Page 1

www.rau.ro | www.facebook.com/UniversitateaRomanoAmericana

GHIDUL BOBOCULUI URA an universitar 2017 - 2018


CUPRINS SCURTĂ PREZENTARE ................................................................................................................................... 3 CE SPUN ABSOLVENȚII URA ? .................................................................................................................. 4 FACULTATEA DE RELAȚII COMERCIALE ȘI FINANCIAR-BANCARE INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE ...................................................................................................................................... 8 FACULTATEA DE MANAGEMENT-MARKETING ............................................................................ 10 FACULTATEA DE INFORMATICĂ MANAGERIALĂ ........................................................................ 12 FACULTATEA DE STUDII ECONOMICE EUROPENE ...................................................................... 14 FACULTATEA DE ECONOMIA TURISMULUI INTERN ȘI INTERNAȚIONAL ...................... 16 FACULTATEA DE DREPT ............................................................................................................................. 18 FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ, SPORT ȘI KINETOTERAPIE .......................................... 20 SCHEMA CAMPUSULUI URA ................................................................................................................... 22 CĂMIN-HOTEL ................................................................................................................................................. 26 RESTAURANT-CANTINĂ ............................................................................................................................ 27 MICROSOFT INNOVATION CENTER .................................................................................................... 28 DEPARTAMENTUL DE STUDII ASIATICE ............................................................................................ 29 IATA AUTHORISED TRAINING CENTER ............................................................................................. 30 CENTRUL DE ECONOMIE POLITICĂ ”MURRAY ROTHBARD” .................................................. 31 DEZVOLTARE EXTRACURRICULARĂ .................................................................................................... 32 CURSURI CU PROFESORI INTERNAȚIONALI ................................................................................... 34 ALTE FACILITĂȚI ............................................................................................................................................. 36 CLUBURI STUDENȚEȘTI .............................................................................................................................. 41 VIAȚĂ STUDENȚEASCĂ FOARTE ACTIVĂ ......................................................................................... 42 ADMITEREA LA URA .................................................................................................................................... 44 CONTACTEAZĂ-NE ! .................................................................................................................................... 45

2

CUPRINS


SCURTĂ PREZENTARE Universitatea Româno-Americană este o instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, fondată în anul 1991, acreditată prin lege în 2002, evaluată de ARACIS cu calificativul “GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT” în anul 2010 și, ulterior, în 2015, cu același calificativ, a cărei misiune este să ofere educație și cercetare la un înalt standard de calitate, într-un climat intern stimulativ intelectual atât pentru studenți, cât și pentru corpul profesoral. Universitatea Româno-Americană are drept scop promovarea valorilor educaționale ale învățământului superior american pe fondul bogatelor tradiții ale învățământului românesc. Inițiativa înființării URA a aparținut regretatului prof.univ.dr. Ion Smedescu, Rector Fondator al Universității Româno-Americane și Președinte al Fundației RomânoAmericane pentru Promovarea Educației și Culturii. Experienţa internaţională constituie o componentă esenţială a educaţiei studenţilor şi a pregătirii cadrelor didactice. URA are încheiate acorduri şi înţelegeri cu universităţi din SUA şi Europa, urmărindu-se adaptarea şi implementarea unor valori educaţionale din învăţământul superior american şi european, în scopul realizării standardelor de calitate şi competitivitate a procesului de învăţământ.

SCURTĂ PREZENTARE

3


Cunoştințele dobândite în timpul facultății și experienţa bursei la James Madison University au făcut ca încrederea să devină atuul meu în tot ceea ce întreprind în cadrul companiei în care lucrez. Se spune că anii de studenție sunt cei mai frumoși, dar dacă ai ocazia să te bucuri de un corp didactic de excepţie și ai şansa unor colegi deosebiți, amintirea studenției devine omniprezentă. ALEXANDRA ISTRATE (CRISTIAN), absolventă RCFBII, promoția 2006 DIRECTOR – SC VINEXPORT TRADE MARK SA

[…+ progresele realizate de Universitate față de perioada mea de studenție sunt extraordinare și sunt sigur că în aceste condiții Universitatea își va păstra un loc în topul celor mai solicitate și eficiente instituții de învățământ superior din România. ARMAND FLORENTIN BALULESCU, absolvent RCFBII, promoția 1997 Absolvent ACCA (2008) MANAGER, DEPARTAMENTUL TRANZACȚII, DELOITTE

Consider că facultatea absolvită mi-a facilitat inserția pe piața muncii în primul rând prin temele de actualitate abordate în timpul cursurilor pe parcursul celor patru ani de studii și prin materiile de actualitate studiate. Un alt factor extrem de important pentru mine a fost și expunerea internațională de care am beneficiat – grant Leonardo da Vinci în Marea Britanie – și care m-a ajutat să mă adaptez unui mediu de lucru extrem de pretențios. A fost o experiență foarte utilă care mi-a oferit șansa da a dezvolta competențe profesionale și personale și care a pus bazele carierei mele. *…+ Personal, în cei patru ani de URA am învățat o mulțime de lucruri interesante și am cunoscut oameni deosebiți atât din rândul colegilor, cât și al cadrelor didactice. Astfel am dobândit încredere în forțele proprii și dorința de afirmare în plan profesional. *…+ Este greu să ajungi în top, dar și mai greu este să te menții. Sunt sigură că URA va reuși acest lucru! SIMONA PĂDURARU, absolvent SIEE, promoția 2008 ASSOCIATE - PriceWaterhouseCoopers 4

CE SPUN ABSOLVENȚII URA ?


