaprijs 2007. Journalist Willem van Rijendam interviewt hem aan de hand

> Verzorgd door de UK; eindredactie, tel. 3636699 > Mededelingen kunnen ingediend worden via www.universiteitskrant.nl > Aanleveren is mogelijk tot uiterlijk maandag 10 uur voor de UK van dezelfde week > De volgende UK verschijnt op 9 december 2010

van film- en televisiefragmenten. Datum: woensdag 8 december. Plaats: Usva, Munnekeholm 10. Aanvang: 20.00 uur. Kaarten: € 4,- / SG-abonnees € 2,- / voor studenten en GSW-donateurs gratis.

Boekhandel selexyz scholtens, Guldenstraat 20 studium@rug.nl www.rug.nl/studium

struction room 120, 1st floor refworks@rug.nl http://www.rug.nl/bibliotheek/ refWorks/workshops

DwarsDiep

Universiteitsraad

Debat: ADHD, of gewoon druk? Bijna iedereen kent wel iemand in zijn omgeving met ADHD of PDDNOS. Zeg 25 jaar geleden bestonden deze etiketten niet. Hoe kan dat eigenlijk? Komen er steeds meer kinderen (en volwassenen) die “elke vlieg zien vliegen”? Is er sprake van voortschrijdende medische of pedagogische inzichten? Of is het een hype? Donderdag 9 december, 20-22 uur ForumImages, Hereplein 73, Groningen www.forumdwarsdiep.nl

Vergadering Uraadcommissie Begroting Op donderdag 9 december aanstaande vergadert de commissie Begroting en Ruimtelijke Voorzieningen over de volgende onderwerpen: Instellingsbegroting 2011 in meerjarenperspectief alsmede detailstaten, slotverdeling 2010 en Plandocument 2011. De vergadering start om 13.00 uur. Plaats: Grote Vergaderzaal, Oude Boteringestraat 44. De vergadering is openbaar. Een ieder is welkom. Inlichtingen bij de voorzitter: r.m.h.schaub@rug.nl www.rug.nl/uraad

Universitair Onderwijscentrum Groningen Cursussen voor docenten Tot 2 weken vóór de start van de cursus kunt u zich aanmelden voor: Geven van werkcolleges 6 december (09:30-12:30 en 7 december 9:30-17:00); Toetsen met open vragen 7 december (09:3013:00); Small Group teaching December 9 (9:30 a.m.-12:30 p.m.) and December 10 (9:30 a.m.-5 p.m.) Storytelling as a teaching tool January 21 and 28 (09:30 a.m.-5.00 p.m.) Presentation skills for lecturers March 11 and 25 (9:00 am5.00 pm) U kunt zich via de website aanmelden voor de cursussen, daar vindt u ook ons cursusaanbod. De brochure ‘Onderwijskundige Professionalisering 20102011’ kunt u via onderstaand email adres aanvragen A.Huizinga-Walsma@rug.nl www.uocg.nl

Talencentrum

> Debat. ‘ADHD, of gewoon druk?’ – Forum DwarsDiep.  Zie ook: Algemeen > Dwarsdiep Alledaagse Wiskunde – In kunst en design Wiskunde is overal om ons heen, van architectuur tot screensaver, en van broccoli tot sneeuwvlok. Wiskunde lijkt vooral het terrein van ijzeren regels en harde logica, maar het is minder dwingend dan je zou zeggen. Wiskunde beschrijft onze realiteit, maar creëert ook nieuwe vergezichten buiten de voor ons bekende werkelijkheid. Net als kunst kan wiskunde nieuwe perspectieven laten zien. Wat zijn de mogelijke toepassingen van deze wezenlijke wisselwerking tussen kunst en wiskunde? En wat gebeurt er als je hiernaar op zoek gaat in het FabLab, een hightech werkplaats waar je ‘bijna alles’ zelf kunt maken mbv. 3D printtechniek en lasersnijders? Bart van de Laar gaat in gesprek met wiskundige Jaap Top, kunstenaar Rinus Roelofs en FabLab expert Roland Nikolic. Datum Kenniscafé: donderdag 9 december. Aanvang: 17.00 uur. Plaats: Kelder Newscafé, Waagstraat 5. Toegang: gratis. Kaarten en informatie Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Bureau Studium Generale Groningen, Oude Boteringestraat 13, tel. (050) 363 54 63; Universiteitswinkel, Oude Kijk in ’t Jatstraat 39;

Bibliotheek UB vrijdag 3 december eerder dicht! Omdat de universitaire werkplek (UWP) zowel als de studentenwerkplek (SWP) deze avond niet beschikbaar zijn, en bezoekers dus niet kunnen inloggen op onze computersystemen, is de Universiteitsbibliotheek vrijdag 3 december vanaf 17.00 uur gesloten. http://www.rug.nl/bibliotheek/ locaties/ub/index Pakjesavond: UB gesloten Vanwege het Sinterklaasfeest is de Universiteitsbibliotheek op zondag 5 december vanaf 16.00 uur gesloten. http://www.rug.nl/bibliotheek/ locaties/ub/index RefWorks RefWorks is a web-based application for managing references. RefWorks allows you to import, organize, share and cite literature references from databases. A workshop consists of a demonstration of an hour, after which you will be given the opportunity to practice under supervision. The next workshop in English will take place: Thursday, December 9, 11.00a.m. University Library, In-

Group courses Dutch for non-native speakers This winter and spring, the Language Centre will again be offering group courses Dutch for nonnative speakers (intensive courses starting in January, semi-intensive and regular courses starting in February). More information about starting dates, course content, course fees, etc., is available on the website and at the Language Centre secretary’s office. Please visit the secretary’s office in the Harmoniegebouw, first floor, room H1315.129 to register. languagecentre@rug.nl www.rug.nl/languagecentre

HOVO Nieuw winter/voorjaarsprogramma Het nieuwe winter/voorjaarsprogramma van de Senioren Academie (hovo) is uit! Met allerhande cursussen, over Het brein, De Etrusken, Russische kunst, Russische muziek, Faust, en een cursus Verhalen schrijven. Ons programma ligt in de display van het HOVO-Bureau, Oude Boteringestraat 34 of kijk op www.hovoseniorenacademie.nl hovo@rug.nl www.hovoseniorenacademie.nl

Diversen Lezing van de campagnemedewerkster van Obama Op 2 december is er een lezing van de enige Nederlandse in het campagneteam van Obama, Kirsten

2 t/m 9 december 2010

1

Agenda In de AGENDA worden alleen universitaire evenementen opgenomen die voor iedereen toegankelijk zijn. Aankondigingen inleveren uiterlijk vrijdag 12.00 uur voor de week van verschijnen: per fax naar (050) 363 6300 o.v.v. UK-Agenda, per e-mail naar communicatie@rug.nl of per post naar: afdeling Communicatie, UK-Agenda, Postbus 72, 9700 AB Groningen.

