Page 23

AKTUAALNE

JUUNI 2019, NR 6

«Raske on seletada ka muid kultuurispetsiifilisi asju, mille tausta me ei pruugi ise tunda. Teame küll, et nii tehakse või öeldakse, aga miks? Näiteks küsiti, miks vanasti leiva peale rist tehti,» rääkis Roomäe. Vahel küsitakse ka õppetöö­ väliseid küsimusi. Kui on vaja uude kohta minna, küsitakse igaks juhuks üle, kuidas sinna jõuda. Kui üks Hiina noor plaanis minna vabatahtlikuks loomade varjupaika, uuris ta aga selle kohta, kuidas varjupaigaga kõige paremini kontakti võtta. ÕPIVAD HOOLEGA TEOORIAT Üliõpilased saavad noorte hiinlaste juhendamise eest aine­punkte. Mitu neist on pea­ le õpetamiskogemuse saamise huvitatud ka hiina keelest ja kultuurist ning sellest, kuidas teisest keele- ja kultuuriruu­ mist pärit inimesed eesti keelt õpivad. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse viimasel kursusel õppiv Svea Tarkin kirjutas sel teemal lausa bakalaureusetöö. «Tahtsin uurida eesti keelt võõrkeelena õppijaid, aga mul ei olnud valimit. See oli hea võima­ lus, millest kinni haarata. Tegin meie Hiina rühmaga pildikirjel­ duskatseid ja uurisin, kuidas nad kasutavad käändeid,» tutvustas Tarkin oma tööd. Maarika Terali sõnul pais­ tavad hiinlased teoorias päris tugevad olevat ja õpivad kõik keelereeglid hoolega selgeks. Näiteks on nad juhendajate käest küsinud täpsustavaid küsimusi ja põhjendusi mõne grammatikaõpiku näidete koh­ ta. Suhtlemine on nende jaoks aga raskem.

«Tundub, et Hiinas õpitakse keeli natuke teistmoodi: nad õpivad grammatikareeglid hoolega ära ja püüavad neid ülesannetes rakendada. Sellega,

23

maalaste jaoks liiga keerulised. Pekingist pärit Yuao Zhang kasutab näiteks nime Avo, sest sellel on tema hiina nimega sarnane hääldus.

RASKE ON SELETADA KULTUURISPETSIIFILISI ASJU, MILLE TAUSTA EI PRUUGI KA JUHENDAJAD ISE TUNDA.

kuidas mingeid vorme suuliselt igapäevaelus kasutada, peavad nad vaeva nägema,» ütles Teral. Loengute, praktikumide ja juhendatud iseseisva õppimise kõrval pakutakse hiinlastele kultuuriprogrammi. Koos on käidud Soomaa rahvuspargis, Tallinna vanalinna uudistamas ning Eesti Rahva Muuseumis kohaliku ajaloo ja kunstiga tut­ vumas. Samuti käidi õppeaasta jooksul kinos ja teatris eesti filme ja lavastusi vaatamas. Eesti kultuuri ja igapäevaelu kohta on teinud noored hiinla­ sed toredaid tähelepanekuid. «Näiteks jäi neile mulje, et eestlased ei kasuta vihmavarju ja tõmbavad saju korral ainult kapuutsi pähe. Suur osa keva­ dest on seekord nii kuiv olnud, et nad lihtsalt ei sattunud vih­ mavarjudega inimesi nägema,» muigas Teral. HIINLASTEL EESTI NIMED Kõigil Hiina õppuritel on ka eesti nimi: rühmas on näiteks Paavo, Hille, Toomi, Marit ja Juudit. Kõik nimed valiti juba Hiinas eesti keelt õppima asudes koos õpetajatega eesti kirjandusteostest. Nii teevad nad endaga suhtlemise eestlas­ te jaoks lihtsamaks, sest hiina nimed on nende arvates välis­

Hiina on huvitatud Euroopa riikidega suhete tihendamisest ning toetab seepärast keeleõpet riiklikult. Näiteks BISU-s on noorte sihtriikidesse saatmine õppe tähtis osa, et nende keele­ taset veelgi parandada. «Pärast aastat meie juures lähevad nad aastaks Hiinasse tagasi. Pärast seda peaksid nad as­ tuma Tartu Ülikooli põhiõppes­ se, et õppida bakalaureu­se­­­­tasemel eesti keelt. Selleks püüamegi nende keeletaseme nii kõrgele viia, et nad saaksid eestlastega võrdsel alusel sisseastumisega hakkama,» seletas Teral. Kui koostöölepet uuenda­ takse, saabub juba pooleteise aasta pärast siia eesti keelt õppima uus rühm Hiina noori, kes vajavad kohalikke juhenda­ jaid. Svea Tarkin ja Kärt Roo­ mäe soovitavad seda võimalust kindlasti kasutada. «Teistsuguse kultuuri esindajad tulevad meile n-ö koju kätte – see on suurepärane võimalus saada hiinlasi õpeta­ des ise nende keele ja kultuuri kohta rohkem teada! Kindlasti annab see juurde palju teadmi­ si mitte ainult Hiina, vaid ka Eesti ja meie emakeele kohta,» kinnitas Roomäe. • Loe täispikka artiklit veebist: www.ajakiri.ut.ee.

Profile for Universitas Tartuensis

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

Advertisement