Page 16

3D-tulostuksella huippulaatuista optiikkaa Viime keväänä Joensuun kampukselle hankittu 3D-tulostuslaitteisto alkaa olla vihdoin valmiina täyteen toimintaan. Tulostin hankittiin Itä-Suomen yliopistoon yhteistyössä hollantilaisen Luxexcel-yrityksen kanssa. TEKSTI JA KUVA MARIANNE MUSTONEN

LUXEXCEL ON startup-yritys. – Yhteistyömme sen kanssa on ainut-

saadaan tehtyä tuhat kertaa parempaa

Halutun mallin voi lähettää tulostuk-

pinnan laatua kuin muilla tekniikoilla.

seen vaikka maapallon toiselta puolelta.

laatuista. On todella hienoa, että olemme

Luxexelin verkkosivuille voi jo nyt ladata

saaneet heidän kehittämäänsä tekniikkaa

LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO vei Saarisen

meidänkin käyttöömme. He ovat selkeästi

mukaan aikaa.

nähneet osaamisemme ja yhteistyömah-

– Yksi haaste oli järjestää rahoitus

dollisuudet, kertoo professori Jyrki Saa-

niin, että hanke ylipäätään toteutuu. Tör-

rinen fysiikan ja matematiikan laitokselta.

mäsin suomalaiseen sopimusviidakkoon

Opiskelijat ovat olleet niin innostuneita uudesta 3D-tekniikasta, että haluavat tulla kokeilemaan sitä vapaaehtoisesti. – Olemme kokeilleet täällä kaiken-

aika pahasti, muistelee Saarinen. Viivästyksiä tuli myös siitä, että Joensuuhun toimitettu laite on uniikki. – Tässä on ratkaisuja, joita ei ole

oman tiedoston.

3D-TULOSTIN PYSTYY monimutkaiseen freeform-optiikkaan. – Kehitämme samalla myös suunnittelumenetelmiä, sillä kilpailevia tekniikoita ei ole ollut olemassa. Samoin materiaalitutkimus on tärkeää. Voimme käyttää tulostuksessa esimerkiksi tietynlaista

laista tulostusta, tehneet muun muassa

muualla. Teemme tähän vieläkin muuta-

tukimateriaalia, jonka voi poistaa tulos-

muovisia UEF-logoja ja koruja. Laitteis-

man parannuksen.

tuksen valmistuessa.

tomme pääasiallinen tarkoitus on kuiten-

Optiikan 3D-tulostus perustuu

Optiikkaan voidaan myös lisätä

kin tulostaa pitkälle kehitettyä optiikkaa

samaan tekniikkaan kuin mustesuihku-

modernia teknologiaa, kuten mikro-ja

muun muassa teollisuuden tarvitsemiksi

tulostus, käytössä vain on UV-kovetteinen

nano-optiikkaa. Optisia komponentteja

prototyypeiksi, sanoo Saarinen.

materiaali nestemuodossa. Tulostettava

voidaan vaikkapa päällystää metallilla

tuote suunnitellaan ensin normaalisti

hyödyntämällä atomikerroskasvatusta.

Aiheesta on valmistumassa jo kaksi gradua, ja kolmaskin Saarisen mukaan

optiikan CAD-tietokonemallinnuksena.

tulossa.

Sitten tarvittava materiaali tulostetaan

suhteen jatkossakin. Sivuhankkeissamme

tuhannen rinnakkain olevan reiän kautta

tehdään tällä hetkellä tulostusta muun

nopeasti kerroksittain.

muassa lääketieteen ja biologian tarpei-

– Uusi tekniikka on herättänyt paljon kiinnostusta, sillä pitkään uskottiin, että optiikan tulostaminen 3D-tulostustekniikoilla on mahdotonta. Nyt tällä laitteella

– 3D-tulostuksessa ei tule hukkamateriaalia, siksi se on ekologinen vaihtoehto.

– Olemme hyvin avoimia yhteistyön

siin. Teemme myös yhteistyötä valotaiteilija Kari Kolan kanssa.

3D-tulostuksessa ei tule hukka­materiaalia, siksi se on ekologinen vaihtoehto.”

16 SAIMA

3

2016

Profile for University of Eastern Finland

Saima 3/2016  

Itä-Suomen yliopistolehti Saima 3/2016

Saima 3/2016  

Itä-Suomen yliopistolehti Saima 3/2016

Profile for uniuef