uk10 - 20 december 2012 | jaargang 42

Page 5

NIEUWS 5

UK 10 - 20 DECEMBER 2012

Hoogleraar wint van de staat Nasser Kalantar, hoogleraar kernfysica aan de RUG, heeft zijn rechtszaak tegen de Nederlandse staat definitief gewonnen. Nederland discrimineert, oordeelt de Hoge Raad. Iraanse onderdanen mochten drie jaar geleden geen opleiding meer volgen die kon bijdragen aan nucleaire activiteiten van Iran. Dit op grond van een resolutie van de Verenigde Naties uit 2006. Discriminatie, vond Kalantar. Hij begon een

rechtszaak tegen de staat met een student en een promovendus, en won. Eerst voor de rechtbank, daarna voor het hof en nu ook voor de Hoge Raad. ‘Een triomf voor de vrijheid van onderwijs in Nederland. Dit voelt heel goed’, zegt de hoogleraar. Hijzelf heeft behalve de Nederlandse ook de Iraanse nationaliteit, die niet kan worden opgezegd. Bij de RUG is hij nooit gediscrimineerd, zegt Kalantar. Maar hij was niet meer welkom bij de kernreactor in Petten, de TU Delft en andere

instellingen. ‘Het gaat me erom dat mensen die hier geboren zijn, zoals mijn kinderen, hiervan de dupe werden omdat ze een ouder hebben die uit Iran komt. Dat was, naast de stigmatiserende werking, de principiële reden om te vechten.’ Volgens de Hoge Raad is de maatregel in strijd met het discriminatieverbod zoals vastgelegd in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. ‘Het is in geen enkel geval noodzakelijk om een nationaliteit uit te sluiten. Een spion voor

Iran kan ook een Nederlander of Pakistaan zijn. Iedereen moet worden gescreend’, aldus Kalantar. In 2010 kwam de regering met een nieuwe regeling, die stelt dat Iraanse studenten ontheffing moeten vragen als ze toegang willen tot nucleaire technologieopleidingen. Kalantar verwacht dat ook die snel van tafel is. ‘Met deze uitspraak kan iedere student naar de rechter stappen en winnen. Dat wordt een kostbare zaak voor de staat.’ peterkeizer@ukrant.nl

Alleen is gevaarlijk Alleen werkende laboratoriummedewerkers zijn een gevaar. Dat stelt de Arbo- en Milieudienst van de RUG in z’n jaarverslag. Een van de middelen tegen het ongeoorloofd gebruik van gevaarlijke stoffen is sociale controle. ‘Werken buiten gehoors- of gezichtafstand van anderen is in gevallen met hogere risico’s niet wenselijk’, waarschuwt de dienst. Het bestuur van de bètafaculteit heeft het werken in afwezigheid van anderen aan regels gebonden.

5000 keer steun voor kleine talen Deen, Noors, Fins en Hongaars verzetten zich nog altijd tegen opheffing. Een online petitie haalde inmiddels meer dan 5000 steunbetuigingen binnen van over de hele wereld. Hoogleraar finoegrische talen en culturen Cornelius Hasselblatt is tevreden. ‘Maar er gaat meer gebeuren, we zijn op verschillende niveaus bezig.’ Studenten organiseren ook een protestactie in Amsterdam.

Lichtbak Drie Gezusters geveild De lichtreclames van de Amsterdamse Drie Gezusters en de Oesterbar, tot voor kort nog in handen van wijlen horecabaas Sjoerd Kooistra, worden online geveild. Kooistra opende in 1972 de eerste Drie Gezusters in Groningen. Behalve de neonletters Drie Gezusters en Oesterbar, worden ook borden geveild met de teksten ‘Cocktails & Dreams’, ‘Croissanterie Paris’, ‘Kleyne Griet’ en ‘Après Ski’. De veiling is van 19 december tot en met 2 januari op onlineveilingmeester.nl.

RUG niet meer beste werkgever

Date te koop

Dizkartes haalde maandagavond 600 euro op met een vrijgezellenveiling. Twintig leden deden mee. De vereniging zamelt de hele week geld in voor Serious Request. Het bestuur overhandigt het vrijdag bij het Glazen Huis in Enschede. Foto Jeroen van Kooten

Overstap naar Gmail onveilig? De RUG stapt begin 2013 over op Gmail en Google Agenda, het gratis online pakket van Google. Mails en bestanden komen in de cloud. En de Amerikaanse overheid kijkt mee. De RUG bespaart jaarlijks vier ton met het Googlepakket. Maar veel is onzeker. Zijn onze e-mails en onderzoeksdata nog wel veilig? Eigenlijk niet, concludeert de juridische dienst van de RUG in haar advies aan het universiteitsbestuur.