CE SPUN ABSOLVENȚII URA? Din punctul meu de vedere, Universitatea Româno-Americană mi s-a potrivit ca o mănușă. A contat libertatea și deschiderea pe care o aveau atât profesorii, cât și conducerea Facultății față de noi. *…+ Succesul Universității Româno-Americane este suma succeselor tuturor absolvenților ei. Am acum plăcutul prilej de a-mi exprima gratitudinea față de toți distinșii și minunații mei profesori, care alături de studenți transmit și vor transmite din generație în generație, spiritul ales și nobila dăruire care definește acest așezământ de știință și conștiință. ADRIANA IACOB (MÎȚU), absolventă DREPT (promoția 2007) și MM (promoția 1996) DIRECTOR GENERAL – MINISTERUL JUSTIȚIEI

Chiar dacă atât timp cât am fost student poate nu am realizat acest lucru, facultatea m-a ajutat să determin profesia pe care am vrut să o urmez și mi-a oferit abilitățile practice, încrederea şi suportul necesare pentru o carieră de succes în domeniul dinamic al informaticii. BOGDAN DUMITRIU, absolvent IM, promoția 1999 INTERNET SECURITY & ABUSE SPECIALIST – COGECO CABLE CE SPUN ABSOLVENȚII URA ?

5


FACULTATEA DE

RELAȚII COMERCIALE ȘI FINANCIARBANCARE INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE

Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale a fost înființată în anul 1991, ca o alternativă de succes la învățământul public și este membră a Asociației Facultăților Economice din România – AFER. Scopul său urmărește instruirea performantă a unor economiști capabili să se integreze rapid și eficient în diverse organisme economice, guvernamentale și de cercetare. SECRETARIAT: Corp C, Etaj 1 / Program de lucru: L-V 800-1800 (pauză: 1230-1300) CONTACT: rcfbii@rau.ro ; +4-0372-120-125 GHID DE STUDII: click aici! / SOCIAL MEDIA: www.facebook.com/groups/rau.rcfbii

LICENȚĂ

3 ani

- AFACERI INTERNAȚIONALE - IF / FR - FINANȚE ȘI BĂNCI - IF / FR - CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE - IF - INTERNATIONAL BUSINESS (exclusively in English) - IF

MASTERAT

2 ani – IF

- AFACERI INTERNAȚIONALE - GESTIUNEA AFACERILOR FINANCIAR-BANCARE INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE - FINANȚE, BĂNCI, ASIGURĂRI - GESTIUNEA ȘI AUDITUL AFACERILOR - POLITICI ȘI PRACTICI FISCALE - INTERNATIONAL BUSINESS & ENTREPRENEURSHIP (exclusively in English) - FINANCE (Double Degree with University of Siena, Italy - exclusively in English)


DISCIPLINE DE SPECIALITATE Finanțe publice / Finanțele firmei / Contabilitate financiară / Investiții internaționale / Fiscalitate / Monedă / Tehnica plăţilor și finanțărilor internaționale / Contabilitatea instituțiilor publice / Analiza economico-financiară / Instituții de credit / Gestiune bancară / Piețe de capital / Finanţe internaționale / Control de gestiune

PERSPECTIVE PROFESIONALE Expert financiar-bancar / Consilier financiar-bancar / Manager financiar / Ofițer bancar (credite, marketing, produse și servicii bancare) / Comisar-șef divizia Garda Financiară / Director unitare de bancă / Manager societate de leasing / Contabil șef / Șef birou serviciu financiar-contabilitate / Auditor intern în sectorul public și altele

FACULTATEA DE RELAȚII COMERCIALE ȘI FINANCIAR-BANCARE INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE

9


FACULTATEA DE

MANAGEMENT - MARKETING

Facultatea de Management-Marketing a luat ființă în cadrul Universității RomânoAmericane în anul 1991. Ideea creării unei facultăți cu un asemenea profil aparține regretatului prof.univ.dr. Ion Smedescu, fondatorul Universității Româno-Americane, reputat dascăl și specialist în marketing, care cunoștea din bogata sa experiență practică legătura organică existentă între management și marketing – domenii cheie, inseparabile, în orice tip de organizație, într-o economie concurențială. SECRETARIAT: Corp C, Etaj 3 / Program de lucru: L-V 800-1800 (pauză: 1230-1300) CONTACT: mm@rau.ro ; +4-0372-120-134 GHID DE STUDII: click aici! / SOCIAL MEDIA: www.facebook.com/groups/rau.mm

LICENȚĂ - MANAGEMENT - IF / FR - MARKETING - IF / FR

MASTERAT

2 ani – IF

- MANAGEMENTUL STRATEGIC AL FIRMEI - MANAGEMENTUL ȘI MARKETINGUL ORGANIZAȚIEI - MARKETING ÎN AFACERI - MANAGEMENTUL INFORMAȚIILOR - MANAGEMENTUL LOGISTICII - MANAGEMENTUL VÂNZĂRILOR - STRATEGIC MARKETING (exclusively in English)

3 ani


DISCIPLINE DE SPECIALITATE Managementul resurselor umane / Strategii de firmă / Analiză economico-financiară / Bazele contabilităţii / Bazele informaticii / Managementul calității / Tehnici manageriale / Bazele marketingului / Politici și strategii de marketing / Comportamentul consumatorului / Marketingul serviciilor / Tehnici de studierea pieței

PERSPECTIVE PROFESIONALE Retail manager / Key account manager / Area sales manager / Production manager / Project manager / Brand manager / Manager departament marketing / Expert în comerț și marketing / Referent de specialitate în marketing / Analist și consultant în domeniul managerial / Distribution development manager și altele.

