Page 49

TEATED

JUUNI 2019, NR 6

TÜ muuseumis on avatud rahvus­ü likoolile pühendatud NÄITUS «Ideaalide Eesti. Sada aastat otsinguid».

Muuseumi aastanäitusel vaadeldakse 1920. aastatest saati toimunud sündmusi, mis on mõjutanud Eesti riiki ja

49

ülikooli. Rahvusülikooli kaudu tõstetakse esile meie rahvus­ liku mõtte arengulugu ja selle ideaalide Eesti.

TUNNUSTUSAVALDUSED TÜ aumärgi ja tänukirjaga tunnustati 55. sünnipäeval kliinilise meditsiini instituudi naistekliiniku spetsialisti MAIRE ALNEKIT. TÜ tänukirja pälvisid 70. sünni­ päeval sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi funkt­ sionaalse morfoloogia teadur KARIN ALEV, 65. sünnipäeval haridusteaduste instituudi õpetajate seminari algõpetuse dotsent ANU PALU ning bioja siirdemeditsiini instituudi anatoomia osakonna inimese anatoomia vanemassistent HANNES TOMUSK , 60. sünni­ päeval sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi võimle­ mise didaktika assistent INGA NEISSAAR ning raamatukogu kogude arenduse osakonna raamatukoguhoidja KAJA KRUUS , 50. sünnipäeval füüsika

instituudi jurist ANNE LUIKRISTIKIVI ; tänukirja pälvisid ka 2019. aasta Balti informaa­ tikaolümpiaadi korraldajad TARGO TENNISBERG , AHTO TRUU ja HENO IVANOV.

TÜ aumärgi ja tänukirja pälvis füüsika instituudi raamatukogu juhataja TIIA PUUSEPP.

TÜ väikese medali pälvisid ge­ noomika instituudi haldur AIN LAVING ja insener IMMAR PUUN .

TÜ tänukirja pälvisid eesti ja üldkeeleteaduse instituudi soome-ugri keelte foneetika teadur NIINA AASMÄE , eesti keele vanemteadur, emeriit­ dotsent REET KASIK , eesti murrete teadur, emeriitdot­ sent ELLEN NIIT ning ungari leksikograafia teadur, emeriit­ dotsent TÕNU SEILENTHAL; sotsiaal- ja haridusteaduste valdkonna dekanaadi kaug­ koolituse koordinaator MAIE KEEK ning Pärnu kolledži direktor HENN VALLIMÄE ; füüsika instituudi vanemteadur PEEP ADAMSON , insenerid JELENA ASARI ja ENE UUSTARE , elektroonik TÕNU ASU, konsultant AHTI NIILISK ning lukksepp LEO VISBERG .

65

60

Ülikool tunnustas ka järgmisi endiseid töötajaid. TÜ väikese medali ja tänukirja pälvisid maailma keelte ja kultuuride kolledži saksa keele lektor NIINA LEPA , Viljandi kultuuriakadeemia teadus- ja loometöö metodoloogia ning sotsiaalpedagoogika dotsent LEMBIT ÕUNAPUU ning kliinilise meditsiini instituudi emeriitdotsent SIRJE KAUR .

ÕNNITLUSED

80

TÕNU MÖLS ,

loodus- ja täppisteaduste valdkonna emeriitdotsent – 12. juuni

70

TÕNIS KRIPSON ,

inimese anatoomia õppetooli laborant – 14. juuni VIRVE VALL , raamatupidaja – 19. juuni

MARGOT PEET­SALU,

kirurgiliste haiguste dotsent – 12. juuni TEET ÖRD, kondensaine teooria professor ja labori­ juhataja – 18. juuni JAAN ELKEN , humanitaar­ teaduste ja kunstide valdkonna emeriitprofessor – 27. juuni

HELI VÄÄRTNÕUJÄRV, orgaanilise

keemia õppetooli spetsialist – 11. juuni MALLE AVARLAID, hamba­ arstiteaduse instituudi laborant – 26. juuni ANNE KULL , süstemaatilise usuteaduse professor – 30. juuni

Profile for Universitas Tartuensis

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

Advertisement