Page 1

PORTFOLIO 2008 (EEN BEKNOPT EN ACTUEEL OVERZICHT)

Strategie | Concept | Creatie


DOSSIER

File under: Direct bellen! All Unit is love... Liefde voor ontwerp en de positieve kracht van visuele communicatie. Nieuwe wegen bedenken om mensen te bereiken, dat is onze drijfveer! Mooie en krachtige dingen maken, geen vorm om de vorm maar ontwerpen op basis van een strategie. Een merk bouwen of bouwen aan een merk. Een stukje analyse vooraf en je op de materie inleven, dat dan ook presenteren en onderbouwen. Daar ligt ons hart. Koppen, beeld bepalen, een lijn uitzetten en samen tekst schrijven met de overtuiging dat je op de goede weg bent en dat het gaat werken... Dat is lekker en effectief!

Het moet klikken!

Op één golflengte zitten of komen met je partners en dan aan de slag en kijken waar je elkaar kunt aanvullen. De stijl van UnitOne is er één van eerst denken dan doen! Een totale communicatiestrategie neerzetten en meerlaagse concepten bedenken. Eruit halen wat er in zit! Vanuit een goed idee een vorm bedenken die visueel krachtig, eenvoudig en toegespitst is op de doelstelling. Concept, beeld, tekst, vormtaal, typografie en media, alles moet de uitgestippelde weg volgen. Een gekozen stijl moet van zich laten horen en verbeeldend spreken. Dan komen mensen in beweging!

Strategie | Concept | Creatie

0 6

2 4 9 5 1 3 3 1


INDEX DOSSIER UnitOne.......................02 INDEX.......................03 CONCEPT.......................04-05 LOGO.........................06 HUISSTIJL.......................07 BOEKOMSLAG.........................08-9 ADVERTENTIE......................10-11 BROCHURES / FOLDERS...................12-13 FOLDER / UITNODIGING...............14 WEBSITE.......................15 VERPAKKING.................16 PROMOTIONEEL.......................17-18 PERIODIEK.......................19 IN OPDRACHT VAN...............20 CONTAC T...............21

HT 06 24951331


CONCEPT

de over de God die Wil je meer weten maakt e? hemel en de aarde Kijk dan hier eens:

GEVERIFIERD: JA

��������������������� ���������������������� �������������� ������������� ������������������� �����������

GEVERIFIERD: JA BEWIJSLAST: LEVEN

DOSSIER 014

ea r t h ear t h life - a breathtaking experience

GEVERIFIERD: JA

IERD: JA

VEN BEWIJSLAST: LE

���������������� ���������������� �������������

���������������������� ������������������������

- All rights reserved. 2007 betrekkingen met de film Earth. Alle rechten voorbehouden Earth! life - a breathtaking experience heeft geen directe

www. godin side.o www. g-red .org

������������������ ��������������������� ���������

BEWIJSLAST: LEVEN

Wil je meer weten over de God die de hemel en de aarde maakte? het onstaa n inform atie over hier eens: dan meer KijkVoor je op: van het leven kijk www.godinside.org www.g-red.org www. drdino .nl www. drdino .com nce.c om www. creati onscie www. creato n.nl .nl je naar: film gaschap deweten info van Voorwww. grens www.loveearth.com/u k/film

���������������������� ������������������ ���������������

DOSSIER 014

www.drdino.nl www.drdino.com www.creationscience .com www.creaton.nl www.grenswetensch ap.nl

EXHIBIT

������������� ������������������� �����������

Voor meer informatie over het onstaan van het leven kijk je op:

DOSSIER 014

EXHIBIT

� �������������������� ��� ������������������� ��������������

VEN GEVERIF BEWIJSLAST: LE BEWIJS

���������������������� �� ����������������������

BEWIJS

EXHIBIT

���������������� ���������������� �������������

BEWIJS

BEWIJS

EXHIBIT

��

������������������ ��������������������� ���������

DOSSIER 014

A B A B �������������������� ������������������ ���������������

thtakin life - a brea

e g experienc

rg

film ga je naar: Voor info van de m/uk/ film www. loveea rth.co

voorbehou den Earth. Alle rechten en met de film geen directe betrekking g experience heeft Earth! life - a breathtakin

Earth, een bruisende film vol dynamiek die je hart sneller laat kloppen!

De nooit eerder vertoonde beelden geven je een unieke kijk op op de wonderen van de natuur. Planten en dieren waarvan je het bestaan niet kende en leven zoals je het nooit eerder zag!