FACULTATEA DE MANAGEMENT - MARKETING

11


FACULTATEA DE

INFORMATICĂ MANAGERIALĂ

Facultatea de Informatică Managerială din Universitatea Româno-Americană pregătește specialiști cu înaltă calificare în informatică economică și în realizarea de sisteme informatice complexe. Încă de la înființarea Facultății de Informatică Managerială din 1991, planurile de învățământ, programele analitice și întregul sistem educațional și de cercetare științifică au fost în permanență actualizate în funcție de cerințele societății informaționale și ale forței de muncă din România și din țările avansate. SECRETARIAT: Corp C, Etaj 5 / Program de lucru: L-V 800-1800 (pauză: 1230-1300) CONTACT: fim@rau.ro ; +4-0372-120-140 GHID DE STUDII: click aici! / SOCIAL MEDIA: www.facebook.com/groups/rau.im

LICENȚĂ

3 ani

- INFORMATICĂ ECONOMICĂ - IF / FR - COMPUTER SCIENCE FOR ECONOMICS (exclusively in English) - IF

MASTERAT

2 ani – IF

- INFORMATICĂ ECONOMICĂ - SISTEME INFORMATICE MANAGERIALE - INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN MANAGEMENT - COMPUTER SCIENCE FOR BUSINESS (exclusively in English)


DISCIPLINE DE SPECIALITATE Algebră / Algoritmi de calcul și structuri de date / Arhitectura calculatoarelor și sisteme de operare / Analiză matematică / Bazele programării pe obiecte / Limbaje de programare / Baze de date / Programarea aplicațiilor web / Medii de programare avansată Java / Proiectarea sistemelor informatice / SGBD Oracle - SQL / Grafică și multimedia

PERSPECTIVE PROFESIONALE proiectant de sisteme informatice / analist-programator / programator / dezvoltator de aplicații client-server și internet, intranet, extranet / proiectant de website-uri; / administrator de baze de date, rețea, website-uri / dezvoltator de sisteme pentru asistarea deciziilor și sisteme expert / economist specialist în instrumentarul IT&C și altele

FACULTATEA DE INFORMATICĂ MANAGERIALĂ

13


FACULTATEA DE

STUDII ECONOMICE EUROPENE

În anul 2000 a apărut inițiativa de a înființa Facultatea de Studii ale Integrării Economice Europene. În anul 2008, s-a depus documentația necesară și s-a obținut actualizarea denumirii, în acest moment titulatura fiind Facultatea de Studii Economice Europene, dată fiind apartenența României la Uniunea Europeană începând cu data de 1 ianuarie 2007, apartenență care presupune implicații diverse, oportunități, dar și provocări pentru toate componentele societății românești. SECRETARIAT: Corp C, Etaj 3 / Program de lucru: L-V 800-1800 (pauză: 1230-1300) CONTACT: see@rau.ro ; +4-0372-120-131 GHID DE STUDII: click aici! / SOCIAL MEDIA: www.facebook.com/groups/rau.see

LICENȚĂ

3 ani

- ECONOMIE ȘI AFACERI INTERNAȚIONALE - IF / FR

MASTERAT

2 ani – IF

- RELAȚII ECONOMICE EUROPENE - INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS AND DIPLOMACY (exclusively in English)


DISCIPLINE DE SPECIALITATE Cultură și civilizație europeană / Geografia economică a Europei / Administrație publică în context european / Procese ale globalizării / Politici sectoriale UE / Instituții UE / Mediul de afaceri UE / Tehnici de comerț internațional / Comunicare interculturală în limba engleză / Comunicare și relații publice

PERSPECTIVE PROFESIONALE consultanți pentru firmele românești și străine / economiști experți în relațiile internaționale / experți în domeniul integrării economice europene în administrația centrală și locală / specialiști în structurile Uniunii Europene / analiști economici pe probleme ale Uniunii Europene / formatori pentru problemele integrării internaționale și altele

FACULTATEA DE STUDII ECONOMICE EUROPENE

15


FACULTATEA DE

ECONOMIA TURISMULUI INTERN ȘI INTERNAȚIONAL

Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional are ca domeniu de interes studiul industriei turismului și a călătoriilor. De la crearea sa în 1991, Facultatea de ETII și-a creat o reputație deosebită atât în țară, cât și în străinătate, furnizând pieței muncii mii de absolvenți care în prezent reprezintă cu succes firme de prestigiu naționale și internaționale. Ca membru al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Facultatea de ETII este și un valoros promotor al turismului românesc. SECRETARIAT: Corp C, Etaj 4 / Program de lucru: L-V 800-1800 (pauză: 1230-1300) CONTACT: etii@rau.ro ; +4-0372-120-137 GHID DE STUDII: click aici! / SOCIAL MEDIA: www.facebook.com/groups/rau.etii

