Page 11

11

UK 11 - 10 JANUARI 2013

Het laatste papier Een man valt in een paddenstoel belandt in eindeloos veel lagen rent van oorzaak naar gevolg hij struikelt, kan geen terugweg meer vinden, voelt de aarde onder zijn voeten.. dat wat geen paddenstoel is als een steen onder het zand zonder laag en geen conclusies uit te trekken de tijd spint webben over kraters voedt schimmels zonder boom niet bang zijn je bent nu eeuwiger dan ooit Pauline Sparreboom RUG-Huisdichter 2012-2013 Lees ook haar blog: www.universiteitskrant.nl

PLUIS

Magazine zonder lekengezwam | V E E R T I G JA A R | Informaticus Romke

Egbers zag álle jaargangen van de UK voorbijkomen. Jammer dat het papier verdwijnt. Maar 'natuurlijk zal ik hem digitaal blijven lezen'.

Dat ik dat nog mee moet maken. Ik heb de eerste UK zien komen, nu zie ik ook de laatste. Dat zal wennen zijn na 40 jaar. Overigens, het zou best wel eens kunnen zijn dat ik ze allemaal nog heb, behalve nummer één van deze zomer. Ooit was ik van plan de relevante knipsels er uit te halen, o.a. dat artikel met een foto, gemaakt door mij, maar waar de naam van Elmer Spaargaren genoemd wordt. Tja, misschien ben ik daarom wel nooit beroemd geworden ;-). Dat knipselen is er echter nog nooit van gekomen. Nu liggen die 40 jaar UK nog steeds in mijn archief. Wat zal ik er mee doen, denk ik dan. Genoeg teruggeblikt in weemoed. Natuurlijk ga ik de UK digitaal lezen (kost dat ook geld?). Het lijkt me wel lastig: hoe moet ik nu in de trein van Meppel naar Groningen mijn UK lezen? Want juist dan heb ik er tijd voor. De betreffende webpagina en subpagina's afdrukken? Het is bepaald geen lolletje om achter je pc een krant te moeten lezen. Oh, was ik vergeten te vertellen dat ik als professioneel informaticus vanzelfsprekend niet alle nieuwe gadgets heb, zoals tablets en dergelijke? Dat idee van dat magazine bevalt mij dan ook wel zeker. Toch zo nu

Colofon Reageren of meediscussiëren? Dat kan op ukrant.nl/opinie

en dan een echte krant lezen. Maar dan moeten de artikelen in dat magazine wel echt zin hebben, het moet zijn geld waard zijn. Geen algemene verhaaltjes over alumni die nu een boerderij in de derde polder achter het wad hebben. Of het 100e interview met Wubbo Ockels, gevolgd door het 50e vraaggesprek met André Kuipers. Het moet net zoals de UK nieuwswaarde hebben. Een artikel over bijzonder onderzoek is wel okay, als dat dan niet al in alle kranten heeft gestaan en als het ook een technisch kader heeft, geen algemeen lekengezwam zoals je nu soms ziet. We zijn een universiteit, niet? Dus, samenvattend: traantjes dat de in de trein leesbare UK na vier decennia uit mijn leven verdwijnt, electronische nieuwsbrief is een heel goed idee, en in principe ben ik voor een kwaliteitsmagazine met nieuwswaarde. Romke Egbers RUG- alumnus

Redactie-adres: Oude Kijk in ’t Jatstraat 28, Postbus 80, 9700 AB Groningen. Telefoon: 050-3636700; e-mail: uk@rug.nl www.universiteitskrant.nl Kernredactie: Hanneke Boonstra (hoofdredacteur) 3636697, Christien Boomsma (eindredacteur) 3637802, Merel Weijer (redactiesecretaris) 3636700, Peter Keizer (nieuwscoördinatie) 3636696, Marian Tjaden (wetenschap) 3636695, René Lapoutre (opmaak) 3636693 Overige redactieleden: Axel Bogaerds, Alain Dekker, Welmoed van Dijken, Ahmed Farah, Judith de Graaf, Michiel Klaassen, Richard Kootstra, Welmoed Sijtsma, Nathan Thompson, Stephan Vegelien, Helena Vis, Melanie Wimmer Columnisten: Gerrit Breeuwsma, Alain Dekker, Laura Louwes, Anastasios Sarampalis Medewerkers: Pauline Sparreboom (huisdichter) Foto’s: Reyer Boxem, Pepijn van den Broeke, Jeroen van Kooten Illustraties: Paul de Vreede, Eric van der Wal, Kees Willemen

uk11 - 10 januari 2013 | jaargang 42  

Onafhankelijk blad voor de Rijksuniversiteit Groningen; Independent paper for the Groningen University (Netherlands)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you