Page 1

O N A F H A N K E L I J K W E E K B L A D V O O R D E R I J K S U N I V E R S I T E I T G R O N I N G E N n 2 4 N O V E M B E R 2 0 11 n J A A R G A N G 4 1, N U M M E R 13

Broek uit! Pagina 6 & 7 >

W W W.UNIVE R SIT E ITSK R AN T.NL BEDRUKTE SFEER

CORPSHUIZEN

BORREL ALAIN

Weg uit Kampen

Niks van waar

Met piepende banden

In de straatjes van Kampen heerst een bedrukte sfeer. De theologische universiteit verdwijnt. Amsterdam en Groningen nemen de inboedel over. Hoogleraren zijn blij, secretaresses niet: zij raken hun baan kwijt. Pagina 2/3 >

Studenten die in corpshuizen wonen scoren slecht met hun studie. Dat blijkt uit een rapport van de universiteit. Niks van waar, zegt Vindicat. Uit eigen onderzoek zou het tegendeel blijken. Wie het weet, mag het zeggen. Pagina 5>

Elf jaar dood, is dat een borrel waard? vraagt Alain zich af. Als achtjarig manneke spurtte hij met piepende banden op z’n skelter naar de buren om het nieuws wereldkundig te maken: “M’n moeder is dood!” Pagina 9>

VRIJK AARTEN VOOR MIRACULOUS WEDNESDAY Vorige week kregen zowaar twee mannen vrijkaarten van de UK. Het vrouwenbastion wordt doorbroken. Benieuwd hoe het deze week afloopt met de vrijkaarten die we weggeven voor Miraculous Wednesday, een energieke en sprankelende dansvoorstelling in de Groninger Stadsschouwburg. Pagina 9 >


2 OPMERKELIJK COLUMN

Michiel

UK 13 - 24 NOVEMBER 2011

AFSCHEID

Clubjes Nederlanders organiseren zich graag, lees ik in een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Zo’n 84 procent is lid van een of andere organisatie. Europees gezien behoren we daarmee met het gebruikelijke rijtje (drie Scandinaviërs en een door Bismarck overgeslagen groothertogdom) tot de top. Maar sinds 2000 is de totale ledenomvang van de grotere organisaties met twee procent gekrompen. In 1980 waren bijna 350.000 mensen lid van één van drie grote partijen. Nu de helft minder. Eéntje noteerde wel een groei, van acht procent maar liefst: de Consumentenbond. Zo weten we waar we moeten zijn voor een nieuwe flatscreen. Hm. Ook onder jongeren gaat het slecht. De SGP-jongeren, de grootste van Nederland, zit met 9.000 “op een laag punt”, aldus voorzitter Rozendaal. Twee jaar geleden waren ze nog met 4.000 meer. Het individualisme, lijkt het. Jammer. Ik kan nu dozijnen voordelen opnoemen van het rijke verenigingsleven in Nederland, allemaal maatschappelijk verantwoord. Maar ik vind het gewoon mooi. Groningen is voor mij het levende bewijs. De studentenverenigingen doen het steengoed, ondanks de rendementsretoriek in het hoger onderwijs. Maar ook sport en politiek scoren hoog. In onze gemeenteraad zitten meerdere studenten tussen christendemocraten en socialisten. Het toont de veelzijdigheid van Nederland. Vind ik schitterend. De invloed van groepen reikt nog verder. Belangenorganisaties, kerken, actiegroepen. Samen sta je sterk. Wil de gemeente de markt verbouwen dan schuift Vindicat aan bij de vergaderingen. Studenten zuipende malloten? Dacht het niet! De macht van verenigingen beperkt zich niet tot het studentenleven. Kinderen sluiten zich aan bij de WNF-rangerclub en huizeneigenaren bij Eigen Huis. Zelfs voor Turkse ondernemers uit de drie Drechtsteden is er een eigen club. Dus word lid! En nee – dan refereer ik niet naar de oudbakken campagne van onze plaatselijke RKSV. Maar organiseer, participeer, zet je in. En blijf dat doen. In een land van minderheden is organiseren dé oplossing om mee te werken aan de toekomst van ons land. Ik zal me blijven inzetten. Geen idee waar. Maar dat is niet erg – er is keus genoeg.

Na 150 jaar |_

En daar is niet iedereen

Michiel Klaassen is student journalistiek.

Nieuwe media TWITTER @Jetbliek: #in hoera, student heeft feedback opgepakt en interviewartikel flink verbeterd! Doe ik het werk toch niet voor niets #docent

of Johan Cruijff!”

@arta7: College strafrecht: “tip voor als u van plan bent ooit strafbaar feit te plegen. Doe het niet tegen de Oranjes

@laisie: met @knowme_ die in haar bh zit pilsen en luisteren naar domme studentenliedjes #deleven

YOUTUBE

@SW7_: Doe niet eens mee en nog moet ik drinken #drankspel #fail

What’s the difference

Leuk filmpje hadden de studenten van IK, studievereniging van kunsten, cultuur en media gemaakt om reclame te maken voor de Museumsalon op 15 december. Het laat een bank in een studentenkamer zien en eentje in het museum. Beide best cool. Dus waarom niet komen en discussieren over design, mode op...

ho even... 14 nóvember? Is dat niet al geweest? Oeps! “Een test”, twitterden de studenten dapper terug na verzoek om opheldering. “Om te kijken hoe goed jullie kijken.” Yeah, right! December dus. En een leuk filmpje! http://tinyurl.com/museumsalon

Zicht op Kampen

| V E R H U I Z E N | De theologische universiteit

van Kampen wordt opgesplitst. Het ene deel gaat naar Amsterdam, het andere naar Groningen. Hoogleraren zijn blij. Maar secretaresses raken hun baan kwijt.

Door ALAIN DEKKER Het indrukwekkende stadsfront van Kampen is in een dichte mist gehuld. Een alles verhullende damp stijgt op uit de IJssel en creëert een bedrukte sfeer in de nauwe straatjes van de binnenstad. Een sfeer die perfect beschrijft wat het 34.000 inwoners tellende stadje volgend jaar treft. Al sinds 1854 heeft Kampen een Theologische School en nu, na ruim 150 jaar, is het einde oefening. De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) wordt opgesplitst en verhuist naar Amsterdam (VU) en Groningen (RUG). De teleurstelling van de Kamper inwoners is groot, maar hoe kijken de medewerkers zelf naar deze gedwongen verhuizing? Receptioniste Lidy auf der Haar groet hartelijk bij binnenkomst in het imposante hoofdgebouw aan de Koornmarkt, een voormalige militaire academie. Het is rustig, sporadisch loopt een medewerker langs

en studenten zijn nauwelijks te zien. “Ik werk hier nu vijftien jaar en in mijn begintijd was het hier echt druk. Maar de vijver om in te vissen wordt kleiner en het was duidelijk dat er wat moest gebeuren.” De Kamper universiteit heeft ook vestigingen in Utrecht en Leiden en een seminarium in Doorn. Lidy, geboren aan de andere kant van de rivier in IJsselmuiden, vertelt dat het ondersteunend personeel hoopte dat alles geconcentreerd zou worden in Kampen. “Het kwam als een grote klap dat alle vestigingen, ook Kampen, dicht moeten.” Ze is teleurgesteld, maar heeft haar ontslag geaccepteerd. Met uitzendbureau Randstad kijkt ze uit naar

iets anders, want in Amsterdam of Groningen hebben ze haar niet nodig. “Dat wordt nog lastig”, zegt ze. “In deze tijden van crisis je werk kwijt raken is heel naar. En dan speelt m’n leeftijd ook nog mee.” Het zwaarste vindt ze het emotionele aspect. “Ik kan straks niet meer bij m’n ex-collega’s even koffie komen drinken. Alles is straks weg. Heel jammer.” De diepe teleurstelling van Auf der Haar staat in schril contrast met het enthousiasme van hoogleraar ethiek Frits de Lange. Opgewekt laat hij zijn werkkamer zien die volledig verhuisklaar is: de wanden zijn kaal, zijn stelling is al half

4,5 kilometer boeken Mensen kun je verhuizen. Maar wat te doen met de bibliotheek van 4,5 kilometer materiaal van de Protestants Theologische Universiteit? Hans-Martin Kirn, hoogleraar kerkgeschiedenis, vreest dat de collectie, “één van de beste in Nederland”, door ruimte-

gebrek zal uiteenvallen. “In 150 jaar is er niets weggegooid”, vertelt een medewerker. “Maar zoveel ruimte is er helaas niet bij de Vrije Universiteit of de RUG. De collectie wordt gesplitst en waarschijnlijk doen we een deel weg.” Vorige maand werd bekend dat het archief van de PThU in Kampen blijft en wordt ondergebracht bij het Gemeentearchief.


O P M E R K E L I J K 3

UK 13 - 24 NOVEMBER 2011

weg uit Kampen blij mee.

leeggehaald en enkele verhuisdozen staan klaar in de gang. “Ik heb er heel veel zin in.” De Lange woont vlakbij Groningen in het landelijk gelegen Vries en is helemaal niet treurig dat zijn reistijd straks aanzienlijk wordt verkort. “Je treft een gelukkige verhuizer.” Hij studeerde en promoveerde in Kampen en werkt alweer geruime tijd aan de Koornmarkt. “Ik ga weg met weemoed, maar tijden veranderen. Ik ben in 1973 gaan studeren en toen had de universiteit jaarlijks vijftig tot zestig nieuwe studenten. Dat was een bloeitijd. Hoewel de belangstelling voor religie en levensbeschouwing groter is dan ooit, is het aantal studenten dat predikant wil worden – de core business in Kampen – aanzienlijk afgenomen door de ontkerkelijking.” Volgens De Lange is het noodzakelijk om te concentreren, want moderne theologie op zo’n kleinschalige manier als in Kampen is onhoudbaar. De verlaten gangen, een vrijwel uitgestorven bibliotheek en slechts één ziel in de kantine vormen het treurige bewijs. Bovendien – en dat vindt De Lange veel belangrijker – zorgt de verhuizing naar Groningen voor inbedding in een bredere academische

gemeenschap. “Abraham Kuiper zei ooit: ‘Isolement is je kracht’, maar dat is echt achterhaald. Er moet juist academische reuring zijn.” De Lange werkte ruim zeven jaar bij de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen van de RUG. “Het academische klimaat is er heel goed.” De persoonlijke verhalen van Auf der Haar en De Lange illustreren de tweedeling die zich aftekent tussen het ondersteunend en wetenschappelijke personeel. De eerste groep komt veelal uit Kampen en omstreken en heeft meer moeite met de verhuizing dan de hoogleraren, die vaak nauwelijks binding hebben met de Hanzestad. Een medewerker vertelt anoniem dat ze ontslag heeft genomen. “Ik mocht blijven en mee verhuizen, maar wat voor keus heb je? Mijn kinderen gaan hier naar school en mijn man heeft een baan in de buurt. En de reisafstand is veel te groot.” Volgens Auf der Haar komt het merendeel van de hoogleraren niet uit Kampen en wonen ze er ook niet. “Ze reizen nu al veel. De stap naar Groningen is dan niet zo groot.” Toch is niet de hele wetenschappelijke staf zo lyrisch als De Lange. Voor Hans-Martin Kirn, hoogleraar kerkgeschiedenis, is het vooral een

Verkassen van Kampen naar Groningen De drie vestigingen van de Protestants Theologische Universiteit (PThU) in Kampen, Utrecht en Leiden werden te kwetsbaar door de daling van het aantal studenten. Het samenvoegen van vestigingen in Kampen bleek ongewenst. Een gebrek aan academische inbedding in de Hanzestad deed de PThU besluiten alle drie de locaties te sluiten en te verhuizen naar Amsterdam (VU) en Groningen (RUG). Opvallend, aangezien in 1999 precies het tegenovergestelde besluit viel. De kwestie van afwegen. “We verliezen veel: een geweldige plek, een mooi gebouw en veel voorzieningen, zoals een van de beste bibliotheken in Nederland, maar daarvoor krijgen we een betere inbedding terug. Onder de streep vind ik het positief.” Kirn komt uit Duitsland en heeft naar eigen zeggen “geen langdurige verhouding met Kampen”. Verhuizen naar Groningen ziet hij wel zitten, maar het is de vraag of hij zijn huis in IJsselmuiden kan verkopen. “De huizenmarkt zit vast.”

Samen op Wegkerken (PKN) besloten de predikantenopleidingen in beide plaatsen op te doeken en te kiezen voor de huidige vestigingsplaatsen, tot grote teleurstelling van de RUG. Elf jaar later zijn de rollen omgekeerd en viert Groningen de terugkeer van de dominees in spe. De keuze voor VU en RUG is te danken aan het feit dat beide, als enige in Nederland, nog een zelfstandige Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen hebben. Hoogleraar Frits de Lange benadrukt dat de PThU niet opgaat in beide instellingen. “We kruipen niet bij de faculteit Tot nu toe houden sentimenten en verwachtingen de medewerkers bezig. Universitair docent bijbelwetenschappen Dorothea Erbele– Küster is de eerste die uit ervaring kan spreken. Vorige week gaf ze haar eerste college aan de RUG, in de minor van de bachelor theologie die de PThU verzorgt. “In de trein had ik het gevoel naar het einde van de wereld te gaan, maar Groningen lijkt me een leuke, gezellige stad en ik ben hartelijk welkom geheten door de nieuwe collega’s.”

in, maar worden een volwaardige academische partner.” Het voormalige pand van de SNS Bank aan de Oude Ebbingestraat in Groningen is door de PThU aangekocht en wordt momenteel verbouwd. In juni verhuist De Lange, samen met het grootste gedeelte van de wetenschappelijke staf, van Kampen naar Groningen. “Dat zijn ongeveer vijftien à twintig mensen”, zegt hij. Van het ondersteunend personeel gaan er slechts twee mee. De rest heeft ontslag gekregen of verkast naar Amsterdam, samen met de directie. Erbele-Küster gaat binnenkort verhuizen. “Ik verheug me erop, al had ik een jaar geleden nog het gevoel te willen vechten voor de stad Kampen. Ik ben een lokaal patriot.” Inmiddels heeft ze de knop omgezet. Ze is erg blij dat ze al het goede dat ze in Kampen gewend was terugziet in Groningen. “Het is mooi verzorgd en goed opgezet. De samenwerking met de RUG biedt meer mogelijkheden voor onderzoek en onderwijs en vooral dat vind ik positief.”


