Page 1

w w w.universiteitskrant.nl

10

Bier en bijbels 2  Burn, beertje, burn! 7 Alle co’s naar Almelóóó 10  Bijbeunen 12

o n a f h a n k e l i j k w e e k b l a d v o o r d e r i j k s u n i v e r s i t e i t g r o n i n g e n n 4 NOVE M BER 2 0 1 0 n JAARGANG 4 0

Tanja spreekt Voormalig RUG-studente Tanja Nijmeijer, die zich in 2002 aansloot bij de Colombiaanse rebellenbeweging FARC, wil niet gered worden. In een interview met de Wereldomroep (dat al in augustus werd opgenomen) zegt ze strijdbaar: “Laat ze me maar komen redden. Wij zullen ze ontvangen met mitrailleurs, mijnen, mortieren, met van alles.” http://tinyurl.ocm/37d9c36

I n d it n u m m e r

Deur dicht lullo’s!!! Politie baalt van laksheid studenten

Perverse prikkels De studentenfracties SOG en GSb in de Universiteitsraad zijn niet blij met het nieuwe kabinet. Het regeerakkoord is “funest” voor het hoger onderwijs en bevat “perverse prikkels.”

€ 1080

€ 2000

8>

Win het Vergeetboek! ‘Het Vergeetboek’ is het nieuwste werk van RUG-psycholoog en auteur Douwe Draaisma. Een fascinerend boek, al blijft het lastig te schrijven over iets dat er niet meer is: een vergeten herinnering. Lees de recensie en win een gesigneerd exemplaar.

€ 2650

9>

I n t e r n ati o n a l pag e

On being Dr Love When the media want to know something about love and the brain, the quarterlife crisis or Unidentified Falling Objects, they turn to these three experts. How did they get this status, and is it fun to be an expert? “Someone has to do it.”

19 >

Dieven hebben vrij spel in studentenhuizen: de voordeur wordt vaak niet goed afgesloten en ramen staan wagenwijd open. “Studenten zijn gewoon gemakzuchtig”, concludeert studentagent Nico Huismans. De studentagenten zijn het zat, ondanks alle anti-inbraak campagnes wordt er niet naar ze geluisterd. Van de 83 inbraken in de binnenstad dit jaar, blijkt 42 procent een studentenwoning te zijn.

Sinds januari werden uit 35 studentenpanden in het centrum onder meer twintig laptops, zeven mobieltjes, vier spelcomputers en vier camera’s gestolen. In de meeste gevallen (66 procent) zat de voordeur niet op het nachtslot, kon een dief via een raam naar binnen klimmen, of hing er een touwtje uit de brievenbus. “De studenten doen er niets aan. Die denken: ‘Dat overkomt me niet’”, zegt Huismans. “Maar als ik die cijfers zie, denk ik: verdomme, hoe kan dat nou? We investeren veel tijd in voorlichting

en campagnes, maar er moet wel een wisselwerking zijn.” De politie geeft gratis beveiligingsadviezen aan studentenhuizen en plaatst gratis inbraakstrips op de deuren in de binnenstad als de bewoners of eigenaar daar om vragen. Ook kunnen studenten gratis de beveiligingssoftware LoJack, waarmee dieven kunnen worden opgespoord, op hun laptop laten installeren. “Maar er wordt nauwelijks op gereageerd. Studenten komen pas bij ons als hun laptop een keer gestolen is, maar dan ben je te laat. Wij willen

die boef van de straat halen, maar daar hebben we wel de studenten bij nodig. Doe je deur op slot, beveilig je ramen, zet je laptop uit zicht. Doe niet niks!” De studentagenten tasten in het duister over hoe ze studenten nog beter kunnen bereiken. Huismans: “Hoe kunnen we studenten bewegen om er iets aan te doen? Als er iemand is die dat weet, vertel het mij!” [ peter keizer ]

Bekijk de kaart met alle inbraken op http://tiny.cc/fu5jt)

Scriptie al te koop voor 600 euro Ook op UKTV ‘Waar die balk nog overeind staat, daar was mijn kamer’ universiteitskrant.nl

Hoe gemakkelijk is het om een scriptie te kopen? Koud kunstje, zo blijkt uit onderzoek van de UK. Met knip- en plakwerk kom je er niet sinds de introductie van plagiaatscanners. Maar tegen de juis-

te prijs zijn er genoeg mensen die het schrijfwerk graag voor je willen opknappen. Nieuw zijn ghostwriters niet. Wel zijn ze dankzij internet sterk geprofessionaliseerd. En gemakkelijk te vinden. Met de simpele zoekopdracht ‘scriptie schrijven’ op Marktplaats

is het al raak. Naast een keur aan advertenties van scriptiebegeleiders verschijnen er oproepjes van mensen die er geen doekjes om winden: zij willen je graag het schrijfwerk uit handen nemen. “Ik kan je scriptie afmaken binnen korte tijd, binnen een paar dagen, een week, of

net wanneer de scriptie afmoet”, adverteert Inge. Ook Kaoutar en M. – hij wilde anoniem blijven – beloven je snel en vakkundig uit je lijden te verlossen. [ diane romashuk ]

Lees verder op pagina 4,5 >


2 DEZE WEEK

UK 10 - 4 NOVEMBER 2010

Café de Toeter, Groningen > 01/11/2010 20.30 uur > wedstrijd

Quizzen met bier en Bijbels Alle christelijke studentenverenigingen in Groningen stuurden afgelopen maandag een afvaardiging naar café de Toeter. Er werd gestreden om de eer van de vereniging in de studentenversie van de Nationale Bijbelquiz.

De universiteiten hebben vorige week het akoord dat met de vakbonden was bereikt over een nieuwe cao verworpen. Volgens universiteitenvereniging VSNU zou de nieuwe cao leiden tot banenverlies. In het verworpen akkoord zou het personeel een uitkering van 500 euro krijgen en vanaf februari 2011 een salarisverhoging van een half procent. “De eenmalige uitkering zou voor de RUG betekenen dat we 2,5 miljoen euro meer rood komen te staan. De loonsverhoging kost ons nog eens 1,5 miljoen. Dat is geld dat we niet hebben”, aldus collegevoorzitter Sibrand Poppema. De vakbonden zijn teleurgesteld. “De universiteiten zien de werknemers blijkbaar als een kostenpost, in plaats van een middel om goed onderwijs te leveren. Het is een totaal gebrek aan waardering”, reageert cao-onderhandelaar Marthy Schuurman van Abvakabo FNV. De vakbonden beraden zich nu. “We gaan bij nieuwe onderhandelingen niet om minder vragen, maar eerder meer.” [ peter keizer ]

Door edo grevers Café de Toeter is afgeladen vol. Serveersters manoeuvreren met volgeladen dienbladen tussen de menigte door om de christelijke studenten van drank te voorzien. Er heerst een jolige, studentikoze sfeer. Na enkele biertjes vliegen de inside jokes al over tafel. “Potifar’s vrouw? Dat was toch een gigantische m.i.l.f.?!” Hilariteit alom. De Bijbelquiz is georganiseerd door het Overleg Christelijke Studentenverenigingen Groningen (OCSG), waarin vertegenwoordigers van de vijf christelijke studentenverenigingen zijn gezeteld. Deze overkoepelende structuur verbindt de broeders en zusters van de verschillende verenigingen en heeft als doel om in Groningen meer bekendheid te geven aan Jezus Christus. De presentatie van de avond is in handen van Paul Korpershoek. Als hij aankondigt dat de quiz bijna gaat beginnen slaat de ontspannen sfeer ineens om. Enkele teams heffen het glas en drinken zich moed in, anderen steken nog snel even de koppen bij elkaar. “In naam van de vader, zoon en heilige geest, we gaan ervoor!” Ook de afvaardiging van de UK neemt plaats. Maar als blijkt hoe specifiek de vragen zijn, zinkt de moed al snel in de schoenen en wordt er vlug een volgend rondje besteld. De andere teams geven de hoop minder snel op en zijn verwikkeld in heftige discussies. Na twintig vragen is het tijd voor een pauze. Enige rondvraag tussen de mensen die buiten staan te roken leert dat de Gereformeerde Studentenvereniging (GSV) vanavond de grote fa-

CAO-akkoord van de baan

Deeltijdstudie goedkoper Het college van bestuur heeft dinsdag het collegegeld voor deeltijdstudenten die een tweede studie doen bijna gehalveerd. Bachelor deeltijdstudenten betalen nu 3800 euro per jaar, in plaats van 6800 euro. Foto Jeroen van Kooten voriet is. GSV’er Harm blaast bedachtzaam een wolkje rook uit. “Als alle vragen over de inhoud van de Bijbel zouden gaan, is er grote kans dat we winnen. Ik weet van elk Bijbels citaat precies waar het staat.” Herman Veenhof, praeses van de GSV, bevestigt dat Harm de ‘koning Bijbelkennis’ is van zijn vereniging. “Ik vestig veel hoop op hem. Verder heb ik een aantal ouderejaars laten uitrukken, die veel Bijbelkennis hebben. Ik denk dat het helemaal goed komt!”

Na de pauze schuift Hannah­ Mohlman, secretaris van de OCSG, aan bij de UK-tafel. “Ik ben gelovig opgevoed en heb op school les gehad over de Bijbel. Toch weet ik bij lange na niet het antwoord op alle vragen”, steekt ze ons een hart onder de riem. Na afloop van de quiz laat de uitslag niet lang op zich wachten. Er gaat een zucht van verlichting door de zaal als bekend wordt dat ‘team Sem’ onderaan is geëindigd met vierentwintig fout. “Geluk-

kig komen we toch in de hemel”, grapt een teamlid. Het bestuur van Ichthus wint de quiz. Herman baalt als een stekker dat zijn vereniging niet met de eer naar huis is gegaan. “We hadden elf fout! Stel je voor dat je al je hele leven hebt gestudeerd voor één tentamen en dan alsnog ruim een kwart van de vragen fout hebt. Om te huilen!” En het UK-team? Dat eindigde als één-na-laatste, waardoor net naast de troostprijs werd gegrepen…

Zaak brandende student afgerond

Rituelen |  40 j a a r u k   |  Al veertig jaar lang is de UK een kweekvijver van journalistiek talent. Wat is er geworden van de medewerkers die ooit bij de krant begonnen? Ze vertellen ‘t zelf. LPF-minister Hilbrand Nawijn moest in december 2002 bijna aftreden nadat hij het werk in de Tweede Kamer ‘een groot ritueel’ had genoemd. Zijn opmerking was ongelukkig omdat hij erdoor in moeilijkheden kwam, maar niet omdat hij de plank volledig missloeg. Een debat in de Kamer verloopt niet alleen volgens strikt vastgestelde regels, ook wat Kamer en kabinet met elkaar wisselen ligt doorgaans tot op de letter vast, nog voor de vergadering begint. Voor hij aanschuift weet een minister heus wel of de Kamer wil knoeien in zijn wetsvoorstel en kan hij er

Voor een tweede studie geldt sinds 1 september het veel hogere instellingscollegegeld. De universiteit maakte daarbij geen onderscheid tussen voltijd- en deeltijdstudenten, maar dat is nu veranderd. “We gaan ervan uit dat deeltijdstudenten twee keer zo lang over hun studie doen. Studeren in deeltijd zou dan wel erg duur worden”, legt middelenman Koos Duppen uit. Een masteropleiding in deeltijd kost nu 4300 euro per jaar, in plaats van 7800 euro. Alleen rechten wijkt af, daar kost een deeltijdmaster 5150 euro. De tarieven gelden met terugwerkende kracht tot 1 september. [ peter keizer ]

alvast over prakkiseren hoe de Kamer tegemoet te komen. Achter de coulissen vinden de repetities plaats, waarna ambtenaren, bewindspersonen en Kamerleden voor de bühne hun stuk opvoeren. Als Nawijn doelde op het Kamerdebat als de rituele afronding van het voorwerk achter de schermen, kan hij dus hoogstens een waarheid hebben gesproken die niemand wil horen. Toch vreemd, dit taboe, want de rituelen waar de wereld van wemelt, zijn vaak eeuwenoud en behoorlijk slijtvast. Kijk maar eens naar onze feestdagen, de rechtszaal, de kerk en natuurlijk ook de universiteit. Als universitair verslaggever woonde ik vele rituele vergaderingen van de universiteitsraad bij en natuurlijk promoties, waar de opponenten een promovendus slechts ritueel het vuur na aan de schenen leggen. Maar net als aan het Binnenhof wordt het

echt leuk als de hoofdrolspelers hun tekst kwijt zijn of uit hun rol stappen. Daarop stuitte ik bij de promotie van godsdienstsocioloog Durk Hak, toen ik voor de UK in de aula ging zitten na een tip dat zijn proefschrift wel in erg slechte aarde was gevallen. Dat bleek niet te veel gezegd, de oppositie was bepaald niet voor de vorm en Hak moest echt aan de bak toen zijn opponenten flink van leer trokken. Dat voor de promovendus de doctorstitel voor het grijpen lag, wisten de criticasters ook wel, maar ze bleven wel erg lang weg voor het afsluitende beraad. Zo kun je ook een ritueel nog aangrijpen om een punt te maken. John Hermse Parlementair verslaggever ANP Student-redacteur, eindredacteur en nieuwscoördinator (1992-2000)

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak in de ‘Sinterklaaszaak’. “Het ging ons erom dat dit werd strafbaar gesteld, niet om de strafmaat”, reageert een woordvoerder van het OM. Rik B., de 21-jarige student die in april het Sinterklaaskostuum van een 20-jarige medestudent in brand stak tijdens de ontgroening van Albertus Magnus dispuut Caivs, werd eind oktober veroordeeld tot 50 uur werkstraf. Het OM had 240 uur werkstraf en zes maanden voorwaardelijke celstraf geëist. Het OM zal de andere twee betrokken kandidaat-dispuutsleden niet voor de rechter brengen. “Ons statement is zo wel gemaakt: dit is niet normaal, het is strafbaar, en mag nooit weer voor komen”, aldus het OM. [ peter keizer ]


N I E U W S 3

UK 10 - 4 NOVEMBER 2010

Universiteiten: de poorten gaan dicht De opleidingen rechten en psychologie gaan selecteren aan de poort. De universiteiten, verenigd in de VSNU, willen landelijk een numerus fixus invoeren voor deze opleidingen. Dat doen ze om de overheid duidelijk maken dat ze niet blij zijn met de bezuinigingen op onderwijs. “Het is een duidelijk signaal vanuit de VSNU richting de overheid dat als ze niet willen betalen, het niet zo kan zijn dat het aantal studenten blijft groeien”, zei collegevoorzitter

Sibrand Poppema vorige week tijdens de universiteitsraadvergadering. Volgens de collegevoorzitter inventariseren de universiteiten ook voor andere studies of een numerus fixus kan worden ingevoerd. “De doelstelling is het aantal studenten in Nederland iets terug te brengen. We moeten nog tot een verdeling over de verschillende opleidingen komen.” Het plan is alleen nog binnen bestuurlijke kringen besproken, maar de landelijke studentenstop moet

nog voor 1 december worden aangemeld. De opleidingen zijn niet blij met het voornemen, geeft de collegevoorzitter toe. “Vanuit de faculteiten wordt wel gemopperd, iedereen wil groot zijn. Maar als we aan de decanen uitleggen waarom we het doen, zullen ze er anders over denken”, zegt hij. Rechtendecaan Jan Berend Wezeman denkt daar anders over. “Het faculteitsbestuur ziet geen reden voor invoering van een fixus. Er zijn geen grote problemen voor juristen op de arbeidsmarkt en er zijn

geen onoplosbare capaciteitsproblemen bij de faculteit. En of het effectief of zinvol is om bij het nieuwe kabinet een landelijk, politiek signaal af te geven is op dit moment niet te voorspellen.” Of het plan kan worden doorgevoerd is nog onzeker. In het regeerakkoord van VVD en CDA staat dat de numerus fixus binnen vijf jaar wordt afgeschaft. “Maar dat is niet te doen en zeker niet te betalen. Dus dat zal er wel niet van komen”, reageert Poppema. [ Peter Keizer ]

Minder geluid in tentamenhal De deuren naar de zalen in de Aletta Jacobshal (de nieuwe Tentamenhal) krijgen de komende weken betere geluidsisolatie. Dit moet ervoor zorgen dat de galm die wachtende studenten in de hal veroorzaken, niet in de zalen zelf doordringt. De dienst Vastgoed en Investeringen van de RUG hoopt met deze maatregelen de geluidsoverlast, die volgens een recente test net toelaatbaar was, terug te dringen.

Whoop whoop! Om de gebouwengebruikers van het Hortuscomplex van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen beter bekend te maken met noodsignalen voor calamiteiten, is dinsdag een test gehouden met een nieuwe omroepinstallatie. In twee minuten werd Nederlands- en Engelstalig uitgelegd wat onder meer het slow whoop ontruimingssignaal inhoudt. De test, die vanaf nu elke eerste dinsdag van de maand om 13.00 uur herhaald wordt, verliep succesvol.

Minder studenten Het aantal nieuw aangemelde studenten bij de RUG is dit jaar licht gedaald. De instroom zakte van 5972 naar 5604, een daling van 6,2 procent. Grote daler is de faculteit economie en bedrijfskunde, die van 1585 naar 1366 daalde als gevolg van de ingestelde numerus fixus bij bedrijfskunde. Bij godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen zakte het aantal aanmeldingen van 42 naar 27, volgens de RUG deels door het hogere collegegeld voor tweede studies.

Geen vervolging na val Dizkartes

Lachen!

De Groningse student IB/IO Bart Melief heeft vrijdag op het Groninger Studenten Cabaret Festival de Persoonlijkheidsprijs gewonnen. Bijzonder, want Melief werd in de halve finale al uitgeschakeld. De jury roemt zijn persoonlijkheid, maar uit stevige kritiek op de inhoud van zijn programma. “Het was een klap toen ik hoorde dat ik niet in de finale zat,” zegt Melief, “maar dit maakt alles goed. Ik ga een prachtig programma in elkaar zetten.” De grote winnaar van de 24e editie van het festival is de Amsterdamse student Dara Faizi (22). Hij won zowel de Publieksprijs als de Juryprijs. Op de foto finalisten Maartje & Kine. Foto Pepijn van den Broeke

Nestor heeft 84 lekken, Technische bedrijfskunde weinig zorgen bij RUG blijft voorlopig bestaan Via Google kan je eenvoudig lekken in Nestor ontdekken die het mogeiljk maken je cijfers te veranderen. Dat stellen Michiel Prins en Jobert Abma van het Groningse beveiligingsbedrijf Online24. In hun rapport over Blackboard Academic Suit, oftewel Nestor, dat ze in opdracht van de Hanzehogeschool maakten en dat vorige week vrijdag uitkwam, blijkt dat het systeem zo lek als een mandje is. Prins en Abma tonen aan dat er in Nestor 84 lekken zitten en dat het hacken ervan niet altijd even moeilijk hoeft te zijn. “Je hoeft geen computernerd te zijn om toegang te krijgen tot de Nestoraccount van een docent om zo je cijfers te veranderen,” zegt Prins. “Met een beetje verstand van computers en wat googelen kom je een heel eind.”

