Page 41

ELUKOOL

41

FOTO: ERAKOGU

FOTO: PIXABAY.COM

JUUNI 2019, NR 6

FOTO: PIXABAY.COM

TOETAVAD KOLLEEGID ON NOORE ÕPETAJA JAOKS OLULISED.

MATEMAATIKA PUHUL ON HEA STABIILSUS: RUUT ON IKKA RUUT JA PINDALA ARVUTAMINE KA EI MUUTU.

kui varem, sest seda, mis tunnis toimub, juhin mina. Kui olin õpilane, leidsin õpe­ tajat kuulates end sageli mõt­ lemast, kas seda teemat poleks lihtsam seletada niimoodi või toda ülesannet parem lahenda­ da naamoodi. Ilmselt nendest mõtetest ning ülesannete lahenduskäikude selgitamisest klassikaaslastele saigi alguse minu soov olla klassi ees. Nüüd alustan hommikuid tahvli ees juba neljandat õppe­ aastat. Vastupidi sellele, mida tundsin mitme aasta eest, meel­ dib mulle klassi ees olla. Mulle meeldib näha oma õpilaste sil­

mis sära, kui miski õnnestub – siirast rõõmu näiteks selle üle, kui nad on juba kümme minutit pusinud ühe ülesande kallal ja see lõpuks õnnestub. SÄRA SILMIS Matemaatikaõpetajana meeldib mulle loomulikult näha sära õpilaste silmis eriti mate­ maatikatunnis, kuid väga hea meel on ka siis, kui neil läheb hästi mujal, olgu siis mõne muu aine kontrolltöös, treeningul, esinemisel või mõnes muus tegemises. Teiseks meeldib mulle väga ka see, et näen oma tundides nii

MATEMAATIKA TUNDUB PALJUDELE KUI VÕÕRKEEL.

palju erilisi ja omamoodi an­ dekaid inimesi. Kõik õpilased on erinevad ja nende õpetajana saan veidigi nende edasisele kujunemisele kaasa aidata. Matemaatika võlu peitub minu arvates osaliselt selles, et erinevalt teistest aine­t undidest õpetatakse seda enamasti taseme­r ühmades. Terve klassi­ täis lapsi läheb edasi peaaegu samas rütmis, mis teeb tunni tempo ühtlaseks. See annab võimaluse kohan­dada tunni käiku kõigi järgi, sest tavalises klas­ sikomplektis kipub kõige kiirema ja veidi aeglasema

Profile for Universitas Tartuensis

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

Advertisement