4 NIEUWS

UK 13 - 24 NOVEMBER 2011

Het drama van statistiek II Het eerste deeltentamen statistiek II is dramatisch gemaakt. Slechts 19 procent van de studenten haalde een 5,5 of hoger. Fionneke Bos is één van de studenten die onvoldoende scoorde op het tweedejaars psychologievak. “Het tentamen was echt veel te lastig. De vragen in de oefententamens en practica kwamen totaal niet overeen met de echte vragen. Er waren meer denkstappen nodig, waar je niet op komt, behalve als je gigantisch veel statistisch inzicht hebt.” Op Nestor verschenen reacties: “Bijles en oefententamens gingen super maar zat bijna te janken op het tentamen! Vreselijk... dag bachelorthese.” Fionneke: “Dat is niet gelogen! Ik zat vooraan en zag mensen letterlijk huilend de hal uitlopen.” Bij het college waarin het tentamen werd besproken kwamen er boze reacties uit de zaal, die met applaus werden beantwoord. Docent Casper Albers snapt de verhitte reacties, maar heeft ook een verkla-

Saoedi’s: ‘Wij weten meer over jullie dan jullie over ons’

   Oosterpark

ring. “De computerpractica waren dit jaar voor het eerst niet verplicht. Waar vorig jaar de opkomst voor deze practica nog 100 procent was, was die dit jaar 30 procent. En statistiek is nou eenmaal geen vak waar je een week van tevoren mee kan beginnen, je moet vaardigheid ontwikkelen.” Albers draagt een aantal oplossingen aan, zodat er met de tweede deeltoets in januari nog het een en ander gecompenseerd kan worden. “Ik heb op Nestor aanvullende opdrachten geplaatst, zodat studenten meer kunnen oefenen. Verder komen er meer vragen in de tweede deeltoets, waardoor die zwaarder mee gaat tellen. Hier zullen ook makkelijkere vragen tussen zitten. Ik verwacht niet dat het uiteindelijke slagingspercentage zo laag is dat er een onderzoek moet worden ingesteld.” edogrevers@ukrant.nl

Foto Jeroen van Kooten

> 20/11/2011 > Saoedisch feest

Kussen is niet gay Een kleine honderd Saoedische geneeskunde studenten vierden afgelopen zaterdag het einde van Hadj, de pelgrimstocht naar Mekka. Ze gaven medestudenten een kijkje in de Arabische cultuur. Door edo grevers De jaarlijkse viering van het einde van de Hadj vindt plaats in een soort bingozaaltje in de Oosterparkwijk. Bij de ingang staat een Saoedische jongen met een grote afro en een hip colbertje snoepjes uit te delen. “Welkom, welkom.” Organisator Rayan komt met gespreide armen aanlopen. Hij is gekleed in traditionele witte kledij. “Heel mooi dat je kon komen. Ga zitten, neem koffie en voel je thuis!” Hij geeft een kaartje aan waar ‘press’ op staat. “Als er iets, hoor ik het wel”, benadrukt hij. De studenten stromen binnen en groeperen zich aan tafels. Vrouwen en mannen apart. “In Saoedi-Arabië wordt het feest gescheiden gevierd”, legt geneeskundestudent Montajab uit. “Mannen en vrouwen hebben hun eigen activiteiten.” Hij staat even op om zijn vriend Abbas te begroeten met twee kussen. “Dat is niet gay hoor!”, verzekert hij. “Koffie?” Een meisje komt langs met een kan en piepkleine shotglaasjes. Geen geval van zuinigheid. De ‘koffie’ is een bitter doorzichtig drankje, getrokken van de kardemomplant en wordt in minieme hoeveelheden gedronken. Het glaasje is nog niet leeg of de volgende dame komt alweer langs. Ondertussen wordt het ene na het andere dienblad met Saoedische hapjes aangesleept. “En wat dit is? Eh, gewoon

Nederlandse cake volgens mij”, lacht Abbas. Ben, een Duitse geneeskundestudent, is één van de gasten. Het is niet zijn eerste kennismaking met de Saoedische tradities. “ Vorige maand was ik uitgenodigd voor een feestje. Er was geen alcohol en je mocht de vrouwen niet aanraken, dat was wennen. Toch was het cool een keer mee te maken.” Ondertussen komt organisator Rayan weer aanlopen. “Heb je het wel naar je zin? Weet je het zeker? Kom, je móet de fototentoonstelling even zien.” De studenten willen dolgraag van alles over hun cultuur kwijt. Mannen mogen op de foto in traditionele klederdracht en de vrouwen kunnen hun handen laten beschilderen. Verder is er een filmpje over de pelgrimstocht en liggen er foldertjes over de ramadan en de status van vrouwen binnen de islam. “Ik denk dat we meer over jullie weten dan jullie over ons. Op school leren we over jullie geschiedenis en jullie manier van leven”, zegt Montajab. “Wist je wel dat ik wettelijk met vier vrouwen mag trouwen? Ja, dat zou je ook wel willen, hè!”, lacht hij. “Of de vrouwen het zelf goed vinden? Ze vinden het niet leuk, maar het wordt wel geaccepteerd. De meeste mannen houden het bij één vrouw trouwens.” De avond wordt afgesloten met een buffet met verschillende rijstgerechten. Abbas kijkt een beetje verongelijkt naar de plastic bordjes en bestek. “Dit is niet zoals het in Saoedi-Arabië gaat. Daar zit je met z’n allen op de grond rond een grote schaal en eet je met je handen. Veel beter wat mij betreft. Van het bestek weet ik niet wat er mee gebeurd is, van mijn handen weet ik tenminste dat ik ze net gewassen heb!”

Ook al werken er naar verhouding weinig allochtone onderzoekers aan de universiteiten,

De Energy Academy, waar onderwijs en onderzoek in het teken staan van energie, moet dé internationale autoriteit voor energie worden. “Dat trekt studenten, onderzoekers en bedrijven uit de hele wereld aan”, aldus de onderwijsinstellingen. De ‘energiefaculteit’ biedt de komende tien jaar plaats aan enkele honderden studenten en moet 800 extra arbeidsplaatsen opleveren. Op Zernike verrijst een energie-

neutraal gebouw waar de academie deels wordt gehuisvest. Die “energieproeftuin” komt vanwege milieuen veiligheidsvoorschriften noordelijk op de campus, goed bereikbaar voor bedrijven. Het gebouw is via sensor- en datatechnologie verbonden met het Academy-gebouw in het centrum van de campus. Het instituut gaat ook samenwerken met regionale bedrijven en mbo-scholen. Het plan voor de Energy Academy werd een jaar geleden gelanceerd door GasTerra, RUG en Hanzehogeschool. De instelling kost in tien jaar zo’n 100 miljoen euro. Het Rijk bekostigt zes miljoen. De rest van het geld moet van bedrijfsleven en kennisinstellingen komen.

Baantje personeelsarchief blijkt razend populair

te versterken: geen vier miljoen, maar 3,5 miljoen euro per jaar. Het programma ‘Toptalent’ voor promovendi verdwijnt in zijn geheel. Er was ongeveer drie miljoen euro mee gemoeid, waarmee jaarlijks ruim veertig onderzoekers uit allerlei vakgebieden promotieonderzoek konden verrichten. [ Bas Belleman, hop ].

Binnen een paar dagen kwamen er ruim 180 sollicitaties binnen voor de functie waarbij personeelsdossiers moeten worden vergeleken voor 12 euro per uur. “We waren een beetje overdonderd”, zegt secretaresse van de afdeling human resources Binnenstad Ina de Visser. Door de vele reacties waren ze ge-

Allochtonen en vrouwen zijn de klos schrapt NWO het ‘Mozaïek’ beurzenprogramma dat dit moet veranderen. Het stond in 2011 nog voor vijf miljoen op de begroting en werkte volgens NWO goed. Dit jaar kregen negentien allochtone onderzoekers een beurs. Ook komt er minder geld voor het Aspasia-programma waarmee NWO de positie van vrouwen in de wetenschap probeert

RUG en Hanzehogeschool beginnen volgend jaar september met de Energy Academy Europe (EAE). De ‘energiefaculteit’ krijgt twee onderkomens op de Zernike campus.

Studenten hebben vorige week massaal gereageerd op de vacature voor tijdelijke archiefmedewerkers voor de personeelsafdeling van de RUG in de binnenstad.

L

Subsidies voor allochtone onderzoekers verdwijnen en er komt minder geld voor vrouwen in de wetenschap: onderzoeksfinancier NWO moet miljoenen bezuinigen.

Energiefaculteit wordt dé trekker van Zernike

noodzaakt de vacature eerder te sluiten. Dat leidde tot een aantal boze reacties van studenten die nog van plan waren hun sollicitatie op te sturen. “Begrijpelijk”, zegt De Visser, “maar als we de rem er niet op gegooid hadden, zouden er misschien wel vierhonderd sollicitaties binnengekomen zijn.” Een doemscenario, volgens De Visser. “We zijn nu al met twee personen drie volle dagen met de sollicitaties bezig geweest.” Inmiddels zijn er vier studenten aangenomen. annekok@ukrant.nl


NIEUWS 5

UK 13 - 24 NOVEMBER 2011

‘Corpshuis slecht voor studie’ Lid zijn van een studentenvereniging is niet bevorderlijk voor je studieresultaten, blijkt uit onderzoek van de Universitaire Commissie Studentenbeleid van de RUG. Met name leden van Vindicat en Cleopatra halen fors minder studiepunten in hun eerste jaar. De commissie, die tot voor kort het universiteitsbestuur adviseerde over studentenbeleid, stuurde in juni 2010 een enquête naar eerstejaars studenten. Ze werden bevraagd over studiekeuze, opleiding en studiegedrag. Daaruit bleek dat de meeste

studenten rond de 40 studiepunten halen in het eerste jaar. Uitwonende studenten halen gemiddeld 37,8 studiepunten. Eerstejaars in een verenigingshuis scoren echter beduidend minder goed: zij halen gemiddeld 28,6 studiepunten. “Net als bij eerder onderzoek in 2008 blijkt wonen in een vereniginghuis slecht voor de studieprestaties. Waarschijnlijk zijn hierdoor ook de gemiddelde studieresultaten van leden van Vindicat laag”, concludeert de commissie. De conclusie over Cleopatra blijkt gebaseerd op een klein aantal reacties. “Ik betwijfel dat het er meer

dan tien waren. Maar bij Vindicat gaat het wel om grotere aantallen”, zegt Jan Wolthuis van studentenzaken. Volgens het UCS was in 2010 17,3 procent van de RUG-studenten lid van een gezelligheidsvereniging. Bijna tachtig procent sloot zich aan bij een studievereniging. Dat laatste lijkt wel bevorderlijk voor de studieresultaten. Leden van een studievereniging halen meer studiepunten dan niet-leden, gemiddeld bijna drie EC meer. En ook leden van een sportvereniging doen het gemiddeld beter, zij halen zo’n 1,5 EC meer dan niet-leden. Het mees-

te effect heeft het aansluiten bij een mentorgroep, daarbij loopt het verschil op tot vijf EC. Vindicat-rector Sikko Nanninga is niet blij. Hij belde de UK al met een reactie, voordat de redactie het onderzoek had gelezen. “Ik kan me dit niet voorstellen. We hebben dit jaar zelf een enquête gehouden onder eerstejaars en daaruit bleek dat 72 procent het bindend studieadvies had gehaald.” De vereniging heeft een Academische Raad ingesteld die de eerstejaars gaat begeleiden. peterkeizer@ukrant.nl Lees het rapport op docs.ukrant.nl

Winnaar dictee heeft dertien fout Leon Doedens, eerstejaars Nederlandse taal en cultuur, won vorige week donderdag het Groot Eerstejaarsdictee met dertien fouten. Het dictee voor studenten Nederlands en communicatie- en informatiewetenschappen bleek pittig: van de 161 deelnemers had slechts twaalf procent minder dan 30 fout. Instinkers bleken onder andere aaneenschrijfkwesties als miss-wet-T-shirtverkiezing en vind-ik-leukknop.

‘Nederlandse cultuur’ opgeheven De master Nederlandse Cultuur van de opleiding Nederlandse taal en cultuur wordt opgeheven. Daarmee stopt ook het samenwerkingsverband voor deze studie met de Universiteit van Keulen dat vanaf dit studiejaar bestond. De master past niet meer in het format van 60 ects dat vanaf 2012 geldt. Wel blijven studenten van de Keulse master Nederlandse cultuur colleges in Groningen volgen via het Erasmusprogramma.

Internationals onder dak Het Housing Office heeft dit jaar precies genoeg woonruimvoor de 1501 internationale studenten aan RUG en Hanzehogeschool. De verbouwing van het Diaconessenziekenhuis met 200 bedden redde de organisatie. Ook nam het aantal kamers in Selwerd I toe en zijn twintig studenten ondergebracht in het Goethehuis aan de Vechtstraat. Voor het eerst sinds jaren hoefde niemand in een vakantiehuisje op recreatiepark Borgmeren te slapen. Naar verwachting zijn volgend jaar 125 extra kamers nodig.

Dawkins opent Linnaeusborg

Piepschuim

De gemeente Groningen wil de komende drie jaar 4500 wooneenheden bouwen voor studenten en pas afgestudeerden. Piepschuimen huisjes, kartonnen kamers en plastic flats in de hal van de dienst RO/EZ aan het Zuiderdiep laten zien hoe die woningen eruit komen te zien. De tentoonstelling duurt tot en met 10 december. Foto UK Alle winnaars van de Cardozo Awards 2011

Zernike moet terug naar hoe het was Het kruispunt Zernikelaan met Blauwborgje moet snel worden verbeterd, vindt verkeerswethouder Karin Dekker na een workshop met gemeenteraadsleden en universiteitsmedewerkers. Het moet weer worden zoals het was. Een club van ongeveer dertig gemeenteraadsleden, verkeersdeskun-

digen en medewerkers van RUG en Hanzehogeschool gingen vorige week op Zernike aan de slag met luchtfoto’s, viltstiften en overtrekpapier om alternatieven te bedenken voor de kruising. Vanuit de universiteit wordt gepleit voor versnelde aanleg van een rotonde, maar die optie is te duur. “Er zijn meer knelpunten in de gemeente die moeten worden aangepakt”, reageerde Dekker. Het beste alternatief

lijkt nu het splitsen van de bussen. “We moeten terug naar de oude situatie. We moeten de tweede busbaan op de Zernikelaan weer gebruiken. En we gaan kijken hoe we de kruising kunnen verbeteren met haakse bochten”, aldus Dekker. Volgens de verkeerskundigen kijken de fietsers op Zernike wel naar de bussen vanuit de stad, maar worden die vanuit Zernike vaak over het hoofd gezien. Het heropenen

van de busbaan en de haakse bochten moeten dat verbeteren. Verder beloofde Dekker dat er “op hele korte termijn” drempels komen om te zorgen dat auto’s en bussen minder hard over de kruising rijden. De verkeerswethouder kreeg deze week de door RUG-medewerkers georganiseerde online petitie voor een veiliger Zernike toegestuurd. De petitie werd 1545 keer ondertekend. peterkeizer@ukrant.nl

Schakelen wordt een dure grap voor hbo’er De staatssecretaris van onderwijs wil studenten die een schakelprogramma volgen duizenden euro’s meer laten betalen. RUG en universiteitenvereniging VSNU maken bezwaar. Hbo’ers doen nu veelal een schakeljaar aan de RUG voordat ze aan een master beginnen. Staatssecre-

taris Halbe Zijlstra wil daar vanaf: de nadruk moet liggen op een programma van een half jaar. “In dat half jaar betaalt de student normaal collegegeld. Is er meer tijd nodig, dan krijgt de universiteit de mogelijkheid het kostendekkende instellingscollegegeld te vragen”, vertelt hoofd academische zaken George Mulder. Het instellingscollegegeld ligt dui-

zenden euro’s hoger. “Het is een perverse regeling. Als de student straks een half schakeljaar volgt voor 30 EC betaalt hij het normale collegegeld. Maakt de universiteit een langer programma, dan draait de student voor de volledige kosten van de opleiding op”, aldus Mulder. Volgens de RUG kan een schakelprogramma van een half jaar alleen als hbo-studenten tijdens hun stu-

die al worden voorbereid. De universiteit gaat opnieuw met de Hanzehogeschool om de tafel. Hbo’ers zouden volgens de RUG in het derde en vierde jaar extra cursussen moeten volgen met de nadruk op onderzoeksvaardigheden en abstractie. Of dat traject verplicht wordt en wie de cursussen betaalt is niet duidelijk. peterkeizer@ukrant.nl

De Britse evolutiebioloog, schrijver en wetenschapspopularisator Richard Dawkins is eregast bij de officiële opening van de Linnaeusborg op 12 en 13 januari. Dawkins schreef toonaangevende populair-wetenschappelijke boeken over evolutie. De laatste jaren voert hij een polemiek tegen religie, onder meer via zijn boek God als misvatting. Dawkins geeft 12 januari een publiekslezing en opent een dag later de Linnaeusborg.

