Page 29

ETTEVÕTLUS

29

FOTO: ERAKOGU

JUUNI 2019, NR 6

LAUAMÄNG ON HEA VIIS, KUIDAS LAPSED JA VANEMAD SAAVAD RÄÄKIDA INTERNETIOHTUDEST.

jääb see aga keeruliseks ja nii nuputas ta tükk aega, mida teha selleks, et anda digitarkust ka noorematele. Kord ütles üks õpilane Pou­ delile tunnis, et esimest korda elus rääkis ta arvutimängudest täiskasvanuga. «Arvutimän­ gud võtavad tihtipeale suure osa laste päevast ja seal võib ette tulla igasuguseid sekeldusi, näiteks viirused, petuskeemid

ja küberkiusamine. Neid mu­ resid ei ole lastel aga kellelegi kurta, sest kui öelda emaleisale, on nende sage lahendus mängimist piirata. Lapsed pigem ei räägigi oma muredest, kui nad saavad karistada,» tõdes Poudel. Tunde andes on ta näinud, kui palju lapsed tegelikult soovivad, et lapsevanemad tunneksid huvi nende tege­

miste vastu virtuaalmaailmas. Ka emad-isad on mures selle pärast, millega nende lapsed internetis tegelevad, ja oma sõnul sooviksid teada, kui seal on probleeme. Lapsevanemate jaoks on küll välja töötatud mõningaid digi­ maailmas toimimise juhendeid ja abistavaid materjale (näiteks veebi­lehed ­targaltinternetis.ee ja ­­suurimjulgus.ee), kuid

Profile for Universitas Tartuensis

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

Advertisement