Page 1

HAKUOPAS

018 YHTEISHAKU 14.–28.3.2018 // 5.–19.9.2018

YKSI ÄLYKÄS PÄÄTÖS. UEF.

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU | KUOPIO


H A K I J A PA LV E LU T

Joensuu 029 445 8990

Kuopio 029 445 8990

Joensuun kampus

Kuopion kampus

KÄYNTIOSOITE

KÄYNTIOSOITE

Yliopistokatu 2, Aurora-rakennus

Yliopistonranta 1 C, Canthia-rakennus, 2. krs (Oppari)

POSTIOSOITE

POSTIOSOITE

PL 111 80101 Joensuu

PL 1627 70211 Kuopio

Toim: Itä-Suomen yliopiston opintopalvelut/hakijapalvelut Itä-Suomen yliopiston tiedekunnat ja oppiaineet Itä-Suomen yliopiston viestintä Visuaalinen ilme: Nitro ID Taitto: Mari Kähkönen/Itä-Suomen yliopisto

hakijapalvelut@uef.fi haeyliopistoon.fi


4

Sisällys CONTENTS

I OPISKELIJAKSI ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOON........................................................................... 11

1 Itä-Suomen yliopisto (UEF) - opiskelijan yliopisto .................................. 11 2 Opiskelua kahdella kampuksella neljässä tiedekunnassa........................ 11 3 Koulutusalat ja yliopiston tarjoamat koulutukset sekä tutkinnot............. 12

Filosofinen tiedekunta................................................................................................................... 12 Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta............................................................................ 12 Terveystieteiden tiedekunta........................................................................................................... 12 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta.................................................................... 12

II KAIKKIA HAKIJOITA KOSKEVAT YLEISET VAATIMUKSET................................................... 13

4 Korkeakoulujen yhteishakujen aikataulut 2018......................................... 13 5 Hakeminen................................................................................................... 13 5.1 Opiskelijavalintauudistus........................................................................................................ 13 5.2 Hakijaryhmät........................................................................................................................... 15 I Yhteishaku............................................................................................................................. 15 II Siirtohaku............................................................................................................................ 16 III Kansainvälisten maisteriohjelmien haut.......................................................................... 16 IV Kelpoisuusopinnot ............................................................................................................ 16 5.3 Yhden opiskelupaikan sääntö................................................................................................. 16 5.4 Hakuaika.................................................................................................................................. 16 5.5 Itä-Suomen yliopiston koulutukset ja hakukohteet sekä uusien opiskelijoiden aloituspaikkamäärät yhteishaussa vuonna 2018........................................................................ 17 5.6 Koulutukset ja hakukohteet Opintopolussa........................................................................... 17 5.7 Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku................................................................................... 17 5.8 Hakukelpoisuus....................................................................................................................... 18 5.9 Kielitaitovaatimukset............................................................................................................... 19 5.10 Hakemuksen liitteet ja täydennysmenettely......................................................................... 19 5.11 Hakemuksen tietojen muuttaminen ja paperisen hakulomakkeen tilaaminen.................. 21 5.12 Hakemisen neuvonta ............................................................................................................ 21 5.13 Tietoa Opintopolusta ............................................................................................................ 22

6 Opiskelijavalinta.......................................................................................... 22

6.1 Valintakoe................................................................................................................................. 22 6.2 Ylioppilastutkintotodistukset ja niiden pisteytys................................................................... 27 6.3 Opiskelijavalinta, sijoittelu ja varasijavalinta........................................................................ 28 6.4 Opiskelijavalinnan tulosten julkistaminen ja tiedustelut...................................................... 28 6.5 Hakijoiden koepapereiden näyttö........................................................................................... 29 6.6 Ehdollinen valinta.................................................................................................................... 29 6.7 Oikaisumenettely..................................................................................................................... 29


Hakuopas 2018

//UEF

7 Opiskelupaikan vastaanottaminen, opintojen aloittaminen ja opiskelu Itä-Suomen yliopistossa................................................................................. 30

7.1 Opiskelupaikan vastaanottaminen......................................................................................... 30 7.2 Yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan säännös........................................ 30 7.3 Opiskelijaksi ilmoittautuminen............................................................................................... 31 7.4 Opiskeluoikeus Itä-Suomen yliopistossa............................................................................... 31 7.5 Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset (SORA).......................................................................... 31 7.6 Opiskelijavalinnan peruuttaminen......................................................................................... 32 7.7 Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote................................................. 32 7.8 Opiskelupaikan vastaanottamistiedon muuttamisen perusteet............................................ 32 7.9 Opintojen aloittaminen ja opiskelijoiden ohjaus Itä-Suomen yliopistossa.......................... 32

III KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEIDEN VALINTAPERUSTEET TIEDEKUNNITTAIN...... 33

8 Filosofinen tiedekunta................................................................................. 33

8.1 Hakukohteet ja aloituspaikat.................................................................................................. 33

Englannin kieli ................................................................................................................... 36 Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen, Joensuu.............................................................. 36 Maisterihaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu............................................................. 38 Maisterihaku, Englannin kieli ja kääntäminen, Joensuu...................................................... 39 Kulttuurintutkimus............................................................................................................. 40 Kulttuurintutkimus, Joensuu.................................................................................................. 40 Maisterihaku, Kulttuurintutkimus, Joensuu.......................................................................... 42 Maisterihaku, Kulttuurintutkimus, erikoistumisalana Mediakulttuuri ja viestintä (AMK-väylä), Joensuu............................................................................................................. 43 Ruotsin kieli ........................................................................................................................ 44 Ruotsin kieli, Joensuu.............................................................................................................. 44 Maisterihaku, Ruotsin kieli, Joensuu..................................................................................... 46 Suomen kieli ja kirjallisuus............................................................................................... 47 Suomen kieli ja kirjallisuus, Joensuu..................................................................................... 47 Maisterihaku, Suomen kieli, Joensuu..................................................................................... 49 Maisterihaku, Kirjallisuus, Joensuu....................................................................................... 49 Venäjän kieli ....................................................................................................................... 50 Venäjän kieli, Joensuu............................................................................................................. 50 Maisterihaku, Venäjän kieli ja kulttuuri, Joensuu................................................................. 52 Maisterihaku, Venäjän kieli ja kääntäminen, Joensuu.......................................................... 52 Yleinen kielitiede................................................................................................................ 54 Maisterihaku, Yleinen kielitiede, Joensuu.............................................................................. 54 Erityisopettaja..................................................................................................................... 55 Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, Joensuu................................................................. 55 Erityisopettaja, Joensuu.......................................................................................................... 57 Maisterihaku, Erityisopettaja, Joensuu.................................................................................. 59

5


6

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja.................................................................................. 61 Maisterihaku, Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Joensuu................................................ 61 Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede............................................................................... 63 Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Joensuu..................................................................... 63 Maisterihaku, Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Joensuu............................................. 64 Opinto-ohjaaja..................................................................................................................... 66 Opinto-ohjaaja, Joensuu......................................................................................................... 66 Maisterihaku, Ohjausala, Joensuu......................................................................................... 68 Psykologia............................................................................................................................ 71 Psykologia, Joensuu................................................................................................................ 71 Maisterihaku, Psykologia, Joensuu........................................................................................ 72 Kelpoisuusopinnot ............................................................................................................. 74 Erilliset erityisopettajan opinnot (ERO) 60 op, Joensuu....................................................... 74 Erilliset opinto-ohjaajan opinnot (EOPO) 60 op, Joensuu................................................... 75 Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot (VEO) 60/85 op, Joensuu............... 77 Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö................................................................. 80 Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, Joensuu........................................................ 80 Kotitalousopettaja............................................................................................................... 83 Kotitalousopettaja, Joensuu.................................................................................................... 83 Lastentarhanopettaja.......................................................................................................... 86 Lastentarhanopettaja, Joensuu............................................................................................... 86 Luokanopettaja.................................................................................................................... 89 Luokanopettaja, Joensuu........................................................................................................ 89 Maisterihaku, Luokanopettaja, Joensuu................................................................................ 91 Teologia/Läntinen teologia ............................................................................................... 93 Läntinen teologia, Joensuu..................................................................................................... 93 Maisterihaku, Läntinen teologia, teologi, Joensuu................................................................ 96 Teologia/Ortodoksinen teologia ....................................................................................... 98 Ortodoksinen teologia, Joensuu.............................................................................................. 98 Maisterihaku, Ortodoksinen teologia, teologi, Joensuu...................................................... 102 Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki, Joensuu................................................................ 103 Maisterihaku, Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki, Joensuu........................................ 104

9 Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta....................................... 106

9.1 Hakukohteet ja aloituspaikat................................................................................................ 106

Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede.................. 108 Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede, Joensuu............ 108 Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia......................... 111 Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu.................. 111


Hakuopas 2018

//UEF

Matematiikka, fysiikka ja kemia..................................................................................... 114 Matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu........................................................................... 114 Maisterihaku, Matematiikka, Joensuu................................................................................. 115 Maisterihaku, Fysiikka, Joensuu.......................................................................................... 116 Maisterihaku, Kemia, Joensuu.............................................................................................. 116 Metsätiede.......................................................................................................................... 117 Metsätiede, Joensuu.............................................................................................................. 117 Maisterihaku, Metsätiede, Joensuu...................................................................................... 119 Sovellettu fysiikka............................................................................................................. 120 Sovellettu fysiikka, Kuopio................................................................................................... 120 Maisterihaku, Sovellettu fysiikka, Kuopio........................................................................... 121 Tietojenkäsittelytiede....................................................................................................... 122 Tietojenkäsittelytiede, Joensuu............................................................................................. 122 Maisterihaku, Tietojenkäsittelytiede, Joensuu..................................................................... 123 Tietojenkäsittelytiede, Kuopio.............................................................................................. 124 Maisterihaku, Tietojenkäsittelytiede, Kuopio ..................................................................... 125 Ympäristö- ja biotieteet................................................................................................... 127 Ympäristö- ja biotieteet, Joensuu......................................................................................... 127 Maisterihaku, Biologia, Joensuu.......................................................................................... 128 Ympäristö- ja biotieteet, Kuopio.......................................................................................... 129 Maisterihaku, Ympäristötiede, Kuopio................................................................................ 130

10 Terveystieteiden tiedekunta..................................................................... 131

10.1 Hakukohteet ja aloituspaikat.............................................................................................. 131

Biolääketiede .................................................................................................................... 132 Biolääketiede, Kuopio........................................................................................................... 132 Farmasia ............................................................................................................................ 136 Farmaseutin koulutusohjelma, farmaseutti, Kuopio........................................................... 136 Proviisorin koulutusohjelma, farmaseutti ja proviisori, Kuopio........................................ 138 Maisterihaku, Proviisorin koulutusohjelma, proviisori, Kuopio........................................ 140 Hammaslääketiede........................................................................................................... 142 Hammaslääketiede, Kuopio.................................................................................................. 142 Hoitotiede........................................................................................................................... 148 Hoitotiede, Kuopio ................................................................................................................ 148 Lääketiede.......................................................................................................................... 151 Lääketiede, Kuopio ............................................................................................................... 151 Ravitsemustiede................................................................................................................ 157 Ravitsemustiede, Kuopio ...................................................................................................... 157 Maisterihaku, Ravitsemustiede, Kuopio.............................................................................. 158 Terveyden edistäminen (liikuntalääketiede sekä väestön terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen)......................................................................................... 160 Terveyden edistäminen, Kuopio........................................................................................... 160

7


8

11 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta.............................. 162 11.1 Hakukohteet ja aloituspaikat.............................................................................................. 162 Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma...................................................... 165 Maisterihaku, Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma, Joensuu.................... 165 Historia .............................................................................................................................. 167 Historia, Joensuu................................................................................................................... 167 Maisterihaku, Historia, Joensuu.......................................................................................... 169 Julkisoikeus........................................................................................................................ 170 Julkisoikeus, Joensuu............................................................................................................ 170 Maisterihaku, Julkisoikeus, Joensuu.................................................................................... 171 Kauppatieteet ................................................................................................................... 172 Kauppatieteet, Joensuu......................................................................................................... 172 Kauppatieteet, Kuopio.......................................................................................................... 172 Avoimen väylä, Kauppatieteet, Joensuu............................................................................... 174 Avoimen väylä, Kauppatieteet, Kuopio................................................................................ 174 Maisterihaku, Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, Joensuu................................................. 174 Maisterihaku, Palvelujohtaminen, Joensuu......................................................................... 174 Maisterihaku, Tilintarkastuksen maisteriohjelma, Joensuu............................................... 174 Maisterihaku, Laskentatoimi ja rahoitus, Kuopio............................................................... 175 Maisterihaku, Tilintarkastuksen maisteriohjelma, Kuopio................................................ 175 Maantiede ja ympäristöpolitiikka................................................................................... 177 Maantiede ja ympäristöpolitiikka, Joensuu......................................................................... 177 Maisterihaku, Maantiede, Joensuu....................................................................................... 179 Maisterihaku, Yhteiskuntamaantiede, Joensuu................................................................... 179 Maisterihaku, Ympäristöpolitiikka, Joensuu....................................................................... 179 Oikeustiede........................................................................................................................ 181 Oikeustiede, Joensuu............................................................................................................. 181 Maisterihaku, Oikeustiede, Joensuu..................................................................................... 182 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma................................... 184 Maisterihaku, Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma, Kuopio.... 184 Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma..................................................... 186 Maisterihaku, Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma, Kuopio...................... 186 Sosiaalitieteet (sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia ja sosiologia) ................... 187 Sosiaalitieteet, Kuopio.......................................................................................................... 187 Maisterihaku, Sosiaalipedagogiikka, Kuopio...................................................................... 188 Maisterihaku, Sosiaalipsykologia, Kuopio.......................................................................... 189 Sosiaalityö.......................................................................................................................... 190 Sosiaalityö, Kuopio............................................................................................................... 190 Maisterihaku, Sosiaalityö, Kuopio....................................................................................... 191 Terveystaloustiede............................................................................................................ 193 Maisterihaku, Terveystaloustiede, Kuopio........................................................................... 193


Hakuopas 2018

//UEF

Yhteiskuntatieteet (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka)................................................ 194 Yhteiskuntatieteet, Joensuu.................................................................................................. 194 Maisterihaku, Sosiologia, Joensuu....................................................................................... 196 Maisterihaku, Yhteiskuntapolitiikka, Joensuu..................................................................... 196

12 Erilliset haut............................................................................................. 197

12.1 Kelpoisuusopinnot............................................................................................................... 197 12.2 Kansainvälisten maisteriohjelmien haut............................................................................ 197 12.3 Siirtohaut.............................................................................................................................. 197

Anna palautetta............................................................................................. 198 Valintatilastot................................................................................................ 198

9


10


Hakuopas 2018

//UEF

I OPISKELIJAKSI ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOON

1 Itä-Suomen yliopisto (UEF) - opiskelijan yliopisto Onnittelut, olet tehnyt onnistuneen valinnan, kun olet hakemassa Itä-Suomen yliopistoon! Itä-Suomen yliopisto (UEF) on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä. Yliopistolla on kampukset Joensuussa ja Kuopiossa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Opiskelijoiden hyvinvoinnista ja viihtymisestä pidetään huolta. Itä-Suomen yliopiston oppimisympäristön kehittämiseen on panostettu voimallisesti viime vuosina. Opiskelijat ovat olleet aktiivisesti työssä mukana. Tavoitteena on, että yliopistossamme opiskelu on joustavaa ja sitä tukeva tekniikka nykyaikaista ja helppokäyttöistä. Itä-Suomen yliopiston tavoitteena on tarjota opis-

kelijoilleen Suomen paras yliopistollinen oppimisympäristö. Oppimisympäristöjen kehittämisessä parannetaan jatkuvasti opetuksen opiskelijakeskeisyyttä sekä opetuksen sisällöllistä ja pedagogista tasoa. Kampusten tilojen kehittämisessä kiinnitetään huomioita saavutettavuuteen, esteettömyyteen ja esteettisyyteen. Itä-Suomen yliopisto on oppimisympäristönä kampuksiaan laajempi: se tarjoaa opiskelijalle monipuolisia kokeilu-, harjoittelu- ja tiedonsoveltamisympäristöjä, ja sitä kautta mahdollisuuksia hankkia tulevaisuuden työelämän edellyttämiä valmiuksia. Hyvässä oppimisympäristössä syntyy hyvä oppimisilmapiiri, joka auttaa opiskelijaa saavuttamaan korkeatasoisia oppimistuloksia. Opiskelijoiden keskinäiseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja yhteiseen tiedonvaihtoon on tarjolla ja luodaan uusia virtuaalisia foorumeja.

2 Opiskelua kahdella kampuksella neljässä tiedekunnassa Itä-Suomen yliopistoon valitaan vuosittain n. 3000 uutta opiskelijaa sen kahdelle kampukselle Joensuuhun ja Kuopioon. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveys-

tieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Kampukset ja tiedekunnat on esitelty tarkemmin Koulutustarjontaesitteessä 2018 sekä verkossa haeyliopistoon.fi.

11


12

3 Koulutusalat ja yliopiston tarjoamat koulutukset sekä tutkinnot Itä-Suomen yliopistossa järjestetään perus- ja jatkokoulutusta kolmellatoista koulutusalalla, jotka ovat (suluissa koulutuksen järjestämisestä vastaava kampus): farmaseuttinen (Kuopio) hammaslääketieteellinen (Kuopio) humanistinen (Joensuu) kasvatustieteellinen (Joensuu) kauppatieteellinen (Joensuu ja Kuopio) luonnontieteellinen (Joensuu ja Kuopio) lääketieteellinen (Kuopio) maatalous-metsätieteellinen (Joensuu) oikeustieteellinen (Joensuu) psykologian (Joensuu) teologian (Joensuu) terveystieteellinen (Kuopio) yhteiskuntatieteellinen (Joensuu ja Kuopio) Itä-Suomen yliopistossa opiskelijat saavat opinto-oikeuden pääsääntöisesti suoraan ylempään korkeakoulututkintoon. Käytännössä opiskelijan tulee suorittaa aina ensin alempi korkeakoulututkinto ja sen jälkeen ylempi korkeakoulututkinto. Tutkintojen yleisistä tavoitteista, rakenteista ja laajuuksista on säädetty kaikkia yliopistoja koskevassa tutkintoasetuksessa (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 19.4.2004). Itä-Suomen yliopiston koulutusten opetussuunnitelmat on kuvattu mm. yliopiston opinto-oppaissa osoitteessa uef.fi/opiskelu/opinto-oppaat. Itä-Suomen yliopistossa suoritettavat perustutkinnot (alempi ja/tai ylempi) tiedekunnittain ovat:

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA: humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri teologian kandidaatti ja teologian maisteri

LUONNONTIETEIDEN JA METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA: luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maatalous- ja metsätieteiden maisteri

TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA:

farmaseutti ja proviisori luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri hammaslääketieteen lisensiaatti lääketieteen lisensiaatti terveystieteiden kandidaatti ja terveystieteiden maisteri

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA: hallintotieteiden kandidaatti ja hallintotieteiden maisteri humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri terveystieteiden kandidaatti ja terveystieteiden maisteri yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri


Hakuopas 2018

//UEF

II KAIKKIA HAKIJOITA KOSKEVAT YLEISET VAATIMUKSET

4 Korkeakoulujen yhteishakujen aikataulut 2018 Kevään 2018 yhteishaku Hakuaika Hakeminen osoitteessa Opintopolku.fi

14.–28.3.2018 klo 15.00

Hakemuksen liitteet perillä korkeakoulujen hakijapalveluissa viimeistään, ks. * mahdolliset poikkeukset alla

13.4.2018 klo 15.00

Valintakokeiden erityisjärjestelyjä haettava viimeistään (poikkeuksena VAKAVA-hakukohteet sekä lääketieteellisten alojen että oikeustieteellisen alan valintakokeet, joissa erityisjärjestelyjä on haettava viim. 28.3.2018)

13.4.2018 klo 15.00

* Keväällä valmistuvien opintojen ja tutkintojen liitteet perillä viimeistään

7.6.2018 klo 15.00

* IB- ja EB-tutkinnon keväällä 2018 suorittavien liitteet perillä viimeistään - ennakkoarvio toimitettava viimeistään

13.7.2018 klo 15.00 13.4.2018 klo 15.00

Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään

28.6.2018

Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään

10.7.2018 klo 15.00

Oikaisumenettely päättyy

12.7.2018 klo 15.00

Varasijoilta hyväksyminen viimeistään

31.7.2018 klo 15.00

Opetus alkaa Itä-Suomen yliopiston kampuksilla

3.9.2018 (verkossa 27.8.2018)

Uuden opiskelijan ilmoittauduttava yliopistoon opiskelijaksi viimeistään

31.8.2018

Syksyn 2018 yhteishaku Hakuaika Hakeminen osoitteessa Opintopolku.fi

5.–19.9.2018 klo 15.00

Hakemuksen liitteet perillä korkeakoulujen hakijapalveluissa viimeistään, ks. * mahdolliset poikkeukset alla

26.9.2018 klo 15.00

* Syksyllä valmistuvien liitteet (kopiot suoritetuista opinnoista ja tutkinnoista) perillä viimeistään

10.10.2018 klo 15.00

Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään

29.11.2018

Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään

11.12.2018 klo 15.00

Opetus alkaa Itä-Suomen yliopiston kampuksilla

Tammikuu 2019

Uuden opiskelijan ilmoittauduttava yliopistoon opiskelijaksi viimeistään

Tammikuu 2019

5 Hakeminen Hakeminen korkeakoulujen yhteishaussa tapahtuu osoitteessa Opintopolku.fi. Itä-Suomen yliopiston koulutukset/oppiaineet ja hakukohteiden valintaperusteet on kuvattu tässä oppaassa tiedekunnittain. Lisäksi näet, miten koulutukset ja hakukohteet on nimetty ja löydettävissä Opintopolussa. Lisätietoa koulutuksista löytyy Opintopolusta, yliopiston verkkosivulta haeyliopistoon.fi sekä yliopiston painetusta koulutustarjontaesitteestä. Jokaisen tiedekunnan valintaperusteiden alussa on kooste tiedekunnan vuoden 2018 koulutuksista ja hakukohteista aloituspaikkoineen ja hakuaikoineen.

5.1 OPISKELIJAVALINTAUUDISTUS Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamista ja opiskeluoikeutta koskevat lakimuutokset tulivat voimaan 20.3.2015. Uudistuneen lainsäädännön mukaan Korkeakoulujen on jatkossa varattava yhteishaussa osa opiskelupaikoista niille, jotka eivät ole aiemmin suorittaneet korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskeluoikeutta. Näitä paikkoja varattiin ensimmäisen kerran ensikertalaisille kevään 2016 yhteishaussa. Tietoja ensikertalaisille varattavista paikoista: haeyliopistoon.fi. Hakiija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulu-

13


14

tutkintoon johtavan opiskeluoikeuden lukukautta kohti. Siirtohaussa hyväksytty hakija menettää siirron perusteena olevan alkuperäisen opiskeluoikeutensa. Huom! Siirto-opiskelua koskeva ohjeistus on kuvattu yliopiston verkkosivulla osoitteessa haeyliopistoon.fi/koulutussiirtohaku. Yliopiston tai ammattikorkeakoulun opiskelija voi jatkossa ilmoittautua ensimmäisenä opiskeluvuonna poissa olevaksi vain, jos hän suorittaa asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua, on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai on oman sairauden tai vamman vuoksi kyvytön aloittamaan opintojaan Yliopisto-opiskelijoiden ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluoikeutta koskevia säännöksiä on yhdenmukaistettu. Yliopisto-opiskelijoita vastaavasti myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintojen suorittamisaikaan ei jatkossa lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta ase-

palveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä (ns. lakisääteiset syyt). Muista kuin lakisääteisistä syistä johtuvaa poissaoloaikaa, jota ei lueta opintojen suorittamisaikaan, lyhennetään sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa kahdesta lukuvuodesta yhteen lukuvuoteen. Ensimmäisen opiskeluvuoden poissaoloon ja opiskeluoikeuteen liittyvät uudet säännökset tulivat voimaan jo 1.8.2015 ja niitä ryhdyttiin soveltamaan syksyllä 2015 tai sen jälkeen opintonsa aloittaviin opiskelijoihin. Itä-Suomen yliopiston kevään yhteishaussa (II hakuaikana, ks. seuraava sivu) haetaan yliopiston kaikkeen tutkintoon johtavaan koulutukseen lukuun ottamatta siirtohakua ja kansainvälisten maisteriohjelmien hakuja. Yhteishaun hakukohteet jakaantuvat pääsääntöisesti 3+2-vuotisten kandidaatti- ja maisterikoulutusten sekä 2-vuotisten maisterikoulutusten hakukohteisiin. Kauppatieteissä on näiden lisäksi 3+2-vuotiset avoimen väylän hakukohteet.

Mahdolliset hakuväylät Ks. myös oppaan sisäkannesta ”NÄIN LUET OPASTA” I YHTEISHAKU A) KANDIDAATTI-KOULUTUS (3 v) tai KANDIDAATTI + MAISTERI -KOULUTUS (3 v + 2 v) a) Suoravalinta ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella b) Valintakoe + ylioppilastutkinnon alkupisteet c) Valintakoe d) Aikaisemmat korkeakouluopinnot (ml. avoimen yliopiston opinnot) B) MAISTERIKOULUTUS (suomenkielinen) (2 v) Haku suomenkielisiin maisteriopintoihin tai -ohjelmiin aikaisemman korkeakoulututkinnon ja -opintojen (mahd. valintakokeen) perusteella

Opintopolku.fi

II SIIRTOHAKU (erillishaku) KANDIDAATTI+MAISTERI -KOULUTUS (3 v + 2 v) Aikaisemman korkeakoulututkintoon johtavan opinto-oikeuden perusteella tiedekunnan hakukohteen erillisten valintaperusteiden mukaisesti

Opintopolku.fi

III HAKU KANSAINVÄLISIIN MAISTERIOHJELMIIN (erillishaku)

Studyinfo.fi

IV KELPOISUUSOPINNOT Tutkintoon johtamaton koulutus aikaisempien tutkintojen ja opintojen perusteella

uef.fi


Hakuopas 2018

Yliopistossa on otettu käyttöön ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien kiintiöt kevään 2016 valinnoista lähtien. Ensikertalaisten kiintiöitä käytetään niissä hakukohteen jonoissa, joissa ensikertalaiset hakijat pääsääntöisesti hakevat (ks. hakukohteen valintaperusteet), ks. ensikertalaisuuden määrittely kohdassa 5.2. Syksyn 2018 yhteishaussa on mukana ainoastaan Julkisoikeus, Joensuu -hakukohde, johon valitaan opiskelijoita ainoastaan aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella kandidaatin ja maisterin tutkintoja suorittamaan. Muihin Itä-Suomen yliopiston hakukohteisiin ei ole syksyn 2018 yhteishaussa valintaa.

5.2 HAKIJARYHMÄT Itä-Suomen yliopistoon haetaan joko korkeakoulujen sähköisessä yhteishaussa tai yhteishaun ulkopuolisissa erillisissä hauissa (siirtohaku ja kansainvälisten maisteriohjelmien haku sekä haku erillisiin kelpoisuusopintoihin, ks. sivu 198). Yhteishakuun kuuluu vuonna 2018 kaikki tutkintoon johtava koulutus siirtohakua ja kansainvälisten maisteriohjelmien hakuja lukuun ottamatta. Hakeminen yhteishaussa tapahtuu korkeakoulujen sähköisessä haku- ja valintajärjestelmässä osoitteessa Opintopolku.fi.

I YHTEISHAKU Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa. Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen. Kevään yhteishaussa on kaksi hakuaikaa ja ensikertalaisuus määräytyy jälkimmäisen hakuajan päättymispäivän (28.3.2018) mukaan riippumatta siitä kumpana hakuaikana hakee. Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden

//UEF

joukosta. Yleensä ensikertalaiset ja muut hakijat valitaan samojen valintakriteerien mukaan. Valintaperusteet käyvät ilmi kunkin hakukohteen kuvauksesta koulutustarjonnassa. Yhteishaussa Itä-Suomen yliopistoon hyväksytyt hakijat otetaan suorittamaan joko 1) kandidaatin tutkintoa (esim. farmaseutti, lastentarhanopettaja) tai 2) kandidaatin ja maisterin tutkintoa tai 3) pelkästään maisterin tutkintoa. Itä-Suomen yliopiston yhteishaun hakukohteissa on 1-5 jonoa. Jonojen määrästä päättää ko. tiedekunta. Kaikissa hakukohteissa eivät kaikki jonot ole välttämättä käytössä. Ensikertalaisten kiintiöt kohdistuvat yhteishaun hakukohteissa yhteispiste- ja valintakoejonoihin sekä joissain hakukohteissa myös suoravalintaan. Kandidaattikoulutusten (3 v) jonot (farmaseutti ja lastentarhanopettaja) a) Yhteispisteet: Hakija hyväksytään hakemaansa hakukohteeseen ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien alkupisteiden ja valintakokeen perusteella. Valintakoe on pakollinen. Kiintiö: Yhteispistejonossa on ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien kiintiö, jonka suuruuden tiedekunta määrittelee valintaperusteissaan. b) Valintakoe: Hakija hyväksytään hakemaansa hakukohteeseen valintakokeista saamiensa pisteiden perusteella. Valintakoe on pakollinen. Kiintiö: Valintakoejonossa on ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien kiintiö, jonka suuruuden tiedekunta määrittelee valintaperusteissaan. Kandidaatti- ja maisterikoulutusten (3 v + 2 v) jonot c) Suoravalinta: Suoravalinnassa hakija hyväksytään ylioppilastutkinnon arvosanoista laskettavien pisteiden perusteella tai ennalta määrätyillä ylioppilastutkinnon arvosanoilla. Kiintiö: Suoravalinnassa voi olla ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien kiintiö, jonka suuruuden

15


16

tiedekunta määrittelee valintaperusteissaan. d) Yhteispisteet: Hakija hyväksytään hakemaansa hakukohteeseen ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien alkupisteiden ja valintakokeen perusteella. Valintakoe on pakollinen. Kiintiö: Yhteispistejonossa on ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien kiintiö, jonka suuruuden tiedekunta määrittelee valintaperusteissaan. e) Valintakoe: Hakija hyväksytään hakemaansa hakukohteeseen valintakokeista saamiensa pisteiden perusteella. Valintakoe on pakollinen. Kiintiö: Valintakoejonossa on ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien kiintiö, jonka suuruuden tiedekunta määrittelee valintaperusteissaan. f) Aikaisemmat korkeakouluopinnot Tiedekunta on hakukohteen valintaperusteissa määritellyt hakukohteelle vaadittavat aikaisemmat korkeakouluopinnot. Myös avoimen yliopiston opintoja suorittaneet hakevat tässä jonossa (pl. kauppatieteet). Hakijan on hakulomakkeella ilmoitettava hakevansa aikaisempien opintojen perusteella ja toimitettava valintaperusteissa määritellyt liitteet annettuun päivämäärään mennessä. Huom! Korkeakoulututkinnon suorittaneet hakevat pääsääntöisesti yhteishaun maisterihakukohteisiin tai kansainvälisten maisterihakujen yhteydessä. Aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella hakeva voi halutessaan osallistua myös valintakokeeseen. Joissakin hakukohteissa valintakoe on pakollinen kaikille hakijoille. Aikaisempia korkeakouluopintoja suorittanut hakija valitaan aina ensisijaisesti jonossa f.

ti. Siirtohakua koskeva tarkempi kuvaus löytyy verkosta osoitteesta haeyliopistoon.fi/koulutussiirtohaku. Siirtohaussa hyväksytty hakija joutuu paikan vastaanottaessaan luopumaan siirron perusteena olleesta aikaisemmasta opinto-oikeudesta.

III KANSAINVÄLISTEN MAISTERIOHJELMIEN HAUT Kansainvälisiin englanninkielisiin maisteriohjelmiin on omat hakuaikansa ja erilliset valintaperusteet. Kansainväliset maisteriohjelmat ja niihin hakeminen on kuvattu Opintopolussa (Studyinfo.fi) sekä yliopiston sivulla uef.fi/admissions.

IV KELPOISUUSOPINNOT Kelpoisuusopintoihin haetaan aikaisempien tutkintojen ja opintojen perusteella tiedekunnan e-lomakkeella (ks. 75–78). Hakeminen tapahtuu seuraaviin kelpoisuusopintoihin, jotka eivät johda tutkintoon: erilliset erityisopettajan opinnot (ERO) (60 op) erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot (VEO) (60 op/85 op) erilliset opinto-ohjaajan opinnot (EOPO) (60 op)

5.3 YHDEN OPISKELUPAIKAN SÄÄNTÖ Yhden opiskelupaikan sääntö koskee kaikkea tutkintoon johtavaa koulutusta lukuun ottamatta siirtohakua (siirtohaussa hakija siirtää opinto-oikeutensa uuteen korkeakouluun tai korkeakoulun sisällä ja luopuu aikaisemmasta opinto-oikeudestaan). Säännön mukaan hakija voi yhden lukukauden aikana ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan korkeakoulusta.

5.4 HAKUAIKA Maisterikoulutukset (2 v) Yhteishaussa haetaan aikaisemman korkeakoulututkinnon ja -opintojen perusteella myös yliopiston suomenkielisiin maisteriopintoihin tai maisteriohjelmiin, jotka ovat omina hakukohteinaan. Maisterihauilla on omat erilliset valintaperusteensa.

II SIIRTOHAKU Siirtohaussa voivat hakea muiden suomalaisten korkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopistossa jo opinto-oikeuden omaavat kandidaattivaiheen opiskelijat tiedekunnan hakukohteen erillisten valintaperusteiden mukaises-

Itä-Suomen yliopistoon haetaan keväällä 2018 korkeakoulujen yhteishaussa, jonka hakuaika kandidaatin ja/ tai maisterin tutkintoon tähtääviin opintoihin alkaa 14.3.2018 ja päättyy 28.3.2018 klo 15.00. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi. Ks. tärkeät päivämäärät s. 13. Syksyn yhteishaku alkaa 5.9.2018 ja päättyy 19.9.2018 klo 15.00. Syksyn yhteishaussa voi hakea kandidaatti- ja maisteriopintoihin aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella ainoastaan Julkisoikeuteen (Joensuu). Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi. Ks. tärkeät päivämäärät s. 13.


Hakuopas 2018

Huom! > Sinun kannattaa lähettää sähköinen hakemuksesi hyvissä ajoin, sillä viimeisinä hakupäivinä hakujärjestelmässä voi olla ruuhkaa. Lähetettyäsi sähköisen hakemuksen varmista, että saat siitä Opetushallitukselta välittömästi kuittauksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Säilytä saamasi viesti varmuuden vuoksi tai talleta lähettämäsi hakemus itsellesi pdf-muodossa. > Hakijana olet aina itse vastuussa hakemuksesi perilletulosta. > Haun yhteydessä Sinun tulee ilmoittaa toimiva ja käytössä oleva sähköpostiosoite. Yliopisto ei vastaa siitä, jos Sinulle osoittamamme sähköposti lähetetään osoitteeseen, joka ei pidäkään paikkaansa.

5.5 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET SEKÄ UUSIEN OPISKELIJOIDEN ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT YHTEISHAUSSA VUONNA 2018 Kaikki Itä-Suomen yliopiston vuoden 2018 yhteishaun koulutukset ja hakukohteet aloituspaikkoineen on koottu taulukkoon yliopiston hae-sivustolle osoitteessa haeyliopistoon.fi/hakeminen/yhteishaku. Jokaisen tiedekunnan valintaperusteiden alkuosassa on myös taulukko ko. tiedekunnan koulutuksista ja hakukohteista aloituspaikkoineen ja hakuaikoineen.

5.6 KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA Opintopolku-palvelusta (Opintopolku.fi) löydät tietoa kaikista tutkintoon johtavista korkeakoulujen koulutuksista kuten kandidaatin ja/tai maisterin tutkinnoista yliopistoissa ja ammattikorkeakoulututkinnoista tai ylemmistä amk-tutkinnoista ammattikorkeakouluissa. Tarkistathan, että valitset hakutoiveeksesi oman pohjakoulutuksesi mukaisen hakukohteen. Opintopolussa on useita tapoja löytää sinua kiinnostava Itä-Suomen yliopiston koulutus. Tarkemmat ohjeet löytyvät Opintopolusta.

//UEF

5.7 KORKEAKOULUJEN SÄHKÖINEN YHTEISHAKU Löydettyäsi kiinnostavan koulutuksen voit jättää siihen hakemuksen. Korkeakoulujen yhteishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Pääosaan Itä-Suomen yliopiston yhteishaun hakukohteista voi kuitenkin hakea vain kevään yhteishaussa. Syksyn yhteishaussa on Itä-Suomen yliopiston hakukohteista mukana vain Julkisoikeus, Joensuu, haku aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella. Yhteishaussa voit hakea enintään kuuteen hakukohteeseen, jotka Sinun pitää asettaa mieluisuusjärjestykseen hakulomakkeella. Tämä priorisointi on sitova, etkä voi muuttaa sitä enää hakuajan päättymisen jälkeen. Hakuaikana voit järjestystä kuitenkin vapaasti muuttaa seuraamalla hakemuksen jättämisen vahvistussähköpostista löytyvää muokkauslinkkiä tai kirjautumalla Opintopolun sähköiselle asiointitilille tai ottamalla yhteyttä jonkin hakukohteenasi olevan korkeakoulun hakijapalveluihin. Huomaathan, että kevään yhteishaussa on kaksi erillistä hakuaikaa, jotka kuuluvat samaan yhteishakuun! Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ovat mukana yhteishaun II hakuaikana, joka on 14.–28.3.2018 klo 15.00. Korkeakoulujen yhteishaun I hakuaika on 9.24.1.2018 klo 15.00 ja siinä eivät Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ole mukana. Yhteishaussa voit hakea siis yhteensä enintään kuuteen hakukohteeseen (hakukohteilla voi olla lisärajoituksia, esimerkiksi voit hakea vain yhteen tai enintään kolmeen tietystä hakukohdejoukosta, ks. tarkemmin hakukohdekohtaiset valintaperusteet). Jos haet esimerkiksi kolmeen hakukohteeseen ensimmäisenä hakuaikana, voit hakea enintään kolmeen muuhun toiveeseen toisena hakuaikana. Ensimmäisen hakuajan hakukohteiden keskinäistä järjestystä et voi muuttaa tai poistaa yksittäisiä hakukohteita hakulomakkeelta ensimmäisen hakuajan päätyttyä. Sitä vastoin voit sijoittaa toisen hakuajan kohteet haluamiisi kohtiin hakulomakkeelle mieluisuusjärjestyksessä. Yhteishaussa hakeminen tapahtuu osoitteessa Opintopolku.fi. Sinun on mahdollista joko tallentaa Sinua kiinnostavat koulutukset muistilistalle ja siirtää ne sieltä hakulomakkeelle tai edetä suoraan hakulomakkeelle ja valita hakukohteet sieltä. Jälkimmäinen tapa edellyttää, että tiedät hakulomakkeelle siirtyessäsi, mi-

17


18

hin hakukohteisiin ja korkeakouluihin haluat hakea. Lähetettyäsi hakulomakkeen saat vielä vahvistusviestin onnistuneesta tallennuksesta hakulomakkeella antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Hakulomake on avoinna täytettäväksi vain hakuaikana ja se tulee lähettää, jotta hakemus olisi voimassa. Mikäli Sinun ei ole mitenkään mahdollista hakea sähköisellä hakulomakkeella, voit saada paperisen hakulomakkeen korkeakoulun hakijapalveluista. Tarkemmat ohjeet löytyvät Opintopolusta. Hakemisen yhteydessä Sinulta voidaan pyytää liitteiden toimittamista täydentämään hakemustasi. Mikäli liitteitä pyydetään, on välttämätöntä, että toimitat liitteet annettuun määräaikaan mennessä oikeaan osoitteeseen. Korkeakoulut järjestävät yhteishaun lisäksi myös erillisiä hakuja. Opintopolun koulutuskuvauksissa kerrotaan aina siitä, miten koulutukseen haetaan. Yliopisto voi järjestää yhteishaun ulkopuolisia erillisiä hakuja Opintopolun lisäksi myös muulla tavoin. Jos olet hakemassa koulutukseen erillisen haun kautta, kannattaa Sinun aina tarkistaa hakuun liittyvä ohjeistus koulutuksen valintaperusteista esim. yliopiston hakuoppaasta tai verkkosivulta osoitteesta haeyliopistoon.fi.

5.8 HAKUKELPOISUUS 5.8.1 Yleinen hakukelpoisuus Yliopistoon hakevan tulee täyttää tietyt yliopistolaissa (YoL 558/2009 § 37) mainitut edellytykset hakukelpoisuudesta. Kelpoisuudesta korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin määrätään yliopistolain (558/2009) 37 §:ssä. Kelpoisuutta tarkentaa laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005). Tutkintoon johtavaan koulutukseen valitaan opiskelijoita korkeakoulujen yhteishaussa sekä yliopiston järjestämissä erillisissä hauissa. Alempaan korkeakoulututkintoon tai sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut: ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon (suomalaisen ylioppilastutkinnon, International Baccalaureate -tutkinnon (IB), European Baccalaureate -tutkinnon (EB) tai Reifeprüfung -tutkinnon); vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkin-

non tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot; ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon; tai ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Itä-Suomen yliopistoon ovat kelpoisia hakemaan myös Cambridge Advanced Intemational Certificate of Education -tutkinnon (AICE) suorittaneet. Yliopistolaissa viitattuihin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Katso kohta ”Muu hakukelpoisuus / Erivapaus” myöhemmin. Pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut: 1. soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon; 2. soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon; tai 3. soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Yliopisto voi edellyttää, että lain 3 momentissa tarkoitettuihin ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi otettu henkilö suorittaa enintään yhden vuoden opintoja edellyttävän määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Otettaessa opiskelija pelkästään oikeustieteen maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin, lain 3 momentissa tarkoitettu soveltuva tutkinto on oikeusnotaarin tutkinto tai sitä vastaava ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Hakukeväänä valmistuvat ovat hakukelpoisia, mikäli saavat tutkintotodistuksen kevään yleisenä lukioiden päättäjäispäivänä ja toimittavat opintorekisteriotteen tai vastaavan väliaikaisen arvioinnin 13.4.2018 klo 15.00 mennessä. Myös yleisen valmistumispäivän jälkeen valmistuvat voivat hakea, mikäli toimittavat kopion valmistuneen tutkinnon todistuksesta Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin 7.6.2018 klo 15.00 mennessä. Pohjoismaissa (ml. Suomi) ammatillisen tutkinnon suorittaneiden tulee toimittaa (13.4.


Hakuopas 2018

mennessä toimitettavan väliaikaisen arvioinnin lisäksi) kopio todistuksesta 10.7.2018 klo 15.00 mennessä. Ks. tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta kohdasta 5.10. Hakija täyttää ja lähettää sähköisen hakemuksen normaalisti hakuaikana osoitteessa Opintopolku.fi. 5.8.2 Muu hakukelpoisuus / Erivapaus Yliopisto-opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Hakijan, joka ei kuulu yleisen hakukelpoisuuden piiriin, tulee hakea ns. erivapautta hyvissä ajoin valintaperusteiden julkistamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kevään yhteishaun toisen hakuajan päättymiseen mennessä eli 28.3.2018 klo 15.00 osallistuakseen hakukohteen valintakokeeseen. Hakijan tulee toimittaa yliopistolle perusteltu anomus hakukelpoisuuden selvittämiseksi ja liittää hakemukseen kopiot aikaisemmin suoritettujen opintojen ja tutkintojen todistuksista. Erivapauden hakulomake ja ohjeet hakemisesta on julkaistu yliopiston www-sivulla osoitteessa haeyliopistoon.fi/koulutustarjonta/kuka-voi-hakea. Erivapautta haetaan aina siitä korkeakoulusta, jonka hakukohdetta erivapauden hakeminen koskee. Erivapauspäätös koskee aina yhtä hakukohdetta kerrallaan. Hakijan on hyvä huomioida, että vaikka hakeminen koulutuksiin tapahtuu korkeakoulujen yhteisessä haku- ja valintajärjestelmässä, eroavat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hakukelpoisuusvaatimukset toisistaan. Hakija täyttää sähköisen hakemuksen hakuaikana osoitteessa Opintopolku.fi. Erivapaushakemus liitteineen lähetetään postitse osoitteeseen: Itä-Suomen yliopisto, Hakijapalvelut, PL 1627, 70211 Kuopio tai toimitetaan käyntiosoitteeseen: Hakijapalvelut, Yliopistonranta 1 C, Canthia-rakennus, 2. kerros (Oppari). Hakijalle lähetetään postitse ao. tiedekunnan päätös oikeudesta hakea opintoihin. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita erivapaushakemuksia ei huomioida yhteishaussa. Avoimen yliopiston opintojen perusteella hakeva saa valintaperusteissa vaaditut opinnot suoritettuaan ja liitteet toimitettuaan automaattisen erivapauden hakea saman hakukohteen sisällä myös valintakokeen perusteella (yhteispistejonossa ja valintakoejonossa). Hakukohteen valintakokeeseen osallistumisesta ja va-

//UEF

lintakokeen perusteella hakemisesta tulee ilmoittaa hakulomakkeella. Sähköisellä hakulomakkeella hakija merkitsee hakuperusteeksi ”Erivapaus”. Päätös on voimassa ko. lukuvuoden. Itä-Suomen yliopiston filosofinen tiedekunta ei myönnä muunlaista kuin avoimen yliopiston opintojen antavaa erivapautta kasvatustieteellisellä eikä myöskään teologian alalla. Psykologian alalla erivapautta ei myönnetä lainkaan. 5.8.3 Pakolaisasemassa olevien hakijoiden huomioiminen opiskelijavalinnassa Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttaan asiakirjoin, yliopisto voi antaa hakijalle oikeuden osallistua kandidaatti- tai kandidaatti+maisterikoulutuksen valintakokeeseen. Itä-Suomen yliopiston maisterikoulutuksiin hakevan henkilön hakukelpoisuus ennen akateemista arviointia arvioidaan normaalin maisterihakuprosessin mukaisesti yliopistossa niiden dokumenttien perusteella, jotka hakija toimittaa hakemuksensa yhteydessä, tai joita tältä pyydetään lisäselvityksenä. Pakolaisaseman tai siihen rinnastettavan aseman todistaakseen hakijan tulee toimittaa viranomaisen päätös (turvapaikkatai oleskelulupapäätös) muiden hakuasiakirjojen yhteydessä annettujen määräaikojen puitteissa.

5.9 KIELITAITOVAATIMUKSET Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Suomen kielellä järjestettäviin koulutuksiin edellytetään opiskelun kannalta välttämätön kielitaito. Sen voi osoittaa jollakin seuraavista (ks. poikkeukset hakukohdekohtaisista valintaperusteista): suorittamalla valintakokeen suomen kielellä suomen kielellä suoritetulla peruskoulun oppimäärällä, toisen asteen tutkinnolla tai korkeakoulututkinnolla suorittamalla hyväksytysti yleisten kielitutkintojen suomen kielen kokeen vähintään tasolla 4 (keskitaso).

5.10 HAKEMUKSEN LIITTEET JA TÄYDENNYSMENETTELY 5.10.1 Liitteiden toimittaminen Itä-Suomen yliopiston yhteishaun hakukohteita koskevat hakukelpoisuus- ym. liitteet tulee toimittaa säh-

19


20

köpostilla osoitteeseen liitteet@teamplace.uef.fi. Huom. Sähköpostilla lähetettävän liitteen maksimikoko on 10 Mt. Voit lähettää liitteet myös useammassa erässä. Mikäli Sinun ei ole mahdollista toimittaa liitteitä sähköisinä, voit lähettää ne paperikopioina osoitteeseen Itä-Suomen yliopisto, Hakijapalvelut, PL 1627, 70211 Kuopio tai toimittaa käyntiosoitteeseen Hakijapalvelut, Yliopistonranta 1 C, Canthia-rakennus, 2. kerros (Oppari). Valtakunnallisissa yhteisvalinnoissa liitteiden toimitusosoite voi poiketa edellä mainitusta. Tällöin liitteiden toimittaminen on ohjeistettu yhteisvalinnassa mukana olevien hakukohteiden valintaperusteissa sekä sähköisessä hakujärjestelmässä Opintopolku.fi. Liitteiden toimittamisessa noudatetaan valtakunnallisia, korkeakoulujen yhdessä sopimia määräaikoja. Vaadituilla liitteillä tarkoitetaan pääsääntöisesti todistuskopioita tai vastaavia asiakirjoja, joita tarvitaan valintojen toteuttamista varten ja jotka hakija on velvollinen toimittamaan korkeakouluun määräaikaan mennessä. Hakemuksen liitteeksi hakija lähettää vain hakulomakkeessa ilmoitetut kopiot. Alkuperäisiä todistuksia ei lähetetä, ellei hakulomakkeella ole jostakin tietystä todistuksesta näin erikseen mainittu. Kopion ei tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettu tai kahden henkilön oikeaksi todistama. Yliopisto ei palauta hakijalle hänen toimittamiaan kopioita. Liitteet ovat aina hakukohdekohtaisia ja koskevat aina kutakin hakua kerrallaan. Hakija on velvollinen toimittamaan vaaditut liitteet uudelleen, jos hän hakee esim. useammassa peräkkäisessä yhteishaussa. Katso tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamiseen liittyen hakukohteittain hakuoppaasta ja/tai opintopolusta. Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksen liitteeksi vaadittuja todistuksia asetettuun määräaikaan mennessä, ei näihin todistuksiin perustuvaa ansiota oteta huomioon opiskelijavalinnassa (esim. lisäpisteitä tuottavat todistukset). Ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneet toimittavat kopion ylioppilastutkintotodistuksesta hakukelpoisuuden toteamista varten. Vuonna 1990 tai sen jälkeen suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden ylioppilastutkintotiedot saadaan valintajärjestelmään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta, joten

kopioita ei tarvitse toimittaa. International Baccalaureate -tutkinnon suorittaneiden tulee toimittaa kopio Diplomasta, Results Summary ei riitä. Keväällä 2018 IB-tutkinnon suorittavien tulee tilata Transcript of Grades IBO:lta ja pyytää lähettämään se suoraan yliopistoon 13.7.2018 klo 15.00 mennessä. HAKUAIKA II 14.–28.3.2018 klo 15.00 (hakemuksen on oltava perillä klo 15.00, hakulomake sulkeutuu klo 15.00) MITÄ HAKEMUKSEN LIITTEITÄ TOIMITETTAVA?

MIHIN MENNESSÄ OLTAVA PERILLÄ?

Kevään yhteishaussa vaaditut liitteet

13.4.2018 klo 15.00

Keväällä valmistuvien hakijoiden, joilla ei vielä hakuvaiheessa ole tutkintotodistusta ml. hakukeväänä valmistuvat IB- ja EB-hakijat, on toimitettava opintorekisteriote tai vastaava väliaikainen arviointi omasta oppilaitoksestaan (ks. ehdollinen valinta s. 28) Ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneet hakijat -kopio ylioppilastutkintotodistuksesta

13.4.2018 klo 15.00

Valintakokeiden erityisjärjestelypyynnöt

13.4.2018 klo 15.00 (poikkeukset ks. vasen sarake) Vain akuuteissa ja äkillisissä tilanteissa voidaan huomioida myös myöhemmin toimitettu pyyntö liitteineen, kuitenkin huomioiden riittävä aika ennen valintakoetta.

HUOM! VAKAVA-kokeen, lääketieteellisten alojen ja oikeustieteellisen alan erityisjärjestelypyynnöt on toimitettava 28.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Hakukeväänä 2018 valmistuvat ja keväällä 2018 suoritetut opinnot - kopiot tutkintotodistuksista ja suoritetuista opinnoista (ammatillinen perustutkinto, ammatti- ,erikoisammattitutkinto, ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto, RP-tutkinto, opintorekisteriotteet, arvosanatodistukset, todistukset suoritetuista opinnoista jne.)

7.6.2018 klo 15.00

IB- ja EB-tutkinnon hakukeväänä 2018 suorittavat - lopulliset arvosanatiedot (IB-hakijoilta Transcript of Grades suoraan IBO:lta)

Välittömästi tutkintotodistuksen saamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 13.7.2018 klo 15.00 mennessä.

Todistus Pohjoismaissa (ml. Suomi) suoritetusta ammatillisesta tutkinnosta 10.7.2018 klo 15.00


Hakuopas 2018

SYKSYN YHTEISHAKU, HAKUAIKA 5.–19.9.2018 klo 15.00 (hakemuksen on oltava perillä klo 15.00, hakulomake sulkeutuu klo 15.00) MITÄ HAKEMUKSEN LIITTEITÄ TOIMITETTAVA?

MIHIN MENNESSÄ OLTAVA PERILLÄ?

Syksyn yhteishaussa vaaditut liitteet

26.9.2018 klo 15.00

Syksyllä tutkinnon suorittavat ja valmistuvat opinnot -kopiot tutkintotodistuksista ja suoritetuista opinnoista

10.10.2018 klo 15.00

5.10.2 Hakemuksen täydentäminen Hakemuksen täydentäminen tapahtuu hallintolain 22 §:n mukaisesti. Liitteiden on oltava perillä yliopiston ilmoittamaan määräaikaan mennessä (ks. edellä kohta 5.10.1 Liitteiden toimittaminen). Mikäli et ole toimittanut vaadittavia liitteitä annettuun määräaikaan mennessä, voidaan Sinulle pyynnöstäsi myöntää lisäaikaa hakemuksen täydentämiseksi. Poikkeuksena ovat hakijat, jotka valmistuvat hakukeväänä (kohdassa 5.10.1 mainitut tutkinnot). Mikäli hakija ei tällöinkään toimi annetun täydennysajan puitteissa, hänen hakemustaan ei huomioida valinnassa.

//UEF

ystietoja voit muokata vielä hakuajan jälkeenkin. Pääset muokkaamaan tietojasi myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Jos et voi käyttää Oma Opintopolku -palvelua tai haluat muuttaa sellaista tietoa, jonka muuttaminen palvelussa ei ole mahdollista, niin hakemustasi voi muuttaa jokin niistä korkeakouluista, joihin olet hakenut. Huomaathan, että hakijan muutoksia ei oteta vastaan puhelimitse vaan mahdollisista muutoksista tulee ilmoittaa aina kirjallisesti. 5.11.2 Paperihakemukset Sähköistä hakemusta tulee käyttää aina kun se vain on mahdollista. Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, voit palauttaa paperisen hakemuksen johonkin niistä korkeakouluista, jotka ovat hakutoivelistallasi. Pyydä paperilomake hakutoivelistallasi olevan korkeakoulun hakijapalveluista (ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta). Korkeakoulujen yhteystiedot löytyvät: opintopolku.fi/wp/fi/yliopisto/yliopistojen-hakijapalvelut/ opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/ammattikorkeakoulujen-hakijapalvelut/

5.12 HAKEMISEN NEUVONTA 5.10.3 Virheellisten tietojen antaminen Hakija on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tietojen oikeellisuus tarkistetaan viimeistään opintojen alkaessa, jolloin Sinua voidaan pyytää esittämään ne alkuperäiset todistukset, joihin valinta on perustunut. Virheellisten/muuttuneiden tietojen antamisen seurauksena valintapisteytystä voidaan muuttaa vastaamaan oikeita tietoja ja opiskelupaikka peruuttaa.

5.11 HAKEMUKSEN TIETOJEN MUUTTAMINEN JA PAPERISEN HAKULOMAKKEEN TILAAMINEN 5.11.1 Hakemuksen tietojen muuttaminen Hakemuksen jätettyäsi saat sähköpostiisi vahvistusviestin. Viestissä on muokkauslinkki, jota seuraamalla voit muokata hakuaikana kaikkia hakulomakkeen vaiheita: hakutoiveet ja niiden järjestys, hakutoiveiden lisäkysymykset, koulutustausta, osaaminen, lupatiedot ja yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, kotiosoite). Yhte-

Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut palvelee Itä-Suomen yliopiston opiskelijavalintaa koskevissa yleisissä kysymyksissä (opiskelijaksi hakeminen, hakukelpoisuus, hakulomakkeet, hakemusten liitteet, valintaperusteet, valintakokeet, pisteytykset, yhden opiskelupaikan periaate, valintakokeiden erityisjärjestelyt). Opintopolkua (Opintopolku.fi) koskevissa teknisissä ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä hakijapalveluihin (ks. myös kohta 5.12 Lisätietoa Opintopolusta). Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut s-posti: hakijapalvelut@uef.fi haeyliopistoon.fi aukiolo- ja puhelinaikamme arkisin klo 10–15; kesäaikana 1.6.–31.8. klo 10–14 puh. 029 445 8990 Kuopion kampus käyntiosoite: Yliopistonranta 1 C, Canthia-rakennus, 2. krs (Oppari)

21


22

postiosoite: PL 1627, 70211 Kuopio faksi 017 162 323 Joensuun kampus käyntiosoite: Yliopistokatu 2, Aurora-rakennus postiosoite: PL 111, 80101 Joensuu faksi 013 318 110 Opiskelijavalintaa, opiskelijavalinnan tuloksia sekä opintoja koskevissa sisällöllisissä kysymyksissä neuvontaa antavat hakukohteen valintaperusteiden yhteydessä mainitut yhteyshenkilöt. Tulosten julkistamisen yhteydessä kesällä hakijapalvelut julkaisee hae-sivustolla tarkemman kuvauksen neuvonnasta/opiskelijavalinnan kesäajan yhteistoiminnasta ym. tarkempaa tietoa esim. valintojen pisteytykseen ja valintakokeiden näyttöön liittyen. Valintakoevaatimuksista tai kokeiden sisällöstä ei voida antaa sen yksityiskohtaisempia tietoja kuin on esitetty valintaperusteissa ja hakulomakkeissa. Yliopiston edellisvuosien valintakoekysymyksistä ja mallivastauksista löytyy lisätietoa yliopiston nettisivulta haeyliopistoon.fi.

5.13 TIETOA OPINTOPOLUSTA Opintopolusta löytyy runsaasti tietoa korkeakouluopiskelusta sekä eri koulutuksista. Hakulomakkeella on lisäksi erikseen kysymysmerkillä merkittyjä tietolaatikoita, joista löydät lisätietoa kyseiseen kysymykseen liittyen. Sinua kiinnostavista koulutuksista voit aina kysyä tarkemmin kyseisistä korkeakouluista. Halutessasi lisäneuvontaa hakemiseen liittyen, ota yhteyttä korkeakouluun: ammattikorkeakouluhakukohteiden osalta voit kääntyä korkeimmalle priorisoidun hakukohteen ammattikorkeakoulun hakijapalveluiden puoleen. Yliopistojen hakukohteiden osalta tulee asioida aina kyseisen yliopiston hakijapalveluiden kanssa. Jos et jostain syystä voi käyttää lainkaan sähköistä hakua, voit tilata paperisen hakulomakkeen minkä tahansa korkeakoulun hakijapalveluista. Korkeakoulujen hakijapalveluiden yhteystiedot löydät kätevimmin Opintopolun koulutuskuvausten tiedoista, vaihtoehtoisesti suoraan korkeakoulujen omilta verkkosivuilta/hakuoppaista tai Opintopolusta: opintopolku.fi/wp/fi/yliopisto/yliopistojen-hakijapalvelut/ opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/ammattikorkeakoulujen-hakijapalvelut/

6 Opiskelijavalinta 6.1 VALINTAKOE 6.1.1 Valintakokeisiin osallistuminen Korkeakoulut valitsevat uudet opiskelijat koulutuksiinsa valintaperusteidensa mukaisesti. Sinun oletetaan tutustuvan ja tuntevan hakemasi hakukohteen valintaperusteet. Yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiin päästäkseen hakijan tulee useimmiten osallistua valintakokeeseen. Poikkeuksina tästä voivat olla esimerkiksi suoravalinnat todistusarvosanojen perusteella tai yhteishakuun sisältyvät aikaisempien opintojen perusteella tehtävät valinnat, joissa ei valintakoetta järjestetä. Valintakokeet voivat olla yksi- tai monivaiheisia. Itä-Suomen yliopistossa valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, ellei valintaperusteissa toisin mainita (esim. ns. monivaiheiset valinnat). Valinta-

kokeisiin voivat osallistua vain hakijat, jotka ovat lähettäneet sähköisen hakemuksensa määräaikaan mennessä. Hakemuksen lähettäminen on Sinun itsesi vastuulla, joten Sinun on itse huolehdittava hakemuksesi perilletulosta. Ks. tarkemmin s. 16. Valintakokeeseen on hyvä saapua ajoissa. Alla on koonti tiedekuntien hakukohteiden valintakokeiden ajankohdista ja paikoista. Valintakokeeseen tulee varata mukaan valokuvalla varustettu henkilötodistus (henkilöllisyystodistus, passi tai ajokortti) sekä tavalliset kirjoitusvälineet. Ota mukaasi myös laskin, jos sellainen sallitaan kokeessa. Älylaitteet on jätettävä laukkuun valintakoesalin seinustalle tai koesalin ulkopuolelle. Tarkempia tietoja valintakokeesta löydät hakukohteen kuvauksen kohdalta. Mikäli saavut valintakokeeseen omalla autolla, varaa riittävästi aikaa pysäköintipaikan löytämiseen.


Hakuopas 2018

Kampuksilla tulee pysäköidä pysäköintiin osoitetuille paikoille. Kampusten kartat löytyvät yliopiston verkkosivulta. Yliopiston vaatenaulakoilla ei ole vartiointia valintakokeiden aikana. Valintakokeiden ajaksi voi laukut yms. ottaa mukaan sisälle valintakoesalin seinustal-

//UEF

le. Joissakin rakennuksissa on erilliset kolikoilla toimivat säilytyslokerot henkilökohtaisten tavaroiden säilyttämistä varten. Yliopisto ei järjestä majoitusta valintakokeiden aikana.

6.1.2 Itä-Suomen yliopiston hakukohteiden valintakoeaikataulu 2018 TIEDEKUNTA / HAKUKOHDE

VALINTAKOKEEN AJANKOHTA

VALINTAKOKEEN PAIKKA JA OSOITE

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Joensuun kampus HUMANISTINEN OSASTO Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen, Joensuu

24.5.2018 klo 13–17

Carelia (C1), Yliopistokatu 4, Joensuu

Kulttuurintutkimus, Joensuu

24.5.2018 klo 13–17

Agora (AT100), Yliopistokatu 4, Joensuu

Ruotsin kieli, Joensuu

29.5.2018 klo 9–13

Agora (AT100), Yliopistokatu 4, Joensuu

Suomen kieli ja kirjallisuus, Joensuu

22.5.2018 klo 13–17

Carelia (C2), Yliopistokatu 4, Joensuu

Venäjän kieli, Joensuu

5.6.2018 klo 13–17

Agora (AT100), Yliopistokatu 4, Joensuu

KASVATUSTIETEIDEN JA PSYKOLOGIAN OSASTO Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, Joensuu

VAKAVA-koe 26.4.2018 klo 13–16 Soveltuvuuskoe 4.–8.6.2018

Erityisopettaja, Joensuu

VAKAVA-koe 26.4.2018 klo 13–16 Soveltuvuuskoe 4.–8.6.2018

Maisterihaku, Erityisopettaja, Joensuu

Yliopistokatu 4, Joensuu (tiedote koesaleista 23.4.alkaen www.uef.fi/web/ kapsy/ajankohtaista) Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla. Yliopistokatu 4, Joensuu (tiedote koesaleista 23.4.alkaen www.uef.fi/web/ kapsy/ajankohtaista) Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla.

Aineistokoe 7.5.2018 klo 16–19 Soveltuvuuskoe 4.–8.6.2018

Metria-rakennus, Yliopistokatu 7, Joensuu

Aineistokoe 7.5.2018 klo 16–19 Soveltuvuuskoe 4.–8.6.2018

Metria-rakennus, Yliopistokatu 7, Joensuu

Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Joensuu

31.5.2018 klo 9–12

Metria (M100), Yliopistokatu 7, Joensuu

Maisterihaku, Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Joensuu

31.5.2018 klo 9–12

Metria (M100), Yliopistokatu 7, Joensuu

Opinto-ohjaaja, Joensuu

VAKAVA-koe 26.4.2018 klo 13–16

Yliopistokatu 4, Joensuu (tiedote koesaleista 23.4.alkaen www.uef.fi/web/ kapsy/ajankohtaista) Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla.

Maisterihaku, Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Joensuu

Soveltuvuuskoe 4.–8.6.2018

Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla.

Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla.

23


24

Maisterihaku, Ohjausala, Joensuu

Aineistokoe 11.4.2018 klo 13–16 Soveltuvuuskoe 4.–8.6.2018

Futura-rakennus, Yliopistokatu 7, Joensuu

Psykologia, Joensuu

29.5.2018 klo 13–16

Joensuun kampus (tiedote 21.5.alkaen uef.fi/fi/filtdk/tiedotteet)

Maisterihaku, Psykologia, Joensuu

29.5.2018 klo 13–16

Joensuun kampus (tiedote 21.5.alkaen uef.fi/fi/filtdk/tiedotteet)

Kelpoisuusopinnot, Erilliset erityisopettajan opinnot (ERO)(60 op), Joensuu

Aineistokoe 7.5.2018 klo 16–19 Soveltuvuuskoe 4.–8.6.2018

Metria-rakennus, Yliopistokatu 7, Joensuu

Kelpoisuusopinnot, Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot (VEO)(60 op/85 op), Joensuu

Aineistokoe 7.5.2018 klo 16–19 Soveltuvuuskoe 4.–8.6.2018

Metria-rakennus, Yliopistokatu 7, Joensuu

Kelpoisuusopinnot, Erilliset opinto-ohjaajan opinnot (EOPO) (60 op), Joensuu

Aineistokoe 11.4.2018 klo 13–16 Soveltuvuuskoe 4.–8.6.2018

Futura-rakennus, Yliopistokatu 7, Joensuu Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla.

Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla.

Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla.

Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla.

SOVELTAVAN KASVATUSTIETEEN JA OPETTAJANKOULUTUKSEN OSASTO Luokanopettaja, Joensuu

VAKAVA-koe 26.4.2018 klo 13–15 Soveltuvuuskoe 4.–8.6.2018

Kotitalousopettaja, Joensuu

VAKAVA-koe 26.4.2018 klo 13–15 Soveltuvuuskoe 4.–8.6.2018

Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, Joensuu

VAKAVA-koe 26.4.2018 klo 13–15 Soveltuvuuskoe 4.–8.6.2018

Lastentarhanopettaja, Joensuu

VAKAVA-koe 26.4.2018 klo 13–15 Soveltuvuuskoe 4.–8.6.2018

Yliopistokatu 4, Joensuu (tiedote koesaleista 23.4.alkaen www.uef.fi/web/ kapsy/ajankohtaista) Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla. Yliopistokatu 4, Joensuu (tiedote koesaleista 23.4.alkaen www.uef.fi/web/ kapsy/ajankohtaista) Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla. Yliopistokatu 4, Joensuu (tiedote koesaleista 23.4.alkaen www.uef.fi/web/ kapsy/ajankohtaista) Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla. Yliopistokatu 4, Joensuu (tiedote koesaleista 23.4.alkaen www.uef.fi/web/ kapsy/ajankohtaista) Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla.

TEOLOGIAN OSASTO Läntinen teologia, Joensuu

Carelia (C1), Yliopistokatu 4, Joensuu Kirjallinen koe 18.5.2018 klo 12.45–17.00 Opetusalan soveltuvuuskoe Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan ha4.–8.6.2018 kuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla.


Hakuopas 2018

//UEF

Ortodoksinen teologia, Joensuu

Kirjallinen koe Carelia (C1), Yliopistokatu 4, Joensuu 18.5.2018 klo 12.45–17.00 Opetusalan soveltuvuuskoe Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan ha4.–8.6.2018 kuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla.

Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki, Joensuu

Kirjallinen koe 18.5.2018 klo 12.45–17.00 Musiikkikoe 11.6.2018 klo 12.00 alkaen

Carelia (C1), Yliopistokatu 4, Joensuu Agora (AT103), Yliopistokatu 4, Joensuu

LUONNONTIETEIDEN JA METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA Joensuun ja Kuopion kampukset Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede, Joensuu

Valintakoe 22.5.2018 klo 9–12 Soveltuvuuskoe 4.–8.6.2018

Futura (F100), Yliopistokatu 7, Joensuu

Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiik- Valintakoe ka, fysiikka ja kemia, Joensuu 22.5.2018 klo 9–12 Soveltuvuuskoe 4.–8.6.2018

Futura (F100), Yliopistokatu 7, Joensuu

Matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu

22.5.2018 klo 9–12

Futura (F100), Yliopistokatu 7, Joensuu

Metsätiede, Joensuu

29.5.2018 klo 9–13

Futura (F100), Yliopistokatu 7, Joensuu ja Dipoli (Auditorio Lumituuli) Otakaari 24, Espoo

Sovellettu fysiikka, Kuopio

5.6.2018 klo 10–13

Snellmania (SN200), Yliopistonranta 1E, Kuopio

Tietojenkäsittelytiede, Joensuu

28.5.2018 klo 10–14

Metria (M100), Yliopistokatu 7, Joensuu

Tietojenkäsittelytiede, Kuopio

Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla.

Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla.

Medistudia (MS300, MS301 ja MS302), Yliopistonranta 1A, Kuopio

TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kuopion kampus Biolääketiede, Kuopio

16.5.2018 klo 9–13

Kuopio: Technopolis, Microkatu 1, Kuopio Turku: Medisiina, Kiinamyllynkatu 10, Turku

Farmaseutin koulutusohjelma, farmaseutti, Kuopio

18.5.2018 klo 10–13

Canthia, Yliopistonranta 1 C, B-ovi, Kuopio Keskustakampus ja Viikin kampus, Helsinki Åbo Akademi, Auditoriot Alpha, Beta ja Gamma, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, Turku Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vaasa Högskolan på Åland, Neptunigatan 17, Maarianhamina

Proviisorin koulutusohjelma, farmaseutti ja proviisori, Kuopio

18.5.2018 klo 10–13

Canthia, Yliopistonranta 1 C, B-ovi, Kuopio Keskustakampus ja Viikin kampus, Helsinki Åbo Akademi, Auditoriot Alpha, Beta ja Gamma, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, Turku Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vaasa Högskolan på Åland, Neptunigatan 17, Maarianhamina

Maisterihaku, Proviisorin koulutusohjelma proviisori, Kuopio

18.5.2018 klo 10–13

Canthia, Yliopistonranta 1 C, B-ovi, Kuopio

Hammaslääketiede, Kuopio

16.5.2018 klo 9–14

Medistudia, Yliopistonranta 1 A, Kuopio

Hoitotiede, hoitotyön johtaminen, Kuopio

15.5.2018 klo 12–16

Canthia (CA101), Yliopistonranta 1C, Kuopio ja Aalto-yliopisto, Otaniemen kampus, TUAS-talo (AS2-auditorio), Maarintie 8, Espoo

Hoitotiede, preventiivinen hoitotiede, Kuopio Hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus, Kuopio

25


26

Lääketiede, Kuopio

16.5.2018 klo 9–14

Snellmania, Yliopistonranta 1 E, A-ovi, Kuopio

Ravitsemustiede, Kuopio

17.5.2018 klo 10–13

Canthia, Yliopistonranta 1 C, Kuopio

Terveyden edistäminen (liikuntalääketiede sekä väestön terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen), Kuopio

21.5.2018 klo 12–16

Snellmania (SN100), Yliopistonranta 1 E, A-ovi, Kuopio

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA Joensuun ja Kuopion kampukset JOENSUUN KAMPUS Maisterihaku, Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma, Joensuu

6.6.2018 klo 14–18

Joensuu: Metria (M100), Yliopistokatu 7 Kuopio: Mediteknia (MD100), Yliopistonranta 1 B Lahti: Lahden lyseo (juhlasali), Lahdenkatu 6

Historia, Joensuu

6.6.2018 klo 14–18

Joensuu: Metria (M100), Yliopistokatu 7 Kuopio: Mediteknia (MD100), Yliopistonranta 1 B Lahti: Lahden lyseo (juhlasali), Lahdenkatu 6

Kauppatieteet, Joensuu

6.6.2018 klo 12–15

Carelia (C1), Yliopistokatu 4, Joensuu

Maantiede ja ympäristöpolitiikka, Joensuu

5.6.2018 klo 14–18

Joensuu: Metria (M100), Yliopistokatu 7 Kuopio: Mediteknia (MD100), Yliopistonranta 1 B Lahti: Lahden lyseo (juhlasali), Lahdenkatu 6

Oikeustiede, Joensuu

15.5.2018 klo 12–17

Joensuu: Carelia (C1), Yliopistokatu 4 Kuopio: Snellmania (SN100), Yliopistonranta 1 E Muut paikkakunnat, ks. www.oikeustieteet.fi

Yhteiskuntatieteet, Joensuu

30.5.2018 klo 13–17

Metria (M100), Yliopistokatu 7, Joensuu

Kauppatieteet, Kuopio

6.6.2018 klo 12–15

Snellmania (SN100), Yliopistonranta 1 E, Kuopio

Sosiaalitieteet, Kuopio

24.5.2018 klo 12–16

Snellmania (SN100), Yliopistonranta 1 E, Kuopio

Sosiaalityö, Kuopio

22.5.2018 klo 10-14

Snellmania (SN100), Yliopistonranta 1 E, Kuopio

KUOPION KAMPUS

Huom! Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, poikkeuksena opettajankoulutusten soveltuvuuskokeet / II vaiheen valinnat, johon lähetetään kutsu (tarkempia tietoja ao. hakukohteen valintaperusteissa).