Roos Vonk berispt Professor Roos Vonk handelde onzorgvuldig bij het beruchte vleeseters-zijn-huftersonderzoek dat ze met Diederik Stapel deed. Fraude heeft ze niet gepleegd volgens de Radboud Universiteit Nijmegen. Vonk kwam in opspraak toen bleek dat het ‘vleesonderzoek’ door co-auteur Stapel was verzonnen. Volgens de universiteit trok Vonk “voorbarige conclusies” uit data die ze niet zelf verzamelde, maar evenmin controleerde. [ HOP ]

Meer nieuws: ukrant.nl of m.ukrant.nl (mobiel)


6 OPMERKELIJK

UK 13 - 24 NOVEMBER 2011

S T U D E N T E N f eestjes 

Blote Peter |  bl o t e o be r   |  Hij begon als naaktmodel

Een rappende Sabine Koebrugge

   15

minutes of fame

Had Warhol toch gelijk |  o n d e r w i j s   | Masterstudenten

geschiedenis organiseren lezingen rond ‘Fifteen minutes of fame’. In de reeks wordt telkens een ander aspect van roem onder de loep genomen. Hoe je beroemd wordt via Youtube bijvoorbeeld.

Door edo grevers Soms zijn er slechts zes woorden voor nodig om iemand beroemd te maken. Vraag dit maar aan Mo, die bekend werd van een filmpje op GeenStijl. Waar het filmpje precies over ging weet niemand meer, maar de oneliner “Dit is niet mijn winkel, vriend” bleef hangen. Op een site als Youtube vind je talloze andere voorbeelden van dergelijke ‘beroemdheden’. Het lijkt er op dat Andy Warhol gelijk krijgt met zijn voorspelling in 1968: “In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes.” De tijd dat je daadwerkelijk iets moest kunnen om beroemd te worden is voorbij. In talentenshows maken tweederangs zangers, dansers en koks furore. En denk eens aan Oh, oh, Cherso: een grote plaag van eendagsvliegen. Een interessant fenomeen, vinden ze bij de master geschiedenis. Fifteen minutes of fame werd het thema van het mastercollege The past in the present. Het vak wordt dit jaar voor

het eerst gegeven. “Het gat tussen geschiedenis en het bedrijfsleven is groot. Dit vak probeert een brug te slaan door te oefenen met praktische vaardigheden als organiseren, interviewen en pr”, vertelt één van de masterstudenten, Maarten van den Outenaar. De studenten werken het thema uit in een reeks van zes lezingen waarin een praatje van een hoogleraar geschiedenis gecombineerd wordt met een interview met een bekende Nederlander. Per week staat een ander aspect van roem centraal. Zo kwam in de tweede lezing ‘de vergankelijkheid van roem’ aan bod. Als gast was Wim Aantjes uitgenodigd, in de jaren zeventig fractievoorzitter van het ARP/CDA. “Aantjes is een lichtend voorbeeld van de vergankelijkheid van roem. Zijn roem stortte ineen toen het Nieuwsblad van het Noorden naar buiten bracht dat hij lid was geweest van de Waffen SS. Aantjes moest de politiek verlaten”, verklaart Van den Outenaar. Het college dat vooraf ging aan het interview met Aantjens werd verzorgd door Doeko Bosscher, hoogleraar eigentijdse geschiedenis. Van den Outenaar was onder de indruk. “Hij zette de zaal gelijk op scherp door te benadrukken dat Aantjes bij de Waffen SS had gezeten. Je voelde bijna een rilling door de zaal. Dan merk je goed

hoe zwaar beladen het onderwerp Tweede Wereldoorlog nog steeds is.” De student die de oudfractievoorzitter moest interviewen had het lastig. “Die man moet sinds zijn aftreden in de politiek telkens hetzelfde verhaal vertellen. Dat weet hij met zoveel overtuigingskracht te doen, het is lastig om hem dan kritisch te ondervragen. Het hielp ook niet mee dat de eerste rij bestond uit een soort CDA-groupies, aanhangers die altijd achter Aantjes hebben gestaan.” Komende weken volgen nog drie lezingen. ‘Klassieke faam tegenover Youtube’, ’Wonderkinderen’ en ‘Voetbalroem’. In de eerstvolgende lezing op 30 november is Sabine Koebrugge uitgenodigd, gemeenteraadslid van de VVD. Zij verkreeg haar fifteen minutes met de rap Goud voor mekaar, waarin ze rapt over haar standpunten. Zo is ze tegen een tram door de binnenstad, “want dat is heel erg duur en het geeft een hoop commotie, dat is oh zo zuur”. “In het interview zullen we een kritische blik op die rap werpen. Je kunt je namelijk afvragen of je je in een politieke functie zo wil profileren”, aldus Van den Outenaar. Meer info op: www.verledennu.nl

Advertentie

om dit te kunnen.” In het dagelijks leven zit hij in camouflagepak achter het stuur van op de kunstacademie. Inmiddels is Peter (33) vooral in trek als blote ober, barman een legerjeep. Maar ’s avonds ziet zijn wereld er dus totaal anders uit. of gastheer op dispuutsfeesten. Maar Dat begon op kunstacademies. Een het blijkt dat hij eigenlijk van alles naakt vriend vroeg hem of hij voor een tientje per uur wilde poseren voor doet – zelfs interviews. studenten van de Utrechtse kunstacademie. En zo rolde hij de wereld Door Anne Carlijn Kok van studentenfeesten in. “Wil je het hele interview bloot Een hele andere wereld, volgens doen?”, vraagt Peter enkele dagen Peter. Alleen al vanwege de reacties. voor de afspraak. “Je mag helaas Mannen gaan heel anders om met niet overal naakt zijn. Wat denk je zijn blote aanwezigheid dan vrouvan de sauna?” wen. “Ze zijn langer stil en blijven Om het niet naakter te maken dan eerst een beetje uit mijn buurt. Maar strikt noodzakelijk, spreken we af na een paar biertjes komen ze verin een atelier waar zijn tellen dat ze wel respect mannelijkheid regelmavoor me hebben.” Of tig bron van inspiratie is trekken onder het mom ‘Soms voor kunstenaars. van ‘wat hij kan, kan ik Zolang hij er maar ook’ ook hun kleren geven niet mee hoeft te zwaaiuit. en, zegt Peter terwijl hij Maar soms reageren ze mannen me zich uitkleedt. Hij geeft vijandig, alsof ze hem een klap op als concurrentie zien. dus geen ‘showtjes’ weg en stript ook niet. Zijn “Dan maken ze vunzige mijn kont’ spijkerbroek, t-shirt en opmerkingen, knijpen boxershort legt hij netin mijn billen of geven jes over de stoel. Donker haar, bo- me een klap op mijn kont.” Vrouven en beneden, gemiddelde lengte, wen doen dat ook, maar zonder de boven en beneden. opmerkingen. Maar dat accepteert Uitgekleed lijkt hij toch een beet- hij. “Je weet waar je aan begint als je je onwennig. “Meestal staan er veel bloot naar een studentenfeest gaat.” giechelende meisjes voor me.” Dat Vrouwen hurken zonder blikis hij gewend: dat hij z’n ochtend- ken of blozen naast hem, houden jas laat vallen voor clubs van zo’n hun hoofd naast zijn piemel en mavijftien meiden. “Dan is er eerst een ken een foto. Soms gaan ze er iets stilte en daarna barst het gegiechel té makkelijk mee om. Peter herinlos. Soms wel een half uur lang.” nert zich nog steeds dat ene meisje. Dat houdt wel weer op, weet hij in- “Ze greep me vlak voor de foto opmiddels. Sinds een paar jaar is Peter eens bij mijn ballen. Toen kreeg ik vooral gewild bij studenten – voor wel even een rooie kop. Je weet als verenigings- of dispuutsfeesten. man nooit hoe je daar op reageert.” Soms staat hij dan ook echt model Dit lijkt het ideale moment om dé en wordt hij gebodypaint, getekend ongemakkelijke vraag te stellen die of gebeeldhouwd door een groepje in de lucht hangt. Een mannelijk lid lachende meiden. Vaker wordt hij is namelijk ook wel eens nieuwsgiegeboekt als blote ober of barman. rig – te pas en te onpas. Echt zenuwachtig is hij eigenlijk Gelukkig weet Peter direct waarnooit meer, al voelt hij vlak voor hij op gedoeld wordt. En ja, daar heeft bloot gaat voor zo’n groep nog wel hij wel eens last van. Als hij gebowat spanning. “Je weet nooit hoe ze dypaint wordt bijvoorbeeld. “Als ze reageren als je opeens naakt binnen dan met een penseeltje bij mijn balstapt en zegt: ‘Hallo, ik ben Peter len kriebelen, kan ik wel eens last en ik ben jullie gastheer vanavond.’ krijgen van, nou, mijn mannelijkMaar dat maakt het juist weer leuk. heid, zeg maar. Maar ik ga er maar Je moet een beetje een nudist zijn vanuit dat ze dat wel snappen.”

K ennis c a f é   Vraag & antwoord

Samen sta je sterk

|  v o o r a f   |  Samenwerken. Wie kent het

jouw tandarts tijdens je studententijd

niet, van Sesamstraat. De praktijk is weerbarstiger, zo blijkt uit de Ajax-soap en de Belgische kabinetsformatie. Maar sportteams moeten wel.

Door René Fransen Het Willem Alexander Sportcentrum op de Zernike campus heeft een speciale sporthal. De beweging van de sporters is in de hele zaal via camera’s te registreren. “Zo kunnen we dus allerlei analyses doen”, vertelt Koen Lemmink, bewegingswetenschapper aan de RUG en lector aan het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool. “We

willen teamsporten analyseren, op zoek naar wetmatigheden.” Behalve in de eigen sporthal doet Lemmink ook onderzoek bij de thuiswedstrijden van AZ. Hoe is de veldbezetting, waar ligt het ‘zwaartepunt’ van het team? “Dat bereken je uit de onderlinge afstanden tussen spelers.” Dankzij camera’s in het stadion kan Lemmink de positie van alle spelers de hele wedstrijd bijhouden. Daardoor is het ook mogelijk te zien welke afspeelmogelijkheden een speler heeft. “Dus kunnen we analyseren of die speler wel de beste keus heeft gemaakt.” Interviews met teamleden van een basketbalploeg toonde aan dat spelers die het meest gewaardeerd worden


WETENSCHAP 7

UK 13 - 24 NOVEMBER 2011

is uw gastheer

COLUMN

-auw

Dikke buik Er zijn mensen die flink wat geld betalen om te mogen zwemmen met dolfijnen. Bij dolfijnencentrum Dolphin Quest op Hawaii betaal je 205 dollar voor een half uur (ex btw, inclusief de kans een dolfijn te kussen). Maar wanneer je een graad hebt in de mariene wetenschappen zorg je natuurlijk dat je betaald wordt om je hobby uit te oefenen. Dus dook Shawn Noren van de Universiteit van Californië in Santa Cruz puur omwille van de wetenschap in het bassin van Dolphin Quest. Noren dook daar omdat twee vrouwtjes drachtig waren. En ze volgde de dieren tot twee jaar na de geboorte van hun jongen. Ze wilde er namelijk achter komen hoe pasgeboren dolfijnen leren zwemmen. En passant bestudeerde ze een andere prangende vraag: hebben dolfijnenmama’s ook zo’n last van hun dikke buik? Denk even: dolfijn, normaal stroomlijn, nu dikke buik. Probeer vervolgens de uitkomst van het onderzoek te voorspellen. Inderdaad. Dikbuikige dolfijnen zwemmen minder snel. Waar voor een normale dolfijn 3 meter per seconde een comfortabele kruissnelheid is, is voor de dikbuiken 3,5 meter per seconde al de topsnelheid. Een deel van de oorzaak is ongetwijfeld dat hun frontaal oppervlak (de hoeveelheid dolfijn die je ziet wanneer ze recht op je afkomen) met 51 procent was toegenomen. Dat geeft nogal wat extra waterweerstand. En daarbij kunnen ze hun staart ook minder ver op en neer bewegen. Dat is de motor van de dieren, maar de dikke buik zit in de weg zodat vol vermogen niet meer mogelijk is. Conclusie van Noren, vandaag in het tijdschrift Journal of Experimental Biology: dolfijnen hebben hun eigen variant van de waggelgang die zwangere vrouwen in de laatste periode van de zwangerschap nogal eens hebben. Dat de dolfijnen minder snel zijn is riskant, meldt Noren nog. Ze kunnen minder gemakkelijk rovers ontlopen (er zijn haaien die wel eens zo’n dolfijn verschalken) en ze lopen het risico hun troep kwijt raken. We weten nu dus precies hoe sterk de stroomlijn en de zwemsnelheid van twee dolfijnen in het Dolphin Quest dolfijnencentrum te Hawaii verandert door zwangerschap. Dank, Shawn Noren. En ja, ik ben natuurlijk gewoon jaloers dat ik mijn wetenschappelijke carrière op een labkrukje in het proefdierlab te Utrecht heb doorgebracht. In deze rubriek presenteert de UK opvallend, schokkend of lachwekkend nieuws uit de wereld van de wetenschap.

WETENSCHAP

Kort

Nieuwe behandeling benauwdheid Het UMCG test een nieuwe behandeling uit die benauwdheid bij chronische longziekte (COPD) kan bestrijden. Door zenuwbanen uit te schakelen die zorgen dat spieren rond de luchtwegen samentrekken, verwijden de luchtwegen en kan de patiënt beter ademhalen. Het uitschakelen van de zenuwen gebeurt al vijftig jaar via een operatie in het halsgebied. Bij de nieuwe methode doen artsen dit zonder operatie, via een bronchoscoop die in de luchtpijp wordt geschoven.

Metalen kunstheup niet beter Foto Maarten Hartman

Peter: ‘Je weet waar je aan begint als je bloot naar een studentenfeest gaat’

– dankzij liefde voor de groep

door hun collega’s vaker de bal toegespeeld krijgen. “Vergelijk het met Barcelona, daar gaan bijna alle ballen op Messi, want die doet er altijd iets moois mee.” In de sport is er een duidelijk teambelang. Maar daarbuiten is dat lang niet altijd zo. “Er zijn situaties

waarin je individuele belang anders is dan het belang van de groep waar je bij hoort”, vertelt RUG-socioloog Jacob Dijkstra. Bijvoorbeeld: door samen te werken krijgt je team een grotere opbrengst, maar ieder teamlid wil daar een zo groot mogelijk aandeel van hebben. En dat kan de samenwerking verstoren.” Dijkstra onderzoekt dit soort processen. Hij keek ook naar de interactie tussen groepen. “De theorie zegt dat je bij een conflict met die andere groep gemotiveerder bent om voor je eigen groep te vechten omdat je de ‘vijand’ gaat haten. Dat vinden wij niet. Mensen gaan harder werken, omdat ze hun eigen groep niet teleur willen stellen.” Tijdens de burgeroorlog in Joego-

slavië hoefde een Serviër zijn moslimbuurman niet te haten. De liefde voor de eigen groep was voldoende om hem aan te vallen. Maar wat kan je met die kennis? “Als je weet wat een conflict drijft, kan je daar gericht op ingrijpen”, denkt Dijkstra. Je moet in Joegoslavië dus niet liefde voor de andere groep prediken, maar laten zien dat vechten slecht is voor hun eigen groep.” Daar kunnen ze in Brussel en Amsterdam-Zuid dan hun voordeel mee doen.

