Page 11

11

CV Dave Ensberg (31) 2002 - 2008: Bestuurskunde Universiteit Leiden, met minor Politicologie 2006 - 2009: adviseur Binnenlands Bestuur bij Price­waterhouseCoopers 2009 - 2015: o.a. strategisch adviseur ‘Kwaliteits­­aanpak Basisonderwijs Amsterdam’, gemeente Amsterdam en bestuurssecretaris Onderwijsgroep Buitengewoon Oktober 2015 - heden: voor­zitter College van Bestuur Stichting Biezonderwijs

W

TEKST: JAN JOOST ATEN, FOTO’S: JÖRGEN CARIS

aarom Bestuurskunde? ‘Op mijn veertiende wist ik al dat ik Bestuurskunde wilde studeren. Dat komt door mijn ouders en achtergrond. Mijn grootvader was vicepresident van Suriname, van jongs af aan kreeg ik zijn verhalen mee. Ik was gefascineerd door de vraag hoe het moet zijn geweest om bestuurder te zijn van zo’n j­onge republiek. Mijn ouders hadden bovendien altijd veel interesse voor de maatschappij en stimu­ leerden ons om het nieuws te volgen. Dat l­everde thuis al veel goede discussies op. Tot slot: mijn ouders, broer en zus hebben in Suriname gewoond, maar moesten vluchten na de militaire coup. Dat gaf ons een extra besef van het belang van democratie, recht en vrijheid.’

Dave Ensberg

is voorzitter College van Bestuur Stichting Biezonderwijs

Wat was je voor student? ‘Eentje die hard werkte. Vanaf mijn zestiende, toen ik in Leiden een vwo-scholier was, w ­ oonde ik op kamers op de Hogewoerd. Om mijn leven goed in te richten, had ik twee bijbaantjes, ook ­tijdens mijn universitaire studie. Al vrij snel deed ik er vrijwilligerswerk naast. Ik had geen tijd om altijd een 8 of een 9 te halen. Eigenwijs was ik ook. Ik heb erop aangedrongen dat ik na het halen van mijn bachelor stage mocht lopen, wat ongebruikelijk was. Ik liep stage bij het vaktijdschrift PM, dat is belangrijk voor me geweest. Voor het eerst ervoer ik het samenspel tussen de overheid en de maatschappij in de praktijk. Naar aanleiding van artikelen bij PM en een prijs voor mijn bachelor thesis werd ik door PricewaterhouseCoopers benaderd of ik daar wilde werken. Werken bij PwC is als voetballen in de Champions League van de adviesbureaus in het openbaar bestuur. Zo is mijn carrière gaan rollen.’ Hoe zou je het vinden als je kind Bestuurskunde zou studeren? ‘Ik heb zelf geen kind, maar het lijkt me onwijs gaaf. Het is een prachtige studie, en ik zou graag deelgenoot worden van de huidige academische inzichten. Misschien ga ik dan ook zijn of haar ­studieboeken lezen!’

Profile for Universiteit Leiden

Leidraad Winter 2016  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden Leidraad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties v...

Leidraad Winter 2016  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden Leidraad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties v...