Page 42

42

Leidraad

ALUMNIMAGAZINE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

WINTER 2016

RECHTSGELEERDHEID

Oefenrechtbank na crowdfunding

D

e finale van het vak moot court (vrij vertaald: een ­academische rechts­ zitting) is een climax die elke Leidse r­ echtenstudent zich nog lang zal herinneren. In een nagespeelde rechtszitting houden zij een s­ lotpleidooi. Dankzij een succesvolle crowd­fundingactie kan dat voortaan in een bijna echte ­oefenrechtbank. Dit najaar sloot de Faculteit der Rechtsgeleerdheid de inzameling af met een positief resultaat van ruim boven het streef­bedrag van 25.000 euro. Van het geld wordt een ­echte oefenrechtenbank ­ingericht op de begane grond van het Kamerlingh Onnes gebouw.

Jaarlijks volgen negenhonderd ­studenten het verplichte vak moot court. Studenten leren om een juridisch probleem op te lossen door de relevante feiten uit een verhaal te halen en de juiste rechtsregels hierop toe te passen. Zo bouwen zij gaandeweg een pleidooi op, waarin zij het belang van hun cliënten zo goed mogelijk verdedigen. Bij de slotpleidooien proberen de studenten de rechter te over­ tuigen. Tot op heden vinden deze pleidooien plaats in een gewone werkgroepzaal. Dankzij de crowd­ fundingactie wordt de ­ervaring van de pleitende student nog realistischer en krijgt hij een betere voorbereiding op de toekomst.

GEESTESWETENSCHAPPEN

Leidse faculteit op 17de plek in internationale ranking De Leidse faculteit Geesteswetenschappen staat op de 17de plek in de Times Higher Education world ranking 2015-2016 van f­ aculteiten voor Art and Humanities. Dat maakt de faculteit het hoogst genoteerde niet-Angelsaksische instituut op deze lijst. Vergeleken met het jaar hiervoor is het L ­ eidse

Geesteswetenschappen zeven plaatsen gestegen. The Times Higher Education (THE) vergelijkt universiteiten op een reeks indicatoren op het gebied van onderwijs, onderzoek en ­innovatie. De Universiteit Leiden als geheel staat op de 67ste plek van de THE-ranking.

Leidse masterclass voor alumni

Inzicht in ­beïnvloeding

D

agelijks proberen mensen om ons heen ons tientallen keren te beïnvloeden. Of het nu de ­organisaties zijn waar we werken, de winkels waar we onze spullen kopen of de overheid, soms gaat die beïnvloeding zo subtiel en onbewust dat we het niet eens echt door ­hebben. Maar hoe werkt dat beïnvloeden eigenlijk? Wat zijn daarbij nieuwe mogelijkheden? En hoe ­kunnen we de kennis daarover ­inzetten om mensen in beweging te krijgen of te stimuleren ‘goed’ gedrag te v ­ ertonen? Wat kunt u verwachten? We bespreken verschillende manieren van beïnvloeden en k ­ ijken hoe het denken daarover door de jaren heen is veranderd. We gaan in op wat ‘nudging’ is en hoe u dat in zou kunnen z­ etten om een ‘positieve’ gedrags­verandering bij de mensen in uw omgeving te stimuleren. Inspirerende sprekers geven hun visie op hoe publieke en private organisaties gebruikmaken van de kennis die er binnen de gedragswetenschappen over b ­ eïnvloeden aanwezig is. Tijdens de masterclass bespreekt u met elkaar hoe u als professional met beïnvloeding om kunt gaan en wat daarbij ethische grenzen zijn. Leidse Masterclass voor alumni, dinsdag 22 maart van 19.00 tot 21.30 uur in het Kamerlingh Onnes Gebouw. De kosten bedragen €29,50. www.alumni.leidenuniv.nl/masterclass

Profile for Universiteit Leiden

Leidraad Winter 2016  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden Leidraad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties v...

Leidraad Winter 2016  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden Leidraad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties v...