Promoties en oraties 2 december Promotie: mw. M. Dorotic, economie en bedrijfskunde. Titel: The influence of marketing instruments and rewarding on cardholders’ behavior in coalition loyalty programs. Promotor(s): prof.dr. P.C. Verhoef, prof.dr. T.M.A. Bijmolt. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 13.15 uur. 2 december Promotie: dhr. G.D. Soepenberg, economie en bedrijfskunde. Titel: Workload control under diagnosis. Promotor(s): prof.dr.ir. G.J.C. Gaalman. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 14.45 uur. 2 december Promotie: dhr. J.Ekelmans, rechtsgeleerdheid. Titel: De exhibitieplicht. Promotor(s): prof.mr. H.B.Krans. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.15 uur. 3 december Promotie: dhr. V. Saluja, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Novel perspectives for influenza vaccine formulation and administration. L. Lactis cell wall derived adjuvant stable dry powder vaccines and mucosal vaccine delivery. Promotor(s): prof.dr. H.W. Frijlink. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 11.00 uur. 3 december Promotie: mw. R. Hagewoud, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Behavioral and molecular consequenses of sleep deprivation. Promotor(s): prof.dr. J.M. Koolhaas. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 13.15 uur. 3 december Promotie: dhr. E. Bodewits, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Dynamics of highly charged ions interacting with surfaces. Promotor(s): prof.dr. G. Vegter, prof.dr. J.H. Rieger. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 14.45 uur. 3 december Promotie: mw. S. Ghosh, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Geometric approximation of curves and singularities of secant maps. A differential geometric approach. Promotor(s): prof.dr. G. Vegter, prof.dr. J.H. Rieger. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.15 uur. 6 december Promotie: dhr. M.S. Brink, medische wetenschappen. Titel: Balancing stress and recovery in sports. Promotor(s): prof.dr. C. Visscher. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 11.00 uur. 6 december Promotie: mw. M. Sarkova, medische wetenschappen. Titel: Psychological well-being and self-esteem in Slovak adolescents. Promotor(s): prof dr. W.J.A van den Heuvel. Plaats: Zittingszaal, Oude Boteringestraat 38, Groningen. Tijd: 13.15 uur. 6 december Promotie: mw.T. Dubayova, medische wetenschappen. Titel: Parkinsons’s disease. Psychological determinants of quality of life. Promotor(s): prof.dr. JW Groothoff. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 14.45 uur. 6 december Promotie: mw. Z. Veselska, medische wetenschappen. Titel: Perception of self and health-related behavior in adolescence. Promotor(s): prof.dr. S.A. Reijneveld. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.15 uur. 8 december Promotie: mw. D.A.M. Oktarina, medische wetenschappen. Titel: Pemphigus pthogenesis. Insights from patient skin Studies. Promotor(s): prof.dr. M.F. Jonkman. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 11.00 uur. 8 december Promotie: mw. M. Heijne-Penninga, medische wetenschappen. Titel: Open-book tests assessed: quality, learning behaviour, test time and performance. Promotor(s): prof.dr. J.B.M. Kuks, prof.dr. J.Cohen-Schotanus, prof.dr. W.H.A. Hofman. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 13.15 uur. 8 december Promotie: dhr. I. Kajja, medische wetenschappen. Titel: The current hospital transfusion practices and procedures in Uganda. Promotor(s): prof.dr. C.T. Smit Sibinga, prof. dr.G.S. Bimenya, prof.dr. H.J. ten Duis. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 14.45 uur. 8 december Promotie: dhr. J. Zwerver, medische wetenschappen. Titel: Patellar tendinopathy. Prevalence, ESWT treatment and evaluation. Promotor(s): prof.dr. R.L. Diercks. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.15 uur.


Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers

Verdel, die zal spreken over het geheim achter het succes van Obama’s campagne en communiceren in crisistijd. Locatie: Huis “De Beurs” Aanvang: 20.00 Entree: €1,info@gdskalliope.nl www.gdskalliope.nl Vacature voorzitter Books 4 Life Books 4 Life is een boekenwinkel waar vrijwilligers tweedehands boeken inzamelen en verkopen. Negentig procent van de opbrengst gaat naar grootschalige en kleinschalige goede doelen. Het bestuur is per januari 2011 op zoek naar een nieuwe voorzitter. Heb jij affiniteit met boeken, goede doelen en duurzaamheid en denk jij dat je geschikt bent als voorzitter van een stichting, solliciteer dan vóór 24 december. Je brief kan je sturen naar onderstaand e-mail adres en je kan hier ook terecht voor meer informatie. www.books4life.nl/groningen e-mail: Books4lifegroningen@ gmail.com

Faculteiten Rechtsgeleerdheid A LG E M E E N

Diephuis bezoekt Hof Leeuwarden Op woensdag 15 december a.s. organiseert Diephuis een bezoek aan het Gerechtshof in Leeuwarden. Hier zullen we een pleidooi over een arbeidsrechtelijke zaak

bijwonen, onder leiding van mr. Zondag als raadsheer en dagvoorzitter mr. Mollema. Na afloop is er gelegenheid om kennis te maken met een aantal leden van het hof en/of een aantal stafjuristen en secretarissen onder het genot van een borrel! Heb je zin om mee te gaan? Geef je dan vóór 10 december a.s. op via masterclass@ diephuis.nl masterclass@diephuis.nl www.diephuis.nl Docent van het Jaarverkiezing 16 december Op donderdag 16 december vindt de facultaire Docent van het Jaarverkiezing plaats. De genomineerde docenten zullen een minihoorcollege verzorgen en het publiek bepaalt wie deze prijs in ontvangst zal nemen. De verkiezing zal ook via een live stream worden uitgezonden en voor de thuiskijkers is stemmen via progress mogelijk. Tijd: 16.00 tot 18.00 uur met aansluitend een borrel. Plaats: Universiteitstheater, Harmoniecomplex, Oude Kijk in ’t Jatstraat 26 Groningen. Zorg dat je erbij bent en laat je stem horen! h.g.leffers@gmail.com www.jfvgroningen.nl Sollicitatieprocedure Onderzoeksmaster Functionaliteit van het Recht Behoefte aan verdieping? Voorkeur voor kleinschalig en intensief onderwijs? Dan is de onderzoeksmaster iets voor jou! De onderzoeksmaster Functionaliteit van het Recht is een tweejarige studie, bedoeld voor gemotiveerde studenten die naast grondige kennis van een bepaald rechtsgebied van eigen voorkeur (je eigen specia-

lisatie, bijvoorbeeld privaatrecht, bedrijfsrecht of strafrecht) meer inzicht willen krijgen in de dwarsverbanden tussen de verschillende gebieden en de wetenschappelijke context daarvan. Afhankelijk van de behaalde bachelor geeft de opleiding civiel effect. In de onderzoeksmaster is extra aandacht voor onderzoeksvaardigheden, niet alleen in bepaalde vakken maar ook in het kader van een student-assistentschap. Als je met de onderzoeksmaster wilt starten op 1 februari 2011, dan kun je tot 15 december a.s. solliciteren. Wanneer je meer wilt weten over de onderzoeksmaster neem dan contact op met mw. drs. L. Both (beleidsmedewerker CRBS/ GGSL, l.both@rug.nl, 050-3635936). http://www.rug.nl/gradschoolggsl/degree/researchmaster/index Student-assistent Milieurecht Bij de vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde is een vacature voor een student-assistentschap voor 1 dag per week (tot 1 april 2011). Onderwerp: de regulering en stimulering van duurzame energie in Nederland. Gevraagd wordt een student met kennis van milieurecht en een goede actieve en passieve beheersing van de Engelse taal. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij prof. J.H.Jans Datum indienstreding: zo spoedig mogelijk J.H. Jans, j.h.jans@rug.nl EBF/JFV Kerstgala, koop nu je kaartje! Om de koude decembermaand goed door te komen en het jaar feestend af te sluiten, organiseert

de JFV in samenwerking met de EBF ook dit jaar weer een spetterend kerstgala! Donderdag 9 december 2010 Huize Maas €32,(drank afgekocht) 800 studenten DJ Hardwell Vap Vibrations Kaartverkoop: elke doordeweekse dag van 12 uur tot 14 uur bij de ingang van het Harmoniecomplex. Betaling geschied d.m.v. een machtiging en wordt pas ná ontvangst van je stufi afgeschreven! Koop snel je kaartje want vol = vol! jfv@jfvgroningen.nl www.kerstgala.nl

Medische wetenschappen A LG E M E E N

Sluiting Onderwijsinstituut rondom Kerst en Oud & Nieuw Het Onderwijsinstituut zal in de periode rondom kerst en Oud & Nieuw gesloten zijn. Het gehele Onderwijsinstituut, dus ook de balies van geneeskunde en tandheelkunde, is gesloten van maandag 20 december 2010 t/m vrijdag 31 december 2010. Bij eventuele calamiteiten kan men een boodschap inspreken op toestel 050 363 3057. Deze voicemail zal dagelijks (op werkdagen) worden afgeluisterd. Alleen bij spoedgevallen zal worden gereageerd op de voicemailberichten; anders zal pas actie ondernomen worden vanaf maandag 3 januari 2011. Geneeskunde AkCie Almanakfeest 8 december 2010 Woensdag 8 december 2010 is het weer zo ver… Het AKCIE ALMANAKFEEST! Met als thema: “Truth or Dare: What’s your worst nightma-