6.1.3 Valintakokeen erityisjärjestelyt Jos hakija vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline, avustaja tai muu erityisjärjestely), hänen tulee täyttää kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus, johon liitetään mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esim. lukihäiriöstä. Hakijalle voidaan myöntää vain hakemiaan erityisjärjestelyjä. Hakijan tulee huomioida myös mahdolliset hakukohteiden omat tarkemmat ohjeet. Hakijoiden tulee käyttää erityisesti opiskelijavalintaa koskevaa korkeakoulujen yhteistä valintakokeiden erityisjärjestelyjen hakulomaketta, joka on tulostettavissa yliopiston verkkosivulta uef.fi/opiskelu/esteeton. Lausunnot, jotka osoittavat erityisjärjestelyn perusteena olevan esteen olevan pysyvä (esim. pysyvä vamma

tai sairaus tai oppimisvaikeus), voivat olla yli viisi vuotta vanhoja (ks. mahdolliset poikkeukset hakukohteilta). Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Hakijan tulee siis huomioida myös mahdolliset hakukohteiden omat tarkemmat ohjeet. Hakemus, jossa on eriteltynä hakijan pyyntö tulevaan yhteishaun valintakokeeseen liittyvistä erityisjärjestelyistä, on toimitettava liitteineen viimeistään 13.4.2018 klo 15.00 (poikkeuksena VAKAVA-koe ja lääketieteellisen alojen sekä oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeet, joiden erityisjärjestelyhakemus on toimitettava 28.3.2018 klo 15.00 mennessä) osoitteeseen Itä-Suomen yliopiston opintopalvelut/ tulopalvelut, PL 1627, 70211 Kuopio (käyntiosoite Yliopistonranta 1 C, Mediteknia-rakennus, 1. kerros). Vain akuuteissa poikkeustapauksissa em. määräajan jälkeen lähetetty pyyntö otetaan käsiteltäväksi. Hakemuksesta tulee erityisjärjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi käy-


Hakuopas 2018

dä ilmi hakijan henkilö- ja yhteystiedot sekä hakukohde, johon hän hakee. Jokaista hakukohdetta varten tulee toimittaa erillinen hakemus liitteineen. Tiedekunta ilmoittaa hakijalle suullisesti, kirjallisesti tai sähköpostitse erityisjärjestelyistä, joihin hänelle on myönnetty oikeus. Mikäli erityisjärjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, lähettää ao. tiedekunta ko. tapauksessa hakijalle kirjallisen päätöksen perusteluineen. Ilmoitus valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. Itä-Suomen yliopistossa noudatetaan Esteetön opiskelijavalinta -suosituksia (lisätietoja www.esok.fi/ esok-hanke/suositukset/) sekä korkeakoulujen sopimia yhteisiä käytäntöjä esteettömän opiskelijavalinnan edistämiseksi. Opiskelun esteettömyysasioita opiskelijaksi hakemisen osalta koordinoi Itä-Suomen yliopiston opintopalveluissa opiskelijapalvelun päällikkö, puh. 029 44 58261. Tarkempia tietoja ao. valintakokeen erityisjärjestelyistä saa myös ao. tiedekunnan opintoasioista vastaavalta. Lisätietoja myös: uef.fi/opiskelu. Yhteisvalinnoissa voi olla erilaisia ja tästä ohjeistuksesta poikkeavia käytäntöjä, joihin hakijan tulee tarvittaessa tutustua. 6.1.4 Valintakoekirjat, vanhat valintakoekysymykset ja kokeissa käytettävät laskimet Valintakoekirjallisuutta on myytävissä useimmissa kirjakaupoissa sekä netissä. Kirjoja voi olla saatavilla myös kirjastoissa. Kannattaa aina huolellisesti tarkastaa, että kirjasta on käytössä hakukohteen valintaperusteissa ilmoitettu painos. Osa edellisten vuosien valintakoekysymyksistä ja -vastauksista on nähtävillä verkossa osoitteessa haeyliopistoon.fi/valintakokeet/vanhat-valintakokeet. Kaikkien hakukohteiden valintakoekysymyksiä ja -vastauksia ei julkaista. Yliopisto ei järjestä valmennuskursseja. Mikäli valintakokeessa sallitaan laskimen käyttö, on siitä mainittu erikseen hakukohteen valintaperusteissa. Sallitut laskinmallit voivat olla myös etukäteen tarkasti määritelty. Sen vuoksi kannattaa ennen koetta hyvissä ajoin selvittää, millaista laskinta kokeessa saa käyttää.

6.2 YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUKSET JA NIIDEN PISTEYTYS Itä-Suomen yliopiston yhteishaun hakukohteissa pyritään ylioppilastutkintotodistusten yhtenäiseen pisteytykseen kaikissa tiedekunnissa. Poikkeuksen

//UEF

muodostavat valtakunnalliset yhteisvalinnat tai valintakoeyhteistyö, jonka puitteissa yliopistot ovat sopineet keskenään muusta yhteisestä pisteytyksestä. Yleensä ylioppilastutkinnon pisteet muodostavat valinnan alkupisteet, joihin lisätään valintakokeesta saadut pisteet. Ylioppilastodistuksen pisteytyksen kohdalla oleva kohta ”Äidinkieli/Suomi tai ruotsi toisena kielenä -koe” tarkoittaa, että äidinkielen kokeen paikalla voidaan huomioida korvaavana kokeena suoritettu suomi/ruotsi toisena kielenä -koe. Kohta ”Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 ainereaalia, joista toinen voi olla reaali)” tarkoittaa, että kolme koetta valitaan joukosta: kaksi kielten kokeita, kaksi ainereaalin koetta, reaali ja matematiikka. Reaalin kanssa voi olla myös yksi ainereaalin koe. Reaalilla tarkoitetaan ns. vanhaa reaalikoetta, joka on kirjoitettu ennen vuotta 2006. Pitkän oppimäärän mukaisia kokeita ovat ne, joiden nimessä on mainittu pitkä oppimäärä, ei siis reaalin/ainereaalin koe. Pisteytykset voivat hiukan poiketa eri hakukohteissa, joten tarkista pisteytyksen perusteet kunkin hakukohteen kuvauksesta. Opiskelijoita voidaan valita joissakin hakukohteissa myös pelkkien todistuspisteiden tai pelkän valintakokeen perusteella. Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys (IB, EB, Rp): International Baccalaureate (IB) -tutkinnon suorittaneiden hakijoiden taustapisteet lasketaan kertomalla tutkinnon yhteispistemäärä (maksimissaan 45) 84:llä ja saatu luku jaetaan 45:llä. European Baccalaureate (EB) -tutkinnon suorittaneiden hakijoiden taustapisteet lasketaan kertomalla tutkinnon yhteispistemäärä (maksimissaan 100) 84:llä ja saatu luku jaetaan 100:lla. Helsingin saksalaisen koulun lukion Reifeprüfung -tutkinnon suorittaneiden hakijoiden taustapisteet lasketaan kertomalla tutkinnon yhteispistemäärä (maksimissaan 300) 84:llä ja saatu luku jaetaan 300:lla. Hakukohteen kohdalla voi olla tarkempi kuvaus pisteytyksestä mikäli käytäntö poikkeaa tästä yliopiston yleisestä pisteytyskäytännöstä. Mikäli hakukeväänä IB- tai EB-tutkinnon suorittaneen lopullisia arvosanatietoja ei ole saatu 7.6.2018 klo 15.00 mennessä, voidaan nämä hakijat valita ehdollisesti (13.4.2018 mennessä toimitettujen) ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades), ks. s. 29. Hakijan tulee toimittaa todistus tutkinnon lopullisista arvosanoista viimeistään 13.7.2018 klo 15.00. Lähtöpisteet ja valinta-

27


28

päätös vahvistetaan lopullisten arvosanojen perusteella (ensikertalaiskiintiöt ja tasapistesäännöt huomioiden). Muu ulkomailla suoritettu ylioppilastutkinto antaa hakijalle yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Ulkomailla suoritetun ylioppilastutkinnon arvosanoja ei kuitenkaan oteta huomioon ts. pisteytetä Itä-Suomen yliopiston valinnoissa. Ks. toimitettavat liitteet s. 19.

6.3 OPISKELIJAVALINTA, SIJOITTELU JA VARASIJAVALINTA Korkeakoulut valitsevat uudet opiskelijat koulutuksiinsa valintaperusteidensa mukaisesti. On etusi mukaista, että tutustut huolellisesti sinua kiinnostavan koulutuksen valintaperusteisiin jo ennen hakemista, sillä valintaperusteet ja valintaan liittyvät toimintatavat voivat vaihdella eri hakukohteissa. Yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiin päästäkseen hakijalta edellytetään useimmiten valintakokeeseen osallistumista. Poikkeuksina tästä voivat olla esimerkiksi suoravalinnat todistusarvosanojesi perusteella tai jos olet hakemassa avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Valintakokeet voivat olla yksi- tai monivaiheisia. Yhteishaun koulutusten valinnat perustuvat useimmiten pisteiden laskemiseen. Korkeakoulu laskee pisteet valintaperusteidensa mukaan kullekin hakijalle, minkä jälkeen hakijat asetetaan keskinäiseen järjestykseen kunkin valintatavan mukaisesti (ks. hakukohteen valintaperusteet s. 36 alkaen). Korkeakoulujen yhteishaussa sinulle tarjotaan enintään yhtä opiskelupaikkaa, vaikka valintamenestyksesi olisi ollut hyvä useammassakin hakukohteessa. Sinulle tarjotaan paikkaa korkeimmalle hakutoivejärjestyksessä hakulomakkeella sijoittamastasi koulutuksesta, johon valintamenestyksesi riittää. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että hakutoivejärjestystäsi verrataan kunkin hakukohteesi tulokseen. Jos valintamenestyksesi riittää hyväksytyksi tulemiseen jossakin koulutuksessa, et voi tulla enää tämän jälkeen hyväksytyksi tätä alemmaksi hakulomakkeella sijoittamiisi koulutuksiin. Voit kuitenkin tulla vielä hyväksytyksi korkeammalle sijoittamaasi koulutukseen varasijalta. Hakukohteisiin valitaan aina aloituspaikkamäärän verran parhaiten menestyneitä. Jos et mahdu tähän joukkoon, mutta sinua ei ole myöskään hylätty, jäät

varasijalle. Varasijalla olevia hyväksytään järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu esimerkiksi siksi, että aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi korkeammalle priorisoimiinsa hakukohteisiin tai päättävät olla ottamatta tarjottua opiskelupaikkaa vastaan. Varasijojen määrää voidaan hakukohdekohtaisesti rajoittaa. Opiskelijavalinnan tulos näkyy Oma opintopolku -palvelussa. Tuloksen ilmoittamisen yhteydessä saat tiedon oletko hyväksytty, hylätty tai monennellako varasijalla olet kunkin valintatavan mukaisesti. Varasijalta hyväksyttäville ilmoitetaan tuloksesta aina erikseen hyväksymisen jälkeen.

6.4 OPISKELIJAVALINNAN TULOSTEN JULKISTAMINEN JA TIEDUSTELUT Kevään 2018 yhteishaun tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2018. Kun valtakunnallisesti kaikki valinnan tulokset on julkaistu, saat sähköpostiisi viestin, josta pääset tuloskirjeeseen. Kirjeessä kerrotaan sen hetkinen valintamenestyksesi kaikkien hakukohteidesi osalta ja mahdollinen varasijatilanteesi eri koulutuksissa. Tuloskirjeessä sinulle kerrotaan lisäksi oma pistemääräsi sekä alin pistemäärä, jolla koulutukseen on hyväksytty. Löydät samat kootut valintatiedot myös Oma Opintopolku -palvelusta. Valintojen valmistumisen eriaikaisuudesta ja hakutoivejärjestyksestäsi riippuen valinnan tulokset ovat nähtävissä Oma Opintopolku -palvelussa yksilöllisesti. Palvelussa voit seurata valinnan tulosten kehittymistä. Lisäksi korkeakoulu saattaa lähettää sinulle tietoa valinnan tuloksista. Voit nähdä tiedon valinnasta Oma Opintopolku -palvelussa jo ennen kaikkien tulosten julkaisemista, jos sinut on valittu ylimpään hakutoiveeseen sinut on hyväksytty esimerkiksi 3. hakutoiveeseesi, mutta sinua ei valittu ylempiin hakutoiveisiin. sinut on hyväksytty alemmalle toiveelle, mutta ylemmät hakutoiveet ovat vielä kesken et saanut opiskelupaikkaa. Opiskelijavalintaa koskevat päätökset julkistetaan viimeistään 28.6.2018 Kuopiossa päärakennus Snellmanian ilmoitustaululla ja Joensuussa hakijapalveluiden ilmoitustaululla Aurora-rakennuksessa (A-rappu). Itä-Suomen yliopisto ei julkaise valittujen opiskelijoiden nimiä omilla verkkosivuillaan. Lopullisia opiskelijavalinnan tuloksia voi tiedustella myös puhelimitse tulosten julkistamispäi-


Hakuopas 2018

västä lähtien kyseisestä tiedekunnasta (yhteystiedot hakukohteiden valintaperusteiden yhteydessä). Uuden opiskelijan materiaali julkaistaan yliopiston verkkosivulla uef.fi/opiskelu/uudelle-opiskelijalle. Huomaa, että yliopisto ei lähetä uudelle opiskelijalle paperista hyväksymiskirjettä, vaan viestintä opiskelupaikasta ja opintojen aloittamisesta on nykyisin täysin sähköistä. Otettuasi opiskelupaikan vastaan seuraa kesän aikana sähköpostiasi. Tutustu myös huolellisesti uuden opiskelijan sivustolla oleviin aineistoihin ja orientoidu siten syyskuussa alkaviin yliopisto-opintoihisi jo etukäteen.

//UEF

tamisesta. Muutoksenhakulautakunnalle osoitetun oikaisupyynnön on oltava perillä määräajassa Itä-Suomen yliopiston kirjaamossa. Myöhässä saapuneita oikaisupyyntöjä ei tutkita. Sähköpostitse tai faksilla lähetetyn oikaisupyynnön on oltava ennen määräajan päättymistä yliopiston käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. Oikaisupyyntöasiakirjat tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@uef.fi. Henkilökohtaisesti tai postilla toimitettavia paperiasiakirjoja vastaanotetaan Kuopion kampuksen kirjaamossa, jonka aukioloaika on kesäaikana arkisin klo 9–14. Kirjaamon yhteystiedot ovat:

6.5 HAKIJOIDEN KOEPAPEREIDEN NÄYTTÖ Hakijoiden koepaperit ja valintakokeiden arvosteluperusteet ovat nähtävissä hakijapalveluissa 14 päivän ajan tulosten julkaisemisesta. Hakija voi pyytää vastauksensa myös skannattuina lähettämällä pyynnön laskutustietoineen osoitteeseen koevastaukset@uef.fi. Koevastausten kopioinnista/skannauksesta laskutetaan 20€/hakija.

Itä-Suomen yliopiston kirjaamo, Kuopion kampus postiosoite: PL 1627, 70211 Kuopio käyntiosoite: Yliopistonranta 1E, Snellmania, 2. krs puhelin: 029 44 51111 (vaihde) faksi: 017 162 131 sähköposti: kirjaamo@uef.fi

6.6 EHDOLLINEN VALINTA Hakukeväänä kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB, EB) tai Pohjoismaissa ammatillisen tutkinnon suorittaneiden hakijoiden opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes yliopisto on tarkistanut hakukelpoisuuden lopullisesta tutkintotodistuksesta. Koulun ennakkoarviointi tulee lähettää yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15.00 mennessä. Ks. hakemusten liitteet edellä s. 19. Hakija on aina itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Jos esim. hakijan arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hakija valita opiskelijaksi asetetun opiskelijavalintakiintiön ulkopuolelta. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, peruutetaan opiskelupaikka. Hakijan antamien tietojen oikeellisuus tarkistetaan viimeistään opintojen alkaessa, jolloin valintapäätös ehdollisen valinnan osalta vahvistuu.

6.7 OIKAISUMENETTELY Jos hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja siinä on hänen mielestään tehty virhe, voi hän hakea päätökseen oikaisua. Itä-Suomen yliopiston hakukohteiden osalta oikaisua haetaan Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunnalta. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa tuloksen julkis-

Korkeakoulujen yhteishaussa Sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa ensisijaisesti korkeimmalle hakutoivejärjestyksessä sijoittamastasi hakutoiveestasi, jossa valintamenestyksesi mahdollistaa hyväksytyksi tulemisen. Jos olet hakenut useisiin hakukohteisiin, ja tulet hyväksytyksi johonkin niistä, et voi enää tulla valituksi alemmas hakutoivejärjestyksessä sijoittamaasi hakutoiveeseen. Näin ollen myöskään niitä koskevia oikaisupyyntöjä ei käsitellä, koska mahdollinen oikaisu ei vaikuttaisi tulokseesi. Oikaisupyyntöäsi ei myöskään oteta käsittelyyn, jos siitä ei selviä riittävällä tavalla mihin ja millaista oikaisua haet. Oikaisupyynnössä on ilmoitettava: oikaisua pyytävän nimi ja kotikunta. Jos oikaisua pyytävän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisupyynnön laatijana on joku muu henkilö, oikaisupyynnössä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua pyytävälle voidaan toimittaa. Oikaisupyynnössä voi ilmoittaa myös sähköpostiosoitteen mainittua tarkoitusta varten. päätös, johon haetaan muutosta mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

29


30

Oikaisupyyntöön on liitettävä päätös, johon halutaan oikaisua, sekä alkuperäisenä tai jäljennöksenä asiakirjat, joihin oikaisua pyytävä haluaa vedota. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisupyyntö. Sähköisenä toimitettavaa oikaisupyyntöä ei tarvitse allekirjoittaa, jos siinä on tiedot lähettäjästä eikä oikaisupyynnön alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Mahdollisen asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisupyyntöön oikaisua pyytävän antama valtakirja. Jos sähköisessä oikaisupyynnössä on selvitys asiamiehen toimivallasta,

valtakirjaa ei tarvitse toimittaa, ellei yliopistolla ole aihetta epäillä asiamiehen toimivaltaa tai sen laajuutta. Muutoksenhakulautakunnalle lähetetyn oikaisupyynnön valmistelua ja ratkaisua koskeviin tiedusteluihin vastaa muutoksenhakulautakunnan sihteeri. Oikaisupyyntöjen käsittelyajat voivat vaihdella korkeakouluittain. Lisätietoja käsittelyn aikataulusta saat tarvittaessa ao. korkeakoulusta. Sinun ei kannata jättää vastaanottamatta toista opiskelupaikkaa odottaessasi vastausta oikaisupyyntöösi. Mikäli oikaisupyyntösi johtaa päätöksen muuttamiseen, voidaan opiskelupaikkasi vielä vaihtaa muutetun päätöksen mukaiseksi.

7 Opiskelupaikan vastaanottaminen, opintojen aloittaminen ja opiskelu Itä-Suomen yliopistossa 7.1 OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN Jos tulet hyväksytyksi yhteishaussa, tulee Sinun ottaa tarjottu opiskelupaikka vastaan aloittaaksesi opintosi. Opiskelupaikan vastaanottaminen on tehtävä kymmenen päivän kuluessa hyväksymispäätöksestä, joka on nähtävillä Opintopolussa (edellyttää rekisteröitymistä ja tunnistautumista esim. pankkitunnuksillasi). Voit ottaa paikan vastaan joko sähköisesti Opintopolussa tai vaihtoehtoisesti palauttamalla ilmoituksen vastaanottamisesta Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin. kevään yhteishaussa 28.6. mennessä hyväksyttyjen on otettava paikka vastaan viimeistään 10.7.2018 klo 15. syksyn yhteishaussa 29.11. mennessä hyväksyttyjen on otettava paikka vastaan viimeistään 11.12.2018 klo 15. Tämän jälkeen sijoittelun edetessä sinulla on aina 10 vrk aikaa ottaa saamasi opiskelupaikka vastaan. Jollet tee ilmoitusta määräajassa, menetät sen. (YoL 38 §). Voit ottaa paikan vastaan sitovasti tai ehdollisesti. Voit ottaa paikan vastaan sitovasti, jos se on hakutoivejärjestyksessä korkeimmalle sijoittamasi paikka, tai jos et voi enää päästä mieluisammaksi priorisoimaa-

si kohteeseen. Kaikkien tulosten ilmoittamisen jälkeen voit ottaa paikan vastaan sitovasti myös silloin, jos olet varasijalla korkeammalle priorisoimiisi paikkoihin. Tällöin kuitenkin menetät mahdollisuuden tulla hyväksytyksi niihin varasijalta. Voit tällöin ottaa opiskelupaikan vastaan myös ehdollisesti. Ehdollinen opiskelupaikan vastaanottaminen tarkoittaa, että voit edelleen tulla hyväksytyksi mieluisammaksi sijoittamaasi hakukohteeseen. Jos kuitenkaan et pääse niistä mihinkään varasijalta, muuttuu ehdollinen opiskelupaikan vastaanottaminen automaattisesti sitovaksi. Jos otat paikan vastaan ehdollisena, vastaanotto muuttuu sitovaksi, jos sinua ei valita ylempiin hakutoiveisiin. Voit ottaa aikaisemmin ehdollisesti vastaanottamasi paikan vastaan sitovasti vain siinä tilanteessa, jos sinua ei ole vielä ehditty hyväksyä ylempiin hakutoiveisiisi.

7.2 YHDEN KORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN OPISKELUPAIKAN SÄÄNNÖS Hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa tulla hyväksytyksi vain yhteen hakukohteeseen (YoL 36 §). Ks. opiskelupaikan vastaanottaminen edellä kohdassa 7.1. Sään-


Hakuopas 2018

tö on lukukausikohtainen. Yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan säännös koskee kaikkea tutkintoon johtavaa koulutusta siirtohakua lukuun ottamatta.

7.3 OPISKELIJAKSI ILMOITTAUTUMINEN Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun tulee vielä ilmoittautua yliopistoon joko läsnä tai poissa olevaksi. Yliopistoon valitut uudet opiskelijat saavat tietoa yliopiston ilmoittautumismenettelystä uuden opiskelijan sivustolta uef.fi/opiskelu/uudelle-opiskelijalle. Opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava läsnä olevaksi tai poissa olevaksi (YoL 39 §). Opiskelija voi ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen ilmoittautua poissa olevaksi vain, jos hän ensimmäisenä lukuvuonna suorittaa asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua, on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla taikka on oman sairauden tai vamman vuoksi kyvytön aloittamaan opintojaan.

7.4 OPISKELUOIKEUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOSSA Itä-Suomen yliopistossa opiskelijat saavat opinto-oikeuden pääsääntöisesti suoraan sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon. Käytännössä opiskelijan tulee suorittaa aina ensin alempi korkeakoulututkinto ja sen jälkeen ylempi korkeakoulututkinto. Tutkintojen yleisistä tavoitteista, rakenteista ja laajuuksista on säädetty kaikkia yliopistoja koskevassa tutkintoasetuksessa (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 19.4.2004). Yliopiston rehtori päättää tarkemmista määräyksistä, jotka koskevat yliopistolain 42 §:n mukaista opiskeluoikeuden rajaamista ja lisäajan myöntämistä. Opiskelijalla voi kerrallaan olla voimassa vain yksi samaan alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus samassa pääaineessa tai koulutusohjelmassa tai samantasoiseen tieteelliseen tai ammatilliseen jatkotutkintoon johtava opiskeluoikeus Itä-Suomen yliopistossa. Uutta opiskeluoikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä sellaisen edellä sanotun saman koulutusalan tai vastaavan oppiaineen tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen, jonka asianomainen hakija on jo suorittanut, ellei tiedekun-

//UEF

nan valintaperusteista muuta seuraa. 7.4.1 Tutkinnon suorittaminen ja opintoaikojen rajaaminen Yliopistolaissa (40-43 §) säädetään korkeakoulututkintojen tavoitteelliset suoritusajat, opiskeluoikeuden kesto sekä lisäajan myöntäminen tutkinnon suoritusaikaan uef.fi/opiskelu/opintoaikojen-rajaaminen-ja-lisaaika. Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaanottaa opiskelupaikan yliopistossa. Opintoaikojen rajaaminen koskee niitä alempaan (kandidaatti) ja ylempään (maisteri) korkeakoulututkintoon johtavia opiskeluoikeuksia, jotka on myönnetty alkamaan 1.8.2005 tai sen jälkeen. Opiskeluoikeutta koskevat säännökset ovat yliopistolain (558/2009) 41 §:ssä. Lainsäädäntöä täydentävät Itä-Suomen yliopiston menettelyohjeet (Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön 11 §, Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 12 § ja akateemisen rehtorin päätös opiskeluoikeudesta Itä-Suomen yliopistossa 22.6.2010). Poissaolosta ilmoittaminen: uef.fi/opiskelu/uuden-opiskelijan-poissaolo. Lisäajan hakeminen opintojen loppuunsaattamiseksi: uef.fi/opiskelu/tutkintoaika.

7.5 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN RAJOITUKSET (SORA) Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia Itä-Suomen yliopiston koulutuksia: lääketiede, hammaslääketiede, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydenti-

31


32

laansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Tarkempia tietoja saa tarvittaessa myös yliopiston hakijapalveluista, opintopalveluista sekä ao. oppiaineesta/tiedekunnan opintoasiainpäälliköltä. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Yliopisto voi opiskelijavalinnan yhteydessä pyytää hakijalta tietoa opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Jo myönnetyn opiskeluoikeuden voi peruuttaa opiskeluoikeuden salaamisen perusteella, jos yliopisto on pyytänyt hakijalta tietoa ja hakija on tiedon salannut.

7.6 OPISKELIJAVALINNAN PERUUTTAMINEN Hakijan opiskelijavalinta voidaan peruuttaa opiskelijavalinnan toteuttamisen jälkeen, jos ilmenee, että hakija ei täytä SORA-lainsäädännön mukaisia terveydellisiä vaatimuksia tai on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeutensa peruuttamisesta (ks. opiskeluoikeuden peruuttaminen YoL 43 a §) tai hakija on antanut hakuvaiheessa tai ennen opiskelijavalinnan toteuttamista itsestään virheellisiä tietoja, joiden ansiosta hän on tullut valituksi (esim. koulutus- tai arvosanatiedot). Päätös opiskelijavalinnan peruuttamisesta valmistellaan ja tehdään yliopistossa sen hallinnollisten menettelyjen mukaisesti mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun peruste opiskelijavalinnan peruuttamiseen on havaittu. Hakija valitaan korkeimman sellaisen hakutoiveen opiskelijaksi, jossa hänen pisteensä riittävät valituksi tulemiseen. Opiskelijavalinnan peruuttamisen johdosta tehtävät muutokset eivät muuta opiskelijavalintaa kenenkään muun opiskelijaksi valitun vahingoksi.

7.7 OPISKELUAIKAINEN HUUMAUSAINETESTAUS JA RIKOSREKISTERIOTE Opiskelija voidaan tietyissä, hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaises-

ti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä. Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

7.8 OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMISTIEDON MUUTTAMISEN PERUSTEET Opiskelupaikan vastaanottamistietoa voidaan muuttaa vain silloin, jos hakija on saanut korkeakoulusta virheellistä tai puutteellista tietoa, ennen kuin hän on ottanut opiskelupaikan vastaan. Tällöin hakija tekee kirjallisen korjauspyynnön perusteluineen siihen korkeakouluun, josta hän on ottanut opiskelupaikan vastaan. Vastaanottamistieto voidaan luonnollisesti muuttaa myös siinä tapauksessa, kun hakija saa opiskelupaikan oikaisumenettelyn seurauksena. Lisätietoja: Opintopolku.fi.

7.9 OPINTOJEN ALOITTAMINEN JA OPISKELIJOIDEN OHJAUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOSSA Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaanottaa opiskelupaikan yliopistossa. Ks. opiskeluoikeus s. 31. Uusien opiskelijoiden opetus alkaa Itä-Suomen yliopiston kampuksilla 3.9.2018. Uudet opiskelijat tutustuvat ensimmäisten opiskelupäivien ohjelmaan ja orientoituvat opintojen käynnistämiseen uuden opiskelijan nettisivuston kautta osoitteessa uef.fi/fi/opiskelu/uudelle-opiskelijalle. Myös opiskelijaksi ilmoittautuminen on ohjeistettu ylipiston verkkosivulla. Opiskelijoiden ohjauksesta ja neuvonnasta, opintojen suunnittelusta ja yliopiston opinto-oppaista sekä sivuaineopinnoista löydät lisätietoa yliopiston verkkosivuilta osoitteesta uef.fi/opiskelu/opintojen-ohjaus, uef.fi/ opiskelu/opinto-oppaat ja uef.fi/opiskelu/sivuaineopinnot.


Filosofinen tiedekunta

III KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEIDEN VALINTAPERUSTEET TIEDEKUNNITTAIN

8 Filosofinen tiedekunta 8.1 HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKAT Filosofinen tiedekunta toimii Joensuun kampuksella. Joensuussa toimii myös kaksi opettajankoulutuksen harjoittelukoulua. Lisätietoja opintojen järjestämisestä voi tiedustella tiedekunnasta, ks. uef.fi/fi/uef/filo. Filosofisessa tiedekunnassa voi suorittaa myös kelpoisuusopintoja. Uutta opinto-oikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä saman koulutusalan tai vastaavan oppiaineen tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen, jonka asianomainen hakija on jo suorittanut (TS 11 §). Hakijan oletetaan tuntevan hakemansa hakukohteen valintaperusteet. Tutustu siis niihin huolellisesti sekä lisäksi kaikkia hakijoita ja hakukohteita koskeviin yleisiin asioihin (sivulta 13 lähtien). tutkinnot ja opiskeluoikeus Itä-Suomen yliopistossa opiskelijaksi ottamisen rajoitukset (SORA)

hakuaika ja hakemiseen liittyvä neuvonta hakukelpoisuus kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys korkeakoulujen yhteishaku ja hakuajat hakemuksen liitteet ja täydennys­menettely valintakokeisiin osallistuminen ja valintakokeiden erityisjärjestelyt sijoittelu, mukaan lukien varasija­menettely tulosten julkistaminen ja oikaisu­menettely opiskelupaikan vastaanottaminen ja opiskelijaksi ilmoittautuminen opintojen aloittaminen ja opintoneuvonta Itä-Suomen yliopistossa

Tutustu myös tiedekunnan koulutustarjontaan osoitteessa haeyliopistoon.fi (koulutustarjontaesite).

33


UEF// Filosofinen tiedekunta

34

Filosofisen tiedekunnan hakukohteet, aloituspaikat ja hakuajat HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA

KOULUTUKSEN KESTO

ALOITUSPAIKAT

HAKUAJAT

Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

3 + 2 lukuvuotta

65

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, filosofian maisteri

2 lukuvuotta

5

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Englannin kieli ja kääntäminen, Joensuu, filosofian maisteri

2 lukuvuotta

5

14.–28.3.2018 klo 15.00

Kulttuurintutkimus, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

3 + 2 lukuvuotta

30

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Kulttuurintutkimus, Joensuu, filosofian maisteri

2 lukuvuotta

5

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Kulttuurintutkimus, erikoistumisalana Mediakulttuuri ja viestintä (AMK-väylä), Joensuu, filosofian maisteri

2 lukuvuotta

5

14.–28.3.2018 klo 15.00

Ruotsin kieli, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

3 + 2 lukuvuotta

25

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Ruotsin kieli, Joensuu, filosofian maisteri

2 lukuvuotta

5

14.–28.3.2018 klo 15.00

Suomen kieli ja kirjallisuus, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

3 + 2 lukuvuotta

35

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Suomen kieli, Joensuu, filosofian maisteri

2 lukuvuotta

5

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Kirjallisuus, Joensuu, filosofian maisteri

2 lukuvuotta

5

14.–28.3.2018 klo 15.00

Venäjän kieli, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

3 + 2 lukuvuotta

30

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Venäjän kieli ja kulttuuri, Joensuu, filosofian maisteri

2 lukuvuotta

5

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Venäjän kieli ja kääntäminen, Joensuu, filosofian maisteri

2 lukuvuotta

5

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Yleinen kielitiede, Joensuu, filosofian maisteri

2 lukuvuotta

5

14.–28.3.2018 klo 15.00

Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

3 + 2 lukuvuotta

30

14.–28.3.2018 klo 15.00

Erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

3 + 2 lukuvuotta

10

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen maisteri

2 lukuvuotta

5

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen maisteri

2 lukuvuotta

5

14.–28.3.2018 klo 15.00

Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

3 + 2 lukuvuotta

62

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Joensuu, kasvatustieteen maisteri

2 lukuvuotta

6

14.–28.3.2018 klo 15.00

Opinto-ohjaaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

3 + 2 lukuvuotta

20

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Opinto-ohjaaja, Joensuu, kasvatustieteen maisteri

2 lukuvuotta

10

14.–28.3.2018 klo 15.00

Psykologia, Joensuu, psykologian kandidaatti ja maisteri

3 + 2,5 lukuvuotta

40

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Psykologia, Joensuu, psykologian maisteri

2,5 lukuvuotta

5

14.–28.3.2018 klo 15.00


Filosofinen tiedekunta

Kotitalousopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

3 + 2 lukuvuotta

32

14.–28.3.2018 klo 15.00

Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

3 + 2 lukuvuotta

20

14.–28.3.2018 klo 15.00

Lastentarhanopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti

3 lukuvuotta

108

14.–28.3.2018 klo 15.00

Luokanopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

3 + 2 lukuvuotta

140

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Luokanopettaja, Joensuu, kasvatustieteen maisteri

2 lukuvuotta

10

14.–28.3.2018 klo 15.00

Läntinen teologia, Joensuu, teologian kandidaatti ja maisteri

3 + 2 lukuvuotta

59

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Läntinen teologia, teologi, Joensuu, teologian maisteri

2 lukuvuotta

9

14.–28.3.2018 klo 15.00

Ortodoksinen teologia, Joensuu, teologian kandidaatti ja maisteri

3 + 2 lukuvuotta

14

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Ortodoksinen teologia, teologi, Joensuu, teologian maisteri

2 lukuvuotta

3

14.–28.3.2018 klo 15.00

Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki, Joensuu, teologian kandidaatti ja maisteri

3 + 2 lukuvuotta

5

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki, Joensuu, teologian maisteri

2 lukuvuotta

3

14.–28.3.2018 klo 15.00

Filosofisen tiedekunnan hakukohteita ei ole mukana syksyn 2018 yhteishaussa. Kelpoisuusopinnot Erilliset erityisopettajan opinnot (ERO) (60 op), Joensuu

2 lukukautta

55

14.–28.3.2018 klo 15.00

Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot (VEO) (60 op/85 op), Joensuu

2 lukukautta

30

14.–28.3.2018 klo 15.00

Erilliset opinto-ohjaajan opinnot (EOPO) (60 op), Joensuu

2 lukuvuotta

20

14.–28.3.2018 klo 15.00

35


UEF// Filosofinen tiedekunta

36

Englannin kieli KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Englannin kieli ja kulttuuri, filosofian maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, filosofian maisteri (2 v)

KOULUTUS

Englannin kieli ja kääntäminen, filosofian maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Englannin kieli ja kääntäminen, Joensuu, filosofian maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT: Opiskelijavalinta järjestetään yhteistyössä yhteisvalintana Tampereen yliopiston kanssa.

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen osasto s-posti: hum.haku@uef.fi puh. 029 445 2030 uef.fi/filtdk haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen, Joensuu HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDIDAATTI JA FILOSOFIAN MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Valinta järjestetään yhteistyönä Tampereen yliopiston kanssa, joten hakija voi samalla valintakokeella hakea kahteen hakukohteeseen: 1. englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu 2. englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen, Tampereen yliopisto. Hakukohteiden keskinäinen priorisointijärjestys ilmoitetaan hakulomakkeella. Kokeen voi suorittaa Joensuussa tai Tampereella riippumatta siitä, mihin hakukohteeseen hakija ensisijaisesti hakee. Hakija ilmoittaa hakemuksessaan

sen, kummassa yliopistossa suorittaa kokeen. Hakija voi tulla valituksi vain toiseen valitsemistaan hakukohteista. Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. ENGLANNIN KIELI, KULTTUURI JA KÄÄNTÄMINEN, JOENSUU Opinto-oikeus: Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri Valintajono

Aloituspaikat 65

1. Yhteispistemäärä 33 2. Valintakoe

22

3. Aikaisempien 10 opintojen perusteella (myös avoimen yliopiston opinnot)

Ensiker- Tasa­pisteissä talaisia ratkaisee 44 26

1. Valintakoe 2. Kirjatesti

18

1. Kirjatesti

-

1. Opintomenestys ko. aineessa.

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.


Filosofinen tiedekunta

Englannin kielen, kulttuurin ja kääntämisen aloituspaikkojen määrä yhteisvalinnassa on 65. 1) Ensin valitaan 33 hakijaa ylioppilatutkintotodistuksen antamien pisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 26 henkilöä ja sen jälkeen yhteispisteiden paremmuusjärjestyksessä 7 henkilöä. Hakijoiden saavuttaessa saman yhteispistemäärän valinta suoritetaan valintakokeen pistemäärän perusteella. Mikäli näillä hakijoilla on myös sama valintakoepistemäärä, määräytyy järjestys valintakokeen kirjatestin mukaan. Mikäli hakijoilla on sama kirjatestin pistemäärä, sijoitetaan heidät kaikki samalle valintasijalle. 2) Sen jälkeen valitaan 22 hakijaa valintakoepisteiden perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 18 henkilöä ja sen jälkeen valintakoepisteiden paremmuusjärjestyksessä 4 henkilöä. Valintakoepistemäärän perusteella valittavien hakijoiden saavuttaessa saman pistemäärän, valinta suoritetaan kirjatestin pistemäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on sama kirjatestin valintakoepistemäärä, sijoitetaan heidät kaikki samalle valintasijalle. Tullakseen valintakelpoiseksi valintajonoissa 1 ja 2 on hakijan saatava sekä kielitaitokokeessa että kirjatestissä vähintään 70 % oikeita vastauksia kaikkien yhteisvalinnassa valintakokeeseen osallistuneiden oikeiden vastausten keskiarvosta. Lisäksi hakijan tulee kirjatestissä saada oikein vähintään kolme (3) vastausta kutakin valintakoekirjaa koskevista kysymyksistä. 3) Aiempien yliopisto-opintojen (ml. avoin yliopisto) perusteella valitaan enintään kymmenen (10) hakijaa. Hakijalta edellytetään vähintään arvosanalla hyvä (3/5) suoritetut englannin kielen perus- ja aineopinnot (60 op tai 35 ov). Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta englannin kielen opintomenestyksen perusteella. Ensisijaisena perusteena on aineopintokokonaisuuden arvosana ja tasapisteissä valinnan perusteena on aineopintojen opintosuoritusten keskiarvo. Jos opintokokonaisuus on arvosteltu arvosanalla hyväksytty, sen katsotaan vastaavan arvosanaa hyvä (3/5). Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei tässä valintajonossa ole riittävästi, ei vapaaksi jääneitä

paikkoja täytetä lainkaan. Jos aiempien opintojen perusteella valittu opiskelija ei ole suorittanut englannin kielen ja kulttuurin tutkimuksen tekoon johdattavia opintojaksoja (proseminaari tai vastaava sekä kandidaatintutkielma), ne suoritetaan osana kandidaatin tutkintoa. Aikaisempien opintojen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti valintajonossa 3. Mikäli hakija haluaa tulla huomioiduksi myös valintajonossa 1 ja/tai 2, tulee hänen osallistua valintakokeeseen, ja ilmoittaa osallistumisestaan hakulomakkeella. Tutkintoon tähtäävä opiskelu edellyttää riittävää kielitaitoa (suomi, englanti, ruotsi). Myös aiempien yliopisto-opintojen perusteella opiskelijaksi valittavien tulee suorittaa tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä mainitut pakolliset kieli- ja viestintäopinnot osana tutkintoa. Varasijamenettely on selostettu oppaan alkuosassa. Varasijoille valitaan lopullisessa valinnassa enintään 40 hakijaa valintajonoissa 1 ja 2 kummassakin. Varasijoja ei käytetä valintajonossa 3 lainkaan. VALINTAKOE Aika: 24.5.2018 klo 13:00–17:00 Paikka: C1 (Carelia) Osoite: Yliopistokatu 4, 80100 Joensuu Valintakoemateriaali: » Montgomery, Martin et al., Ways of Reading, luvut (Sections) 3–5 (London: Taylor & Francis Ltd, 2012 painos, ISBN 9780415677479 (pehmytkantinen), 9780415677486 (kovakantinen) » Colina, Sonia, Fundamentals of Translation, (Cambridge: Cambridge University Press, 2015 painos, ISBN 9781107645462 (pehmytkantinen), 9781107035393 (kovakantinen) » Yule, George, The Study of Language (Cambridge: Cambridge University Press, 2014 painos, ISBN 9781107658172 (pehmytkantinen), 9781107044197 (kovakantinen) Lisätietoja: Valintakokeeseen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Varsinainen koeaika on 3 t 30 min. Valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperinsa jättäessään.

37


UEF// Filosofinen tiedekunta

38

Valintakoe koostuu kielitaitokokeesta ja kirjatestistä. Kielitaitokokeessa edellytetään lukion englannin kielen pitkää oppimäärää vastaavien tietojen erittäin hyvää hallitsemista. Siinä on kaksi osiota: (1) rakenne- ja sanastotesti sekä (2) tekstinymmärtämistesti. Valintakoe on monivalintakoe, jonka pisteytys muodostuu seuraavista osista: Saatavat pisteet

Maksimi

Kielitaitokoe » Rakenteet ja sanasto » Tekstinymmärtäminen

28 p. (15 p.) (13 p.)

Kirjatesti

28 p.

Valintakokeen kokonaispistemäärä

56 p.

PISTEYTYS Saatavat pisteet

Maks.

Valintakoe

56

Ylioppilastutkintotodistus

84

Yhteispistemäärä

140

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli / Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Englannin kieli » Kaksi (2) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 1 kieli ja 1 reaali /ainereaali)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan: Ylioppilastutkinnon kokeiden pisteys Kokeet

C

B

A

A

» Äidinkieli » Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

21 18 15 12

L

E

M

9

6

B

» Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet » Ainereaalit ja reaali

16 13 10

4

1

7

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys on selostettu oppaan alkuosassa. Englannin kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattikoulutuksesta opiskelijat siirtyvät seuraaviin maisteriopintoihin: » englannin kielen ja kulttuurin maisteriopinnot (30 opiskelijaa) » englannin kielen ja kääntämisen maisteriopinnot

(25 opiskelijaa) Maisteriopintoihin siirtymiseen liittyvistä käytännöistä tiedotetaan opintojen alkuvaiheessa.

Maisterihaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu FILOSOFIAN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Englannin kielen ja kulttuurin maisterihaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Hakijalla tulee olla suoritettuna alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon osana tai sen lisäksi hakijan tulee olla suorittanut englannin kielen aine- ja perusopinnot (60 op tai 35 ov) vähintään hyvin tiedoin (3/5 tai niitä vastaavin arvosanoin). Opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu kokonaisuudessaan ja kokonaisuusmerkinnän tulee näkyä rekisteriotteella. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta englannin kielen opintomenestyksen perusteella. Valinnan perusteena on ensisijaisesti suoritetun aineopintokokonaisuuden arvosana. Tasatilanteessa tarkastellaan perusopintokokonaisuuden arvosanaa. Mikäli hakijoiden välillä ei ole edelleenkään eroa, tarkastellaan ensin aineopintoihin kuuluvien opintojaksojen keskiarvoa ja sitten perusopintojen opintojaksojen keskiarvoa. Suomessa suoritetut tutkinnot: tutkinnon lisäksi tai sen osana hakijalla tulee olla suoritettuna englannin kielen perus- ja aineopinnot. Ulkomaiset tutkinnot: Hakijan edellytetään suorittaneen Bachelor-tasoisen tutkinnon. Bolognan julistukseen sitoutuneissa maissa suoritetut Bachelor-tasoiset tutkinnot katsotaan suomalaisia kandidaatintutkintoja vastaaviksi (www.ehea.info/pid34250/members.html), mutta muualla suoritetut tutkinnot arvioidaan tapauskohtaisesti erikseen. Tutkinnon tulee olla englannin kieltä ja kulttuuria vastaavalta alalta. Mikäli hakijan tutkinnon ala tai pääaine ei ole englannin kieli ja kulttuuri, voidaan hakijalta vaatia täydentäviä opintoja (korkeintaan 60 opintopistettä), joita ei sisällytetä maisterin tutkintoon. Täydentäviä opintoja määrätään suoritettavaksi niin, että opiskelijan voidaan


Filosofinen tiedekunta

katsoa saavuttavan riittävät valmiudet filosofian maisterin tutkintoon kuuluvien syventävien opintojen suorittamiseen. Suomessa suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneen opiskelijan tulee suorittaa valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004, 6§) määritellyt kieli- ja viestintäopinnot osana maisterin tutkintoa, ellei vastaavia opintoja sisälly alempaan tutkintoon. Hakemuksen liitteistä tietoa oppaan alkuosassa.

Maisterihaku, Englannin kieli ja kääntäminen, Joensuu FILOSOFIAN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Englannin kielen ja kääntäminen maisterihaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Hakijalla tulee olla suoritettuna alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon osana tai sen lisäksi hakijan tulee olla suorittanut englannin kielen aine- ja perusopinnot (60 op tai 35 ov) vähintään hyvin tiedoin (3/5 tai niitä vastaavin arvosanoin). Opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu kokonaisuudessaan ja kokonaisuusmerkinnän tulee näkyä rekisteriotteella. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta englannin kielen opintomenestyksen perusteella. Valinnan perusteena on ensisijaisesti suoritetun aineopintokokonaisuuden arvosana. Tasatilanteessa tarkastellaan perusopintokokonaisuuden arvosanaa. Mikäli hakijoiden välillä ei ole edelleenkään eroa, tarkastellaan ensin aineopintoihin kuuluvien opintojaksojen keskiarvoa ja sitten perusopintojen opintojaksojen keskiarvoa.

Suomessa suoritetut tutkinnot: tutkinnon lisäksi tai sen osana hakijalla tulee olla suoritettuna englannin kielen perus- ja aineopinnot. Ulkomaiset tutkinnot: Hakijan edellytetään suorittaneen Bachelor-tasoisen tutkinnon. Bolognan julistukseen sitoutuneissa maissa suoritetut Bachelor-tasoiset tutkinnot katsotaan suomalaisia kandidaatintutkintoja vastaaviksi (www.ehea.info/pid34250/members.html), mutta muualla suoritetut tutkinnot arvioidaan tapauskohtaisesti erikseen. Tutkinnon tulee olla englannin kieltä ja kääntämistä vastaavalta alalta. Mikäli hakijan tutkinnon ala tai pääaine ei ole englannin kieli ja kääntäminen, voidaan hakijalta vaatia täydentäviä opintoja (korkeintaan 60 opintopistettä), joita ei sisällytetä maisterin tutkintoon. Täydentäviä opintoja määrätään suoritettavaksi niin, että opiskelijan voidaan katsoa saavuttavan riittävät valmiudet filosofian maisterin tutkintoon kuuluvien syventävien opintojen suorittamiseen. Kääntämisen opinnot edellyttävät erittäin hyvää suomen kielen taitoa. Muulla kuin suomen kielellä koulusivistyksensä saaneen ulkomaisen yliopistotutkinnon suorittaneen hakijan on osoitettava kielitaitonsa todistuksella (vähintään yleisen kielitutkinnon taitotaso 5 tai eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso C1). Mikäli hakijalla ei ole vaadittua todistusta, hänen tulee osallistua kielikokeeseen. Kielikoe järjestetään 24.5.2018 ja hakija ilmoittaa osallistumisestaan kielikokeeseen hakulomakkeella. Suomessa suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneen opiskelijan tulee suorittaa valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004, 6§) määritellyt kieli- ja viestintäopinnot osana maisterin tutkintoa, ellei vastaavia opintoja sisälly alempaan tutkintoon. Hakemuksen liitteistä tietoa oppaan alkuosassa.

39


UEF// Filosofinen tiedekunta

40

Kulttuurintutkimus KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Kulttuurintutkimus, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Kulttuurintutkimus, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Kulttuurintutkimus, filosofian maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Kulttuurintutkimus, Joensuu, filosofian maisteri (2 v) Maisterihaku, Kulttuurintutkimus, erikoistumisalana Mediakulttuuri ja viestintä (AMK-väylä), Joensuu, filosofian maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen osasto Suomen kieli ja kulttuuritieteet s-posti: hum.haku@uef.fi puh. 029 445 2030 uef.fi/filtdk haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Kulttuurintutkimus, Joensuu HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDIDAATTI JA FILOSOFIAN MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. KULTTUURINTUTKIMUS, JOENSUU Opinto-oikeus: Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri Valintajono

Aloituspaikat 30

Ensikertalaisia 17

Tasapisteissä ratkaisee

1. Yhteispistemäärä

15

10

1. Valintakoepistemäärä

2. Valintakoe

10

7

3. Aikaisempien opintojen perusteella (myös avoimen yliopiston opinnot)

5

-

1. Haetun pääaineen opintomenestys

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.

Kulttuuritutkimuksen koulutusohjelman aloituspaikkojen määrä yhteishaussa on 30. 1) Ensin valitaan 15 hakijaa, joista 10 ensikertalaista, ylioppilastutkintotodistuksen antamien pisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella. Hakijoiden saadessa saman yhteispistemäärän järjestys määräytyy valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on sama valintakoepistemäärä, sijoitetaan heidät kaikki samalle valintasijalle. 2) Sen jälkeen valitaan 10 hakijaa, joista 7 ensikertalaista, valintakoepisteiden perusteella. Mikäli hakijoilla on sama valintakoepistemäärä, sijoitetaan heidät kaikki samalle valintasijalle. 3) Aiempien yliopisto-opintojen perusteella valitaan enintään viisi (5) hakijaa. Hakijalta edellytetään perusopinnot ja painotetulta keskiarvoltaan vähintään hyvin tiedoin (3/5) suoritetut aineopinnot (yhteensä 60 op tai 35 ov) siinä oppiaineessa, jonka hakija haluaa pääaineekseen (kirjallisuus, perinteentutkimus tai kulttuurintutkimuksen erikoistumisala kulttuuriantropologia, mediakulttuuri ja viestintä, etnomusikologia, sukupuolentutkimus


Filosofinen tiedekunta

tai taiteensosiologia) tai lähialalta. Lähialan aiempien opintojen soveltuvuuden arvioi kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma. Haettu pääaine tai erikoistumisala ja haun perusteena oleva oppiaine tulee ilmoittaa hakulomakkeella. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta haun perusteena olevan oppiaineen opintojen painotetun keskiarvon perusteella. Jos aiempien opintojen perusteella valittu opiskelija ei ole suorittanut hakemansa pääaineen tutkimuksen tekoon johdattavia opintojaksoja (proseminaari ja kandidaatintutkielma), ne suoritetaan osana kandidaatin tutkintoa. Aikaisempien opintojen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti va0lintajonossa 3. Mikäli hakija haluaa tulla huomioiduksi myös valintajonoissa 1 ja/tai 2, tulee hänen osallistua valintakokeeseen, ja ilmoittaa osallistumisestaan hakulomakkeella. Jonoissa 1 ja 2 hyväksytyn valintakoesuorituksen alaraja on 60 % valintakoesuoritusten pistemäärien keskiarvosta. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava pisteitä kahdesta tehtävästä. Tutkintoon tähtäävä opiskelu edellyttää riittävää kielitaitoa (suomi, englanti, ruotsi). Myös aiempien yliopistoopintojen perusteella opiskelijaksi valittavien tulee suorittaa tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä mainitut pakolliset kieli- ja viestintäopinnot osana tutkintoa. Varasijoista on tietoa oppaan alkuosassa. Varasijojen määrää ei ole rajoitettu.

» Kuva-aineiston analyysi: Seppänen, Janne, Visuaalinen kulttuuri. Teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle, s. 77-141, Vastapaino, 2005. » Populaarimusiikkiaineiston analyysi: Moisala, Pirkko ja Elina Seye (toim.), Musiikki kulttuurina, Suomen etnomusikologinen seura, 2013. Lisätietoja: Valintakokeeseen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperinsa jättäessään. Valintakokeessa vastataan oman valinnan mukaan neljästä soveltavasta tehtävästä kahteen. Jos hakija vastaa useampaan kuin kahteen tehtävään, arvostelussa otetaan huomioon kaksi alimman pistemäärän saavuttanutta tehtävää. Neljä valinnaista aineistotyyppiä ovat novelli, perinneteksti, kuva-aineisto ja populaarimusiikkiaineisto. Sovellustehtävien arvioinneissa painotetaan hakijan kykyä hahmottaa kulttuurisen aineiston rakennetta ja merkityksiä.

PISTEYTYS Saatavat pisteet

Valintakoekirjat: Valintakokeessa annetaan neljä soveltavaa aineistotehtävää, joihin vastaamiseen voi valmistautua perehtymällä seuraaviin kirjoihin: » Novellianalyysi: Mäkinen, Kirsti (toim.), Yön ja päivän kartta - novelleja ja tulkintoja, WSOY, 1993. » Perinnetekstin analyysi: Virtanen, Leea, Suomalainen kansanperinne, s. 9-38 ja 145-295, SKS, 1988.

56

Ylioppilastutkintotodistus

84

Yhteispistemäärä

140

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli/Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 ainereaalia, joista toinen voi olla reaali) Ylioppilastutkinnon kokeiden pisteytys Kokeet

C

B

A

A

» Äidinkieli » Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

21 18 15 12

9

6

B

» Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet » Ainereaalit ja reaali

16 13 10

4

1

VALINTAKOE Aika: 24.5.2018 klo 13–17 Paikka: AT100 (Agora, teologian siipi) Osoite: Yliopistokatu 4, 80100 Joensuu

Maks.

Valintakoe

L

E

M

7

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys on selostettu oppaan alkuosassa.

41


UEF// Filosofinen tiedekunta

42

Maisterihaku, Kulttuurintutkimus, Joensuu FILOSOFIAN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen valitaan enintään viisi (5) opiskelijaa. Valintakelpoisella hakijalla tulee olla suoritettuna alempi (Bachelor) tai ylempi (Master) korkeakoulututkinto. Suomalaisen tutkinnon osana tai sen lisäksi tulee olla suoritettuna pääaineeksi halutun oppiaineen (kirjallisuus, kulttuurintutkimus, perinteentutkimus) tai kulttuurintutkimuksen erikoistumisalan (etnomusikologia, kulttuuriantropologia, mediakulttuuri ja viestintä, sukupuolentutkimus, taiteensosiologia) tai sen lähialan perusopinnot ja painotetulta keskiarvoltaan vähintään hyvin tiedoin (3/5) suoritetut aineopinnot (yhteensä 60 op tai 35 ov). Haettu pääaine tai erikoistumisala ja haun perusteena oleva oppiaine tulee ilmoittaa hakulomakkeella. Lähialan opintojen soveltuvuuden arvioi kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma. Ulkomaisen tutkinnon tulee olla pääaineeksi haluttua oppiainetta vastaavalta alalta. Haettu pääaine tai erikoistumisala ja haun perusteena oleva oppiaine tulee ilmoittaa hakulomakkeella. Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma määrittää vastaako suoritettu tutkinto haluttua kulttuurintutkimuksen oppiainetta tai erikoistumisalaa tai onko se vastaavalta lähialalta. Jos tutkinto on haluttua oppiainetta tai erikoistumisalaa vastaava tai lähialalta, Bolognan julistukseen sitoutuneiden maiden kandidaatin tutkinto käy tällöin opintojen pohjaksi kokonaisuudessaan. Muiden tutkintojen osalta kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma arvioi tutkinnon soveltuvuuden erikseen suhteessa tutkintovaatimuksiin. Ammattikorkeakoulututkinto antaa hakukelpoisuuden vain, jos sen lisäksi tai osana on suoritettuna pääaineeksi halutun oppiaineen tai lähialan perusopin-

not ja painotetulta keskiarvoltaan vähintään hyvin tiedoin (3/5) suoritetut aineopinnot (yhteensä 60 op tai 35 ov). Haettu pääaine tai erikoistumisala ja haun perusteena oleva oppiaine tulee ilmoittaa hakulomakkeella. Lähialan aiempien opintojen soveltuvuuden arvioi kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta haetun pääaineen tai lähialan opintosuoritusten painotetun keskiarvon perusteella. Mikäli hakijan aiempiin opintoihin ei sisälly olennaisia, tutkintovaatimusten mukaisia pääaineen tai menetelmäopintoja, voidaan hyväksytyltä opiskelijalta vaatia täydentäviä opintoja korkeintaan 60 opintopistettä. Täydentäviä opintoja määrätään suoritettavaksi niin, että opiskelijan voidaan katsoa saavuttavan riittävät valmiudet filosofian maisterin tutkintoon kuuluvien kulttuurintutkimuksen syventävien opintojen suorittamiseen. Täydentävät opinnot voidaan sisällyttää maisterintutkintoon, mutta siinäkin tapauksessa opiskelijan tulee suorittaa kaikki maisterintutkintoon kuuluvat pakolliset opintojaksot, jolloin tutkinto saattaa ylittää maisterintutkinnon minimilaajuuden. Hakijalta edellytetään opintojen suorittamisen kannalta välttämätöntä suomen kielen taitoa. Muulla kuin suomen kielellä koulusivistyksensä saaneen ulkomaisen yliopistotutkinnon suorittaneen hakijan on osoitettava kielitaitonsa todistuksella (esimerkiksi Opetushallituksen kielikoe, tuloksena vähintään ylin taitotaso 5) tai osallistuttava Humanistisen osaston 24.5.2018 järjestämään kielikokeeseen. Suomessa suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneen opiskelijan tulee suorittaa valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004, 6§) määritellyt kieli- ja viestintäopinnot osana maisterin tutkintoa, ellei vastaavia opintoja sisälly alempaan tutkintoon. Hakemuksen liitteistä on tietoa oppaan alkuosassa.


Filosofinen tiedekunta

Maisterihaku, Kulttuurintutkimus, erikoistumisalana Mediakulttuuri ja viestintä (AMK-väylä), Joensuu FILOSOFIAN MAISTERI (2 V) VALINTAMENETTELY Koulutukseen valitaan enintään viisi (5) opiskelijaa. Valintakelpoisuuden perusteena on painotetulta keskiarvoltaan vähintään hyvin tiedoin (3/5) suoritettu medianomin (AMK) tutkinto. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, teh-

dään valinta medianomin (AMK) tutkintoon sisältyvien opintojen painotetun keskiarvon perusteella. Hyväksytyt hakijat saavat opinto-oikeuden Kulttuurintutkimuksen maisteriopintoihin erikoistumisalanaan Mediakulttuuri ja viestintä. Opintoihin valittujen tulee suorittaa maisteriopintoihin kuuluvana sivuaineena vähintään perusopinnot yhdestä aineesta sekä mahdollisesti muita opintoja siten, että suoritetuksi tulee vähintään maisteritutkinnon minimi 120 opintopistettä. Suomessa suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneen opiskelijan tulee suorittaa valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004, 6§) määritellyt kieli- ja viestintäopinnot osana maisterin tutkintoa, ellei vastaavia opintoja sisälly alempaan tutkintoon. Hakemuksen liitteistä on tietoa oppaan alkuosassa.

43


UEF// Filosofinen tiedekunta

44

Ruotsin kieli KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Ruotsin kieli, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Ruotsin kieli, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Ruotsin kieli, filosofian maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Ruotsin kieli, Joensuu, filosofian maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen osasto s-posti: hum.haku@uef.fi puh. 029 445 2030 uef.fi/filtdk haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Ruotsin kieli, Joensuu HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDIDAATTI JA FILOSOFIAN MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. RUOTSIN KIELI, JOENSUU Opinto-oikeus: Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri Valintajono

Aloituspaikat 25

1. Suoravalinta

x

1. Yhteispisteet

12

Ensikertalaisia 16

Tasapisteissä ratkaisee

10

1. Valintakoepistemäärä

2. Valintakoe

8

6

3. Aiempien opintojen perusteella (myös avoimen yliopiston opinnot)

5

-

1. Ruotsin kielen opintomenestys

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.

Ruotsin kielen aloituspaikkojen määrä yhteishaussa on 25. Lisäksi hyväksytään ilman valintakoetta kaikki ne hakijat, jotka täyttävät suoravalintaehdon. 1) Ensin hyväksytään hakijoista suoravalinnalla kaikki ne, jotka ovat suorittaneet suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 2008 tai sen jälkeen ja a) saaneet ylioppilastutkinnon ruotsin kielen pitkän oppimäärän kokeesta (toisen kotimaisen kielen koe) vähintään arvosanan eximia cum laude approbatur sekä äidinkielen kokeesta (suomen kieli) vähintään arvosanan magna cum laude approbatur TAI b) saaneet ylioppilastutkinnon ruotsin kielen keskipitkän oppimäärän kokeesta (toisen kotimaisen kielen koe) arvosanan laudatur sekä äidinkielen kokeesta (suomen kieli) vähintään arvosanan magna cum laude approbatur Suoravalinnan hakuehdon täyttävän hakijan ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. 2) Toiseksi hyväksytään 12 hakijaa ylioppilastutkintotodistuksen antamien pisteiden ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella. Ensikertalaisia hakijoita hyväksytään 10 henkilöä ja sen jälkeen yhteispisteiden paremmuusjärjestyksessä kaksi (2) henkilöä. Hakijoiden saadessa saman yhteispistemäärän jär-


Filosofinen tiedekunta

3)

3)

jestys määräytyy valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on sama valintakoepistemäärä, sijoitetaan heidät kaikki samalle valintasijalle. Kolmanneksi hyväksytään kahdeksan (8) valintakoepisteiden perusteella. Ensikertalaisia hakijoita hyväksytään kuusi (6) henkilöä ja sen jälkeen valintakoepisteiden paremmuusjärjestyksessä kaksi (2) henkilöä. Mikäli hakijoilla on sama valintakoepistemäärä, sijoitetaan heidät kaikki samalle valintasijalle. Aikaisempien yliopisto-opintojen perusteella valitaan enintään viisi (5) hakijaa. Hakijalta edellytetään enintään 10 vuotta ennen hakuajan päättymistä suoritetut ruotsin kielen perus- ja aineopinnot (60 op tai 35 ov), joista aineopintojen tulee olla suoritettu vähintään arvosanalla hyvä (3/5). Suoritusajankohdaksi katsotaan aineopintojen suorituspäivämäärä. Opintokokonaisuudet tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta ruotsin kielen aineopintojen painotetun keskiarvon perusteella. Aiempien opintojen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti valintajonossa 4. Mikäli hakija haluaa tulla huomioiduksi myös valintajonoissa 2 ja/ tai 3, tulee hänen osallistua valintakokeeseen, ja ilmoittaa osallistumisestaan hakulomakkeella. Jos aiempien opintojen perusteella valittu opiskelija ei ole suorittanut ruotsin kielessä tutkimuksen tekoon johdattavia opintojaksoja (proseminaari ja kandidaatintutkielma), ne suoritetaan osana kandidaatin tutkintoa.

Valintakoemateriaali: Valintakokeessa edellytetään lukion ruotsin keskipitkän oppimäärän erittäin hyvää hallintaa. Suosituksena on, että hakijat kertaavat ruotsin kielen kieliopin, esim. teoksen Nikander & Jantunen, Ruotsin kielioppi. Lisätietoja: Valintakokeeseen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperinsa jättäessään. Valintakoe koostuu rakenneosiosta ja kirjoitelmasta. Hyväksytyn valintakoesuorituksen alaraja on 24 pistettä siten, että hakijan on saatava pisteitä kummastakin tehtäväosiosta. Rakenneosiossa testataan keskeisimpien kieliopillisten asioiden (esim. sanajärjestyksen, muoto-opin ja kongruenssin) ja sanaston hallintaa. Kirjoitelma muistuttaa ylioppilaskokeen vastaavaa testityyppiä, ja siinä kiinnitetään erityistä huomiota ruotsin kielen luontevaan hallintaan. PISTEYTYS Saatavat pisteet

Maks.

Valintakoe » rakenneosio » kirjoitelma

56 (38) (18)

Ylioppilastutkintotodistus

84

Yhteispistemäärä

140

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli/Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 ainereaalia, joista toinen voi olla reaali)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan: Ylioppilastutkinnon kokeiden pisteytys

Tutkintoon tähtäävä opiskelu edellyttää riittävää kielitaitoa (suomi, englanti, ruotsi) ja opiskelijaksi hyväksyttyjen tulee suorittaa tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä mainitut pakolliset kieli- ja viestintäopinnot osana tutkintoa. VALINTAKOE Aika: 29.5.2018 klo 9.00-13.00 Paikka: AT100 (Educa) Osoite: Yliopistokatu 4, 80100 Joensuu

Kokeet

C

B

A

» Äidinkieli » Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

21 18 15 12

L

E

M

9

6

» Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet » Ainereaalit ja reaali

16 13 10

4

1

7

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys on selostettu oppaan alkuosassa.

45


UEF// Filosofinen tiedekunta

46

Maisterihaku, Ruotsin kieli, Joensuu FILOSOFIAN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen valitaan enintään viisi (5) opiskelijaa. Valintakelpoisella hakijalla tulee olla suoritettuna alempi (Bachelor) tai ylempi (Master) korkeakoulututkinto. Tutkinnon osana tai sen lisäksi tulee olla suoritettuna suomalaisen yliopiston ruotsin kielen perus- ja aineopinnot. Ulkomaisen tutkinnon tulee olla ruotsin kieltä vastaavalta alalta. Tutkinnon alan soveltuvuuden arvioi Itä-Suomen yliopiston ruotsin kielen oppiaine. Ammattikorkeakoulututkinto antaa hakukelpoisuuden vain, jos ruotsin kielen perus- ja aineopinnot on suoritettu vähintään arvosanalla hyvä (3/5). Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta ruotsin kielen opintomenestyksen perusteella. Vertailuperusteena on ruotsin kielen perus- ja aineopintojen (tai vastaavien ulkomaisten opintojen) opintosuoritusten painotettu keskiarvo. Ulkomaiset tutkinnot: Mikäli tutkinnon ala ei ole ruotsin kieli, voidaan hakijalta vaatia täydentäviä opin-

toja (korkeintaan 60 opintopistettä), joita ei sisällytetä maisterin tutkintoon. Mahdollisia täydentäviä opintoja määrätään suoritettavaksi niin, että opiskelijan voidaan katsoa saavuttavan riittävät valmiudet filosofian maisterin tutkintoon kuuluvien ruotsin kielen syventävien opintojen suorittamiseen. Hakijalta edellytetään opintojen suorittamisen kannalta välttämätöntä suomen kielen taitoa. Muulla kuin suomen kielellä koulusivistyksensä saaneen ulkomaisen yliopistotutkinnon suorittaneen hakijan on osoitettava vaadittava kielitaito kielitutkintotodistuksella tai humanistisen osaston 24.5.2018 järjestämässä kielikokeessa. Hakijalta vaaditaan vähintään yleisen kielitutkinnon taitotasoa 5 tai eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa C1. Humanistisen osaston kielikokeeseen tulee ilmoittautua haun yhteydessä rastittamalla ao. kohta hakulomakkeella. Suomessa suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneen opiskelijan tulee suorittaa valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004, 6§) määritellyt kieli- ja viestintäopinnot osana maisterin tutkintoa, ellei vastaavia opintoja sisälly alempaan tutkintoon. Hakemuksen liitteistä tietoa oppaan alkuosassa.


Filosofinen tiedekunta

Suomen kieli ja kirjallisuus KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Suomen kieli ja kirjallisuus, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Suomen kieli ja kirjallisuus, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Suomen kieli ja kirjallisuus, filosofian maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Suomen kieli ja kirjallisuus, Joensuu, filosofian maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen osasto Suomen kieli ja kulttuuritieteet s-posti: hum.haku@uef.fi puh. 029 445 2030 uef.fi/filtdk haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Suomen kieli ja kirjallisuus, Joensuu HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDIDAATTI JA FILOSOFIAN MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS, JOENSUU Opinto-oikeus: Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri Valintajono

Aloituspaikat 35

Ensiker- Tasapisteissä talaisia ratkaisee 24

1. Yhteispisteet

18

14

1. Samalla sijalla

2. Valintakoe

12

10

1. Samalla sijalla

3. Aiempien opintojen perusteella (myös avoimen yliopiston opinnot)

5

-

1. Suomen kielen tai kirjallisuuden opintomenestys 2. Samalla sijalla

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.

Suomen kielen ja kirjallisuuden aloituspaikkojen määrä yhteisvalinnassa on 35. 1) Ensin valitaan 18 hakijaa ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen antamien pisteiden ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella (heistä ensikertalaisia 14). Hakijoiden saavuttaessa saman yhteispistemäärän heidät sijoitetaan samalle valintasijalle. 2) Sen jälkeen valitaan 12 valintakoepisteiden perusteella (ensikertalaisia 10). Hakijoiden saavuttaessa saman valintakoepistemäärän heidät sijoitetaan samalle valintasijalle. 3) Aikaisempien opintojen perusteella valitaan enintään viisi (5) hakijaa. Hakijalta edellytetään vähintään arvosanalla hyvä (3/5) suoritetut suomen kielen tai kirjallisuuden perus- ja aineopinnot (60 op tai 35 ov). Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta hakuperusteena olevan oppiaineen opintomenestyksen perusteella. Jos aiempien opintojen perusteella valittu opiskelija ei ole suorittanut hakuperusteena olevassa oppiaineessa tutkimuksen tekoon johdattavia opintojaksoja (proseminaari ja kandidaatintutkielma), ne

47


UEF// Filosofinen tiedekunta

48

suoritetaan osana kandidaatin tutkintoa. Aikaisempien opintojen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti valintajonossa 3. Mikäli hakija haluaa tulla huomioiduksi myös valintajonoissa 1 ja/tai 2, tulee hänen osallistua valintakokeeseen, ja ilmoittaa osallistumisestaan hakulomakkeella. Tutkintoon tähtäävä opiskelu edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa ja riittävää muuta kielitaitoa (englanti, ruotsi). Opiskelijaksi valittavien tulee suorittaa tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä mainitut pakolliset kieli- ja viestintäopinnot osana tutkintoa. Jonoissa 1 ja 2 hyväksytyn valintakoesuorituksen alaraja on 20 pistettä siten, että sekä suomen kielen että kirjallisuuden tehtäväosiosta on kummastakin saatava vähintään 8 pistettä. Valintajonoissa 1 ja 2 opiskelija saa opinto-oikeuden sekä suomen kieleen että kirjallisuuteen, joista toisen hän valitsee pääaineekseen opintojen aikana. Valintajonossa 3 hyväksyttyjen hakijoiden pääaine määräytyy sen perusteella, minkä oppiaineen suorituksiin valinta perustuu. Mikäli hakija saa opinto-oikeuden pääaineena kirjallisuus, hänellä ei automaattisesti ole sivuaineoikeutta suomen kieleen. Halutessaan hän voi hakea sitä sivuainevalintaperusteiden mukaisesti. VALINTAKOE Aika: 22.5.2018 klo 13–17 Paikka: C2 (Carelia) Osoite: Yliopistokatu 4, 80100 JOENSUU Valintakoemateriaali: » Suomen kieli: Alho, Irja & Kauppinen, Anneli, Käyttökielioppi, s. 11-137 (SKS). Lisäksi on syytä kerrata (perus)koulun kielioppiasiat. » Kirjallisuus: valintakoetehtävää varten tulee kerrata lukion äidinkielen ja kirjallisuuden pakollisiin kursseihin sisältyvät kirjallisuusanalyysin osuudet. Lisätietoja: Valintakokeeseen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperinsa jättäessään. Valintakokeessa on kaksi eri osiota, suomen kielen ja kirjallisuuden tehtäväosiot. Suomen kielen tehtävissä on suomen kielen rakennetta ja käytön perusteita kos-

kevia kysymyksiä, joissa pyydetään mm. nimeämään ja tuottamaan suomen kielen muotoja. Kirjallisuuden tehtävä on kaunokirjallisen tekstin analyysi. Tehtävällä arvioidaan hakijan analyysi- ja tulkintataitoja sekä kykyä esittää tulkintansa perustellusti ja johdonmukaisesti. PISTEYTYS Saatavat pisteet

Maks.

