K2&D3

Page 1

VITAMIN K 2 + D3 Hva vet vi om vitamin K2 fra forskning og hvorfor er dette vitaminet så viktig? Vitamin K2 et vitamin som vi selv produserer i kroppen. Det lages ved fermentering og finnes i en del matvarer, spesielt i fermentert mat. Hvis vår tarmflora hadde vært helt intakt, og vi hadde spist helt optimalt, er det en god sjanse for at vi hadde hatt nok av dette vitaminet. Imidlertid, så viser undersøkelser i USA at rundt 80% av befolkningen har mangel på dette vitaminet. Forskere her til lands har uttrykt at det er mulig at vi har tilsvarende tall her. Når man tenker på helsen til skjelettet vårt, er det nok næringsstoffene kalsium og D-vitamin som vi tenker på først. Men det er flere ting som er avgjørende for tilstanden til skjelettet. Vi vet at magnesium, fosfor og en rekke andre faktorer er viktige. Senere tids forskning viser at K2 har en rekke fordeler i seg selv, og at den også jobber synergisk med de andre næringsstoffene og øker effekten av dem. Hva sier forskningen om vitaminet? Vi har i denne brosjyren hentet informasjon fra forskning og informasjon som er tilgjengelig på nett.  K2 kan motvirke tap av beinvev ved blant annet betennelser. Studier viser at K2 hadde en oppsiktsvekkende positiv effekt på osteoblaster, som er ansvarlige for å danne og vedlikeholde beinvevet. Betennelsesceller får nedsatt aktivitet når man tilfører K2.  Studier fra UiO viser at K2 potensielt reduserer beintap ved kroniske betennelser, som leddgikt, slitasjegikt, betennelser i leveren relatert til fedme eller febertilstander der betennelsescellene i kroppen sender ut signaler som kan bryte ned beinvevet.  Man fant ut at K2 beskytter beincellene slik at de kan fornye bein på tross av en langvarig eksponering for betennelsesceller og/eller signalene de sender ut.


 K2 kan beskytte mot åreforkalking. De elastiske cellene i blodårene, fibroblastene blir påvirket av betennelser og kan begynne å nedfelle kalk som kan gi uønsket åreforkalking. Tilførsel av K2 kan forhindre dette.  K2 binder seg via en proteinreseptor til DNA i genene våre og påvirker genuttrykket i mange forskjellige celletyper i kroppen vår. Studier har vist at omtrent alle kroppsvev blir påvirket, som hjernen, lever, nyrer, muskel, tarm m.m., i tillegg til beinvev og bløtvev. K2 hjelper kroppen å fjerne kalsiumet fra bløtvev og dirigere det ut til skjelettet. Bein er et levende vev. Kalsium sirkuleres kontinuerlig inn og ut av beina ved hjelp av spesialiserte celler.  Det er derfor grunn til å tro at K2 (som vitamin A og D) har mange gunstige effekter i tillegg til de som er kjent.  K2 har vært i fokus når det gjelder forskning på forebygging av kreft, spesielt i leveren, revmatoid artritt og Parkinson.  K2 jobber også synergisk med en rekke andre næringsstoffer, inkludert kalsium og D vitamin  Når du tar vitamin D, lager kroppen flere av de vitamin K2-avhengige proteinene, som vil flytte kalsiumet rundt. De har en rekke potensielle helsefordeler. Men inntil K2 kommer inn for å aktivere disse proteinene, blir ikke helsefordelene realisert. Når du tar vitamin D, oppretter du en økt etterspørsel etter K2. Vitamin D og K2 arbeider sammen for å styrke skjelettet og forhindre forkalkninger.  Vi har lenge fått beskjed om å ta kalsium for osteoporose, samt vitamin D, som vi vet er nyttig. Men flere studier som kommer ut viser at økt inntak av kalsium kan forårsake flere hjerteinfarkt og slag. Det har skapt forvirring rundt hvorvidt kalsium er trygt eller ikke. Men med mindre vi tar hensyn til K2, vil vi aldri riktig forstå de helsemessige fordelene av kalsium eller vitamin D. Det er det som holder kalsium på rett plass. Husk at magnesium også er svært viktig for opptaket av kalsium til cellene. Det er viktig at vi har en balanse mellom faktorer som magnesium, kalsium, vitaminene K2 og D3. Det er viktig at hvis du tar D3 så bør du også ta K2.