2 t/m 9 december 2010

Agenda

[ vervolg ]

9 december Promotie: dhr. T. Toharudin, ruimtelijke wetenschappen. Titel: Individualism, nationalism, ethnocentrism and authoritarianism evidence from flanders by means of structural equation modeling. Promotor(s): prof.dr. H Folmer. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 13.15 uur. 9 december Promotie: dhr. O.P.G. Bik, economie en bedrijfskunde. Titel: The behavior of assurance professionals a crosscultural perspective. Promotor(s): prof.dr. J.A. van Manen, prof.dr. S.J. Magala. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.15 uur. 10 december Promotie: mw. L. Ross, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Genetic conflict and sex allocation in scale insects. Promotor(s): prof.dr. I. Pen, prof.dr. L. Beukeboom, prof. dr. F. Weissing. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 13.15 uur. 10 december Promotie: dhr. J.C.S. Creuwels, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Breeding ecology of Antarctic petrels and southern fulmars in coastal Antarctica. Promotor(s): prof.dr. W.J. Wolff. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 14.45 uur. 10 december Promotie: mw. D. Natarajan, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: aSERTaining conflict in mice. Promotor(s): prof.dr. J.Koolhaas. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.15 uur.

Congressen en symposia 2 december Centrum voor Ecologische en Evolutionaire Studies Symposium. Titel: Origin of Life. Sprekers: Eörs Szathmáry, Robert Hazen, Carol Cleland e.a. Plaats: Biologisch Centrum, Kerklaan 30, Haren. Tijd: 13.00 uur 6 december Faculteit Gedrags - en Maatschappijwetenschappen: 1ste Han Nakken Lezing. Titel: Niet in evenwicht, behandelingsvormen voor kinderen met ernstige meervoudige be-

Nieuwe vacatures

Openstaande vacatures

Onderzoeker

Tenure Track Assistant Professor Ultrafast Material Science

0,8-1,0 fte | Faculteit Economie en Bedrijfskunde

PhD position ’Mixed modes in the European Social Survey’

1,0 fte | Faculty of Mathematics and Natural Sciences

1,0 fte | Faculty of Arts

1,0 fte | Kernfysisch Versneller Instituut

PhD position French Intellectual History (1798-1913)

HBO-Elektronicus Nadere informatie over deze vacatures vindt u op: www.rug.nl

1,0 fte | Faculty of Arts

Docent Farmaco-epidemiologie & Farmaco-economie 0,8 fte | Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

De RUG biedt speciaal aan meeverhuizende werkende partners van nieuwe medewerkers goede loopbaanfaciliteiten. De RUG streeft naar een evenwichtig opgebouwd personeelsbestand. Op een aantal terreinen zijn vrouwen nog ondervertegenwoordigd. Daarom worden zij vooral uitgenodigd te solliciteren.

werken aan de grenzen van het weten

2


Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers

re?” Na het gigantische succes van vorig jaar zal het feest en de uitreiking van de almanak weer plaatsvinden in de Kokomo Beachclub. Vanaf 22.30u zijn de deuren geopend. Kom op tijd, er worden namelijk gratis muntjes uitgedeeld (op=op)! Entree: Leden gratis, niet leden €2,- Tot woensdag 8 december in de Kokomo Beachclub! Meer informatie: panacea.nl/akcie akcie@panacea.nl www.panacea.nl/akcie

on the spot, based on your suggestions. If you’re a NUTS, EPU or ESN member, you get a 50% discount on the ticketprice! Donderdag 2 december 21.00 uur Locatie : INTheater € 6,- / € 3,- voor NUTS, EPU & ESN members www.usva.nl Boogie Chillers & The Obamas Rock’n roll garagepop band de Boogiechillers zijn een vernieuwende band uit Groningen. De band bestaat uit drummer Koos Borgman, ook wel bekend als Jim BOOM bail, gitarist ‘Hotdog Taede’ en gitariste ´Miss Fiona Jane´. Naast instrumenten, krijgt de muziek soul door de zang van de twee gitaristen. Het trio brengt een blues over waardoor rock en roll samen gaat met een soul achtige sound. Jim Boom bail en Hotdog Taede hebben al ervaring met het spelen in een band. Het is een vernieuwend trio, maar er zijn invloeden van onder andere Elvis en de Stones te herkennen. Deze spetterende garagepop band mag je niet missen! Dus let´s Boogie en kom 3 december naar het INtheater van de Usva en laat je verrassen! Vrijdag 3 december 21.30 uur Locatie : INTheater Entree: 5 euro www.usva.nl

B I B L I OT H E E K

Refworks workshop voor UMCG medewerkers en -studenten Refworks is een webapplicatie waarmee u op een eenvoudige manier uw literatuurverwijzingen kunt opslaan, beheren en gebruiken. Ook thuis beschikbaar voor UMCG-medewerkers met uw Proxy-account van de CMB of met uw P-nummer. De eerstvolgende workshops bij de CMB zijn op donderdag 2/12 en donderdag 16/12. U kunt zich via de website van de CMB aanmelden. M.Penning@med.umcg.nl http://www.rug.nl/bibliotheek/ locaties/bibCMB/cursussen/refw

Letteren A LG E M E E N

Will you become part of your editorial staff? The independent magazine of Students’ Association Clio, Checks&Balances, is looking for an editor in chief and members of the editorial staff. You can apply until 3 December by sending an email to me@clio.nl. For more information, you can always contact info@clio.nl or 050 363 5205. info@clio.nl www.clio.nl Lecture on Multinationals and Development On Thursday 16 December Laurens Ruster, Programme Manager Advocacy and Engagement at Moving the World, will give a lecture on multinationals and development for Cliomembers. Moving the World is a cooperation between the UN’s World Food Programme and the Dutch multinational logistics company TNT. This cooperation began in 2002, with TNT providing its resources and know-how to the WFP in order to help it become more efficient and effective. Since 2002, the multinational has already invested €46 million in the world’s largest humanitarian aid agency. Want to know if this cooperation works? Then make sure to attend this lecture! When: Tuesday 14 December Time: 20.00 Where: Huis de Beurs Entrance is free This lecture will be in English.

Economie en Bedrijfskunde A LG E M E E N

BNP Paribas visits FEB campus On 3 December BNP Paribas will to our campus to provide you with first-hand information about Ace Manager. So don’t miss out and meet them live! When: 3 December from 1:00 h – 2:00 h. Where: Skibril room, Plaza, Duisenberg building. After the great success of Ace Manager and Ace Manager – the Second Set, we are now opening registrations for you to try out Ace Manager – the Third Set! Within this international challenge, you will compete with students from all around the world. If you are among the best teams, you

> Studium Generale Lezing. ‘Terrorism and Freedom’.  Zie ook: Agenda > Evenementen will be sent to Paris for the finals. Learn more and keep yourself posted on: http://acemanager.bnpparibas.co careeroffice.feb@rug.nl www.rug.nl/feb/career B I B L I OT H E E K

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen P S YC H O LO G I E

PSBAM-09 Filosofie van de Psychologie Unfortunately, PSBAM-09 (Philosophy of Psychology) has been erroneously advertised in the course catalogue as being taught in English. This is not the case: PSBAM-09 is a Dutch course, with (partially) Dutch study material. Non-dutch students who wish to take this course need to have obtained their NT2-certificate. In agreement with the lecturers, the exam may be taken in English. We are very sorry for any inconvenience caused. Should you require any more information, please contact Dr Jacob Jolij, Third Year Coordinator of the English Bachelor’s Programme. j.jolij@rug.nl

Wijsbegeerte Lezing TF 8 december 2010 Lezing georganiseerd door de vakgroep Theoretische Filosofie. Voor studenten, stafleden en andere belangstellenden. Structuralism in Physics by F.A. Muller and M.P. Seevinck Structural Realism is a comparatively novel view about scientific knowledge in the realism debate in the philosophy of science. Although the view can be traced back to Poincaré, Russell and Grover Maxwell, John Worrall expounded the modern version in his classic paper ‘Structural Realism: the Best of Both Worlds’. Woensdag 8 december 2010 15.1517.00 uur, zaal Omega Oude Boteringestraat 52 http://www.rug.nl/filosofie/ nieuws/agenda/index

