Page 1

w w w.universiteitskrant.nl

Terrorhaas 2  Idealen van Rob Wijnberg (NRC Next) 7 Knikkeren met taal 9  Pizzabakker 10

11

o n a f h a n k e l i j k w e e k b l a d v o o r d e r i j k s u n i v e r s i t e i t g r o n i n g e n n 1 1 NOVE M BER 2 0 1 0 n JAARGANG 4 0

Bikkels

In dit nummer

Academisch kwartiertje is niet meer Het academisch kwartiertje is afgeschaft. Het college van bestuur heeft besloten om een einde te maken aan een jarenlange universitaire traditie. De vijftien minuten die studenten en docenten gebruiken om rustig de collegezalen binnen te druppelen, verdwijnen vanaf volgend jaar september. “Niet alle studies gebruikten een academisch kwartiertje. Op deze manier worden alle colleges gelijkgeschakeld”, aldus woordvoerder Jos Speekman.

Van die blikken Wekelijks is Annemarie van Campen op tv te zien in het WNL-programma Ochtendspits. De student informatie- en communicatiewetenschappen is lid van het internetpanel. Een toekomst als BN-’er? “Soms zie ik wel van die blikken.”

4>

Bang in ’t Noorderplantsoen De spatborden van je fiets rammelen door de nacht. Toch hoor je iets ritselen en kijkt om. In de verte klinkt geschreeuw. Spoken? Dieven? Verkrachters? In deze UK feiten en fabels over het Noorderplantsoen.

4/5 >

Volleybal International They’re all international students, but they do know what’s meant by ‘prikken’ and ‘krachttraining’. Student volleybal club Donitas has started with an all-international team. It’s a small group: “I’m afraid the fact that they then have to pay scares them off.”

15 >

Ook op UKTV

Bang in het Noorderplantsoen > www.universiteitskrant.nl

Foto Ben Bekooy

I n t e r n at i o n a l pag e

Beren, ijzige kou, weggeblazen tenten in de wildernis. Werken in het poolgebied is niet voor watjes. Bij het Arctisch Centrum doen ze het al veertig jaar. En intussen staan ze ijskoud aan de top. Pagina’s 8 & 9 >

Poppema verdient te veel

Drukte DUO = weg privacy

Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Hoger Onderwijs) gaat het salaris van RUG-collegevoorzitter Sibrand Poppema onderzoeken. De universiteit moet mogelijk enkele duizenden euro’s inleveren.

afspraak uit 2007 zegt dat de salarissen in het hoger onderwijs niet hoger mogen zijn dan de Balkenendenorm. Slechts bij drie van de universiteitsbestuurders kan het loonoverschot worden teruggevorderd, omdat zij hun contract na 2007 tekenden.

Studenten die vrijdag inlogden op de website van de Dienst uitvoering Onderwijs, de voormalige IB-Groep, zagen privacygevoelige informatie van anderen.

De staatssecretaris wil de topbeloningen in het onderwijs aanpakken. “We hanteren een nullijn en die is hard’’, zei Zijlstra vorige week tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer. Alles boven de Balkenendenorm (226.229 euro) moet terug. Aanleiding is een onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOb) naar topverdieners in het onderwijs. 53 bestuurders blijken meer te verdienen dan een minister. De lijst veroorzaakte commotie omdat een

RUG-collegevoorzitter Sibrand Poppema kreeg volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) in 2009 229.100 euro. “We zijn verrast”, reageert hoofd communicatie Piet Bouma. “Bij zijn aantreden eind 2008 is het salaris in nauw overleg tussen de Raad van Toezicht van de RUG en het ministerie tot stand gekomen. Sindsdien zijn er geen verhogingen of bonussen geweest.” De universiteit heeft nog geen offi-

ciële mededeling van de staatssecretaris gekregen. “We zullen de RUG binnenkort vragen uitleg te geven over het salaris. Als dat buiten de regels valt, wordt het overschot op de bekostiging ingehouden”, aldus een woordvoerder van Zijlstra. De TU Delft heeft al 19.000 euro terug moeten storten. De collegevoorzitter verdiende daar 245.000 euro. Waarschijnlijk is er ook sprake van een te hoog salaris bij Wageningen University. Die valt onder de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. [ peter keizer ]

Bekijk de volledige lijst met topverdieners in het hoger onderwijs via http://tinyurl.com/ rugsalaris

De fout werd door de dienst ontdekt toen een studente twitterde dat ze de studieschuld van een ander zag toen ze met haar DigiD inlogde. DUO wijt de fout aan de grote hoeveelheid site-bezoekers op vrijdagmiddag. “Vrijdags sturen wij een mailing dat er een bericht voor hen klaar staat. Doordat dit keer heel veel mensen tegelijk inlogden, werden gegevens van een student aan die van de ander geknoopt.” Tot het lek is gerepareerd staat de website “op een kier”. [ HOP ]


2 DEZE WEEK

UK 11 - 11 NOVEMBER 2010

Vals diploma

USVA, Groningen > 09/11/2010 20.00 uur > première PaasHaat

Terrorhaas is best wel klein Dinsdag was de première van ‘PaasHaat’: een film van het USVA Videocollectief. Er was zelfs een extra voorstelling nodig voor het verhaal over de monsterhaas. Door teodor lazarov In de overvolle zaal van culturele studentenorganisatie USVA stopt het geroezemoes wanneer langzaam een gezicht in beeld verschijnt. Een vals blokfluitdeuntje op de achtergrond. Dit is de aftrap van een half uur in het Gronings gesproken waanzin, humor en surrealisme. Gelukkig is er Engelse ondertiteling. Het is de première van PaasHaat, de nieuwe productie van het USVA Videocollectief. “We zijn vanavond twee keer uitverkocht en daarom moest er een derde voorstelling komen.” In zijn hippe jasje en met zijn nonchalant gekamde haar komt regisseur Arno Cupédo binnen met pizza’s. “Wie had de salami en wie de Hawaï?” Het collectief moet snel eten voor de première. Hun gezichten kenmerken zich door diepe wallen en kleine tevreden oogjes. “Ik weet niet meer hoe de film er in zijn geheel uit ziet”, zegt Cupédo. “Ik ben vooral blij dat ie af is. In mijn hoofd dollen alleen nog maar kleine shots.” Het collectief schoot PaasHaat begin dit jaar in Bakkeveen. Op een scherm boven de bar zijn foto’s te zien van de shoot. “Oh, het was zo koud”, vertelt Cupédo, terwijl hij zijn armen over elkaar slaat en ineen krimpt. “Er is een scène in de film waarin die jongen daar, Joep, naakt op de bevroren grond moest liggen. Bijna niet te doen!” Joep had er minder moeite mee. “Ik heb wel wat over voor een goeie scène. Alleen jammer dat ik een kwartier daar moest liggen terwijl er maar tien seconden in de film zijn gekomen.” Wanneer de zaal om half negen open gaat, worden bij de in-

Een 30-jarige vrouw heeft geprobeerd zich met een vals diploma aan te melden bij geneeskunde. Ze is vorige week donderdag aangehouden. De RUG kreeg het nepdiploma in het voorjaar toegestuurd. “Van twee documenten konden we direct al zien dat ze niet klopten”, vertelt Aart Korten van Algemeen Bestuurlijke & Juridische Zaken. Op het vwo-diploma en de cijferlijst stonden verschillende data. De vrouw heeft bekend dat ze het certificaat via Marktplaats heeft gekocht. De nepdocumenten worden voor bedragen tussen de 250 en 600 euro aangeboden. Of ze voor de rechter moet verschijnen, moet nog worden beslist. RUG-juristen krijgen gemiddeld eens in de twee jaar een vals diploma onder ogen. Korten: “Die variëren van knip- en plakwerk tot professionelere documenten.” Een nationaal diplomaregister moet vanaf 1 januari 2012 fraude tegengaan. [ peter keizer ]

Happietaria moet inleveren De opbrengst van het jaarlijkse goededoelenrestaurant Happietaria wordt dit jaar voor het laatst verdubbeld.

Foto Jeroen van Kooten gang geslepen worteltjes uitgedeeld. Achter een berg wortels en paaseieren is de robotpop te zien van de zombiehaas. Met versleten vacht, witte ogen en bloed besmeurde tanden verwelkomt hij de bezoekers. “Is dit nou de terrorhaas?”, vraagt een jongen aan zijn vrienden. “Hij is wel erg klein.” Zijn vrienden lachen: “Heb je wel eens de originele robot van King Kong gezien? Die was misschien wel kleiner.” “Het verhaal achter de zombie

robothaas is grappig”, vertelt een van de leden van het collectief. “We kochten hem bij een tweedehands winkel en hebben hem zelf opgeknapt. Om hem aan de praat te krijgen moest je hem een paar tikken geven, een keertje aan en uit doen en dan pas deed-ie het.” Het publiek lacht wanneer de monsterhaas wordt gevild met de geslepen wortel. En kijkt vol walging weg, wanneer het gestoorde zoontje van de jager zijn wortelsoep kokhalzend terugspuwt in de pan om de smurrie vervol-

gens weer op te eten. Na afloop applaudisseert het publiek zelfs twee keer. PaasHaat is een succes. Bij de uitgang zijn props te bezichtigen, zoals de afgebeten penis van de buurman, het pakje van de jager, zijn met bloed besmeurde bril en het afgehakte hoofd van de zombiehaas. De perfecte schets van, zoals al op de poster staat aangegeven: “Slijp uw wortels! De waanzin is nabij!”

Leerproces |  40 ja a r u k   |  Al veertig jaar lang is de UK een kweekvijver van journalistiek talent. Wat is er geworden van de medewerkers die ooit bij de krant begonnen? Ze vertellen ‘t zelf. Wat ik leerde als journalist bij de UK (en daarna): - Dat je bij de UK moest solliciteren om voor ze te mogen freelancen (terwijl het bij NRC Handelsblad of New Scientist voldoende was om met een goed idee te komen). - Dat je er zo’n 15 cent per woord betaald kreeg (en dat dat zelfs voor het armzalige freelanceklimaat in de rest van het land aan de gierige kant is). - Dat de kick van een artikel verkopen en ervoor betaald worden desondanks onvergelijkelijk is en blijft (en groter dan salaris krijgen voor een redacteursbaan).

- Dat je als man van de wereld onder natuurkundestudenten altijd nog als een wereldvreemde nerd beschouwd wordt in de gewone wereld (waarschijnlijk niet helemaal onterecht). - Dat er iets als onderwaterhockey bestaat, dat je daar als UK-journalist gewoon aan mee mag doen, zodat je mensen die op dat moment betere dingen te doen hadden erover kunt vertellen (en dat gek genoeg eigenlijk de essentie is van alle journalistiek) - Dat journalisten weliswaar vaak professionele zeikerds zijn die slecht weten hoe weinig ze eigenlijk weten, maar dat ze net zo vaak ook beschikken over gevoel voor humor, nieuwsgierigheid en toegankelijkheid, en een goed afgestelde bullshit-detector (en dat dat overal zo is). - Dat, zoals generaals zich voorbereiden op de vorige oorlog, journalisten zich nogal eens voorbereiden op het vorige schan-

daal. Even voor mijn aantreden als correspondent-economiefaculteit waren de economen er met veel rumoer niet in geslaagd hun onderzoeksschool goedgekeurd te krijgen door de KNAW (waarom dat zo belangrijk was weet ik niet meer). Onder mijn correspondentschap probeerden ze het opnieuw, en ik moest en zou met het SOM-schandaalverhaal deel twee gaan leveren. Ik mislukte jammerlijk, al had dat er misschien ook mee te maken dat de onderzoeksschool deze keer werd goedgekeurd. - Dat de deadline altijd sneller komt dan je dacht (zelfs als je er rekening mee houdt dat de deadline altijd sneller komt dan je denkt). Bruno van Wayenburg wetenschapsredacteur bij Intermediair Studentredacteur in 1998

De interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking (ICCO) die het bedrag aanvulde, krijgt zelf minder subsidie. “Het is spijtig, maar daarom gaan we dit jaar alles eruit halen wat erin zit”, zegt voorzitter Harry Dijkema van Happietaria Groningen. Ook de ondersteuning met bijvoorbeeld vergunningen en informatievoorziening die ICCO alle Happietaria’s in Nederland bood, staat op losse schroeven. Maar het is “niet onoverkomelijk”, zegt Dijkema. “Ook zonder ICCO blijven wij doorgaan.” [ vera verzijl ]

Studenten niet zo betrokken Het in januari opgerichte Platform Huisvesting Student en Stadjer (PHSS) kampt met problemen. Het doel is dat stadjers en studenten samenwerken om overlast terug te dringen. Maar de studenten tonen zich weinig betrokken. Officieel zijn veertien wijkverenigingen en elf studentenverenigingen aangesloten. Studenten komen nauwelijks opdagen bij vergaderingen. “Maar ze staan achter ons, al zijn ze zelf niet heel actief”, zeggen de initiatiefneemsters Karen Alons en Magda Rozenveld. Bestuurslid Matthijs Buijtendijk van Cleopatra ontvangt deze verslagen. “Ik heb helaas geen tijd gehad me er meer mee te bemoeien. Maar ik hou het wel in de gaten. Ik zal er binnenkort dieper induiken. “ Vicepreses Annelies Valk van Albertus zegt dat er twee studenten via verenigingskoepel Contractus naar de vergadering zijn geweest. “Misschien zijn wij de volgende keer aan de beurt. Wij leveren wel input. Wat voor input? Daar weet ik zelf niet zo veel van af.” Het platform bezint zich nu op de toekomst. [ anne carlijn kok ]


N I E U W S 3

UK 11 - 11 NOVEMBER 2010

Tandheelkunde wil ook bofprik De studentenfractie van de medische faculteitsraad wil dat tandheelkundestudenten beter en actiever worden geïnformeerd over de preventieve vaccinatiemogelijkheden binnen het UMCG. Daarvoor pleitte de fractie woensdag tijdens het maandelijks overleg met het faculteitsbestuur. Geneeskundestudenten zijn volgens de studentenfractie eerder geïnformeerd over vaccinatiemogelijkhe-

den tegen de bof en de Mexicaanse griep dan tandheelkundestudenten terwijl beide groepen met risicolopende patiëntengroepen te maken hebben. De studenten vinden dit kwalijk en eisten opheldering. Directeur Rob Hiemstra van het onderwijsinstituut legde uit dat niet de onderwijs- en onderzoekskant van het UMCG bepaalt welke groepen gevaccineerd worden. “De zorginstelling bekijkt welke patiënten we in het ziekenhuis het meest willen beschermen. Van daaruit wordt gekeken welke personeelsle-

den gevaccineerd moeten worden, bijvoorbeeld coassistenten en kinderverpleegkundigen.” Het gaat dus in de eerste plaats om het beschermen van de patiënten. Op aandringen van de faculteitsraad beloofde Hiemstra bij AV&M Bedrijfsgezondheidszorg, de dienst die de vaccinatierondes organiseert, navraag te doen naar het beleid. Ook beloofde het bestuur te kijken naar het beleid omtrent mensen die weigeren zich in te enten en mensen die langzaam reageren op de verplichte hepatitisvacci-

natie, de slow-responders. Uit het arbo-jaarverslag van 2009 blijkt dat vorig jaar 149 mensen van Sector F, de onderwijs- en onderzoeksafdeling van het UMCG, het H1N1-vaccin tegen de Mexicaanse griep hebben opgehaald. Van de afdeling tandheelkunde is volgens het rapport niemand gevaccineerd. De UK heeft het UMCG om een toelichting op haar vaccinatiebeleid gevraagd, maar mocht nog geen reactie optekenen voor het ter perse gaan van deze krant. [ nicole besselink ]

Student bedreigd en beroofd Een 21-jarige student is dinsdagnacht voor z’n huis in de Celebesstraat beroofd. Toen hij zijn fiets voor z’n woning neerzette, werd hij door een man met een steekwapen bedreigd en gedwongen geld en iPod af te geven. De student gaf z’n spullen af, waarna de dader er op een brommer vandoor ging. Een zoektocht naar de verdachte leverde niets op. “Het slachtoffer belde pas drie kwartier later de politie, dan is de pakkans wel erg klein”, aldus een politiewoordvoerder.

