Page 1

Націй в Україні СистемаОрганізації ООН вОб’єднаних Україні Система

Родина Організації Об’єднаних Націй в Україні складається з 13 міжнародних організацій, агенцій та інституцій з певними місіями та програмами, спрямованими на покращення умов життя всіх людей в Україні. До складу системи ООН в Україні входять наступні організації: Дитячий Фонд ООН ЮНІСЕФ працює у напрямку захисту прав дітей, збереження життя, забезпечення розвитку та захисту дітей з дитинства до підліткового віку. ЮНІСЕФ надає підтримку системі охорони здоров’я, харчування, початковій освіті дітей та захисту дітей від насильства, експлуатації та СНІДу. www.unicef.org/ukraine

Програма розвитку ООН (ПРООН) є глобальною мережею ООН в галузі розвитку, яка співпрацює з країнами світу, допомагаючи їм знаходити власні шляхи розв’язання глобальних та національних проблем у галузі розвитку, демократичного врядування, подолання бідності, запобігання кризи та її подолання, енергії та навколишнього середовища. www.undp.org.ua

Фонд Народонаселення ООН ФНООН виступає за право кожної жінки, чоловіка та дитини на здорове життя та рівні можливості. ФНООН підтримує програми зниження рівня бідності та забезпечення того, щоб кожна вагітність була бажаною, кожне народження дитини – безпечним, кожна молода людина була захищена від ВІЛ/СНІД, а до кожної дівчини та жінки ставились з гідністю та повагою. www.unfpa.org.ua

Об’єднана Програма ООН з ВІЛ/СНІДу ЮНЕЙДС є основним поборником об’єднання зусиль усіх країн світу для боротьби з епідемією. Вона об’єднує зусилля та ресурси дев’яти організацій системи ООН, а саме УВКБООН, ЮНІСЕФ, ПРООН, ФН ООН, УНЗ ООН, МОП, ЮНЕСКО, ВООЗ та Світового Банку для забезпечення боротьби з епідемією СНІД в Україні. www.unaids.org.ua

Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців УВКБ ООН, агенція ООН у справах біженців, має всесвітній мандат спрямовувати та координувати міжнародні дії щодо захисту біженців і вирішення проблем, з якими вони стикаються. Також на УВКБ ООН покладені завдання щодо зменшення кількості та запобігання випадків безгромадянства. www.unhcr.org.ua

Управління ООН з наркотиків та злочинності УНЗ ООН є світовим лідером у боротьбі з наркотиками та міжнародною злочинністю. УНЗ ООН доручено надавати допомогу країнам-учасницям у боротьбі з наркотиками, злочинністю та тероризмом. www.unodc.org

Міжнародне агентство з атомної енергії

МАГАТЕ є світовим центром співпраці в галузі атомної енергії. Агентство співпрацює з Країнами-Учасниками, у тому числі з Україною, та з багатьма партнерами в усьому світі у напрямку підтримки безпечних, надійних та мирних атомних технологій. www.iaea.org

Міжнародна організація праці МОП здійснює діяльність по підтримці гідних умов праці для всіх. Основними завданнями організації є захист прав працівників, сприяння можливості гідного працевлаштування, покращення соціального захисту та розширення діалогу в галузі вирішення виробничих проблем. www.ilo.org

Міжнародна організація з міграції МОМ є провідною міжурядовою організацією, яка здійснює діяльність у сфері міграції. Представництво МОМ в Україні тісно співпрацює з партнерами для впровадження програм розвитку інституційної спроможності для управління міграцією та протидії торгівлі людьми. МОМ не є агентством системи ООН, проте є членом Представницької Групи ООН в Україні. www.iom.org.ua

Всесвітня організація охорони здоров’я ВООЗ є спеціалізованим агентством Організації Об’єднаних Націй, заснованим у 1948 році з першочерговим обов’язком щодо міжнародних питань охорони здоров’я та суспільного здоров’я. Європейське регіональне бюро ВООЗ є одним із шести регіональних офісів у світі, кожен з яких має свою п рограму, спрямовану на індивідуальні умови охорони здоров’я у кожній із країн. www.euro.who.int

Світовий Банк СБ є джерелом фінансової та технічної допомоги країнам, що розвиваються в усьому світі. Через власні організації розвитку СБ надає країнам, що розвиваються, кредити по низьких ставках, безвідсоткові кредити та гранти для розвитку освіти, охорони здоров’я, інфраструктури, комунікацій та для вирішення багатьох інших завдань. www.worldbank.org.ua

Міжнародна Фінансова Корпорація МФК, член Групи Світового банку, сприяє сталому економічному зростанню країн, що розвиваються. МФК надає кредити, інвестиції у формі участі в акціонерному капіталі, структуроване фінансування та продукти управління ризиками, а також консультативні послуги для зміцнення приватного сектору у цих країнах. www.ifc.org/ukraine

Міжнародний валютний фонд МВФ є міжнародною організацією, створеною для забезпечення міжнародної валютної співпраці, сприяння економічному зростанню та високому рівню зайнятості та для надання тимчасової фінансової допомоги. www.imf.org


Про Організацію Об’єднаних Націй

Співробітництво ООН-Україна

Основні факти про Організацію Об’єднаних Націй

УНДАФ: Стратегія співробітництва ООН - Україна

Організація Об’єднаних Націй була заснована 24 жовтня 1945 року. З 2007 року ООН налічує 192 країниучасниці. Цілі Організації Об’єднаних Націй, зазначені у статуті ООН, є наступними: підтримка міжнародного миру та безпеки; встановлення дружніх відносин між державами; налагодження співпраці у галузі вирішення міжнародних проблем та у сприянні забезпеченню прав та свобод людини; створення центру гармонізації дій держав при досягненні спільних цілей. ООН складається з 6 основних органів: Генеральної Асамблеї, Ради Безпеки, Ради з економічних та соціальних питань, Ради з Опіки, Міжнародного Суду та Секретаріату. Проте, система Організації Об’єднаних Націй набагато численніша та налічує 15 агенцій, декілька програм та фондів. З 1 січня 2007 року пан Пан Гі-мун був призначений новим Генеральним Секретарем ООН. Штаб-квартира ООН знаходиться у Нью-Йорку. Офіційними мовами ООН є арабська, китайська, англійська, французька, російська та іспанська.