Valintakoe suomen kielen osuus kirjallisuuden osuus

56 (28) (28)

Ylioppilastutkintotodistus

84

Yhteispistemäärä

140

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli/suomi tai ruotsi toisena kielenä -koe » Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 ainereaalia, joista toinen voi olla reaali)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan: Ylioppilastutkinnon kokeiden pisteytys Kokeet

C

B

A

A

» Äidinkieli » Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

21 18 15 12

L

E

M

9

6

B

» Suomi tai ruotsi toisena kielenä -koe » Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet » Ainereaalit ja reaali

16 13 10

4

1

7

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys on selostettu oppaan alkuosassa.


Filosofinen tiedekunta

Maisterihaku, Suomen kieli, Joensuu

Maisterihaku, Kirjallisuus, Joensuu

FILOSOFIAN MAISTERI (2 v)

FILOSOFIAN MAISTERI (2 v)

VALINTAMENETTELY Suomen kielen maisterihaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Hakijalla tulee olla suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. Suomessa suoritetun tutkinnon lisäksi tai sen osana hakijalla tulee olla suoritettuna suomen kielen perus- ja aineopinnot (60 op tai 35 ov). Ulkomaisen tutkinnon tulee olla suomen kielen alalta. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta suomen kielen oppiaineen opintomenestyksen perusteella. Aineopintojen vähimmäisarvosanan tulee olla hyvä (3/5). Opintomenestys arvioidaan laskemalla aineopintojen osasuorituksista opintopistemäärällä painotettu keskiarvo. Ulkomaisten tutkintojen kohdalla sovelletaan mahdollisuuksien mukaan samaa menettelyä. Hakijalta edellytetään erinomaista (äidinkielisen puhujan tasoista) suomen kielen taitoa. Muulla kuin suomen kielellä koulusivistyksensä saaneen ulkomaisen yliopistotutkinnon suorittaneen hakijan on osoitettava kielitaitonsa Opetushallituksen kielikokeen todistuksella (ylin taitotaso 5, joka vastaa eurooppalaisen viitekehyksen asteikolla tasoa C1) tai osallistuttava humanistisen osaston järjestämään kielikokeeseen. Hakukelpoiset hakijat kutsutaan kielikokeeseen erikseen. Hyväksytyltä opiskelijalta voidaan tarvittaessa edellyttää täydentäviä opintoja (korkeintaan 60 opintopistettä), joita ei sisällytetä maisterin tutkintoon. Suomessa suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneen opiskelijan tulee suorittaa valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004, 6§) määritellyt kieli- ja viestintäopinnot osana maisterin tutkintoa, ellei vastaavia opintoja sisälly alempaan tutkintoon. Hakemuksen liitteistä on tietoa oppaan alkuosassa.

VALINTAMENETTELY Kirjallisuuden maisterihaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Hakijalla tulee olla suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. Suomessa suoritetun tutkinnon lisäksi tai sen osana hakijalla tulee olla suoritettuna kirjallisuuden perusja aineopinnot (60 op tai 35 ov). Ulkomaisen tutkinnon tulee olla kirjallisuuden alalta. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta kirjallisuuden opintomenestyksen perusteella. Aineopintojen vähimmäisarvosanan tulee olla hyvä (3/5). Opintomenestys arvioidaan laskemalla aineopintojen osasuorituksista opintopistemäärällä painotettu keskiarvo. Ulkomaisten tutkintojen kohdalla sovelletaan mahdollisuuksien mukaan samaa menettelyä. Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa. Muulla kuin suomen kielellä koulusivistyksensä saaneen ulkomaisen yliopistotutkinnon suorittaneen hakijan on osoitettava kielitaitonsa Opetushallituksen kielikokeen todistuksella (ylin taitotaso 5, joka vastaa eurooppalaisen viitekehyksen asteikolla tasoa C1) tai osallistuttava humanistisen osaston järjestämään kielikokeeseen. Hakukelpoiset hakijat kutsutaan kielikokeeseen erikseen. Hyväksytyltä opiskelijalta voidaan tarvittaessa edellyttää täydentäviä opintoja (korkeintaan 60 opintopistettä), joita ei sisällytetä maisterin tutkintoon. Suomessa suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneen opiskelijan tulee suorittaa valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004, 6§) määritellyt kieli- ja viestintäopinnot osana maisterin tutkintoa, ellei vastaavia opintoja sisälly alempaan tutkintoon. Hakemuksen liitteistä on tietoa oppaan alkuosassa.

49


UEF// Filosofinen tiedekunta

50

Venäjän kieli KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Venäjän kieli, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Venäjän kieli, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Venäjän kieli ja kulttuuri, filosofian maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Venäjän kieli ja kulttuuri, Joensuu, filosofian maisteri (2 v)

KOULUTUS

Venäjän kieli ja kääntäminen, filosofian maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Venäjän kieli ja kääntäminen, Joensuu, filosofian maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen osasto s-posti: hum.haku@uef.fi puh. 029 445 2030 uef.fi/filtdk haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Venäjän kieli, Joensuu HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDIDAATTI JA FILOSOFIAN MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. VENÄJÄN KIELI, JOENSUU Opinto-oikeus: Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri Valintajono

Aloituspaikat 30

1. Suoravalinta

x

2. Yhteispisteet

15

Ensikertalaisia 20

Tasapisteissä ratkaisee

12

1. Valintakoepistemäärä

3. Valintakoe

10

8

4. Aikaisempien opintojen perusteella (myös avoimen yliopiston opinnot)

5

-

1. Venäjän kielen opintomenestys

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.

Venäjän kielen aloituspaikkojen määrä yhteishaussa on 30. Lisäksi hyväksytään ilman valintakoetta kaikki suoravalintaehdon täyttävät hakijat. 1) Ensin hyväksytään hakijoista suoravalinnalla kaikki ne, jotka ovat suorittaneet suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 2008 tai sen jälkeen ja a) saaneet ylioppilaskirjoitusten venäjän kielen lyhyessä oppimäärässä arvosanakseen laudaturin TAI b) saaneet venäjän kielen pitkässä oppimäärässä laudaturin tai eximia cum laude approbaturin. Suoravalinnan hakuehdon täyttävän hakijan ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. 2) Toiseksi hyväksytään 15 hakijaa ylioppilastutkintotodistuksen antamien pisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 12 henkilöä ja sen jälkeen yhteispisteiden paremmuusjärjestyksessä kolme (3) henkilöä. Hakijoiden saadessa saman yhteispistemäärän, järjestys määräytyy valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on sama valintakoepistemäärä, sijoitetaan heidät kaikki samalle


Filosofinen tiedekunta

valintasijalle. 3) Kolmanneksi hyväksytään 10 hakijaa valintakoepisteiden perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 8 henkilöä ja sen jälkeen valintakoepisteiden paremmuusjärjestyksessä 2 henkilöä. Mikäli hakijoilla on sama valintakoepistemäärä, sijoitetaan heidät kaikki samalle valintasijalle. 4) Lopuksi hyväksytään enintään 5 hakijaa, jotka ovat suorittaneet venäjän kielen perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op) vähintään hyvin tiedoin tai arvosanalla 3/5. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta venäjän kielen opintomenestyksen perusteella. Vertailukriteerinä käytetään venäjän kielen perusja aineopintojen (tai vastaavien ulkomaisten opintojen) opintosuoritusten painotettua keskiarvoa. Aikaisempien opintojen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti valintajonossa 4. Mikäli hakija haluaa tulla huomioiduksi myös valintajonoissa 2 ja/tai 3, tulee hänen osallistua valintakokeeseen, ja ilmoittaa osallistumisestaan hakulomakkeella. Jos aikaisempien opintojen perusteella valittu opiskelija ei ole suorittanut venäjän kielessä tutkimuksen tekoon johdattavia opintojaksoja (proseminaari ja kandidaatintutkielma), ne suoritetaan osana kandidaatin tutkintoa. Tullakseen valintakelpoiseksi valintajonoissa 2 ja 3 hakijan on saatava valintapisteitä jokaisesta valintakokeen osiosta ja kaikkien valintakokeeseen osallistuneiden hakijoiden valintakoepisteiden keskiarvosta vähintään puolet. Tutkintoon tähtäävä opiskelu edellyttää riittävää kielitaitoa (suomi, englanti, ruotsi). Opiskelijaksi valittavien tulee suorittaa tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä mainitut pakolliset kieli- ja viestintäopinnot osana tutkintoa. Tietoa varasijamenettelystä on oppaan alkuosassa. VALINTAKOE Aika: 5.6.2018 klo 13.00–17.00 Paikka: AT100 (Agora) Osoite: Yliopistokatu 4, 80100 Joensuu Valintakoemateriaali: Valintakokeeseen ei kuulu ennalta luettavaa kirjallisuutta, mutta kokeeseen voi valmentautua lukemalla esimerkiksi Ruohonen, R. & Strengell-Kamper, A.: Lyhyt venäjän kielioppi (1998 tai

uudempi painos). Äidin- ja/tai koulukielenään venäjää puhuville suositellaan esimerkiksi Golub I.B. Russkij jazyk bez repetitora (2002 tai uudempi painos). Lisätietoja: Valintakokeeseen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperinsa jättäessään. Valintakoe mittaa lukion venäjän kielen lyhyen tai sitä vastaavan oppimäärän hallintaa ja yleistä kielellistä analysointikykyä. Kokeessa tarkistetaan myös hakijan suomen kielen taito. Valintakoe koostuu kahdesta osiosta: 1) joko a) venäjän kielen perusrakenteiden ja sanaston hallintaa mittaava tehtävä suomea äidinkielenään puhuville (28 p.) tai b) venäjän kielen testi venäjää äidinkielenään puhuville ja/tai venäjänkielisen koulusivistyksen saaneille (28 p.); Asetus 481/2003 §20 Koulusivistys; 2) aineistokoe, joka sisältää venäjänkielisen tekstin ja siihen liittyviä suomenkielisiä tehtäviä (28 p.). PISTEYTYS Saatavat pisteet

Maks.

Valintakoe

56

Ylioppilastutkintotodistus

84

Yhteispistemäärä

140

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli / Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 ainereaalia, joista toinen voi olla reaali)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan: Ylioppilastutkinnon kokeiden pisteytys Kokeet

C

B

A

A

» Äidinkieli » Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

21 18 15 12

L

E

M

9

6

B

» Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet » Ainereaalit ja reaali

16 13 10

4

1

7

51


UEF// Filosofinen tiedekunta

52

Maisterihaku, Venäjän kieli ja kulttuuri, Joensuu FILOSOFIAN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Venäjän kielen ja kulttuurin maisterihaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Valintakelpoisella hakijalla tulee olla suoritettuna alempi (Bachelor) tai ylempi (Master) korkeakoulututkinto. Suomalaisen tutkinnon osana tai sen lisäksi tulee olla suoritettuna suomalaisen yliopiston venäjän kielen perus- ja aineopinnot. Ulkomaisen tutkinnon tulee olla venäjän kieltä ja kulttuuria vastaavalta alalta. Ammattikorkeakoulututkinto antaa hakukelpoisuuden vain, jos venäjän kielen perus- ja aineopinnot on suoritettu vähintään arvosanalla hyvä (3/5). Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta venäjän kielen opintomenestyksen perusteella. Vertailuperusteena on venäjän kielen perus- ja aineopintojen (tai vastaavien ulkomaisten opintojen) opintosuoritusten painotettu keskiarvo. Mikäli tutkinnon ala ei ole venäjän kieli ja kulttuuri, voidaan hakijalta vaatia täydentäviä opintoja (korkeintaan 60 opintopistettä), joita ei sisällytetä maisterin tutkintoon. Mahdollisia täydentäviä opintoja määrätään suoritettavaksi niin, että opiskelijan voidaan katsoa saavuttavan riittävät valmiudet filosofian maisterin tutkintoon kuuluvien venäjän kielen ja kulttuurin syventävien opintojen suorittamiseen. Hakijalta edellytetään opintojen suorittamisen kannalta välttämätöntä suomen kielen taitoa. Muulla kuin suomen kielellä koulusivistyksensä saaneen ulkomaisen yliopistotutkinnon suorittaneen hakijan on osoitettava vaadittava kielitaito kielitutkintotodistuksella tai humanistisen osaston 24.5.2018 järjestämässä kielikokeessa. Hakijalta vaaditaan vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2. Humanistisen osaston kielikokeeseen tulee ilmoittautua haun yhteydessä rastittamalla ao. kohta hakulomakkeella. Suomessa suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneen opiskelijan tulee suorittaa valtioneu-

voston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004, 6§) määritellyt kieli- ja viestintäopinnot osana maisterin tutkintoa, ellei vastaavia opintoja sisälly alempaan tutkintoon. Hakemuksen liitteistä tietoa oppaan alkuosassa.

Maisterihaku, Venäjän kieli ja kääntäminen, Joensuu FILOSOFIAN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Venäjän kielen ja kääntämisen maisterihaussa aloituspaikkojen lukumäärä on viisi (5). Valintakelpoisella hakijalla tulee olla suoritettuna alempi (Bachelor) tai ylempi (Master) korkeakoulututkinto. Suomalaisen tutkinnon osana tai sen lisäksi tulee olla suoritettuna suomalaisen yliopiston venäjän kielen perus- ja aineopinnot. Ulkomaisen tutkinnon tulee olla venäjän kieltä ja kääntämistä vastaavalta alalta. Ammattikorkeakoulututkinto antaa hakukelpoisuuden vain, jos venäjän kielen perus- ja aineopinnot on suoritettu vähintään arvosanalla hyvä (3/5). Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta venäjän kielen opintomenestyksen perusteella. Vertailuperusteena on venäjän kielen perus- ja aineopintojen (tai vastaavien ulkomaisten opintojen) opintosuoritusten painotettu keskiarvo. Mikäli tutkinnon ala ei ole venäjän kieli ja kääntäminen, voidaan hakijalta vaatia täydentäviä opintoja (korkeintaan 60 opintopistettä), joita ei sisällytetä maisterin tutkintoon. Mahdollisia täydentäviä opintoja määrätään suoritettavaksi niin, että opiskelijan voidaan katsoa saavuttavan riittävät valmiudet filosofian maisterin tutkintoon kuuluvien venäjän kielen ja kääntämisen syventävien opintojen suorittamiseen. Hakijalta edellytetään opintojen suorittamisen kannalta välttämätöntä suomen kielen taitoa. Muulla kuin suomen kielellä koulusivistyksensä saaneen ulkomaisen yliopistotutkinnon suorittaneen hakijan on osoitettava vaadittava kielitaito kielitutkintotodistuk-


Filosofinen tiedekunta

sella tai humanistisen osaston 24.5.2018 järjestämässä kielikokeessa. Hakijalta vaaditaan vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2. Humanistisen osaston kielikokeeseen tulee ilmoittautua haun yhteydessä rastittamalla ao. kohta hakulomakkeella. Suomessa suomen- tai ruotsinkielisen koulusivis-

tyksen saaneen opiskelijan tulee suorittaa valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004, 6§) määritellyt kieli- ja viestintäopinnot osana maisterin tutkintoa, ellei vastaavia opintoja sisälly alempaan tutkintoon. Hakemuksen liitteistä tietoa oppaan alkuosassa.

53


UEF// Filosofinen tiedekunta

54

Yleinen kielitiede KOULUTUS JA HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Yleinen kielitiede, filosofian maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Yleinen kielitiede, Joensuu, filosofian maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen osasto Suomen kieli ja kulttuuritieteet s-posti: hum.haku@uef.fi puh. 029 445 2030 uef.fi/filtdk haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Maisterihaku, Yleinen kielitiede, Joensuu FILOSOFIAN MAISTERI (2 V) VALINTAMENETTELY Aloituspaikkoja on 5. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, heidät kutsutaan haastatteluun. Haastattelujen perusteella hakijat asetetaan soveltuvuusjärjestykseen. Hakijalla tulee olla suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. Suomessa suoritetut tutkinnot: tutkinnon lisäksi tai sen osana hakijalla tulee olla suoritettuna yleisen kielitieteen tai sen lähialan perus- ja aineopinnot. Ulkomaiset tutkinnot: Alemmalla yliopistotutkin-

nolla tarkoitetaan suomalaista kandidaatin tutkintoa vastaavaa Bachelor-tasoista tutkintoa, ylemmällä yliopistotutkinnolla tarkoitetaan Master-tasoista tutkintoa. Bolognan julistukseen sitoutuneissa maissa suoritetut kandidaatin tutkinnot hyväksytään sellaisenaan, mutta muualla suoritetut tutkinnot arvioidaan tapauskohtaisesti erikseen. Tutkinnon tulee olla yleistä kielitiedettä vastaavalta alalta ja suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä. Mikäli hakijan tutkinnon ala ei ole yleinen kielitiede, voidaan hakijalta vaatia täydentäviä opintoja (korkeintaan 60 opintopistettä), joita ei sisällytetä maisterin tutkintoon. Ammattikorkeakoulututkinto antaa hakukelpoisuuden vain, jos sen lisäksi tai osana on suoritettuna yleisen kielitieteen perus- ja aineopinnot vähintään arvosanalla hyvä (3/5). Hakemuksen liitteistä tietoa oppaan alkuosassa.


Filosofinen tiedekunta

Erityisopettaja KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Erityisopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Erityisopettaja, kasvatustieteen maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen maisteri (2 v)

V. 2018 erityisopettajien koulutuksessa on kaksi koulutuslinjaa: erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutus sekä erityisopettajan koulutus. Kumpikin koulutuslinja on Opintopolussa oma hakukohteensa. Koulutusten pääaine (erityispedagogiikka) ja tavoitetutkinto on sama, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v), mutta sivuaineopintojen kautta koulutuslinjat tuottavat erilaiset erityisopettajakelpoisuudet. LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Erityispedagogiikka s-posti: erped.haku@uef.fi puh. 029 445 2048, 029 445 2041 uef.fi/filtdk haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, Joensuu KASVATUSTIETEEN KANDIDAATTI JA MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. ERITYISLUOKANOPETTAJA JA ERITYISOPETTAJA, JOENSUU Opinto-oikeus: Kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri Valintajono

Aloituspaikat 30

Ensiker- Tasapisteissä talaisia ratkaisee 21

1. Yhteispisteet

18

13

2. Soveltuvuuskoe

12

8

1. Soveltuvuuskoepistemäärä 2. VAKAVA-koe

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.

Erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutukseen valitaan kaksivaiheisen valintakokeen kautta 30 opiskelijaa. 21 aloituspaikkaa varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Valinnan ensimmäisenä vaiheena on aineistoon pohjautuva kirjallinen VAKAVA-koe. Toinen vaihe on soveltuvuuskoe. Lopullisessa valinnassa valitaan uusia opiskelijoita kahdesta valintajonosta: 1) yhteispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä valitaan yhteensä 18 opiskelijaa niin, että ensin valitaan ensikertalaisista hakijoista 13 ja sen jälkeen 5 opiskelijaa. 2) soveltuvuuskoepistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä valitaan yhteensä 12 opiskelijaa niin, että ensin valitaan ensikertalaisista hakijoista 8 ja sen jälkeen 4 opiskelijaa. Hakijoiden saavuttaessa saman pistemäärän valinta suoritetaan ensin soveltuvuuskoepistemäärän ja sen jälkeen VAKAVA-kokeesta saadun pistemäärän perus-

55


UEF// Filosofinen tiedekunta

56

teella. Varasijavalinta tapahtuu käyttäen samoja valintatapajonoja. Yhteispisteiden perusteella asetetaan varasijalle 10 hakijaa ja soveltuvuuskokeen perusteella 10 hakijaa. VALINTAKOE Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusten valintamenettely on kaksivaiheinen. Erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutuksen valintamenettelyn ensimmäinen vaihe on valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe (VAKAVA, 26.4.2018). Toinen vaihe, soveltuvuuskoe on yhteinen kaikille Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusten hakukohteille. I vaihe, kirjallinen VAKAVA-koe VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, joka laatii ja toteuttaa VAKAVA-kokeen. VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin verkostossa mukana oleviin koulutuksiin. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja. Hakuaika koulutuksiin alkaa 14.3.2018 ja päättyy 28.3.2018 klo 15:00. Koulutuksiin haetaan yhdellä sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi. Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea yhteensä 6 eri koulutukseen. Liitteet postitetaan siihen yliopistoon, jonka hakukohde on kyseessä. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti torstaina 26.4.2018 klo 13:00–16:00. VAKAVA-koe perustuu ennalta julkaistavaan aineistoon, joka on nähtävillä VAKAVAn verkkosivuilla (www.helsinki.fi/vakava) tiistaista 27.3.2018 lähtien, ja kokeessa annettavaan aineistoon. Etukäteen julkaistava aineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. Kokeesta saatava pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVAan osallistuvissa koulutuksissa, joihin hakija on hakenut. Koulutuksissa, joissa saadaan jonkinlainen opettajan kelpoisuus, on käytössä soveltuvuuskoe. Näissä on yliopistokohtaisia eroja, jotka ovat luettavissa Opintopolku-palvelusta. Esivalinnan tulokset, eli tieto, ket-

kä kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, julkistetaan tiistaina 15.5.2018. Erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutuksen soveltuvuuskokeeseen kutsutaan VAKAVA-kokeen pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä vähintään 90 hakijaa. Näistä vähintään 63 on ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevia. Soveltuvuuskoekutsu lähetetään sähköpostilla. Kutsutuilta edellytetään vähintään 30 % VAKAVA-kokeessa valtakunnallisesti parhaiten menestyneen hakijan pistemäärästä. Ensikertalaisille hakijoille on varattu 70 % paikoista sekä esivalinnassa että lopullisessa valinnassa. Soveltuvuuskokeet järjestetään eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta, joten hakija voi saada kutsun useamman koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, koska valinnan toinen vaihe järjestetään yliopistoissa samojen viikkojen aikana. I vaiheen valintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää kirjallinen oikaisupyyntö viimeistään 29.5.2018. Erityisjärjestelyjä tarvitsevat hakijat Jos hakija tarvitsee erityisjärjestelyitä valintakokeessa, on hakijan tai häntä avustavan henkilön tehtävä hakemus siihen yliopistoon, jossa hän osallistuu VAKAVA-kokeeseen. Eri yliopistoilla saattaa olla eri periaatteita ja määräaikoja erityisjärjestelyjen hakemiseksi, mutta VAKAVA-koetta koskevissa erityisjärjestelyissä noudatetaan yhteisiä valtakunnallisia ohjeita (www.helsinki.fi/vakava/erityisjarjestelyt.htm). VAKAVA-kokeessa lisäaikaa voidaan myöntää 1 tunti. Erityisjärjestelyhakemus tulee tehdä heti opiskelupaikkahakemuksen jättämisen jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä 28.3.2018, jotta tarvittavat järjestelyt ehditään tehdä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa, että tarve erityisjärjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen. Erityisjärjestelyitä hakevan on liitettävä hakemukseen erikoislääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lukemisen ja


Filosofinen tiedekunta

kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden asteella ei ole merkitystä. Todistukseksi erityisjärjestelyjen tarpeesta hyväksytään myös ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelypäätös. II vaihe, soveltuvuuskoe Aika: 4.–8.6.2018 Paikka: Joensuun kampus Lisätietoja: Valintamenettelyn toinen vaihe, soveltuvuuskoe on yhteinen kaikille Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusten hakukohteille. Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutusten soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan edellytyksiä suoriutua koulutuksen opinnoista sekä soveltuvuutta, motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta koulutukseen sekä kasvatus-, ohjaus- ja opetusalalla työskentelyyn. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan myös hakijan yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisuvalmiuksia. Jos hakija on hakenut ja hänet on hyväksytty kahden tai useamman Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteen valintakokeen II vaiheeseen, kutsutaan hänet vain sen hakukohteen soveltuvuuskokeeseen, joka on ylimpänä yhteishaun hakutoivejärjestyksessä. Soveltuvuuskokeen tulos otetaan huomioon kaikissa niissä opettajankoulutuksen hakukohteissa, joihin hakija on hakenut ja joiden valintakokeen II vaiheeseen hänet on hyväksytty. Yksipäiväinen soveltuvuuskoe järjestetään 4.– 8.6.2018 Joensuussa. Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla. Soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 56 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 28 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen. Soveltuvuuskokeeseen osallistuvien on esitettävä valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai vastaava. PISTEYTYS Lopullinen pisteytys tapahtuu seuraavan taulukon mukaan: Saatavat pisteet

Maksimi

Soveltuvuuskoe

56

Ylioppilastutkintotodistus Yhteispistemäärä

84 140

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli/Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 ainereaalia, joista toinen voi olla reaali)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan: Ylioppilastutkinnon kokeiden pisteytys Kokeet

C

B

A

A

» Äidinkieli » Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

21 18 15 12

L

E

M

9

6

B

» Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet » Ainereaalit ja reaali

16 13 10

4

1

7

Kansainvälisten ylioppilastutkintotodistusten pisteytys on esitetty oppaan alussa s. 27.

Erityisopettaja, Joensuu KASVATUSTIETEEN KANDIDAATTI JA MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. ERITYISOPETTAJA, JOENSUU Opinto-oikeus: Kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri Valintajono

Aloituspaikat 10

Ensiker- Tasapisteissä talaisia ratkaisee 7

1. Yhteispisteet

6

4

2. Soveltuvuuskoe

4

3

1. Soveltuvuuskoepistemäärä 2. VAKAVA-koe

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.

Erityisopettajan koulutuksen valitaan kaksivaiheisen valintakokeen kautta 10 opiskelijaa. 7 aloituspaikkaa varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Valinnan ensimmäisenä vaiheena on aineistoon pohjautuva kirjallinen VAKAVA-koe. Toinen vaihe on soveltuvuuskoe. Lopullisessa valinnassa valitaan uusia opiskelijoita kahdesta valintajonosta:

57


UEF// Filosofinen tiedekunta

58

1) yhteispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä valitaan yhteensä 6 opiskelijaa niin, että ensin valitaan ensikertalaisista hakijoista 4 ja sen jälkeen 2 opiskelijaa. 2) soveltuvuuskoepistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä valitaan yhteensä 4 opiskelijaa niin, että ensin valitaan ensikertalaisista hakijoista 3 ja sen jälkeen 1 opiskelija. Hakijoiden saavuttaessa saman pistemäärän valinta suoritetaan ensin soveltuvuuskoepistemäärän ja sen jälkeen VAKAVA-kokeesta saadun pistemäärän perusteella. Varasijavalinta tapahtuu käyttäen samoja valintatapajonoja. Yhteispisteiden perusteella asetetaan varasijalle 10 hakijaa ja soveltuvuuskokeen perusteella 10 hakijaa. VALINTAKOE Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusten valintamenettely on kaksivaiheinen. Erityisopettajan koulutuksen valintamenettelyn ensimmäinen vaihe on valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe (VAKAVA, 26.4.2018). Toinen vaihe, soveltuvuuskoe on yhteinen kaikille Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusten hakukohteille. I vaihe, kirjallinen VAKAVA-koe VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, joka laatii ja toteuttaa VAKAVA-kokeen. VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin verkostossa mukana oleviin koulutuksiin. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja. Hakuaika koulutuksiin alkaa 14.3.2018 ja päättyy 28.3.2018 klo 15:00. Koulutuksiin haetaan yhdellä sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku. fi. Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea yhteensä 6 eri koulutukseen. Liitteet postitetaan siihen yliopistoon, jonka hakukohde on kyseessä. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti torstaina 26.4.2018 klo 13:00–16:00. VAKAVA-koe perustuu ennalta julkaistavaan aineistoon, joka on nähtävillä VA-

KAVAn verkkosivuilla (www.helsinki.fi/vakava) tiistaista 27.3.2018 lähtien, ja kokeessa annettavaan aineistoon. Etukäteen julkaistava aineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. Kokeesta saatava pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVAan osallistuvissa koulutuksissa, joihin hakija on hakenut. Koulutuksissa, joissa saadaan jonkinlainen opettajan kelpoisuus, on käytössä soveltuvuuskoe. Näissä on yliopistokohtaisia eroja, jotka ovat luettavissa Opintopolku-palvelusta. Esivalinnan tulokset, eli tieto, ketkä kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, julkistetaan tiistaina 15.5.2018. Erityisopettajan koulutuksen soveltuvuuskokeeseen kutsutaan VAKAVA-kokeen pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä vähintään 30 hakijaa. Näistä vähintään 21 on ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevia. Soveltuvuuskoekutsu lähetetään sähköpostilla. Kutsutuilta edellytetään vähintään 30 % VAKAVA-kokeessa valtakunnallisesti parhaiten menestyneen hakijan pistemäärästä. Ensikertalaisille hakijoille on varattu 70 % paikoista sekä esivalinnassa että lopullisessa valinnassa. Soveltuvuuskokeet järjestetään eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta, joten hakija voi saada kutsun useamman koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, koska valinnan toinen vaihe järjestetään yliopistoissa samojen viikkojen aikana. I vaiheen valintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää kirjallinen oikaisupyyntö viimeistään 29.5.2018. Erityisjärjestelyjä tarvitsevat hakijat Jos hakija tarvitsee erityisjärjestelyitä valintakokeessa, on hakijan tai häntä avustavan henkilön tehtävä hakemus siihen yliopistoon, jossa hän osallistuu VAKAVA-kokeeseen. Eri yliopistoilla saattaa olla eri periaatteita ja määräaikoja erityisjärjestelyjen hakemiseksi, mutta VAKAVA-koetta koskevissa erityisjärjestelyissä noudatetaan yhteisiä valtakunnallisia ohjeita (www.helsinki.fi/vakava/erityisjarjestelyt.htm). VAKAVA-kokeessa lisäaikaa voidaan myöntää 1 tunti. Erityisjärjestelyhakemus tulee tehdä heti opiskelupaikkahakemuksen jättämisen jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä


Filosofinen tiedekunta

28.3.2018, jotta tarvittavat järjestelyt ehditään tehdä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa, että tarve erityisjärjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen. Erityisjärjestelyitä hakevan on liitettävä hakemukseen erikoislääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden asteella ei ole merkitystä. Todistukseksi erityisjärjestelyjen tarpeesta hyväksytään myös ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelypäätös. II vaihe, soveltuvuuskoe Aika: 4.–8.6.2018 Paikka: Joensuun kampus Lisätietoja: Valintamenettelyn toinen vaihe, soveltuvuuskoe on yhteinen kaikille Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusten hakukohteille. Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutusten soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan edellytyksiä suoriutua koulutuksen opinnoista sekä soveltuvuutta, motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta koulutukseen sekä kasvatus-, ohjaus- ja opetusalalla työskentelyyn. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan myös hakijan yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisuvalmiuksia. Jos hakija on hakenut ja hänet on hyväksytty kahden tai useamman Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteen valintakokeen II vaiheeseen, kutsutaan hänet vain sen hakukohteen soveltuvuuskokeeseen, joka on ylimpänä yhteishaun hakutoivejärjestyksessä. Soveltuvuuskokeen tulos otetaan huomioon kaikissa niissä opettajankoulutuksen hakukohteissa, joihin hakija on hakenut ja joiden valintakokeen II vaiheeseen hänet on hyväksytty. Yksipäiväinen soveltuvuuskoe järjestetään 4.– 8.6.2018 Joensuussa. Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla. Soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 56 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 28 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen. Soveltuvuuskokeeseen osallistuvien on esitettä-

vä valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai vastaava. PISTEYTYS Lopullinen pisteytys tapahtuu seuraavan taulukon mukaan: Saatavat pisteet

Maksimi

Soveltuvuuskoe

56

Ylioppilastutkintotodistus

84

Yhteispistemäärä

140

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli/Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 ainereaalia, joista toinen voi olla reaali)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan: Ylioppilastutkinnon kokeiden pisteytys Kokeet

C

B

A

A

» Äidinkieli » Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

21 18 15 12

L

E

M

9

6

B

» Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet » Ainereaalit ja reaali

16 13 10

4

1

7

Kansainvälisten ylioppilastutkintotodistusten pisteytys on esitetty oppaan alussa s. 27.

Maisterihaku, Erityisopettaja, Joensuu KASVATUSTIETEEN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Erityisopettajan koulutuksen maisterihaussa koulutukseen valitaan kaksivaiheisen valintamenettelyn kautta 5 opiskelijaa. Hakijalla on oltava suoritettuna kasvatustieteen kandidaatin tutkinto ja siihen sisältyen tai sen lisäksi joko erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot (60 op) tai perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op) ja erityispedagogiikan perusopinnot (25 op).

59


UEF// Filosofinen tiedekunta

60

VALINTAKOE Erityisopettajan koulutuksen maisterihaun valintamenettely on kaksivaiheinen.

Hae opiskelijaksi -sivulla. Valintakokeeseen osallistuvien on esitettävä valokuvallinen henkilöllisyystodistus tai vastaava.

I vaihe, aineistokoe Aika: 7.5.2018 klo 16–19 Paikka: Metria-rakennus, Joensuun kampus Osoite: Yliopistokatu 7, Joensuu Lisätietoja: Hakijan on myös mahdollista suorittaa aineistokoe maksullisena samanaikaisesti Itä-Suomen yliopiston ilmoittamissa avoimen yliopiston toimipisteissä. Lisätietoa valintakokeesta julkaistaan 14.3.2018. Valintakokeen I vaiheen tuloksen perusteella II vaiheeseen kutsutaan 15 hakijaa. Valintakokeen I vaiheen tulos julkistetaan viimeistään 16.5.2018 filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla. Kaikille kokeeseen osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta sähköpostiste.

Lopullinen valinta tehdään valintakokeen (aineistokoe, soveltuvuuskoe) sekä lisäpisteiden (erityispedagogiikan opintokokonaisuudet) yhteispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Aineistokokeen maksimipistemäärä on 30. Hyväksytyn aineistokokeen alaraja on 80% aineistokoesuoritusten pistemäärien keskiarvosta. Soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 56 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 28 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen. Lisäpisteiden maksimipistemäärä on 10. Mikäli kahden tai useamman hakijan lopulliset pisteet ovat samat, ratkaisu tehdään aineistokokeen tuloksen perusteella.

II vaihe, soveltuvuuskoe Aika: 4.–8.6.2018 Paikka: Joensuun kampus Lisätietoja: Yksipäiväinen soveltuvuuskoe järjestetään 4.–8.6.2018 Joensuun kampuksella. Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutusten soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan edellytyksiä suoriutua koulutuksen opinnoista sekä soveltuvuutta, motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta koulutukseen sekä kasvatus-, ohjaus- ja opetusalalla työskentelyyn. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan myös hakijan yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisuvalmiuksia. Valintamenettelyn toinen vaihe, soveltuvuuskoe on yhteinen kaikille Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteille. Jos hakija on hakenut ja hänet on hyväksytty kahden tai useamman Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteen soveltuvuuskokeeseen, osallistuu hän soveltuvuuskokeeseen ainoastaan yhden kerran. Soveltuvuuskokeen tulos otetaan huomioon kaikissa niissä opettajankoulutuksen hakukohteissa, joihin hakija on hakenut ja joiden valintakokeen II vaiheeseen hänet on hyväksytty. Lisätietoa aineisto- ja soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston

LOPULLINEN VALINTA

PISTEYTYS Erityisopettajan koulutuksen maisterihaun opiskelijavalinnassa saat lisäpisteitä suoritetuista yliopistollisista erityispedagogiikan opintokokonaisuuksista. Erityispedagogiikan opintokokonaisuuksien pisteytys (enintään 10 pistettä): Aineopintokokonaisuus tai cum laude approbatur -arvosana (vähintään 35 ov:n tai 60 op:n laajuinen)

8 pistettä

Syventävä opintokokonaisuus tai laudatur-ar10 pistettä vosana (vähintään 55 ov:n tai 60 op:n laajuinen)

HAKEMUKSEN LIITTEET Hakemuksen liitteet (hakukelpoisuuden osoittavat sekä lisäpisteisiin oikeuttavat todistusjäljennökset tai opintorekisteriotteet) lähetetään skannattuina sähköpostin liitetiedostoina viimeistään 13.4.2018 klo 15.00 osoitteeseen erped.haku@uef.fi. Kevään aikana, 13.4.2018 jälkeen valmistuvien opintojen ja tutkintojen liitteiden on oltava perillä viimeistään 7.6.2018 klo 15.00. Liitteiden toimittamisesta on lisätietoja hakuoppaan alkuosassa. Liitteet tarkistetaan alkuperäisistä opintojen alussa.


Filosofinen tiedekunta

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja KOULUTUS JA HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kasvatustieteen maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden ja psykologian osasto/ Erityispedagogiikka PL 111, 80101 Joensuu s-posti: eroelto.haku@uef.fi puh. 050 430 7238 uef.fi/filtdk haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Maisterihaku, Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Joensuu KASVATUSTIETEEN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen valitaan 5 opiskelijaa. Lastentarhanopettajat, joilla on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, voivat hakeutua suorittamaan kasvatustieteen maisterin tutkintoa (pääaineena erityispedagogiikka). Maisterin tutkintoon sisältyvät erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot. Koulutukseen voidaan edellyttää täydentäviä siltaopintoja, joita ei sisällytetä KM-tutkintoon. VALINTAKOE Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusten valintamenettely on kaksivaiheinen. I vaihe, aineistokoe Aika: 7.5.2018 klo 16-19 Paikka: Metria-rakennus, Joensuun kampus Osoite: Yliopistokatu 7, Joensuu Lisätietoja: Hakijan on myös mahdollista suorittaa ai-

neistokoe maksullisena samanaikaisesti Itä-Suomen yliopiston ilmoittamissa avoimen yliopiston toimipisteissä. Lisätietoa valintakokeesta julkaistaan 14.3.2018. Valintakokeen I vaiheen tuloksen perusteella II vaiheeseen kutsutaan vähintään kolminkertainen määrä hyväksyttävissä olevia hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin. Valinnan tulos julkistetaan viimeistään 16.5.2018 filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla. Kaikille kokeeseen osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta sähköisesti. Hakijan vastuulla on haun yhteydessä ilmoittaa toimiva ja käytössä oleva sähköpostiosoite. II vaihe, soveltuvuuskoe Aika: 4.–8.6.2018 Paikka: Joensuun kampus Lisätietoja: Yksipäiväinen soveltuvuuskoe järjestetään 4. – 8.6.2018 Joensuun kampuksella. Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutusten soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan edellytyksiä suoriutua koulutuksen opinnoista sekä soveltuvuutta, motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta koulutukseen sekä kasvatus-, ohjaus- ja opetusalalla työskentelyyn. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan myös hakijan yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisuvalmiuksia. Valintamenettelyn toinen vaihe, soveltuvuuskoe

61


UEF// Filosofinen tiedekunta

62

on yhteinen kaikille Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteille. Jos hakija on hakenut ja hänet on hyväksytty kahden tai useamman Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteen soveltuvuuskokeeseen, osallistuu hän soveltuvuuskokeeseen ainoastaan yhden kerran. Soveltuvuuskokeen tulos otetaan huomioon kaikissa niissä opettajankoulutuksen hakukohteissa, joihin hakija on hakenut ja joiden valintakokeen II vaiheeseen hänet on hyväksytty. Lisätietoa aineisto- ja soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -sivulla. Valintakokeeseen osallistuvien on esitettävä valokuvallinen henkilöllisyystodistus tai vastaava. LOPULLINEN VALINTA Lopullinen valinta kasvatustieteen maisterin tutkintoa varhaiskasvatuksen erityisopettajakoulutuksessa suorittamaan tehdään valintakokeen (aineistokoe, soveltuvuuskoe) sekä lisäpisteiden (erityispedagogiikan opintokokonaisuudet) yhteispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Aineistokokeen maksimipistemäärä on 30. Hyväksytyn aineistokokeen alaraja on 80% aineistokoesuoritusten pistemäärien keskiarvosta. Soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 56 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 28 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen. Lisäpisteiden maksimipistemäärä on 10. Mikäli kahden tai useamman hakijan lopulliset pisteet ovat samat, ratkaisu tehdään aineistokokeen tuloksen perusteella.

PISTEYTYS Hakijat saavat lisäpisteitä suoritetuista yliopistollisista erityispedagogiikan opintokokonaisuuksista. Erityispedagogiikan opintokokonaisuuksien pisteytys (enintään 10 pistettä): Perusopintokokonaisuus tai approbatur-arvosana (vähintään 15 ov:n tai 25 op:n laajuinen)

6 pistettä

Aineopintokokonaisuus tai cum laude approbatur -arvosana (vähintään 35 ov:n tai 60 op:n laajuinen)

8 pistettä

Syventävä opintokokonaisuus tai laudatur-arvosana (vähintään 55 ov:n tai 60 op:n laajuinen)

10 pistettä

HAKEMUKSEN LIITTEET Jokainen hakija liittää hakemukseensa hakukelpoisuuden osoittavat sekä lisäpisteisiin oikeuttavat todistusjäljennökset (suoritetut tutkinnot ja yliopistolliset opintokokonaisuudet). Mikäli opintoja on suoritettu ulkomailla, täytyy hakemukseen liittää myös Opetushallituksen tai suomalaisen yliopiston antama vastaavuustodistus. Hakemuksen liitteet lähetetään skannattuina sähköpostin liitetiedostoina viimeistään 13.4.2018 klo 15.00 osoitteeseen eroelto.haku@uef.fi. Kevään aikana, 13.4.2018 jälkeen valmistuvien opintojen ja tutkintojen liitteiden on oltava perillä viimeistään 7.6.2018 klo 15.00. Liitteiden toimittamisesta on lisätietoja oppaan alkuosassa. Opiskelijaksi hyväksytyn hakijan liitteet tarkistetaan alkuperäisistä todistuksista opintojen alkaessa.


Filosofinen tiedekunta

Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus, kasvatustieteen maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Joensuu, kasvatustieteen maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus s-posti: kasvaik.haku@uef.fi puh. 029 44 52046 uef.fi/filtdk haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Joensuu KASVATUSTIETEEN KANDIDAATTI JA MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. KASVATUSTIEDE JA AIKUISKASVATUSTIEDE, JOENSUU Opinto-oikeus: Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri Valintajono

Aloitus- Ensiker- Tasapisteissä paikat talaisia ratkaisee 62 19

1. Yhteispisteet

19

11

2. Valintakoe

13

8

1. Valintakoepistemäärä 2. Valintakokeen 1. osan pistemäärä

3. Aikaisempien 30 1. Opintokokonaiopintojen suuksien lukumäärä perusteella 2. Kasvatustieteen ja/ (myös avoitai aikuiskasvatustiemen yliopisteen aineopintojen ton opinnot) keskiarvo Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen aloituspaikkojen määrä yhteishaussa on 62. 1) Ensin valitaan 19 hakijaa ylioppilastutkinnon pisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 11 henkilöä ja sen jälkeen yhteispisteiden paremmuusjärjestyksessä 8 henkilöä. 2) Sen jälkeen valitaan 13 hakijaa valintakoepisteiden perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 8 henkilöä ja sen jälkeen valintakoepisteiden paremmuusjärjestyksessä 5 henkilöä. Saman yhteispistemäärän saaneiden hakijoiden järjestys määräytyy valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on sama valintakoepistemäärä, määräytyy järjestys valintakokeen 1. osasta saadun pistemäärän mukaan. Huom! Hyväksytyksi tullakseen hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 16/56 pistettä niin, että sekä kasvatustieteen että aikuiskasvatustieteen osasta tulee saada vähintään 8 pistettä. Varasijoille asetetaan yhteispistejonossa 20 hakijaa ja valintakoejonossa 20 hakijaa. 3) Lopuksi valitaan aikaisempien yliopisto-opintojen perusteella enintään 30 hakijaa, jotka ovat suorittaneet yliopisto-opintoina kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopintokokonaisuuden (60 op/35 ov) vähintään arvosanalla hyvä

63


UEF// Filosofinen tiedekunta

64

(3/5) tai hyväksytty sekä vähintään yhden muun yliopistotasoisen perusopintokokonaisuuden (25 op/15 ov). Valinnan perusteena olevat opinnot eivät voi sisältyä aiempiin tutkintoihin. Mikäli opinnot on tehty opintoviikkoina, muunnetaan ne opintopisteiksi kertoimella kaksi. Hakijat asetetaan järjestykseen ensisijaisesti opintokokonaisuuksien lukumäärän, toissijaisesti suoritettujen kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatustieteen aineopintojen opintomenestyksen (aineopintojen keskiarvo) perusteella. Varasijoille asetetaan loput valinnan perusteiden mukaisesti kelpoiset hakijat. Aikaisempien opintojen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti valintajonossa 3. Mikäli hakija haluaa tulla huomioiduksi myös muissa valintajonoissa, tulee hänen ilmoittaa siitä hakulomakkeella sekä osallistua valintakokeeseen. Opinto-oikeuden alettua tutkinnon pääaine määräytyy suoritetun aineopintokokonaisuuden perusteella: kasvatustieteen aineopinnot suorittaneen hakijan pääaine on kasvatustiede ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot suorittaneen hakijan aikuiskasvatustiede. Mikäli hakija on suorittanut kasvatus- JA aikuiskasvatustieteen aineopinnot, hän voi opintojen alkuvaiheessa valita pääaineensa. Tietoa varasijamenettelystä on oppaan alkuosassa. VALINTAKOE Aika: 31.5.2018 klo 9.00–12.00 Paikka: M100 (Metria) Osoite: Yliopistokatu 7, 80130 Joensuu Valintakoemateriaali: Aineistokoe, joka perustuu koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon. Lisätietoja: Valintakoe on pakollinen jonoissa 1 ja 2 hakeville, ja siihen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvien on esitettävä valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus. Aineistokoe koostuu sekä kasvatustieteen että aikuiskasvatustieteen osasta, joihin molempiin tulee vastata hyväksytysti.

PISTEYTYS Saatavat pisteet

Maks.

Valintakoe

56

Ylioppilastutkintotodistus

84

Yhteispistemäärä

140

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli / Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 ainereaalia, joista toinen voi olla reaali)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan: Ylioppilastutkinnon kokeiden pisteytys Kokeet

C

B

A

A

» Äidinkieli » Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

21 18 15 12

L

E

M

9

6

B

» Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet » Ainereaalit ja reaali

16 13 10

4

1

7

HAKEMUKSEN LIITTEET Aikaisempien opintojen perusteella (valintajonossa 3) hakevien on toimitettava hakemuksen liitteenä todistukset suoritetuista aiemmista opinnoista (todistus tai virallinen opintosuoritusote, josta opintokokonaisuudet näkyvät). Hakemuksen liitteet toimitetaan skannattuina sähköpostin liitetiedostoina osoitteeseen kasvaik. haku(at)uef.fi viimeistään 13.4.2018 klo 15.00. Keväällä 2018 valmistuvien opintojen todistusliitteiden tulee olla perillä viimeistään 7.6.2018 klo 15.00. Huom! Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä määräaikaan mennessä, ei hakijan hakemusta käsitellä opiskelijavalinnassa. Opiskelijaksi hyväksytyn hakijan liitteet tarkistetaan alkuperäisistä todistuksista opintojen alkaessa.


Filosofinen tiedekunta

Maisterihaku, Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Joensuu KASVATUSTIETEEN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Valitaan 6 opiskelijaa. Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen maisteriopintoihin hakukelpoisia ovat yliopistossa alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. Lisäksi hakijalla tulee olla suoritettuna kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopintokokonaisuudet (60 op/35 ov) vähintään arvosanalla hyvä (3/5) tai hyväksytty joko aiempaan tutkintoon sisältyen tai erillisinä opintoina. Valintaperusteissa edellytetyt opinnot tai täydentävät opinnot eivät sisälly KM-tutkinnon (120 op) minimilaajuuteen. Opiskelijat valitaan valintakokeen pistemäärän perusteella paremmuusjärjestyksessä. Loput kokeen hyväksytysti suorittaneet hakijat asetetaan varasijoille valintakokeen pistemäärän perusteella. Valinnan mennessä tasan ratkaisee hakijoiden järjestyksen valintakokeen ensimmäisestä osasta saatu pistemäärä. Hakijan pääaine määräytyy suoritetun aineopintokokonaisuuden perusteella: kasvatustieteen aineopinnot suorittaneen hakijan pääaine on kasvatustiede ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot suorittaneen hakijan aikuiskasvatustiede. Mikäli hakija on suorittanut kasvatus- JA aikuiskasvatustieteen aineopinnot, hän voi opintojen alkuvaiheessa valita pääaineensa. Opiskelu tapahtuu Joensuun kampuksella.

VALINTAKOE Aika: 31.5.2018 klo 9.00–12.00 Paikka: M100 (Metria) Osoite: Yliopistokatu 7, 80130 Joensuu Valintakoemateriaali: Aineistokoe, joka perustuu koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon. Lisätietoja: Valintakoe on pakollinen ja siihen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvien on esitettävä valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus. Aineistokoe koostuu sekä kasvatustieteen että aikuiskasvatustieteen osasta, joihin molempiin tulee vastata hyväksytysti. Hyväksytyksi tullakseen hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 16/56 pistettä niin, että sekä kasvatustieteen että aikuiskasvatustieteen osasta tulee saada vähintään 8 pistettä. HAKEMUKSEN LIITTEET Hakemuksen liitteenä hakijan on toimitettava todistukset aiemmin suoritetuista opinnoista sekä tutkinnoista (virallinen opintosuoritusote sekä tutkintotodistus). Hakemuksen liitteet toimitetaan skannattuina sähköpostin liitetiedostoina osoitteeseen kasvaik.haku@uef. fi viimeistään 13.4.2018 klo 15.00. Keväällä 2018 valmistuvien opintojen todistusliitteiden tulee olla perillä viimeistään 7.6.2018 klo 15.00. Huom! Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä määräaikaan mennessä, ei hakijan hakemusta käsitellä opiskelijavalinnassa. Opiskelijaksi hyväksytyn hakijan liitteet tarkistetaan alkuperäisistä todistuksista opintojen alkaessa.

65


UEF// Filosofinen tiedekunta

66

Opinto-ohjaaja KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Opinto-ohjaaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Opinto-ohjaaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Opinto-ohjaaja, kasvatustieteen maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Opinto-ohjaaja, Joensuu, kasvatustieteen maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Ohjauksen koulutus s-posti: opo.haku@uef.fi puh. 029 445 2034 uef.fi/filtdk/ haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Opinto-ohjaaja, Joensuu KASVATUSTIETEEN KANDIDAATTI JA MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. OPINTO-OHJAAJA, JOENSUU Opinto-oikeus: Kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri Valintajono

Aloituspaikat 20

Ensiker- Tasapisteissä talaisia ratkaisee 14

1. Yhteispisteet

12

8

1. Soveltuvuuskoe 2. VAKAVA-pisteet

2. Valintakoe

8

6

1. Haastattelu 2. VAKAVA-pisteet

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.

Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusten valintamenettely on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe opinto-ohjaajan koulutukseen on valtakunnallinen

kasvatusalan valintakoe VAKAVA, 26.4.2018. Valintamenettelyn ensimmäisen vaiheen perusteella soveltuvuuskokeeseen kutsutaan vähintään kolminkertainen määrä hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin. Valintamenettelyn toinen vaihe, soveltuvuuskoe on yhteinen kaikille Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteille. Yksipäiväinen soveltuvuuskoe järjestetään 4.6.8.6.2018 Joensuussa. Opinto-ohjaajan aloituspaikkojen määrä yhteishaussa on 20. 1) Ensin valitaan 12 hakijaa ylioppilastutkinnon pisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 8 henkilöä ja sen jälkeen yhteispisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä 4 henkilöä. 2) Sen jälkeen valitaan 8 hakijaa valintakoepisteiden perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 6 henkilöä ja sen jälkeen valintakoepisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä 2 henkilöä. Hakijoiden saavuttaessa saman pistemäärän, valinta suoritetaan ensin soveltuvuuskoepistemäärän ja sen jälkeen VAKAVA-kokeen pistemäärän perusteella. Varasijavalinta tapahtuu käyttäen samoja valintatapajonoja.


Filosofinen tiedekunta

Ensimmäisestä valintajonosta varasijoille valitaan 10 ja toisesta valintajonosta varasijoille valitaan 10 hakijaa.

VALINTAKOE I vaihe, kirjallinen VAKAVA-koe VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, joka laatii ja toteuttaa VAKAVA-kokeen. VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin verkostossa mukana oleviin koulutuksiin. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja. Hakuaika koulutuksiin alkaa 14.3.2018 ja päättyy 28.3.2018 klo 15:00. Koulutuksiin haetaan yhdellä sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi. Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea yhteensä 6 eri koulutukseen. Liitteet postitetaan siihen yliopistoon, jonka hakukohde on kyseessä. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti torstaina 26.4.2018 klo 13:00–16:00. VAKAVA-koe perustuu ennalta julkaistavaan aineistoon, joka on nähtävillä VAKAVAn verkkosivuilla (www.helsinki.fi/vakava) tiistaista 27.3.2018 lähtien, ja kokeessa annettavaan aineistoon. Etukäteen julkaistava aineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. Kokeesta saatava pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVAan osallistuvissa koulutuksissa, joihin hakija on hakenut. Koulutuksissa, joissa saadaan jonkinlainen opettajan kelpoisuus, on käytössä soveltuvuuskoe. Näissä on yliopistokohtaisia eroja, jotka ovat luettavissa Opintopolku-palvelusta. Esivalinnan tulokset, eli tieto, ketkä kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, julkistetaan tiistaina 15.5.2018. Opinto-ohjaajan koulutuksen soveltuvuuskokeeseen kutsutaan VAKAVA-kokeen pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä vähintään 60 hakijaa. Näistä vähintään 42 on ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevia. Soveltuvuuskoekutsu lähetetään sähköpostilla. Kutsutuilta edellytetään vähintään 30 % VAKAVA-kokeessa valtakunnallisesti parhaiten menestyneen hakijan pistemäärästä. Ensikertalaisille hakijoille on va-

rattu 70 % paikoista sekä esivalinnassa että lopullisessa valinnassa. Soveltuvuuskokeet järjestetään eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta, joten hakija voi saada kutsun useamman koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, koska valinnan toinen vaihe järjestetään yliopistoissa samojen viikkojen aikana. I vaiheen valintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää kirjallinen oikaisupyyntö viimeistään 29.5.2018. Erityisjärjestelyjä tarvitsevat hakijat Jos hakija tarvitsee erityisjärjestelyitä valintakokeessa, on hakijan tai häntä avustavan henkilön tehtävä hakemus siihen yliopistoon, jossa hän osallistuu VAKAVA-kokeeseen. Eri yliopistoilla saattaa olla eri periaatteita ja määräaikoja erityisjärjestelyjen hakemiseksi, mutta VAKAVA-koetta koskevissa erityisjärjestelyissä noudatetaan yhteisiä valtakunnallisia ohjeita (www.helsinki.fi/vakava/erityisjarjestelyt.htm). VAKAVA-kokeessa lisäaikaa voidaan myöntää 1 tunti. Erityisjärjestelyhakemus tulee tehdä heti opiskelupaikkahakemuksen jättämisen jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä 28.3.2018, jotta tarvittavat järjestelyt ehditään tehdä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa, että tarve erityisjärjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen. Erityisjärjestelyitä hakevan on liitettävä hakemukseen erikoislääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden asteella ei ole merkitystä. Todistukseksi erityisjärjestelyjen tarpeesta hyväksytään myös ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelypäätös. II vaihe, soveltuvuuskoe Aika: 4.–8.6.2018 Paikka: Joensuun kampus Lisätietoja: Valintamenettelyn toinen vaihe, soveltu-

67


UEF// Filosofinen tiedekunta

68

vuuskoe on yhteinen kaikille Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusten hakukohteille. Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutusten soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan edellytyksiä suoriutua koulutuksen opinnoista sekä soveltuvuutta, motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta koulutukseen sekä kasvatus-, ohjaus- ja opetusalalla työskentelyyn. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan myös hakijan yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisuvalmiuksia. Jos hakija on hakenut ja hänet on hyväksytty kahden tai useamman Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteen valintakokeen II vaiheeseen, kutsutaan hänet vain sen hakukohteen soveltuvuuskokeeseen, joka on ylimpänä yhteishaun hakutoivejärjestyksessä. Soveltuvuuskokeen tulos otetaan huomioon kaikissa niissä opettajankoulutuksen hakukohteissa, joihin hakija on hakenut ja joiden valintakokeen II vaiheeseen hänet on hyväksytty. Yksipäiväinen soveltuvuuskoe järjestetään 4.– 8.6.2018 Joensuussa. Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla. Soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 56 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 28 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen. Soveltuvuuskokeeseen osallistuvien on esitettävä valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai vastaava. PISTEYTYS Lopullinen pisteytys tapahtuu seuraavan taulukon mukaan: Saatavat pisteet

Maksimi

Soveltuvuuskoe

56

Ylioppilastutkintotodistus Yhteispistemäärä

84 140

Lopullisen valinnan pistelaskussa valintakokeen raakapistemäärä (maks. 10 p.) kerrotaan 5,6:lla (maks. 56 p.).

Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijalta vaaditaan vähintään 28 pistettä haastattelusta. Hakijoiden saavuttaessa saman pistemäärän, valinta suoritetaan ensin haastattelun pistemäärän ja sen jälkeen VAKAVA-kokeen pistemäärän perusteella.

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli/Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 reaalia/ainereaalia, joista toinen voi olla reaali)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan: Ylioppilastutkinnon kokeiden pisteytys Kokeet

C

B

A

A

» Äidinkieli » Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

21 18 15 12

L

E

M

9

6

B

» Muut kokeet

16 13 10

4

1

7

Kansainvälisten ylioppilastutkintotodistusten pisteytys on esitetty oppaan alussa s. 27.

Maisterihaku, Ohjausala, Joensuu KASVATUSTIETEEN MAISTERI (2 v) Maisteriopinnot opiskellaan päätoimisesti osin päiväopiskeluna Joensuun kampuksella ja osin monimuoto-opiskeluna kahden lukuvuoden aikana. Maisteriopintoihin voidaan edellyttää enintään 60 opintopistettä täydentäviä opintoja. Mahdolliset täydentävät opinnot eivät sisälly maisterikoulutuksen opintopistemäärään. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa määritellään tutkintoa varten suoritettavat opinnot.

VALINTAMENETTELY Opinto-ohjaajan maisteriopintoihin voivat hakeutua henkilöt, joilla on 1. Vähintään alempi yliopistollinen korkeakoulututkinto TAI ammattikorkeakoulututkinto JA 2. Vähintään hyvin tiedoin (3/5) suoritettu kasvatustieteellinen perus- ja aineopintokokonaisuus 60 op TAI yliopistossa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot 60 op. Opintoihin hyväksyttävien valintajärjestys on seuraavan taulukon mukainen.


Filosofinen tiedekunta

MAISTERIHAKU, OHJAUSALA, JOENSUU Opinto-oikeus: Kasvatustieteen maisteri Aloituspaikat

Jono

Tasapisteissä ratkaisee

10

1. Yhteispisteet

Varasijat

Loput kokeen hyväksytysti suorittaneet

1. Soveltuvuuskoe 2. Aineistokoe

Opinto-ohjaajan maisterikoulutukseen valitaan 10 opiskelijaa. Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusten valintamenettely on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe opinto-ohjaajan maisterivalinnassa on aineistokoe. Valintamenettelyn ensimmäisen vaiheen perusteella soveltuvuuskokeeseen kutsutaan vähintään kolminkertainen määrä hyväksyttävissä olevia hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin. Valintamenettelyn toinen vaihe, soveltuvuuskoe on yhteinen kaikille Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteille. Yksipäiväinen soveltuvuuskoe järjestetään 4.6.-8.6.2018 Joensuussa. Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijalta vaaditaan vähintään puolet sekä aineistokokeen että soveltuvuuskokeen maksimipistemääristä. Koulutukseen valitaan 10 opiskelijaa valintakokeen yhteispisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Varasijoille valitaan loput kokeen hyväksytysti suorittaneet hakijat. Hakijoiden saavuttaessa saman pistemäärän valinta suoritetaan ensin soveltuvuuskokeen ja sitten aineistokokeen pistemäärän perusteella. VALINTAKOE I vaihe, aineistokoe Aika: 11.4.2018 klo 13-16. Kokeeseen osallistuvaa pyydetään saapumaan paikalle noin puoli tuntia ennen kokeen alkua. Aineistokokeeseen tulee osallistua ilman erillistä kutsua. Paikka: Futura-rakennus, Joensuun kampus Osoite: Yliopistokatu 7, Joensuu Lisätietoja: Aineistokoe perustuu koetilanteessa jaettavaan aineistoon. Aineistokokeen maksimipistemäärä on 30 pistettä ja siitä on saatava vähintään 15 pistettä tullakseen valituksi. Kokeeseen osallistuvan on esitettävä koevastausta palauttaessaan valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai vastaava.

Valintakokeen I vaiheen tuloksen perusteella toiseen vaiheeseen kutsutaan vähintään 30 hyväksyttävissä olevaa hakijaa. Hakukelpoisuus tarkastetaan ainoastaan valintojen toiseen vaiheeseen kutsuttavilta. Hakukelpoisuuden osoittavat liitteet tulee toimittaa Hakemuksen liitteet -kohdassa mainitulla tavalla. Valinnan ensimmäisen vaiheen tulos julkistetaan viimeistään 9.5.2018 filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla. Kaikille kokeeseen osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta sähköpostilla. Samalla ilmoitetaan puhelinaika, jolloin valintakokeen I vaiheesta voi tiedustella puhelimitse. Hakijan vastuulla on haun yhteydessä ilmoittaa toimiva ja käytössä oleva sähköpostiosoite. II vaihe, soveltuvuuskoe Aika: 4.–8.6.2018 Paikka: Joensuun kampus Lisätietoja: Valintamenettelyn toinen vaihe, soveltuvuuskoe on yhteinen kaikille Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusten hakukohteille. Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutusten soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan edellytyksiä suoriutua koulutuksen opinnoista sekä soveltuvuutta, motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta koulutukseen sekä kasvatus-, ohjaus- ja opetusalalla työskentelyyn. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan myös hakijan yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisuvalmiuksia. Jos hakija on hakenut ja hänet on hyväksytty kahden tai useamman Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteen valintakokeen II vaiheeseen, kutsutaan hänet vain sen hakukohteen soveltuvuuskokeeseen, joka on ylimpänä yhteishaun hakutoivejärjestyksessä. Soveltuvuuskokeen tulos otetaan huomioon kaikissa niissä opettajankoulutuksen hakukohteissa, joihin hakija on hakenut ja joiden valintakokeen II vaiheeseen hänet on hyväksytty. Yksipäiväinen soveltuvuuskoe järjestetään 4.– 8.6.2018 Joensuussa. Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla. Soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 56 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 28 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen. Soveltuvuuskokeeseen osallistuvien on esitettävä valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai vastaava.

69


UEF// Filosofinen tiedekunta

70

PISTEYTYS Lopullinen pisteytys tapahtuu seuraavan taulukon mukaan: Saatavat pisteet

Maks.

Aineistokoe Soveltuvuuskoe Yhteispistemäärä

30 56 86

HAKEMUKSEN LIITTEET Hakukelpoisuuden osoittavat todistuskopiot ja opinto-

suoritusotteet on toimitettava viimeistään 13.4.2018 klo 15.00 e-lomakkeella https://elomake.uef.fi/lomakkeet/17290/lomake.html. Kevään aikana, 13.4.2018 jälkeen valmistuvien opintojen ja tutkintojen on oltava perillä viimeistään 7.6.2018 klo 15.00. Näiden palautusosoite on opo.haku@uef.fi. Mikäli hakija ei ole toimittanut liitteitä määräaikaan mennessä, ei hakijan hakemusta käsitellä opiskelijavalinnassa. Opiskelijaksi hyväksytyn hakijan liitteet tarkastetaan alkuperäisistä todistuksista opintojen alkaessa.


Filosofinen tiedekunta

Psykologia KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Psykologia, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)

HAKUKOHDE

Psykologia, Joensuu, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)

KOULUTUS

Psykologia, psykologian maisteri (2,5 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Psykologia, Joensuu, psykologian maisteri (2,5 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden ja psykologian osasto/ Psykologikoulutus s-posti: psyka.haku@uef.fi puh. 050 550 3857 uef.fi /filtdk haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Psykologia, Joensuu PSYKOLOGIAN KANDIDAATTI JA MAISTERI (3 v + 2,5 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. PSYKOLOGIA, JOENSUU Opinto-oikeus: Psykologian kandidaatti ja maisteri Valintajono

Aloituspaikat 40

Ensiker- Tasapisteissä talaisia ratkaisee 24

1.Yhteispistemäärä

28

17

2.Valinta- 12 koe

7

1. Valintakoepistemäärä 2. Ylioppilastutkinnosta saatavat pisteet 3. Ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeesta saatavat pisteet 4. Psykologian ainereaalista saatavat pisteet

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.

Psykologian aloituspaikkojen määrä yhteishaussa on 40.

1) Ensin valitaan 28 hakijaa ylioppilastutkinnon pisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 17 henkilöä ja sen jälkeen yhteispisteiden paremmuusjärjestyksessä 11 henkilöä. 2) Sen jälkeen valitaan 12 hakijaa valintakoepisteiden perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 7 henkilöä ja sen jälkeen valintakoepisteiden paremmuusjärjestyksessä 5 henkilöä. Tasapisteissä ratkaisee: 1. Valintakokeen pistemäärä, 2. ylioppilastutkinnosta saatavat pisteet, 3. ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeesta saatavat pisteet, 4. psykologian ainereaalista saatavat pisteet. Yhteishaun lisäksi psykologian maisterihaussa valitaan omassa kiintiössään 5 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta hakijaa, joilla on suoritettuna psykologian perus- ja aineopinnot 60 op. Hakukohteeseen Psykologia, Joensuu, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v) hakeva ei voi hakea hakukohteeseen Maisterihaku, Psykologia, Joensuu, psykologian maisteri (2,5 v). Ne ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet hakijat, jotka eivät ole suorittaneet psykologian aineopintoja, hakevat Psykologia, Joensuu, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v) -hakukohteeseen.

71


UEF// Filosofinen tiedekunta

72

VALINTAKOE Aika: 29.5.2018 klo 13.00–16.00 Paikka: Joensuun kampus. Osallistujat jaetaan eri saleihin sukunimen perusteella ja oman salin voi tarkastaa etukäteen 21.5.2018 alkaen osoitteesta uef.fi/fi/filtdk/tiedotteet. Osallistujien salijako on nähtävillä myös Carelia-talon aulassa (Yliopistokatu 4) 29.5.2018 klo 10 alkaen.  Valintakoekirjat: » Nurmi, J.-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I.: Ihmisen psykologinen kehitys, 5. uudistettu painos. PS-Kustannus (2014) ja » Karjalainen, L.: Tilastotieteen perusteet, 2. painos. (ISBN 978-952-9776-33-7) (2015) Lisätietoja: Valintakokeessa on monivalintakysymyksiä edellä mainituista kirjoista. Tullakseen valituksi hakijan on saatava kaikkien valintakokeeseen osallistuneiden hakijoiden valintakoepisteiden keskiarvosta vähintään 60 %. Valintakoe on pakollinen, ja siihen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Jokaisen valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperinsa jättäessään. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta. PISTEYTYS Saatavat pisteet

Maks.

Valintakoe

56

Ylioppilastutkintotodistus

84

Yhteispistemäärä

140

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli / Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 ainereaalia, joista toinen voi olla reaali)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan: Ylioppilastutkinnon kokeiden pisteytys Kokeet

C

B

A

A

» Äidinkieli » Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet » Psykologian ainereaali

21 18 15 12

L

E

M

9

6

B

» Muut kokeet

16 13 10

4

1

7

Kansainvälisten ylioppilastutkintotodistusten pisteytys on esitetty oppaan alussa s. 27.

Maisterihaku, Psykologia, Joensuu PSYKOLOGIAN MAISTERI (2,5 v) Maisterin tutkintoon hakevan on syytä olla tietoinen, että psykologian syventävien opintojen suorittaminen edellyttää ehdottomasti täysipäiväistä opiskelua eikä tutkintoon kuuluvia ammatillisia opintoja voi suorittaa etäopiskeluna. Hakukohteeseen Maisterihaku, Psykologia, Joensuu, psykologian maisteri (2,5 v) hakeva ei voi hakea hakukohteeseen Psykologia, Joensuu, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v). Maisterin tutkintoon valitun opiskelijan on suoritettava kaikki maisterin tutkintoon vaadittavat 150 opintopistettä sekä lisäksi enintään 60 opintopistettä täydentäviä opintoja. Täydentäviä opintoja määrätään suoritettavaksi niin, että opiskelijan voidaan katsoa saavuttavan riittävät valmiudet psykologian maisterin tutkintoon kuuluvien syventävien opintojen suorittamiseen. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa määritellään tutkintoa varten suoritettavat opinnot. VALINTAMENETTELY Valitaan viisi (5) opiskelijaa. Hakukelpoisia ovat yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on suoritettuna psykologian perus- ja aineopinnot vähintään 60 op. Mikäli yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelta puuttuu sanottu määrä psykologian opintoja, hänen tulee hakea yhteishaussa psykologian kandidaatin ja maisterin koulutukseen. Opiskelijat valitaan valintakokeen pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on saatava valintakokeesta pisteitä vähintään kaikkien valintakokeeseen osallistuneiden hakijoiden keskiarvon verran. Mikäli useilla hakijoilla on sama pistemäärä, ratkaisee valintakokeen tehtävien 1-5 kokonaispistemäärä. Varasijalle valitaan valintakoepistemäärän perus-


Filosofinen tiedekunta

teella kuusi hakijaa, tasapisteissä ratkaisee valintakokeen tehtävien 1-5 kokonaispistemäärä. Myös varasijalta valittavan on saatava valintakokeesta pisteitä enemmän kuin mitä hakijoiden valintakokeen keskiarvo on. VALINTAKOE Aika: 29.5.2018 klo 13.00–16.00 Paikka: Joensuun kampus. Osallistujat jaetaan Joensuun kampuksen eri saleihin sukunimen perusteella ja oman salin voi tarkastaa etukäteen 21.5.2018 alkaen osoitteesta uef.fi/web/kapsy/ajankohtaista. Osallistujien salijako on nähtävillä myös Carelia-talon aulassa (Yliopistokatu 4) 29.5.2018 klo 10 alkaen.    Valintakoekirjat: » Nurmi, J.-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I.: Ihmisen psykologinen kehitys, 5. uudistettu painos. PS-Kustannus (2014) ja » Karjalainen, L.: Tilastotieteen perusteet, 2. painos. (ISBN 978-952-9776-33-7) (2015) Lisätietoja: Valintakokeessa on monivalintakysymyksiä

edellä mainituista kirjoista. Opiskelijat valitaan valintakokeen pistemäärin mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on saatava valintakokeesta pisteitä vähintään kaikkien valintakokeeseen osallistuneiden hakijoiden keskiarvon verran. Mikäli usealla hakijalla on sama pistemäärä, ratkaisee monivalintakokeen tehtävien 1-5 kokonaispistemäärä. Valintakoe on pakollinen, ja siihen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Jokaisen valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperinsa jättäessään. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta. HAKEMUKSEN LIITTEET Hakemukseen on liitettävä todistuskopiot ja opintosuoritusrekisteriotteet suoritetuista aiemmista tutkinnoista ja opinnoista. Hakulomakkeen täydentävät liitteet tulee olla perillä viimeistään 13.4.2018. Hakemuksen liitteet on toimitettava skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen psyka.haku@uef.fi. Keväällä valmistuvien liitteet tulee olla perillä viimeistään 7.6.2018 klo 15.00.

73


UEF// Filosofinen tiedekunta

74

Kelpoisuusopinnot Erilliset erityisopettajan opinnot (ERO) 60 op, Joensuu Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan kasvatustieteiden ja psykologian osaston erityispedagogiikan oppiaine toteuttaa vuosina 2018-2019 yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 19 § ja 20 §:n mukaiset 60 opintopisteen laajuiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (erilliset erityisopettajan opinnot) tiedekunnan hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojen tuottamaan kelpoisuuteen vaikuttaa opiskelijan pohjakoulutus (A opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta (105/2012) 8 §). Kelpoisuusopinnot järjestetään kahden lukukauden aikana vuosina 2018–2019 siten, että opinnot voi saada valmiiksi kevätlukukauden 2019 päätteeksi. Opinnot järjestetään Joensuun kampuksella, ja ne edellyttävät kokopäiväistä opiskelua Joensuussa noin 2,5 kuukautta sekä 2 kuukautta kokopäiväistä opetusharjoittelua, jonka voi suorittaa omalla kotipaikkakunnalla. Opinnot on aloitettava syksyllä 2018, ja niitä on suoritettava lukuvuoden aikana vähintään 10 op opetusohjelman mukaisesti. VALINTAMENETTELY Opintoihin valitaan 55 opiskelijaa. Opintoihin voivat hakeutua henkilöt, joilla on a) luokanopettajan kelpoisuus TAI yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ja joko tutkintoon sisältyen tai sen lisäksi opettajan pedagogiset opinnot (60 op tai 35 ov) JA b) yliopistollinen erityispedagogiikan perusopintokokonaisuus tai approbatur -arvosana (vähintään 15 ov:n tai 25 op:n laajuinen). Hakuaika alkaa 14.3.2018 ja päättyy 28.3.2018 klo 15.00. Sähköiseen hakulomakkeeseen on linkki osoitteessa: www.uef.fi/web/kapsy/ajankohtaista.

