uk 12 - 17 november 2011 | jaargang 41

Page 1

O N A F H A N K E L I J K W E E K B L A D V O O R D E R I J K S U N I V E R S I T E I T G R O N I N G E N n 17 N O V E M B E R 2 0 11 n J A A R G A N G 4 1, N U M M E R 12

Flyeren 2.0 voor Jonge Harten Festival Pagina 8 & 9 >

Foto Bram de Wijs

W W W.UNIVE R SIT E ITSK R AN T.NL BESTUURSBEURZEN

HONDERDEN STUDENTEN

VUIJK OVER DE VLOER

Wij een beetje meer

Haren vreest invasie

Geen seks bij P. Diddy

De studentenfracties in de universiteitsraad (GSb, Calimero en SOG) mochten meebeslissen over de vergoedingen voor bestuurswerk. Het resultaat? Wij een beetje meer dan zij. De reacties: niet solidair, niet chic. Pagina 2/3 >

Haren staat op z’n achterste benen. Vanwege plannen om honderden studenten in het voormalige Biologisch Centrum onder te brengen. De antikrakers die er nu zitten verstoren de rust al met nachtelijke cricketwedstrijden en feestjes. Pagina 5>

Docent Wim Vuijk vervolgt zijn trektocht langs studentenhuizen. De bewoners van huize P. Diddy hebben het over voedselallergieën en hun onderlinge verhoudingen. Ze zijn het erover eens: “Geen relaties, geen seks”. Pagina 9>

UKTOMBOL A DR A AIT WEER OP VOLLE TOEREN De UK-tombola draait deze week op volle toeren. Wat er nu weer te winnen is? Vrijkaarten voor de vette show van De Staat en de zomerse Moon Party. Plus een boek over het 19e eeuwse culturele klimaat in de stad. Meld je aan op onze site voor di. 22 november 17.00 u of op Facebook/UKweekly. Pagina 7 & 8 >


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.