2007 - All rights reserved.

Wist je dat de evolutietheorie niet onderbouwd wordt door bewijsmateriaal? Veel wetenschappers beweren van wel maar als puntje bij paaltje komt zullen zij u geen bewijs kunnen geven.

Alhoewel er geen enkel wetenschappelijk bewijs voor evolutie is, geloven veel mensen er blindelings in. Alsof het vaststaande wetenschappelijke feiten zou betreffen. Wij hebben ons ten doel gesteld mensen voor te lichten over: evolutiefilosofie.

1. de onzin en de gevaren van de “Wetenschappers die overal leren dat evolutie een feit is, 2. de betrouwbaarheid van het scheppingsverslag zijn grote oplichters, en het verhaal dat ze vertellen is zoals terug te vinden in het bijbelboek Genesis. pelijk bewijs misschien het grootste bedrog ooit. Bij het uitleggen van enkel weten schap er el er geen evolutie hebben we geen enkel benul van de feiten.” te bewijzen. Alhoew en valt nietveel mense n niet bewezen “Evolutie is Kun je je voorstellen dat al dat leven USA) onder bouw d energie, ie is, gelove nenige Atoom voor (Commissie Tahmisian evolut N. T. Dr. alternatief voor ande weten schap alleen omdat het het We geloven ietheo rie niet vanzelf is onstaan? Uit het niets? in. Alsof het vaststa hebbe n ons ten je dat de evolut Wist blinde we dat is ondenkbaar”. wat dát is, enlings is toch iaal? schepping niet, iek Nee natuurlijk materdat de evolutietheorie, betreff en. Wij bewijs overtuigd ik ervan film vol dynam bendoor “Persoonlijk nde wordt pelijke feiten zou informeren als we Sir Arthur Keith te lichten over: een bruise horen krijgen vaak te Earth, voor n puntje van één en! mense als toegepast, en vooral de mate waarin ze wordt wel maar doel gestel d snelle r laat klopp ontstaan bewer en vanboeken naar hetdie je hartervan... vann geven . fie. de geschiedenis ontstaat niet spontaan uit niet-informatie zijn inpers zalschap efiloso informatie kunne weten grappen de grote Veel evoluti bewijs de van orde u geen gevarennaar en de streven uit zichzelf beelde n komt zullen zalzijverwonderd zijn dat zo'n - chaos zal1.nooit ingsverslag Het nageslacht ndeop de onzin de toekomst. bij paaltje het leven dat al vertoo onseerder zegt eid van het schepp Genesis. De bijbelDe nooit en intelligentie wbaarh kennis kon worden e een feit is, - organisatie op op de de betrou elboek 2. vereist kwetsbare en dubieuze hypothese aanvaard unieke kijk is door leren dat evoluti en gemaakt vinden in het bijb aarde ontworpen geven je een is ppers die overal wijze.” zoals terug te . Plante n en lichtgelovige op zo'n ongelooflijk dat ze vertellen “Wetenscha een reden! metnatuur En de ren van een almachtig en het verhaal van Meer weten over het onstaan van het leven? en. wondeGod. niet kende Malcolm Muggeridge oplichters, journalist (wereldberoemd Bij het uitleggen zijn grote je het bestaa n en valt niet te bewijz tief ooit. en kaart. Ontario, Canada. Waterloo, bewez deze Universiteit zag! dieren waarv an achterzijde grootstevanbedrog en filosoof), Pascal Lectures, ie is nietvan Kijk op de“Evolut alterna de feiten.” misschien het je het nooit eerder omdat het enige enkel benul van alleen geen het n en leven zoals we n . USA) We gelove evolutie hebbe voor Atoom energie, dat is ondenkbaar” n (Commissie leven schepping is, en Dr. T. N. Tahmisia ellen dat al dat ie, Kun je je voorst Sir Arthur Keith dat de evolutietheor n? Uit het niets? igd ormatie onstaa overtu is f niet-inf uit van ik ervan vanzel wat we t niet sponta an toegepast, één “Persoonlijk ben niet, toch is dát - informa tie ontstaa zichzel f streven naar orde waarin ze wordt n van Nee natuur lijk inform eren uit en vooral de mate geschiedenis boeke zo'n krijgen als we ntie - chaos zal nooit n zal zijn in de vaak te horen dat kennis en intellige de grote grappe verwonderd zijn an ervan. .. - organis atie vereist nageslacht zal naar het ontsta rd kon worden de toekomst. Het het leven? ze hypothese aanvaa het onsta an van leven op kwetsbare en dubieu wijze.” ons dat al het Meer weten over van deze kaart. De bijbel zegt oflijk lichtgelovige door is rzijde kt ongelo achte zo'n t gemaa op en . journalis Kijk op de , Ontario, Canada aarde ontwo rpen dge (wereldberoemd En met een reden! Malcolm Muggeri Lectures, Universiteit van Waterloo God. htig een almac en filosoof), Pascal