Succesvol samenwerken is het thema van het KennisCafé van Studium Generale, 1 december vanaf 17:00 in ForumImages. Meer informatie: www.rug.nl/studium

Kunstheupen bestaan traditioneel uit een metalen pen met bol die draait in een plastic heupkom. Maar metaal op plastic geeft slijtage en het slijpsel dat zo ontstaat tast het bot aan. Een kunstheup waarbij ook de kom van metaal is, leek de oplossing. Maar niets is minder waar, ontdekte orthopedisch chirurg Wierd Zijlstra. Hij volgde patiënten met beide typen kunstheupen tien jaar lang. De geheel metalen kunstheupen bleken geen voordeel te hebben boven de plasic-metalen heupen. Zijlstra ontdekte dat kobalt en chroom uit het metaal vrijkomen en het bot aantasten. Zijlstra promoveerde woensdag aan de medische faculteit van de RUG.

Cannabis slecht bij psychose Psychiater Gunnar Faber bracht de factoren in kaart die de kans op terugval na een eerste psychose kunnen voorspellen. Wanneer patiënten weer zelfstandig kunnen wonen en werken en sociale activiteiten ondernemen is dat een gunstig teken, aldus Faber. Maar een trage informatieverwerking duidt op een verhoogde kans op terugval. Cannabisgebruik vergroot de kans op een nieuwe psychose. Hoewel het effect niet heel groot is, is het de enige factor die de patiënt zelf in de hand heeft. Na een eerste psychose moet cannabisgebruik daarom ontmoedigd worden, stelt Faber, die woensdag promoveerde.


8 OPinie

UK 13 - 24 NOVEMBER 2011

S t u d e r e n    Geroezemoes

Deur dicht met 83 decibel |  b i e b le e d   |  Herrie in de studiezaal

van filosofie maakt het de studenten lastig te studeren. Marije Brouwer, studentlid van de faculteitsraad, is bezig met een oplossing.

Door Michiel Klaassen Bij binnenkomst in de voormalige bibliotheek staan leestafels in een twintig meter lange hal. Maar rustig lezen is er niet bij: de centrale toegangsdeur maakt bij het sluiten een flinke herrie. Een blonde studente kijkt woest naar een binnenkomer die laconiek de deur met 83 decibel dicht laat slaan. En elke keer als het houten geval na iemands binnenkomst met veel kabaal sluit, kijken studenten geïrriteerd op. En er is meer deurenleed in de studieruimte van de Faculteit Wijsbegeerte: een glazen deur.

“Die was best prima, hij kon altijd aan twee kanten open”, aldus Marije Brouwer, die namens de studenten in de faculteitsraad zit. “Maar nu hebben ze er een ijzeren deurpost tegenaan gezet.” Dat geeft bij het dichtvallen van de deur een doffe klap van 60 decibel door de hele bieb. “Waarom die is geplaatst is me niet bekend.” Onpraktisch, in een ruimte waar studenten zich willen concentreren. Maar er is meer overlast. Direct naast de eerste hal is een tweede, met meerdere pc’s en wat leesstoelen. Omdat de hallen niet van elkaar gescheiden zijn met een deur, zijn de conversaties in de computerruimte haast woord voor woord te volgen. Onhandig, vindt ook Brouwer: “Omdat de computerruimte niet afgesloten is, zijn de computergebruikers en de kopieermachi-

ne overal in de bibliotheek te horen.” Verder genieten studenten mee als de wc’s een verdieping boven de leeszaal in gebruik zijn. Bij het doortrekken kunnen ze het resultaat langs horen stromen door de afvoer in de muren. Ook het gegalm in de gang die naar de leeszaal leidt is niet ideaal: de gesprekken zijn gemakkelijk door de studenten te horen. Volgens Brouwer werkt de faculteitsraad er hard aan. “Ik ben momenteel op zoek naar goede en haalbare oplossingen.” Opties te over: een dranger die het tempo van de deur af kan remmen hoeft niet veel te kosten. “Klopt”, zegt Brouwer. “Het bestuur heeft maandagochtend 21 november toegezegd deurdrangers te zullen plaatsen.” Of het omleggen van de riolering ook zo goedkoop zal zijn, is te betwijfelen.

F o e t s i e 

En dat was fiets nummer tien |  fi e t s e n d i e v e n   |  Het slot lag er nog,

maar de fiets was weg. En hij stond nog wel netjes in het rek, onder het Stadsbalkon bij het station. De tiende fiets die student accountancy Tobias de Pagter kwijt is geraakt.

Door rene Fransen “Ik was met een vriendin bij het station toen ik zag dat de fiets weg was. Ik stuurde haar een sms, ‘fiets gestolen, klote’, en kreeg als antwoord ‘de mijne ook’.” Het ligt dus niet alleen aan hem, wil derdejaars RUG-student Tobias de Pagter maar zeggen. Al is tien fietsen in twee jaar en pakweg drie maanden wel wat veel. “Ja, dat wel. De eerste had ik uitgeleend aan een vriendin, die is ’m kwijtgeraakt. Verder zijn er drie meegenomen door de milieudienst omdat ze te lang bij het station stonden, drie zijn er voor

Onderzoek 

m’n huis verdwenen en nog drie gejat bij het station.” De meeste fietsen verdwenen met slot en al. “Vermoedelijk zo in een busje geladen.” Al moet Tobias erkennen dat hij het ook niet al te moeilijk maakte voor het dievengilde. “Een slot kwam van de Hema, dat was best goed. Maar verder had ik sloten van een tientje, gekocht bij So Low op de Vismarkt of van de Action. Ja, die zijn natuurlijk niet al te betrouwbaar.”

Tobias heeft zo wel een aardig aandeel in de omzet van oude fietsen. Hij heeft wel eens een exemplaar van een zwerver gekocht. Maar achter zijn kamer in Hoendiep zit een fietsenmakertje, die fietsen voor drie, vier tientjes verkoopt, daar koopt hij ze meestal. En Hoendiep, is dat niet vlakbij het depot waar de milieudienst fout geparkeerde fietsen heen brengt? “O ja? Hé, daar ben ik nooit achteraan gegaan.” Hij heeft in ieder geval besloten even op internet te gaan kijken wat nu een echt betrouwbaar slot is. Want in dit tempo kan het niet doorgaan. “Ik ben geswitcht van studie en heb nog drie, vier jaar te gaan. Mijn goede voornemen is om in ieder geval het komende jaar met één fiets en één slot te doen”, zegt hij hoopvol. Om er direct aan toe te voegen: “Maar dat is denk ik te optimistisch.”

‘Schildpadden houden vol’

|  n at u u r   |  Het leven van Sietske

lang op de wereld zijn, veel langer dan wijzelf. En ze houden maar vol. En mooi is natuurlijk ook dat ze hun eieren leggen op hetzelfde strand waar ze zijn geboren.”

van der Wal speelt zich af tussen zeeschildpadden. Ze deed onderzoek naar ze in Costa Rica en zet zich nu in voor de stichting van haar ouders ter bescherming van zeeschildpadden, op Aruba. Door Hanneke Boonstra Altijd gek geweest op schildpadden? “Ja, als kind al. De eerste nestelende schildpad die ik zag, maakt grote indruk. Tien jaar later richtten mijn ouders de stichting op. Schildpadden staan met een dikke stip op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Hierin het Caribisch gebied gelden ze als een delicatesse, de dieren zelf en hun eieren worden druk geëxporteerd voor de consumptie.” Hoe ging dat onderzoek in Costa Rica in zijn werk? “Ik zat in Tortuguero, dat zijn naam dankt aan de schildpad-

den. In een goed jaar komen daar 35.000 green turtles het land op om hun eieren te leggen. Ze begraven ze op het strand om uit te broeien. Om de populatie in de gaten te houden, bevestigden wij tags, voorzien van een nummer, in de voorflippers vlakbij hun oksel. Dat vinden ze niet prettig. Je moet er dan ook heel voorzichtig mee zijn en wachten tot ze hun eieren gelegd hebben.” Wat vind je zo mooi aan ze? “Ai, goeie vraag! Lastig te beantwoorden. Ik denk omdat ze al zó

Wat doet de stichting van je ouders eigenlijk? “We zorgen ervoor dat de schildpadden betrekkelijk rustig kunnen broeden op Aruba. Veel strand is opgeslokt door hotels. Het licht stoort de schildpadden ontzettend. Wij proberen de nesten in de gaten te houden door barricades neer te zetten op het strand, als omheining rond het nest. Zo kunnen wij de kleintjes ook begeleiden op het moment dat ze uitkomen. We informeren mensen en houden ze op afstand. Iedereen op Aruba weet wat die afzetting betekent.” Daar kun je niet van leven. “Nee, helaas. Maar wie weet, komt het goed, want op Aruba groeit de interesse in natuurbescherming.”

Symphatisanten in café De Kult: actievoeren op het droge

a c t i e v o e r e n 

Occupy va |_

Studenten voelen zic

|  k l o o f   |  Als een groep wilde dieren

zitten ze opgehokt. Occupy Groningen op het Waagplein lijkt soms een sneue bedoening. De nachtelijke studentenparticipatie blijft uit, een enkele onwelkome dronkeman die de tenten bepiest daargelaten. Door Welmoed van Dijken Om vijf uur is het tentenkamp van Occupy Groningen op het Waagplein nagenoeg leeg, maar tegen de klok van zeven wordt het gezellig. Studenten lopen de deur niet plat, wel stoppen ze geregeld om vragen te stellen of hun eigen mening te ventileren. “Prima”, vindt Nanko. Hij maakt deel uit van het selecte groepje Occupy’ers dat ook in het tentenkamp overnacht en gaat graag met voorbijgangers in discussie. “Studenten doen vaak eerst moeilijk, maken vervelende op-

merkingen. Maar dan praat ik rustig met ze en merk dat ik wel doordring. Als ze weglopen hoor ik ze vaak verder discussieren.” Het lijkt erop dat er een kloof gaapt tussen studenten en demonstranten. Studenten vinden Occupy vaag en weinig concreet. Willen ze nu basisvoorzieningen voor iedereen, zijn ze tegen het kapitalisme, of bekritiseren ze de opkomende macht van multinationals? Toch is er een groepje studenten dat niet sympathiseert met de áánpak van Occupy, maar wel met de boodschap. Tweemaal per week komen ze bijeen in café De Kult om te bespreken hoe ze de demonstranten tegemoet kunnen komen. Daarnaast oganiseren ze film- en informatiebijeenkomsten, om de boodschap van Occupy tot een breder publiek te laten doordringen. Zondagavond, acht uur. De sfeer in De Kult is volslagen anders dan


W E T E N S C H A P 9

UK 13 - 24 NOVEMBER 2011

C o l u m n   Alain

Borrel Elf jaar dood, is dat een borrel waard? Ieder jaar vraag ik me weer af hoe ik de verjaardag zal vieren van iemand die er elf jaar terug tussenuit kneep. Dat is lang geleden, maar niet lang genoeg om te vergeten. Zo’n dodemansverjaardag blijft een vreemde dag: de naam op de kalender, de jaarlijkse felicitatiekaart van een ontraceerbare kennis en het stilstaan bij iets waar ik nooit bij had willen stilstaan. Als achtjarig manneke verwerkte ik de klap door op m’n rood-blauwe skelter met piepende banden naar de buren te crossen om het nieuws (ja, toen was ik al een nieuwsfreak) wereldkundig te maken. Alsof ik een feest annonceerde riep ik: “M’n moeder is dood!” Maar er viel niets te vieren. Toen niet en nu niet. Toch voelt niets doen ook niet goed. Maar wat dan? Kaarsjes rond de urn? M’n moeder is al een keer door het vuur geweest, dus om haar weer met vlammen te omringen is sadistisch. Familiefilmpjes kijken dan maar? Te confronterend. Niet omdat ik m’n moeder zie, maar omdat ik de hoofdrol opeis met m’n volgescheten luiers, naaktshows en talloze imitaties van de ik-heb-nog-zo-gezegd-geen-bommetje-reclame. Misschien is niets verzinnen beter. Gewoon doen zoals ze het ’t liefst had: om een tafel vol hapjes ouwehoeren met haar zussen en oorverdovend schaterlachen om de flauwe moppen van m’n ooms. 11 december zou ze 63 worden. De familie komt. Met hapjes. En met een borrel, want die lustte ze ook wel. Alain Dekker is derdejaars biomedische wetenschappen alaindekker@ukrant.nl

D o en !    Miraculous Wednesday  Foto Reyer Boxem

anuit de kroeg

ch minder thuis in het tentenkamp op het kille Waagplein. Onder genot van een drankje en brandende CVketel wordt er zowaar vergaderd, inclusief voorzitter en notulist. Alle aanwezigen hebben hun eigen redenen om voor deze strategie te kiezen, in plaats van te koukleumen voor de goede zaak. Maria Nielsen Due studeert economie aan de RUG en voelde zich niet welkom op het tentenkamp. “Het is omhekt en je krijgt toch het gevoel dat er voornamelijk werkloze mensen zijn.” Birthe Briesemeister is student psychologie en heeft moeite met het te volgen protocol. “Er lijkt een hiërarchie te zijn, alsof je er alleen bij hoort mits je blijft slapen.” Een collectief probleem is de taalkloof. Het gros van deze groep spreekt geen Nederlands, wat een vereiste lijkt te zijn op het tentenkamp. Toch willen ze de Occupy’ers oprecht een hart onder de riem steken. Er wordt beraad over het opstellen van een rooster om de de-

monstranten van koffie en ontbijt te voorzien. Daarnaast wordt de informatiebijeenkomst besproken. Tijdens de bijeenkomst worden zes korte presentaties gegeven, variërend van de geschiedenis van Occupy tot behaalde successen in de rest van Europa. Op het plan voor het opzetten van een eendagskamp om passanten over Occupy te informeren wordt ambivalent gereageerd. Het is immers wel erg koud buiten... Inmiddels staat de beweging wereldwijd onder druk. Men wordt zo onderhand Occupy-moe. Heeft de beweging nog wel toekomst? Wat Birthe betreft wel. Het plan is om de subgroep, ook na het eventuele vallen van de tentenkampen, voort te zetten. “Wij willen gewoon dat iedereen die de behoefte voelt, gehoord kan worden en mee kan praten.” Maar praten en debatteren, is dat niet in strijd met het regime van het

tentenkamp? Zij willen immers ook gehoord worden door middel van actievoeren, blauwbekken en demonstreren. Er blijkt ook een kloof te zijn ontstaan tussen twee soorten Occupy’ers. Waar de oudere garde het jaren zestig-ideaal van demonstraties aanhangt, kiest de jonge generatie voor rustiger methoden. Of deze combinatie van passief-agressief in de praktijk gaat werken, moet nog blijken. Voor nu heeft het Waagplein nog geen weet van de subgroepering, en lijken ze nog niet helemaal overtuigd. “Laat ze maar hier komen!” roept een Occupy’er. Dinsdagavond besloot Occupy het Waagplein te ontruimen op verzoek van de gemeente Groningen. Gekeken wordt of het tentenkamp op een andere locatie terugkomt.

s ta d s S c h o u w b u r g, 1 d e c .

