Page 37

Leidraad

nationaler. Dat geldt voor alle Nederlandse universiteiten. Studenten komen uit alle windstreken: van Sri Lanka tot Mexico. In Leiden worden de meeste masteropleidingen al in het Engels gegeven en er zijn momenteel zes ­bacheloropleidingen die volledig Engels­talig zijn. In totaal volgen in Leiden zo’n 900 tot 1000 studenten zo’n ­Engelstalige bachelor. Bijna de helft daarvan komt uit het buitenland. De overige studenten zijn veelal Nederlanders die later aan de slag willen bij een internationale organisatie. Leenstelsel leen· stel·sel zelfstandig naamwoord • het • leen­ stel­sels Het ­veelbesproken ­leenstelsel is per ­afgelopen september ingevoerd. De basisbeurs is verdwenen, en in plaats daarvan mogen studenten dit collegejaar maximaal zo’n 1000 euro per maand lenen. Je bepaalt zelf hoeveel je daadwerkelijk leent, en je mag onbeperkt bij­ verdienen. Studerenden van

wie de ouders het niet zo breed hebben kunnen ­maximaal 370 euro per maand kwijtgescholden krijgen, op voorwaarde dat ze binnen tien jaar hun diploma halen. Master mas·ter /mɑːs­tər/ zelfstandig naamwoord • de m • mas­ters Master (van het Latijnse woord ‘magister’ voor meester) is de titel voor de een- of tweejarige kopstudie waarmee je na je bachelor de diepte in gaat. Er zijn verschillende varianten: Master of Arts (MA), Master of Science (MSc), Master of Law (LLM). Er zijn verschillende typen, zoals de onderzoeksmaster, die voor­bereidt op een promotietraject, of de educatieve master, die voorbereidt op een carrière voor de klas. Voor ­sommige masters gelden ­specifieke toelatings­eisen. Studenten ­baseren hun ­masterkeuze met name op wat voor soort werk ze willen gaan doen, en zijn ook bereid daarvoor te verhuizen naar een andere universiteitsstad. Zo’n 20 procent van de in Leiden afgestudeerde bachelor­ studenten gaat elders een master volgen, en omgekeerd stroomt ruwweg net zo’n groep in van buiten. Minor mi·nor bij­voeg­lijk naam­woord Een minor is een samenhangend vakkenpakket van meestal een half

37

jaar dat vooral geschikt is voor derdejaars bachelorstudenten. Bij veel studies is het mogelijk om je vrije studieruimte in te zetten voor zo’n minor, zodat je ook aan andere ­vakgebieden kunt snuffelen. De meeste zijn ­toegankelijk voor alle studenten, sommige hebben een ingangseis. In Leiden zijn er rond de vijftig minors, zoals Europese Unie Studies, waarin ­‘Brussel’ multidisciplinair onder de loep wordt genomen. November no·vem·ber zelfstandig naamwoord • de m • no­vem­bers Ouders, opgelet. Het moment om een goed gesprek te voeren met zoon of dochter de eerstejaars. Meestal weet die na twee tot drie maanden al wel of hij/zij de goede keuze heeft gemaakt. De eerste tentamens zijn bovendien in aantocht. Financieel kan het aardig schelen of de eerstejaars tijdig een eventuele verkeerde keuze inziet. Stap je er na twee maanden uit, dan ben je ongeveer 2000 euro kwijt en krijg je het collegegeld voor de overige maanden terug. Maar val je pas na een jaar uit, dan bedraagt de rekening al gauw ruim 12.000 euro. Open Dag dag (geen afbreking) zelfstandig naamwoord • de m • da­gen; dag­je, spreek­taal ook daag­je Die mogen aankomend ­studenten niet missen. Alle opleidingen zijn aanwezig om middelbare ­scholie­ren en hun ouders voor te ­lichten en vragen te beantwoorden. Er zijn standjes, studentambassadeurs lopen rond om je te helpen met je vragen, soms is er zelfs een Arbeidsmarktcafé (waar alumni vertellen over hun werk). De laatste Open Dag in Leiden trok zo’n 5500 scholieren en 4400 ouders, een record. Ga vooral mee als ouder en bezoek met je zoon of dochter ­bijvoorbeeld het studiekeuzeplein, waar je ­online testjes kunt doen. Stel gerust ­v ragen, maar laat je kind dat ook doen. Vwo vier of vijf is het ­beste moment voor de Open Dag, dan kun je het jaar erop nog de ­broodnodige

Profile for Universiteit Leiden

Leidraad Winter 2016  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden Leidraad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties v...

Leidraad Winter 2016  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden Leidraad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties v...