Page 9

UUDISED

JUUNI 2019, NR 6

9

Metsaülikoolis on fookuses tarkus

diagnostikas. Ta juhib mitut suurt uuringut, mille eesmärk on moodsal tehnoloogial põhine­ vate uute diagnostiliste testide väljatöötamine ja rakendamine meditsiinis. Kokku peab tänavusel geeni­ foorumil ettekande 18 asja­ tundjat. Näiteks on konverentsi esinejate hulgas oma valdkonna üks mõjukaimaid tippteadlasi dr Peer Bork Saksamaalt Euroopa Molekulaarbioloogia Laborist. Geenifoorumil peab ta ettekande sellest, mil viisil mõjutab mikroobide maailm meie tervist. Peale põnevate ettekannete saab geenifoorumil Dorpati kon­ verentsikeskuse fuajees tutvuda ka ettevõtete ja asutustega, kelle põhiline tegevusvaldkond on biotehnoloogia. Konverentsile saab registreeruda 10. augustini aadressil geneforum.ee.

ugusti teisel poolel arutletakse Metsaüli­ koolis Tartu Ülikooli kui Eesti rahvusülikooli 100. aastapäeva puhul tarkuse ja teadmiste üle. 21.–25. augustil Käärikul toimuvas Metsaülikoolis võetakse luubi alla ülikooli eesmärk sada aastat tagasi ja praegu. Samuti küsitakse, milliseid inimesi vajab Eesti ja maailma tööturg 2025. aastal ning kas eestlane usaldab tea­ dust. Eesti kõrgharidusjuhtide arutelul tõstatatakse küsimus, mis on praeguse kõrgharidu­ se peamised sõlmpunktid ja kuhu minna edasi. «Religiooniloolane Marju Lepajõe on öelnud, et eest­ lased on hariduse usku. Mida see aga tähendab 21. sajandil? Millises keeles ja kus me kõrg­ haridust anname või võtame? Kas meie ühikond usaldab teadust või kellele on teadust tarvis?» küsis Metsaülikooli

juhataja Triin Käpp tänavust programmi iseloomustades. Tänavuse Metsaülikooli avaloengu peab Jüri Engel­ brecht. Lektoritena jagavad oma mõtteid Rein Taagepe­ ra, Mait Klaassen, Alar Karis, Tarmo Soomere, Marju Him­ ma-Kadakas, Kai Realo, Aune Valk, Katri Raik, Raul Eamets ja paljud teised. Metsaülikool on vabatahtlik organisatsioon, mis on loodud eesmärgiga edendada arutelu­ kultuuri, vaagida ühiskondlikke probleeme ja pakkuda neile la­ hendusi ning arutleda riigi tule­ viku üle. Metsaülikool kannab endas ligi 40-aastast tradit­ siooni, mis sai alguse Kanadas Kotkajärvel aastal 1967. Eestis toimus esimene Metsaülikool 1989. aastal Käärikul. Metsaülikooli saab registreeruda kodulehel metsaylikool.ee. Kohtade arv on piiratud.

ILLUSTRATSIOON: METSAÜLIKOOL

A

Profile for Universitas Tartuensis

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

Advertisement