Система ООН в Україні Представництво ООН в Україні було відкрито у 1992 р. На даний момент ООН представлена в Україні 13-ма агенціями, організаціями та установами, із загальною кадровою чисельністю у більш ніж 700 працівників. Генеральний Секретар призначає Постійного Координатора, який керує діяльністю Представницької групи ООН. Представницька група ООН складається з голів усіх установ ООН, які працюють в країні. Система ООН це команда, метою діяльності якої є розробка найкращої стратегії задоволення потреб країни та надання їй продуктивної та ефективної допомоги.

Україна в Організації Об’єднаних Націй Україна була серед перших 51 країн, які підписали статут ООН, а отже є однією з засновниць ООН. Після проголошення незалежності у серпні 1991 року Україна визначила членство в ООН одним із пріоритетів зовнішньої політики країни. Український контингент є одним із найбільших, які беруть участь у миротворчих операціях ООН. Більш ніж 28 тис. військових та цивільних службовців взяли участь у 20 миротворчих місіях ООН в усьому світі. Крім членства у кількох основних органах ООН, у травні 2006 р. Україна була обрана до новоствореної Ради ООН із захисту прав людини.

Стратегія співробітництва уряду України та Організації Об’єднаних Націй була розроблена та підписана у 2005 р. Ця стратегія, яка має назву “Рамкова програма допомоги ООН для України” (УНДАФ), визначає напрями співпраці між Україною та Організацією Об’єднаних Націй протягом 2006-2010 рр. Система ООН впроваджує проекти у тісній співпраці з урядом України та із залученням громадянського суспільства, приватного сектору, ЗМІ, наукового співтовариства, двосторонніми та багатосторонніми донорами.

Напрями допомоги ООН Чотирма пріоритетними сферами допомоги ООН Україні є наступні: 1. Здійснення інституційних реформ для ширшого залучення громадськості з метою забезпечити можливість усім громадянам втілювати свої права; 2. Зміцнення громадянського суспільства для надання всім громадянам доступу до послуг та можливості реалізації їхніх прав; 3. Поліпшення системи охорони здоров’я з наголосом на підвищення якості та доступності медичних послуг ; 4. Зменшення бідності шляхом збалансованого розвитку та підприємництва. У 2006 р. загальні видатки програм та проектів агенцій ООН в Україні становили 33,099,932 дол. США. Накрізними складовими програм ООН в Україні є Цілі Розвитку Тисячоліття, захист прав людини, інформаційні та просвітницькі заходи для широкої громадськості, розвиток співробітництва з приватним сектором у рамках Глобального Договору ООН.

Сан-Франциско, 26 червня 1945 р.: Микола Петровський, член делегації Української Радянської Соціалістичної Республіки, підписує статут ООН.Фотоархів ООН/МакКреарі.

Цілі Розвитку Тисячоліття На Саміті Тисячоліття Організації Об’єднаних Націй у 2000 р. 189 голів держав домовилися до 2015 р. зробити світ кращим місцем для усього людства. Від імені своїх країн вони підписали Декларацію Тисячоліття, яка визначає 8 Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ). ЦРТ передбачають подолання бідності та голоду, забезпечення отримання якісної освіти, забезпечення гендерної рівності, покращення здоров’я матерів та дітей, обмеження поширення ВІЛ/СНІДу та інших захворювань та захист довкілля. Система агенцій ООН в Україні надає підтримку урядові у виконанні зобов’язань по досягненню ЦРТ до 2015 р.

Права людини Права людини є одним із основних пріоритетів політики ООН в усьому світі. Використовуючи різні інструменти, ООН працює у напрямку захисту та реалізації прав усіх людей. Підхід до реалізації проектів, який ґрунтується на принципах дотримання прав людини, формує основу політики ООН в усьому світі. Відтак, розвиток спроможності національних партнерів щодо ефективного вирішення проблем, які стосуються реалізації прав людини, є основним пріоритетом ООН в Україні.

Глобальний Договір ООН та приватно-державне партнерство Активна участь приватних компаній у процесі розвитку викликала інтерес ООН до розширення співпраці з бізнессектором для вирішення соціальних проблем. Для заохочення соціальної відповідальності компаній була заснована ініціатива Глобального Договору ООН, інструменту досягнення десяти універсальних принципів у сфері захисту прав людини, трудових відносин, довкілля та боротьби з корупцією . В Україні, станом на листопад 2007 р., 83 компанії та громадські організації підписали Глобальний Договір ООН.

Фотоматеріали надані: МЗС, МО, ДГІ ООН, ПРООН, ЮНІСЕФ, ЮНЕЙДС, УВКБ ООН та УНІАН.

Представництво ООН в Україні Кловський узвіз, 1, Київ 01021, Україна Тел.: + 380 44 253 9363, Факс: + 380 44 253 2607

www.un.org.ua

http://www.un.org.ua/files/un_leaflet_ua  
http://www.un.org.ua/files/un_leaflet_ua  

http://www.un.org.ua/files/un_leaflet_ua.pdf

Advertisement