VALINTAKOE Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusten valintamenettely on kaksivaiheinen. I vaihe, aineistokoe Aika: 7.5.2018 klo 16–19 Paikka: Metria-rakennus, Joensuun kampus Osoite: Yliopistokatu 7, Joensuu Lisätietoja: Hakijan on myös mahdollista suorittaa aineistokoe maksullisena samanaikaisesti Itä-Suomen yliopiston ilmoittamissa avoimen yliopiston toimipisteissä. Lisätietoa valintakokeesta julkaistaan 14.3.2018. Valintakokeen I vaiheen tuloksen perusteella II vaiheeseen kutsutaan kaksinkertainen määrä hyväksyttävissä olevia hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin. Hakukelpoisuus tarkastetaan ainoastaan valintojen II vaiheeseen kutsuttavilta. Hakukelpoisuuden osoittavat liitteet tulee toimittaa Hakemuksen liitteet -kohdassa mainitulla tavalla. Valinnan tulos julkistetaan viimeistään 16.5.2018 filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla. Kaikille kokeeseen osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta sähköisesti. Hakijan vastuulla on haun yhteydessä ilmoittaa toimiva ja käytössä oleva sähköpostiosoite. II vaihe, soveltuvuuskoe Aika: 4.–8.6.2018 Paikka: Joensuun kampus Lisätietoja: Yksipäiväinen soveltuvuuskoe järjestetään 4.–8.6.2018 Joensuun kampuksella. Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutusten soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan edellytyksiä suoriutua koulutuksen opinnoista sekä soveltuvuutta, motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta koulutukseen sekä kasvatus-, ohjaus- ja opetusalalla työskentelyyn. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan myös hakijan yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisuvalmiuksia. Valintamenettelyn toinen vaihe, soveltuvuuskoe on yhteinen kaikille Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteille. Jos hakija on hakenut ja hänet on hyväksytty kahden tai useamman Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteen soveltuvuuskokeeseen, osallistuu hän soveltuvuuskokeeseen ainoastaan yhden kerran. Soveltuvuuskokeen tulos otetaan huomioon kaikissa niissä opettajankoulutuksen hakukohteissa, joihin hakija on hakenut ja joiden valin-


Filosofinen tiedekunta

takokeen II vaiheeseen hänet on hyväksytty. Lisätietoa aineisto- ja soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -sivulla. Valintakokeeseen osallistuvien on esitettävä valokuvallinen henkilöllisyystodistus tai vastaava. LOPULLINEN VALINTA Lopullinen valinta kelpoisuusopintoina suoritettaviin erillisiin erityisopettajan opintoihin tehdään valintakokeen (aineistokoe, soveltuvuuskoe) sekä lisäpisteiden (erityispedagogiikan opintokokonaisuudet) yhteispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Aineistokokeen maksimipistemäärä on 30. Hyväksytyn aineistokokeen alaraja on 80% aineistokoesuoritusten pistemäärien keskiarvosta. Soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 56 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 28 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen. Lisäpisteiden maksimipistemäärä on 10. Mikäli kahden tai useamman hakijan lopulliset pisteet ovat samat, ratkaisu tehdään aineistokokeen tuloksen perusteella. PISTEYTYS Hakijat saavat lisäpisteitä suoritetuista yliopistollisista erityispedagogiikan opintokokonaisuuksista. Erityispedagogiikan opintokokonaisuuksien pisteytys (enintään 10 pistettä): Aineopintokokonaisuus tai cum laude approbatur -arvosana (vähintään 35 ov:n tai 60 op:n laajuinen)

8 pistettä

Syventävä opintokokonaisuus tai laudatur-arvosana (vähintään 55 ov:n tai 60 op:n laajuinen)

10 pistettä

HAKEMUKSEN LIITTEET Jokainen hakija liittää hakemukseensa: • hakukelpoisuuden osoittavat todistuskopiot (suoritetut tutkinnot ja opintokokonaisuudet) sekä • lisäpisteisiin oikeuttavat todistuskopiot (erityispedagogiikan opintokokonaisuudet) Mikäli opintoja on suoritettu ulkomailla, täytyy hakemukseen liittää myös Opetushallituksen tai suomalaisen yliopiston antama vastaavuustodistus. Hakemuksen liitteet toimitetaan ensisijaisesti hakemuksen liitetiedostona tai sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen eroelto.haku@uef.fi viimeistään 13.4.2018 klo 15.00. Kevään aikana, 13.4.2018 jälkeen valmistu-

vien opintojen ja tutkintojen liitteiden on oltava perillä viimeistään 7.6.2018 klo 15.00. Liitteiden toimittamisesta on lisätietoja oppaan alkuosassa. Opiskelijaksi hyväksytyn hakijan liitteet tarkistetaan alkuperäisistä todistuksista opintojen alkaessa. VALINNAN TULOKSEN JULKISTAMINEN JA OIKAISUMENETTELY Valinnan lopullinen tulos julkistetaan viimeistään 20.6.2018 klo 12.00 Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan ilmoitustaululla. Kaikille valintakokeeseen osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta sähköpostilla. Opiskelijavalintaan tyytymättömillä on mahdollisuus jättää kirjallinen oikaisupyyntö yliopiston muutoksenhakulautakunnalle. Oikaisupyynnön on oltava perillä viimeistään 4.7.2018 klo 15.00 mennessä. Oikaisumenettelystä lisätietoa yliopiston sivuilla: haeyliopistoon.fi/opiskelijavalinta/oikaisumenettely. OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN Opiskelijaksi hyväksytyn on jätettävä sähköisesti opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus 4.7.2018 klo 15.00 mennessä. Mikäli opiskelija ei ilmoita opintojen aloittamisesta määräajan kuluessa, katsotaan opinto-oikeus menetetyksi. Opinto-oikeudestaan luopuneen tilalle kutsutaan varasijajärjestyksessä seuraava. LISÄTIEDOT eroelto.haku@uef.fi puh. 050 430 7238 uef.fi/filtdk haeyliopistoon.fi

Erilliset opinto-ohjaajan opinnot (EOPO) 60 op, Joensuu Ohjaus on monitieteinen tiedonala, jolla on perustansa neuvonta- ja ohjauspsykologiassa ja kasvatustieteissä. Erilliset opinto-ohjaajan opinnot ovat asetuksen 794/2004 mukaiset 60 opintopisteen laajuiset, oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot eli ns. kelpoisuusopinnot. Koulutus antaa osaltaan asetuksen 986/1998

75


UEF// Filosofinen tiedekunta

76

mukaisen kelpoisuuden toimia oppilaan- ja opinto-ohjaajana. Lisäksi koulutus tarjoaa monipuoliset valmiudet toimia muissa ohjaus- ja neuvontatyön asiantuntijatehtävissä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Ne koostuvat lähijaksoista, etäjaksojen verkko-opiskelusta ja oppimistehtävistä sekä työssäoppimisesta ja kehittämishankkeesta. Opinnot alkavat syksyllä 2018 ja viimeinen lähiopetusjakso on keväällä 2020. Opintojen lähijaksot järjestetään Joensuussa. Lähijaksoilla opetus on tiivistä ja läsnäoloa vaativaa. Opinnot on tarkoitettu jo korkeakoulututkinnon ja opettajan pedagogiset opinnot suorittaneille opettajille ja ohjaajille. Opinnot on aloitettava syksyllä 2018 ja niitä on suoritettava lukuvuoden aikana vähintään 10 op opetusohjelman mukaisesti. VALINTAMENETTELY Opintoihin valitaan 20 opiskelijaa. Opintoihin voivat hakeutua henkilöt, joilla on a) ylempi yliopistollinen korkeakoulututkinto JA b) yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot. Hakuaika alkaa 14.3.2018 ja päättyy 28.3.2018 klo 15.00. Sähköiseen hakulomakkeeseen on linkki hakuaikana osoitteessa: www.uef.fi/web/kapsy/ohjauksen-koulutus/erilliset-opinto-ohjaajan-opinnot. VALINTAKOE Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusten valintamenettely on kaksivaiheinen. I vaihe, aineistokoe Aika: 11.4.2018 klo 13–16 Kokeeseen osallistuvaa pyydetään saapumaan paikalle noin puoli tuntia ennen kokeen alkua. Aineistokokeeseen tulee osallistua ilman erillistä kutsua. Paikka: Futura-rakennus, Joensuun kampus Osoite: Yliopistokatu 7, Joensuu Lisätietoja: Aineistokoe perustuu koetilanteessa jaettavaan aineistoon. Aineistokokeen maksimipistemäärä on 30 pistettä ja siitä on saatava vähintään 15 pistettä tullakseen valituksi. Kokeeseen osallistuvan on esitettävä koevastausta palauttaessaan valokuvalla varustettu

henkilöllisyystodistus tai vastaava. Valintakokeen I vaiheen tuloksen perusteella toiseen vaiheeseen kutsutaan vähintään 60 hyväksyttävissä olevaa hakijaa. Hakukelpoisuus tarkastetaan ainoastaan valintojen toiseen vaiheeseen kutsuttavilta. Hakukelpoisuuden osoittavat liitteet tulee toimittaa Hakemuksen liitteet -kohdassa mainitulla tavalla. Valinnan ensimmäisen vaiheen tulos julkistetaan viimeistään 9.5.2018 filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla. Kaikille kokeeseen osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta sähköpostitse. Samalla ilmoitetaan puhelinaika, jolloin valintakokeen I vaiheesta voi tiedustella puhelimitse. Hakijan vastuulla on haun yhteydessä ilmoittaa toimiva ja käytössä oleva sähköpostiosoite. II vaihe, soveltuvuuskoe Aika: 4.–8.6.2018 Paikka: Joensuun kampus Lisätietoja: Valintamenettelyn toinen vaihe, soveltuvuuskoe on yhteinen kaikille Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusten hakukohteille. Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutusten soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan edellytyksiä suoriutua koulutuksen opinnoista sekä soveltuvuutta, motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta koulutukseen sekä kasvatus-, ohjaus- ja opetusalalla työskentelyyn. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan myös hakijan yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisuvalmiuksia. Jos hakija on hakenut ja hänet on hyväksytty kahden tai useamman Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteen valintakokeen II vaiheeseen, kutsutaan hänet vain sen hakukohteen soveltuvuuskokeeseen, joka on ylimpänä yhteishaun hakutoivejärjestyksessä. Soveltuvuuskokeen tulos otetaan huomioon kaikissa niissä opettajankoulutuksen hakukohteissa, joihin hakija on hakenut ja joiden valintakokeen II vaiheeseen hänet on hyväksytty. Yksipäiväinen soveltuvuuskoe järjestetään 4.– 8.6.2018 Joensuussa. Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla. Soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 56 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 28 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen. Soveltuvuuskokeeseen osallistuvien on esitettävä


Filosofinen tiedekunta

valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai vastaava. LOPULLINEN VALINTA Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijalta vaaditaan vähintään puolet sekä aineistokokeen että soveltuvuuskokeen maksimipistemääristä. Opintoihin valitaan 20 opiskelijaa valintakokeen yhteispisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Varasijoille valitaan loput kokeen hyväksytysti suorittaneet hakijat. Hakijoiden saavuttaessa saman pistemäärän valinta suoritetaan ensin soveltuvuuskokeen ja sitten aineistokokeen pistemäärän perusteella. PISTEYTYS Lopullinen pisteytys tapahtuu seuraavan taulukon mukaan: Saatavat pisteet

Maks.

Aineistokoe

30

Soveltuvuuskoe

56

Yhteispistemäärä

86

Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijalta vaaditaan vähintään 15 pistettä aineistokokeesta sekä 28 pistettä soveltuvuuskokeesta. HAKEMUKSEN LIITTEET Hakukelpoisuuden osoittavat todistuskopiot ja opintosuoritusotteet on toimitettava viimeistään 13.4.2018 klo 15.00 e-lomakkeella https://elomake.uef.fi/lomakkeet/17292/lomake.html. Kevään aikana, 13.4.2018 jälkeen valmistuvien opintojen ja tutkintojen on oltava perillä viimeistään 7.6.2018 klo 15.00. Näiden palautusosoite on opo.haku@uef.fi. Mikäli hakija ei ole toimittanut liitteitä määräaikaan mennessä, ei hakijan hakemusta käsitellä opiskelijavalinnassa. Opiskelijaksi hyväksytyn hakijan liitteet tarkastetaan alkuperäisistä todistuksista opintojen alkaessa. Työkokemuksesta tai suoritetuista opinnoista ei saa haussa lisäpisteitä. Liitteiden toimittamisesta on lisätietoja oppaan alkuosassa. Opiskelijaksi hyväksytyn hakijan liitteet tarkistetaan alkuperäisistä todistuksista opintojen alkaessa. VALINNAN TULOKSEN JULKISTAMINEN JA OIKAISUMENETTELY Valinnan lopullinen tulos julkistetaan viimeistään

20.6.2018 klo 12.00 Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan ilmoitustaululla. Kaikille valintakokeeseen osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta sähköpostilla. Opiskelijavalintaan tyytymättömillä on mahdollisuus jättää kirjallinen oikaisupyyntö yliopiston muutoksenhakulautakunnalle. Oikaisupyynnön on oltava perillä viimeistään 4.7.2018 klo 15.00 mennessä. Oikaisumenettelystä lisätietoa yliopiston sivuilla: haeyliopistoon.fi/opiskelijavalinta/oikaisumenettely. OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN Opiskelijaksi hyväksytyn on jätettävä sähköisesti opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus 4.7.2018 klo 15.00 mennessä. Mikäli opiskelija ei ilmoita opintojen aloittamisesta määräajan kuluessa, katsotaan opinto-oikeus menetetyksi. Opinto-oikeudestaan luopuneen tilalle kutsutaan varasijajärjestyksessä seuraava. LISÄTIEDOT Kasvatustieteiden ja psykologian osasto / Ohjauksen koulutus s-posti: opo.haku@uef.fi puh. 029 445 2034 www.uef.fi/web/kapsy/ajankohtaista haeyliopistoon.fi

Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot (VEO) 60/85 op, Joensuu Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan kasvatustieteiden ja psykologian osaston erityispedagogiikan oppiaine toteuttaa vuosina 2018–2019 sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (608/2005) 2 §:n mukaisen 60 opintopisteen tai 85 opintopisteen laajuisen erikoistumiskoulutuksen, joka antaa pohjakoulutuksesta riippuen ammatilliset valmiudet ja kelpoisuuden erityisopetuksen tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja/tai esiopetuksessa. Opinnot järjestetään kahden lukukauden aikana vuosina 2018–2019 siten, että ne voi saada valmiiksi kevätlukukauden 2019 päätteeksi. Opinnot järjestetään

77


UEF// Filosofinen tiedekunta

78

Joensuun kampuksella, ja ne edellyttävät lukuvuoden aikana kokopäiväistä opiskelua Joensuussa noin 2,5 kuukautta sekä 2 kuukautta kokopäiväistä opetusharjoittelua, jonka voi suorittaa omalla kotipaikkakunnallaan. Opinnot on aloitettava syksyllä 2018, ja niitä on suoritettava lukuvuoden aikana vähintään 10 op opetusohjelman mukaisesti. VALINTAMENETTELY Valitaan kolmekymmentä (30) opiskelijaa, joista viisi voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettajan maisteriopintoihin valittuja. Opintoihin voivat hakeutua henkilöt, joilla on a) lastentarhanopettajan tutkinto tai kasvatustieteen kandidaatin tutkinto lastentarhanopettajan koulutuksessa tai kasvatustieteen maisterin tutkinto pääaineena kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus ja joko tutkintoon sisältyen tai sen lisäksi lastentarhanopettajan kelpoisuus tai b) vuoden 2005 jälkeen suoritettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta (272/2005) 7§) ja siihen sisältyvät lastentarhanopettajan kelpoisuuden antavat varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot 60 op (asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 1§) sekä esi- ja alkuopetuksen tai esi- ja alkukasvatuksen yliopistollinen perusopintokokonaisuus (15 ov tai 25 op). Kohdan a) henkilöt suorittavat erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot 60 opintopisteen laajuisina ja kohdan b) henkilöt 85 opintopisteen laajuisina. Hakuaika alkaa 14.3.2018 ja päättyy 28.3.2018 klo 15.00. Sähköisen hakulomakkeen linkki on osoitteessa: www.uef.fi/web/kapsy/ajankohtaista. VALINTAKOE Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusten valintamenettely on kaksivaiheinen. I vaihe, aineistokoe Aika: 7.5.2018 klo 16–19 Paikka: Metria-rakennus, Joensuun kampus Osoite: Yliopistokatu 7, Joensuu

Lisätietoja: Hakijan on myös mahdollista suorittaa aineistokoe maksullisena samanaikaisesti Itä-Suomen yliopiston ilmoittamissa avoimen yliopiston toimipisteissä. Lisätietoa valintakokeesta julkaistaan 14.3.2018. Valintakokeen I vaiheen tuloksen perusteella II vaiheeseen kutsutaan kaksinkertainen määrä hyväksyttävissä olevia hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin. Hakukelpoisuus tarkastetaan ainoastaan valintojen II vaiheeseen kutsuttavilta. Hakukelpoisuuden osoittavat liitteet tulee toimittaa Hakemuksen liitteet -kohdassa mainitulla tavalla. Valinnan tulos julkistetaan viimeistään 16.5.2018 filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla. Kaikille kokeeseen osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta sähköisesti. Hakijan vastuulla on haun yhteydessä ilmoittaa toimiva ja käytössä oleva sähköpostiosoite. II vaihe, soveltuvuuskoe Aika: 4.–8.6.2018 Paikka: Joensuun kampus Lisätietoja: Yksipäiväinen soveltuvuuskoe järjestetään 4.–8.6.2018 Joensuun kampuksella. Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutusten soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan edellytyksiä suoriutua koulutuksen opinnoista sekä soveltuvuutta, motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta koulutukseen sekä kasvatus-, ohjaus- ja opetusalalla työskentelyyn. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan myös hakijan yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisuvalmiuksia. Valintamenettelyn toinen vaihe, soveltuvuuskoe on yhteinen kaikille Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteille. Jos hakija on hakenut ja hänet on hyväksytty kahden tai useamman Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteen soveltuvuuskokeeseen, osallistuu hän soveltuvuuskokeeseen ainoastaan yhden kerran. Soveltuvuuskokeen tulos otetaan huomioon kaikissa niissä opettajankoulutuksen hakukohteissa, joihin hakija on hakenut ja joiden valintakokeen II vaiheeseen hänet on hyväksytty. Lisätietoa aineisto- ja soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -sivulla. Valintakokeeseen osallistuvien on esitettävä valokuvallinen henkilöllisyystodistus tai vastaava.


Filosofinen tiedekunta

LOPULLINEN VALINTA Lopullinen valinta kelpoisuusopintoina suoritettaviin erillisiin varhaiskasvatuksen erityisopettajan opintoihin tehdään valintakokeen (aineistokoe, soveltuvuuskoe) sekä lisäpisteiden (erityispedagogiikan opintokokonaisuudet) yhteispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Aineistokokeen maksimipistemäärä on 30. Hyväksytyn aineistokokeen alaraja on 80% aineistokoesuoritusten pistemäärien keskiarvosta. Soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 56 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 28 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen. Lisäpisteiden maksimipistemäärä on 10. Mikäli kahden tai useamman hakijan lopulliset pisteet ovat samat, ratkaisu tehdään aineistokokeen tuloksen perusteella. PISTEYTYS Hakijat saavat lisäpisteitä suoritetuista yliopistollisista erityispedagogiikan opintokokonaisuuksista. Erityispedagogiikan opintokokonaisuuksien pisteytys (enintään 10 pistettä): Perusopintokokonaisuus tai approbatur-arvosana 6 pistettä (vähintään 15 ov:n tai 25 op:n laajuinen) Aineopintokokonaisuus tai cum laude approbatur -arvosana (vähintään 35 ov:n tai 60 op:n laajuinen) Syventävä opintokokonaisuus tai laudatur-arvosana (vähintään 55 ov:n tai 60 op:n laajuinen)

8 pistettä

malaisen yliopiston antama vastaavuustodistus. Hakemuksen liitteet toimitetaan ensisijaisesti hakemuksen liitetiedostona tai sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen eroelto.haku@uef.fi viimeistään 13.4.2018 klo 15.00. Kevään aikana, 13.4.2018 jälkeen valmistuvien opintojen ja tutkintojen liitteiden on oltava perillä viimeistään 7.6.2018 klo 15.00. Liitteiden toimittamisesta on lisätietoja oppaan alkuosassa. Opiskelijaksi hyväksytyn hakijan liitteet tarkistetaan alkuperäisistä todistuksista opintojen alkaessa. VALINNAN TULOKSEN JULKISTAMINEN JA OIKAISUMENETTELY Valinnan lopullinen tulos julkistetaan viimeistään 20.6.2018 klo 12.00 Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan ilmoitustaululla. Kaikille valintakokeeseen osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta sähköpostilla. Opiskelijavalintaan tyytymättömillä on mahdollisuus jättää kirjallinen oikaisupyyntö yliopiston muutoksenhakulautakunnalle. Oikaisupyynnön on oltava perillä viimeistään 4.7.2018 klo 15.00 mennessä. Oikaisumenettelystä lisätietoa yliopiston sivuilla: haeyliopistoon.fi/opiskelijavalinta/oikaisumenettely. OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN

10 pistettä

HAKEMUKSEN LIITTEET Jokainen hakija liittää hakemukseensa: • hakukelpoisuuden osoittavat todistuskopiot (suoritetut tutkinnot ja yliopistolliset opintokokonaisuudet) sekä • lisäpisteisiin oikeuttavat todistuskopiot (erityispedagogiikan opintokokonaisuudet) Mikäli opintoja on suoritettu ulkomailla, täytyy hakemukseen liittää myös Opetushallituksen tai suo-

Opiskelijaksi hyväksytyn on jätettävä sähköisesti opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus 4.7.2018 klo 15.00 mennessä. Mikäli opiskelija ei ilmoita opintojen aloittamisesta määräajan kuluessa, katsotaan opinto-oikeus menetetyksi. Opinto-oikeudestaan luopuneen tilalle kutsutaan varasijajärjestyksessä seuraava. LISÄTIEDOT eroelto.haku@uef.fi puh. 050 430 7238 uef.fi/filtdk haeyliopistoon.fi

79


UEF// Filosofinen tiedekunta

80

Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö KOULUTUS JA HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto/ Käsityönopettajakoulutus Opintopalvelut s-posti: kas.haku@uef.fi puh. 029 445 2798, 029 445 2044 uef.fi/web/skope haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, Joensuu KASVATUSTIETEEN KANDIDAATTI JA MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. KÄSITYÖNOPETTAJA, JOENSUU Opinto-oikeus: Kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri Valintajono

Aloituspaikat 20

Ensiker- Tasapisteissä talaisia ratkaisee 14

1.Yhteispisteet

12

9

2.Soveltuvuuskoe

8

5

1. Soveltuvuuskoe 2. VAKAVA-koe Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.

Käsityönopettajakoulutukseen (pääaineenaan käsityötiede, monimateriaalinen käsityö) valitaan 20 opiskelijaa kaksivaiheisen valinnan kautta. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville varataan 14 aloituspaikkaa.

Valinnan ensimmäisenä vaiheena on aineistoon pohjautuva kirjallinen VAKAVA-koe. Toinen vaihe muodostuu soveltuvuuskokeesta (ennakkotehtävä ja soveltuvuuskoe). 1) Lopullisessa valinnassa ensin valitaan 12 hakijaa ylioppilastutkintopisteiden ja soveltuvuuskoepisteiden (ennakkotehtävä ja soveltuvuuskoe) yhteispistemäärän perusteella siten, että ensikertalaisia hakijoita valitaan 9 henkilöä ja sen jälkeen 3 henkilöä yhteispisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. 2) Sen jälkeen valintaan 8 hakijaa soveltuvuuskoepistemäärän perusteella siten, että ensikertalaisia hakijoita valitaan 5 henkilöä ja sen jälkeen 3 henkilöä soveltuvuuskoepistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Varasijavalinta tapahtuu käyttäen samoja valintatapajonoja. Käsityönopettajakoulutuksessa yhteispisteiden perusteella asetetaan varasijoille 20 hakijaa ja soveltuvuuskokeen perusteella 20 hakijaa. Hakijoiden saavuttaessa saman pistemäärän määräytyy järjestys tasapisteissä 1) soveltuvuuskokeen ja 2) VAKAVA-kokeesta saadun pistemäärän perusteella.


Filosofinen tiedekunta

VALINTAKOE I vaihe, kirjallinen VAKAVA-koe VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, joka laatii ja toteuttaa VAKAVA-kokeen. VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin verkostossa mukana oleviin koulutuksiin. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja. Hakuaika koulutuksiin alkaa 14.3.2018 ja päättyy 28.3.2018 klo 15:00. Koulutuksiin haetaan yhdellä sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi. Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea yhteensä 6 eri koulutukseen. Liitteet postitetaan siihen yliopistoon, jonka hakukohde on kyseessä. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti torstaina 26.4.2018 klo 13:00–16:00. VAKAVA-koe perustuu ennalta julkaistavaan aineistoon, joka on nähtävillä VAKAVAn verkkosivuilla (www.helsinki.fi/vakava) tiistaista 27.3.2018 lähtien, ja kokeessa annettavaan aineistoon. Etukäteen julkaistava aineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. Kokeesta saatava pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVAan osallistuvissa koulutuksissa, joihin hakija on hakenut. Koulutuksissa, joissa saadaan jonkinlainen opettajan kelpoisuus, on käytössä soveltuvuuskoe. Näissä on yliopistokohtaisia eroja, jotka ovat luettavissa Opintopolku-palvelusta. Esivalinnan tulokset, eli tieto, ketkä kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, julkistetaan tiistaina 15.5.2018. Käsityönopettajakoulutuksen soveltuvuuskokeeseen kutsutaan VAKAVA-kokeen pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä vähintään 60 hakijaa. Näistä vähintään 42 on ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevia. Soveltuvuuskoekutsu lähetetään sähköpostilla. Kutsutuilta edellytetään vähintään 30 % VAKAVA-kokeessa valtakunnallisesti parhaiten menestyneen hakijan pistemäärästä. Ensikertalaisille hakijoille on varattu 70 % paikoista sekä esivalinnassa että lopullisessa valinnassa. Soveltuvuuskokeet järjestetään eri yliopistoissa toi-

sista yliopistoista riippumatta, joten hakija voi saada kutsun useamman koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, koska valinnan toinen vaihe järjestetään yliopistoissa samojen viikkojen aikana. I vaiheen valintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää kirjallinen oikaisupyyntö viimeistään 29.5.2018. Erityisjärjestelyjä tarvitsevat hakijat Jos hakija tarvitsee erityisjärjestelyitä valintakokeessa, on hakijan tai häntä avustavan henkilön tehtävä hakemus siihen yliopistoon, jossa hän osallistuu VAKAVA-kokeeseen. Eri yliopistoilla saattaa olla eri periaatteita ja määräaikoja erityisjärjestelyjen hakemiseksi, mutta VAKAVA-koetta koskevissa erityisjärjestelyissä noudatetaan yhteisiä valtakunnallisia ohjeita (www.helsinki.fi/vakava/erityisjarjestelyt.htm). VAKAVA-kokeessa lisäaikaa voidaan myöntää 1 tunti. Erityisjärjestelyhakemus tulee tehdä heti opiskelupaikkahakemuksen jättämisen jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä 28.3.2018, jotta tarvittavat järjestelyt ehditään tehdä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa, että tarve erityisjärjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen. Erityisjärjestelyitä hakevan on liitettävä hakemukseen erikoislääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden asteella ei ole merkitystä. Todistukseksi erityisjärjestelyjen tarpeesta hyväksytään myös ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelypäätös. II vaihe, soveltuvuuskoe Aika: 4.–8.6.2018 Paikka: Joensuun kampus Lisätietoja: Valintamenettelyn toinen vaihe, soveltuvuuskoe on yhteinen kaikille Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusten hakukohteille. Käsityönopettajakoulutuksen, monimateriaalisen

81


UEF// Filosofinen tiedekunta

82

käsityön soveltuvuuskokeeseen liittyy ennakkotehtävä. Ennakkotehtävän ohje julkaistaan Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilla uef.fi/web/skope/ajankohtaista 20.5.2018. Ennakkotehtävä tuodaan soveltuvuuskokeeseen ja se arvioidaan erikseen osana soveltuvuuskoetta. Ennakkotehtävässä arvioidaan hakijan taitoa toteuttaa käsityöllinen tehtävä omaperäisesti, analyyttisesti ja taitavasti. Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutusten soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan edellytyksiä suoriutua koulutuksen opinnoista sekä soveltuvuutta, motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta koulutukseen sekä kasvatus-, ohjaus- ja opetusalalla työskentelyyn. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan myös hakijan yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisuvalmiuksia. Jos hakija on hakenut ja hänet on hyväksytty kahden tai useamman Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteen valintakokeen II vaiheeseen, kutsutaan hänet vain sen hakukohteen soveltuvuuskokeeseen, joka on ylimpänä yhteishaun hakutoivejärjestyksessä. Soveltuvuuskokeen tulos otetaan huomioon kaikissa niissä opettajankoulutuksen hakukohteissa, joihin hakija on hakenut ja joiden valintakokeen II vaiheeseen hänet on hyväksytty. Yksipäiväinen soveltuvuuskoe järjestetään 4.– 8.6.2018 Joensuussa. Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla. Soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 56 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 28 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen. Lisäksi käsityönopettajakoulutuksessa ennakkotehtävästä maksimipistemäärä on 40 pistettä, ja siitä on saata-

va vähintään 16 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen. Soveltuvuuskokeeseen osallistuvien on esitettävä valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai vastaava. PISTEYTYS Lopullinen pisteytys tapahtuu seuraavan taulukon mukaan: Saatavat pisteet

Maksimi

Soveltuvuuskoe Ennakkotehtävä

56 40

Ylioppilastutkintotodistus

84

Yhteispistemäärä

180

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli/Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 ainereaalia, joista toinen voi olla reaali)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan: Ylioppilastutkinnon kokeiden pisteytys Kokeet

C

B

A

A

» Äidinkieli » Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

21 18 15 12

L

E

M

9

6

B

» Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet » Ainereaalit ja reaali

16 13 10

4

1

7

Kansainvälisten ylioppilastutkintotodistusten pisteytys on esitetty oppaan alussa s. 27.


Filosofinen tiedekunta

Kotitalousopettaja KOULUTUS JA HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Kotitalousopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Kotitalousopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto/Kotitalousopettajakoulutus s-posti: kot.haku@uef.fi puh. 029 445 2798, 029 445 2044 uef.fi/filtdk haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Kotitalousopettaja, Joensuu KASVATUSTIETEEN KANDIDAATTI JA MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. KOTITALOUSOPETTAJA, JOENSUU Opinto-oikeus: Kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri Valintajono

Aloituspaikat 32

Ensiker- Tasapisteissä talaisia ratkaisee 22

1. Yhteispisteet

19

13

2. Soveltuvuuskoe

13

9

1. Soveltuvuuskoe 2. VAKAVA-koe

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.

Kotitalousopettajakoulutukseen valitaan 32 opiskelijaa kaksivaiheisen valinnan kautta. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville varataan 22 aloituspaikkaa. Valinnan ensimmäisenä vaiheena on aineistoon pohjautuva kirjallinen VAKAVA-koe. Toinen vaihe muodostuu soveltuvuuskokeesta. 1) Lopullisessa valinnassa ensin valitaan 19 hakijaa yli-

oppilastutkintopisteiden ja soveltuvuuskoepisteiden yhteispistemäärän perusteella siten, että ensikertalaisia hakijoita valitaan 13 henkilöä ja sen jälkeen 6 henkilöä yhteispisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. 2) Sen jälkeen valitaan 13 hakijaa soveltuvuuskoepistemäärän perusteella siten, että ensikertalaisia hakijoita valitaan 9 henkilöä ja sen jälkeen 4 henkilöä soveltuvuuskoepistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Varasijavalinta tapahtuu käyttäen samoja valintatapajonoja. Kotitalousopettajakoulutuksessa yhteispisteiden perusteella asetetaan varasijoille 20 hakijaa ja soveltuvuuskokeen perusteella 20 hakijaa. Hakijoiden saavuttaessa saman pistemäärän määräytyy järjestys tasapisteissä 1) soveltuvuuskokeen ja 2) VAKAVA-kokeesta saadun pistemäärän perusteella. VALINTAKOE I vaihe, kirjallinen VAKAVA-koe VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, joka laatii ja toteuttaa VAKAVA-kokeen. VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin verkostossa mukana oleviin koulutuksiin. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja. Hakuaika koulutuksiin alkaa 14.3.2018 ja päättyy 28.3.2018 klo 15:00. Koulutuksiin haetaan yhdellä säh-

83


UEF// Filosofinen tiedekunta

84

köisellä hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi. Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea yhteensä 6 eri koulutukseen. Liitteet postitetaan siihen yliopistoon, jonka hakukohde on kyseessä. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti torstaina 26.4.2018 klo 13:00–16:00. VAKAVA-koe perustuu ennalta julkaistavaan aineistoon, joka on nähtävillä VAKAVAn verkkosivuilla (www.helsinki.fi/vakava) tiistaista 27.3.2018 lähtien, ja kokeessa annettavaan aineistoon. Etukäteen julkaistava aineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. Kokeesta saatava pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVAan osallistuvissa koulutuksissa, joihin hakija on hakenut. Koulutuksissa, joissa saadaan jonkinlainen opettajan kelpoisuus, on käytössä soveltuvuuskoe. Näissä on yliopistokohtaisia eroja, jotka ovat luettavissa Opintopolku-palvelusta. Esivalinnan tulokset, eli tieto, ketkä kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, julkistetaan tiistaina 15.5.2018. Käsityönopettajakoulutuksen soveltuvuuskokeeseen kutsutaan VAKAVA-kokeen pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä vähintään 96 hakijaa. Näistä vähintään 67 on ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevia. Soveltuvuuskoekutsu lähetetään sähköpostilla. Kutsutuilta edellytetään vähintään 30 % VAKAVA-kokeessa valtakunnallisesti parhaiten menestyneen hakijan pistemäärästä. Ensikertalaisille hakijoille on varattu 70 % paikoista sekä esivalinnassa että lopullisessa valinnassa. Soveltuvuuskokeet järjestetään eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta, joten hakija voi saada kutsun useamman koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, koska valinnan toinen vaihe järjestetään yliopistoissa samojen viikkojen aikana. Erityisjärjestelyjä tarvitsevat hakijat Jos hakija tarvitsee erityisjärjestelyitä valintakokeessa, on hakijan tai häntä avustavan henkilön tehtävä hakemus siihen yliopistoon, jossa hän osallistuu VAKAVA-ko-

keeseen. Eri yliopistoilla saattaa olla eri periaatteita ja määräaikoja erityisjärjestelyjen hakemiseksi, mutta VAKAVA-koetta koskevissa erityisjärjestelyissä noudatetaan yhteisiä valtakunnallisia ohjeita (www.helsinki.fi/vakava/erityisjarjestelyt.htm). VAKAVA-kokeessa lisäaikaa voidaan myöntää 1 tunti. Erityisjärjestelyhakemus tulee tehdä heti opiskelupaikkahakemuksen jättämisen jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä 28.3.2018, jotta tarvittavat järjestelyt ehditään tehdä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa, että tarve erityisjärjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen. Erityisjärjestelyitä hakevan on liitettävä hakemukseen erikoislääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden asteella ei ole merkitystä. Todistukseksi erityisjärjestelyjen tarpeesta hyväksytään myös ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelypäätös. I vaiheen valintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää kirjallinen oikaisupyyntö viimeistään 29.5.2018. II vaihe, soveltuvuuskoe Aika: 4.–8.6.2018 Paikka: Joensuun kampus Lisätietoja: Valintamenettelyn toinen vaihe, soveltuvuuskoe on yhteinen kaikille Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusten hakukohteille. Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutusten soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan edellytyksiä suoriutua koulutuksen opinnoista sekä soveltuvuutta, motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta koulutukseen sekä kasvatus-, ohjaus- ja opetusalalla työskentelyyn. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan myös hakijan yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisuvalmiuksia. Jos hakija on hakenut ja hänet on hyväksytty kahden tai useamman Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteen valintakokeen II vaiheeseen, kutsutaan hänet vain sen hakukohteen soveltuvuuskokeeseen, joka on ylimpänä yhteishaun hakutoivejärjes-


Filosofinen tiedekunta

tyksessä. Soveltuvuuskokeen tulos otetaan huomioon kaikissa niissä opettajankoulutuksen hakukohteissa, joihin hakija on hakenut ja joiden valintakokeen II vaiheeseen hänet on hyväksytty. Yksipäiväinen soveltuvuuskoe järjestetään 4.– 8.6.2018 Joensuussa. Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla. Soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 56 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 28 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen. Soveltuvuuskokeeseen osallistuvien on esitettävä valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai vastaava. PISTEYTYS Lopullinen pisteytys tapahtuu seuraavan taulukon mukaan: Saatavat pisteet

Maksimi

Soveltuvuuskoe

56

Ylioppilastutkintotodistus Yhteispistemäärä

84 140

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli/Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 ainereaalia, joista toinen voi olla reaali)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan: Ylioppilastutkinnon kokeiden pisteytys Kokeet

C

B

A

A

» Äidinkieli » Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

21 18 15 12

L

E

M

9

6

B

» Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet » Ainereaalit ja reaali

16 13 10

4

1

7

Kansainvälisten ylioppilastutkintotodistusten pisteytys on esitetty oppaan alussa s. 27.

85


UEF// Filosofinen tiedekunta

86

Lastentarhanopettaja KOULUTUS JA HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Lastentarhanopettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

HAKUKOHDE

Lastentarhanopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto/Lastentarhanopettajakoulutus s-posti: lako.haku@uef.fi puh. 029 445 2044, 029 445 2798 uef.fi/filtdk haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Lastentarhanopettaja, Joensuu KASVATUSTIETEEN KANDIDAATTI (3 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. LASTENTARHANOPETTAJA, JOENSUU Opinto-oikeus: Kasvatustieteen kandidaatti Valintajono

Aloituspaikat 108

Ensiker- Tasapisteissä talaisia ratkaisee 86

1.Yhteispisteet

65

52

2.Soveltuvuuskoe

43

34

1. soveltuvuuskoe 2. VAKAVA-koe

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja soveltuvuuskoepisteiden yhteispistemäärä.

1) Lopullisessa valinnassa ensin valitaan 65 hakijaa ylioppilastutkintopisteiden ja soveltuvuuskoepisteiden yhteispistemäärän perusteella siten, että ensikertalaisia hakijoita valitaan 52 henkilöä ja sen jälkeen 13 henkilöä yhteispisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. 2) Sen jälkeen valitaan 43 hakijaa soveltuvuuskoepistemäärän perusteella siten, että ensikertalaisia hakijoita valitaan 34 henkilöä ja sen jälkeen 9 henkilöä soveltuvuuskoepistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Varasijavalinta tapahtuu käyttäen samoja valintatapajonoja. Lastentarhanopettajakoulutuksessa yhteispisteiden perusteella asetetaan varasijoille 20 hakijaa ja soveltuvuuskokeen perusteella 20 hakijaa. Hakijoiden saavuttaessa saman pistemäärän määräytyy järjestys tasapisteissä 1) soveltuvuuskokeen ja 2) VAKAVA-kokeesta saadun pistemäärän perusteella. VALINTAKOE

Lastentarhanopettajakoulutukseen valitaan 108 opiskelijaa kaksivaiheisen valinnan kautta. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville varataan 86 aloituspaikkaa. Valinnan ensimmäisenä vaiheena on aineistoon pohjautuva kirjallinen VAKAVA-koe. Toinen vaihe muodostuu soveltuvuuskokeesta.

I vaihe, kirjallinen VAKAVA-koe VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, joka laatii ja toteuttaa VAKAVA-kokeen. VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin verkostossa mukana oleviin koulutuksiin. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja.


Filosofinen tiedekunta

Hakuaika koulutuksiin alkaa 14.3.2018 ja päättyy 28.3.2018 klo 15:00. Koulutuksiin haetaan yhdellä sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi. Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea yhteensä 6 eri koulutukseen. Sekä luokanopettajan että lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus) koulutusten yhteisvalinnoissa hakija voi asettaa kolme (3) hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen. Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan koulutusten yhteisvalinnoissa hakulomakkeen liitteet postitetaan siihen yliopistoon, johon hakija hakee ensisijaisesti. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti torstaina 26.4.2018 klo 13:00–16:00. VAKAVA-koe perustuu ennalta julkaistavaan aineistoon, joka on nähtävillä VAKAVAn verkkosivuilla (www.helsinki.fi/vakava) tiistaista 27.3.2018 lähtien, ja kokeessa annettavaan aineistoon. Etukäteen julkaistava aineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. Kokeesta saatava pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVAan osallistuvissa koulutuksissa, joihin hakija on hakenut. Koulutuksissa, joissa saadaan jonkinlainen opettajan kelpoisuus, on käytössä soveltuvuuskoe. Näissä on yliopistokohtaisia eroja, jotka ovat luettavissa Opintopolku-palvelusta. Esivalinnan tulokset, eli tieto, ketkä kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, julkistetaan tiistaina 15.5.2018. Lastentarhanopettajakoulutuksen soveltuvuuskokeeseen kutsutaan VAKAVA-kokeen pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä vähintään 324 hakijaa. Näistä vähintään 259 on ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevia. Soveltuvuuskoekutsu lähetetään sähköpostilla. Kutsutuilta edellytetään vähintään 30 % VAKAVA-kokeessa valtakunnallisesti parhaiten menestyneen hakijan pistemäärästä. Ensikertalaisille hakijoille on varattu 80 % paikoista sekä esivalinnassa että lopullisessa valinnassa. Soveltuvuuskokeet järjestetään eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta, joten hakija voi saada

kutsun useamman koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan koulutuksiin hakevat voivat kuitenkin saada kutsun valinnan toiseen vaiheeseen vain yhteen luokanopettajakoulutusyksikköön ja vain yhteen lastentarhanopettajakoulutusyksikköön. Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, koska valinnan toinen vaihe järjestetään yliopistoissa samojen viikkojen aikana. I vaiheen valintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää kirjallinen oikaisupyyntö viimeistään 29.5.2018. Erityisjärjestelyjä tarvitsevat hakijat Jos hakija tarvitsee erityisjärjestelyitä valintakokeessa, on hakijan tai häntä avustavan henkilön tehtävä hakemus siihen yliopistoon, jossa hän osallistuu VAKAVA-kokeeseen. Eri yliopistoilla saattaa olla eri periaatteita ja määräaikoja erityisjärjestelyjen hakemiseksi, mutta VAKAVA-koetta koskevissa erityisjärjestelyissä noudatetaan yhteisiä valtakunnallisia ohjeita (www.helsinki.fi/vakava/erityisjarjestelyt.htm). VAKAVA-kokeessa lisäaikaa voidaan myöntää 1 tunti. Erityisjärjestelyhakemus tulee tehdä heti opiskelupaikkahakemuksen jättämisen jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä 28.3.2018, jotta tarvittavat järjestelyt ehditään tehdä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa, että tarve erityisjärjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen. Erityisjärjestelyitä hakevan on liitettävä hakemukseen erikoislääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden asteella ei ole merkitystä. Todistukseksi erityisjärjestelyjen tarpeesta hyväksytään myös ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelypäätös. II vaihe, soveltuvuuskoe Aika: 4.–8.6.2018 Paikka: Joensuun kampus Lisätietoja: Valintamenettelyn toinen vaihe, soveltu-

87


UEF// Filosofinen tiedekunta

88

vuuskoe on yhteinen kaikille Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusten hakukohteille. Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutusten soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan edellytyksiä suoriutua koulutuksen opinnoista sekä soveltuvuutta, motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta koulutukseen sekä kasvatus-, ohjaus- ja opetusalalla työskentelyyn. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan myös hakijan yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisuvalmiuksia. Jos hakija on hakenut ja hänet on hyväksytty kahden tai useamman Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteen valintakokeen II vaiheeseen, kutsutaan hänet vain sen hakukohteen soveltuvuuskokeeseen, joka on ylimpänä yhteishaun hakutoivejärjestyksessä. Soveltuvuuskokeen tulos otetaan huomioon kaikissa niissä opettajankoulutuksen hakukohteissa, joihin hakija on hakenut ja joiden valintakokeen II vaiheeseen hänet on hyväksytty. Yksipäiväinen soveltuvuuskoe järjestetään 4.– 8.6.2018 Joensuussa. Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla. Soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 56 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 28 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen. Soveltuvuuskokeeseen osallistuvien on esitettävä valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai vastaava.

PISTEYTYS Lopullinen pisteytys tapahtuu seuraavan taulukon mukaan: Saatavat pisteet

Maks.

Soveltuvuuskoe

56

Ylioppilastutkintotodistus

84

Yhteispistemäärä

140

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli/Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 ainereaalia, joista toinen voi olla reaali)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan: Ylioppilastutkinnon kokeiden pisteytys Kokeet

C

B

A

A

» Äidinkieli » Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

21 18 15 12

L

E

M

9

6

B

» Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet » Ainereaalit ja reaali

16 13 10

4

1

7

Kansainvälisten ylioppilastutkintotodistusten pisteytys on esitetty oppaan alussa s. 27.


Filosofinen tiedekunta

Luokanopettaja KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Luokanopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Luokanopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Luokanopettaja, kasvatustieteen maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Luokanopettaja, Joensuu, kasvatustieteen maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Luokanopettajakoulutus s-posti: lokojns.haku@uef.fi puh. 029 44 52037, 029 44 52044 uef.fi/web/skope Opintopolku.fi haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Luokanopettaja, Joensuu KASVATUSTIETEEN KANDIDAATTI JA MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. LUOKANOPETTAJA, JOENSUU Opinto-oikeus: Kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri Jono

Aloituspaikat 140

Ensiker- Tasapisteissä talaisia ratkaisee 112

1.Yhteispisteet

84

67

2.Soveltuvuuskoe

56

45

1. soveltuvuuskoe 2. VAKAVA-koe Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja soveltuvuuskoepisteiden yhteispistemäärä.

Luokanopettajakoulutukseen valitaan 140 opiskelijaa kaksivaiheisen valinnan kautta. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville varataan 112 aloituspaikkaa.

Valinnan ensimmäisenä vaiheena on aineistoon pohjautuva kirjallinen VAKAVA-koe. Toinen vaihe muodostuu soveltuvuuskokeesta. 1) Lopullisessa valinnassa ensin valitaan 84 hakijaa ylioppilastutkintopisteiden ja soveltuvuuskoepisteiden yhteispistemäärän perusteella siten, että ensikertalaisia hakijoita valitaan 67 henkilöä ja sen jälkeen 17 henkilöä yhteispisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. 2) Sen jälkeen valitaan 56 hakijaa soveltuvuuskoepistemäärän perusteella siten, että ensikertalaisia hakijoita valitaan 45 henkilöä ja sen jälkeen 11 henkilöä soveltuvuuskoepistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Varasijavalinta tapahtuu käyttäen samoja valintatapajonoja. Yhteispisteiden perusteella asetetaan varasijoille 20 ja soveltuvuuskokeen perusteella 20 hakijaa. Hakijoiden saavuttaessa saman pistemäärän määräytyy järjestys tasapisteissä 1) soveltuvuuskokeen ja 2) VAKAVA-kokeesta saadun pistemäärän perusteella.

89


UEF// Filosofinen tiedekunta

90

VALINTAKOKEET VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, joka laatii ja toteuttaa VAKAVA-kokeen. VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin verkostossa mukana oleviin koulutuksiin. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja. Hakuaika koulutuksiin alkaa 14.3.2018 ja päättyy 28.3.2018 klo 15:00. Koulutuksiin haetaan yhdellä sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi. Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea yhteensä 6 eri koulutukseen. Sekä luokanopettajan että lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus) koulutusten yhteisvalinnoissa hakija voi asettaa kolme (3) hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen. Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan koulutusten yhteisvalinnoissa hakulomakkeet postitetaan siihen yliopistoon, johon hakija hakee ensisijaisesti. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti torstaina 26.4.2018 klo 13:00–16:00. VAKAVA-koe perustuu ennalta julkaistavaan aineistoon, joka on nähtävillä VAKAVAn verkkosivuilla (www.helsinki.fi/vakava) tiistaista 27.3.2018 lähtien, ja kokeessa annettavaan aineistoon. Etukäteen julkaistava aineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. Kokeesta saatava pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVAan osallistuvissa koulutuksissa, joihin hakija on hakenut. Koulutuksissa, joissa saadaan jonkinlainen opettajan kelpoisuus, on käytössä soveltuvuuskoe. Näissä on yliopistokohtaisia eroja, jotka ovat luettavissa Opintopolku-palvelusta. Esivalinnan tulokset, eli tieto, ketkä kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, julkistetaan tiistaina 15.5.2018. Luokanopettajakoulutuksen soveltuvuuskokeeseen kutsutaan VAKAVA-kokeen pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä vähintään 420 hakijaa. Näistä vähintään 336 on ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevia. Soveltuvuuskoekutsu lähetetään sähköpostilla.

Kutsutuilta edellytetään vähintään 30 % VAKAVA-kokeessa valtakunnallisesti parhaiten menestyneen hakijan pistemäärästä. Ensikertalaisille hakijoille on varattu 80 % paikoista sekä esivalinnassa että lopullisessa valinnassa. Soveltuvuuskokeet järjestetään eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta, joten hakija voi saada kutsun useamman koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan koulutuksiin hakevat voivat kuitenkin saada kutsun valinnan toiseen vaiheeseen vain yhteen luokanopettajakoulutusyksikköön ja vain yhteen lastentarhanopettajakoulutusyksikköön. Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, koska valinnan toinen vaihe järjestetään yliopistoissa samojen viikkojen aikana. I vaiheen valintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää kirjallinen oikaisupyyntö viimeistään 29.5.2018. Erityisjärjestelyjä tarvitsevat hakijat Jos hakija tarvitsee erityisjärjestelyitä valintakokeessa, on hakijan tai häntä avustavan henkilön tehtävä hakemus siihen yliopistoon, jossa hän osallistuu VAKAVA-kokeeseen. Eri yliopistoilla saattaa olla eri periaatteita ja määräaikoja erityisjärjestelyjen hakemiseksi, mutta VAKAVA-koetta koskevissa erityisjärjestelyissä noudatetaan yhteisiä valtakunnallisia ohjeita (www.helsinki.fi/vakava/erityisjarjestelyt.htm). VAKAVA-kokeessa lisäaikaa voidaan myöntää 1 tunti. Erityisjärjestelyhakemus tulee tehdä heti opiskelupaikkahakemuksen jättämisen jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä 28.3.2018, jotta tarvittavat järjestelyt ehditään tehdä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa, että tarve erityisjärjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen. Erityisjärjestelyitä hakevan on liitettävä hakemukseen erikoislääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden asteella ei ole merkitystä. Todistukseksi erityisjärjestelyjen tarpeesta


Filosofinen tiedekunta

hyväksytään myös ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelypäätös. II vaihe, soveltuvuuskoe Aika: 4.–8.6.2018 Paikka: Joensuun kampus Lisätietoja: Valintamenettelyn toinen vaihe, soveltuvuuskoe on yhteinen kaikille Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusten hakukohteille. Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutusten soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan edellytyksiä suoriutua koulutuksen opinnoista sekä soveltuvuutta, motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta koulutukseen sekä kasvatus-, ohjaus- ja opetusalalla työskentelyyn. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan myös hakijan yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisuvalmiuksia. Jos hakija on hakenut ja hänet on hyväksytty kahden tai useamman Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteen valintakokeen II vaiheeseen, kutsutaan hänet vain sen hakukohteen soveltuvuuskokeeseen, joka on ylimpänä yhteishaun hakutoivejärjestyksessä. Soveltuvuuskokeen tulos otetaan huomioon kaikissa niissä opettajankoulutuksen hakukohteissa, joihin hakija on hakenut ja joiden valintakokeen II vaiheeseen hänet on hyväksytty. Yksipäiväinen soveltuvuuskoe järjestetään 4.– 8.6.2018 Joensuussa. Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla. Soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 56 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 28 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen. Soveltuvuuskokeeseen osallistuvien on esitettävä valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai vastaava. PISTEYTYS Lopullinen pisteytys tapahtuu seuraavan taulukon mukaan: Saatavat pisteet

Maksimi

Soveltuvuuskoe

56

Ylioppilastutkintotodistus Yhteispistemäärä

84 140

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli/Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 ainereaalia, joista toinen voi olla reaali)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan: Ylioppilastutkinnon kokeiden pisteytys Kokeet

C

B

A

A

- Äidinkieli - Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

21 18 15 12

L

E

M

9

6

B

- Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe - Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet - Ainereaalit ja reaali

16 13 10

4

1

7

Kansainvälisten ylioppilastutkintotodistusten pisteytys on esitetty oppaan alussa s. 27.

Maisterihaku, Luokanopettaja, Joensuu KASVATUSTIETEEN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Valitaan kymmenen (10) opiskelijaa Joensuun kampukselle. Hakijalla on oltava suoritettuna kasvatustieteen kandidaatin tutkinto luokanopettajakoulutuksessa ja siihen sisältyvinä tai erikseen suoritettuina perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op) sekä vähintään 25 op opettajan pedagogisia opintoja. Opinnot tulee olla suoritettuina viimeisen kymmenen vuoden aikana. LOPULLINEN VALINTA Koulutukseen valitaan opiskelijat kandidaatintutkinnon kasvatustieteen perus- ja aineopintojen sekä peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen arvosanojen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Tasapisteissä ensisijainen valintakriteeri on kasvatustieteen perus- ja aineopintojen arvosana.

91


UEF// Filosofinen tiedekunta

92

HAKEMUKSEN LIITTEET Hakijat liittävät hakemukseensa kopion suoritetusta kandidaatin tutkinnosta ja opintosuoritusotteesta. Hakemuksen liitteet lähetetään skannattuina sähköpostin liitetiedostoina viimeistään 13.4.2018 klo 15.00 osoitteeseen lokojns.haku@uef.fi. Kevään aikana, 13.4.2018 jälkeen valmistuvien opintojen ja tutkintojen liitteet on

oltava perillä viimeistään 7.6.2018 klo 15.00. Huom! Mikäli et ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä määräaikaan mennessä, ei hakemustasi käsitellä opiskelijavalinnassa. Opiskelijaksi hyväksytyn hakijan liitteet tarkistetaan alkuperäisistä todistuksista opintojen alkaessa.


Filosofinen tiedekunta

Teologia/Läntinen teologia KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA

KOULUTUS

Läntinen teologia, teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Läntinen teologia, Joensuu, teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Läntinen teologia, teologi, teologian maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Läntinen teologia, teologi, Joensuu, teologian maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Teologian osasto s-posti: teol.haku@uef.fi puh. 029 445 2030, 029 445 2029 tai 029 445 2031 uef.fi/filtdk haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Läntinen teologia, Joensuu TEOLOGIAN KANDIDAATTI JA MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. LÄNTINEN TEOLOGIA, JOENSUU Opinto-oikeus: Teologian kandidaatti ja teologian maisteri Valintajono

Aloitus- Ensiker- Varasipaikat talaisia jalkm 59 33

1. Opetusala

10

Tasapisteissä ratkaisee

20

2. Suoravalinta 10

7

ei raj.

3. Yhteispistemäärä

19–29

14–21

20

1. Kirjallisuuskoe

4. Valintakoe

16

12

20

1. Kirjallisuuskoe

5. Aikaisemmat opinnot

4

-

ei raj.

1. Aineistokoe

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.

Läntisen teologian hakukohteessa on 59 aloituspaikkaa. Tässä hakukohteessa haetaan sekä opetusalan että teologin suuntautumisvaihtoehtoon (aiemmin kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen sekä kulttuurin suuntautumisvaihtoehto). Valintajono 1 koskee opetusalalle hakevia, valintajonot 2–5 teologin suuntautumisvaihtoehtoon hakevia. 1) Opetusalan suuntautumisvaihtoehtoon valitaan 10 hakijaa kaksivaiheisen valinnan kautta. Valinnan toiseen vaiheeseen voi tulla valituksi suorittamalla valintakokeen kirjallisen osion kummankin osan hyväksytysti tai ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella ilman valintakoetta eli suoravalinnalla. Valinnan toinen vaihe on soveltuvuuskoe, johon kutsutaan 30 hakijaa. Soveltuvuuskokeeseen valinta ja kokeen toteutus on selostettu kohdassa Soveltuvuuskoe. Lopullisessa valinnassa valitaan 10 hakijaa opetusalan suuntautumisvaihtoehtoon soveltuvuuskokeen pisteiden perusteella. Mikäli hakijoilla on sama soveltuvuuskokeen pistemäärä, asettuvat hakijat samalle valintasijalle. Varasijoille valitaan enintään 20 hakijaa. Loput hakijat ovat valintakelpoisia tämän hakukohteen muissa valintajonoissa, joiden valintakriteerit he täyttävät.

93


UEF// Filosofinen tiedekunta

94

Opetusalan suuntautumisvaihtoehtoon hakevien tulee valita hakulomakkeesta kohta ”Osallistun soveltuvuuskokeeseen”. Jos hakija valitsee hakulomakkeesta kohdan ”Osallistun soveltuvuuskokeeseen”, opetusalan suuntautumisvaihtoehto priorisoituu suhteessa teologin suuntautumisvaihtoehtoon. Kohdissa 2–5 selostetaan valintaprosessi, joka koskee teologin suuntautumisvaihtoehtoa. 2) Ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella ilman valintakoetta eli suoravalinnalla valitaan teologin suuntautumisvaihtoehtoon enintään kymmenen hakijaa. Ensikertalaisille hakijoille varataan seitsemän (7) paikkaa. Suoravalintajonossa valintakelpoisuuden edellytyksenä on, että hakija on suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon ja saanut ylioppilastutkinnon katsomusaineen (evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto tai elämänkatsomustieto) ainereaalikokeesta sekä äidinkielen kokeesta vähintään arvosanan eximia cum laude approbatur. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin kymmenen, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkinnon perusteella annettavien pisteiden mukaisesti (ks. pisteytys). Mikäli suoravalintajonossa ei ole kymmentä valintakriteerit täyttävää hakijaa, täytetään jäljelle jääneet aloituspaikat yhteispistemäärän perusteella valittavilla hakijoilla (valintajono 3). Suoravalintaehdot täyttävillä hakijoilla on oikeus osallistua valintakokeeseen. 3) Tämän jälkeen teologin suuntautumisvaihtoehtoon valitaan 19–29 hakijaa (suoravalinnan tuloksen mukaan, ks. yllä) ylioppilastutkinnon antamien pisteiden ja valintakokeen kirjallisen osion pisteiden yhteispistemäärän perusteella. Ensikertalaisille hakijoille varataan 14–21 paikkaa tässä valintajonossa hyväksyttävien määrän mukaan. Loput paikat täytetään yhteispisteiden osoittaman paremmuusjärjestyksen perusteella. Mikäli hakijoilla on sama yhteispistemäärä, määräytyy järjestys kirjallisuuskokeen pistemäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on edelleen sama pistemäärä, asettuvat hakijat samalle valintasijalle. Varasijoille valitaan enintään 20 hakijaa. 4) Seuraavaksi valitaan 16 hakijaa valintakokeen kirjallisen osion pisteiden perusteella. Ensikertalaisille hakijoille varataan 12 paikkaa, ja loput paikat täyte-

5)

tään valintakoepisteiden osoittaman paremmuusjärjestyksen perusteella. Mikäli hakijoilla on sama valintakoepistemäärä, määräytyy järjestys kirjallisuuskokeen pistemäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on edelleen sama pistemäärä, asettuvat hakijat samalle valintasijalle. Varasijoille valitaan enintään 20 hakijaa. Lisäksi teologin suuntautumisvaihtoehtoon valitaan enintään neljä (4) hakijaa aikaisempien teologian yliopisto-opintojen antamien pisteiden ja valintakokeen aineistokoepisteiden yhteispistemäärän perusteella. Aikaisemmat yliopisto-opinnot voivat olla myös avoimen yliopiston opintoja. Aikaisempien opintojen perusteella opiskelemaan pyrkivien valintakelpoisuuden edellytyksenä ovat enintään kymmenen vuotta aikaisemmin suoritetut yleisen teologian perus- ja aineopinnot (60 op/35 ov) tai vastaavansisältöiset teologian yliopisto-opinnot. Suoritusajankohdaksi katsotaan aineopintojen suorituspäivä ja vanheneminen lasketaan hakuajan alkupäivästä 14.3.2018. Valintaperusteena olevien opintojen painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 3/5 tai hyvät tiedot. Opintojen sisällön vastaavuudesta päättää Itä-Suomen yliopiston teologian osasto. Mikäli hakijoilla on sama aikaisemmista opinnoista annettavien pisteiden ja aineistokoepisteiden yhteispistemäärä, määräytyy järjestys aineistokokeen perusteella. Mikäli hakijoilla on edelleen sama pistemäärä, asettuvat hakijat samalle valintasijalle. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on tässä valintajonossa vähemmän kuin aloituspaikkoja, jätetään loput aloituspaikat täyttämättä. Aikaisempien opintojen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti valintajonossa 5. Mikäli hakija haluaa tulla kutsutuksi opetusalan soveltuvuuskokeeseen tai tulla huomioiduksi myös valintajonoissa 3 ja 4, tulee hänen osallistua valintakokeessa myös kirjallisuuskokeeseen.

VALINTAKOE Aika: 18.5.2018 klo 12.45–17.00 Paikka: C1 (Carelia) Osoite: Yliopistokatu 4, 80100 Joensuu Valintakoemateriaali: Tieto valintakoemateriaalista julkaistaan 28.3.2018 teologian osaston verkkosivuilla www.uef.fi/teol.


Filosofinen tiedekunta

Lisätietoja: Valintakokeen kirjalliseen kokeeseen kuuluu aineistokoe ja kirjallisuuskoe. Kokeeseen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Kirjallinen koe on pakollinen kaikille muille paitsi suoravalinnan kautta valittaville. Aikaisempien teologian yliopisto-opintojen perusteella hakevien tulee osallistua aineistokokeeseen. Aineistokokeen kysymykset liittyvät koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon. Suomenkielisen tekstin lisäksi aineistokokeessa on suppea englanninkielinen teksti. Aineistokokeen sekä suomenkielisestä että vieraskielisestä osiosta tulee kummastakin saavuttaa vähintään kolme (3) pistettä 14 pisteestä. Kirjallisuuskokeen kysymyksiin vastataan valintakoemateriaalin perusteella. Kirjallisuuskokeesta tulee saavuttaa vähintään seitsemän (7) pistettä 28 pisteestä. Mikäli hakija ei saavuta vaadittuja vähimmäispistemääriä, koe hylätään. Valintakokeeseen tulee ottaa mukaan kirjoitusvälineet ja virallinen, kuvallinen henkilöllisyystodistus. Henkilöllisyys tarkistetaan jätettäessä koepaperit valvojalle. OPETUSALAN SOVELTUVUUSKOE Aika: 4.–8.6.2018 Paikka: Ilmoitetaan 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla. Osoite: Ilmoitetaan 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla. Valintakriteerit: Opetusalan suuntautumisvaihtoehtoon hakevan tulee valita hakulomakkeesta kohta ”Osallistun soveltuvuuskokeeseen”. Soveltuvuuskokeeseen valitaan yhteensä 30 hakijaa, joista 10 voi saada opinto-oikeuden opetusalan suuntautumisvaihtoehtoon. Soveltuvuuskokeeseen voi tulla kutsutuksi suorittamalla valintakokeen kirjallisen osion kummankin osan hyväksytysti tai suoravalinnan perusteella. Suoravalinnan perusteella kokeeseen kutsutaan enintään 10 hakijaa. Suoravalinnan valintakelpoisuuden edellytykset ja paremmuusjärjestyskriteerit on selostettu yllä, valintajonon 2 kohdalla. Mikäli suoravalinnan kautta ei ole valittavissa kymmentä valintakriteerit täyttävää hakijaa soveltuvuuskokeeseen, täytetään jäljelle jääneet soveltuvuuskoepaikat yhteispistemäärän

perusteella valittavilla hakijoilla. Seuraavaksi soveltuvuuskokeeseen kutsutaan 10– 20 hakijaa ylioppilastutkinnon antamien pisteiden ja valintakokeen kirjallisen osion pisteiden yhteispistemäärän perusteella (kutsuttavien määrä riippuu suoravalinnalla valittavien määrästä) ja lopuksi 10 hakijaa valintakokeen kirjallisen osion pistemäärän perusteella. Hakijoiden saadessa saman pistemäärän järjestys määräytyy valintakokeen kirjallisuuskokeen pistemäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on edelleen sama pistemäärä, asettuvat hakijat samalle valintasijalle. Jos hakija on hakenut ja hänet on hyväksytty kahden tai useamman Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteen valintakokeen II vaiheeseen, kutsutaan hänet vain sen hakukohteen soveltuvuuskokeeseen, joka on ylimpänä yhteishaun hakutoivejärjestyksessä. Soveltuvuuskokeen tulos otetaan huomioon kaikissa niissä opettajankoulutuksen hakukohteissa, joihin hakija on hakenut ja joiden valintakokeen II vaiheeseen hänet on hyväksytty. Ne opetusalan suuntautumisvaihtoehtoon hakevat, jotka eivät tule kutsutuksi soveltuvuuskokeeseen tai eivät saa opinto-oikeutta soveltuvuuskokeen perusteella, ovat valintakelpoisia muissa läntisen teologian valintajonoissa, mikäli he täyttävät niiden valintakriteerit. Toteutus: Valintamenettelyn toinen vaihe, soveltuvuuskoe, on yhteinen kaikille Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteille. Kunkin hakijan kohdalla soveltuvuuskoe on yksipäiväinen, ja se järjestetään Joensuun kampuksella 4.8.6.2018. Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla. Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutusten soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan edellytyksiä suoriutua koulutuksen opinnoista sekä soveltuvuutta, motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta koulutukseen sekä kasvatus- ja opetusalalla työskentelyyn. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan myös hakijan yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisuvalmiuksia. Soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 56 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 28 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen. Soveltuvuuskokeeseen osallistuvien on esitettävä

95


UEF// Filosofinen tiedekunta

96

valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus. Soveltuvuuskokeeseen voivat osallistua vain ne hakijat, jotka kutsutaan siihen suoravalinnan tai valintakokeen kirjallisen osion tulosten perusteella. PISTEYTYS

noista saatavien pisteiden ja aineistokokeesta saatavien pisteiden summa. Aikaisemmista teologisista opinnoista annetaan pisteitä seuraavan taulukon mukaan: Opintokokonaisuus

Valintakokeen kirjallinen osio ja ylioppilastutkinto Saatavat pisteet

Saavutettava vähintään

Valintakokeen kirjallinen osio Aineistokoe

Maksimi

13

56

(3+3)

(28)

(7)

(28)

Kirjallisuuskoe Ylioppilastutkintotodistus

84

Yhteispistemäärä

140

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä. Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli/Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 ainereaalia, joista toinen voi olla reaali)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:

Hyvät Kiitettävät tiedot tiedot (3/5) (4/5)

Erinomaiset tiedot (5/5)

Yleisen teologian perusopinnot

7,5

10

12,5

Yleisen teologian aineopinnot

9

12

15

HAKEMUKSEN LIITTEET Aikaisempien yliopisto-opintojen perusteella hakevan tulee toimittaa opintosuoritusote vaadituista opinnoista 13.4.2018 klo 15.00 mennessä. Hakemuksen liitteet toimitetaan skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen liitteet@teamplace.uef.fi. Liitteitä ei tässä vaiheessa tarvitse todistaa oikeiksi. Mikäli vaadittujen opintojen suorittaminen on vielä kesken hakuajan päättyessä, tulee hakijan toimittaa 13.4.2018 mennessä liitteet siihen mennessä suoritetuista opinnoista. Lopullinen opintosuoritusote vaadituista opinnoista tulee toimittaa 7.6.2018 klo 15.00 mennessä.

C

B

A

A

» Äidinkieli » Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

21 18 15 12

9

6

Maisterihaku, Läntinen teologia, teologi, Joensuu

B

» Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet » Ainereaalit ja reaali

16 13 10

4

1

TEOLOGIAN MAISTERI (2 v)

Kokeet

L

E

M

7

VALINTAMENETTELY

Kansainvälisten ylioppilastutkintotodistusten pisteytys on esitetty oppaan alussa s. 27. Aikaisemmat teologian yliopisto-opinnot ja aineistokoe Saatavat pisteet

Saavutettava vähintään

Maksimi

Valintakokeen aineistokoe

3+3

28

Aiemmat teologiset opinnot

16,5

27,5

7,5

12,5

Yleisen teologian perusopinnot Yleisen teologian aineopinnot Yhteispistemäärä

9

15

39

55,5

Yhteispistemäärä on aikaisemmista teologisista opin-

Läntisen teologian koulutusohjelman teologin suuntautumisvaihtoehdon maisterivalinnassa on yhdeksän (9) aloituspaikkaa. Maisterihaun kautta ei voi saada teologian kandidaatin opinto-oikeutta eikä kutsua opetusalan soveltuvuuskokeeseen. Valintakelpoisia ovat alemman tai ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneet. Ammattikorkeakoulututkinto ei anna valintakelpoisuutta. Aiemman tutkinnon lisäksi tai sen osana hakijan tulee olla suorittanut enintään kymmenen vuotta aikaisemmin yleisen teologian perus- ja aineopinnot (60 op) op tai vastaavansisältöiset teologian yliopisto-opinnot. Suoritusajaksi katsotaan aineopintojen suorituspäivä tai teologian kandidaatin tutkinnon suorittaneilla tutkinnon suorituspäivä. Van-


Filosofinen tiedekunta

heneminen lasketaan hakuajan alkupäivästä 14.3.2018. Valintaperusteena olevien opintojen painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 3/5 tai hyvät tiedot. Opintojen sisällön vastaavuudesta päättää Itä-Suomen yliopiston teologian osasto. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinta suoritetaan ensisijaisesti vaadittujen teologian opintojen painotetun keskiarvon perusteella ja toissijaisesti TM-tutkintoon soveltuvien opintojen määrän perusteella. Ulkomailla tutkintonsa suorittaneet hakijat ovat velvollisia esittämään tutkintotodistuksen lisäksi riittävän dokumentoinnin tutkinnon sisällöstä ja arvostelusta suomeksi tai englanniksi. Muiden kuin koulusivistyksensä suomen kielellä saaneiden hakijoiden tulee osoittaa valmiutensa opiskella suomen kielellä. Tätä varten heidän on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Todistus on jokin seuraavista: • opetushallituksen yleisen kielitutkinnon (YKI) todistus: keskitaso, osakokeiden (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen) keskiarvo vähintään 3,5 (ennen 1.12.2011 suoritetuissa testeissä minimitaso 6). • korkeakoulututkinto, jossa opetuskieli on suomi ja jonka yhteydessä suoritettu opinnäyte ja kypsyysnäyte • hyvät tiedot valtionhallinnon suomen kielen kielikokeessa (pieni kielikoe) Opiskelijaksi valitulle voidaan määrätä suoritettavaksi ennen varsinaisten maisteriopintojen aloittamista täydentäviä opintoja enintään 60 opintopistettä. Mahdollisia täydentäviä opintoja määrätään suoritettavaksi

niin, että opiskelijan voidaan katsoa saavuttavan riittävät valmiudet teologian maisterin tutkintoon kuuluvien opintojen suorittamiseen. Täydentäviä opintoja ei sisällytetä maisterin tutkintoon. Mikäli opiskelijan aiempiin opintoihin ei sisälly kymmentä opintopistettä klassisia kieliä, ne tulee suorittaa osana maisterin tutkintoa. Suomessa suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneen opiskelijan tulee suorittaa valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004, 6§) määritellyt kieli- ja viestintäopinnot osana maisterin tutkintoa, ellei vastaavia opintoja sisälly aiempaan tutkintoon. HAKEMUKSEN LIITTEET Vaadittavat liitteet • todistus aiemmin suoritetusta tutkinnosta • suoritusrekisteriote, josta näkyy suoritusmerkintä yleisen teologian perus- ja aineopinnoista tai vastaavansisältöisistä teologian yliopisto-opinnoista • todistus suomen kielen taidosta niillä hakijoilla, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä muulla kuin suomen kielellä. Liitteet tulee toimittaa 13.4.2018 klo 15.00 mennessä. Hakemuksen liitteet toimitetaan skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen liitteet@ teamplace.uef.fi. Liitteitä ei tässä vaiheessa tarvitse todistaa oikeiksi. Mikäli hakukelpoisuuden antavien opintojen ja tutkinnon suorittaminen on kesken hakuajan päättyessä, tulee hakijan toimittaa 13.4.2018 klo 15.00 mennessä liitteet siihen mennessä suoritetuista opinnoista ja tutkinnoista. Kopio hakukeväänä valmistuvan tutkinnon tutkintotodistuksesta ja lopullinen opintosuoritusote vaadituista opinnoista tulee toimittaa 7.6.2018 klo 15.00 mennessä.

