Page 1

Univé Watersportverzekering

Univé Watersportverzekering

Univé, een betrokken vereniging Lid zijn is z’n geld meer dan waard Univé Verzekeringen werkt als een

adviezen en snelle en betrouwbare

vereniging zonder winstoogmerk.

service. Vanuit maatschappelijke

We helpen onze leden met schade-,

betrokkenheid stimuleert Univé

zorg- en levensverzekeringen,

preventieve maatregelen op het

financiële diensten en hypotheken.

gebied van verkeersveiligheid en

Hierbij kunt u rekenen op duidelijke

gezondheidszorg.

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Onbezorgd genieten op het water met de watersportverzekering van Univé

1011.02.11

Univé is hoofdsponsor van sc Heerenveen.

Univé Verzekeringen Postbus 15 9400 AA Assen

www.unive.nl


Univé Watersportverzekering

De watersportverzekering van Univé: voor onbezorgd vaarplezier

Uw boot is uw hobby en daarom bent u zuinig op uw boot. Als u een dagje gaat varen of met de boot op vakantie gaat, kan er wel eens iets mis gaan. En dan is het een plezierige gedachte dat u goed verzekerd bent.

Op het water zit een ongeluk in een klein hoekje. Slecht weer, blikseminslag of een aanvaring in de haven. Er kan zo maar iets gebeuren. Met de watersportverzekering van Univé voorkomt u onaangename verrassingen.

2

3


Univé Watersportverzekering

Kies uw verzekering Bij de watersportverzekering van Univé

transport of vervangend vakantieverblijf.

kunt u kiezen voor alleen een WA-verzeke-

Natuurlijk is met de uitgebreide verzeke-

ring of een uitgebreide verzekering.

ring ook de aansprakelijkheid voor schade aan anderen verzekerd.

WA-verzekering Met de WA-verzekering bent u verzekerd

Verzekeringsadvies

als u met uw boot schade toebrengt aan

Heeft u een zeilboot met meer dan 16 m2

anderen. U bent tot een bedrag van

zeiloppervlakte? Of is uw boot uitgerust

€ 680.670,– voor aansprakelijkheid

met een motor vanaf 4 pk vermogen?

verzekerd.

Dan adviseren wij u om tenminste een WA-verzekering af te sluiten. De Univé

Uitgebreide verzekering

Aansprakelijkheidsverzekering voor par-

Met de uitgebreide verzekering verzekert

ticulieren verzekert alleen de schade die

u diefstal en schade aan uw eigen boot.

u met uw boot toebrengt aan anderen,

Bijvoorbeeld schade door storm, brand of

als uw boot minder motorvermogen of

een aanvaring. En kosten voor bijvoorbeeld

zeiloppervlakte heeft.

Vergoeding van schade en kosten

WA-verzekering

Uitgebreide verzekering

Extra dekking voor inboedel

dan kunt u uw inboedel en de uitrusting

Een hogere dekking voor de inboedel is

meeverzekeren.

ook mogelijk. Voor slechts € 12,50 per

Inboedel

inboedel meeverzekeren.

Diefstal, vermissing en joy-varen

De inboedel van boten met een kajuit

Inbraak

en open zeilboten is gratis meeverzekerd

Uitrusting

Aanvaring

tot een bedrag van 20% van de huidige

Alle standaard nautische uitrusting die

Storm, hagel

nieuwwaarde van uw boot. Zo is bijvoor-

nodig is om met de boot te kunnen varen,

Brand, blikseminslag, ontploffing

beeld inboedel verzekerd die bij een

behoort tot de scheepsuitrusting van uw

Schade aan inboedel

inbraak gestolen wordt uit uw boot of

boot. U kunt dit meeverzekeren op de

Alle andere van buiten komende onheilen zoals zinken, stranden,omslaan enz.

uit een afgesloten bergruimte aan de

watersportverzekering. Dan moet u de

wal. Onder de inboedel van een boot

waarde van deze uitrusting optellen bij

valt bijvoorbeeld kleding, linnengoed,

de waarde van uw boot.

Kosten

4

Als u de uitgebreide verzekering kiest,

€ 1.000,– nieuwwaarde kunt u extra

Schade Schade aan anderen

Uitgebreide verzekering

Bergings-, lichtings- en opruimingskosten en hulploon

Bewakings- en vervoerskosten naar schadehersteller

boeken en keukengerei. Kostbaarheden

Transportkosten naar Nederland van uw boot

en waardepapieren zijn niet verzekerd

Terugreiskosten verzekerden naar Nederland

met de watersportverzekering.

Huurkosten ander vakantieverblijf

■ 5


Univé Watersportverzekering

De premie

6

Basis schadevergoeding

hoger eigen risico van € 159,– of € 227,–.

De premie voor de Univé Watersport­

informatie? Neem dan contact op met

Bij totaal verlies wordt de schadevergoe-

Dit levert u een premiekorting op. Heeft

verzekering is onder andere afhankelijk

het Univé kantoor bij u in de buurt.

ding berekend op basis van de dagwaarde.

u een catamaran, trimaran, één- of

van de waarde van de boot, het vaar­

Indien de schade kan worden gerepa-

tweepersoons midzwaardboot of vaart

gebied, lidmaatschap van een water-

Vaargebieden

reerd, worden de herstelkosten vergoed.

uw boot sneller dan 30 km per uur,

sportvereniging, de gewenste dekking

Bij Univé kunt u kiezen uit drie verschil-

dan gelden afwijkende eigen risico’s.

en het eigen risico.

lende vaargebieden: beperkt, standaard

Eigen risico

Uw Univé-adviseur kan u hier meer

U kunt kiezen uit diverse eigen risico’s.

infor­matie over geven.

en uitgebreid. Kiest u voor een beperkt Uw premie

vaargebied dan krijgt u 10% korting op de

Het standaard eigen risico is € 45,– per

Wilt u weten wat de Univé Watersport­

premie. Gaat u juist varen op zee buiten

gebeurtenis. U kunt ook kiezen voor een

verzekering voor u kost? Of wilt u meer

de kustlijn dan geldt een toeslag van 10%.

