Page 40

40

ELUKOOL

JUUNI 2019, NR 6

Amet, mis hoiab alati koolis Et kõik ausalt ära rääkida, peaks alustama sellest, kuidas ma gümnaasiumi lõpetades üldse ei tahtnud õpetajaks saada. Minu soov oli õppida ülikoolis «puhast matemaatikat». ANNE-MAI LIIGAND TÜ haridusteaduste instituudi vilistlane

Ü

ks semester hiljem, pärast arvukaid prak­ tikume ja seminare, sain aru, et «puhas matemaa­ tika» pole siiski see, mis mu südame kiiremini põksuma paneb. See ei tähenda, nagu poleks matemaatika mulle meeldinud. Meeldis ikka. Nii otsustasingi vahetada loodusteadused hari­ dusteaduste vastu ning kesken­ dusin hoopis matemaatika- ja füüsikaõpetajaks saamisele. Ei läinudki kaua, kui sain oma esimese erialase tööpak­ kumise: olin asendaja pikemat aega haige olnud õpetajale. Asendusõpetajatöö, mida tegin väljaspool Tartut asuvas

koolis, ei tähendanud, et enda õpingud jäid unarusse. Pidin mahutama oma graafikusse nii kooli matemaatikatunnid kui ka ülikooli loengud, seminarid ja praktikumid. Alguses tundus küll, et enda tegemiste jaoks aega ei jäägi, kuid sain hakkama. Kõige ras­ kem hetk oli ilmselt hommikul. On ikka vaks vahet küll, kas kuulad kell 8 loengut või annad kell 8 tundi. Kui loengus võid natukenegi unine olla ja õppejõu jutu kõrvale rahulikult kohvi juua, siis õpilastele unise peaga tundi ei anna. Õige pea mõistsin siiski, et mõlemat – õpetamist ja enda õppetööd – ma korraga hästi teha ei suuda ja pean ühest loobuma. See oli raske valik: ei taht­ nud jätta haridusteed pooli­ kuks, et hakata kohe õpetama,

ega hüljata ka oma õpilasi, et keskenduda õppimisele. Valisin siiski enda harimise, et olla tulevikus veel parem õpetaja, ning lõpetasin asendusõpetaja­ töö. Juba aasta hiljem helistati mulle samast koolist, sest töölt lahkunud matemaatikaõpetaja asemele oli vaja uut. JUHIN TUNDI Siis saigi minust päriselt õpe­ taja. Nagu eelnenud 17 aastast koolipingis ja tohutust hulgast koolis veedetud tundidest ei oleks piisanud – valisin endale ameti, mis hoiab mind kogu aeg koolis, nüüd aga teistmoodi

Profile for Universitas Tartuensis

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

Advertisement