Page 5

Ciències de la Salut

Mod ECTS Anglès

Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica i Neurorehabilitació

i

SP

60

Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i del Desenvolupament

i

SP

60

Envelliment i Salut

SP

60

Investigació en Ciències de la Infermeria

P

60

Neurociències

i

P

60

Nutrició i Metabolisme

i

P

60

P

90

Psicologia General Sanitària Ciències Socials i Jurídiques

Mod ECTS Anglès

Advocacia

P

90

Anàlisi i Gestió del Territori: Planificació Governança i Lideratge Territorial

i

SP

60

Antropologia Mèdica i Salut Global

i

SP

120

Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social

SP

90

Comunicació Estratègica en la Societat del Risc

P

60

Direcció d'Empreses

P

60

Dret Ambiental

V

120

Dret de l'Empresa i de la Contractació

P/V 60

Emprenedoria i Innovació

P i P/V

Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

60 90

Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes

P

60

Gestió de Destinacions Turístiques

SP

60

Gestió d'Empreses Tecnològiques

P

60

Mercats Internacionals

P

60

Prevenció de Riscos Laborals

SP

60

Sistema de Justícia Penal

i

SP

60

Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement

i

V

60

Enginyeria i Arquitectura

Mod ECTS Anglès

Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica

P

90

V

60

P/V

60

Enginyeria i Tecnologia dels Sistemes Electrònics

P

60

Enginyeria Industrial

P

120

Enginyeria Química

P

90

i

Enginyeria Computacional i Matemàtica Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial

Enginyeria Termodinàmica de Fluids

i

P

60

Intel·ligència Artificial

i

P

90

P

60

V

60

Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera i

Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions Nou màster pendent de verificació

Erasmus Mundus

i

Interuniversitari

P= Presencial

V= Virtual

SP= Semipresencial

Crea el teu futURV. Postgraus 2017-2018  
Crea el teu futURV. Postgraus 2017-2018  
Advertisement