Studenten Studenten Informatie en Administratie UNIVERSITY STUDENT DESK (USD)

Nog geen collegekaart ontvangen ? Heb jij je (her)ingeschreven voor het studiejaar 2010-2011 en heb je nog geen collegekaart ontvangen? En sta je goed ingeschreven in Studielink ? Neem dan contact op met de USD ! University Student Desk Academiegebouw, 1e verdieping gebouw 1112 Postadres: postbus 72 9700 AB GRONINGEN Telefoon: 050-363 8004 Fax: 050363 4623 www.rug.nl/hoezithet www.rug.nl/usd

Studenten Service Centrum Twijfels over je studiekeuze? Is je studie niet wat je ervan verwacht had en denk je erover om over te stappen naar een andere studie, om te stoppen, of om een HBO-studie te gaan volgen? Geef je dan op voor de Workshop Studiekeuze. In 2 dagdelen ga je op een constructieve manier aan de slag met je keuzevraag. De eerstvolgende groep start op dinsdagmiddag 14 december. Kijk voor meer informatie op onze site (kopje ‘cursussen en workshops’). Studenten Service Centrum, Uurwerkersgang 10, Tel. 050-363 8066. Deelname aan de workshop kost 20 euro. www.rug.nl/ssc

USVA Stranger Things - Comedy Café Stranger Things Have Happened is een huisgezelschap van de Usva What do a rubber duck, an ugly hat and a piano have in common? Join the Strangers in their monthly improv comedy night and find out! Scenes are improvised

Vacature voorzitter Books 4 Life Books 4 Life is een boekenwinkel waar vrijwilligers tweedehands boeken inzamelen en verkopen. Negentig procent van de opbrengst gaat naar grootschalige en kleinschalige goede doelen. Het bestuur is per januari 2011 op zoek naar een nieuwe voorzitter. Heb jij affiniteit met boeken, goede doelen en duurzaamheid en denk jij dat je geschikt bent als voorzitter van een stichting, solliciteer dan vóór 24 december. Je brief kan je sturen naar onderstaand e-mail adres en je kan hier ook terecht voor meer informatie. www.books4life.nl/groningen Books4lifegroningen@gmail.com Door het oog van de filosofie Sebastien Valkenberg - Geld maakt wél gelukkig Hoe vaak hoor je niet zeggen dat geld niet gelukkig maakt? Eerder dan een uitspraak is hier sprake van een slogan, die nauwelijks nog beargumenteerd hoeft te worden. Als iemand dan toch op zoek gaat naar argumenten, blijken die te wijzen in de richting van de omgekeerde stelling. Door het oog van de filosofie is een programma van Groninger Stichting voor Wijsbegeerte en Studium Generale Groningen, waarin filosofen hun licht werpen op de kwesties van deze tijd aan de hand van film, interview en lezing. Woensdag 8 december 20.00 uur Locatie : INTheater Entree: € 4,- / Voor SG-abonnees € 2,-/ Studenten en GSW-donateurs gratis Kaarten alleen verkrijgbaar bij Studium Generale Oude Boteringestraat 13 050 363 5463 www.rug.nl/studium www.usva.nl Stranger Things Have Happened - Black Label | Osama The Hero Stranger Things Have Happened is een huisgezelschap van de Usva. Gary is an awkward teenage misfit living in a London housing estate. People distrust him, and stare when he passes by. He doesn’t know why, but he seems to have the habit of asking the wrong questions at the wrong time. After Gary gives a presentation about Osama Bin Laden at school the situation only gets worse, and when

2 t/m 9 december 2010

Agenda

3

[ vervolg ]

perkingen. Spreker: Carla Vlaskamp. Plaats: Academiegebouw (Aula), Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.00 uur. Meer informatie: pedagogische wetenschappen en onderwijskunde. 7 december Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen: Franckensymposium. Titel: Saved by Physics. Sprekers: Frans Bijlaard (TU Delft), Marc-Jan de Haas, Uazir Orion Bezerra de Oliveira (CORUS) e.a. Plaats: Bernouilleborg, Nijenborgh 9, Groningen. Tijd:09.15 uur. 8 december Faculteit Wijsbegeerte Lecture. Titel: Structuralism in Physics. Sprekers: F.A. Muller en M.P. Seevinck. Plaats: Oude Boteringestraat 52 (room Omega), Groningen. Tijd: 15.15 uur.

Evenementen 2 en 3 december Theater: Theatergroep Ceasarion presenteert Het Betere Moorden. Plaats: OUTheater, Kijk in ’t Jatstraat 26, Groningen. Tijd: 20.15 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders €6,- / overigen €8,2 december Theater: Stranger Things have happend presenteert Comedy Café. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10, Groningen. Tijd: 21.00 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders €3,- / overigen €6,3 december Muziek: Boogie Chillers & The Obamas. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10, Groningen. Tijd: 21.30 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders €5,- / overigen €5,6 december Studium Generale Lezing. Titel: Terrorism and Freedom. Spreker: Amos Guiora. Co-spreker: Marcel Brus. Voertaal: Engels. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 20.00 uur. 6 december Jazz: JazzSession. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10, Groningen. Tijd: 21.30 uur. 7 december Film: VIP presenteert Cinema. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10, Groningen. Tijd: 20.30 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders €4,- / overigen €5,7 december Studium Generale: Lezing in de serie The believe Instinct. Titel: The Quest for Purity- From Religion to Spirituality. Spreker: Dick Houtman. Voertaal: Engels. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 20.00 uur. 8 december Studium Generale i.s.m. Usva: Lezing in de serie Door het oog van de Filosofie. Titel: Geld maakt wel gelukkig. Spreker: Sebastiaan Valkenberg. Plaats: Usva, Munnekeholm 10, Groningen. Tijd: 20.00 uur. 9 december Studium Generale: Kenniscafé Groningen. Titel: Alledaagse wiskunde- In kunst en design. Sprekers: Jaap Top, Rinus Roelofs en Roland Nikolic. Plaats: Nieuwscafé (kelder), Waagstraat 5, Groningen. Tijd: 17.00 uur. 9 december Theater: Thijs van Domburg en Emilio Guzman. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10, Groningen. Tijd: 20.30 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders €6,- / overigen €8,9 december DwarsDiepDebat. Titel: ADHD of gewoon druk?. Sprekers: Laura Batstra, Luuk Kalverdijk, Nelleke Bakker en Liesbeth Hermans. Plaats: ForumImages, Hereplein 73, Groningen. Tijd: 20.00 uur. somebody starts setting things on fire in the neighbourhood Gary becomes an obvious and easy suspect.It will be a provocative, powerful and unsettling piece that audiences are not likely to forget. Donderdag, vrijdag en zaterdag 9/10/11 december 20.15 uur Locatie : OUTheater Entree: €8 / €6 voor studenten en stadjerspashouders www.usva.nl Thijs van Domburg en Emilio Guzman Een dubbelprogramma van twee aanstormende cabaret-talenten (try-out) Donderdag 9 december 20.30 uur Locatie : INTheater Entree: €8 / €6 voor studenten en stadjerspashouders ww.usva.nl

GSp GSp - Studentenplatform voor Levensbeschouwing Een plaats voor bezinning, religie, debat en gezelligheid. GSp, Kraneweg 33, tel. 3129926 info@gspweb.nl www.gspweb.nl Uitnodiging beleidsavond Het Studentenbestuur organiseert 6 december een beleidsavond, waarop het beleidsplan voor komend jaar wordt gepresenteerd. Speerpunten in dit beleidsplan zijn: * Meer samenwerking met o.a. de christelijke studentenverenigingen * PR van het GSp verbeteren * Verbondenheid en inzet actieve GSp-ers verhogen Iedereen die geïnteresseerd is in deze onderwerpen is van harte uitgenodigd. Naast de presentatie door


Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers

het bestuur, horen we graag jullie mening over onze plannen en wanneer je zelf ideeën hebt, dan zijn deze natuurlijk ook van harte welkom. Vanaf 19.30 uur staat de koffie, thee en koek klaar. Na afloop van de avond trakteren wij iedereen op een drankje aan de bar! Via voorzitter@gspweb.nl. kun je alvast een kopie van het beleidsplan aanvragen. Maandag 6 december -19.30/20.00 uur - Kraneweg 33 Meehelpen Kerstnacht? Voor de Kerstnachtdienst - vrijdag 24 december om 23.00 uur hebben we veel mensen nodig die voor, tijdens en na afloop van de dienst praktische hulp willen geven. Je kunt je hiervoor aanmelden via studentendiensten@gspweb. nl. Maandag 20 december (19.30 uur) wordt een avond georganiseerd waarop het hele draaiboek wordt doorgenomen en ook alle liturgieën worden gevouwen. Voorganger in deze Kerstnachtdienst is Tiemo Meijlink. Maandag 20 december - 19.30 uur - draaiboek en liturgieën vouwen

13.30 uur een feestelijk middagprogramma begint. Zie voor meer informatie en opgave voor de lunch: www.gspweb.nl Persoonlijk gesprek Wie dat wil kan voor een persoonlijk gesprek een afspraak maken met een van de studentenpastores: Anja Diesemer 3061039, Geert Brüsewitz 8500387, Lense Lijzen 5260630, Tiemo Meijlink 5792805 of Matty Metzlar 0595-528775. Studentendiensten Martinikerk 05/11 11.30 uur M. Metzlar

05/11 12/12 12/12

17.00 uur M. Nederveen 11.30 uur T. Meijlink 17.00 uur P.S. van Dijk

ESN Celebrate the traditional Sint Nicholas! Yes you heard it right, Sinterklaas is around the corner! And we cannot let this traditionally Dutch event pass by unnoticed. That’s why you are invited to celebrate it with ESN. The event will start at 15:00 on Sunday the 5th of December. Tickets are free and available at the ESN Office (Grote

ESN Grunninger charity event Pay back to the community by attending the ESN Grunninger charity event on Monday December 13. During this event ESN will try to raise money by organising an auction and a bingo. The money will go to Kika. Kika is a foundation that helps children who have cancer. Bring your wallet and hope to see you there! More information on our website. info@esn-groningen.nl www.esn-groningen.nl

Diversen U N I PA R T N E R S

UniPartners zoekt nieuwe bestuursleden! Per direct zijn wij op zoek naar twee gemotiveerde studenten die het bestuur van UniPartners komen versterken. Wil jij: • Een jaar lang bestuurservaring opdoen? • Interessante workshops en trainingen volgen? • Waardevolle contacten leggen met het bedrijfsleven? • Je eigen onderneming runnen? Solliciteer dan naar een van de beschikbare functies! Voor meer informatie stuur je een mail naar: tom.berger@unipartners.nl groningen@unipartners.nl www.unipartners.nl/groningen

Meezingen Kerstnacht? Het Koor van het GSp zoekt versterking voor de Kerstnachtdienst. Zing je mee in deze bijzondere dienst? De repetities zijn op maandagavond 6, 13 en 20 december in het pand ‘Eigen Huis’ aan de Herebinnensingel 7 in Groningen en beginnen om 19.45 uur. Meer informatie en/of opgave (met vermelding van naam, telefoonnummer en stemsoort!) via email bij de dirigent, Ton Tromp: tro@wlg.nl. Afscheid Anja Diesemer Na bijna twintig jaar met hart en ziel als studentenpastor bij het GSp te hebben gewerkt gaat Anja het GSp per 1 januari verlaten. Zondag 19 december gaat Anja voor het laatst voor in de zondagmorgenviering van het GSp in de Martinikerk. Aansluitend zijn er koffie en broodjes waarna om

Rozenstraat 23). For more information, please check our website. info@esn-groningen.nl www.esn-groningen.nl

OVERIGE

> Studium Generale KennisCafé. ‘Alledaagse wiskunde in kunst en design’.  Zie ook: Agenda > Evenementen

Informatiebijeenkomst over de facultaire minor Literatuur Minor Literatuur in context: Op donderdag 9 december 2010, van 15.00 tot 16.00 (zaal 13.03.44) is er een informatiebijeenkomst over de facultaire minor Literatuur in context die in het 2e semester begint. Bachelorstudenten en overige belangstellenden zijn welkom. Meer informatie op de minorfolder bij de secretariaten Europese talen en KCM. secretariaat.kcm@rug.nl

2 t/m 9 december 2010

Agenda

Tentoonstellingen T/m 23 januari 2011 Tentoonstelling ‘Binnenste buiten. De mens ontleed’, een tentoonstelling waarin de geschiedenis van de anatomie wordt toegelicht. Plaats: Universiteitsmuseum, Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, Groningen. Tijd: dinsdag t/m zondag, 13.0017.00 uur. T/m 15 januari 2011 Tentoonstelling “Uit het dagboek van een vrije vrouw: Frederike van Uildriks (1854-1919) Plaats: Universiteitsmuseum, Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, Groningen. Tijd: dinsdag t/m zondag, 13.00-17.00 uur. T/m 15 januari 2011 Tentoonstelling: Poolnacht van Groningen, op ontdekkingsreis door de poolgebieden. Plaats: Universiteitsmuseum, Oude Kijk in ‘t Jatstraat 7a, Groningen. Tijd: dinsdag t/m zondag, 13.00- 17.00 uur. T/m 15 januari 2011 Tentoonstelling: Veertig jaar Arctisch Centrum, 40 jaar fascinatie voor poolgebieden. Plaats: Universiteitsbibliotheek, Broerstraat 4, Groningen. Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 08.30 - 22.00 uur, zaterdag en zondag: 10.00 - 17.00 uur NADERE INFORMATIE Afdeling Communicatie: tel. 363 5445/5446 Siberië: Terra Incognita GHD Ubbo Emmius, de studievereniging geschiedenis, organiseert ook dit jaar een kerstlezing. Spreker deze avond is drs. Elena Bronnikova, zelf afkomstig uit Siberië. Zowel het verleden als het heden zal door haar besproken worden om te bewijzen dat men Siberië moet kennen, voordat men Rusland kan begrijpen. De lezing vindt plaats op 7 december om 19.45 uur in de Senaatszaal. Toegang is gratis en na afloop is er een borrel. Allen welkom. ubbo@rug.nl

http://www.ubbo-emmius.nl Academisch Schrijfcentrum Het Academisch Schrijfcentrum Groningen is er voor alle studenten die bij hun schrijfopdracht een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Weet je niet hoe je moet beginnen of ben je de draad kwijt? Wil je je tekst aanscherpen? Of zie je door de taalfouten de tekst niet meer? Meld je op www.rug.nl/ schrijfcentrum aan voor een individueel gesprek met een schrijfcoach. Kijk ook eens op www.rug. nl/noordster voor schrijftips.

UKAATJES OPGAVE:

Kantoor Oude Kijk in’t Jatstr. 28 Open Ma t/m don 9-17 u. Woe 9-16 u Per post Postbus 80, 9700 AB Groningen KOSTEN:€5,- per 20 woorden

Met zijn betrokken en creatieve inbreng blijft hij voor altijd in onze herinnering. Ons medeleven gaat uit naar Ditty, Veerle en overige familieleden.

L

[ vervolg ]

9, 10 en 11 december Theater: Stranger Things have HappendBlack Label presenteert Osama The Hero. Plaats: OUTheater, Kijk in‘t Jatstraat 26, Groningen. Tijd: 20.30 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders €6,- / overigen €8,-

Wij treuren om het verlies van ons mede-bestuurslid en onze goede vriend Jos Vroon

Bestuur Stichting Klaas Dijkstra Fonds: Sjoeke Snijdelaar Peter Buur Nyckle Swierstra Joost Buur

4

De Nierstichting is jarig. Kadotip: word donateur.

Noordwolde, november 2010 Kijk op www.nierstichting.nl of bel 035 697 80 55.