Garretsen nieuwe decaan FEB Harry Garretsen volgt in maart 2011 Elmer Sterken op als decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. De faculteitsraad stemde vorige week met de benoeming in. Garretsen is hoogleraar International Economics and Business en werkte eerder onder andere voor De Nederlandsche Bank. Garretsen heeft voor vijf jaar getekend. Sterken wordt volgend jaar de nieuwe rector magnificus van de RUG.

Huisjesmelker SP-jongerenorganisatie Rood en de landelijke studentenvakbond LSVb organiseren voor de zesde keer de Huisjesmelker van het Jaarprijs om aandacht te vragen voor de kamernood in Nederland. Vorig jaar blunderde de organisatie toen de Groningse kamerverhuurder Wim Bulten er onterecht van werd beschuldigd studentes te laten strippen voor een kamer. De organisatie bood excuses aan en beloofde klachten in het vervolg grondiger te onderzoeken. [ hop ]

007

Beste docent door Italiaanse humor

Hij was eigenlijk in Moskou voor een vergadering. Maar de geruchten waren er wel. ‘Ga maar slapen’, kreeg historicus Hans van Koningsbrugge, directeur van het Nederland-Rusland centrum in Groningen te horen. ‘En kijk morgen onder je deurmat.’ Inderdaad: daar lag de uitnodiging voor het staatsbanket in het Kremlin, in een envelop met gouden letters. Als een geheim agent werd hij in een geblindeerde bus naar het Kremlin gereden. Mobieltjes inleveren. Fotograferen verboden. Soldaten bij de poort. President Medvedev zelf, die het diner voorzat, sprak hij niet. Maar er waren genoeg andere hoge piefen met wie hij enkele woorden heeft gewisseld. Voor Groningen zijn daar nuttige connecties uit voort gekomen. Van Koningsbrugge: “Ik zit daar natuurlijk niet voor mezelf.” Dat zijn mobiele telefoon eindigt op 007 kan geen toeval meer zijn. Foto Reyer Boxem

TBK voortaan in handen van de bèta’s De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen gaat de studie technische bedrijfskunde (TBK) alleen organiseren. De opleiding behoudt zijn deels bedrijfskundige karakter. Nadat de faculteit en het college van bestuur hadden toegezegd om technische bedrijfskunde voort te zetten, was niet duidelijk in welke vorm dat zou zijn. TBK-studenten waren bang dat de invloed van bedrijfskunde zou verdwijnen. Maar decaan Jasper Knoester neemt deze zorgen weg: “De opleiding zal, net als voorheen, voor dertig procent bedrijfskundige vakken bevatten. We gaan mensen inhuren die deze vakken kunnen geven.” Naast de bestaande richtingen komen er nieuwe trajecten als biotechnologie. Over de financiering maakt de faculteit zich weinig zor-

gen. Knoester: “De basisfinanciering van de faculteit is een belangrijke bron om ze draaiend te houden.” De decaan vindt het cruciaal dat een studie iets bijdraagt. “Technische bedrijfskunde is een studie met goede instroom van studenten en biedt een ander perspectief dan onze andere opleidingen.” Studenten vreesden door alle tumult ook problemen met de accreditatie van de opleiding in 2013. Onnodig, zegt Knoester. “Als we bang waren geweest over accreditatieproblemen, zouden we nooit het besluit hebben genomen om door te gaan.” TBK-student Arjen Lammers, tevens faculteitsraadslid is blij. “We zijn tevreden en heel blij dat het bedrijfskundige aspect van de opleiding behouden blijft.” [ richard kootstra ]

Geen privacy voor studentenorganisaties Studentenorganisaties klagen over gebrek aan privacy op hun nieuwe werkplek in de studentenvleugel van het Duisenberggebouw op Zernike. De kamers zijn aan de bovenkant open. “Je moet er rekening mee houden dat mensen kunnen horen wat je zegt en met wie je in de kamer naast je zit”, zegt Tim van Huis van de faculteitsvereniging Ibn Battuta van ruimtelijke wetenschappen. “Iedereen kan alles verstaan, dus vertrouwelijke gesprekken voeren gaat niet. Daarvoor moeten we naar een kamer ergens anders in het gebouw.” Luuk Stelder, studentlid van het faculteitsbestuur ruimtelijke wetenschappen, herkent het probleem. ”Vertrouwelijke gesprekken, zoals sollicitaties, hou je liefst op je eigen kamer. Bij gebouwenbeheer zeggen ze dat er nog wat dingen gaan veranderen zodat het geluid gedempt wordt. Maar ik zie niet gebeuren dat er dan wél dat soort gesprekken ge-

voerd kan worden. Jammer.” Ook de studenten van International Business Research van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde noemen de gehorigheid irritant. “Soms staat de muziek van anderen heel hard of zijn ze aan het ouwehoeren terwijl wij bedrijven moeten bellen. “ Facility manager Bert Dieters zegt dat de dienst Vastgoed en Investeringen (VGI) koos voor open bouwen om zo de kosten van dure ventilatiesystemen uit te sparen. “Naar mijn idee heeft het VGI het op deze manier goed ingevuld. Bovendien, als de studentenorganisaties een keer een dichte ruimte nodig hebben, kunnen ze dat gewoon bij ons aanvragen.” [ anne carlijn kok ]

RUG-docent producttechnologie Francesco Picchioni heeft de Onderwijsprijs 2010 van de landelijke chemievereniging KNCV gewonnen. De prijs is bedoeld om nieuwe initiatieven en innovatieve projecten in het scheikundeonderwijs te stimuleren. Picchioni kan volgens zijn studenten met “een goede mix van jeugdige uitstraling en een gezonde dosis Italiaanse humor elk zwaar chemisch vak aansprekelijk maken”.

Petitie tegen kabinetsplannen De landelijke studentenorganisatie ISO is met elf andere organisaties de petitie www. minimaalnominaal.nl gestart tegen de kabinetsplannen om studenten, die vanaf volgend collegejaar meer dan een jaar studievertraging oplopen, 3000 euro extra collegegeld te laten betalen. Ook verliezen deze studenten het recht op hun OV-kaart. Hogescholen en universiteiten krijgen per trage student drieduizend euro minder van de overheid. [ hop ]

Meer nieuws: ukrant.nl of m.ukrant.nl (mobiel)


4 OPMERKELIJK

UK 11 - 11 NOVEMBER 2010

Sjors spreekt geen Duits “Je moet doen alsof je ouder bent”, zegt student Nederlands Sjors van Ooij (19). “Ik heb laatst een colbertje gekocht, dat ziet er strak uit. En ik leg uit dat ik vwo gedaan heb en nu studeer. Dan kijken ze sowieso al anders tegen je aan.” Door axel bogaerds Als studentdocent geeft Sjors van Ooij les aan leerlingen in 3 en 4 vmbo, op een middelbare school in Heerenveen. “De leerlingen zeggen wel netjes u en meneer Van Ooij. Dat is best gaaf”, zegt hij met een knipoog. Sjors is vorige week begonnen met zijn nieuwe bijbaan. Via StudentDocent, waar studenten zich kunnen opgeven voor een bijbaan in het onderwijs, kwam hij aan de vacature. Twee sollicitatiege-

sprekken later was hij aangenomen. “Ik ben officieel een Persoonlijk Assistent Leraar, of Pal. Mijn taak is voornamelijk om de leerlingen aan het werk te houden. Ik neem een groep apart, zodat de klassen kleiner worden en de begeleiding dus beter. En als er iets moeilijk is kunnen ze het aan mij vragen.” “Ik nam aan dat ik gewoon Nederlands zou geven”, zegt Sjors. Maar toen hij vorige week zijn rooster kreeg bleek het iets anders te liggen. “Ik geef en assisteer echt bij alles, van Nederlands tot wiskunde.” Verrassend genoeg levert dit geen problemen op. “Vorige week vrijdag heb ik bijvoorbeeld een groepje leerlingen geholpen bij het schrijven van een Duitse brief. En ik spreek echt überhaupt geen woord Duits. Maar die kinderen

gelukkig ook niet, dus ik kan nog steeds helpen.” “Het was wel echt heel vermoeiend”, zegt Sjors. “Die kinderen zijn echt ontzettend druk, lopen rond en hebben 25 minuten nodig om iets in hun agenda te zetten.” Maar desondanks zijn de eerste dagen wel goed bevallen. “Dit bijbaantje betaalt niet alleen goed, het is natuurlijk ook een beetje bedoeld om te kijken of leraar zijn me beetje bevalt. Tot nu toe is het leuk. En ik heb zelfs het idee dat ik de leerlingen wat heb bijgebracht.” Maar druk is het wel. “Behalve de studie zelf zit ik ook in het bestuur van de studievereniging van Nederlands. In principe is het dus niet te combineren, maar ik ga het toch doen. Ik heb het er wel voor over, een jaartje.”

25 fouten? Dat valt best mee! Je kunt wel leuk kunsten, cultuur en media willen studeren of Nederlandse taal en cultuur. Maar dat gaat niet zonder eerstejaarsdictee. Maandag was het weer zover. Slechte spellers wachtte eeuwige schande. Door richard kootstra Een student vond het ‘toppie’. Alleen niet voor elke maandag. Een ander vond het in het begin nog wel leuk. Maar 25 fouten later was het enthousiasme aanzienlijk gedaald. En dan waren er nog de twee heren die helemaal geen zin hadden en de toets opzettelijk wilden verneuken. Niet zo slim alleen om dat hardop te zeggen waar hoogleraar oudere Nederlandse Letterkunde Bart Ramakers bij was. De voorlezer van het dictee liet meteen merken dat hem niets ontgaat. “Heren, ik weet wie u bent.” Het dictee werd twee jaar geleden ingevoerd omdat de spelling van studenten KCM en Nederlands achteruit holde. Studenten worden weliswaar nog niet van de opleiding getrapt bij een onvoldoende – da’s op de Pabo wel

Foto UK anders – maar leuk is het niet om te kijk te staan als slechte speller. Zes lange, prozaïsche zinnen. moesten ze opschrijven. Zinnen met ‘whodunit’ en ‘middeleeuwen’. Met ‘penoze’ en ‘rendezvoustje’. Je kon een speld horen vallen en wie plande bij een buurman te gluren om te zien of hier een ‘d’ of een ‘t’ vereist was of allebei, liet het uit z’n hoofd vanwege de camera die alles registreerde. Uiteindelijk won studente Ne-

derlands Anniek met zes fouten. De scores werden verder met handopsteken bepaald, waarbij de meeste studenten tussen de twintig en vijfentwintig fouten leken te hebben. Léken. Want wie wil de enige zijn met – noem ’s wat – 55 fouten? Eeuwige schande! Vooral als je weet dat studenten met meer dan twintig fouten het advies krijgen om een opfriscursus te volgen.

?!

?? ! ! ‘Soms zie ik wel van die blikken’ Vraag & antwoord

Annemarie van Campen (25) schuift wekelijks aan bij het internetpanel in het WNL-ochtendprogramma ‘Ochtendspits’. Ze heeft haar eigen adviesbureau, Verse Overheid, en studeert communicatie- en informatiewetenschappen aan de RUG. Door Nicole Besselink

Vertel, hoe kom je als student in een tv-programma terecht? “Dat was eigenlijk heel simpel. Een vriend wist dat ze bij het programma panelleden zochten. Toen een redacteur erover twitterde, stuurde ik een berichtje terug met de vraag wat voor iemand ze zochten. Na wat mailtjes heen en weer kwam ik eind augustus in de pilot terecht. Het klikte met de medewerkers van het programma

en het ging blijkbaar goed, want ik zit er nu elke week.”

Heb je eigenlijk ervaring met tvoptredens? “Nee, het was helemaal nieuw voor me. Voor mijn bedrijf sta ik wel vaak voor een groot publiek en daar heb ik weinig moeite mee. Ik vind het vooral leuk om te doen en om iets nieuws uit te proberen.” Hoe combineer je je werk in het westen met een studie in Groningen? “Het is een kwestie van heel goed plannen. Als je net met een bedrijf begint, is het moeilijk te combineren met studeren. Dat hoor ik ook van anderen. Nu zit ik in wat rustiger vaarwater en staat het afronden van de studie op de eerste plaats. Ik heb eerst American stu-

dies gedaan, maar niet helemaal afgemaakt waardoor de tienjaarsgrens nu iets is om serieus rekening mee te houden. Gelukkig heb ik wat vrijstellingen zodat ik rap door de studie heen kan. Verder werk ik veel in de avonden en weekenden. Binnenkort verhuis ik naar Amsterdam, dan maak ik van de trein een klein kantoortje.”

Word je al herkend door medestudenten? “Nee, dat valt nog wel mee. Soms zie ik wel wat blikken, maar je weet natuurlijk nooit precies waarom.” Kunnen we nog meer tv-optredens van je verwachten? “Nou, ik vind het hartstikke leuk. Als ze me ergens vragen, zeg ik zeker geen nee.”

Bang voor |_

Want ’s nachts

|  ac h t e r g r o n d   |  Het Noorderplantsoen. Overdag een druk en geliefd park maar ’s nachts? Donker, stil en levensgevaarlijk. Tenminste, volgens de verhalen. Door anne carlijn kok Je wilde liever omfietsen, maar je bed lonkt. De spatborden van je fiets rammelen door de nacht en overstemmen het geruis van de bladeren. Toch hoor je iets ritselen en kijkt om. Niets. In de verte klinkt geschreeuw. Vast dronken studenten. Maar in je hoofd spoken de verhalen van je vrienden. Zonet, in de kroeg, kon je er nog om lachen, nu niet meer. In het Noorderplantsoen is het niet pluis. Dieven, verkrachters. En spoken. Voor veel studenten is het herkenbare situatie. En er zijn er genoeg die liever een stukje omfietsen. Zoals Dorien, derdejaars communicatiewetenschappen. “Voor geen goud ga ik ’s nachts alleen door het Noorderplantsoen. Waarom niet? Nou, vanwege de reputatie. Je weet wel: dat er meisjes aangerand of verkracht worden.” Dat is het effect van dit soort ‘enge’ verhalen, zegt Jurjen van der Kooi, expert op het gebied van traditionele volksverhalen. “Ze zijn waarschuwend van karakter. Een goede eigenschap, naar mijn idee. Het zou ’s nachts een stuk drukker zijn in het park zónder.” Het zijn vooral meisjes die bang worden, weet Van der Kooi. Hij was universitair hoofddocent volkskunde aan de RUG en gaf colleges over orale literatuur. “Studenten kwamen met verhalen over het Noorderplantsoen, meestal meisjes. De mannen grijnzen erom. Misschien zijn ze ook wel bang, maar laten dat niet merken. Dat hoort niet.”