Moderne dans die qua power en rauwheid net even iets verder gaat dan de meeste dansvoorVrijkaarten stellingen. Deze week kun je Guy Weizman en Roni Haver zijn dit keer kaartjes winnen voor de dansvoorstelling de samenwerking aangegaan met Miraculous WednesTanzkompagnie Oldenburg. Het day, 1 december in resulteert in een energieke, sprankede Stadsschouwburg. lende voorstelling. Met natuurlijk Meld je aan op onze weer een spectaculair decor, bijzonder licht, special effects en humor zet site of via Facebook voor dinsdag 29 node club een nieuwe productie neer vember om 17.00. over de tijd in al haar gedaantes. Aanvang 20.15 uur, € 9,75

Knoalster  n o o r d e r l i c h t, t/m 11 d e c . Eva Gjaltema (1979) blikt na twaalf jaar Randstad terug op haar jeugd in Stadskanaal. Ze onderzoekt de identiteit van het gebied, beginnend bij haar eigen herinneringen en die van haar klasgenoten. Ook volgt ze met haar camera oudklasgenoot Jan Kruize die nog steeds in de buurt woont. De tentoonstelling levert een bijdrage aan de visuele geschiedschrijving van de provincie. A-kerkhof 12, Toegang gratis.

Explore the North 

S c h o u w b u r g, 21 o k t.

Crossing Border gemist? Ga dan dit weekend naar Leeuwarden waar een nieuw multidisciplinair festival plaatsvindt met muziek, literatuur en poëzie. Met schrijvers en muzikanten die geworteld zijn in de noordelijke cultuur. Niet alleen het noorden van Nederland maar ook Noorwegen en IJsland zijn vertegenwoordigd. Loney Dear, The Black Atlantic en Akron/Family zijn een paar hoogstandjes, maar ook Joost Omen en Nyk de Vries. www. explore-the-north.nl/

Rocket Cinema 

P u d d i n g fa b r i e k , 26 n ov.

Reis je zaterdag met de trein dan moet je door de stationshal van Groningen lopen. Daar zijn ’s middag en ’s avonds previews van Rocket Cinema: een eendaags, reizend filmen muziekfestival waarbij filmmakers en DJ/producers live nieuwe soundtracks bij filmklassiekers maken. Het hoofdprogramma is in de Puddingfabriek, net als de afterparty met o.a. Pitto en The Smoke Eaters. Vanaf 15.00 uur, toegang Stationshal gratis, Puddingfabriek €7,50 n Winnaar De Staat: Govert Nieuwhof, winnaar Moon Party: Jos Vonk, winnaar boek: Carolien van der Kamp


UKAATJES Symposium Controller & Ethiek Ethiek - het raakt u allen

30 november 2011, Duisenberg gebouw, Zernike complex Meer informatie en aanmelden: www.rug.nl/feb/emfc Op 30 november 2011 organiseert de Executive Master of Finance and Control van de Rijksuniversiteit Groningen een symposium met als titel: Controller & Ethiek. De volgende topsprekers zullen hun opwachting maken: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Prof . dr. B.P. de Bruin (hoogleraar FinanciĂŤle Ethiek) Prof. dr. F.W. Vlotman (emiritus hoogleraar Management Accounting) Mr. T. van Wijgaarden (voorzitter Raad van Tucht Vereniging voor Register Controllers) Prof. drs. J. Smit (auteur van o.a. “Het Drama Aholdâ€? en “De Prooiâ€?) Prof. Mr. J.H.M. Willems (oud-voorzitter Ondernemerskamer)

Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn: ethiek, schanGDOHQ ¿QDQFLHHOHFRQRPLVFKH GLOHPPDœV FRUSRUDWH OLWLJDWLRQ HQ KDQGhaving van gedragsregels. 1DDVWGH]H]HHULQWHUHVVDQWHVSUHNHUVZRUGWGH¿OP³FRXQWLQJWKHFRVW´ JHWRRQG¾&RXQWLQJ7KH&RVWœVWHOWHHQ ¿FWLHI FRQFHUQFHQWUDDOZDDUELQQHQPDOYHUVDWLHVZRUGHQRQWGHNW'H¿OPODDW]LHQKRHGRRUGLYHUVHSDUtijen wordt gehandeld om weerstand te bieden aan het ontstane probleem en om te komen tot oplossingen, teneinde eventuele (persoonlijke) DDQVSUDNHOLMNKHLG WH YRRUNRPHQ 'H ¿OP JHHIW LQ]DJH LQ YHUVFKLOOHQGH aspecten rondom corporate governance en de dreiging van sancties en behandelt drijfveren, verhoudingen en dynamiek van en tussen belanghebbenden.

]adf[`Yab\W ladYbdW_[W1

OPGAVE: Kantoor Oude Kijk in’t Jatstr. 28 Open Ma t/m don 9-17u Woe 9-16u Per post Postbus 80, 9700 AB Groningen Kosten: ₏ 5,- per 20 woorden

maximum 60 woorden

Inlichtingen:

(050) 363 66 99 k.dons@rug.nl

Diverse â– Trainingen Praktijk Hoek Melkweg start binnenkort: assertiviteitstrainingen (Nederlands- en Engelstalig), een stagetraining en faalangsttraining. Tel: 0505352532; www.praktijkhoekmelkweg.nl â–  DanscafĂŠ AaBC, vrijdag 2 december 10-2. Drinken zolang je kunt proeven. Biermerk Bart. Ook binnenlands gedistilleerd en wijn.

Samen zorgen voor de natuur De natuur staat steeds meer onder druk. Natuurmonumenten stelt de natuur veilig. Uw steun is hard nodig. Word lid, dat kan al vanaf ₏ 2,– per maand. Kijk voor meer informatie op www.natuurmonumenten.nl

EbWU[SS^haad_WVWiWd]WdeW`efgVW`fW`hS`VWDG9 Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

`ebadfWdeT[\ebadfUW`fdg_35>AYWWXf?W`l[eWW` SS`fdW]]W^[\]W]adf[`YabVWladYbdW_[W =[We\Whaad YaWVWW`e`W^^WladYdg[_WhWdYaWV[`YW``WW`

Bestuur en medewerkers van de faculteit der letteren van de Rijksuniversiteit Groningen hebben met leedwezen kennisgenomen van het overlijden op 18 november 2011 van

TWfSS^TSdWbdW_[W14W^VS`VW?W`l[eAhWdefSb5aSUZ

dr. J.A. Verleun

ab"**$$$&+""aXYS`SSdiii _W`l[e `^!dgY

De heer verleun was in het verleden werkzaam bij de afdeling Engelse taal- en letterkunde. Zijn familie wensen wij veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies

iii _W`l[e `^!dgY

Prof. Dr. G.C. Wakker, decaan Prof. Dr. S. Sobecki, voorzitter van d afdeling Engelse taal en cultuur

adv_november RUG A5.indd 1

15-11-2010 14:05:49

Nieuwe vacature

Openstaande vacature

Tenure Track Assistant Professor Drug Design

Gedragswetenschappelijk Onderzoeker (Postdoc)

1,0 fte | Faculty of Mathematics and Natural Sciences

1,0 fte | Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Nadere informatie over deze vacatures vindt u op: www.rug.nl De RUG biedt speciaal aan meeverhuizende werkende partners van nieuwe medewerkers goede loopbaanfaciliteiten. De RUG streeft naar een evenwichtig opgebouwd personeelsbestand. Op een aantal terreinen zijn vrouwen nog ondervertegenwoordigd. Daarom worden zij vooral uitgenodigd te solliciteren.

werken aan de grenzen van het weten


W ETENSCHAP 11

UK 13 - 24 NOVEMBER 2011

p r o f i l e r i n g 

R e a c t i e s 

‘UK focust op één klein detail’

Korte reacties van maximaal 200 woorden graag voor maandag 12.00 uur mailen naar uk@rug.nl . De redactie behoudt zich het recht voor om stukken in te korten.

|  b r i e f   | Het artikel ‘Graaien met een po-

kerface’ in UK 12 over de nieuwe regeling voor toewijzing van bestuursbeurzen, constateerde dat de studenten uit de u-raad vooral goed voor zichzelf hadden gezorgd. Onterecht, vinden de fracties van SOG en GSb. “Door vooringenomen negatief het gesprek in te gaan, hebben de journalisten van de UK niet gehoord wat hen werd verteld.”

In de UK van vorige week stond op de tweede pagina een groot stuk over de nieuwe regeling voor het profileringsfonds, de ondersteuning voor studentbestuurders. Het ging vooral over de graaiers in de universiteitsraad. Omdat wij ons, als raadsleden, persoonlijk aangesproken voelden door het stuk, besloten we er op te reageren. Het valt ons namelijk erg tegen hoe de krant de medezeggenschap op de universiteit neerzet. Een stel gewetenloze graaiers is het, met geen enkele compassie voor medebestuurders of de studentenpopulatie in het algemeen. Ze zitten op hun

luie reet niks te doen, behalve zichzelf verrijken. De schrijvers van het stuk hebben met elk van de drie fractievoorzitters een uitvoerig gesprek gevoerd. Daarin is gesproken over de nieuwe regeling, de noodzaak van de nieuwe regeling en de mogelijke gevolgen van de nieuwe regeling. We hebben uitgelegd dat er een slecht voorstel van het college van bestuur was. Voor de studieverenigingen zou dat uitlopen op willekeur en vriendjespolitiek, omdat niet een centraal orgaan, maar de faculteitsbesturen die bestuursbeurzen zouden uitdelen. We hebben uitgelegd dat het aantal bestuursbeurzen explosief is gestegen door de regeling van twee jaar geleden. Doordat zelfs de universiteit financiële grenzen heeft, moest er dus weer een nieuwe regeling komen. Juist daar waar “de klappen vallen”, bij de studie- en sportverenigingen, zijn de bestuursbeurzen de afgelopen jaren het hardst gegroeid, dus die gaan alleen maar terug naar waar ze vandaan komen. We hebben uitgelegd dat er in de nieuwe regeling inhoudelijke keu-

zes gemaakt zijn. Voor studieverenigingen en sportverenigingen is er in de regeling namelijk genoeg ruimte om nog te groeien. Voor studentenverenigingen zoals Albertus Magnus en de Navigators is die ruimte er nauwelijks meer.

genomen negatief het gesprek in te gaan, hebben zij niet gehoord wat hen werd verteld. Een nieuwe regeling met een idee erachter werd hun voorgehouden, en zij focusten op slechts één klein detail. Dat is een gemis voor de studenten van Groningen.

We hebben toegelicht dat het aantal maanden dat uitgekeerd wordt omlaag gaat, maar dat het hele bedrag voor studentondersteuning gelijk blijft. Een bestuursbeurs wordt dus waarschijnlijk meer waard en er wordt juist niet bezuinigd, zoals de schrijvers stellen. We hebben zelfs verteld waarom de bestuursbeurzen voor leden van de universiteitsraad hetzelfde blijven. Het college van bestuur dacht dat de medezeggenschap in de toekomst minder werk zou krijgen, in casu, wij gaan minder overleggen met de raad, we doen lekker wat we zelf willen. Omdat wij het belangrijk vinden om goed te controleren hoe onze universiteit bestuurd wordt, blijven die maanden gelijk. Het is jammer dat de journalisten van de universiteitskrant dat allemaal gemist hebben. Door voorin-

Jan Munters

Columnisten: Gerrit Breeuwsma, Alain Dekker, Michiel Klaassen Medewerkers: Jet Langerak (huisdichter), Hans Miedema, Anastasios Sarampalis, Wim Vuijk, Marcel Wichgers. Foto’s: Reyer Boxem, Jeroen van Kooten, Elmer Spaargaren, Stef Veldhuis Illustraties: Bert Cornelius, Paul de Vreede, Eric van der Wal, Kees Willemen

023-5714745, Telefax 023-5717680. E-mail zandvoort@bureauvanvliet. com RUG advertenties, mededelingen, Ukaatjes: Karolien Dons(3636699) Abonnementen: €45,= per jaar Adreswijzigingen: Personeel: Doorgeven aan de betreffende afdeling Personeel & organisatie Abonnees: Schriftelijk aan de administratie van de UK. Bezorging: Paul de Vreede (wo. en do. 3636699)

Namens de universiteitsraadfracties van de Studenten Organisatie Groningen en de Groninger Studentenbond,

Kernredactie: Hanneke Boonstra (hoofdredacteur) 3636697

W i l l e m e n 

Christien Boomsma (eindredacteur) 3637802 Merel Weijer (redactiesecretaris) 3636700 Peter Keizer (nieuwscoördinatie) 3636696 René Fransen (wetenschap) 3636695 René Lapoutre (opmaak) 3636693 Ernst Arbouw (International Pages) 3636130 Overige redactieleden: Axel Bogaerds, Alain Dekker, Welmoed van Dijken, Judith de Graaf, Edo Grevers, Michiel Klaassen, Anne Kok, Richard Kootstra, Teodor Lazarov

Advertenties: Bureau Van Vliet BV, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort, tel.

Naar aanleiding van de decentrale selectieprocedure voor psychologie RUG heb ik me afgevraagd wat voor motivatiebrief ik destijds zou hebben geschreven (met de kennis van nu). Van harte aanbevolen als voorbeeldbrief voor aspirant-psychologiestudenten. Geacht bestuur psychologie,

N a s c h r i f t r e d a c t i e  Goed lezen is een vak apart. Vrijwel alle punten die volgens de briefschrijvers in het verhaal in de UK ontbraken, staan er wel degelijk in en nog keurig opgesomd ook. Dat de kop (Graaien met een pokerface) de fracties niet bevalt, kunnen we ons voorstellen. Maar de UK is niet de enige die dat constateert. Ook dat staat in het verhaal, of het nu prettig is om te horen of niet.