Ook stellen ze dat universiteiten en scholen die hun tentamens via Nestor afnemen, gevaar lopen dat de tentamens gestolen worden. Onzin, stelt Lisette Bakalis, coördinator van Nestor en voorzitter van de dienstraad van UOCG. “Voor de RUG betekent dit niet een groot probleem. Ik nodig de heren graag uit om een demonstratie te geven van hoe ze het systeem willen hacken.” Dat studenten hun cijfers kunnen veranderen en zo makkelijk kunnen afstuderen ziet ze niet als een groot gevaar. “Docenten loggen niet in via Nestor of Progress om cijfers in te leveren. Dat doet het personeel van het onderwijsbureau handmatig voor ze. Dit maakt het moeilijker om cijfers te veranderen.” Maar er zal volgens Bakalis wel naar het systeem gekeken worden. [ Teodor Lazarov ]

De faculteit wiskunde en natuurkunde gaat de komende vijf tot acht jaar door met de opleiding technische bedrijfskunde (TBK). Koos Duppen, de financiële man van het college van bestuur van de RUG, maakte dit vorge week bekend tijdens de vergadering van de universiteitsraad. De faculteit economie en bedrijfskunde blijft gedurende deze periode betrokken bij de studie. Technische bedrijfskunde is een opleiding die gezamenlijk door beide faculteiten wordt verzorgd. Enkele weken geleden besloot de faculteit economie en bedrijfskunde uit de opleiding te stappen, vanwege een structureel begrotingstekort van 500.000 euro. Het bestuur van de faculteit Wiskunde en natuurwetenschappen vergaderde afgelopen dinsdag over de toekomst van technische bedrijfskunde en de invulling voor de komende periode. Decaan Jasper

Knoester kon vooralsnog geen specifieke details geven over de plannen: “Dat kan pas als er met de staf is overlegd.” Naast de invulling van de studie bestaat er ook nog onduidelijkheid over de accreditatie van de opleiding. Over anderhalf jaar zou dit geregeld moeten zijn. Maar door de beslissing van de faculteit economie en bedrijfskunde om uit de opleiding te stappen, is het op dit moment onduidelijk of dit zonder problemen zal gebeuren. Veel TBK-studenten zijn bang dat de opleiding haar accreditatie zal verliezen, waardoor hun diploma straks niets meer waard is. Duppen is zich goed bewust van het belang van de accreditatie: “We doen er ons uiterste best voor.” [ Richard Kootstra ]

De politie heeft het onderzoek naar het lustrumfeestincident van Dizkartes, waarbij een 21-jarige studente begin oktober zeven meter omlaag viel, stopgezet. “Een heel naar ongeval waarvan we niet gaan uitvinden wat er precies is gebeurd”, concludeert de Groningse politie. De studente hield een verbrijzelde kaak en een gebroken pols over aan de val.

RUG naar rechter om korting De RUG stapt samen met de universiteit Maastricht naar de rechter. De universiteiten willen het plan van het ministerie van Onderwijs om ze te korten aanvechten. “We zouden daardoor in 2011 3,2 miljoen euro worden gekort. En in 2012 4,2 miljoen euro. Wij vinden dat de berekeningen niet deugen”, reageert collegevoorzitter Sibrand Poppema. Op dit moment staan de plannen van het ministerie alleen in een voorlopige brief. De juristen van de universiteit onderzoeken nu of dat voldoende is om al juridische stappen te nemen.

Meer nieuws: ukrant.nl of m.ukrant.nl (mobiel)


4 OPMERKELIJK

UK 10 - 4 NOVEMBER 2010

Printen moet efficiënter, milieuvriendelijker en goedkoper voor studenten. De RUG heeft een nieuw contract afgesloten met het IT- en printerbedrijf Ricoh. CIT-medewerker Peter van Laarhoven en Hans Hoorndijk van Ricoh gaven tekst en uitleg op een voorlichtingsbijeenkomst. Door richard kootstra “Er komen veel veranderingen in de dienstverlening omtrent printers.” Van Laarhoven laat een overzicht zien aan het gevarieerde publiek. “De komende twee maanden gaan een hoop printers vervangen worden.” Terwijl de laatste mensen binnenkomen, legt hij uit dat veel printers ouderwets en overbodig zijn “Met nieuwe printers en een beter beleid, kunnen we zo’n 30 tot 40% besparen. Dat is ook

nog eens milieuvriendelijker.” Per jaar worden er gemiddeld 100 miljoen velletjes geprint. “Dat is ongeveer een boom per medewerker.” Ricoh is verantwoordelijk voor de storingen en het bijvullen van papier. Dankzij een detectiesysteem kan de centrale meldkamer zien of er een storing of een papiertekort is. In zo’n geval wordt er een medewerker gestuurd om bij te vullen of de storing te verhelpen. Van Laarhoven noemt het “proactief” en “een stukje ontzorgen.” Achterin de zaal krijgt het verhaal de goedkeuring van een vrouw, die veelvuldig instemt met een zuchtend “ja.” Maar er wordt ook gezucht: want wat doe je met drie soorten papier terwijl er maar twee papierlades zijn? En wat moet je ‘s avonds als er storing is en de mannen van Ricoh niet meer aan het werk zijn?

Het CIT en Ricoh zijn bezig met het zogenaamde follow-me systeem, waardoor iemand op een willekeurige printer met zijn eigen achternaam kan printen. “Wat nou als er honderd Bakkers zijn?” vraagt een man in de zaal. Van Laarhoven introduceert Hans Hoorndijk van Ricoh: “Hans is ook een beetje het gezicht van de dienstverlening.” Hoorndijk toont de verschillende nieuwe printers en geeft een overzicht van de functies. Van Laarhoven verwacht een soepele overgangsfase. Hij onderstreept nogmaals dat studenten straks minder hoeven te betalen voor printen en kopiëren. Terwijl de zaal langzaam leegstroomt, sluit Van Laarhoven af met een plaatje van een kat in een printer. Meer weten? Ga dan naar: rug.nl/ uwprinter

Verloren van een blauwe arend De genenkrakers van het UMCG zijn tweede geworden in de finale van de academische jaarprijs. Het team eindigde achter ‘de vliegkunstenaars’, een project van Wageningen University. Door edo grevers Genenkrakers: ‘Wij gaan winnen’. Uit deze kop in de UK sprak een grote zelfverzekerdheid. En niet onterecht; de genenkrakers werden aangestipt als dé favoriet. Uit hun project sprak veel ambitie: een trein door Nederland met een interactieve tentoonstelling over DNA en de rol die levensstijl speelt bij gezond ouder worden. Onbegrijpelijk vinden ze het dan ook dat de 100.000 euro aan prijzengeld werd gewonnen door het project van Wageningen University: een cursus voor het highspeed filmen van vogels. Het team van het Leids Universitair Medisch Centrum strooide nog wat extra zout in de gapende wond; zij streken de publieksprijs op. “Tja, wat moet ik zeggen. Jammer, zonde, net niet.” Het zijn droevige woorden van genenkraker Eva Teuling. Ze vindt het lastig om de vinger te leggen op het punt waar

De supporters van de genenkrakers de kansen zijn gekeerd. “De omslag moet op het laatste moment gemaakt zijn. Uit het juryrapport konden we opmaken dat er grote verdeeldheid was.” Collegevoorzitter Sibrand Poppema, aanwezig bij de uitreiking, is ook teleurgesteld over de beslissing van de jury. “Ook als ik niet partijdig zou zijn geweest, zou ik de genenkrakers de terechte winnaar vinden. Ze voldeden het best aan het doel van de jaarprijs: het vertalen van wetenschappelijk onderzoek voor een breed publiek.”

Teuling vermoedt dat de presentatie van de Wageningse onderzoekers de doorslag heeft gegeven. ”Wij hadden een flitsende presentatie, maar Wageningen wist de jury denk ik meer te imponeren met een Chilean Blue Eagle, een levende blauwe arend, die ze de zaal door lieten vliegen.” Of deze arend inderdaad de plannen voor de DNA-trein het archief heeft ingestuurd, blijft speculeren. Want wat zou er gebeurd zijn als het dier zijn uitwerpselen over publiek en jury had uitgestort?

?!

?? ! ! ‘Het is goed om te netwerken’ Vraag & antwoord

De 24-jarige student wiskunde en sterrenkunde Keimpe Nevenzeel heeft een beurs voor de vooraanstaande Falling Walls Conference in Berlijn. Deze zomer was hij ook al uitgenodigd voor de prestigieuze Lindau Nobel Laureate Meeting.

lezingen zijn van leidende wetenschappers vanuit de gehele wereld.”

Door richard kootstra

Wat maakt het voor jou relevant? Er zijn niet zoveel onderwerpen die binnen jouw vakgebied vallen. “Dat klopt inderdaad. Ik denk dat juist het feit dat het zo multidisciplinair is, het voor mij zo ontzettend interessant maakt.”

Wat ga je allemaal doen op die conferentie? “De Falling Walls Conference is een grote internationale conferentie over hervormende doorbraken in wetenschap en samenleving voor vooraanstaande wetenschappers, politici of mensen uit de non-profit sector. De key-note lecture is van de Duitse president Christian Wulff, en de

Ben jij zo’n academische carrièretijger? “Het is inderdaad goed om te netwerken met jonge wetenschappers over de hele wereld. Ik weet ook nog niet precies waar ik me in wil specialiseren. Misschien ga ik me wel met neurologie bezighouden. Of misschien ga ik iets heel anders doen dan de wetenschap. Iets

tastbaars, iets dat maatschappelijk relevant is. Consultancy bijvoorbeeld, dat lijkt me wel leuk.”

Je doet ook aan stijldansen. Sterker nog, je bent voorzitter van stijldansvereniging The Blue Toes. Is dat geen carrière? “ “Nee, dat zou een beetje raar zijn. Ik vind de vereniging en de mensen erg leuk en het is voor mij weer wat bestuurservaring.” Twee vooraanstaande conventies, stijldansen en je was in 2009 ook nog eens werkcollegedocent wiskunde van het jaar. Levert dat op het romantische gebied nog iets op? En heb je daar wel tijd voor?. “Dat is een moeilijke vraag… Als het zover is, maak ik er wel tijd voor.”

Scripties? |_

Ghostwriters

|  ac h t e r g r o n d   |  Een scriptie schrijven is voor velen een ware martelgang. Gebrek aan motivatie, tijd en geld vormen vertragende struikelblokken. Ghostwriters nemen het graag van wanhopige studenten over. Door Diane Romashuk Onder het alias Marieke de Graaf, een desperate psychologiestudente die hard werkt om haar collegegeld te betalen en daardoor niet aan haar scriptie toekomt, ga ik op zoek naar een scriptie. Ik benader aanbieders op Marktplaats voor informatie over hun werkwijze, prijzen en samples van eerder werk. Inge vraagt 12,50 euro per uur en wil haar eigen scriptie wel als voorbeeld sturen. Die komt nooit aan. “Wij vragen allereerst een handleiding van de desbetreffende studie/opleiding en stellen aan de hand daarvan een plan van aanpak op”, reageert Kaoutar. Zijn prijs is 10 euro per uur, wat in de praktijk neerkomt op een totaalbedrag van tussen de 800 en 1500 Euro. “We vragen pas een voorschot nadat de helft al in uw bezit is en u daar tevreden over bent.” M. doet het goedkoper. Scripties van circa 50 pagina’s kosten bij hem rond de 600 en 700 Euro. Omdat vertrouwelijkheid hoog in het vaandel staat, wil hij geen samples laten zien. “Ik werk volgens het pay as you go principe. Het werk en de betalingen worden in 2 of 3 delen gesplitst. Zo kunnen studenten steeds beoordelen of de kwaliteit naar wens is en weet ik zeker dat ik betaald krijg.”

‘Studenten hebben wel de brains, maar niet de tijd om dat laatste stukje zelf te doen’ Als ik niet veel later beken voor de UK te werken en vraag waarom ze dit werk doen, geeft Inge niet meer thuis. Ze zegt in haar reactie gestopt te zijn met het begeleiden van studenten. De advertentie op marktplaats is verdwenen. Ook Kaoutar zegt geen scriptanten meer te begeleiden maar wil best wat vragen beantwoorden. Eens per maand krijgt hij verzoeken van studenten om ze te helpen met een hoofdstuk. Twee keer werd hij benaderd voor het schrijven van een hele scriptie, wat vanwege de hoge kosten uiteindelijk niet doorging. “Bepaalde hoofdstukken worden elke keer afgekeurd, waardoor de moed hen in de schoenen zinkt [..]. Meestal willen ze gewoon meer begeleiding.” Toch leek hij niet veel eerder nog bereid om mij te helpen. “Omdat we mensen (poten-

Illustratie Paul de Vreede

Honderd miljoen prints!

tiële klanten) niet willen verjagen geef je het idee dat je ze wilt helpen door een bedrag te noemen dat ze er als student toch niet voor over hebben.” Alleen M. bekent wel eens grote stukken te schrijven. “Studenten hebben wel de brains, maar niet de tijd om dat laatste stukje zelf te


O P M E R K E L I J K 5

UK 10 - 4 NOVEMBER 2010

Marktplaats heeft ze! staan klaar om je te helpen. Inclusief plagiaatscan.

De bedragen op een rijtje Met de afschaffing van de studiebeurs en de duurdere tarieven voor tweede studies kan het werk van ghostwriters zowel voor hen als voor studenten wel eens een nog lucratievere business worden. Reken maar na: het halve jaar dat er al snel voor een Masterscriptie staat, kost 800 euro aan collegeld. Voor wie nog een half jaar uitloopt, heeft de scriptie 1600 euro gekost, alleen al aan collegegeld. En voor een tweede Master is het collegeld al snel 3500 euro per half jaar. Dan klinken de tarieven van ghostwriters ineens interessant. Via Marktplaats kreeg de UK offertes van 600 tot 1500 euro, bij Custom writers doet een scriptie 1150 euro.

doen. Soms werken mensen 60 uur per week en volgen daarnaast nog een private MBA programma. In sommige gevallen moeten ze 15.000 euro extra collegegeld betalen als ze een jaar extra aan hun scriptie werken. Dat is niet op te hoesten.” Hij geeft ze deels gelijk wanneer ze zeggen dat hun scriptie slechts een

formaliteit is. “Niemand struikelt over de scriptie. Het zijn meestal vakken als statistiek waar studenten over struikelen. Bij het bereiken van de scriptie heeft de student al bewezen bekwaam te zijn.” In België staat M. geregistreerd als consultant. “Het is toegestaan, maar [..] ik weet niet of het erg geaccepteerd

is en daarom hou ik alles liever anoniem.” Het valt hem op dat alleen Nederlanders interesse hebben in het uitbesteden van werk. “Wellicht omdat ons onderwijssysteem vele malen goedkoper is dan in Nederland en zodoende is tijd ‘minder schaars.’” Tijdens de research voor dit ver-

haal is echter al duidelijk geworden voorbeeld te gebruiken. Je scriptie dat het inschakelen van ghostwri- moet je kunnen verdedigen. Docenters voor studiepraktijken verre van ten zijn echt niet zo dom dat ze niet beperkt blijft tot ons kikkerland- merken dat je er niks van afweet.” je. Studeren kan geoutsourced worden naar landen als India en China Maar zelfs als docenten fraude verwaar geen gebrek is aan hoogopge- moeden, is het lastig te bewijzen. leide mensen die wel een zakcentje “Het is naïef om te denken dat er kunnen gebruiken, meldt de Open nooit iemand is afgestudeerd die Universiteit in een artikel over on- zijn scriptie niet zelf heeft geschrederwijsfraude. En uit een onder- ven”, vindt Anton Scheurink, voorzoek van de Chinese Wuhan Uni- zitter van de RUG-examencomversiteit in 2009 bleek dat Chinese missie van het opleidingsinstituut universitaire studenten naar schat- Levenswetenschappen. “Als iets ting “up to half a billion yuan ($73 niet lijkt te kloppen vraag je namillion)” per jaar spenderen om an- tuurlijk door, maar je kunt studendere mensen hun esten niet thuis op de says te laten schrijven. nek gaan zitten.” Nederlandse studenZijn collega bij Eco‘We werken ten die een Engelnomie en Bedrijfsse scriptie schrijven, kunde Bert de Brock met hoog kunnen dus ook in het lijkt het niet makkegekwalificeerde lijk om er mee weg buitenland terecht. te komen. “Vaak gaat schrijvers’ Custom Writing UK het over een specifiek garandeert op haar onderdeel binnen een website essays (zelfs proefschrif- bepaald bedrijf. Daarnaast is er ook ten!) over elk onderwerp en op elk nog eens de bemoeienis van de doniveau. Met één muisklik kun je een cent tijdens het proces.” live chat beginnen met een van de Zeggen dat een scriptie slechts een medewerkers. In mijn scherm ver- formaliteit is, vindt hij geen excuus. schijnt operator Travis Atkins. “Als “Het is een proeve van bekwaamhet om volledige masterscripties heid. Als wij een diploma afgeven gaat, bedienen onze 400 schrijvers zeggen we daarmee dat iemand beuit Groot-Brittannië zo’n 500 stu- paalde vaardigheden bezit. Als dat denten van over de hele wereld per niet zo is loop je de boel te bedriemaand”, vertelt hij. De kosten schat gen.” hij op 1000 GBP (ongeveer 1150 euFrank Steyvers, secretaris van de ro) en je kunt je bestelling in 30 da- examencommissie van Psychologen in huis hebben. gie, kent één geval waarbij een stu“We werken met hooggekwali- dent ervan verdacht werd een ghostficeerde schrijvers, ze zijn doctor writer te hebben ingeschakeld. “Er en hebben tenminste tien jaar aca- was een student wiens masterscripdemische schrijfervaring. Voordat tie was afgekeurd. Van de examenwe het werk naar de klant verstu- commissie kreeg hij een extra kans ren, wordt het gecontroleerd door mits hij het zonder begeleiding van het QA Department en ook nog de docent zou doen. Toen kwam er twee keer beoordeeld door gepen- een nieuwe versie die qua opzet en sioneerde professoren.” Ieder werk- structuur zo anders was dat de dostuk is volgens hem een origineel. cent vermoedde dat hij het niet zelf “We checken ze zowel online als of- had gedaan.” Het vermoeden kon fline op plagiaat.” niet hard worden gemaakt. “Dus Wat vindt Atkins daar zelf van? hebben we hem laten lopen.” “Universiteiten vinden ons misschien niks. Dokters houden niet Sinds september zijn de regels omvan fastfood. Moet McDonald’s dan trent fraude en plagiaat aangegesloten worden?” Misschien om- scherpt, weet Steyvers. “Tot vorig dat een luie student die graag dok- jaar kon een student maximaal een ter wil worden die niet van fastfood jaar uitgesloten worden van het stuhoudt dankzij jullie over een paar dieonderdeel. Nu kan de student jaar ongekwalificeerd aan de opera- gedwongen uit worden geschretietafel kan staan? “Nee, je examens ven. Alleen weet je dan nog niet of moet je toch zelf maken. Wij raden hij zich niet ergens anders weer oponze klanten ook aan ons werk als nieuw inschrijft.”


“WAAROM IK MEEDOE AAN GENEESMIDDELENONDERZOEK? Net als alle andere deelnemende vrijwilligers, help ik graag anderen die afhankelijk zijn van medicijnen. (en daarnaast krijg ik er een vergoeding voor)”

L

schildersbedrijf glas-service

poelman

b.v. VRIJWILLIGER WORDEN? KIJK OP WWW.XENDOVRIJWILLIGER.NL

telefoon 050-5710150 fax 050-5770943 www.poelmanbv.nl

Webspace nodig?

www. proefschriften.nl

Gratis Windows Server 2008 web hosting en .nl domeinnaam Ga naar: http://www.gratiswindowshosting.nl

Geven aan een goed doel? Let op dit keurmerk

www.phd-thesis.nl

www.cbf.nl

Promovendus Maritieme Archeologie

Nieuwe vacatures

1,0 fte | Faculteit der Letteren

Energiecoördinator

Postdoc Archaeological Geophysics

1,0 fte | Facilitair Bedrijf

0,8 fte | Faculty of Arts

Programmer 1,0 fte | Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Systeembeheerder 0,5 fte | Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

Openstaande vacature

Hoogleraar Romaanse Taalkunde 1,0 fte | Faculteit der Letteren

Programmamanager Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid

Nadere informatie over deze vacatures vindt u op: www.rug.nl

1,0 fte | Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Tenure Track Assistant/Associate Professor Organizational Psychology 1,0 fte | Faculty of Behavioural and Social Sciences

De RUG biedt speciaal aan meeverhuizende werkende partners van nieuwe medewerkers goede loopbaanfaciliteiten. De RUG streeft naar een evenwichtig opgebouwd personeelsbestand. Op een aantal terreinen zijn vrouwen nog ondervertegenwoordigd. Daarom worden zij vooral uitgenodigd te solliciteren.

werken aan de grenzen van het weten


W E T E N S C H A P 7

UK 10 - 4 NOVEMBER 2010

Cogito ergo BOEM

Kor t

In samenwerking met Science LinX (Wiskunde & Natuurwetenschappen)

Burn, beertje, burn! |  s e r i e   |  Voor onderhoudende experimenten heb je niet per se een groot laboratorium nodig. Met kaliumchloraat laat je gummibeertjes gillen en maak je een steekvlam met klittenband of Snickers.