‘Elk jaar duiken de verhalen weer op’ Maar niet alle meiden laten zich bang maken. “Door het plantsoen?”, vraagt Annemiek, tweedejaars student Nederlands . “Mwah, liever niet, maar het is wel de snelste weg. Ik hou er niet van om een omweg te maken.” Over de verhalen is ze nuchter. “Als je daar aan denkt terwijl je alleen door het donker fietst, ja, dan vind je elk geluidje eng. Niet aan denken dus.” Het bekendste verhaal is misschien wel dat over het spook van het Noorderplantsoen. Dat ‘spook’ komt bij voorkeur donderdagnacht, in de vorm van een om hulp roepend meisje, tevoorschijn. Een nietsvermoedende jongen die door het plantsoen naar huis fietst, ziet haar staan en pikt haar op. Maar als

Het Noorderplantsoen by night hij achterom kijkt, is ze verdwenen. Net als zijn portemonnee. Op het politiebureau geeft de jongen de volgende dag een beschrijving van het meisje. Daar halen ze een compositietekening tevoorschijn, waarin de jongen het meisje direct herkent. De agent vertelt hem dat het meisje vijf jaar eerder door haar vriend in het plantsoen is vermoord. “Een broodje-aap”, reageert Sylvia Sanders, voorlichter van de politie Groningen, op het verhaal over het spook. “Er is bij ons helemaal niks over bekend. Ik heb het nog aan de buurtagent gevraagd, hij is meer op de hoogte van die wijk, en hij weet ook nergens van. Van een compositietekening is ook geen sprake.” Van der Kooi kende het verhaal niet in deze vorm. “Maar sommige elementen zijn wel heel herkenbaar. Elk jaar duikt dit soort ver-


O P M E R K E L I J K 5

UK 11 - 11 NOVEMBER 2010

het Noorderplantsoen komt ze terug: het meisje dat er ooit vermoord werd

The Vanishing Hitchhiker Het is al laat als Richard in het donker naar huis rijdt. Hij is alleen en rijdt snel, want zijn vrouw en kinderen wachten. Dan, plotseling, staat hij vol op de rem. In de felle lichtbundels van zijn wagen ziet hij een eenzame figuur. Hij remt hard en draait zijn raampje omlaag. ‘Hulp nodig?’ De man knikt zwijgend, opent het portier en schuift op de achterbank. ‘Naar de stad?’ Weer die woordenloze bevestiging. Richard geeft gas. Een ongemakkelijk gevoel bekruipt hem. Hij werpt onrustige blikken op de lifter achter hem, maar die zegt geen woord. Dan draait Richard de straat in van zijn huis en stopt de wagen. ‘Verder ga ik niet,’ zegt hij, terwijl hij zich omdraait. ‘Je moet hier…’ Dan zwijgt hij. De lifter is spoorloos verdwenen.

Dit is de kernversie van ‘The vanishing hitchhiker’ een verhaal dat over de hele wereld in allerlei vormen wordt verteld. Vaste ingrediënten: een voertuig en een vreemde lifter die op een onverwacht moment oplost in het niets. Deze variant stamt uit de twintigste en eenentwintigste eeuw. Al sinds de zeventiende eeuw zijn er verhalen bekend, maar dan is het vervoermiddel een paard of een rijtuig, de lifter een onbekende reiziger. Foto Reyer Boxem

halen weer op. De tijd van het jaar leent zich daar uitstekend voor. De blaadjes vallen, het is druilerig en eerder donker. Een prima sfeer ervoor.” Maar Van der Kooi kent wel andere mythes over het Noorderplantsoen. “Het eerste dat ik hoorde was over een meisje dat ’s nachts alleen door het park fietst. Er springt iemand achter op haar fiets, breekt haar duimen en polsen zodat ze zich niet kan verweren en randt haar aan. Iets later hoorde ik er een over de smileys. Een groep jongens houdt in het plantsoen een meisje aan en vraagt haar of ze wil lachen of huilen. Met een mes bewerken ze dan haar gezicht zodat ze lijkt op zo’n poppetje, zo’n smiley.” De vraag is natuurlijk of er waarheid in deze verhalen zit. Dat is, volgens Van der Kooi, niet meer te achterhalen. “Ze bestaan al jaren en

zijn internationaal bekend. Ze komen overal vandaan, verdwijnen en duiken weer ergens op. Dan worden ze aangepast aan tijd en plaats. In Groningen is dat het Noorderplantsoen.”

‘Maar je moet na tien uur ’s avonds niet over die berg daar gaan banjeren’ Volgens Jan Visser, ook voorlichter bij de politie, is het Noorderplantsoen geen onveilige plek. Toch zijn er de afgelopen maanden verschillende incidenten geweest. Begin oktober vond er een beroving in het

plantsoen plaats. Een stel werd rond tien uur ’s avonds van hun rugzakken beroofd. Ze zaten op een bankje in het park toen er twee mannen opdoken die hen met een vuurwapen bedreigden en hun rugzakken meenamen. “Een gelegenheidsberoving”, zegt Visser. “Zo’n beroving is niet per se aan die bepaalde plek gebonden.” Dat zijn aanrandingen en verkrachting vaak wél. Eind september en begin oktober vonden er in het Noorderplantsoen verschillende aanrandingen plaats. Volgens Visser ben je in zo’n park wel kwetsbaarder. “Een zedendelinquent gaat eerder naar een park, ja, dat soort plekken trekt. Maar het beeld blijft wel dat het plantsoen veilig is.” Tenminste, als je op de doorgaande weg blijft. Visser: “Die weg is goed verlicht. Maar je moet na tien uur ’s avonds niet over die berg daar

gaan banjeren. Dat is vragen om moeilijkheden.” De aanrander is half oktober opgepakt en de rust is weergekeerd, zegt Visser. “Door de meldingen van die aanrander stonden we wel even op scherp en hebben we extra gepost. Net zoals toen met die schennispleger bij Zernike. Die kreeg een kick van het laten zien van z’n piemel, maar daar zit niemand natuurlijk op te wachten. Bovendien is het gewoon een misdrijf.” Door extra te posten kun je adequater reageren, verklaart Visser. “Zo is dat ook gegaan bij die aanrander. Het 22-jarige meisje meldde zich direct, gaf een goed signalement en de politie ging posten rondom het plantsoen. De man is vrijwel direct opgepakt bij de Noorderhaven.” De rust mag dan zijn weerge-

keerd, maar Cindy, eerstejaars logopedie, mijdt het Noorderplantsoen toch liever. “Er lopen nog meer vreemde figuren in Groningen en er zal er maar net weer een door het plantsoen rondstruinen met slechte ideeën, terwijl ik daar doorheen fiets. Ook hoor je veel verhalen over junks in het park. Ik zit er echt niet op te wachten dat er iemand ineens een spuit in mijn arm steekt als ik daar fiets.” De verhalen over het plantsoen, zullen volgens Van der Kooi, altijd blijven ‘rondzwerven’. “En dat is maar goed ook. Het heeft een mooie traditie van vertellen én, misschien belangrijker, het maakt meisjes voorzichtiger. Ook al geloof ik de verhalen niet, het is tóch een vervelende plek, mijn dochters fietsten er vroeger ook wel eens en dat vond ik nooit prettig. Gij zult zich niet onnodig in gevaar brengen.”


6 OPINIE Reacties

UK 11 - 11 NOVEMBER 2010

Pluis

korte reacties van maximaal 200 woorden graag voor maandag 12.00 uur mailen naar uk@rug.nl.

Inbraken

zaken bij ons huis verdiende ook zeker niet de schoonheidsprijs.

‘Dieven hebben vrij spel in studentenhuizen’ viel vorige week te lezen in de UK. Studentagent Huismans hekelde de lakse instelling van studenten met betrekking tot inbraakpreventie en noemde studenten ‘gemakzuchtig’. Ook mijn huis werd twee jaar geleden vereerd met een bezoek van een lid van het dievengilde. Een oplettende huisgenoot wist de dief te verjagen, maar kon niet voorkomen dat twee laptops werden buitgemaakt. Omdat mijn huisgenoot oog in oog met de dief had gestaan, was hij in staat om een betrouwbaar signalement door te geven. De dief was gevlucht, maar met de agenten werd afgesproken een zogenaamd ‘smoelenboek’ in te zien, een document met de afbeeldingen van notoire inbrekers. Keer op keer werden afspraken afgezegd door de politie en uiteindelijk mocht mijn huisgenoot maanden later langskomen, zonder succes. Deze gang van zaken heeft ons toentertijd hevig teleurgesteld en de recente opmerkingen van Huismans schoten ons dan ook in het verkeerde keelgat. Ik geloof meteen dat studenten laks zijn met betrekking tot inbraakpreventie, echter, de gang van

Khalid Boufadiss Student Internationaal & Europees Recht

Bijbeunen Ook ik geniet net als vele studenten elke week weer van de UK. In de laatste UK staat het artikel ‘Beun bij als proefkonijn’. Wat ik daarin miste is dat het ook mogelijk is mee te werken aan onderzoek bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Sinds januari van dit jaar is er een FEB Research Lab in het Zernike gebouw waar Marketing en HRM&OB onderzoek doen. Iedere student is welkom om hier deel te nemen aan onderzoek. Men kan meedoen voor geld of, soms, voor een zogenaamde course credit. Dit is geen ECTS punt, maar punten voor specifieke vakken die gegeven worden bij FEB. Standaard is de vergoeding voor een deelnemer die meedoet aan onderzoek is €7,= per uur. Via Nestor is er een informatiepagina beschikbaar onder My Organizations − FEB Research Lab. Reinder Dallinga Coördinator FEB Reseach Lab

Ingezonden mededeling

LAAT ZIEN DAT JIJ ALS TRAINEE THUISHOORT IN EUROPA GA NAAR TRAINEEBIJDEEU.NL EN MAAK KANS OP EEN UNIEKE VIPTRIP NAAR BRUSSEL

Wil je meedenken op het hoogste Europese niveau, te midden van de ambtelijke top? Ben je (bijna) afgestudeerd en zit je goed in je talen? Dan is een traineeship bij de EU zeker iets voor jou. Vanaf 3 januari kun je je weer inschrijven. Wil je eerst meer weten, kom dan naar onze Meet & Greet op 15 december. En om je kansen te vergroten op een traineeship bij de EU, doe je mee aan

PRESENTEER JEZELF AAN EUROPA op traineebijdeEU.nl. Misschien selecteren we jou wel voor een VIPTRIP naar Brussel.


U N I V E R S I T E I T 7

UK 11 - 11 NOVEMBER 2010

|  i n t e r v i e w   |  Studenten dromen niet meer. Of toch? Woensdag opende Rob Wijnberg (28), filosoof en hoofdredacteur van nrc next, het symposim ‘Durf te dromen’ van het Studentenplatform voor Levensbeschouwing (GSp). De UK sprak met hem op de redactie van next. Door janita naaijer Rob Wijnberg (28), filosoof en Nederlands jongste hoofdredacteur van een landelijke krant, is – hoe kan het haast anders − ontzettend druk. “Heb je een minuutje?” Wijnberg kijkt op zijn telefoon. “Nog een seconde?” Een blik op zijn beeldscherm. “Eigenlijk moet ik ook nog even iets bloggen over de iPad-actie.” “Zo gaat het dus de hele dag van acht tot tien”, zegt Wijnberg als hij even later plaatsneemt in een gemakkelijke stoel in het tl-verlichte aquarium. Midden in de snelle omgeving van de journalistiek moet je af en toe even stilstaan, vindt hij. “Ik probeer het goede van de filosofie toe te passen op de actualiteit van vandaag, zodat er nieuws ontstaat dat langer houdbaar is dan drie minuten.” Wijnberg praat snel. Hij denkt ogenschijnlijk nog sneller. En wanneer hij aan het woord is, tikt hij ondertussen onrustig met zijn voet. Alsof hij liever een versnelling hoger zou nemen.

Wat doet een zelfuitgeroepen nihilist (iemand die niets waarde toekent, jn) op een symposium over idealisme? “Dat ik volledig nihilist zou zijn, is in eerdere interviews verkeerd begrepen. Ik geloof in een subjectieve werkelijkheid en ben in filosofisch opzicht een pragmatist. Realisten vinden idealisten naïeve figuren, geitenwollen sokken die niet met twee voeten in de wereld staan. Dat vind ik een slecht argument. Het is niet dom om idealen te hebben, als je je maar bewust bent van de aannames die erachter schuilen.”

De hemel helpt je niet

Heb je zelf idealen? “Natuurlijk meet ik sommige dingen die ik doe af aan een hoger doel. Haalbaarheid speelt daarbij geen rol. Ik wil bijvoorbeeld de perfecte krant maken, ook al weet ik dat zoiets niet bestaat.” In je pamflet ‘Boeiuh, het stille protest van de jeugd’ schets je een beeld van de huidige generatie jongeren waar jezelf ook toe behoort. Op de hoogte van alles, maar nergens in geïnteresseerd. Waar is het idealisme gebleven? “Door de informatiesamenleving weten we heel veel over de wereld en gaan we onszelf als een steeds kleiner onderdeel van die wereld zien. We relativeren onze eigen invloed bij het oplossen van problemen daardoor. Klimaatverandering, wat kan ik daar nou aan doen? Een boom planten? Who cares. Om volbloed idealist te kunnen zijn, moet je weinig weten over hoe de wereld in elkaar steekt.” In je boek vertel je over een vriendin die last heeft van haar kennis. Ze wil wel vegetariër zijn, maar weet ook dat soja slecht is voor het regenwoud. “Socrates zei: hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je niks weet. In de postmoderne tijd is het geloof in het bestaan van één werkelijkheid verdwenen. Vooral jongeren weten dat de waarheid veel kanten heeft. Die complexiteit kan een verlammend effect hebben zodat je niet tot een keuze komt. Als je bij het zui-

Dus denk zelf! zegt Rob Wijnberg van nrc next Foto Kick Smeets / Hollandse Hoogte

Rob Wijnberg velschap staat, komt er bij wijze van spreken geen hand uit de hemel vallen die je vertelt welk product je het beste kunt pakken.”

Ben je zelf ook zo’n onverschillige, hedonistische student geweest? “Ja. Ik heb twee jaar bedrijfskunde gestudeerd aan de RUG. Een vreselijke studie. Veel te grote klassen, suffe docenten. Nou ja, ik zal het iets netter zeggen; docenten die hele suffe stof moesten brengen die ze zelf ook niet inspirerend vonden. Ik studeerde om punten te halen en om de kennis die ik opdeed zo snel mogelijk te vergeten. Ik ging veel uit, had veel vrienden. Een leuk leven, maar niet eentje waarvan je het gevoel had dat het in het teken stond

van iets zinvols.”

Wat zorgde voor de omslag? “Toen ik filosofie ging studeren, besefte ik me dat dat zinvolle niet uit de hemel komt vallen, maar dat ik het zelf moest bedenken. Als niets nog uitmaakt, kan dat enorm veel vrijheid geven. Ik zie veel dingen als een experiment. Wat de mens nodig heeft, is moed om te kiezen. Zekerheid kunnen we niet krijgen.” Wat houdt ons tegen als het zo simpel is? “Veel jonge mensen hebben last van zelfonderschatting. Maar de onderschatting door anderen is minstens even zo groot. Op de universiteit regeert de middelmaat en de media

schuiven het nieuws in hapklare brokken naar binnen omdat ze denken dat jongeren dat willen. Als je heel lang zo benaderd wordt, ga je een lang of ingewikkeld college of artikel al gauw saai vinden.”

Wat voor krant wil je maken bij nrc next? “Ik wil lezers informeren op een manier die boven de waan van de dag staat. Jonge mensen aanspreken met moeilijke dingen. Meer weten in minder tijd, is de slogan van de krant. Minder tijd gaat goed. Maar meer weten, moet nog beter worden. Ik zou het mooi vinden als deze krant een nieuwe definitie van journalistiek bedenkt die beter voldoet

aan de complexiteit van de wereld.”

Staat die wens in dienst van een hoger doel? “Andere mensen laten zien dat er veel interessants gebeurt dat invloed heeft op je leven, vind ik al een doel op zich. Daar krijg je geïnteresseerde mensen van die zich betrokken voelen. Plato zei dat het grootste gevaar van apathie is dat je geregeerd wordt door je minderen.” Komen we toch weer uit bij dat verlammende, zinloze gevoel als je voor het zuivelschap staat. “Inderdaad. Het maakt me niet uit wat mensen pakken, als ze maar iets pakken. En dat voorstadium begint met interesse.”