   Colofon Redactie-adres: Oude Kijk in ’t Jatstraat 28, Postbus 80, 9700 AB Groningen. Telefoon: 050-3636700; e-mail: uk@rug.nl www.universiteitskrant.nl Twitter: @UK_Groningen Facebook: www.facebook.com/universiteitskrant www.facebook.com/UKweekly

Motivatiebrief

Ik heb nog geen seconde nagedacht over wat ik wil gaan studeren; ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Maar nu moet ik wel een ‘motivatiebrief’ schrijven, want ik wil psychologie nog niet uitsluiten. Hoewel, het circus dat u op kosten van de belastingbetaler hebt opgezet, maakt uw opleiding er niet aantrekkelijker op. Dat schijnt ook de bedoeling te zijn, maar zoiets werkt bij mij eerder averechts. Neemt niet weg dat u ons voor een onmogelijke opgave stelt. ‘Motivatie’ is: wat anderen aan iemand toeschrijven. Zelf ga je daar niet over. Als psychologen zouden jullie dat moeten weten. ‘Ik ben wel/niet gemotiveerd’ is een krom soort lekentaal. Uit elementair wetenschappelijk zelfrespect zouden jullie dat vandaag nog uit je vocabulaire moeten schrappen. U bent waarschijnlijk op zoek naar een motivering: waarom wil ik eventueel psychologie studeren. Maar dat is pas een echte valkuil. Als iemand naar genoegen de psychologiestudie als een rationele keuze weet te argumenteren, dan zoudt u haar of hem terstond naar economie moeten doorverwijzen, want daar werken ze met dat soort dingen. Voor de psychologie is zo iemand bij voorbaat totaal ongeschikt. Dus daar trap ik allemaal niet in. Maar van de weeromstuit krijg ik wel steeds meer zin in psychologie. Misschien ben ik op mijn manier wel geïnteresseerd in mensen, meer dan in dingen. Of zo. Niet speciaal in hun gezondheid, welvaart, rechten, of zelfs sociale verbanden; meer in hunzelf, wat dat ook mag wezen. Als ik psychologie ga doen, is dat eerder bij wijze van default option. Nou, dat is het wel zo’n beetje, veel meer kan ik er niet over zeggen. Ik hoop maar dat u te weinig aanmeldingen krijgt, zodat u dit soort brieven niet eens hoeft te lezen. Wim Hofstee (in een vorig leven onderwijsdecaan/huishoudster psychologie)

s u d o k u 

De oplossing van deze sudoku staat op onze site: www.universiteitskrant.nl


Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers

Algemeen Studium Generale Groningen Annejet van der Zijl Han Borg interviewde Annejet van der Zijl ooit toen zij nog aan het begin van haar carrière stond. Nu spreekt hij met haar over haar succesvolle schrijverschap. En natuurlijk ook over datgene waarover zij het zelf in haar lezingen niet wilde of durfde te hebben. Datum: maandag 28 november. Plaats: Academiegebouw. Aanvang: 20.00 uur. Kaarten: op vertoon van studentenkaart gratis, anders € 2,50.

> Verzorgd door de UK; eindredactie, tel. 3636699 > Mededelingen kunnen ingediend worden via www.universiteitskrant.nl > Aanleveren is mogelijk tot uiterlijk maandag 10 uur voor de UK van dezelfde week > De volgende UK verschijnt op 1 december 2011

11.00 a.m. You can register for this workshop by sending an email. refworks@rug.nl http://www.rug.nl/bibliotheek/ instructies/refworks/workshops

Universiteitsmuseum Jeroen Kuster Het Universiteitsmuseum Groningen heeft weer een nieuwe kunstenaar bereid gevonden om kunst te integreren in de vaste collectie in de bovenzaal; Artificial. De beurt is nu aan Jeroen Kuster.

Kenniscafé - Samenwerken Goed kunnen samenwerken wordt vaak gezien als een positieve eigenschap. En ook als we niet direct een eigenbelang hebben, werken we toch samen. Waarom doen we dat eigenlijk? Bart van de Laar gaat in gesprek met Charlotte Hemelrijk, hoogleraar gedragsecologie en zelforganisatie aan de RUG, Jacob Dijkstra, socioloog die onderzoek doet naar collectieve besluitvorming en sociale dynamiek, en Wouter Frencken, sportwetenschapper bij FC Groningen en tevens leider van het Observatie Lab van de Hanzehogeschool. Datum: donderdag 1 december 2011. Plaats: ForumImages, Hereplein 73. Aanvang: 17.00 uur. Gratis kaarten: op 1 december vanaf 16.00 uur af te halen, kassa ForumImages. Kaarten en informatie Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Bureau Studium Generale Groningen, Oude Boteringestraat 13, tel. (050) 363 54 63; Universiteitswinkel, Oude Kijk in ’t Jatstraat 39; Boekhandel selexyz scholtens, Guldenstraat 20 studium@rug.nl www.rug.nl/studium

Centrum voor Informatie Technologie Computercursussen Access basis – 28 november t/m 2 december Excel module: Databases en (draai)tabellen – 30 november Publishing (UK) – 5 t/m 7 december Excel basis – 5 t/m 8 december Open Leercentrum – 6 december iPad – 8 en 9 december Webplatform voor redacteuren – 8 t/m 9 december Powerpoint (UK) – 12 t/m 14 december SPSS – 12 t/m 15 december. RUG-medewer-

(09:30-13:00), Begeleiden van thesisstudenten 26 januari (09:3013:00) 25 april (09:30-13:00), Het maken van open boek toetsen 17 januari (09:30-13:00), Introductie valide en betrouwbare toetsvormen 22 februari (09:30-13:00), Presentation skills for lecturers March 11 and 23 (9 a.m.05 p.m.), De student als beoordelaar 1 dagdeel (in onderling overleg). U kunt zich via de website aanmelden voor de cursussen, daar vindt u ook ons volledige cursusaanbod. De brochure ‘Onderwijskundige Professionalisering 20112012 kunt u via onderstaand email adres aanvragen. a.huizinga-walsma@rug.nl www.rug.nl/cit/esi

Honours College

Het ondernemersgen Wat onderscheidt topondernemers van minder succesvolle collega’s? Het succes van een bedrijf valt of staat met de persoonlijkheid van de ondernemer. Zijn deze succesfactoren aangeboren? Josette Dijkhuizen is ondernemer en schrijver van ‘Startershandboek ‘en ‘Het Ondernemersgen’. Co-referent Joke van der Ven is zakenvrouw en oprichter van ondernemingen als Brief op Bestelling. Datum: dinsdag 29 november Plaats: Academiegebouw. Aanvang 20.00 uur. Kaarten: op vertoon van studentenkaart gratis, anders € 2,50. Film: Gattaca In deze sciencefictionfilm krijgen sommige ouders de kans om hun kinderen voor de geboorte genetisch te manipuleren zodat vooraf al bekend is wat hun mogelijkheden zijn, en vooral wat niet. Inleider: RUG-filosoof Hans Harbers. Datum: woensdag 30 november. Plaats: Academiegebouw. Aanvang 19.30 uur. Voertaal Engels. Kaarten: op vertoon van studentenkaart gratis, anders € 2,50.

24 november t/m 1 december 2011

Informatiebijeenkomst Het University of Groningen Honours College gaat tussen 1 december en 1 maart weer 1e jaars studenten selecteren voor het Honours College. Het honours programma begint in het 2e semester van dit studiejaar. Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans het beste uit zichzelf te halen. Het bachelor honoursprogramma volg je 2,5 jaar naast je reguliere bacheloropleiding. Het programma bestaat uit een verdiepend, facultair deel en een verbredend universitair deel. Je volgt niet alleen vakken, maar onderneemt en organiseert ook tal van activiteiten samen met honoursstudenten van andere opleidingen, zoals de Petrus Camper Leergang. Wil je meer weten? Kom naar de informatiebijeenkomst op maandag 28 november 2011 van 16.00-16.45 uur in het Honours College, zaal 216. www.rug.nl/honours > Studium Generale Kenniscafé. Succesvol samenwerken.

kers en -studenten kunnen zich inschrijven via de website van het CIT of telefonisch bij CIT secretariaat (363 9200). Kijk voor meer informatie op de website, bel 363 9200 of e-mail naar onderstaand adres. rug.nl/cit/onderwijs/cursusaanbod/ secretariaat-cit@rug.nl Webplatform voor redacteuren Voor iedereen die informatie zal invoeren in de webpagina’s van de RUG. De basis van het webplatform van de RUG wordt gevormd door een Content Management System (CMS). Met behulp van de inline editor Xopus kunnen de gegevens worden ingevoerd. Studenten RUG: 27 Euro en medewerkers RUG: 97 Euro. SPSS Voor een degelijke bewerking van uw onderzoeksgegevens is SPSS een onmisbaar instrument. Hoe u uw data moet invoeren, bewerken, een statistische berekening kunt uitvoeren of moet presenteren in een ander programma leert u in vier ochtenden. Studenten € 42,en medewerkers € 182,-

Bibliotheek RefWorks Workshop RefWorks is a web-based application for managing references. RefWorks allows you to import, organize and share literature references from databases (e. g. the Catalogue of the University of Groningen, PiCarta, WorldCat, Google Scholar, PubMed, Scopus and Web of Science) or from publishers’ websites (e.g. Elsevier ScienceDirect or SpringerLink). Instruction workshops are organized on regular basis, both at the faculty libraries as on the Central Library (UB) The next workshop is on Tuesday December 6 9.00-

Het museum is gratis toegankelijk voor studenten en medewerkers van de RUG. Di t/m zo geopend van 13-17 uur. Oude Kijk in ‘t Jatstraat 7a, Groningen. universiteitsmuseum@rug.nl www.rug.nl/museum

Bureau Internationale Samenwerking Er is een beurs voor jou! Het VSBfonds stelt elk jaar beurzen beschikbaar voor bevlogen en gemotiveerde studenten. Je hoeft geen bolleboos te zijn, maar wel goede studieresultaten hebben behaald. De duur van de studie of het onderzoek in het buitenland is minimaal 3 en maximaal 24 aaneengesloten maanden. De VSBfonds Beurs is bedoeld voor studie of onderzoek, dat aanvullend is op je Nederlandse opleiding. Het mag dus geen deel uitmaken van je Nederlandse opleiding; daarom komen stages bijvoorbeeld niet in aanmerking. Aanvragen van een VSBfonds beurs is nog mogelijk tot 1 maart 2012. Wil je meer weten kijk dan op op de site of mail. msd@rug.nl www.vsbfonds.nl/beurzen

Educational Support & Innovation Cursussen voor docenten Tot 2 weken vóór de start van de cursus kunt u zich aanmelden voor: Opstellen en analyseren van open vragen 8 december (09:30-13:00) of in onderling overleg, Small group teaching December 13 (9:30 a.m.12.30 p.m.) and December 15 (9.30 a.m.-5 p.m.), Doelgerichte keuze van werkvormen en middelen 17 januari (09:30-13:00) en 10 mei

Information meeting Between December 1 and March 1 the University of Groningen Honours College will be selecting again first year students for the Honours College. The period in which the selection takes place will differ per faculty. The honoursprogramme will start in the second semester of this academic year. The College offers talented and motivated students an environment in which they can get the most out of themselves. For 2,5 years you will participate in the Bachelor Honours Programme alongside your regular Bachelor’s studies. The programme consists of an indepth part, related to your own degree programme and followed at your own faculty and a broadening part involving intensive contacts with Honours students from all the other faculties. You will not only be following subjects but also joining in several activities which you yourselve might have to organize together with other Honours students from other faculties, like the Petrus Camper Track. Interested? Come to the (English spoken) information meeting on Thursday, December 1 from 17.00 – 17.45 pm at the Honours College, Room 216. www.rug.nl/honours 24 november: College over voetbaltransfermarkt In het kader van de universiteitsbrede honoursprogramma komt op vrijdag 25 november van 15.00 tot 16.00 uur spreken: dr. mr. Marjan Olfers. Marjan is advocaat, docent sport en recht aan de Vrije Universiteit en sinds 25 juli 2011 tevens lid van de Raad van Commissarissen van AFC Ajax. Marjan zal spreken over de voetbaltransfermarkt en over de relatie tussen sport en mededingingsrecht, een onderwerp waarop zij in 2009 promoveerde aan de Vrije Universiteit. Er zijn 25 extra stoelen beschikbaar. Honoursstudenten genieten voorrang.

1

Promoties en oraties 24 november Promotie: mw. C.H.J.M. van den Berg, ruimtelijke wetenschappen. Getting the assumptions right: essays on the demand and supply of piped water services in developing countries. Promotor(s): prof.dr. H. Folmer. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 14.30. 24 november Promotie: mw. J. Brassey-Schouten, economie en bedrijfskunde. Leadership and diversity effectiviness in a large multinational organization. Promotor(s): prof.dr. A.M. Sorge, prof.dr. A. van Witteloostuijn. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 16.15. 25 november Promotie: dhr. M. Tariq, wiskunde en natuurwetenschappen. Multidrug resistance and its regulation in Enterococcus faecalis. Promotor(s): prof.dr. J. Kok. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 11.00. 25 november Promotie: dhr. J. Knol, wiskunde en natuurwetenschappen. Natural diversity and catalytic mechanisms of 1- and 4 3 -ketosteroid dehydrogenases from actinomycetal origin. Promotor(s): prof.dr. L. Dijkhuizen. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 12.45. 25 november Promotie: mw. J.M. Petrusma, wiskunde en natuurwetenschappen. Exploring 3-ketosteroid 9x-hydroxylases of Rhodococcus rhodochrous DSM43269. Promotor(s): prof.dr. L. Dijkhuizen. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 14.30. 25 november Promotie: dhr. F. Maddalena, wiskunde en natuurwetenschappen. Organic field-effect transistors for sensing applications. Promotor(s): prof.dr. D.M. de Leeuw, prof.dr. ir. P.W.M. Blom. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 16.15. 28 november Promotie: dhr. E.C.F. Dijkers, medische wetenschappen. Development of new radiopharmaceuticals for molecular imaging in oncology. Promotor(s): prof.dr. E.G.E. de Vries, prof.dr. R.A. Dierckx, prof.dr. J.G.W. Kosterink. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 11.00. 28 november Promotie: dhr. A. Slachter, wiskunde en natuurwetenschappen. Thermal spin transport and spin transfer torque in ferromagnetic/non-magnetic nanscale devices. Promotor(s): prof. dr.ir. B.J. van Wees. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 12.45. 28 november Promotie: mw. E.M. Veenstra-Wijnen, gedragsen maatschappijweten-schappen. Food for thought. The role of food-related cognitive-motivational mechanisms in dysfunctional eating. Promotor(s): prof.dr. P.J. de Jong. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 14.30. 28 november Promotie: dhr. G.C.M. Linssen, medische wetenschappen. BNP and NT-proBNP in cardiovascular disease. Promotor(s): prof.dr. D.J. van Veldhuisen, prof.dr. J.L. Hillege, prof. dr. A.A. Voors. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 16.15. 29 november Oratie: dhr. prof.dr. C.J.A.M. Zeebregts, medische wetenschappen. Bloed, zweet en vaten – de conceptuele integratie van een perfecte operatie en optimale individuele risico-inschatting. Leeropdracht: Vaatchirurgie, i.h.b. de genese, imaging en behandeling van vaatwandschade. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 16.15. 30 november Promotie: dhr. F. van der Heide, medische wetenschappen. Studies on smoking in patients with inflammatory bowel disease and liver transplant recipients. Promotor(s): prof.dr. J.H. Kleibeuker, prof.dr. K.N. Faber. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 12.45. 30 november Promotie: mw. A. Meijer, medische wetenschappen. Targeting apoptosis in cancer cells: improving TRAIL death receptor signaling. Promotor(s): prof.dr. S. de Jong, prof.dr. E.G.E. de Vries, prof. dr. F.A.E. Kruyt. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 14.30. 30 november Promotie: dhr. W.P. Vlakveld, medische wetenschappen. Hazard anticipation of young novice drivers. Assessing and enhancing the capabilities of young novice drivers to anticipate latent hazards in road and traffic situations. Promotor(s): prof.dr. W.H. Brouwer, prof.dr. D.L. Fisher, prof.dr. K.A. Brookhuis. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 16.15. 1 december Promotie: dhr. T.C.A. de Haas, letteren. Field, farms and colonists: intensive field survey and early Roman colonization in the Pontine region, Central Italy. Promotor(s): prof.dr. P.A.J. Attema. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 14.30. 1 december Promotie: mw. W.D. Daling, letteren. Stofwisselingen. Nederlandse uitgevers en de heruitvinding van het natuurwetenschappelijke tijdschrift, 1945-1970. Promotor(s): prof.dr. K. van Berkel, prof.dr. G.J. Dorleijn. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 16.15.


Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers Het college zal plaatsvinden ten burelen van het honourscollege in het torentje van het Academiegebouw. Aanmelden bij het Honours college, honours@rug.nl. Voor meer informatie: g.j.vonk@rug.nl.

Faculteiten Rechtsgeleerdheid JFV Studiewinkel langer open! Van maandag 28 november t/m 27 januari is de JFV Studiewinkel een uur langer geopend, namelijk van 11.00 t/m 14.00 uur. voorzitter@jfvgroningen.nl www.jfvgroningen.nl Schrijfcursus Nederlands JFV Op vrijdag 9 december organiseert de JFV een schrijfcursus Nederlands bij Trip Advocaten & Notarissen. Deze cursus is ideaal voor het schrijven van je stukken voor Studentenrechtbank. voorzitter@jfvgroningen.nl www.jfvgroningen.nl Simon van der Aa gaat op Buitenlandse Reis Ook het komende jaar gaat Simon van der Aa weer op buitenlandse reis. Deze gezellige reis zal plaatsvinden van 28 april t/m 5 mei 2012. Wil je mee, kom dan naar onze bekendmakingsborrel in Café het Pleidooi. Wanneer: woensdag 7december Waar: Café het Pleidooi Hoe laat: 22.00 uur Let op: we hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus mis het niet en schrijf je in! bureco@simonvanderaa.nl www.simonvanderaa.nl Vacature piekdocent strafrecht 1 De vakgroep Strafrecht en Criminologie zoekt een piekdocent voor het vak Strafrecht I. Periode: (in beginsel) februari t/m mei 2012 Inzet: 20 uur per week Vereisten: afgestudeerd (of bijna afgestudeerd) Master Nederlands recht, specialisatie strafrecht, bereidheid om deel te nemen aan een training ‘didactische vaardigheden’ voor studentassistenten. Brief met CV en cijferlijst vóór 15 december 2011 sturen aan: Secretariaat vakgroep Strafrecht en Criminologie Postbus 716 9700 AS Groningen Vragen: mr. N.J.M. Kwakman (tel.: 050-3635677). n.j.m.kwakman@rug.nl Pleittraining bij De Haan Advocaten Op dinsdag 6 december organiseert studievereniging voor strafrecht en criminologie Simon van der Aa een pleittraining op locatie voor rechtenstudenten. Twee advocaten van De Haan Advocaten zullen tips geven over het pleiten en aan de hand van casus wordt dit meteen in de praktijk gebracht. De pleittraining zal van 15:00 tot 18:00 uur duren en zal plaatsvinden op het hoofdkantoor van De Haan Advocaten. Inschrijven via web. pleiten@simonvanderaa.nl www.simonvanderaa.nl

Medische wetenschappen RefWorks Workshop voor studenten en medewerkers Refworks is een webapplicatie waarmee u op een eenvoudige manier uw literatuurverwijzingen kunt opslaan, beheren en gebruiken. Door de CMB worden op verschillende data workshops RefWorks gegeven voor studenten en medewerkers van de Medische Faculteit en het UMCG. M.Penning@umcg.nl http://www.rug.nl/bibliotheek/ instructies/refworks/workshops

Wiskunde en Natuurwetenschappen RefWorks Workshop voor studenten en medewerkers RefWorks is een webapplicatie waarmee u op een eenvoudige manier uw literatuurverwijzingen kunt opslaan, beheren en gebruiken. Aan een workshop zijn geen kosten verbonden. De eerstvolgende workshop vindt plaats op dinsdag 6 december van 13.00-14.00 uur in het instructielokaal (5161.0041B) in de bibliotheek W&N. t.c.folkers@rug.nl http://www.rug.nl/bibliotheek/ locaties/bibFWN/instructies

Letteren RefWorks Workshop voor studenten en medewerkers RefWorks is een webapplicatie waarmee u op een eenvoudige manier uw literatuurverwijzingen kunt opslaan, beheren en gebruiken. Aan een workshop zijn geen kosten verbonden. De eerstvolgende workshop vindt plaats op woensdag 14 december 9.00-11.00 uur in de Multimediazaal van de Bibliotheek Letteren. refworks@rug.nl http://www.rug.nl/bibliotheek/ instructies/refworks/workshops S TA G E B U R E A U L E T T E R E N

Bachelorstage: Marokko Fonds, Amsterdam Opleiding: CIW. Periode: z.s.m., minimaal 3 dagen per week, minimaal 3 maanden. Opdracht: Communicatie- en marketingbeleid voor verschillende projecten schrijven en uitvoeren. Meer info: Stagebureau Letteren, tel. 0503635844. Zie Nestor, BA-stages, onder “placement vacancies”. stages.let@rug.nl www.rug.nl/let/stagebureau Masterstage: Nederlandse ambassade, Boedapest Opleiding: diverse Masters. Periode: januari t/m april 2012. Opdracht: De stagiair zal op de politiek-economische afdeling worden ingezet ter ondersteuning van algemene werkzaamheden. Indien er ruimte voor is, kan de stagiair in de gelegenheid gesteld worden zelfstandig te werken aan een eigen onderzoek, waarvan het onderwerp in overleg wordt bepaald. Meer info: Stagebureau Letteren, tel. 050-3635844. Zie Nestor, MA-stages, onder “placement vacancies”. stages.let@rug.nl www.rug.nl/let/stagebureau VerledenNU: VVD-Gemeenteraadslid Sabine Koebrugge Fifteen minutes of fame: Sabine Koebrugge trok aandacht met het maken van een youtube-rap voor de VVD Groningen. Hiermee haalde ze zelfs De Wereld Draait Door. De middag begint met een lezing van prof. dr. Onno van Nijf over Klassieke Roem, wat in het uur erna in zal worden vergeleken met de korte roem van Sabine Koebrugge. Woensdag 30 november Oudeboteringestraat 34 Toegang gratis. www.verledennu.nl C O M M U N I C AT I E K U N D E

Werkervaring Stee in Stad De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie zoekt een student CIW of marketing die graag buiten de studie werkervaring op wil doen. Stee in Stad is een wijkhotel in Groningen dat nog werkt aan de naamsbekendheid. Een goede leerschool en manier om jezelf in de kijker te spelen van de 5 deelnemende organisaties. s.j.visser@rug.nl

http://www.rug.nl/wewi/deWetenschapswinkels/Talen

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen RefWorks Workshop for students and staff members RefWorks is a web-based application that helps you manage your references. To introduce RefWorks staff members, the library organises a number of meetings in which the RefWorks basics will be demonstrated. The next demonstrations will be on Friday December 16, 9.15-11.00 a.m., Room M164 (Muntinggebouw, Fac. of BSS Please apply by mailing to the mailadres of refworks. refworks@rug.nl http://www.rug.nl/bibliotheek/ instructies/refworks/workshops

Studenten University Student Desk (USD) Studentenkaart ! Heb je nog geen studentenkaart ontvangen ? Neem contact op met de University Student Desk. Voor de contactgegevens verwijzen wij de onderstaande gegevens. www.rug.nl/hoezithet www.rug.nl/usd

Vacatures student-assistenten Vacatures Nestorsupport Nestorsupport is de helpdesk voor de ondersteuning van Nestor en andere onderwijsdiensten zoals Ocasys, ISEK en Quamatrix. Werken als Nestorsupporter houdt in dat je in de eerste plaats vragen en problemen van studenten en docenten beantwoordt en oplost. Daarnaast kun je je specialiseren in bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten ten behoeve van bijvoorbeeld mobile apps. Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan waaraan je ook zelf een invulling kunt geven op basis van je wensen en kwaliteiten. Voor eisen en meer informatie zie My Nestor pagina op Nestor (https://nestor.rug.nl/) of Nestorsupport 050-3638282.

USVA Cursusinschrijving geopend De cursusinschrijving voor trimester II (start vanaf 5 december) is weer geopend! Usva biedt meer dan 50 verschillende cursussen in de disciplines dans, body&mind, muziek, multimedia, beeldend, woord en theater. www.usva.nl/cursussen

GSp GSp - Studentenplatform voor Levensbeschouwing Een plaats voor bezinning, religie, debat en gezelligheid. GSp, Kraneweg 33, tel. 3129926 info@gspweb.nl www.gspweb.nl 24/11 Filmhuis Mary en Max Dit waargebeurde verhaal gaat over Mary, een dik achtjarig meisje in Melbourne, en Max, een vierenveertigjarige dikke joodse man in New York, die leidt aan het Asperger syndroom en hun relatie over een tijdsspanne van tweeëntwintig jaar. Do 24 november – 20.00 uur - Kraneweg 33 27/11 Taizé-vesper in Martini Zondag 27 november wordt er

24 november t/m 1 december 2011

weer een Taizé-vesper gevierd in de Martinikerk, een korte meditatieve avonddienst met liederen en muziek uit de traditie van Taizé. Voor meer info: www.schoonheidmeteenziel.nl Zo 27 november - 17.00 uur - Martinikerk 30/11 Huiskapelviering Zoek jij een moment van stilte tussen de hectiek van de dag en het avondeten, dan ben je van harte welkom op woensdag 30 november op het GSp-pand. Elke laatste woensdag van de maand wordt hier een huiskapelviering gehouden. Woe 30 november – 17.4518.15 uur - Kraneweg 33

2

Congressen en Symposia 30 november Faculteit Economie en Bedrijfskunde: Symposium: Controller & Ethiek. Plaats: Duisenberg gebouw, Zernike complex, Groningen. Tijd: 11.00 uur. Aanmelden: www.rug.nl/feb/emfc.

Evenementen 24 november I.k.v. Jonge Harten 2011: Nik & Ben – Geintje. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10. Tijd: 19.00. Toegang: € 7,50.

07/12 Theater van het leven “De Vrek” Op 7 december is er in de schouwburg een voorstelling van “de Vrek” van de toneelschrijver Molière. Met een groep van negen studenten en studentenpastor Tiemo Meijlink bezoeken we deze voorstelling en praten een avond na met behulp van teksten en beelden. Meld je z.s.m. aan via het opgaveformulier op de site of kom rechtstreeks naar het secretariaat van het GSp. De kosten zijn € 12,50 met CJP/OV. Graag contant betalen of eerst overmaken op rekeningnummer 3870284 t.n.v. Stichting Groninger Studentenplatform Levensbeschouwing.

24 november I.k.v. Jonge Harten 2011: TG 42 – Saltimbank. Plaats: OUTheater, Munnekeholm 10. Tijd: 19.30. Toegang: € 9,00.

24/12 Meezingen in de Kerstnacht? Dit jaar verlenen de Cantores Sancti Martini o.l.v. Frans Geusebroek vocale medewerking aan de Kerstnachtdienst van het GSp in de Martinikerk, op zaterdag 24 december om 23.00 uur. Hiervoor zijn we op zoek naar eenmalige versterking met zangers en zangeressen met koorervaring. De repetities voor de Kerstnachtdienst vinden plaats op drie achtereenvolgende dinsdagen: op 6 en 13 december van 19.45 - 20.45 uur, en op 20 december van 19.45 - 21.30 uur in het GSp pand, Kraneweg 33. Meer informatie en/of opgave (met vermelding van naam, telefoonnummer en stemsoort!) via email bij de voorzitter van CSM, Leo van Noppen: binsey.poplars@hotmail.com Repetities 6, 13 en 20 december - 19.45 uur Kraneweg 33

24 november I.k.v. Jonge Harten 2011: Magic Band. Plaats: Festivalcentrum De Spieghel, Peperstraat. Tijd: 24.00.

Persoonlijk gesprek Wie dat wil kan voor een persoonlijk gesprek een afspraak maken met een van de studentenpastores: Lense Lijzen 5260630, Geert Brüsewitz 8500387, Tiemo Meijlink 5792805 of Matty Metzlar 0595-528775.

Tentoonstellingen

Studentdiensten Martini 27/11 11.30 uur T. Meijlink 04/12 11.30 uur M. Metzlar

ESN

ESN Groningen is the student facility for international students. ESN offers help in academic, social and practical integration processes. This is mainly done through activities, which include cultural and social events. In addition to that, we have a mentor system, which helps the international students mainly in academic and practical integration. For Dutch students, ESN aims to provide relevant information and to encourage future exchange students to gain the international experience and gain relevant insight to different cultures. Furthermore, in case you are a degree student – Dutch or international - you can become an active member of ESN. pr@esn-groningen.nl www.esn-groningen.nl

24 november ForumDwarsDiep: Flitsdebat: Dondert Europa in elkaar? Sprekers: Eelco Eikenaar, fractievoorzitter SP Groningen, Elmer Sterken, rector magnificus RUG en specialist monetaire economie en conjunctuuranalyse. Plaats: Bibliotheek Groningen, Oude Boteringestraat 18. Tijd: 19.30. 24 november Faculteit Letteren: Spraakmakende Boeken: Titel: Vrijheid van Jonathan Franzen. Spreker: prof.dr. Doeko Bosscher. Plaats: Academiegebouw, Offerhauszaal. Tijd: 20.00. 24 november Studium Generale Lezing: Identity, influence and power. Spreker: Alex Haslam, Professor of Social and Organizational Psychology, University of Exeter, UK. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 20.00. 24 november I.k.v. Jonge Harten 2011: F. Plaats: Festivalcentrum De Spieghel, Peperstraat. Tijd: 22.30.

26 november I.k.v. Jonge Harten 2011: Verrassingsoptreden. Plaats: Poppodium Vera, Oosterstraat. Tijd: 23.30. 28 november Studium Generale Lezing: Openbaar interview. Spreker: Annejet van der Zijl (gastschrijver RUG 2011). Plaats: Academiegebouw. Tijd: 20.00. 29 november Usva Filmquiz. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10. Tijd: 20.30 uur. Toegang: studenten en stadjerspashouders € 3,00 / overigen € 4,00. 30 november Studium Generale Film: I.k.v. Extreme control: Gattaca. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 19.30. 1 december Studium Generale Kenniscafé Groningen. Lezing: Succesvol samenwerken. Sprekers: Charlotte Hemelrijk, Jacob Dijkstra, Koen Lemmink. Plaats: ForumImages. Tijd: 17.00. 1 december Comedy Café Stranger Things Have Happened (STHH). Plaats: INTheater, Munnekeholm 10. Tijd: 21.00 uur. Toegang: ESN € 5,50 studenten en stadjerspas € 6,50 overigen € 8,50.