Schematische weergave van de moleculaire motor. Ill. Michael Pollard

Door ernst Arbouw Kinderen worden hyper van snoep. Geef ze teveel chocola, zure beertjes of winegums en ze hangen de rest van de middag in de gordijnen. Snoep is energie. Maar hoeveel energie eigenlijk? Dat kun je eenvoudig aanschouwelijk maken: steek het in brand. Smelt in een reageerbuis een schep kaliumchloraat, gooi er een gummibeertje bij en kijk van een veilige afstand wat er gebeurt. Samengevat: alle energie van de gummibeer wordt in één keer omgezet in warmte en licht. Extrapoleer nu het effect van één brandende gummibeer in een reageerbuis naar een hand vol gummiberen in een kleuter en je weet voor altijd zeker dat kinderen hyperactief worden van snoep. Alleen klopt het niet. Het toonaangevende British Medical Journal publiceerde in het kerstnummer van 2008 een artikel waarin wordt uitgelegd dat kinderen hyperactief worden van snoep omdat ouders denken dat kinderen hyperactief worden van snoep. (BMJ 2008; 337:a2769 ) Doet dat ertoe? Nee natuurlijk niet. Iedere proef waarbij in korte tijd veel licht en warmte ontstaan, is de moeite van het herhalen waard. Een probleem: kaliumchloraat is gevaarlijk spul. Vooral in combinatie met gummibeertjes. Of willekeurig welke andere brandbare stof. Chloraat bevat vier zuurstofatomen die het héél graag kwijt wil, bijvoorbeeld door gummibeertjes te veranderen in gummibeertjesoxyde. Meestal gaat dat met een knal. Precies om die reden is het bijna onmogelijk om aan kaliumchloraat te komen. Als je het toch weet te vinden (ik ga niet verklappen waar, maar het is wel degelijk te koop), draag dan altijd en zonder uitzondering een veiligheidsbril, onbrandbare kleren en zet alle huisraad die je niet kwijt wil tijdelijk in de achtertuin.

Gamma

In z’n achteruit

Illustratie Ernst Arbouw Na een hand vol gummibeertjes komt natuurlijk de onvermijdelijke vraag: wat kunnen we nog meer in de fik steken? Luciferhoutjes bijvoorbeeld. Die branden zo goed dat “langzaam ontploffen” eigenlijk een betere omschrijving is.

Met een brokje Snickers kun je een kop thee zetten Of candybars: een minuscuul stukje Snickers veroorzaakt al een heftige steekvlam. Hoeveel energie daarbij precies vrijkomt, is eenvoudig uit te rekenen: Snickers bevat 2081 kilo-

joule per 100 gram, een stukje van twee gram levert dus bijna 50 kilojoule – ruwweg 12.000 calorieën, één calorie is de hoeveelheid energie die nodig is om één gram water één graad in temperatuur te laten stijgen. Met een brokje Snickers kun je een kop thee zetten; een hele reep is genoeg om een halve emmer water te koken. En toen kwam de BOEM-redactie op het idee om klittenband te proberen. De combinatie van klittenband en zuivere zuurstof veroorzaakte waarschijnlijk de fatale brand in de commandocapsule van de Apollo 1, waarbij astronauten Edward White, Roger Chaffee en commandant Gus Grissom om het leven kwamen. Bij een test op het lanceerplatform ontstond ergens in de cockpit een

klein brandje. Door twee belangrijke ontwerpfouten – de capsule was bekleed met 3,5 vierkante meter klittenband en was bovendien gevuld met zuivere zuurstof – greep het vuur razendsnel om zich heen. Zeventien seconden na de eerste brandmelding waren de drie astronauten dood. Bijna dertig jaar na de Apollovluchten onthulde een voormalige Nasa-topman dat Grissom destijds de aangewezen kandidaat was voor de eerste maanlanding. Zonder de brand in de Apollo 1 was Neil Armstrong gewoon maar Neil Armstrong geweest.

Zie voor de filmpjes uit deze rubriek en een disclaimer: www.universiteitskrant.nl/boem Reacties of tips naar boem@rug.nl

Bewondering

Door gerrit breeuwsma Tijdens een college vroeg ik aan een zaal vol derdejaarsstudenten psychologie of er ook een psycholoog is die ze bewonderen. Het bleef lange tijd stil. Om de vraag niet in het luchtledige te laten hangen, vertelde ik maar wat over de tijdens mijn studietijd opgelopen bewondering voor Freud. In weerwil van zijn marginale positie in de psychologie viel ik als een blok voor zijn werk. Ik wilde er alles over weten, kocht zijn boeken, las alles over Freud, en dat allemaal zonder er studiepunten voor te krijgen. Bewonderen is vaak hard werken. Het bewonderen, binnen en buiten de psychologie, gaat mij trouwens tamelijk gemakkelijk af, al doet het zich in uiteenlopende hoedanigheden voor. Soms richt het zich op een enkel boek, maar net zo

gemakkelijk op een kunstwerk, film, compositie of zelfs een sportprestatie. Soms betreft het vooral de persoon, soms het hele oeuvre, dan weer alles, al interesseer ik me niet voor de parafernalia van de bewonderde – een kladbriefje of een handtekening. Leuk voor verzamelaars, maar een bewonderaar heeft dat niet per se nodig. Bewonderen ligt gevoelig. Ik heb eens gebroken met een vriend die Mozart een middelmatige componist vond. De bewonderde is trouwens niet altijd de beste. Ik bewonderde Ard Schenk hevig toen hij nog verloor van Kees Verkerk; George Harrison omdat hij in de schaduw stond van Lennon & McCartney; en Freud natuurlijk omdat hij zo werd verguisd. Bewondering staat wat mij betreft op gespannen voet met de nabijheid van de bewonderde. Er zijn van die mannen die zeggen dat ze hun vrouw bewonderen; ik

vind dat verdacht. Toen ik de door mij bewonderde Jerome Bruner eens in levenden lijve zag op een congres, met in zijn kielzog een zwerm paladijnen, was het gedaan met mijn bewondering. De ideale bewonderde is bij voorkeur dood. Bewonderen is niet alleen een bron van vreugde, maar ook van verdriet. Het is de confrontatie met je eigen tekort. Kees ’t Hart spreekt toepasselijk van ‘de ziekte van bewondering’. Hij diagnosticeert het als de verhulling van een gemis en wijst op de overeenkomsten tussen de bewondering en de droom. Met dank aan Freud. Wanneer we onze studenten aansporen om harder te werken, maar we vergeten ze iets te geven dat ze kunnen bewonderen, doen we dan eigenlijk niet iets verkeerd?

Gerrit Breeuwsma is docent psychologie en schrijft elke twee weken een column.

Het inparkeren van moleculaire autootjes is zojuist eenvoudiger geworden: Groningse chemici onder leiding van Ben Feringa hebben een moleculaire motor gemaakt die voor- én achteruit kan bewegen. Het gaat om een door licht aangedreven molecuul waarvan een deel in vier stappen een complete rotatie kan doormaken. Dat was al een Groningse uitvinding en in Nature Chemistry beschrijven vier RUG-onderzoekers deze week een nieuwe variant van dit motortje. Door de chemische groepen rond het draaipunt aan te passen, bleek het mogelijk tijdens twee van de vier stappen in de omwenteling de draairichting te veranderen. Deze optie, die in natuurlijke moleculaire motors overigens al voorkomt, is van belang om nano-machines te bouwen. Moleculaire motors zouden in de toekomst bijvoorbeeld LCD-schermen kunnen aansturen. En de motor is door Feringa gebruikt om een moleculair autootje te bouwen, waarbij vier motortjes de ‘wielen’ vormden.

Elf kwamen... Elf net gepromoveerde RUG-onderzoekers hebben van onderzoekfinancier NWO een zogeheten Veni-subsidie gekregen. Dit is een persoonlijke onderzoeksbeurs van 250.000 euro om een eigen onderzoekslijn mee te starten. De beurzen gaan naar de bètafaculteit (5), de sociale faculteit (3), het UMCG (3) en Letteren (1).

zeven zagen... Ook kregen zeven RUG-wetenschappers een Vidi-beurs. Hiermee kunnen enigszins gevorderde onderzoekers een eigen onderzoeksgroep opzetten. De Vidi’s gaan naar de sociale factulteit, wijsbegeerte (1), de bètafaculteit (2) en het UMCG­(3). Het bedrag is maximaal 800.000 euro en net als de Veni-beurs persoonsgebonden. NWO stimuleert met de Veni-, Vidi- en Vici-beurzen (die laatsten worden later dit jaar toegekend) wetenschappelijk talent.

...maar de RUG overwon niet In totaal zijn 161 Veni-beurzen toegekend. Het aantal Vidi’s is nog niet bekend, maar ligt meestal rond de 80. De RUG mikt bij dit soort toekenningen op een ‘marktaandeel’ van tien procent. De huidige ronde valt dus wat tegen. De RUG scoort al jaren minder goed dan wenselijk is bij Veni- en Vidi-toekenningen. Het aantal persoonsgebonden NWO-beurzen dat een instelling krijgt, wordt landelijk gezien als een kwaliteitsindicator.


8 OPINIE Reacties korte reacties van maximaal 200 woorden graag voor maandag 12.00 uur mailen naar uk@rug.nl. Bijdragen kunnen worden ingekort.

All English (1) It’s great to finally have a copy of the UK in English. For a university that prides itself on being global, it was somewhat disheartening to find out every week only 2 pages dedicated to English. For some of us English folks, we pay a lot to study here and knowing most newspapers here are Dutch, our only way of knowing what is happening in this society and our university is through this paper. I will encourage that the number of English editions be increased from 3 to at least a bimonthly English version. We are willing to help if need be. Thanks. Prince Ralph Osei­ HMSC psychology

All English (2) I was very happy to find a UK paper in English, but I have to say that 3 issues in English per year is far less than anyone of your English language readers would like. I think you should think about it from the perspective that probably about 100% of the dutch students in RUG can read a newspaper in English and enjoy it, but almost non of the foreign students, or staff, can read the Dutch editions (except for Germans who study Dutch). Dyan Bulgarian student of IB&M

All English (3) Jammer dat de UK helemaal in het Engels is... Ik vond vooral het artikel over “first generation students” interessant. Typisch een artikel dat ik aan mijn familie zou willen laten lezen, aangezien ik ook een “eerste generatie student” was. Maar omdat het artikel in het Engels is, kan ik het mijn familie niet laten lezen. Lydian Medema Studieadviseur farmacie

All English (4) Goede zaak? Ik vraag me af of de auteurs van de Engelse artikelen wel de juiste doelgroep voor ogen hebben. Veel artikelen zijn geschreven als voor een Amerikaanse universiteitskrant. Maar het gebruik van Engels in de UK zou gericht moeten zijn op de vele buitenlandse leden

Sudoku

De oplossing van de sudoku staat op http://www.universiteitskrant.nl

van ONZE universitaire gemeenschap. Voor verreweg de meeste daarvan is Engels hun tweede of derde taal, die vaak maar op een basaal niveau beheerst wordt. Het Engels niet als moedertaal, maar als de nieuwe ‘lingua franca’ van de wetenschap. Ik lees al meer dan 40 jaar Engelse vakliteratuur, correspondeer in het Engels met collega’s, schrijf artikelen in het Engels en woonde een jaar in de VS. Maar ik moet geregeld woorden opzoeken in de Webster om het verhaal te kunnen volgen. Om maar niet te spreken van het idioom, dat zich vaak niet zo gemakkelijk in een woordenboek laat vinden. Frans Maes ex- docent Levenswetenschappen

All English (5) Lieve schrijvers van de UK, ik vind het altijd superleuk om de UK te lezen, echt de perfecte manier om even te pauzeren van het studeren; met een kop koffie de UK even doornemen. Maar ik moet toch echt even kwijt dat ik die Engelse UK geen succes vind. Het is juist ontspannend om na het lezen van al die Engelstalige studieboeken even een Nederlands blaadje te lezen. Als de UK in het Engels is, heb ik eigenlijk veel minder zin om hem te lezen, puur omdat het dan gewoon minder ontspannend is dan als hij gewoon in het Nederlands verschijnt. Dus, houd hem lekker Nederlands, verder vind ik hem top! Marieke Hulsbos Student psychologie

Willemen

UK 10 - 4 NOVEMBER 2010

Guillotine voor studenten Het regeerakkoord van het kabinet Rutte is funest voor het hoger onderwijs. Studenten en universiteiten worden de dupe van de bezuinigingen. Vindt studentenpartij SOG. Na eindeloos onderhandelen tussen de VVD, het CDA en de PVV werd eind september het regeerakkoord gepresenteerd. Dat dit regeerakkoord vol stond met bezuinigingen was geen verrassing, wel schrok de SOG erg van de plannen die dit kabinet heeft gemaakt voor het hoger onderwijs. Hoewel duidelijke ambities worden uitgesproken om tot de top 5 van de kenniseconomieën te behoren, is het voor de SOG al wel duidelijk dat er te weinig geïnvesteerd gaat worden in het Hoger Onderwijs om deze positie werkelijk te behalen. De komende jaren wordt er namelijk flink bezuinigd op de student, beginnend bij 180 miljoen en oplopend tot 290 miljoen. Dit zal al op zeer korte termijn ten koste gaan van de RUG en zeker ook de student. Een van de plannen van het nieu-

we kabinet is dat er een sociaal leenstelsel ingevoerd zal worden voor de master. Het lijkt er - gezien de financiële bijdrage - op dat de aanvullende beurs voor de masterfase wel gehandhaafd blijft en de regeling pas vanaf het collegejaar 20122013 zal worden ingevoerd. Ook hier ziet de SOG veel beren op de weg. Een WO bachelor zou dan als een startkwalificatie worden gezien, dat wil zeggen dat een bachelorbul voldoende toegang geeft tot de banenmarkt.

‘Studenten en universiteiten de dupe van bezuinigingen’ Bachelor opleidingen in Nederland zijn daar nog lang niet klaar voor. Bovendien is het voor een kenniseconomie erg belangrijk dat er verdiepend onderwijs wordt gevolgd: het BaMa-systeem is zo opgezet dat de bachelor verbredend is en de basis vormt voor de master, waar de

verdieping plaatsvindt. Ook is de SOG bang dat meerjarige masters minder populair zullen worden en studenten vanwege het geld een eenjarige master volgen of een master kiezen die meer kans biedt op een goedbetaalde baan, terwijl de focus bij de studiekeuze op de verdieping moet liggen. Daarnaast dwingt deze maatregel universiteiten en dus ook de RUG een keuze te maken voor een bepaald profiel en zal het aanbod waarschijnlijk verkleind. In het regeerakkoord staat dat de studiefinanciering voor de bachelor gehandhaafd zal blijven. Daarentegen is de regering van plan studenten die niet binnen vier jaar hun bachelor halen flink te gaan korten. Ten eerste wordt het collegegeld voor deze studenten verhoogd met € 3000,- en zullen zij moeten gaan betalen voor hun OV-jaarkaart. Het kabinet Rutte is van plan deze maatregel per september 2011 voor àlle studenten in te voeren. De SOG vindt dit zeer onrechtvaardig en zelfs teniet doen aan de rechtszekerheid van de huidige student. Bovendien worden ook de instellingen gekort waardoor zij in feite

Kabinet: niets anders dan perverse Ook de GSb-fractie in de universiteitsraad maakt zich heftige zorgen over de kabinetsplannen voor het hoger onderwijs. Perverse financiële prikkels voor het hoger onderwijs. Dat is de korte samenvatting van de kabinetsplannen voor het hoger onderwijs. Onder het motto ‘meer is minder’ wil het kabinet door te bezuinigen meer uit het onderwijs halen. Keer

op keer wordt herhaald dat Nederland naar de top 5 van kennislanden in de wereld moet, maar terwijl de landen om ons heen investeren in onderwijs gaan wij bezuinigen. De aardgasbaten gaan niet meer, zoals vorig jaar nog het geval was, naar kennisinvestering. Asfalt is volgens het kabinet belangrijker. Niet alleen op investeringen in onderzoek wordt gekort, maar ook op de huidige studenten. De directe gevolgen? Vanaf 1 september 2011 be-

taalt elke student die meer dan een jaar studie vertraging heeft 3000 euro meer collegegeld per jaar. Dit geld gaat niet naar de universiteit, maar direct naar de overheid. De universiteit moet zelf ook nog eens 3000 euro aan de overheid betalen voor zo’n student, als boete. Ook krijgt elke WO student een jaar minder studiefinanciering. Daarnaast zijn door het vorig kabinet toegezegde gelden om de kwa-


W E T E N S C H A P 9

UK 10 - 4 NOVEMBER 2010

en RUG €3000,- boete zullen moeten betalen per langstuderende student. Dit geld zal ergens vandaan moeten komen, dus ook aan de RUG zal er extra bezuinigd moeten worden. Wij vrezen dan ook dat dit ten koste zal gaan van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek. Verder wordt het voor studenten zeer onaantrekkelijk om een periode naar het buitenland te gaan, een bestuursfunctie te hebben of de medezeggenschap in te gaan. De RUG is altijd een universiteit geweest die internationalisering en maatschappelijke participatie door studenten nastreeft en die trots is op haar actieve studenten. Ook de SOG heeft de universiteit hier jarenlang in gesteund en ziet nu dat het regeerakkoord dit nagenoeg onmogelijk maakt. Kortom: studenten worden beperkt in hun maatschappelijke ontwikkeling! Dinsdag 9 november organiseert de SOG een bijeenkomst waar wij met geïnteresseerden in gesprek willen gaan over deze kabinetsplannen. Szilvia Nagy en Sanne Schipper SOG-fractie universiteitsraad

prikkels liteit te verbeteren bij alpha-studies geannuleerd. Door minder te investeren en studenten die naast hun studie ook wat willen doen, in de financiële problemen te brengen wil dit kabinet Nederland naar de top 5 kennislanden ter wereld brengen. Wellicht zou onze premier er beter aan doen een keer een opfriscursus economie aan de RUG te volgen. Albert Thie GSb-fractie Universiteitsraad

Onverwachte tik |_

Douwe Draaisma over vergeten

|  r e c e n s i e   |  Pschycholoog Douwe Draaisma heeft weer een nieuw boek in de schappen liggen. In Vergeetboek speelt hij opnieuw met woorden en anecdotes. Door christien boomsma

vrijdag 5 november 14.00 uur Presentatie

IKS dichtbundel Sacha Landkroon huisdichter 2009 -2010 Plaats: aan boord van de Jozephina Reitdiepskade 1001 Groningen

Foto Reyer Boxem

Douwe Draaisma

Hij doet het weer. Al na drie bladzijden in Douwe Draaisma’s nieuwe Vergeetboek, spreek ik mijn partner aan. “Heb jij ooit beseft dat er geen zelfstandig naamwoord is bij het woord vergeten? Geen ‘het vergeet’, terwijl herinneren wel ‘de herinnering’ heeft?’” Het is een kleine eyeopener, een van de leuke weetjes die Draaisma verweeft in een serieuze inleiding waarin hij niet alleen het waarom, maar ook het hoe van zijn boek uitlegt. Zo is Draaisma. Meer nog dan een wetenschapper met een enorme kennis van de geschiedenis van de psychologie is hij een verteller. Een schrijver die spelend met woorden en anecdotes de lezer meeneemt op een reis die geen moment verveelt. Jarenlang was Draaisma ‘de geheugenprofessor’. Maar de laatste jaren concentreerde hij zich op die vreemde tegenpool van wat er in ons geheugen bewaard blijft: het vergeten. “We worden behekst door onze eigen metaforen. In werkelijkheid zit het vergeten door onze herinnering gemengd, als gist

door het deeg”, schrijft Draaisma. “[ … ] Wie kan met de hand op zijn hart verklaren zich – los van foto’s – te herinneren hoe zijn dierbaren er twintig jaar geleden uitzagen?”

ledag. “Om iets te onthouden”, zegt Draaisma, “moet je om te beginnen heel veel zijn vergeten. Het is niet anders.” Maar er is veel meer. Draaisma vraagt zich af waarom we dromen In Vergeetboek – een naam die hij zo slecht kunnen onthouden. Omontleent aan een verhaal van Mar- dat ze onlogisch zijn? Omdat ze ten Toonder - laat hij zijn publiek zich achterstevoren in ons brein nadenken over eerste herinnerin- nestelen? Hij stelt ons voor aan de gen. Hoe we jaren leepileptische Henry ven zonder een enkeM. die in handen viel le herinnering op te van de chirurg Scoslaan. Ons leven beville die hem van zijn ‘Vergeetboek gint met vergeten. ziekte verloste ten Tot ergens rond ons van een groot is fascinerend, koste zevende jaar het audeel van zijn limtobiografische geheubisch systeem. Vanmaar toch gen op gang komt. af dat moment kon Een gemakkelijworstelt Henry geen nieuwe ke verklaring daarherinneringen meer Draaisma met aanmaken. voor bestaat niet en Draaisma laat zich Draaisma behanhet concept’ niet verleiden die delt verdrongen herte geven. In plaats inneringen en ons daarvan stelt hij vraverlangen om te gelogen en weegt bestaande theoriën. ven dat we niet werkelijk vergeten, Verhelderend bijvoorbeeld is deze: maar dat ons hele leven bewaard zo’n eerste herinnering is vaak een blijft, ergens in onze hersenen. afwijking van normale patronen: Vergeetboek is boeiend en fascieen onverwachte tik. Een rode bal- nerend. Toch bekroop me tijdens lon. Een traumatisch verblijf in het het lezen het gevoel dat Draaisziekenhuis. ma worstelt met het concept. ImAfwijkingen die alleen kunnen mers: iets wat vergeten is, bestaat bestaan als er eerst scripts in het niet meer. En het is lastig schrijven kinderbrein zijn ingeprent van het over wat er niet is. Het gevolg is dat ‘gewone’. Al die keren dat je géén het grootste deel van het boek niet tik kreeg. Dat je gewoon thuis was, gaat over vergeten, maar over herbij je ouders. Het speelgoed van al- inneren.