8 WETENSCHAP

UK 11 - 11 NOVEMBER 2010

IJskoud aan de |  i n t e r v i e w   |  In veertig jaar groeide

De rest zit er op extern geld, soms al jarenlang. Door de vele internationale connecties zetten deze onderzoekers de RUG op de kaart, gelooft Hacquebord. “Ook als we in zo’n internationaal forum zitten als waarnemer, is duidelijk dat we van de RUG komen.” Hacquebord heeft genoten. “Ik heb de wereld afgereisd, was betrokken bij internationale ontwikkelingen, deed onderzoek dat ik leuk vond en werd er nog voor betaald ook.” Maar wat was er leuk aan zo’n ijskoud onderzoeksonderwerp? “Het gebied is vreselijk mooi, ik voel mij er thuis. De natuurlijke omstandigheden zijn extreem, dat is ook leuk. En ik kon deze afdeling runnen als een soort ondernemer. Maar vooral: het hele Noorden, het poolgebied, heeft mij gewoon gegrepen.”

het Arctisch Centrum uit van een simpel platform voor RUG-wetenschappers tot een internationaal erkend kennisinstituut. Louwrens Hacquebord maakte er dik dertig jaren van mee. Door René Fransen Hij leidde net een paar reizen naar Spitsbergen (onder meer voor NRC-lezers en RUG-alumni), was op een internationaal congres in Rusland waar Vladimir Poetin sprak over de Russische claim op het Noordpoolgebied, en moet zo weer weg naar een volgend congres. En hij schrijft zijn memoires, die een dikke dertig jaar onderzoek in de Arctis omvatten. Louwrens Hacquebord ís een beetje het Arctisch Centrum van de RUG. Hij is sinds 1985 directeur van het centrum dat nu veertig jaar bestaat. Eind jaren zeventig begon hij als coördinator, promovendus en enig personeelslid. “Het was toen een platform voor RUG-onderzoekers die iets met de regio hadden. Zes hoogleraren, uit de letterkunde, geschiedenis en geografie, waren begonnen”, vertelt Hacquebord. De eerste tijd was er om het jaar een symposium. “Dan kwamen mensen van buiten iets vertellen. Inmiddels zij wíj de specialisten die gevraagd worden.” Ergens in 1974 suggereerde een Zweedse hoogleraar dat de Nederlanders eens werk moesten maken van Smeerenburg, een zeventiende-eeuwse traankokerij voor Nederlandse walvisvaarders, op het eilandje ‘Amsterdam’ op Spitsbergen. Het college van bestuur stak er wat geld in, waar Hacquebord – fysisch geograaf en archeoloog, en destijds als ambtenaar op een Haags ministerie betrokken bij natuurbeleid – voor vijf jaar van werd aangesteld. Hij regelde de expeditie en deed zelf onderzoek. Ondersteuning was er nauwelijks. “Ik haalde geld binnen bij sponsoren. Een buitensportmerk, Carl Denig, leverde uitrusting. Elsevier Magazine betaalde om een journalist mee te mogen sturen en de NOS voor een documentaire.

Schuilen tijdens veldwerk in Vashamna (zie kader rechtsboven) Daarnaast waren er tal van kleine sponsoren.” Zeven man gingen er naar Spitsbergen in 1979. “Het bleek erg moeilijk om bij Amsterdam eiland te komen, dus voor de tweede expeditie kochten we een oude loodsboot. Terwijl wij onderzoek deden, werd die verhuurd aan een reisorganisatie. Poolreizen zijn nu gebruikelijk, maar toen niet.” Ondernemend onderzoek bleek Hacquebord op het lijf geschreven. Maar er kwam ook geld uit officiële kanalen. Bij onderzoekfinancier NWO werd en wordt regelmatig succes geboekt. “De laatste subsidie betrof vier promovendi en een postdoc. Ruim een miljoen euro.” Andere universiteiten sloten zich aan bij expedities van het Arctisch Centrum, dat veranderde in een kenniscentrum. “Belangrijk was dat wij werden gevraagd om het Nederlandse onderzoek te vertegenwoordigen in internationale commissies en instanties die zich met de poolregio’s bezighouden”, vertelt Hacquebord. Van het ministerie van Buiten-

landse Zaken krijgt het centrum jaarlijks een ton voor dit soort vertegenwoordigingen. “Het bedrijfsleven, zoals Shell, GasTerra of de baggeraars van Boskalis, zijn daar zeer op gespitst.” Door het commissiewerk weten Hacquebord en de zijnen wat er speelt. “En dan word je ook gevraagd om mee te werken in projecten.” Het onderzoek draait nu om twee thema’s: exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en gezondheid bij vogels. “Dat eerste loopt van

Foto Frits Steenbergen walvissen in het verleden tot olie nu.” De biologen doen het vogelonderzoek. “Gedragsbioloog Rudi Drenth begon met onderzoek naar ganzen op Spitsbergen. Alleen bleken die later uit Schotland te komen. De Nederlandse ganzen gingen naar Siberië.” Op dit moment lopen er zo’n veertien onderzoekers rond op het centrum. De minor Arctische studiën (van antropologie tot biologie en klimaatwetenschap) trekt jaarlijks zo’n vijftig studenten. “En onze vaste staf is anderhalf fte!”

Het veertigjarig bestaan van het Arctisch Centrum begint zaterdag met een feestelijke bijeenkomst in het Academiegebouw. De ‘Poolnacht van Groningen’ duurt tot en met 14 januari – het tijdsbestek dat de zon niet opkomt boven de Poolcirkel. Zie ook: op www. depoolnacht.nl.

Grafveld in Smeerenburg Foto Ben Bekooy

Veldwerk op Spitsbergen

Foto Arctisch Centrum


W E T E N S C H A P 9

UK 11 - 11 NOVEMBER 2010

Knikkeren met taal

top

|  v o o r a f   |  We doen het allemaal, maar hoe hebben we het ooit geleerd? Het leren van een taal gaat met vallen en opstaan. En als je oud wordt, kan zelfs je moedertaal wat wegzakken. Door René Fransen

“Kijk, deze drie tenten zijn kort na het nemen van de foto weggeblazen door een storm”, vertelt Frits Steenhuisen. Hij was met drie collega’s veldwerk aan het doen. Twee tenten konden ze terugvinden, maar opzetten lukte niet in de storm. “Er was een hut vlakbij, maar die was dermate bouwvallig dat we hem alleen als kookhut gebruikten. Toch moesten we daarin blijven totdat de storm ophield.” Ze sliepen er twee nachten, met gepakte rugzakken voor het geval de hut zou instorten. “Dan konden we volgens de kaart twintig kilometer verderop nog een hut vinden. Veel later ben ik nog eens naar die plek toe geweest. Daar bleek alleen nog de fundering zichtbaar, dus het is maar goed dat onze bouwval het vol heeft gehouden.” (Foto Louwrens Hacquebord).

Met je rugzak naar het niets |  ac h t e r g r o n d   |  Wat doen de mensen van het Arctisch Centrum nu eigenlijk? En wat hebben een antropoloog en een milieukundige aan elkaar? Door René Fransen Tekke Terpstra is scandinavist en cultureel antropoloog en tweedejaars promovendus bij het Arctisch Centrum. Frits Steenhuisen is milieukundige en werkt er sinds 1992 als projectmedewerker. Allebei zitten ze als waarnemer in een internationale commissie die valt onder de Arctic Council: Terpstra in de Sustainable Development Working Group (SDWG), Steenhuisen in het Arctic Monitoring and Assessment Program (AMAP). Een antropoloog en een milieukundige in één instituut, dat zie je niet vaak. Is het ook nuttig? Steenhuisen vindt van wel. “Ik onderzoek zelf hoe kwikvervuiling in het Arctisch gebied terechtkomt, vooral vanuit China en Noord Amerika. Dan praat je over nano- of milligrammen kwik en wat er nog acceptabel is. Maar tijdens zo’n bespreking bij AMAP stond er een Groenlandse arts op, die zei: ‘Dat is heel leuk, maar ik maak me vooral zorgen om de sociale leefomgeving, de zelfmoorden en het alcoholisme. Hoe staat dat in verhouding tot die nanogrammen kwik?’ De biologiestudenten die hier de minor volgen, krijgen ook die kant van

het verhaal te horen.” Terpstra onderzoekt hoe ­Inuït (de officiële naam voor Eskimo’s) die vanuit Groenland naar Denemarken trekken (Groenland is Deens grondgebied), of van Noord- naar Zuid-Canada, integreren in de maatschappij. “Ze zijn daar vaak negatief in het nieuws, net als bijvoorbeeld Antillianen hier.” Het is geen onderwerp van zijn onderzoek, maar klimaatverandering kan een reden zijn om te emigreren. Terpstra: “Er komen fellere stormen in het gebied, en de kusten zijn niet zo stabiel. Door erosie verdwijnt er soms een heel dorp.” Voor zijn onderzoek spreekt Terpstra Inuït in Denemarken en Canada. “In Denemarken komen ze in een andere cultuur en moeten ze zich in het Deens redden. Bovendien, de grootste stad in Groenland heeft 15.000 inwoners. En je hebt er vrijwel geen bomen.” Wat overigens niet wil zeggen dat de Inuït uit de prehistorie komen. “Ze hebben in Groenland soms een modernere tv in huis dan ik hier.” Inuït wonen al lang niet meer in iglo’s op het ijs. Terpstra komt voor zijn onderzoek vooral in stedelijke gebieden. “Ik heb een keer een Inuk (enkelvoud van Inuït, rf) geïnterviewd in de McDonalds.” Ook kreeg hij na een interview in Denemarken een tip hoe hij nog meer immigranten uit Groenland kon vinden: zijn gesprekspartner

zou het volgende weekend een Tupperwareparty geven, waar ze veel Inuït verwachtte. Terpstra ging er heen. “Dat zou ik in Nederland dus niet zo snel doen.” Hij bracht zijn tienerjaren door in Denemarken en heeft mede daardoor een zwak voor de Noordelijke regio. “Groenland heeft sinds 2009 een grotere mate van zelfbestuur. Het is ook heel mooi te zien hoe het zelfbewustzijn zich daar ontwikkelt.” Steenhuisen is gespecialiseerd in het modelleren van data. Hij deed eerder al onderzoek naar de gevolgen voor Noorwegen van de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl, in 1986. En nu dus kwik, dat vooral vrijkomt uit kolenvuurtjes in China en bij kleinschalige goudwinning in Afrika. “Ik ben toevallig bij het Arctisch Centrum terechtgekomen, maar het Noorden trok mij ook. Het is een overweldigend en weids landschap, maar je moet ook op je knieën om het te waarderen: de plantjes zijn erg klein!” Steenhuisen werkt ook als gids voor reizen naar beide polen. Hij heeft ook reizen voor minor-studenten begeleid. “Die hebben vaak alleen kampeerervaring in Zuid-Frankrijk opgedaan. Dan sta je met je rugzak in Spitsbergen aan de rand van een klein dorpje en loop je de wildernis in. Je ziet de studenten vertwijfeld kijken: daar is toch helemaal niets! En daar zomaar heenlopen, dat is een schok voor ze.”

Expedities naar Smeerenburg (foto 1 en 2, Ben Bekooy) en testen van overlevingspakken (foto Frits Steenhuisen)

Een klein meisje zit achter een knikkerbaan. Iemand zegt: “Je mag een knikker twee keer laten rollen.” Blij pakt ze een knikker en laat die van de baan afrollen. Dan pakt ze een tweede knikker, die ze ook laat rollen. “Volwassenen zullen na zo’n zin dezelfde knikker twee keer laten rollen”, vertelt RUG-taalkundige Petra Hendriks. “Maar tot een jaar of zes kunnen kinderen niet de juiste redenering volgen om te achterhalen wat de spreker bedoelde.” Hendriks onderzoekt hoe kinderen met taal omgaan, onder meer via een eye tracker, een computerscherm met ingebouwde web­cams die de ogen van een proefpersoon volgen. Waar een kind naar kijkt tijdens een opdracht zegt iets over welke regels en processen er meespelen bij het begrijpen van taal. Promovenda Sanne Kuijper werkt ook met de eye tracker. Zij onderzoekt of kinderen met autisme of ADHD anders reageren, anders met taal omgaan dan leeftijdsgenootjes. “Kinderen met autisme of ADHD hebben moeite om rekening te houden met hun gesprekspartner”, legt Kuijper uit. En dan is het lastiger om te bedenken wat die gesprekspartner bedoelt. Op dit moment is zij bezig de resultaten van een eerste serie proefpersoontjes met autis-

me te analyseren. Maar de taalonderzoekers van de RUG kijken niet alleen naar kinderen. “Bij ouderen zie je soms een achteruitgang in taalvaardigheid. Ze gaan bijvoorbeeld overdreven vaak voornaamwoorden als ‘hem’ gebruiken”, zegt Hendriks. Ouderen die weinig praten met anderen hebben daar meer last van. “We zien dat de taalvaardigheden die kinderen het laatst leren, bij ouderen het eerst verdwijnen. Tv kijken of lezen houdt die achteruitgang niet tegen. Het is dus echt use it or lose it.”

Donderdag 18 november leidt Femke Kramer in het Kenniscafé het gesprek over taalontwikkeling. Naast Petra Hendriks en Sanne Kuijper is ook Monika Schmid te gast. Zij doet onderzoek naar het leren van een tweede taal. Het Kenniscafé is een activiteit van Studium Generale, met steun van de Universiteitskrant en ScienceLinx, en vindt plaats in de kelder van het Newscafé, van 17.00 tot 18.30. Toegang is vrij. Zie ook www.kennisdebat.nl

-auw!

Neef Neanderthal Door René Fransen De Neanderthaler heeft een slechte naam. Vooral in het Engelse taalgebied is Neanderthal een scheldnaam voor een ontzettend domme hork. Toch is al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw bekend dat neef Neanderthal helemaal niet zo dom was. Maar hoeveel verschilde deze neef van ons, Homo sapiens? Daar is het afgelopen jaar een boel extra informatie over verschenen. Sieraden bijvoorbeeld, die door Neanderthalers zijn gemaakt. En in september bleek ons ‘domme’ neefje ook gereedschap te hebben gemaakt, zoals pijlpunten en mogelijk vishaken. De meest spectaculaire publicatie dit jaar was ongetwijfeld de ruwe versie van het Neanderthal-genoom. Neef Neanderthal bleek dezelfde mutatie in het Fox2p gen te bezitten die wij hebben en die cruciaal is voor ons spraakvermogen. Eerder was al uit een fossiel strottenhoofd gebleken dat neef vermoedelijk kon praten. Maar had hij wat te zeggen? Archeologisch bewijs voor handel of religie ontbreekt. Wellicht hadden ze niet de breinkracht voor symbolisch denken dat hiervoor nodig is. Een recente studie naar Neanderthal-melktandjes (deels gedateerd in het Centrum voor Isotopenonderzoek van de RUG) laat zien dat een anderhalf jaar oude peuter naar moderne begrippen al behoorlijk fors is. Neanderthalers waren vroeger volwassen, ze ontwikkelden zich dus anders dan wij. Daar komt deze week een studie uit Nature bij, die laat zien dat een voor moderne mensen cruciale ontwikkelingsfase van de hersenen bij neef Neanderthal ontbreekt. Direct na de geboorte zijn onze hersenen ietwat langgerekt, in de eerste twee jaar worden ze ronder. Dat hangt samen met het aanleggen van complexe verbindingen, nodig voor emoties, sociale vaardigheden en taalvermogen. Neanderthalers houden langgerekte hersenen, wat suggereert dat ze minder goed waren in deze zaken. Neanderthalers verdwenen uit Europa toen Homo sapiens hier verscheen. Het genoom-onderzoek liet wel zien dat er enige uitwisseling van genen heeft plaatsgevonden: er was onderlinge seks en voortplanting. Maar daar zijn natuurlijk niet altijd veel woorden voor nodig.

In deze rubriek presenteert de UK opvallend, schokkend of lachwekkend nieuws uit de wereld van de wetenschap.