Concept 1: Adobe FontFolio actie Thema: bewustwording

ea rt h

ea rt h

life - a breathtaking experience

������������������������������������������������������������

life - a breathtaking experience

Concept voor alternatieve promotiecampagne t.b.v r t hBBC film Earth eade thtakin life - a brea

e g experienc

���������������������

���������������������

������������������

Concept 2: Sigarenband Collectie Doel: Relatiebeheer Thema: ‘persoonlijke collectie’

ea r th thtakin life - a brea

e g experienc

0 6

2 4 9 5 1 3 3 1


CONCEPT Ziet u de

NIE UW ! h 4400 (3C17203) rStack 3 Switc

de Supe De anatomie van

t Power Advanced Redundan

ch 4400 SuperStack 3 Swit gerust als een stel

r

Supply Connecto

100Basevoor Gigabit of 2 module slots module module of stacking k 3 Switch 4400 Optionele superstac 1000Base-T Module

FX

... nieuwe collega’s

Console poort

Switch

4400 achteraanzicht

S P E C I F C I C AT

IES

LEVENSLANGE

GARANTIE

ende op 3Com’s uitmunt van heeft u recht directe toezending Vanzelfsprekend ma, met onder meer e replacement) garantieprogram len (advanced hardwar de vervangende onderde jaar, en fabrieksreparatie tijdens vijf krijgt u bij storing tijdens de eerste In het eerste jaar . Geldt gebruiksduur daarna. vervangend product geleverd een binnen één werkdag power supply. Daarnaast zijn software r en ie één jaar ook voor ventilato en wordt na registrat aar beschikb updates gratis . support gegeven gratis telefonische

CONNECTOREN

poorten, 10BASE-T/100BASE-TX- 24 autosensing als Auto MDIX geconfigureerd of stackingmodules - 2 slots voor mediaoren or lmoduleconnect Type 2A connect - MT-RJ glasveze nt Power Supply - Advanced Redunda

PERFORMANCE

gcapaciteit

8,8 Gbps switchin

BEHEER

ment - Webbased manage interface - Commandline - SNMP-beheer op CD meegeleverd) Supervisor (gratis - 3Com Network SOIRES:

LES EN ACCES

OPTIONELE MODU

SuperStack 3 Switch Starter Kit 3C17227

SuperStack 3 Switch -LX 4400 1000BASE Module 3C17223

4400 Stack SuperStack 3 Switch Extender Kit 3C17221

4400 Stack

SuperStack 3 Switch -SX 4400 1000BASE Module 3C17221

SuperStack 3 Switch -T 4400 1000BASE Module 3C17220

SuperStack 3 Switch X 4400 100BASE-F Module 3C17222

Env.4400 >

220x220

12-09-2001

14:16

Pagina 1 free Simple sets you

akket aan.

Vraag voor een

volledig overzicht

van alle modules

x B. V. · P 3Com Benelu

informatiep en accessoires het

3com.n 6 2 2 2 · w w w. ax (0346) 58 58 62 11 · F · Te l . ( 0 3 4 6 ) K Maarssen 118 · 3606 A lanetenbaan

l

free Simple sets you

Simple sets you free

De Heer H.D. de Groot Algemene weg 203 8822 HD Amstelveen

����������������������������������������������������������������������������������

������������������ ����������������� ������������������������ ����������������

��������������� �������������� ���������� ������������� ��������

Hoe is bij u het netwerkverkeer geregeld?