97


UEF// Filosofinen tiedekunta

98

Teologia/Ortodoksinen teologia KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Ortodoksinen teologia, teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Ortodoksinen teologia, Joensuu, teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Ortodoksinen teologia, teologi, teologian maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Ortodoksinen teologia, teologi, Joensuu, teologian maisteri (2 v)

KOULUTUS

Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki, teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki, Joensuu, teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki, teologian maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki, Joensuu, teologian maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Teologian osasto puh. 0294 45 2030 tai 0294 45 2031 uef.fi/filtdk haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Ortodoksinen teologia, Joensuu TEOLOGIAN KANDIDAATTI JA MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. ORTODOKSINEN TEOLOGIA, JOENSUU Opinto-oikeus: Teologian kandidaatti ja maisteri Valintaono

Aloituspaikat 14

1. Opetusala

3

2. Suoravalinta

2

Ensiker- Tasapisteissä talaisia ratkaisee

-

1. Ylioppilastutkinto

3. Yhteispisteet

3-5

-

1. Kirjallisuuskoe

4. Valintakoe

3

-

1. Kirjallisuuskoe

5. Aikaisemmat ortodoksisen teologian yliopisto-opinnot ja aineistokoe

3

-

1. Aineistokoe

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.

Ortodoksisen teologian hakukohteessa on 14 aloituspaikkaa. Tässä hakukohteessa haetaan sekä opetusalan että teologin suuntautumisvaihtoehtoon (aiemmin kirkon ja kulttuurin suuntautumisvaihtoehto). Valintajono 1 koskee opetusalalle hakevia, valintajonot 2–5 teologin suuntautumisvaihtoehtoon hakevia. 1. Opetusalan suuntautumisvaihtoehtoon valitaan kolme (3) hakijaa kaksivaiheisen valinnan kautta. Valinnan toiseen vaiheeseen voi tulla valituksi suorittamalla valintakokeen kirjallisen osion kummankin osan hyväksytysti tai ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella ilman valintakoetta eli suoravalinnalla. Valinnan toinen vaihe on soveltuvuuskoe, johon kutsutaan yhdeksän (9) hakijaa. Soveltuvuuskokeeseen valinta ja kokeen toteutus on selostettu kohdassa Soveltuvuuskoe. Lopullisessa valinnassa valitaan kolme (3) hakijaa opetusalan suuntautumisvaihtoehtoon soveltuvuuskokeen pisteiden perusteella. Mikäli hakijoilla


Filosofinen tiedekunta

on sama soveltuvuuskokeen pistemäärä, asettuvat hakijat samalle valintasijalle. Loput hakijat ovat valintakelpoisia tämän hakukohteen muissa valintajonoissa, joiden valintakriteerit he täyttävät. Opetusalan suuntautumisvaihtoehtoon hakevien tulee valita hakulomakkeesta kohta ”Osallistun soveltuvuuskokeeseen”. Jos hakija valitsee hakulomakkeesta kohdan ”Osallistun soveltuvuuskokeeseen”, opetusalan suuntautumisvaihtoehto priorisoituu suhteessa teologin suuntautumisvaihtoehtoon. Kohdissa 2–5 selostetaan valintaprosessi, joka koskee teologin suuntautumisvaihtoehtoa 2. Ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella ilman valintakoetta eli suoravalinnalla valitaan enintään kaksi (2) hakijaa teologin suuntautumisvaihtoehtoon. Suoravalintajonossa valintakelpoisuuden edellytyksenä on, että hakija on suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon ja saanut ylioppilastutkinnon ortodoksisen uskonnon ainereaalikokeesta sekä äidinkielen kokeesta vähintään arvosanan eximia cum laude approbatur. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin kaksi (2), hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkinnon perusteella annettavien pisteiden mukaisesti (ks. pisteytys). Mikäli suoravalintajonossa ei ole kahta valintakriteerit täyttävää hakijaa, täytetään jäljelle jääneet aloituspaikat yhteispistemäärän perusteella valittavilla hakijoilla (valintajono 3). Suoravalintaehdot täyttävillä hakijoilla on oikeus osallistua valintakokeeseen. 3. Tämän jälkeen teologin suuntautumisvaihtoehtoon valitaan kolmesta viiteen (3-5) hakijaa (suoravalinnan tuloksen mukaan, ks. yllä) ylioppilastutkinnon antamien pisteiden ja valintakokeen kirjallisen osion pisteiden yhteismäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on sama yhteispistemäärä, määräytyy järjestys kirjallisuuskokeen pistemäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on edelleen sama pistemäärä, asettuvat hakijat samalle valintasijalle. 4. Seuravaksi valitaan kolme (3) hakijaa valintakokeen kirjallisen osion pisteiden perusteella. Mikäli hakijoilla on sama valintakoepistemäärä, määräytyy jär-

5.

jestys kirjallisuuskokeen pistemäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on edelleen sama pistemäärä, asettuvat hakijat samalle valintasijalle. Lisäksi teologin suuntautumisvaihtoehtoon valitaan enintään kolme (3) hakijaa aikaisempien ortodoksisen teologian yliopisto-opintojen antamien pisteiden ja valintakokeen aineistokoepisteiden yhteispistemäärän perusteella. Aikaisemmat yliopisto-opinnot voivat olla myös avoimen yliopiston opintoja. Aikaisempien opintojen perusteella opiskelemaan pyrkivien valintakelpoisuuden edellytyksenä ovat enintään kymmenen vuotta aikaisemmin suoritetut ortodoksisen teologian perus- ja aineopinnot (60 op/35 ov) tai vastaavansisältöiset ortodoksisen teologian yliopisto-opinnot. Suoritusajankohdaksi katsotaan aineopintojen suorituspäivä ja vanheneminen lasketaan hakuajan alkupäivästä 14.3.2018. Valintaperusteena olevien opintojen painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 3/5 tai hyvät tiedot. Opintojen sisällön vastaavuudesta päättää Itä-Suomen yliopiston teologian osasto. Mikäli hakijoilla on sama aiemmista opinnoista annettavien pisteiden ja aineistokoepisteiden yhteispistemäärä, määräytyy järjestys aineistokokeen perusteella. Mikäli hakijoilla on edelleen sama pistemäärä, asettuvat hakijat samalle valintasijalle. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita tässä valintajonossa on vähemmän kuin aloituspaikkoja, jätetään loput aloituspaikat täyttämättä. Aiempien opintojen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti valintajonossa 5. Mikäli hakija haluaa tulla kutsutuksi opetusalan soveltuvuuskokeeseen tai tulla huomioiduksi myös valintajonoissa 3 ja 4, tulee hänen osallistua valintakokeessa aineistokokeen lisäksi myös kirjallisuuskokeeseen.

VALINTAKOE Aika: 18.5.2018 klo 12.45–17.00 Paikka: C1 (Carelia) Osoite: Yliopistokatu 4, 80100 Joensuu Valintakoemateriaali: Tieto valintakoemateriaalista julkaistaan 28.3.2018 teologian osaston verkkosivuilla www.uef.fi/teol.

99


UEF// Filosofinen tiedekunta

100

Lisätietoja: Valintakokeen kirjalliseen kokeeseen kuuluu aineistokoe ja kirjallisuuskoe. Kokeeseen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Kirjallinen koe on pakollinen kaikille muille paitsi suoravalinnan kautta valittaville. Aikaisempien teologian yliopisto-opintojen perusteella hakevien tulee osallistua aineistokokeeseen. Aineistokokeen kysymykset liittyvät koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon. Suomenkielisen tekstin lisäksi aineistokokeessa on suppea englanninkielinen teksti. Aineistokokeen sekä suomenkielisestä että vieraskielisestä osiosta tulee kummastakin saavuttaa vähintään kolme (3) pistettä 14 pisteestä. Kirjallisuuskokeen kysymyksiin vastataan valintakoemateriaalin perusteella. Kirjallisuuskokeesta tulee saavuttaa vähintään seitsemän (7) pistettä 28 pisteestä. Mikäli hakija ei saavuta vaadittuja vähimmäispistemääriä, koe hylätään. Valintakokeeseen tulee ottaa mukaan kirjoitusvälineet ja virallinen, kuvallinen henkilöllisyystodistus. Henkilöllisyys tarkistetaan jätettäessä koepaperit valvojalle. OPETUSALAN SOVELTUVUUSKOE Aika: 4.–68.6.2018 Paikka: Ilmoitetaan 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla. Osoite: Ilmoitetaan 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla. Valintakriteerit: Opetusalan suuntautumisvaihtoehtoon hakevan tulee valita hakulomakkeesta kohta ”Osallistun soveltuvuuskokeeseen”. Soveltuvuuskokeeseen valitaan yhteensä 9 hakijaa, joista 3 voi saada opinto-oikeuden opetusalan suuntautumisvaihtoehtoon. Soveltuvuuskokeeseen voi tulla kutsutuksi suorittamalla valintakokeen kirjallisen osion kummankin osan hyväksytysti tai suoravalinnan perusteella. Suoravalinnan perusteella kokeeseen kutsutaan enintään 3 hakijaa. Suoravalinnan valintakelpoisuuden edellytykset ja paremmuusjärjestyskriteerit on selostettu yllä, valintajonon 2 kohdalla. Mikäli suoravalinnan kautta ei ole valittavissa kolmea valintakriteerit täyttävää hakijaa soveltuvuuskokeeseen, täytetään jäljelle jääneet soveltuvuuskoepaikat yhteispistemäärän pe-

rusteella valittavilla hakijoilla. Seuraavaksi soveltuvuuskokeeseen kutsutaan 3–6 hakijaa ylioppilastutkinnon antamien pisteiden ja valintakokeen kirjallisen osion pisteiden yhteispistemäärän perusteella (kutsuttavien määrä riippuu suoravalinnalla valittavien määrästä) ja lopuksi 3 hakijaa valintakokeen kirjallisen osion pistemäärän perusteella. Hakijoiden saadessa saman pistemäärän järjestys määräytyy valintakokeen kirjallisuuskokeen pistemäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on edelleen sama pistemäärä, asettuvat hakijat samalle valintasijalle. Jos hakija on hakenut ja hänet on hyväksytty kahden tai useamman Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteen valintakokeen II vaiheeseen, kutsutaan hänet vain sen hakukohteen soveltuvuuskokeeseen, joka on ylimpänä yhteishaun hakutoivejärjestyksessä. Soveltuvuuskokeen tulos otetaan huomioon kaikissa niissä opettajankoulutuksen hakukohteissa, joihin hakija on hakenut ja joiden valintakokeen II vaiheeseen hänet on hyväksytty. Ne opetusalan suuntautumisvaihtoehtoon hakevat, jotka eivät tule kutsutuksi soveltuvuuskokeeseen tai eivät saa opinto-oikeutta soveltuvuuskokeen perusteella, ovat valintakelpoisia muissa ortodoksisen teologian valintajonoissa, mikäli he täyttävät niiden valintakriteerit. Toteutus: Valintamenettelyn toinen vaihe, soveltuvuuskoe on yhteinen kaikille Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteille. Kunkin hakijan kohdalla soveltuvuuskoe on yksipäiväinen, ja se järjestetään Joensuun kampuksella 4.8.6.2018. Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -verkkosivulla. Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutusten soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan edellytyksiä suoriutua koulutuksen opinnoista sekä soveltuvuutta, motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta koulutukseen sekä kasvatus- ja opetusalalla työskentelyyn. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan myös hakijan yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisuvalmiuksia. Soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 56 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 28 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen. Soveltuvuuskokeeseen osallistuvien on esitettävä


Filosofinen tiedekunta

valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus. Soveltuvuuskokeeseen voivat osallistua vain ne hakijat, jotka kutsutaan siihen suoravalinnan tai valintakokeen kirjallisen osion tulosten perusteella.

PISTEYTYS Valintakokeen kirjallinen osio ja ylioppilastutkinto Saatavat pisteet

Saavutettava vähintään

Maksimi

13 (3+3) (7)

56 (28) (28) 84 140

Valintakokeen kirjallinen osio Aineistokoe Kirjallisuuskoe Ylioppilastutkintotodistus Yhteispistemäärä

Aikaisemmat ortodoksisen teologian yliopisto-opinnot ja aineistokoe Saatavat pisteet

Saavutettava vähintään

Maksimi

Valintakokeen aineistokoe

3+3

28

Aiemmat ortodoksisen teologian opinnot

16,5

27,5

Ortodoksisen teologian perusopinnot

7,5

12,5

9

15

39

55,5

Ortodoksisen teologian aineopinnot Yhteispistemäärä

Yhteispistemäärä on aiemmista ortodoksisen teologian opinnoista saatavien pisteiden ja valintakokeesta saatavien pisteiden summa.

Aiemmin suoritetuista ortodoksisen teologian opinnoista annetaan pisteitä seuraavan taulukon mukaan:

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden pisteiden yhteispistemäärä. Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta:

Opintokokonaisuus

» Äidinkieli/suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 ainereaalia, joista toinen voi olla reaali)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:

Hyvät Kiitettävät tiedot tiedot (3/5) (4/5)

Erinomaiset tiedot (5/5)

Ortodoksisen teologian perusopinnot

7,5

10

12,5

Ortodoksisen teologian aineopinnot

9

12

15

Soveltuvuuskoe Kokeet A

B

L

E

M

C

B

A

» Äidinkieli » Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

21 18 15 12

9

6

» Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet » Ainereaalit ja reaali

16 13 10

7

4

1

Kansainvälisten ylioppilastutkintotodistusten pisteytys on esitetty oppaan alussa s. 27.

Saatavat pisteet

Saavutettava vähintään

Maksimi

Soveltuvuuskoe

28

56

HAKEMUKSEN LIITTEET Aikaisempien yliopisto-opintojen perusteella hakevan tulee toimittaa opintosuoritusote vaadituista opinnoista 13.4.2018 klo 15.00 mennessä. Hakemuksen liitteet toimitetaan skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen liitteet@teamplace.uef.fi. Liitteitä ei tässä vaiheessa tarvitse todistaa oikeiksi. Mikäli vaadittujen opintojen suorittaminen on vielä kesken hakuajan päättyessä, tulee hakijan toimittaa 13.4.2018 mennessä liitteet siihen mennessä suoritetuista opinnoista. Lopullinen opintosuoritusote vaadituista opinnoista tulee toimittaa 7.6.2018 klo 15.00 mennessä.

101


UEF// Filosofinen tiedekunta

102

Maisterihaku, Ortodoksinen teologia, teologi, Joensuu TEOLOGIAN MAISTERI (2 v)

VALINTAMENETTELY Ortodoksisen teologian koulutusohjelman teologin suuntautumisvaihtoehdon maisterivalinnassa on kolme (3) aloituspaikkaa. Maisterihaun kautta ei voi saada teologian kandidaatin opinto-oikeutta eikä kutsua opetusalan soveltuvuuskokeeseen. Valintakelpoisia ovat alemman tai ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneet. Ammattikorkeakoulututkinto ei anna valintakelpoisuutta. Aiemman tutkinnon lisäksi tai sen osana hakijan tulee olla suorittanut enintään kymmenen vuotta aikaisemmin ortodoksisen teologian perus- ja aineopinnot (60 op) op tai vastaavansisältöiset ortodoksisen teologian yliopisto-opinnot. Suoritusajaksi katsotaan aineopintojen suorituspäivä tai teologian kandidaatin tutkinnon suorittaneilla tutkinnon suorituspäivä. Vanheneminen lasketaan hakuajan alkupäivästä 14.3.2018. Valintaperusteena olevien opintojen painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 3/5 tai hyvät tiedot. Opintojen sisällön vastaavuudesta päättää Itä-Suomen yliopiston teologian osasto. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinta suoritetaan ensisijaisesti vaadittujen teologian opintojen painotetun keskiarvon perusteella ja toissijaisesti TM-tutkintoon soveltuvien opintojen määrän perusteella. Ulkomailla tutkintonsa suorittaneet hakijat ovat velvollisia esittämään tutkintotodistuksen lisäksi riittävän dokumentoinnin tutkinnon sisällöstä ja arvostelusta suomeksi tai englanniksi. Muiden kuin koulusivistyksensä suomen kielellä saaneiden hakijoiden tulee osoittaa valmiutensa opiskella suomen kielellä. Tätä varten heidän on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Todistus on jokin seuraavista: • opetushallituksen yleisen kielitutkinnon (YKI) todistus: keskitaso, osakokeiden (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen) keskiarvo vähintään 3,5 (ennen 1.12.2011 suoritetuissa tes-

teissä minimitaso 6). korkeakoulututkinto, jossa opetuskieli on suomi ja jonka yhteydessä suoritettu opinnäyte ja kypsyysnäyte suomeksi • hyvät tiedot valtionhallinnon suomen kielen kielikokeessa (pieni kielikoe) Opiskelijaksi valitulle voidaan määritellä suoritettavaksi ennen varsinaisten maisteriopintojen aloittamista täydentäviä opintoja enintään 60 opintopistettä. Mahdollisia täydentäviä opintoja määrätään suoritettavaksi niin, että opiskelijan voidaan katsoa saavuttavan riittävät valmiudet teologian maisterin tutkintoon kuuluvien opintojen suorittamiseen. Täydentäviä opintoja ei sisällytetä maisterin tutkintoon. Mikäli opiskelijan aiempiin opintoihin ei sisälly 10 opintopistettä klassisia kieliä ne tulee suorittaa osaksi maisterin tutkintoa. Suomessa suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneen opiskelijan tulee suorittaa valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004, 6§) määritellyt kieli- ja viestintäopinnot osana maisterin tutkintoa, ellei vastaavia opintoja sisälly aiempaan tutkintoon. •

HAKEMUKSEN LIITTEET Vaadittavat liitteet • todistus aiemmin suoritetusta tutkinnosta • suoritusrekisteriote, josta näkyy suoritusmerkintä ortodoksisen teologian perus- ja aineopinnoista tai vastaavansisältöisistä ortodoksisen teologian yliopisto-opinnoista • todistus suomen kielen taidosta niillä hakijoilla, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä muulla kuin suomen kielellä. Liitteet tulee toimittaa 13.4.2018 klo 15.00 mennessä. Hakemuksen liitteet toimitetaan skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen liitteet@ teamplace.uef.fi. Liitteitä ei tässä vaiheessa tarvitse todistaa oikeiksi. Mikäli hakukelpoisuuden antavien opintojen ja tutkinnon suorittaminen on kesken hakuajan päättyessä, tulee hakijan toimittaa 13.4.2018 klo 15.00 mennessä liitteet siihen mennessä suoritetuista opinnoista ja tutkinnoista. Kopio hakukeväänä valmistuvan tutkinnon tutkintotodistuksesta ja lopullinen opintosuoritusote vaadituista opinnoista tulee toimittaa 7.6.2018 klo 15.00 mennessä.


Filosofinen tiedekunta

Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki, Joensuu TEOLOGIAN KANDIDAATTI JA MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. ORTODOKSINEN TEOLOGIA, KIRKKO­MUSIIKKI, JOENSUU Opinto-oikeus: Teologian kandidaatti ja teologian maisteri Valintajono

Aloituspaikat 5

Tasapisteissä ratkaisee

1. Yhteispistemäärä 3

1. Musiikkikoe 2. Kirjallisuuskoe

2. Valintakoe

1. Musiikkikoe 2. Kirjallisuuskoe

2

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.

Ortodoksisen teologian koulutusohjelman kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdon aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Valintakokeeseen kuuluu kaikille pakollisina kirjallinen koe ja musiikkikoe. 1) Ensin valitaan kolme (3) hakijaa ylioppilastutkinnon antamien pisteiden ja valintakoepisteiden (kirjallinen koe ja musiikkikoe) yhteispistemäärän perusteella. Hakijoiden saadessa saman yhteispistemäärän järjestys määräytyy musiikkikokeen pistemäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on sama musiikkikokeen pistemäärä, määräytyy järjestys kirjallisuuskokeen pistemäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on edelleen sama pistemäärä, asettuvat hakijat samalle valintasijalle. 2) Sen jälkeen valitaan kaksi (2) hakijaa valintakoepisteiden (kirjallinen koe ja musiikkikoe) perusteella. Hakijoiden saadessa saman valintakoepistemäärän järjestys määräytyy musiikkikokeen pistemäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on sama musiikkikokeen pistemäärä, määräytyy järjestys kirjallisuuskokeen pistemäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on edelleen sama pistemäärä, asettuvat hakijat samalle valintasijalle.

VALINTAKOE Aika: 18.5.2018 klo 12.45–17.00 Paikka: C1 (Carelia) Osoite: Yliopistokatu 4, 80100 Joensuu Valintakoemateriaali: Tieto valintakoemateriaalista julkaistaan 28.3.2018 teologian osaston verkkosivuilla www.uef.fi/teol. Lisätietoja: Valintakokeen kirjalliseen kokeeseen kuuluu aineistokoe ja kirjallisuuskoe. Kokeeseen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Kirjallinen koe on pakollinen kaikille. Aineistokokeen kysymykset liittyvät koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon. Suomenkielisen tekstin lisäksi aineistokokeessa on suppea englanninkielinen teksti. Aineistokokeen sekä suomenkielisestä että vieraskielisestä osiosta tulee kummastakin saavuttaa vähintään kolme (3) pistettä 14 pisteestä. Kirjallisuuskokeen kysymyksiin vastataan valintakoemateriaalin perusteella. Kirjallisuuskokeesta tulee saavuttaa vähintään seitsemän (7) pistettä 28 pisteestä. Mikäli hakija ei saavuta vaadittuja vähimmäispistemääriä, koe hylätään. Valintakokeeseen tulee ottaa mukaan kirjoitusvälineet ja virallinen, kuvallinen henkilöllisyystodistus. Henkilöllisyys tarkistetaan jätettäessä koepaperit valvojalle. MUSIIKKIKOE Aika: 11.6.2018 klo 12.00 alkaen. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan itse paikalla. Paikka: AT103 (Agora) Osoite: Yliopistokatu 4, 80100 Joensuu Lisätietoja: Valintakokeen musiikkikoe on pakollinen, ja siihen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Musiikkikoe koostuu musikaalisuustestistä ja kolmiosaisesta laulukokeesta. Musikaalisuustesti sisältää musiikin teorian ja säveltapailun osiot (melodia- ja rytmidiktaatti, intervalli-, asteikko-, sointuanalyysitehtäviä). Laulukokeeseen kuuluu a) vigilian alkupsalmi (Ps. 104), b) yksi pakollinen yksinlaulu ja yksi vapaavalintainen säestyksellinen yksinlaulu, c) laulutehtävä: sointujen ja intervallien laulaminen. Jokaisesta musiikkikokeen neljästä osiosta tulee saavuttaa vähintään viisi (5)

103


UEF// Filosofinen tiedekunta

104

pistettä 10 pisteestä. Mikäli hakija ei ole saavuttanut kustakin musiikkikokeen osiosta vaadittavaa vähimmäispistemäärää, koe hylätään. Lisäksi hakija voi musiikkikokeen yhteydessä esittää vapaaehtoisen soittonäytteen haluamallaan instrumentilla. Jos instrumentti on muu kuin piano, hakijan tulee tuoda se mukanaan. Näytteellä voi korottaa musiikkikokeen kokonaispistemäärää enintään viidellä lisäpisteellä. Näytteellä ei kuitenkaan voi korottaa musiikkikokeen hylättyjä osioita hyväksytyiksi. Vigilian alkupsalmin ja pakollisen yksinlaulun nuotit ovat saatavilla verkkosivuilta www.uef.fi/teol 2.5.2018 lähtien sekä teologian osastolta valintakoepäivänä 18.5.2018. Vapaavalintaisen säestyksellisen yksinlaulun nuotit (itselle ja säestäjälle) hakija tuo mukanaan musiikkikokeeseen. Mikäli hakija esittää vapaaehtoisen soittonäytteen, hänen tulee tuoda nuotit mukanaan. Mikäli hakija haluaa harjoitella yksinlaulua musiikkikokeen päivänä ennen kokeen alkua, hänen tulee ilmoittaa asiasta teologian osaston kansliaan (teol.haku@uef.fi tai puh. 029 445 2030) viimeistään keskiviikkona 6.6.2018. PISTEYTYS Saatavat pisteet » Kirjallinen osio Aineistokoe Kirjallisuuskoe » Musiikkikoe Musikaalisuustesti

Saavutettava vähintään

Maksimi

13

56

(3+3)

(28)

(7)

(28)

20

40

(5)

(10)

Laulukoe: > Vigilian alkupsalmi

(5)

(10)

> Yksinlaulu

(5)

(10)

> Laulutehtävä

(5)

(10)

Valintakoe yhteensä

33

96

Ylioppilastutkintotodistus Yhteispistemäärä

84 180

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli/suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 ainereaalia, joista toinen voi olla reaali)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:

Kokeet

C

B

A

A

» Äidinkieli » Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

21 18 15 12

L

E

M

9

6

B

» Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet » Ainereaalit ja reaali

16 13 10

4

1

7

Kansainvälisten ylioppilastutkintotodistusten pisteytys on esitetty oppaan alussa s. 27.

Maisterihaku, Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki, Joensuu TEOLOGIAN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Ortodoksisen teologian koulutusohjelman kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdon maisterivalinnassa on kolme (3) aloituspaikka. Maisterihaun kautta ei voi saada teologian kandidaatin opinto-oikeutta. Maisteriopintoihin hakukelpoisia ovat alemman tai ylemmän yliopistotutkinnon tai musiikin alan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet hakijat. Aiemman tutkinnon lisäksi tai sen osana hakijan tulee olla suorittanut enintään kymmenen vuotta aikaisemmin ortodoksisen teologian perusopinnot (25 op) tai vastaavansisältöiset ortodoksisen teologian yliopisto-opinnot. Suoritusajankohta katsotaan viimeisen opintosuorituksen mukaan ja vanheneminen lasketaan hakuajan alkupäivästä 14.3.2018. Valintaperusteena olevien opintojen painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 3/5 tai hyvät tiedot. Lisäksi hakukelpoisuuden edellytyksenä on, että musiikillinen osaaminen on osoitettu aiemmassa tutkinnossa tai erillisinä opintoina. Edeltävinä opintoina suoritetuiksi edellytetään: pianonsoitto 3/3, soinnutus 1, musiikkianalyysi, kenraalibasson kirjoitus, musiikin teoria 1, säveltapailu C (2), kontrapunkti 1 ja laulu D. Aiemman tutkinnon soveltuvuudesta ja opintojen sisällön vastaavuudesta päättää Itä-Suomen yliopiston teologian osasto. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enem-


Filosofinen tiedekunta

män kuin aloituspaikkoja, valinnassa tarkastellaan aiemman tutkinnon ja vaadittujen opintojen soveltuvuutta suoritettavaan teologian maisterin tutkintoon nähden. Opiskelijaksi valitulle voidaan määritellä suoritettavaksi ennen varsinaisten maisteriopintojen aloittamista täydentäviä opintoja enintään 60 opintopistettä. Mahdollisia täydentäviä opintoja määrätään suoritettavaksi niin, että opiskelijan voidaan katsoa saavuttavan riittävät valmiudet teologian maisterin tutkintoon kuuluvien opintojen suorittamiseen. Täydentäviä opintoja ei sisällytetä maisterin tutkintoon. Suomessa suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneen opiskelijan tulee suorittaa valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004, 6§) määritellyt kieli- ja viestintäopinnot osana maisterin tutkintoa, ellei vastaavia opintoja sisälly aiempaan tutkintoon. Ulkomailla tutkintonsa suorittaneet hakijat ovat velvollisia esittämään tutkintotodistuksen lisäksi riittävän dokumentoinnin tutkinnon sisällöstä ja arvostelusta suomeksi tai englanniksi. Muiden kuin koulusivistyksensä suomen kielellä saaneiden hakijoiden tulee osoittaa valmiutensa opiskella suomen kielellä. Tätä varten heidän on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Todistus on jokin seuraavista: • opetushallituksen yleisen kielitutkinnon (YKI) todistus: keskitaso, osakokeiden (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen) keskiarvo vä-

hintään 3,5 (ennen 1.12.2011 suoritetuissa testeissä minimitaso 6). korkeakoulututkinto, jossa opetuskieli on suomi ja jonka yhteydessä suoritettu suomenkielinen opinnäyte ja kypsyysnäyte hyvät tiedot valtionhallinnon suomen kielen kielikokeessa (pieni kielikoe)

HAKEMUKSEN LIITTEET Vaadittavat liitteet • todistus aiemmin suoritetusta tutkinnosta • todistus vaadittavista edeltävistä musiikkiopinnoista • suoritusrekisteriote, josta näkyy suoritusmerkintä ortodoksisen teologian perus- ja aineopinnoista tai vastaavansisältöisistä ortodoksisen teologian yliopisto-opinnoista • todistus suomen kielen taidosta niillä hakijoilla, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä muulla kuin suomen kielellä. Liitteet tulee toimittaa 13.4.2018 klo 15.00 mennessä. Hakemuksen liitteet toimitetaan skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen liitteet@ teamplace.uef.fi. Liitteitä ei tässä vaiheessa tarvitse todistaa oikeiksi. Mikäli hakukelpoisuuden antavien opintojen ja tutkinnon suorittaminen on kesken hakuajan päättyessä, tulee hakijan toimittaa 13.4.2018 klo 15.00 mennessä liitteet siihen mennessä suoritetuista opinnoista ja tutkinnoista. Kopio hakukeväänä valmistuvan tutkinnon tutkintotodistuksesta ja lopullinen opintosuoritusote vaadituista opinnoista tulee toimittaa 7.6.2018 klo 15.00 mennessä.

105


UEF// Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

106

9 Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta 9.1 HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKAT Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan kansainvälinen oppimisympäristö tarjoaa sekä Kuopion että Joensuun kampuksilla mainiot puitteet opiskella luonnontieteiden ja metsätieteiden aloja monipuolisesti. Uutta opinto-oikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä saman koulutusalan tai vastaavan oppiaineen tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen, jonka asianomainen hakija on jo suorittanut (TS 11 §). Hakijan oletetaan tuntevan hakemansa hakukohteen valintaperusteet. Tutustu siis niihin huolellisesti sekä lisäksi kaikkia hakijoita ja hakukohteita koskeviin yleisiin asioihin (sivulta 13 lähtien).

tutkinnot ja opiskeluoikeus Itä-Suomen yliopistossa opiskelijaksi ottamisen rajoitukset (SORA) hakuaika ja hakemiseen liittyvä neuvonta hakukelpoisuus kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys korkeakoulujen yhteishaku ja hakuajat hakemuksen liitteet ja täydennysmenettely valintakokeisiin osallistuminen ja valintakokeiden erityisjärjestelyt sijoittelu, mukaan lukien varasijamenettely tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely opiskelupaikan vastaanottaminen ja opiskelijaksi ilmoittautuminen opintojen aloittaminen ja opintoneuvonta Itä-Suomen yliopistossa

Tutustu myös tiedekunnan koulutustarjontaan osoitteessa haeyliopistoon.fi (koulutustarjontaesite).


Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan hakukohteet, aloituspaikat ja hakuajat HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA

KOULUTUKSEN KESTO

ALOITUSPAIKAT

HAKUAJAT

Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

3 + 2 lukuvuotta

45

14.–28.3.2018 klo 15.00

Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

3 + 2 lukuvuotta

20

14.–28.3.2018 klo 15.00

Matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

3 + 2 lukuvuotta

140

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Matematiikka, Joensuu, filosofian maisteri

2 lukuvuotta

10

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Fysiikka, Joensuu, filosofian maisteri

2 lukuvuotta

10

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Kemia, Joensuu, filosofian maisteri

2 lukuvuotta

10

14.–28.3.2018 klo 15.00

Metsätiede, Joensuu, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri

3 + 2 lukuvuotta

38

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Metsätiede, Joensuu, maatalous- ja metsätieteiden maisteri

2 lukuvuotta

5

14.–28.3.2018 klo 15.00

Sovellettu fysiikka, Kuopio, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

3 + 2 lukuvuotta

45

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Sovellettu fysiikka, Kuopio, filosofian maisteri

2 lukuvuotta

10

14.–28.3.2018 klo 15.00

Tietojenkäsittelytiede, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

3 + 2 lukuvuotta

45

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Tietojenkäsittelytiede, Joensuu, filosofian maisteri

2 lukuvuotta

10

14.–28.3.2018 klo 15.00

Tietojenkäsittelytiede, Kuopio, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

3 + 2 lukuvuotta

65

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Tietojenkäsittelytiede, Kuopio, filosofian maisteri

2 lukuvuotta

10

14.–28.3.2018 klo 15.00

Ympäristö- ja biotieteet, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

3 + 2 lukuvuotta

40

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Biologia, Joensuu, filosofian maisteri

2 lukuvuotta

15

14.–28.3.2018 klo 15.00

Ympäristö- ja biotieteet, Kuopio, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

3 + 2 lukuvuotta

50

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Ympäristötiede, Kuopio, filosofian maisteri

2 lukuvuotta

15

14.–28.3.2018 klo 15.00

107


UEF// Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

108

Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede KOULUTUS JA HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA

KOULUTUS

Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta s-posti: lumetdk@uef.fi puh. 029 44 53417 uef.fi/fysmat uef.fi/kemia haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede, Joensuu LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATTI JA FILOSOFIAN MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. AINEENOPETTAJA, MATEMATIIKKA, FYSIIKKA, KEMIA JA TIETOJENKÄSITTELYTIEDE, JOENSUU Opinto-oikeus: Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri Jono

Aloituspaikat

1. Suoravalinta/ 45 valintakoe ja soveltuvuuskoe x) ei kiintiötä ensikertalaisille

Ensikertalaisia

Tasapisteissä ratkaisee

x)

Kaikki valitaan

Hakukohteessa on 45 aloituspaikkaa. Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusten valintamenettely on kaksivaiheinen. Hakukohteessa opiskelijat valitaan (I vaihe) suoravalinta/tai valintakoe ja (II vaihe) soveltuvuuskokeen yhdistelmällä. Valintamenettelyn I vaiheen perusteella soveltuvuuskokeeseen kutsutaan kolminkertainen määrä hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin. Valintamenettelyn II vaihe, soveltuvuuskoe on yhteinen kaikille Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteille. Jos hakija on hakenut ja hänet on hyväksytty kahden tai useamman Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteen valintakokeen II vaiheeseen, kutsutaan hänet vain sen hakukohteen soveltuvuuskokeeseen, joka on ylimpänä yhteishaun hakutoivejärjestyksessä. Soveltuvuuskokeen tulos otetaan huomioon kaikissa niissä opettajankoulutuksen hakukohteissa, joihin hakija on hakenut ja joiden valintakokeen II vaiheeseen hänet on hyväksytty. Yksipäiväinen soveltuvuuskoe järjestetään 4.6.– 8.6.2018 Joensuussa. Mikäli hakijalla on voimassa oleva opinto-oikeus Itä-Suomen yliopiston fysiikan ja matematiikan laitoksella (Joensuun kampus) tai kemian laitoksella (Joen-


Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

suun kampus) tai tietojenkäsittelytieteen laitoksella (Joensuun tai Kuopion kampus), häntä ei hyväksytä aineenopettajankoulutusohjelman kesäkuun 2018 yhteishaun soveltuvuuskokeessa. Valintakokeen II vaiheeseen hyväksytään hakija, joka on a) suorittanut ylioppilastutkinnon ja ainakin yksi kokeista pitkä matematiikka, fysiikan ainereaali tai kemian ainereaali on suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur TAI b) suorittanut ylioppilastutkinnon ja ainakin kaksi kokeista pitkä matematiikka, fysiikan ainereaali tai kemian ainereaali on suoritettu vähintään arvosanalla cum laude approbatur TAI c) suorittanut IB-tutkinnon ja saanut matematiikassa (HL), fysiikassa (HL) tai kemiassa (HL) vähintään arvosanan 5 TAI d) suorittanut IB-tutkinnon ja ainakin kaksi matematiikan (HL), fysiikan (HL) tai kemian (HL) kokeista on suoritettu vähintään arvosanalla 4 TAI e) suorittanut hyväksytysti fysiikan, kemian tai matematiikan 22.5.2018 järjestettävän valintakokeen. Valintakokeeseen voivat osallistua ne hakijat, jotka eivät täytä matematiikan, fysiikan tai kemian suoravalintaehtoja (kohdat (a)-(d)). Kussakin oppiaineessa valintakokeen maksimipistemäärä on 30 pistettä ja kaikki vähintään 15 pistettä saaneet hyväksytään kokeen perusteella.

VALINTAKOE I vaihe Aika: 22.5.2018 klo 9.00–12.00 Paikka: Futura (F100) Osoite: Yliopistokatu 7, Joensuu Valintakoemateriaali: Valintakoe perustuu » lukion pitkän matematiikan pakollisiin kursseihin (vähintään 10 kurssia) tai » lukion fysiikan koko oppimäärään (vähintään 8 kurssia) tai » lukion kemian opetussuunnitelmaan (1 pakollinen ja 4 syventävää kurssia). Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, Opetushallituksen määräys 33/11/2003).

Lisätietoja: Valintakokeeseen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvat ilmoittautuvat ala-aulassa viimeistään 8:45 ja ilmoittavat aineen (matematiikka, fysiikka, kemia), jonka valintakokeen suorittavat. Valintakokeessa voi vastata vain yhden aineen kokeeseen. Valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperinsa jättäessään. Valintakokeeseen osallistuvilla tulee olla mukanaan passi, ajokortti tai valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet ja fysiikan sekä kemian kokeissa ylioppilaskirjoituksiin hyväksytty laskin. Matematiikan kokeessa laskin ei ole sallittu. Kokeessa ei saa käyttää taulukkokirjaa. SOVELTUVUUSKOE Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutusten soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan edellytyksiä suoriutua koulutuksen opinnoista sekä soveltuvuutta, motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta hakemaansa koulutukseen sekä kasvatus- ja opetusalalla työskentelyyn. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan myös hakijan yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisuvalmiuksia. Soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 56 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 28 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen. Jos hakija on hakenut ja hänet on hyväksytty kahden tai useamman Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteen valintakokeen II vaiheeseen, kutsutaan hänet vain sen hakukohteen soveltuvuuskokeeseen, mikä on ylimpänä yhteishaun hakutoivejärjestyksessä. Soveltuvuuskokeen tulos otetaan huomioon kaikissa niissä opettajankoulutuksen hakukohteissa, joihin hakija on hakenut ja joiden valintakokeen II vaiheeseen hänet on hyväksytty. Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -sivulla. Yksipäiväinen soveltuvuuskoe järjestetään 4.6.– 8.6.2018 Joensuussa.

109


UEF// Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

110

PISTEYTYS

Kansainvälisten ylioppilastutkintotodistusten pisteytys on esitetty oppaan alussa s. 27.

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta:

Äidinkieli / suomi tai ruotsi toisena kielenä -koe Matematiikka, pitkä tai lyhyt oppimäärä Fysiikan ainereaali Kemian ainereaali

Lopullinen pisteytys tapahtuu seuraavan taulukon mukaan:

Edellä mainitut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan: Kokeet

C

B

A

A

» Äidinkieli » Matematiikka, pitkä oppimäärä » Fysiikan ainereaali » Kemian ainereaali

21 18 15 12

L

E

M

9

6

B

» Matematiikka, lyhyt oppimäärä » Suomi/ruotsi toisena kielenä

16 13 10

4

1

7

Saatavat pisteet

Maksimi

Soveltuvuuskoe

56

Ylioppilastutkintotodistus Yhteispistemäärä

84 140


Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia KOULUTUS JA HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta s-posti: lumetdk@uef.fi puh. 029 44 53417 uef.fi/fysmat uef.fi/kemia haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATTI JA FILOSOFIAN MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. AINEENOPETTAJA JA LUOKANOPETTAJA, MATEMATIIKKA, FYSIIKKA JA KEMIA, JOENSUU Opinto-oikeus: Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri Jono

Aloituspaikat

1. Suoravalinta/ 20 valintakoe ja soveltuvuuskoe x) ei kiintiötä ensikertalaisille

Ensikertalaisia

Tasapisteissä ratkaisee

x)

Kaikki valitaan

Hakukohteessa on 20 aloituspaikkaa. Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusten valintamenettely on kaksivaiheinen. Hakukohteessa opiskelijat valitaan (I vaihe) suoravalinta/tai valintakoe ja (II vaihe) soveltuvuuskokeen yhdistelmällä. Valintamenettelyn I vaiheen perusteella soveltuvuuskokeeseen kutsutaan kolminkertainen määrä hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin. Valintamenettelyn II vaihe, soveltuvuuskoe on yhteinen kaikille Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteille. Jos hakija on hakenut ja hänet on hyväksytty kahden tai useamman Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteen valintakokeen II vaiheeseen, kutsutaan hänet vain sen hakukohteen soveltuvuuskokeeseen, joka on ylimpänä yhteishaun hakutoivejärjestyksessä. Soveltuvuuskokeen tulos otetaan huomioon kaikissa niissä opettajankoulutuksen hakukohteissa, joihin hakija on hakenut ja joiden valintakokeen II vaiheeseen hänet on hyväksytty. Yksipäiväinen soveltuvuuskoe järjestetään 4.6.– 8.6.2018 Joensuussa.

111


UEF// Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

112

Valintakokeen II vaiheeseen hyväksytään hakija, joka on a) suorittanut ylioppilastutkinnon ja ainakin yksi kokeista pitkä matematiikka, fysiikan ainereaali tai kemian ainereaali on suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur TAI b) suorittanut ylioppilastutkinnon ja ainakin kaksi kokeista pitkä matematiikka, fysiikan ainereaali tai kemian ainereaali on suoritettu vähintään arvosanalla cum laude approbatur TAI c) suorittanut IB-tutkinnon ja saanut matematiikassa (HL), fysiikassa (HL) tai kemiassa (HL) vähintään arvosanan 5 TAI d) suorittanut IB-tutkinnon ja ainakin kaksi matematiikan (HL), fysiikan (HL) tai kemian (HL) kokeista on suoritettu vähintään arvosanalla 4 TAI e) suorittanut hyväksytysti fysiikan, kemian tai matematiikan 22.5.2018 järjestettävän valintakokeen. Valintakokeeseen voivat osallistua ne hakijat, jotka eivät täytä matematiikan, fysiikan tai kemian suoravalintaehtoja (kohdat (a)-(d)). Kussakin oppiaineessa valintakokeen maksimipistemäärä on 30 pistettä ja kaikki vähintään 15 pistettä saaneet hyväksytään kokeen perusteella. VALINTAKOE Aika: 22.5.2018 klo 9.00–12.00 Paikka: Futura (F100) Osoite: Yliopistokatu 7, Joensuu Valintakoemateriaali: Valintakoe perustuu » lukion pitkän matematiikan pakollisiin kursseihin (vähintään 10 kurssia) tai » lukion fysiikan koko oppimäärään (vähintään 8 kurssia) tai » lukion kemian opetussuunnitelmaan (1 pakollinen ja 4 syventävää kurssia). Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, Opetushallituksen määräys 33/11/2003). Lisätietoja: Valintakokeeseen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvat ilmoittautuvat ala-aulassa viimeistään 8:45 ja ilmoittavat aineen (matematiikka, fysiikka, kemia), jonka valintakokeen suorittavat. Valintakokeessa voi vastata vain yhden aineen kokeeseen. Valintakokeeseen osallistu-

van on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperinsa jättäessään. Valintakokeeseen osallistuvilla tulee olla mukanaan passi, ajokortti tai valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet ja fysiikan sekä kemian kokeissa ylioppilaskirjoituksiin hyväksytty laskin. Matematiikan kokeessa laskin ei ole sallittu. Kokeessa ei saa käyttää taulukkokirjaa. SOVELTUVUUSKOE Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutusten soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan edellytyksiä suoriutua koulutuksen opinnoista sekä soveltuvuutta, motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta hakemaansa koulutukseen sekä kasvatus- ja opetusalalla työskentelyyn. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan myös hakijan yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisuvalmiuksia. Soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 56 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 28 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen. Jos hakija on hakenut ja hänet on hyväksytty kahden tai useamman Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteen valintakokeen II vaiheeseen, kutsutaan hänet vain sen hakukohteen soveltuvuuskokeeseen, mikä on ylimpänä yhteishaun hakutoivejärjestyksessä. Soveltuvuuskokeen tulos otetaan huomioon kaikissa niissä opettajankoulutuksen hakukohteissa, joihin hakija on hakenut ja joiden valintakokeen II vaiheeseen hänet on hyväksytty. Lisätietoa soveltuvuuskokeesta julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018 Itä-Suomen yliopiston Hae opiskelijaksi -sivulla. Yksipäiväinen soveltuvuuskoe järjestetään 4.6.– 8.6.2018 Joensuussa. PISTEYTYS Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta:

Äidinkieli / suomi tai ruotsi toisena kielenä -koe Matematiikka, pitkä tai lyhyt oppimäärä Fysiikan ainereaali Kemian ainereaali

Edellä mainitut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:


Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Kokeet

C

B

A

A

» Äidinkieli » Matematiikka, pitkä oppimäärä » Fysiikan ainereaali » Kemian ainereaali

21 18 15 12

L

E

M

9

6

Kansainvälisten ylioppilastutkintotodistusten pisteytys on esitetty oppaan alussa s. 27.

B

» Matematiikka, lyhyt oppimäärä » Suomi/ruotsi toisena kielenä

16 13 10

4

1

Lopullinen pisteytys tapahtuu seuraavan taulukon mukaan:

7

Saatavat pisteet

Maksimi

Soveltuvuuskoe

56

Ylioppilastutkintotodistus Yhteispistemäärä

84 140

113


UEF// Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

114

Matematiikka, fysiikka ja kemia KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA

KOULUTUS

Matematiikka, fysiikka ja kemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Matematiikka, filosofian maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Matematiikka, Joensuu, filosofian maisteri (2 v)

KOULUTUS

Fysiikka, filosofian maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Fysiikka, Joensuu, filosofian maisteri (2 v)

KOULUTUS

Kemia, filosofian maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Kemia, Joensuu, filosofian maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta s-posti: lumetdk@uef.fi puh. 029 44 53417 uef.fi/fysmat uef.fi/kemia haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATTI JA FILOSOFIAN MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. MATEMATIIKKA, FYSIIKKA JA KEMIA, JOENSUU Opinto-oikeus: Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri Jono

Aloituspaikat

Ensikertalaisia

Tasapisteissä ratkaisee

1. Suoravalinta 2. Valintakoe

x)

x)

x)

x)

x)

x)

3. Aikaisempien opinto20 jen perusteella (myös avoimen yliopiston opinnot) x) kaikki valintakriteerit täyttävät valitaan

Hakukohteessa on 140 (120 + 20) aloituspaikkaa. Hakukohteeseen voi tulla valituksi suoravalinnan, valintakokeen tai aikaisempien opintojen perusteella. 1. Suoravalinta Hakija on a) suorittanut ylioppilastutkinnon ja ainakin yksi kokeista pitkä matematiikka, fysiikan ainereaali tai kemian ainereaali on suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur TAI b) suorittanut ylioppilastutkinnon ja ainakin kaksi kokeista pitkä matematiikka, fysiikan ainereaali tai kemian ainereaali on suoritettu vähintään arvosanalla cum laude approbatur TAI c) suorittanut IB-tutkinnon ja saanut matematiikassa (HL), fysiikassa (HL) tai kemiassa (HL) vähintään arvosanan 5 TAI d) suorittanut IB-tutkinnon ja ainakin kaksi matematiikan (HL), fysiikan (HL) tai kemian (HL) kokeista on suoritettu vähintään arvosanalla 4.


Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

2. Valinta valintakoepisteiden perusteella Hakija suorittaa hyväksytysti fysiikan, kemian tai matematiikan 22.5.2018 järjestettävän valintakokeen. Valintakokeeseen voivat osallistua ne hakijat, jotka eivät täytä matematiikan, fysiikan tai kemian suoravalintaehtoja (kohdat (a)-(d)). Kussakin oppiaineessa valintakokeen maksimipistemäärä on 30 pistettä ja kaikki vähintään 15 pistettä saaneet hyväksytään kokeen perusteella opiskelijaksi. 3. Valinta aikaisempien opintojen perusteella Valitaan enintään 20 hakijaa, jotka ovat suorittaneet jonkin matematiikan, fysiikan tai kemian alalle soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vaadittavat avoimen yliopiston opinnot. Hakijan on ilmoitettava hakulomakkeella hakevansa aikaisempien opintojen perusteella. Valinta tehdään aiemman korkeakoulututkinnon opintojen soveltuvuuden ja aiemmassa tutkinnossa osoitetun opintomenestyksen perusteella, jossa kriteerinä ovat hyvät tiedot. Tutkinnon ja opintojen soveltuvuuden arvioi tiedekunta. Avoimessa yliopistossa suoritettujen matematiikan, fysiikan tai kemian perusopintojen laajuus tulee olla vähintään 25 op vähintään arvosanalla hyvä (3/5). Yleisen hakukelpoisuuden omaava hakija voi halutessaan hakea myös kohtien 1 tai 2 perusteella. Aikaisempien opintojen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti jonossa 3. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei tässä jonossa ole riittävästi, ei vapaaksi jääneitä paikkoja täytetä lainkaan. Hakemukseen on liitettävä todistuskopiot ja opintosuoritusrekisteriotteet suoritetuista aiemmista tutkinnoista ja/tai opinnoista. Hakemuksen liitteet on toimitettava skannattuina annettuun osoitteeseen. Hakulomakkeen täydentävät liitteet tulee olla perillä viimeistään 13.4.2018 osoitteessa liitteet@teamplace.uef.fi. Keväällä valmistuvien liitteet tulee olla perillä viimeistään 7.6.2018 klo 15. VALINTAKOE Aika: 22.5.2018 klo 9.00-12.00 Paikka: Futura (F100) Osoite: Yliopistokatu 7, Joensuu Valintakoemateriaali: Valintakoe perustuu » lukion pitkän matematiikan pakollisiin kursseihin (vä-

hintään 10 kurssia) tai » lukion fysiikan koko oppimäärään (vähintään 8 kurs-

sia) tai » lukion kemian opetussuunnitelmaan (1 pakollinen ja

4 syventävää kurssia). Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, Opetushallituksen määräys 33/11/2003). Lisätietoja: Valintakokeeseen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvat ilmoittautuvat ala-aulassa viimeistään 11:45 ja ilmoittavat minkä aineen (matematiikka, fysiikka, kemia) valintakokeen suorittavat. Valintakokeessa voi vastata vain yhden aineen kokeeseen. Valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperinsa jättäessään. Valintakokeeseen osallistuvilla tulee olla mukanaan passi, ajokortti tai valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet ja fysiikan sekä kemian kokeissa ylioppilaskirjoituksiin hyväksytty laskin. Matematiikan kokeessa laskin ei ole sallittu. Kokeessa ei saa käyttää taulukkokirjaa. PISTEYTYS Valintakoemaksimi on 30 pistettä. Hyväksyttyyn suoritukseen tarvitaan vähintään 15 pistettä.

Maisterihaku, Matematiikka, Joensuu FILOSOFIAN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Hakukohteeseen valitaan kymmenen (10) opiskelijaa. Pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon tähtääviä opintoja suorittamaan voidaan valita hakija, joka on suorittanut hyvin tiedoin soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto) tai soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon (maisterin tutkinto) yliopistossa, tai soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, joka antaa opiskeluun samantasoiset valmiudet kuin alan kandidaatin tutkinto. Tiedekunta arvioi tutkinnon soveltuvuuden matematiikan alalle. Maisterin tutkintoa varten suoritettavan 120 opintopisteen lisäksi voi yliopisto edellyttää opiskelijalta täydentäviä opintoja, joiden sisältö määräytyy henkilö-

115


UEF// Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

116

kohtaisen opintosuunnitelman mukaan ja joiden laajuus on enintään 60 opintopistettä. Mikäli täydentävien opintojen vaatimus nousee yli 60 opintopisteen, ei hakijaa voida hyväksyä opiskelijaksi. Täydentäviä opintoja ei voi sisällyttää maisterin tutkinnon 120 opintopisteeseen, eikä niitä merkitä tutkintotodistukseen. HAKEMUKSEN LIITTEET Hakemukseen on liitettävä todistuskopiot ja opintosuoritusrekisteriotteet suoritetuista aiemmista tutkinnoista ja opinnoista. Hakemuksen liitteet on toimitettava viimestään 13.4.2018 klo 15.00 skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen liitteet@teamplace.uef. fi. Keväällä valmistuvien liitteiden tulee olla perillä viimeistään 7.6.2018 klo 15.00.

Maisterihaku, Fysiikka, Joensuu FILOSOFIAN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Hakukohteeseen valitaan kymmenen (10) opiskelijaa. Pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon tähtääviä opintoja suorittamaan voidaan valita hakija, joka on suorittanut hyvin tiedoin soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto) tai soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon (maisterin tutkinto) yliopistossa, tai soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, joka antaa opiskeluun samantasoiset valmiudet kuin alan kandidaatin tutkinto. Tiedekunta arvioi tutkinnon soveltuvuuden fysiikan alalle. Maisterin tutkintoa varten suoritettavan 120 opintopisteen lisäksi voi yliopisto edellyttää opiskelijalta täydentäviä opintoja, joiden sisältö määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan ja joiden laajuus on enintään 60 opintopistettä. Mikäli täydentävien opintojen vaatimus nousee yli 60 opintopisteen, ei hakijaa voida hyväksyä opiskelijaksi. Täydentäviä opintoja ei voi sisällyttää maisterin tutkinnon 120 opintopisteeseen, eikä niitä merkitä tutkintotodistukseen. HAKEMUKSEN LIITTEET Hakemukseen on liitettävä todistuskopiot ja opintosuoritusrekisteriotteet suoritetuista aiemmista tutkinnoista ja opinnoista. Hakemuksen liitteet on toimitettava vii-

mestään 13.4.2018 klo 15.00 skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen liitteet@teamplace.uef. fi. Keväällä valmistuvien liitteiden tulee olla perillä viimeistään 7.6.2018 klo 15.00.

Maisterihaku, Kemia, Joensuu FILOSOFIAN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Hakukohteeseen valitaan kymmenen (10) opiskelijaa. Pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon tähtääviä opintoja suorittamaan voidaan valita hakija, joka on suorittanut hyvin tiedoin soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto) tai soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon (maisterin tutkinto) yliopistossa, tai soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, joka antaa opiskeluun samantasoiset valmiudet kuin alan kandidaatin tutkinto. Tiedekunta arvioi tutkinnon soveltuvuuden kemian alalle. Maisterin tutkintoa varten suoritettavan 120 opintopisteen lisäksi voi yliopisto edellyttää opiskelijalta täydentäviä opintoja, joiden sisältö määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan ja joiden laajuus on enintään 60 opintopistettä. Mikäli täydentävien opintojen vaatimus nousee yli 60 opintopisteen, ei hakijaa voida hyväksyä opiskelijaksi. Täydentäviä opintoja ei voi sisällyttää maisterin tutkinnon 120 opintopisteeseen, eikä niitä merkitä tutkintotodistukseen.

HAKEMUKSEN LIITTEET Hakemukseen on liitettävä todistuskopiot ja opintosuoritusrekisteriotteet suoritetuista aiemmista tutkinnoista ja opinnoista. Hakemuksen liitteet on toimitettava viimestään 13.4.2018 klo 15.00 skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen liitteet@teamplace.uef. fi. Keväällä valmistuvien liitteiden tulee olla perillä viimeistään 7.6.2018 klo 15.00.


Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Metsätiede KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Metsätiede, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Metsätiede, Joensuu, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Metsätiede, maatalous- ja metsätieteiden maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Metsätiede, Joensuu, maatalous- ja metsätieteiden maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Metsätieteiden osasto s-posti: metsa.osasto@uef.fi puh. 029 44 53495 uef.fi/metsa haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Metsätiede, Joensuu MAATALOUS- JA METSÄTIETEIDEN KANDIDAATTI JA MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. METSÄTIEDE, JOENSUU Opinto-oikeus: Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri Jono

Aloituspaikat

Tasapisteissä ratkaisee

38

Ensikertalaisia 22

1. Yhteispisteet

21

13

Valintakokeen pistemäärä

2. Valintakoe

14

9

3. Aikaisempien opintojen perusteella (myös avoimen yliopiston opinnot)

3

-

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.

Metsätieteen hakukohteessa on 38 aloituspaikkaa. 1. Ensin valitaan ylioppilastutkinnon pisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän paremmuusjärjestyksessä yhteensä 21 hakijaa. Tästä jonosta valitaan ensin 13 ensikertalaista hakijaa, ja mikäli 13. sijalla usealla hakijalla on sama yhteispistemäärä, tehdään valinta valintakokeen pistemäärän perusteella. Mikäli myös valintakoepistemäärä on sama, valitaan kaikki ko. hakijat. Tämän jälkeen tästä jonosta valitaan lisää hakijoita niin, että 21 valitun määrä täyttyy. Mikäli viimeisellä valintasijalla usealla hakijalla on sama yhteispistemäärä, tehdään valinta valintakokeen pistemäärän perusteella. Mikäli myös valintakoepistemäärä on sama, valitaan kaikki ko. hakijat. 2. Sitten valitaan 14 hakijaa valintakoepisteiden paremmuusjärjestyksessä. Tästä jonosta valitaan ensin 9 ensikertalaista hakijaa, ja mikäli yhdeksännellä valintasijalla on usea hakija samalla pistemäärällä, valitaan heidät kaikki. Lisäksi valitaan niin monta hakijaa, että ko. jonossa valittavien määrä (14) täyttyy. Mikäli viimeisellä valintasijalla on usea hakija samalla pistemäärällä, valitaan heidät kaikki. 3. Aikaisempien opintojen perusteella valitaan enin-

117


UEF// Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

118

tään 3 hakijaa, jotka ovat suorittaneet metsätieteen alalle soveltuvia opintoja korkeakoulussa tai vaadittavat avoimen yliopiston opinnot. Valinta tehdään aiempien korkeakouluopintojen soveltuvuuden ja opinnoissa osoitetun opintomenestyksen perusteella, kriteerinä hyvät tiedot. Soveltuvina opintoina voidaan pitää ammattikorkeakoulussa hyvin tiedoin suoritettuja metsäalan opintoja, vähintään 40 op, mikäli amk-opinnot eivät riitä hakemiseen maisterihaussa, tai yliopistossa suoritettuja esimerkiksi metsätieteen eri alojen tai jonkin luonnontieteellisen alan hyvin tiedoin suoritettua sivuainekokonaisuutta, joka on laajuudeltaan vähintään 25 op. Lopullisen päätöksen opintojen soveltuvuudesta tekee tiedekunta. Avoimessa yliopistossa suoritettujen metsätieteen perusopintojen laajuus tulee olla vähintään 25 op suoritettuna vähintään arvosanalla hyvä (3/5). Hakija voi halutessaan osallistua hakukohteen valintakokeeseen, mikäli hän haluaa tulla huomioiduksi myös jonoissa 1 ja 2. Tällöin hakijan tulee hakulomakkeella ilmoittaa valintakokeeseen osallistumisesta. Aikaisempien opintojen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti jonossa 3. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita jonossa 3 on vähemmän kuin 3, vapaaksi jääviä paikkoja ei täytetä lainkaan. Jotta hakija voidaan hyväksyä koulutukseen jonosta 1 tai 2, valintakokeesta on saatava vähintään 50 % kaikkien kokeeseen osallistuneiden kokeesta saamien pisteiden keskiarvosta. VALINTAKOE Aika: 29.5.2018 klo 9.00–13.00 Paikka: Futura (F100) Osoite: Yliopistokatu 7, Joensuu

Valintakoemateriaali: Valintakoe perustuu vuonna 2005 käyttöönotettuun opetussuunnitelmaan (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003) biologiassa ja lyhyessä matematiikassa (pakolliset kurssit ja syventävät opinnot lukuun ottamatta ihmisen biologiaa koskevaa kurssia) ja mahdollisesti kokeessa jaettavaan aineistoon. Lisätietoja: Valintakokeeseen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperia jättäessään, mihin kelpaavat passi, ajokortti tai valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus. Henkilöllisyystodistuksen lisäksi valintakokeeseen osallistuvilla tulee olla mukanaan tavalliset kirjoitusvälineet ja ylioppilaskirjoituksiin hyväksytty laskin. Välineet on pidettävä näkyvissä ja niiden lainaaminen kokeen aikana on kielletty. Hakijan on tyhjennettävä laskimen muisti ja nollattava ohjelmistot (täydellinen RESET-toiminto) ennen koetta. Matematiikan tehtävät on laadittu siten, että ne voidaan suorittaa laskimella, jossa ei ole ohjelmointimahdollisuutta tai graafista näyttöä. Valintakokeessa vastataan yhteensä neljään (4) tehtävään kuudesta (6). Tehtävistä kolme (3) on biologian ja kolme (3) lyhyen matematiikan aihepiiristä. Kysymyksiin vastataan esseenä tai suorittamalla soveltava matemaattinen tehtävä. Yksi kokeen kysymyksistä voi olla aineistotehtävä. Valintakokeessa saa jokaisesta vastauksesta 0–14 pistettä eli yhteensä enimmillään 56 pistettä. Aiempien vuosien valintakoekysymyksiä ja esimerkkivastauksia on nähtävissä osoitteessa www2.uef. fi/fi/metsa/apply-to-school-of-forest-sciences. PISTEYTYS Saatavat pisteet

Maksimipisteet

Valintakoe Ylioppilastutkintotodistus

Paikka: Osoite:

Dipoli (Auditorio Lumituuli) Otakaari 24, Espoo

Valintakoe järjestetään samanaikaisesti kahdella paikkakunnalla, Joensuussa ja Espoossa. Hakija ilmoittaa hakulomakkeella paikkakunnan, jolla osallistuu kokeeseen. Erityisjärjestelyt on mahdollista toteuttaa ainoastaan Joensuussa.

Yhteispistemäärä

56 84 140

Ylioppilastutkinnosta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli / Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 ainereaalia, joista toinen voi olla reaali)


Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Ylioppilastutkinnon kokeiden pisteytys: Kokeet

L

E

M

C

B

A

A

» Äidinkieli » Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

21 18 15 12

9

6

B

» Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet » Ainereaalit ja reaali

16 13 10

4

1

7

Kansainvälisten ylioppilastutkintotodistusten pisteytys on esitetty oppaan alussa s. 27.

Maisterihaku, Metsätiede, Joensuu MAATALOUS- JA METSÄTIETEIDEN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Maisteriopintoihin valitaan viisi (5) opiskelijaa. Maisteriopintoihin voidaan valita hakija, joka on suorittanut hyvin tiedoin soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto) tai ylemmän korkeakoulututkinnon (maisterin tutkinto) yliopistossa, tai soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, joka antaa opiskeluun saman tasoiset valmiudet kuin alan kandidaatintutkinto. Soveltuvana ammattikorkeakoulu-

tutkintona pidetään metsätalousinsinöörin tutkintoa metsätalouden koulutusohjelmassa edellyttäen, että täydentävien opintojen tarve ei nouse yli 60 opintopisteen. Yliopistossa suoritettujen tutkintojen soveltuvuudesta tiedekunta päättää tapauskohtaisesti. Maisterin tutkintoa varten suoritettavan 120 opintopisteen lisäksi opiskelijalta voidaan edellyttää täydentäviä opintoja, joiden sisältö määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan ja joiden laajuus on enintään 60 opintopistettä. Mikäli täydentävien opintojen vaatimus nousee yli 60 opintopisteen, ei hakijaa voida hyväksyä opiskelijaksi. Täydentäviä opintoja ei sisällytetä maisteritutkinnon 120 opintopisteeseen, eikä niitä merkitä tutkintotodistukseen. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on vähemmän kuin viisi, vapaaksi jääviä paikkoja ei täytetä lainkaan. HAKEMUKSEN LIITTEET Hakemukseen on liitettävä todistuskopiot ja opintosuoritusrekisteriotteet suoritetuista aiemmista tutkinnoista ja opinnoista. Hakemuksen liitteet on toimitettava viimestään 13.4.2018 klo 15.00 skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen liitteet@teamplace.uef. fi. Keväällä valmistuvien liitteiden tulee olla perillä viimeistään 7.6.2018 klo 15.00.

119


UEF// Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

120

Sovellettu fysiikka KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Sovellettu fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Sovellettu fysiikka, Kuopio, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Sovellettu fysiikka, filosofian maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Sovellettu fysiikka, Kuopio, filosofian maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Sovelletun fysiikan laitos s-posti: sovfys-laitos@uef.fi puh. 040 828 4146 ja 040 355 2121 uef.fi/sovfys haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Sovellettu fysiikka, Kuopio LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATTI JA FILOSOFIAN MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. SOVELLETTU FYSIIKKA, KUOPIO Opinto-oikeus: Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri Jono

Aloituspaikat

Ensikertalaisia

Tasapisteissä ratkaisee

1. Suoravalinta

x)

x)

x)

2. Valintakoe

maks. 20

x)

x)

3. Aikaisempien opintojen perusteella (myös avoimen yliopiston opinnot)

maks. 5

-

x) kaikki valintakriteerit täyttävät valitaan

Sovelletun fysiikan hakukohteessa on 45 aloituspaikkaa. Opiskelijat valitaan suoravalinnan, valintakokeen

tai aikaisempien opintojen perusteella. Suoravalinnan kautta valitaan kaikki kriteerit täyttävät. Valintakokeessa hyvin menestyneitä valitaan enintään 20 hakijaa. Aikaisempien opintojen perusteella valitaan opintoihin hyvin soveltuvat (enintään 5). Sovelletun fysiikan opintojen suorittaminen edellyttää lähtötasona lukion pitkää matematiikkaa vastaavia taitoja. 1. Suoravalinnassa hyväksytään suoraan hakija, joka on a) suorittanut ylioppilastutkinnon, ja saanut fysiikan ainereaalikokeesta ja pitkän matematiikan kokeesta toisesta vähintään arvosanan eximia cum laude approbatur (E) ja toisesta vähintään magna cum laude approbatur (M) b) suorittanut IB-tutkinnon, ja saanut fysiikassa (HL) ja matematiikassa (HL) toisesta vähintään arvosanan 6 ja toisesta vähintään arvosanan 5 (vastaavasti huomioidaan EB- ja Reifeprufung-tutkinnot tämän oppaan s. 128 vastaavuustaulukon mukaan) 2. Valintakoe Valintakokeeseen voivat osallistua ne hakijat, jotka eivät täytä suoravalintaehtoja (kohdat a) ja b)). Valintakokeen tehtävät perustuvat lukion fysiikan pakollisiin ja syventäviin kursseihin (vähintään 8 kurssia) sekä lukion matematiikan pitkään oppimäärään


Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

(vähintään 10 kurssia). Valintakoetehtäviin voi vastata suomen tai englannin kielellä. Valintakokeeseen osallistuvat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeessa saadun pistemäärän perusteella. Valintakokeen hyväksymispisteraja päätetään kokeen jälkeen. 3. Aikaisemmat opinnot Aikaisempien opintojen perusteella, esim. avoimen yliopiston opinnot tai muu korkeakoulututkinto, voi myös hakea. Sopivia opintoja ovat mm. matematiikan ja fysiikan opinnot. Valinta tehdään aikaisempien opintojen soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella. Aikaisemmin suoritettujen opintojen tulee laajuudeltaan ja tasoltaan vastata yliopiston fysiikan tai matematiikan perusopintoja (laajuus vähintään 25 op). Tutkinnon ja opintojen soveltuvuuden arvioi oppiaine. Hyvät matematiikan taidot ovat edellytys opinnoissa menestymiseen. Aikaisempien opintojen perusteella valitaan enintään 5 hakijaa. VALINTAKOE Aika: 5.6.2018 klo 10.00–13.00 Paikka: Snellmania (SN200) Osoite: Yliopistonranta 1 E, Kuopio Valintakoemateriaali: Sovelletun fysiikan valintakoe perustuu lukion fysiikan koko oppimäärään (8 kurssia) sekä lukion matematiikan pitkään oppimäärään (vähintään 10 kurssia). Lisätietoja: Valintakokeeseen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Valintakokeeseen voi ilmoittautua klo 9.00 alkaen. Valintakokeeseen osallistuvilla tulee olla mukanaan passi, ajokortti tai valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet ja ylioppilastutkinnossa sallittu laskin. Kokeessa ei saa käyttää taulukkokirjaa. PISTEYTYS Suoravalintajonossa hyväksytään kaikki valintakriteerit täyttävät hakijat. Valintakokeen hyväksymispisteraja päätetään ko-

keen jälkeen. Valitaan enintään 20 hakijaa. Jos useat hakijat ovat saaneet valintakokeesta saman pistemäärän kuin hyväksymisraja, valitaan heidät kaikki. Valituksi tuleminen edellyttää kuitenkin, että saa kokeessa vähintään 60 % kokeen keskiarvopisteistä.

Maisterihaku, Sovellettu fysiikka, Kuopio FILOSOFIAN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Valitaan kymmenen (10) opiskelijaa. Hakija, joka on suorittanut soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto) tai soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon (maisterin tutkinto) yliopistossa, tai soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, joka antaa opiskeluun saman tasoiset valmiudet kuin alan kandidaatin tutkinto, voidaan valita suorittamaan filosofian maisterin tutkintoa sovellettuun fysiikkaan. Tutkinnon soveltuvuuden arvioi oppiaine. Maisterin tutkintoa varten suoritettavan 120 opintopisteen lisäksi voi yliopisto edellyttää opiskelijalta täydentäviä opintoja, joiden sisältö määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan ja joiden laajuus on enintään 60 opintopistettä. Mikäli täydentävien opintojen vaatimus nousee yli 60 opintopisteen, ei hakijaa voida hyväksyä opiskelijaksi. Täydentäviä opintoja ei voi sisällyttää maisterin tutkinnon 120 opintopisteeseen, eikä niitä merkitä tutkintotodistukseen. HAKEMUKSEN LIITTEET Hakemukseen on liitettävä todistuskopiot ja opintosuoritusrekisteriotteet suoritetuista aiemmista tutkinnoista ja opinnoista. Hakemuksen liitteet on toimitettava viimestään 13.4.2018 klo 15.00 skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen liitteet@teamplace.uef. fi. Keväällä valmistuvien liitteiden tulee olla perillä viimeistään 7.6.2018 klo 15.00.

121


UEF// Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

122

Tietojenkäsittelytiede KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Tietojenkäsittelytiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Tietojenkäsittelytiede, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Tietojenkäsittelytiede, Kuopio, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Tietojenkäsittelytiede, filosofian maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Tietojenkäsittelytiede, Joensuu, filosofian maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Tietojenkäsittelytiede, Kuopio, filosofian maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Luonnon- ja metsätieteiden tiedekunta Tietojenkäsittelytieteen laitos, Joensuun ja Kuopion kampukset s-posti: valinta@cs.uef.fi puh. 050 380 3416 uef.fi/fi/cs haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Tietojenkäsittelytiede, Joensuu LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATTI JA FILOSOFIAN MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. TIETOJENKÄSITTELYTIEDE, JOENSUU Opinto-oikeus: Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri Jono

Aloituspaikat

Ensiker- Tasapisteissä talaisia ratkaisee

1. Suoravalinta

x)

-

2. Yhteispisteet

24

15

kaikki valitaan

3. Valintakoe

16

10

kaikki valitaan

-

kaikki valitaan

4. Aikaisempien 5 opintojen perusteella (myös avoimen yliopiston opinnot)

x) kaikki valintakriteerit täyttävät valitaan Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.

Tietojenkäsittelytiede, Joensuu, hakukohteessa on 45 aloituspaikkaa. 1. Suoravalinnassa otetaan huomioon ne hakijat, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon tai IB-, RP- tai EB-tutkinnon. Opiskelijoiksi hyväksytään suoraan kaikki hakijat, jotka saavat vähintään 53 pistettä ylioppilastutkinnon tai vastaavan perusteella. Pisteitä annetaan ylioppilastutkinnon tai vastaavan (1) matematiikan, (2) äidinkielen ja (3) jonkun muun kokeen suorituksista alla olevien taulukoiden mukaan. 2. Sen jälkeen valitaan 24 hakijaa ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon kokeista annettavien ja valintakokeesta annettavien yhteispisteiden perusteella. Yhteispistemäärä osoittamassa paremmuusjärjestyksessä valitaan aluksi 15 valittavissa olevaa ensikertalaista hakijaa ja sen jälkeen kaikista hakijoista parhaat jäljellejääneet siten, että kaikki 24 paikkaa täyttyy. Tasapisteissä kaikki tasapisteisiin sijoittuvat valitaan. Pisteitä annetaan ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon (1) matematiikan, (2) äidinkielen ja (3) jonkun muun kokeen suorituksista alla olevien taulukoiden mukaan enintään 75 pistettä. Valintakokeesta on mahdollista saada 50 pistettä.


Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Suurin mahdollinen yhteispistemäärä on 125 pistettä. Yhteispisteitä laskettaessa hakijalla on oltava sekä valintakoepisteitä että ylioppilastutkinnosta tai vastaavasta tutkinnosta annettavia pisteitä ja pienin hyväksyttävä yhteispistemäärä on 35 pistettä. 3. Sen jälkeen valitaan 16 hakijaa valintakoepisteiden paremmuusjärjestyksessä. Ensin valitaan 10 valittavissa olevaa ensikertalaista ja sen jälkeen kaikista hakijoista parhaat jäljellejääneet siten, että kaikki 16 paikkaa täyttyy. Tasapisteissä kaikki tasapisteisiin sijoittuvat valitaan. Valintakokeesta voi saada enintään 50 pistettä. Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saatava valintakokeesta vähintään 60 % kaikkien valintakokeeseen osallistuneiden keskiarvosta. 4. Lopuksi valintaan enintään 5 hakijaa, jotka ovat suorittaneet jonkin tietojenkäsittelytieteen alalle soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vaadittavat avoimen yliopiston opinnot. Valinta tehdään aiempien korkeakouluopintojen soveltuvuuden ja aiemmassa tutkinnossa osoitetun opintomenestyksen perusteella, jossa kriteerinä ovat hyvät tiedot. Tutkinnon ja opintojen soveltuvuuden arvioi tiedekunta. Avoimessa yliopistossa suoritettujen tietojenkäsittelytieteen perusopintojen laajuus tulee olla vähintään 25 op suoritettuna vähintään arvosanalla hyvä (3/5). Tietojenkäsittelytieteeseen valitaan myös maisterihaussa 10 soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta hakijaa, joiden tutkinto antaa opiskeluun saman tasoiset valmiudet kuin alan kandidaatin tutkinto. Ne alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet hakijat, joiden tutkinto ei vastaa riittävästi alan kandidaatin tutkintoa, hakevat tietojenkäsittelytieteen viisivuotiseen kandidaatti+maisteri-koulutukseen. VALINTAKOE Aika: 28.5.2018 klo 10.00–14.00 Paikka: M100 (Metria)) Osoite: Yliopistokatu 7, Joensuu Valintakoemateriaali: Kokeessa jaettava materiaali. Lisätietoja: Valintakokeeseen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot järjestävät tietojenkäsittely-

tieteen opiskelijavalinnan valintakoeyhteistyönä. Valintakoe on yhteinen, mutta jokainen mukana oleva yliopisto määrittelee itse valintaperusteensa. Tiedot eri yliopistojen valintaperusteista selviävät niiden omista hakuoppaista. Valintakoeyhteistyössä ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen (Joensuu ja Kuopio), Oulun ja Turun yliopiston tietojenkäsittelytiede, Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma sekä Jyväskylän yliopiston tietotekniikan pääaine. Hakijan valintakoe otetaan huomioon kaikkien niiden valintakoeyhteistyössä mukana olevien yliopistojen valinnoissa, joihin hän on hakenut. Hakijan tulee hakulomakkeella valita, missä yliopistossa hän osallistuu valintakokeeseen. Aiempien vuosien valintakoetehtäviin voi tutustua osoitteessa tkt-yhteisvalinta.fi. PISTEYTYS Saatavat pisteet

Maksimipisteet

Valintakoe

50

Ylioppilastutkintotodistus

75

Yhteispistemäärä

125

Ylioppilastutkinnosta annetaan pisteitä kolmesta kokeesta: » Matematiikka » Äidinkieli / Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Muu parhaat pisteet antava koe

Edellä mainitut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan: Ylioppilastutkinto

C

B

A

Matematiikka, pitkä oppimäärä

33 27 21 15

L

E

M

9

3

Muut kokeet

21 16 11

1

1

6

Kansainvälisten ylioppilastutkintotodistusten pisteytys on esitetty oppaan alussa s. 27.

Maisterihaku, Tietojenkäsittelytiede, Joensuu FILOSOFIAN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Valitaan kymmenen (10) opiskelijaa. Hakukelpoisia ovat yliopistossa soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet, joiden tutkinto antaa opiskeluun saman tasoiset valmiudet

123


UEF// Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

124

kuin alan kandidaatin tutkinto. Tutkinnon soveltuvuuden arvioi tiedekunta. Maisterin tutkintoa varten suoritettavan 120 opintopisteen lisäksi voi yliopisto edellyttää opiskelijalta täydentäviä opintoja, joiden sisältö määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan, ja joiden laajuus on enintään 60 opintopistettä. Mikäli täydentävien opintojen vaatimus nousee yli 60 opintopisteen, niin hänen tulee hakea yhteishaussa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin koulutukseen. Täydentäviä opintoja ei voi sisällyttää maisterin tutkinnon 120 opintopisteeseen. Hakijat asetetaan soveltuvien aikaisempien opintojen laajuuden ja arvosanojen mukaiseen järjestykseen hakemuksen liitteiden perusteella. Näiden ja hakijan kirjoittaman motivaatiokirjeen perusteella valitaan ne hakijat, joilla arvioidaan olevan parhaat edellytykset suorittaa tietojenkäsittelytieteen maisterin tutkinto tavoiteajassa. HAKEMUKSEN LIITTEET Hakemukseen on liitettävä todistuskopiot, opintosuoritusrekisteriotteet suoritetuista aiemmista tutkinnoista ja opinnoista sekä motivaatiokirje. Hakemuksen liitteet on toimitettava viimestään 13.4.2018 klo 15.00 skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen liitteet@teamplace.uef.fi. Keväällä valmistuvien liitteiden tulee olla perillä viimeistään 7.6.2018 klo 15.00.

Tietojenkäsittelytiede, Kuopio LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATTI JA FILOSOFIAN MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen.

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE, KUOPIO Opinto-oikeus: Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri Jono

Aloituspaikat

Ensiker- Tasapisteissä talaisia ratkaisee

1. Suoravalinta

x)

-

2. Yhteispisteet

36

22

kaikki valitaan

3. Valintakoe

24

15

kaikki valitaan

-

kaikki valitaan

4. Aikaisempien 5 opintojen perusteella (myös avoimen yliopiston opinnot)

x) kaikki valintakriteerit täyttävät valitaan Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.

Tietojenkäsittelytiede, Kuopio, hakukohteessa on 65 aloituspaikkaa. 1. Suoravalinnassa otetaan huomioon ne hakijat, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon tai IB-, RP- tai EB-tutkinnon. Opiskelijoiksi hyväksytään suoraan kaikki hakijat, jotka saavat vähintään 53 pistettä ylioppilastutkinnon tai vastaavan perusteella. Pisteitä annetaan ylioppilastutkinnon tai vastaavan (1) matematiikan, (2) äidinkielen ja (3) jonkun muun kokeen suorituksista yllä olevien taulukoiden mukaan. 2. Sen jälkeen valitaan 36 hakijaa ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon kokeista annettavien ja valintakokeesta annettavien yhteispisteiden perusteella. Yhteispistemäärä osoittamassa paremmuusjärjestyksessä valitaan aluksi 22 valittavissa olevaa ensikertalaista hakijaa ja sen jälkeen kaikista hakijoista parhaat jäljellejääneet siten, että kaikki 36 paikkaa täyttyy. Tasapisteissä kaikki tasapisteisiin sijoittuvat valitaan. Pisteitä annetaan ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon (1) matematiikan, (2) äidinkielen ja (3) jonkun muun kokeen suorituksista alla olevien taulukoiden mukaan enintään 75 pistettä. Valintakokeesta on mahdollista saada 50 pistettä. Suurin mahdollinen yhteispistemäärä on 125 pistettä. Yhteispisteitä laskettaessa hakijalla on oltava sekä valintakoepisteitä että ylioppilastutkinnosta tai vastaavasta tutkinnosta annettavia pisteitä ja pienin hyväksyttävä yhteispistemäärä on 35 pistettä. 3. Sen jälkeen valitaan 24 hakijaa valintakoepisteiden


Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

paremmuusjärjestyksessä. Ensin valitaan 15 valittavissa olevaa ensikertalaista ja sen jälkeen kaikista hakijoista parhaat jäljellejääneet siten, että kaikki 24 paikkaa täyttyy. Tasapisteissä kaikki tasapisteisiin sijoittuvat valitaan. Valintakokeesta voi saada enintään 50 pistettä. Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saatava valintakokeesta vähintään 60 % kaikkien valintakokeeseen osallistuneiden keskiarvosta. 4. Lopuksi valintaan enintään 5 hakijaa, jotka ovat suorittaneet jonkin tietojenkäsittelytieteen alalle soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vaadittavat avoimen yliopiston opinnot. Valinta tehdään aiempien korkeakouluopintojen soveltuvuuden ja aiemmassa tutkinnossa osoitetun opintomenestyksen perusteella, jossa kriteerinä ovat hyvät tiedot. Tutkinnon ja opintojen soveltuvuuden arvioi tiedekunta. Avoimessa yliopistossa suoritettujen tietojenkäsittelytieteen perusopintojen laajuus tulee olla vähintään 25 op vähintään arvosanalla hyvä (3/5).

ta hakuoppaista. Valintakoeyhteistyössä ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen (Joensuu ja Kuopio), Oulun ja Turun yliopiston tietojenkäsittelytiede, Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma sekä Jyväskylän yliopiston tietotekniikan pääaine. Hakijan valintakoe otetaan huomioon kaikkien niiden valintakoeyhteistyössä mukana olevien yliopistojen valinnoissa, joihin hän on hakenut. Hakijan tulee hakulomakkeella valita, missä yliopistossa hän osallistuu valintakokeeseen. Aiempien vuosien valintakoetehtäviin voi tutustua osoitteessa tkt-yhteisvalinta.fi.

Tietojenkäsittelytieteeseen valitaan myös maisterihaussa 10 soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta hakijaa, joiden tutkinto antaa opiskeluun saman tasoiset valmiudet kuin alan kandidaatin tutkinto. Ne alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet hakijat, joiden tutkinto ei vastaa riittävästi alan kandidaatin tutkintoa, hakevat tietojenkäsittelytieteen viisivuotiseen kandidaatti+maisteri-koulutukseen.

Edellä mainitut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:

VALINTAKOE Aika: 28.5.2018 klo 10.00–14.00 Paikka: MS300, MS301 ja MS302 (Medistudia) Osoite: Yliopistonranta 1 A, Kuopio Valintakoemateriaali: Kokeessa jaettava materiaali. Lisätietoja: Valintakokeeseen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot järjestävät tietojenkäsittelytieteen opiskelijavalinnan valintakoeyhteistyönä. Valintakoe on yhteinen, mutta jokainen mukana oleva yliopisto määrittelee itse valintaperusteensa. Tiedot eri yliopistojen valintaperusteista selviävät niiden omis-

PISTEYTYS Saatavat pisteet

Maksimipisteet

Valintakoe

50

Ylioppilastutkintotodistus

75

Yhteispistemäärä

125

Ylioppilastutkinnosta annetaan pisteitä kolmesta kokeesta: » Matematiikka » Äidinkieli / Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Muu parhaat pisteet antava koe

Ylioppilastutkinto

C

B

A

Matematiikka, pitkä oppimäärä

33 27 21 15

L

E

M

9

3

Muut kokeet

21 16 11

1

1

6

Kansainvälisten ylioppilastutkintotodistusten pisteytys on esitetty oppaan alussa s. 27.

Maisterihaku, Tietojenkäsittelytiede, Kuopio FILOSOFIAN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Valitaan kymmenen (10) opiskelijaa. Hakukelpoisia ovat yliopistossa soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet, joiden tutkinto antaa opiskeluun saman tasoiset valmiudet kuin alan kandidaatin tutkinto. Tutkinnon soveltuvuuden arvioi tiedekunta. Maisterin tutkintoa varten suo-

125


UEF// Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

126

ritettavan 120 opintopisteen lisäksi voi yliopisto edellyttää opiskelijalta täydentäviä opintoja, joiden sisältö määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan, ja joiden laajuus on enintään 60 opintopistettä. Mikäli täydentävien opintojen vaatimus nousee yli 60 opintopisteen, niin hänen tulee hakea yhteishaussa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin koulutukseen. Täydentäviä opintoja ei voi sisällyttää maisterin tutkinnon 120 opintopisteeseen. Hakijat asetetaan soveltuvien aikaisempien opintojen laajuuden ja arvosanojen mukaiseen järjestykseen hakemuksen liitteiden perusteella. Näiden ja hakijan kirjoittaman motivaatiokirjeen perusteella valitaan

ne hakijat, joilla arvioidaan olevan parhaat edellytykset suorittaa tietojenkäsittelytieteen maisterin tutkinto tavoiteajassa. HAKEMUKSEN LIITTEET Hakemukseen on liitettävä todistuskopiot, opintosuoritusrekisteriotteet suoritetuista aiemmista tutkinnoista ja opinnoista sekä motivaatiokirje. Hakemuksen liitteet on toimitettava viimestään 13.4.2018 klo 15.00 skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen liitteet@teamplace.uef.fi. Keväällä valmistuvien liitteiden tulee olla perillä viimeistään 7.6.2018 klo 15.00.


Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Ympäristö- ja biotieteet KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA

KOULUTUS

Ympäristö- ja biotieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Ympäristö- ja biotieteet, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Ympäristö- ja biotieteet, Kuopio, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Biologia, filosofian maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Biologia, Joensuu, filosofian maisteri (2 v)

KOULUTUS

Ympäristötiede, filosofian maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Ympäristötiede, Kuopio, filosofian maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Luonnon- ja metsätieteiden tiedekunta Ympäristö- ja biotieteiden laitos s-posti: envbio.valinta@uef.fi puh. 029 44 53084 ja 029 44 53825 uef.fi/lumet haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Ympäristö- ja biotieteet, Joensuu LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATTI JA FILOSOFIAN MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. YMPÄRISTÖ- JA BIOTIETEET, JOENSUU Opinto-oikeus: Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri Jono

Aloituspaikat 40

Ensiker- Tasapisteissä talaisia ratkaisee 15

1. Suoravalinta

30

15

2. Aikaisempien 10 opintojen perusteella (myös avoimen yliopiston opinnot)

-

Biologian ainereaali

Ympäristö- ja biotieteet, Joensuu, hakukohteessa on 40 aloituspaikkaa. 1. Suoravalinnassa otetaan huomioon ne hakijat, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon tai IB-, RPtai EB-tutkinnon. Opiskelijoiksi hyväksytään ylioppilastutkinnon kokeiden perusteella 30 hakijaa. Pisteitä annetaan ylioppilastutkinnon tai vastaavan kokeiden suorituksista (1) Äidinkieli/ Suomi tai ruotsi toisena kielenä, (2) Biologia, (3) Matematiikka, (4) Ainereaali (kemia, fysiikka, maantieto tai terveystieto), (5) Vieras kieli, oheisten taulukoiden mukaan. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 15 henkilöä ja sen jälkeen ylioppilastutkinnosta saatavien pisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä 15 henkilöä. Alin hyväksymisraja on 50 % hakijoiden ylioppilastutkintotodistuksesta saamien pisteiden keskiarvosta. 2. Aikaisempien opintojen perusteella valintaan enintään 10 hakijaa. Valinta tehdään aiempien korkeakouluopintojen (ml. avoin yliopisto) soveltuvuuden ja niissä osoitetun opintomenestyksen perusteella, jossa kriteerinä ovat hyvin tiedoin (3/5) suoritetut

127


UEF// Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

128

biologian tai ympäristötieteen alan perusopinnot (väh. 25 op). Opintojen soveltuvuuden arvioi tiedekunta. PISTEYTYS Saatavat pisteet

Maksimipisteet

Ylioppilastutkintotodistus

Ylioppilastutkinnosta annetaan pisteitä viidestä kokeesta: Äidinkieli/ Suomi tai ruotsi toisena kielenä Biologian ainereaali Matematiikka Ainereaali (kemia, fysiikka, maantieto tai terveystieto) Vieras kieli, pitkä oppimäärä

Ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan: Arvosana

IB-tutkinto RP-tutkinto EB-tutkinto (kirjalliset kokeet)

L

E

M

C

7

6

5

15-13 12-10

9-8 7,957

109,0

8,958

B

A

4

3

2

7

6-5

4

6,956

5,955

4,954

105

Ylioppilastutkinnosta saatavat pisteet Ylioppilastutkinnosta tai IB-, EB- tai RP-tutkinnosta annetaan enintään 105 valintapistettä alla olevien taulukkojen mukaisesti. Pisteitä annetaan tutkintoon sisältyvistä kokeista 1) Äidinkieli/ Suomi tai ruotsi toisena kielenä, 2) Biologia, 3) Matematiikka, 4) Ainereaali (kemia, fysiikka, maantieto tai terveystieto), 5) Vieras kieli. Äidinkielen kokeella tarkoitetaan IB-tutkinnossa A-kielen koetta, RP-tutkinnossa suomen, ruotsin tai saksan kielen koetta ja EB-tutkinnossa L1-kielen koetta. IB-tutkinnon matematiikan kokeet vastaavat ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan koetta lukuun ottamatta Mathematical Studies-koetta, joka vastaa lyhyen matematiikan koetta.

» » » » »

Ylioppilastutkinto

C

B

A

A

» Äidinkieli » Biologian ainereaali » Matematiikka, pitkä oppimäärä » Kemian, fysiikan tai maantiedon ainereaali » Vieras kieli, pitkä oppimäärä

21 18 15 12

L

E

M

9

6

B

» Suomi tai ruotsi toisena kielenä » Matematiikka, lyhyt oppimäärä » Terveystiedon ainereaali

16 13 10

4

1

7

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen vastaavuus suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoihin:

Maisterihaku, Biologia, Joensuu FILOSOFIAN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Valitaan 15 opiskelijaa aikaisemman tutkinnon perusteella. Hakija, joka on suorittanut hyvin tiedoin soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto) tai soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon (maisterin tutkinto) yliopistossa, tai soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, joka antaa opiskeluun saman tasoiset valmiudet kuin alan kandidaatin tutkinto, voidaan valita suorittamaan filosofian maisterin tutkintoa biologiassa. Soveltuvia tutkintoja ovat useat luonnonvara-alan ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot. Yliopistotutkinnon on sisällettävä vähintään kahdet perusopinnot bio- ja ympäristöalalta tai perus- ja aineopinnot bio- tai ympäristöalalta. Tutkinnon soveltuvuuden arvioi tiedekunta. Maisterin tutkintoa varten suoritettavan 120 opintopisteen lisäksi voi yliopisto edellyttää opiskelijalta täydentäviä opintoja, joiden sisältö määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan ja joiden laajuus on enintään 60 opintopistettä. Mikäli täydentävien opintojen vaatimus nousee yli 60 opintopisteen, ei hakijaa voida hyväksyä opiskelijaksi. Täydentäviä opintoja ei voi sisällyttää maisterin tutkinnon 120 opintopisteeseen. HAKEMUKSEN LIITTEET Hakemukseen on liitettävä todistuskopiot ja opintosuoritusrekisteriotteet suoritetuista aiemmista tutkinnoista ja opinnoista. Hakemuksen liitteet on toimitettava viimestään 13.4.2018 klo 15.00 skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen liitteet@teamplace.uef.


Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

fi. Keväällä valmistuvien liitteiden tulee olla perillä viimeistään 7.6.2018 klo 15.00.

kouluopintojen (ml. avoin yliopisto) soveltuvuuden ja niissä osoitetun opintomenestyksen perusteella, jossa kriteerinä ovat hyvin tiedoin (3/5) suoritetut biologian tai ympäristötieteen alan perusopinnot (väh. 25 op). Opintojen soveltuvuuden arvioi tiedekunta.

Ympäristö- ja biotieteet, Kuopio LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATTI JA FILOSOFIAN MAISTERI (3 v + 2 v)

PISTEYTYS Saatavat pisteet

Maksimipisteet

Ylioppilastutkintotodistus

105

VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. YMPÄRISTÖ- JA BIOTIETEET, KUOPIO Opinto-oikeus: Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri Jono

Aloituspaikat 50

Ensiker- Tasapisteissä talaisia ratkaisee 20

1. Suoravalinta

40

20

2. Aikaisempien 10 opintojen perusteella (myös avoimen yliopiston opinnot)

Biologian ainereaali

-

Ympäristö- ja biotieteet, Kuopio, hakukohteessa on 50 aloituspaikkaa. 1. Suoravalinnassa otetaan huomioon ne hakijat, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon tai IB-, RPtai EB-tutkinnon. Opiskelijoiksi hyväksytään ylioppilastutkinnon kokeiden perusteella 40 hakijaa. Pisteitä annetaan ylioppilastutkinnon tai vastaavan kokeiden suorituksista (1) Äidinkieli/ Suomi tai ruotsi toisena kielenä, (2) Biologia, (3) Matematiikka, (4) Ainereaali (kemia, fysiikka, maantieto tai terveystieto), (5) Vieras kieli, oheisten taulukoiden mukaan. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 20 henkilöä ja sen jälkeen ylioppilastutkinnosta saatavien pisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä 20 henkilöä. Alin hyväksymisraja on 50 % hakijoiden ylioppilastutkintotodistuksesta saamien pisteiden keskiarvosta. 2. Aikaisempien opintojen perusteella valitaan enintään 10 hakijaa. Valinta tehdään aiempien korkea-

Ylioppilastutkinnosta saatavat pisteet Ylioppilastutkinnosta tai IB-, EB- tai RP-tutkinnosta annetaan enintään 105 valintapistettä alla olevien taulukkojen mukaisesti. Pisteitä annetaan tutkintoon sisältyvistä kokeista 1) Äidinkieli/ Suomi tai ruotsi toisena kielenä, 2) Biologia, 3) Matematiikka, 4) Ainereaali (kemia, fysiikka, maantieto tai terveystieto), 5) Vieras kieli. Äidinkielen kokeella tarkoitetaan IB-tutkinnossa A-kielen koetta, RP-tutkinnossa suomen, ruotsin tai saksan kielen koetta ja EB-tutkinnossa L1-kielen koetta. IB-tutkinnon matematiikan kokeet vastaavat ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan koetta lukuun ottamatta Mathematical Studies-koetta, joka vastaa lyhyen matematiikan koetta. Ylioppilastutkinnosta annetaan pisteitä viidestä kokeesta: » » » » »

Äidinkieli/ Suomi tai ruotsi toisena kielenä Biologian ainereaali Matematiikka Ainereaali (kemia, fysiikka, maantieto tai terveystieto) Vieras kieli, pitkä oppimäärä

Ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan: Arvosana

C

B

A

A

» Äidinkieli » Biologian ainereaali » Matematiikka, pitkä oppimäärä » Kemian tai fysiikan ainereaali » Vieras kieli, pitkä oppimäärä

21 18 15 12

L

E

M

9

6

B

» Suomi tai ruotsi toisena kielenä » Matematiikka, lyhyt oppimäärä » Terveystiedon tai maantiedon ainereaali

16 13 10

4

1

7

129


UEF// Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

130

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen vastaavuus suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoihin: Ylioppilastutkinto IB-tutkinto RP-tutkinto EB-tutkinto (kirjalliset kokeet)

L

E

M

C

7

6

5

15-13 12-10

9-8 7,957

109,0

8,958

B

A

4

3

2

7

6-5

4

6,956

5,955

4,954

Maisterihaku, Ympäristötiede, Kuopio FILOSOFIAN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Valitaan 15 opiskelijaa aikaisemman tutkinnon perusteella. Hakija, joka on suorittanut hyvin tiedoin soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto) tai soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon (maisterin tutkinto) yliopistossa, tai soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, joka antaa opiskeluun samantasoiset valmiudet kuin alan kandidaatin tutkinto, voi-

daan valita suorittamaan filosofian maisterin tutkintoa ympäristötieteessä. Soveltuvia tutkintoja ovat useat bio- ja ympäristöalan ammattikorkeakoulututkinnot. Yliopistotutkinnon on sisällettävä vähintään kahdet perusopinnot bio- ja ympäristöalalta tai perus- ja aineopinnot bio- tai ympäristöalalta. Tutkinnon soveltuvuuden arvioi tiedekunta. Maisterin tutkintoa varten suoritettavan 120 opintopisteen lisäksi voi yliopisto edellyttää opiskelijalta täydentäviä opintoja, joiden sisältö määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan ja joiden laajuus on enintään 60 opintopistettä. Mikäli täydentävien opintojen vaatimus nousee yli 60 opintopisteen, ei hakijaa voida hyväksyä opiskelijaksi. Täydentäviä opintoja ei voi sisällyttää maisterin tutkinnon 120 opintopisteeseen. HAKEMUKSEN LIITTEET Hakemukseen on liitettävä todistuskopiot ja opintosuoritusrekisteriotteet suoritetuista aiemmista tutkinnoista ja opinnoista. Hakemuksen liitteet on toimitettava viimestään 13.4.2018 klo 15.00 skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen liitteet@teamplace.uef. fi. Keväällä valmistuvien liitteiden tulee olla perillä viimeistään 7.6.2018 klo 15.00.


Terveystieteiden Terveystieteiden tiedekunta tiedekunta

10 Terveystieteiden tiedekunta 10.1 HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKAT Terveystieteiden tiedekunta toimii Kuopion kampuksella. Lisätietoja opintojen järjestämisestä löytyy koulutuksen nettisivuilta tai ottamalla yhteyttä hakukohteen kohdalla annettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon. Uutta opinto-oikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä saman koulutusalan tai vastaavan oppiaineen tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen, jonka asianomainen hakija on jo suorittanut (TS 11 §). Hakijan oletetaan tuntevan hakemansa hakukohteen valintaperusteet. Tutustu siis niihin huolellisesti sekä lisäksi kaikkia hakijoita ja hakukohteita koskeviin yleisiin asioihin (sivulta 13 lähtien). tutkinnot ja opiskeluoikeus Itä-Suomen yliopistossa opiskelijaksi ottamisen rajoitukset (SORA)

hakuaika ja hakemiseen liittyvä neuvonta hakukelpoisuus kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys korkeakoulujen yhteishaku ja hakuajat hakemuksen liitteet ja täydennys­menettely valintakokeisiin osallistuminen ja valintakokeiden erityisjärjestelyt sijoittelu, mukaan lukien varasija­menettely tulosten julkistaminen ja oikaisu­menettely opiskelupaikan vastaanottaminen ja opiskelijaksi ilmoittautuminen opintojen aloittaminen ja opintoneuvonta Itä-Suomen yliopistossa

Tutustu tiedekunnan koulutustarjontaan myös osoitteessa haeyliopistoon.fi (koulutustarjontaesite).

Taulukko: Terveystieteiden tiedekunnan hakukohteet, aloituspaikat ja hakuajat HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA

KOULUTUKSEN KESTO

ALOITUSPAIKAT

HAKUAJAT

Biolääketiede, Kuopio, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

3+2 lukuvuotta

34

14.–28.3.2018 klo 15.00

Farmaseutin koulutusohjelma, farmaseutti, Kuopio

3 lukuvuotta

130

14.–28.3.2018 klo 15.00

Proviisorin koulutusohjelma, farmaseutti ja proviisori, Kuopio

3+2 lukuvuotta

45

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Proviisorin koulutusohjelma, proviisori, Kuopio

2 lukuvuotta

10

14.–28.3.2018 klo 15.00

Hammaslääketiede, Kuopio, hammaslääketieteen lisensiaatti

5,5 lukuvuotta

40

14.–28.3.2018 klo 15.00

Hoitotiede, hoitotyön johtaminen, Kuopio, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri

3+2 lukuvuotta

26

14.–28.3.2018 klo 15.00

Hoitotiede, preventiivinen hoitotiede, Kuopio, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri

3+2 lukuvuotta

17

14.–28.3.2018 klo 15.00

Hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus, Kuopio, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri

3+2 lukuvuotta

19

14.–28.3.2018 klo 15.00

Lääketiede, Kuopio, lääketieteen lisensiaatti

6 lukuvuotta

155

14.–28.3.2018 klo 15.00

Ravitsemustiede, Kuopio, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri

3+2 lukuvuotta

30

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Ravitsemustiede, Kuopio, terveystieteiden maisteri

2 lukuvuotta

2

14.–28.3.2018 klo 15.00

Terveyden edistäminen (liikuntalääketiede sekä väestön terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen), Kuopio, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri

3+2 lukuvuotta

30

14.–28.3.2018 klo 15.00

Terveystieteiden tiedekunnan hakukohteita ei ole mukana syksyn 2018 yhteishaussa.

131


UEF// Terveystieteiden tiedekunta

132

Biolääketiede KOULUTUS JA HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Biolääketiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

HAKUKOHDE

Biolääketiede, Kuopio, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v+2v)

Opiskelijavalinta järjestetään yhteistyössä yhteisvalintana Turun yliopiston kanssa.

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Turun yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteellinen tiedekunta s-posti: biomed@uef.fi valinta-laak@utu.fi puh. 040 355 3122 puh. 050 313 4623 www.uef.fi/biomed www.utu.fi/biomed haeyliopistoon.fi www.utu.fi/hae Opintopolku.fi

Biolääketiede, Kuopio LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATTI JA FILOSOFIAN MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Valinta järjestetään biolääketieteen koulutusohjelman yhteisvalintana, jossa ovat mukana Itä-Suomen yliopisto ja Turun yliopisto. Valinnassa on yhteinen pistelaskenta ja yhteinen valintakoe. Yhteisvalinnassa on mahdollista hakea molempiin yliopistoihin. Hakija asettaa yliopistot ensisijaisuusjärjestykseen hakulomakkeella. Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. BIOLÄÄKETIEDE, KUOPIO Valintajono

Aloituspaikat Yht. 59

Tasa­ pisteissä ratkaisee

Yhteensä

Kuopio 34

Turku 25

1. Suoravalinta: Ylioppilastutkintotodistuksen perusteella

15, joista ensikertalaisille varataan 10 paikkaa

10, joista 2 ensikertalaisille varataan 6 paikkaa

1. Biologian ainereaali 2. Kemian ainereaali

2. Valintakoepisteiden perusteella

15, joista ensikertalaisille varataan 9 paikkaa

15, joista 19 ensikertalaisille varataan 10 paikkaa

1. Pienin ero biologian ja kemian valintakoepisteiden välillä

3. Aikaisempien opintojen perusteella

4

0

Opintojen soveltuvuus

4

Biolääketieteen koulutusohjelman päävalinnan aloituspaikkojen määrä on Itä-Suomen yliopistossa 34 ja Turun yliopistossa 25. Itä-Suomen yliopistossa ensikertalaisille hakijoille varataan 19 aloituspaikkaa ja Turun yliopistossa 16 aloituspaikkaa yllä olevassa taulukossa esitetyn mukaisesti. Mikäli valintajonossa hyväksyttävissä olevissa, valintakokeen pisterajat täyttävissä hakijoissa ei ole riittävästi ensikertalaisia, loput aloituspaikat voidaan täyttää kiintiöön kuulumattomilla. Ensikertalaisilla hakijoilla tarkoitetaan hakijoita, joilla ei ole aiemmin Suomessa suoritettua korkeakoulututkintoa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa tai jotka eivät ole vastaanottaneet opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta. Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. Tullakseen valituksi ylioppilastutkintotodistuksen perusteella hakijalla on oltava sekä biologiasta että kemiasta vähintään arvosana C. Jos usealla hakijalla on sama ylioppilastutkintotodistuksesta saatava yhteispistemäärä, tasapistetilanteessa järjestyksen ratkaisee ensiksi biologian ainereaalin arvosana ja toiseksi kemian ainereaalin arvosana. Mikäli sekin on sama, hyväksytään kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat. Tullakseen valituksi valintakoepisteiden perusteella hakijan on saatava biologian osiosta vähintään 60


Terveystieteiden tiedekunta

% ja kemian osiosta vähintään 60 % kaikkien valintakokeessa vastanneiden hakijoiden ko. valintakoeosion pisteiden keskiarvosta. Jos usealla hakijalla on sama valintakoepistemäärä, tasapistetilanteessa järjestyksen ratkaisee pienin ero biologian ja kemian valintakoepisteiden välillä. Mikäli sekin on sama, hyväksytään kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat. Haku aikaisempien opintojen perusteella: Biolääketieteen koulutusohjelmaan otetaan erillisvalinnassa opiskelijoita kandidaatin ja maisterin tutkintoon soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon perusteella. Valinta tapahtuu aiemman tutkinnon opintojen soveltuvuuden (tutkintoon sisällytettävissä olevien opintojen kokonaisopintopistemäärä) ja aiemmassa tutkinnossa osoitetun opintomenestyksen perusteella. VALINTAKOE Hakulomakkeessa hakijan tulee ilmoittaa, osallistuuko hän valintakokeeseen. Hakija voi osallistua valintakokeeseen joko Kuopiossa tai Turussa (koepaikka valitaan hakulomakkeella). Aika: 16.5.2018 klo 9.00–13.00 Kuopiossa hakijat ilmoittautuvat kokeeseen koepäivänä klo 8.00 alkaen. Hakijat jaetaan koesaleihin ilmoittautumisen yhteydessä. Paikka: Technopolis-rakennus Osoite: Microkatu 1, Kuopio Turussa hakijoiden salijako on nähtävillä noin viikkoa ennen valintakoetta osoitteessa www.utu.fi/fi/yksikot/med/opiskelu/opiskelijavalinta/ohjeita/Sivut/home.aspx sekä valintakoepäivänä Medisiina-rakennuksessa, Kiinamyllynkatu 10. Paikka: Medisiina-rakennus Osoite: Kiinamyllynkatu 10, Turku Valintakoekirjat: Biolääketieteen valintakokeessa on kaksi (2) osiota: biologian ja kemian osiot. Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003). Lukion opetussuunnitelmat ovat luettavissa osoitteissa: www.oph.fi/download/47345_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf

Luku 5.7 Biologia (kurssit 1–5), opetussuunnitelman sivut 129–135 Luku 5.10 Kemia (kurssit 1–5), sivut 151–155 Urvalsprovet baserar sig på de obligatoriska och fördjupade kurserna i biologi och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, Utbildningsstyrelsens föreskrift 33/011/2003). Gymnasiets läroplan kan läsas på adressen: www02.oph.fi/svenska/ops/gymnasiet/gymnlpg.pdf Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1–5), s. 131–137 i läroplanen Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1–5), s. 153–157 i läroplanen Lisätietoja: Valintakokeeseen osallistuvalla tulee olla mukana passi, ajokortti tai valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet ja laskin. Huom! Kartat valintakoepaikoista osoitteissa haeyliopistoon.fi tai utu.fi/hae. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakoetehtävät voi saada ainoastaan suomenkielisinä, ja tehtäviin on vastattava suomeksi. Menestyäkseen opinnoissa hakijalla on oltava hyvä suomen kielen taito. Hakija, jonka korkeakoulukelpoisuuden antavat opinnot on suoritettu ulkomailla tai jonka opinnot on suoritettu Suomessa muulla kuin suomen kielellä, osoittaa kielitaitonsa suomen kielellä tehtävällä valintakokeella. Valintakokeen erityisjärjestelyt: ks yleiset ohjeet valintaoppaan sivu 26. Jos hakija vamman tai sairauden takia tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), hänen tulee täyttää valintakokeen erityisjärjestelyjä koskeva lomake tai tehdä vapaamuotoinen kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus, johon liitetään lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta. Hakemus valintakokeeseen liittyvistä erityisjärjestelyistä osoitetaan siihen yliopistoon, jossa valintakoe suoritetaan. Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseen lausunto joko pätevältä erityisopettajalta, asiaan perehtyneeltä psykologilta tai puheterapeutilta. Lausunnot voivat olla korkeintaan viisi vuotta vanhoja (hakuajan päättymispäivästä laskien). Hakija voi esittää hakemuksen liitteeksi lisäksi ylioppilastutkintolautakun-

133


UEF// Terveystieteiden tiedekunta

134

nan vastaavan päätöksen. Lisäaikaa (30 min) voidaan myöntää vain jos lukihäiriö on vaikea tai keskivaikea. Hakijalle ilmoitetaan erityisjärjestelyistä, joihin hakijalle on myönnetty oikeus. Hakuajan päättymisen jälkeen todettu oleellisesti hakijan toimintakykyä heikentänyt vamma tai haitta voidaan ottaa huomioon. Kukin tapaus harkitaan erikseen. Lisäaikaa voi saada enintään 30 minuuttia. Laskimet: Valintakokeessa sallitaan vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja). Muita laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Valintakokeessa ei jaeta varalaskimia, joten hakija voi ottaa kokeeseen mukaan toisen, ohjeiden mukaisen varalaskimen. Lisätietoa sekä esimerkkejä valintakokeessa sallituista nelilaskimista yhteisvalinnan verkkosivuilla www.laaketieteelliset.fi. Hyvän vastauksen piirteet: Valintakokeen jälkeen julkaistaan hyvän vastauksen piirteet, joka on yleinen kuvaus kunkin koetehtävän osalta arvioinnin perusteena olevista keskeisistä asiasisällöistä. Yksittäisiä vastauksessa vaadittavia mainintoja tai niiden pistearvoa ei voi päätellä tämän pohjalta. Yksityiskohtaisesti pisteytettyä “mallivastausta“ ei laadita, koska asiasisällön esittämisessä voi tehtävästä riippuen olla yksilöllisiä vastaustapoja. Myös vastauksen johdonmukaisuus ja selkeys vaikuttavat pisteytykseen. PISTEYTYS Pisteytys tapahtuu seuraavan taulukon mukaan: Saatavat pisteet

Maks.

Valintakoe » Biologian koe » Kemian koe

45 45

Ylioppilastutkintotodistus

121

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä kuudesta kokeesta: » Biologian ainereaali » Kemian ainereaali » Matematiikka » Äidinkieli/ Suomi tai ruotsi toisena kielenä » Fysiikan tai terveystiedon tai minkä tahansa muun aineen ainereaali » Kieli

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan: Kokeet

L

A

» » » »

Äidinkieli Kieli, pitkä oppimäärä Matematiikka, pitkä oppimäärä Ainereaali (kemia, biologia)

21 18 15

E

M

12

B

» Matematiikka, lyhyt oppimäärä » Ainereaali (fysiikka, terveystieto)

16 13 10

7

C

» Kieli, lyhyt tai keskipitkä » Suomi/ruotsi toisena kielenä » Ainereaali (mikä tahansa muu kuin edellä mainitut)

11 9

5

7

C

Huom! Tullakseen hyväksytyksi ylioppilastutkintotodistuksen perusteella hakijalla on oltava sekä biologian että kemian ainereaalista vähintään arvosana C. Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys IB-, EB- ja Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet rinnastetaan suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneisiin. Hakukeväänä IB- ja EB-tutkinnon suorittaneen lähtöpisteet lasketaan ehdollista valintapäätöstä varten ennakkoarvioista (predicted grades). Keväällä 2018 tutkintonsa suorittavan hakijan tulee toimittaa hakemuksensa liitteeksi koulun antama ennakkoarviointi. Lähtöpisteet ja valintapäätös vahvistetaan lopullisten arvosanojen valmistuttua. International Baccalaureate (IB) -tutkinnon suorittaneiden hakijoiden taustapisteet lasketaan kertomalla tutkinnon yhteispistemäärä (maksimissaan 45) 121:llä ja saatu luku jaetaan 45:llä. European Baccalaureate (EB) -tutkinnon suorittaneiden hakijoiden taustapisteet lasketaan kertomalla tutkinnon yhteispistemäärä (maksimissaan 100) 121:llä ja saatu luku jaetaan 100:lla. Reifeprüfung -tutkinnon suorittaneiden hakijoiden taustapisteet lasketaan kertomalla tutkinnon yhteispistemäärä (maksimissaan 300) 121:llä ja saatu luku jaetaan 300:lla. Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijalla on oltava IB-, EB- tai Rp-tutkinnossa suoritettuna biologian ja kemian kokeet. Mikäli hakija on suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon, pisteytetään paremmin suoritettu tutkinto. Ne hakijat, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilas-, IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkintoa, valitaan valintakokeen


Terveystieteiden tiedekunta

perusteella. Ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneelle (ei IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon) hakijalle ei anneta tutkintojen erilaisuudesta johtuen pisteitä mahdollisesta ylioppilastutkintotodistuksesta. Hakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen kuin suomalaiset hakijat. Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat valitaan yksinomaan valintakoepisteiden perusteella. Hakijoilta edellytetään riittävän hyvää suomen kielen taitoa. Hakija, jonka korkeakoulukelpoisuuden antavat opinnot on suoritettu ulkomailla, osoittaa kielitaitonsa suomen kielellä tehtävällä valintakokeella.

Opiskelupaikan vastaanottaminen, jonotusoikeus ja oikaisumenettely Ks. ”Opiskelijavalinnan tulokset, opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen yliopistoon” sekä ”Oikaisumenettely” valintaoppaan alussa. Jos hakija on hakenut sekä Itä-Suomen yliopiston, että Turun yliopiston biolääketieteen koulutusohjelmaan, valintakokeeseen liittyvä oikaisupyyntö osoitetaan siihen yliopistoon, jossa valintakoe on suoritettu. Katso tarkemmin Itä-Suomen yliopiston osalta oikaisumenettely oppaan alussa (s. 29) ja Turun osalta Turun yliopiston valintaoppaasta.

135


UEF// Terveystieteiden tiedekunta

136

Farmasia KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Farmaseutin koulutusohjelma, farmaseutti (3 v)

HAKUKOHDE

Farmaseutin koulutusohjelma, farmaseutti, Kuopio (3 v)

KOULUTUS

Proviisorin koulutusohjelma, farmaseutti ja proviisori (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Proviisori, Kuopio (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Proviisorin koulutusohjelma, proviisori (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Proviisorin koulutusohjelma, proviisori, Kuopio (2 v)

Huom! Hakija voi hakea pelkästään farmaseutin koulutusohjelmaan tai pelkästään proviisorin koulutusohjelmaan. Jos hän haluaa hakea molempiin, hän voi hakea ensisijaisesti proviisorin koulutusohjelmaan ja toissijaisesti farmaseutin koulutusohjelmaan (ei kuitenkaan päinvastoin). Hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa hakea farmaseutin koulutusohjelmiin samanaikaisesti eri yliopistoihin. Koe pidetään samanaikaisesti kaikissa yliopistoissa. Hakija voi tulla hyväksytyksi ainoastaan sen yliopiston koulutusohjelmaan, johon hän on hakenut. Hakukohteet otetaan huomioon hakijan esittämässä hakutoivejärjestyksessä. Farmaseutiksi valmistuneet hakijat voivat hakea ainoastaan maisterihaussa. LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Farmasian laitos s-posti: farmasia.haku@uef.fi puh. 029 44 54296 uef.fi/farmasia haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Farmaseutin koulutusohjelma, farmaseutti, Kuopio

FARMASEUTIN KOULUTUSOHJELMA, FARMASEUTTI, KUOPIO Opinto-oikeus: Farmaseutti Jono

FARMASEUTTI (3 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen.

Aloituspaikat 130

Ensiker- Tasapisteissä talaisia ratkaisee 91

Yhteispisteet

78

55

Valintakoe

52

36

Valintakoe

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.

Farmaseutin koulutusohjelman aloituspaikkojen määrä yhteishaussa on 130. 1) Ensin valitaan 78 hakijaa ylioppilastutkinnon pisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemää-


Terveystieteiden tiedekunta

rän perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 55 henkilöä ja sen jälkeen yhteispisteiden paremmuusjärjestyksessä 23 henkilöä. Hakijoiden saadessa saman yhteispistemäärän, järjestys määräytyy valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella. 2) Sen jälkeen valitaan 52 hakijaa valintakoepisteiden perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 36 henkilöä ja sen jälkeen valintakoepisteiden paremmuusjärjestyksessä 16 henkilöä. Ne hakijat, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilas-, IB-, EB-, tai Helsingin saksalaisen koulun Reifeprüfung -tutkintoa, valitaan pelkän valintakokeen perusteella. Varasijoille asetetaan yhteispistejonossa 30 hakijaa ja koepistejonossa 30 hakijaa. VALINTAKOE Hakijoiden on osallistuttava valintakokeeseen, joka järjestetään perjantaina 18.5.2018 klo 10–13. Valintakoe kestää kolme tuntia ja sisältää yhden kokeen, jossa on kaksi osaa (aineistokoe sekä kemian osa). Kumpikin pisteytetään asteikolla 0–20 pistettä. Yhteensä valintakokeesta voi saada 40 pistettä. Kokeen tehtävät ovat monivalintakysymyksiä tai väittämiä ja kemian osuudessa painotetaan laskuja ja matemaattisia tehtäviä. Valintakokeen voi suorittaa Helsingissä, Kuopiossa, Turussa, Vaasassa tai Maarianhaminassa. Hakija ilmoittaa sitovasti hakulomakkeessa, millä paikkakunnalla hän suorittaa kokeen. Valintakokeeseen osallistuville ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakokeella pyritään mittaamaan sellaisia valmiuksia, joita farmasian alalla ja opiskelussa tarvitaan. Aineistokokeen kysymykset perustuvat kokeessa jaettavaan terveystieteisiin perustuvaan materiaaliin. Kemian osion asiat kuuluvat jo lukion oppimäärään ja tämän alueen kysymykset testaavat hakijan valmiutta opiskella luonnontieteisiin perustuvaa farmasiaa. Valintakokeen kemian kysymysten aiheina ovat seuraavat teemat ja niihin liittyvät laskut:

ainemäärä, reaktioyhtälöt ja stökiömetria kemiallinen tasapaino sovellutuksineen kemialliset sidokset funktionaaliset (toiminnalliset) ryhmät ja niiden reaktiot orgaanisen kemian perusteet

happo-emäskäsite ja pH liukoisuus ja liuosten valmistus Aika: 18.5.2018 klo 10–13. Valintakokeeseen osallistuvat ilmoittautuvat perjantaina 18.5.2018 klo 8.15-9.30 Canthia-rakennuksen 2. kerroksen aulassa (Yliopistonranta 1C, B-ovi). Hakijat jaetaan koesaleihin ilmoittautumisen yhteydessä. Paikka: Kuopion kampus, Canthia-rakennus Ks. Helsingin, Turun, Vaasan ja Maarianhaminan tiedot kohdasta ”Lisätietoja”. Osoite: Yliopistonranta 1C, Kuopio Valintakoemateriaali: Valintakoe perustuu seuraaviin materiaaleihin: Aineistokokeen kysymykset perustuvat kokeessa jaettavaan terveystieteisiin perustuvaan materi- aaliin. Valintakokeen kemian kysymykset perustuvat lukion opetussuunnitelman (Lukion opetus suunnitelman perusteet 2003, Opetushallituksen määräys 33/011/2003) mukaisiin kemian pakollis- ten ja syventävien kurssien (1-5) oppimääriin. Lisätietoja: Valintakokeeseen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä sekä ilmoittautuessaan että vastauspaperia jättäessään. Valintakokeeseen osallistuvalla tulee olla mukanaan passi, ajokortti tai valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet (sisältäen lyijykynän ja pyyhekumin) ja laskin. Hakijan on valintakokeessa merkittävä vastauspaperiinsa täydellinen henkilötunnuksensa (syntymäaika ja tunnusosa). Valintakokeessa sallitaan vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja). Lisätietoa sekä esimerkkejä valintakokeessa sallituista nelilaskimista yhteisvalinnan verkkosivuilla www. laaketieteelliset.fi. Muita laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Valintakokeessa ei saa olla sähköisiä viestintälaitteita, älykelloja eikä eväitä lukuun ottamatta juomapulloa, jossa ei ole etikettiä. Koesalissa kynäkotelot, käsilaukut, reput ja kännykät (suljettuina) jätetään salin seinustoille.

137


UEF// Terveystieteiden tiedekunta

138

Helsingissä, Turussa, Vaasassa tai Maarianhaminassa valintakokeeseen osallistuvat: Helsingissä valintakokeeseen osallistuvat: Valintakoe järjestetään yliopiston tiloissa. Salijako on nähtävissä Helsingin yliopiston hakijapalveluiden verkkosivuilla osoitteessa helsinki.fi/fi/opiskelu/valintakokeiden-paikat ennen valintakoetta (tarkempi aika päivitetään sivuille kevään 2018 aikana). Tutustu salijakoon etukäteen. Helsingissä, Turussa, Vaasassa ja Maarianhaminassa ei ole valintakoepäivinä erillistä ilmoittautumista, vaan hakijoiden tulee saapua koesalin aulaan hyvissä ajoin, viimeistään puoli tuntia ennen kokeen alkamista. Aulasta hakijat ohjataan siirtymään saleihin. Turun, Vaasan ja Maarianhaminan valintakoesalit: Turku: Åbo Akademi, auditorio Alpha, Beta ja Gamma, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5; Vaasa: Akademisalen, Academill, Strandgatan 2; Maarianhamina: Högskolan på Åland, Neptunigatan 17. PISTEYTYS

Ylioppilastutkintotodistus Yhteispistemäärä

Kokeet

C

B

A

A

» Äidinkieli » Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet » Ainereaali (kemia)

21

L

18 15 12

E

M

9

6

B

» Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet » Ainereaali (biologia, fysiikka, psykologia tai terveystieto)

16

13 10

4

1

7

Kansainvälisten ylioppilastutkintotodistusten pisteytys on esitetty oppaan alussa s. 27.

Proviisorin koulutusohjelma, farmaseutti ja proviisori, Kuopio FARMASEUTTI JA PROVIISORI (3 v + 2 v)

Saatavat pisteet Valintakoe

Ylioppilastutkinnon kokeiden pisteytys

56 84 140

Valintakokeesta voi saada maksimissaan 56 pistettä. Kokeen raakapistemäärä on 40, joten lopulliset koepisteet lasketaan käyttäen kerrointa 1,4. Hakijan tulee saada pisteitä sekä aineistokokeesta että kemian kokeesta ja tullakseen valituksi hakijan on saatava kaikkien valintakokeessa vastanneiden hakijoiden valintakoepisteiden keskiarvosta vähintään 60 %. Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli/Suomi tai ruotsi toisena kielenä » Kieli » Ainereaali (kemia, biologia, fysiikka, psykologia tai terveys­ tieto) » Matematiikka

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:

Hakija voi hakea pelkästään proviisorin koulutusohjelmaan tai pelkästään farmaseutin koulutusohjelmaan. Jos hän haluaa hakea molempiin, hän voi hakea ensisijaisesti proviisorin koulutusohjelmaan ja toissijaisesti farmaseutin koulutusohjelmaan (ei kuitenkaan päinvastoin). Hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa hakea proviisorin koulutusohjelmiin samanaikaisesti eri yliopistoihin. Koe pidetään samanaikaisesti kaikissa yliopistoissa. Hakija voi tulla hyväksytyksi ainoastaan sen yliopiston koulutusohjelmaan, johon hän on hakenut. Hakukohteet otetaan huomioon hakijan esittämässä hakutoivejärjestyksessä. Vuoden 2018 valinnoissa otetaan käyttöön farmaseuteille suunnattu maisterihaku (2 v.), jossa opinto-oikeus annetaan pelkästään proviisorin tutkinnon suorittamiseen. Farmaseutiksi valmistuneet eivät voi hakea farmaseutti ja proviisori -hakukohteeseen. VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on seuraavan taulukon mukainen.


Terveystieteiden tiedekunta

FARMASEUTTI JA PROVIISORI, KUOPIO Opinto-oikeus: Farmaseutti ja proviisori Jono

Aloituspaikat 45

Ensiker- Tasapisteissä talaisia ratkaisee 32

Yhteispisteet

27

19

Valintakoe

18

13

Valintakoe

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.

Proviisorin koulutusohjelman aloituspaikkojen määrä yhteishaussa on 45. 1) Ensin valitaan 27 hakijaa ylioppilastutkinnon pisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 19 henkilöä ja sen jälkeen yhteispisteiden paremmuusjärjestyksessä 8 henkilöä. Hakijoiden saadessa saman yhteispistemäärän, järjestys määräytyy valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella. 2) Sen jälkeen valitaan 18 hakijaa valintakoepisteiden perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 13 henkilöä ja sen jälkeen valintakoepisteiden paremmuusjärjestyksessä 5 henkilöä. Ne hakijat, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilas-, IB-, EB-, tai Helsingin saksalaisen koulun Reifeprüfung -tutkintoa, valitaan pelkän valintakokeen perusteella. VALINTAKOE Hakijoiden on osallistuttava valintakokeeseen, joka järjestetään perjantaina 18.5.2018 klo 10–13. Valintakoe kestää kolme tuntia ja sisältää yhden kokeen, jossa on kaksi osaa (aineistokoe sekä kemian osa). Kumpikin pisteytetään asteikolla 0–20 pistettä. Yhteensä valintakokeesta voi saada 40 pistettä. Kokeen tehtävät ovat monivalintakysymyksiä tai väittämiä ja kemian osuudessa painotetaan laskuja ja matemaattisia tehtäviä. Valintakokeen voi suorittaa Helsingissä, Kuopiossa, Turussa, Vaasassa tai Maarianhaminassa. Hakija ilmoittaa sitovasti hakulomakkeessa millä paikkakunnalla hän suorittaa kokeen. Valintakokeeseen osallistuville ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakokeella pyritään mittaamaan sellaisia valmiuksia, joita farmasian alalla ja opiskelussa tarvitaan. Aineistokokeen kysymykset perustuvat kokeessa jaet-

tavaan terveystieteisiin perustuvaan materiaaliin. Kemian osion asiat kuuluvat jo lukion oppimäärään ja tämän alueen kysymykset testaavat hakijan valmiutta opiskella luonnontieteisiin perustuvaa farmasiaa. Valintakokeen kemian kysymysten aiheina ovat seuraavat teemat ja niihin liittyvät laskut:

ainemäärä, reaktioyhtälöt ja stökiömetria kemiallinen tasapaino sovellutuksineen kemialliset sidokset funktionaaliset (toiminnalliset) ryhmät ja niiden reaktiot orgaanisen kemian perusteet happo-emäskäsite ja pH liukoisuus ja liuosten valmistus Aika: 18.5.2018 klo 10–13. Valintakokeeseen osallistuvat ilmoittautuvat perjantaina 18.5.2018 klo 8.15-9.30 Canthia-rakennuksen 2. kerroksen aulassa (Yliopistonranta 1C, B-ovi). Hakijat jaetaan koesaleihin ilmoittautumisen yhteydessä. Paikka: Kuopion kampus, Canthia-rakennus Ks. Helsingin, Turun, Vaasan ja Maarianhaminan tiedot kohdasta ”Lisätietoja”. Osoite: Yliopistonranta 1C, Kuopio Valintakoemateriaali: Valintakoe perustuu seuraaviin materiaaleihin: Aineistokokeen kysymykset perustuvat kokeessa jaettavaan terveystieteisiin perustuvaan materi- aaliin. Valintakokeen kemian kysymykset perustuvat lukion opetussuunnitelman (Lukion opetus suunnitelman perusteet 2003, Opetushallituksen määräys 33/011/2003) mukaisiin kemian pakollis- ten ja syventävien kurssien (1-5) oppimääriin. Lisätietoja: Valintakokeeseen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä sekä ilmoittautuessaan että vastauspaperia jättäessään. Valintakokeeseen osallistuvalla tulee olla mukanaan passi, ajokortti tai valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet (sisältäen lyijykynän ja pyyhekumin) ja laskin. Hakijan on valintakokeessa merkittävä vastauspaperiinsa täydellinen henkilötunnuksensa (syntymäaika ja tun-

139


UEF// Terveystieteiden tiedekunta

140

nusosa). Valintakokeessa sallitaan vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja). Lisätietoa sekä esimerkkejä valintakokeessa sallituista nelilaskimista yhteisvalinnan verkkosivuilla www. laaketieteelliset.fi. Muita laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Valintakokeessa ei saa olla sähköisiä viestintälaitteita, älykelloja eikä eväitä lukuun ottamatta juomapulloa, jossa ei ole etikettiä. Koesalissa kynäkotelot, käsilaukut, reput ja kännykät (suljettuina) jätetään salin seinustoille. Helsingissä, Turussa, Vaasassa tai Maarianhaminassa valintakokeeseen osallistuvat: Helsingissä valintakokeeseen osallistuvat: Valintakoe järjestetään yliopiston tiloissa. Salijako on nähtävissä Helsingin yliopiston hakijapalveluiden verkkosivuilla osoitteessa helsinki.fi/fi/opiskelu/valintakokeiden-paikat ennen valintakoetta (tarkempi aika päivitetään sivuille kevään 2018 aikana). Tutustu salijakoon etukäteen. Helsingissä, Turussa, Vaasassa ja Maarianhaminassa ei ole valintakoepäivinä erillistä ilmoittautumista, vaan hakijoiden tulee saapua koesalin aulaan hyvissä ajoin, viimeistään puoli tuntia ennen kokeen alkamista. Aulasta hakijat ohjataan siirtymään saleihin. Turun, Vaasan ja Maarianhaminan valintakoesalit: Turku: Åbo Akademi, auditorio Alpha, Beta ja Gamma, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5; Vaasa: Akademisalen, Academill, Strandgatan 2; Maarianhamina: Högskolan på Åland, Neptunigatan 17. PISTEYTYS

Ylioppilastutkintotodistus Yhteispistemäärä

» Äidinkieli/Suomi tai ruotsi toisena kielenä » Kieli » Ainereaali (kemia, biologia, fysiikka, psykologia tai terveys­ tieto) » Matematiikka

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan: Ylioppilastutkinnon kokeiden pisteytys Kokeet

C

B

A

A

» Äidinkieli » Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet » Ainereaali (kemia)

21 18 15 12

L

E

M

9

6

B

» Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet » Ainereaali (biologia, fysiikka, psykologia tai terveystieto)

16 13 10

4

1

7

Kansainvälisten ylioppilastutkintotodistusten pisteytys on esitetty oppaan alkuosassa (s. 27).

Maisterihaku, Proviisorin koulutusohjelma, proviisori, Kuopio PROVIISORI (2 v) VALINTAMENETTELY

Saatavat pisteet Valintakoe

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta:

56 84 140

Valintakokeesta voi saada maksimissaan 56 pistettä. Kokeen raakapistemäärä on 40, joten lopulliset koepisteet lasketaan käyttäen kerrointa 1,4. Hakijan tulee saada pisteitä sekä aineistokokeesta että kemian kokeesta ja tullakseen valituksi hakijan on saatava kaikkien valintakokeessa vastanneiden hakijoiden valintakoepisteiden keskiarvosta vähintään 60 %.

Valitaan kymmenen (10) opiskelijaa. Hakijat valitaan valintakokeen pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli useilla hakijoilla on sama pistemäärä, määräytyy järjestys kirjallisista tehtävistä saadun pistemäärän mukaan. Varasijalle valitaan valintakoepistemäärän perusteella 10 hakijaa. HAKUKELPOISUUSVAATIMUKSET Hakukelpoisia ovat ainoastaan farmaseutin tutkinnon (180 op) ennen 7.6.2018 suorittaneet. Mikäli farmaseutin tutkintoa ei ole suoritettu, hakijan tulee hakea yh-


Terveystieteiden tiedekunta

teishaussa 5-vuotiseen proviisorin koulutukseen (Proviisorin koulutusohjelma, farmaseutti ja proviisori 3 v + 2 v). Farmaseutiksi valmistuneet hakijat voivat osallistua ainoastaan tähän uuteen maisterihakuun. VALINTAKOE Aika: 18.5. 2018 klo 10.00–13.00. Paikka: Valintakokeeseen osallistuvat ilmoittautuvat perjantaina 18.5.2018 klo 8.15–9.30 Canthia-rakennuksen 2. kerroksen aulassa (Yliopistonranta 1C, B-ovi). Hakijat jaetaan koesaleihin ilmoittautumisen yhteydessä. Valintakoemateriaali: Valintakokeessa vastataan farmaseutin tutkinnon sekä Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen sivuilla julkaistavan materiaalin pohjalta laadittuihin tehtäviin. Tieto valintakoemateriaalista on saatavilla 18.4.2018 alkaen osoitteessa uef.fi/farmasia/valintakoeaineistot. Lisäksi kokeessa on mahdollista jakaa lisämateriaalia. Materiaaleista ainakin osa on englanninkielisiä. Valintakoe koostuu monivalintatehtävistä ja kirjallisista tehtävistä. Tehtävät voivat kattaa ennakkoon julkaistun materiaalin sekä kokeessa jaetun lisämateriaalin. Lisätietoja: Valintakoe on pakollinen ja siihen tulee saapua ilman erillistä kutsua.

Valintakokeeseen osallistuvalla tulee olla mukanaan passi, ajokortti tai valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet (sisältäen lyijykynän ja pyyhekumin). Hakijan on valintakokeessa merkittävä vastauspaperiinsa täydellinen henkilötunnuksensa (syntymäaika ja tunnusosa). Valintakokeessa sallitaan vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja). Lisätietoa sekä esimerkkejä valintakokeessa sallituista nelilaskimista yhteisvalinnan verkkosivuilla www.laaketieteelliset.fi. Muita laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Ensin kaikilta valintakokeessa olleilta hakijoilta arvostellaan monivalintatehtävät. Sen jälkeen vähintään 30:n monivalintatehtävistä eniten pisteitä saaneen hakijan kirjalliset tehtävät arvostellaan. HAKEMUKSEN LIITTEET Hakemukseen on liitettävä farmaseutin tutkintotodistuskopiot ja opintosuoritusrekisteriotteet suoritetusta farmaseutin tutkinnosta. Hakulomaketta täydentävien liitteiden tulee olla perillä viimeistään 13.4.2018 klo 15.00. Liitteet on toimitettava skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen liitteet@teamplace.uef.fi. 13.4. jälkeen valmistuvien osalta liitteet tulee toimittaa viimeistään 7.6.2018 klo 15.00.

141


UEF// Terveystieteiden tiedekunta

142

Hammaslääketiede KOULUTUS JA HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Hammaslääketiede, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)

HAKUKOHDE

Hammaslääketiede, Kuopio, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos / hammaslääketieteen koulutusohjelma puh. 029 44 54922, 046 920 2107 s-posti: hammas.haku@uef.fi www.uef.fi/hammas/hae-hampaalle www.uef.fi/laake/hakijalle www.haeyliopistoon.fi www.laaketieteelliset.fi Opintopolku.fi

Hammaslääketiede, Kuopio HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATTI (5,5 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. HAMMASLÄÄKETIEDE, KUOPIO Opinto-oikeus: Hammaslääketieteen lisensiaatti Jono

Aloituspaikat 40

Ensiker- Tasapisteissä ratkaisee talaisia 26

1. Yhteispisteet*

24

16

1. Valintakoepistemäärä 2. Tehtävän nro 1 kokonaispistemäärä 3. Tehtävän nro 2 pistemäärä

2. Valintakoe

16

10

1. Tehtävän nro 1 kokonaispistemäärä 2. Tehtävän nro 2 pistemäärä 3. Todistuspistemäärä

*Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien pisteiden ja valintakokeesta saatavien lopullisten pisteiden yhteismäärä.

Vuoden 2018 opiskelijavalinnassa siirrytään lääketieteen alalla yhteisvalintaan siten, että lääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa ja hammaslääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa. Eläinlääketiede on mukana valintayhteistyössä. Hakija voi hakea vain joko lääketieteen hakukohteisiin tai hammaslääketieteen hakukohteisiin tai eläinlääketieteen hakukohteeseen. Hammaslääketieteen yhteisvalinnan hakukohteet ovat seuraavat: Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta • Päähaku, hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi), hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v) • Huvudansökan, utbildningsprogrammet i odontologi (undervisning på svenska), odontologie licentiat (5,5 år) Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta • Hammaslääketiede, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v) Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta • Hammaslääketiede, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v) Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta • Hammaslääketiede, Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)


Terveystieteiden tiedekunta

Hammaslääketieteen aloituspaikkojen määrä yhteishaussa on 40. Hammaslääketieteen uusien opiskelijoiden valinta tehdään yhteispistejonossa sekä valintakoejonossa. Hakijan ei tarvitse ilmoittaa, hakeeko hän yhteispistejonossa tai valintakoejonossa. Hakija otetaan huomioon oman hakukohteensa kummankin jonon valinnassa, mikäli se hakijan koulutustausta huomioon ottaen on mahdollista. Vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot suorittaneet ei-ylioppilaat ja ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat huomioidaan valintakoejonossa. 1) Ensin valitaan 24 hakijaa ylioppilastutkinnon pisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 16 henkilöä ja sen jälkeen yhteispisteiden paremmuusjärjestyksessä 8 henkilöä. Mikäli usealla hakijalla on hammaslääketieteen valinnassa yhteispistejonossa sama todistuspisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä, niin tasapistetilanteessa järjestyksen ratkaisee valintakoepisteiden määrä. Mikäli tämäkin on sama, ratkaisee järjestyksen valintakokeen tehtävän yksi (1) kokonaispistemäärä. Mikäli nämäkin ovat samat, ratkaisee tehtävän 2 pistemäärä. Mikäli nämäkin ovat samat, hyväksytään kaikki tämän saman pistemäärän saaneet hakijat. Mikäli aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiössä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät yhteispistekiintiössä muille hakijoille. 2) Sen jälkeen valitaan 16 hakijaa valintakoepisteiden perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 10 henkilöä ja sen jälkeen valintakoepisteiden paremmuusjärjestyksessä 6 henkilöä. Mikäli usealla hakijalla on hammaslääketieteen valinnassa valintakoejonossa sama valintakoepistemäärä, niin tasapistetilanteessa järjestyksen valintakokeen tehtävän 1 kokonaispistemäärä. Mikäli tämäkin on sama, ratkaisee järjestyksen tehtävän 2 pistemäärä. Mikäli nämäkin ovat samat, järjestyksen ratkaisee todistuspisteiden yhteismäärä. Mikäli aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiössä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät valintakoekiintiössä muille hakijoille Tasapistesääntöjä noudatetaan myös mahdollisissa oikaisupyyntöihin liittyvissä tilanteissa. Lääketieteellisten alojen hakukohteissa varasijojen

määrä on rajattu 10 varasijaan valintatapajonoittain. KIELITAITO Hakijan on ilmoitettava, tekeekö hän valintakokeen suomeksi vai ruotsiksi. Hakijan on valintakokeen kieltä valitessaan otettava huomioon kielitaitovaatimukset. Haettaessa hammaslääketieteen suomenkieliselle tai/ja ruotsinkieliselle opintolinjalle hakijan tulee osoittaa kyseisen opintolinjan vaatimusten mukainen kielitaito. Hakijalta vaaditaan joko opiskelutasoista tai erinomaista kielitaitoa sen mukaan, kummalla kielellä (suomi vai ruotsi) hakija tekee valintakokeen. Hakijan tulee jo hakuvaiheessa ilmoittaa sitovasti se kieli, jolla hän tulee valintakokeen tekemään. Jos hakija hakee sekä suomen- että ruotsinkieliselle linjalle, hänen tulee osoittaa opiskelutasoinen kielitaito siinä kielessä, jolla hän tekee kokeen ja erinomainen kielitaito toisessa vaaditussa kielessä. Mikäli hakijalta edellytetään kielitaidon osoittamista, on hakijan toimitettava todenne kielitaidon osoittamiseksi hakuaikana tai viimeistään 13.4.2018 klo 15.00 siihen hammaslääketieteen alan yliopistoon, jonka hakija on asettanut ylimmäksi hakutoiveekseen. Haettaessa Helsingin yliopiston ruotsinkieliselle linjalle, tulee kielitaidon todenne toimittaa Helsingin yliopistoon. Suomenkieliseen koulutusohjelmaan/suomenkieliselle opintolinjalle hakevan kielitaitovaatimukset Opiskelutasoista suomen kielen taitoa vaaditaan sellaiselta hakijalta, joka hakee suomenkieliseen koulutusohjelmaan/suomenkieliselle opintolinjalle ja tekee valintakokeen kyseisenä hakuvuonna suomeksi. Kun suomenkielisen koulutusohjelman/linjan hakija tekee valintakokeen suomeksi, häneltä vaaditaan opiskelutasoista suomen kielen taitoa, jonka hakija voi osoittaa tekemällä valintakokeen kyseisenä hakuvuonna suomeksi. Kun suomenkielisen koulutusohjelman/linjan hakija tekee valintakokeen ruotsiksi, häneltä vaaditaan erinomaista suomen kielen taitoa, jonka voi osoittaa jollakin seuraavista tavoista: 1. Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto suomeksi. 2. Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä

143


UEF// Terveystieteiden tiedekunta

144

opiskellusta suomen kielestä. 3. Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur TAI suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur. 4. Reifeprüfung/Abiturprüfung-tutkinnossa suomi kirjallisesti arvosanalla 8 TAI suomi suullisesti vähintään arvosanalla 10. 5. IB-tutkinnossa suomi A1-kielenä arvosanalla 5 TAI suomi A2-kielenä vähintään arvosanalla 6 TAI suomi A-kielenä (literature/language and literatuare/language and performance) arvosanalla 5 TAI B-kielenä arvosanalla 6 6. EB-tutkinnossa suomi LI-kielenä arvosanalla 7. 7. Korkeakoulututkinto suomeksi. 8. Korkeakoulututkinto pääaineena suomen kieli (tai vastaava). 9. Suomen kielen kielitaitokoe (hyväksyttävät kokeet ja niistä vaadittavat pistemäärät tai arvosanat): • Suomalaisen yliopiston kielikeskuksen tai kielipalveluiden koe: keskiarvona taitotaso 6 • yleinen kielitutkinto: taitotaso 6 kaikista osa-alueista • valtionhallinnon kielikoe: taitotaso erinomainen suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa. Ruotsinkieliselle opintolinjalle hakevan kielitaitovaatimukset Helsingin yliopiston ruotsinkielisen opintolinjalle hakevien tulee tarkistaa kielitaitovaatimukset ja ohjeet kielitaidon osoittamisesta Helsingin yliopiston verkkosivulta tai lääketieteen yhteisvalinnan verkkosivulta www. laaketieteelliset.fi. VALINTAKOE Aika: Keskiviikko 16.5.2018. Koe alkaa klo 9:00 ja päättyy klo 14 Valintakokeeseen ilmoittautuminen klo 7:00 – 8:30 Medistudia-rakennuksen aulassa. Hakijat jaetaan koesaleihin ilmoittautumisen yhteydessä. Paikka: Medistudia-rakennuksen aula Osoite: Yliopistonranta 1A, Kuopio Valintakoemateriaali:

Suomenkieliseen valintakokeeseen vastaaville: Lääketieteen alan valintakoe vuoden 2018 opiskelijavalinnassa perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003) sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon. Lukion opetussuunnitelmat on luettavissa osoitteessa www.oph.fi/download/47345_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 129-135 Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1-8), opetussuunnitelman sivut 143-149 Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 151-155 Ruotsinkieliseen valintakokeeseen vastaaville: Det medicinska urvalsprovet för antagningen av studerande 2018 baserar sig på de obligatoriska och fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, Utbildningsstyrelsens föreskrift 33/011/2003) samt på material som delas ut vid urvalsprovet. Gymnasiets läroplan kan läsas på adressen: www02.oph.fi/svenska/ops/gymnasiet/gymnlpg.pdf Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1-5), s. 131-137 i läroplanen Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1-8), s. 145-151 i läroplanen Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1-5), s. 153-157 i läroplanen Hakijan tulee ilmoittaa sähköisellä hakulomakkeella (opintopolku.fi) sitovasti hakuajan päättymiseen 28.3.2018 klo 15.00 mennessä, haluaako hän valintakokeessa koekysymykset suomen vai ruotsin kielellä. Koekysymykset voi saada joko suomenkielisinä, jolloin on vastattava suomeksi (suomenkielinen valintakoemateriaali) tai ruotsinkielisinä, jolloin on vastattava ruotsiksi (ruotsinkielinen valintakoemateriaali). Koekysymykset ja tehtävämonisteen voi saada vain yhdellä kielellä. Lisätietoja: Hakijan tulee osallistua valintakokeeseen yliopistossa, jonka hän on asettanut ylimmäksi hakukohteeksi hammaslääketieteen yhteisva-


Terveystieteiden tiedekunta

linnassa. Valintakokeeseen ei voi osallistua muiden lääketieteellisten koulutusyksiköiden valintakokeiden yhteydessä. Muualla tehtyä koetta ei arvioida. Tullakseen huomioiduksi valinnassa tulee hakijoiden osallistua valintakokeeseen. Valintakokeisiin ei lähetetä erikseen kutsua. Valintakokeisiin voivat osallistua vain ne hakijat, jotka ovat tallentaneet sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä. Kaikille hakijoille pakollinen, viisi tuntia kestävä valintakoe sisältää integroituja tehtäviä, jotka perustuvat valintakoemateriaaliin ja kokeessa jaettavaan tehtävämonisteeseen. Tullakseen huomioiduksi valinnassa täytyy valintakoe suorittaa hyväksytysti. Valintakoetehtävistä saatavat raakapisteet lasketaan yhteen ja muunnetaan valintakoepisteiksi välille 0–72. Skaalatut valintakoepisteet ilmoitetaan kolmen desimaalin tarkkuudella. Korkeimmaksi valintakoepistemääräksi (72) tulee se raakapistemäärä, jonka 1 % kaikkien saman alan yhteisvalintaan kuuluvien yliopistojen valintakokeeseen parhaiten vastanneista on saavuttanut. Hyväksyttävissä olevan on saatava vähintään 50% tästä pistemäärästä. Valintakokeessa havaittu vilppi tai koeajan ylitys johtaa valintakokeen hylkäykseen. Valintakokeiden erityisjärjestelyt: Vamman tai sairauden vuoksi erityisjärjestelyjä tarvitsevan hakijan tulee jättää hakemus erityisjärjestelyistä 28.3.2018 klo 15.00 mennessä. Lääketieteellisten alojen yhteisvalintaa koskeva hakemus erityisjärjestelyihin toimitetaan siihen lääketieteellisten alojen yliopistoon, minkä hakija on asettanut ylimmäksi hakutoiveeksi eli missä hakija tekee valintakokeen. Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan ainoastaan käytännön järjestelyitä valintakoetilanteessa esim. liikuntaesteiden poistamista, laajempaa kirjoitustilaa tai apuvälineiden käyttämistä. Hakemukseen tulee liittää erityisjärjestelyhakemukseen syynä olevan vamman/sairauden/haitan alaa vastaavan erikoislääkärin lausunto, josta ilmenee vamman tai sairauden laatu sekä sen vaikutus valintakoetilanteessa. Kukin tapaus harkitaan erikseen. Vaikean tai keskivaikean lukihäiriön vuoksi lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen hakevan tulee jättää hakemus 28.3.2018 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin tai puheterapeutin lausunto. Hakija voi esittää

hakemuksensa liitteeksi lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen. Lisäaikaa anovien asiantuntijalausunnot voivat olla korkeintaan viisi vuotta vanhoja. Kukin tapaus harkitaan erikseen. Lisäaikaa voi saada enintään 30 minuuttia. Arviointi: Valintakokeen jälkeen julkaistaan Hyvän vastauksen piirteet, joka on yleinen kuvaus kunkin koetehtävän osalta arvioinnin perusteena olevista keskeisistä asiasisällöistä. Yksittäisiä vastauksessa vaadittavia mainintoja tai niiden pistearvoa ei voi päätellä tämän pohjalta. Yksityiskohtaisesti pisteytettyä “mallivastausta“ ei laadita, koska asiasisällön esittämisessä voi tehtävästä riippuen olla yksilöllisiä vastaustapoja. Myös vastauksen johdonmukaisuus ja selkeys vaikuttavat pisteytykseen. Valintakoemateriaalia laajemmat tiedot eivät oikeuta lisähyvitykseen koevastauksia arvioitaessa. Laskimet: Valintakokeessa sallitaan vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja). Muita laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Tiedekunta ei jaa kokeessa varalaskimia, joten hakija voi ottaa kokeeseen mukaan toisen, ohjeiden mukaisen varalaskimen. Lisätietoa sekä esimerkkejä valintakokeessa sallituista nelilaskimista yhteisvalinnan verkkosivuilla www. laaketieteelliset.fi. PISTEYTYS Ensisijaisuuspiste Hakijalle annetaan yksi ensisijaisuuspiste, mikäli hakija on asettanut ensimmäiseksi hakutoiveekseen hammaslääketieteen hakukohteen. Ensisijaisuuspiste annetaan vain tähän ensimmäiseksi hakutoiveeksi asetettuun hammaslääketieteen hakukohteeseen. Ensisijaisuuspiste lisätään hakijan saamiin valintakoepisteisiin pisteiden skaalauksen jälkeen. Saatavat pisteet

Maksimi

Valintakoe, muunnetut lopulliset pisteet

72

Ylioppilastutkintotodistus

36

Ensisijaisuuspiste

1

Yhteispistemäärä

109

145


UEF// Terveystieteiden tiedekunta

146

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli (suomi tai ruotsi)/korvaava koe » Vieras kieli, pitkä oppimäärä tai toinen kotimainen kieli, keskipitkä tai pitkä oppimäärä (paras näistä) » Ainereaali (biologia, fysiikka tai kemia, paras näistä) » Matematiikka (pitkä tai lyhyt oppimäärä) tai mikä tahansa ainereaalikoe pois lukien kohdassa 3 käytetty tai ennen vuotta 2006 suoritettu reaalikoe (paras näistä)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan: Arvosana

L

E

M

C

B

A

Taso A » Äidinkieli/korvaava koe » Pitkä kieli » Pitkä matematiikka » Ainereaali (kaikki)/reaali*

9

7

5

3

1

0

Taso B » Muut kokeet: > keskipitkä (kielet) > lyhyt matematiikka

6

4

2

0

0

0

*ns. vanha reaalikoe, joka kirjoitettu v. 2005 tai sitä ennen

Neljästä aineesta annetaan yhteensä enintään 36 pistettä. Korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon korotettuina. Mikäli hakija on korottanut ennen vuotta 2006 suoritetun ylioppilastutkinnon reaalikokeen arvosanaa ainereaalikokeella, otetaan korotettu arvosana huomioon ylioppilastutkinnon alkupisteytyksessä. Kansainvälinen ylioppilastutkinto Hakijalle annetaan todistuspisteitä IB- ja EB-tutkinnosta sekä Suomessa suoritetusta Reifeprüfung-tutkinnosta. Hakukeväänä IB- ja EB-tutkinnon suorittaneen lähtöpisteet lasketaan ehdollista valintapäätöstä varten ennakkoarvioista (predicted grades). Keväällä 2018 tutkintonsa suorittavan hakijan tulee toimittaa hakemuksensa liitteeksi koulun antama ennakkoarviointi. Lähtöpisteet ja valintapäätös vahvistetaan lopullisten arvosanojen valmistuttua. Mikäli hakija on suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB-, EB-, Reifeprüfungtutkinnon, hänelle annetaan alkupisteitä paremmin suoritetun tutkinnon mukaan. Kansainvälisten ylioppilastutkintojen (IB, EB, Reifeprüfung) lähtöpisteytyksessä käytetään skaalausta: hakijan ylioppilastutkinnosta saamat pisteet jaetaan ao.

tutkinnon maksimipistemäärällä ja kerrotaan hakukohteen lähtöpisteiden maksimipistemäärällä. IB-tutkinto: International baccalaureate (IB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 45. Lähtöpisteet lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 45:llä ja kertomalla saatu luku hakukohteen lähtöpisteiden maksimipistemäärällä (36). EB-tutkinto: European Baccalaureate (EB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 100. Lähtöpisteet lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 100:llä ja kertomalla saatu luku hakukohteen lähtöpisteiden maksimipistemäärällä (36). Reifeprüfung-tutkinto Helsingin saksalaisen koulun lukiossa suoritetun Reifeprüfung (Rp) -tutkinnon maksimipistemäärä on 300. Lähtöpisteet lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 100:llä ja kertomalla saatu luku hakukohteen lähtöpisteiden maksimipistemäärällä (36) Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE) suorittaneiden mahdollinen valinta tapahtuu valintakoemenestyksen perusteella, sillä hakijat eivät saa lähtöpisteitä AICE-tutkinnon todistuksestaan. Ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttanut hakija voi pyrkiä lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen tutkinto-ohjelmiin osallistumalla samaan, kaikille pakolliseen suomen- tai ruotsinkieliseen valintakokeeseen kuin Suomessa tutkintonsa suorittaneet. Mahdollinen valinta tapahtuu valintakoemenestyksen perusteella, sillä hakijat eivät saa pisteitä ylioppilastutkintotodistusta vastaavasta todistuksestaan.