Henry M. vergat niet, hij maakte enkel geen herinneringen meer aan. Verdrongen herinneringen zijn niet vergeten, ze hebben nooit bestaan, of blijken vals. En als Draaisma beschrijft hoe de filosoof Kant probeerde zijn trouwe bediende Lampe na een ruzie te vergeten, beschrijft hij eigenlijk hoe deze hem hardnekkig bleef herinneren. Maar is dat erg? Waarschijnlijk niet. Vergeten is immers, in Draaisma’s woorden “het minteken voor de herinnering.” Douwe Draaisma, Vergeetboek, Historische Uitgeverij, 276 pag. 19,95 euro. ISBN 978 90 6554 0553

De UK geeft deze week een door Douwe Draaisma gesigneerd exemplaar van Vergeetboek weg! Laat je naam en mailadres achter op www.universiteitskrant.nl ( doe dat voor komende woensdag 12.00 uur) en je maakt kans op deze unieke uitgave.


10 S T U D E N T E N L E V E N REGIONALE ADVERTEERDERSLADDER

UK 10 - 4 NOVEMBER 2010

Alle co’s naar A |_

En dan woon je ook nog naast

|  ac h t e r g r o n d   |  Almelo. De stad staat op de meeste voorkeurslijstjes van Groningse co-assistenten niet bovenaan. De UK ging op bezoek bij een cohuis in de stad van Herman Finkers en Bolletje. “Eigenlijk valt het hier nog best mee.” Door Nicole Besselink Een riante nieuwbouwwoning aan de rand van de stad met een goed verzorgde voortuin en een auto op de oprit. Aan de buitenkant verraadt niets dat in dit huis studenten wonen. “Een tuinman houdt de voortuin bij”, bekent Nienke later. “En die auto is van mijn moeder. Ik heb ’m eigenlijk in permanente bruikleen.” Samen met Jacqueline, Paul en Elmar woont ze nu al bijna een jaar in het huis aan de Tuonela. Naast hen woont de burgemeester; ze delen de oprit. “Dat wisten we in het begin ook niet”, zegt Nienke. De buit is inmiddels wel verdeeld. Nienke heeft de kamer op de begane grond, de twee heren delen de eerste verdieping en Jacqueline heeft de grote zolderverdieping voor haar alleen. Nou ja, er zitten eigenlijk twee kamers, maar in de een doet het licht het niet. Er staan wat wasrekken en logees kunnen er blijven slapen. Heel veel logees, want aan matrassen geen gebrek. Op een van de kledingkasten op de overloop zijn drie matrassen gestapeld en ook in de leegstaande kamer staat er een tegen de muur. “Die hebben we van het ziekenhuis gekregen. Net als al het beddengoed.”

Adverteren in de regionale adverteerdersladder? Bel 023 - 571 47 45 en vraag naar Ernst Henneke voor gratis advies over de advertentiemogelijkheden. E-mail: e.henneke@bureauvanvliet.com

De vier vijfdejaars geneeskunde lopen een jaar lang co-schappen in Almelo. Twee van hen werden aanvankelijk in een andere stad geplaatst, maar omdat ze graag samen in een huis wilden wonen, kwamen ook zij toch naar Almelo. Spijt hebben ze er niet van, al worden de reacties van anderen soms wat voorspelbaar. “Als ik mensen vertel dat ik coschappen in Almelo loop, vragen ze gelijk of dat mijn eerste voorkeur was”, verzucht Jacqueline vanaf de bank in de woonkamer. “Je moet je steeds verdedigen”, vult Elmar aan. “Ze maken óf het grapje over het stoplicht dat op groen staat óf ze roepen gelijk ‘Almelóóó’.” En dat terwijl het op zich allemaal best meevalt, vindt hij. “Het is een gewone middelgrote stad, maar het is die naam. Dat is mede te danken aan onze grote vriend Finkers. Als de stad geen Almelo had geheten, was het heel anders geweest.” De vier kenden de stad voor hun coschappen niet echt. Paul en Elmar besloten daarom een paar weken voor ze zouden beginnen maar eens poolshoogte te nemen. “We begonnen met nul verwachtingen, dus het kon alleen maar meevallen”, grapt Elmar. “De stad en kroegjes vielen ons eigenlijk wel mee.” Volgens Jacqueline doet de stad

V.l.n.r. Nienke, Elmar, Jacqueline en Paul er ook niet zoveel toe. “Je bent toch veel in het ziekenhuis. Daar is de sfeer goed.” Het scheelt enorm dat er op het ziekenhuis een leuke groep co’s rondloopt, vindt Nienke. “En, achteraf zegt iedereen dat ze hier een mooie tijd hebben gehad.”

‘Bolletje ruikt toch stukken beter dan de Suiker Unie ’ De Twentse tongval is soms nog wel wat wennen voor Jacqueline, Paul en Elmar, alle drie Zuid-Hollanders. “Ik heb één keer een patiënt gehad die ik helemaal niet kon verstaan”, herinnert Jacqueline zich. “Gelukkig hoefde ik toen alleen maar een infuus te prikken.” Voor Nienke was een onverstaanbaar accent niets nieuws meer. Lachend: “Daar had ik in Groningen ook al ‘last’ van.” Alleen Paul, voormalig Emmenaar, heeft wat voorsprong. “Ik vind het accentje wel mooi. Vooral bij verpleegkundigen kun je het goed horen, die komen meestal uit de buurt.” Dat het ziekenhuis hier veel kleiner is dan het UMCG en er een minder academisch sfeertje hangt, bevalt de meesten goed. “In kleinere

Co-schappen buiten Groningen Groningse geneeskundestudenten studeren eerst drie jaar in Groningen. Na hun bachelor lopen ze een jaar lang co-schappen in het UMCG of een ziekenhuis dicht in de buurt. In jaar vier moeten ze werkervaring opdoen buiten de stad en werken ze een jaar lang in een ziekenhuis in Emmen, Leeuwarden, Zwolle, Almelo, Enschede, Deventer of op Curaçao. Een deel van dit jaar kan ook ergens anders in het buitenland worden gevolgd. Het jaar rond lopen zo’n 350 Groningse studenten hun co-schappen in deze ziekenhuizen. In Almelo worden jaarlijks 30 tot 40 studenten geplaatst.

ziekenhuizen waarderen ze de co’s veel meer”, vindt Elmar. “De lijntjes zijn ook korter. Je kunt hier veel meer doen.” Bovendien is de groep co’s klein. Het hele jaar rond leidt het ziekenhuis zo’n dertig co-assistenten op; in Zwolle zijn dit er bijna honderd. “Daardoor leer je iedereen heel snel kennen”, zegt Elmar.


O N D E R W I J S 11

UK 10 - 4 NOVEMBER 2010

Almelóóó de burgemeester

De uitdaging... Pragmatiek

‘Het is hel, een klotevak’ het vak te halen, hoopt hij het eerste deeltentamen nu wel binnen te halen. Een uurtje nadat de deuren van de zaal zijn dichtgegaan, komt hij naar buiten. “Klotevak”, zucht hij. “Of een antwoord goed of fout is zit in zulke kleine nuances.”

Studeren is grenzen verleggen en uitdagingen aangaan. Muizen ontleden, presenteren in pak of debatteren in een vreemde taal. De UK brengt studenten en hun uitdagingen in beeld. Deze week: het tentamen pragmatiek voor eerstejaars CIW en Nederlands. Slagingspercentage: 30%. Door nicole besselink “Pragmatiek is hel”, klaagt Renske. “Grafvak”, vindt Marijn. De dagen voor het tentamen pragmatiek lijkt Twitter voor studenten Nederlands en communicatie- en informatiewetenschappen de ideale plek om stoom af te blazen. Harmen: “Wie gaat zijn verdriet verdrinken bij de borrel vanavond?” “Ik knijp ‘m wel een beetje”, bekent Kim dinsdagvond vlak voor het tentamen dat gaat over taaluitdrukkingen en hun context. Over theorieën van De Saussure, Austin en Labov. Over de vraag waarom we bij rook aan vuur denken.

Of stoppen voor een stopbord. Kim zit in de Aletta Jacobshal pal naast de deur, klaar om zo de zaal binnen te gaan. In haar handen heeft ze een stapel aantekeningen. “De woorden die worden gebruikt maken de stof moeilijk. Percolutief effect, denotata, partikels. Tien moeilijke woorden in een zin, dat idee.” Kim hoopt er snel mee klaar te zijn. “Je moet het vak met dat bsa wel binnen twee jaar halen hè.” Over dat bsa hoeft Ewout zich geen zorgen te maken, maar na vier jaar CIW en vier pogingen

Een half uur eerder stonden ook Lisa en Louise alweer buiten, voor de derde keer. Hoe het ging? “Slecht”, zucht ook Louise. “Bij alle antwoorden denk je: tja, dat zou ook goed kunnen zijn. Het moeilijke is dat je de stof nergens aan kunt relateren. Je wordt als eerstejaars gelijk in het diepe gegooid.” Dat klopt, zegt docent Femke Kramer. “De stof is heel nieuw voor studenten. Ze hebben op de middelbare school geen vak gehad dat erop lijkt. Maar het mag toch ook wel een uitdaging zijn? Vroeger werden we blij als de stof moeilijk was. Nu zijn studenten misschien minder bereid zich in pittige stof vast te bijten. Maar, ik merk ook dat studenten enthousiast worden als ze de stof doorkrijgen.”

Scholen moet, maar hoe doe je ’t? |  ac h t e r g r o n d   |  Hoe moet scholing aan medezeggenschapsorganen eruit zien? De wet zegt niet hoe het moet en dus probeert iedereen het op z’n eigen manier. Door janita naaijer

Foto Gijs van Ouwerkerk “In grote ziekenhuizen krijg je ook snel groepjesvorming”, vindt Paul. “Dat zie je hier niet. Het is hier heel open en gezellig. De meeste studenten kennen hier ook maar weinig anderen.” Dat creëert een band. Elmar knikt. “Je wilt er met z’n allen toch wat van maken. En dat bedoel ik niet zo negatief als het klinkt.” Met thee en speculaas zit het viertal op de twee banken in de woonkamer. “Ik rook Bolletje vanmorgen al”, zegt Paul. De fabriek van de beschuitenbakker staat hemelsbreed nog geen twee kilometer van hun huis. “Dat ruikt toch een stuk beter dan de Suiker Unie.” Als ze klaar zijn met hun co-schappen, krijgen ze als afscheidscadeau een Bolletjepakket, weet Nienke. Aan de muur in de woonkamer hangt een oude kaart van Groningen. Missen ze hun studiestad nog? Het wordt even stil en de vier slaken een zucht. “Het is hier niet te vergelijken met Groningen”, begint Paul. “Er gebeurt hier weinig.” “In Groningen ben je gewend aan veel verenigingen”, zegt Elmar. “Die springen hier niet echt in het oog. Almelo is ook niet gericht op studenten. Eigenlijk helemaal niet op onze leeftijdscategorie.” Zelf is hij maar gaan sporten bij de sportschool tweehonderd meter verderop. Jacqueline tennist bij de tennisvereniging van het ziekenhuis

en Ellen probeert af en toe te schermen in Enschede. “Of zwemmen in het Sportpark. Maar ja, het zwembad is nu lek.”

‘In een kleiner ziekenhuis als dit kun je veel meer doen ’ “We hebben met de andere co’s ook nog fanatiek gepubquizzed in de stad”, vertelt Paul. “We stonden zelfs een tijd bovenaan.” De co’s organiseren tweewekelijks een borrel in café België. “Maar, eigenlijk doen we ’s avonds niet heel veel dingen”, zegt Elmar. Na een lange werkdag is het thuis ook prima. “We zijn het studentenleven aan het ontgroeien. Om acht uur opstaan is voor ons al uitslapen.” Per se terug naar Groningen hoeft Elmar later niet. “Maar het voelt wel telkens als thuiskomen als je met de trein station Groningen binnenrijdt.” De andere drie knikken instemmend. “Ik zeg altijd wat overdreven dat Groningen bruist, maar het klopt volgens mij wel. Er gebeurt altijd wat. Almelo lijkt meer op een bruistablet dat al lang geleden is uitgebruist.”

Verschillende faculteiten van de RUG werken momenteel aan een scholingsprogramma voor leden van Opleidingscommissies (OC’s). Door een wijziging van de Wet op het Hoger Onderwijs hebben leden van het medezeggenschapsorgaan recht op scholing, in navolging van Faculteitsraadsleden. Hoe die scholing eruit moet zien, zegt de wet niet. Thirza Troost, studentadviseur van het Faculteitsbestuur van Gedrag – en Maatschappijwetenschappen (GMW), werkt momenteel aan de opzet van een symposium dat deze winter moet

plaatsvinden.“Je kunt wel je faculteitsraadsleden en je OC’ers trainen, maar dan kun je ook net zo goed de jaarvertegenwoordigers en de coördinatoren jaarvertegenwoordiging van de studieverenigingen erbij betrekken”, vindt zij. “Dan voldoe je in één dag aan al je plichten en kunnen de leden van de verschillende medezeggenschapsorganen elkaar meteen beter leren kennen.” Op het programma van Troost staan lezingen en workshops over onderwerpen als toenemende internationalisering en vergadertechnieken. Ook komen de rechten en de plichten van de verschillende medezeggenschapsorganen aan bod. “Dat laatste is niet nieuw”, benadrukt Troost. “Een medezeggenschapsmiddag voor studenten van de FR en OC hebben we bij GMW al enkele jaren.” Navraag bij verschillende faculteiten leert dat er geen dringende

behoefte aan scholing lijkt te zijn en dat de invulling die de faculteiten aan de wetswijziging geven behoorlijk uiteenloopt. Zo houdt Letteren op 22 november een scholingsdag voor al haar OC-leden die volgens Guido Gundel, studentadviseur van het faculteitsbestuur, kan worden beschouwd als een uitbreiding van de medezeggenschapsmiddag die voorheen al werd gegeven. De faculteit Wijsbegeerte heeft ondertussen gekozen voor een pragmatische oplossing. Zij liet een ervaren docentlid van de OC onlangs een mondelinge introductie houden voor de nieuwe lichting studenten van het medezeggenschapsorgaan. “Het was dit jaar wel erg kortdag”, stelt decaan Michel ter Hark. “We gaan er nu naar kijken hoe we een eventuele scholing in de toekomst kunnen aanpakken.”

‘Ik ben geen nerd of zo!’ |  i n t e r v i e w   |  Twee bachelor- en drie masterdiploma’s halen waarvan vier cum laude en dat alles in zes jaar tijd. Het lijkt godsonmogelijk, maar Pieter Huizing (24) deed het. Hij kreeg vrijdag zijn drie masterbullen uitgereikt. “Ik had mezelf geen target gesteld hoor.” Door nicole besselink Tot aan het moment van de uitreiking wist Pieter, voor de zomer al verkozen tot RUG-student van het jaar, niet helemaal zeker of het zo was: drie keer cum laude. “Ik wist natuurlijk wel dat ik in de buurt zat.” Toen de voorzitter van de examencommissie het nieuws bekendmaakte, viel het stil. Pieter haalde vrijdag zijn bullen op voor de masters Internationale Betrekkingen en Organisatie (met een gemiddelde van 8,5), International Economic and Business Law (8,6) en International Law and the

Law of International Organizations (8,8). Op eigen aandringen werd er maar één uitreiking gehouden. “Ik kan m’n familie niet steeds vragen om te komen.” Zijn dispuutgenoten van Unitas waren ook bij de uitreiking. “Ze waren wel wat verbaasd dat het zo goed ging, want ik was vaak op feestjes en de biertjes bij Unitas smaakten me ook altijd goed.”

Wat is dan zijn geheim? “Tja, ik heb in het eerste jaar alle vakken gehaald en in het tweede jaar al mijn scripties geschreven. Ik zei van tevoren niet tegen mezelf: ik wil drie keer cum laude halen, maar als je op het eind ziet dat het kan, waarom dan niet? Als ik met een paar dagen studeren een negen kan halen, dan is het toch zonde om na één dag leren voor de zes te gaan? Maar, ik ben geen nerd die zich in tentamentijd opsluit hoor. Ik leer vrij gemakkelijk.” Dat de RUG hem uitriep tot student van het jaar, vond hij mooi. “Er waren mensen bij met betere cijfers, maar ik heb in het buitenland gezeten en veel naast mijn studie gedaan.” Bij rechten hadden ze graag gezien dat hij in Groningen bleef om te promoveren, maar hij is net begonnen bij advocatenkantoor Allen & Overy in Amsterdam. “Ik zou in de toekomst graag promoveren, maar maak nu eerst mijn opleiding tot advocaat af.”


12 S T U D E N T E N L E V E N

UK 10 - 4 NOVEMBER 2010

Beun bij als proefkonijn 1 5 -5

-€5,- tot €10,-

Kleine bedragen zijn er het hele jaar door te verdienen met de deelname aan verschillende onderzoeken van sociologie. In de experimenten van het Sociologisch Laboratorium moeten de proefpersonen achter een computer een taak uitvoeren. Door het handig te spelen is meestal extra geld te verdienen. De onderzoeken duren maximaal een uur. Jaarlijks zijn voor dit soort experimenten 1000 proefpersonen nodig. n Info: kijk op de prikborden!

