Page 9

Eureka!

Inzicht in het systeem Om beter inzicht te krijgen in het systeem hebben we gekeken

Ook is goed te zien dat de afbreking steeds hoger plaatsvindt.

naar meer dingen dan de minimale nekradius: er is nog veel

Als laatste valt op dat de vorm van de druppel verandert van

meer te zien. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar de vorm van de

een bolletje voor de pure olie naar de vorm die men zich bij een

nek en de druppel, of naar het gedrag van de deeltjes binnenin

druppel voorstelt.

de druppel. Één duidelijk voorbeeld is te zien in Figuur 5, waar de vorm van

Meer weten?

de druppel op het moment van de loslating te zien is. De nek vertoont voor hogere volumefracties duidelijk meer structuur.

[1] Over de loslating van druppels: Rothert et al, New J. Phys 5, 59 (2003); doi:10.1088/1367-2630/5/1/359. [2] Over het gedrag van suspensies: Bonnoit et al, J. Rheol. 54, 65 (2010); doi:10.1122/1.3258076 [3] Over druppels van suspensies: Bonnoit et al, Phys. Fluids 24, 043304 (2012); arXiv:1009.1819v2

Merlijn van Deen Merlijn van Deen is promovendus in de granulaire materiegroep van prof. Martin van Hecke aan de Universiteit Leiden. Hij is afgelopen mei afgestudeerd in de experimentele natuurkunde, met deze druppels als één van de projecten. Dit project heeft hij onder begeleiding van Anke Lindner aan de ESPCI in Parijs uitgevoerd. Naast zijn studie was hij in 2008-2009 bestuur van Stichting Rino, waar hij ook actief is geweest als vrijwilliger en in commissies. Ook bij Quintus is hij actief geweest in diverse commissies.

Figuur 5: Eerste frame na de loslating van de druppel voor verschillende suspensies: v.l.n.r. φ={0,3,9,15,40,50}%.

Eureka! Universiteit Leiden

9

Eureka 37  
Eureka 37