INLICHTINGEN

(050) 363 66 99 h.de.ruiter@rug.nl

(Bij)baantjes ■ Ruim 850 bijbaantjes en stages op Studenten.nl. Tevens kamers en goedkope vakanties! Kijk snel op Studenten.nl, jouw homepage!

Aangeboden ■ Verhuizen? Binnen Groningen of Europa, Wij brengen u weer thuis. www.jandejong.nl 050-3139149

Webspace nodig? Gratis Windows Server 2008 web hosting en .nl domeinnaam Ga naar: http://www.gratiswindowshosting.nl

Aankondiging

schildersbedrijf glas-service

poelman

b.v.

telefoon 050-5710150 fax 050-5770943 www.poelmanbv.nl

■ Zondag a.s. 17.00 uur: Cantatedienst Nieuwe Kerk. Werken van Vivaldi (Beatus vir, Magnificat). Uitvoerenden: Cantate Consort, barokorkest en solisten olv Jelte Hulzebos. Predikant: S. Tuinstra. Collecte. Jaarprogramma: www. nieuwekerk.org/cantatediensten.


Informatie voor studenten en medewerkers Pagina onder verantwoordelijkheid van de afdeling Communicatie RUG T (050) 363 54 45, communicatie@rug.nl

www.rug.nl/extra 2 december 2010

# 66

Tekst, opmaak en illustratie: Edzard Krol

UB sluit 3 december om 17.00 uur

Op vrijdag 3 december is de UB vanaf 17.00 uur gesloten.

› www.rug.nl/bibliotheek

Kenniscafé Groningen

Alledaagse wiskunde, in kunst en design – Jaap Top, Rinus Roelofs en Roland Nikolic › www.rug.nl/studium

Nestor gaat verhuizen Nestor, de elektronische leeromgeving van de RUG, gaat verhuizen. De servers komen te staan bij Blackboard Managed Hosting (BMH) in Amsterdam. Nestor is gebaseerd op de software van Black­ board. BMH gaat ook het technisch beheer uitvoeren. Het bedrijf is gespecialiseerd in het huisvesten en beheren van elektronische leeromgevingen van onderwijsinstellingen die de software van Blackboard gebruiken. De verhuizing is nodig omdat het product steeds ingewikkelder wordt en het steeds lastiger is nieuwe versies te implementeren en beheren. De verhuizing van Nestor is voor de kerstvakantie afgerond. In het gebruik verandert er niets.

Feestelijk gooi- en smijtwerk Begin december organiseert BALANS twee proeverijen rock ’n roll & boogiewoogie. In een proefles van een uur stoomt GMW-promovenda Thecla Brakel u klaar voor de feestdagen. Zij en haar collega-dans­ leraar van dansschool ‘Let’s swing’ leren u de basis én de eerste fijne kneepjes. Op maandag 6 december vindt er van 17.00 tot 18.00 uur een proeverij rock ’n roll & boogiewoogie plaats op het Zernikecomplex. Op donderdag 9 december wordt de proeverij van 17.00 tot 18.00 uur in het centrum gegeven. Zolang er plek is, kunt u zich opgeven op www.rug.nl/balans: kijk onder ‘activiteiten’ en klik via ‘bewegen’ door naar ‘rock ‘roll & boogiewoogie’. Deelname is gratis. De proeverijen zijn uitsluitend bedoeld voor RUG-medewerkers. Ervaring met rock ’n roll of boogiewoogie is niet noodzakelijk.

Tweedehands boekenmarkt Ook dit jaar wordt tijdens de Christmas Carols op 23 december aanstaande in de Weberfoyer van de Faculteit der Letteren een twee­ dehandsboekenmarkt gehouden. De boeken worden geleverd door medewerkers van Letterenfaculteit, Letterenbibliotheek en UB. De op­ brengst komt ten goede aan de Stichting Mama Cash. Deze stichting ondersteunt wereldwijd initiatieven van vrouwen. Het geld dat wordt ingezameld tijdens de boekenmarkt en de Christmas Carols gaat naar een project in Pakistan, dat dit jaar zwaar werd getroffen door overstro­ mingen. Wilt u uw overtollige boeken bijdragen, dan graag inleveren vóór 21 december, bij Irene Visser, kamer 1315.0244, telefoon: 3637274, of bij het secretariaat Europese Talen (tweede verdieping Harmonie).

‘Universiteit ≠ bedrijf’ ‘Een universiteit is geen bedrijf, zegt voorzitter van de Universiteitsraad Hilly Mast, ‘en kan daarom niet als een bedrijf worden gerund. Voor het besturen van de speciale organisatie die een universiteit is, is de inbreng van medewerkers en studenten onontbeerlijk. We hebben met z’n allen een verantwoordelijkheid.’ Aldus beschrijft Mast de bestaansreden van de Universiteitraad. In dit centrale medezeggen­ schapsorgaan van de RUG denken twaalf stu­ denten en twaalf medewerkers met het ­college van bestuur mee over de meest uiteenlopende onderwerpen die met het reilen en zeilen van de universiteit te maken hebben. De raad komt een keer per maand plenair bijeen. De vierentwintig leden van de raad zijn bij universitaire verkiezin­ gen gekozen. Mast: ‘Doordat het college van bestuur de Universiteitsraad betrekt bij het beleid van de universiteit, krijgt het veel beter zicht op wat er speelt in de organisatie. Hierdoor kan het college betere beslissingen nemen. Ook maakt de Universiteitsraad het voor het college mogelijk een beeld te krijg van het draagvlak voor voorgenomen maatregelen en mogelijke problemen bij de implementatie ervan. Vanuit hun eigen behoeften weten de personeelsleden en studenten heel goed wat wenselijk is bij het verrichten van onderzoek en het geven en volgen van onderwijs.’ Omgekeerd maakt de Universiteitsraad het voor studenten en medewerkers mogelijk om een bijdrage te leveren aan het aansturen van hun opleiding en hun werk, benadrukt student Natuurkunde Jasper van Dijk. Hij is gedurende een jaar vicevoorzitter van de Universiteitsraad en woont, net als voorzitter Mast, behalve de Universiteitsraadsvergaderingen de besluitvor­ mende vergaderingen bij van het college van bestuur: ‘Het mooie is dat je door deze vorm van

De Universiteitsraad vorige week donderdag. Foto: Elmer Spaargaren. medezeggenschap enige verantwoordelijkheid krijgt voor de opleiding die je volgt en het werk dat je doet. Zo kun je aan je eigen toekomst bouwen. Behalve in de Universiteitsraad kan dat ook in de andere medezeggenschapsra­ den: de opleidingscommissies, dienstraden en faculteitsraden.’ Tot de in het oog springende wapenfeiten van de Universiteitsraad in het afgelopen jaar behoren allerlei randvoorwaarden die gesteld zijn bij de invoering van het Bindend Studieadvies (BSA). ‘De BSA-regeling heeft door de bemoeienis van de raad een kwaliteitsimpuls gekregen,’ zegt Mast. ‘Een goed voorbeeld hiervan is het recht op evaluatie,’ vult Van Dijk aan. ‘Alle vakken in de propedeuse moeten nu met regelmaat geëvalu­ eerd worden. Daarnaast is afgesproken dat je in de propedeuse minimaal twaalf contacturen per week hebt. Dat is heel concreet: het onderwijs moet aan bepaalde voorwaarden voldoen,

anders kun je op basis van achterblijvende pres­ taties in dat onderwijs studenten geen bindend studieadvies geven.’ De komende tijd zal waarschijnlijk veel aandacht uitgaan naar de bezuinigingen in het Hoger On­ derwijs en voorgenomen maatregelen van het kabinet Rutte, zoals extra boete voor studenten die hun studieduur met een jaar overschrijden. ‘Ik denk dat de diverse bezuinigingsmaatregelen een grote impact zullen hebben aan de RUG,’ zegt Mast. Maar er zal ook gesproken worden over een andere indeling van het collegejaar. Daarnaast wordt uitgekeken naar de effecten van het rapport Veerman, dat zich richt op de toekomst van het Hoger Onderwijs. Dit rapport neemt een aantal fundamentele kwesties in het hele Hoger Onderwijs onder de loep en gaat na wat er moet veranderen. ‘Allemaal onderwerpen waarbij het college onze inbreng heel goed kan gebruiken,’ zegt Van Dijk.