2 -€30,Heb je geen zin in seks? Of lukt het

|  t i p s   |  Door als proefpersoon deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek kun je veel geld verdienen. Voor sommige projecten wordt meer dan €3500 uitgekeerd. Dus spek je bankrekening en dien de wetenschap. Door Tjerk Notten je niet een erectie te krijgen? Door deel te nemen aan een onderzoek naar de behandeling van dergelijke klachten is 30 euro te verdienen. Het onderzoek van de GGD-Groningen is gericht op de effecten van sexcounselling. Dat is een gratis vorm van hulpverlening waarbij jongeren anoniem terecht kunnen bij een gespecialiseerde verpleegkundige. Voor het onderzoek zijn 450 mensen nodig tussen de 18 en 25. Maar wanneer je sekst als een trein, helaas, dan mag je niet meedoen. n Informatie: ggd.groningen.nl/ seksualiteit/sexcounselling

3

de jaarwisseling beginnen. Afgelopen zomer deed Gordijn onder meer onderzoek naar het verschuiven van de biologische klok met blauw licht. Hierbij verbleven de proefpersonen een nacht in het Biologisch Centrum in Haren. Hier hadden de mannen en vrouwen tussen de 20 en 30 jaar de beschikking over een eigen slaapkamer en woonkamer, computer en televisie met dvd-speler. Er waren natuurlijk beperkingen. Zo was het niet toegestaan in de maanden voorafgaand aan het onderzoek overmatig drank en of drugs te gebruiken. En ’s avonds mochten de proefpersonen hun tanden niet poetsen met tandpasta. Bovendien werden de proefpersonen ’s nachts om de 2 uur gewekt om een speekselmonster af te nemen. Dus echt slapend rijk word je

er toch niet van… n Informatie: rug.nl/fwn/onderzoek/programmas/biologie/Chronobiologie/index

4

5

-€1792,In december, januari en februari houdt PRA International een onderzoek naar een nieuw middel tegen de ziekenhuisbacterie. Gezonde mannen tussen de 18 en 55 jaar kunnen mee doen aan een onderzoek waarbij ze 15 dagen en 14 nachten in de kliniek verblijven. Daarmee kunnen ze €1792,- verdie-

Voor je je inschrijft... -€145,Slapend rijk kun je worden door deel te nemen aan de onderzoeken van chronobiologe Marijke Gordijn. Toegegeven, het is een wel een erg versimpelde weergave van haar projecten. Een ander nadeel is dat de nieuwe onderzoeken pas weer na

nen. Voordat proefpersonen weten of ze mee kunnen doen, ondergaan ze een uitgebreide medische keuring. Aan het onderzoek kunnen ook lichte tot matige rokers meedoen. Maar let op: tijdens het verblijf in de kliniek is roken niet toegestaan. PRA International heeft overigens regelmatig van dit soort onderzoeken. n Informatie: volunteer.praintl.com/NL

Al dollartekens in je ogen? Toch is meedoen aan wetenschappelijk onderzoek geen kwestie van ‘even geld ophalen’. Natuurlijk willen de onderzoekers serieuze kandidaten. En met name voor het geneesmiddelenonderzoek geldt dat voor proefpersonen heel wat komt kijken. Hoewel deelnemers altijd onder toezicht staan van artsen en wetenschappers bestaat er altijd een kleine kans dat mensen ziek worden. Een ander aspect van veel onderzoeken is dat er regelmatig bloedmonsters worden afgenomen. Ook al gaat dit soms ook met een soort infuusnaald, niet voor iedereen is het even prettig. Tot slot kunnen er altijd onverwachte bijwerkingen zijn bij medicijnonderzoek. Over het algemeen geldt: hoe meer risico, hoe hoger de vergoeding.

-€3555,Vrouwen tussen de 18 en 40 die de pil gebruiken kunnen deelnemen aan een onderzoek van Xendo naar de behandeling van epilepsie. Het te verdienen bedrag is bijzonder hoog: €3555,-! Maar daar komt dan ook veel bij kijken. Zo kan het zijn dat de cyclus van de pil op het onderzoek moet worden aangepast. Vóór de deelname vindt er bovendien een gynaecologisch onderzoek plaats, waarbij ook een uitstrijkje wordt gemaakt. Mag je deelnemen, dan verblijf je ook nog eens drie perioden van 22, 3 en 2 nachten in de onderzoekskliniek. Bij Xendo kan je regelmatig terecht, ook als man! n Informatie: xendovrijwilliger.nl/

Een nepfeut die een grote mond opzet |  r e p o r tag e   |  Op een podium wordt een student in zijn gezicht geslagen, z’n gipsen arm wordt gebroken. Zijn ze nou helemaal gek geworden bij die ontgroening? Nep dus, in de eerste studentensoap op tv. Door teodor lazarov Studentenontgroeningen zijn altijd al een hot item geweest voor buitenstaanders. De gruwelijkste verhalen doen de ronde, maar niemand behalve de leden zelf weet wat er zich eigenlijk echt achter de muren van de sociëteit afspeelt. Daarom begon BNN deze week met de nieuwe serie Feuten. Een soap die een geromantiseerd beeld probeert te geven van hoe het bij het Corps aan toe gaat. Maar hoe echt is dit beeld en wat voor invloed heeft deze serie op de visie van niet leden? “Ha, dat is een nepfeut!” Met een tevreden blik kijkt rechtenstudent en Albertiaan Stefan Huizens hoe een jongen met zijn arm in het gips een grote mond opzet tegen de ontgroeningscommissie. Natuurkundestudent en geen lid Janot Tokaja kijkt hem vragend aan: “Nepfeut?” “Dat is iemand die lid is, maar zich tijdens de ontgroening voordoet als een feut,” legt Stefan uit. “Zo kun je informatie inwinnen over de feuten

Foto UK

“Ja, dat is een nepfeut!” en vervolgens tegen hen gebruiken. Ik ben het zelf ook ooit geweest.” Ondertussen wordt de jongen met zijn arm in het gips op een podium gegooid, in zijn gezicht geslagen en het gips wordt van zijn arm afgebroken. Even is het stil, maar wanneer blijkt dat het inderdaad om een

‘nepfeut’ gaat, knikt Stefan met een triomfantelijke blik. “Ging het bij jou nu ook zo?”, vraagt Janot. Stefan knikt, maar geeft wel toe dat er tussen Albertus en het Corps verschil zit. Niet direct in de ontgroening, maar vooral daarna. Hiërarchie is bij het Corps

veel belangrijker. “Wij zijn na de ontgroening vrij snel als volwaardige leden geaccepteerd en mogen van alles binnen de vereniging doen. Bij veel corporale verenigingen blijf je als eerstejaars wel veel verplichtingen en beperkingen houden.” Janot schudt zijn hoofd: “Daar heb

je toch helemaal geen zin in, een jaar lang jezelf voor ouderejaars uit te sloven.” Stefan haalt zijn schouders op. “Het hoort bij het spel en je hebt er zelf voor gekozen om mee te doen.” Wanneer aan het einde van de serie een varken wordt geslacht, lachen beide jongens met een sadistische grijns op hun gezicht. “Ik denk niet dat dit echt gebeurt.” Stefan kijkt naar Janot die met hem instemt. “Nee, niet met varkens, maar ik heb toch wel echt verhalen over goudvissen en hamsters gehoord.” “Allemaal onzin. Vroeger misschien, maar tegenwoordig zijn er zoveel regels, dat je hier echt niet mee wegkomt.” Stefan kan zich voor de rest wel enigszins vinden in de weergaven van het ontgroeningkamp. “Ik weet niet meer of het er precies zo aan toe ging, maar veel dingen kloppen ook wel. Het is wel zo dat er veel meer humor aan te pas komt dan hier wordt getoond.” Janot is ook niet verbaasd. “Ik heb vrienden die naar Amsterdam zijn gegaan en sommige dingen wist ik eigenlijk wel. De rest verbaast me niets.” Alle twee zijn ze het er wel over eens dat veel overdreven is in de serie. Stefan: “Maar het is ook logisch, een half uur lang zoemende feuten, daar zit niemand op te wachten.”


@ U K 13

UK 10 - 4 NOVEMBER 2010

H ok

Alain

3

1

Beroerte

|  s e r i e   |  Wat zegt jouw kamer over jou? De UK snuffelt iedere week rond in het huis van een student, op zoek naar bijzondere verhalen achter de gevonden voorwerpen. Door diane romashuk

1

Hokbewoner:

2

Kruk

Mara van der Meer, 23 jaar, student Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie, woont in de Oude Ebbingestraat boven de tandartspraktijk van haar vader. Ze schrijft aan haar scriptie en zoekt nog een stageplaats: “Misschien wordt het een stage in Wenen, misschien in Genève, als het maar in het buitenland is.” Tot die tijd geven de voorwerpen in haar kamer haar verhaal een internationaal tintje.”

“Drie jaar geleden heb ik met vriendinnen een reis door Italië gemaakt. In Rimini belandden we op een feestje van Beach Master waar we deden alsof ik jarig was. De hele club heeft voor me gezongen. Aan het eind van de avond was het geld op en moesten we lopen naar de camping waarvan we niet meer wisten waar die was. Onderweg kwamen we trampolines tegen en vonden we de kruk. Die hebben we meegenomen. Gewoon, omdat hij niet op slot stond en omdat het kon. De rest van de vakantie hebben we opgevouwen in ons busje gezeten

2

Foto’s Reyer Boxem omdat de kruk bij de achterbank op de grond lag. Nu staat ’ie hier.”

3

Kikkerpyama

“Deze pyjama kreeg ik als souvenir uit Bremen van een vriendin. Zelf heeft ze er een met een panterprint en een andere vriendin kreeg de giraffe. Ik heb er nog niet

Lange nachten, diepe glazen... (9) Terugtweet: Jasper verzuimt afspraken, omdat hij steeds stoned is. Voor vriendin Annet was de maat vol, toen hij haar verhuizing vergat. “Ik vind het echt…” Annet duwt Jasper in de stoel. “… heel belangrijk…” Ze trekt haar shirt uit. “… dat we dit…” Ze gaat schrijlings op zijn schoot zitten. “… uitpraten.” Jasper slikt. Annet laat haar bh op de grond vallen en buigt naar hem toe.

4

“Weet je dat ik het heel geil vind…” ­­-­­­haar tong raakt zijn oor - “… als je kwaad bent?” Jasper probeert haar van zich af te duwen. Maar Annets hand ligt al op zijn kruis, haar vingers zoekend naar de gulp. Hij voelt hoe ze zijn broek open ritst en haar hand in zijn boxer laat glijden. Jasper kreunt. Opeens vliegt de deur open. Verschrikt springt Annet op. “What the fu-uck?!” Ook Jasper schiet overeind. Ralf staat in de deuropening. Een grijns verschijnt op zijn gezicht.

in geslapen, misschien in de winter. Maar hij is ook een beetje klein. Mijn vriendin heeft hem wel één keer aangehad. Volgens haar heeft hij nog luchtgaatjes nodig.”

4

Masker

“Op de laatste dag van onze vakantie in Indonesië deze zo-

mer, realiseerden we ons dat we nog niets voor het thuisfront hadden. Hoewel we in een grote stad waren, hadden ze nergens souvenirs. Bij een kiosk vonden we wel wat geschikt materiaal. Dat hebben we allemaal opgekocht. Dit masker heb ik zelf als aandenken gehouden. Het is een mannetje. Het vrouwtje hangt bij mijn broer aan de muur.”

Goedmaakseks “Ik kom” - hij kijkt Annet aan “later wel terug.” Hij knipoogt naar Jasper. “C-cup? Een onverwacht genoegen. Als die chick van jou wat strakkere shirtjes droeg… Dan kunnen andere mannen daar tenminste ook van meegenieten.” Hij trekt de deur dicht. “Hoe komt hij in godsnaam aan jouw sleutel?!” Annet kijkt haar vriend woedend aan. “Noodgevallen,” mompelt Jasper, “ik heb de zijne ook.” Hij ritst zijn broek dicht. “En dan mag meneer altijd binnenvallen? Zonder te kloppen?!”

Jasper zucht. Goedmaakseks. Het was ook te mooi om waar te zijn. Hij vist een Lucky uit het pakje en breekt die. Tabak kruimelt op het vloei. Uit zijn binnenzak haalt Jasper een zakje wiet. “Ga je blowen? Godverdomme, Jasper! Waar ging onze ruzie nou over?!” “Voordat jij me besprong?” Hij kijkt niet op. “Die ruzie ging over dubbele afspraken.” Annet kijkt Jasper met grote ogen aan, terwijl hij de joint dichtlikt. “En ik kan deze maar beter vast bij de hand hebben. Want dit wordt

“De RUG scoort slecht. Hoe kan het beter?” Twee weken geleden gaf toekomstig rector magnificus Elmer Sterken zijn visie tijdens de UMCG-dag. Slechts één punt in zijn met Engelse kreten doorspekte verhaal raakte me: geïnspireerde docenten leveren geïnspireerde studenten. Heel verfrissend. Dat had ik zelf nooit kunnen bedenken. Geregeld probeer ik te luisteren naar ijsberende docenten die zonder enige passie hun verhaal houden. Vaker nog wordt in een moordend tempo door zestig dia’s geklikt, zonder educatief verantwoorde opbouw. Ik versuf, neem niets meer tot me en zak achterover in de collegebank alsof ik een lichte beroerte heb gehad. En wanneer docenten helemaal van het pad zijn geraakt lezen ze volledige diapresentaties van de uitgeverij voor. Complete cursussen verziekt. Gewoonweg kut. Lesgeven is een vak! Diegene die denken dat wel eventjes erbij te doen horen niet thuis op deze universiteit. Een goede onderzoeker betekent niet automatisch een goede docent. Wil de RUG aan de top komen dan moeten we waardeloze docenten wegsturen - het liefst ver bij studenten vandaan - en talentvolle belonen. Laat ze college geven in plaats van subsidies aanvragen en mij inspireren met hun kennis, humor en passie. Alleen dan verdwijnt de zesjescultuur en kan de RUG opkrabbelen. Elmer, ik vraag je met klem: maak je woorden waar!

Alain Dekker is tweedejaars biomedische wetenschappen

Foto Liz Main

geen relaxte situatie. Ik was namelijk even vergeten...” - hij vindt een aansteker in zijn broekzak - “dat ik met Ralf had afgesproken.” Annets blik valt op een foto op Jaspers bureau. Jasper en zij, vorig jaar herfst, in het Noorderplantsoen. Ze scheurt de foto doormidden en gooit hem voor Jaspers voeten. Ze pakt haar jas. “Draai daar maar een joint van, klootzak! Het is voorbij tussen Wordt vervolgd > ons.”

Reageren? langenachten@gmail.com


14 C U L T U U R

UK 10 - 4 NOVEMBER 2010

c ultuur tips n Tekeningen worden vaak gezien als minderwaardig aan schilderijen. Onzin. Zo tekent Wim Worm op papier fantastische drama’s, met wilde beesten en dito vrouwen. En Jan Vosman maakt cartoons die inhoudelijk veel verder gaan dan wat je dagelijks in de krant ziet. Een must dus, deze expositie van de Nederlandse Kring van Tekenaars in galerie Pictura. T/m 26 december, www.pictura-groningen.nl. n Wie dacht dat Anneke van Giersbergen na dertien jaar metalband The Gathering in een zwart gat zou vallen, had het mis. De Brabantse ging verder met haar nieuwe band Agua de Annique om meer persoonlijke muziek te maken. Die keuze is prima uitgevallen. De metalrandjes zijn verdwenen, wat rest is sfeervolle pop, met een duister tintje. Simplon, 5 november, 20.30 u.

Foto Jeroen van Kooten

Jitske, Jochem en Marte Kooi.

Met de paplepel... n Symfonische muziek en latin dance: gaan die twee samen? Het NNO bewijst dat het kan. Onder de titel Symfonisch Latin brengt het orkest een aantal swingende stukken van grote componisten uit Venezuela, Argentinië en Mexico. Vanaf 22.00 gaat het concert over op een latin dancefeest met dj. De Oosterpoort, vanavond, 21.00 u. n Met zijn veel te grote pet en trainingspak lijkt Jack Parow te zijn weggelopen uit een achterstandswijk. In sappig Afrikaans rapt de jonge Zuid-Afrikaan over braai en dronkenschap. Slimme teksten, weinig subtiele muziek en veel humor. Vera, 6 november, 21.30 u.

|  ac h t e r g r o n d   |  Het zijn lastige tijden voor Nederlandse muzikanten. De omroeporkesten worden opgeheven, subsidies vallen weg. Maar in Groningen is net een nieuw orkest opgericht, de KamerFilharmonie Der Aa. “Een mooie uitdaging!” Door Michel dijkstra Het orkest gaf deze week zijn eerste concerten, met als thema ‘Entartete Kunst’. Onder leiding van dirigent

ten gespeeld, maar op een gegeven moment wil je méér.” Voor muzikanten zoals zij waren er geen mogelijkheden in Groningen, behalve op projectbasis. Samen met andere leden van studentenorkesten besloten ze de KamerFilharmonie op te richten om zo in de behoefte naar muzikale verdieping en verbreding te voorzien. De zussen en broer Kooi kregen het musiceren met de paplepel ingegoten, hun moeder gaf vioolles. Marte wilde al op haar derde vioolspelen, nog voor ze kon lezen. Haar

zus speelt altviool, haar broer cello. Dankzij hun ervaring starten de orkestleden meteen op een relatief hoog niveau. Kooi: “Toen we de eerste keer repeteerden, had het orkest dadelijk een mooie toon.” Bovendien leren de orkestleden ook nieuwe muziek spelen. “Ik kende Mathis der Mahler, het stuk van Hindemith helemaal niet. Het is echt een nieuwe wereld. Ik ben blij dat we ons enthousiasme voor deze muziek op ons publiek kunnen overdragen.”

Meer informatie: www.deraa.nl

Een tweetqueen in bloemetjesjurk |  r e c e n s i e   |  Wat heeft Femke wat anderen niet hebben? Kijk naar de foto’s van Jan-Dirk van der Burg over de verkiezingen en je weet het. Door Marcel Wichgers

n Wanneer heb je echt contact met iemand? Die vraag staat centraal in Prossimo, een filosofische dansvoorstelling van de jonge choreografe Giulia Mureddu. Ze maakt rijkelijk gebruik van multimedia-effecten die de karakters van de dansers tegelijkertijd onthullen en versluieren. Vrijdag 5 november, Grand Theatre, 20.30 u.

Joost Smeets speelden de musici stukken van Mahler en Hindemith. De nazi’s beschouwden deze muziek als ontaard omdat Mahler een Jood was en Hindemith ‘on-Arische’ atonale muziek schreef. Een uitdaging voor het jonge orkest, technisch veeleisend. Marte Kooi (27), die samen met haar broer Jochem (31) en zus Jitske (33) in het orkest zit, is blij met zo’n veeleisend programma. “Mijn broer en zus speelden in Mira, zelf was ik lid van Bragi. We hebben jarenlang met veel plezier in studentenorkes-

Femke. Alles draait om Femke. Al zit ze wat decentraal in het beeld. Zelfs al kijk je eerst naar die vier opvallende jonge mannen, hun blikken leiden de onze vanzelf naar Femke. De jongens staan prominent op de foto. Ze vullen bijna de helft van het beeld. En zitten in een merkwaardige rechte lijn. Toch zijn ze maar figuranten. Femke soleert. Wat heeft Femke wat de jongens niet hebben? Nou ja, duidelijk: een bloemetjesjurk. In vele kleuren. Die springt er uit. Haar laarzen en panty zijn wat soberder. Die verraden een koude periode van het jaar. Maar haar bloemetjes halen de lente in huis. Nog iets dat Femke onderscheidt van de jongens: ze doet iets. `Haar mond spreekt, ondersteund door

haar linkerhand. Maar die jongens, die zitten een beetje oorverdovend te zwijgen. Ze horen vast bij elkaar. Ze zijn zo’n beetje van dezelfde leeftijd. Hun kleding is niet echt groenlinks. Behalve misschien de meest linker, met een blauw vest met rits. De meest rechter heeft zich het meest stijlvol gekleed. Zijn trendy jasje ligt casual op zijn bovenbeen. De tweede van links kijkt wat sceptisch, de jongen met de bril licht geamuseerd. De vier zitten er een beetje demonstratief bij, dwars door het vertrek. Alsof ze aandacht van Femke opeisen. Maar die ziet ze niet zitten. Ze babbelt een andere kant op. Jan-Dirk van der Burg maakte de foto in februari tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in de provincie Groningen. Twitterkoningin alsmede Groenlinks fractievoorzitter in de Tweede Kamer Femke Halsema was in het partijpand aan de Coehoornsingel voor een Tweet & Meet. Iedereen kon komen om haar vragen te stellen. De vier zijn studenten die Fem-

ke eens flink wilden ondervragen over groene stroom. Maar ze diende hen stevig van repliek. Na een paar minuten konden ze alleen nog maar adorerend en beleefd naar haar kijken, met een studentikoze blik. Jan-Dirk van der Burg’s serie over

de verkiezingen heet Kop d’r Veur (schouders eronder). Juweeltjes. Want onbeduidende gebeurtenissen worden bij hem kleine drama’s.