LICENȚĂ

3 ani

- ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI SERVICIILOR - IF / FR

MASTERAT

2 ani – IF

- ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM - ECONOMIE ȘI AFACERI ÎN INDUSTRIA OSPITALITĂȚII - BUSINESS MANAGEMENT IN TRAVEL, TOURISM AND AVIATION (exclusively in English)


DISCIPLINE DE SPECIALITATE Economia turismului / Contabilitate în turism / Management în turism şi servicii / Psihosociologie în turism / Tehnologii hoteliere / Turism internaţional / Tehnica operațiunilor de turism / Catering / Ticketing / Dezvoltarea durabilă în turism

PERSPECTIVE PROFESIONALE gestiune hotelieră / ticketing / marketing în turism / consultanță și logistică în turism / gestiunea resurselor umane din turism / coordonarea operațiunilor de transport turistic / administrația locală a stațiunilor turistice / protecția mediului / organizarea și derularea de activități de turism rural / agroturism / ecoturism și altele

FACULTATEA DE ECONOMIA TURISMULUI INTERN ȘI INTERNAȚIONAL

17


FACULTATEA DE

DREPT

Facultatea de Drept a fost înființată ca parte componentă URA în anul 1991, fiind acreditată prin Legea nr. 274/15 mai 2002. Prin crearea unui sistem educațional juridic competitiv, Facultatea de Drept pregătește viitorii specialiști în domeniul cercetării, teoriei și practicii juridice, cu reale competențe în promovarea valorilor democratice ale statului de drept și adaptarea profesională la noile cerințe impuse de dezvoltarea socială actuală.

SECRETARIAT: Corp C, Etaj 2 / Program de lucru: L-V 800-1800 (pauză: 1230-1300) CONTACT: fdrept@rau.ro ; +4-0372-120-128 GHID DE STUDII: click aici! / SOCIAL MEDIA: www.facebook.com/groups/rau.drept

LICENȚĂ - DREPT - IF / FR

MASTERAT - DREPTUL AFACERILOR - DREPT ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE - ȘTIINȚE PENALE

1 an – IF

4 ani


DISCIPLINE DE SPECIALITATE Drept civil / Drept constituţional şi instituţii politice contemporane / Teoria generală a dreptului / Drept roman / Filosofie şi etica dreptului / Drept penal / Drept procesualpenal / Retorică / Criminalistică / Drept administrativ şi contencios administrativ

PERSPECTIVE PROFESIONALE magistratură / avocatură / asistență și consultanță juridică / diplomație și relații internaționale / activități notariale / arbitraj comercial intern și internațional / activități de executare silită judiciară / reorganizare și lichidare judiciară / cadre didactice și de cercetare în învățământul superior juridic și altele

FACULTATEA DE DREPT

19


FACULTATEA DE

EDUCAȚIE FIZICĂ, SPORT ȘI KINETOTERAPIE

Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie a debutat în cadrul Universității Romano–Americane începând cu anul universitar 2017 – 2018, misiunea sa fiind de a forma specialiști cu înaltă calificare, în urma procesului didactic și de cercetare, în parteneriat cu mediul sportiv, servicii publice și din sectorul privat, instituții de cercetare sau centre universitare. Facultatea își propune formarea de specialiști în domeniul Educație fizică și sport prin asigurarea calității sistemului de pregătire inițială și de formare continuă a personalului didactic din instituții de învățământ, în concordanță cu politicile educaționale în domeniu, cu cerințele pieței muncii și cu evoluțiile disciplinelor teoretice și practice specifice, promovând o abordare interdisciplinară și cu preocupări ferme spre cercetarea științifică fundamentală și aplicativă. Facultatea beneficiază de baza sportivă proprie a Universității, activitățile specifice putând fi astfel desfășurate în condiții foarte bune. SECRETARIAT: Corp C, Etaj 3 / Program de lucru: L-V 800-1800 (pauză: 1230-1300) CONTACT: efsk@rau.ro ; +4-0372-120-101 GHID DE STUDII: click aici! / SOCIAL MEDIA: www.facebook.com/groups/rau.efsk

LICENȚĂ

3 ani

- EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ - IF - KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ - IF


SCHEMA CAMPUSULUI URA

C Cu o suprafaţă de peste 34.500m2, CAMPUSUL URA impresionează prin dimensiuni, arhitectură, tehnologie de construcție, dotări, funcționalitate și este, totodată, laboratorul formării de valori profesionale și de caractere, de oameni capabili să-și asume responsabilități, să ia decizii eficiente și să-și îndeplinească onest obligațiile ce le revin. 22

SCHEMA CAMPUSULUI URA

B


A

B

A = CĂMIN și RESTAURANT B = CORP EDUCAȚIONAL C = CORP ADMINISTRATIV Prin condiţiile excelente de studiu şi viaţă pe care le oferă, Campusul URA consolidează locul de excelenţă pe care Universitatea Româno-Americană îl deţine în peisajul învăţământului superior românesc. SCHEMA CAMPUSULUI URA