10

@UK

H ok

Alain Pizzabakker Vijf jaar oud, blond en naïef, maar ik wist wat ik wilde. Mijn klasgenootjes wilden dokter, politieagent of piloot worden. En ik? Pizzabakker! “Lekker zelf maken en beleggen”, riep ik tegen Miquel, een bevriende pizzabakker van m’n vader. Het vooruitzicht was simpel: samen met Miquel m’n leven lang pizzabakken en zijn ristorante overnemen zodra hij het loodje legde. Geen jarenlange theorie, maar keiharde pizzabakpraktijk. Ik droomde van de beste pizza’s van Kampen, rijkelijk belegd. De pizza’s salami, calzone en con tonno zouden de oven uitvliegen en de plaatselijke bambini in extase brengen. McDonald’s kon wel sluiten. Bijna vijftien jaar later denk ik met weemoed terug aan mijn naïviteit. Het studentschap is heerlijk, toch zou ik af en toe pizzabakker willen zijn. Even niet studeren. Tijdelijk verlost van hemagglutinatie-inhibitie assays, autoreactieve immuuncellen en chemische structuren, zoals benzeenringen, flavonoïden en antioxidanten. Wederom een droom: pizzabakken is geinig, maar niet prikkelend voor de geest. Dan besef ik weer hoe gelukkig ik ben met een goed stel hersens. Terug in de realiteit nadert het tentamen. “Lekker zelf maken en beleggen” is verworden tot dat ene extra olijfje dat ik op een diepvriespizza leg voor ik ’m in de magnetron stop.

Alain Dekker is tweedejaars biomedische wetenschappen

UK 11 - 11 NOVEMBER 2010

|  s e r i e   |  Wat zegt jouw kamer over jou? De UK snuffelt iedere week rond in het huis van een student, op zoek naar bijzondere verhalen achter de gevonden voorwerpen. Door diane romashuk

1

Hokbewoner:

Marieke Stuurwold, 27 jaar, studente onderwijskunde, woont in de Oosterpoort maar zit in gedachten vooral bij haar vriend in Indonesië. Hij is daar voor zijn masteronderzoek. Op het Hok-moment is hij in Singapore omdat hij het land uit moest om zijn visum te kunnen verlengen. Terug gaan naar Jakarta kan niet: vanwege de uitbarstingen van de vulkaan Merapi werd zijn vlucht geannuleerd. “Tsunami, aardbeving, vulkaan, onrustige demonstraties. Ik weet dat Indonesië groot is maar met al die rampen maak ik me toch best zorgen. Hij zal maar net op de verkeerde plek zijn krantje halen.”

2

4 2 3

Laptop

“Deze laptop ligt al zes weken opengeschroefd op tafel. Er was een glas wijn overheen gevallen. Tegen mijn ouders heb ik maar gezegd dat ik mijn computer in plaats van de plant water had gegeven. Hopelijk is de harde schijf nog te redden. Laatst lag er een hele laag stof op dus heb ik hem gestofzuigd. Dat heeft waarschijnlijk niet geholpen.”

Foto’s Reyer Boxem

3

“Wat is dit nou weer voor decadente plek, Fleur?” “De Winter, dit is gewoon een gezellige tent. En trouwens, ik trakteer, dus ik beslis waar we lunchen. Dat was altijd al de afspraak.” Daniël zucht en kijkt Fleur aan. Haar blauwe ogen staan strak, ze meent het. “Oké, waarom ook niet? ’t Feithhuis.” “Inderdaad De Winter, waarom

ook niet.” Fleur geeft hem een knipoog en samen gaan ze de trappen op naar het restaurant. Pas als ze voor hem loopt, valt het Daniël op. “Hoezo heb jij je mantelpakje aan? Heb je een congres van rechten of zo?” “Nee, ik vertel het je zo wel.” Ze nemen plaats bij het raam, met uitzicht op de tuin. Fleur staart zenuwachtig naar de kaart. Een naar onderbuikgevoel zorgt ervoor dat ze af en toe kippenvel krijgt. Hoe zou Daniël reageren op het feit dat ze onverwacht een stage in Amsterdam gekregen heeft?

Tijgereend

“Iedereen ziet hem voor een bij aan, maar het is een tijgereend op wieltjes. Hij komt uit een Duitse tekenfilmserie, Janosch, waarin hij niets doet maar altijd in beeld is. Sinds mijn twaalfde is hij bij me. Als ik op reis ga, zit hij in de vliegtuigstoel bij me ingesnoerd

Lange nachten, diepe glazen... (10) Terugtweet: Daniël gaat op in het studentenleven bij Albertus. Fleur daarentegen wil verder met haar leven en heeft een stage in Amsterdam aangeboden gekregen.

1

omdat ik last heb van vliegangst. Mijn vriend vindt dat vreselijk. Hij vindt ook dat ie stinkt. Hem in de wasmachine doen vind ik zielig.”

4

Webcam

“Van de week stond er een meneer voor mijn deur die mij twee bioscoopkaartjes voor Paranormal

’t Feithhuis

“Daan? Ik wil je wat vertellen.” Daniël kijkt naar de kaart. “Zouden ze hier van die lekkere tosti’s zoals bij De Mof hebben? Of is het allemaal gevulde vijgen en shit die ik niet lust?” “De Winter, ik heb nieuws…” “ Trouwens, ik hoorde gisteren van een bijna clubbie wat er laatst gebeurd was. Je weet wel, toen je me wakker belde?” Daniël kijkt met een grijns naar Fleur, alsof hij haar het mooiste verhaal ooit zal gaan voorschotelen. “Ik schijn echt helemaal de weg kwijt te zijn geweest. Ik heb mensen uitgescholden en de hele

plee van ’t Vaatje ...” “Daan, alsjeblieft! We gaan zo lunchen.” Fleurs stem klinkt kil. “Wat is er toch met jou de laatste tijd? Je bent echt krengerig!” “Daniël, ik moet je wat vertellen.” “Nee, Fleur, ik was aan het vertellen... Ik.” Fleur schudt haar hoofd. “Daan, ik heb hier geen zin in. Luister, ik ga in januari op stage naar Amsterdam.” “Wat?!” Het is alsof hij zich in zijn gezicht gestompt wordt. “Hoezo heb je dit niet met mij overlegd? En je zei altijd dat je een stage zo lang moge-

Activity 2 en deze night vision webcam gaf. Gewonnen met een prijsvraag op internet. Ik doe mee tijdens tentamens of als ik aan mijn scriptie werk. Wat het me heeft opgeleverd? Een wrap-pakket, een rollade, een tent en bioscoopkaartjes. En een camera waarmee ik geesten in mijn kamer kan opnemen. Ik denk dat ik hem op Marktplaats zet.”

Foto Liz Main

lijk zou uitstellen!” “Dat heb ik ook gedaan, Daniël. We zijn al ouder, besef je dat niet? Ik wil iets van mijn leven maken!” Tranen springen in haar ogen. Daniël staat op: “Ik heb jou niets meer te melden, mevrouw ‘ik-voelme-te-goed-voor-iedereen’!” Hij draait zich om en loopt weg. Stil kruipen de tranen over Fleurs wangen. Ze haalt haar vingers door haar haar, kijkt naar buiten naar de goudgele bladeren en zucht: “Een Wordt vervolgd > koffie graag!”

Reageren? langenachten@gmail.com


11 t/m 18 november 2010

Mededelingen 1

Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers

Algemeen Studium Generale Groningen Everything about… Stress en het geheugen Wat is stress? Wat zijn de oorzaken en hoe kunnen we er het beste mee omgaan? Stress heeft een belangrijke invloed op ons geheugen. Zo kunnen we stressvolle of emotionele gebeurtenissen langer, maar vooral beter, herinneren. Hoe emotioneler de gebeurtenis, hoe beter het wordt opgeslagen. Tegelijkertijd hebben we juist problemen om tijdens stressvolle perioden herinneringen uit ons geheugen op te halen. Wat is de invloed van stress op ons geheugen? Prof.dr. Benno Roozendaal leidt vanaf 2008 bij Neurowetenschappen aan de RUG een onderzoeksgroep naar de effecten van stress op geheugen. Datum: maandag 15 november. Aanvang: 16.30 uur. Plaats: Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33. Toegang gratis. Biologische klok en Kosmische tijd - Dubbellezing Onze biologische klok dicteert de dagelijkse ritmes in ons lichaam. Ze maakt dat onze lichaamstemperatuur varieert van ’s avonds hoog tot ’s morgens laag, dat we in de middag het beste tegen pijn kunnen en dat we uiteindelijk beter kunnen gaan slapen. Spreekster en RUG-biologe dr. Marijke Gordijn onderzoekt de werking van licht op de biologische klok, het slapen en waken en het welzijn van mensen. Tijdens de tweede lezing neemt hoogleraar astrofysica Peter Barthel ons mee op reis langs kosmische tijdzones. In de kosmos is veel extreem: afstanden, schalen, dimensies, processen. Datum: Dinsdag 16 november. Plaats: Academiegebrouw. Aanvang: 20.00 uur. Kaarten: € 2,50 / voor studenten gratis. Hoe leer je een taal? Wat gebeurt er in ons hoofd als we een taal leren? In het Eye Lab van de RUG volgen wetenschappers de oogbewegingen van kinderen tijdens verschillende taaltestjes. Op die manier kunnen ze achterhalen welke taalregels kinderen hanteren. Ook het leren van een tweede taal is interessant voor onderzoekers. Kinderen kunnen dat schijnbaar moeiteloos, maar bij tieners gaat het al lastiger. Bij emigranten kan een tweede taal de eerste juist verdringen. Femke Kramer spreekt met Petra Hendriks, hoogleraar semantiek en cognitie en leider van het Groningse Eye Lab, hoogleraar Engelse taal Monika Schmid, gespecialiseerd in taalverlies en tweetaligheid, en Sanne Kuijper, die onderzoek doet naar taal bij kinderen met autisme of ADHD. Datum Kenniscafé: donderdag 18 november. Aanvang: 17.00 uur. Plaats: Kelder Newscafé, Waagstraat 5. Toegang: gratis. Religion Religie is een wijdverbreid cultureel fenomeen. Maar waar komt de behoefte vandaan om in een God of een bovennatuurlijke kracht te geloven? Waarom bestaat er überhaupt zoiets als religie? In deze lezingenreeks gaan sprekers uit verschillende academische achtergronden in op de

> Verzorgd door de UK; eindredactie, tel. 3636699 > Mededelingen kunnen ingediend worden via www.universiteitskrant.nl > Aanleveren is mogelijk tot uiterlijk maandag 10 uur voor de UK van dezelfde week > De volgende UK verschijnt op 18 nov. 2010 oorsprong, ontwikkeling en toekomst van religie. Op dinsdag 23 november start deze Engelstalige serie met ‘The Psychology of Souls’ door evolutionair psycholoog Jesse Bering (Queens’ Universtiy in Belfast). Vervolgens hervertelt RUG-hoogleraar Godsdienstwetenschappen Kocku von Stuckrad op dinsdag 30 november de religieuze geschiedenis. Zijn lezing op dinsdag 7 december gaat over de toekomst van religie en spiritualiteit. Voertaal Engels. Plaats: Academiegebouw. Aanvang: 20.00 uur. Kaarten: € 2,50 / voor studenten gratis. Kaarten en informatie Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Bureau Studium Generale Groningen, Oude Boteringestraat 13, tel. (050) 363 54 63; Universiteitswinkel, Oude Kijk in ’t Jatstraat 39; Boekhandel selexyz scholtens, Guldenstraat 20 studium@rug.nl www.rug.nl/studium

Centrum voor Informatie Technologie Computercursussen Excel gevorderd – 15 t/m 24 november (maan-, woens- en vrijdag) Slimmer werken met Excel – 16 november Webplatform – 17 t/m 18 november Open Leercentrum – 18 november Powerpoint Mod: complexe pres. – 22 november SPSS (UK) – 22 t/m 25 november Excel Mod: database/geg.reeksen en draaitabellen – 23 november Open Leercentrum – 25 november Publishing (UK) – 29 november t/m 1 december Excel basis – 29 november t/m 2 december Access basic (UK) – 29 november t/m 3 december Word: keuzemodule Inschrijving RUG-medewerkers en -studenten via de website van het CIT of telefonisch bij CIT secretariaat (363 9200). De cursussen worden gegeven in dagdelen; ‘s ochtends van 9:15 tot 12:30 uur of ‘s middags van 13:15 tot 16:30 uur en vinden plaats in de Zernikeborg. http://www.rug.nl/cit/onderwijs/cursusaanbod/ secretariaat-cit@rug.nl Open leercentrum Het open leercentrum biedt een begeleide zelfstudie waarbij de cursist zelf de inhoud van de cursus bepaalt en in eigen tempo een aantal vooraf gekozen leermodules afwerkt en zich bij vragen kan richten tot een docent. De cursustijden zijn op donderdag van 13:15 tot 16:30. De volgende cursussen zijn op dit moment via het open leercentrum te volgen: MS-Word, MS-Excel en MS-Access, MS-Frontpage, MS-Windows, Visiom, Thunderbird, Windows XP, SPSS module Data Entry, Oracle Calendar (RUGplanner), Outlook. Studenten: € 25,- , medewerkers: € 60,per dagdeel.

Webplatform voor redacteuren Voor iedereen die informatie zal invoeren in de webpagina’s van de RUG. De basis van het webplatform van de RUG wordt gevormd door een Content Management System (CMS). Met behulp van de inline editor Xopus kunnen de gegevens worden ingevoerd. Onderwerpen die aan de orde komen: teksten invoeren en knippen/ plakken, invoeren van tabellen en plaatjes, maken van verschillende objecten, pagina’s toevoegen aan het menu. Studenten RUG: 27 Euro en medewerkers RUG: 97 Euro. SPSS Learn to use SPSS for entering and analyzing your research data. The following subjects will be treated in this four half days course: entering or importing data and defining variables, transforming and selecting data, analyzing data (performing statistical tests), interpretation and presentation of the results. Knowledge of basic statistical techniques is required. Students € 70,- Staff € 210,-.

Bibliotheek RefWorks Workshops RefWorks is a web-based application for managing references. RefWorks allows you to import, organize, share and cite literature references from databases. A workshop consists of a demonstration of an hour, after which you will be given the opportunity to practice under supervision. The next workshop in English will take place: Thursday December 8, 13.00-15.00 p.m. University Library, (Instruction room 120, 1st floor). De eerstvolgende workshop (nederlandst.) vindt plaats op 9 december, 11-13.00 uur Universiteitsbibliotheek, zaal 120 (Instructieruimte 1e verdieping). refworks@rug.nl http://www.rug.nl/bibliotheek/ refWorks/workshops

Universiteitsraad Commissie Studentenbeleid Op 18 november 2010 vergadert de commissie Studentenbeleid van de Universteitsraad om 9:00 uur in de Grote Vegaderzaal aan de Oude Boteringestraat 44. De volgende agendapunten zullen worden besproken (onder voorbehoud): Plan van aanpak Introductietijden 2012 e.v. en Informatie over Progress.net. Voorzitter: Thijs Wijnmalen thijs@lijstcalimero.nl http://www.rug.nl/uraad Commissie Begroting en Ruimtelijke Voorzieningen Op 18 november vergadert de commissie Begroting en Ruimtelijke Voorzieningen van de Universteitsraad om 13:00 uur in de Grote Vergaderzaal aan de Oude Boteringestraat 44. De volgende agendapunten zullen worden besproken (onder voorbehoud): ICTkwaliteitsfonds 2008-2012, Kosten acceptatie creditcardbetaling collegegeld door buitenlandse studenten Voorzitter: Rob Schaub R.M.H.Schaub@med.umcg.nl http://www.rug.nl/uraad Commissie Onderwijs, Wetenschap en Internationalisering Op 18 november vergadert de commissie Onderwijs, Wetenschap en Internationalisering van

de Universteitsraad om 15:00 uur in de Grote Vergaderzaal aan de Oude Boteringestraat 44. De volgende agendapunten zullen worden besproken (onder voorbehoud): Visie RUG op Rapport Veerman Stand van zaken Kwaliteitszorg Jaarverslag 2009-2010 Scholierenacademie en Jaarplan 2011 Voorlopige opgave numerus fixusopleidingen 2011 ISB-monitor Voorzitter: Thijs Beudeker thijs@studentenorganisatie.nl http://www.rug.nl/uraad

Diversen 18 november: Lezing Oorlogsjournalistiek met Joeri Boom Joeri Boom, journalist voor de Groene Amsterdammer, zal een lezing geven over zijn oorlogservaringen in Afghanistan en gaat o.l.v. docent en oud-correspondent Rob Siebelink met studenten in discussie over oorlogsjournalistiek. Zijn stelling: Onafhankelijke en genuanceerde oorlogsjournalistiek is van levensbelang voor een land als Nederland, dat voor zijn welvaart afhankelijk is van stabiliteit in de wereld. Datum: 18 november Tijd: 17.00 uur Plaats: Van der Leeuw zaal, Academiegebouw, Broerstraat 5 Taal: Nederlands Entree: Max-leden gratis, niet-leden: 2 euro max.l.snijders@gmail.com http://svmax.nl/?p=230 Don’t miss it and sign up now! The Energy Internship and Career Plaza on 24 November, Martiniplaza, Groningen. Entrance and participation is free of charge. Energy Internship and Career Plaza (EICP) will be a meeting place for companies and prospective employees and is a part of the yearly organized Energy Delta Convention. The international set-up combined with the theme ‘Energy’ makes this event very special; the EICP introduces students to the energy sector. Meet companies like Accenture, Akzo Nobel, Alliander, Bank of Scotland, China-Europe Growth Foundation, Electrabel, SPb Electrotechnical Company, EKC, EUREC, IBM, Kema, PwC, Shell, Yacht and more. So fuel your future with a career in energy. The program runs from 9.30 a.m. to 6.15 p.m. energycareerplaza@rug.nl http://www.energycareerplaza.nl 1727e lezing Koninklijk Natuurkundig Genootschap 16 november 2010: Prof. dr. Ernst Wit (Johann Bernoulli Instituut): “A fib, a lie and statistics”. zaal 2 ForumImages, Hereplein 73 te Groningen, aanvang 20.00 uur. Belangstellenden, studenten RUG/ Hanzehogeschool hebben graits toegang tot de lezingen. kng@astro.rug.nl www.kng-groningen.nl

Faculteiten Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap International workshop 18th of November 2010, Religious voices in self-narratives. Psychological and anthropological perspectives This workshop focuses on the role of religious voices in self-nar-

Agenda In de AGENDA worden alleen universitaire evenementen opgenomen die voor iedereen toegankelijk zijn. Aankondigingen inleveren uiterlijk vrijdag 12.00 uur voor de week van verschijnen: per fax naar (050) 363 6300 o.v.v. UK-Agenda, per e-mail naar communicatie@rug.nl of per post naar: afdeling Communicatie, UK-Agenda, Postbus 72, 9700 AB Groningen.