Noorderlicht Fotogalerie, Akerkhof 12. T/m 21 november.


4 t/m 11 november 2010

Mededelingen 1

Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers

Algemeen Studium Generale Groningen Mindfulness Op dit moment zijn er geen kaarten meer beschikbaar. Toch is het de moeite waard om te komen. Vanaf 19.30 uur kun je in de hal van het academiegebouw je naam op een wachtlijst laten plaatsen. Vanaf 19.45 uur gaan alle niet-opgehaalde gereserveerde kaarten terug in de verkoop. En mocht je ook dan geen kaartje kunnen bemachtigen, dan is er de mogelijkheid om in een andere zaal de lezing gratis te volgen via live streaming. Datum: maandag 8 november. Tijd: 20.00 uur. Plaats: Academiegebouw. Andere tijden voor werk – Tanja van der Lippe Druk, druk, druk! Veel mensen zullen dat gevoel wel kennen, maar vooral degenen in het ‘spitsuur van het leven’ weten vaak niet beter. Tweeverdieners met (kleine) kinderen hebben stress op het werk, maar ook thuis. Arbeidsorganisaties vragen steeds meer inzet van hun werknemers; zij mogen thuiswerken en flexibel hun tijd indelen, om zo arbeid en zorg te kunnen combineren. De keerzijde daarvan kan zijn dat het werk nooit meer af is. Hoe plannen wij onze tijd, hoe combineren we arbeid en zorg en hoe kunnen we in onze huidige maatschappij slimmer werken? Dr. Tanja van der Lippe is hoogleraar sociologie van huishoudens en arbeidsrelaties aan de Universiteit Utrecht. Datum: Dinsdag 9 november. Plaats: Academiegebrouw. Aanvang: 20.00 uur. Toegang: Kaarten: € 2,50 / studenten gratis. Marjolein Februari – Aan statistiek ten onder Volgens filosofen houdt het begrip ‘vrijheid’ allereerst in dat ieder van ons een individu is. Maar hoeveel individualiteit houden we nog over als we worden gereduceerd tot een gegeven in een statistiek, tot een illustratie bij een sociologische stelling of tot een schoolvoorbeeld in een wetenschappelijke theorie? Voorbeelden van verzet tegen het denken in categorieën. Marjolein Februari is een toonaangevende filosofe, schrijfster en publiciste. Haar columns verschenen in de Volkskrant en NRC Handelsblad. Februari’s laatste roman, ‘De literaire kring’ (2007), werd genomineerd voor de Libris literatuurprijs. Datum: woensdag 10 november. Plaats: Usva, Munnekeholm 10. Aanvang: 20.00 uur. Kaarten: € 4,- / SG-abonnees € 2,- / voor studenten en GSW-donateurs gratis. Kaarten en informatie Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Bureau Studium Generale Groningen, Oude Boteringestraat 13, tel. (050) 363 54 63; Universiteitswinkel, Oude Kijk in ’t Jatstraat 39; Boekhandel selexyz scholtens, Guldenstraat 20 studium@rug.nl www.rug.nl/studium

Bureau Vertrouwenspersoon Sommige problemen kunnen een werk-, studeer- en leefklimaat heel erg verzieken: seksueel getinte

> Verzorgd door de UK; eindredactie Heiny de Ruiter, tel. 3636699 > Mededelingen kunnen ingediend worden via www.universiteitskrant.nl > Aanleveren is mogelijk tot uiterlijk maandag 10 uur voor de UK van dezelfde week > De volgende UK verschijnt op 11 nov. 2010 toenaderingen, pesterijen, agressief gedrag, discriminatie. Vormen van ongewenst gedrag die meestal niet vanzelf over gaan. Er over praten is vaak een hele opluchting, maar soms weet je niet met wie je dat het beste kunt of wilt doen. De vertrouwenspersoon van de Rijksuniversiteit Groningen, Marijke Dam, kan in dit soort situaties als klankbord fungeren. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Het Bureau Vertrouwenspersoon is de hele week geopend van 09.00 – 17.00 uur en werkt bij voorkeur op afspraak. Bezoekadres: Visserstraat 47, Groningen telefoon 050 3635435. j.m.dam@rug.nl of a.m.wildeboerbaar@rug.nl (secretariaat). www.rug.nl/studenten/voorzieningen/Bureau Vertrouwenspersoon.

Centrum voor Informatie Technologie Computercursussen Access gevorderd (+ modules) – 8 t/m 12 november Access Mod: Interfaces ontwerpen – 8 t/m 9 november Office voor secretariaten – 9 t/m 23 november (dinsdag) Access Mod: Geavanceerde queries – 10 t/m 11 november Open Leercentrum – 11 november Access Mod: beveiliging en beheer – 12 november Excel gevorderd – 15 t/m 24 november (maan-, woens- en vrijdag) Slimmer werken met Excel Inschrijving RUG-medewerkers en -studenten kunnen zich inschrijven via de website van het CIT of telefonisch bij CIT secretariaat

(363 9200). De cursussen worden gegeven ‘s ochtends van 9:15 tot 12:30 uur of ‘s middags van 13:15 tot 16:30 uur en vinden plaats in de Zernikeborg. http://www.rug.nl/cit/onderwijs/ cursusaanbod/ secretariaat-cit@rug.nl Open leercentrum Elke donderdagmiddag is er gelegenheid om een cursus te doen in het open leercentrum. Het open leercentrum biedt een begeleide zelfstudie waarbij de cursist zelf de inhoud van de cursus bepaalt en in eigen tempo een aantal vooraf gekozen leermodules afwerkt en zich bij vragen kan richten tot een docent. De cursustijden zijn van 13:15 tot 16:30. De volgende cursussen zijn op dit moment via het open leercentrum te volgen: MS-Word, MS-Excel en MS-Access introductie, MSFrontpage, Visio, Thunderbird, SPSS module Data Entry, Oracle Calendar (RUGplanner), Outlook, Studenten: € 25,- , medewerkers: € 60,- per dagdeel

Bibliotheek Refworks RefWorks is a web-based application for managing references. RefWorks allows you to import, organize, share and cite literature references from databases. A workshop consists of a demonstration of an hour, after which you will be given the opportunity to practice under supervision. The next workshop in English will take place: Thursday December 9,University Library, Instruction room 120, 1st floor. refworks@rug.nl http://www.rug.nl/bibliotheek/ refWorks/workshops

Studeren in het buitenland Go abroad – break new grounds! JoinEU-SEE is a Scholarship scheme for academic exchange between the EU and Western Balkan Countries. All universities in the JoinEU-SEE consortium offer

a wide range of studies. The programme is open to students and staff who hold the nationality of the EU and Candidate countries. In addition applicants have to be registered at one of the EU partner universities. www.joineusee.eu

Universitair Onderwijscentrum Groningen Cursussen voor docenten Tot 2 weken vóór de start van de cursus kunt u zich aanmelden voor: Geven van werkcolleges 6 december (09:30-12:30 en 7 december 9:30-17:00); Small Group teaching December 9 (9:30 a.m.12:30 p.m.) and December 10 (9:30 a.m.-5 p.m.) Storytelling as a teaching tool January 21 and 28 (09:30 a.m.-5 p.m.) U kunt zich via de website aanmelden voor de cursussen, daar vindt u ook ons cursusaanbod. A.Huizinga-Walsma@rug.nl www.uocg.nl

Faculteiten Rechtsgeleerdheid A LG E M E E N

Stage en scriptie combinatie Het POSSTraject (praktijkonderzoek en stage/scriptie-traject) houdt een combinatie in van het lopen van een stage en het schrijven van een scriptie. Het biedt een uitgelezen kans praktisch bezig te zijn op een advocaten- of notariskantoor en tegelijk de wetenschappelijke afronding van je studie te bewerkstelligen. Dit traject van 25 ec is bestemd voor goede studenten die een carrière in de (rechts)praktijk ambiëren. Interesse? Ga naar de voorlichtingsbijeenkomst op dinsdag 2 nov. 2010, 16:00 u, in kamer 1312.0202 (Harmoniegebouw, tegenover secretariaat PRNO). De deadline voor de cv+motivatiebrief is 15 november. Meer informatie: www.rug.nl/rechten/onderwijs/posst en prof.mr. W.D. Kolkman, 050 363 6143. Symposium strafrecht in de media: het strafproces als entertainment? Op 24 november 2010 vindt het jaarlijkse symposium van strafrecht- en criminologievereniging Simon van der Aa plaats. Het symposium heeft als onderwerp de beeldvorming van het strafproces in de media. Kranten- en internetpagina’s staan regelmatig vol geschreven over gerechtelijke dwalingen, zwaardere straffen, enzovoorts. Deze aandacht heeft meerdere kanten. Enerzijds wordt de burger geïnformeerd over wat er in de samenleving speelt, anderzijds kan echter de privacy van de verdachte in het geding zijn. Meer informatie is te vinden op de website van Simon van der Aa. Inschrijven kan eveneens via de website. bestuur@simonvanderaa.nl www.simonvanderaa.nl Simon van der Aa bezoekt Gerechtshof Leeuwarden Op vrijdag 12 november bezoekt Simon van der Aa het Gerechtshof te Leeuwarden. Het programma duurt van 09.00 uur tot ongeveer 12.00 uur (excl. reistijd!) en bestaat uit het bijwonen van een strafzaak inzake wederrechtelijke vrijheids-

Agenda In de AGENDA worden alleen universitaire evenementen opgenomen die voor iedereen toegankelijk zijn. Aankondigingen inleveren uiterlijk vrijdag 12.00 uur voor de week van verschijnen: per fax naar (050) 363 6300 o.v.v. UK-Agenda, per e-mail naar communicatie@rug.nl of per post naar: afdeling Communicatie, UK-Agenda, Postbus 72, 9700 AB Groningen.

PROMOTIES EN ORATIES 8 november Promotie: mw. Y. Li, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Generalized genetical genomics. Advanced methods and applications. Promotor(s): prof.dr. R.C. Jansen. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 14.45 uur. 8 november Promotie: dhr. M.A. Anwar, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: How lactobacilli synthesize inulin: characterization of ructosyltransferase enzymes. Promotor(s): prof.dr. L. Dijkhuizen. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.15 uur 9 november Oratie: dhr. prof.dr. S.J. Pijl, gedrags- en maatschappijwetenschappen. Titel: Inclusie onderwijs: anders omgaan met verschillen. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.15 uur. 10 november Promotie: mw. M.M. Moreira Alves, medische wetenschappen. Titel: Functional and Genetics studies in MEN2 and Hirschsprung disease. Promotor(s): prof.dr. R.B.W. Hofstra. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 14.45 uur. 10 november Promotie: mw. M.W. van Ittersum, medische wetenschappen. Titel: Chronic musculoskeletal disorders: assessment and intervention. Promotor(s): prof.dr. J.W. Groothoff. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.15 uur 12 november Promotie: dhr. A.J.C. Buurma, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Orbital order and magnetoelectric coupling in manganites and jarosites. Promotor(s): prof.dr. T.T.M. Palstra. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 11.00 uur 12 november Promotie: dhr. T. van Zutphen, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Proliferation and autophagic degradation of peroxisomes in Hansenula polymorpha. Promotor(s):prof.dr. I.J. van der Klei. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 13.15 uur. 12 november Promotie: dhr. R.C. Struve, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: The role of neutral hydrogen in the evolution of nearby radio galaxies. Promotor(s): prof.dr. J.M. van der Hulst. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 14.45 uur. 12 november Promotie: mw. M.G.M. Jongejan, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Control of supramolecular phenomena via molecular motors. Promotor(s) prof.dr. B.L. Feringa. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.15 uur.

CONGRESSEN EN SYMPOSIA 5 november Stichting van der Leeuw-Lezing: 28e Van der Leeuw- lezing. Titel:” Requiem On the Future”. Sprekers: Ilija Trojanow en Arnon Grunberg. Plaats: Martinikerk, Groningen. Tijd: 16.30 uur. Zie voor meer informatie: http://www.vanderleeuwlezing.nl 9 november Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen: Prof. Blaauw Lezing. Titel: Paths to discovery in Radio AstronomyPrediction and Serendipity. Spreker: Ron Ekes. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 20.00 uur. 13 november Symposium Faculteit Wijsbegeerte. Titel: Physical and Mathematical Conceptions of Body. Spreker: Gabor Betegh. Plaats: Oude Boteringestraat 52, Groningen. Tijd: 10.30 uur 18 november Werkconferentie Rijksuniversiteit Groningen i.s.m. Hanzehogeschool Groningen. Titel: Op weg naar een duurzaam Zernike Campus. Sprekers: Sybrand Poppema (CvB RUG), Tanja Klip (GS Drenthe) e.a. Plaats: Van Dooren Veste (Auditorium), Zernikeplein 11, Groningen. Tijd: 09.00 uur 24/26 november Faculteit Letteren: Symposium Scandinavistendagen 2010. Thema: Letterkundige en Taalkundige benadering. Sprekers: Lars Kleber, Marta Ronne, Arne Torp en Lise Horneman Hansen. Plaats: het Paleis, Boterdiep 111, Groningen. Tijd: 17.30 uur

EVENEMENTEN 4 november Theater: Stranger Things presenteert Comedy Café. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10, Groningen. Tijd: 21.00 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders €3 ,- / overigen €6,-


4 t/m 11 november 2010

Mededelingen 2

Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers beroving en vernieling in vereniging. Daarnaast zal er een rondleiding worden gegeven met een toelichting over (het werken bij) het Gerechtshof. Lijkt het je interessant om ook eens een kijkje te nemen bij het Gerechtshof Leeuwarden? Schrijf je dan nu in via de website! bestuur@simonvanderaa.nl www.simonvanderaa.nl Simon van der Aa bezoekt advocatenkantoor Sjöcrona . Van Stigt Op vrijdag 19 november bezoekt Simon van der Aa het advocatenkantoor Sjöcrona . van Stigt te Den Haag. Het programma duurt van 10.30 uur tot ongeveer 17.00 uur. Het bezoek zal worden afgesloten met een borrel. Door een advocaat zal tijdens het bezoek een casus worden besproken. Tevens zullen we een rondleiding krijgen door het kantoor. Lijkt het jou leuk mee te gaan met het bezoek aan dit mooie kantoor in Den Haag? Schrijf je dan nu in via de website! bestuur@simonvanderaa.nl www.simonvanderaa.nl Onderzoeksstage strafrecht: aanwenden van rechtsmiddelen De vakgroep strafrecht & criminologie sectie zoekt op korte termijn een goede masterstudent(e) strafrecht met een sterke affiniteit voor het strafprocesrecht voor het onder begeleiding verrichten van jurisprudentie- en literatuuronderzoek in het kader van de herziening van ‘de Melai’ (losbladig commentaar WvSv). Voor meer informatie h.k.elzinga@rug.nl, 0503637031. Belangstellenden kunnen zich per e-mail d.m.v. een (korte) motivatie en onder bijvoeging van een cijferlijst melden bij mw. Elzinga. Bij goed gevolg kan de stage als ‘interne onderzoeksstage’ worden gewaardeerd met 7 Ects. Algemene ledenvergadering JFV Maandag 15 november zal de algemene ledenvergadering van de JFV plaatsvinden. Vanaf 19.00 uur ben je van harte welkom in de Troonzaal van Café De Keyzer. Op deze algemene ledenvergadering zullen de halfjaarlijkse stukken van het bestuur 2010-2011 besproken worden. jfv@jfvgroningen.nl www.jfvgroningen.nl Landelijk Notarieel Studenten Feest 2010! Op vrijdag 12 november zal het LNSF losbarsten in het Newscafé te Groningen. Alle notariële studenten zijn welkom vanaf 22.00 uur en de deuren zullen sluiten om 3.00 uur. Ook dit jaar is het de bedoeling dat jullie allemaal je mooiste feestkostuum aantrekken. Het thema is TIJD en wij Groningse studenten worden verwacht als Grieken en Romeinen. Kom allen als Griekse schone of gevaarlijke gladiator naar dit nostalgische feest! De kaarten worden vergoed door Vevonos dus geef je snel op via het ledengedeelte op de Vevonos site. lnsf@vevonos.nl www.vevonos.nl

Medische wetenschappen A LG E M E E N

ALV der M.F.V. Panacea Op 9 november 2010 zal de ALV

weer plaatsvinden. Aanvang: 19.45 uur Start: 20.00 uur Stukken: www. panacea.nl Plaats: boeringzaal Voor wie: leden van de M.F.V. Panacea O.a. wordt onderstaande besproken: - Herverdeling studentenkelder - Statuten - Website - Werven actieve leden - Voorstel tot aanschaf van een nieuwe voetbaltafel - Voorstel tot opheffing van de werkgroep Paneel Voorstel tot aanname bestuur der M.F.V. Panacea 2011 bestuur@panacea.nl www.panacea.nl SpoCo wintersport met Panacea Krijg jij rond deze tijd ook zo’n zin in wintersport? Ga dan met ons mee naar Flaine in Frankrijk! Dit jaar gaan we maar liefst acht dagen, dus een week vol sneeuw, snowboarden/skiën en gezelligheid! 12 t/m 20 februari Flaine, Frankrijk €363,- incl. eten! Inschrijving: donderdag 18 november 17:00. This year an entire week full of snow, skiing/snowboarding and fun! Flaine, France 12th-20th of February €363,- Enrolment: Thursday the 18th of November 5:00 p.m. spoco@panacea.nl www.panacea.nl/spoco AlmanakCie Panacea! Wil jij ook zo’n mooi boekwerk maken? Jouw creativiteit kwijt in lay-out, redactionele stukjes of promotie? En daarbij actief worden bij één van de grootste en gezelligste studieverenigingen van het land? Solliciteer dan voor de AlmanakCie van Panacea! Geef je op tot 2 november 12.00u via actiefworden@panacea.nl. almanakcie@panacea.nl www.panacea.nl B I B L I OT H E E K

Refworks workshop voor UMCG medewerkers en -studenten Refworks is een webapplicatie waarmee u op een eenvoudige manier uw literatuurverwijzingen kunt opslaan, beheren en gebruiken. Ook thuis beschikbaar voor UMCG-medewerkers met uw Proxy-account van de CMB of met uw P-nummer. De eerstvolgende workshop wordt gegeven op Dinsdag 9 november, 10.00-12.00 uur, CMB. Aanmelden via de website. M.Penning@med.umcg.nl http://www.rug.nl/bibliotheek/ locaties/bibCMB/cursussen/refw

Letteren S TA G E B U R E A U L E T T E R E N

Vraag bij stages altijd eerst goedkeuring van je docent! Bachelorstage: Built For Comfort Communications Opleiding: KCM/diverse Periode: duur tenminste 3 maanden, start z.s.m. Opdracht: verzending persberichten en artikelen, intermediair bij totstandkoming van interviews, ondersteuning bieden tijdens premieres van nieuwe producties en andere persbijeenkomsten, actualiseren van het adresbestand. Meer info: Stagebureau Letteren, k. 212. Zie de website onder ‘vacature masterstage’. stages.let@rug.nl www.rug.nl/let/stagebureau stage: AVEBE, Foxhol Opleiding: diverse Periode: start z.s.m., duur tneminste 2 maanden, 3 tot 5 dagen per week Opdracht: een onderzoek verrichten naar de effectiviteit van de huidige com-

municatie. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de huidige middelen d.m.v. gesprekken en vragenlijsten. Beoogd eindresultaat: een rapport met daarin conclusies en aanbevelingen. Meer info: Stagebureau Letteren, k. 212. stages.let@rug.nl www.rug.nl/let/stagebureau Stage: Nederlandse Ambassade Warschau, Culturele afdeling Opleiding: diverse Periode: februari tot mei 2011 Opdracht: ondersteuning bij algemene publieksvoorlichting, zorg dragen voor begeleiding van culturele projecten en biaterale uitwisselingen, voorbereidende werkzaamheden m.b.t. algemene representatie van de ambassade. Ook is er ruimte voor het maken van een (afstudeer) scriptie of onderzoek. Meer info: Stagebureau Letteren, k. 212. stages.let@rug.nl www.rug.nl/let/stagebureau Stage: Poetry International, Rotterdam Opleiding: diverse Periode: februari 2011 Opdracht: meewerken in een jong team aan de organisatie van het Poetry International Festival, organisatie van Gedichtendag en andere voorkomende evenementen. Daarnaast kun je je eigen onderzoek uitvoeren. Beschikbare stageplaatsen op dit moment zijn: stagiair programmering, webredactie, educatie, communicatie. Meer info: Stagebureau Letteren, k. 212. stages.let@rug.nl www.rug.nl/let/stagebureau Stage: Nederlandse Ambassade Londen, Politieke afdeling Opleiding: diverse Periode: vanaf januari 2011, fulltime, duur 4 maanden Opdracht: bijwonen en verslagleggen van bijeenkomsten van denktanks, specifieke werkopdracht/onderzoek op bepaalde onderwerpen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de politieke afdeling. Meer info: Stagebureau Letteren, k. 212. stages.let@rug.nl www.rug.nl/let/stagebureau Stage: ELM, Rotterdam Opleiding: divers Periode: nov/ dec. 2010, 4 days a week, duration 5 months Opdracht: ELM is looking for 2 interns Research, Writing and Editing who will be involved in the conception of various research projects, in particular with regard to editing and up-dating of ELM’s series of country guides. Using your communcation skills to the full, you will experience the challenges of working in an international work environment. Meer info: Stagebureau Letteren, k. 212. stages.let@rug.nl www.rug.nl/let/stagebureau