23


CĂMIN - HOTEL

Campusul Universității Româno-Americane dispune de un CĂMIN-HOTEL propriu cu 11 etaje, ultramodern și dotat la standarde europene. Acesta oferă 150 de camere de 3 și 4 locuri, fiecare cu baie proprie (inclusiv cabină de duș) și birouri pentru fiecare student(ă). Accesul se face prin intermediul unui lift interior și a altor două panoramice care oferă o perspectivă extraordinară. Studenții cazați aici au acces direct la cantina-restaurant și la agenția bancară, localizate în același corp, dar și la sălile de studiu din corpul B, acestea corespondând la nivelul etajului 1. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp A CONTACT: Cătălin SAMOILĂ (Director) catalin.samoila@rau.ro / +4-021-202-95-20 26

CĂMIN - HOTEL


Universitatea Româno-Americană pune la dispoziția studenților și masteranzilor săi un RESTAURANT-CANTINĂ, ”AMERICAN POINT”, cu o capacitate de 150 de locuri. Aici toată lumea se poate bucura de o masă copioasă, foarte variată, cu platouri delicioase inspirate din toate colțurile lumii (asemeni bucătăriei americane!) sau se poate relaxa socializând la o cafea în LOUNGE-ul din cadrul restaurantului. În plus, studenții și masteranzii pot accesa conexiunea wireless GRATUIT, iar MENIUL STUDENTULUI are un preț extraordinar! LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp A, Etaj 1 PROGRAM: LUNI-VINERI: 0900-1800

RESTAURANT-CANTINĂ

RESTAURANT - CANTINĂ

27


Universitatea Româno-Americană a fost prima universitate din România care a încheiat un parteneriat academic cu Microsoft (ianuarie 2008). Astfel a fost creat MICROSOFT INNOVATION CENTER. În cadrul acestuia, studenții și masteranzii URA pot accesa cursuri de specialitate, traininguri, etc. în domeniul informaticii și au acces GRATUIT la software-urile Microsoft. De asemenea, centrul asigură tuturor accesul la propria adresă de email instituțională (@student.rau.ro) pentru a fi informați la timp cu privire la evenimentele ce au loc în campus și pentru a ține legătura cu profesorii și colegii. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp B, Etaj 5, Sala 517 CONTACT: George CĂRUȚAȘU (Coordonator) george.carutasu@rau.ro

MICROSOFT

28

MICROSOFT INNOVATION CENTER


STUDII ASIATICE

Prin intermediul DEPARTAMENTULUI DE STUDII ASIATICE studenții și masteranzii URA au posibilitatea de a învăța mai multe despre culturile asiatice (inclusiv din punct de vedere antreprenorial), de a participa la cursuri specifice de limbă (japoneză, chineză, coreeană și azeră), precum și alte cursuri, de exemplu: curs de Ikebana (aranjamente florale), curs de Taiko (tobe tradiționale japoneze), curs de Istoria Filmului Japonez, etc. În plus, datorită acestuia, OTAKU FESTIVAL, cel mai mare eveniment de COSPLAY din România, se desfășoară în fiecare an la URA. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp B, Etaj 3, Sala 322 CONTACT: Șerban GEORGESCU (Director) das.rau.ro / das@rau.ro / +4-0372-120-185 DEPARTAMENTUL DE STUDII ASIATICE

29


ATC IATA

Prin intermediul ATC IATA, studenții și masteranzii Facultății de Economia Turismului Intern și Internațional pot accesa cursuri foarte valoroase pentru viitoarea lor carieră în industria ospitalității, de exemplu IATA Travel & Tourism Consultant și IATA Foundation. Examenele IATA Montreal (International Air Transport Association) au loc doar la URA. În plus, Universitatea Româno-Americană este singura universitate din România acreditată de IATA Montreal ca ATC (Authorized Training Center) pentru a organiza aceste cursuri de specialitate IATA. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp B, Etaj 4, Sala 427 CONTACT: Camelia GHEORGHE (Coordonator) iata.rau.ro / atc@rau.ro / +4-0372-120-267 30

IATA AUTHORISED TRAINING CENTER


În cadrul URA activează CENTRUL DE ECONOMIE POLITICĂ ȘI AFACERI ”MURRAY ROTHBARD” care oferă studenților și masteranzilor URA cursuri, seminarii și conferințe de economie politică. De asemenea, centrul asigură prezența în campusul URA a renumiți specialiști la nivel mondial, studenții și masteranzii URA având posibilitatea de a-l cunoaște, de exemplu, pe domnul JEFFREY MIRON, profesor la HARVARD University. Pentru activitatea sa, Centrul a fost ales în 2011 cel mai bun centru universitar la nivel mondial, promotor al libertății - ”TEMPLETON FREEDOM AWARD”. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp C, Parter, Sala 002 CONTACT: Bogdan GLĂVAN (Director)

ROTHBARD

www.rothbard.rau.ro / office@rothbard.rau.ro / +4-0372-120-265

CENTRUL DE ECONOMIE POLITICĂ ȘI AFACERI ”MURRAY ROTHBARD”