De RUG-juristen bekeken rapporten van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) en het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam (IVIR). De conclusie: de FBI kijkt waarschijnlijk mee. De USA Patriot Act, een middel in de strijd tegen terrorisme, verplicht Amerikaanse bedrijven de overheid toegang te geven tot informatie. Of ze dat ook doen, is onbekend. De bedrijven zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Maar IVIR

verwacht dat het doorspitten van informatie in de cloud ‘een steeds belangrijker wapen in het arsenaal van opsporings- en veiligheidsdiensten zal zijn’. Kortom, geen goed idee, aldus de RUG-juristen. Maar niet gebruiken van Google geeft ook geen garantie. Als een medewerker of student mailt met iemand die wél gebruik maakt van Hotmail, Gmail of Yahoo, vervalt de bescherming van lokale opslag. Overstappen naar Gmail kán wel, als studenten en medewerkers

worden voorgelicht en gevoelige informatie wordt versleuteld. ‘In ICT-land kom je al gauw een Amerikaans bedrijf tegen. Bij verdenking van terroristische activiteiten kunnen er data opgevraagd worden’, zegt ook technisch directeur Hayco Wind van het CIT. ‘Voor de meeste medewerkers en studenten is dit geen probleem. Een groot deel forwardt al naar Hotmail of Google. Met onderzoeksgroepen die wel problemen hebben gaan we in gesprek.’ peterkeizer@ukrant.nl

Martin van Hees: ‘Dit bod kan ik niet weigeren’ Martin van Hees (48), decaan van de Faculteit Wijsbegeerte, vertrekt naar de Universiteit van Amsterdam om hoogleraar politieke theorie te worden. Hij was decaan sinds januari 2012. Waarom zo snel weer weg? ‘Het is te vroeg, ik weet het. Maar dit is een aanbod dat ik niet kon weige-

ren. Ik ben filosoof én politicoloog. En als je dan de kans krijgt om deze leerstoel te bezetten, is dat prachtig.’

tatie, de onderwijsvisitatie – allebei zeer goed verlopen − en de invulling van de prestatieafspraken.’

Maar een jaar is wel kort. ‘Dat is zo. Maar ik was al langer vicedecaan. De faculteit staat er prachtig bij en is de beste van Nederland. We hebben dit jaar drie grote thema’s aangepakt: de onderzoeksvisi-

U bent net terug uit India. ‘Klopt. Wij hebben met twee universiteiten in Peking en het Indira Gandhi Institute of Development Research in Mumbai afspraken gemaakt over promoties. We hopen in

facebook/UKweekly: serie: weet jij wat je kunt doen met papieren UK?

ukrant.nl: kunstwerk bij jubilerend tandheelkunde op UKTV

september de eerste PhD studenten uit India te verwelkomen.’ Er worden al namen genoemd over uw opvolging... ‘Hoho, ik heb officieel nog niet eens ontslag genomen. Er komt straks een vacature, waarvoor een zoekcommissie aan de slag gaat.’ hannekeboonstra@ukrant.nl

2 vrijkaarten voor Nordic Art gewonnen. Dank aan @UK_Groningen :-)

De RUG is niet meer de beste werkgever van Nederland. Stond de universiteit vorig jaar nog op de eerste plek in de categorie universiteiten in het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek van zakenblad Incompany, nu de RUG vierde. RUG-medewerkers zijn tevreden, concludeert het zakenblad. Maar de laatste twee jaar daalt de waardering in de categorie ‘carrière’ (6,63). De RUG scoort op baanzekerheid, persoonlijke ontwikkeling en opleidingsmogelijkheden. Maar doorgroei (5,84) en loopbaanbegeleiding (6,26) kunnen beter.

Erasmus gered

De Europese Raad en het Europarlement reserveren volgend jaar 500 miljoen euro voor het Erasmusprogramma. Het voortbestaan van het internationale uitwisselingsprogramma is nu gered. De begrotingscommissie van het Europees Parlement keurde dinsdag hde begroting van 2013 goed. Lidstaten dragen 6 miljard extra bij, waarvan een deel wordt gebruikt voor Erasmus. Daarmee kunnen in het studiejaar 2013/2014 280.000 studenten op uitwisseling.

download de gratis UKapp in de App Store of kijk op app.ukrant.nl