Economie en Bedrijfskunde A LG E M E E N

Master Your Talent On Tuesday 16 November 2010, the Faculty of Economics and Business and the Faculty of Spatial Sciences will be organising a Master Your Talent event. There will be 2 rounds with presentations of almost all the Master’s degree programmes. In addition, there will be an information market where you can ask questions to the lecturers, study advisors and current master’s students. Date: Tuesday 16

November 2010 Time: 5.30 – 8.15 p.m. Location: Zernike complex, Duisenberg Building, Plaza, Nettelbosje 2, Groningen w.mellens-wessels@rug.nl www.rug.nl/masteryourtalent Study Abroad Fair - Thursday 18 November Do you want to study abroad ?? Get all the information about what is possible within our faculty!! What are the procedures – which criteria are taken into account – what are the deadlines.... etc. Exchange students from our partner universities will give you first-hand information about their institutions ! Date: 18 November 2010, Time: 17h00 - 19h30, Location: “Blauwe Zaal”, Plaza Duisenberg Building, 5412.0031 and 5412.0040 (the last 2 rooms are near the “Blauwe Zaal”) exchange.out.feb@rug.nl http://www.rug.nl/feb/informatievoor/studenten/buitenland/St B I B L I OT H E E K

Refworks workshop voor EBRW medewerkers en -studenten RefWorks is een webapplicatie waarmee u op een eenvoudige manier uw literatuurverwijzingen kunt opslaan, beheren en gebruiken. Een workshop RefWorks bestaat in principe uit een demonstratie van een uur en daarna kunt u onder begeleiding verder oefenen. Aan een workshop zijn geen kosten verbonden. Eerstvolgende woensdag 10 november, 10.30-12.00 uur, Bibliotheek Economie,Bedrijfskunde en Ruimtelijke Wetenschappen voorlichting.ebr@rug.nl http://www.rug.nl/bibliotheek/ locaties/bibEBR/Instructie/bie

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen A LG E M E E N

Vacature Methodologiewinkel Wij zoeken per 1 januari 2011 een nieuwe student-assistent voor de Methodologiewinkel (faculteit GMW). Het betreft een aanstelling van een halve dag per week, voor minimaal een half jaar. Heb je (minimaal) de basisvakken statistiek afgerond, je bent klantvriendelijk ingesteld en niet bang voor SPSS, en in je studieplanning toon je interesse in methodologische en/of statistische vakken, dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren op dit assistentschap. Voor studenten die hun praktische vaardigheden en kennis op het gebied van statistiek en methodologie willen uitbreiden is dit de ideale baan. Nadere informatie kan worden verkregen bij Mark Huisman (tel. 3636345, email: j.m.e.huisman@rug.nl) of bij de Methodologiewinkel (tel. 3636190, email: methodologiewinkel@rug.nl). Stuur je sollicitatie met CV en cijferlijst voor 10 november 2010 naar Mark Huisman (j.m.e.huisman@rug.nl). Dissociatieve Identiteits Stoornis Hoe is het om voor je gevoel meerdere persoonlijkheden te kennen..? Kom naar de Lezing over de Dissociatieve Identiteits Stoornis en kom meer te weten over dit onderwerp. Deskundige op dit gebied, Claire Schulz zal het onderwerp inhoudelijk toelichten en daarnaast zal er ook een ervaringsdeskundige komen spreken.

Agenda

[ vervolg ]

5 november Theater: Ulteam presenteert Theatersport. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10, Groningen. Tijd: 20.30 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders €3 ,- / overigen €5,8 november Studium Generale: Piete Boeke Lezing. Titel: Mindfulness. Spreker: Anne Speckers. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 20.00 uur. (UITVERKOCHT!) 8 november Jazz: JazzSessions. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10, Groningen. Tijd: 21.30 uur 9 november Studium Generale: Lezing in de serie De tredmolen van de tijd. Titel: Andere tijden voor werk. Spreker: Tanja van der Lippe. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 20.00 uur 9 november: Video. Het VideoCollectief presenteert Paashaat. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10, Groningen. Tijd: 21.30 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders €2 ,- / overigen €3,10 november Studium Generale: Lezing door het oog van de Filosofie. Titel: Aan statistiek ten onder. Spreker: Marjolein Februari. Plaats: Usva, Munnekeholm 10, Groningen. Tijd: 20.00 uur. 11 november Cabaret: LOS Muziektheater presenteert Lijf on Stage. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10, Groningen. Tijd: 20.30 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders €6 ,- / overigen €8,13 november Dans: Dansspektakel. Plaats: OUTheater, Kijk in ’t Jatstraat 26, Groningen. Tijd: 15.30 en 20.15 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders €4 ,- / overigen €5,-

TENTOONSTELLINGEN T/m 23 januari 2011 Tentoonstelling ‘Binnenste buiten. De mens ontleed’, een tentoonstelling waarin de geschiedenis van de anatomie wordt toegelicht. Plaats: Universiteitsmuseum, Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, Groningen. Tijd: dinsdag t/m zondag, 13.00- 17.00 uur. 22 september t/m 15 januari 2011 Tentoonstelling ‘Uit het dagboek van een vrije vrouw: Frederike van Uildriks (1854-1919)’ Plaats: Universiteitsmuseum, Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, Groningen. Tijd: dinsdag t/m zondag, 13.00-17.00 uur. NADERE INFORMATIE Afdeling Communicatie: tel. 363 5445/5446


4 t/m 11 november 2010

Mededelingen 3

Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers Wanneer: 30 November, aanvang 19.30u Waar: Café de Spieghel, Groningen Kaartverkoop aan de deur Vip-lid: 2.50 Niet Vip-lid: 3.60 Inclusief Gratis drankje. Tot dan! lexicom@vipsite.nl www.vipsite.nl B I B L I OT H E E K

Refworks RefWorks is een webapplicatie waarmee u op een eenvoudige manier uw literatuurverwijzingen kunt opslaan, beheren en gebruiken. Om GMW-medewerkers en -studenten kennis te laten maken met RefWorks organiseert de bibliotheek binnenkort weer enkele bijeenkomsten waarin de basis van het werken met RefWorks wordt gedemonstreerd: dinsdag 23 november , van 9.15 tot 10.45 uur, alsmede donderdag 25 november, 11.00-12.30 (engelstalig) voor medewerkers. locatie: zaal M164 (Muntinggebouw). Voor studenten GMW : woensdag 17 november, 9.00-11.00 uur, zaal HV406 (pc-zaal, Heymansvleugel) refworks@rug.nl http://www.rug.nl/bibliotheek/ refWorks/workshops

Studenten Studenten Informatie en Administratie UNIVERSITY STUDENT DESK (USD)

Bezoekadres: Academiegebouw, 1e verdieping (gebouw 1112), Postadres: Postbus 72, 9700 AB Groningen. Telefoon: 050-3638004 Fax: 050-3634623. Openingstijden: op werkdagen 12.00-16.00. Telefonisch bereikbaar: 10.00-16.00 www.rug.nl/hoezithet www.rug.nl/usd Gewijzigde openingstijden! Op donderdag 11 november is de USD voor bezoekers gesloten. We zijn wel telefonisch bereikbaar van 10.00-12.30. Nog geen collegekaart 20102011? Heb je een verzoek tot (her)inschrijving gedaan voor het studiejaar 2010-2011 en nog geen col-

legekaart ontvangen? Neem dan contact op met de USD.

Studenten Service Centrum Talent & Career Center: Werken/traineeship bij de Europese Unie. Maandag 15 november van 14 tot 16 uur, Academiegebouw. Een panel van EU-ambtenaren en trainees komt vertellen over hun eigen werkervaring bij de EU en beantwoordt je vragen. We zetten alle carrièremogelijkheden bij de EU op een rij en geven je sollicitatietips. Na afloop van de workshop bieden we je de gelegenheid tot netwerken en persoonlijk contact met ons panel en onze voorlichters. Mmv Bureau Internationale Ambtenaren. Toegang is gratis, wel even aanmelden op de website. info@talentcareercenter.nl www.talentcareercenter.nl

ACLO Meebeslissen over ACLO-beleid?! De ACLO komt met een nieuwe commissie: de ACLO Denktank. De ACLO Denktank denkt mee over belangrijke ACLO-vraagstukken en geeft advies aan het bestuur. Hierbij kun je denken aan de begroting, het sportaanbod, of het nut van verschillende evenementen. Zeven keer per jaar komt de commissie bij elkaar om samen door te spreken wat er goed en minder goed gaat bij de ACLO. Tevens kunnen de leden van de ACLO-Denktank naar alle ACLOactiviteiten en borrels en krijgen zij hun ACLO-sportbewijs vergoed. Lijkt het jou wat om belangrijke punten te bespreken in een GROTE organisatie, stuur dan een mail met korte motivatie naar aa@ aclosport.nl. aa@aclosport.nl www.aclosport.nl

USVA Anton Goudsmit & The Ploctones - Boy Edgar Prijs Tour VPRO Boy Edgar Prijs Tour Geprogrammeerd door de Stichting Jazz in Groningen. Anton Goudsmit (gitarist, componist) komt spelen met zijn favoriete band: The Ploctones! De Ploctones vertegen-

woordigen alles waar het in de jazz om gaat. Ze verklanken een gevoel van vrijheid, zoals die alleen in je wildste fantasiën bestaat. Hun muziek swingt, suist, vliegt, vibreert, bonkt en kraakt dat het een lieve lust is! Woensdag 3 november 20.30 uur Locatie : INTheater Entree: €12 / €6 voor studenten en stadjerspashouders Kaarten ook in voorverkoop bij Plato www.usva.nl Stranger Things - Comedy Café Stranger Things Have Happened is een huisgezelschap van de Usva What do a rubber duck, an ugly hat and a piano have in common? Join the Strangers in their monthly improv comedy night and find out! Scenes are improvised on the spot, based on your suggestions. If you’re a NUTS, EPU or ESN member, you get a 50% discount on the ticketprice! Donderdag 4 november 21.00 uur Locatie: INTheater € 6,- / € 3,- voor NUTS, EPU & ESN members www.usva.nl Los Muziektheater LOS muziektheater - Lijf On Stage LOS bestaat uit Charlotte Waardenburg, Dookje van Dieren, Femke Vernij en Kim de Fuijk. Zij vonden elkaar in 2006 op de opleiding Muziektheater van ArtEZ in Arnhem. Met als basis een gedogen zangopleiding brachten de meiden hun verschillende talenten samen tot een paar korte programma’s, waaronder de voorstelling LOS Speelt, wat de grote verrassing was van het Sonsbeek Theaterfestival in de zomer van 2009. Donderdag 11 november 20.30 uur Locatie : INTheater Entree € 8/ € 6 voor studenten en stadjerspashouders LOS muziektheater: Charlotte Waardenburg, Dookje van Dieren, Femke Vernij, Kim de Fuijk. Eindregie: Joop van der Linden, Jan van Eijndthoven www.los-muziektheater.nl www.usva.nl Ulteam Theatersport In een theatersportwedstrijd dagen twee teams elkaar uit om de mooiste, verdrietigste, moordzuchtigste of meest blije scène te spelen. De inhoud van die scènes wordt bepaald door het publiek. Aan hen wordt een voorwerp gevraagd. Met deze impuls -of sug-

gestie- moet het team een korte scène improviseren. Aan het eind van elke uitdaging worden de scènes beoordeeld door een strenge doch rechtvaardige jury. Maar ook het publiek bepaalt telkens welke van de twee scènes zij het leukst vonden. Theatersportwedstrijd Ulteam vs. Twister Datum: 5 november 2010 Tijd: 20.30 Plaats: USVA, Munnekeholm 10, Groningen Prijs: €8 (€6 voor studenten) Reserveren: 050-3634670 of usva@rug.nl www.usva.nl

gens hen moeten we de realiteit aanvaarden zoals zij is en is dagdromen zinloos. Woensdag 10 november - 9.30-17.00 uur - Academiegebouw

Usva Videocollectief - Paashaat Het videocollectief is een initiatief van de Usva Het videocollectief overtreft zichzelf met deze waanzinnige `eastern’ vol spanning, horror, fantasy en de gebruikelijke zwarte humor. Het verhaal: Een vrolijke paasmorgen op het Noord-Europeesche platteland wordt ernstig verstoord wanneer wortelboer en jager Be met een conscientieus geslepen wortel het hart van een argeloos rondhuppelende paashaas treft. Wanneer zijn gifspuitende buurman Draco vervolgens over een achteloos achtergelaten lege bierfles struikelt zijn de bijzonder pijnlijke gevolgen voor alle betrokkenen niet meer te overzien. voor meer informatie: http://paashaat.nl en www. videocollectief.org Dinsdag 9 november 21.30 uur Locatie : INTheater Entree: €3 / €2 voor studenten en stadjerspashouders www.usva.nl

Discover The Hague The city of The Hague has a lot to see. The Dutch government, parliament and royal family are situated in The Hague. Join ESN in the 6th of November to this interesting city! During this excursion you will visit the Escher museum which is located inside a palace, next to this we will take you to Scheveningen. Scheveningen is famous for it’s lovely beach and pier. To top it all of we are going to visit Madurodam, the (literally) smallest city of Holland. This miniature city offers you the highlights of the Netherlands on a scale 1:25. Tickets are for sale now at the ESN Office (Grote Rozenstraat 23). Buy them fast so you won’t miss out on this fantastic trip! More information on our website. info@esn-groningen.nl www.esn-groningen.nl

GSp GSp - Studentenplatform voor Levensbeschouwing Een plaats voor bezinning, religie, debat en gezelligheid. GSp, Kraneweg 33, tel. 3129926 info@gspweb.nl www.gspweb.nl Symposium Durf te dromen! Kijk snel op www.durftedromen2010.nl want daar vind je alle informatie over het symposium Durf te dromen! dat het GSp organiseert op woensdag 10 november a.s. Inschrijven z.s.m. via deze site! Wat zijn onze dromen en idealen? Is er in ons leven nog ruimte voor dromen en idealen? En hoe realiseren wij die in de praktijk? Het idealisme lijkt terrein te hebben verloren aan pessimisten die zich realisten noemen. Vol-

Studentendiensten Martinikerk 7/11 11.30 uur T. Meijlink 7/11 17.00 uur J. Gelderloos 14/11 11.30 uur A. Diesemer 14/11 17.00 uur J. Butti (Taizé-vesper)

ESN

Join the excursion to the ‘green heart’ of Holland! “Randstad Holland” is a unique ‘polynuclear city’, including Amsterdam, Rotterdam and The Hague and many more cities. The name ‘Randstad’ is directly related to the ‘Green heart’ situated in the middle - an oasis of green, peace and rest. Should the ‘Green heart’ be (partly) sacrificed in order to allow for continued growth and acceptable levels of liveablility of the Randstad? The tour will introduce you to various aspects of the (limits to) growth of the Randstad. Specific site visits to Amsterdam (Bijlmer), The Hague (government) and Rotterdam (inner city, port) are included, as well as an attempt to find the “Green Heart”. Tickets are for sale now at the ESN Office. For more information check our website. info@esn-groningen.nl www.esn-groningen.nl Advertentie

UKAATJES OPGAVE:

Oude Kijk in’t Jatstr. 28 Open Ma t/m don 9-17 u. Woe 9-16 u Postbus 80, 9700 AB Groningen KOSTEN: €5,- per 20 woorden Kantoor Per post

INLICHTINGEN

Heiny de Ruiter (050) 363 66 99 h.de.ruiter@rug.nl

(Bij)baantjes

■ Zoek je een interessant en uitdagend baantje waarbij je leuk kunt bijverdienen?

Een baan die je grotendeels thuis en in je eigen tijd kunt uitvoeren? Neem dan contact op met Defacto Software B.V.

in Groningen. Wij zoeken enthousiaste en slimme studenten (Informatica of iets dergelijks) voor het periodiek testen en documenteren van onze software. Meer informatie: http://www. defacto.nl of 050-3144832.

■ Comsult zoekt studenten voor telefonische acquisitie voor webmarketing diensten. Verdiensten 10EUR per uur + bonus! Bel 0503112157 voor informatie

■ Studenten.nl Ruim 850 bijbaantjes en stages op Studenten.nl. Tevens kamers en goedkope vakanties! Kijk

snel op Studenten.nl, jouw homepage!

■ Schiet je scriptie niet op? De Scriptieversneller zet je in de hoogste versnelling. Prettig, efficient, alle studierichtingen. Ga naar www.descriptieversneller.nl.

Diversen

■ PVDA Europapartij geallieerde EU.

Drukkerij, perserij, euro 240 W. Statenz. NV commissie kadaster Dutch Frisian B.T.W. social banken oranjestaten kieswet 0503188638 E. Ballema W.N.M. Elema.

Diversen AEGEE-GRONINGEN

Higher Education Day! Vind jij dat het beter kan met het onderwijs? Dat het hogere onderwijs verder moet worden ontwikkeld, zowel hier in Groningen, als in Nederland en eigenlijk in heel Europa? Zou je bovendien mee willen werken aan het Bologna proces van de Europese Unie over het Hogere Onderwijs? Kom dan op 4 november naar de Higher Education Day! Een dag waarin bovenstaande en andere vragen over het Hogere Onderwijs in Nederland aan bod komen. De conclusies zullen worden behandeld in het Bologna Proces van de Europese Unie. Meedoen? Schrijf je in via hed@aegee-groningen.nl en krijg bovendien een gratis lunch! (Vanaf 11.00 @ Heijemanszaal, academiegebouw) hed@aegee-groningen.nl www.aegee-groningen.nl OVERIGE

Vrijwilligers gevraagd voor Poolnacht van Groningen De Poolnacht van Groningen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Dit evenement in “stad” loopt van 15 november 2010 tot 15 januari 2011. Het vrijwilligerswerk wordt gecoördineerd door het Wereld Natuur Fonds een van de partners van de Poolnacht. De werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van (WNF) poolfoto’s in etalages in de binnenstad, standwerk op diverse plaatsen (verstrekken van folders, verkoop en hulp bij spelletjes), opvang van kinderen bij activiteiten. Geïnteresseerd? Stuur dan een email naar Annette Scheepstra: a.j.m.scheepstra@rug.nl. a.j.m.scheepstra@rug.nl www.depoolnacht.nl Academisch Schrijfcentrum Het Academisch Schrijfcentrum Groningen is er voor alle studenten die bij hun schrijfopdracht een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Weet je niet hoe je moet beginnen of ben je de draad kwijt? Wil je je tekst aanscherpen? Of zie je door de taalfouten de tekst niet meer? Meld je op www.rug.nl/schrijfcentrum aan voor een individueel gesprek. Kijk ook eens op www.rug.nl/ noordster voor schrijftips.