Column

Vooroordelen Het zal ergens in 2002 geweest zijn, aan het begin van het nieuwe schooljaar. Bij mij op de middelbare school bracht een nieuw jaar altijd een nieuwe klas met zich mee. Op een van de eerste dagen kom ik ‘per ongeluk’ naast een meisje te zitten. Ik kan haar eigenschappen nog goed beschrijven; ze was aardig, behulpzaam, intelligent en leergierig. Ik zal haar krachtiger en daardoor clichématig beschrijven, ze was een ‘Gothic’. En dat laatste was nou juist het enige wat mij in eerste instantie aan haar opviel. Pas later, veel later, was ik in staat karaktereigenschappen aan haar toe te schrijven. Het bleef namelijk niet bij deze ene ontmoeting, er ontstond een gemoedelijk en vriendschappelijk contact. Vooroordelen en generalisaties zijn naar mijn menig deel van onze menselijke natuur. Ze helpen ons de wereld te ordenen. Desalniettemin is het de moeite waard te pogen boven deze eerste indrukken uit te stijgen. De media zijn daarbij helaas vaak niet behulpzaam. Anno 2010 ben ik voorzitter van de Contractus, de koepel voor studentenverenigingen in Groningen. Ik merk dat er grote verschillen bestaan in de beeldvorming rondom studentenverenigingen. Enerzijds zijn er mensen die veel vooroordelen hebben over verenigingen. Het beeld dat zij hebben wordt gedomineerd door drinken en nog meer drinken. Er zijn echter anderen, die een realistischer beeld hebben van studentenverenigingen. Zij zien de sociale functie die verenigingen hebben en de maatschappelijke en persoonlijke ontplooiing die studentenverenigingen nastreven. De UK vatte het op donderdag 18 november mooi samen in de kop van een artikel ‘dus niet om de feestjes…’ Inderdaad, lid ben je niet alleen om de feestjes. Aart-Jan Heemsbergen Voorzitter Contractus Zie ook: www.lidwordeningroningen.nl en www.contractus.nl.

Veel belangstelling voor Poolnacht

Het Noorderlicht en de Vismarkt. Foto: De Poolnacht

Er is veel belangstelling voor de verschillende activiteiten van de Poolnacht van Groningen. Al ongeveer 2500 mensen hebben zich actief ingeschreven. En als de mensen worden mee­ gerekend die de WNF-etalage tentoonstelling hebben bekeken, of met de ijssculptuurroute in aanraking zijn gekomen, dan zijn zo’n 25.000 mensen deelgenoot geweest. De Poolnacht van Groningen is hét publieksevenement van de komende winter en vindt plaats van 15 no­ vember 2010 tot 15 januari 2011. Het evenement is georganiseerd om de poolgebieden onder de aandacht van het publiek te brengen. De komende dagen staat op het programma: - 10 december, Bernice Notenboom NKBV ­Poolnachtlezing - 16–19 december, Poolfilmfestival Images - 17 december, Jelle Brandt Corstius en Jeroen Toirkens - 21 december, DvhN Midwinternachtlezing Info: www.depoolnacht.nl.


E N G L I S H P A G E 15

UK 14 - 2 DECEMBER 2010

Tears, three times a week |_

Students help asylum seekers to stay in Europe

|  r e p o r t   |  It’s work that matters. University of Groningen student Arjan Samplonius helps refugees with their application for asylum. “We believe they should be allowed to stay.” By Janita naaijer The teardrop appears to hang on her nose for an eternity before it falls to the ground. Arjan Samplonius (28), student of International Relations and International Organization (IRIO) and Philosophy, stands up and walks out of the small office. The young African woman stares at her slippers in silence. “No Time” is printed on them. Just before this, she had walked into the Bellingwolde (East Groningen) office of refugee organization Vluchtelingenwerk Noord-Nederland. Like every other refugee, she was holding an appointment number, a bunch of keys, and a plastic carrier bag. It’s the carrier bag that’s important. It contains the papers that really matter – letters from the immigration and naturalization service IND, correspondence from her solicitor and, finally, her refugee story as recorded by the IND. The entire dossier, the woman’s fate, in incomprehensible Dutch. The interpreter is not present, but has to do his work through the telephone. “She’s got an appointment with her solicitor at the end of this week”, explains the interpreter. Arjan is reading the letter from the solicitor. “A court decision was enclosed with the solicitor’s letter”, he says, “and I’m now holding it up.” The interpreter translates it. The woman nods. And Arjan says he is sorry: “The decision is negative and there won’t be an appeal.” Only now, she understands the reality of her situation. Tears start flowing.

✴ ✴ ✴ Working for Vluchtelingenwerk is about people’s lives, that much is clear. Rape, murder, war. As a volunteer you have to be secure in yourself in order to achieve something really meaningful for one of the fifteen thousand or so asylum seekers who come to the Netherlands every year to apply for a residence permit and only succeed in less than half of the cases. But this does not deter some fifty University of Groningen students from making the weekly journey to one of the asylum-seekers’ centres in the north of the Netherlands. They are mainly students of Psychology, Law or IRIO. Their work with asylum seekers includes family reunification and legal advice. They hold coaching sessions on the future with asylum seekers whose applications for a residence permit have been rejected, act as ‘language buddies’ or, as in Arjan’s case, analyse the background stories of asylum seekers. “It’s a world that’s totally outside

Foto Elmer Spaargaren

Arjan Samplonius at work in the Asylum Seekers’ centre in Bellingwolde your day-to-day life”, explains Arjan. The Qbuzz bus from Winschoten to Bellingwolde glides through the flat landscape, which is thickly shrouded in early-morning mist. Eighteen months ago, Arjan began to experience a feeling of uselessness. “I’d had enough of every­ thing”, he says. “And to get rid of that feeling I started to look for opportunities to do something for other people. That brought me to Vluchtelingenwerk.” Arjan devotes two days a week to the organization that represents the interests of asylum seekers and refugees. Today he is at the asylum-seekers’ centre in Bellingwolde, located in a former home for the elderly that has the symbolic name De Grenshof or Border Garden. It accommodates 450 asylum seekers whose initial applications for asylum have been rejected, or who are in the extended procedure that should take a maximum of six months. “But some of these people have been here as long as eight years”, explains work supervisor Hans Broer. It is the first confrontation with the considerable complexity that Arjan’s work involves. “Here at Vluchtelingenwerk we absolutely believe you should be able to stay” Arjen says firmly, “but there are rules in the Netherlands that we have to keep to.”

The African woman wipes away her tears with a tissue while Arjan reads through her papers. He does not usually have much time to analyse a person’s reasons for seeking asylum – and for the interview itself he only has an hour at most. Arjan therefore speed-reads all the documents and, bearing in mind the IND regulations and the situation in the country of origin, looks for a possibility to reverse the negative decision.

✴ ✴ ✴ “The IND is oriented to sending people back” work supervisor Broer said shortly before this. But Vluchtelingenwerk wants to help people stay. “If Arjan’s analysis shows that a person is really a refugee, we do everything that’s in our power to keep that person in the Netherlands.”

✴ ✴ ✴ The African woman says she comes from a small village in the province of Cabinda (Angola). However, she doesn’t know a lot of details about that area and isn’t able to speak the native language, so consequently the IND regards her whole story as dubious. “Is there any way you can prove you come from Cabinda?” Arjan asks her. The woman tells him

about how her father was murdered and how she was raped by soldiers. Then she tells him about the roads in her birthplace (“There is only one tarmac road”) and the rivers surrounding the area (“They never flooded the land”). “I am automatically assuming that she comes from the village she claims to come from”, is Hans’s conclusion shortly afterwards. Arjan finds the necessary information via Vluchtweb, an information system used by Vluchtelingenwerk and solicitors. The village in which the woman was apparently born turns out to be the third-largest city in Cabinda. The rivers there have frequently burst their banks in recent years. “She may be suffering from trauma. We’ll try to keep her here on medical grounds”, advises Broer.

