Page 35

WINTER 2016

ALUMNIMAGAZINE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

Leidraad

35

TEKST: PETER WIERENGA

Scholieren en hun ouders, ze moeten scherper zijn dan ooit. De tijden van ­ eeuwig studeren waren allang voorbij, maar inmiddels is het studie­landschap nog veel ingrijpender veranderd. Een keur aan nieuwe opleidingen, waarmee je geen doctorandus of meester wordt, maar bachelor of master. Geen basisbeurs meer, maar een leenstelsel. Wie in het eerste jaar niet minstens driekwart van de studie­ punten haalt, moet zijn studie stopzetten. Ongeveer twintig procent is na een jaar uitgevallen of geswitcht, mede door een verkeerde ­studiekeuze. Alle reden dus om er in te duiken: hoe kies je een studie anno 2016? Aanmelden aan·mel·den over­­­­gan­ke­lijk ­werk­woord • meld­-de aan, heeft aan­-ge-­meld Wie in september wil gaan ­beginnen met een nieuwe opleiding aan een hogeschool of universiteit, moet zich voor 1 mei van datzelfde jaar inschrijven via Studielink. Dat is de online ‘inschrijf-wizard’ van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het oude ‘Groningen’. Maar let op! Voor studies met een numerus fixus ­gelden andere deadlines. ­Wanneer er sprake is van een landelijke loting, zoals voor psychologie of rechten, dan is dat 15 mei. Maar als er

een decentrale selectie is, waarbij elke universiteit haar eigen selectieprocedure heeft, zoals voor geneeskunde, dan moet je er al in ­januari bij zijn. Baan baan (geen afbreking) zelf­standig ­ aamwoord • de ] • ba-­nen; baan-­tje n Hoe zit het met de kansen op een baan? Een veelgestelde vraag, ook op Open Dagen. Volgens de Keuze­g ids Universiteiten 2015 ­hebben vooral pas afgestudeerde economen, juristen en bedrijfs­kundigen – populaire opleidingen –

Profile for Universiteit Leiden

Leidraad Winter 2016  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden Leidraad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties v...

Leidraad Winter 2016  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden Leidraad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties v...