Page 2

alma mater

Trāpi tieši mērķī!

Lauma Abramoviča Sadarbība starptautiskā mērogā – kā tā top?

3

Katrīna Žukova Valdis Dombrovskis. Veids, kā domāt par nākotni: labi izdarīt darbu šodien

6

Marta Rubīna Ar ko sākt, ja skolas laiks tuvojas noslēgumam un nezini, kurp doties tālāk?

7

Andra Čudare Santa Zarāne saka «jā» izaicinājumiem!

9

Gundega Preisa Jauno biologu Vecā skola Kolkā

12

Katrīna Žukova 40 gadu ilgs lolojums – deju ansamblis «Dancītis»

15

Katrīna Žukova Vairākkārtēja stipendiju ieguvēja Katrina Mertsa: «Man visu laiku ir jāmeklē, ko darīt»

18

Anete Enikova Pagriezta pasaule – raida NABA FM 95,8

21

Linda Eltermane Studijas pārsteigumu pilnajā Azerbaidžānā 24

Tuvojoties vasarai un jauno studentu uzņemšanas laikam, vidusskolu absolventiem aktuālāks kļūst jautājums par studiju izvēli. Lēmumu par izglītības turpināšanu kāds jau ir pieņēmis, mācoties vidusskolā, kāds to izdara, saņemot atestātu vai verot augstskolas durvis. Dažreiz studiju izvēle ir mēģinājums trāpīt mērķī «uz aklo». Tomēr galvenais, kas noteiks izvēles precizitāti, būs lēmuma pieņemšanā ieguldītais darbs. Tikai nedaudzi profesiju izraugās intuitīvi, un viņiem šī izvēle ir skaidra no bērnības. Pārējiem ir jāvelta laiks sevis izzināšanai, profesiju izpētei, izglītības iespēju apzināšanai. Tomēr, saprotot šī darba rezultātu – iespēju savā dzīvē strādāt profesijā, kas patīk un dod gandarījumu –, kļūst arī skaidra motivācija to darīt.

LU Preses centrs Brīvprātīgie Universitātes sporta dzīves aizskatuvē

26

Studiju programmas Latvijas Universitātē 2015./2016. akadēmiskajā gadā

28

Aktuāli notikumi Latvijas Universitātē no novembra līdz februārim

30

Latvijas Universitātes izdevums. Iznāk kopš 25.09.1922. ISSN 1691-8185. Reģistrācijas apliecība Nr. 535 © Latvijas Universitāte, 2015 Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz izdevumu obligāta Izdevumu sagatavojis: LU Preses centrs, LU Akadēmiskais apgāds Raiņa bulvāris 19–127, Rīga, LV-1586 Tālrunis: 67034329, e-pasts: info@lu.lv www.lu.lv/almamater

Šobrīd augstskolas piedāvā dažādas iespējas, kā jauniešiem atrast savām spējām, interesēm un vēlmēm atbilstošu studiju pro­grammu, kas nākotnē dos iespēju strādāt izvēlētajā profesijā. Apmeklējiet Atvērto durvju dienas, piedalieties tādos ēnu dienu pasākumos kā «Studenta kurpēs», piesakieties LU jauno speciālistu skolām, iegūstiet pieredzi kā brīvprātīgie, izziniet sevi karjeras testos – iespēju ir daudz! Izmantojiet jums piedāvātās iespējas: tas būs būtisks ieguldījums vienā no jūsu dzīves svarīgākajiem lēmumiem – par studiju izvēli.

Atbildīgās par izdevumu: Gundega Preisa, Ilona Vilcāne Rakstu autori: Lauma Abramoviča, Andra Čudare, Linda Eltermane, Anete Enikova, Gundega Preisa, Marta Rubīna, Katrīna Žukova Tulkojums angļu valodā: LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesionālās maģistra studiju pro­grammas «Rakstiskā tulkošana» studente Beāte Paula

Kādas iespējas piedāvā Latvijas Universitāte izglītības un profesijas izvēles jautājumos – par to lasiet šajā izdevumā.

Fotogrāfs: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

Savu nākotni jūs veidojat paši!

Maketētāja: Ieva Tiltiņa Korektore: Gita Bērziņa

Laila Jansone, Studentu servisa pirmsstudiju sektora vadītāja

Vāka foto: Uldis Kondratovičs

2

Žurnāls "Alma Mater". Pavasaris 2015  

How is International Collaboration Established?; Valdis Dombrovskis: Your future depends on the work you do today; Where to start, when you...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you