31


DEZVOLTARE EXTRACURRICULARĂ BIROUL DE PROGRAME COMUNITARE (ERASMUS+) Prin intermediul său, studenții și masteranzii URA pot aplica pentru o bursă ERASMUS+ de studiu (1 semestru / 1 an) sau de practică (3 luni) într-o țară UE, dar și SUA, Asia sau Africa (ERASMUS+ Partner Countries). De asemenea, datorită activităților biroului, studenții altor universități internaționale ajung în Campusul nostru, studenții și masteranzii URA având posibilitatea de a-i cunoaște și de a afla mai multe despre alte culturi. Nu în ultimul rând, Biroul de Programe Comunitare organizează anual ȘCOLI DE VARĂ. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp C, Etaj 3, Sala 306 CONTACT: Andreea STANCA și Ana-Maria ANTON erasmus.rau.ro / erasmus@student.rau.ro / +4-0372-120-115

BIROUL DE PROGRAME AMERICANE Datorită acestuia, studenții și masteranzii URA pot participa la cursuri, workshop-uri și trening-uri cu profesori prestigioși de la universitățile partenere din SUA. Acestea se organizează în fiecare semestru în campusul URA. De asemenea, Biroul de Programe Americane organizează anual ȘCOLI DE VARĂ și asigură studenților și masteranzilor URA accesul la burse de studiu la universități prestigioase din SUA. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp C, Etaj 3, Sala 305 CONTACT: Despina BĂRBIERU (Coordonator) guestcourses.rau.ro / despina.barbieru@rau.ro / +4-0372-120-121

32

DEZVOLTARE EXTRACURRICULARĂ


DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRĂINE Asigură în fiecare semestru accesul tuturor studenților și masteranzilor doritori la cursuri extracurriculare de limbi străine – engleză, franceză, germană, spaniolă și italiană. Acestea se organizează pe niveluri diferite (începător/intermediar), iar la final participanții primesc un Certificat de Competențe Lingvistice de nivel A1/A2, respectiv B1/B2, conform Cadrului European de Referință pentru Limbi Străine. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp C, Etaj 3, Sala 310 CONTACT: Elena MUSEANU (Director) limbistraine@rau.ro / +4-0372-120-168

AGENȚIE WORK & TRAVEL - USA Summer Work & Travel SUA este un program de schimb cultural reglementat de către Departamentul de Stat al SUA. Pe durata acestui program studenții și masteranzii la ZI au posibilitatea de a munci legal în Statele Unite ale Americii pe durata vacanței universitare și de a vizita teritoriul SUA. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp A, Parter CONTACT: www.studentsexperience.ro

CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ Centrul asigură tot suportul necesar studenților și masteranzilor URA pentru traiectoria lor profesională, organizând în fiecare semestru training-uri și workshop-uri dedicate, susținute de traineri proprii sau ai instituțiilor partenere. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp C, Etaj 3, Sala 303 CONTACT: consiliere.rau.ro / ccoc@rau.ro / +4-0372-120-183

ECHIPA DE BASCHET - URAGANII CONTACT: Ruxandra VILAG (Manager) vilag.ruxandra.dana@profesor.rau.ro

DEZVOLTARE EXTRACURRICULARĂ

33


CURSURI CU PROFESORI

34

CURSURI CU PROFESORI INTERNAȚIONALI


INTERNAȚIONALI În fiecare an universitar, în Campusul Universității Româno-Americane au loc minim 15 cursuri susținute de prestigioși profesori de la universitățile partenere din SUA și Europa. Iată o parte dintre acestea: „NEGOTIATION SKILLS AND DISPUTE

„REALITY-TEST LABS FOR ENTREPRE-

RESOLUTION”

NEURIAL IDEAS”, „DESIGN FACTORY –

Daniel G. Gallagher, Ph.D.

DEVELOPING INNOVATION” și „START-

James Madison University, SUA

UP GARAGE: TUNING THE ENTREPRE-

„LAWYERING SKILLS: THE WAY TO EFFECTIVE PERFORMANCE AS A COUNSELLOR AND ADVOCATE” Philip M. Genty, Doctor of Jurisprudence Columbia University in the City of New York, SUA „INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW” Federico Lenzerini, Ph.D. University of Siena, Italia „GROWTH STRATEGIES FOR BANKS AND COMPANIES ADJUSTED TO EMERGING MARKETS” Joanna Symms, Senior Partner Fraser Lloyd & Partners LLP, Anglia „APPLIED BUSINESS MANAGEMENT” și „PROJECT MANAGEMENT” James K. McCollum, Ph.D. University of Alabama in Huntsville, SUA „HUMAN TRAFFICKING” Roza Pati, Doctor of Laws Saint Thomas University, SUA

NEURIAL PROCESS” Hans Zwaga, Senior Lecturer Kemi-Tornio University of Applied Sciences, Finlanda „BASIC ISSUES IN FINANCIAL MANAGEMENT” Seyed Mehdian, Ph.D. University of Michigan-Flint, SUA „LANGUAGE IN AMERICAN NATIONAL AND FOREIGN POLICY” Donald Corbin, Ph.D. James Madison University, SUA „INTELLIGENCE TRADECRAFT” Stephen Bowers, Ph.D. Liberty University, SUA „PSYCHOLOGY OF CULTURE” Matthew Lee, Ph.D. James Madison University, SUA „INTERNET MARKETING” William Perttula, Ph.D. San Francisco State University, SUA