PROMOTIES EN ORATIES 12 november Promotie: dhr. A.J.C. Buurma, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Orbital order and magnetoelectric coupling in manganites and jarosites. Promotor(s): prof.dr. T.T.M. Palstra. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 11.00 uur 12 november Promotie: dhr. T. van Zutphen, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Proliferation and autophagic degradation of peroxisomes in Hansenula polymorpha. Promotor(s):prof.dr. I.J. van der Klei. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 13.15 uur. 12 november Promotie: dhr. R.C. Struve, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: The role of neutral hydrogen in the evolution of nearby radio galaxies. Promotor(s): prof.dr. J.M. van der Hulst. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 14.45 uur. 12 november Promotie: mw. M.G.M. Jongejan, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Control of supramolecular phenomena via molecular motors. Promotor(s) prof.dr. B.L. Feringa. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.15 uur. 15 november Promotie: dhr. R. Gengler,wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: A modified langmuir schaefer method for the creation of functional thin films. Promotor(s): prof.dr. P. Rudolf. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 13.15 uur. 15 november Promotie: dhr. M. Mäs, gedrags-en maatschappijwetenschappen. Titel: The diversity puzzle explaining clustering and polarization of opinions. Promotor(s): prof.dr. A. Flache, prof.dr. R.P.M. Wittek, prof.dr. W. Raub. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 14.45 uur. 15 november Promotie: mw. E.M. Rovers, letteren. Titel: De eeuwigheid verzameld. Helene Kröller-Müller (1869-1939). Promotor(s): prof.dr. J.W. Renders, prof.dr. W. Krul. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.15 uur. 16 november Oratie: mw. prof.dr. M.P.A. de Baar, godgeleerdheid en godsdienstwetenschap. Titel: Religie en feminisme in de negentiende eeuw: het unitarisme als inspiratiebron. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.15 uur. 17 november Promotie: dhr. G.E. Tjakkes, medische wetenschappen. Titel: Diagnostic assessment of orofaciel pain. Promotor(s): prof.dr. B. Stegenga, prof.dr. L.G.M. de Bont. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 14.45 uur. 17 november Promotie: dhr. B. Oeseburg, medische wetenschappen. Titel: Prevalence and impact of chronic diseases in adolescents with intellectual disability. prof.dr. J.W. Groothoff, prof.dr. S.A. Reijneveld. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 18 november Promotie: dhr. C. Bojke, economie en bedrijfskunde. Titel: Microeconometric essays in health, sports and ducation economics. Promotor(s): prof.dr. P. Kooreman, prof.dr. R.H. Koning. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 14.45 uur. 18 november Promotie: mw. E. van ’t Lindenhout, letteren. Titel: Bouwen in Latium in de archaïsche periode. Promotor(s): prof. dr. P.A.J Attema. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 19 november Promotie: mw. E. Novarino, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Reactivity and immobilization of group IV single-center olefin polymerization catalysts. Promotor(s): prof.dr. B.L. Feringa, prof.dr. B. Hessen. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 13.15 uur. 19 november Promotie: dhr. G. Caroli, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Molecular motors with new topologies. Promotor(s): prof.dr. B.L. Feringa. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 14.45 uur. 19 november Promotie: dhr. F. Shaik, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Regulation and Robust stabilization: a behavioral approach. Promotor(s):prof.dr. H.L. Trentelman. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 u

CONGRESSEN EN SYMPOSIA 13 november Symposium Faculteit Wijsbegeerte. Titel: Physical and Mathematical Conceptions of Body. Spreker: Gabor Betegh. Plaats: Oude Boteringestraat 52, Groningen. Tijd: 10.30 uur


11 t/m 18 november 2010

Mededelingen 2

Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers ratives (such as life-stories and ego-documents) from an interdisciplinary perspective. Key lectures: 11.30- 12.30: Hubert Hermans & Agnieszka Hermans-Konopka (Radboud University, Netherlands) ‘Dialogical Self Theory: Multivoiced narratives in a globalizing society’ 16.30-17.30: Gary S. Gregg (Kalamazoo College, USA) ‘Culture and Identity: Life-Narrative Studies in Morocco’ Admission free www.rug.nl/ggw/nieuws

44. De volgende agendapunten zullen worden besproken (onder voorbehoud): Veiligheidsbeleid: jaarplanning en crisisorganisatie Evaluatieverslag Reorganisatie Applicatiebeheer en -ontwikkeling Personeelscommissie UOCG Voorstel voor de realisatie van de Virtuele Werkplek Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter: Lukas de Vries l.j.de.vries@rug.nl http://www.rug.nl/uraad

Rechtsgeleerdheid Medische wetenschappen Sollicitatie Onderzoeksmaster Functionaliteit van het Recht tot 15-12-10 Behoefte aan verdieping? Voorkeur voor kleinschalig en intensief onderwijs? Dan is de onderzoeksmaster iets voor jou! De onderzoeksmaster Functionaliteit van het Recht is een tweejarige studie, bedoeld voor gemotiveerde studenten die naast grondige kennis van een bepaald rechtsgebied van eigen voorkeur (je eigen specialisatie, bijvoorbeeld privaatrecht, bedrijfsrecht of strafrecht) meer inzicht willen krijgen in de dwarsverbanden tussen de verschillende gebieden en de wetenschappelijke context daarvan. Als je meer wilt weten over de onderzoeksmaster neem dan contact op met mw. drs. L. Both (beleidsmedewerker CRBS/ GGSL, l.both@rug.nl, 050-3635936). http://www.rug.nl/gradschoolggsl/degree/researchmaster/index Symposium strafrecht in de media: het strafproces als entertainment? Op 24 november 2010 vindt het jaarlijkse symposium van strafrecht- en criminologievereniging Simon van der Aa plaats. Het symposium heeft als onderwerp de beeldvorming van het strafproces in de media. Maar wat voor effect kan een mediahype hebben op bijvoorbeeld de beeldvorming van een rechter? Moeten media terughoudend zijn met opiniërende berichtgeving over strafprocessen en verdachten, of heeft het publiek ten alle tijde recht op informatie? En hoe verhoudt deze informatie zich tot de privacy van verdachte? Meer informatie is te vinden op de website van Simon van der Aa. De inschrijvingen via de website zijn reeds geopend! bestuur@simonvanderaa.nl www.simonvanderaa.nl SYMPOSIUM LIS@ Op 18 november is het weer zover, het jaarlijks LISA-symposium wordt dan gehouden! De locatie is zalencentrum ‘Het Kasteel’, de zaal is geopend vanaf 19.00 en het programma start om 19.30. Het onderwerp van deze avond is ‘hoe privé zijn jouw privé-gegevens?’. Dit onderwerp heeft betrekking op het gebruik van digitale persoonsgegevens door de overheid en bedrijven. Aanmelden via de website. Het belooft een leerzame en gezellige avond te worden, dus wees erbij! symposium@lisa-groningen.nl www.lisa-groningen.nl/symposium Commissie Algemene Bestuurlijke en Juridische Zaken/Personeelsbeleid Op 18 november 2010 vergadert de commissie Algemene Bestuurlijke en Juridische Zaken/Personeelsbeleid van de Universteitsraad om 10:30 uur in de Grote Vergaderzaal aan de Oude Boteringestraat

A LG E M E E N

16 november Panaceaborrel Lieve leden, Komt allen 16 november naar de laatste Panaceaborrel van het jaar 2010! Vanaf 21.30 zal het weer een gezellige avond worden in Villa Volonté, met piekbiertjes en hapjes. Liefs, BP ‘10 bestuur@panacea.nl www.panacea.nl B I B L I OT H E E K

Refworks workshop voor UMCG medewerkers en -studenten Refworks is een webapplicatie waarmee u op een eenvoudige manier uw literatuurverwijzingen kunt opslaan, beheren en gebruiken. Ook thuis beschikbaar voor UMCG-medewerkers met uw Proxy-account van de CMB of met uw P-nummer. De eerstvolgende workshop wordt gegeven op Donderdag 2 december, 14.00-16.00 uur, lokatie CMB. Svp aanmelden via de website van de CMB. M.Penning@med.umcg.nl http://www.rug.nl/bibliotheek/ locaties/bibCMB/cursussen/refw

Wiskunde en Natuurwetenschappen Excursies Binnenkort zullen er drie excursies plaatsvinden, namelijk op 25 november een excursie naar ASML, op 30 november een excursie naar Teijin en op 6 december een excursie naar de Suikerunie. Inschrijven kan in het CB-hok! bestuur@chemische-binding.nl

Letteren A LG E M E E N

Master your Talent 18 november Wat ga jij doen na je bachelor? Overweeg je een master op het gebied van talen, kunst, cultuur, geschiedenis, journalistiek of internationale betrekkingen? Kom dan op 18 november naar de Master & Carrièrevoorlichting van de Faculteit der Letteren. Masterpresentaties, carriereworkshops en informatiemarkt. 17.00-21.00 uur, Harmoniegebouw info.let@rug.nl www.rug.nl/let/masteryourtalent S TA G E B U R E A U L E T T E R E N

Vraag bij stages altijd eerst goedkeuring aan je docent! Stage: Cultura24, Klassieke muziek en algemene redactie Opleiding: diverse Periode: z.s.m, min. 6 maanden, 4 dagen per week Opdracht: redactie en productieondersteuning Meer info: Stagebureau Letteren, k. 212. Zie de website onder ‘vacatures Masterstage’. stages.let@rug.nl www.rug.nl/let/stagebureau

Stage: Eurogloss, Brussel Study programme: Language/ Linguistics studies Period: Start a.s.a.p., duration is flexible Description: translation, revision, research and administrative and marketing tasks More information: Placement Office, room 212. stages.let@rug.nl www.rug.nl/let/stagebureau Stage: Provincie Fryslân Opleiding: communicatie Periode: januari - juni 2011 Opdracht: verschillende onderzoeken uitvoeren en ondersteuning geven bij publieksvoorlichting. Meer informatie: Stagebureau Letteren, k. 212. stages.let@rug.nl www.rug.nl/let/stagebureau Stage: Nederlandse Museumvereniging, Amsterdam Opleiding: KAA Periode: z.s.m., uiterlijk medio 2011, duur fulltime 14 weken, parttime mogelijk Opdracht:herkomst achterhalen van schilderijen en archiefonderzoek Meer informatie: Stagebureau Letteren, k. 212. stages.let@rug.nl www.rug.nl/let/stagebureau Stage: Talencentrum RuG Opleiding: diverse Periode: z.s.m., duur 10 weken, 2-3 dagen per week Opdracht: video-opnamen maken en inventariseren en analyseren van fragmenten. Meer informatie: Stagebureau Letteren, k. 212. stages.let@rug.nl www.rug.nl/let/stagebureau I N T E R N AT I O N A L E B E T R E K K I N G E N EN REGIOSTUDIES

Excursion The Hague For those first and second year IRIO students, seeking to broaden their horizons and gain more insight into what it means to work in the field of international relations, there will be an excursion on the 26th of November to Holland’s political capital, The Hague. During this exciting day out, we’ll be paying visit to the Ministry of Foreign Affairs and Mexican embassy. The day will be rounded off at local pub. A bus has been arranged to take us there and back. The total cost will be 10 Euros. You can sign up by sending an email to introductie@clio.nl. pr@clio.nl www.clio.nl

Economie en Bedrijfskunde B I B L I OT H E E K

RefWorks for staff and students of the Faculty of Economics, Business and Spatia RefWorks is a web-based application for managing references.RefWorks allows you to import, organize, share and cite literature references from databases. A workshop consists of a demonstration of an hour, after which you will be given the opportunity to practice under supervision. The next workshop in English will take place: Thursday December 16, 10.30-12.00 a.m. at the Library EBRW. voorlichting.ebr@rug.nl. http://www.rug.nl/bibliotheek/ refWorks/workshops

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen B I B L I OT H E E K

RefWorks RefWorks is een webapplicatie waarmee u op een eenvoudige

manier uw literatuurverwijzingen kunt opslaan, beheren en gebruiken. Om GMW-medewerkers en -studenten kennis te laten maken met RefWorks organiseert de bibliotheek binnenkort weer enkele bijeenkomsten waarin de basis van het werken met RefWorks wordt gedemonstreerd: dinsdag 23 november , van 9.15 tot 10.45 uur, alsmede donderdag 25 november, 11.00-12.30 (engelstalig) voor medewerkers. locatie: zaal M164 (Muntinggebouw). Voor studenten GMW : woensdag 17 november, 9.00-11.00 uur, zaal HV406 (pc-zaal, Heymansvleugel) refworks@rug.nl http://www.rug.nl/bibliotheek/ refWorks/workshops P S YC H O LO G I E

VIP, Algemene leden vergadering Op 29 november 2010 zal de overdrachtsalv van de VIP, Studievereniging Psychologie Groningen, plaatsvinden. Tijdens deze alv zal het kandidaatsbestuur haar beleidsplan en conceptbegroting presenteren. Tevens worden ze met goedkeuring van de ALV aangesteld als 30e bestuur van de VIP. Ook worden de commissies voor 20102011 ingehamerd. De stukken zullen 24 uur voor aanvang van de alv te zien zijn via www.vipsite.nl De alv zal plaatsvinden in het Heerenhuis. De deuren gaan om 19.30u open. vip.gmw@rug.nl www.vipsite.nl

Studenten University Student Desk Bezoekadres: Academiegebouw, 1e verdieping, gebouw 1112 Postadres: Postbus 72, 9700 AB Groningen Telefoon: 050-3638004 Fax: 050-3634623 Openingstijden: op werkdagen 12.00 – 16.00 uur. Telefonisch bereikbaar: 10.00 – 16.00 uur. www.rug.nl/hoezithet www.rug.nl/usd Gewijzigde openinstijden! Op donderdag 11 november is de USD vanaf 12.30 gesloten in verband met een training. Van 10.00 tot 12.30 zijn we wel telefonisch bereikbaar. Nog geen collegekaart 20102011? Heb je je (her)ingeschreven voor het studiejaar 2010-2011 en nog geen collegekaart ontvangen? Neem dan contact op met de USD!

