Page 38

Leidraad

ALUMNIMAGAZINE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

verdieping ervaren: ­proefstuderen voor scholieren, of een dagje mee­lopen met een ‘echte’ student. Veel middelbare scholen ­organiseren ook voorlichtingsbijeenkomsten op school. Experts raden aan om zoveel mogelijk van dit soort a ­ ctiviteiten te volgen. Profiel pro·fiel zelfstandig naamwoord • het • pro­fie­len; pro­fiel­tje Eigenlijk wordt de eerste studie­keuze al in vwo drie gemaakt, en wel voor het profiel voor de bovenbouw. Er zijn vier smaken: ­cultuur en maatschappij, economie en ­maatschappij, natuur en techniek en natuur en gezondheid. Ze zijn gericht op bepaalde sectoren in de maatschappij, zoals het zaken­ leven, de culturele sector, de techniek en de zorg. En daarmee ­sorteer je al voorzichtig voor, want met

Joost van den Broek (16, vijf vwo) op bezoek bij de Open Dag van ­afgelopen ­oktober. ‘Ik wil i­nformatie verzamelen zodat ik de studies in ­verschillende ­steden kan vergelijken. Ik wil bestuurskunde studeren of iets in de technische hoek, zoals klinische technologie of informatica.’

WINTER 2016

s­ ommige profielen word je eenvoudigweg niet toegelaten tot bepaalde studies. Zo is geneeskunde uitgesloten voor ­studenten die alleen eindexamen hebben gedaan in het profiel cultuur en maatschappij, of economie en maatschappij. Studiekeuzeadvies ad·vies /­ɑt­fis/ zelfstandig naamwoord • het • ­ad­v ie­zen Het is sinds studiejaar 2014-2015 wettelijk verplicht dat iedereen die zich voor 1 mei aanmeldt voor een studie, een studiekeuzeadvies ­ontvangt. In Leiden begint dat met de Studiekeuzecheck: de aspirant-­ student krijgt per mail vragen over de studiekeuze en over zichzelf. Doel is om zo vroeg mogelijk even­ tuele knelpunten of twijfels in kaart te brengen. De student in spe kan met die twijfels terecht bij de studieadviseur, maar ook andersom kunnen er vragen zijn. Zo vindt men het bij geschiedenis van belang dat iemand algemeen geïnteresseerd is en kranten leest. Als het resultaat van de studiekeuzecheck daar aanleiding toe geeft, wordt de kandidaat uitgenodigd voor een gesprek, om samen na te gaan of dit nu werkelijk de gedroomde studie is.

FOTO: MARC DE HAAN

38

Populairste studies

Rechten • Economie • Bedrijfskunde • Psycho­ logie • Geneeskunde (bron: DUO)

Maandelijkse lasten Collegegeld Huur Boodschappen Studieboeken Vervoer Ontspanning Kleding Zorgverzekering Telefoon

€ 163 € 366 € 161 € 57 € 55 € 144 € 47 € 97 € 26

Totaal per maand € 1116 (bron: Nibud)

Typische Open Dagvragen Wat voor soort onderwerpen komen aan bod? Hoe ziet het onderwijs in de praktijk eruit? Wat kan ik met deze ­studie worden? Kom ik later snel aan een baan? Wat is het grootste ­verschil met de middelbare school?

Moeder Foske van den Broek ­studeerde zelf in Leiden. ‘Maar het maakt me niet uit waar Joost gaat studeren. Het belangrijkste is dat hij een studie gaat doen die hem aanspreekt.’ Ze heeft het idee dat ­jongeren nu op jongere ­leeftijd rondkijken bij opleidingen. ‘In zes vwo hebben ze het te druk en als je uitgeloot wordt, kun je je nog voor een andere studie inschrijven.’

Profile for Universiteit Leiden

Leidraad Winter 2016  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden Leidraad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties v...

Leidraad Winter 2016  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden Leidraad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties v...