Page 21

AKTUAALNE

JUUNI 2019, NR 6

21

HIINA NOORED ON KÄINUD KA EESTI RAHVA MUUSEUMIS KOHALIKU KULTUURI JA TAVADEGA TUTVUMAS.

Üliõpilased õpetavad hiinlastele eesti keelt Sel aastal on mitu Tartu Ülikooli üliõpilast juhendanud praktika ajal Hiina õppureid, kes lihvivad oma keeleoskust, et tulla paari aasta pärast TÜ-sse eesti keeles õppima.

MERILYN MERISALU merilyn.merisalu@ut.ee

T

artu Ülikool sõlmis eelmisel aastal noorte hiinlaste õpetamiseks koostöölepingu Beijing Inter­ national Studies Universityga (BISU). See on üks kahest Pe­ kingi ülikoolist, kus õpetatakse eesti keelt. Hiinast pärit üliõpilasi on TÜ-s varemgi õppinud, kuid

seekord juhendatakse juba sealseid gümnaasiumiõpi­ lasi. Seitsme aasta pikkuse programmi üks osa on nende keeleaasta Eestis. Peale keeleloengutes ja prak­ tikumides osalemise õpivad hiinlased iseseisvalt ning selles toetavad neid TÜ üliõpilased oma praktika käigus. Praktikat koordineerib eesti keele võõr­ keelena lektor Maarika Teral. «Hiinas on tava lahendada koduseid ülesandeid ühiselt

kellegi toetusel. Pakume neile igal nädalal 20 tundi sellist aega. Meie üliõpilased vastavad nende küsimustele, kontrol­ livad ülesandeid ja on igati valmis toetama keeleõpet ka muud moodi,» rääkis Teral. Juhendajad leiti eesti ja inglise filoloogide hulgast, kui otsiti aktiivseid eesti keele os­ kajaid, kes oleksid huvitatud ka õpetamiskogemuse saamisest. Praegu aitab 11-t Hiina õppurit kaheksa üliõpilast.

Profile for Universitas Tartuensis

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

Advertisement