Vaargebieden

Premie

Beperkt vaargebied; Binnenwateren Nederland. Grote wateren als IJsselmeer, Waddenzee, open zeegaten in Zeeland, de Eems en de Dollard zijn uitgesloten.

10% korting op de premie

Standaard vaargebied; Benelux en Duitsland. De kust en de Waddeneilanden vormen de grens van het vaargebied. Plus maximaal 6 weken per jaar op de binnenwateren van West-Europa incl. kustvaart tot 5 mijl uit de kust van de Europese delen van de Middellandse en de Adriatische Zee.

standaard premietarief

Uitgebreid vaargebied; Vaargebied gelijk aan Standaard vaargebied plus zeevaart in het kwadrant 50º tot 60º NB en 5º WL tot 25º OL. Deze dekking geldt uitsluitend van 1 april tot 1 oktober van het jaar. Dit vaargebied kan alleen worden aangevraagd als de boot zeewaardig is en de bemanning bekwaam is tot zeevaart.

10% toeslag op de premie

7


Univé Watersportverzekering

Extra’s van de uitgebreide verzekering Korting voor schadevrij varen

Kiest u voor de uitgebreide watersport-

Als u schadevrij vaart en kiest voor de

verzekering? Dan heeft u extra dekking

uitgebreide verzekering, dan stelt Univé

voor bijvoorbeeld:

daar een lagere premie tegenover. Hoe

■ transport en winterberging

langer u zonder schade vaart, hoe hoger

■ watersport ongevallenverzekering

de korting op uw premie. De korting kan

■ vervangend vakantieverblijf

oplopen tot maar liefst 35%. Met alleen

■ terughalen boot en opvarenden

een WA-verzekering is dit niet van Transport en winterberging

toepassing.

Uw boot is ook verzekerd tijdens transSchadevrije jaren

Korting

Terugval na 1 schade

port met een boottrailer en tijdens

0

0%

0%

tijdens het slepen of gesleept worden

1

10 %

0%

is verzekerd.

2

15 %

0%

3

20 %

10 %

4

25 %

15 %

5

30 %

20 %

6

35 %

25 %

verblijf op de wal. Ook schade ontstaan

Watersport ongevallenverzekering Met de gratis persoonlijke ongevallen­ verzekering zijn alle opvarenden verzekerd van een uitkering als er na een

vakantieverblijf huren tot maximaal

watersportongeval sprake is van blij-

€ 1.134,– per gebeurtenis.

10% extra korting

vende invaliditeit of overlijden. Ook even-

Bent u lid van een watersportvereniging

tuele dokterskosten zijn meeverzekerd.

die bij de KNWV of de NNWB is aangeslo-

8

Terughalen boot en opvarenden Loopt u met uw boot schade op in

ten? Of bent u in het bezit van een geldig

Vervangend vakantieverblijf

binnen- of buitenland? Univé vergoedt

vaarbewijs? Dan krijgt u 10% korting op

Als uw boot vlak voor de vakantie gesto-

het vervoer van de boot naar de vaste

uw premie.

len wordt of door schade onbewoonbaar

ligplaats. Ook als er iets met uw auto of

wordt, heeft u recht op een vervangend

trailer gebeurt, waardoor u de boot niet

vakantieverblijf. Zo kunt u toch op vakan-

meer kunt vervoeren. Deze dekking geldt

tie. Maar ook tijdens uw vakantie kan de

ook als u tijdens de reis uitvalt door een

boot door schade onbewoonbaar worden.

ziekte of ongeval en de boot niet meer

U kunt dan een andere boot of ander

kunt besturen.

9


Univé Watersportverzekering

De voordelen op een rij Premie Voordeel Plan

Opzegservice, makkelijk toch?

Univé staat bekend om haar lage verze-

Kiest u voor de Univé Watersport­

keringspremies. Maar het kan nog voor-

verzekering dan regelen wij de opzegging

deliger met het Premie Voordeel Plan.

bij uw huidige verzekeringsmaatschappij.

■ Hoge no-claimkorting als u schadevrij vaart

Wanneer u meerdere verzekeringen afsluit bij Univé, krijgt u flinke korting

Uw Univé adviseur

op de premie. Deze korting kan oplopen

Wilt u meer informatie of uw verzekering

tot maar liefst 15%. Daarnaast profiteert

afsluiten? Neem dan contact op met het

u natuurlijk van het gemak van al uw

Univé-kantoor bij u in de buurt.

verzekeringen onder één dak.

■ Keuze uit WA-verzekering en uitgebreide verzekering

■ 10% watersportkorting ■ Gratis ongevallendekking voor opvarenden ■ Vervangend vakantieverblijf ■ Vaargebied afgestemd op uw gebruik ■ Keuze uit de hoogte van het eigen risico

10

11

watersport brochure  
watersport brochure  

watersport brochure

Advertisement