����������������� ���������

��������� ���������� ��� ���������� �������� �� ���������� ����� ��� �������������� ��������������� ���������������� �����������������

������� �������� ���� ��� ���������� �� ��� ���� �� ���� ����� ���� ����� ��� ��� ������ ������� ����� ���� ����������� ������������� ������ ����������� ������������������ ������������ ������� ����������� ������������� ������������� ����������� ������ ������ ����� ������������ ����������������� �������� ���������� ����������� �������� ������������� ����������� ����������� ������������������ ������ ���� ������������ ������������ ������ ������ ������� ������ ������������ �������������� ���������� ������������ ���������� �������������� ����������� ������������ ��� ������������ ���������� ������������ ���������������������� ���� ������������ ����������� ������������ ������������ ������������������� ������������� ����������� ����������� ������������

���������������� �������������� �������������

������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������ ������������ ������������

��������������������������������������

��������������� ����������� ������������� ������������ ������������������������������ ��������������������������������� �����������������������������������

����������� ������������ �������������� �����������

��������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ��������������������������

���������� ���������������� ��������������

������������ �����������

���������������������������������������������������������������������������

������ ������� ������� ���������� ���������� ������� �������� ���������� �������� ���������� ���������� �������� ��������� ��������� ��������� ���������� ��������� ���������� ��������� ��������� ���������� � ��������

������������ ���������������������� �������������������������������������������� ���������������

�������������������

Diverse Corporate - Direct Mail & Themaconcepten.

0 6

2 4 9 5 1 3 3 1


LOGO

Ontwerp logovoorstellen Akker Alliantie & Jos van Langen. Onder: Logo’s in vogelvlucht

QUALIT Y in SY STEM DESIGN

WOODEN QUALITY DECORATIONS

0 6

2 4 9 5 1 3 3 1


HUISSTIJL

����������������� ���������������������� ���������� �������������������

����������������� �����������������

� � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � �

�� ��������������� ���������

������������� ������������ �������������������� ������������������� �������������������

������������������

� � � � � � � � � � � � �

���� � � � � �

����������� ���������������������������� �������� ��������� �������������������� ���������������������������� �� ��� �������� ���������������������������� ��� �������������� ���� �������� ���������� ������������������������� ��������������� ����������� ���������������������������� ����������������� ����������� ���������������������������� ���������������������������� ����������� ���������������������������� ����������������������������

��������� ����� ������������������������ ������������������������ ����������������������������������������������� � ��������������������

��� ���� ���

����� ����

��� ���� ����

���� ��� ����

��

� ��������������������������������� �������������������� ����� ������������ ����� �����������

Huisstijl Focus Uitzendbureau

Logo & Huisstijl Oats Music

Logo & Huisstijl PerPersoon

Offertemap Qualino

0 6

2 4 9 5 1 3 3 1


BOEK[OMSLAG]

Boven: Boekomslagen voor Uitgeverij Rosarium en Avensis

Jubileumboekje PW

0 6

2 4 9 5 1 3 3 1


BOEK[OMSLAG]

Concept, ontwerp en beeldmontage boekomslagen

0 6

2 4 9 5 1 3 3 1


Jonge Helden gezocht!

ADVERTENTIE V/M

Door eerst te kijken naar het beleid voor de totale organisatie. Communicatiebeleid volgt het overall beleid en loopt er parallel aan. Communicatie is geen doel op zich, het is een middel om bedrijfsdoelen te realiseren. Door eerst te kijken naar het beleid voor de totale organisatie. Communicatiebeleid volgt het overall beleid en loopt er parallel aan. Communicatie is geen doel op zich, het is een middel om bedrijfsdoelen te realiseren. Communicatiebeleid kent een communicatiestrategie. Daarnaast is de organisatie van de � � � wat, � � � � �wanneer) �������� � � �onderdeel � � � � � � � �ervan � � � � �evenals � � � � � � de keuze van de communicatie (wie� � doet een � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � �� � � � � � � juiste communicatiehulpmiddelen. Een communicatiebeleid wordt stap voor stap opgezet en systematisch uitgevoerd. DJC heeft met de vertaling en implementatie van beleid naar communicatiebeleid, haar sporen verdiend. Wilt u meer weten? Bel of mail ons. The proof of the pudding is in the eating! Communicatiebeleid kent een communicatiestrategie. Daarnaast is de organisatie van de communicatie (wie doet wat, wanneer) een onderdeel ervan evenals de keuze van de juiste communicatiehulpmiddelen. Door eerst te kijken naar het beleid voor de totale organisatie. Communicatiebeleid volgt het overall

�����������������������

beleid en loopt er parallel aan. Communicatie is geen doel op zich, het is een middel om bedrijfsdoelen te. Communicatiebeleid kent een communicatiestrategie. Daarnaast is de organisatie van de communicatie (wie doet wat, wanneer) een onderdeel ervan evenals de keuze van de juiste communicatiehulpmiddelen. Een communicatiebeleid wordt stap

���������������������������������������� Ben je al dat gepraat ook zo zat? � � � � � � Helden ����� � � � �ook ��� ������� Bepaal nu zelf de grootste stap�in� �je� carriere! op � sokken welkom...