T/m 1 december 2011 Foto-expositie Fotovakschool Amsterdam: Metropolis: City life in the urban age. Plaats: Universiteitsbibliotheek. Tijd: ma t/m vrij 8.30-22.00 uur, za en zo, 10.00-17.00. T/m 9 december 2011 Tentoonstelling: Vrouwen in de chemie. Universiteitsbibliotheek. Tijd: ma t/m vrij 8.30-22.00, za en zo, 10.00-17.00. T/m 11 december 2011 Noorderlicht Fotogalerie : Oculus – Ken Schles. Plaats: Akerkhof 12. Tijd: woe t/m zo,12.00-18.00. T/m 11 december 2011 Noorderlicht Fotogalerie: Knoalster – Eva Gjaltema. Plaats: Akerkhof 12. Tijd: woe t/m zo,12.00-18.00. T/m 14 januari 2012 Tentoonstelling: “Artificial”, geïntegreerde kunst in de vaste collectie: Jeroen Kusters. Plaats: Universiteitsmuseum. Tijd: di t/m zo, 13.00- 17.00. T/m 23 januari 2012 Tentoonstelling: Beyond the stars, reis naar de oneindige ruimte. Plaats: Universiteitsmuseum. Tijd: di t/m zo, 13.00- 17.00. NADERE INFORMATIE Afdeling Communicatie tel. 363 5445/5446 communicatie@rug.nl

Diversen Aangeboden: bijbanen Wil jij praktijkervaring opdoen in je eigen vakgebied en geld verdienen door middel van je opgedane kennis in de praktijk te brengen? Schrijf je dan in bij UniPartners. Op projectbasis voer

je onderzoek uit en lever je advies aan bedrijven. Een goede toevoeging op je CV en een aantrekkelijk salaris.Ook zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden! Neem contact op of kom eens langs Gedempte Zuiderdiep 54a. groningen@unipartners.nl www.unipartners.nl/groningen


2 INTERNATIONAL ■ Who the

bleep

is...?

Johan Cruyff Over the past week the Euro crisis has deepened, dozens of protestors have been killed in Tahrir Square in Cairo and concerns over Iran’s nuclear programme have grown. But primetime talk shows on Dutch TV have been dominated by even more ominous news: the unrest on the supervisory board of Amsterdam football club Ajax. In the olden days Ajax was famous for its youth programme. Most stars in the team were homegrown. But in recent years stars have been purchased from elsewhere and have generally lost the club millions. Enter Johan Cruyff, the most famous Dutch footballer of all time and a former Ajax player. Cruyff was asked to come up with a plan to revive the club. His message was simple: involve more former players and nurture your own stars. As a member of the supervisory board, Cruyff tried to make himself managing director of the club, thus ensuring his plans would be executed. The other four members protested and elected former team manager Louis van Gaal – a sworn enemy of Cruyff. The whole thing turned ugly when fellow board member Edgar Davids accused Cruyff of racist remarks (an accusation he later retracted). Cruyff had already announced he couldn’t get on with the other four board members. So the club has to choose: ditch Cruyff, or ditch Van Gaal and the supervisory board. We can’t wait to see what happens! By the way, Ajax hasn’t won a league game in weeks. [ RENÉ FRANSEN ]

NEWS

EU appoints Chief Scientific Advisor Molecular biologist Anne Glover has been appointed as Chief Scientific Advisor (CSA) to the European Commission, according to Nature News. True to form, the appointment came two years after the position was announced. Glover is expected to strengthen the Commission’s evidence-based policymaking. She is also expected to be an ambassador for research and innovation. Glover is currently Scotland’s CSA. The concept of a CSA has been developed most strongly in the United Kingdom.

UK 13 - 24 NOVEMBER 2011

STRANGE EYES

‘I hope my blog is |_

Aman writes about his encounters with

| P O R T R A I T | Waffles and Windmills is

the blog of Aman Sharma, an Indian student who came to Groningen to get a Bachelor’s degree in economics. It’s about pretty much everything. And it’s a great guide for every international student who wants to know more about ‘going Dutch’. By EDO GREVERS Today we get to look over the shoulder of Aman Sharma, the blogger himself. It’s a lazy Sunday afternoon and he has decided to do a little window shopping in the centre of the city he has fallen in love with. Aman is a small guy. “In India I am of average height, though!” When he talks, his eyes twinkle behind his glasses. “The credit for the idea for this blog goes to my parents. My dad asked me to write something about Groningen, so I wrote my first article, about the Martini Tower.” Since then, Aman has been typing fanatically in his apartment near the Westerhaven. “First, I didn’t post that much. I didn’t want to put unfinished work on the internet, as I’m a real perfectionist. Now, I try to think of a subject every day and then choose the best way to write about it. I’m really trying to add my own touch, because I’ve noticed that these articles are the most popular. What I like most about it is that it’s a great learning experience. Writing about things I see and do is a great way to get to know a country really well.” This is not the only reason he’s blogging. “Before I came here as an international student, information in English was hard to find. All the blogs, like Groningen life, are in Dutch. I hope my blog is helpful to international students as well. For example, I’ve published an overview of the different ways to get a room.” It is difficult to define Waffles and Windmills. Topics vary from the history of the ‘stroopwafel’ to handy tips, such as the discount on meatballs at IKEA for example. Furthermore, there is news, opinion and a picture of the day. The writing is honest and often very funny. Our walk is leading us past the coffeeshops on the Zuiderdiep. “Yes I have been inside a coffeeshop, but it is not the reason I came to Holland. Really!” He looks puzzled. “Do you know why it is called a coffeeshop? What does it have to do with coffee? Maybe a new subject to write about!” It turns out to be a route of forbidden fruits. After the coffeeshops we walk past the red lights of the Nieuwstad. “It’s difficult to have a culture shock coming from a place like New Delhi, but this exposure of prostitutes was one of the things that surprised me. In my hometown prostitution is also common, but it

Aman Sharma’s first encounter with the ‘oliebol’. is hidden.” looking for a job. “It’s very diffiAman does not sit still in his free cult. They don’t want me even as time. He is chairman of the Inter- a dishwasher”, he says merrily. national Students’ Com“That’s why I’m trying mittee. One of his tasks to learn Dutch. That will is to improve the intehopefully improve my gration of Dutch and inchances!” ‘What I ternational students. On the Grote Markt it miss about is time to stop at the olie“That is something that should definitely be imstall for a typical India is the bollen proved. Now, there are Dutch snack: an ‘oliebol’, two separate worlds that street food’ a deep-fried doughnut hardly mix. I think we with or without raisins, have to organize more which is traditionally activities that aren’t just for inter- eaten on New Year’s Eve. “I’ve never national students or just for Dutch tried one before, but they are actustudents.” ally pretty good. One of the things In the little time he has left he is I miss a lot about India is the street

food. In my home country there are stalls and gas stoves everywhere selling a variety of food.” He eats the last bit of his oliebol. ”There are not many Dutch traditions that I’ve adopted actually. I practically never cook Dutch food, for example. I’ve celebrated some festivities, like Queen’s day, but that was just drinking for 48 hours. I totally missed the traditional meaning of that day! ” “Hi Aman!” A girl greets him enthusiastically. “Hey”, Aman replies. “These are my parents”, the girl says. Aman politely shakes the hands of a broadly smiling couple. “I think


I N T E R N A T I O N A L 3

UK 13 - 24 NOVEMBER 2011

helpful’ Dutch culture

s c otti s h c oo k in g 

‘I’ll never touch that again’ |  h ag g i s   |  About 40 international

students register every three weeks at the Kraneweg for an international dinner organized by ESN. Now it is up to the Scottish students to prove that they too can prepare a decent meal. “This is actually pretty good!” By Michiel Klaassen On entering the building, two Dutch girls are just leaving for some last-minute groceries. “We’ve run out of butter.” Once inside, the guests are welcomed by Silke Hattink (22), secretary of ESN. She talks ebulliently about the international dinners. “We’ve been doing this for three or four years now and the place is always packed.” Silke and some other girls from ESN are helping out tonight. “This is our fourth dinner this year.” Tonight’s cooking crew is from Scotland. Naturally, hag-

gis is being served. “We don’t have too much, though, so we’re chopping it up into smaller pieces to put in little pastries called canapés,” says Regan. The rest of the menu consists of barley and potato soup, mashed potatoes and Scotch pie (pastry with mince and gravy), and shortbread with chocolate crisps for dessert. Dinner time is approaching rapidly and the pressure is rising. “I don’t think the oven is working,” says Rachel, visibly dazed. Meanwhile, Dutch Jennifer from ESN helps out with the gravy by translating the preparation instructions from the box. “We need more butter?! I think we’re out of butter again…” The doorbell rings and the first guests arrive. Paul sighs: “Oh, God.” Meanwhile, the guests talk about their expectations. Scottish food has a bad reputation. “I’m not expecting too much,”

says Andrew from the Czech Republic. Italian Massimo: “It will be good, I hope.” He smiles anxiously. Silke comes in with the appetizers. Hesitantly, people reach out for the haggis and take a bite. And then eyes light up and the guests look at each other in surprise. “It’s great! But I don’t know what’s in it,” says Massimo. When Rachel reveals the ingredients of haggis, Aleta screams and covers her ears. For Silke, it is too late – she has already found out. “Apparently it’s sheep’s stomach stuffed with other organs which are boiled in blood.” She makes a face. “I’m never touching that stuff again.” Overall, the reaction to the haggis is positive, as is the response to the other courses. “This is way better than I expected!” says Jennifer. “Where did all the butter go?!”

c h arit y 

Working their ass off |  h a ppi e ta r i a   |  Every year, when the

Photo Jeroen van Kooten I met her at a party two days ago”, he explains as we walk on. “No, I am not a big party animal. I was in my first year. I even went to Shooters on Sundays. Groningen is a great city to party in, but after one intensive year of exhaustive partying I’d had enough. I keep it to a minimum now.’ Back to the blog; what about the future? “I want to try to get more readers. I’ve found out that tagging is very important for higher rankings on Google. For example, when you search for ‘shooting in Groningen‘, the article about the shooting in the Papengang on my blog is the

first hit. And I’ve created a Facebook page, on which I achieved the milestone of 100 likes today. As for the rest, I want to improve my blog with a cleaner layout and I’m introducing new categories. ‘The kitchen counter’, for example. I’m collecting recipes that I’ve picked up from friends all over the world. They are really easy to follow.” Last but not least, a short appeal to other students: “I would like to have some more input for the blog. Having a guest writer every now and then would be nice. All suggestions are welcome!” www.wafflesandwindmills.com

nights grow longer, the Christian students’ associations run their own restaurant, Happietaria, for four weeks in a row. The money they make goes to charity. Chairperson and pedagogy and educational sciences student Hanna Bartling has been working her ass off to get everything ready.

By christien boomsma So, are you ready to go? “Well… Yes, of course. At the moment we’re practising in the kitchen. Where does everything go? How much time does it take to get an order out? It’s a really great location, but the kitchen is very compact. The chefs who used to cook here were used to working together, but of course we aren’t. And we have only two days left to make sure everything runs smoothly.” Was it harder than you expected?

“You just wouldn’t believe how many things you have to think of. I have been a volunteer before, so I thought I knew what it was all about. But it turns out there’s so much more involved. It’s not only getting a place, it’s also getting permits – I even had to do some social hygiene exam­ for that – contacting sponsors, thinking about food and volunteers. Everything down to the last roll of toiletpaper has to be in order. But you never learn things this quickly just by reading books.” You have a beautiful place for your restaurant on the Zuiderdiep. Was it difficult to get? “Very! We had seen the restaurant standing empty and peeked inside. But when we tried to contact the owner through real estate agents, it all came to nothing. There was a time when we were scared we wouldn’t find any­thing this year. Luckily, at the last moment the owner of this place agreed

to lend it to us. We all screamed with delight when the news came through.” You need a lot of people to get things done. Didn’t you have trouble to find enough volunteers? “Luckily we have a strong team who are willing to help, not only­ students, but also mothers and fathers. That’s essential because we need around 400 volunteers! Still, we have noticed it’s getting harder. People are getting stressed by the Government threatening to fine them if their studies take too long. I’m doing a 10 ECTS course at the moment and I’ll only just pass, I think, so I do understand.” Do you have a good feeling about Happietaria this year? “Absolutely, yes. Sure! Very much so.” Happietaria is open from 23 November until 22 December on the Gedempte Zuiderdiep 19. A threecourse meal costs EUR 17.


I N D E PE N D E N T W E E K LY FO R T H E U N I V E R S I T Y O F G R O N I N G E N n 24 N O V E M B E R 2011 n Y E A R 41 n #13

INTER

NATIONAL

RESEARCH

Blind to danger | D R I V I N G | Getting your driving licence doesn’t mean you can drive safely. Novice drivers miss a lot of hidden dangers. “They don’t know where to look.”

By RENE FRANSEN They feature regularly in police notices: young drivers who crash their cars. But why are they more accident-prone than older drivers? “Risk perception increases with age and hazard detection increases with experience”, says Willem Vlakveld, a researcher at SWOV, the Institute for Road Safety Research. He’s defending his PhD thesis at the University of Groningen on the hazard anticipation of young, novice drivers. “So people who start driving later in life have fewer crashes than those who start driving when they are young, but still more

than experienced drivers.” Vlakveld used an eye-tracker to see where his test drivers looked in a simulator. He found that novice drivers lacked the insight to notice hidden risks in a traffic situation. “In an area with a lot of young children, one might try to cross the street from behind a parked car.” In such circumstances experienced drivers will reduce their speed, novices won’t. “The interesting thing”, Vlakveld continues, “is that such traffic insight can be measured and trained.” He has developed a test in which drivers are presented with pictures of a traffic situation. “They have to say whether, in this situation, they would break, slow down or continue at normal speed.” Experienced drivers recognized more hidden dangers. “Novice drivers don’t know where to look.” There was no difference between young or old novice drivers.

“Since 2009 this test has been part of the Dutch drivers’ exam”, says Vlakveld. “Actually, a test with moving pictures instead of stills would be more realistic, but we need more research to produce a working test.” He experimented with short video clips that were paused to allow participants to make a choice. “But we couldn’t discriminate between nov ices and experienced drivers. One possible reason is that when the clip pauses, participants expect a hidden danger. Another might be that younger nov ices simply have more experience of video games.” Vlakveld also tried to train young drivers. “We let them drive through a short scenario in the simulator. Afterwards, we asked them about hidden dangers. Most of them didn’t have a clue.” Next, they went through the same sce-

nario, but when the danger manifested itself, it usually ended in a crash. “After that ride we asked them to analyse what had happened.” This way participants discovered what they had missed. Finally, they had to take a longer drive in an advanced research simulator while their eye movements were recorded. “We could see they were much more aware of hidden dangers.” Lack of experience is an important reason why these younger drivers are accident-prone. “Also, when you’ve passed your exam after about 40 lessons, you still have to think about the basic handling of the car. That means you have less time to anticipate.” He thinks the recent move to allow 17-yearolds to drive under supervision could be a good idea. “In Sweden, where they already have this system, there are very few crashes in this age group.”

Photo Jeroen van Kooten

inside: No street food

Johan Cruyff

Scottish cooking

Charity dining

Aman Sharma’s blog ‘Waffles and Windmills’ is an excellent guide to Groningen.

Forget the euro crisis, forget Egypt. The really important crisis is taking place in Amsterdam.

The guests to the international dinner like the haggis - until they find out what they’re eating.

In December, the Christian student associations run Happietaria, a charity restaurant.

Join us on Facebook   www.facebook.com/ UKweekly

Profile for ukrant.nl

uk 13 - 24 november 2011 | jaargang 41  

Onafhankelijk weekblad voor de Rijksuniversiteit Groningen; Independent weekly for the Groningen University (Netherlands)

uk 13 - 24 november 2011 | jaargang 41  

Onafhankelijk weekblad voor de Rijksuniversiteit Groningen; Independent weekly for the Groningen University (Netherlands)

Advertisement