Page 1

UiS Alumni Vil du holde kontakten med tidligere studievenner og med ditt gamle studiested? Universitetet i Stavanger har etablert et alumninettverk – et faglig og sosialt nettverk for deg som har studert ved UiS eller ved en av de høgskolene som dannet grunnlaget for dagens universitet.

En alumn eller alumnus er en som har studert ved et universitet/høgskole


Velkommen tilbake

”Du er viktig for oss. Vi vil gjerne ha deg med i vårt nettverk for tidligere studenter. Dine erfaringer fra arbeidslivet kan hjelpe oss å fornye og utvikle våre utdanninger og forbedre vår kontakt med arbeids- og samfunnslivet”. Aslaug Mikkelsen, rektor

Om Universitetet i Stavanger

UiS har et utstrakt samarbeid med arbeidslivet på ulike områder innenfor offentlig og privat sektor. Samarbeidet omfatter både studenter og ansatte. På UiS kan du ta videre utdanning og påbygningsstudier. Vi har bachelor- og mastergrader innen:

UiS tilbyr forskerutdanning innen åtte fagområder:

teknisk-naturvitenskaplige fag økonomiske fag hotell- og reiselivsfag medie-, kultur- og samfunnsfag musikk og dans språk og litteratur historie og religion lærerutdanninger helse- og sosialfag

biologisk kjemi informasjonsteknologi ledelse lesevitenskap offshoreteknologi petroleumsteknologi risikostyring og samfunnssikkerhet spesialpedagogikk

For mer informasjon om studietilbudene, se: www.uis.no Universitetet har også et omfattende tilbud innen etter- og videreutdanning ved UiS Pluss. For mer informasjon, se: www.uis.no/pluss

http://alumni.uis.no


UiS Alumni er universitetets nettverk for tidligere studenter Du som har studert ved Universitetet i Stavanger eller ved en av de høgskolene som dannet grunnlaget for dagens universitet, er velkommen i nettverket som du finner på http://alumni.uis.no Medlemskap er gratis. Er du med i alumninettverket kan du: holde kontakt med venner og kjente fra studietiden holde kontakt med fagmiljøet få tilbud om aktuelle seminarer og konferanser innen ditt fagfelt følge med på etter- og videreutdanningstilbudene våre invitere til kulltreff, jubileer eller motta invitasjon til dette få faglig oppdatering generelt ha tilgang til et diskusjonsforum på nettet selv tilby deg å være mentor eller finne deg en mentor/karriereveileder få informasjon om ledige stillinger få oversikt over jobbkandidater til egen bedrift ha faglig utveksling medlemmene i mellom legge ut lenke til egen hjemmeside få aktuelle nyheter fra universitetet innen ditt fagområde

Velkommen i alumninettverket! For registrering, gå inn på http://alumni.uis.no Til høyre i toppmenyen finner du knappen ”Bli med”

http://alumni.uis.no


Heidi Bowitz, Jørpeland

Studerte kultur og mediefag (1995–97), praktisk pedagogikk, allmennfag, deltid (2000–02), tok videreutdanning i forming for lærere (2001–02) og engelsk fordypning (2007–08). Adjunkt på ungdomstrinnet, Forsand skule.

”Via alumninettverket kan jeg søke etter gamle studiekamerater, bl.a. for å arrangere jubileer og kullsamlinger. Jeg får også nyheter på de ulike fagområdene mine” Lasse Berg Andersen, Stavanger

Tok master i petroleumsteknologi (1990–92) og Ph.D. i risikostyring og samfunnssikkerhet (1992–95). Førsteamanuensis på Universitetet i Stavanger, Teknisk-naturvitenskaplig fakultet, med ansvar for satsningen på risikostyring i bank- og finansnæringen.

”Jeg bruker nettverket til å følge med på hva kollegaene mine holder på med og setter pris på e-postene med nyheter på mitt område” Trine M.T. Skorpen, Oslo

Har studerte økonomi & administrasjon (1986–88), hotelladministrasjon (1989–91) og Service Management (1991–92). Startet opp Vinetum AS i Norge for 2,5 år siden og er daglig leder. Importerer vin & sprit fra hele verden til bl.a. Vinmonopolet og hotell- og restauranter.

”UiS Alumni gir meg muligheten til å komme i kontakt med gamle studiekamerater, tidligere kollegaer og venner man ikke har hatt kontakt med på mange år. I vår bransje må vi forholde oss til strenge alkohollover og regler for blant annet salg og markedsføring. Dette gjør at nettverksbygging blir veldig viktig for kommunikasjon og merkevarebygging”. Marit Teigland, New Orleans

Tok master i internasjonal hotell- og reiselivsadministrasjon (1990-96). Vice President, Sodexho Remote Sites.

“Jeg er med i nettverket av flere grunner. Det er flott å holde kontakt og følge med på hvor tidligere medstudenter beveger seg. Jeg synes også det er viktig å holde ved like en link til studiemiljøet (Hotellhøgskolen) hvor jeg hadde fantastisk flotte år. Det inspirerer – og jeg ønsker å gi noe tilbake.”

http://alumni.uis.no

UiS Alumni  

Informasjonsbrosjyre