Voeg de daad bij het woord en kijk op www.jongehelden.nl of bel nu 052-12 45 78 92

�������������������� Jonge Helden gezocht! ���������������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �

���������������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �

����������������������� �������������������������������

���������������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �

���������������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �

�������������������� ����������������������

Boven: Personeelsadvertentie ���������������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �

Onder: Concept advertenties ���������������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �

IM Teaser Campagne voor SpecSavers.

Advertentieconcepten voor de nieuwe Toyota Corolla. Uitgangspunt: Het rijcomfort en de geruisloosheid van het nieuwe model.

�������������������������������

��������������

0 6

2 4 9 5 1 3 3 1


ADVERTENTIE

Concept- & ontwerpvoorstellen voor de Nikon D-40 digitale camera. Boven: Wervingsadvertentie voor Focus Uitzendbureau. Concept Ontwerp Copy

0 6

2 4 9 5 1 3 3 1


BROCHURE | FOLDER

Links: folder & flyer voor KDC de Luchtverkeersleidingdienst Schiphol. i.o.v. Wolters van Wijgerden. Rechts: close up KDC Mainport en Folder en uitnodiging Leijten en promotie Wonen in Ypenburg.

0 6

2 4 9 5 1 3 3 1


BROCHURE | FOLDER

��������������������������������� ���������������������������

���������������� ������������������� ���������������������� �����������������

�������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

Links: boekje re-integratie gemeente Amersfoort en woonproject Lage Hoven in Amersfoort Rechts: brochures ABN-AMRO en promotie nieuwbouwproject Hof van Beek & Royen.

0 6

2 4 9 5 1 3 3 1


FOLDER | uitnodiging

�������������������

� ��� ��� �� �� ���

�����������������

��������� ����������������� ������������������ ����������������� ��������������������

���������������������

�� ������� ��� ������ ��� ����� ���� ����� �����

���� ���������� ���� ����������������� �������� �������� ���

������������� ������ �������� ����

����� ������ ����� �����

������

�� ��

� ����������� � � ������������������������ �� �� � ��

��� �� ����� �� �� ��� �� ��� ���������� ���������� ��������������������� ���� �������� �� ���������� ���������

��

�������������������

�� �� �� � ��

���������� ��������� �������� �� �� �� � �� �� ��� �� ��� �� �� �� �� ��� ��� ��� ������������ �������� ��� �� ��� ��� �� ��� ����������� ��� ���� � ����� ��������� �� �� �� ����������� ����� �������������� �������� ��� �� � ��� �� ��� ��� �� ��� ��� ������������ ���� ��� �� ����� ������� �������������� ����� � ��������������� � �� �� �� � �� ���������������������������� � ������� ���� �� � ��� ��� �� �� � �� ��� ����������� �� �� ����� ������������ �� ���� �� ��������������� � ��� � � �� �� ��� �� �� �� � �� �� � ������������������ ����������� � � � ���������������� � �� �� ���� ��� �� �� �� �� �� �� ����������������� ����� �� �� �� �� �� ���������������� ��������� ��� ����������������

24-04-2008 11:26: 40

_Drieluik

KaartLig

T.indd

482x100-W

24-04-2008

� �� � �� ��

�� �� �� �� ��

11:26:40

1

� ����������� �� ������������� ken? Zeg ze af! n! Heeft u al afspra rlijk gevie rd worde te dag te worde n! En dat moet natuu het beloo ft de langs even de tijd want Bent u druk? Neem

UIT NO DIG ING

i 200 8 | zat erd ag 21 jun

Links-boven: Uitnodiging gemeente Amersfoort Links-onder: Jubileum uitnodiging 65 jarig bestaan A. Goes Rechts: Invitation Ignite & HIS

0 6

2 4 9 5 1 3 3 1

�� �� ��� �


WEBSITE

Webdesign voor o.a. GTC Consult, RED, Diamant, Akker Alliantie en Manhattan Management.

0 6

2 4 9 5 1 3 3 1


V E R PA K K I N G

Verpakkingen voor Verduijn, Qualino, en ABN-AMRO OfficeNet.

