Page 1

Kolding, februar 2018

Indbydelse til seminar

RESERVER DAGEN DEN 22. FEBRUAR MELLEM KL. 11.00 OG 15.00

Der er gennem de sidste 5 år sket meget på ensilage siden – flere problemer med græs, ensilerings processen og sundhed I dyrene. Unitron vil gerne invitere til møde omkring ensilage – hvordan behandler vi græs, så vi får det bedste udbytte og det bedste foder til køerne, og dermed undgå mange følgeproblemer med sundhed. Hvad er økonomien ved brug af ensileringsmidler? Vi har samlet 2 af de bedste indenfor græs ensilering til at fortælle lidt om deres erfaringer samt de test der er lavet i samarbejde med University of Agricultural Sciences i Sverige og Horst Auerbach Tyskland, med mange års erfaring i disse problemer.

Elisabet Nadau

Elisabet Nadeau is Associate Professor and Research leader at the Department of Animal Environment and Health at The Swedish University of Agricultural Sciences. At the university Elisabet is working on silages, use of additives and utilization of forages by ruminants. Elisabet has a joint appointment with The Rural Economy and Agricultural Society “Hushållningsällskapet Sjuhärad” where she works together with farm advisors on getting knowledge to work on Swedish dairy farms. Elisabet has spent 11 years in the U.S., where she did research on forage conservation and dairy cow nutrition.

Horst Auerbach: Uddannelse: University of Leipzig, Animal Husbandry, specialization in Animal and Dairy Science Thesis: “Occurrence of mycotoxins in roughages and silages for ruminants - a review”. Senior scientist at the Institute of Grassland and Forage Research at the Federal Research Centre of Agriculture (FAL) Braunschweig-Völkenrode, Germany. Research objectives: • experimental work on silage microbiology and quality • use of silage additives and their effects on silage quality • silages additive use and its effect on animal performance (sheep and dairy trials) in collaboration with the Institute of Animal Nutrition, Federal Research Centre of Agriculture (FAL) Braunschweig-Völkenrode • Leading scientist of sub-project “Intake of legume silage by sheep” within EC-funded project LEGSIL • presentation of results at international conferences including publications • presentations in numerous farmers meetings on silage management and silage additive use Nu ejer af firmaet Konsil Europe: Specialist ensilage til køer / Focus on silage additvies and preservatives, internationally active.

Tilmelding senest den 15. februar (som er bindende) på telefon 75802122, eller til Henning Jørgensen, +45 27625151 og Per Ejvind Gram, +45 24415590.

www.unitron.dk Kokmose 6  DK-6000 Kolding  Tlf.  +45 75 80 21 22  Fax  +45 75 80 18 29  CVR nr. 1597 5806  mail@unitron.dk


Dagsorden/Agenda

TIL SEMINARET TORSDAG DEN 22. FEBRUAR, SCANDIC HOTEL, KOKHOLM 2, 6000 KOLDING

DAGSORDEN: 10.00: Velkomst v/ Ib Amstrup, Unitron. 10.15: Dr. Horst Auerbach: Production af højkvalitets ensilage - udfordringer, årsager og konsekvenser. 11.15: Assoc. Prof Elisabet Nadeau: Ensileringsmidlernes effekt på næringsstofkvaliteten i ensilagen. 12.15: Middag. 13.15: Assoc. Prof Elisabet Nadeau: Fodringsomkostningerne kan reduceres ved at anvende ensileringsmidler. 14.15: Dr. Horst Auerbach: Tilsætning og anvendelse af ensileringsmidler. 14.45: Afslutning v/ Ib Amstrup, Unitron. AGENDA: 10.00: 10.15: 11.15: 12.15: 13.15: 14.00:

Welcome - Ib Amstrup, Unitron. Dr. Horst Auerbach: Production of high-quality silage - problems, causes and consequences. Assoc. Prof. Elisabet Nadeau: Effects of silage additives on the nutritional quality of silage. Lunch. Assoc. Prof Elisabet Nadeau: Silage additives can help to reduce feed costs. Dr. Horst Auerbach: Silage additive application.

14.45: End - Ib Amstrup, Unitron.

www.unitron.dk Kokmose 6  DK-6000 Kolding  Tlf.  +45 75 80 21 22  Fax  +45 75 80 18 29  CVR nr. 1597 5806  mail@unitron.dk

Indbydelse til kvæg seminar 2018  

Indbydelse til seminar

Indbydelse til kvæg seminar 2018  

Indbydelse til seminar