LIITTEET

Mikäli hakemuksen liitteeksi pyydetään todistusjäljennöksiä ym. asiakirjoja, asiakirjojen kopiot toimitetaan siihen hammaslääketieteen alan yliopistoon, jonka hakija on asettanut ylimmäksi hakutoiveekseen. Hakukelpoisuuden erityistilanteissa hakemus toimitetaan hakijan ylimmäksi hakutoiveeksi asettamaan hammaslääketieteen alan yliopistoon.

OIKAISUMENETTELY

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää kirjallisesti oikaisua koetulokseensa 14 päivän kuluessa tu-


Terveystieteiden tiedekunta

losten ilmoittamisesta. Oikaisupyyntö toimitetaan siihen yliopistoon, jonka tulokseen haetaan oikaisua. Mahdollinen muutos valintapisteissä koskee vain sen yliopiston valinnan tulosta, jonne oikaisupyyntö on osoitettu. Oikaisupyynnössä on yksilöidysti esitettävä mihin hakija hakee oikaisua, missä kohdin on tapahtunut pistelaskuvirhe tai missä kohdin arvostelu ei ole perustunut valintakoemateriaalin tietoihin ja / tai valintakokeen tehtävämonisteessa annettuihin lisätietoihin. Hakijan on tästä syystä oleellisen tärkeää tutustua huolellisesti omaan vastaukseensa ja verrata sitä tehtävän hyvän vastauksen piirteisiin. Oikaisupyynnössä on oltava mukana ne mahdolliset liitteet, joihin oikaisupyyntöä hakeva vetoaa. Yksilöimättömiä oikaisupyyntöjä ei käsitellä.

Oikaisupyynnössä hakija ilmoittaa kirjallisesti • nimensä ja kotikuntansa • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua pyytävälle voidaan toimittaa. Oikaisupyynnössä voi ilmoittaa myös sähköpostiosoitteen mainittua tarkoitusta varten, • mitä päätöstä hän pyytää oikaistavaksi, • mitä kohtaa päätöksestä hän pyytää oikaistavaksi tai • miten päätöstä tulisi hänen mukaansa oikaista ja • millä perusteilla päätöstä tulisi oikaista hänen pyytämällään tavalla. Oikaisupyynnön jättäneen koetuloksen mahdollinen muutos ei muuta valintaa kenenkään jo hyväksytyksi tulleen vahingoksi.

147


UEF// Terveystieteiden tiedekunta

148

Hoitotiede KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Hoitotiede, hoitotyön johtaminen, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Hoitotiede, hoitotyön johtaminen, Kuopio, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Hoitotiede, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Hoitotiede, preventiivinen hoitotiede, Kuopio, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus, Kuopio, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Hoitotieteen laitos uef.fi/hoitotiede puh. 029 44 54438 haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Hoitotiede, Kuopio TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATTI JA MAISTERI (3 v + 2 v)

HOITOTIEDE, KUOPIO Opinto-oikeus: Terveystieteiden kandidaatti ja terveystieteiden maisteri Hoitotieteen yhteisvalinta

Aloituspaikat 62*

Ensikertalaisia

Tasapisteissä ratkaisee

Hoitotiede, hoitotyön johtaminen, Kuopio » valintakoejono » aikaisempien opintojen (avoimen yliopiston opinnot) perusteella valittavien jono

20 6

-

Artikkeli

Hoitotiede, preventiivinen hoitotiede, Kuopio » valintakoejono » aikaisempien opintojen (avoimen yliopiston opinnot) perusteella valittavien jono

15 2

-

15 4

-

VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on seuraavan taulukon mukainen.

Hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus, Kuopio » valintakoejono » aikaisempien opintojen (avoimen yliopiston opinnot) perusteella valittavien jono *Loput varasijalla


Terveystieteiden tiedekunta

Hoitotieteen aloituspaikkojen määrä yhteishaussa on 62. Hakukohteessa ei ole ensimmäistä paikkaansa hakevien kiintiöitä, koska hakijoilta vaaditaan jo hakuvaiheessa alan soveltuva tutkinto. Valintakoejonoissa valitaan hoitotieteeseen 50 opiskelijaa: hoitotyön johtamiseen 20, preventiiviseen hoitotieteeseen 15 ja terveystieteiden opettajankoulutukseen 15 opiskelijaa. Avoimen yliopiston opintojen perusteella valittavien jonoissa valitaan hoitotyön johtamiseen 6, preventiiviseen hoitotieteeseen 2 ja terveystieteiden opettajankoulutukseen 4 opiskelijaa. Mikäli aikaisempien opintojen perusteella ei saada riittävää määrää opiskelijoita valituksi, voidaan valintakokeella sisään otettavien opiskelijoiden määrää lisätä. Hakijoiden hakukelpoisuusvaatimuksena molemmissa valintajonoissa (valintakoe ja aikaisemmat opinnot) on suoritettu soveltuva terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti), väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinto tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinto). Ks. hakemuksen liitteet ja niiden toimittaminen oppaan alkuosasta. 1) Valintakoejonoissa valinta tapahtuu valintakokeen perusteella. Valintakokeesta voi saada enintään 20 pistettä. Kunkin hakukohteen alin hyväksymispisteraja on vähintään 70 % pisteiden keskiarvosta. Tasapisteissä valinta tehdään artikkelia koskevista kysymyksistä saadun tuloksen perusteella. 2) Hoitotieteen koulutukseen voi hakeutua opiskelijaksi suorittamaan terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa myös aikaisempien avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tällöin valituksi tulemisen edellytyksenä hakukelpoisuusvaatimuksen lisäksi on, että hakija on suorittanut hoitotieteen perus- ja aineopinnot ja haettavan suuntautumisvaihtoehdon kannalta relevantin toisen tieteenalan perusopinnot kokonaisuudessaan. Lisäksi vaaditaan muita yliopistotason opintoja niin, että opintojen yhteenlaskettu laajuus on vähintään 100 opintopistettä. Suoritetut perusja aineopinnot eivät saa olla 10 vuotta vanhempia eivätkä yksittäiset opintojaksot viittä vuotta (5)

vanhempia. Eri koulutussuuntauksiin hakijoille katsotaan eduksi toisen tieteenalan perusopinnoissa seuraavien lähitieteiden perusopinnot: Hoitotyön johtaminen: Terveyshallintotiede Työ- ja organisaatiopsykologia Työ- ja virkamiesoikeus Kauppatieteet Preventiivinen hoitotiede: Terveyden edistäminen ja terveystieto Kansanterveystiede Terveyshallintotiede Terveystieteiden opettajankoulutus: Kasvatus/aikuiskasvatustiede Terveyden edistäminen ja terveystieto Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta ensisijaisesti opintopistemäärän ja toissijaisesti pääaineen opintomenestyksen perusteella. Tämänkin jälkeen tasapisteissä olevat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen haettavan koulutusalan kannalta olennaisten muiden yliopisto-opintojen perusteella. Hoitotieteen aineopintojen ja toisen tieteenalan perusopintojen suorittamisesta on oltava todistus. Ellei todistusta ole annettu, on opintorekisteristä ilmettävä kokonaisuuden koostaminen ja vastuuopettajan hyväksyminen kokonaisuuden suorittamisesta. Opintorekisteriote opinnoista ei pelkästään riitä. Aiempaa yliopistollista tutkintoa tai sen osia ei voida hyödyntää pistelaskussa tässä haussa. Valinta perustuu hakemukseen ja siinä oleviin näyttöihin. Aikaisempien opintojen perusteella hakevat eivät osallistu valintakokeeseen. Mikäli hakija kuitenkin haluaa tulla huomioiduksi myös valintakoevalinnassa, tulee hänen ilmoittaa kokeeseen osallistumisesta hakuvaiheessa hakulomakkeella sekä osallistua pakolliseen valintakokeeseen (ks. valintakoetta koskevat tiedot yllä). VALINTAKOE Valintakokeeseen voi osallistua joko Kuopiossa tai Espoossa. Aika: Tiistai 15.5.2018 klo 12.00-16.00. Ilmoittautuminen kokeeseen alkaa Kuopion kampuksella klo 11.00 Canthia-rakennuksen 2. kerroksen aulas-

149


UEF// Terveystieteiden tiedekunta

150

sa ja klo 11.00 Aalto-yliopistolla valintakoetilan aulassa.

Paikka: Aalto-yliopisto, Otaniemen kampus, TUAS-talo, AS2-auditorio Osoite: Maarintie 8, Espoo

» Eriksson, Katie - Isola, Arja - Kyngäs, Helvi - Leino-Kilpi, Helena - Lindström, Unni Å - Paavilainen, Eija - Pietilä, Anna-Maija - Salanterä, Sanna - Vehviläinen-Julkunen, Katri - Åstedt-Kurki, Päivi: Hoitotiede. 6. uudistettu painos, Sanoma Pro oy, Helsinki 2016 (tai edellinen painos). » Kankkunen Päivi & Vehviläinen-Julkunen Katri: Tutkimus hoitotieteessä. 4. uudistettu painos. Sanoma Pro, Helsinki 2015 (tai edellinen painos).

Valintakoekirjat: Koetehtävät ovat essee- ja/tai monivalintatehtäviä, jotka perustuvat koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon ja seuraaviin valintakoekirjoihin:

Lisätietoja: Valintakoe on valintakoejonossa hakeville pakollinen. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä.

Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Canthia (CA101) Osoite: Yliopistonranta 1 A, Kuopio


Terveystieteiden tiedekunta

Lääketiede KOULUTUS JA HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti (6 v)

HAKUKOHDE

Lääketiede, Kuopio, lääketieteen lisensiaatti (6 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos / lääketieteen koulutusohjelma puh. 029 44 54606, 046 920 2107 s-posti: laake.haku@uef.fi www.uef.fi/laake/hakijalle haeyliopistoon.fi www.haeyliopistoon.fi www.laaketieteelliset.fi Opintopolku.fi

Lääketiede, Kuopio LÄÄKETIETEEN LISENSIAATTI (6 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. LÄÄKETIEDE, KUOPIO Opinto-oikeus: Lääketieteen lisensiaatti Jono

Aloituspaikat 155

Ensiker- Tasapisteissä ratkaisee talaisia 101

1. Yhteispisteet*

93

61

1. Valintakoepistemäärä 2. Tehtävän nro 1 kokonaispistemäärä 3. Tehtävän nro 2 pistemäärä

2. Valintakoe

62

40

1. Tehtävän nro 1 kokonaispistemäärä 2. Tehtävän nro 2 pistemäärä 3. Todistuspistemäärä

*Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien pisteiden ja valintakokeesta saatavien lopullisten pisteiden yhteismäärä.

Vuoden 2018 opiskelijavalinnassa siirrytään lääketieteen alalla yhteisvalintaan siten, että lääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa ja hammaslääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa. Eläinlääketiede on mukana valintayhteistyössä. Hakija voi hakea vain joko lääketieteen hakukohteisiin tai hammaslääketieteen hakukohteisiin tai eläinlääketieteen hakukohteeseen. Lääketieteen yhteisvalinnan hakukohteet ovat seuraavat: Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta • Päähaku, lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi), lääketieteen lisensiaatti (6 v) • Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska), medicine licentiat (6 år) Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta • Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti (6 v) Tampereen yliopiston lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta • Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma, lääketieteen lisensiaatti (6 v) Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta • Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti (6 v) Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta • Lääketiede, Lääketieteen tutkinto-ohjelma, lääketieteen lisensiaatti (6 v)

151


UEF// Terveystieteiden tiedekunta

152

Lääketieteen aloituspaikkojen määrä yhteishaussa on 155. Lääketieteen uusien opiskelijoiden valinta tehdään yhteispistejonossa sekä valintakoejonossa. Hakijan ei tarvitse ilmoittaa, hakeeko hän yhteispistejonossa tai valintakoejonossa. Hakija otetaan huomioon oman hakukohteensa kummankin jonon valinnassa, mikäli se hakijan koulutustausta huomioon ottaen on mahdollista. Vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot suorittaneet ei-ylioppilaat ja ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat huomioidaan valintakoejonossa. 1) Ensin valitaan 93 hakijaa ylioppilastutkinnon pisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 61 henkilöä ja sen jälkeen yhteispisteiden paremmuusjärjestyksessä 32 henkilöä. Mikäli usealla hakijalla on lääketieteen valinnassa yhteispistejonossa sama todistuspisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä, niin tasapistetilanteessa järjestyksen ratkaisee valintakoepisteiden määrä. Mikäli tämäkin on sama, ratkaisee järjestyksen valintakokeen tehtävän yksi (1) kokonaispistemäärä. Mikäli nämäkin ovat samat, ratkaisee tehtävän 2 pistemäärä. Mikäli nämäkin ovat samat, hyväksytään kaikki tämän saman pistemäärän saaneet hakijat. Mikäli aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiössä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät yhteispistekiintiössä muille hakijoille. 2) Sen jälkeen valitaan 62 hakijaa valintakoepisteiden perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 40 henkilöä ja sen jälkeen valintakoepisteiden paremmuusjärjestyksessä 22 henkilöä. Mikäli usealla hakijalla on lääketieteen valinnassa valintakoejonossa sama valintakoepistemäärä, niin tasapistetilanteessa järjestyksen valintakokeen tehtävän 1 kokonaispistemäärä. Mikäli tämäkin on sama, ratkaisee järjestyksen tehtävän 2 pistemäärä. Mikäli nämäkin ovat samat, järjestyksen ratkaisee todistuspisteiden yhteismäärä. Mikäli aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiössä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät valintakoekiintiössä muille hakijoille Tasapistesääntöjä noudatetaan myös mahdollisissa oikaisupyyntöihin liittyvissä tilanteissa. Lääketieteellisten alojen hakukohteissa varasijojen määrä on rajattu 10 varasijaan valintatapajonoittain.

KIELITAITO Hakijan on ilmoitettava, tekeekö hän valintakokeen suomeksi vai ruotsiksi. Hakijan on valintakokeen kieltä valitessaan otettava huomioon kielitaitovaatimukset. Haettaessa lääketieteen suomenkieliselle tai/ja ruotsinkieliselle opintolinjalle hakijan tulee osoittaa kyseisen opintolinjan vaatimusten mukainen kielitaito. Hakijalta vaaditaan joko opiskelutasoista tai erinomaista kielitaitoa sen mukaan, kummalla kielellä (suomi vai ruotsi) hakija tekee valintakokeen. Hakijan tulee jo hakuvaiheessa ilmoittaa sitovasti se kieli, jolla hän tulee valintakokeen tekemään. Jos hakija hakee sekä suomen- että ruotsinkieliselle linjalle, hänen tulee osoittaa opiskelutasoinen kielitaito siinä kielessä, jolla hän tekee kokeen ja erinomainen kielitaito toisessa vaaditussa kielessä. Mikäli hakijalta edellytetään kielitaidon osoittamista, on hakijan toimitettava todenne kielitaidon osoittamiseksi hakuaikana tai viimeistään 13.4.2018 klo 15.00 siihen lääketieteen alan yliopistoon, jonka hakija on asettanut ylimmäksi hakutoiveekseen. Haettaessa Helsingin yliopiston ruotsinkieliselle linjalle, tulee kielitaidon todenne toimittaa Helsingin yliopistoon. Suomenkieliseen koulutusohjelmaan/suomenkieliselle opintolinjalle hakevan kielitaitovaatimukset Opiskelutasoista suomen kielen taitoa vaaditaan sellaiselta hakijalta, joka hakee suomenkieliseen koulutusohjelmaan/suomenkieliselle opintolinjalle ja tekee valintakokeen kyseisenä hakuvuonna suomeksi. Kun suomenkielisen koulutusohjelman/linjan hakija tekee valintakokeen suomeksi, häneltä vaaditaan opiskelutasoista suomen kielen taitoa, jonka hakija voi osoittaa tekemällä valintakokeen kyseisenä hakuvuonna suomeksi. Kun suomenkielisen koulutusohjelman/linjan hakija tekee valintakokeen ruotsiksi, häneltä vaaditaan erinomaista suomen kielen taitoa, jonka voi osoittaa jollakin seuraavista tavoista: 1. Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto suomeksi. 2. Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä.


Terveystieteiden tiedekunta

3. Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur TAI suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur. 4. Reifeprüfung/Abiturprüfung-tutkinnossa suomi kirjallisesti arvosanalla 8 TAI suomi suullisesti vähintään arvosanalla 10. 5. IB-tutkinnossa suomi A1-kielenä arvosanalla 5 TAI suomi A2-kielenä vähintään arvosanalla 6 TAI suomi A-kielenä (literature/language and literatuare/language and performance) arvosanalla 5 TAI B-kielenä arvosanalla 6 6. EB-tutkinnossa suomi LI-kielenä arvosanalla 7. 7. Korkeakoulututkinto suomeksi. 8. Korkeakoulututkinto pääaineena suomen kieli (tai vastaava). 9. Suomen kielen kielitaitokoe (hyväksyttävät kokeet ja niistä vaadittavat pistemäärät tai arvosanat): • Suomalaisen yliopiston kielikeskuksen tai kielipalveluiden koe: keskiarvona taitotaso 6 • yleinen kielitutkinto: taitotaso 6 kaikista osa-alueista • valtionhallinnon kielikoe: taitotaso erinomainen suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa. Ruotsinkieliselle opintolinjalle hakevan kielitaitovaatimukset Helsingin yliopiston ruotsinkielisen opintolinjalle hakevien tulee tarkistaa kielitaitovaatimukset ja ohjeet kielitaidon osoittamisesta Helsingin yliopiston verkkosivulta tai lääketieteen yhteisvalinnan verkkosivulta www. laaketieteelliset.fi. VALINTAKOE Aika: Keskiviikko 16.5.2018. Koe alkaa klo 9:00 ja päättyy klo 14 Valintakokeeseen ilmoittautuminen klo 7:00 – 8:30 Medistudia-rakennuksen aulassa. Hakijat jaetaan koesaleihin ilmoittautumisen yhteydessä. Paikka: Medistudia-rakennuksen aula Osoite: Yliopistonranta 1E, Kuopio Valintakoemateriaali: Suomenkieliseen valintakokeeseen vastaaville:

Lääketieteen alan valintakoe vuoden 2018 opiskelijavalinnassa perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003) sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon. Lukion opetussuunnitelmat on luettavissa osoitteessa www.oph.fi/download/47345_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 129-135 Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1-8), opetussuunnitelman sivut 143-149 Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 151-155 Ruotsinkieliseen valintakokeeseen vastaaville: Det medicinska urvalsprovet för antagningen av studerande 2018 baserar sig på de obligatoriska och fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, Utbildningsstyrelsens föreskrift 33/011/2003) samt på material som delas ut vid urvalsprovet. Gymnasiets läroplan kan läsas på adressen: www02.oph.fi/svenska/ops/gymnasiet/gymnlpg.pdf Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1-5), s. 131-137 i läroplanen Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1-8), s. 145-151 i läroplanen Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1-5), s. 153-157 i läroplanen Hakijan tulee ilmoittaa sähköisellä hakulomakkeella (opintopolku.fi) sitovasti hakuajan päättymiseen 28.3.2018 klo 15.00 mennessä, haluaako hän valintakokeessa koekysymykset suomen vai ruotsin kielellä. Koekysymykset voi saada joko suomenkielisinä, jolloin on vastattava suomeksi (suomenkielinen valintakoemateriaali) tai ruotsinkielisinä, jolloin on vastattava ruotsiksi (ruotsinkielinen valintakoemateriaali). Koekysymykset ja tehtävämonisteen voi saada vain yhdellä kielellä. Lisätietoja: Hakijan tulee osallistua valintakokeeseen yliopistossa, jonka hän on asettanut ylimmäksi hakukohteeksi lääketieteen yhteisvalinnassa. Valintakokeeseen ei voi osallistua muiden lääketieteel-

153


UEF// Terveystieteiden tiedekunta

154

listen koulutusyksiköiden valintakokeiden yhteydessä. Muualla tehtyä koetta ei arvioida. Tullakseen huomioiduksi valinnassa tulee hakijoiden osallistua valintakokeeseen. Valintakokeisiin ei lähetetä erikseen kutsua. Valintakokeisiin voivat osallistua vain ne hakijat, jotka ovat tallentaneet sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä. Kaikille hakijoille pakollinen, viisi tuntia kestävä valintakoe sisältää integroituja tehtäviä, jotka perustuvat valintakoemateriaaliin ja kokeessa jaettavaan tehtävämonisteeseen. Tullakseen huomioiduksi valinnassa täytyy valintakoe suorittaa hyväksytysti. Valintakoetehtävistä saatavat raakapisteet lasketaan yhteen ja muunnetaan valintakoepisteiksi välille 0–72. Skaalatut valintakoepisteet ilmoitetaan kolmen desimaalin tarkkuudella. Korkeimmaksi valintakoepistemääräksi (72) tulee se raakapistemäärä, jonka 1 % kaikkien saman alan yhteisvalintaan kuuluvien yliopistojen valintakokeeseen parhaiten vastanneista on saavuttanut. Hyväksyttävissä olevan on saatava vähintään 50% tästä pistemäärästä. Valintakokeessa havaittu vilppi tai koeajan ylitys johtaa valintakokeen hylkäykseen. Valintakokeiden erityisjärjestelyt: Vamman tai sairauden vuoksi erityisjärjestelyjä tarvitsevan hakijan tulee jättää hakemus erityisjärjestelyistä 28.3.2018 klo 15.00 mennessä. Lääketieteellisten alojen yhteisvalintaa koskeva hakemus erityisjärjestelyihin toimitetaan siihen lääketieteellisten alojen yliopistoon, minkä hakija on asettanut ylimmäksi hakutoiveeksi eli missä hakija tekee valintakokeen. Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan ainoastaan käytännön järjestelyitä valintakoetilanteessa esim. liikuntaesteiden poistamista, laajempaa kirjoitustilaa tai apuvälineiden käyttämistä. Hakemukseen tulee liittää erityisjärjestelyhakemukseen syynä olevan vamman/sairauden/haitan alaa vastaavan erikoislääkärin lausunto, josta ilmenee vamman tai sairauden laatu sekä sen vaikutus valintakoetilanteessa. Kukin tapaus harkitaan erikseen. Vaikean tai keskivaikean lukihäiriön vuoksi lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen hakevan tulee jättää hakemus 28.3.2018 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin tai puheterapeutin lausunto. Hakija voi esittää hakemuksensa liitteeksi lisäksi ylioppilastutkintolauta-

kunnan vastaavan päätöksen. Lisäaikaa anovien asiantuntijalausunnot voivat olla korkeintaan viisi vuotta vanhoja. Kukin tapaus harkitaan erikseen. Lisäaikaa voi saada enintään 30 minuuttia. Arviointi: Valintakokeen jälkeen julkaistaan Hyvän vastauksen piirteet, joka on yleinen kuvaus kunkin koetehtävän osalta arvioinnin perusteena olevista keskeisistä asiasisällöistä. Yksittäisiä vastauksessa vaadittavia mainintoja tai niiden pistearvoa ei voi päätellä tämän pohjalta. Yksityiskohtaisesti pisteytettyä “mallivastausta“ ei laadita, koska asiasisällön esittämisessä voi tehtävästä riippuen olla yksilöllisiä vastaustapoja. Myös vastauksen johdonmukaisuus ja selkeys vaikuttavat pisteytykseen. Valintakoemateriaalia laajemmat tiedot eivät oikeuta lisähyvitykseen koevastauksia arvioitaessa. Laskimet: Valintakokeessa sallitaan vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja). Muita laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Tiedekunta ei jaa kokeessa varalaskimia, joten hakija voi ottaa kokeeseen mukaan toisen, ohjeiden mukaisen varalaskimen. Lisätietoa sekä esimerkkejä valintakokeessa sallituista nelilaskimista yhteisvalinnan verkkosivuilla www. laaketieteelliset.fi. PISTEYTYS Ensisijaisuuspiste Hakijalle annetaan yksi ensisijaisuuspiste, mikäli hakija on asettanut ensimmäiseksi hakutoiveekseen lääketieteen hakukohteen. Ensisijaisuuspiste annetaan vain tähän ensimmäiseksi hakutoiveeksi asetettuun lääketieteen hakukohteeseen. Ensisijaisuuspiste lisätään hakijan saamiin valintakoepisteisiin pisteiden skaalauksen jälkeen. Saatavat pisteet

Maksimi

Valintakoe, muunnetut lopulliset pisteet

72

Ylioppilastutkintotodistus

36

Ensisijaisuuspiste

1

Yhteispistemäärä

109


Terveystieteiden tiedekunta

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli (suomi tai ruotsi)/korvaava koe » Vieras kieli, pitkä oppimäärä tai toinen kotimainen kieli, keskipitkä tai pitkä oppimäärä (paras näistä) » Ainereaali (biologia, fysiikka tai kemia, paras näistä) » Matematiikka (pitkä tai lyhyt oppimäärä) tai mikä tahansa ainereaalikoe pois lukien kohdassa 3 käytetty tai ennen vuotta 2006 suoritettu reaalikoe (paras näistä)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan: Arvosana

L

E

M

C

B

A

Taso A » Äidinkieli/korvaava koe » Pitkä kieli » Pitkä matematiikka » Ainereaali (kaikki)/reaali*

9

7

5

3

1

0

Taso B » Muut kokeet: > keskipitkä (kielet) > lyhyt matematiikka

6

4

2

0

0

0

*ns. vanha reaalikoe, joka kirjoitettu v. 2005 tai sitä ennen

Neljästä aineesta annetaan yhteensä enintään 36 pistettä. Korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon korotettuina. Mikäli hakija on korottanut ennen vuotta 2006 suoritetun ylioppilastutkinnon reaalikokeen arvosanaa ainereaalikokeella, otetaan korotettu arvosana huomioon ylioppilastutkinnon alkupisteytyksessä. Kansainvälinen ylioppilastutkinto Hakijalle annetaan todistuspisteitä IB- ja EB-tutkinnosta sekä Suomessa suoritetusta Reifeprüfung-tutkinnosta. Hakukeväänä IB- ja EB-tutkinnon suorittaneen lähtöpisteet lasketaan ehdollista valintapäätöstä varten ennakkoarvioista (predicted grades). Keväällä 2018 tutkintonsa suorittavan hakijan tulee toimittaa hakemuksensa liitteeksi koulun antama ennakkoarviointi. Lähtöpisteet ja valintapäätös vahvistetaan lopullisten arvosanojen valmistuttua. Mikäli hakija on suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB-, EB-, Reifeprüfungtutkinnon, hänelle annetaan alkupisteitä paremmin suoritetun tutkinnon mukaan. Kansainvälisten ylioppilastutkintojen (IB, EB, Reifeprüfung) lähtöpisteytyksessä käytetään skaalausta:

hakijan ylioppilastutkinnosta saamat pisteet jaetaan ao. tutkinnon maksimipistemäärällä ja kerrotaan hakukohteen lähtöpisteiden maksimipistemäärällä. IB-tutkinto: International Baccalaureate (IB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 45. Lähtöpisteet lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 45:llä ja kertomalla saatu luku hakukohteen lähtöpisteiden maksimipistemäärällä (36). EB-tutkinto: European Baccalaureate (EB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 100. Lähtöpisteet lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 100:llä ja kertomalla saatu luku hakukohteen lähtöpisteiden maksimipistemäärällä (36). Reifeprüfung-tutkinto Helsingin saksalaisen koulun lukiossa suoritetun Reifeprüfung (Rp) -tutkinnon maksimipistemäärä on 300. Lähtöpisteet lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 100:llä ja kertomalla saatu luku hakukohteen lähtöpisteiden maksimipistemäärällä (36) Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE) suorittaneiden mahdollinen valinta tapahtuu valintakoemenestyksen perusteella, sillä hakijat eivät saa lähtöpisteitä AICE-tutkinnon todistuksestaan. Ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttanut hakija voi pyrkiä lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen tutkinto-ohjelmiin osallistumalla samaan, kaikille pakolliseen suomen- tai ruotsinkieliseen valintakokeeseen kuin Suomessa tutkintonsa suorittaneet. Mahdollinen valinta tapahtuu valintakoemenestyksen perusteella, sillä hakijat eivät saa pisteitä ylioppilastutkintotodistusta vastaavasta todistuksestaan.

LIITTEET

Mikäli hakemuksen liitteeksi pyydetään todistusjäljennöksiä ym. asiakirjoja, asiakirjojen kopiot toimitetaan siihen lääketieteen alan yliopistoon, jonka hakija on asettanut ylimmäksi hakutoiveekseen. Hakukelpoisuuden erityistilanteissa hakemus toimitetaan hakijan ylimmäksi hakutoiveeksi asettamaan lääketieteen alan yliopistoon.

OIKAISUMENETTELY

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää kirjal-

155


UEF// Terveystieteiden tiedekunta

156

lisesti oikaisua koetulokseensa 14 päivän kuluessa tulosten ilmoittamisesta. Oikaisupyyntö toimitetaan siihen yliopistoon, jonka tulokseen haetaan oikaisua. Mahdollinen muutos valintapisteissä koskee vain sen yliopiston valinnan tulosta, jonne oikaisupyyntö on osoitettu. Oikaisupyynnössä on yksilöidysti esitettävä mihin hakija hakee oikaisua, missä kohdin on tapahtunut pistelaskuvirhe tai missä kohdin arvostelu ei ole perustunut valintakoemateriaalin tietoihin ja / tai valintakokeen tehtävämonisteessa annettuihin lisätietoihin. Hakijan on tästä syystä oleellisen tärkeää tutustua huolellisesti omaan vastaukseensa ja verrata sitä tehtävän hyvän vastauksen piirteisiin. Oikaisupyynnössä on oltava mukana ne mahdolliset liitteet, joihin oikaisupyyntöä hakeva vetoaa. Yksilöimättömiä oikaisupyyntöjä ei käsitellä.

Oikaisupyynnössä hakija ilmoittaa kirjallisesti • nimensä ja kotikuntansa • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua pyytävälle voidaan toimittaa. Oikaisupyynnössä voi ilmoittaa myös sähköpostiosoitteen mainittua tarkoitusta varten, • mitä päätöstä hän pyytää oikaistavaksi, • mitä kohtaa päätöksestä hän pyytää oikaistavaksi tai • miten päätöstä tulisi hänen mukaansa oikaista ja • millä perusteilla päätöstä tulisi oikaista hänen pyytämällään tavalla. Oikaisupyynnön jättäneen koetuloksen mahdollinen muutos ei muuta valintaa kenenkään jo hyväksytyksi tulleen vahingoksi.


Terveystieteiden tiedekunta

Ravitsemustiede KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Ravitsemustiede, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Ravitsemustiede, Kuopio, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Ravitsemustiede, terveystieteiden maisteri (2v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku Ravitsemustiede, Kuopio, terveystieteiden maisteri (2v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö s-posti: ravitsemustiede.haku@uef.fi puh. 029 44 54300 uef.fi/kttravi haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Ravitsemustiede, Kuopio TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATTI JA MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen.

VALINTAKOE

RAVITSEMUSTIEDE, KUOPIO Opinto-oikeus: Terveystieteiden kandidaatti ja terveystieteiden maisteri Jono

Aloituspaikat 30

2) Sen jälkeen valitaan 12 hakijaa valintakoepisteiden perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 6 henkilöä ja sen jälkeen valintakoepisteiden paremmuusjärjestyksessä 6 henkilöä. Hakijoiden saadessa saman yhteispistemäärän, järjestys määräytyy valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella.

Ensiker- Tasapisteissä talaisia ratkaisee 15

1. Yhteispisteet

18

9

2. Valintakoe

12

6

Valintakoe

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien pisteiden ja valintakokeesta saatavien pisteiden yhteismäärä.

Ravitsemustieteen aloituspaikkojen määrä yhteishaussa on 30. 1) Ensin valitaan 18 hakijaa ylioppilastutkinnon pisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 9 henkilöä ja sen jälkeen yhteispisteiden paremmuusjärjestyksessä 9 henkilöä.

Aika: 17.5.2018 klo 10.00-13.00 Paikka: Canthia-rakennuksen aula, Kuopion kampus. Ilmoittautuminen valintakokeeseen tapahtuu klo 8.00 alkaen em. paikassa. Hakijat jaetaan koesaleihin ilmoittautumisen yhteydessä. Osoite: Yliopistonranta 1 C, Kuopio. Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003) sekä Ravitsemustiede-kirjaan (Duodecim). Valintakokeessa on kolme (3) osiota: ravitsemustieteen koe, biologian koe ja kemian koe. Valintakokeesta voi saada enintään 56 pistettä.

157


UEF// Terveystieteiden tiedekunta

158

Valintakoekirjat: » Biologian koe: BI2 Solu ja perinnöllisyys, BI4 Ihmisen biologia, BI5 Bioteknologia. Kirjasarjat: BIOS (SanomaPro) tai Lukion biologia (Otava), uusin painos. » Kemian koe: KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia, KE2 Kemian mikromaailma, KE3 Reaktiot ja energia, KE4 Metallit ja materiaalit, KE5 Reaktiot ja tasapaino. Kirjasarjat: Reaktio (SanomaPro) tai Mooli (Otava), uusin painos. » Ravitsemustieteen koe: Ravitsemustiede. Duodecim, uusin painos. Kappaleet 1–13 Ravitsemusfysiologia ja kappaleet 14–15 Ravitsemus kansansairauksien ehkäisyssä (sivut 16–263). Lisätietoja: Valintakoe on pakollinen ja siihen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Kokeen kesto on 3 tuntia ilman taukoa. Valintakokeeseen osallistuvalla tulee olla mukanaan passi, ajokortti tai valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet ja laskin. Ilmoittautuminen 17.5.2018 klo 08:00-09:30 Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen Canthia-rakennuksen aulassa (Yliopistonranta 1C). Salijako tehdään ilmoittautumisen yhteydessä. Valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä ilmoittautuessaan ja jättäessään vastauspaperinsa. Laskimet: Valintakokeessa sallitaan vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja). Muita laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Tiedekunta ei jaa kokeessa varalaskimia, joten hakija voi ottaa kokeeseen mukaan toisen, ohjeiden mukaisen varalaskimen. Lisätietoa sekä esimerkkejä valintakokeessa sallituista nelilaskimista lääketieteen yhteisvalinnan verkkosivuilla www.laaketieteelliset.fi. PISTEYTYS Saatavat pisteet

Maksimi

Valintakoe

56

» Biologian koe

14

» Kemian koe

14

» Ravitsemustieteen koe

28

Ylioppilastutkintotodistus Yhteispistemäärä

84 140

Valintakokeesta saatava raakapistemäärä muunnetaan valintakoepisteiksi välille 0-28 (ravitsemustiede) tai 0-14 (kemia ja biologia). Tullakseen valituksi hakijan on saatava valintakokeesta vähintään puolet kokeen keskiarvosta. Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli/Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 ainereaalia, joista toinen voi olla reaali).

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan: Ylioppilastutkinnon kokeiden pisteytys

Kokeet

C

B

A

A

» Äidinkieli » Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

21 18 15 12

L

E

M

9

6

B

» Muut kokeet

16 13 10

4

1

7

Kansainvälisten ylioppilastutkintotodistusten pisteytys on esitetty oppaan alussa s. 27. Suomalaisessa ylioppilastutkinnossa ja kansainvälisissä ylioppilastutkinnoissa (EB, IB ja Rp) alkupisteiden määrä on enintään 84. Ne hakijat, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilas-, IB-, EB- tai Helsingin Saksalaisen koulun Reifeprüfung-tutkintoa, valitaan pelkän valintakokeen perusteella.

Maisterihaku, Ravitsemustiede, Kuopio TERVEYSTIETEIDEN MAISTERI (2 v) Maisterin tutkintoon hakevan on syytä huomioida, että ravitsemustieteen maisteriopintojen suorittaminen edellyttää ehdottomasti täysipäiväistä opiskelua eikä tutkintoon kuuluvia ammatillisia opintoja voi suorittaa etäopiskeluna. VALINTAMENETTELY Maisterihaussa valitaan kaksi (2) opiskelijaa. Ravitsemustieteen pääaineeseen terveystieteiden maisterin (TtM) tutkintoa opiskelemaan voi hakeutua suoritettuaan 180 opintopisteen laajuisen kandi-


Terveystieteiden tiedekunta

daattitutkinnon ravitsemus- tai elintarviketieteessä tai muussa soveltuvassa aineessa. Hakijaksi voidaan hyväksyä myös henkilö, joka suorittaa alalle soveltuvan kandidaatin tutkinnon siten, että voi esittää siitä tutkintotodistuksen viimeistään 31.7.2018 . Valinnassa etusijalle asetetaan ne, joiden kandidaatin tutkinnon pääaine on ravitsemus- tai elintarviketiede. Lisäksi etusijalle asetetaan ne hakijat, joiden kandidaatin tutkinto on suoritettu hakuajan loppuun mennessä. Tarvittaessa opintomenestystä ja hakijan motivaatiota käytetään lisäperusteena valinnassa. Maisterin tutkintoa suorittamaan hyväksytyiltä voidaan lisäksi vaatia täydentäviä, maisterin tutkinnon laajuuteen (120 op) sisältymättömiä opintoja. Jotta opiskelija voi tulla valituksi terveystieteiden maisteriopintoihin ravitsemustieteen pääaineessa, tulee hänellä olla suoritettuna kemian, biokemian, ihmisen fysiologian, ravitsemustieteen ja ravintofysiologian opintoja yhteensä noin 30 opintopistettä ja elintarviketieteen (elintarviketuntemus, elintarvikehygienia, ruoanvalmistus ja ruokatalous) opintoja noin 20 opin-

topistettä. Mahdolliset täydentävät opinnot on suoritettava ennen maisteriopintojen aloittamista ja niistä sovitaan HOPS-keskustelun yhteydessä. Opinnot kestävät kaksi lukuvuotta, opiskelu on päätoimista ja edellyttää läsnäoloa Kuopiossa. Opinnot voivat koostua laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyyteen tähtäävistä kliinisen ravitsemustieteen opinnoista (ravitsemusterapiamoduulit), elintarviketurvallisuuteen ja tuotekehitykseen painottuvista moduuleista tai muista valinnaisista moduuleista. Ravitsemusterapiamoduulit (60 op) suorittaneet voivat hakea laillistamista ravitsemusterapeutiksi. HAKEMUKSEN LIITTEET Hakemukseen on liitettävä vapaamuotoinen motivaatiokirje. Motivaatiokirjeessään hakija osoittaa perehtyneensä ravitsemustieteen uusimpaan opinto-oppaaseen ja osoittaa, mitä tarjolla olevista moduuleista haluaa tutkintorakenteeseensa sisällyttää ja suorittaa. Ks. liitteiden toimittaminen oppaan alkuosasta s. 19.

159


UEF// Terveystieteiden tiedekunta

160

Terveyden edistäminen

(liikuntalääketiede sekä väestön terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen) KOULUTUS JA HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Terveyden edistäminen, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3v+2v)

HAKUKOHDE

Terveyden edistäminen (liikuntalääketiede sekä väestön terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen), Kuopio, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3v+2v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos s-posti: susanna.jarvelin@uef.fi puh. 029 44 54273 uef.fi/ttdk/koulutukset haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Terveyden edistäminen, Kuopio TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATTI JA MAISTERI (3 v + 2 v) Maisteriopinnoissa opiskelija voi suuntautua valintansa mukaan joko liikuntalääketieteen tai väestön terveyden ja työhyvinvoinnin edistämisen maisteriopintoihin. Opiskelijan on myös mahdollista hakea kandidaatin tutkinnon suoritettuaan englanninkieliseen Master of Public Health -maisteriohjelmaan (lisätietoja: www2.uef.fi/en/public-health-training/mph) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen.

TERVEYDEN EDISTÄMINEN (LIIKUNTALÄÄKETIEDE SEKÄ VÄESTÖN TERVEYDEN JA TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN) KUOPIO Opinto-oikeus: Terveystieteiden kandidaatti ja terveystieteiden maisteri Jono

Aloituspaikat 30

Ensiker- Tasapisteissä talaisia ratkaisee 7

1. Ylioppilastutkinto + valintakoe

10

4

Valintakoemenestys

2. Aikaisempien opintojen (suoritetut perusopinnot) perusteella + valintakoe

20

3

1. Valintakoemenestys 2. Muut tutkintoa tukevat opinnot

Valintakokeen hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että hakija saa puolet (50 %) kokeen maksimipisteistä. Jos ensikertalaisten jonossa ei ole riittävästi valintakelpoisia hakijoita, voidaan tilalle valita ei-ensikertalaisia. Tietoa varasijamenettelystä on oppaan alkuosassa.


Terveystieteiden tiedekunta

Ylioppilastutkinnon kokeiden pisteytys

VALINTAKOE Aika: 21.5.2018 kello 12.00–16.00 Paikka: Snellmania-rakennus (sali SN100) Kokeeseen ilmoittautuminen alkaa kello 11.00 Snellmania-rakennuksen aulassa, ks. osoite alla. Osoite: Yliopistonranta 1 E, A-ovi, Kuopio. Valintakoemateriaali: Valintakoe on ns. aineistokoe, joka perustuu koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon (suomenkielisiä tieteellisiä artikkeleita). Valintakoetehtävät ovat esseetehtäviä ja/tai monivalintatehtäviä. Lisätietoja: Valintakoe on pakollinen. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä, vaan kaikki hakijat (myös avoimen yliopiston väylän kautta hakevat) saapuvat valintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Ks. kokeeseen ilmoittautuminen edellä. Valintakokeeseen osallistuvilla tulee olla mukanaan passi, ajokortti tai valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus sekä kirjoitusvälineet. PISTEYTYS 1. Ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen perusteella hakevat Valinta tapahtuu ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella. Valintakokeesta voi saada enintään 56 pistettä. Valintakokeen läpäisemiseen vaaditaan puolet (50 %) kokeen maksimipisteistä. Saatavat pisteet

Maksimi

Valintakoe Ylioppilastutkintotodistus Yhteispistemäärä

56 84

Kokeet

C

B

A

A

» Äidinkieli » Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

21 18 15 12

L

E

M

9

6

B

» Muut kokeet

16 13 10

4

1

7

2. Aikaisempien opintojen perusteella hakevat Aikaisempien opintojen perusteella hakukelpoinen on hakija, joka on suorittanut avoimessa yliopistossa ergonomian ja työhyvinvoinnin edistämisen, kansanterveystieteen tai liikuntalääketieteen perusopinnot (25 op) vähintään hyvin tiedoin (arvosana 3/5) tai kokonaisarvosanalla ”hyväksytty”. Avoimen yliopiston väylän kautta hakevien valintapisteet muodostuvat: 1. Suoritettujen perusopintojen opintomenestyksestä 2. Valintakoemenestyksestä Aiemmin suoritetuista perusopinnoista voi saada pisteistä seuraavasti: Ergonomian ja työhyvinvoinnin edistämisen, kansanterveystieteen tai liikuntalääketieteen perusopinnot Erinomaisin tiedoin (5/5), 6 pistettä Kiitettävin tiedoin (4/5), 4 pistettä Ylioppilastutkinto, 1 piste Tasapistetilanteissa valintajärjestykseen vaikuttaa valintakoemenestys. Ylioppilastutkintoa ei ole asetettu valintakriteeriksi, vaan esim. pelkän peruskoulun tai vastaavan tutkinnon suorittaneet voivat hakea pääaineen opiskelijaksi, mikäli muut valintaperusteet täyttyvät.

140

HAKEMUKSEN LIITTEET Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli/Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 ainereaalia tai 1 reaali ja 1 ainereaali)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:

Hakijan tulee toimittaa vaaditut liitteet suorittamistaan opinnoista. Ks. liitteiden toimittaminen oppaan alussa s.

161


UEF// Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

162 162

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

11 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta 11.1 HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKAT Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta järjestää tutkintoon johtavaa koulutusta Joensuun ja Kuopion kampuksilla. Opiskelijat valitaan opiskelemaan jommallekummalle kampukselle. Myös opinnot järjestetään pääsääntöisesti vain toisella kampuksella. Osan kauppatieteiden ja sosiologian opinnoista voi kuitenkin suorittaa molemmilla kampuksilla. Lisätietoja opintojen järjestämisestä voi tiedustella tiedekunnasta (yhkatdk@uef.fi). Uutta opinto-oikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä saman koulutusalan tai vastaavan oppiaineen tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen, jonka asianomainen hakija on jo suorittanut (TS 11 §). Hakijan oletetaan tuntevan hakemansa hakukohteen valintaperusteet. Tutustu siis niihin huolellisesti sekä lisäksi kaikkia hakijoita ja hakukohteita koskeviin yleisiin asioihin (sivulta 13 lähtien).

tutkinnot ja opiskeluoikeus Itä-Suomen yliopistossa opiskelijaksi ottamisen rajoitukset (SORA)

hakuaika ja hakemiseen liittyvä neuvonta hakukelpoisuus kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys korkeakoulujen yhteishaku ja hakuajat hakemuksen liitteet ja täydennysmenettely valintakokeisiin osallistuminen ja valintakokeiden erityisjärjestelyt sijoittelu, mukaan lukien varasijamenettely tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely opiskelupaikan vastaanottaminen ja opiskelijaksi ilmoittautuminen opintojen aloittaminen ja opintoneuvonta Itä-Suomen yliopistossa

Tutustu myös tiedekunnan koulutustarjontaan osoitteessa haeyliopistoon.fi (koulutustarjontaesite).


Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan hakukohteet, aloituspaikat ja hakuajat HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA

KOULUTUKSEN KESTO

ALOITUS­ PAIKAT

HAKUAJAT

Maisterihaku, Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma, Joensuu, filosofian maisteri tai yhteiskuntatieteiden maisteri

2 lukuvuotta

10

14.–28.3.2018 klo 15.00

Historia, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

3 + 2 lukuvuotta

33

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Historia, Joensuu, filosofian maisteri

2 lukuvuotta

2

14.–28.3.2018 klo 15.00

Julkisoikeus, Joensuu, hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri

3 + 2 lukuvuotta

90

14.–28.3.2018 klo 15.00 haku aikaisempien opintojen perusteella on mukana myös syksyn yhteishaussa 5.9.–19.9.2018

Maisterihaku, Julkisoikeus, Joensuu, hallintotieteiden maisteri

2 lukuvuotta

15

14.–28.3.2018 klo 15.00

Kauppatieteet, Joensuu, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri

3 + 2 lukuvuotta

50

14.–28.3.2018 klo 15.00

Kauppatieteet, Kuopio, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri

3 + 2 lukuvuotta

50

14.–28.3.2018 klo 15.00

Avoimen väylä, Kauppatieteet, Joensuu, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri

3 + 2 lukuvuotta

10

14.–28.3.2018 klo 15.00

Avoimen väylä, Kauppatieteet, Kuopio, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri

3 + 2 lukuvuotta

10

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, Joensuu, kauppatieteiden maisteri

2 lukuvuotta

10

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Palvelujohtaminen, Joensuu, kauppatieteiden maisteri

2 lukuvuotta

10

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Tilintarkastuksen maisteriohjelma, Joensuu, kauppatieteiden maisteri

2 lukuvuotta

10

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Laskentatoimi ja rahoitus, Kuopio, kauppatieteiden maisteri

2 lukuvuotta

10

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Tilintarkastuksen maisteriohjelma, Kuopio, kauppatieteiden maisteri

2 lukuvuotta

10

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maantiede ja ympäristöpolitiikka, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri tai yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

3 + 2 lukuvuotta

40

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Maantiede, Joensuu, filosofian maisteri

2 lukuvuotta

2

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Yhteiskuntamaantiede, Joensuu, yhteiskuntatieteiden maisteri

2 lukuvuotta

2

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Ympäristöpolitiikka, Joensuu, yhteiskuntatieteiden maisteri

2 lukuvuotta

5

14.–28.3.2018 klo 15.00

Oikeustiede, Joensuu, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri

3 + 2 lukuvuotta

50

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Oikeustiede, Joensuu, oikeustieteen maisteri

2 lukuvuotta

8

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma, Kuopio, terveystieteiden maisteri tai yhteiskuntatieteiden maisteri

2 lukuvuotta

20

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma, Kuopio, terveystieteiden maisteri tai yhteiskuntatieteiden maisteri

2 lukuvuotta

30

14.–28.3.2018 klo 15.00

163


UEF// Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

164

Sosiaalitieteet, Kuopio, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

3 + 2 lukuvuotta

35

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Sosiaalipedagogiikka, Kuopio, yhteiskuntatieteiden maisteri

2 lukuvuotta

8

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Sosiaalipsykologia, Kuopio, yhteiskuntatieteiden maisteri

2 lukuvuotta

2

14.–28.3.2018 klo 15.00

Sosiaalityö, Kuopio, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

3 + 2 lukuvuotta

60

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Sosiaalityö, Kuopio, yhteiskuntatieteiden maisteri

2 lukuvuotta

15

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Terveystaloustiede, Kuopio, terveystieteiden maisteri

2 lukuvuotta

20

14.–28.3.2018 klo 15.00

Yhteiskuntatieteet, Joensuu, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

3 + 2 lukuvuotta

35

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Sosiologia, Joensuu, yhteiskuntatieteiden maisteri

2 lukuvuotta

3

14.–28.3.2018 klo 15.00

Maisterihaku, Yhteiskuntapolitiikka, Joensuu, yhteiskuntatieteiden maisteri

2 lukuvuotta

2

14.–28.3.2018 klo 15.00


Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma KOULUTUS JA HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma, filosofian maisteri tai yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma, Joensuu, filosofian maisteri tai yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Historia- ja maantieteiden laitos s-posti: yhkatdk@uef.fi puh. 029 44 55195 uef.fi/geohistoria haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Maisterihaku, Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma, Joensuu FILOSOFIAN MAISTERI TAI YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen valitaan kymmenen hakijaa suorittamaan filosofian tai yhteiskuntatieteiden (FM, YTM) maisterin tutkintoa. Maisteriohjelmaan ovat hakukelpoisia: Ryhmä 1: henkilöt, joilla on 1) jonkin historia-aineen alempi korkeakoulututkinto, 2) maantieteen alan alempi korkeakoulututkinto, 3) yhteiskuntamaantieteen alempi korkeakoulututkinto tai 4) ympäristöpolitiikan alempi korkeakoulututkinto. Ryhmä 2: henkilöt, joilla on muu kuin kohdassa 1 lueteltu alempi korkeakoulututkinto tai ylempi korkeakoulututkinto.

Ryhmästä 1 valituksi tulleet opiskelijat suorittavat asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelman tutkinnon pääaineenaan Suomen historia (FM-tutkinto), yleinen historia (FM-tutkinto), maantiede (FM-tutkinto), yhteiskuntamaantiede (YTM-tutkinto) tai ympäristöpolitiikka (YTM-tutkinto). Ryhmästä 2 valituksi tulleet opiskelijat suorittavat asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelman tutkinnon pääaineenaan Suomen historia (FM-tutkinto). Poikkeuksen muodostavat Suomen historiasta FM-tutkinnon jo suorittaneet, joiden pääaineena on maisteriohjelmassa yleinen historia. Hakuehdot täyttävät hakijat osallistuvat asiakirjahallinnan ja arkistoalan valintakokeeseen, joka järjestetään yhtä aikaa historian valintakokeen kanssa ke 6.6.2018 klo 14–18 kolmella paikkakunnalla, Joensuussa, Kuopiossa ja Lahdessa. Joensuussa valintakoe järjestetään salissa M100, Metria, Yliopistokatu 7. Kuopiossa valintakoe järjestetään salissa MD100, Mediteknia, Yliopistonranta 1 B. Lahdessa valintakoe järjestetään Lahden lyseon juhlasalissa, Lahdenkatu 6. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperia jättäessään. Valintakokeeseen luetaan teoksesta Pekka Hentto-

165


UEF// Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

166

nen: Johdatus asiakirjahallinnan tutkimukseen (Avain, BTJ Finland Oy, Helsinki, 2015) luvut 1–4 (s. 10–92), 6 (s. 161–209) ja 8 (s. 234–254 ). Kokeessa on kaksi esseekysymystä, joista toinen pisteytetään asteikolla 0–16 ja toinen, laaja esseekysymys asteikolla 0–24. Valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella otetaan kymmenen parasta hakijaa. Tullakseen valituksi hakijan on saatava kaikkien valintakokeessa vastannei-

den hakijoiden valintakoepisteiden keskiarvosta vähintään puolet. Mikäli useilla hakijoilla on sama pistemäärä, määräytyy järjestys laajasta esseekysymyksestä saadun pistemäärän mukaan. Varasijoille hyväksyttyjen järjestys määräytyy valintakoepistemäärän mukaan. Valituksi tulleen opiskelijan voidaan edellyttää täydentävän opintojaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti (enintään 60 opintopistettä). Täydentävät opinnot eivät sisälly maisterin tutkintoon.


Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Historia KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Historia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Pääaine (yleinen tai Suomen historia) valitaan kandidaattiopintojen aikana.

HAKUKOHDE

Historia, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Historia, filosofian maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Historia, Joensuu, filosofian maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Historia- ja maantieteiden laitos s-posti: yhkatdk@uef.fi puh. 029 44 55195 uef.fi/geohistoria haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Historia, Joensuu HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDIDAATTI JA FILOSOFIAN MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. HISTORIA, JOENSUU Opinto-oikeus: Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri Jono

Aloituspaikat 33

Ensiker- Tasapisteissä talaisia ratkaisee 21

1. Yhteispisteet

18

13

2. Valintakoe

12

8

3. Aikaisempien opintojen perusteella (myös avoimen yliopiston opinnot)

3

-

1. Valintakoepistemäärä 2. Yhteispistemäärä

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.

Historian aloituspaikkojen määrä yhteishaussa on 33.

1) Ensin valitaan 18 hakijaa ylioppilastutkinnon pisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 13 ja sen jälkeen yhteispisteiden paremmuusjärjestyksessä 5 hakijaa. 2) Tämän jälkeen valitaan 12 hakijaa valintakoepisteiden perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 8 ja sen jälkeen valintakoepisteiden paremmuusjärjestyksessä 4 hakijaa. Hakijoiden saadessa saman yhteispistemäärän, järjestys määräytyy valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on sama valintakoepistemäärä, määräytyy järjestys yhteispistemäärän perusteella. Tullakseen valituksi hakijan on saatava kaikkien valintakokeeseen osallistuneiden hakijoiden valintakoepisteiden keskiarvosta vähintään puolet. Varasijoille asetetaan yhteispistejonossa 20 hakijaa ja koepistejonossa 20 hakijaa. 3) Lisäksi valitaan aiempien opintojen perusteella enintään 3 hakijaa aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella: Avoimen yliopiston opintojen perusteella valitaan

167


UEF// Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

168

enintään 2 hakijaa, jotka ovat suorittaneet jonkin historia-aineen perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op) vähintään arvosanalla hyvät tiedot tai 3/5. Vaadittavista opinnoista vähintään puolet tulee olla suoritettuna avoimessa yliopistossa. Muiden aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella (hakija ei täytä avoimen väylän eikä siirtohaun kriteereitä) valitaan enintään 1 hakija, joka on suorittanut jonkin historia-aineen perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op) vähintään arvosanalla hyvät tiedot tai 3/5. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinnasta päätetään ensisijaisesti opintomenestyksen (hakuperusteena olevien opintojen opintopistemäärillä painotettu keskiarvo) ja toissijaisesti suoritettujen opintojen määrän perusteella. Aikaisempien opintojen perusteella hakeva voi halutessaan osallistua hakukohteen valintakokeeseen, mikäli hän haluaa tulla huomioiduksi myös jonoissa 1 ja 2. Tällöin hakijan tulee hakulomakkeella ilmoittaa valintakokeeseen osallistumisesta. Aikaisempien opintojen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti jonossa 3. Aloituspaikkoja voidaan siirtää ryhmästä toiseen, jos jossakin ryhmässä jää aloituspaikkoja täyttämättä. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei tässä jonossa ole riittävästi, ei vapautuneita paikkoja täytetä lainkaan. VALINTAKOE Aika: 6.6.2018 klo 14.00–18.00 Paikka: Metria (M100) Osoite: Yliopistokatu 7, Joensuu Paikka: Mediteknia (MD100) Osoite: Yliopistonranta 1 B, Kuopio Paikka: Lahden lyseo (juhlasali) Osoite: Lahdenkatu 6, Lahti Valintakoemateriaali: Valintakokeessa edellytetään eri aikakausien ja alueiden laaja-alaista historian harrastamista, mikä voidaan saavuttaa esimerkiksi lukion opetussuunnitelman mukaisten historian ja yhteiskun-

taopin kurssien hallinnalla tai alan kirjallisuutta seuraamalla. Lisätietoja: Valintakokeeseen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperinsa jättäessään. Valintakokeen tehtävissä on aineiston analysointi- ja esseetehtäviä. Kokeessa on kolme tehtävää, joista yksi on vuosittain alaltaan vaihtuva erikoistehtävä. Vuonna 2018 erikoistehtävän aihepiiri liittyy kulttuurihistoriaan. Laitoksen verkkosivuilla julkaistaan marraskuun alussa lyhyt ohjeistus tehtävää varten. (ks. linkki uef.fi/geohistoria/hakukohde_historia). Erikoistehtävää painotetaan pisteytyksessä siten, että kun muista tehtävistä voi saada enintään 16 pistettä kustakin, erikoistehtävästä voi saada enintään 24 pistettä. PISTEYTYS Saatavat pisteet

Maks.

Valintakoe

56

Ylioppilastutkintotodistus

84

Yhteispistemäärä

140

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli / Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 ainereaalia, joista toinen voi olla reaali)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan: Ylioppilastutkinnon kokeiden pisteytys

Kokeet

C

B

A

A

» Äidinkieli » Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

21 18 15 12

L

E

M

9

6

B

» Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet » Ainereaalit ja reaali

16 13 10

4

1

7

Kansainvälisten ylioppilastutkintotodistusten pisteytys on esitetty oppaan alussa s. 27.


Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Maisterihaku, Historia, Joensuu FILOSOFIAN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Maisterihaussa valitaan kaksi opiskelijaa. Hakija, joka on suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon ja jolla on suoritettuna suomalaisessa yliopistossa historia-aineen perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op) vähintään arvosanalla hyvät tiedot tai 3/5 tai vastaavaksi katsottavat ulkomaiset opinnot, hyväksytään hake-

muksesta suorittamaan filosofian maisterin tutkintoa. Mikäli edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, asetetaan hakijat järjestykseen ensisijaisesti historian perus- ja aineopintojen arvosanojen perusteella ja toissijaisesti yliopisto-opintojen kokonaismäärän perusteella. Ulkomailla suoritettu koulutus katsotaan suoritetuksi arvosanalla hyvä (3), jollei todistuksesta muuta ilmene. Valituksi tulleen opiskelijan voidaan edellyttää täydentävän opintojaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti (täydentävät opinnot, enintään 60 opintopistettä, eivät sisälly maisterin tutkintoon).

169


UEF// Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

170

Julkisoikeus KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Julkisoikeus, hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) Pääaine valitaan kandidaattiopintojen aikana.

HAKUKOHDE

Julkisoikeus, Joensuu, hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Julkisoikeus, hallintotieteiden maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Julkisoikeus, Joensuu, hallintotieteiden maisteri (2 v)

Huom! Haku aikaisempien opintojen perusteella on mukana myös syksyn yhteishaussa 5.–19.9.2018. LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos s-posti: oikeustieteet@uef.fi puh. 029 445 5220 uef.fi/oikeustieteet haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Julkisoikeus, Joensuu HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATTI JA MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. JULKISOIKEUS, JOENSUU Opinto-oikeus: Hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri Jono

Aloituspaikat 90

Ensiker- Tasapisteissä talaisia ratkaisee 14

1. Ylioppilastutkintotodistus

20

14

2. Aikaisempien 70 opintojen perusteella (myös avoimen yliopiston opinnot)

-

1. Äidinkielen arvosana 2. Parhaan reaalin arvosana

1. Julkisoikeuteen valitaan ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella 20 uutta opiskelijaa. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkintotodistuksesta annettavien pisteiden perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan ensin paremmuusjärjestyksessä 14 ja sen jälkeen paremmuusjärjestyksessä 6 hakijaa. Varasijoille asetetaan todistusvalintajonossa 30 hakijaa. 2. Lisäksi valitaan aiempien opintojen perusteella hakijat, jotka ovat suorittaneet Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaiset Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op TAI yhden oikeustieteiden pääaineen (tai vastaavan oppiaineen) perusopinnot 25 op sekä yleisiä oikeusjärjestysopintoja vähintään 35 op, yhteensä 60 op. Vuoden 2018 valinnassa huomioidaan ainoastaan 1.8.2007 jälkeen suoritetut oikeustieteiden opinnot. Aikaisempien opintojen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti jonossa 2. Mikäli valintaperusteet täyttäviä hakijoita on enemmän kuin 70, kaikki valitaan. Huom! Haku aikaisempien opintojen perusteella on mukana myös syksyn yhteishaussa 5.–19.9.2018.


Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa eivät voi hakeutua suorittamaan samalla tai vastaavalla koulutusalalla jo kandidaatin tai maisterin tutkinnon suorittaneet. Samaksi tai vastaavaksi koulutusalaksi katsotaan oikeustieteellisellä alalla suoritettu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto sekä julkisoikeus-pääaineessa suoritettu kandidaatin tai maisterin tutkinto.

PISTEYTYS Saatavat pisteet

Maks.

Ylioppilastutkintotodistus

84

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli / Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 ainereaalia, joista toinen voi olla reaali)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan: Ylioppilastutkinnon kokeiden pisteytys

Kokeet

C

B

A

A

» Äidinkieli » Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

21 18 15 12

L

E

M

9

6

B

» Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet » Ainereaalit ja reaali

16 13 10

4

1

7

Maisterihaku, Julkisoikeus, Joensuu HALLINTOTIETEIDEN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Kaikki yliopistotutkinnon suorittaneet, valintakriteerit täyttävät hakijat valitaan. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista valitaan 10 hakijaa valintamenettelykohdassa tarkemmin määrätyissä hakijaryhmissä. Hallintotieteiden maisterin tutkintoa eivät voi hakeutua suorittamaan samalla tai vastaavalla koulutusalalla jo maisterin tutkinnon suorittaneet. Samaksi tai vastaavaksi koulutusalaksi katsotaan oikeustieteellisen alan ylempi yliopistotutkinto sekä julkisoikeus-pääaineessa

suoritettu ylempi yliopistotutkinto. Yliopistotutkinnon suorittaneet: Alemman tai ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut hakija voidaan valita suorittamaan hallintotieteiden maisterin tutkintoa, mikäli hakija on suorittanut Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaiset 60 opintopisteen laajuiset yleisiä oikeusjärjestysopintoja vastaavat opinnot sekä jonkin pääaineen (eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, lainsäädäntötutkimus, rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, siviilioikeus tai ympäristöoikeus) aineopintoja vastaavat opinnot, yhteensä vähintään 120 opintopistettä. Huomioon otetaan vuoden 2018 opiskelijavalinnassa ainoastaan 1.8.2007 jälkeen suoritetut oikeustieteiden opinnot. Opinto-oikeus myönnetään siihen pääaineeseen, josta hakija on suorittanut vaatimusten mukaiset perus- ja aineopinnot (eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, lainsäädäntötutkimus, rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, siviilioikeus tai ympäristöoikeus). Valittaville ei ole asetettu enimmäismäärää. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet: Hallintotieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan voidaan valita yhteensä 10 soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta hakijaa. Ammattikorkeakoulututkinto on soveltuva, mikäli hakija on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon rikosseuraamusalan koulutusohjelmassa (5 opiskelijaa) poliisipäällystön tutkinnon (poliisialan ammattikorkeakoulututkinto) (5 opiskelijaa) Mikäli kelpoisia hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinta suoritetaan ensisijaisesti ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytteen arvosanan perusteella ja toissijaisesti ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvien opintojen opintopistemäärillä painotetun keskiarvon perusteella. Haussa otetaan huomioon 1.8.2007 tai sen jälkeen suoritetut tutkinnot. Hakijan opinnäytetyön arvosana on oltava kuitenkin vähintään 3 (hyvä). Valituksi tulleelta hakijalta voidaan edellyttää täydentäviä, lähinnä oikeustieteellisiä opintoja enintään 60 opintopistettä (eivät sisälly maisterin tutkintoon). Hallintotieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan valittavalle opiskelijalle tehdään viimeistään opintojen alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma.

171


UEF// Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

172

Kauppatieteet KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) Kandidaattivaiheen suuntautumisvaihtoehto valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa. Maisterivaiheessa opintojen suuntautuminen valitaan toisen kerran.