0 6

2 4 9 5 1 3 3 1


PROMOTIONEEL 5419 adv.fri.olijfolie.Def2

Nieuw Smutslaan 8 n 3743 CG Baar 315 Tel.: 035-5422 30648 Fax: 035-54 cistron.nl E-mail: nbs@

NI EU WE BA AR NS E SC HO OL Nieuwe Baarn se School Smutslaan 8 3743 CG Baarn Tel.: 035-5422315 Fax: 035-5430648 E-mail: nbs@c istron.nl

RRapporten A P PO RT NBS - Nieuwe

Pagina 1

Met de nieuwe Diamant Frituurolijfolie kunt u elke dag wel frituren. Want met deze frituurolijfolie bakt u lekker én heel gevarieerd. Denk aan knisperende loempia's of heerlijk gefrituurde aubergines, courgettes, broccoli of champignons. Of groentebeignets, oliebollen en appelflappen. En droog krokante frietjes en kroketten niet te vergeten. Door een hoog gehalte aan onverzadigde vetzuren past Diamant Frituurolijfolie prima in een gezond voedingspatroon. En dat is weer goed nieuws voor al úw lievelingen.

NA

AM:

ALLEEN DIAMANT BAKT DROOG KROKANT

QX Diamant 1/4 FC Lek.Mak.2

12-07-2001

15:04

Pagina 1

Baarnse School

Voor het beste resultaat.

Jubileumzegel Guus Timman

Bel gratis de Diamant Consumentenservice, bereikbaar op werkdagen van 9 tot 12 uur: (0800) 022 45 22.

ALLEEN DIAMANT BAKT DROOG KROKANT

Promotionele uitingen voor Diamant

��������� ���������

chool e Baarnse S

RA P PO RT

N

N IE UW E BA AR N SE SC HO OL

A

AM :

NI EU WE BA AR NS E SC HO OL

16:25

��������� ���������

N IE UW E BA AR N SE SC HO OL

10-10-2001

0 6

2 4 9 5 1 3 3 1


PROMOTIONEEL

Voor de NBSwerden ludieke posters, tickets en andere promo’s gemaakt om de bezoekers naar de jaarlijkse musicals te krijgen. En het werkte... Joop van den Ende zorgde voor de opnames en realisatie van de DVD’s. Wervende posters voor diverse muzikanten en festivals.

0 6

2 4 9 5 1 3 3 1


PERIODIEK QX Opzet 2 Print...

Pagina 1

Pagina 1

ws gen ieu eit · Fab rica nce · Kw alit

2001 OKTOBER CORUS PROFIEL/ TIE VAN SABEALISA E UITGAVE IE EN R NDELIJKS RODUCT OVER P IEUWS ATSTE N HET LA

TWEEMAA

Actueel Project cten t Archite Architect oj | BIN N Eec NKOMERS | Actueel Pr A |

elit, sed tuer adipiscing sit amet, consecte tincidunt ut nibh euismod diam nonummy erat volutpat. magna aliquam laoreet dolore

Amsterdam ige project Realisatie prest r adipiscing Consectetue

Hans Anders een feit | Door Esthetisch realisatieplan

consectetuer adipiscing elit,

sed diam nonummy nibh euis-

Agendapunten

nonummy elit, sed diam Lorem ipsum dolor sit amet, consectincidunt uttetuer adipiscing elit, sed diam nibh euismod

mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

nonummy nibh euismod tincidunt ut

Beter in de hand s productieproce Laatste nieuws elit, sed

tuer adipiscing sit amet, consecte tincidunt ut nibh euismod diam nonummy erat volutpat. magna aliquam laoreet dolore

magna alilaoreet dolore at. Ut quam erat volutp minim veniwisi enim ad

Ut wisi enim ad minim veniam,

B

quis nostrud exerci tation

Beter in de hand

Ullam corper sus cipit lobortis

d exerci am, quis nostru Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

Nieuwe balans

Nieuwe balans

adipistetuer adipiscing elit, sed diam consectetuer dolor sit amet, nonummyLorem nibh ipsum euismod tincidunt ut

