Page 6

6

UUDISED

JUUNI 2019, NR 6

Kogukonnad muutuste keerises FOTO: PEETER SÄÄLIK

MULLU TULI TARTUSSE AASTAKONVERENTSILE ÜLE 200 VENEMAA JA IDA-EUROOPA UURINGUTE ASJATUNDJA.

jutanud territoriaalkonfliktidest, USA välispoliitikast, kriitilisest geopoliitikast üle 75 artikli ja 23 raamatupeatükki. Tema värskeim raamat on uurimus Venemaa invasioonist Geor­ giasse ja Ukrainasse ning neid puudutavatest asjaoludest. Toal uurib praegu tänu teadus­

«OmaMood» nihutab pärimuse piire

7.

juunil esitletakse Eesti moefestivalil (EFF) toimu­ val moeetendusel Eesti Rahva Muuseumis konkursi «Oma­ Mood» parimaid töid. TÜ Viljandi kultuuriakadee­ mia rahvusliku käsitöö osakon­ na juhataja Ave Matsini sõnul pakuti tänavusel konkursil väga

mitmekülgseid ideelahendusi. See suurendab kogu «Oma­ Moe» meeskonna ja kultuuri­ akadeemia tekstiiliosakonna indu seda valdkonda jõudsalt edasi arendada. «Kõige rõõmustavam oli suur huvi rahvuslikku käsitööd austava moekonkursi vastu,

grandile Venemaa kaheksa naabri geopoliitilisi hoiakuid. Teine konverentsi peaesi­ neja on Pittsburghi Ülikooli professor Nancy Condee, kes juhib sealset Venemaa, IdaEuroopa ja Euraasia uurin­ gute keskust. Condee räägib 10. juunil suveräänsuse lõpust

FOTO: OMAMOOD

eljas rahvusvaheline Venemaa ja Ida-Euroopa uuringute aastakonverents toob Tartusse identiteedi ja suveräänsuse asjatundjad. 9.–11. juunini peetav konve­ rents kannab alapealkirja «Kogu­konnad muutuste kee­ rises. Identiteet ja suveräänsus teisenevas maailmas». Moraalse ja poliitilise, kultuu­ rilise ja kodaniku-, rahvusliku, kohaliku, piirkondliku ja üleilmse kogukonna küsimused tekitavad nüüdisajal palju kõneainet. Sa­ geli keskenduvad need arutelud riikide suveräänsusele ning muu hulgas kerkivad esile sellised teemad nagu riiklik iseseisvus, kontroll, vastastikune sõltuvus, vähemused ja sisseränne. Tänavuse konverentsi avab 9. juunil Virginia osariigi ülikooli Virginia Techi professor Gerard Toal loenguga «Atlanticism and Empire». Professor Toal on kir­

FOTO: ANDRES TENNUS

N

Profile for Universitas Tartuensis

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

Advertisement