Page 1

November 2013 nr 10 (2421) • Tartu ülikooli ajakiri

Selles numbris: lõpule jõuab suurim teadusrahastuse programm väitekiri: interneti võimalused ja ohud Universitas tartuensise sünnist ajalehena möödub 65 aastat

Kas teadlase märkmik on avalik?

Profile for University of Tartu

UT november 2013, nr 10  

Universitas Tartuensis Tartu ülikooli ajakiri November 2013, nr 10

UT november 2013, nr 10  

Universitas Tartuensis Tartu ülikooli ajakiri November 2013, nr 10

Advertisement