Informatie voor studenten en medewerkers Pagina onder verantwoordelijkheid van de afdeling Communicatie RUG T (050) 363 54 45, communicatie@rug.nl

www.rug.nl/extra 4 november 2010

# 64

Tekst, opmaak en illustratie: Edzard Krol

Nieuw boek Douwe Draaisma

Op 2 november 2010 verschijnt het nieuwe boek van Douwe Draaisma ‘Vergeetboek’ bij de Historische Uitgeverij. › www.historischeuitgeverij.nl

Publicatie in Nature

Omgevingstemperatuur bepaalt geslacht bij hagedissen, aldus onderzoekers o.l.v. prof.dr. Ido Pen. › www.nature.com

Energy Internship and Career Plaza Op 24 november wordt in Martiniplaza te Groningen de tweede Energy Internship and Career Plaza (EICP) gehouden. Dit evenement fungeert als ontmoetingsplaats voor bedrijven, studenten en kennisinstituten en maakt deel uit van de jaarlijkse Energy Delta Convention. Bijzonder is de internationale opzet, gekoppeld aan het thema energie: de EICP biedt studenten de gelegenheid om kennis te maken met de energiewereld en vice versa. De toegang is gratis voor alle studenten, van welke hogeschool of universiteit ze ook komen. Het programma loopt van 8.30 tot 18.15 uur. Bedrijven en studenten kunnen zich inschrijven via: www.energycareerplaza.nl.

Naar een duurzame ZernikeCampus Op 18 november vindt de werkconferentie ‘Op weg naar een duurzame ZernikeCampus’ plaats. Zernikebewoners krijgen er de gelegenheid om plannen te maken voor hun eigen studie- en leefomgeving. De conferentie wordt gezamenlijk gehouden door de hogeschool en universiteit. Laat je inspireren door bevlogen sprekers, kom in een van de workshops met je eigen ideeën, en discussieer met elkaar over de mogelijkheden om de campus en het onderwijs op de campus duurzamer te maken. De resultaten van de conferentie worden voorgelegd aan de stuurgroepen Duurzaamheid van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. Plaats: Auditorium, Van DoorenVeste, Zernikeplein 11. Tijd : 9.00 - 14.30 uur. De toegang is gratis. Opgeven, zie: www.rug.nl/duurzaamheid/werkconferentie.

Start Kenniscentrum Landschap Per 1 september is prof.dr.ir. Theo Spek aangesteld als hoogleraar Landschapsgeschiedenis aan de Faculteit der Letteren. De leerstoel is verbonden aan de sectie Architectuur- en Stedenbouwgeschiedenis van de afdeling Kunstgeschiedenis, waar Spek de afgelopen vier jaar fungeerde als bijzonder hoogleraar Landschapsgeschiedenis. De benoeming van de hoogleraar gaat gepaard met de oprichting van het Kenniscentrum Landschap, waarop hij zich eerst zal richten. Het idee van een kenniscentrum is ontstaan vanuit een toenemende behoefte bij wetenschappers, burgers, maatschappelijke organisaties en overheden aan kennis over de opbouw en ontstaansgeschiedenis van het cultuurlandschap.

Broodjescultuur Internationale studenten zijn in hoge mate tevreden over hun studieverblijf in Groningen. Dat is een conclusie uit de Internationational Student Barometer (ISB), een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de tevredenheid van deze studenten. Al missen ze een betaalbare warme middagmaaltijd. Het meest positief tonen de internationale studenten zich over het grote aantal studieplekken en de kwaliteit ervan. Op dit punt voert de RUG de ranglijst aan van alle zestig Europese universiteiten en hogescholen die aan het onderzoek meededen. De studenten vinden de aanwezigheid van goede studieplekken bovendien erg belangrijk. Eveneens tevreden zijn de studenten over de stad Groningen als veilige omgeving om te wonen. En ze voelen zich er thuis, onder meer omdat ze er snel internationale vrienden maken. ‘Op de hoge mate van tevredenheid over de RUG mogen we best trots zijn,’ zegt Han Borg vanuit het Bureau van de universiteit. ‘De mooiste uitslag van het onderzoek vind ik nog dat blijkt dat onze universiteit door internationale studenten aan anderen wordt aanbevolen. In Nederland staan we op dit onderdeel op de tweede plaats, in internationaal opzicht achtste. Onze universiteit krijgt dus veel mond-totmondreclame.’ Traditioneel minder tevreden zijn de internationale studenten over de huisvesting. Vooral de prijs-kwaliteitverhouding valt slecht. ‘Toch scoren we hiermee nu beter dan enkele jaren geleden,’ aldus Borg. ‘Toen belandde de RUG met de huisvesting nog op de elfde en laatste plaats van alle Nederlandse instellingen voor het hoger onderwijs die aan het onderzoek deelnamen. Nu staat de RUG in Nederland zesde. Maar deze stijging is volgens mij voor een deel toe te schrijven aan verwachtings­

Veel internationale studenten eten graag een warme lunch. Foto: Elmer Spaargaren. management. We zeggen tegenwoordig in onze brochures dat het lastig is huisvesting te vinden en dat het duur is.’ Een tweede punt waarop de RUG minder goed scoort is kwaliteit van de catering. Al is de RUG ook op dit onderdeel in Nederland gestegen van de elfde naar de zevende plaats. Borg vermoedt dat dit eveneens het gevolg is van verwachtingsmanagement. Internationaal staat de RUG daarmee op een 55e plek, net boven voornamelijk andere Nederlandse instellingen. ‘Deze lage scores worden veroorzaakt door onze broodjescultuur,’ zegt Borg. ‘Bij ons wordt tussen de middag geen warm eten geserveerd, terwijl veel internationale studenten daar wel prijs op stellen. En anders dan in het verleden hebben we

hier geen mensa meer, waar studenten voor een paar euro een prima maaltijd kunnen krijgen. Laatst heb ik met mijn dochter, die in Leiden studeert, in die plaats bij studentenvereniging Augustinus gegeten. Daar kan iedereen voor €3,50 een heerlijke warme maaltijd nuttigen. Misschien is het een idee als de studentenverenigingen in Groningen zoiets mogelijk maken. Ze hebben ten slotte laatst aangegeven meer contact te willen met internationale studenten. Dat zou eens per week kunnen of eventueel roulerend. Een alternatief kan zijn om de handen ineen te slaan met de Hanzehogeschool.’ De ISB wordt uitgevoerd door iGraduate, een internationaal bureau dat onderwijsinstellingen helpt competitiever te worden.

Column

What’s in a name? Sinds ik secretaris ben van Literair Dispuut Flanor, besef ik hoe belangrijk namen zijn. Grunberg heeft een naam. Wij gaan naam maken. Erelid Maarten heet ook nog Henk. De voorzitter heeft twee namen, één voor officiële gelegenheden en één voor vrienden. Mijn Afghaanse vriend John heet eigenlijk heel anders. En dan heb je de bijnamen, al of niet opzettelijk. Ik ben Gark. Maarten is de Praam, soms de Braam. En ook wel Open Boek, wat dan weer Open Bek werd, gewoon van de honger. De Os en de Wolf. De Apenkoning. En de Grote Humhum. En Escalatie. ‘Zal ik jou eens escaleren?’ aldus de Grote Humhum. Het bestuur heeft zichzelf ten doel gesteld naam te maken. Hoe we de naamsbekendheid kunnen vergroten is onderwerp van elke vergadering. We namen ons een grote publiciteitsstunt voor. En we liepen rond met een shirt waarop voornamen van grote schrijvers staan: Willem Frederik, Harry en Gerard. Arnon nog niet. Bij de voorbereidingen op de eerste lezing van het jaar met Charlotte Mutsaers, kreeg ik van alle kanten te horen: ‘Dat is een grote naam.’ Schrijvers, zo leerde ik, zijn onder te verdelen in drie categorieën: zogenaamde grote namen, debutanten en naamlozen. Thomas Rosenboom die in maart naar Flanor komt, is een grote naam. In november komt Joost de Vries, debutant. Na dit jaar zal een nieuw bestuur aantreden en zal ik van het toneel verdwijnen. Ik kan alleen maar hopen dat mijn naam nog even blijft hangen. Dat iemand vraagt: ‘Wie was die Gark?’ Dit was mijn eerste column en als Grunberg ’m zou lezen, zou hij waarschijnlijk zeggen: ‘Ga nog maar een jaartje thuis oefenen.’ Gaaike Euwema, Secretaris Literair Dispuut Flanor.

Voorlichtingsdag studenten in spe

Middelbare scholieren in het Academiegebouw. Foto: Elmer Spaargaren.

Op 5 november is er een grote voorlichtingsdag voor aankomende studenten. Het evenement vindt plaats in de binnenstad van Groningen, in het Academiegebouw, het Harmoniecomplex en bioscoop Pathé. Toekomstige studenten kunnen zich dan oriënteren op het studieaanbod van de RUG, maar ze kunnen ook informatie krijgen over studiefinanciering, huisvesting, studentenverenigingen en dergelijke. Er komen circa vijfduizend middelbare scholieren naar de universiteit, soms samen met hun ouders. De voorlichtingsdag duurt van 9.00-17.30 uur. Let op: Vanwege de voorlichtingsdag komen allerlei reguliere colleges en bijeenkomsten in het Academiegebouw en het Harmoniegebouw te vervallen. Meer informatie: www.rug.nl.


I N T E R N A T I O N A L P A G E 19

UK 10 - 4 NOVEMBER 2010

Doctor Love Since he gave a lecture about love and the brain for the Children’s University, a University project for primary schools, Gert ter Horst is the ultimate love expert in the eyes of the media. After the lecture the neurobiology professor’s phone kept ringing. From BNN’s Spuiten en Slikken to glossies, everyone wanted an interview with ‘the love professor’. Ter Horst had a laugh when the media gave him this name. “I wasn’t really an expert back then. I only gave a simple lecture to some kids.” But this didn’t stop the media from calling him. To answer questions properly, Ter Horst started reading up on the neurobiology of love. “Students also­came to me with questions and research proposals on the subject, so slowly I became a real expert. Especially when they asked me to teach a course on the neurobiology of love.”

Being ‘Dr Love’ |_

Becoming an expert to the media |  r e p o r t   |  They never sought such fame themselves, they were designated experts by the media. When something happens that requires their expertise, their phones start ringing. Three RUG academics tell about their experiences with the media: “I wasn’t really an expert back then.” By Edo Grevers and Richard Kootstra

Ter Horst has had experiences with all the different forms of media, so which medium does he like the most? “Definitely radio! I like the way they interview on radio. It’s pleasant that they don’t script the interviews, unlike many TV shows. I hate grinding out mindlessly what they want me to say.” This wasn’t the only reason why Ter Horst didn’t want to do TV interviews in the past. “At one time I was threatened by animal activists because I did animal tests. They were serious threats, so I decided that it was better not to show my face in the media for a while.” In general, Ter Horst likes the attention he gets for his research in the public domain. Nevertheless, he has also had some negative experiences with the media. “On the whole, the first story is held to be the true story, which is how the media works. When you get into the news on a negative note, it is difficult to lose that reputation.” He admits to having felt frustration when he was quoted out of context. “Nowadays I can downplay it more easily; today it’s a newspaper, tomorrow it’s a fish wrapper.”

Quarterlife crisis Ever since he coined the term ‘quarter-life crisis’ in the Netherlands, Gerrit Breeuwsma has featured prominently in many radio shows, magazines and newspapers. The sudden popularity of the term made the developmental psychologist unplug his phone on several occasions. “It just wouldn’t stop ringing. On some days I could’ve been on three radio shows before 9 a.m.” Breeuwsma has mixed feelings about being considered an expert. He feels that it’s his duty as a scientist to participate in the public debate. “But the drawback is that journalists are looking for short, simple quotes. These quotes are often used as a sort of stamp that says the article is scientifically approved. But someone has to do it. I’m just glad they call me instead of some random dingbat with no expertise in the subject.” He feels that a lot of psychological terms are oversimplified by the media, and has written several critical

Photo Reyer Boxem articles about the dangers of generalization and misinterpretation. “But the funny thing is, people see these articles as a validation of the term instead of a critical point of view.” He laughs. “It’s kind of ironic to see your article on some esoteric self-help website, illustrated with fairies and flowers.” Mistakes are easily made. Breeuw­ s­ma experienced that first-hand when a journalist called and asked him if he knew anything about drug use in academic circles. “I told him I didn’t know anything about that. Afterwards I went on chatting a little with the journalist and made some jokes about the subject. The next morning I saw the headline in the paper: ‘Drug use in academic

circles? Dr Breeuwsma: “It wouldn’t surprise me one bit!’ ” But despite nasty run-ins like these, Breeuwsma still has a positive outlook on the media: “Maybe because I’m a little vain – all psychologists are. We like to hear ourselves talk.”

All things falling It doesn’t really matter if it’s a meteorite or just some ice from a plane; if it falls down from above and it isn’t rain, everybody calls Theo Jurriëns. He is the communi-

cation advisor of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences and has had some striking experiences with media. “At first I was amazed how easi­ly media copy news from one another. For example, last spring, when the volcano in Iceland erupted and there were problems with the ash cloud, I suggested evaporating rain to see whether the residue contained ash. After this suggestion all media reported: ‘Scientists from Groningen are testing rain­water’. Even the TV news show Hart van Nederland came here to do an item on the experiment.” Jurriëns knows how stressful the profession of journalist is and always makes time for the press. “I

try to take into account that journalists are always busy. Even when some radio journalist calls me at 4 a.m. and his first question is: ‘I didn’t wake you, did I?’, I try to answer them nicely.” One time Jurriëns almost paid a high price for his helpfulness towards the press. “I was in the middle of the Sahara to watch an eclipse, when radio DJ Ruud de Wild called me. He wanted an eyewitness in his show, so I gave a little interview. Anyway, after I was done my guide couldn’t find the rest of our caravan. I was lucky that there were a lot of other caravans driving around because of the eclipse. Who knows how long I would have lasted in the desert without food, water and a working cell phone…”


I N T E R N A T I O N A L P A G E 20 c o n t a c t : 0 5 0 -3 6 3 613 0 , e . f . a r b o u w @ r u g . n l

I N D E P E N D E N t W E E K L Y F O R T H E u ni v er s i t y O F g ronin g en n 4 N O V E M B E R 2 0 1 0 n Y E A R 4 0

Groningen low budget

Who

the

bleep

was...?

|  r e p o r t   |  Where can you go if you

Mulisch

still have a bit of month left but your monthly allowance is spent?

In a now famous quote, Dutch author Harry Mulisch openly doubted his own mortality: “The fact that I’m mortal has yet to be proved”. Sadly, it is now a proven fact. The author died last Saturday, aged 83. Mulisch domi­ nated the Dutch literary scene ever since his debut in 1952 and he was considered to be one of the three most important Dutch post-war authors­- the other two being Gerard Reve (1923-2006) and Willem Frederik Hermans (1921-1995). His work, which has been translated into over thirty languages, often features the Second World War: from the novel The Assault (1982), which was adapted into an Oscar-winning screenplay, to his magnum opus The Discovery of Heaven (1992), and from the journalistic report Criminal Case 40/61, which covers the Adolf Eichmann trial, to his last book Siegfried, about the alleged son of Adolf Hitler and Eva Braun. Mulisch, himself the son of a Jewish mother and an Austro-Hungarian father who collaborated with the Nazis, once claimed: “I am the Second World War”. It’s probably fair to say that Mulisch was not only admired but also reviled, mostly because of his perceived immodesty. In a cartoon, published two days after his death in the national daily De Volkskrant, the author, upon entering Heaven, exclaims: “I prefer the book…” [ Ernst Arbouw ]

By Ernst arbouw

Food Cutting back on the amount you spend on your daily groceries is probably the best way to save money. There are, however, two questions: where to start and when to stop. Aldi or Lidl are the cheapest, but to be fair, they look more like shelters for abused food than supermarkets. If you’re looking for quality at an affordable price, go to the food market (Tuesdays, Fridays and Saturdays on the Vismarkt). If you fancy a hearty breakfast, start your day at Ikea – they serve breakfast for EUR 1.

Furniture You won’t immediately need furniture if you rent from the Housing Office because their rooms come equipped with basic fittings, but if you don’t live in a Housing Office room, or if you fancy something different, there are several options. The most obvious places to go for cheap furniture are second-hand shops Mamamini and GoudGoed. Most of what they sell is fairly decent, but it can look a bit dated – a stroll through the second-hand shop usually brings back memories of my grandparents house: dark oak and green Formica. Both shops also sell cheap second-hand PCs. De Korenbeurs sells B-quality furniture for relatively decent prices. If you can live with a scratch here and a crack there (and a few stains added for good measure) you can always have a look.

Clothing Extremely cheap clothing can be found at Zeeman and Wibra, but to be fair you won’t exactly look as if you’ve just stepped off the catwalk with Zeeman clothes. Both shops are also the place to go if you need cheap towels, bed linen and similar stuff. Alternatively, you could try Hema. It’s a bit more expensive and it’s still pretty far removed from haute couture, but at least you’ll be in good company: apparently one in three Dutch men buy their undies at the Hema. The aptly named Recessie 3.0 (Recession 3.0) sells second-hand clothes – worth a look. You could also try the market (again: Tuesday, Friday and Saturday), but it’s not necessarily cheap.

RUG to organize Asia-Europe meeting The Rector’s Conference part of the Asia-Europe Meeting (ASEM), held last week in Seoul, South Korea, has chosen the Univer­sity of Groningen as the venue for its 2012 conference. At the conference, university chancellors from Europe and Asia meet to discuss international cooperation. As of 2012, the ASEM conference will

Photo UK

Transport Second-hand bikes are on sale at most – if not all – bike shops in Groningen, but prices may vary. Every first Friday of the month, the municipality organizes a bike sale at the bike lock-up in the basement of the public library, starting at 8.30 a.m. Whatever you do, don’t be tempted to buy a bike off a junkie on the street. Fencing stolen goods is a criminal offence and there is a serious chance you’ll get caught.

also be attended by universities from Russia and Australia. According to President of the Board of the RUG Sibrand Poppema, the decision to organize the meeting in Groningen was met with great approval by the audience. “We have many good contacts with universities in Asia. That certainly helped.” Poppema says the University wasn’t seeking to organize the conference. “It more or less landed in our lap.”

Addresses Food market: Vismarkt (Tue, Fri, Sat) Ikea: Sontweg 9 Mamamini: Noorderbinnensin­ gel 100, Helper Oostsingel 15, Damsterdiep 307 GoudGoed: Damsterdiep 269 De Korenbeurs: Haddingestraat 13 Zeeman: Beren 62, Helper­

Silver for gymnast University of Groningen medical student Epke Zonderland finished in second place on the high bar at the gymnastics World Championships, held in Rotterdam last week. Zonderland was narrowly beaten by Chinese gymnast Chenglong Zang, who managed to win 16.666 points in the final. Zonderland came second with 16.033 points, followed by the German

plein 21 Wibra: Kleine Pelsterstraat 31, Dierenriemstraat 198 Hema: Herenstraat 64, Dieren­ riemstraat 136, Overwinnings­ plein 116 Recessie 3.0: Oude Kijk in ‘t Jatstraat 54 Bike lock-up: Oude Boter­ ingestraat 8 Both Aldi and Lidl have several supermarkets all over ­ Groningen.

Fabian Hambuechen. This is the third large tournament in a row where Zonderland has gained a top-3 place: at the European Championships last summer in Birmingham, UK, and last year’s World Championship in Stuttgart, Germany, the gymnast also won second place. In 2009 the University of Groningen student ended first in the World Cup overall standings for the high bar and third in the horizontal bar.

Shout (2010) On Monday 8 November, Vera Zienema (Oosterstraat 44) will screen the documentary Shout (2010), which follows two Syrian friends, Ezat and Bayan, who live in a village on the Israeli-occupied Golan Heights. When they turn eighteen, they get the chance to study in the Syrian capital Damascus. The movie is Arabic-spoken but has English subtitles. For more information, see www.vera-groningen.nl/zienema/shout

uk 10 - 4 november 2010 | jaargang 40  
uk 10 - 4 november 2010 | jaargang 40  

Onafhankelijk weekblad voor de Rijksuniversiteit Groningen; Independend weekly for the Groningen University (Netherlands)

Advertisement