Page 53

-

Inclourem, dins del programa educatiu Ciutat i Escola, l’educació en l’art: anem al teatre, cinema a l’escola, crèdits escolars, visites als equipaments, visites al patrimoni, visita i xerrades amb els creadors. Incloure projecte de coneixement del rodal de Sabadell amb excursions i activitats adients per a totes les etapes educatives.

-

Revisarem els preus d’accés a l’oferta cultural existent (Museus, espectacles, etc.), per crear un carnet jove cultural a les etapes infantil i juvenil i estudiarem una tarifació social per la resta de públics.

-

Treballarem en coordinació amb Terrassa i amb la resta de poblacions de la comarca per crear una oferta potent i sostenible en xarxa i un impuls de públic que faci seva aquesta oferta a partir de tot el seu potencial cultural, patrimonial, turístic, etc.

-

Elaborarem el Pla de Turisme Cultural de Sabadell que tingui en compte, entre d’altres aspectes, el caràcter modernista de la ciutat, el caràcter d’indústria tèxtil, el rodal de Sabadell i les rutes lligades a espais literaris de la nostra ciutat.

-

Impulsarem equipaments on els i les joves puguin desenvolupar la seva disciplina, ja sigui musical (bucs d’assaig), artística (aules-taller), noves tecnologies (ciberespais), etc.

-

Vetllarem per la paritat de gènere en les programacions en els espais culturals.

-

Realitzarem polítiques inclusive de pràctiques culturals juvenils i emergents acostant-les a d’altres sectors de la societat tal com els grafits, el rap, els discjòqueis o alguns estils musicals que incorporarem a les programacions culturals aquestes disciplines.

-

Impulsarem clubs de lectura juvenil, espais de tertúlia i cinefòrums que fomentin l’interès del jovent per la lectura i el cinema i donarem suport als espais culturals autogestionats

-

Inclourem en les programacions culturals espais per expressions artístiques de les cultures del món, en especial d’aquelles expressions culturals de la ciutadania plural de Sabadell.

-

Incrementarem els fons de les biblioteques municipals de manera que reflecteixin la diversitat de la ciutadania: llibres, revistes i diaris d’altres països i llengües i de diferents ètnies; Vetllarem perquè les biblioteques estiguin lliures de documents homòfobs, xenòfobs, racistes i masclistes.

-

Promourem l’acreditació del coneixement lingüístic de la ciutadania, especialment dels nous veïns i veïnes, com a part del capital multilingüe de Sabadell, amb objectius formatius, d’ocupabilitat i promoció econòmica, socials, culturals, etc.

-

Garantirem l’accés a la cultura de les persones amb diversitat funcional (dotant de guies auditives museus i edificis emblemàtics, eliminant les barreres arquitectòniques, formant al personal per tal de poder donar un servei adaptat a les necessitats del públic…)

53

Programa electoral d'unitat pel canvi a sabadell  

Programa electoral d'Unitat pel Canvi a Sabadell, candidatura ciutadana amb gent independent, d'ICV, de Podemos, d'EUiA i de l'Assemblea Obe...

Advertisement