Lorem ipsum dolor sit amet, condolor sit amet, Lorem ipsum sectetuer adipiscing elit, sed diam ing elit, sed consectetuer adipisc euismod nonummy nibh euismod tincidunt nibh diam nonummy ut laoreet dolore magna aliquam laoreet dolore tincidunt ut sit amet, erat volutpat. Ut wisi enim ad erat volutpat. Controlepost ipsum dolor magna aliquam Lorem , sed veniam elit, ing minim veniam, quis nostrud exerci minim Ut wisi enim ad consectetuer adipisc euismod Ullamipsum tation tation Ullam corper sus cipit lobornibh Lorem dolor sit amet, consecquis nostrud exerci diam nonummy nisl utadipiscing lobortistetuer elit, sed dolore diam magna tis nisl ut aliquip ex ea commodo corper sus cipit tincidunt ut laoreet conse- nibh dononummy euismod volutpat. Ut wisi consequat. Duis autem vel eum irialiquip ex ea commo aliquam erat vel eum iriure veniam, quis ure dolor in hendrerit in vulputate autem minim Duis ad quat. enim rit in vulputate tation Ullam cor- velit esse molestie consequat, vel dolor in hendre nostrud exerci nisl ut ali- illum dolore eu feugiat nulla facilisis e consequat, velit esse molesti per sus cipit lobortis do conse- at vero eros et accumsan et iusto eu feugiat nulla C O L O Fquip vel illum dolore O N ex ea commo vel eum iriure odio dignissim qui Blandit E | E K Jpraesent quat. Duis autem | RUBRI luptatum zzril delenit augue duis BESTEMD VOOR: dolor sit amet, consectetuer adipidolore te feugait DOLOR nullaSIT facilisi. AMET, seet dolore magna ali LOREM IPSUM dolor sit amet,Lorem ipsum , G ELIT dolor ADIPISCIN sit amet, conLorem ipsum CONSECTETUER ONTWERP & REALISATIE: adipiscing elit, sed EUISMOD sectetuer adipiscing NIBH elit, sed diam consectetuer dolor sit amet, consectetuer adi SED DIAM NONUMMY euismod nibh my LAOREET DOLORE diam nonum TINCIDUNT UT magna FOTOGRAFIE: t ut laoreet dolore tincidun dolor sit amet, consectetuer adi wisi , QUIS volutpat. Ut MINIM VENIAM aliquam erat ENIM AD , quis COR LLAM veniam U OPLAGE: TATION enim ad minim NOSTRUD EXERCI

C

Controlepost

Klant en voordeel

s productieproce Laatste nieuws elit, sed

tuer adipiscing sit amet, consecte tincidunt ut nibh euismod diam nonummy erat volutpat. magna aliquam laoreet dolore

Waardevast

dolor sit amet, consectetuer adipiseet dolore magna ali

elit, sed tuer adipiscing sit amet, consecte euismod tincidunt ut ee nibh diam nonummy

AF DE LIN G

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation Ullam corper sus cipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iri-

Klant en voordeel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation Ullam corper sus cipit lobor-

UT ALILOBORTIS NISL PER SUS CIPIT T. COMMODO CONSEQUA QUIP EX EA EUM IRIURE DOLOR UIS AUTEM VEL

TW OO RD , VR AA G & AN L

OVERIG: dolor sit amet, consectetuer a

CON DOLOR SIT AMET OREM IPSUM ELIT, SED DIAM ADIPISCING UT EUISMOD TINCIDUNT NONUMMY NIBH ERAT MAGNA ALIQUAM LAOREET DOLORE , MINIM VENIAM T WISI ENIM AD VOLUTPAT. U ULLAM COREXERCI TATION QUIS NOSTRUD UT ALIQUIP EX LOBORTIS NISL PER SUS CIPIT AT. DUIS AUTEM CONSEQU O EA COMMOD

rma · Ma rktp erfo

Laatste nieuws

s productieproce

ie r · Org ani sat

Agendapunten

D

IN VULIN HENDRERIT ESSE PUTATE VELIT T, MOLESTIE CONSEQUA EU VEL ILLUM DOLORE

SECTETUER

FACILIFEUGIAT NULLA

enim ad minim

veniam, quis

rijfs cul tuu Me nse n · Bed

12:56

09:45

Nieuws brief

3 QX Opzet

R 01 NUMME

13-09-2001

18-10-2001

Een stukje tekst dat wat algemene of juist specifieke informatie geeft. Een stukje tekst dat wat algemene of juist specifieke

Nieuwsbrieven

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

nostrud exerci

voor Corus - SAB en Falk Bouwsystemen

��������� �����������������������

�����������������������

�������������

��������� �������������������������� ����������������������������������������������������������������� ������ ���� �������� ���� ���� ������ �� ���������� � ������ ��� ������� ������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������

���������������� ������������������������ ���������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������� ������������������ �������������������������� ������������������������ �������������������������� ����������������������� ������������������������ ���������������������������� ���������������������� ������������������������� ������������������� �������������

�������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������

���������

��������������������������������������������������������

����������������� ���������

��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ��������������������������������� ����������������������������� ����������� �������������������������������� ��������������������������������

����������������� �������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � �

� � � � � � � � � � � � �� � � � �

�����������������

��������������������������������� ������� ��������� �������� ��������������������������������� ���� �������������������������������� ���������� ���������������������������������� �������� ���������������������������� ������������ ������������������������������ ����������������������� ������������������������������� ������������������� ������������������������������ ������������� �������� �������������������������� �������������������� ������������������������������ ���������� �������������������������������� ��������������������������������� ��������������� �������� ����� ����������������������������� ����������� ������������������������������� ����������� ������������������ ���������������������������� �������������������������������� ����������������������� ��������������������������� ��������������������������������� ���������������� ���������������������� ���������������������������������� ���������� ����������� ������������������������������� ���������� ������������� ����������������������������� � ������� ���������� �������� ��������������������������������� ��������������� ����������������������������� ����������� ��������������������� ������������������������������� ��������������������� ���������������������������� �������������������������� ��������������� ������������������������������� ������������ �������������������������������� ����������� ���������������������������������� ��������������������� ����������������������������� ������������������ ������������������������������ ������������������� ������������������ �����������������������

�����������������

������

������������� �������

������������������������� ����������������� ������������������

����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������� ��������������������������������� ������������� ��������������������������������

�������������������������������� ���������������������������� ������������������������������� ������������������������������ �������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ���������������������������� ������������������������������� ������������������������������ �������������������������� ��������������������������� ���������������������������� �����������������������������

�� � � � � � � � � � � � � � � �

�������� �

�������������������������� �������������������������� ������������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ����������������������

Promotiecampagne Leger des Heils i.o.v. Wolters van Wijgerden

��������������

0 6

2 4 9 5 1 3 3 1


I N O P D R A C H T VA N . . . • 3Com - Networks

• Leijten Schoenen

• ABB-HAF

• Mabon Projectontwikkelaar

• ABN-AMRO Bank

• Manhattan Management

• Adobe | Fontfolio

• Mercedes Benz Leasing

• Ageeth de Haan - Kinderboeken+muziek

• Mistral Outdoor Shoes

• AHOLD

• NBS - Nieuwe Baarnse School

• Akker Alliantie - HRM & Coaching

• Palm (PDA’s)

• Arai Helmets international

• Per Persoon - Training & Coaching

• Atlas Software

• PinkRoccade

• BAER Food

• Ploeg Project- en Procesmanagement

• Ballast Nedam-Amvest

• PlusCare Telefoon en Communicatie

• BAM (bouw)

• Presburg van Woensel

• Basisschool de Kubus - Amersfoort

• PTT-Telecom / KPN

• Brainnet

• Qualino - Gezonde Delicatessen

• Carnaud Metalbox speciality packaging

• RCP / Rana Confectionary Products (SA)

• Corus groep - SAB

• RED

• Dart Design Amsterdam

• Rijper Primeurs Amsterdam

• De Koningh Marking & Coding

• Schueller-Esso

• Direction Subsidies

• Smølke Diervoeders

• Du Crocq Aromatics International

• Summerhouse Interiors

• Eden Music

• Thats Entertainment

• EO - Ronduit Club - Spoor 7

• Torsius.nl

• Eugene Ruffolo - singer/songwriter

• Beursfavoriet.nl

• Eva Magazine

• Carieretalent.nl

• Ghana Schooling Project

• Uitgeverij Auctor

• Gemeente Amersfoort

• van Dijk Food:

• GTC Consult

- Diamant · Gouda’s Glorie

• Hellema Food

• Van Hout Design

• Iglo-Sharp

• Wolters v. Wijgerden - Ontwerpbureau

• IT’s Logic Internet Hosting

• 169 on Long - Horeca ZA

• KNVB

• E.v.a. (Retail/B-to-B/Food/e.d.)

• Kompaz Creatieve Communicatie • Larc Computercentrum • Laurentis Horeca

0 6

2 4 9 5 1 3 3 1


CONTACT

Strategie | Concept | C reatie Strategie | Concept | C reatie

U ni tO ne Co nt ac t: H an s Ti m m an Greb be st ra at 52 38 12 JE Am er sf oo rt 06 24 95 13 31 wel co m e@ un it on e. nu w w w.u ni to ne.n u Ba nk re la ti e: Po st ba nk N r. 48 14 19 9 Kv K. Go oi -, Ee m - en Fl evol an d N r. 32 12 97 87 BT W N r. N L1 46 4. 83 .6 50 .B 01

Strategie | Concept | Creatie

0 6

2 4 9 5 1 3 3 1

Portfolio UnitOne 2  

Portfolio UnitOne van Hans Timman

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you