Studenten Service Centrum Workshop Timemanagement De Workshop Timemanagement is voor drukke studenten die willen leren hoe je de immer beperkte tijd die je tot je beschikking hebt efficiënter kunt besteden. De workshop bestaat uit grofweg twee delen, een deel Studieplanning en een deel Timemanagement. In 3 dagdelen leer je o.a. een methode om alle klusjes, afspraken, ideeën en verzoeken die op je afkomen systematisch te verwerken en te organiseren, met als doel: meer rust in je hoofd! De eerstvolgende workshop start op vrijdag 26 november (13.30 uur). Meer weten? Kijk voor meer informatie op onze site (kopje ‘cur-

Agenda

[ vervolg ]

18 november Werkconferentie Rijksuniversiteit Groningen i.s.m. Hanzehogeschool Groningen. Titel: Op weg naar een duurzaam Zernike Campus. Sprekers: Sybrand Poppema (CvB RUG), Tanja Klip (GS Drenthe) e.a. Plaats: Van Dooren Veste (Auditorium), Zernikeplein 11, Groningen. Tijd: 09.00 uur 24/26 november Faculteit Letteren: Symposium Scandinavistendagen 2010. Thema: Letterkundige en Taalkundige benadering. Sprekers: Lars Kleber, Marta Ronne, Arne Torp en Lise Horneman Hansen. Plaats: het Paleis, Boterdiep 111, Groningen. Tijd: 17.30 uur. 22 november Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap: Ancient World Seminar. Titel: Nieuw archeologisch onderzoek in de joodse en vroegchristelijke catacomben van Robe. Spreker:Leonard Rutgers. Plaats: Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, Groningen. Tijd: 16.15 uur.

EVENEMENTEN 11 november Cabaret: LOS Muziektheater presenteert Lijf on Stage. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10, Groningen. Tijd: 20.30 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders €6 ,- / overigen €8,13 november Dans: Dansspektakel. Plaats: OUTheater, Kijk in ’t Jatstraat 26, Groningen. Tijd: 15.30 en 20.15 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders €4 ,- / overigen €5,15 november Studium Generale: Lezing in de serie Everything about…Stress en geheugen. Spreker: Benno Roozendaal. Plaats: Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen. Tijd: 16.30 uur. 15 november Jazz: JazzSessions. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10, Groningen. Tijd: 21.30 uur. 16 november Studium Generale: Lezing in serie Tredmolen van de tijd- Dubbellezing. Titels:” De tijd van je leven. Over de biologische klok” ; “Kosmische tijd”. Sprekers: Marijke Gordijn, Peter Barthel. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 20.00 uur. 16 t/m 18 november Theater: Theun presenteert Het Zwijgen. Plaats: OUTtheater, Kijk in ’t Jatstraat 26, Groningen. Tijd: 20.15 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders €6 ,- / overigen €8,18 november Spraakmakende Boeken. Titel: De liefde dus & Stil de tijd- Joke Hermsen. Spreker: Barend van Heusden. Plaats: Academiegebouw (offerhauszaal), Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 20.00 uur. 18 november Cabaret: Henry van Loon presenteert Henry van Loon Entertainment Show. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10, Groningen. Tijd: 20.30 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders €6 ,- / overigen €8,18 november Studium Generale: KennisCafé. Titel: Hoe leer je een taal?. Sprekers: Petra Hendriks, Monika Schmid en Sanne Kuijper. O.l.v. Femke Kramer. Plaats: NewsCafé, Waagstraat 5, Groningen. Tijd: 17.00 uur. 19 november Theater: Theun presenteert Het Zwijgen. Plaats: OUTtheater, Kijk in ’t Jatstraat 26, Groningen. Tijd: 20.15 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders €6 ,- / overigen €8,19 november Jazz: SJIG presenteert Yuri Honing Accoustic Kwartet. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10, Groningen. Tijd: 20.30 uur.

TENTOONSTELLINGEN T/m 23 januari 2011 Tentoonstelling ‘Binnenste buiten. De mens ontleed’, een tentoonstelling waarin de geschiedenis van de anatomie wordt toegelicht. Plaats: Universiteitsmuseum, Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, Groningen. Tijd: dinsdag t/m zondag, 13.00- 17.00 uur. 22 september t/m 15 januari 2011 Tentoonstelling ‘Uit het dagboek van een vrije vrouw: Frederike van Uildriks (1854-1919)’ Plaats: Universiteitsmuseum, Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, Groningen. Tijd: dinsdag t/m zondag, 13.00-17.00 uur. 15 november t/m 15 januari 2011 Tentoonstelling: Poolnacht van Groningen, op ontdekkingsreis door de poolgebieden. Plaats: Universiteitsmuseum, Oude Kijk in ‘t Jatstraat 7a, Groningen. Tijd: dinsdag t/m zondag, 13.00- 17.00 uur. NADERE INFORMATIE Afdeling Communicatie: tel. 363 5445/5446


11 t/m 18 november 2010

Mededelingen 3

Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers sussen en workshops’). Studenten Service Centrum, Uurwerkersgang 10, Tel. 050-363 8066. www.rug.nl/ssc Twijfels over je studiekeuze? Is je studie niet wat je ervan verwacht had en denk je erover om over te stappen naar een andere studie, om te stoppen, of om een HBO-studie te gaan volgen? Geef je dan op voor de Workshop Studiekeuze. In 2 dagdelen ga je op een constructieve manier aan de slag met je keuzevraag. De eerstvolgende groep start op dinsdagmiddag 16 november. Kijk voor meer informatie op onze site (kopje ‘cursussen en workshops’). Studenten Service Centrum, Uurwerkersgang 10, Tel. 050-363 8066. Deelname aan de workshop kost 20 euro. www.rug.nl/ssc Talent & Career Center: Elke woensdagmiddag inloopspreekuur. Elke woensdagmiddag kun je tussen 13.30 en 15.30 uur bij het Talent & Career Center terecht met al je korte vragen over bijvoorbeel je CV of sollicitatiebrief. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Locatie: Talent & Career Center, Munnekeholm 2 (even aanbellen) Ook zijn er extra inloopspreekuren op het Zernike Complex in het glazen huis van het Career Office (Studenten Plaza). Van 11.30 tot 13.30 uur op maandag maandag 22 november en maandag 20 december. Meer info op onze website. info@talentcareercenter.nl www.talentcareercenter.nl

ACLO Gezocht: handbal coaches! Handbalvereniging de Cirkeltijgers is dringend op zoek naar een coach voor ons Heren zondagteam en ook voor onze Dames. Het herenteam bestaat uit jonge, gemotiveerde en technische spelers. Vorig jaar is het team geëindigd in de middenmoot van de noordelijke Regioklasse, maar heeft met nieuwe aanvulling dit jaar meer potentie. Voel jij je geroepen om dit herenteam uit de brand te helpen, of wil je meer informatie? Neem dan contact op met ons bestuur door te mailen naar bestuur@cirkeltijgers.nl of door te bellen met onze voorzitter (Leonie: 06-19250737). Interesse in het coachen van het damesteam, met 12 gezellige, sportieve studenten, spelend in de 1e klasse regio noord? Neem dan eveneens contact op met het bestuur van de Cirkeltijgers. bestuur@cirkeltijgers.nl www.cirkeltijgers.nl

via Duitsland, de rustige Achterhoek en de Oude Markt in hartje Enschede naar de campus van de Universiteit Twente. Er nemen ieder jaar ruim 7.500 sporters aan deel, allen studenten. Per team zijn 25 lopers nodig die allen tussen de 4 en 12 km moeten lopen. Inschrijven kan vanaf 1 november tot en met 28 november 2010 via ic@aclosport.nl www.batavierenrace.nl.

USVA Algemeen Bestuur Usva zoekt nieuw lid (geen student-lid) Het Algemeen Bestuur van stichting Usva is per december 2010 op zoek naar: Lid voor het Algemeen Bestuur (geen student-lid) Het Algemeen Bestuur bestaat voor minstens de helft uit studenten en voor de rest uit personen werkzaam in Groningen met affiniteit voor de culturele sector. Van een bestuurslid verwachten wij: - bestuurlijke kwaliteiten; - constructieve analytische houding; - een groot netwerk; - affiniteit met cultuur; - een beschikbaarheid van twee jaar: gemiddeld twee dagdelen per maand (voorkeur voor personen werkzaam bij de RUG). Wij bieden een interessante bestuursfunctie in een culturele organisatie met een fikse korting op cursussen en gratis toegang tot voorstellingen. Wil jij meedenken over het te voeren beleid op de Usva? Stuur dan vóór 20 november een e-mail met je cv naar usva. sc@rug.nl met als onderwerp: “interesse AB functie” Voor meer informatie over de functie, neem contact op met de voorzitter van het Algemeen Bestuur, Anne Houwing 06-41665552. www.usva.nl LOS Muziektheater Meest Veelbelovend Talent speelt op 11 november in INTheater Groningen! Lijf On Stage is de eerste avondvullende voorstelling van LOS Muziektheater. LOS bestaat uit vier eigenzinnige meiden, die hun eigen losse talenten sterk gebundeld hebben. De groep bestaat sinds 2006, en werd in 2009, na het behalen van de finale van het Groninger Studenten Cabaret Festival, uitgeroepen tot Meest Veelbelovend Talent door HumorTV van de VARA. De voorstelling is dit seizoen in de theaters door het hele land te zien. Donderdag 11 november 20.30 uur Locatie : INTheater Entree: €8 / €6 voor studenten en stadjerspashouders www.usva.nl

let, urban of stijldans? Kom dan naar het Dansspektakel! Plaisir Courtois- Hofdans Santelli Xclusief - Circus Dans en Muziekschool Enequist - Ierse Dans Leana - Egyptische Buikdans 3DEE- Moderne Dans Zaterdag 13 november 20.15 uur Locatie : OUTheater Entree: €5 / €4 voor studenten en stadjerspashouders www.usva.nl VIP speelt Theun | Het Zwijgen Theun is de toneelcommissie van VIP; de studievereniging van psychologie. Moeder gaat dood, maar ze wil het er niet over hebben. De gedwongen samenkomst van drie zussen en een broer nodigt uit tot gesprekken over moeder, over elkaar. Een raadselachtige jongen waakt over moeder en ontfermt zich over één van de dochters. Hij is deel van een geheim dat erger blijkt dan iedereen ooit had gedacht. 16, 17, 18 en 19 november 20.15 uur Locatie : OUTheater. Entree: €8 / €6 voor studenten en stadjerspashouders www.usva.nl

Trainen in tolerantie, maar hoe? Moet geloof uit het publieke domein verbannen worden, of juist niet? In deze lezing zal Fokko Oldenhuis, bijzonder hoogleraar Religie en Recht aan de RUG, ingaan op de schurende relaties tussen recht en religie. Maandag 15 november – 20.00 uur - Kraneweg 33

Batavierenrace Op 7 mei 2011 vindt de 39ste Batavierenrace plaats. Deze grootste studentenestafetteloop ter wereld is jaarlijks een enorm succes. De route loopt van het Universitair Sportcentrum Nijmegen,

Dansspektakel Het Dansspektakel biedt verschillende (semi)professionele dansgroepen uit Groningen en omgeving de mogelijkheid zich te presenteren aan een geïnteresseerd publiek. Daarbij is de diversiteit aan dansstijlen enorm. Wilt u kennismaken met klassiek bal-

UKAATJES

Aangeboden

(Bij)baantjes

Oude Kijk in’t Jatstr. 28 Open Ma t/m don 9-17 u. Woe 9-16 u Postbus 80, 9700 AB Groningen KOSTEN: €5,- per 20 woorden Kantoor Per post

INLICHTINGEN

Heiny de Ruiter (050) 363 66 99 h.de.ruiter@rug.nl

■ Schiet je scriptie niet

■ Comsult zoekt stu-

op?

denten

De Scriptieversneller zet je in de hoogste versnelling. Prettig, efficient, alle studierichtingen. Ga naar www.descriptieversneller.nl.

voor telefonische acquisitie voor webmarketing diensten. Verdiensten 10EUR per uur + bonus! Bel 0503112157 voor informatie

Diversen

Take a tour to the ‘Green heart’ of Holland! “Randstad Holland” is a unique ‘polynuclear city’, including Amsterdam, Rotterdam and The Hague and many more cities. The name ‘Randstad’ is directly related to the ‘Green heart’ situated in the middle - an oasis of green, peace and rest. Should the ‘Green heart’ be (partly) sacrificed in order to allow for continued growth and acceptable levels of liveablility of the Randstad? The tour will introduce you to various aspects of the (limits to) growth of the Randstad.

U N I PA R T N E R S

IKS

gedichtenbundel van Sacha Landkroon RUG-huisdichter 2009-2010

GSp GSp - Studentenplatform voor Levensbeschouwing Een plaats voor bezinning, religie, debat en gezelligheid. GSp, Kraneweg 33, tel. 3129926 info@gspweb.nl www.gspweb.nl

ESN

Enthousiaste gemotiveerde studentuitvoerders en nieuwe bestuursleden gezocht! Je studie in praktijk brengen? Leer echt ondernemen, kom bij UniPartners Groningen! UniPartners Groningen is een non-profit academisch adviesbureau dat al bijna 20 jaar succesvol projecten uitvoert voor bedrijven en instellingen in noord Nederland. We zijn aangesloten bij een landelijk en internationaal netwerk van studentenadviesorganisaties en zetten studenten -uit verschillende disciplines- in bij het uitvoeren van projecten. Momenteel zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden, maar ook naar ouderejaars studenten die projecten willen uitvoeren tegen betaling. Geinteresseerd? Kom dan eens langs op ons pand aan de Gedempte Zuiderdiep 54a of bel 050-3110646. groningen@unipartners.nl www.unipartners.nl/groningen OVERIGE

Henry van Loon - Henry van Loon Entertainment Show Henry van Loon wil u laten lachen, huilen en huilen van het lachen.Hij moet en zal u entertainen. Want entertainment, dat is het mooiste wat er is. In zijn eerste avondvullende cabaretvoorstelling kunt u kennismaken met deze allround artiest en laat hij alle facetten en fijne kneepjes van het entertainmentvak de revue passeren. Donderdag 18 november 20.30 uur Locatie : INTheater Entree: €8 / €6 voor studenten en stadjerspashouders www.usva.nl

Philosophy goes to the movie In films blijken stilzwijgend vaak allerlei filosofische thema’s te zitten. Het is heel verrassend om daar met elkaar eens gericht naar te kijken en op zoek te gaan naar de verborgen filosofische thema’s in een drietal bekende films. Start 17 november (3x) – 20.00 uur – Tiemo Meijlink Kijk voor meer informatie en opgave op www.gspweb.nl

OPGAVE:

Joodse legendes in Groninger kunst Het Chassidisme is een Joodse mystieke stroming uit de 17e eeuw. De beroemde Groninger kunstenaar H.N. Werkman maakte met zijn bijzondere druktechniek twintig werken over Chassidische legendes. Aan de hand hiervan verkennen we deze vorm van Joodse mystiek. Ook kunnen we het Werkman-atelier in het Grafisch Museum bezoeken en hier zelf aan de slag gaan met zijn druktechniek. Start 23 november (3x) – 20.00 uur – Anja Diesemer Meer informatie en opgave op www.gspweb.nl

TE KOOP bij de UK Afscheid studentenpastor Anja Diesemer Na bijna twintig jaar met hart en ziel als studentenpastor bij het GSp te hebben gewerkt gaat Anja het GSp per 1 januari verlaten. Reserveer alvast de datum 19 december want die zondag wordt volop aandacht besteed aan haar vertrek. Meer informatie daarover volgt t.z.t.