HAKUKOHTEET

Kauppatieteet, Joensuu, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Kauppatieteet, Kuopio, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Avoimen väylä, Kauppatieteet, Joensuu, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) Avoimen väylä, Kauppatieteet, Kuopio, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Palvelujohtaminen, kauppatieteiden maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Palvelujohtaminen, Joensuu, kauppatieteiden maisteri (2 v)

KOULUTUS

Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, kauppatieteiden maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, Joensuu, kauppatieteiden maisteri (2 v)

KOULUTUS

Tilintarkastuksen maisteriohjelma, kauppatieteiden maisteri (2 v)

HAKUKOHTEET

Maisterihaku, Tilintarkastuksen maisteriohjelma, Joensuu, kauppatieteiden maisteri (2 v) Maisterihaku, Tilintarkastuksen maisteriohjelma, Kuopio, kauppatieteiden maisteri (2 v)

KOULUTUS

Laskentatoimi ja rahoitus, kauppatieteiden maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Laskentatoimi ja rahoitus, Kuopio, kauppatieteiden maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos s-posti: kauppatieteet@uef.fi puh. 029 44 55314 uef.fi/kauppatieteet haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Kauppatieteet, Joensuu Kauppatieteet, Kuopio KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTI JA MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa hakijoita valitaan ensin todistusvalinnassa ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojan perusteella. Hakijat, jotka eivät tule valituksi todistusvalinnassa, osallistuvat valintakokeeseen, jonka perusteella valitaan sekä yhteispistevalin-

tapistein että koepistevalintapistein. Hakijan ei tarvitse ilmoittaa hakeeko hän todistusvalinnassa, yhteispistevalinnassa tai vain koepistevalinnassa. Hakija otetaan huomioon kaikissa näissä valinnoissa, mikäli se on hakijan tausta huomioon ottaen mahdollista. Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on seuraavan taulukon mukainen.


Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEET, JOENSUU KAUPPATIETEET, KUOPIO Opinto-oikeus: Kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri Jono

Aloituspaikat 50/hakukohde

Ensiker- Tasapisteissä talaisia ratkaisee 35/ hakukohde

1. Todistusvalintajono

30

30

1. matematiikan arvosana 2. äidinkielen arvosana 3. A-kielen arvosana 4. seuraavaksi parhaan pistemäärän antava koe

3. Koepistejono

20

5

1. Valintakokeessa enemmän oikeita vastauksia 2. Valintakokeessa vähemmän vääriä vastauksia

Todistusvalintajonossa pisteet annetaan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Voidakseen tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa, hakijan on saatava vähintään 20 todistusvalintapistettä. Koepistejonossa valintajärjestys määräytyy koepisteiden perusteella. Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijan on saatava valintakokeesta pisteitä vähintään 60 % valintakokeesta positiivisia pisteitä saaneiden keskiarvosta.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa aloituspaikkojen määrä yhteishaussa on 50/hakukohde. 1. Ensin valitaan 30 hakijaa/hakukohde todistusvalinnassa ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. 2. Sen jälkeen valitaan 20 hakijaa/hakukohde koepisteiden perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 5 ja sen jälkeen koepisteiden paremmuusjärjestyksessä 15 hakijaa. Ensikertalaisia voi tulla valituksi enemmänkin kuin kiintiön kooksi on määritelty, jos hakijan/hakijoiden valintamenestys siihen riittää. Varasijoille asetetaan molemmissa valintajonossa 30 hakijaa. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa on mahdollista hakea niin moneen hakukohteeseen kuin valtakunnallisessa yhteishaussa on määritelty haettavien

hakukohteiden enimmäismääräksi. Hakija asettaa hakemansa hakukohteet ensisijaisuusjärjestykseen. Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2018 kirjoittavat ylioppilaat, joiden tiedot ovat ylioppilasrekisterissä 25.5.2018. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta 25.5.2018 mennessä. Valintaorganisaatio ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä (ks. tarkemmin www.kauppatieteet.fi). Hakijat, jotka eivät ole tulleet hyväksytyksi, asetetaan varasijalle valintapisteiden mukaisessa järjestyksessä. Jos todistusvalintajonossa tai koepistejonossa hyväksytty ei ota saamaansa paikkaa vastaan, valitaan hänen tilalleen ko. jonossa seuraavalla varasijalla oleva hakija. Lisätietoja kauppatieteellisen alan yhteisvalinnasta www.kauppatieteet.fi. VALINTAKOE Aika: ke 6.6.2018 klo 12.00–15.00 Paikka: Carelia-sali (C1) Osoite: Yliopistokatu 4, Joensuu Paikka: Snellmania (SN100) Osoite: Yliopistonranta 1 E, Kuopio Valintakoemateriaali: Valintakoe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin (opetushallituksen määräys 60/011/2015): - Taloustieto (YH2) - Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1) - Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) tai Todennäköisyys ja tilastot (MAA10) sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.. Lisätietoja: Valintakoe on pakollinen ja siihen tulee saapua ilman erillistä kutsua noin puoli tuntia ennen valintakokeen alkua. Valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperinsa jättäessään. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Itä-Suomen yliopiston ensimmäiseksi tai ainoaksi hakukohteeksi asettanut hakija tekee valintakokeen Itä-Suomen yliopiston järjestämässä valintakoetilaisuudessa, ensisijaisen hakukohteensa mukaisesti joko Joensuun tai Kuopion kampuksella.

173


UEF// Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

174

PISTEYTYS Ks. www.kauppatieteet.fi.

Avoimen väylä, Kauppatieteet, Joensuu Avoimen väylä, Kauppatieteet, Kuopio KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTI JA MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KAUPPATIETEET, JOENSUU KAUPPATIETEET, KUOPIO Opinto-oikeus: Kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri Jono

Aloituspaikat 10/hakukohde

Ensikertalaisia

Avoimen yliopiston opintojen perusteella

10

-

Avoimen yliopiston opintojen perusteella valittavien määrä yhteishaussa on 10/hakukohde. Mikäli haet molempiin hakukohteisiin (Kauppatieteet, Joensuu ja Kauppatieteet, Kuopio), tulee hakukohteet asettaa ensisijaisuusjärjestykseen. Valintaperusteena oleviin opintoihin hyväksytään korkeakoulussa tai yliopistossa suoritetut opinnot. Toisen asteen opintoja ei oteta huomioon. Mikäli hakijalla on hyväksiluettu (korvattu tai sisällytetty) toisen asteen opintoja korkeakouluopinnoiksi (esim. merkonomiopintoja tradenomitutkintoon), ei näitä opintoja huomioida valinnassa. Hakijalla on oltava vähintään 60 opintopistettä Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden tutkintoihin sisältyviä (tai niitä vastaavia) opintoja koostuen perus-, aine- tai syventävistä opinnoista. Lisäksi voidaan huomioida 5210110 Taloustieteiden perusteet, 5210109 Yritysoikeuden perusteet ja Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet tai niitä vastaavat opinnot. Itä-Suomen yliopiston KTK-tutkintoon sisältyviä kieli- ja viestintäopin-

toja huomioidaan enintään 6 op. Opinnoista vähintään 30 op on oltava suoritettu avoimessa yliopistossa. Hakija, joka on suorittanut eMBA-tutkinnon (100 op) sisältäen vähintään 18 op avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja, on hakukelpoinen avoimen yliopiston väylässä. eMBA-tutkinnossa suoritettujen opintojen hyväksilukemiset kauppatieteen kandidaatin tutkintoon arvioidaan sisällön ja laajuuden vastaavuuden perusteella. Muita täydennyskoulutusopintoja ei huomioida. Avoimen yliopiston väylän valinnassa huomioitavien opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon on oltava vähintään hyvät tiedot (vähintään 2,5). Jos kelpoisia hakijoita on enemmän kuin voidaan ottaa, valinta suoritetaan ensisijaisesti tutkintoon soveltuvien opintojen määrän ja toissijaisesti opintomenestyksen (opintopisteillä painotettu keskiarvo) perusteella. Jos avoimen yliopiston väylän valinnassa otettavien uusien opiskelijoiden määrä on alle 10/hakukohde, voidaan täyttämättä jääneet aloituspaikat siirtää ko. kampuksen kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen. Esimerkiksi jos Kauppatieteet, Joensuu (avoimen yliopiston väylä) valinnassa otettavien uusien opiskelijoiden määrä on kahdeksan, voidaan täyttämättä jääneet aloituspaikat (2) siirtää Kauppatieteet, Joensuu (kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) -hakukohteeseen.

Maisterihaku, Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, Joensuu Maisterihaku, Palvelujohtaminen, Joensuu Maisterihaku, Tilintarkastuksen maisteriohjelma, Joensuu


Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Maisterihaku, Laskentatoimi ja rahoitus, Kuopio Maisterihaku, Tilintarkastuksen maisteriohjelma, Kuopio KAUPPATIETEIDEN MAISTERI (2 V) ALOITUSPAIKAT Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, Joensuu Palvelujohtaminen, Joensuu Tilintarkastuksen maisteriohjelma, Joensuu Laskentatoimi ja rahoitus, Kuopio Tilintarkastuksen maisteriohjelma, Kuopio

10 10 10 10 10

VALINTAMENETTELY Hakija asettaa hakukohteensa hakulomakkeella ensisijaisuusjärjestykseen. Maisterihaussa voit hakea kullakin kampuksella enintään kahteen hakukohteeseen. Valituksi voi tulla mihin tahansa hakemistaan hakukohteista. Jo hakuvaiheessa on tarpeellista miettiä, onko halukas ottamaan vastaan minkä tahansa hakemistaan opiskelupaikoista. Valintakriteerit täyttävät mutta ei-hyväksytyt hakijat asetetaan varasijalle valintapisteiden osoittamassa järjestyksessä. Valintaperusteena oleviin opintoihin hyväksytään korkeakoulussa tai yliopistossa suoritetut opinnot. Toisen asteen opintoja ei oteta huomioon. Mikäli hakijalla on hyväksiluettu (korvattu tai sisällytetty) toisen asteen opintoja korkeakouluopinnoiksi (esim. merkonomiopintoja tradenomitutkintoon), ei näitä opintoja huomioida valinnassa. Täydennyskoulutuksena suoritetuista opinnoista otetaan huomioon vain suoritettuun eMBAtutkintoon (100 op) kuuluvia opintoja enintään 42 op, muita täydennyskoulutusopintoja ei huomioida. Alemman yliopistotutkinnon, alemman ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut hakija voidaan valita suorittamaan kauppatieteiden maisterin tutkintoa. Laskentatoimen ja rahoituksen, Laskentatoimen ja yritysjuridiikan, Palvelujohtamisen sekä tilintarkastuksen mais-

teriohjelman opintoihin voivat hakea myös ulkomaisen alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet mutta kauppatieteiden maisterin tutkinto on suoritettava suomen kielellä. Pääosa palvelujohtamisen syventävien opintojen opetuksesta järjestetään suomeksi. Mikäli hakija hakee ulkomailla suoritetulla tutkinnolla, tulee hakijan toimittaa oppilaitoksen antama selvitys kurssien laajuudesta (esim. työmäärä tunteina), jotta opinnot voidaan suhteuttaa opintopisteisiin (ECTS). Kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan eivät voi hakeutua samalla tai vastaavalla koulutusalalla jo maisterin tutkinnon suorittaneet. Palvelujohtaminen, Laskentatoimi ja yritysjuridiikka sekä Laskentatoimi ja rahoitus Valinta tehdään valintaperusteena olevien opintojen määrän ja opinnäytetyön arvosanan perusteella. Hakijalla on oltava suoritettuna vähintään 60 opintopistettä kauppatieteellisiä, Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden tutkintoihin soveltuvia opintoja. Edellä mainittuihin kauppatieteellisiin opintoihin ei lueta kieli- ja viestintäopintoja eikä tutkimusmenetelmäopintoja. Voidakseen tulla valituksi hakijalla on oltava tutkielman tai lopputyön arvosana vähintään 3/5. Mikäli aiempaan tutkintoon ei sisälly opinnäytetyötä, lasketaan hakijan suuntautumisvaihtoehdolle soveltuvien korkeakouluopintojen opintopisteillä painotettu keskiarvo (oltava vähintään 2,5). Valinta tehdään ensisijaisesti haettavalle suuntautumisvaihtoehdolle soveltuvien korkeakouluopintojen määrän perusteella. Tasapistetilanteissa järjestys määräytyy opinnäytetyön arvosanan perusteella. Palvelujohtamisen valinnassa huomioidaan johtamiseen, markkinointiin ja yrittäjyyteen sekä matkailuun liittyvät opinnot. Laskentatoimi ja yritysjuridiikka -hakukohteen valinnassa huomioidaan laskentatoimeen liittyvät opinnot sekä Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyvien verotuksen ja yritysjuridiikan opintoja vastaavat opinnot. Laskentatoimi ja rahoituksen valinnassa huomioidaan laskentatoimeen ja rahoitukseen liittyvät opinnot. Hakijat, joilla suuntautumisvaihtoehdolle soveltuvat opinnot ovat 0 opintopistettä, hylätään. Kauppatieteiden maisterin koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi opiskelijaksi hyväksytyltä voidaan edellyttää maisterin tutkinnon opintojen

175


UEF// Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

176

(120 opintopistettä) lisäksi täydentäviä opintoja enintään 60 opintopistettä. Täydentävät opinnot täsmennetään opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Täydentävät opinnot voivat sisältää maisterin tutkinnon valmiuksien kannalta keskeisiä Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden kandidaatintutkinnon opintoja (mm. liiketaloustieteen, kansantaloustieteen, menetelmä- sekä kieli- ja viestintäopintoja). Tilintarkastuksen maisteriohjelma Kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä hakija, joka on suorittanut kauppatieteiden kandidaatin tai laskentatoimen/taloushallinnon/rahoituksen tradenomin tutkinnon sekä laskentatoimen opintoja seuraavasti: ulkoisen laskentatoimen ja/tai tilintarkastuksen opintoja vähintään 30 op sisäisen laskentatoimen opintoja vähintään 6 op Hakijoita valitaan maisterivalinnassa suorittamaan kauppatieteiden maisterin tutkintoa seuraavissa opintosuunnissa:

Tilintarkastuksen maisteriohjelma, laskentatoimen ja yritysoikeuden opintolinja, Joensuun kampus Tilintarkastuksen maisteriohjelma, laskentatoimen opintolinja, Kuopion kampus Kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan hyväksytään 10 hakijaa/opintosuunta. Mikäli edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, asetetaan hakijat järjestykseen ensisijaisesti laskentatoimen ja tilintarkastuksen opintojen määrän perusteella ja toissijaisesti opintomenestyksen perusteella (laskentatoimen ja tilintarkastuksen opintojen opintopisteillä painotettu keskiarvo). Opiskelijaksi valitulta voidaan edellyttää maisterin tutkinnon opintojen (120 opintopistettä) lisäksi täydentäviä opintoja enintään 60 opintopistettä, jotta suoritettavat opinnot kokonaisuudessaan täyttävät sekä kauppatieteiden maisterin tutkinnon että HT-tilintarkastajatutkinnon opintovaatimukset. Täydentävät opinnot, tutkintoon sisällytettävät sivuaineopinnot ja muut opinnot täsmennetään opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS).


Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Maantiede ja ympäristöpolitiikka KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Maantiede ja ympäristöpolitiikka, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri tai yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) Pääaine (maantiede, yhteiskuntamaantiede tai ympäristöpolitiikka) valitaan kandidaattiopintojen aikana.

HAKUKOHDE

Maantiede ja ympäristöpolitiikka, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri tai yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Maantiede, filosofian maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Maantiede, Joensuu, filosofian maisteri (2 v)

KOULUTUS

Yhteiskuntamaantiede, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Yhteiskuntamaantiede, Joensuu, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

KOULUTUS

Ympäristöpolitiikka, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Ympäristöpolitiikka, Joensuu, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Historia- ja maantieteiden laitos s-posti: yhkatdk@uef.fi puh. 029 44 55195 uef.fi/geohistoria haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Maantiede ja ympäristöpolitiikka, Joensuu

Opinto-oikeus: Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri TAI Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri Jono

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATTI JA FILOSOFIAN MAISTERI TAI YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATTI JA MAISTERI (3 v + 2 v)

Aloituspaikat 40

Ensiker- Tasapisteissä talaisia ratkaisee 25

1. Yhteispisteet

21

15

2. Valintakoe

14

VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on seuraavan taulukon mukainen.

MAANTIEDE JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA, JOENSUU

3. Aikaisempien 5 opintojen perusteella (myös avoimen yliopiston opinnot)

1. Valintakoepistemäärä 2. Yhteispistemäärä

10 -

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.

177


UEF// Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

178

Maantiede ja ympäristöpolitiikka -hakukohteen aloituspaikkojen määrä yhteishaussa on 40. Yhteispisteiden ja valintakokeen perusteella valitut valitsevat pääaineen (maantiede, yhteiskuntamaantiede tai ympäristöpolitiikka) opintojen edetessä. 1) Ensin valitaan 21 hakijaa ylioppilastutkinnon pisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 15 ja sen jälkeen yhteispisteiden paremmuusjärjestyksessä 6 hakijaa. 2) Tämän jälkeen valitaan 14 hakijaa valintakoepisteiden perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 10 ja sen jälkeen valintakoepisteiden paremmuusjärjestyksessä 4 hakijaa. Hakijoiden saadessa saman yhteispistemäärän, järjestys määräytyy valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on sama valintakoepistemäärä, määräytyy järjestys yhteispistemäärän perusteella. Tullakseen valituksi hakijan on saatava kaikkien valintakokeeseen osallistuneiden hakijoiden valintakoepisteiden keskiarvosta vähintään puolet. Varasijoille asetetaan yhteispistejonossa 20 hakijaa ja koepistejonossa 20 hakijaa. 3) Lisäksi valitaan aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella yhteensä 5 hakijaa. Pääaine määräytyy valinnan perusteena olevien, hakijan suorittamien perus- ja aineopintojen mukaan. Avoimen yliopiston opintojen perusteella valitaan maantieteeseen ja yhteiskuntamaantieteeseen yhteensä enintään 2 hakijaa (1 maantieteeseen ja 1 yhteiskuntamaantieteeseen), jotka ovat suorittaneet maantieteen alan (ml. talousmaantiede, aluetiede ja suunnittelumaantiede) tai yhteiskuntamaantieteen perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op) vähintään arvosanalla hyvät tiedot tai 3/5. Vaadituista opinnoista vähintään puolet tulee olla suoritettuna avoimessa yliopistossa. Aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella (hakija ei täytä avoimen väylän eikä siirtohaun kriteereitä) valitaan enintään 3 hakijaa, jotka ovat suorittaneet maantieteen alan (ml. talousmaantiede, aluetiede ja suunnittelumaantiede), yhteiskuntamaantieteen tai ympäristöpolitiikan perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op) vähintään arvosanalla

hyvät tiedot tai 3/5. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinnasta päätetään ensisijaisesti opintomenestyksen (hakuperusteena olevien opintojen opintopistemäärillä painotettu keskiarvo) ja toissijaisesti suoritettujen opintojen määrän perusteella. Aikaisempien opintojen perusteella hakeva voi halutessaan osallistua hakukohteen valintakokeeseen, mikäli hän haluaa tulla huomioiduksi myös jonoissa 1 ja 2. Tällöin hakijan tulee hakulomakkeella ilmoittaa valintakokeeseen osallistumisesta. Aikaisempien opintojen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti jonossa 3. Aloituspaikkoja voidaan siirtää ryhmästä toiseen, jos jossakin ryhmässä jää aloituspaikkoja täyttämättä. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei tässä jonossa ole riittävästi, ei vapautuneita paikkoja täytetä lainkaan.

VALINTAKOE Aika: 5.6.2018 klo 14.00–18.00 Paikka: Metria (M100) Osoite: Yliopistokatu 7, Joensuu Paikka: Mediteknia (MD100) Osoite: Yliopistonranta 1 B, Kuopio Paikka: Lahden lyseo (juhlasali) Osoite: Lahdenkatu 6, Lahti Valintakoemateriaali: Valintakoekysymykset pohjautuvat lukion opetussuunnitelman mukaisiin maantieteen kursseihin 1–3. Kysymykset lähestyvät kursseja maantieteen ja ympäristöpolitiikan näkökulmasta. Lisätietoja: Valintakokeeseen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperinsa jättäessään. Valintakokeessa voi olla monivalintatehtäviä, määritelmäkysymyksiä sekä aineiston analysointi- ja/tai esseetehtäviä.


Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

PISTEYTYS Saatavat pisteet

Maks.

Valintakoe

56

Ylioppilastutkintotodistus

84

Yhteispistemäärä

Valituksi tulleen opiskelijan voidaan edellyttää täydentävän opintojaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti (täydentävät opinnot, enintään 60 opintopistettä, eivät sisälly maisterin tutkintoon).

140

Maisterihaku, Yhteiskuntamaantiede, Joensuu

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli / Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 ainereaalia, joista toinen voi olla reaali)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan: Ylioppilastutkinnon kokeiden pisteytys

Kokeet

C

B

A

A

» Äidinkieli » Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

21 18 15 12

L

E

M

9

6

B

» Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet » Ainereaalit ja reaali

16 13 10

4

1

7

Maisterihaku, Maantiede, Joensuu FILOSOFIAN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Maisterihaussa valitaan kaksi opiskelijaa. Hakija, joka on suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon ja jolla on suoritettuna suomalaisessa yliopistossa maantieteen alan (ml. talousmaantiede, aluetiede ja suunnittelumaantiede) perus- ja aineopinnot tai vastaavaksi katsottavat ulkomaiset opinnot (vähintään arvosanalla hyvät tiedot tai 3/5), hyväksytään hakemuksesta suorittamaan filosofian maisterin tutkintoa. Mikäli edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, asetetaan hakijat järjestykseen ensisijaisesti maantieteen alan perus- ja aineopintojen arvosanojen perusteella ja toissijaisesti yliopisto-opintojen kokonaismäärän perusteella. Ulkomailla suoritettu koulutus katsotaan suoritetuksi arvosanalla hyvä (3), jollei todistuksesta muuta ilmene.

YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Maisterihaussa valitaan kaksi opiskelijaa. Hakija, joka on suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon ja jolla on suoritettuna suomalaisessa yliopistossa yhteiskuntamaantieteen perus- ja aineopinnot tai vastaavaksi katsottavat ulkomaiset opinnot (vähintään arvosanalla hyvät tiedot tai 3/5), hyväksytään hakemuksesta suorittamaan yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoa. Mikäli edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, asetetaan hakijat järjestykseen ensisijaisesti yhteiskuntamaantieteen perus- ja aineopintojen arvosanojen perusteella ja toissijaisesti yliopisto-opintojen kokonaismäärän perusteella. Ulkomailla suoritettu koulutus katsotaan suoritetuksi arvosanalla hyvä (3), jollei todistuksesta muuta ilmene. Valituksi tulleen opiskelijan voidaan edellyttää täydentävän opintojaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti (täydentävät opinnot, enintään 60 opintopistettä, eivät sisälly maisterin tutkintoon).

Maisterihaku, Ympäristöpolitiikka, Joensuu YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Maisterihaussa valitaan viisi opiskelijaa. Opiskelijoita valitaan kahdessa ryhmässä seuraavasti. Ryhmä 1: Valintaperusteena on alempi tai ylempi korkeakoulututkinto (kandidaatin tai maisterin tutkinto),

179


UEF// Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

180

johon sisältyy tai jonka lisäksi hakija on suorittanut suomalaisessa yliopistossa ympäristöpolitiikan alan aineopinnot tai vastaavaksi katsottavat ulkomaiset opinnot vähintään arvosanalla hyvät tiedot tai 3/5. Tällä perusteella valitaan kaksi opiskelijaa suorittamaan yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoa. Mikäli edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, asetetaan hakijat järjestykseen ensisijaisesti ympäristöpolitiikan perus- ja aineopintojen arvosanojen perusteella ja toissijaisesti yliopisto-opintojen kokonaismäärän perusteella. Ulkomailla suoritettu koulutus katsotaan suoritetuksi arvosanalla hyvä (3), jollei todistuksesta muuta ilmene. Ryhmä 2: Valintaperusteena on suomalaisessa ammattikorkeakoulussa suoritettu soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. Tällä perusteella valitaan kolme opiskelijaa suorittamaan yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoa.

Soveltuvia tutkintoja ovat valtioneuvoston asetuksen (1129/2014) 1 §:ssä tarkoitetut 1. luonnonvara-alalla suoritetut ammattikorkeakoulututkinnot sekä 2. tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulututkinnot, jotka on suoritettu ympäristöteknologian tai Degree Program in Environmental Engineering -koulutusohjelmassa. Mikäli edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, asetetaan hakijat järjestykseen opintomenestyksen perusteella. Aloituspaikkoja voidaan siirtää ryhmästä toiseen, jos ryhmässä jää aloituspaikkoja täyttämättä. Valituksi tulleen opiskelijan voidaan edellyttää täydentävän opintojaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti (täydentävät opinnot, enintään 60 opintopistettä, eivät sisälly maisterin tutkintoon).


Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Oikeustiede KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Oikeustiede, Joensuu, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Oikeustiede, oikeustieteen maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Oikeustiede, Joensuu, oikeustieteen maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos s-posti: oikeustieteet@uef.fi puh. 029 445 5220 uef.fi/oikeustieteet haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Oikeustiede, Joensuu OIKEUSNOTAARI JA OIKEUSTIETEEN MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita otetaan yliopistolain tarkoittamalla tavalla suorittamaan sekä alempaa että ylempää oikeustieteen korkeakoulututkintoa (oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri) seuraaviin yliopistoihin: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto ja Turun yliopisto. Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. OIKEUSTIEDE, JOENSUU Opinto-oikeus: Oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri Jono

Aloituspaikat 50

Ensiker- Tasapisteissä talaisia ratkaisee 38

1. Yhteispisteet

30

23

1. Valintakoepistemäärä 2. Valintakokeen tehtävä 1 3. Valintakokeen tehtävä 2

2. Valintakoe

20

15

1. Valintakokeen tehtävä 1 2. Valintakokeen tehtävä 2

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.

Itä-Suomen yliopistossa oikeustieteellisen alan aloituspaikkojen määrä yhteishaussa on 50. 1. Ensin valitaan 30 hakijaa ylioppilastutkinnon pisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 23 ja sen jälkeen yhteispisteiden paremmuusjärjestyksessä 7 hakijaa. 2. Sen jälkeen valitaan 20 hakijaa valintakoepisteiden perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 15 ja sen jälkeen valintakoepisteiden paremmuusjärjestyksessä 5 hakijaa. Valintamenettely on kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuneilta tarkastetaan monivalintatehtävät ja hakijat asetetaan niiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Monivalintatehtäväpisteiden perusteella toiseen vaiheeseen edenneiltä tarkastetaan kaikki vastaukset. Toiseen tarkastusvaiheeseen etenevien määrä on rajattu niin, että se on kolminkertainen suhteessa kunkin hakukohteen lopulliseen sisäänottomäärään. Mikäli toiseen tarkastusvaiheeseen valittaessa samalla alimmalla pistetilalla on useita hakijoita, saman alimman pistetilan kaikki hakijat etenevät toiseen tarkastusvaiheeseen. Hakijan

181


UEF// Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

182

on saatava valintakokeen toisesta vaiheesta vähintään puolet pisteistä voidakseen tulla hyväksytyksi. Varasijoille asetetaan yhteispistejonossa 20 hakijaa ja koepistejonossa 20 hakijaa. Lisätietoja oikeustieteellisen alan yhteisvalinnasta www.oikeustieteet.fi. VALINTAKOE Aika: 15.5.2018 klo 12.00–17.00 Hakija voi hakulomakkeella valita, missä seuraavista paikkakunnista osallistuu valintakokeeseen: Helsinki, Joensuu, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Turku ja Vaasa.

non kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan: Ylioppilastutkinnon kokeiden pisteytys

Kokeet

L

E

M

C

B

A

A

» Äidinkieli » Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

10,5

9

7,5

6

4,5

3

B

» Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet » Ainereaalit ja reaali

8

6,5

5

3,5

2

0,5

Kansainvälisten ylioppilastutkintotodistusten pisteytys on esitetty oppaan alussa s. 27.

Paikka (Joensuu): Carelia (C1) Osoite: Yliopistokatu 4, Joensuu

Maisterihaku, Oikeustiede, Joensuu

Paikka (Kuopio): Snellmania (SN100) Osoite: Yliopistonranta 1 E, Kuopio

OIKEUSTIETEEN MAISTERI (2 v) Muut paikkakunnat: Katso tarkemmat tiedot osoitteesta www.oikeustieteet.fi.

VALINTAMENETTELY

Valintakoemateriaali: Valintakoe perustuu ennakkoon ilmoitettuun kirjallisuuteen ja kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Katso tarkemmat tiedot www.oikeustieteet.fi. Lisätietoja: Valintakokeeseen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperinsa jättäessään. Erityisjärjestelyjä tarvitseva hakija, ks. www.oikeustieteet.fi. PISTEYTYS Saatavat pisteet

Maks.

Valintakoe Ylioppilastutkintotodistus Yhteispistemäärä

80 42 122

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli / Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 ainereaalia, joista toinen voi olla reaali)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkin-

Oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan voivat hakeutua 1) Turun yliopistossa, Helsingin yliopistossa, Lapin yliopistossa tai Åbo Akademissa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneet, 2) Ulkomailla oikeusnotaarin tutkintoa vastaavan koulutuksen suorittaneet. Turun yliopistossa, Helsingin yliopistossa, Lapin yliopistossa tai Åbo Akademissa oikeusnotaarin (A 86/1996, A 794/2004) tutkinnon suorittaneet: Oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan voidaan valita yhteensä enintään viisi (5) Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Lapin yliopiston tai Åbo Akademin oikeustieteellisessä tiedekunnassa oikeusnotaarin tutkinnon (86/1996, 794/2004) suorittanutta. Valinta suoritetaan ensisijaisesti tutkintoon kuuluvien opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon perusteella ja toissijaisesti opinnäytetyön arvosanan perusteella. Ulkomailla oikeusnotaarin tutkintoa vastaavan koulutuksen suorittaneet: Ulkomailla oikeusnotaarin tutkintoa vastaavan koulutuksen suorittanut hakija voidaan valita suorittamaan oikeustieteen maisterin tutkintoa (3 aloituspaikkaa). Oikeusnotaarin tutkintoa vastaavaksi ulkomaiseksi koulutukseksi katsotaan sel-


Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

lainen ulkomainen oikeustieteellinen korkeakoulututkinto, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden suomalaista oikeustieteen maisterin tutkintoa vastaaviin korkeakouluopintoihin. Valinta suoritetaan aiempien opintojen sisällön, tutkinnon laadun, opintomenestyksen (hylätty–10 pistettä) sekä opiskelijan laatiman motivaatiokirjeen (hylätty–3 pistettä) ja valintaesseen perusteella (hylätty–10 pistettä). Tullakseen valituksi hakijan on saatava pisteitä jokaisesta osiosta. Valintaesseen aihe ja kirjoitusohjeet julkaistaan oikeustieteiden laitoksen internetsivulla uef.fi/oikeustieteet/esseeohjeistus hakuaikana. Motivaatiokirje ja valintaessee tulee kirjoittaa suomen kielellä. Motivaatiokirjeen pisteytyksessä otetaan huomioon kirjeestä ilmenevä hakijan sitoutuneisuus oikeustieteen opintoihin, aiempien opintojen muodostaman kokonaisuuden antamat valmiudet, mahdollinen alan työkokemus sekä hakijan ilmaisema suunnitelma opintojen suorittamiseen (mukaan lukien mahdollinen erikoistuminen). Opiskelijavalinnassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että hakijan aiempaan tutkintoon sisältyvät opinnot ja/tai hakuperusteena olevat opinnot ovat suoritustasoltaan, laadultaan ja sisällöltään koulutusohjelmaan soveltuvia ja tarkoituksenmukaisia, jotta opinnot muodostavat mahdollisimman hyvän pohjan opinnoille oikeustieteen maisterin tutkinnossa. Hakuperusteena olevan

tutkinnon on oltava suoritettuna 7.6.2018 mennessä. Opiskelijaksi valitulta voidaan edellyttää täydentäviä opintoja enintään 60 opintopistettä (eivät sisälly maisterin tutkintoon). HAKEMUKSEN LIITTEET

tutkintotodistus sekä tutkintotodistuksen liitteet:

ote opintosuoritusrekisteristä tai vastaava. Ulkomailla suoritetun tutkinnon todistuksen ja sen liitteiden on oltava todistuksen antaneen yliopiston tai korkeakoulun tai julkisen notaarin oikeaksi todistamia kopioita. Jos em. todistukset eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä, tulee todistuksista toimittaa lisäksi virallisesti oikeaksi todistetut suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset. todistus hakijan suomen kielen taidosta (ks. hakuoppaan sivu 12). motivaatiokirje (maksimipituus 1 A4-arkki). valintaessee, jonka aihe ja kirjoitusohjeet julkaistaan oikeustieteiden laitoksen internetsivulla uef.fi/ oikeustieteet/esseeohjeistus. jos hakijalla on Opetushallituksen antama todistus ETA-kelpoisuuskokeen suorittamisesta vähintään oikeusnotaaritasolle tai ehdollinen päätös ammattipätevyyden tunnustamisesta vähintään oikeusnotaaritasolle, tulee tämä päätös liittää hakemuksen liitteeksi.

183


UEF// Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

184

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma KOULUTUS JA HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma, terveystieteiden maisteri tai yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma, Kuopio, terveystieteiden maisteri tai yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos puh. 029 44 55071 (amanuenssi) tai 029 44 55112 (oppiainetuutori) s-posti: yhkatdk@uef.fi uef.fi/sosiaali-ja-terveysjohtaminen/sosiaali-ja-terveyshallintotiede haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Maisterihaku, Sosiaalija terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma, Kuopio TERVEYSTIETEIDEN MAISTERI TAI YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Maisterihaussa valitaan 20 opiskelijaa. Opiskelijavalinta tapahtuu hakijoiden suorittamien tutkintojen ja opintojen perusteella. Tutkinnot ja opinnot pisteytetään jäljempänä esitetyllä tavalla ja hakijat asetetaan järjestykseen näistä saadun kokonaispistemäärän mukaisesti. Hakijoita valitaan seuraavasti. Ryhmässä 1 voivat hakea henkilöt, joilla on 1) alempi yliopistotutkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu hoitotieteen, hallintotieteiden, informaatiotutkimuksen, kasvatustieteen, kauppatieteiden, oikeustieteiden, sosiaalitieteiden, tietojenkäsittely- tai tietojärjestelmätieteen perus- ja aineopinnot, 2) sosiaali- tai terveysalan tai tietotekniikan ammattikorkea-

koulun jatkotutkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai 3) sosiaali- tai terveysalan tai tietotekniikan ammattikorkeakoulututkinto sekä 75 opintopistettä soveltuvia yliopisto-opintoja. Näitä voivat olla hoitotieteen, hallintotieteiden, informaatiotutkimuksen, kasvatustieteen, kauppatieteiden, oikeustieteiden, sosiaalitieteiden taikka tietojenkäsittely- tai tietojärjestelmätieteen opinnot, kieli- ja viestintäopinnot, tutkimusmenetelmäopinnot sekä filosofian opinnot. Ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan erikoistumisopinnot sekä Kuopion yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskuksen Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät ja ohjelmistot -koulutusohjelma rinnastetaan valinnassa yliopisto-opintoihin. Tässä ryhmässä valitaan 16 hakijaa. Ryhmässä 2 voivat hakea henkilöt, joilla on ylempi yliopistotutkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu hoitotieteen, hallintotieteiden, informaatiotutkimuksen, kasvatustieteen, kauppatieteiden, oikeustieteiden, sosiaalitieteiden, tietojenkäsittely- tai tietojärjestelmätieteen perus- ja aineopinnot. Tässä ryhmässä valitaan 4 hakijaa. Aloituspaikkoja voidaan siirtää ryhmästä toiseen, jos jossakin ryhmässä jää aloituspaikkoja täyttämättä.


Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Molemmissa ryhmissä valituksi tulemiseen vaaditaan minimipistemäärä 20. Valituksi tulleen opiskelijan voidaan edellyttää täydentävän opintojaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti. Täydentävät opinnot, enintään 60 op, eivät sisälly maisterin tutkintoon.

Aiempiin tutkintoihin kuulumattomat yliopistotasoiset tutkimusmenetelmäopinnot

tilastotieteen johdantokurssi (vähintään 4 op:n / 3 ov:n laajuisena): 1 piste

tilastotieteen peruskurssi (vähintään 4 op:n / 3 ov:n laajuisena): 1 piste

johdatus kvantitatiiviseen tutkimukseen (vähinPISTEYTYS Suoritettu tutkinto (korkein tutkinto huomioidaan)

sosiaali- tai terveysalan tai tietotekniikan ammattikorkeakoulututkinto: 15 pistettä

soveltuva ammattikorkeakoulun jatkotutkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto: 20 pistettä

soveltuva yliopistotutkinto: 20 pistettä Ammatillinen täydennyskoulutus ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnot: 3 pistettä informaatioteknologian muu opintokokonaisuus (vähintään 35 op/ 22 ov): 3 pistettä muu koulutuskokonaisuus (vähintään 35 op/ 22 ov): 3 pistettä Yliopistotasoiset opintokokonaisuudet Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät opintokokonaisuus (Kuopion yliopiston Koulutusja kehittämiskeskus): 5 pistettä muu yliopistotasoinen opintokokonaisuus: approbatur / perusopinnot: 3 pistettä, cum laude approbatur / aineopinnot: 5 pistettä. Aiempiin tutkintoihin kuulumattomat yliopistotasoiset kieli- ja viestintäopinnot (vähintään 2 op:n / 1 ov:n laajuisena) englannin kielen kurssi, kirjallinen: 1 piste englannin kielen kurssi, suullinen: 1 piste ruotsin kielen kurssi, kirjallinen: 1 piste ruotsin kielen kurssi, suullinen: 1 piste kirjoitusviestinnän kurssi: 1 piste puheviestinnän kurssi: 1 piste

tään 4 op:n/ 3 ov:n laajuisena): 1 piste

johdatus kvalitatiiviseen tutkimukseen (vähintään 4 op:n / 3 ov:n laajuisena): 1 piste

tilastollinen tietojenkäsittely (vähintään 3 op:n / 2 opintoviikon laajuisena): 1 piste

muu tutkimusmenetelmien opintojakso (vähintään 4 op:n / 3 ov:n laajuisena): 1 piste

Yliopistotasoiset filosofian opinnot, esimerkiksi etiikka, yhteiskuntafilosofia, tieteenfilosofia, logiikka: 1 piste/opintojakso. Hakemukseen on lisäksi liitettävä perustelu (korkeintaan 1000 sanaa) siitä, miksi hakija haluaa opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelmaan. Perusteluun kirjataan seuraavat seikat: hakijan toiminta sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan tehtävissä täysinä vuosina sekä tehtävien kuvaus; hakijan tutkimusansiot ja yhteiskunnallinen vaikuttamistoiminta; syy tai syyt, joiden vuoksi hakeutuu ko. ohjelmaan; urasuunnitelmat ohjelmasta valmistumisen jälkeen, sekä tutkimukselliset kiinnostuksen kohteet. Lisäksi hakija voi kuvata muita sellaisia seikkoja, joiden katsoo edesauttavan tietohallinnon opiskelussa. Perustelut pisteytetään asteikolla 0-8 siten, että kustakin perustelukohdasta lukuun ottamatta tiedonhallinnan tehtäviä koskevaa kohtaa voi saada yhden pisteen. Tiedonhallinnan tehtävissä toimimisesta pisteet määräytyvät seuraavasti: alle kolme vuotta, yksi piste; kolmesta viiteen vuotta, kaksi pistettä, ja yli viisi vuotta, kolme pistettä. Perusteluilla on merkitystä myös tilanteessa, jossa useammalla hakijalla on sama pistemäärä, joka on alin hyväksyttävä sisäänottoon oikeuttava pistemäärä.

185


UEF// Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

186

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma KOULUTUS JA HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma, terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma, terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos s-posti: yhkatdk@uef.fi 029 44 55071 (amanuenssi) 029 44 55161(oppiainetuutori) uef.fi/sosiaali-ja-terveysjohtaminen haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Maisterihaku, Sosiaalija terveyshallintotieteen maisteriohjelma, Kuopio TERVEYSTIETEIDEN MAISTERI TAI YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Maisterihaussa valitaan 30 opiskelijaa. Opiskelijavalinta tapahtuu hakijoiden suorittamien tutkintojen ja opintojen perusteella. Valintaperusteena on korkeakoulututkinto, jonka lisäksi tai osana aiempaa yliopistotutkintoa hakija on suorittanut sosiaali- ja/tai terveyshallintotieteen aineopinnot tai 2017 aloitetut perusopinnot tai hallintotieteen tai kunnallispolitiikan perus- ja aineopinnot. Mikäli sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisterihaussa on hakijoita enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen aiempaan tutkintoon kuulumattoman yliopistotasoisen perus- tai aineopintokokonaisuuden (väh. 25 op) ja aiempiin tutkintoihin kuulumattomien yliopistotasoisten tutkimusmenetelmäopintojen sekä hakemuksen liitteenä olevassa kirjeessä esitettyjen perustelujen kokonaispis-

temäärän perusteella. Perustelukirje saa olla enintään 1 sivun pituinen (fontti 12). Yliopistotasoinen perus- tai aineopintokokonaisuus, tutkimusmenetelmäopinnot ja perustelukirje pisteytetään seuraavasti: 1) Perus- tai aineopintokokonaisuus a. ei opintokokonaisuutta = 0 pistettä b. opintokokonaisuus vähintään 25 op = 1 piste 2) Aiempiin tutkintoihin kuulumattomat yliopistotasoiset tutkimusmenetelmäopinnot a. ei tutkimusmenetelmäopintoja = 0 pistettä b. tutkimusmenetelmäopintoja 1–5 op = 1 piste c. tutkimusmenetelmäopintoja 6–10 op = 2 pistettä d. tutkimusmenetelmäopintoja yli 10 op = 3 pistettä 3) Perustelukirjeessä esitetyistä perusteluista voi saada 0–3 pistettä. Perusteluun kirjoitetaan seuraavat seikat: a. syyt, joiden vuoksi hakeutuu koulutukseen b. sosiaali- ja terveyshallintotieteen kiinnostuksen kohteet c. tutkimukselliset kiinnostuksen kohteet. Valituksi tulleen opiskelijan voidaan edellyttää täydentävän opintojaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti. Täydentävät opinnot, enintään 60 op, eivät sisälly maisterin tutkintoon.


Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Sosiaalitieteet (sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia ja sosiologia) KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Sosiaalitieteet (sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia ja sosiologia), yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) Pääaine (sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia tai sosiologia) valitaan kandidaattiopintojen aikana.

HAKUKOHDE

Sosiaalitieteet, Kuopio, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Sosiaalipedagogiikka, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Sosiaalipedagogiikka, Kuopio, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

KOULUTUS

Sosiaalipsykologia, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Sosiaalipsykologia, Kuopio, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos s-posti: yhkatdk@uef.fi puh. 029 44 55240 uef.fi/yhteiskuntatieteet haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Sosiaalitieteet, Kuopio YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATTI JA MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. SOSIAALITIETEET, KUOPIO Opinto-oikeus: Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri Jono

Aloituspaikat 35

Ensiker- Tasapisteissä talaisia ratkaisee 21

1. Yhteispisteet

18

13

2. Valintakoe

12

8

3. Aikaisempien opintojen perusteella (myös avoimen yliopiston opinnot)

5

-

1. Valintakoepistemäärä 2. Yhteispistemäärä

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.

1. Ensin valitaan 18 ylioppilastutkinnon ja valintakoepisteiden yhteismäärän perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 13 ja sen jälkeen yhteispisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä 5 hakijaa. 2. Tämän jälkeen valitaan 12 henkilöä valintakokeen perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 8 ja sen jälkeen yhteispisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä 4 hakijaa. Hakijoiden saadessa saman yhteispistemäärän, järjestys määräytyy valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on sama valintakoepistemäärä, määräytyy järjestys yhteispistemäärän perusteella. Tullakseen valituksi hakijan on saatava kaikkien valintakokeeseen osallistuneiden hakijoiden valintakoepisteiden keskiarvosta vähintään puolet. Varasijoille asetetaan yhteispistejonossa 20 hakijaa ja koepistejonossa 20 hakijaa. 3. Lisäksi aikaisempien opintojen perusteella valitaan 5 hakijaa, joilla on perusopintokokonaisuus sosiaalipedagogiikassa, sosiaalipsykologiassa, sosio-

187


UEF// Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

188

logiassa tai sosiaalitieteissä vähintään arvosanalla hyväksytty, hyvät tiedot tai 3/5. Edellä mainitun perusopintokokonaisuuden lisäksi hakijalla tulee olla jonkin muun oppiaineen perusopintokokonaisuus suoritettuna. Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen 1) sosiaalipedagogiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian tai sosiaalitieteen perusopintokokonaisuuden arvosanan perusteella, 2) tutkintoon kuulumattomien yliopisto-opintojen opintopistemäärän perusteella. Mikäli hakija on suorittanut perusopintokokonaisuuden useassa edellä mainitussa opintokokonaisuudessa, valinnassa huomioidaan paras arvosana. Aikaisempien opintojen perusteella hakeva voi halutessaan osallistua hakukohteen valintakokeeseen, mikäli hän haluaa tulla huomioiduksi myös jonoissa 1 ja 2. Tällöin hakijan tulee hakulomakkeella ilmoittaa valintakokeeseen osallistumisesta. Aikaisempien opintojen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti jonossa 3. Aloituspaikkoja voidaan siirtää ryhmästä toiseen, jos jossakin ryhmässä jää aloituspaikkoja täyttämättä. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei jonossa 3 ole riittävästi, ei vapautuneita paikkoja täytetä lainkaan. Aikaisempien opintojen perusteella hakevan vastuulla on toimittaa tarvittavat liitteet sellaisessa muodossa, että niistä käy selkeästi ilmi valintaperusteissa mainitut seikat, kuten opintokokonaisuuksien arvosana. Yksittäisten opintojaksojen luettelo ei ole valintaperusteiden tarkoittama opintokokonaisuus. Hakijan vastuulla on myös tarkistaa se, että kaikki tarvittavat liitteet on lähetetty.

distettava henkilöllisyytensä vastauspaperinsa jättäessään. PISTEYTYS Saatavat pisteet

Maks.

Valintakoe

56

Ylioppilastutkintotodistus

84

Yhteispistemäärä

140

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli / Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 ainereaalia, joista toinen voi olla reaali)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan: Ylioppilastutkinnon kokeiden pisteytys

Kokeet

C

B

A

A

» Äidinkieli » Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

21 18 15 12

L

E

M

9

6

B

» Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet » Ainereaalit ja reaali

16 13 10

4

1

7

Kansainvälisten ylioppilastutkintotodistusten pisteytys on esitetty oppaan alussa s. 27.

Maisterihaku, Sosiaalipedagogiikka, Kuopio YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI (2 v)

VALINTAKOE Aika: 24.5.2018 klo 12–16 Paikka: SN100 Osoite: Yliopistonranta 1 E, Kuopio Valintakoemateriaali: Valintakoemateriaali saatavilla 3.4.2018 alkaen osoitteesta uef.fi/yhteiskuntatieteet/ hae-opiskelijaksi. Lisätietoja: Valintakokeeseen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvan on to-

VALINTAMENETTELY Sosiaalipedagogiikkaan valitaan yhteensä 8 opiskelijaa suorittamaan yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoa. Opiskelijat valitaan seuraavasti. Ryhmä 1: Valintaperusteena on alempi tai ylempi yliopistotutkinto (kandidaatin tai maisterin tutkinto), johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu jonkin yhteiskuntatieteellisen tai kasvatustieteellisen oppiaineen perus- ja aineopintokokonaisuudet vähintään arvosanalla hyväksytty, hyvä (3) tai 3/5 tai vastaavaksi katsot-


Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

tava ulkomainen koulutus. Tällä perusteella valitaan 6 opiskelijaa. Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan järjestykseen seuraavasti: 1) yhteiskuntatieteellisen tai kasvatustieteellisen oppiaineen perusopintokokonaisuuden arvosana, 2) aineopintokokonaisuuden arvosana, 3) tutkintoon kuulumattomien yliopisto-opintojen kokonaismäärä. Mikäli hakija on suorittanut perus- ja aineopintokokonaisuudet useassa em. alojen oppiaineessa, valinnassa huomioidaan paras arvosana. Ulkomailla suoritettu koulutus katsotaan suoritetuksi arvosanalla hyvä (3), jollei todistuksesta muuta ilmene. Ryhmä 2: Valintaperusteena on sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto, jonka lisäksi on suoritettu jonkin yhteiskuntatieteellisen tai kasvatustieteellisen oppiaineen perus- ja aineopintokokonaisuudet vähintään arvosanalla hyväksytty, hyvä (3) tai 3/5 tai vastaavaksi katsottava ulkomainen koulutus. Tällä perusteella valitaan 2 opiskelijaa. Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan järjestykseen seuraavasti: 1) ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 2) yhteiskuntatieteellisen tai kasvatustieteellisen oppiaineen aineopintokokonaisuuden arvosana, 3) yhteiskuntatieteellisen tai kasvatustieteellisen oppiaineen perusopintokokonaisuuden arvosana, 4) ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytteen arvosana. Mikäli hakija on suorittanut perus- ja aineopintokokonaisuudet useassa em. alojen oppiaineessa, valinnassa huomioidaan paras arvosana. Myös opinnäytteistä huomioidaan parempi arvosana. Ulkomailla suoritettu koulutus katsotaan suoritetuksi arvosanalla hyvä (3), jollei todistuksesta muuta ilmene. Hakijan vastuulla on toimittaa tarvittavat liitteet sellaisessa muodossa, että niistä käy selkeästi ilmi valintaperusteissa mainitut seikat, kuten opintokokonaisuuksien arvosana. Yksittäisten opintojaksojen luettelo ei ole valintaperusteiden tarkoittama opintokokonaisuus. Hakijan vastuulla on myös tarkistaa se, että kaikki tarvittavat liitteet on lähetetty. Aloituspaikkoja voidaan siirtää ryhmästä toiseen,

jos jossakin ryhmässä jää aloituspaikkoja täyttämättä. Valituksi tulleen opiskelijan voidaan edellyttää täydentävän opintojaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti. Täydentävät opinnot, enintään 60 op, eivät sisälly maisterin tutkintoon.

Maisterihaku, Sosiaalipsykologia, Kuopio YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Sosiaalipsykologiaan valitaan 2 opiskelijaa suorittamaan yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoa. Valintaperusteena on alempi tai ylempi yliopistotutkinto (kandidaatin tai maisterin tutkinto), johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu sosiaalipsykologian perus- ja aineopintokokonaisuudet tai monitieteinen kokonaisuus, joka antaa valmiudet jatkaa maisteriopintoihin sosiaalipsykologian pääaineessa (esim. UEF sosiaalitieteiden perus- ja aineopintokokonaisuudet) vähintään arvosanalla hyväksytty, hyvä (3) tai 3/5 tai vastaavaksi katsottava ulkomainen koulutus. Mikäli valintaperusteet täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan järjestykseen 1) sosiaalipsykologian tai monitieteisen perusopintokokonaisuuden, 2) aineopintokokonaisuuden arvosanan perusteella. Ulkomailla suoritettu koulutus katsotaan suoritetuksi arvosanalla hyvä (3), jollei todistuksesta muuta ilmene. Hakijan vastuulla on toimittaa tarvittavat liitteet sellaisessa muodossa, että niistä käy selkeästi ilmi valintaperusteissa mainitut seikat, kuten opintokokonaisuuksien arvosana. Yksittäisten opintojaksojen luettelo ei ole valintaperusteiden tarkoittama opintokokonaisuus. Hakijan vastuulla on myös tarkistaa se, että kaikki tarvittavat liitteet on lähetetty. Valituksi tulleen opiskelijan voidaan edellyttää täydentävän opintojaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti. Täydentävät opinnot, enintään 60 op, eivät sisälly maisterin tutkintoon.

189


UEF// Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

190

Sosiaalityö KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Sosiaalityö, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

HAKUKOHDE

Sosiaalityö, Kuopio, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Sosiaalityö, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Sosiaalityö, Kuopio, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos s-posti: yhkatdk@uef.fi puh. 029 44 55240 ja 029 44 55236 uef.fi/yhteiskuntatieteet www.uta.fi/opiskelijaksi/sosiaalityon-yhteisvalinta haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Sosiaalityö, Kuopio YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATTI JA MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen. SOSIAALITYÖ, KUOPIO Opinto-oikeus: Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri Jono

Aloituspaikat 60

Ensiker- Tasapisteissä talaisia ratkaisee 39

1. Yhteispisteet

33

24

2. Valintakoe

22

15

3. Aikaisempien 5 opintojen perusteella (myös avoimen yliopiston opinnot)

1. Valintakoepistemäärä 2. Yhteispistemäärä

Sosiaalityön koulutukseen valitaan valtakunnallisessa yhteisvalinnassa (jonot 1 ja 2) yhteensä 60 hakijaa. Lisäksi valitaan 2 hakijaa aiempien opintojen perusteella. 1. Ensin valitaan 33 hakijaa ylioppilastutkinnon pisteiden ja valintakoepisteiden yhteismäärän perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 24 ja sen jälkeen yhteispisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä 9 hakijaa. Hakijoiden saadessa saman yhteispistemäärän, järjestys määräytyy valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella. 2. Sen jälkeen valitaan 22 hakijaa valintakoepisteiden perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 15 ja sen jälkeen yhteispisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä 7 hakijaa. Hakijoiden saadessa saman yhteispistemäärän, järjestys määräytyy yhteispistemäärän perusteella.

-

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.

Voidakseen tulla valituksi sosiaalityön yhteisvalinnassa, hakijan tulee saada aineistokokeesta vähintään 7 pistettä. Varasijoille asetetaan yhteispistejonossa 20 hakijaa ja koepistejonossa 20 hakijaa. Lisätietoja sosiaalityön yhteisvalinnasta www.uta.fi/


Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

opiskelijaksi/sosiaalityon-yhteisvalinta.

Osoite: Yliopistonranta 1 E, Kuopio

3. Lisäksi valitaan aiempien opintojen perusteella enintään 5 hakijaa, joilla on suoritettuna sosiaalityön perusopintokokonaisuus 25 op tai vastaavat kyseisessä yliopistossa sosiaalityön perusopinnoiksi hyväksytyt 25 op ja sosiaalityön aineopintokokonaisuus vähintään 35 op:n laajuisena. Perusopintokokonaisuuden arvosanan tulee olla vähintään hyväksytty, hyvä (3 tai 3/5). Aineopintokokonaisuuden arvosanan tulee olla vähintään kiitettävä (4 tai 4/5). Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti: 1) sosiaalityön aineopintokokonaisuuden arvosanan perusteella, 2) sosiaalityön perusopintokokonaisuuden arvosanan perusteella, 3) tutkintoon kuulumattomien yliopisto-opintojen, muiden kuin sosiaalityön opintojen, kokonaismäärän perusteella (vuoden 2018 valinnassa huomioidaan ainoastaan 1.8.2007 jälkeen suoritetut opinnot). Aikaisempien opintojen perusteella hakeva voi halutessaan osallistua hakukohteen valintakokeeseen, mikäli hän haluaa tulla huomioiduksi myös jonoissa 1 ja 2. Tällöin hakijan tulee hakulomakkeella ilmoittaa valintakokeeseen osallistumisesta. Aikaisempien opintojen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti jonossa 3. Aloituspaikkoja voidaan siirtää ryhmästä toiseen, jos jossakin ryhmässä jää aloituspaikkoja täyttämättä. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei tässä jonossa ole riittävästi, ei vapautuneita paikkoja täytetä lainkaan. Aikaisempien opintojen perusteella hakevan vastuulla on toimittaa tarvittavat liitteet sellaisessa muodossa, että niistä käy selkeästi ilmi valintaperusteissa mainitut seikat, kuten opintokokonaisuuksien arvosana. Yksittäisten opintojaksojen luettelo ei ole valintaperusteiden tarkoittama opintokokonaisuus. Hakijan vastuulla on myös tarkistaa se, että kaikki tarvittavat liitteet on lähetetty.

Valintakoemateriaali: Törrönen, Maritta & Hänninen, Kaija & Jouttimäki, Päivi & Lehto-Lundén, Tiina & Salovaara, Petra & Veistilä, Minna (toim.) 2016: Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus:Helsinki, sivut 1–147.

VALINTAKOE Aika: 22.5.2018 klo 10.00–14.00 Paikka: SN100

Lisätietoja: Valintakokeeseen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperinsa jättäessään. PISTEYTYS Ks. www.uta.fi/opiskelijaksi/sosiaalityon-yhteisvalinta.

Maisterihaku, Sosiaalityö, Kuopio YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Tässä haussa valitaan enintään 15 opiskelijaa seuraavasti: Ryhmä 1: Valintaperusteena on alempi tai ylempi yliopistotutkinto (kandidaatin tai maisterin tutkinto), johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu sosiaalityön perusopintokokonaisuus 25 op ja sosiaalityön aineopintokokonaisuus vähintään 35 op:n laajuisena tai vastaavaksi katsottava ulkomainen koulutus. Perusopintokokonaisuuden arvosanan tulee olla vähintään hyväksytty, hyvä (3 tai 3/5). Aineopintokokonaisuuden arvosanan tulee olla vähintään kiitettävä (4 tai 4/5). Tällä perusteella valitaan 10 opiskelijaa. Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti: 1) sosiaalityön aineopintokokonaisuuden arvosanan perusteella, 2) sosiaalityön perusopintokokonaisuuden arvosanan perusteella, 3) aiempaan tutkintoon kuulumattomien yliopisto-opintojen, muiden kuin sosiaalityön opintojen, kokonaismäärän perusteella (vuoden 2018 valinnassa huomioidaan ainoastaan 1.8.2007 jälkeen suoritetut opinnot). Ulkomailla suoritettu koulutus katsotaan suoritetuksi arvosanalla kiitettävä (4), jollei todistuksesta muuta ilmene. Ryhmä 2: Valintaperusteena on sosionomin, yhtei-

191


UEF// Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

192

söpedagogin tai geronomin alempi tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto, jonka lisäksi on suoritettu sosiaalityön perusopintokokonaisuus 25 op ja sosiaalityön aineopintokokonaisuus vähintään 35 op:n laajuisena tai vastaavaksi katsottava ulkomainen koulutus. Perusopintokokonaisuuden arvosanan tulee olla vähintään hyväksytty, hyvä (3 tai 3/5). Aineopintokokonaisuuden arvosanan tulee olla vähintään kiitettävä (4 tai 4/5). Tällä perusteella valitaan 5 opiskelijaa. Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti: 1) sosiaalityön aineopintokokonaisuuden arvosanan perusteella, 2) sosiaalityön perusopintokokonaisuuden arvosanan perusteella, 3) ylempi AMK-tutkinto, 4) AMK-tutkinnon opinnäytteen arvosana, 5) aiempaan tutkintoon kuulumattomien yliopisto-opintojen, muiden kuin sosiaalityön opintojen, kokonaismäärän pe-

rusteella (vuoden 2018 valinnassa huomioidaan ainoastaan 1.8.2007 jälkeen suoritetut opinnot). Ulkomailla suoritettu koulutus katsotaan suoritetuksi arvosanalla kiitettävä (4), jollei todistuksesta muuta ilmene. Aloituspaikkoja voidaan siirtää ryhmästä toiseen, jos jossakin ryhmässä jää aloituspaikkoja täyttämättä. Hakijan vastuulla on toimittaa tarvittavat liitteet sellaisessa muodossa, että niistä käy selkeästi ilmi valintaperusteissa mainitut seikat, kuten opintokokonaisuuksien arvosana. Yksittäisten opintojaksojen luettelo ei ole valintaperusteiden tarkoittama opintokokonaisuus. Hakijan vastuulla on myös tarkistaa se, että kaikki tarvittavat liitteet on lähetetty. Valituksi tulleen opiskelijan voidaan edellyttää täydentävän opintojaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti. Täydentävät opinnot, enintään 60 op, eivät sisälly maisterin tutkintoon.


Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Terveystaloustiede KOULUTUS JA HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Terveystaloustiede, terveystieteiden maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Terveystaloustiede, Kuopio, terveystieteiden maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos s-posti: yhkatdk@uef.fi puh. 029 44 55071 (amanuenssi) 029 44 55 396 (oppiainetuutori) uef.fi/sosiaali-ja-terveysjohtaminen/terveystaloustiede haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Maisterihaku, Terveystaloustiede, Kuopio TERVEYSTIETEIDEN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Maisterihaussa valitaan 20 opiskelijaa. Valintaperusteena on ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto taikka vastaava ulkomainen koulutus ja 1) terveystaloustieteen tai kansantaloustieteen perusopinnot tai niitä vastaavat opinnot sekä 2) vähintään 20 op korkeakoulutasoisia tiedonhaun opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä tutkimusmenetelmäopintoja. Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan järjestykseen ensisijaisesti terveystaloustieteen tai kansantaloustieteen perusopintojen arvosanan perusteella ja toissijaisesti yliopisto-opintojen kokonaismäärän perusteella. Ulkomailla suoritettu koulutus katsotaan suoritetuksi arvosanalla hyvä (3), jollei todistuksesta muuta ilmene. Valituksi tulleen opiskelijan voidaan edellyttää täydentävän opintojaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti. Täydentävät opinnot, enintään 60 op, eivät sisälly maisterin tutkintoon.

193


UEF// Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

194

Yhteiskuntatieteet (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka) KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET OPINTOPOLUSSA KOULUTUS

Yhteiskuntatieteet (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) Pääaine (sosiologia tai yhteiskuntapolitiikka) valitaan kandidaattiopintojen aikana.

HAKUKOHDE

Yhteiskuntatieteet, Joensuu, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

KOULUTUS

Sosiologia, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Sosiologia, Joensuu, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

KOULUTUS

Yhteiskuntapolitiikka, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

HAKUKOHDE

Maisterihaku, Yhteiskuntapolitiikka, Joensuu, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

LISÄTIEDOT Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos s-posti: yhkatdk@uef.fi puh. 029 44 55218 uef.fi/yhteiskuntatieteet haeyliopistoon.fi Opintopolku.fi

Yhteiskuntatieteet, Joensuu YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATTI JA MAISTERI (3 v + 2 v) VALINTAMENETTELY Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on seuraavan taulukon mukainen.

YHTEISKUNTATIETEET, JOENSUU Opinto-oikeus: Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri Jono

Aloituspaikat 35

Ensikertalaisia 21

Tasapisteissä ratkaisee

1. Valintakoepistemäärä 2. Yhteispistemäärä

1. Yhteispisteet

18

13

2. Valintakoe

12

8

3. Aikaisempien opintojen perusteella (myös avoimen yliopiston opinnot)

5

-

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.

Yhteiskuntatieteet, Joensuu -hakukohteen aloituspaikkojen määrä yhteishaussa on 35. Opiskelijoita valitaan seuraavasti:


Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

1) Ensin valitaan 18 henkilöä ylioppilastutkinnon pisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 13 ja sen jälkeen yhteispisteiden paremmuusjärjestyksessä 5 hakijaa. 2) Tämän jälkeen valitaan valintakokeessa saatujen pisteiden perusteella 12 hakijaa. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 8 ja sen jälkeen valintakoepisteiden paremmuusjärjestyksessä 4 hakijaa. Hakijoiden saadessa saman yhteispistemäärän, järjestys määräytyy valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on sama valintakoepistemäärä, määräytyy järjestys yhteispistemäärän perusteella. Tullakseen valituksi hakijan on saatava kaikkien valintakokeeseen osallistuneiden hakijoiden valintakoepisteiden keskiarvosta vähintään puolet. Varasijoille asetetaan yhteispistejonossa 20 hakijaa ja koepistejonossa 20 hakijaa. 3) Aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella valitaan enintään 5 hakijaa, jotka ovat suorittaneet perusopintokokonaisuuden joko sosiaalipolitiikassa, sosiaalitieteissä, sosiologiassa, yhteiskuntapolitiikassa tai yhteiskuntatieteissä vähintään arvosanalla hyväksytty, hyvät tiedot tai 3/5. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen 1) sosiaalipolitiikan, sosiaalitieteiden, sosiologian, yhteiskuntapolitiikan tai yhteiskuntatieteiden perusopintokokonaisuuden arvosanan, 2) edellä mainittuihin opintokokonaisuuksiin kuulumattomien yliopisto-opintojen opintopistemäärän perusteella. Mikäli hakija on suorittanut perusopintokokonaisuuden useassa edellä mainitussa opintokokonaisuudessa, valinnassa huomioidaan paras arvosana. Aikaisempien opintojen perusteella hakeva voi halutessaan osallistua hakukohteen valintakokeeseen, mikäli hän haluaa tulla huomioiduksi myös jonoissa 1 ja 2. Tällöin hakijan tulee hakulomakkeella ilmoittaa valintakokeeseen osallistumisesta. Aikaisempien opintojen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti jonossa 3. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei tässä jonossa ole riittävästi, ei vapautuneita paikkoja täytetä lain-

kaan. Aikaisempien opintojen perusteella hakevan vastuulla on toimittaa tarvittavat liitteet sellaisessa muodossa, että niistä käy selkeästi ilmi valintaperusteissa mainitut seikat, kuten opintokokonaisuuden arvosana/opintokokonaisuuksien arvosanat. Yksittäisten opintojaksojen luettelo ei ole valintaperusteiden tarkoittama opintokokonaisuus. Hakijan vastuulla on myös tarkistaa se, että kaikki tarvittavat liitteet on lähetetty.

VALINTAKOE Aika: 30.5.2018 klo 13.00–17.00 Paikka: Metria (M100) Osoite: Yliopistokatu 7, Joensuu Valintakoemateriaali: Valintakoemateriaali saatavilla 3.4.2018 alkaen osoitteessa uef.fi/yhteiskuntatieteet/valintakoeaineistot. Lisätietoja: Valintakokeeseen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperinsa jättäessään. Valintakokeessa vastataan yhteiskuntatieteiden laitoksen sivuilla julkaistavan artikkelimateriaalin pohjalta laadittuihin tehtäviin, jotka voivat olla myös soveltavia. PISTEYTYS Saatavat pisteet

Maks.

Valintakoe Ylioppilastutkintotodistus Yhteispistemäärä

56 84 140

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä neljästä kokeesta: » Äidinkieli / Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe » Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 ainereaalia, joista toinen voi olla reaali)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:

195


UEF// Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

196

Ylioppilastutkinnon kokeiden pisteytys

Kokeet

A

B

L

E

M

C

B

A

- Äidinkieli - Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

21 18 15 12

9

6

- Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe - Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet - Ainereaalit ja reaali

16 13 10

4

1

7

Maisterihaku, Sosiologia, Joensuu YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Maisterihaussa valitaan 3 opiskelijaa. Valintaperusteena on alempi tai ylempi yliopistotutkinto (kandidaatin tai maisterin tutkinto), johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu sosiologian tai kasvatussosiologian perus- ja aineopintokokonaisuudet tai monitieteinen opintokokonaisuus, joka antaa valmiudet jatkaa maisteriopintoihin sosiologian pääaineessa (esim. UEF yhteiskuntatieteiden tai sosiaalitieteiden perus- ja aineopintokokonaisuudet) vähintään arvosanalla hyväksytty, hyvä (3) tai 3/5 tai vastaavaksi katsottava ulkomainen koulutus. Mikäli valintaperusteet täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan järjestykseen sosiologian, kasvatussosiologian tai monitieteisen opintokokonaisuuden perus- ja aineopintokokonaisuuksien arvosanojen perusteella. Ulkomailla suoritettu koulutus katsotaan suoritetuksi arvosanalla hyvä (3), jollei todistuksesta muuta ilmene. Hakijan vastuulla on toimittaa tarvittavat liitteet sellaisessa muodossa, että niistä käy selkeästi ilmi valintaperusteissa mainitut seikat, kuten opintokokonaisuuksien arvosanat. Yksittäisten opintojaksojen luettelo ei ole valintaperusteiden tarkoittama opintokokonaisuus. Hakijan vastuulla on myös tarkistaa se, että kaikki tarvittavat liitteet on lähetetty. Valituksi tulleen opiskelijan voidaan edellyttää täydentävän opintojaan henkilökohtaisen opintosuunni-

telmansa mukaisesti. Täydentävät opinnot, enintään 60 op, eivät sisälly maisterin tutkintoon.

Maisterihaku, Yhteiskuntapolitiikka, Joensuu YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI (2 v) VALINTAMENETTELY Maisterihaussa valitaan 2 opiskelijaa. Valintaperusteena on alempi tai ylempi yliopistotutkinto (kandidaatin tai maisterin tutkinto), johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu yhteiskuntapolitiikan, sosiaalipolitiikan tai politiikantutkimuksen perus- ja aineopintokokonaisuudet tai monitieteinen opintokokonaisuus, joka antaa valmiudet jatkaa maisteriopintoihin yhteiskuntapolitiikan pääaineessa (esim. UEF yhteiskuntatieteiden perus- ja aineopintokokonaisuudet) vähintään arvosanalla hyväksytty, hyvä (3) tai 3/5 tai vastaavaksi katsottava ulkomainen koulutus. Mikäli valintaperusteet täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan järjestykseen yhteiskuntapolitiikan, sosiaalipolitiikan, politiikantutkimuksen tai monitieteisen opintokokonaisuuden perus- ja aineopintokokonaisuuksien arvosanojen perusteella. Ulkomailla suoritettu koulutus katsotaan suoritetuksi arvosanalla hyvä (3), jollei todistuksesta muuta ilmene. Hakijan vastuulla on toimittaa tarvittavat liitteet sellaisessa muodossa, että niistä käy selkeästi ilmi valintaperusteissa mainitut seikat, kuten opintokokonaisuuksien arvosanat. Yksittäisten opintojaksojen luettelo ei ole valintaperusteiden tarkoittama opintokokonaisuus. Hakijan vastuulla on myös tarkistaa se, että kaikki tarvittavat liitteet on lähetetty. Valituksi tulleen opiskelijan voidaan edellyttää täydentävän opintojaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti. Täydentävät opinnot, enintään 60 op, eivät sisälly maisterin tutkintoon.


Hakuopas 2018

//UEF

12 Erilliset haut 12.1 KELPOISUUSOPINNOT Itä-Suomen yliopiston filosofinen tiedekunta tarjoaa tutkinnon suorittaneille erillisiä kelpoisuusopintoja. Opintojen suorittaminen ei johda tutkintoon, mutta antaa ammatillisen pätevyyden ja kelpoisuuden toimia ammatissa. Erillisiä opintoja ovat mm. erilliset erityislastentarhanopettajan opinnot, erilliset erityisopettajan opinnot ja erilliset opinto-ohjaajan opinnot. Kelpoisuusopintojen valintaperusteet on kuvattu Filosofisen tiedekunnan valintaperusteiden yhteydessä. Kelpoisuusopinnot eivät kuulu yhden opiskelupaikan säännöksen piiriin (s. 30). Lisätietoa opinnoista ja hakemisesta osoitteessa haeyliopistoon.fi/muu-koulutustarjonta/muut-opinnot.

12.2 KANSAINVÄLISTEN MAISTERIOHJELMIEN HAUT Itä-Suomen yliopistossa on useita kansainvälisiä eng-

lanninkielisiä maisteriohjelmia. Valinta näihin maisteriohjelmiin toteutetaan niiden omien valintaperusteiden mukaisesti. Kansainvälisten maisteriohjelmien haut kuuluvat yhden opiskelupaikan säännöksen piiriin. Kansainväliset maisteriohjelmat ja niihin hakeminen on kuvattu Opintopolussa (Studyinfo.fi) sekä yliopiston www-sivulla uef.fi/admissions. Kansainvälisten maisteriohjelmien hakuaika on 1.11.2017–31.1.2018.

12.3 SIIRTOHAUT Itä-Suomen yliopiston siirtohaut on kuvattu yliopiston verkkosivulla osoitteessa haeyliopistoon.fi/koulutussiirtohaku. Siirtohakujen hakuajat ovat keväällä 2.– 16.5.2018 klo 15.00 ja syksyllä 1.–15.10.2018 klo 15.00. Tarkista kutakin hakukohdetta koskeva siirtohaun hakuaika, sillä kaikissa hakukohteissa ei välttämättä ole hakua syksyn hakuaikana. Siirtohaut eivät kuulu yhden opiskelupaikan säännöksen piiriin.

197


198

Anna palautetta Opiskelijavalintojen ja hakijoiden tiedottamisen kehittämiseksi on erittäin tärkeää saada hakijoilta ja opinto-ohjaajilta palautetta. Palautekanavamme ovat

sähköpostitse hakijapalvelut@uef.fi, kirjoita otsikoksi ”Palautetta opiskelijavalinnoista hakijapalveluille” tai verkossa uef.fi/opiskelu/palaute

Ole aktiivinen, anna palautetta, kiitos!

Valintatilastot Itä-Suomen yliopiston hakija- ja valintatilastot löytyvät osoitteesta haeyliopistoon.fi.


Hakuopas 2018

//UEF

199


200

Itä-Suomen yliopisto Joensuu Yliopistokatu 2 PL 111, 80101 Joensuu

Kuopio Yliopistonranta 1 PL 1627, 70211 Kuopio

uef.fi

20

Itä-Suomen yliopiston hakuopas 2018  
Itä-Suomen yliopiston hakuopas 2018  

Itä-Suomen yliopiston hakuopas Yhteishaku 14.-28.3.2018 // 5.-19.9.2018