CURSURI CU PROFESORI INTERNAȚIONALI

35


ALTE FACILITĂȚI DEPARTAMENTUL IT Asistă studenții și masteranzii în rezolvarea diverselor necesități de IT, asigură întreaga rețea de echipamente IT din Universitate și accesul în Campus (inclusiv cămin) la rețeaua de internet prin cablu și wireless. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp B, Etaj 5, Sala 521 CONTACT: Alexandru TĂBUȘCĂ (Director) alextabusca@rau.ro / +4-0372-120-123

DEPARTAMENTUL DE COMUNICARE ȘI PR Asistă și îndrumă studenții și masteranzii în rezolvarea diverselor situații sau necesități și asigură comunicarea tuturor evenimentelor în cadrul Campusului, inclusiv în mediul online prin intermediul conturilor Social Media ale Universității (Facebook – pagină și grupuri oficiale de discuții pentru fiecare Facultate în parte, Twitter, Google +, Youtube, Instagram, etc.). De asemenea, departamentul asigură accesul studenților și masteranzilor la informații și prin intermediul ”Performance” – Revista Studentului URA, creată de studenții și masteranzii URA sub îndrumarea departamentului. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp C, Etaj 3, Sala 304 CONTACT: Alexandra ENACHE (Coordonator) blog.rau.ro / performance.rau.ro / comunicare@rau.ro / +4-0372-120-152

AGENȚIE BANCARĂ Studenții și masteranzii Universității Româno-Americane pot avea acces la produse și servicii bancare special create pentru ei apelând la AGENȚIA BRD din Campus. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp A, Parter PROGRAM: Luni-Vineri: 0900-1700 36

ALTE FACILITĂȚI


BIBLIOTECI, SĂLI DE LECTURĂ ȘI LIBRĂRIE Universitatea Româno-Americană dispune de o BIBLIOTECĂ cu un bogat fond de carte în continuă actualizare de peste 60.000 de volume, care pot fi parcurse la SALA DE LECTURĂ sau împrumutate acasă. La URA există și o BIBLIOTECĂ VIRTUALĂ pentru acces la numeroase baze de date internaționale, utile în documentarea proiectelor. Cărțile necesare procesului de învățământ pot fi achiziționate de la LIBRĂRIA URA. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp B, Parter PROGRAM: - BIBLIOTECI - Luni-Vineri: 0800-1600 ; 1730-1930 - LIBRĂRIE - Luni și Miercuri: 1130-1930 / Marți, Joi și Vineri: 0800-1600

COPY-CENTER În incinta Campusului URA există un COPY-CENTER unde studenții și masteranzii pot beneficia de servicii de copiere, scanare, imprimare, etc. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp B, Parter PROGRAM: Luni-Vineri: 0730-1930

BIROUL DE ACTE DE STUDII LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp B, Parter PROGRAM: Luni și Joi: 1500-1830 / Marți, Miercuri și Vineri: 0830-1200 CONTACT: actedestudii@rau.ro / +4-0372-120-159

CABINET MEDICAL În incinta Campusului Universității Româno-Americane există un CABINET MEDICAL care oferă servicii medicale de îngrijire și menținere a sănătății tuturor membrilor comunității academice URA. Acesta este dotat la standarde europene și deservit de personal de specialitate. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp B, Etaj 5 PROGRAM: Marți-Joi: 1000-1400 / Miercuri: 1400-1800 ALTE FACILITĂȚI

37


BAZĂ SPORTIVĂ Universitatea Româno-Americană dispune de o bază sportivă modernă și dotată la standarde internaționale, cu 1 teren de baschet, 1 teren de fotbal și 1 teren multisport, fiecare dispunând de instalație de nocturnă, plase de siguranță și mingi de joc, precum și veste de departajare a echipelor. Baza sportivă este localizată în imediata apropiere a Campusului URA - Șos. Străulești nr. 4-6, Sector 1, Bucureşti. CONTACT: sportcenter.rau.ro

RAU FITNESS La Universitatea Româno-Americană există un CENTRU DE FITNESS unde studenții și masteranzii pot descoperi combinația perfectă între mișcare, relaxare și socializare. Centrul este dotat cu aparatură de ultimă generație - Fitness, sală Aerobic/Kangoo Jumps, saună, solar vertical, vestiare cu dușuri și grupuri sanitare, etc. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp B, Subsol PROGRAM: Luni-Vineri: 1000-2200 / Sâmbătă: 0900-1600 CONTACT: fitness.rau.ro

MUZEU În Campusul URA există un MUZEU dedicat activităților educaționale de peste 25 de ani. Medaliile, diplomele și certificatele de merit și recunoaștere a eforturilor academice sunt la loc de cinste, iar numeroasele cuvinte de laudă și apreciere stau așternute în CARTEA DE ONOARE a Universității. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp C, Parter

CAPELĂ Campusul Universității Româno-Americane prevede și o CAPELĂ CREȘTIN-ORTODOXĂ, slujită de un preot, ce deservește nevoile spirituale ale membrilor comunității academice URA, cadre didactice, studenți și personal administrativ, deopotrivă. LOCALIZARE ÎN CAMPUS: Corp B, Etaj 5

