Page 50

50

Leidraad

ALUMNIMAGAZINE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

lezen, luisteren, doen

Benieuwd naar de ­herkomst van de tiendelige breuk? Waarom de dieren doen wat ze doen? Hoe het zit met het uitzetten van m ­ aterie bij verhitting? In Leiden zijn vele b ­ ijzondere en belangrijke ­ontdekkingen gedaan. Zwerf door de stad met ­Leiden ­Discoveries en ­ontdek ter plekke de ­boeiende verhalen die er achter zitten. Leiden Discoveries is een initiatief van prof.dr. Ton van Raan, emeritus hoogleraar kwantitatieve wetenschapsstudies. Hij heeft er voor geijverd dat op 28 plekken in de stad uitleg wordt gegeven bij ontdekkingen die een relatie hebben met die locatie. Zo ontstond een leerzame route door de stad. Meer informatie is te vinden op w ­ ww.leiden­ discoveries.nl. De route is ook beschikbaar via de app Leiden Discoveries. Van Raan over de route: ‘Uiteindelijk zijn we bij 28 ontdekkingen uitgekomen, ­verdeeld over een breed scala aan onderwerpen. Volledig kunnen we helaas nooit zijn, maar we geven zo een prachtige inkijk in de bijdrage die Leiden heeft mogen leveren aan de wetenschap en de wereld.’

In 2016 is het 150 jaar geleden dat ­Philipp Franz Balthasar von Siebold overleed. Binnen en buiten Nederland wordt daar aandacht aan besteed, op initiatief van de Leidse Hortus. Von Siebold studeerde geneeskunde aan de universiteit van Würzburg, Duitsland; plantkunde was een belangrijk onderwerp. Na zijn studie wilde hij meer van de wereld zien. Von S ­ iebold werkte t­ ussen 1823 en 1829 als arts op de Nederlandse handelspost D ­ eshima in Nagasaki, Japan. Von Siebold was onder de indruk van de Japanse natuur en zag de economische waarde van in het Westen nog onbekende bloeiende planten. De Hortus heeft contact gezocht met andere bota-

nische tuinen met de vraag of zij in 2016 ook aandacht aan planten uit Japan zouden willen besteden. Daar hebben vijf tuinen positief op gereageerd. Er komt bovendien een tentoonstelling in het Boomkwekerijmuseum in Boskoop en een expositie over de Japanse planten van hortulanus W ­ itte in de Oude UB in Leiden. Ook over de grens is de oproep goed terecht­ gekomen: twee b ­ otanische tuinen en een museum in Duitsland besteden dit jaar extra aandacht aan Von Siebold. Activiteiten in de Hortus: 9 en 10 april ‘Camellia opnieuw ontdekt’, 13 -18 mei Japan & Von S ­ iebold, 13-15 juni Japanse v ­ erzamelplanten. Zie voor het hele ­programma, ook van de andere tuinen en musea www.hortus­ leiden.nl.

BEELD: FLORA JAPONICA

Route langs 28 Leidse ­ontdekkingen

Von Siebold en de planten uit Japan

Vier eeuwen geschiedenis op YouTube De geschiedenis van de Universiteit Leiden is nu te zien in video’s. De vier k ­ orte films, g ­ etiteld Vier eeuwen vrijheid, zijn gemaakt ter ere van het 440-jarig bestaan en ­gingen in november in ­première tijdens het Leids Filmfestival. De films zijn geïnspireerd

op de bondige geschiedenis die hoogleraar Universiteitsgeschiedenis ­Willem Otterspeer over de 440-jarige universiteit schreef: Edele, ­lieve, ­wijze, bijzondere. In de films neemt Otterspeer de kijker mee langs bijzondere locaties in Leiden. Hij vertelt het verhaal van de

­ niversiteit Leiden als bolU werk van vrijheid en vrije wetenschap. Vrijheid van Spaanse overheersing ten tijde van de oprichting door Willem van Oranje, vrijheid van onderzoek in de eeuwen die volgden en vrijheid van onderdrukking tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Profile for Universiteit Leiden

Leidraad Winter 2016  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden Leidraad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties v...

Leidraad Winter 2016  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden Leidraad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties v...