Hva slags type K2 bør vi bruke? Vitamin K2, også kalt menaquinone, produseres av visse bakteriestammer som finnes i tarmslimhinna. MK-7 (menaquinone 7), er av mest vanlige langkjedete formene som finnes i fermentert mat. Dette er den naturlige formen av K2 du


bør kikke etter i supplementer. Siden dette er et naturlig vitamin, produsert av bakterier ved fermentering har det flere fordeler: Det holder seg i kroppen lengere og har en lengere halveringstid, slik at det holder å ta en dose en gang om dagen.

Hva vet vi om Vit D? Et utdrag av tilgjengelig informasjon om Vitamin D:  En av vitamin D sine viktigste funksjoner er å opprettholde riktig konsentrasjon av kalsium og fosfat i plasma. Denne funksjonen foregår primært i tarmen hvor vitamin D stimulerer til oppsugning av kalsium  En studie utført med 2069 deltaker over 3 år viser at menn med høyere vitamin D status, hadde høyere nivåer av fritt testosteron. Dette tror forskerne skyldes at vitamin D hemmer prosessen med aromatisering hvor testosteron omdannes til østrogen. Forskerne tror også at vitamin D forbedrer følsomheten av reseptorer på celler i androgene kjertler som frigjør testosteron.  Redusert risiko for Multippel Sklerose  Redusert risiko for å utvikle flere krefttyper  Mindre sjanser for å få influensa  Mangel på D-vitamin kan gi reduserte østrogennivåer hos kvinner og redusert testosteronnivåer hos menn. Dette kan gi nedsatt sexlyst. Reduserte nivåer av testosteron kan gi depresjon, angst og irritasjoner.  Optimal vitamin D status er sterkt assosiert med redusert risiko for tidlig død i mange industriland. Mange studier og metaanalyser viser til dette.  Metaanalysen viste assosiasjoner av redusert tidlig død hos deltakerne som hadde optimal vitamin D status.

OSTEROPOROSE - BEINTETTHET Vi vet at mange som bruker K2-D3 gjør dette fordi de har osteoporose. Vi minner om at vår Bone Support, er et produkt som inneholder svært lett opptakelig magnesium, kalsium og andre mineraler med betydning for beinhelsa vår. Disse to produkter har en god synergieffekt.


Vi vil også minne om at det ikke er slik at man enten har osteoporose eller så har man det ikke. Beintettheten avtar etter hvert som vi blir eldre og gradvis underbygges beinstrukturen. Vi trenger ikke vente til man knekker et bein for å gjøre noe. Man kan også på dette området forebygge og derved unngå skader. Vedlikeholdsdoser av de ovennevnte produkter er en måte man kan skyve dette problemet foran seg, eller unngå det. I tillegg er det viktig å ta høyde for andre faktorer som har med beinhelsa å gjøre:  Trening styrker skjelettet. Dette gjelder spesielt styrketrening.  Å opprettholde en høy pH i kroppen er også viktig. Surhet tapper skjelettet, da kroppen bruker mineraler vi har lagret i skjelettet for å øke pH i blodet. Unngå derfor drikker med lav pH, som brus, sukkerholdige drikker, visse juicetyper.  Sørg for et alkalisk kosthold.  Sist men ikke minst. Store deler av skjelettet består av proteinfibrer (kollagen). Sørg for en optimal proteinnedbryting. Som alt annet i kroppen vår, så avhenger også vårt skjelett av at fordøyelsen er best mulig.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.