40

ALTE FACILITĂȚI URA


CLUBURI STUDENȚEȘTI CLUBUL STUDENȚILOR URA (CS-URA) Oricare student sau masterand URA poate aplica pentru a deveni membru CS-URA. Prin intermediul acestuia te poți implica în organizarea diverselor proiecte ale Clubului, de exemplu MODELE pentru TINEri, Business Coach, Treasure Hunt, etc., având astfel posibilitatea de a pune în practică o mulțime de concepte teoretice deprinse la cursuri. CONTACT: Iulia Theodora GLĂVAN (Președinte) csura.contact@gmail.com

CLUBUL STUDENȚILOR LA INFORMATICĂ (CSI-URA) Studenții Facultății de Informatică Managerială pot beneficia ca membri CSI-URA de pregătire suplimentară pentru cariera lor - Web (HTML, CSS, JavaScript, PHP și MySQL), baze de date (concepte, proiectare și optimizare) și programare Java. CONTACT: pagină de Facebook

CLUBUL STUDENȚILOR LA TURISM (TRAVEL MATES) Clubul de turism ”TRAVEL MATES” se adresează studenților și masteranzilor Facultății de Economia Turismului Intern și Internațional, principalul scop fiind promovarea turismului și a valorilor culturale românești. CONTACT: Camelia GHEORGHE (Coordonator) gheorghe.camelia.monica@profesor.rau.ro

CLUBURI STUDENȚEȘTI

41


VIAȚĂ STUDENȚEASCĂ

42

VIAȚĂ STUDENȚEASCĂ FOARTE ACTIVĂ


FOARTE ACTIVĂ

VIAȚĂ STUDENȚEASCĂ FOARTE ACTIVĂ

43


ADMITEREA LA URA PROGRAME DE STUDIU DE

LICENȚĂ

ÎNSCRIERI : IULIE-SEPT. a.c. CONCURS: IULIE-SEPT. a.c.

Admiterea se face prin concurs pe bază de TEST GRILĂ la alegere la una dintre disciplinele de concurs sau PROBA DE APTITUDINI MOTRICE, strict pentru Facultatea de EFSK (detalii aici !), nota de admitere calculându-se astfel: Nota admitere URA = ( notă test grilă SAU proba fizică + medie BAC ) / 2 . ADMITERE FĂRĂ TEST GRILĂ: Absolvenții de liceu care sunt olimpici, au obținut media 10 la Bacalaureat sau dețin atestate emise sau recunoscute de Ministerul Educației sau competențe certificate prin intermediul adeverințelor de absolvire în domeniile economie, informatică, limba română sau limbi străine pot să echivaleze testul scris pe baza acestora. Mai multe detalii ! 20% dintre studenții înmatriculați în fiecare anul universitar (studii de licență în limbă română), în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pot studia fără a plăti taxe de studii. Detalii aici!

PROGRAME DE STUDIU DE

MASTERAT

ÎNSCRIERI : IULIE-SEPT. a.c. CONCURS: IULIE-SEPT. a.c.

Admiterea se face prin concurs pe bază de ESEU, cu luarea în considerare a mediei de licență. Eseul va fi elaborat conform tematicii de specialitate şi cu respectarea structurii generale afişate AICI pentru fiecare program de studii universitare de masterat în parte. Detalii aici !

10% LOCURI FĂRĂ TAXĂ

ÎNSCRIERI ONLINE (licență și masterat) : IULIE-SEPT. a.c. DIRECT PE WEBSITE-UL URA (programe în limba română) / ADMISSION.RO-AM.RO (programe în limba engleză). Nu-i așa că e mult mai simplu acum? :) sau direct pe WhatsApp

0722 200 203 44

ADMITEREA LA URA

* Pentru taxa de studii de licență / masterat vă rugăm să apăsați aici.


www.facebook.com/UniversitateaRomanoAmericana

www.twitter.com/RomanoAmericana www.youtube.com/user/UnivRomanoAmericana https://www.linkedin.com/edu/school?id=16173 https://www.instagram.com/universitatearomanoamericana ADRESĂ: Bd. Expoziției 1B, sector 1, București

CONTACTEAZĂ-NE !

https://plus.google.com/u/0/101209373880185081276

REPERE: Terminal Piața Presei, Piața Montreal, Romexpo Autobuz: 105, 131, 311, 330, 331, 335 / Tramvai: 41, 42 Metrou: Crângași (M1), Aviatorilor (M2), Lujerului (M3), 1 Mai (M4) CONTACT: +4-0372-120-101 / +4-0372-120-118 www.rau.ro / www.ro-am.ro / blog.rau.ro / multimedia.rau.ro relatii.publice@rau.ro / international@rau.ro / comunicare@rau.ro

UNIVERSITATEA ROMÂNO - AMERICANĂ

* Material realizat de Alexandra Enache, Departamentul de Comunicare și PR din URA

CONTACTEAZĂ-NE !

45


WWW.RAU.RO

Ghidul bobocului URA 2017-2018  

Ghidul bobocului URA in anul universitar 2017-2018 | www.rau.ro

Ghidul bobocului URA 2017-2018  

Ghidul bobocului URA in anul universitar 2017-2018 | www.rau.ro

Advertisement