✴ ✴ ✴ Arjan can breathe easily again. But the next client holding a plastic bag is already waiting for an analysis. He is a young Christian Iraqi who has fled Baghdad after being kidnapped by “terrorists”. After an hour, there is a ray of sunshine in the almost hopeless situation. The man previously sought asylum in Norway, and according to the Dublin Agreement that is the only country in which he still has a

chance. So Arjan advises him to go to Vluchtelingenwerk’s Norwegian sister organization or enter the first church he sees when he returns to Norway. “You know that Christians always help other Christians.” They both grin.

✴ ✴ ✴ “It’s intense work, but that is what makes it interesting”, says Arjan at the end of his appointments. “Together with the lawyer and your work supervisor you can really help someone through the pro­ cess.” A meeting such as that with the young African woman is not an extreme example for Arjan. “On average I see someone burst into tears about three times a week”, he explains. “Sometimes the stories stay with you, which can be a problem because you can’t talk about them properly with people who aren’t involved.” Every so often, among the sad stories and negative court decisions, there is an unopened envelope containing good news. But for Arjan, success isn’t measured by the number of positive decisions that follow from his analysis. “We don’t live in a ideal world where the IND always does a perfect job”, he argues. “My work is undoubtedly necessary. It’s being there that matters.”


I N T E R N A T I O N A L P A G E 16 c o n t a c t : 0 5 0 -3 6 3 613 0 , e . f . a r b o u w @ r u g . n l

I N D E P E N D E N t W E E K L Y F O R T H E u ni v er s i t y O F g ronin g en n 2 D E C E M B E R 2 0 1 0 n Y E A R 4 0

What the

bleep

is...?

Noordlaren

Still from the documentary

German student Söhnke Mescher with his granddad.

Bored by Nazis |  r e p o r t   |  The Second World War still looms large over Germany. But how is it to live with this heritage? A short documentary portrays three German students of the University of Groningen and their views on the War. By Ernst arbouw It’s a striking and also very personal moment in the documentary Overwonnen Buren (Conquered Neighbours): the granddad of German student Söhnke Mescher shows two pictures – small black and white photographs, both over 65 years old. The first picture portrays his brother, who fought as a soldier in the Dutch army and was killed in May 1940. The other picture is of his brother-in-law, who fought in the German Wehrmacht and died in a Russian prisoner of war camp. The fragment illustrates the utter absurdity of war. “Our families cel-

ebrate birthdays and other festivities together and they fought each other in the Second World War – though luckily never personally”, says granddad Mescher. The 30-minute documentary Overwonnen Buren is the final project of Hanze University student Jan-Joost Baks, in which he interviews three German students in Groningen on how they feel about the Second World War – do they feel guilty or responsible or is the war something very much in the past that doesn’t concern the younger generations? Near the end of the documentary, University of Groningen psychology student Janne Gutzke explains how German schools keep covering the war in their curricula – over and over and over again. “When I was in secondary school, it seemed that all we ever talked about in history class was the War – until we were utterly bored by it.”

Arts, Culture and Media student Lukas Mueller agrees. “I would estimate that 80 percent of history lessons in my school covered the Second World War in one way or another”, he says in an interview with UK. But, he adds, “Maybe it is just that my school was a bit out of the ordinary.” Mueller was asked to figure in the documentary because Baks knew that he is politically active and marches in counterdemonstrations against Germany’s neo-Nazi party NPD. “There is no real use in feeling guilty about what happened in Nazi Germany, But I do feel some sort of responsibility. When neo-Nazis organize a big march in Dresden, it’s up to us to make sure that there are at least twice as many counter-protesters”, he says.

discussion with the film-maker and the three students. A similar session was organized earlier this week in Oldenburg, a German university town just across the border from Groningen. The public screening of Overwonnen Buren is part of a larger project by the Groninger Forum and a cultural centre in Oldenburg which also involved artworks being commissioned. One statue by a German artist – two boys wearing swastika badges on their arms – caused a public outcry. “It goes to show that everything involving the Nazi era and Nazi symbols is still extremely controversial”, says Mueller. “Even when it is in an artistic context and the message clearly is that it is something evil from the past that we never want to see return.”

The documentary will be screened by the Groninger Forum this Thursday evening, followed by a group

Info: Overwonnen Buren, Thursday 2 December, ForumImages, admission: EUR 2.50, language: Dutch.

Students protest against cuts

Large research grant Demo against for particle physics LibDem leader

An estimated 1500 students in The Hague and 1500 tot 2000 students in Groningen protested against proposed government cuts in higher education last Monday. In the recent government plans, students who spend more than one year too long on their degree programme will have to pay EUR 3000 extra in tuition fees. Universities will have to pay a EUR 3000 ‘efficiency fine’ for slow students. Students in Groningen were addressed by Rector Magnificus Frans Zwarts and his successor, professor Elmer Sterken, currently Dean of the Faculty of Economics and Business.

The University’s particle physics institute KVI and VU University Amsterdam have been awarded a joint grant of EUR 2.9 million for fundamental research to prove that several physical constants might not be constant after all. The two research institutes received the grant for laser research into atoms and molecules at a temperature just above absolute zero (-273 degrees Celsius). The grant was awarded by the Dutch Foundation for Fundamental Research on Matter (FOM). The money has been awarded for a period of six years. KVI and VU University will each appoint four PhD students with the money.

Students in Sheffield, UK, marched near the constituency office of deputy prime minister Nick Clegg last Tuesday. Clegg is the leader of the UK’s Liberal Democrat party, which, in the run-up to the elections, promised not to raise tuition fees. After the formation of a Conservative-LibDem coalition government, the party agreed to raising tuition fees to a maximum of GBP 9000 per year. Earlier this week, the LibDem leader wrote a letter to the UK’s National Union of Students warning that the ongoing student protests against higher tuition fees might put prospective students off going to university.

You may have noticed that a substantial part of the Dutch population has been acting strangely over the last few days. It’s the weather. As soon as temperatures in the Netherlands drop below zero,­ everyone seems to be preoccupied by only one thing: ice skating. One of the traditions associated with the first period of frost is the race between ice skating clubs in the North and the East of the country to have their rink ready to organize the season’s first skating marathon on natural ice. Usually, there are four candidates: Noordlaren (10 kilometres from Groningen), Veenoord (Drenthe), Gramsbergen and Haaksbergen (both in Overijssel). The technique is simple: take a tractor, a large manure tank filled with water and a large piece of land, preferably with a flat, tarmac surface. As soon as it starts freezing, start applying water to the land by driving the tractor round and round and continue doing so until you have a solid, 3.5 centimetre-thick layer of ice. This year, it was the ice skating club from Noordlaren that won the traditional race-to-organize-the-firstrace. The first marathon on natural ice was held on the village’s skating rink on Monday evening. To see the attraction of skating on natural ice, watch the clip on tinyurl.com/cr4mrs. A clip of the Noordlaren Marathon can be found at youtu.be/PDwyy0XBvd0?a. [ Ernst Arbouw ]

Burglars 3 students 1 A student living in a student house at the Soephuisstraatje in the centre of Groningen prevented a burglary in his house Wednesday last week – quite possibly injuring the burglar in the process. The student was woken at around 2.40 a.m. when he heard someone fiddling at his cantilever window, at which point he slammed the window shut. According to the police, the burglar’s fingers were jammed under the closed window, at which point he exclaimed something in Spanish. Three other student houses in the city centre – in the Tuinstraat, the Oude Boteringestraat and the Soephuisstraatje – were burgled last week.

Terrorism Should governments limit freedom of religion and freedom of expression in order to curtail the threat of religious extremism? Yes, argues Professor of Law Amos N. Guiora, a former Legal Advisor to the Israeli Army and now a professor at The University of Utah. He will speak at Groningen’s Studium Generale on Monday. For more information, see http://tinyurl.com/35cw9v7

uk 14 - 2 december 2010 | jaargang 40  

Onafhankelijk weekblad voor de Rijksuniversiteit Groningen; Independend weekly for the Groningen University (Netherlands)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you