Specific site visits to Amsterdam (Bijlmer), The Hague (government) and Rotterdam (inner city, port) are included, as well as an attempt to find the “Green Heart”. Tickets for the tour are for sale now at the ESN Office (Grote Rozenstraat 23). More information on our website. info@esn-groningen.nl www.esn-groningen.nl

Persoonlijk gesprek Wie dat wil kan voor een persoonlijk gesprek een afspraak maken met een van de studentenpastores: Anja Diesemer 3061039, Geert Brüsewitz 8500387, Lense Lijzen 5260630, Tiemo Meijlink 5792805 of Matty Metzlar 0595-528775.

Come to the ESN NEON party! Red, orange, amber, pink, green, purple, turquoise, sky blue, clear blue. Yes you guessed it folks! Which NEON color are you? Just how bright can you be?...Show your colorful identity and let the black lights bring’em out. So see you all under the bright lights in your neon tights! Where: Great Pianos When: Thursday the 17th November Time: 22:00 Theme: Neon info@esn-groningen.nl www.esn-groningen.nl

Studentendiensten Martinikerk 14/11 11.30 uur A. Diesemer 14/11 17.00 uur J. Butti 21/11 11.30 uur G. Brusewitz 21/11 17.00 uur J. Hamstra

■ Ruim 850 bijbaantjes en stages op Studenten. nl. Tevens kamers en goedkope vakanties! Kijk snel op Studenten.nl, jouw homepage!

■ Gezocht Stagaire marktanalyse Mogelijkheden advisering MKB Noord-Nederland bij uitvoering van Europese chemische stoffenverordeningen REACH en CLP. Stage 5 maanden vanuit kantoor advies- en ingenieursbureau DHV Groningen voor

Academisch Schrijfcentrum Het Academisch Schrijfcentrum Groningen is er voor alle studenten die bij hun schrijfopdracht een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Weet je niet hoe je moet beginnen of ben je de draad kwijt? Wil je je tekst aanscherpen? Of zie je door de taalfouten de tekst niet meer? Meld je op www. rug.nl/schrijfcentrum aan voor een individueel gesprek met een schrijfcoach. Kijk ook eens op www.rug.nl/noordster voor schrijftips. Frederik van der Marck organiseert Kroegcollege Op woensdag 17 november organiseert Frederik van der Marck een kroegcollege in Café Karakter (Kleine Pelsterstraat 6 ). Het onderwerp is de machtsverhouding tijdens de kabinetsformatie. Het kroegcollege wordt verzorgd door de heer Hoogers. Een ieder die weten wil hoe het staatsrechtelijk goed behoort te lopen is vanaf 21:00h welkom. bestuur@frederikvandermarck.nl www.frederikvandermarck.nl Lezingenreeks spindoctoring Ook benieuwd naar de trucjes die politici gebruiken om leuk over te komen op het publiek? De Groninger Debating Society Kalliope heeft een reeks van drie lezingen georganiseerd, die juist over dit onderwerp gaan. De sprekers die komen zijn: 18 november: Maarten Molenbeek - auteur van “U draait en u bent niet eerlijk” 25 november: Jacques Monasch - spindoctor van de PvdA 2 december: Kirsten Verdel - de enige Nederlandse in het campagneteam van Obama Locatie: Huis “De Beurs” Aanvang: 20.00 Entree: €1,info@gdskalliope.nl www.gdskalliope.nl

student op raakvlak chemie, toxicologie, marketing. Stagebegeleiding door Europees geregistreerd toegepast toxicoloog en projectmanager afdeling milieu en duurzaamheid. Reactie binnen 2 weken: DHV, Job Schreuder, Postbus 685, 9700 AR Groningen (tel. 050-3695424).


BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY (MSC)

Ben jij een High Potential? Kies dan de kortste weg naar de top!

www.dekortstewegnaardetop.nl BestGraduates wordt georganiseerd in samenwerking met onderstaande topwerkgevers

BestGraduates Law wordt georganiseerd in samenwerking met onderstaande topkantoren

Informatietechnologie is niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Bedrijven ontwikkelen steeds meer nieuwe en verbeterde producten en diensten waarbij de inzet van IT een grote rol speelt. Wil jij werken aan de laatste innovaties en uitdagingen op het grensvlak van bedrijfskunde & informatica? Dan is de master Business Information Technology echt iets voor jou!

LICH R O O V R E MAST

TI

BER M E V O N NG 24

BestGraduates is een activiteit van

onderdeel van de

2010

De master krijgt van de eigen studenten en van onafhankelijke deskundigen een hoge beoordeling. Oordeel zelf. www.master.utwente.nl/mbi

L

Nieuwe vacatures

Openstaande vacature

Assistant Professor International Relations and Humanitarian Action

Postdoc Archaeological Geophysics

1,0 fte | Faculty of Arts

Tenure Track Assistant/Associate Professor Organizational Psychology

PhD position Pharmaceutical, Medical or Life Sciences

0,8 fte | Faculty of Arts

1,0 fte | Faculty of Behavioural and Social Sciences

1,0 fte | Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Nadere informatie over deze vacatures vindt u op: www.rug.nl

Tenure Track Assistant Professor Ultrafast Material Science

De RUG biedt speciaal aan meeverhuizende werkende partners van nieuwe medewerkers goede loopbaanfaciliteiten.

1,0 fte | Faculty of Mathematics and Natural Sciences

De RUG streeft naar een evenwichtig opgebouwd personeelsbestand. Op een aantal terreinen zijn vrouwen nog ondervertegenwoordigd. Daarom worden zij vooral uitgenodigd te solliciteren.

werken aan de grenzen van het weten


I N T E R N A T I O N A L P A G E 15

UK 11 - 11 NOVEMBER 2010

Photo Jeroen van Kooten

Students of the international team of volleyball club Donitas train at the sports centre

‘Prikken’ in Groningen Volleyball club Donitas has an all-international team |  r e p o r t   |  Student volleyball club Donitas really wanted to attract more international students. So they set up a team. Players come from all over the world. By Tjerk Notten Some players only arrived in Groningen a few weeks ago, but they have already learned a few key Dutch words necessary for playing volleyball. That’s why trainer Tom Costa occasionally shouts “kom op jongens!” (come on guys). And when Emeraldo Arias Huvat Jo from Indonesia arrives at practice, Tom asks him to start with a short krachttraining (strength training). Within seconds he starts doing sit-ups. There are more examples, Tom says. He is teaching them the words he first learned when he came to the Netherlands from Portugal eight years ago. “For example, the players know what I mean when I say

‘prikken’. That’s the verb we use when an offensive player tips the ball over an opponent’s block. We don’t use another word for prikken, they understand it.” Every Friday the international team trains at the Alfa College, near Kardinge. For the second year in a row, volleyball club Donitas has a team consisting entirely of international students. Donitas shared the ambition to attract more international students with student sport centre ACLO. Together they decided to set up the team. Today, unfortunately, only four people showed up. That’s not­­ en­ough to play a small match. “Yeah, that is a bit of a problem for us”, says trainer Tom. “This week it’s worse than usual due to the exams, I suppose. But we could certainly use some more players.” Students who are ACLO members can try three training sessions for free. If they enjoy it, they can join Donitas as well. “There were quite

a lot of people who came to check out the practice and said they really liked it. But after three times they didn’t show up again. I’m afraid the fact that they then have to pay scares them off.”

‘Right now I only want to play for fun’ With such a small group, the trainer has to improvise. When he explains his plan to the group, they stick close to one another. It’s the only way Tom’s voice can compete with that of singer Kelly Rowland, who’s sounding loudly from the speakers. As soon as his explanation is finished, the players start doing a small exercise to work on their technique. In pairs they pass the ball back and forth. Tom corrects Emeraldo when he receives the ball with his feet in the wrong position. In English of

course – he only uses Dutch words for certain game-related remarks. The team is a mixture of male and female players. That means the men are lucky. The volleyball net hangs some 15 centimetres lower than usual for them, at the height for women. The guys seem to enjoy it and are taking full advantage. In the next exercise – practising smashing – Haoke Hakelberg from Germany can’t get enough of hitting the ball as hard as he can. In addition to their nationalities – four players from four different countries – the skills of the players differ too. Haoke, an International Business Management student, is a fanatical player. He’s also a member of ‘Heren 9’, one of the regular Donitas teams, just like Emeraldo. Yael Farhy from Israel, a student of Psychology and Linguistics, only­ played volleyball at high school. Liga Miglane, who studies Finance, comes from Latvia and is really talented. She even played professionally for a few years. “But that was

a long time ago. Right now I only want to play for fun.” Tom confirms that she is good. “But she is also too lazy to play at the top”, he teases her. It’s not possible for the team to play competitively. That‘s because Donitas already had to enter the teams in June. Most international students arrive much later. By the time they do, it’s too late to register. None of the players are bothered by the fact that by playing in an allinternational team, they might have less contact with Dutch students. “It’s not a problem for me”, Haoke says. “I also know people from my other team.” Liga doesn’t see a problem either. She already has some Dutch friends from her degree programme. “And in the student house where I live we have a good relationship with our Dutch neighbours. When they had a baby recently, we visited them. Volleyball is a good way to meet new people, but not the only one.”


I N T E R N A T I O N A L P A G E 16 c o n t a c t : 0 5 0 -3 6 3 613 0 , e . f . a r b o u w @ r u g . n l

I N D E P E N D E N t W E E K L Y F O R T H E u ni v er s i t y O F g ronin g en n 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 n Y E A R 4 0

The oldest biologist in town No, she has no link whatsoever to the Biologisch Centrum, says Mrs Imene Nater-Camphuis (90). She never worked, let alone studied, in the soon-to-be defunct building. “When I began my biology degree, the institute was still in the Grote Rozenstraat.” Mrs Nater (“I think I might possibly be the oldest surviving Biology alumnus at this universi-

ty”) started her degree in 1938. “There were only four people in my year”, she recounts. The number of students doubled, however, shortly after the outbreak of the Second World War, when Leiden University was closed by the Nazis. One of the Leiden students soon became her husband. “He later told me that he looked at the girls in the lecture hall and thought: very pretty face, but she looks a bit grumpy. When I first saw him I

just thought he was a bit of a frat brat, to be honest.” In April 1943 the Germans demanded that Dutch students sign a pledge of loyalty to the Nazis – almost everyone refused and academic life came to a virtual standstill, although there were occasional clandestine lectures in people’s living rooms, says Mrs Nater. “And then in 1944 my husband and I were arrested and we spent four months in detention because my husband had of-

fended a member of the collaborating national socialist party.” Shortly after the war, she picked up her biology degree again; she took her final exam in her parents’ drawing room, at the Vennebroek country estate in Paterswolde, just south of Groningen. “There was a terrible housing shortage and my parents had taken in Professor Barends, who lived on the first floor of our house. He nipped down for a coffee and held the exam.”

Goodbye, hello! |  r e p o r t   |  It was a goodbye, but definitely not a last goodbye. Last Thursday, biologists held a farewell party to celebrate their move from the Biologisch Centrum (Biology Centre) in Haren. For most of them, the actual move to the new Life Sciences building at Zernike is still more than a month away. By Ernst arbouw At least 500 biologists – students, alumni of all ages, scientists, retired staff – populate the corridors and lecture halls of the Biologisch Centrum in Haren. People study the historical pictures that line the walls in search of familiar faces (“Hey, look! Professor So-and-so in 1982. Gosh he looks young…”), others are eating traditional Dutch kale mash and sausage, their plates on their laps. It’s the farewell party for the Biolo-

‘Go Dutch, save money’ Maastricht University is actively recruiting British students following the drastic rise in tuition fees in the United Kingdom. By Ernst Arbouw

Fees in the UK were recently increased from GBP 3200 (EUR

gisch Centrum in Haren, the home of the University of Groningen biologists for the past forty years. One of the first occupants of the soon-to-be defunct building was Dr Theo Hansen, who started working at the institute in September 1969, immediately after its first wing opened. He’s possibly the only person (“There may be another colleague, but I’m not entirely sure.”) who’s worked in the building from the very start until the very end. “The official opening of the building was not until the autumn of 1975”, Hansen explains. “I actually met a former PhD student whom I last saw at the opening party.” Professor Han Olff, chair of the University’s Centre for Ecological and Evolutionary Studies was one of the people who kicked off the evening with a short introduction. He remembers how he first came to Haren as a student in 1982. “I viv-

3700) to GBP 9000 (EUR 10,500) and the university assumes that British students will be more inclined to look for cheaper alternatives abroad. The university has begun advertising in British media and is hoping to join a British university association. “Maastricht University is a good alternative with many internationally orientated Englishtaught programmes”, a spokesperson for the university says. Over the last years, both The

idly remember the first lecture, in the very same lecture hall where we’re sitting now. I also remember how six weeks later my predecessor Professor Jelte van Andel held his inaugural speech. That’s when I thought to myself: that is what I want to be.” In the past Olff has also worked at Wageningen University and in the United States, but a large part of his scientific career was spent at the Biology Centre. “You spend half your life at work – quite a bit more when you’re a scientist, actually – so over the years the building more or less grows on you, a bit like your home. It’s been the backdrop for all the highlights of my career.” Isn’t Olff afraid that he’s going to miss the building then? “No, it’s just another step we need to take”, he says. In his introduction speech, Olff pointed out two things that have always been strong points of the insti-

Times and The Independent have published articles supporting the idea that British students should go to continental Europe to avoid paying high tuition fees. Both newspapers specifically mentioned the Netherlands as an affordable alternative with good English-taught programmes. The Independent summed up the matter with a simple line: “Go Dutch, save money”. University of Groningen Rector Magnificus Frans Zwarts says he

tute: the strong ties between teaching and research and the excellent integration of researchers and support staff. “We must be very careful not to lose those. When I mentioned the importance of the support staff, the audience gave a me big round of applause, so I think most people agree.” The one point remains: the goodbye that isn’t actually a goodbye. Isn’t it strange to say farewell to a building in the evening and then return to your lab bench in the very same building the following morning? Yes, perhaps it’s strange, but it’s also actually better this way, says postdoc researcher Alexander Semenov, originally from Russia. “It’s better to say goodbye now, when it still feels like our home. It would be really strange to move to Zernike and then return to an empty, dead building for a farewell party.”

sees no reason to specifically target the UK educational market. He’s also not expecting a dramatic increase in the number of British or Commonwealth students that would otherwise have chosen to study in the UK. A spokesperson for internationalization organization Nuffic says he doesn’t expect an invasion of British students. “They could just as well go to Norway or Sweden, where they don’t have to pay any tuition fees at all”, he says.

Who

the

bleep

is...?

Dr. Bibber The English have cricket, the Americans have baseball and the Dutch have speed skating. Many would feel that watching a ten kilo­ metre speed-skating race is about as exciting as watching grass grow, but you’ll find that most Dutch would beg to differ. Knowing this, it will come as no surprise that a minor change to the international speed-skating rulebook sparked quite a bit of controversy: the Dr. Bibberregel (Dr Bibber rule), named after the board game known in English as ‘Operation’ in which players must perform a fiddly ‘operation’ on a cardboard patient without trembling too much. The Dr Bibber rule, rejected by the Dutch skating federation KNSB and federations from several other skating countries, states that a competitor is disqualified if one of his skates crosses the centre line on the skating-rink straight – which in fact happens pretty often. Ironically, the athlete who coined the rule’s nickname, Olympic medal winner Mark Tuitert, was disqualified for breaking it in the 1500 metre race at the Dutch championships last weekend. “This is ridiculous. I’ve trained my whole life to attain a nice, wide stride and then this happens.” Sadly for Tuitert and his colleagues – and speed-skating fans – the International Skating Union said it will not scrap Dr Bibber – for now, at least. [ Ernst Arbouw ]

World Photo World Press Photo is without a doubt the most famous photo competition-slash-exhibition in the world. Winning photos from the 2010 edition will be on display in the Der Aa-Kerk (Akerkhof 2). Several other exhibitions and activities dedicated to press photography will be taking place all over the city in the following weeks. For more information, visit the English-language website at tinyurl.com/3xx84as

uk 11 - 11 november 2010 | jaargang 40  

Onafhankelijk weekblad voor de Rijksuniversiteit Groningen; Independend weekly for the Groningen University (Netherlands)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you